Tvorba webových aplikací. Jakub Vrána

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tvorba webových aplikací. Jakub Vrána"

Transkript

1 Tvorba webových aplikací Jakub Vrána

2 Stavební kameny HTML struktura stránky (1-2. hodina) CSS formátování obsahu (3+vyhledávače) JavaScript interakce v prohlížeči (4) PHP programování na serveru (5-6) SQL databáze (7) HTTP protokol pro přenos Certifikáty zabezpečení

3 Situace na serveru Windows Linux... IIS Apache... ASP PHP... ODBC MySQL...

4 Komunikace se serverem Klient položí serveru protokolem HTTP dotaz na dokument Server vrátí HTML dokument, který může obsahovat objekty jako jsou obrázky, styl a JavaScript Každý z těchto objektů si klient opět musí vyžádat od serveru

5 Značky HTML Jakub Vrána

6 <html> <head> HTML tvorné značky {hypertext markup language} záhlaví dokumentu <title> název dokumentu <body> tělo dokumentu <meta/> vložení metainformací

7 Základní tvar dokumentu <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN"> <html> <head> <title>název dokumentu</title> </head> <body> Tělo dokumentu. </body> </html>

8 <meta/> Metainformace http-equiv informace v hlavičce name jméno content obsah vkládá se do části <head> doplnění <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso "> <meta name="description" content="...">

9 Tělo dokumentu <body> background obrázek na pozadí! bgcolor barva pozadí! text barva obyčejného textu! link barva odkazu! vlink barva prohlédnutého odkazu! alink barva aktivního odkazu! [#rrggbb jméno]

10 HTML entity < > & < (menší než) > (větší než) & (ampersand) (pevná mezera) <! > komentáře

11 Stránkotvorné značky <p> {paragraph} odstavec <br/> {line break} <hr/> {horizontal rule} <h1> - <h6> nadpis zlom řádku vodorovná čára {heading} <a> {anchor} odkaz

12 Formát odstavce <p align=> zarovnání! [right center justify] <br clear=> vyčištění okolí! [all left right] <center> vycentrování! <pre> <div> <span> naformátovaný text kontejner na objekty kontejner na text <blockquote>citace

13 Vodorovná čára <hr/> size tloušťka! width šířka na obrazovce! align zarovnání! noshade potlačení stínování! [noshade]

14 <a> Odkaz href odkaz na dokumenty name vytvoření částí dokumentu title nápovědný text accesskey přístupová klávesa [x] <a href="#kapitola1">odkaz</a> <a name="kapitola1"></a>kapitola 1

15 Formátování Fyzické Logické <font> přímá úprava písma! size velikost písma [ 1 7] color barva [#rrggbb jméno] face řez písma <basefont/> základní nastavení písma!

16 Fyzické formátování <b> {bold} tučné písmo <i> {italic} kurzíva <u> {underline} podtržení! <sup> {superscript} <sub> {subscript} horní index dolní index <tt> {teletype} pevná šířka znaku

17 <em> Logické formátování {emphasized} zvýraznění <strong> silné zvýraznění <code> <kbd> ukázka kódu vstup z klávesnice

18 Seznamy <ul> {unordered list} <ol> {ordered list} <li> {list item} <dl> {definition list} <dt> {definition term} <dd> {def. description} nesetříděný seznam setříděný seznam položka seznamu seznam definic pojem vysvětlující text

19 <ul> <li>první položka</li> </ul> Příklad seznamu <li>druhá položka První položka <ol> Druhá položka <li>první vnořená položka</li> 1. První vnořená položka <li>druhá vnořená položka</li> 2. Druhá vnořená </ol> položka </li>

20 Atributy seznamů <ul> type podoba značky! [circle, disc, square] <ol> type podoba značky! [1 i I a A] start číslování od! <li> value číslování od této značky dále!

21 <img/> src alt Obrázky URL obrázku width, height informace pro textové klienty rozměry v pixelech vspace, hspace mezera okolo obrázku! align zarovnání! [left right middle...] border rámeček obrázku s odkazem!

22 Obrázky s klikou <img usemap=> indikace obrázku s klikou <map name=> <area/> shape coords href nohref alt deklarace oblastí definice oblasti tvar [rect circle polygon] souřadnice odkaz oblast je bez odkazu [nohref] pomocný text

23 Příklad obrázku s klikou <img src="obrazek.gif" usemap="#mapa" width="35" height="30"> <map name="mapa"> <area shape="circle" coords="10,10,5" href="elipsa.html"> <area shape="rect" coords="20,15,30,25" href="obdelnik.html"> </map>

24 <table> Tabulky tabulka <tr> {table row} řádka <th> {table heading} políčko nadpisu <td> {table data} datové políčko

25 Příklad tabulky <table border="1"> <tr> <td>1. řádek, 1. sloupec</td> <td>1. řádek, 2. sloupec</td> </tr> <tr> <td>2. řádek, 1. sloupec</td> <td>2. řádek, 2. sloupec</td> </tr> </table> 1. řádek, 1. sloupec 1. řádek, 2. sloupec 2. řádek, 1. sloupec 2. řádek, 2. sloupec

26 <table> border Formát tabulky okraj cellspacing velikost mezer mezi buňkami cellpadding vzdálenost dat od okraje width šířka align zarovnání! [center right] bgcolor barva pozadí!

27 Atributy tabulky <tr>, <td>, <th> align vodorovné zarovnání [center right] valign svislé zarovnání [top bottom middle] bgcolor barva pozadí! <td>, <th> colspan spojení více sloupců rowspan spojení více řádek nowrap nezalamovat obsah buněk! [nowrap]

28 <frameset> rámů Rámy deklarace rows rozdělení okna na řádky a sloupce cols [* % 3*] <frame> src name <noframes> nepodporující rámy definice rámů zdrojový dokument rámu jméno rámu klienti

29 Příklad dokumentu s rámy <html><head><title>dokument s rámy</title></head> <frameset cols="20%,*"> <frameset rows="*,120"> <frame name="obsah" src="obsah.html"> <frame name="logo" src="logo.html"> </frameset> <frame name="hlavni" src="titulni.html"> <noframes><body> Dokument pro klienty nepodporující rámy. <a href="obsah.html">obsah</a> </body></noframes> </frameset> </html>

30 Úpravy rámů <frame> frameborder rámeček [yes no 0] scrolling přikáže, zakáže posouvání [yes no auto] noresize znemožní změnu velikosti [noresize] marginheight šířka okraje marginwidth výška okraje

31 <a target=> [jméno Odkazy na rámy cílový rám _blank _self _parent _top] <base/> základ pro odkaz target základní rám pro odkaz href základ pro odkaz na dokument

32 <form> <input/> Formuláře formulář vstupní pole <textarea>vstupní textová oblast <select> menu

