Tvorba webových aplikací. Jakub Vrána

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvorba webových aplikací. Jakub Vrána"

Transkript

1 Tvorba webových aplikací Jakub Vrána

2 Stavební kameny HTML struktura stránky (1-2. hodina) CSS formátování obsahu (3+vyhledávače) JavaScript interakce v prohlížeči (4) PHP programování na serveru (5-6) SQL databáze (7) HTTP protokol pro přenos Certifikáty zabezpečení

3 Situace na serveru Windows Linux... IIS Apache... ASP PHP... ODBC MySQL...

4 Komunikace se serverem Klient položí serveru protokolem HTTP dotaz na dokument Server vrátí HTML dokument, který může obsahovat objekty jako jsou obrázky, styl a JavaScript Každý z těchto objektů si klient opět musí vyžádat od serveru

5 Značky HTML Jakub Vrána

6 <html> <head> HTML tvorné značky {hypertext markup language} záhlaví dokumentu <title> název dokumentu <body> tělo dokumentu <meta/> vložení metainformací

7 Základní tvar dokumentu <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"> <html> <head> <title>název dokumentu</title> </head> <body> Tělo dokumentu. </body> </html>

8 <meta/> Metainformace http-equiv informace v hlavičce name jméno content obsah vkládá se do části <head> doplnění <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso "> <meta name="description" content="...">

9 Tělo dokumentu <body> background obrázek na pozadí! bgcolor barva pozadí! text barva obyčejného textu! link barva odkazu! vlink barva prohlédnutého odkazu! alink barva aktivního odkazu! [#rrggbb jméno]

10 HTML entity < > & < (menší než) > (větší než) & (ampersand) (pevná mezera) <! > komentáře

11 Stránkotvorné značky <p> {paragraph} odstavec <br/> {line break} <hr/> {horizontal rule} <h1> - <h6> nadpis zlom řádku vodorovná čára {heading} <a> {anchor} odkaz

12 Formát odstavce <p align=> zarovnání! [right center justify] <br clear=> vyčištění okolí! [all left right] <center> vycentrování! <pre> <div> <span> naformátovaný text kontejner na objekty kontejner na text <blockquote>citace

13 Vodorovná čára <hr/> size tloušťka! width šířka na obrazovce! align zarovnání! noshade potlačení stínování! [noshade]

14 <a> Odkaz href odkaz na dokumenty name vytvoření částí dokumentu title nápovědný text accesskey přístupová klávesa [x] <a href="#kapitola1">odkaz</a> <a name="kapitola1"></a>kapitola 1

15 Formátování Fyzické Logické <font> přímá úprava písma! size velikost písma [ 1 7] color barva [#rrggbb jméno] face řez písma <basefont/> základní nastavení písma!

16 Fyzické formátování <b> {bold} tučné písmo <i> {italic} kurzíva <u> {underline} podtržení! <sup> {superscript} <sub> {subscript} horní index dolní index <tt> {teletype} pevná šířka znaku

17 <em> Logické formátování {emphasized} zvýraznění <strong> silné zvýraznění <code> <kbd> ukázka kódu vstup z klávesnice

18 Seznamy <ul> {unordered list} <ol> {ordered list} <li> {list item} <dl> {definition list} <dt> {definition term} <dd> {def. description} nesetříděný seznam setříděný seznam položka seznamu seznam definic pojem vysvětlující text

19 <ul> <li>první položka</li> </ul> Příklad seznamu <li>druhá položka První položka <ol> Druhá položka <li>první vnořená položka</li> 1. První vnořená položka <li>druhá vnořená položka</li> 2. Druhá vnořená </ol> položka </li>

20 Atributy seznamů <ul> type podoba značky! [circle, disc, square] <ol> type podoba značky! [1 i I a A] start číslování od! <li> value číslování od této značky dále!

21 <img/> src alt Obrázky URL obrázku width, height informace pro textové klienty rozměry v pixelech vspace, hspace mezera okolo obrázku! align zarovnání! [left right middle...] border rámeček obrázku s odkazem!

22 Obrázky s klikou <img usemap=> indikace obrázku s klikou <map name=> <area/> shape coords href nohref alt deklarace oblastí definice oblasti tvar [rect circle polygon] souřadnice odkaz oblast je bez odkazu [nohref] pomocný text

23 Příklad obrázku s klikou <img src="obrazek.gif" usemap="#mapa" width="35" height="30"> <map name="mapa"> <area shape="circle" coords="10,10,5" href="elipsa.html"> <area shape="rect" coords="20,15,30,25" href="obdelnik.html"> </map>

24 <table> Tabulky tabulka <tr> {table row} řádka <th> {table heading} políčko nadpisu <td> {table data} datové políčko

25 Příklad tabulky <table border="1"> <tr> <td>1. řádek, 1. sloupec</td> <td>1. řádek, 2. sloupec</td> </tr> <tr> <td>2. řádek, 1. sloupec</td> <td>2. řádek, 2. sloupec</td> </tr> </table> 1. řádek, 1. sloupec 1. řádek, 2. sloupec 2. řádek, 1. sloupec 2. řádek, 2. sloupec

26 <table> border Formát tabulky okraj cellspacing velikost mezer mezi buňkami cellpadding vzdálenost dat od okraje width šířka align zarovnání! [center right] bgcolor barva pozadí!

27 Atributy tabulky <tr>, <td>, <th> align vodorovné zarovnání [center right] valign svislé zarovnání [top bottom middle] bgcolor barva pozadí! <td>, <th> colspan spojení více sloupců rowspan spojení více řádek nowrap nezalamovat obsah buněk! [nowrap]

28 <frameset> rámů Rámy deklarace rows rozdělení okna na řádky a sloupce cols [* % 3*] <frame> src name <noframes> nepodporující rámy definice rámů zdrojový dokument rámu jméno rámu klienti

29 Příklad dokumentu s rámy <html><head><title>dokument s rámy</title></head> <frameset cols="20%,*"> <frameset rows="*,120"> <frame name="obsah" src="obsah.html"> <frame name="logo" src="logo.html"> </frameset> <frame name="hlavni" src="titulni.html"> <noframes><body> Dokument pro klienty nepodporující rámy. <a href="obsah.html">obsah</a> </body></noframes> </frameset> </html>

30 Úpravy rámů <frame> frameborder rámeček [yes no 0] scrolling přikáže, zakáže posouvání [yes no auto] noresize znemožní změnu velikosti [noresize] marginheight šířka okraje marginwidth výška okraje

31 <a target=> [jméno Odkazy na rámy cílový rám _blank _self _parent _top] <base/> základ pro odkaz target základní rám pro odkaz href základ pro odkaz na dokument

32 <form> <input/> Formuláře formulář vstupní pole <textarea>vstupní textová oblast <select> menu

33 <form> Formulář action co se s daty formuláře provede method jak se to provede [get post] enctype jakého jsou data druhu, při posílání souborů: [multipart/form-data] target cílové okno

