PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI"

Transkript

1 BULLETIN ČÍSLO 15/2010 PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI čtrnáctideník Enterprise Europe Network vydává BIC Plzeň Tento informační bulletin obsahuje nabídky a poptávky zahraničních firem. Jedná se nejčastěji o požadavky na spolupráci v těchto oblastech: nákup / prodej zboží a služeb, distribuce zboží; výrobní spolupráce; zakládání společných podniků a poboček; investice aj. Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se mohou vyskytnout i vícekrát. Obory jsou rozděleny do následujících kategorií: zemědělství, chovatelství, lesnictví, rybolov a chov ryb, zahradnictví těžební průmysl energetický průmysl hutnictví, zpracování kovu a kovovýroba potravinářství textilní, oděvní a kožedělný průmysl dřevozpracující průmysl papírenství, vydavatelství a tisk chemický a farmaceutický průmysl průmysl plastů a gumárenství sklářský a keramický průmysl, klenotnictví strojírenství přesné strojírenství a optika elektrotechnický průmysl IT a telekomunikace stavebnictví a průmysl stavebních hmot automobilový, lodní a letecký průmysl ostatní zpracovatelský průmysl pohostinství a cestovní ruch dopravní a logistické služby finanční a realitní služby služby v oblasti ochrany ŽP zdravotnické a hygienické produkty ostatní služby Kontaktní adresy a bližší informace k uveřejněným nabídkám a poptávkám lze zdarma získat prostřednictvím objednávkového formuláře, který je k dispozici na webových stránkách Aktuální čísla bulletinu Podnikatelské příležitosti lze nalézt rovněž na adrese Bezplatné zasílání bulletinu em je možné objednat na adrese: zemědělství, chovatelství, lesnictví, rybolov a chov ryb, zahradnictví Německá společnost specializující se na distribuci ionizačních systémů hledá distributory za účelem zajištění odbytu systémů v ČR. Systémy jsou navrţeny pro následující oblasti a zařízení: chov dobytka, potravinářský průmysl, farmacii, vzduchotechnika, hotely, letiště, restaurace Německá společnost specializující se na poradenskou činnost a projektový management hledá partnery v oblastech - zemědělství, odpadové hospodářství, rafinérie, lodní společnosti - pro vytvoření joint venture za účelem spolupráce na společných projektech v sektoru produkce bio a syntetické nafty z dostupných a obnovitelných surovin/materiálů _C Polská společnost hledá obchodního partnera k zahájení výroby inovačních zahradnických a stavebních koleček. Potenciální partner by měl vlastnit strojový park a finanční zdroje k produkci koleček.

2 těžební průmysl Německá společnost specializující se na poradenskou činnost a projektový management hledá partnery v oblastech - zemědělství, odpadové hospodářství, rafinérie, lodní společnosti - pro vytvoření joint venture za účelem spolupráce na společných projektech v sektoru produkce bio a syntetické nafty z dostupných a obnovitelných surovin/materiálů. energetický průmysl Německá společnost specializující se na optimalizaci procesů, poradenskou činnost a projektový management hledá partnery pro vytvoření joint venture za účelem spolupráce na společných projektech v oblasti výroby plastových trubek (vlákny vyztuţené). Partnery hledá zejména mezi společnostmi zabývajícími se konstrukcemi potrubí, rozvodem plynu a vody, bytovou výstavbou a výstavbou chemických závodů. hutnictví, zpracování kovu a kovovýroba Lotyšský dodavatel kovových konstrukcí hledá obchodní zprostředkovatele. Společnost se v současné době zaměřuje na následující aktivity: velkoobchodní prodej + dovoz a vývoz válcovaného kovu a kovovýroba. Na základě přání zákazníka je moţné při výrobě vyuţívat válcovaný kov různých standardů Turecký výrobce hliníkových profilů + balustrád, kuchyňských linek, sprchových koutů, plastových oken a dveří apod. hledá obchodní zprostředkovatele a nabízí subkontrakt zejména společnostem ze stavebního sektoru. Společnost má rovněţ zájem o spolupráci s velko/maloobchodními prodejci plastových a hliníkových produktů Německá průmyslová prodejní agentura specializující se na nastavení kompletních průmyslových konceptů (řešení a optimalizace) pro automobilový, letecký a ţelezniční průmysl se zaměřením na lité a strojní součástky či kovové konstrukce hledá partnery pro spolupráci formou joint venture (nabídka volných kapacit). Koncepty zahrnují logistiku, distribuční síť a řízení dodavatelských řetězců Maďarská agentura specializující se na obchodně zprostředkovatelské sluţby a distribuci ocelových a pryţových produktů nabízí své sluţby na tamním trhu v oblasti sjednávání subkontraktu, dopravy, logistiky, trţních průzkumů, administrativy apod _C Polská společnost hledá obchodního partnera k zahájení výroby inovačních zahradnických a stavebních koleček. Potenciální partner by měl vlastnit strojový park a finanční zdroje k produkci koleček. potravinářství Slovinská společnost specializující se na doplňky krmiv pro zvířata hledá obchodní zástupce/zprostředkovatele/distributory, kteří by dodávali zboţí pro veterináře, chovatele zvířat a zverimexy. Po potenciálních distributorech je poţadována předchozí zkušenost v tomto specifickém distribučním kanálu Maďarský rodinný vinařský závod hledá distributory/velkoobchodníky/maloobchodníky lahvovým vínem a rovněţ cestovní kanceláře. Společnost provozuje ubytování pro návštěvníky s kapacitou max. 15 osob a 2 vinárny (haly) pro 50 a 200 hostů Italská společnost specializující se na výrobu italského vína (červené, bíle, růţové) hledá obchodní zprostředkovatele a partnery v oblasti dopravních/logistických sluţeb. 2/13