33 <form> Formulář action co se s daty formuláře provede method jak se to provede [get post] enctype jakého jsou data druhu, při posílání souborů: [multipart/form-data] target cílové okno

34 Příklad formuláře <form action="mailto.php" method="post"> Jméno: <input type="text" name="jmeno"> <input type="text" name=" "> Zpráva: <textarea name="zprava"></textarea> Stránky se mi: <input type="radio" name="libi" value="ano"> Líbí <input type="radio" name="libi" value="ne"> Nelíbí <input type="submit" value="odeslat"> </form>

35 <input type=> Typy vstupů text, passwordjednoduchý, skrytý text checkbox radio hidden file submit reset zaškrtávací políčko přepínač skrytý prvek odeslání celého souboru tlačítko pro odeslání tlačítko pro vynulování

36 <input/> name value size Vstupy formulářů identifikátor hodnota velikost vstupního pole maxlength maximální délka vstupu checked disabled readonly indikátor výběru [checked] prvek nelze vybrat [disabled] prvek nelze změnit [readonly]

37 <textarea> Vstupní textová oblast name identifikátor rows, cols počet řádků, sloupců wrap zalamování na konci řádku!! [off soft hard] <textarea> Text, který se na začátku zobrazí ve vstupním poli. </textarea>

38 <select> name size Výběrový seznam identifikátor položky velikost menu multiple lze vybrat více položek [multiple] <option> value položka nabídky text odeslaný formulářem selected vybraná položka [selected]

39 XHTML Rozdíly XHTML 1.0 proti HTML 4.01: Značky a atributy jsou psány malými písmeny Nepárové značky musí být ukončeny: <br /> Hodnoty atributů jsou vždy obaleny uvozovkami Přepínače musí mít stejnojmennou hodnotu <area nohref="nohref"> Dokument musí být uvozen <?xml version="1.0" charset="..."?> a správným <!DOCTYPE>

40 Závěr Literatura World wide web consortium (www.w3.org) HTML Reference Library (HomeSite) Jiří Kosek: HTML tvorba dokonalých WWW stránek Stránky v HTML na WWW Další studium dynamické prvky (JavaScript, PHP, databáze) moderní rysy (styly, XHTML)

41 Webové aplikace CSS Jakub Vrána

42 Vkládání do HTML <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styl.css"> <style url(styl.css); P { margin-bottom: 0; } </style> <div id="citat-1" class="citat"> <p style="text-indent: 10px;">

43 Zápis stylu selektor { vlastnost: hodnota;... } Typy selektorů: značka, #id,.třída, :pseudotřída Kaskáda se vyznačuje mezerou, např.: #menu A odkazy v <div id="menu"> Více selektorů pro stejný styl lze oddělit čárkou

44 Hodnoty vlastností Délka: 3px (pt, cm, mm, ex, em,...) Procenta: 80% Barvy: pojmenované (blue,...), #rrggbb URL: url(pozadi.jpg) Řetězce: "text" nebo 'text', \ escapuje

45 Formátování vzhledu color, background-color, background-image background-repeat: repeat-y no-repeat background-position: top left center right font-family: Arial, sans-serif monospace font-size, font-weight: bold, font-style: italic text-decoration: none underline text-align: left right justify center vertical-align: baseline top middle

46 Příklad formátování P { text-align: justify; } A { text-decoration: none; } A:hover { color: Red; }.perex,.diskuse { font-size: 10pt; font-family: Verdana, sans-serif; font-style: italic; }.male TD { font-size: 80%; }

47 Okraje margin, padding, border Lze určit buď jednotlivě pomocí -left, -right, -top, -bottom nebo najednou jako 1 až 4 hodnoty oddělené mezerou v pořadí top, right, bottom, left (kromě border) border-width, border-color border-style: solid dotted margin: 0 auto margin border padding text text

48 width, height Pozicování display: block inline none float: left right clear: left right both position: relative absolute fixed top, right, bottom, left z-index

49 Příklad pozicování #navigace { width: 200px; float: left; } #telo { margin-left: 210px; } #paticka { clear: both; } Odpovídající HTML kód: <div id="navigace">...</div> <div id="telo">...</div> <div id="paticka">...</div>

50 Další vlastnosti list-style-type: disc lower-alpha none list-style-image overflow: visible hidden scroll auto white-space: normal pre nowrap cursor: default pointer help

51 značka, třída, id Priorita podrobnější má přednost při stejné prioritě má přednost pozdější!important zvýší prioritu vlastnosti

52 :first-line, :first-letter Další obraty A:link, A:visited, :hover /*... */ print { } #telo { width: 100%; } #navigace { display: none; }

53 Reference Norma: Dílna CSS:

54 Vytváření stránek, které naleznou vyhledávače Jakub Vrána

55 Přístupné stránky K JavaScriptu vždy vytvořit alternativu, vyhnout se navigaci pouze v JavaScriptu K prezentaci ve Flashi vytvořit HTML verzi ocení i někteří uživatelé Rámy nejsou v principu špatné, ale při nalezení konkrétní stránky chybí navigace Styly jsou výhodou zpřehledňují kód a uživatelům zrychlují načítání

56 Určení relevance stránky Není znám přesný výpočet relevance, ale používá se např. následující: Slova v nadpisech <h1> až <h6> mají větší váhu Slova v <title> mají větší váhu titulek by měl být pro každou stránku jiný Slova v doméně a v URL obecně mají větší váhu; Google ignoruje?search=

57 Podpoření relevance stránky Relevance se určuje i podle toho, co obsahují odkazy vedoucí na stránku vyhnout se odkazům typu klikněte zde Obrázky nesoucí textovou informaci by měly mít alt popisek, uvádění rozměrů obrázků zabrání poskakování stránky Zpětné odkazy relevanci zvyšuje i odkaz na jiné relevantní stránce

58 Vyhledávače Registrace ve vyhledávačích čitelný popis obsahující klíčová slova, DMOZ.org používá řada vyhledávačů včetně Google Řada vyhledávačů hledá i v dokumentech DOC, PDF apod. Je proto užitečné poskytnout i nekomprimovanou verzi Stránky vytvářet s diakritikou zahraniční vyhledávače ji neumí odstraňovat

59 Čemu se vyhnout Neduplikovat stránky na více adresách tříští to pozornost vyhledávačů a cachí a může být vyhodnoceno i jako podvod použít hlavičku Location Nepoužívat špinavé triky (např. skryté texty a spamování diskusních fór) může vést k vyřazení z výsledků vyhledávání (podvodné stránky lze udat)

60 Webové aplikace JavaScript Jakub Vrána

61 Vkládání do HTML <script src="scripts.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript"><!-- document.write(document.lastmodified); // --></script> <noscript>nepodporuje skripty.</noscript> <select onchange="this.form.submit();"> <a href="javascript:window.print();">tisk</a>