34 Příklad formuláře <form action="mailto.php" method="post"> Jméno: <input type="text" name="jmeno"> <input type="text" name=" "> Zpráva: <textarea name="zprava"></textarea> Stránky se mi: <input type="radio" name="libi" value="ano"> Líbí <input type="radio" name="libi" value="ne"> Nelíbí <input type="submit" value="odeslat"> </form>

35 <input type=> Typy vstupů text, passwordjednoduchý, skrytý text checkbox radio hidden file submit reset zaškrtávací políčko přepínač skrytý prvek odeslání celého souboru tlačítko pro odeslání tlačítko pro vynulování

36 <input/> name value size Vstupy formulářů identifikátor hodnota velikost vstupního pole maxlength maximální délka vstupu checked disabled readonly indikátor výběru [checked] prvek nelze vybrat [disabled] prvek nelze změnit [readonly]

37 <textarea> Vstupní textová oblast name identifikátor rows, cols počet řádků, sloupců wrap zalamování na konci řádku!! [off soft hard] <textarea> Text, který se na začátku zobrazí ve vstupním poli. </textarea>

38 <select> name size Výběrový seznam identifikátor položky velikost menu multiple lze vybrat více položek [multiple] <option> value položka nabídky text odeslaný formulářem selected vybraná položka [selected]

39 XHTML Rozdíly XHTML 1.0 proti HTML 4.01: Značky a atributy jsou psány malými písmeny Nepárové značky musí být ukončeny: <br /> Hodnoty atributů jsou vždy obaleny uvozovkami Přepínače musí mít stejnojmennou hodnotu <area nohref="nohref"> Dokument musí být uvozen <?xml version="1.0" charset="..."?> a správným <!DOCTYPE>

40 Závěr Literatura World wide web consortium (www.w3.org) HTML Reference Library (HomeSite) Jiří Kosek: HTML tvorba dokonalých WWW stránek Stránky v HTML na WWW Další studium dynamické prvky (JavaScript, PHP, databáze) moderní rysy (styly, XHTML)

41 Webové aplikace CSS Jakub Vrána

42 Vkládání do HTML <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styl.css"> <style url(styl.css); P { margin-bottom: 0; } </style> <div id="citat-1" class="citat"> <p style="text-indent: 10px;">

43 Zápis stylu selektor { vlastnost: hodnota;... } Typy selektorů: značka, #id,.třída, :pseudotřída Kaskáda se vyznačuje mezerou, např.: #menu A odkazy v <div id="menu"> Více selektorů pro stejný styl lze oddělit čárkou

44 Hodnoty vlastností Délka: 3px (pt, cm, mm, ex, em,...) Procenta: 80% Barvy: pojmenované (blue,...), #rrggbb URL: url(pozadi.jpg) Řetězce: "text" nebo 'text', \ escapuje

45 Formátování vzhledu color, background-color, background-image background-repeat: repeat-y no-repeat background-position: top left center right font-family: Arial, sans-serif monospace font-size, font-weight: bold, font-style: italic text-decoration: none underline text-align: left right justify center vertical-align: baseline top middle

46 Příklad formátování P { text-align: justify; } A { text-decoration: none; } A:hover { color: Red; }.perex,.diskuse { font-size: 10pt; font-family: Verdana, sans-serif; font-style: italic; }.male TD { font-size: 80%; }

47 Okraje margin, padding, border Lze určit buď jednotlivě pomocí -left, -right, -top, -bottom nebo najednou jako 1 až 4 hodnoty oddělené mezerou v pořadí top, right, bottom, left (kromě border) border-width, border-color border-style: solid dotted margin: 0 auto margin border padding text text

48 width, height Pozicování display: block inline none float: left right clear: left right both position: relative absolute fixed top, right, bottom, left z-index

49 Příklad pozicování #navigace { width: 200px; float: left; } #telo { margin-left: 210px; } #paticka { clear: both; } Odpovídající HTML kód: <div id="navigace">...</div> <div id="telo">...</div> <div id="paticka">...</div>

50 Další vlastnosti list-style-type: disc lower-alpha none list-style-image overflow: visible hidden scroll auto white-space: normal pre nowrap cursor: default pointer help

51 značka, třída, id Priorita podrobnější má přednost při stejné prioritě má přednost pozdější!important zvýší prioritu vlastnosti

52 :first-line, :first-letter Další obraty A:link, A:visited, :hover /*... */ print { } #telo { width: 100%; } #navigace { display: none; }

53 Reference Norma: Dílna CSS:

54 Vytváření stránek, které naleznou vyhledávače Jakub Vrána

55 Přístupné stránky K JavaScriptu vždy vytvořit alternativu, vyhnout se navigaci pouze v JavaScriptu K prezentaci ve Flashi vytvořit HTML verzi ocení i někteří uživatelé Rámy nejsou v principu špatné, ale při nalezení konkrétní stránky chybí navigace Styly jsou výhodou zpřehledňují kód a uživatelům zrychlují načítání

56 Určení relevance stránky Není znám přesný výpočet relevance, ale používá se např. následující: Slova v nadpisech <h1> až <h6> mají větší váhu Slova v <title> mají větší váhu titulek by měl být pro každou stránku jiný Slova v doméně a v URL obecně mají větší váhu; Google ignoruje?search=

57 Podpoření relevance stránky Relevance se určuje i podle toho, co obsahují odkazy vedoucí na stránku vyhnout se odkazům typu klikněte zde Obrázky nesoucí textovou informaci by měly mít alt popisek, uvádění rozměrů obrázků zabrání poskakování stránky Zpětné odkazy relevanci zvyšuje i odkaz na jiné relevantní stránce

58 Vyhledávače Registrace ve vyhledávačích čitelný popis obsahující klíčová slova, DMOZ.org používá řada vyhledávačů včetně Google Řada vyhledávačů hledá i v dokumentech DOC, PDF apod. Je proto užitečné poskytnout i nekomprimovanou verzi Stránky vytvářet s diakritikou zahraniční vyhledávače ji neumí odstraňovat

59 Čemu se vyhnout Neduplikovat stránky na více adresách tříští to pozornost vyhledávačů a cachí a může být vyhodnoceno i jako podvod použít hlavičku Location Nepoužívat špinavé triky (např. skryté texty a spamování diskusních fór) může vést k vyřazení z výsledků vyhledávání (podvodné stránky lze udat)

60 Webové aplikace JavaScript Jakub Vrána

61 Vkládání do HTML <script src="scripts.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript"><!-- document.write(document.lastmodified); // --></script> <noscript>nepodporuje skripty.</noscript> <select onchange="this.form.submit();"> <a href="javascript:window.print();">tisk</a>

62 Vychází z jazyka C Základy Jedná se o objektový jazyk, ke všem objektům na stránce se dá přistoupit Beztypový jazyk Řetězce: 'text' nebo "text" operátor zřetězení je plus Přístup k vlastnostem objektu: objekt.vlastnost nebo objekt['vlastnost']