3 Syrská společnost specializující se na farmaceutický průmysl hledá partnery pro franchisu. Společnost rovněţ nabízí potenciálním partnerům vzájemnou výrobní spolupráci pro výrobu farmaceutických produktů a dětské výţivy Italská společnost specializující se na likéry a destiláty hledá obchodní zprostředkovatele/zástupce a partnery pro spolupráci v oblasti dopravy a logistiky Ruská společnost zabývající se výkupem a zpracováním bobulí, hub a výrobou potravin hledá obchodní zprostředkovatele a nabízí subkontrakt. Společnost svým partnerům nabízí také moţnost výkupu a předběţného zpracování produktů na základě jejich poţadavků Litevský výrobce kvalitních těstovin hledá obchodní zprostředkovatele/zástupce/distributory pro své produkty Britská společnost specializující se na poradenství a výzkum v oblasti výţivy a zdraví (vývoj potravinového produktu, etiketování, průzkumy konkurenčního prostředí apod.) nabízí subkontrakt/outsourcing sluţeb pro společnosti, které mají zájem prodávat potraviny na tamním trhu Polská společnost specializující se na výrobu příchutí, vůní, barviv a dalších potravinových přísad pro pekařské, cukrářské a mléčné produkty, nápoje a zmrzliny hledá obchodní zprostředkovatele a nabízí část obchodního podílu k prodeji Německá společnost specializující se na distribuci ionizačních systémů hledá distributory za účelem zajištění odbytu systémů v ČR. Systémy jsou navrţeny pro následující oblasti a zařízení: chov dobytka, potravinářský průmysl, farmacii, vzduchotechnika, hotely, letiště, restaurace. textilní, oděvní a kožedělný průmysl Ruský výrobce společenského oblečení (pánská a dětská řada), obleků, bund, kalhot aj. hledá obchodní zprostředkovatele a partnery pro vytvoření franchisy. Společnost se zajímá zejména o výrobce moderních vzorů společenského oblečení, univerzálních a poloautomatických šicích strojů a plotterů _O Lucemburská společnost hledá výrobce plsti o tloušťce 3 cm, popř. barevné plsti o tloušťce 3 aţ 5 cm. dřevozpracující průmysl Bulharská společnost specializující se na obchod a dodávku dřeva pro výrobu celulózy a technologické buničiny hledá obchodní zprostředkovatele a nabízí subkontrakt Ruská společnost specializující se na výrobu a prodej produktů z měkkého i tvrdého dřeva, stejně tak jako pilařské kulatiny hledá obchodní zprostředkovatele. Společnost má rovněţ zájem o spolupráci s distributory Německá společnost působící na hraničním trojúhelníku ČR-Německo-Polsko se specializací na distribuci energetických produktů hledá obchodní zprostředkovatele, kteří mají zájem o rozšíření svého portfolia o dřevěné palety. Nabízené palety jsou vysoké kvality, ekologické a ekonomické co do pouţití. 3/13