62 Vychází z jazyka C Základy Jedná se o objektový jazyk, ke všem objektům na stránce se dá přistoupit Beztypový jazyk Řetězce: 'text' nebo "text" operátor zřetězení je plus Přístup k vlastnostem objektu: objekt.vlastnost nebo objekt['vlastnost']

63 Základní objekty prohlížeče window document location navigator history

64 alert('výzva') b = confirm('výzva') window s = prompt('výzva', 'výchozí') open('url', 'název okna', 'parametry') close(), print() parent, opener, status timeout = settimeout('funkce', ms) cleartimeout(), setinterval(), clearinterval()

65 document document.getelementbyid('id') document.write('řetězec') document.forms['name'] document.lastmodified

66 location, history, navigator location.href location.reload() history.length history.back(), history.go(ofset) navigator.appname, navigator.appversion navigator.cookieenabled

67 Další objekty Array Date Math RegExp String

68 'řetězec'.length String, RegExp i = s.indexof('hledat') s = s.substr(začátek, délka) re = new RegExp('pattern', 'přepínače') re = /pattern/přepínače ar = re.exec('řetězec') b = re.test('řetězec')

69 Array, Math, Date ar = Array(prvky), ar = Array(počet) ar[0], ar.sort() for (klíč in obj) { alert(obj[klíč]); } Math.round(číslo), Math.max(x, y) d = new Date([rok, měsíc, den]) d.getdate(), d.getmonth(), d.getyear()

70 Další obraty encodeuri('řetězec'), eval('výraz') většina HTML atributů má protějšek v JS style kopíruje vlastnosti CSS, pomlčku nahrazuje velké písmeno this odkaz na aktuální objekt, např. <form onsubmit="return kontrola(this);">

71 Funkce a objekty function nazev_funkce(parametry) { /* tělo funkce */ return true; } obj = new nazev_funkce(); vlastnosti a metody se definují pomocí this zkrácený zápis: { vlastnost: hodnota,... }

72 Obsluha událostí onblur při ztrátě focusu onclick, onchange při kliknutí, při změně onmouseover, onmouseout najetí myši form.onsubmit před odesláním formuláře body.onload po nahrání stránky return zda má pokračovat obsluha události

73 Reference Netscape: Microsoft: author/dhtml/reference/dhtml_reference_entry.asp Příklady:

74 Webové aplikace PHP Jakub Vrána

75 PHP PHP = PHP: Hypertext Preprocessor (dříve: Professional Home Pages) Alternativy: ASP, JSP Domácí stránka: Verze: používá se hlavně verze 4 a 5, kde je především přepracovaná práce s objekty

76 Základní syntaxe Vychází z jazyka C (řídící struktury, operátory,...), částečně z Unix shellu Lze kombinovat s textovým výstupem Příkazy jsou ukončeny středníkem Proměnné jsou uvozeny dolarem Záleží na velikosti písmen (u funkcí ale ne)

77 HTML <?php // PHP kód?> HTML Vkládání do HTML Existuje i zkrácená a prodloužená forma

78 Komentáře /* libovolný komentář */ (nelze vnořovat do sebe) // jednořádkový komentář # jednořádkový komentář (nedoporučuje se)

79 Operátory! negace, && logický AND, OR = přiřazení == rovnost,!= nerovnost === identita,!== neidentita ++ inkrementace, -- dekrementace $a +=... zkratka pro $a = $a +...?: ternární operátor (a == 1? 'kus' : 'kusy')

80 Proměnné Uvozeny dolarem nekolidují s jinými názvy, lze přímo použít v řetězcích Funkce nevidí globální proměnné (lze ale použít global nebo $GLOBALS), soubory si proměnné vzájemně vidí Pro hodnoty zvenku (např. z formulářů) jsou vytvořeny speciální pole automaticky viditelné i ve funkcích

81 Typy Typy se převádějí podle potřeby Není třeba deklarovat proměnné Základní typy (pro představu): pravdivostní (true, false) čísla (celá, desetinná) řetězce (libovolně dlouhé) pole (s libovolnými indexy) objekty zdroje (používají různé funkce)

82 Řetězce Tři způsoby zadávání: 'jednoduchý řetězec' "převod proměnných ($var) a speciálních znaků (\n\t)" <<<EOT řetězec na místě EOT Zřetězení: operátor tečka

83 Pole Způsoby zadávání: $a = array(3, 5, 7); $a[0] = 3; $a[] = 9; $a = array("id" => 7, "nazev" => "Propiska", "cena" => 24); $a["nazev"] = "Propiska"; Přístup k prvkům: $a[klíč] Pole v řetězcích: "Název: $a[nazev]"

84 Funkce Uživatelsky definované: function mocnina($a) { return $a * $a; } parametry mohou mít výchozí hodnotu $a=3 parametry mohou být předané referencí &$a Vestavěné základní nebo z modulů Speciální jazykové konstrukce

85 Speciální funkce echo, print tisk řetězců exit, die ukončení běhu skriptu include, require, include_once, require_once vložení souborů isset, empty, unset práce s proměnnými list($a, $b) = array(3, 5); return návrat z funkcí nebo souborů

86 Speciální proměnné zvenku $_GET["a"] = "3" soubor.php?a=3 $_POST["a"] <form method="post"> <input name="a"></form> $_COOKIE["a"] = "3" setcookie("a", 3) $_REQUEST = $_GET + $_POST + $_COOKIE $_FILES["a"] = array("tmp_name" => "", "name" => "", "type" => "",...) <input type="file" name="a">

87 Speciální proměnné serverové $_ENV proměnné prostředí, např. PATH $_SERVER proměnné web. serveru a PHP $_SESSION session_start() $GLOBALS globální proměnné

88 Řídící struktury: if, switch if (!$prihlasen) { echo "Nejste přihlášen."; } else { mysql_query("update..."); } switch ($hodnota) { case 0:...; break; case 1:...; break; default:...; break; }

89 Řídící struktury: while, do $result = mysql_query("select * FROM..."); while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) { echo $row["nazev"]. "<br>\n"; } do { // alespoň jeden průchod echo ($i++). ". průchod\n"; } while ($i < 5); lze přerušit pomocí break a continue

90 Řídící struktury: for, foreach for ($i = 1; $i <= 7; $i++) { echo "<font size=\"$i\">". "Velikost $i</font>"; } foreach ($row as $key => $val) { echo "$key: $val\n"; } lze přerušit pomocí break a continue

91 Třídy a objekty class Archive_Tar extends PEAR { var $_tarname = ''; function Archive_Tar($tarname) { //... } } $tar = new Archive_Tar('tmp.tar'); $tar->add('file.html'); parent::, $this->, :: sleep, wakeup

