WWW World Wide Web WWW web Základní pojmy: URL Uniform Resource Locator Prohlížeč WWW MS Internet Explorer, Firefox, Opera. lynx Architektura WWW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "WWW World Wide Web WWW web Základní pojmy: URL Uniform Resource Locator Prohlížeč WWW MS Internet Explorer, Firefox, Opera. lynx Architektura WWW"

Transkript

1 WWW World Wide Web (zkráceně WWW, web) je nejdůležitější a nejpoužívanější službou současného Internetu. Tento pojem kromě názvu služby označuje i celosvětový prostor všech hypertextových stránek (tj. souborů vytvořených v jazyce HTML HyperText Markup Language) přístupný v rámci sítě Internet a označovaný též termínem Web; v poslední době se výraz web používá i pro označení tzv. web-site, tj. uceleného komplexu webových stránek umístěných zpravidla na určitém serveru WWW. V celosvětové síti služba WWW zpřístupňuje velké množství zajímavých a užitečných informačních zdrojů a umožňuje přístup k informacím založený na využití hypertextu ve spojení s multimediálními systémy. V hypertextových dokumentech existují odkazy na jiné dokumenty nebo objekty, přičemž čtenář může prostřednictvím těchto odkazů přeskakovat na jiné dokumenty. Hypertext vzniká z původně lineárního textu, který je uzpůsoben pro toto přeskakování podle toho, jaký způsob čtení uživateli vyhovuje a v jakém sledu, tempu či objemu je pro něj přijímání informací vhodné. Hypertext je členěn na nepříliš rozsáhlé jednotky stránky (pages), které se mohou nacházet na různých místech, tj. jsou plně distribuované. Mezi stránkami existují vazby tzv. aktivní odkazy (linky, hyperlinky). Tyto odkazy mohou být tvořeny částmi textu, obrázky nebo částmi obrázků. Záleží na autorovi hypertextu, jak rozdělí původně lineární informace, jak přehledně a logicky propojí jednotlivé stránky tak, aby je uživatel mohl co nejlépe vnímat. Základní pojmy: URL Uniform Resource Locator (jednotný lokátor zdroje) URL je ukazatelem místa (adresa), kde je uložena informace, k níž se chce uživatel dostat. Prostřednictvím URL lze příslušnému klientskému softwaru sdělit, kde má tuto informaci nalézt. URL je nezbytný pro vytváření hypertextových odkazů při tvorbě webových stránek. Poskytuje údaj o tom, jak se dostat k informaci (který protokol: ftp, telnet, http aj.), jméno hostitelského počítače, na němž je informace k dispozici, a adresář či další lokaci nezbytnou pro nalezení souboru umístěného na WWW-serveru (např. (Uživatelské jméno je machalik, heslo je frantisek) http označuje přenosový protokol, ct.upce.cz jméno webového serveru, machalik, puitk, word a XHTML jsou adresáře a index.htm, 6_7.pdf, index1.htm a cas.php jsou jména souborů). Prohlížeč WWW Aby uživatel mohl využívat službu WWW, musí mít na počítači nainstalovaný prohlížeč (browser) klientský program, který získává informace od serverů WWW. V současné době k nejpoužívanějším patří MS Internet Explorer, Firefox, Opera pro práci ve Windows, nebo např. lynx, který lze použít pouze pro práci s textem a který je využíván zejména v prostředí operačního systému UNIX. Moderní prohlížeče podporují celou řadu formátů včetně multimediálních (podpora je zabudována přímo do browseru nebo je řešena prostřednictvím externích aplikací a doplňků helpers, plug-ins). Kromě toho, že prohlížeče poskytují velmi dobré prezentační možnosti, jsou platformou i pro další služby, zejména vyhledávací. Jednoduchost a intuitivnost práce s nimi zpřístupnila Internet i běžným uživatelům a komerční sféře. Architektura WWW Architektura WWW vychází z architektury klient/server (server WWW uchovává webové stránky a na explicitní žádost je poskytuje klientům, klient je po vyžádání od serveru WWW zobrazuje uživateli). Pro správnou funkci služby WWW musí být dodrženy konvence