4 papírenství, vydavatelství a tisk Turecký výrobce papíru (testliner a fluting) pouţívaného pro obalový a textilní průmysl (příze) hledá distributory Ruský výrobce společenského oblečení (pánská a dětská řada), obleků, bund, kalhot aj. hledá obchodní zprostředkovatele a partnery pro vytvoření franchisy. Společnost se zajímá zejména o výrobce moderních vzorů společenského oblečení, poloautomatických sešívaček, univerzálních šiček a plotterů Britský výrobce hladkých fotopolymerových tiskařských válců vyuţívaných pro flexografický tisk a výrobu flexibilních obalů hledá obchodní zástupce, distributory a partnery pro spolupráci formou joint venture. Společnost se dále specializuje na reprografii, uměleckou reprografii a výrobu gumotiskových desek a v této oblasti by ráda vystupovala jako obchodní zástupce/distributor pro britský trh. Společnost má rovněţ zájem o zaloţení franchisy se společnostmi z tiskařského průmyslu. chemický a farmaceutický průmysl Syrská společnost specializující se na farmaceutický průmysl hledá partnery pro franchisu. Společnost rovněţ nabízí potenciálním partnerům vzájemnou výrobní spolupráci pro výrobu farmaceutických produktů a dětské výţivy Polský farmaceutický velkoobchodník nabízí zprostředkovatelské sluţby (v pozici obchodního zástupce/zprostředkovatele/distributora) výrobcům farmaceutických, lékařských produktů či produktů k péči o tělo, kteří mají zájem vstoupit na polský trh Německá společnost specializující se na distribuci ionizačních systémů hledá distributory za účelem zajištění odbytu systémů v ČR. Systémy jsou navrţeny pro následující oblasti a zařízení: chov dobytka, potravinářský průmysl, farmacii, vzduchotechnika, hotely, letiště, restaurace Německá společnost specializující se na optimalizaci procesů, poradenskou činnost a projektový management hledá partnery pro vytvoření joint venture za účelem spolupráce na společných projektech v oblasti výroby plastových trubek (vlákny vyztuţené). Partnery hledá zejména mezi společnostmi zabývajícími se konstrukcemi potrubí, rozvodem plynu a vody, bytovou výstavbou a výstavbou chemických závodů. průmysl plastů a gumárenství _C Britská společnost hledá výrobce/dodavatele pryţových desek/podloţek o rozměrech 1x1.5m a tloušťce 22 mm, předpokládané mnoţství ks měsíčně. Zahraniční firma upřednostňuje výrobu z recyklovaných materiálů Irská firma specializující se na projektování, výrobu a distribuci různých domácích produktů určených k sušení prádla hledá partnery za účelem výroby plastových + montáţe hotových výrobků. Společnost nabízí potenciálnímu partnerovi objem výroby /rok a poţaduje předchozí zkušenosti s výrobou domácích spotřebitelských produktů Turecký výrobce hliníkových profilů + balustrád, kuchyňských linek, sprchových koutů, plastových oken a dveří apod. hledá obchodní zprostředkovatele a nabízí subkontrakt zejména společnostem ze stavebního sektoru. Společnost má rovněţ zájem o spolupráci s velko/maloobchodními prodejci plastových a hliníkových produktů. 4/13

5 Maďarská agentura specializující se na obchodně zprostředkovatelské sluţby a distribuci ocelových a pryţových produktů nabízí své sluţby na tamním trhu v oblasti sjednávání subkontraktu, dopravy, logistiky, trţních průzkumů, administrativy apod Maďarský výrobce PVC trubních spojů, vlnitých PVC trubek o průměru mm a dalších částí hledá distributory, partnery pro výměnu know-how a vzájemnou výrobní spolupráci (volná kapacita společnosti je kg/rok). Společnost téţ nabízí distribuci na tamním trhu Německá společnost specializující se na optimalizaci procesů, poradenskou činnost a projektový management hledá partnery pro vytvoření joint venture za účelem spolupráce na společných projektech v oblasti výroby plastových trubek (vlákny vyztuţené). Partnery hledá zejména mezi společnostmi zabývajícími se konstrukcemi potrubí, rozvodem plynu a vody, bytovou výstavbou a výstavbou chemických závodů Italský výrobce zakázkových systémů potrubí a spojovacích dílů z termoplastických materiálů určených pro rozvod horké a agresivní kapaliny hledá distributory a partnery pro spolupráci formou joint venture. sklářský a keramický průmysl, klenotnictví Turecký výrobce ţáruvzdorného průhledného skla, keramického skla pro kamna a krby s výrobní kapacitou m 2 /rok hledá obchodní zprostředkovatele. strojírenství Korejský výrobce přesných obráběcích strojů nabízí subkontrakt a hledá obchodní zprostředkovatele. Společnost montuje vřeteníky, revolverové hlavy, provozuje 5 osé obrábění apod. Výrobní kapacita společnosti zahrnuje návrh, proces, montáţ a instalaci. Společnost můţe v případě speciálních zakázek vyuţívat systému malosériové výroby Zavedená španělská společnost se silným inovačním a technologickým zázemím působící v oblasti průmyslových mikro-mechanických procesů hledá obchodní zástupce pro své produkty a sluţby popř. partnery pro vzájemnou výrobní spolupráci (nabídka subkontraktu/outsourcingu). Firma nabízí kompletní řešení (návrh designu, svařování, přesné obrábění, vstřikování atd.) pro mikro-mechanické součásti elektronických a telekomunikačních konektorů atd Německý výrobce individuálních automatických řešení zaloţených na průmyslových robotech hledá partnery za účelem distribuce, prodeje a poprodejního servisu. přesné strojírenství a optika Britský výrobce multiparametrálních zařízení pro testování kvality vody (monitorování rozpuštěného kyslíku, tepelné vodivosti, zakalení, teploty, ph a ORP jezer, řek, moří a podzemní vody) hledá distributory monitorovacích zařízení vody a půdy pro společnosti/agentury a konzultanty v oblasti ţivotního prostředí, stavební firmy apod. elektrotechnický průmysl Zavedená španělská společnost se silným inovačním a technologickým zázemím působící v oblasti průmyslových mikro-mechanických procesů hledá obchodní zástupce pro své produkty a sluţby popř. partnery pro vzájemnou výrobní spolupráci (nabídka subkontraktu/outsourcingu). Firma nabízí kompletní řešení (návrh designu, svařování, přesné obrábění, vstřikování atd.) pro mikro-mechanické součásti elektronických a telekomunikačních konektorů atd. 5/13