92 Třídy v PHP 5 construct, destruct, self:: public, protected, private static, const abstract, final interface, implements, Iterator call, get, set, tostring throw, try, catch clone, clone

93 Řetězce Pole Čísla, datum Soubory Nastavení Komunikace Regulární výrazy MySQL Základní funkce

94 Řetězce addslashes($str) stripslashes($str) htmlspecialchars($str) urlencode($str) trim($str, $charlist) nl2br($str) md5($str) sha1($str)

95 strlen($str) Práce s řetězci strpos($str, $needle) stripos($str, $needle) strrchr($str, $needle) substr($str, $start, $len) str_replace($search, $repl, $str)

96 count($ar) Pole in_array($needle, $ar) isset($ar[$index]) implode($glue, $ar) explode($glue, $str) asort($ar) krsort($ar)

97 rand($min, $max) Čísla, datum round($num), ceil($num), floor($num) number_format($num, $decimals) date('j.n.y H:i:s', $timestamp) time() aktuální timestamp mktime($h, $m, $s, $M, $D, $Y)

98 Soubory fopen($filename, $mode) fclose($fp) fread($fp, $length) fgets($fp) načtení celého řádku fwrite($fp, $str) file($filename) řádky do pole file_get_contents($filename) jako název souboru lze použít i

99 Nastavení phpinfo(), ini_set($name, $value) set_time_limit($sec) flush(), ob_flush() define($constant, $value) Některé konfigurační direktivy: magic_quotes_gpc, register_globals, safe_mode, open_basedir, error_reporting, session.save_path, short_open_tag

100 Komunikace header($str) HTTP hlavička, např. header('location: setcookie($name, $value, $expire) mail($to, $subj, $msg, $headers) fsockopen($target, $port) např. fsockopen('www...', 80)

101 Regulární výrazy $patt = '~<a href="([^"]*)~i'; preg_match($patt, $str, $matches) preg_replace($patt, $repl, $str) preg_match_all($patt, $str, $matches) preg_quote($str, $delim)

102 MySQL mysql_connect($server, $login, $pwd) mysql_select_db($dbname) mysql_query($query) mysql_num_rows($result) mysql_affected_rows() mysql_fetch_assoc($result) mysql_insert_id() mysql_error()

103 Vlastnosti dobré webové aplikace Ošetřovat nedůvěryhodná data (escapování) Nespoléhat se na nečitelnost zdrojáků a dat (hashovat hesla, inicializovat proměnné) Nespoléhat se na to, že na stránku nevede odkaz (zabezpečit heslem) Ošetřovat kritické chyby (připojení k databázi, odeslání u) Všechen kód mít na jednom místě (použít funkce nebo třídy a vkládat soubory)

104 Reference Jiří Bráza: PHP 5 začínáme programovat Welling, Thomsonová: PHP a MySQL PHP triky: Šablonovací systémy:

105 Webové aplikace databáze Jakub Vrána

106 SQL Structured Query Language (dříve: SEQueL English) Využívají různé databáze: MySQL, PostgreSQL, Oracle, MS SQL, DB2,... Obvykle architektura klient/server

107 Struktura dat v databázi Databázový server Databáze Tabulky Sloupce a řádky

108 int real decimal(m, d) date time datetime varchar(m) text Základní datové typy

109 Základní SQL příkazy CREATE TABLE vytvoření tabulky ALTER TABLE změna tabulky DROP TABLE odstranění tabulky SELECT získání dat INSERT vložení dat UPDATE úprava dat DELETE smazání dat

110 Vytvoření tabulky CREATE TABLE nazev (sloupec typ,..., klíč,...) Příklad: CREATE TABLE tabulka ( id int NOT NULL AUTO_INCREMENT, nazev varchar(50), cena decimal(9, 2), PRIMARY KEY (id) )

111 Změna a smazání tabulky Příklad změny: ALTER TABLE tabulka ADD popis text AFTER cena, CHANGE cena cena decimal(12, 2) Smazání tabulky: DROP TABLE tabulka

112 Získání dat SELECT sloupec, sloupec,... FROM tabulka, tabulka,... WHERE podmínka ORDER BY sloupec LIMIT počet OFFSET od Příklad: SELECT * FROM vyrobky WHERE stav = 'aktivní' ORDER BY cena

113 Spojování tabulek, indexy INNER JOIN tabulka ON podmínka LEFT JOIN tabulka ON podmínka Indexy jsou vhodné u sloupců dle kterých se spojují tabulky vyhledává třídí Složené indexy: INDEX (skupina, poradi) Unikátní indexy: UNIQUE (sloupce)

114 Agregace Agregační funkce: COUNT, COUNT(DISTINCT), SUM, AVG GROUP BY sloupec,... HAVING podmínka

115 Vložení dat INSERT INTO tabulka (sloupec, sloupec,...) VALUES ('hodnota', 'hodnota',...) Příklad: INSERT INTO vyrobky (nazev, cena) VALUES ('Propiska', '27')

116 Úprava dat UPDATE tabulka SET sloupec = 'hodnota',... WHERE podmínka Příklad: UPDATE vyrobky SET cena = '24' WHERE id = '137'

117 Smazání dat DELETE FROM tabulka WHERE podmínka Příklad: DELETE FROM vyrobky WHERE cena <= '15'

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek HTML Hypertext Markup Language jazyk pro tvorbu webových stránek Rozšíření: JavaScript, CSS Dynamické stránky: PHP, ASP(X), JSP Prohlížeče: IE, Firefox, Opera, Google Chrome mohou

Více

Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD

Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD Tvorba www-stránek Webové stránky jsou napsané pomocí jazyka HTML (HyperText Markup Language). Ke tvorbě webových stránek potřebujeme - speciální program umožňuje tvořit stránku bez znalostí HTML-kódu

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

Přehled základních html tagů

Přehled základních html tagů Přehled základních html tagů h1... hlavní nadpis h2... podnadpisy h3... podnadpisy další úrovně p... odstavec strong... tučné písmo b... tučné písmo em... kurzíva i... kurzíva br... zalomení řádku ol...