63 Základní objekty prohlížeče window document location navigator history

64 alert('výzva') b = confirm('výzva') window s = prompt('výzva', 'výchozí') open('url', 'název okna', 'parametry') close(), print() parent, opener, status timeout = settimeout('funkce', ms) cleartimeout(), setinterval(), clearinterval()

65 document document.getelementbyid('id') document.write('řetězec') document.forms['name'] document.lastmodified

66 location, history, navigator location.href location.reload() history.length history.back(), history.go(ofset) navigator.appname, navigator.appversion navigator.cookieenabled

67 Další objekty Array Date Math RegExp String

68 'řetězec'.length String, RegExp i = s.indexof('hledat') s = s.substr(začátek, délka) re = new RegExp('pattern', 'přepínače') re = /pattern/přepínače ar = re.exec('řetězec') b = re.test('řetězec')

69 Array, Math, Date ar = Array(prvky), ar = Array(počet) ar[0], ar.sort() for (klíč in obj) { alert(obj[klíč]); } Math.round(číslo), Math.max(x, y) d = new Date([rok, měsíc, den]) d.getdate(), d.getmonth(), d.getyear()

70 Další obraty encodeuri('řetězec'), eval('výraz') většina HTML atributů má protějšek v JS style kopíruje vlastnosti CSS, pomlčku nahrazuje velké písmeno this odkaz na aktuální objekt, např. <form onsubmit="return kontrola(this);">

71 Funkce a objekty function nazev_funkce(parametry) { /* tělo funkce */ return true; } obj = new nazev_funkce(); vlastnosti a metody se definují pomocí this zkrácený zápis: { vlastnost: hodnota,... }

72 Obsluha událostí onblur při ztrátě focusu onclick, onchange při kliknutí, při změně onmouseover, onmouseout najetí myši form.onsubmit před odesláním formuláře body.onload po nahrání stránky return zda má pokračovat obsluha události

73 Reference Netscape: Microsoft: author/dhtml/reference/dhtml_reference_entry.asp Příklady:

74 Webové aplikace PHP Jakub Vrána

75 PHP PHP = PHP: Hypertext Preprocessor (dříve: Professional Home Pages) Alternativy: ASP, JSP Domácí stránka: Verze: používá se hlavně verze 4 a 5, kde je především přepracovaná práce s objekty

76 Základní syntaxe Vychází z jazyka C (řídící struktury, operátory,...), částečně z Unix shellu Lze kombinovat s textovým výstupem Příkazy jsou ukončeny středníkem Proměnné jsou uvozeny dolarem Záleží na velikosti písmen (u funkcí ale ne)

77 HTML <?php // PHP kód?> HTML Vkládání do HTML Existuje i zkrácená a prodloužená forma

78 Komentáře /* libovolný komentář */ (nelze vnořovat do sebe) // jednořádkový komentář # jednořádkový komentář (nedoporučuje se)

79 Operátory! negace, && logický AND, OR = přiřazení == rovnost,!= nerovnost === identita,!== neidentita ++ inkrementace, -- dekrementace $a +=... zkratka pro $a = $a +...?: ternární operátor (a == 1? 'kus' : 'kusy')

80 Proměnné Uvozeny dolarem nekolidují s jinými názvy, lze přímo použít v řetězcích Funkce nevidí globální proměnné (lze ale použít global nebo $GLOBALS), soubory si proměnné vzájemně vidí Pro hodnoty zvenku (např. z formulářů) jsou vytvořeny speciální pole automaticky viditelné i ve funkcích

81 Typy Typy se převádějí podle potřeby Není třeba deklarovat proměnné Základní typy (pro představu): pravdivostní (true, false) čísla (celá, desetinná) řetězce (libovolně dlouhé) pole (s libovolnými indexy) objekty zdroje (používají různé funkce)

82 Řetězce Tři způsoby zadávání: 'jednoduchý řetězec' "převod proměnných ($var) a speciálních znaků (\n\t)" <<<EOT řetězec na místě EOT Zřetězení: operátor tečka

83 Pole Způsoby zadávání: $a = array(3, 5, 7); $a[0] = 3; $a[] = 9; $a = array("id" => 7, "nazev" => "Propiska", "cena" => 24); $a["nazev"] = "Propiska"; Přístup k prvkům: $a[klíč] Pole v řetězcích: "Název: $a[nazev]"

84 Funkce Uživatelsky definované: function mocnina($a) { return $a * $a; } parametry mohou mít výchozí hodnotu $a=3 parametry mohou být předané referencí &$a Vestavěné základní nebo z modulů Speciální jazykové konstrukce

85 Speciální funkce echo, print tisk řetězců exit, die ukončení běhu skriptu include, require, include_once, require_once vložení souborů isset, empty, unset práce s proměnnými list($a, $b) = array(3, 5); return návrat z funkcí nebo souborů

86 Speciální proměnné zvenku $_GET["a"] = "3" soubor.php?a=3 $_POST["a"] <form method="post"> <input name="a"></form> $_COOKIE["a"] = "3" setcookie("a", 3) $_REQUEST = $_GET + $_POST + $_COOKIE $_FILES["a"] = array("tmp_name" => "", "name" => "", "type" => "",...) <input type="file" name="a">

87 Speciální proměnné serverové $_ENV proměnné prostředí, např. PATH $_SERVER proměnné web. serveru a PHP $_SESSION session_start() $GLOBALS globální proměnné

88 Řídící struktury: if, switch if (!$prihlasen) { echo "Nejste přihlášen."; } else { mysql_query("update..."); } switch ($hodnota) { case 0:...; break; case 1:...; break; default:...; break; }

89 Řídící struktury: while, do $result = mysql_query("select * FROM..."); while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) { echo $row["nazev"]. "<br>\n"; } do { // alespoň jeden průchod echo ($i++). ". průchod\n"; } while ($i < 5); lze přerušit pomocí break a continue

90 Řídící struktury: for, foreach for ($i = 1; $i <= 7; $i++) { echo "<font size=\"$i\">". "Velikost $i</font>"; } foreach ($row as $key => $val) { echo "$key: $val\n"; } lze přerušit pomocí break a continue

91 Třídy a objekty class Archive_Tar extends PEAR { var $_tarname = ''; function Archive_Tar($tarname) { //... } } $tar = new Archive_Tar('tmp.tar'); $tar->add('file.html'); parent::, $this->, :: sleep, wakeup

92 Třídy v PHP 5 construct, destruct, self:: public, protected, private static, const abstract, final interface, implements, Iterator call, get, set, tostring throw, try, catch clone, clone

93 Řetězce Pole Čísla, datum Soubory Nastavení Komunikace Regulární výrazy MySQL Základní funkce

94 Řetězce addslashes($str) stripslashes($str) htmlspecialchars($str) urlencode($str) trim($str, $charlist) nl2br($str) md5($str) sha1($str)