2 o formátu webových stránek, o způsobu přenosu stránek mezi serverem a klientem (HTTP HyperText Transfer Protokol). Pojmy klient a server se používají ve spojení s počítačovými sítěmi ve smyslu jak hardwarovém,tak softwarovém. V této části textu budou používány ve smyslu softwarovém. Model klient/server je forma distribuovaného zpracování, v níž jeden program (klient) komunikuje s jiným programem (serverem) za účelem výměny informací. Klient zabezpečuje např. komunikaci s uživatelem prostřednictvím přívětivého uživatelského rozhraní, překlad požadavku uživatele do příslušného protokolu, zaslání požadavku na server, čekání na odpověď ze strany serveru, přeložení odpovědi tak, aby byla uživateli srozumitelná, prezentaci výsledků uživateli. Funkce serveru zahrnují např. čekání na dotazy ze strany klienta, zpracování dotazu, odeslání výsledků zpět klientovi. Typická práce v systémech klient/server se děje v následujících krocích: 1. Uživatel spouští klienta, vytváří požadavek. 2. Klient kontaktuje server. 3. Klient odesílá požadavek serveru. 4. Server analyzuje požadavek. 5. Server zpracovává požadavek. 6. Server odesílá výsledky klientovi. 7. Klient výsledky prezentuje uživateli. 8. Cyklus se opakuje, dokud je to potřebné. Jednou z významných předností architektury klient/server je možnost vývoje různých uživatelských rozhraní, nezávislých na serveru, který obhospodařuje vlastní data. Tak mohou být vytvořena uživatelská rozhraní pro různé hardwarové platformy i různé operační systémy (pro PC s operačním systémem MS DOS, Windows 9x/ NT/2000/XP, pro počítače Macintosh i pro počítače nebo grafické stanice s různými klony operačního systému Unix). Tímto způsobem lze dokumenty, které jsou uloženy na jednom serveru, zpřístupnit řadě vzdálených počítačů, přičemž tyto počítače mohou být zcela rozdílných typů a mohou pracovat pod různými operačními systémy. Snaha o jednotnou a univerzální klientskou platformu je pro uživatele velmi výhodná zejména ze dvou důvodů: jednak může pro přístup k různým aplikacím, informačním systémům či službám používat jeden a tentýž program, tj. klienta služby WWW, jednak se pohybuje ve stejném prezentačním prostředí, a proto se může rychle orientovat, může pracovat intuitivně a nemusí se učit nové a nové ovládání. Díky tomuto trendu došlo k posunu od výše uvedené dvoučlenné dělby práce mezi serverem a klientem k dělbě práce mezi více subjekty. Např. v situaci, kdy WWW dokument zprostředkovává přístup do databáze, probíhá zpracování požadavku v následujících krocích: klient převezme od uživatele požadavek a předá jej WWW-serveru, WWW-server zjistí, že uvedený požadavek je nutno obsloužit určitým programem, spustí jej a předá mu zadané parametry, program zpracuje předaná dat (např. provede vyhledání v databázi) a vrátí zpět serveru výsledky (upravené do tvaru dokumentu HTML),

3 WWW-server převezme výsledek, doplní potřebné údaje (v souladu s protokolem http) a zašle klientovi odpověď. Možnosti využití služby WWW Služba WWW vznikla původně jako prostředek pro sdílení informací textového charakteru s využitím hypertextového principu. Během prudkého vývoje této služby se o její úspěšnost zasloužila řad faktorů: neustálé obohacování prezentačních schopností WWW (možnost vkládání statických obrázků, volbu různých druhů písma, vytváření tabulek, používání barev a vzorů pro pozadí webových stránek, používání animací, zvuků a dalších možností formátování) načasování rozvoje služby do období, kdy se Internet začal otevírat komerční sféře a kdy jednoduchý intuitivní způsob práce v prostředí WWW změnil Internet na prostor prakticky pro každého přechod od statického charakteru dokumentů dostupných prostřednictvím WWW k dynamičnosti a interaktivitě původně umožňovala služba WWW pouze jednostranné šíření informací od zdroje k uživateli; formuláře (dokumenty, zobrazené na straně klienta, umožňující vyplňování políček sloužících ke sběru dat od uživatele) vytvářejí zpětnou vazbu, zprostředkovávají přenos informací opačným směrem (nezbytný např. pro vyhledávací služby) interaktivita služby WWW pak vyvolala trend využívání prohlížečů jako univerzální klientské platformy (viz výše) požadavky uživatelů zadávané prostřednictvím formuláře ve WWW dokumentu jsou zpracovávány mimo prostředí WWW, výsledky jsou však vráceny uživateli jako WWW dokument. Z hlediska uživatele je tak skutečný poskytovatel určité informační služby skryt za službou WWW, což je pro uživatele pohodlnější. Vyhledávání informací Obrovské množství stránek, které jsou k dispozici na webových serverech, nezbytně vyžaduje použití nástrojů, usnadňujících orientaci v záplavě informací, jež jsou ve webovském prostředí zpřístupňovány. K vyhledávání slouží řada služeb, nabízejících nejrůznější možnosti vyhledávání dokumentů. Tyto služby jsou v zásadě dvojího typu: Fulltextové vyhledávací služby (vyhledávací služby databázového typu, search engines): - slouží k nalezení webových stránek, na kterých se vyskytuje zadané slovo či slovní spojení, - prohledává se skutečný obsah stránek, - pro efektivní vyhledávání je třeba vhodně volit klíčová slova a vytvářet z nich složitější dotazy, - indexaci webových stránek provádějí fulltextoví roboti (speciální programy), - používají se při hledání určité, přesně definované informace. Katalogové vyhledávací služby (katalogy, subject trees): - hierarchicky řazené, ručně vytvářené seznamy vybraných informačních zdrojů, které jsou tématicky řazeny ve skupinách tvořených předmětovými hesly, - každá webová stránka v katalogu je ručně zatříděna do určité hierarchické úrovně. Problematika orientace a vyhledávání v Internetu se dnes týká především služby World Wide Web a vyhledávání jednotlivých webových stránek, které obsahují informace potřebné či zajímavé pro uživatele. Zde je přitom klíčovým momentem jejich vzájemná provázanost, tedy schopnost jednotlivých stránek odkazovat se na jiné stránky kdekoli v rámci celého Internetu; právě díky tomuto jejich vzájemnému provázání je možné, aby uživatelé mohli sami hledat nové zdroje. Míra snadnosti a vhodnosti takového přístupu závisí na tom, jak jsou jednotlivé webové stránky mezi sebou provázány v jednotlivých konkrétních případech. Obecně ale tento přístup nebývá pro běžného uživatele příliš vhodný hodí se spíše pro automaticky fungující vyhledávací služby, pro které není problémem systematicky procházet všechny odkazy vedoucí z jednotlivých stránek a místa, na která se odkazují. Pro uživatele je naopak často vhodnější využít různé