Více

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML Základy HTML HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů

Více

Zá klady HTML. Tag HTML Párová značka, který definuje webovou stránku. Obsah stránky končí značkou

Zá klady HTML. Tag HTML <HTML> Párová značka, který definuje webovou stránku. Obsah stránky končí značkou Zá klady HTML Jazyk HTML (Hypertext Markup Language) - jedná se o souhrn pravidel pro formatování textu, obrázků atd. pro použítí na webových stránekách. Webovou stránku tvoří prvky, které jsou definovány

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek 1 HTML Hyper Text Markup Language = hypertextový značkovací jazyk Slouží pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy HTML soubor je obyčejný text obalený

Více

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování

Tvorba WWW stránek. přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování Tvorba WWW stránek přehled technologií používaných na webu principy jednotlivých technologií a možnosti jejich vzájemného kombinování HTML/XHTML kaskádové styly PHP spolupráce PHP s databázemi Technologie

Více

Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází

Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází Tvorba WWW stránek s využitím technologií (X)HTML, CSS, PHP a databází Dosedla Martin HTML Úvod do (X)HTML Tagy značky. Slouží ke strukturování dokumentu (párové a nepárové)

Více

Internet cvičení. ZS 2009/10, Cvičení 3.,8.12.2009. Tomáš Pop. DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz

Internet cvičení. ZS 2009/10, Cvičení 3.,8.12.2009. Tomáš Pop. DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz Internet cvičení ZS 2009/10, Cvičení 3.,8.12.2009 Tomáš Pop DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz CHARLES UNIVERSITY PRAGUE Faculty of Mathematics and Physics Java Script obecně Moc

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

Tvorba webových stránek pomocí HTML kódu v příkladech. M. Seménka, 2014

Tvorba webových stránek pomocí HTML kódu v příkladech. M. Seménka, 2014 Tvorba webových stránek pomocí HTML kódu v příkladech podpůrný text pro výuku M. Seménka, 2014 na příkladech se studenti seznámí se základními postupy tvorby www stránek Příklady je třeba důkladně prostudovat

Více

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Skriptování na straně klienta a serveru Skriptování na straně klienta se provádí pomocí programovacího jazyka JavaScript, který je vkládán do HTML

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

Tvorba stránek v HTML ve Wordu

Tvorba stránek v HTML ve Wordu Tvorba stránek v HTML ve Wordu HTML (hypertext markup language hypertextový značkovací jazyk). Internetová stránka jako soubor s příponou htm nebo html. Je to skoro obyčejný textový soubor obohacený o

Více

(X)HTML, CSS a jquery

(X)HTML, CSS a jquery Prezentační vrstva webové aplikace (X)HTML, CSS a jquery jquery Java Scriptová knihovna Ing. Martin Dostal (X)HTML první stránka Textový soubor s příponou.htm nebo.html: moje

Více

13. Vytváření webových stránek

13. Vytváření webových stránek 13. Vytváření webových stránek značkovací jazyk HTML, základní členění dokumentu, odkazy, tabulky, seznamy, obrázky, HTML editory Značkovací jazyk HTML HTML - Hypertext markup Language (hypertextový značkovací

Více

XHTML a tvorba webu. 1. Historie a základní struktura. HTML HyperText Markup Language

XHTML a tvorba webu. 1. Historie a základní struktura. HTML HyperText Markup Language XHTML a tvorba webu 1. Historie a základní struktura HTML HyperText Markup Language - HTML 0.9 první verze 1991 - Značkovací jazyk pro zápis dokumentů na webu - Vkládání do textu obrázků, hypertextových

Více

Vývoj Internetových Aplikací

Vývoj Internetových Aplikací 2 Vývoj Internetových Aplikací HTML a CSS Ing. Michal Radecký, Ph.D. www.cs.vsb.cz/radecky HTML a CSS - Tvorba webových stránek - Struktura - Obsah - Vzhled - Funkcionalita zdroj: http://www.99points.info

Více

Internetové publikování. Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. místnost: A-72a tel.: 4222, 4167 (sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht.

Internetové publikování. Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. místnost: A-72a tel.: 4222, 4167 (sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht. Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D. místnost: A-72a tel.: 4222, 4167 (sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Internetové publikování CSS 4. Formátovací model, pozicování

Více

Funkce grafiky na webu. Primární grafická informace Fotografie Schémata Diagramy Loga Bannery

Funkce grafiky na webu. Primární grafická informace Fotografie Schémata Diagramy Loga Bannery Grafika pro web Funkce grafiky na webu Primární grafická informace Fotografie Schémata Diagramy Loga Bannery Funkce grafiky na webu Sekundární grafická informace Dekorace Zvýraznění Šipky Oddělovače Funkce

Více

Tvorba webu. Kaskádové styly (CSS) Martin Urza

Tvorba webu. Kaskádové styly (CSS) Martin Urza Tvorba webu Kaskádové styly (CSS) Martin Urza Motivace Proč používat kaskádové styly k formátování HTML? Dovolují více možností formátování než klasické HTML atributy a stále přibývají další (možnosti).

Více

HTML. HyperText Markup Language. 25.9.2013 Josef Steinberger

HTML. HyperText Markup Language. 25.9.2013 Josef Steinberger HTML HyperText Markup Language 25.9.2013 Josef Steinberger HTML historie, verze Hypertext Jazyk popisující strukturu dokumentu SGML/XML Aplikace Verze: HTML 1 1990+ TBL, CERN HTML 2.0 1995 as RFC 1866

Více

Základy HTML (2. přednáška)

Základy HTML (2. přednáška) Základy HTML (2. přednáška) WWW World Wide Web Sestává ze tří stavebních bloků Síť informačních zdrojů Universal Resource Identifier jednotný způsob jak adresovat zdroje, (URL) protokoly pro přístup ke

Více

Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2

Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2 Mgr. Vlastislav Kučera lekce č. 2 Struktura stránky hlavička meta tagy titulek stránky připojení stylů,... CSS to je to, co se

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 6 5 9 U k á z k a k n i h

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 2 Struktura stránky hlavička meta tagy titulek stránky připojení stylů,... CSS

Více

Základy programovacího jazyka HTML. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1133_Základy programovacího jazyka HTML_PWP

Základy programovacího jazyka HTML. Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1133_Základy programovacího jazyka HTML_PWP Základy programovacího jazyka HTML Autor: Ing. Jan Nožička SOŠ a SOU Česká Lípa VY_32_INOVACE_1133_Základy programovacího jazyka HTML_PWP Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové

Více

Dokument ve formátu webové stránky vytvořený pomocí XHTML a CSS

Dokument ve formátu webové stránky vytvořený pomocí XHTML a CSS Výstupový indikátor 06.43.19 Motivační název: Autor: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obory: Ročník: Časový rozsah: Pomůcky: Projekt Integrovaný vzdělávací systém města Jáchymov - Mosty Tvorba webu I Petr

Více

K práci budeme využívat souborového manažeru Unreal Commander alespoň si ho procvičíme

K práci budeme využívat souborového manažeru Unreal Commander alespoň si ho procvičíme PHP je programovací jazyk, který pracuje na straně serveru. S PHP můžete ukládat a měnit data webových stránek. PHP původně znamená Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami

Více

O CSS podrobněji. Box model Document flow Layout

O CSS podrobněji. Box model Document flow Layout O CSS podrobněji Box model Document flow Layout O CSS podrobněji Box model Každý element má: -obsah (content) -spadávku (padding) -rámeček (border) -okraj (margin) O CSS podrobněji http://www.w3.org/tr/css21/box.html