95 strlen($str) Práce s řetězci strpos($str, $needle) stripos($str, $needle) strrchr($str, $needle) substr($str, $start, $len) str_replace($search, $repl, $str)

96 count($ar) Pole in_array($needle, $ar) isset($ar[$index]) implode($glue, $ar) explode($glue, $str) asort($ar) krsort($ar)

97 rand($min, $max) Čísla, datum round($num), ceil($num), floor($num) number_format($num, $decimals) date('j.n.y H:i:s', $timestamp) time() aktuální timestamp mktime($h, $m, $s, $M, $D, $Y)

98 Soubory fopen($filename, $mode) fclose($fp) fread($fp, $length) fgets($fp) načtení celého řádku fwrite($fp, $str) file($filename) řádky do pole file_get_contents($filename) jako název souboru lze použít i

99 Nastavení phpinfo(), ini_set($name, $value) set_time_limit($sec) flush(), ob_flush() define($constant, $value) Některé konfigurační direktivy: magic_quotes_gpc, register_globals, safe_mode, open_basedir, error_reporting, session.save_path, short_open_tag

100 Komunikace header($str) HTTP hlavička, např. header('location: setcookie($name, $value, $expire) mail($to, $subj, $msg, $headers) fsockopen($target, $port) např. fsockopen('www...', 80)

101 Regulární výrazy $patt = '~<a href="([^"]*)~i'; preg_match($patt, $str, $matches) preg_replace($patt, $repl, $str) preg_match_all($patt, $str, $matches) preg_quote($str, $delim)

102 MySQL mysql_connect($server, $login, $pwd) mysql_select_db($dbname) mysql_query($query) mysql_num_rows($result) mysql_affected_rows() mysql_fetch_assoc($result) mysql_insert_id() mysql_error()

103 Vlastnosti dobré webové aplikace Ošetřovat nedůvěryhodná data (escapování) Nespoléhat se na nečitelnost zdrojáků a dat (hashovat hesla, inicializovat proměnné) Nespoléhat se na to, že na stránku nevede odkaz (zabezpečit heslem) Ošetřovat kritické chyby (připojení k databázi, odeslání u) Všechen kód mít na jednom místě (použít funkce nebo třídy a vkládat soubory)

104 Reference Jiří Bráza: PHP 5 začínáme programovat Welling, Thomsonová: PHP a MySQL PHP triky: Šablonovací systémy:

105 Webové aplikace databáze Jakub Vrána

106 SQL Structured Query Language (dříve: SEQueL English) Využívají různé databáze: MySQL, PostgreSQL, Oracle, MS SQL, DB2,... Obvykle architektura klient/server

107 Struktura dat v databázi Databázový server Databáze Tabulky Sloupce a řádky

108 int real decimal(m, d) date time datetime varchar(m) text Základní datové typy

109 Základní SQL příkazy CREATE TABLE vytvoření tabulky ALTER TABLE změna tabulky DROP TABLE odstranění tabulky SELECT získání dat INSERT vložení dat UPDATE úprava dat DELETE smazání dat

110 Vytvoření tabulky CREATE TABLE nazev (sloupec typ,..., klíč,...) Příklad: CREATE TABLE tabulka ( id int NOT NULL AUTO_INCREMENT, nazev varchar(50), cena decimal(9, 2), PRIMARY KEY (id) )

111 Změna a smazání tabulky Příklad změny: ALTER TABLE tabulka ADD popis text AFTER cena, CHANGE cena cena decimal(12, 2) Smazání tabulky: DROP TABLE tabulka

112 Získání dat SELECT sloupec, sloupec,... FROM tabulka, tabulka,... WHERE podmínka ORDER BY sloupec LIMIT počet OFFSET od Příklad: SELECT * FROM vyrobky WHERE stav = 'aktivní' ORDER BY cena

113 Spojování tabulek, indexy INNER JOIN tabulka ON podmínka LEFT JOIN tabulka ON podmínka Indexy jsou vhodné u sloupců dle kterých se spojují tabulky vyhledává třídí Složené indexy: INDEX (skupina, poradi) Unikátní indexy: UNIQUE (sloupce)

114 Agregace Agregační funkce: COUNT, COUNT(DISTINCT), SUM, AVG GROUP BY sloupec,... HAVING podmínka

115 Vložení dat INSERT INTO tabulka (sloupec, sloupec,...) VALUES ('hodnota', 'hodnota',...) Příklad: INSERT INTO vyrobky (nazev, cena) VALUES ('Propiska', '27')

116 Úprava dat UPDATE tabulka SET sloupec = 'hodnota',... WHERE podmínka Příklad: UPDATE vyrobky SET cena = '24' WHERE id = '137'

117 Smazání dat DELETE FROM tabulka WHERE podmínka Příklad: DELETE FROM vyrobky WHERE cena <= '15'

Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD

Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD Tvorba www-stránek Webové stránky jsou napsané pomocí jazyka HTML (HyperText Markup Language). Ke tvorbě webových stránek potřebujeme - speciální program umožňuje tvořit stránku bez znalostí HTML-kódu

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek HTML Hypertext Markup Language jazyk pro tvorbu webových stránek Rozšíření: JavaScript, CSS Dynamické stránky: PHP, ASP(X), JSP Prohlížeče: IE, Firefox, Opera, Google Chrome mohou

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

Přehled základních html tagů

Přehled základních html tagů Přehled základních html tagů h1... hlavní nadpis h2... podnadpisy h3... podnadpisy další úrovně p... odstavec strong... tučné písmo b... tučné písmo em... kurzíva i... kurzíva br... zalomení řádku ol...

Více

Návrh a tvorba WWW stránek 1/8. Formuláře

Návrh a tvorba WWW stránek 1/8. Formuláře Návrh a tvorba WWW stránek 1/8 Formuláře význam předávání hodnot od uživatele skriptům mezi značkami a základní atributy action definuje obslužný skript, nelze v XHTML method metoda, kterou

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek 1 HTML Hyper Text Markup Language = hypertextový značkovací jazyk Slouží pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy HTML soubor je obyčejný text obalený

Více

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML Základy HTML HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů

Více

12. Základy HTML a formuláře v HTML

12. Základy HTML a formuláře v HTML 12. Základy HTML a formuláře v HTML 1) Co je to HTML a historie HTML 2) Termíny v HTML a. tag b. značka c. element d. atribut e. entita 3) specifikace a. html, xhtmll b. rozdíly xhtml a html 4) struktura

Více

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování Tvorba WWW stránek přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování HTML/XHTML kaskádové styly PHP spolupráce PHP s databázemi Technologie

Více

Zá klady HTML. Tag HTML Párová značka, který definuje webovou stránku. Obsah stránky končí značkou

Zá klady HTML. Tag HTML <HTML> Párová značka, který definuje webovou stránku. Obsah stránky končí značkou Zá klady HTML Jazyk HTML (Hypertext Markup Language) - jedná se o souhrn pravidel pro formatování textu, obrázků atd. pro použítí na webových stránekách. Webovou stránku tvoří prvky, které jsou definovány

Více

Formuláře. Aby nám mohli uživatelé něco hezného napsat...... třeba co si o nás myslí!