4 formy předem připravených (nashromážděných, setříděných a vhodně uspořádaných) odkazů na dostupné zdroje určitého konkrétního obsahu. Škála možných řešení je zde značně široká: začíná u seznamů zdrojů, pokračuje tzv. katalogy, a končí u největších vyhledávacích služeb databázového typu. Naučit se vhodným způsobem využívat dostupné vyhledávací nástroje je přitom jedním ze základních předpokladů úspěšné práce s Internetem. Příkladem vyhledávacích strojů typu search engines, umožňujících automatické prohledávání databází webových dokumentů prostřednictvím klíčových slov, je nejznámější a nejstarší služba AltaVista (http://www.altavista.com), Google (http://www.google.com/) z českých např. Jyxo (http://www.jyxo.cz ) aj. Při práci s těmito službami je důležitá správná volba klíčových slov, podle nichž mají být požadované dokumenty vyhledány. Vzhledem k tomu, že vyhledávací programy pracují s plným textem (tzv. fulltextové prohledávání), je užitečné si všímat, jaká kombinace slov v dokumentech nejvýstižněji charakterizuje informační potřeby uživatele, a pak tento řetězec použít pro další vyhledávání. Nástroje přístupné prostřednictvím služby WWW mají podobu běžné webové stránky, na níž uživatel zadá do formuláře svůj požadavek a služba obratem vrátí více či méně rozsáhlou odpověď. Výsledkem vyhledání jsou odkazy na stránky, v nichž byla klíčová slova nalezena, zpravidla s úryvkem té části textu, v němž se příslušné klíčové slovo nachází. Druhou možností je využití subject trees ( katalogů ), tj. abecedně řazených, ručně vytvářených seznamů vybraných informačních zdrojů, které jsou seřazeny ve skupinách tvořených předmětovými hesly. Provozovatel vyhledávací služby sám uspořádává získané informace o dostupných zdrojích (stránkách) do členěné hierarchie; ze získaných informací je pak sestavena nabídka, kterou může uživatel sám dle libosti procházet (to browse). Tvorba katalogů ale vyžaduje (na rozdíl od předchozí varianty) velký podíl lidské práce. Stromový rejstřík katalog, v němž se systémem tematických okruhů uživatel dostane až ke konkrétním tématům, je způsob vhodný pro toho, kdo hledá vše, co se váže k určitému tématu. Nejznámějšími příklady této druhé varianty vyhledávacích služeb jsou katalogové služby jako Yahoo!, GNN, z českých např. katalog Seznamu, Atlasu, aj. V průběhu vývoje přidávali provozovatelé katalogů jako další službu fulltextové prohledávání, vyhledávače byly naopak doplňovány katalogy (i když primární služba si zpravidla zachovala vyšší kvalitu). Dnešní vyhledávače už zpravidla nabízejí obě varianty vyhledávání zdrojů. V posledních letech se mnohé z výše uvedených služeb přeměňují na tzv. portály soubory univerzálně zaměřených služeb, jejich cílem je uživatele zaujmout, zadržet a poskytnout mu všechno, co může potřebovat, aby neměl motivaci přesunout se na jiné webové stránky (rostoucí počet návštěvníků portálu pak umožňuje provozovateli portálu zvýšit cenu za reklamu, která je na něm umístěna). Poskytují proto kromě katalogové a fulltextové vyhledávací služby i další nabídku (zprávy o počasí, přehled televizních programů, aktuální zpravodajství apod.). Mnohé z nich umožňují perzonalizaci (nastavení vlastních parametrů, které uživateli nejlépe vyhovují, včetně např. vlastního diáře dostupného z kteréhokoli počítače připojeného k Internetu). V Internetu tedy existuje mnoho dílčích evidencí toho, co je kde dostupné žádná z těchto evidencí však není úplná. Pro uživatele, který něco konkrétního hledá, pak z této skutečnosti vyplývá důležitý závěr: pokud se zeptá jedné vyhledávací služby (tj. podívá se do jedné dílčí evidence) a ta nedokáže najít to, co uživatel hledá, pak to ještě neznamená, že příslušná informace neexistuje. V případě negativní odpovědi má proto smysl zkoušet stejný dotaz u dalších vyhledávacích služeb. Stejně jako stále roste počet zpřístupňovaných dokumentů, objevují se i nové a nové vyhledávací služby. Fulltextové vyhledávání se u většiny vyhledávačů dělí na jednoduché a pokročilé. Pro každý typ vyhledávání je určen speciální formulář. Jednotlivé fulltextové vyhledávače umožňují využívat různé varianty vyhledávání, např. : vyhledávání frází (klíčová slova jsou uzavřena do uvozovek nebo apostrofů a jsou považována za textový řetězec) vyhledávání s využitím zástupných znaků (zpravidla hvězdička * nahrazuje libovolný počet znaků, otazník? některé umožňují vyhledávání s využitím specifičnosti češtiny při skloňování a časování (stačí zadat základní tvar podstatné jméno v 1. pádu, sloveso v infinitivu; vyhledávací služba kontroluje i výskyt různých tvaroslovných variant) např.