6 Rumunská společnost zabývající se velkoobchodním prodejem elektrických domácích spotřebičů, kabelů, spínačů, osvětlení a dalších součástí domácích elektrických zařízení by se ráda stala obchodním zástupcem/zprostředkovatelem/distributorem pro potenciální partnery. Společnost rovněţ nabízí elektrické instalační práce (0,4 20kV) Litevská společnost specializující se na velkoobchodní prodej unikátního produktu vyrobeného pomocí nanotechnologií hledá distributory, obchodní zástupce a zprostředkovatele pro svůj produkt. Jedná se o produkt, který při kontaktu s vodou slouţí jako nevodič, a umoţňuje tak elektrickým a elektronickým zařízením fungovat ve vlhkém prostředí bez jakéhokoli poškození. Rovněţ chrání před korozí a eliminuje mechanické tření Korejský výrobce vestavěných i přenosných interaktivních tabulí a digitálních prezentačních per kompatibilních se starými i novými typy laptopů hledá obchodní zprostředkovatele operující v prodejní síti soukromého, veřejného, vzdělávacího či vojenského sektoru. IT a telekomunikace Zavedená španělská společnost se silným inovačním a technologickým zázemím působící v oblasti průmyslových mikro-mechanických procesů hledá obchodní zástupce pro své produkty a sluţby popř. partnery pro vzájemnou výrobní spolupráci (nabídka subkontraktu/outsourcingu). Firma nabízí kompletní řešení (návrh designu, svařování, přesné obrábění, vstřikování atd.) pro mikro-mechanické součásti elektronických a telekomunikačních konektorů atd Polská společnost specializující se na tvorbu lingvistických řešení (např. smart lector, IT řešení inteligentní čtecí systém simulující lidský hlas) - hledá distributory a potenciální partnery pro aplikaci těchto řešení v dalších jazycích joint venture. stavebnictví a průmysl stavebních hmot Turecká společnost specializující se na projektové návrhy, závěsné stropní aplikace, zvukotěsné stropní systémy a související konzultace nabízí své sluţby v pozici obchodního zástupce/zprostředkovatele a jako subkontrakt nebo outsourcing Turecký výrobce hliníkových profilů + balustrád, kuchyňských linek, sprchových koutů, plastových oken a dveří apod. hledá obchodní zprostředkovatele a nabízí subkontrakt zejména společnostem ze stavebního sektoru. Společnost má rovněţ zájem o spolupráci s velko/maloobchodními prodejci plastových a hliníkových produktů Německá společnost specializující se na optimalizaci procesů, poradenskou činnost a projektový management hledá partnery pro vytvoření joint venture za účelem spolupráce na společných projektech v oblasti výroby plastových trubek (vlákny vyztuţené). Partnery hledá zejména mezi společnostmi zabývajícími se konstrukcemi potrubí, rozvodem plynu a vody, bytovou výstavbou a výstavbou chemických závodů. automobilový, lodní a letecký průmysl Turecká společnost specializující se na výrobu kotoučů, víka, vysouvacích loţisek a náhradních dílů spojky pro těţká a komerční vozidla hledá obchodní zprostředkovatele/zástupce/distributory Německá průmyslová prodejní agentura specializující se na nastavení kompletních průmyslových konceptů (řešení a optimalizace) pro automobilový, letecký a ţelezniční průmysl se zaměřením na lité a strojní součástky či kovové konstrukce hledá partnery pro spolupráci formou joint venture (nabídka volných kapacit). Koncepty zahrnují logistiku, distribuční síť a řízení dodavatelských řetězců. 6/13