Formuláře. Aby nám mohli uživatelé něco hezného napsat...... třeba co si o nás myslí! Formuláře Aby nám mohli uživatelé něco hezného napsat...... třeba co si o nás myslí! HTML formuláře: Formuláře Možnost, jak uživatel může vložit obsah na web - odeslat data na server - zpracovat data ve

Více

Kaskádové styly (CSS) Cascading Style Sheets

Kaskádové styly (CSS) Cascading Style Sheets CSS verze 22.11. 2007 1 Kaskádové styly (CSS) Cascading Style Sheets Existují 3 druhy zápisu CSS do webové stránky a) Vložením tagu STYLE do hlavičky dokumentu ...definice stylu atributy: type...

Více

Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází

Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází Dosedla Martin HTML Úvod do (X)HTML Tagy značky. Slouží ke strukturování dokumentu (párové a nepárové)

Více

(X)HTML, CSS a jquery

(X)HTML, CSS a jquery Prezentační vrstva webové aplikace (X)HTML, CSS a jquery jquery Java Scriptová knihovna Ing. Martin Dostal (X)HTML první stránka Textový soubor s příponou.htm nebo.html: moje

Více

Třídy a objekty. Třídy a objekty. Vytvoření instance třídy. Přístup k atributům a metodám objektu. $z = new Zlomek(3, 5);

Třídy a objekty. Třídy a objekty. Vytvoření instance třídy. Přístup k atributům a metodám objektu. $z = new Zlomek(3, 5); Programovací jazyk PHP doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah Třídy a objekty Výjimky Webové aplikace

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

Internet cvičení. ZS 2009/10, Cvičení 3.,8.12.2009. Tomáš Pop. DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz

Internet cvičení. ZS 2009/10, Cvičení 3.,8.12.2009. Tomáš Pop. DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz Internet cvičení ZS 2009/10, Cvičení 3.,8.12.2009 Tomáš Pop DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz CHARLES UNIVERSITY PRAGUE Faculty of Mathematics and Physics Java Script obecně Moc

Více

CSS - stručná reference kaskádových stylů

CSS - stručná reference kaskádových stylů 1. font a parametry písma font, font-family, font-size, font-style, font-variant, font-weight 1.1 font Nastavuje většinu parametrů textu najednou. Jednotlivé atributy naleznete v kapitolách 1.2-1.6 a line-height

Více

Atribut Význam Hodnoty

Atribut Význam Hodnoty Formuláře Tag Význam Párový Výskyt form formulář ano input vstupní pole ne select výběrové pole ano option volba ne textarea velké vstupní pole ano label popis pole ano

Více

www.helpmark.cz Tomáš Herout

www.helpmark.cz Tomáš Herout 4. 1. 2015 1 Obsah prezentace» Jak naplánovat strukturu» Co je to HTML a CSS» Co používat za nástroje» Struktura a logika HTML» DOCTYPE» Hlavička (X)HTML» Tělo (X)HTML» Skupiny (X)HTML tagů» Vztah mezi

Více

TNPW1 Cvičení 3 6.10.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz

TNPW1 Cvičení 3 6.10.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz 6.10.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz Struktura stránky 6.10.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz Struktura stránky Sémantická - pomocí HTML Stránka je chápána jako skupina oblastí, každá oblast má svůj účel (menu,

Více

Vývoj Internetových Aplikací

Vývoj Internetových Aplikací 2 Vývoj Internetových Aplikací HTML a CSS Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky HTML a CSS - Tvorba webových stránek - Struktura - Obsah - Vzhled - Funkcionalita zdroj: http://www.99points.info

Více

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Skriptování na straně klienta a serveru Skriptování na straně klienta se provádí pomocí programovacího jazyka JavaScript, který je vkládán do HTML

Více

Návrh a tvorba WWW stránek 1/14. PHP a databáze

Návrh a tvorba WWW stránek 1/14. PHP a databáze Návrh a tvorba WWW stránek 1/14 PHP a databáze nejčastěji MySQL součástí balíčků PHP navíc podporuje standard ODBC PHP nemá žádné šablony pro práci s databází princip práce s databází je stále stejný opakované

Více

CSS vlastnosti - stručný prehľad. Vlastnosti písma. Vlastnosti farby a pozadí. font-family. font-style. font-variant. font-weight. font-size.

CSS vlastnosti - stručný prehľad. Vlastnosti písma. Vlastnosti farby a pozadí. font-family. font-style. font-variant. font-weight. font-size. Page 1 of 6 CSS vlastnosti - stručný prehľad Vlastnosti písma font-family rodina písma font-style styl písma font-variant varianta písma font-weight duktus písma font-size veľkosť písma font písmo

Více

Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2

Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2 Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2 Struktura stránky hlavička meta tagy titulek stránky připojení stylů,... CSS to je to, co se

Více

Grafické rozhraní pro práci s formuláři přes internet Graphic interface for working with forms placed on Internet. Bc.

Grafické rozhraní pro práci s formuláři přes internet Graphic interface for working with forms placed on Internet. Bc. Grafické rozhraní pro práci s formuláři přes internet Graphic interface for working with forms placed on Internet Bc. Marek Kojecký Diplomová práce 2007 ABSTRAKT Práce pojednává o webových aplikacích

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2 Struktura stránky hlavička meta tagy titulek stránky připojení stylů,... CSS

Více

Tvorba webových stránek pomocí HTML kódu v příkladech. M. Seménka, 2014

Tvorba webových stránek pomocí HTML kódu v příkladech. M. Seménka, 2014 Tvorba webových stránek pomocí HTML kódu v příkladech podpůrný text pro výuku M. Seménka, 2014 na příkladech se studenti seznámí se základními postupy tvorby www stránek Příklady je třeba důkladně prostudovat

Více

Obsah. Stručná historie World Wide Webu 7

Obsah. Stručná historie World Wide Webu 7 KAPITOLA I Web bez tajemství 1 Kde se vzal web a jeho stránky 2 Kouzlo jménem HTML 3 Jak stránky připravovat 5 Webová grafika 6 Web aktivní a interaktivní 6 Na straně serveru 6 Jak studovat tuto knihu

Více

Internetové publikování. Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. místnost: A-72a tel.: 4222, 4167 (sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht.