5 Srovnání výhod a nevýhod katalogového a fulltextového vyhledávání Protože koncepce katalogového a fulltextového vyhledávače se od sebe zásadně liší v metodice tvorby vyhledávací databáze i v principu vlastního vyhledávání, liší se také míra použitelnosti jednotlivých typů vyhledávačů v závislosti na povaze hledané informace každý z těchto dvou typů vyhledávání má své výhody i nevýhody. K výhodám katalogového vyhledávače patří především skutečnost, že potenciálně hledaná témata jsou zde již zpracována (tzn. byla nalezena) předem a v případě dobře spravovaného katalogu jsou tyto odkazy v nejvyšší možné míře relevantní. Nevýhodou naopak může být neúplnost takového seznamu pokud správce katalogu určitý odkaz vyhodnotil jako nerelevantní, pak tento odkaz v katalogu uživatel nenalezne, i když se může jednat o odkaz na zdroj, který by právě pro něj měl zásadní význam. Dalším omezujícím faktorem v případě katalogového vyhledávání je jisté zobecnění předmětových kategorií katalogu; je nezbytné, protože počet kategorií katalogu je nutně omezen na konečný počet. Z definice pojmu katalogového vyhledávače také vyplývá skutečnost, že pro textové vyhledávání nemá uživatel k dispozici vlastní obsah stránky, nýbrž pouze titulky kategorií, titulky odkazů a jejich popisky. Předností fulltextového vyhledávání je především možnost hledat konkrétní slovo či frázi přímo ve vlastním obsahu reálně existujících stránek. Tento typ vyhledávání je tedy vhodný a často nenahraditelný především při zadávání zcela konkrétních vyhledávacích dotazů. Umožňuje vyhledávat například vlastní jména osob, informace o konkrétních výrobcích včetně typového označení apod. (zde by uživatel většinou s katalogovým vyhledávačem neuspěl, resp. k výsledku by se dopracoval jen s vynaložením velkého úsilí či náhodně). Vzhledem k obrovskému množství indexovaných dokumentů je nevýhodou fulltextového vyhledávání skutečnost, že uživatel musí mít určitou zkušenost s tímto typem vyhledávání a musí umět správně formulovat své dotazy, jinak zpravidla získá velké množství málo relevantních či nerelevantních odkazů. Dnešní vyhledávače, především ty, jež se orientují na méně zkušené uživatele, většinou disponují oběma vyhledávacími mechanizmy současně. Uživatel má primárně k dispozici katalog: vyhledávač se pokouší nejprve nalézt hledaný výraz ve svém katalogu (pokud jej nalezne, je uživatel nejprve směrován do katalogu); teprve v případě neúspěchu či malého počtu nalezených položek v katalogu je uživateli nabídnut výsledek fulltextového vyhledávání. Mnohdy se při vyhledávání stane, že vybraná služba neposkytne žádný nalezený odkaz. Pokud byl dotaz správně formulován, je to pravděpodobně proto, že se hledané klíčové slovo nenachází v její databázi dokumentů. Neznamená to ale, že by se stránka obsahující zvolený výraz na Internetu nenacházela; může ji tedy nalézt jiná vyhledávací služba. Proto pokud uživatel neuspěje se svým dotazem u jedné vyhledávací služby, měl by se pokusit zadat stejný (nebo podobný) dotaz službě jiné. Metavyhledávače (metacrawlers) jsou vyhledávací služby, které vyhledávají u vyhledávačů, nikoli v celém webovém prostoru. Dotaz zadaný metavyhledávači je rozeslán najednou několika vyhledávacím službám, jejich výsledky jsou zpracovány a metavyhledávačem zobrazeny uživateli. Kvalitní metavyhledávače odstraní duplicitní záznamy a seřadí výsledky podle relevance. Jejich nevýhodou je však náročnost na čas i přenosové kapacity.

6 Vyhledávač Google Výborná hodnocení mezi vyhledávači má Google (http://www.google.com), umožňující komunikaci i v češtině. Design je strohý, bez reklam. Jeho hlavní předností je vysoká kvalita relevantnosti nalezených odkazů (hledanou informaci uživatel nalezne s velkou pravděpodobností již v některém z prvních odkazů, které vyhledávač nabídne po položení dotazu, a není nutno procházet velký počet nalezených stránek. Umožňuje to použitá technologie PageRank, která nalezené odkazy podrobuje dalšímu hodnocení. O kvalitě nalezené stránky rozhoduje to, z kolika míst Internetu na ni vedou odkazy, přičemž důležité je i to, z jakých míst odkazy na stránky vedou. Odkaz z kvalitní a často navštěvované stránky má větší váhu než odkaz vedoucí z nevýznamné stránky. Tlačítko s názvem Zkusím štěstí" lze použít místo Vyhledat": funkce s tímto neobvyklým názvem přenese uživatele přímo na stránku s nejvyšší relevancí. Při zadávání klíčového slova či slov platí podobná pravidla jako na většině vyhledávačů. Zadá-li uživatel více slov najednou, Google hledá stránky obsahující všechna zadaná slova (tj. není nutno mezi slova dávat operátor and" tím, že Google automaticky vkládá podmínku výskytu všech zadaných slov, se naopak od obvyklých pravidel odchyluje). Google umožňuje i vyhledání výrazu složeného z několika slov (tzv. vyhledávání fráze"), vyžadující uzavření slov do uvozovek. Použít lze mnoho operátorů upřesňujících požadavky na vyhledání; jejich popis je uveden na adrese Uživatel má k dispozici i pokročilé vyhledávání, ve kterém si může mimo jiné zvolit počet vyhledaných odkazů zobrazených na jedné stránce nebo to, kde se má hledané slovo nacházet (v adrese, v titulku či v těle stránky). Vyhledávač nerozlišuje velká a malá písmena. Google umožňuje i vyhledávání v diskusních skupinách (http://groups.google.com). K prohledávání je připraveno zhruba 700 milionů zpráv, přičemž nejstarší je z roku Google umožňuje v databázi vyhledávat např. podle konkrétního tématu nebo podle autora. Mezi uživateli vyhledávače je též ceněna databáze obrázků (http://images.google.com). Výsledky vyhledávání se zobrazují v podobě malých náhledů obrázků spolu s jejich názvy, velikostí souboru, rozměry v obrazových bodech a adresami stránek, na kterých jsou obrázky umístěny.