Více

Dokument XHTML. Prohlížeč. styl CSS. Výstupní dokument. Soubor DTD

Dokument XHTML. Prohlížeč. styl CSS. Výstupní dokument. Soubor DTD CSS 1 Výhody: Udřování prezentace oddělené od dokumentu znamená, že můžete nastavit styly dokumentu pro různá média; Oddělení dokumentu od jeho prezentace znamená menší dokument, což dále znamená, že se

Více

25. TVORBA HTML DIALOGŮ PRO PEVNÉ TVARY

25. TVORBA HTML DIALOGŮ PRO PEVNÉ TVARY 25. TVORBA HTML DIALOGŮ PRO PEVNÉ TVARY 25.1 Přidání nového tlačítka do menu Abychom mohli zpřístupnit nový pevný tvar do systému, je třeba přidat nové tlačítko do Menu. V našem případě se jedná o příčné

Více

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML Základy HTML HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů

Více

Javascript. Javascript - jazyk

Javascript. Javascript - jazyk Návrh a tvorba WWW stránek 1/30 Javascript skripty provádí prohlížeč - klient dynamicky generovaný obsah stránek, efekty, interakce nejrozšířenější klientský skriptovací jazyk (VBScript a další) nesouvisí

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a

Více

Skriptovací jazyky. Obsah

Skriptovací jazyky. Obsah Skriptovací jazyky doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah Co je to skriptovací jazyk? Výhody a nevýhody

Více

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky

Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Internet 2 css, skriptování, dynamické prvky Martin Hejtmánek hejtmmar@fjfi.cvut.cz http://kmlinux.fjfi.cvut.cz/ hejtmmar Počítačový kurs Univerzity třetího věku na FJFI ČVUT Znalci 26. března 2009 Dnešní

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

Bloky. Tag Význam Párový. p odstavec nepovinně. br řádkový zlom ne. div oddíl ano. center vycentrování ano. h1 nadpis 1.

Bloky. Tag Význam Párový. p odstavec nepovinně. br řádkový zlom ne. div oddíl ano. center vycentrování ano. h1 nadpis 1. Bloky Tu se popisuji blokové tagy, což jsou všechny, za kterými se zalamuje řádka. Jde o různé oddíly textu a odstavce. Opakem blokových tagů jsou řádkové (in-line) tagy na značkování textu. Tag Význam

Více

absolutní (úplná) začíná lomítkem http:// nebo https:// pouze v odkazech na jiný web. relativní popisuje cestu od html stránky k cílovému souboru.

absolutní (úplná) začíná lomítkem http:// nebo https:// pouze v odkazech na jiný web. relativní popisuje cestu od html stránky k cílovému souboru. Základy www Jak vytvořit webové stránky Návody a příklady najdete na adrese webowebu.phorum.cz Podrobný popis a další možnosti najdete na stránkách owebu.org Potřebný software Html editor PSPad, který

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek Kaskádové styly Úprava vzhledu webové stránky pomocí atributů má několik nevýhod a úskalí. Atributy nabízejí málo možností úprav. Obtížně se sjednocují změny na různých částech

Více

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY

PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í PODPORA ELEKTRONICKÝCH FOREM VÝUKY CZ.1.07/1.1.06/01.0043 Tento projekt je financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR. SOŠ informatiky a

Více

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy

HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy V čem se píší web. dokumenty HTML XHTML JavaScript PHP ASP.Net Zajímavé odkazy HTML HTML (HyperText Markup Language, značkovací jazyk pro hypertext) standart pro vytváření stránek v systému aplikací World

Více

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Tvorba WWW stránek Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Zdroje KRUG: Web design - nenuťte uživatele přemýšlet.. Computer Press, 2003. PROKOP M.: CSS

Více

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK Výukový modul TWS_03a Ing. Pavel Chmiel, Ph.D. UNIV 2 - KRAJE Osnova výukového modulu TWS_03a 1. Úvod do značkovacích jazyků HTML a XHTML 2. Struktura webové stránky, popis částí

Více

Mimochodem, co je CSS? Formátování HTML. Drobný problém. Základy práce se styly. Trojí použití CSS. Přímo (in-line)

Mimochodem, co je CSS? Formátování HTML. Drobný problém. Základy práce se styly. Trojí použití CSS. Přímo (in-line) Mimochodem, co je CSS? CSS vzniklo někdy kolem roku 1997. Je to kolekce metod pro grafickou úpravu webových stránek. Ta zkratka znamená Cascading Style Sheets, česky "kaskádové styly". Kaskádové, protože

Více

Tvorba klientských skriptů v jazyce Java Script

Tvorba klientských skriptů v jazyce Java Script Tvorba klientských skriptů v jazyce Java Script Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

03 - Základy editace dynamických stránek

03 - Základy editace dynamických stránek Dynamické WWW stránky V předchozí kapitole byly popsány tagy jazyka HTML, kterým se říká statické. Jinými slovy, lze jimi vytvořit plnohodnotnou a kvalitní statickou stránku. To znamená, že stránka sice

Více

PHP. Čtvrtek 8. září. Čtvrtek 15. září. Anonymní test znalostí

PHP. Čtvrtek 8. září. Čtvrtek 15. září. Anonymní test znalostí Čtvrtek 8. září Anonymní test znalostí Čtvrtek 15. září PHP je programovací jazyk, který pracuje na straně serveru. S PHP můžete ukládat a měnit data webových stránek. PHP původně znamená Personal Home

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

HTML. PIA 2012/2013 Téma 1. P. Brada, O. Rohlík, J. Tichava, Západočeská univerzita

HTML. PIA 2012/2013 Téma 1. P. Brada, O. Rohlík, J. Tichava, Západočeská univerzita HTML PIA 2012/2013 Téma 1 P. Brada, O. Rohlík, J. Tichava, Západočeská univerzita HyperText Markup Language... a document structuring language hypertext SGML/XML aplikace http://www.w3.org/markup/ 2 Verze:

Více

Nová struktura souborů a složek

Nová struktura souborů a složek Tvorba podstránek Vytvoření podstránek Asi si kladete otázku, jakým způsobem docílíme toho, aby se všechny podstránky na našem webu zobrazovaly v námi vytvořeném layoutu. Máme 4 možnosti jak vytvářet podstránky

Více

Testování webových aplikací Seznam.cz

Testování webových aplikací Seznam.cz Testování webových aplikací Seznam.cz Roman Kümmel Bezpečnostní hrozby Síťové prvky, servery VPN, Remote desktop Webové aplikace DoS, DDoS Sociotechnika Wi-Fi Útoky proti uživatelům Útoky proti aplikaci

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Šablona 32 VY_32_INOVACE_038.ICT.34 Tvorba webových stránek SQL stručné minimum OA a JŠ Jihlava, VY_32_INOVACE_038.ICT.34 Číslo