7 Korejská společnost specializující se na výrobu elektrického a elektronického vybavení vozidel (kontrolní a jiná víceúčelová zařízení) nabízí subkontrakt a hledá obchodní zprostředkovatele. Výrobní kapacita společnosti je jednotek Německá mezinárodní průmyslová prodejní agentura zaměřující se na automobilový, letecký a ţelezniční průmysl nabízí obchodně zprostředkovatelské sluţby (obchodní zástupce/distributor). Má zájem rovněţ o vytvoření franchisy/joint venture a hledá partnery pro fúzi či výměnu firemních podílů Polský výrobce inovativního příslušenství pro motocykly vhodného pro denní pouţití i pro závodní dráhy (slidery, gripy/koncovky rukojeti, podpěry motorky; hlavní produkt: chrániče/protektory (cash pads)) hledá obchodní partnery pro velkoprodejní spolupráci. ostatní zpracovatelský průmysl Turecký výrobce hliníkových profilů + balustrád, kuchyňských linek, sprchových koutů, plastových oken a dveří apod. hledá obchodní zprostředkovatele a nabízí subkontrakt zejména společnostem ze stavebního sektoru. Společnost má rovněţ zájem o spolupráci s velko/maloobchodními prodejci plastových a hliníkových produktů Polský prodejce koupelnového vybavení (koupelnový nábytek, vany, sprchy, umyvadla, bidety aj.) nabízí své sluţby jako obchodní zprostředkovatel (zástupce/distributor) společnostem s vysoce kvalitním koupelnovým vybavením Ruský výrobce společenského oblečení (pánská a dětská řada), obleků, bund, kalhot aj. hledá obchodní zprostředkovatele a partnery pro vytvoření franchisy. Společnost se zajímá zejména o výrobce moderních vzorů společenského oblečení, poloautomatických sešívaček, univerzálních šiček a plotterů Polský prodejce originálního německého domácího zboţí hledá velkoobchodníky Dánský výrobce konferenčního nábytku hledá potenciální partnery/výrobce působící v čalounickém průmyslu se specializací na vysoce kvalitní produkty. Partnerům je společnost schopna zajistit kontinuální tok zakázek (poţadovaných nových produktů) a dlouhodobou spolupráci dodrţení termínů podmínkou Německá společnost specializující se na distribuci ionizačních systémů hledá distributory za účelem zajištění odbytu systémů v ČR. Systémy jsou navrţeny pro následující oblasti a zařízení: chov dobytka, potravinářský průmysl, farmacii, vzduchotechnika, hotely, letiště, restaurace Německý výrobce folklórních oblečků a tradičních kostýmů pro panenky hledá dodavatele panenek těl (pevné, výška cm, dospělá tvář, dlouhé vlasy, mrkací oči) Švédská společnost specializující se na výrobu veřejných záchodků (vestavěné, na klíč, polo či plně automatizované), pouličního vybavení a různých druhů dalšího příslušenství hledá distributory a obchodní zástupce. Společnost by ráda spolupracovala na rozsáhlejších infrastrukturních projektech (subkontrakt) _C Polská společnost hledá obchodního partnera k zahájení výroby inovačních zahradnických a stavebních koleček. Potenciální partner by měl vlastnit strojový park a finanční zdroje k produkci koleček. 7/13

8 pohostinství a cestovní ruch Maďarský rodinný vinařský závod hledá distributory/velkoobchodníky/maloobchodníky lahvovým vínem a rovněţ cestovní kanceláře. Společnost provozuje ubytování pro návštěvníky s kapacitou max. 15 osob a 2 vinárny (haly) pro 50 a 200 hostů Německá společnost specializující se na distribuci ionizačních systémů hledá distributory za účelem zajištění odbytu systémů v ČR. Systémy jsou navrţeny pro následující oblasti a zařízení: chov dobytka, potravinářský průmysl, farmacii, vzduchotechnika, hotely, letiště, restaurace. dopravní a logistické služby Litevská společnost specializující se na nákladní dopravu (zejména silniční, námořní a ţelezniční) a poskytování celních sluţeb nabízí potenciálním partnerům kompletní soubor dopravních/logistických sluţeb Italská společnost specializující se na výrobu italského vína (červené, bíle, růţové) hledá obchodní zprostředkovatele a partnery v oblasti dopravních/logistických sluţeb Italská společnost specializující se na likéry a destiláty hledá obchodní zprostředkovatele/zástupce a partnery pro spolupráci v oblasti dopravy a logistiky Litevská společnost specializující se provozování skladů a logistiku nabízí své sluţby v těchto oblastech. Společnost provozuje sklady vybavené regálovými systémy a moderním dopravním zařízením. Potenciální partnery hledá mezi exportéry, obchodníky, výrobci apod. služby v oblasti ochrany ŽP Britský výrobce multiparametrálních zařízení pro testování kvality vody (monitorování rozpuštěného kyslíku, tepelné vodivosti, zakalení, teploty, ph a ORP jezer, řek, moří a podzemní vody) hledá distributory monitorovacích zařízení vody a půdy pro společnosti/agentury a konzultanty v oblasti ţivotního prostředí, stavební firmy apod Německá společnost specializující se na poradenskou činnost a projektový management hledá partnery v oblastech - zemědělství, odpadové hospodářství, rafinérie, lodní společnosti - pro vytvoření joint venture za účelem spolupráce na společných projektech v sektoru produkce bio a syntetické nafty z dostupných a obnovitelných surovin/materiálů. zdravotnické a hygienické produkty Slovinský výrobce a velkoobchodní prodejce pomocných materiálů a vybavení pro diagnostické laboratoře lékařské nástroje pro diagnostiku in-vitro (vakuové krevní zkumavky, zkumavky pro arteriální krevní odběry apod.) hledá obchodní zprostředkovatele/zástupce a distributory a zároveň by v těchto pozicích firma ráda vystupovala Srbský výrobce lékařského materiálu (obvazy s měsíční kapacitou ks, náplasti aj.) hledá distributory pro své produkty, obchodní zástupce a partnery pro vzájemnou výrobní spolupráci/joint venture Britský výrobce jednorázového lékařského vybavení a zařízení (produkty pro dýchání, odsávání apod.) hledá distributory a obchodní zprostředkovatele za účelem zastupování, prezentace a prodeje. 8/13