7 Vyhledávat stránky lze i v katalogu (http://directory.google.com), což je vhodné v případě, nehledá-li uživatel konkrétní slovo, ale hledá-li nejlepší stránky k danému tématu. V adresářích totiž nejsou stránky řazené abecedně (jak je běžné u většiny ostatních katalogů), ale podle již zmíněné technologie PageRank. Google klíčová slova nehledá jen na webových stránkách, ale také v souborech různých formátů (PDF dokumenty, dokumenty Microsoft Office, Corel WordPerfect a mnoha dalších). Ze španělštiny, italštiny, francouzštiny, portugalštiny a němčiny Google stránky přeloží do angličtiny. Užitečné je též cacheování" stránek Google uchovává stránky v podobě, v jaké byly v době, kdy proběhlo jejich zaindexování do databáze. Základní zásady a doporučení pro vyhledávání: Věnujte pozornost správné volbě klíčových slov a frází. Všímejte si, jaké výrazy v dokumentech nejlépe vystihují vaše potřeby a představy o tom, co chcete hledáním nalézt. Při formulaci dotazu používejte synonyma, příbuzné výrazy i různé pravopisné tvary slov. Například: colour OR color, sulphur OR sulfur apod. Vyhledávací služby pracují s obsahem dokumentů vytvářených přirozeným jazykem, který není nijak lexikálně řízen. Použitá slovní zásoba zcela závisí na autorech dokumentů, může obsahovat chyby. Pečlivě zkontrolujte správnost pravopisu použitých klíčových slov i správnost formulace dotazu. Před zadáním příkazu k hledání, tj. před kliknutím na tlačítko hledej nebo search (nebo také submit, seek, fetch, Go, Get It! apod.) pečlivě zkontrolujte správnost pravopisu u všech slov, jež jste vepsali do formuláře. Pozornost věnujte také správnosti dotazu, pokud pro hledání použijete složitější formulaci (zápis booleovských nebo distančních operátorů, použití závorek a dalších možností konstrukce dotazu v souladu s pravidly dané vyhledávací služby). Pravopisné chyby nebo nesprávná formulace dotazu bývají častou příčinou neúspěšného hledání. Pro hledání českých zdrojů nepoužívejte jen české vyhledávací služby, ale také velké celosvětové vyhledávací stroje. Dávejte pozor na standardní nastavení vyhledávacích služeb. Při hledání si vždy ověřte, jakou standardní funkci pro spojování zadaných výrazů v základní nabídce jednotlivé služby používají. Používejte pokročilých metod vyhledávání a rozhraní pro rozšířené hledání. Při formulaci vyhledávacího dotazu je vhodné využívat všech možností, které vyhledávací služby nabízejí pro spojení klíčových slov nebo frází do vztahů odpovídajících cíli hledání. Nespokojte se jen s jediným hledáním. Vyzkoušejte různé formulace dotazu i různé služby. Poznejte dobře několik nejvýznamnějších vyhledávacích nástrojů a ty pro hledání používejte. Nezapomeňte však na to, že se i vyhledávací nástroje vyvíjejí a mění a že se může objevit i zcela nová kvalitní vyhledávací služba. Sledujte proto novinky i z této oblasti. Mějte na paměti, že určitým problémem při práci s meta-hledači může být v tom, že dotaz musí být zformulován poměrně jednoduše vzhledem k tomu, že je rozeslán ke zpracování vyhledávacím službám s rozdílnou syntaxí dotazu a někdy také s odlišnou interpretací shodných vyhledávacích prvků. Buďte opatrní při posuzování nalezených zdrojů. Nezapomeňte na to, že byste je měli hodnotit nejméně stejně kriticky jako tištěné dokumenty.

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

INTERNETOVÉ VYHLEDÁVAČE

INTERNETOVÉ VYHLEDÁVAČE INTERNETOVÉ VYHLEDÁVAČE Centrum Atlas Seznam Google Jyxo Quick Lucie Štroblová Základní popis a význam Internetový vyhledávač je služba, která umožňuje na Internetu najít webové stránky, které obsahují

Více

Vyhledávání na Internetu

Vyhledávání na Internetu Tento materiál byl napsán za využití učebních materiálů ke Kurzu práce s informacemi (KPI11) vyučovaném v roce 2007 na Masarykově univerzitě. Autory kurzu jsou: PhDr. Petr Škyřík, Mgr. Petra Šedinová,

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Pro vnitřní potřeby KSČM vypracoval Aleš Kejval 2014-03-30. lekce 3: VYHLEDÁVAČ(E) je:

Pro vnitřní potřeby KSČM vypracoval Aleš Kejval 2014-03-30. lekce 3: VYHLEDÁVAČ(E) je: Školení technologií a služeb na internetu. Určeno pro lidi, kteří s uvedenou technologií ještě nepřišli do styku a chtějí se do ní rychle dostat. Školení není sestaveno do hloubky problematiky ani pro