Více

9. Editory www stránek II tvorba pomocí tagů a další technologie.

9. Editory www stránek II tvorba pomocí tagů a další technologie. 9. Editory www stránek II tvorba pomocí tagů a další technologie. V první části kapitoly je přehled HTML tagů a jejich příklady. V závěrečné části následuje další shrnutí (X)HTML a CSS s ohledem na validitu

Více

Základy PHP. Úvod do jazyka PHP a principů skriptování na straně serveru

Základy PHP. Úvod do jazyka PHP a principů skriptování na straně serveru Základy PHP Úvod do jazyka PHP a principů skriptování na straně serveru Princip fungování web serveru Server se podívá do svého datového úložiště Hypertext Transfer Protocol Internet Internet Nalezne požadovaný

Více

language="javascript">... .

language=javascript>... </script>. WWW (World Wide Web) je dnes společně s elektronickou poštou nejvyužívanější službou internetu. URL (Uniform Resource Locator) slouží ke kompletní adresaci informace na internetu. Udává jak protokol, který

Více

Microsoft Office SharePoint Server 2007

Microsoft Office SharePoint Server 2007 Microsoft Office SharePoint Server 2007 Příručka pro uživatele Úvod do HTML a CSS Verze 1.1 Stav k 7.4. 2009 Středisko komunikačních a informačních systému Univerzita obrany Brno 2009 2008 Středisko komunikačních

Více

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz Page 1 of 6 Knihovna PHP Využití OOP v praxi Po dlouhé teorii přichází na řadu praxe. V následujícím textu si vysvětlíme možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného programování

Více

APLIKACE XML PRO INTERNET

APLIKACE XML PRO INTERNET APLIKACE XML PRO INTERNET Jaroslav Ráček Fakulta Informatiky, Masarykova Universita Brno Abstrakt Text je věnován možnostem využití XML technologie pro prezentaci dokumentů pomocí Internetu. V úvodu je

Více

Hitparáda webhackingu nestárnoucí hity. Roman Kümmel

Hitparáda webhackingu nestárnoucí hity. Roman Kümmel Hitparáda webhackingu nestárnoucí hity Roman Kümmel Bezpečnostní hrozby Síťové prvky, servery VPN, Remote desktop Webové aplikace DoS, DDoS Sociotechnika Wi-Fi Útoky proti uživatelům Útoky proti aplikaci

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

1 Úvod. 2 Tvorba internetových prezentací. 2.1 Nástroje pro tvorbu prezentace. Stránka 1

1 Úvod. 2 Tvorba internetových prezentací. 2.1 Nástroje pro tvorbu prezentace. Stránka 1 1 Úvod V tomto studijním textu se seznámíme s tvorbou webových stránek a prezentací a se základy syntaxe jazyka HTML. K tomu, abychom byli schopni vytvořit internetovou stránku, nemusíme používat žádný

Více

1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008)

1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern. Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, FJFI, KFE, PINF 2008) 1. Struktura stránky, zásady při psaní kódu, MVC pattern Web pro kodéry (Petr Kosnar, ČVUT, Obsah } Terminologie } Prezentace x Obsah } Struktura kódu } Sémantika kódu } Struktura stránky } Šablony } Template

Více

Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu

Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu OL { list-style-type : upper-alpha }.vnitrni { list-style-position : inside } i i i li ě 00 5px; operace s proměnnou } Tvorba internetových stránek pomocí HTML, CSS a JavaScriptu Martin Domes Nakladatelství

Více

24.5.2008 Jaku b Su ch ý 1

24.5.2008 Jaku b Su ch ý 1 Drupal API 24.5.2008 Jaku b Su ch ý 1 Témata Práce s databází Bezpečnost práce s Drupalem Forms API Jak udělat vlastní modul Hooks Lokalizace 24.5.2008 Jaku b Su ch ý 2 Práce s databází Drupal poskytuje

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

MODUL 7: TVORBA WEBOVÝCH APLIKACÍ

MODUL 7: TVORBA WEBOVÝCH APLIKACÍ Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice MODUL 7: TVORBA WEBOVÝCH APLIKACÍ Studijní opora Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

MySQL. mysql> CREATE DATABASE nova CHARACTER SET latin2 COLLATE latin2_czech_cs; Query OK, 1 row affected (0.02 sec)

MySQL. mysql> CREATE DATABASE nova CHARACTER SET latin2 COLLATE latin2_czech_cs; Query OK, 1 row affected (0.02 sec) MySQL přes MySQL Command Line Client Zobrazení existujících databází mysql> SHOW DATABASES; Database test Vytvoření databáze mysql> CREATE DATABASE krouzek; Query OK, 1 row affected (0.00 sec) mysql> SHOW

Více

Algoritmy a programovaní IV Studijní opory

Algoritmy a programovaní IV Studijní opory Algoritmy a programovaní IV Studijní opory 2010 Mgr. Miroslav Langer Anotace předmětu: Síť Internet - historie, struktura, služby. Prohlížeče Internetu, editory Internetových stránek. Jazyk Html - syntaxe

Více

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci

Název modulu: Tvorba webu pomocí XHTML a CSS začátečníci Název modulu: Označení: C7 Stručná charakteristika modulu Modul vznikl za účelem úvodního seznámení zájemců o problematiku tvorby moderních webových stránek podle standardů W3C. Zahrnuje základní nezbytné

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

název stránky v titulkovém pruhu prohlížeče

<!DOCTYPE html> <html lang=cs> <head> <meta charset=utf-8 /> <title>název stránky v titulkovém pruhu prohlížeče</title> </head> 1. HTML5 Technologie HTML5 zavádí a vylepšuje širokou škálu funkcí, zahrnující pokročilé nástroje pro práci s formuláři, multimédii, strukturami a sémantikou, aby poskytla autorům více flexibility a interoperability

Více

Všechny značky musí být vzájemně správně vnořeny špatně správně

Všechny značky musí být vzájemně správně vnořeny <i><b>špatně</i></b> <i><b>správně</b></i> 1 Tvorba WWW stránek Každá Internetová stránka (WWW stránka) je vytvořena pomocí programovacího jazyka HTML (Hypertext Markup Language). Mohou být použité i jiné programovací jazyky jako XML, XHTML apod.