9 ostatní služby Slovinská společnost specializující se na vývoj a výrobu moderních elektronických zařízení, určených zejména pro výuku, nabízí své sluţby jako obchodní zprostředkovatel. Společnost má rovněţ zájem o vzájemnou výrobní spolupráci a spolupráci formou joint venture (potenciální partneři z oblasti veřejného vzdělávacího systému) Britská poradenská společnost v oblasti managementu nabízející řadu sluţeb klientele veřejného a soukromého sektoru zejména v oblasti zdravotní a sociální péče, místních orgánů a souvisejících právnických sluţeb hledá partnera pro spolupráci formou joint venture. Zahraniční firma nabízí své sluţby (subkontrakt) za účelem vytvoření konsorcia/účasti na projektech (včetně projektů financových z fondů EU) ve výše uvedených oblastech Litevská společnost specializující se na poskytování právních sluţeb nabízí své sluţby jako obchodní zprostředkovatel. Zejména firmy, které chtějí vstoupit na tamní trh (Litva a ostatní baltské státy) mohou vyuţít kompletní sluţby (distribuce/marketing/propagace/zastoupení) Litevská společnost specializující se na školení, poradenskou činnost a coaching v oblasti managementu a rozvoje vedoucích schopností nabízí subkontrakt a outsourcing zmíněných aktivit (volné kapacity). Otevřená je i spolupráci formou joint venture Maďarská společnost specializující se na odborná školení a vzdělávání dospělých v oblasti zdravotní péče, obchodu, marketingu, architektury, dopravy, strojního zařízení, cateringu, cestovního ruchu, umění, vzdělávání a komunikace nabízí své sluţby (forma subkontraktu). * * * Kontaktní adresy a bližší informace k uveřejněným nabídkám a poptávkám lze zdarma získat prostřednictvím objednávkového formuláře, který je k dispozici na webových stránkách 9/13

10 10/13

11 11/13

12 Informace z Evropské unie Identifikační číslo provozovny Výběr aktualit pro podnikatele Dne nabývá účinnosti zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některé zákony, mj. téţ ţivnostenský zákon, do kterého se zavádí institut "identifikačního čísla provozovny". Uvedený zákon stanoví, ţe ţivnostenský úřad přiděluje provozovně IČP. Ţivnostenský úřad, který obdrţí oznámení o zahájení provozování ţivnosti v provozovně, přidělí provozovně IČP poskytnuté správcem základního registru osob, nebylo-li jiţ přiděleno, provede zápis provozovny do ţivnostenského rejstříku a o provedeném zápisu a přiděleném IČP informuje podnikatele. Provozovně zřízené před přidělí ţivnostenský úřad IČP poskytnuté správcem základního registru osob, a to nejpozději do , a v téţe lhůtě o tom podnikatele vyrozumí. Nejpozději po uplynutí 1 měsíce po uplynutí této lhůty je pak podnikatel povinen začít IČP uţívat. Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena mj. obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem osoby (IČO - slouţí k jednoznačné identifikaci subjektu) a identifikačním číslem provozovny (IČP - slouţí k jednoznačné identifikaci provozovny subjektu, který vykonává činnost stanovenou ţivnostenským zákonem; tvoří jej desetimístné číslo, které se váţe na konkrétní osobu, a jednou jiţ přidělené nelze znovu přidělit ţádné jiné provozovně). Zdroj: Informační server BusinessInfo; Více informací na: Informace k novele živnostenského zákona účinné od Dnem nabývá účinnosti zákon č. 155/2010 Sb., kterým se mění některé zákony za účelem zkvalitnění jejich aplikace a sníţení administrativní zátěţe podnikatelů, mj. také ţivnostenský zákon. Nově dochází ke změně při ohlášení ţivnosti. Ohlašovatelé jiţ nebudou v ohlášení ţivnosti uvádět datum zahájení provozování ţivnosti a datum vzniku ţivnostenského oprávnění (které napříště u ohlašovacích ţivností bude vznikat pouze dnem ohlášením), ani datum ukončení provozování ţivnosti. Dále se ruší povinnost připojovat k ohlášení ţivnosti výpis z obchodního rejstříku. Vypouští se téţ povinnost podnikatele mít doklady prokazující způsob nabytí takového zboţí nebo materiálu v provozovně či na jiném v zákoně uvedeném místě. Místo toho se stanovuje obecná povinnost podnikatele prokázat kontrolnímu orgánu na jeho ţádost a v jím stanovené lhůtě způsob nabytí takového zboţí nebo materiálu. Nově se zavádí moţnost (namísto povinnosti) podnikatele oznámit ţivnostenskému úřadu přerušení provozování ţivnosti. Pokud však bylo ţivnostenskému úřadu oznámeno přerušení provozování ţivnosti, je podnikatel i nadále povinen předem písemně oznámit ţivnostenskému úřadu pokračování v provozování ţivnosti před uplynutím doby přerušení. V souvislosti s povinností podnikatele oznámit předem ţivnostenskému úřadu ukončení (stejně tak jako zahájení) provozování ţivnosti v provozovně se stanovuje podnikateli 12/13