Více

Internet - internetové prohlížeče

Internet - internetové prohlížeče Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 1. Publikování na internetu. Datum vytvoření: 4. 9. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 1. Publikování na internetu Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 4. 9. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická

Více

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 11 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 11 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: WWW, HTML, HTTP, HTTPS, webhosting Materiály jsou určeny pro bezplatné

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 1 VY 32 INOVACE 0101 0301 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1 Využití informačních technologií v cestovním ruchu P1 Pavel Petr Petr.USII@upce.cz 1 Obsah kurzu Princip vyhledávání Definování vyhledávacích požadavků Vyhledávací nástroje Zdroje informací Nástroje pro

Více

3.4 Základní služby Internetu

3.4 Základní služby Internetu Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Nástroj pro monitorování a analýzu českého internetu a sociálních médií

Nástroj pro monitorování a analýzu českého internetu a sociálních médií Nástroj pro monitorování a analýzu českého internetu a sociálních médií SOCIAL INSIDER VLASTNOSTI Zachycuje data z Facebooku, Twitteru, Youtube, Google+, stejně jako z tisíců českých a slovenských blogů

Více

Základní pojmy a bezpečnost

Základní pojmy a bezpečnost Základní pojmy a bezpečnost Základní pojmy Internet je decentralizovaná rozsáhlá síť spojující počítače a jiné sítě (počítače v nich komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP) na celém světě. Pokud připojíme

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Informace v historii Žák: seznámí se s historií informací pozná vznik a vývoj počítačů - pojem informace - vznik a vývoj počítačů Komunikace Anglický jazyk Angličtina

Více

Internet - základní pojmy

Internet - základní pojmy Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_07_INTERNET_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače)

CSS. SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) CSS SEO Search Engine Optimization (optimalizace pro vyhledávače) Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Marek Čechák. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Název školy

Více

C3 Vyhledávání na Internetu

C3 Vyhledávání na Internetu C3 T1 Vybrané kapitoly počíta tačových s sítí Vyhledávání na Internetu 1. Vyhledáva vače 2. Katalogy 3. Vyhledávac vací centrály 4. Metavyhledáva vače 2 Cíle cvičen ení C3 Vyhledávání na Internetu 1. Vysvětlit

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Internetové publikování

Internetové publikování Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Z Ph.D. místnost: A-72aA tel.: 4222, 4167 (sekretari( sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht vscht.czcz Osnova předmp» Úvod - principy fungování

Více

Dozvíte se mimo jiné, jak přinutit internetový vyhledávač, aby našel přesně to, co potřebujete.

Dozvíte se mimo jiné, jak přinutit internetový vyhledávač, aby našel přesně to, co potřebujete. Rychlokurz vyhledávání na internetu aneb Jak co nejrychleji napsat domácí úkol Přednáška na Celostátním setkání mládeže v Táboře 14.8.2007 Vypracovat domácí úkol, esej či seminární práci, najít odpovědi

Více

Úvod do informačních služeb Internetu

Úvod do informačních služeb Internetu Úvod do informačních služeb Internetu Rozdělení počítačových sítí Počítačové sítě se obecně rozdělují do základních typů podle toho, na jak velkém území spojují počítače a jaké spojovací prostředky k tomu

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

EBSCO. http://search.ebscohost.com. Poklikneme na možnost EBSCOhost Web. Vybereme (poklepeme, zaškrtneme) databázi, s kterou chceme pracovat.

EBSCO. http://search.ebscohost.com. Poklikneme na možnost EBSCOhost Web. Vybereme (poklepeme, zaškrtneme) databázi, s kterou chceme pracovat. EBSCO http://search.ebscohost.com Poklikneme na možnost EBSCOhost Web Vybereme (poklepeme, zaškrtneme) databázi, s kterou chceme pracovat. Vyhledávací techniky Rejstříky Pomůckou pro vyhledávání jsou rejstříky,

Více

www.infopanels.eu Instalace demoverze

www.infopanels.eu Instalace demoverze www.infopanels.eu Instalace demoverze SOLUTIONS Instalace demoverze Hasičská 53 700 30 Ostrava-Hrabůvka www.infopanels.eu www.elvac.eu Obchod: +420 597 407 511 solutions@infopanels.eu +420 597 407 511

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1

Celosvětová síť Internet. IKT pro PD1 Celosvětová síť Internet IKT pro PD1 Síť Internet Internet - celosvětová síť navzájem propojených počítačů, nebo specializovaných zařízení. Propojuje instituce nejrůznější povahy i soukromé osoby. Umožňuje

Více

Modely vyhledávání informací 4 podle technologie. 1) Booleovský model. George Boole 1815 1864. Aplikace booleovské logiky

Modely vyhledávání informací 4 podle technologie. 1) Booleovský model. George Boole 1815 1864. Aplikace booleovské logiky Modely vyhledávání informací 4 podle technologie 1) Booleovský model 1) booleovský 2) vektorový 3) strukturní 4) pravděpodobnostní a další 1 dokumenty a dotazy jsou reprezentovány množinou indexových termů

Více

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo a název šablony III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT klíčové aktivity Označení materiálu VY_32_INOVACE_SO_IKT_09 Název školy Střední průmyslová

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.17 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Studijní průvodce e-learningovými kurzy

Studijní průvodce e-learningovými kurzy Studijní průvodce e-learningovými kurzy Obsah průvodce: 1. METODICKÝ PRŮVODCE... 2 1.1. PRŮBĚŽNÉ TESTY - AUTOTESTY... 2 1.2. ZÁVĚREČNÝ TEST... 2 2. PRŮVODCE OVLÁDÁNÍM UŽIVATELSKÉHO PROSTŘEDÍ... 3 2.1.