Více

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu PŘÍRUČKA Správa obsahu webové prezentace Formátování textu Verze: 6.2 Datum: 4.12.2009 Autor: Ing. Michal Šídlo, michal.sidlo@netgenium.com Společnost: NetGenium s.r.o., www.netgenium.com Obsah 1. Základní

Více

InnoDB transakce, cizí klíče, neumí fulltext (a nebo už ano?) CSV v textovém souboru ve formátu hodnot oddělených čárkou

InnoDB transakce, cizí klíče, neumí fulltext (a nebo už ano?) CSV v textovém souboru ve formátu hodnot oddělených čárkou MySQL Typy tabulek Storage Engines MyISAM defaultní, neumí transakce, umí fulltext InnoDB transakce, cizí klíče, neumí fulltext (a nebo už ano?) MEMORY (HEAP) v paměti; neumí transakce ARCHIVE velké množství

Více

TNPW1 Cvičení 6 24.3.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz

TNPW1 Cvičení 6 24.3.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz 6 24.3.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz Layout 24.3.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz Layout stránky = strukturní i vizuální rozvržení webové stránky Stránka je chápána jako skupina oblastí, každá oblast má svůj

Více

(X)HTML. Internetové publikování

(X)HTML. Internetové publikování (X)HTML Internetové publikování 1 Prohlížeč Obsluhuje přenos a interpretuje obsah Hlavní prohlížeče Microsoft Internet Explorer Firefox Opera Safari WWW stránka WWW stránka dokument (soubor) s informacemi

Více

Tvorba www stránek v HTML a CSS

Tvorba www stránek v HTML a CSS Tvorba www stránek v HTML a CSS Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem

Více

Semestrální práce z DAS2 a WWW

Semestrální práce z DAS2 a WWW Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky Semestrální práce z DAS2 a WWW Databázová část Matěj Trakal 8.12.2009 Kapitola 1: Obsah KAPITOLA 1: OBSAH 2 KAPITOLA 2: ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA

Více

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/

17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ 17. července 2005 15:51 z moravec@yahoo.com http://www.z-moravec.net/ Úvod 1 Úvod Nedávno jsem zveřejnil návod na vytvoření návštěvní knihy bez nutnosti použít databázi. To je výhodné tehdy, kdy na serveru

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základní seznámení s MySQL Ing. Kotásek Jaroslav

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základní seznámení s MySQL Ing. Kotásek Jaroslav Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databáze Základní seznámení s MySQL

Více

KAPITOLA 9. Formuláře

KAPITOLA 9. Formuláře KAPITOLA 9 Formuláře Nejen Web 2.0 aplikace, ale ani žádná stránka generující obsah přizpůsobený uživateli (anglicky User Generated Content) si nevystačí bez formulářů. Internetové stránky musí svým uživatelům

Více

CSS styly - úvod. Formátování HTML - Kdy používat CSS - Nástin možností CSS - Trojí použití CSS - Příklady - Syntaxe - Příklad s nadpisem

CSS styly - úvod. Formátování HTML - Kdy používat CSS - Nástin možností CSS - Trojí použití CSS - Příklady - Syntaxe - Příklad s nadpisem CSS styly - úvod Formátování HTML - Kdy používat CSS - Nástin možností CSS - Trojí použití CSS - Příklady - Syntaxe - Příklad s nadpisem Formátování HTML Každý text má obsah a formu. Když mluvím o formátu

Více

UNIVERZITA PARDUBICE WEBOVÉ STRÁNKY DLOUHODOBÉ HRY DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA HTTP://PERPETUUM.WZ.CZ

UNIVERZITA PARDUBICE WEBOVÉ STRÁNKY DLOUHODOBÉ HRY DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA HTTP://PERPETUUM.WZ.CZ UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA WEBOVÉ STRÁNKY DLOUHODOBÉ HRY HTTP://PERPETUUM.WZ.CZ SEMESTRÁLNÍ PRÁCE Z PŘEDMĚTU ÚVOD DO INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DATUM ODEVZDÁNÍ 7.2.2007 JIŘÍ KALINA,

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Střední průmyslová škola Ostrov. Tvorba webových stránek. Petr Pistulka I2 2012-2013 CC - BY NC SA3.0. Klínovecká 1197 363 01 Ostrov

Střední průmyslová škola Ostrov. Tvorba webových stránek. Petr Pistulka I2 2012-2013 CC - BY NC SA3.0. Klínovecká 1197 363 01 Ostrov Střední průmyslová škola Ostrov Klínovecká 1197 363 01 Ostrov Tvorba webových stránek Petr Pistulka I2 2012-2013 CC - BY NC SA3.0 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou práci vypracoval samostatně, použil

Více

Skriptování na straně serveru a klienta

Skriptování na straně serveru a klienta 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2012/03/29 21:34:27 $ Obsah Úvod... 3 Nová platforma... 4 Výhody webové platformy... 5 Nevýhody webové platformy... 6 Přístupy

Více

Tématická oblast: dědičnost, kaskáda. CSS a média. Stylové předpisy pro různé typy zobrazovacích zařízení

Tématická oblast: dědičnost, kaskáda. CSS a média. Stylové předpisy pro různé typy zobrazovacích zařízení Tématická oblast: dědičnost, kaskáda CSS a média Stylové předpisy pro různé typy zobrazovacích zařízení Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je ( Ing. Petr Měrka). VY_32_INOVACE_185

Více

HTML. ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6

HTML. ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6 ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6 HTML Vystavení vlastních dat na Internetu Každý uživatel Internetu, který chce svoje webové stránky publikovat na Internetu potřebuje: - místo na webovém serveru,

Více

Webová stránka. Matěj Klenka

Webová stránka. Matěj Klenka Webová stránka Matěj Klenka Osobní webová stránka Toto je dokumentace k mé webové stránce This is a documentation to my web page Já, Matěj Klenka, prohlašuji, že má webová stránka byla vytvořena mnou a

Více

Tvorba internetových stránek. Jazyk HTML

Tvorba internetových stránek. Jazyk HTML Tvorba internetových stránek Jazyk HTML Stránky www nejpoužívanější služba internetu: WWW World wide web služba poskytuje (zpřístupňuje) hypertextové dokumenty (= internetové stránky) dokumenty jsou přenášeny

Více

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1

Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 Mgr. Vlastislav Kučera přednáška č. 1 jazyk (x)html kaskádové styly Castro, E.: HTML, XHTML a CSS. CPress, 2007 Písek, S.: HTML a XHTML, začínáme programovat. Grada Publishing, 2003 Wempen, F.: HTML a

Více

2.8.1 Nejdůležitější a nejpoužívanější elementy... 35 2.9 Ostatní... 36 2.9.1 Znakové entity... 36 2.9.2 kontejnery... 36 2.9.3 komentáře...

2.8.1 Nejdůležitější a nejpoužívanější <meta /> elementy... 35 2.9 Ostatní... 36 2.9.1 Znakové entity... 36 2.9.2 kontejnery... 36 2.9.3 komentáře... OBSAH Obsah... 4 1. Úvod... 7 1.1 Princip webových stránek... 7 1.1.1 WWW stránka... 7 1.2 Historie XHTML... 9 1.3 Obecně o XHTML... 10 1.4 XHTML editory... 12 1.4.1 Wysiwyg editory... 12 1.4.2 Strukturní

Více