13 povinnost nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit ţivnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky, a dále povinnost ohlásit i kaţdou změnu této adresy po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti v provozovně. Dojde téţ k propojení databází mezi ţivnostenským rejstříkem a dalšími informačními systémy veřejné správy. Podnikatel jiţ nebude povinen ţivnostenskému úřadu oznámit změny a doplnění údajů a dokladů, které jsou stanoveny pro ohlášení ţivnosti a jako náleţitosti ţádosti o koncesi, pokud jde o změny a doplnění jiţ zapsané v základních registrech, v obchodním rejstříku nebo v informačním systému evidence obyvatel (pokud je podnikatel státním občanem České republiky), anebo v informačním systému cizinců (pokud je podnikatel cizincem). Zdroj: Informační server BusinessInfo; Více informací na: Právo daňových poplatníků na vrácení DPH Komise v polovině července přijala návrh, který prodluţuje lhůtu pro předkládání ţádostí o vrácení DHP vztahující se k roku Jelikoţ členské státy s jistým zpoţděním zavedly nový postup pro vrácení DPH, který vstoupil v platnost 1. ledna 2010, navrhuje Komise, aby bylo daňovým poplatníkům k předloţení ţádostí o vrácení DHP poskytnuto více času. Komise také navrhuje, aby se jisté prvky národních internetových portálů pro vracení DHP harmonizovaly, a tím se zajistila větší interoperabilita a přístupnost portálů daňovým poplatníkům. Směrnice o vrácení DPH, která vstoupila v platnost 1. ledna 2010, umoţňuje vrácení DPH z provozních výdajů vzniklých osobám povinným k dani v členských státech, kde nejsou usazeni. Zavádí elektronický systém, v němţ osoba povinná k dani předkládá ţádost o vrácení daně prostřednictvím internetového portálu vytvořeného členským státem, kde je usazena. Členské státy byly povinny zpřístupnit tento internetový portál k 1. lednu Některé členské státy však spustily internetové portály opoţděně a jiné se zase při jejich provozu potýkaly s řadou technických problémů. Osoby povinné k dani v důsledku toho neměly moţnost své ţádosti o vrácení daně podat. Kvůli těmto prodlením a v zájmu zachování práva daňových poplatníků na odpočet DPH je nezbytné lhůtu pro podávání ţádostí o vrácení daně za výdaje v roce 2009, která byla stanovena na září 2010, prodlouţit aţ do března Členské státy se navíc neshodují na technickém provedení směrnice, a je proto nutné stanovit účinný mechanismus, kterým by se podrobné poţadavky v této oblasti sjednotily. Proto Komise navrhuje, aby jí byla udělena pravomoc přijmout se souhlasem Stálého výboru pro správní spolupráci technická ustanovení nezbytná k tomu, aby byl tento reţim v celé Evropě plně funkční. Zdroj: Zpravodajský server Týden v Evropě; Více informací na: 13/13

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 17/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 2/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 19/2013 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Zahraniční nabídky a poptávky

Zahraniční nabídky a poptávky Zahraniční nabídky a poptávky ČÍSLO 21/2012 Nabídky a poptávky lze vyhledávat dle oboru, kterého se nabídka nebo poptávka převážně týká. Nabídky a poptávky, které jsou zaměřeny na více oborů zároveň, se

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice Podnikání v České republice Podnikání v České republice Eva Bergerová Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Enterprise Europe Network Listopad 2008 Obsah Obsah... 3 Seznam tabulek... 7 Seznam

Více

Příručka pro podnikání v roce 2009

Příručka pro podnikání v roce 2009 Příručka pro podnikání v roce 2009 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na www.komora.cz HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY zapsaná v obchodním

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost NÁKLADEM

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost NÁKLADEM Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro ţivnost SKLADOVÁNÍ POTRAVINAŘSKÉHO ZBOŢÍ A MANIPULACE S NÁKLADEM Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK pro PROVOZOVÁNÍ CESTOVNÍ AGENTURY Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost AKTUALIZACE

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost AKTUALIZACE Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro ţivnost UBYTOVACÍ SLUŽBY AKTUALIZACE Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod a cestovní

Více

Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu

Informační databáze mezinárodních organizací a jejich význam pro ekonomické aktivity subjektů Moravskoslezského regionu Studijní opora pro cílovou skupinu malých a středních podnikatelů, vedoucích pracovníků na středním a vyšším stupni řízení firem i samosprávných orgánů Informační databáze mezinárodních organizací a jejich