Internetové publikování. Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. místnost: A-72a tel.: 4222, 4167 (sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht. Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. místnost: A-72a tel.: 4222, 4167 (sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Internetové publikování CSS 4. Formátovací model, pozicování

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK Výukový modul TWS_03c Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. UNIV 2 - KRAJE Osnova výukového modulu TWS_03c 1. Box model v CSS 2. Obtékání blokových (X)HTML elementů 3. Pozicování blokových (X)HTML

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

13. Vytváření webových stránek

13. Vytváření webových stránek 13. Vytváření webových stránek značkovací jazyk HTML, základní členění dokumentu, odkazy, tabulky, seznamy, obrázky, HTML editory Značkovací jazyk HTML HTML - Hypertext markup Language (hypertextový značkovací

Více

Funkce grafiky na webu. Primární grafická informace Fotografie Schémata Diagramy Loga Bannery

Funkce grafiky na webu. Primární grafická informace Fotografie Schémata Diagramy Loga Bannery Grafika pro web Funkce grafiky na webu Primární grafická informace Fotografie Schémata Diagramy Loga Bannery Funkce grafiky na webu Sekundární grafická informace Dekorace Zvýraznění Šipky Oddělovače Funkce

Více

CSS (Cascading Sytle Sheets) neboli kaskádové styly vznikly jako souhrn metod pro úpravu vzhledu stránek.

CSS (Cascading Sytle Sheets) neboli kaskádové styly vznikly jako souhrn metod pro úpravu vzhledu stránek. Kaskádové styly CSS (Cascading Sytle Sheets) neboli kaskádové styly vznikly jako souhrn metod pro úpravu vzhledu stránek. CSS se využívá k formátování obsahu HTML, XHTML a XML dokumentů. Ve srovnání s

Více

Poznámka v (x)html Všechno, co je v (x)html souboru obaleno značkami , je považováno za poznámku a nezobrazuje se.

Poznámka v (x)html Všechno, co je v (x)html souboru obaleno značkami <!-- a -->, je považováno za poznámku a nezobrazuje se. Úvod do tvorby www stránek Tvorba www 3 Poznámka v (x)html Všechno, co je v (x)html souboru obaleno značkami , je považováno za poznámku a nezobrazuje se. Odkaz (hyperlink)

Více

XHTML a tvorba webu. 1. Historie a základní struktura. HTML HyperText Markup Language

XHTML a tvorba webu. 1. Historie a základní struktura. HTML HyperText Markup Language XHTML a tvorba webu 1. Historie a základní struktura HTML HyperText Markup Language - HTML 0.9 první verze 1991 - Značkovací jazyk pro zápis dokumentů na webu - Vkládání do textu obrázků, hypertextových

Více

IE1 jazyk HTML a kaskádové styly

IE1 jazyk HTML a kaskádové styly IE1 jazyk HTML a kaskádové styly Tvorbu webových stránek v jazyce HTML a jejich formátování pomocí kaskádových stylů (CSS) budeme zkoušet na souvislém příkladu. Můžete si zvolit vlastní téma webové prezentace.

Více

O CSS podrobněji. Box model Document flow Layout

O CSS podrobněji. Box model Document flow Layout O CSS podrobněji Box model Document flow Layout O CSS podrobněji Box model Každý element má: -obsah (content) -spadávku (padding) -rámeček (border) -okraj (margin) O CSS podrobněji http://www.w3.org/tr/css21/box.html

Více

Tvorba stránek v HTML ve Wordu

Tvorba stránek v HTML ve Wordu Tvorba stránek v HTML ve Wordu HTML (hypertext markup language hypertextový značkovací jazyk). Internetová stránka jako soubor s příponou htm nebo html. Je to skoro obyčejný textový soubor obohacený o

Více

Internet 02 - Tvorba statických www stránek za pomoci HTML tagů

Internet 02 - Tvorba statických www stránek za pomoci HTML tagů Tagy Jak bylo uvedeno na předchozích stránkách, tag je vlastně značka, podle které se prohlížeč řídí. Tag určuje, jakým způsobem bude stránka upravena. Například - teď zarovnej text doprava, nyní zvětši

Více

IE1 jazyk HTML a kaskádové styly

IE1 jazyk HTML a kaskádové styly IE1 jazyk HTML a kaskádové styly Tvorbu webových stránek v jazyce HTML a jejich formátování pomocí kaskádových stylů (CSS) budeme zkoušet na souvislém příkladu. Můžete si zvolit vlastní téma webové prezentace.

Více

Základy HTML (2. přednáška)

Základy HTML (2. přednáška) Základy HTML (2. přednáška) WWW World Wide Web Sestává ze tří stavebních bloků Síť informačních zdrojů Universal Resource Identifier jednotný způsob jak adresovat zdroje, (URL) protokoly pro přístup ke

Více

Referenční přehled vlastností CSS1 (Cascading Style Sheets, level 1)

Referenční přehled vlastností CSS1 (Cascading Style Sheets, level 1) Stránka č. 1 z 9 Referenční přehled CSS1 (Cascading Style Sheets, level 1) Tento dokument shrnuje jdůležitější informace o káskadových stylech dokumentů. Informace vycházejí z oficialního doporučení konsorcia

Více

HTML. HyperText Markup Language. 25.9.2013 Josef Steinberger

HTML. HyperText Markup Language. 25.9.2013 Josef Steinberger HTML HyperText Markup Language 25.9.2013 Josef Steinberger HTML historie, verze Hypertext Jazyk popisující strukturu dokumentu SGML/XML Aplikace Verze: HTML 1 1990+ TBL, CERN HTML 2.0 1995 as RFC 1866

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek Kaskádové styly Úprava vzhledu webové stránky pomocí atributů má několik nevýhod a úskalí. Atributy nabízejí málo možností úprav. Obtížně se sjednocují změny na různých částech

Více

Tvorba webu. Kaskádové styly (CSS) Martin Urza

Tvorba webu. Kaskádové styly (CSS) Martin Urza Tvorba webu Kaskádové styly (CSS) Martin Urza Motivace Proč používat kaskádové styly k formátování HTML? Dovolují více možností formátování než klasické HTML atributy a stále přibývají další (možnosti).

Více

Obrázky. Tag Význam Párový Výskyt. img obrázek ne. img video ne. map klikací mapa. area oblast v klikací mapě ne

Obrázky. Tag Význam Párový Výskyt. img obrázek ne. img video ne. map klikací mapa. area oblast v klikací mapě ne Obrázky Tag Význam Párový Výskyt img obrázek ne img video ne map klikací mapa ano area oblast v klikací mapě ne Img Obrázek (angl. image). Nepárový tag. Do stránky se vloží obrázek načtený z jiného

Více

Dokument ve formátu webové stránky vytvořený pomocí XHTML a CSS

Dokument ve formátu webové stránky vytvořený pomocí XHTML a CSS Výstupový indikátor 06.43.19 Motivační název: Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Tvorba webu I Petr

Více

K práci budeme využívat souborového manažeru Unreal Commander alespoň si ho procvičíme

K práci budeme využívat souborového manažeru Unreal Commander alespoň si ho procvičíme PHP je programovací jazyk, který pracuje na straně serveru. S PHP můžete ukládat a měnit data webových stránek. PHP původně znamená Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami

Více

25. TVORBA HTML DIALOGŮ PRO PEVNÉ TVARY

25. TVORBA HTML DIALOGŮ PRO PEVNÉ TVARY 25. TVORBA HTML DIALOGŮ PRO PEVNÉ TVARY 25.1 Přidání nového tlačítka do menu Abychom mohli zpřístupnit nový pevný tvar do systému, je třeba přidat nové tlačítko do Menu. V našem případě se jedná o příčné

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 5 9 U k á z k a k n i h

Více

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML Základy HTML HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů

Více

Dokument XHTML. Prohlížeč. styl CSS. Výstupní dokument. Soubor DTD

Dokument XHTML. Prohlížeč. styl CSS. Výstupní dokument. Soubor DTD CSS 1 Výhody: Udřování prezentace oddělené od dokumentu znamená, že můžete nastavit styly dokumentu pro různá média; Oddělení dokumentu od jeho prezentace znamená menší dokument, což dále znamená, že se

Více

v laboratořích CERN ve Švýcarsku byl zahájen projekt WWW (T. Barners-Lee přichází s projektem distribuovaného hypertextového systému)

v laboratořích CERN ve Švýcarsku byl zahájen projekt WWW (T. Barners-Lee přichází s projektem distribuovaného hypertextového systému) Historie HTML 1989 v laboratořích CERN ve Švýcarsku byl zahájen projekt WWW (T. Barners-Lee přichází s projektem distribuovaného hypertextového systému) 1991 zveřejnění neformální specifikace jazyka HTML

Více

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar Počítačový kurs Univerzity třetího věku na FJFI ČVUT Znalci 26. března 2009 Dnešní

Více

SkautIS Remote Components absolventská práce

SkautIS Remote Components absolventská práce MUŠKA Moravská úřednická škola SkautIS Remote Components absolventská práce Martin Jašek Jedlík středisko Prof. Skoumala Přerov MUŠKA 2010/11 Obsah Úvod... 3 1. Seznámení se SkautIS komponentami... 3 1.1.

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK Výukový modul TWS_03b Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. UNIV 2 - KRAJE Osnova výukového modulu TWS_03b 1. Kaskádové styly (CSS) 2. Vazba CSS na (X)HTML dokument 3. Syntaxe CSS 4. Barva a

Více

Základy programovacího jazyka HTML. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1133_Základy programovacího jazyka HTML_PWP

Základy programovacího jazyka HTML. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1133_Základy programovacího jazyka HTML_PWP Základy programovacího jazyka HTML Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1133_Základy programovacího jazyka HTML_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

Bottle -- příklad. Databáze. Testovací data. id Jedinečný identifikátor řádku: Bude typu INT s AUTO_INCREMENT a nastavíme ho jako primární klíč

Bottle -- příklad. Databáze. Testovací data. id Jedinečný identifikátor řádku: Bude typu INT s AUTO_INCREMENT a nastavíme ho jako primární klíč Bottle -- příklad V tomto příkladu se pokusíme vytvořit malou aplikaci umožňující psát jednoduché poznámky. Databáze Nejprve je třeba vytvořit v databázovém serveru uživatele (pokud už není vytvořen) a

Více

Internet cvičení. ZS 2009/10, Cvičení 4.,15.12.2009 PHP. Tomáš Pop. DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz

Internet cvičení. ZS 2009/10, Cvičení 4.,15.12.2009 PHP. Tomáš Pop. DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz Internet cvičení ZS 2009/10, Cvičení 4.,15.12.2009 PHP Tomáš Pop DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz CHARLES UNIVERSITY PRAGUE Faculty of Mathematics and Physics Generování tabulky

Více

Manuál. pro tvorbu webu. HTML CSS JavaScript

Manuál. pro tvorbu webu. HTML CSS JavaScript Manuál pro tvorbu webu HTML CSS JavaScript Obsah HTML... 3 Struktura stránky... 3 Práce s textem... 3 Obrázky a barvy... 4 Odkazy... 4 Seznamy... 5 Tabulky... 5 Formuláře... 6 CSS... 7 Selektory... 7 Písmo

Více

Maturitní témata z předmětu PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ pro šk. rok 2012/2013

Maturitní témata z předmětu PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ pro šk. rok 2012/2013 Maturitní témata z předmětu PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ pro šk. rok 2012/2013 1. Nástroje programu MS Word a) vysvětlete pojmy šablona, styl (druhy stylů) význam a užití, b) vysvětlete pojem oddíl (druhy oddílů),

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Formuláře. Internetové publikování

Formuláře. Internetové publikování Formuláře Internetové publikování Formuláře - příklad Formuláře - použití Odeslání dat od uživatele Možnosti zpracování dat Webová aplikace na serveru (ASP, PHP) Odeslání e-mailem Lokální script Formuláře

Více

Javascript. Javascript - jazyk

Javascript. Javascript - jazyk Návrh a tvorba WWW stránek 1/30 Javascript skripty provádí prohlížeč - klient dynamicky generovaný obsah stránek, efekty, interakce nejrozšířenější klientský skriptovací jazyk (VBScript a další) nesouvisí

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a

Více

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Tvorba WWW stránek Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Zdroje KRUG: Web design - nenuťte uživatele přemýšlet.. Computer Press, 2003. PROKOP M.: CSS

Více

Tvorba webu. Základní HTML tagy. Martin Urza

Tvorba webu. Základní HTML tagy. Martin Urza Tvorba webu Základní HTML tagy Martin Urza Cvičení V průběhu přednášky budou postupně probírány jednotlivé základní elementy jazyka HTML a jejich atributy. Nemá smysl tyto věci probírat jen teoreticky

Více

Skriptovací jazyky. Obsah

Skriptovací jazyky. Obsah Skriptovací jazyky doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah Co je to skriptovací jazyk? Výhody a nevýhody

Více

Databázové systémy. Cvičení 6: SQL

Databázové systémy. Cvičení 6: SQL Databázové systémy Cvičení 6: SQL Co je SQL? SQL = Structured Query Language SQL je standardním (ANSI, ISO) textovým počítačovým jazykem SQL umožňuje jednoduchým způsobem přistupovat k datům v databázi

Více

Bloky. Tag Význam Párový. p odstavec nepovinně. br řádkový zlom ne. div oddíl ano. center vycentrování ano. h1 nadpis 1.

Bloky. Tag Význam Párový. p odstavec nepovinně. br řádkový zlom ne. div oddíl ano. center vycentrování ano. h1 nadpis 1. Bloky Tu se popisuji blokové tagy, což jsou všechny, za kterými se zalamuje řádka. Jde o různé oddíly textu a odstavce. Opakem blokových tagů jsou řádkové (in-line) tagy na značkování textu. Tag Význam

Více

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy V čem se píší web. dokumenty HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy HTML HTML (HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro hypertext) standart pro vytváření stránek v systému aplikací World

Více

Odkazy se v normálním případě podtrhávají samy, není nutno to nastavovat.