Více

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005

www.dobryweb.cz Studie webů bank v ČR prosinec 2005 Studie webů bank v ČR prosinec 2005 INTERNET INFO Durychova 101, 142 00 Praha 4, tel.: 244 003 110, fax: 244 003 220 E-mail: info@iinfo.cz www.dobryweb.cz 1. Manažerské shrnutí Web pro banku představuje

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Služby Internetu. Ing. Luděk Richter

Služby Internetu. Ing. Luděk Richter Služby Internetu Ing. Luděk Richter Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie

7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie 7.16 Pojetí vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie je vytvořen ze vzdělávacího oboru Informatika

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Excel pro začátečníky

Excel pro začátečníky Excel pro začátečníky (12-14 hodin) 1. Základy práce s tabulkami (2 hodiny) Aktivní buňka Vkládání dat do buňky Řádek vzorců Oprava zapsaných údajů Pohyb po tabulce a listech Výběr oblasti Výška řádku

Více

NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU ARIADNE 3 Strana 1 1 Úvod Systém Ariadne3 je systém pro správu obsahu (CMS - "Content Management System"). Umožňuje pomocí jednoduchého a intuitivního uživatelského rozhraní

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Manuál pro uživatele portálu NováProfese

Manuál pro uživatele portálu NováProfese Manuál pro uživatele portálu NováProfese Mgr. Lenka Křížková Ing. Pavel Beneš Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova 1, Plzeň červen 2008 Obsah: 1. Úvod... 3 2. Popis portálu...

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

1.1 Seznámení s programy Office

1.1 Seznámení s programy Office Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky

Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Internet WEB stránky HTML, Hypertext MarkUp Language - nadtextový jazyk - Místo příkazů obsahuje tagy - značky Fungování internetu je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ve kterých

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

Internet. Jak funguje internet. Připojení do internetu

Internet. Jak funguje internet. Připojení do internetu Internet Jak funguje internet Internet celosvětové spojení mnoha miliónů počítačů serverů Server výkonný počítač připojený obvykle 24 hodin denně Funkce serveru internetu informační a prezentační médium

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Internet, www, el. pošta, prohlížeče, služby, bezpečnost

Internet, www, el. pošta, prohlížeče, služby, bezpečnost Internet, www, el. pošta, prohlížeče, služby, bezpečnost Internet jedná se o fyzické propojení komponent nacházejících se v počítačových sítí všech rozsahů LAN, MAN, WAN. Patří sem koncové uživatelské

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

schopni popsat způsoby vytvoření vlastní www stránky; umět vytvořit vlastní fotogalerii, vložit video;

schopni popsat způsoby vytvoření vlastní www stránky; umět vytvořit vlastní fotogalerii, vložit video; POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 WWW SLUŽBA Čas ke studiu: 2 hodiny Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete:

Více

Softwarová konfigurace PC

Softwarová konfigurace PC Softwarová konfigurace PC EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT1.20 Předmět: Informatika a výpočetní technika Tematická oblast: Úvod do studia informatiky,

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

KNIHOVNY A INTERNET. 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1

KNIHOVNY A INTERNET. 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1 KNIHOVNY A INTERNET 29.11.2012 Ing. Stanislava Ivanovová 1 OBSAH Co je to Internet a k čemu slouží? Základní rysy Internetu Tvorba adres v Internetu Vyhledávání v Internetu Veřejné knihovny a elektronické

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Seminář SEO jako součást internetového marketingu OS Chocholík. 2012 2013 Martina Hosová DiS.

Seminář SEO jako součást internetového marketingu OS Chocholík. 2012 2013 Martina Hosová DiS. Seminář SEO jako součást internetového marketingu OS Chocholík 2012 2013 Martina Hosová DiS. Slovníček pojmů SEO Search Engine Optimalization = Optimalizace pro internetové vyhledávače SEM Search Engine

Více

Microsoft Word základní

Microsoft Word základní Časový rozsah: 2 dny (8:30-14:00) Cena: 2400 Kč + DPH Microsoft Word základní Tvorba kratších dokumentů se zaměřením na korespondenci. Základy tvorby a formátování písma a odstavců. Vkládání tabulek a

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES

PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES PŘÍRUČKA K PRÁCI S DATABÁZÍ MAPS OF PLANT DISEASES Tatiana Oldřichová Srpen 2007 Příručka byla vytvořena v rámci projektu 1N04151 Informační zdroje pro zemědělský a potravinářský výzkum podporovaného Ministerstvem

Více

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky,

Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, ODok Efektivní systém oběhu dokumentů pro jednání vlády www.odok.cz Praktický průvodce Informačním systémem Úřadu vlády České republiky, který slouží jako technická a organizační podpora legislativního

Více

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar Počítačový kurs Univerzity třetího věku na FJFI ČVUT Znalci 26. března 2009 Dnešní

Více

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci

P r e z e n t a c e p r o j e k t u. Přílohy k prezentaci P r e z e n t a c e p r o j e k t u Přílohy k prezentaci 1. M o d u l Základní pojmy informačních a komunikačních technologií (ICT) Pochopení hlavních pojmů a základní znalost různých částí počítače. Pochopit,

Více

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová

Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK. Řešitel: Karolína Kučerová Projekt informačního systému pro Eklektik PRO S EK Řešitel: ÚVODNÍ ZPRÁVA ZADÁNÍ PROJEKTU Zefektivnění komunikace ve firmě Eklektik, a to především v oblasti informací o klientech a o tištěných materiálech

Více

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi.