Více

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro část ţivnosti volné VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD

Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro část ţivnosti volné VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro část ţivnosti volné VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD MALOOBCHOD - ZÁSILKOVÝ A PŘÍMÝ PRODEJ Pro Hospodářskou komoru

Více

Slezská Oblastní Komora Stavebních Inţenýrů PODNIKÁNÍ V POLSKU PŘÍRUČKA PRO STAVEBNÍ INŢENÝRY

Slezská Oblastní Komora Stavebních Inţenýrů PODNIKÁNÍ V POLSKU PŘÍRUČKA PRO STAVEBNÍ INŢENÝRY PODNIKÁNÍ V POLSKU PŘÍRUČKA PRO STAVEBNÍ INŢENÝRY KATOVICE 2009 1 Autorský kolektiv SOKSI: dr ing. Henryk A. Nowak mgr. ing. Dorota Przybyła mgr. ing. Maria Świerczyńska Právnický posudek: mgr. Maria Wójcik

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA. pro ţivnost Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele OBOROVÁ PŘÍRUČKA pro ţivnost HOSTINSKÁ ČINNOST Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod a cestovní ruch. Autorsky

Více

Zefektivnění systému mezinárodní kamionové dopravy zboží v dopravní firmě. Ondřej Hanáček

Zefektivnění systému mezinárodní kamionové dopravy zboží v dopravní firmě. Ondřej Hanáček Zefektivnění systému mezinárodní kamionové dopravy zboží v dopravní firmě Ondřej Hanáček Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce, na téma Zefektivnění systému mezinárodní kamionové dopravy zboţí

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.1

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.1 PODNIK 2 ČLENĚNÍ PODNIKŮ Z HLEDISKA PŘEDMĚTU ČINNOSTI 2 TYPOLOGIE PRÁVNÍ FORMY PODNIKU 3 ČLENĚNÍ PODNIKŮ Z HLEDISKA PŘEDMĚTU ČINNOSTI 9 SVTP ČR (SPOLEČNOST VĚDECKO-TECHNICKÝCH PARKŮ ČR) 9 PRŮMYSLOVÉ PODNIKY

Více

Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji!

Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji! Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji! 1. Co je projekt Vzdělávejte se pro růst v Ústeckém kraji! a pro koho je určen 2. Podmínky získání příspěvku 3. Předložení

Více

OBSAH. Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530... 3. Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328... 4

OBSAH. Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530... 3. Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328... 4 OBSAH Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická, Sedlčany, Nádražní 90... 2 Gymnázium Karla Čapka, Dobříš, Školní 1530... 3 Gymnázium pod Svatou Horou, Příbram II, Balbínova 328... 4 Gymnázium, Příbram,

Více

d) podmínky vedení a funkce seznamu kvalifikovaných dodavatelů a systému certifikovaných dodavatelů. 137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14.

d) podmínky vedení a funkce seznamu kvalifikovaných dodavatelů a systému certifikovaných dodavatelů. 137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. 137/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o veřejných zakázkách Změna: 110/2007 Sb. Změna: 296/2007 Sb. Změna: 76/2008 Sb. Změna: 124/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 417/2009 Sb.

Více

Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji II

Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji II Manuál pro zájemce o vstup do projektu Vzdělávejte se pro růst v Karlovarském kraji II ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. INOVACE Inovační projekt MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Název programu podpory Prioritní

Více

1 E-komerce obecně základní členění, důvody, požadavky... 1 2 Legislativní požadavky co potřebuji pro podnikání, čím se musím řídit...

1 E-komerce obecně základní členění, důvody, požadavky... 1 2 Legislativní požadavky co potřebuji pro podnikání, čím se musím řídit... Obsah 1 E-komerce obecně základní členění, důvody, požadavky... 1 1.1 Úvod do oblasti elektronické komerce... 1 1.2 Základní členění elektronické komerce podle subjektů... 2 1.3 Důvody pro elektronické

Více

Nová úprava živnostenského zákona

Nová úprava živnostenského zákona Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Nová úprava živnostenského zákona Bakalářská práce Autor: Petr Vajner právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. JOSEF SVOBODA Praha

Více

Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2.

Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113. Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. Ministerstvo zemědělství ČR Č. j.: 113618/2011-MZE-14113 Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. OBSAH I. PODMÍNKY PRO TVORBU FICHE... 3 II. CHARAKTERISTIKA REŢIMŮ PODPORY... 6

Více

INOSTART program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům ve znění platném od 2.5.2014

INOSTART program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům ve znění platném od 2.5.2014 INOSTART program záruk za úvěry začínajícím podnikatelům ve znění platném od 2.5.2014 1 Úvod... 2 1.1 Právní rámec... 2 1.2 Definice pojmů... 2 2 Cíl programu... 3 3 Podporované aktivity... 3 4 Příjemce

Více