Odkazy se v normálním případě podtrhávají samy, není nutno to nastavovat. Úprava textu Všechny tagy na formátování textu jsou in-line tagy, to znamená řádkové. Nezalamují za sebou řádek (narozdíl od blokových tagů). Fyzické formátování Fyzické formátování říká, jak má který

Více

Kurz Databáze. Obsah. Dotazy. Zpracování dat. Doc. Ing. Radim Farana, CSc.

Kurz Databáze. Obsah. Dotazy. Zpracování dat. Doc. Ing. Radim Farana, CSc. 1 Kurz Databáze Zpracování dat Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Obsah Druhy dotazů, tvorba dotazu, prostředí QBE (Query by Example). Realizace základních relačních operací selekce, projekce a spojení. Agregace

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

absolutní (úplná) začíná lomítkem http:// nebo https:// pouze v odkazech na jiný web. relativní popisuje cestu od html stránky k cílovému souboru.

absolutní (úplná) začíná lomítkem http:// nebo https:// pouze v odkazech na jiný web. relativní popisuje cestu od html stránky k cílovému souboru. Základy www Jak vytvořit webové stránky Návody a příklady najdete na adrese webowebu.phorum.cz Podrobný popis a další možnosti najdete na stránkách owebu.org Potřebný software Html editor PSPad, který

Více

Webové Aplikace (6. přednáška)

Webové Aplikace (6. přednáška) Webové Aplikace (6. přednáška) Co je to Webová Aplikace Co je to Webová Aplikace Klient/Server model uživatelské rozhraní běží na straně klienta (prohlížeč) "logika" programu běží na serveru klient (prohlížeč)

Více

Printris. Hra Printris je psána pomocí příkazů Javascriptu a standardních příkazů HTML.

Printris. Hra Printris je psána pomocí příkazů Javascriptu a standardních příkazů HTML. Printris Hra Printris je psána pomocí příkazů Javascriptu a standardních příkazů HTML. Hra je založena ne principu Tetrisu. Úkolem hráče je umístit tři stejné tiskárny vodorovně nebo svisle do jedné řady.

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Šablona 32 VY_32_INOVACE_038.ICT.34 Tvorba webových stránek SQL stručné minimum OA a JŠ Jihlava, VY_32_INOVACE_038.ICT.34 Číslo

Více

Tvorba klientských skriptů v jazyce Java Script

Tvorba klientských skriptů v jazyce Java Script Tvorba klientských skriptů v jazyce Java Script Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a

Více

03 - Základy editace dynamických stránek

03 - Základy editace dynamických stránek Dynamické WWW stránky V předchozí kapitole byly popsány tagy jazyka HTML, kterým se říká statické. Jinými slovy, lze jimi vytvořit plnohodnotnou a kvalitní statickou stránku. To znamená, že stránka sice

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK Výukový modul TWS_03a Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. UNIV 2 - KRAJE Osnova výukového modulu TWS_03a 1. Úvod do značkovacích jazyků HTML a XHTML 2. Struktura webové stránky, popis částí

Více

OBALKYKNIH.CZ API 3.0, IMPLEMENTACE PRO ALEPH OPAC

OBALKYKNIH.CZ API 3.0, IMPLEMENTACE PRO ALEPH OPAC OBALKYKNIH.CZ API 3.0, IMPLEMENTACE PRO ALEPH OPAC Charakteristika: soubor skriptů, obrázků a popisů k implementaci komunikace s API služby obalkyknih.cz, verze 3.0 pro ALEPH OPAC. Balíček souvisejících

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

!!Via!AUREA,!s.r.o.!

!!Via!AUREA,!s.r.o.! ViaAUREA,s.r.o. Lidická48,60200Brno IČ:26257700 DIČ:CZ26257700 Posledníaktualizace:25.9.2015 tel.:+420511110431 ehmail:info@viaaurea.cz 1 SPECIFIKACE%HTML%KREATIVY%...%3 1.1 COJEHTMLBANNER...3 1.2 DEFINICEPROKLIKU...4

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Testování webových aplikací Seznam.cz

Testování webových aplikací Seznam.cz Testování webových aplikací Seznam.cz Roman Kümmel Bezpečnostní hrozby Síťové prvky, servery VPN, Remote desktop Webové aplikace DoS, DDoS Sociotechnika Wi-Fi Útoky proti uživatelům Útoky proti aplikaci

Více

Mimochodem, co je CSS? Formátování HTML. Drobný problém. Základy práce se styly. Trojí použití CSS. Přímo (in-line)

Mimochodem, co je CSS? Formátování HTML. Drobný problém. Základy práce se styly. Trojí použití CSS. Přímo (in-line) Mimochodem, co je CSS? CSS vzniklo někdy kolem roku 1997. Je to kolekce metod pro grafickou úpravu webových stránek. Ta zkratka znamená Cascading Style Sheets, česky "kaskádové styly". Kaskádové, protože

Více

WWW a HTML. Základní pojmy. Ivo Peterka

WWW a HTML. Základní pojmy. Ivo Peterka WWW a HTML Základní pojmy WWW World Wide Web systém navzájem propojených stránek Stránky se mohou skládat z částí nacházejících se v různých částech světa. HTML HyperText Markup Language Slouží k psaní

Více

Nová struktura souborů a složek

Nová struktura souborů a složek Tvorba podstránek Vytvoření podstránek Asi si kladete otázku, jakým způsobem docílíme toho, aby se všechny podstránky na našem webu zobrazovaly v námi vytvořeném layoutu. Máme 4 možnosti jak vytvářet podstránky

Více

PHP. Čtvrtek 8. září. Čtvrtek 15. září. Anonymní test znalostí

PHP. Čtvrtek 8. září. Čtvrtek 15. září. Anonymní test znalostí Čtvrtek 8. září Anonymní test znalostí Čtvrtek 15. září PHP je programovací jazyk, který pracuje na straně serveru. S PHP můžete ukládat a měnit data webových stránek. PHP původně znamená Personal Home

Více

První kapitola úvod do problematiky

První kapitola úvod do problematiky První kapitola úvod do problematiky Co je to Flex Adobe Flex je ActionSript (AS) framework pro tvorbu Rich Internet Aplications (RIA), tedy knihovna AS tříd pro Flash. Flex používáme k vytvoření SWF souboru

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Jazyk SQL

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Jazyk SQL 4 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Jazyk SQL, datové typy, klauzule SELECT, WHERE, a ORDER BY. Doporučená

Více

HTML. PIA 2012/2013 Téma 1. P. Brada, O. Rohlík, J. Tichava, Západočeská univerzita

HTML. PIA 2012/2013 Téma 1. P. Brada, O. Rohlík, J. Tichava, Západočeská univerzita HTML PIA 2012/2013 Téma 1 P. Brada, O. Rohlík, J. Tichava, Západočeská univerzita HyperText Markup Language... a document structuring language hypertext SGML/XML aplikace http://www.w3.org/markup/ 2 Verze:

Více

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz Page 1 of 6 Knihovna PHP Využití OOP v praxi Po dlouhé teorii přichází na řadu praxe. V následujícím textu si vysvětlíme možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného programování

Více