GMAIL. Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. GMAIL VERZE NÁVODU A NÁSTOJI Verze 1 18.8.2008 Gmail je online aplikace, která se neustále vyvíjí. V daném okamžiku proto používáte vždy tu nejaktuálnější verzi. VYUŽITÍ PRO e-mail s emailovou schránkou

Více

Bezpomlčkové a pomlčkové internetové domény Autor: Jan Krestýn, pracuje v oblasti IT poradenství a jako soudní znalec v oboru informační technologie.

Bezpomlčkové a pomlčkové internetové domény Autor: Jan Krestýn, pracuje v oblasti IT poradenství a jako soudní znalec v oboru informační technologie. Bezpomlčkové a pomlčkové internetové domény Autor: Jan Krestýn, pracuje v oblasti IT poradenství a jako soudní znalec v oboru informační technologie. Dobré tema pro každého kdo začne uvažovat o svém webu

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

language="javascript">... .

language=javascript>... </script>. WWW (World Wide Web) je dnes společně s elektronickou poštou nejvyužívanější službou internetu. URL (Uniform Resource Locator) slouží ke kompletní adresaci informace na internetu. Udává jak protokol, který

Více

Internet Je počítačová síť celosvětového rozsahu, spojující stovky zemí, milióny počítačů a milióny uživatelů. Charakteristika internetu: pozitiva:

Internet Je počítačová síť celosvětového rozsahu, spojující stovky zemí, milióny počítačů a milióny uživatelů. Charakteristika internetu: pozitiva: Internet Je počítačová síť celosvětového rozsahu, spojující stovky zemí, milióny počítačů a milióny uživatelů. Charakteristika internetu: pozitiva: je obrovskou studnou informací komunikace přes internet

Více

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ

Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Základní uživatelská příručka informační podpory správy Číselníku NIPEZ Verze: 2.2 Účinnost od: 12. 3. 2014 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Staroměstské nám. 6 110 15 Praha 1 Verze: 2.2 Základní uživatelská

Více

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning

Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Příručka pro nasazení a správu výukového systému edu-learning Obsah: Edu-learning pro firmy a organizace... 2 Varianty nasazení... 2 A. Systém umístěný v lokální síti zákazníka... 3 B. Systém umístěný

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů Základní pojmy Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů LMS - Learning Management System E-learning M-learning Blended learning E-learning Prezentace PowerPoint E-learning Výhody Elektronické

Více

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb

Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Vývoj Registru národní sady klinických standardů zdravotních služeb Příloha7a Závěrečné zprávy projektu č. NS 10650-3/2009 podpořeného Interní grantovou agenturou MZ ČR, Výzkum metod standardizace zdravotní

Více

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena

Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Elektronické učebnice popis systému, základních funkcí a jejich cena Vytvořil TEMEX, spol. s r. o. Obsah 1. Úvod... 2 Formáty... 2 Cena... 2 2. Systémové požadavky... 3 Interaktivní PDF verze... 3 HTML

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Počítačové sítě Email Ing. Zelinka

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_19_IKT_Jak_nahrat_webovou_stranku_na _internet. Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

SOU Valašské Klobouky. VY_32_INOVACE_3_19_IKT_Jak_nahrat_webovou_stranku_na _internet. Mgr. Radomír Soural. Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SOU Valašské Klobouky VY_32_INOVACE_3_19_IKT_Jak_nahrat_webovou_stranku_na _internet Mgr. Radomír Soural Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název a číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ. Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání

VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ. Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání VYHLEDÁVÁNÍ V NOVÉM PROSTŘEDÍ MEDVIK : ZÁKLADNÍ HLEDÁNÍ Adéla Jarolímková Národní lékařská knihovna, referát metodiky a vzdělávání Proč nové rozhraní? Integrace zdrojů katalogy, BMČ, autority, MeSH Přizpůsobení

Více

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt.

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt. C E R T I C O N www.certicon.cz V Á C L A V S K Á 1 2 1 2 0 0 0 P R A H A 2 Specifikace rozhraní Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů Martin Falc, SW architekt

Více

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00 Externí Helpdesk Uživatelská příručka verze 1.00 Externí Helpdesk uživatelská příručka k webovému prostředí Copyright 2011 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

Tisková řešení. EIP přidaná hodnota, kterou přidáte Vy sami. Září 2008. Aleš Povolný, Xerox CZ

Tisková řešení. EIP přidaná hodnota, kterou přidáte Vy sami. Září 2008. Aleš Povolný, Xerox CZ Tisková řešení Září 2008 Aleš Povolný, Xerox CZ Xerox MFD s podporou EIP Výkon MFD v office oblasti Až 101 PPM B&W Až 60 PPM v barvě Kopírování Nová funkce: kopírování dokladů Faxování Fax přes Print Driver

Více

Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice Čtyřletý vzdělávací program. Název vyučovacího předmětu: Informatika

Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice Čtyřletý vzdělávací program. Název vyučovacího předmětu: Informatika Gymnázium olympijských nadějí, České Budějovice Čtyřletý vzdělávací program Název vyučovacího předmětu: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 18 Název materiálu: Ročník: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Vyhledávání, přístup k informacím 2. ročník Identifikace materiálu:

Více