JAK ZÍSKAT REKVALIFIKACI???

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "JAK ZÍSKAT REKVALIFIKACI???"

Transkript

1 Informační příručka JAK ZÍSKAT REKVALIFIKACI??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem - Operačním programem lidské zdroje a zaměstnanost

2 Nejprve důležitá informace pro tebe - se vším, co tento díl brožurky obsahuje, ) v káčku milerádi pomůžeme :) Neváhej se proto na nás s čímkoli obrá)t. Samotný postup, jak si rekvalifikační kurz najít, zamluvit a absolvovat, se pokusíme srozumitelně vysvětlit v tomto díle brožurky. Nejprve něco o legisla9vě, čili zákonech Každý občan této země má při splnění několika podmínek nárok na tzv. podporu při rekvalifikaci. Znamená to, že mu úřad práce zapla; nejen částku, kterou realizátor kurzu požaduje, ale v některých případech i cestovné a stravné. U každého z typů kurzů se o financování ještě zmíníme. Nárok na podporu při rekvalifikaci má ten, který: nepobírá starobní důchod je zaregistrovaný na úřadu práce není ve vazbě kurz zařídí nebo schválí úřad práce

3 Jak to s rekvalifikacemi v Břeclavě a okolí probíhá? Úřad práce Břeclav spadá pod úřad práce Brno - ;m pádem veškeré rozhodnu;, které Břeclav udělá, musí Brno schválit - tedy i kurzy. Kurzy jako takové jsou placeny ze dvou zdrojů - jedná se o státní rozpočet a rozpočet Evropské unie - od toho se potom odvíjí výše poskytované podpory (viz FINANČNÍ NÁROČNOST u zvolených kurzů). Typy rekvalifikačních kurzů: 1. Běžné přijdeš na pracák za úřednicí, která má kurzy pod palcem (pro Břeclav a Hustopeče je to Mgr. Kris;na Beránková, pro Mikulov je to Simona Turečková - spolupracujeme s nimi, kontakty na ně 9 rádi předáme) úřednice s tebou sepíše tzv. akční plán, zeptá se tě na všechny zkušenos9, vzdělání, jestli máš absolvované nějaké jiné kurzy

4 na základě tohoto akčního plánu a tvých přání s tebou vybírá kurz přímo šitý na tebe podle seznamu jednotlivých oborů (například kurz rybář, strojní mechanik, obráběč kovů, umělecký truhlář...) FINAČNÍ NÁROČNOST jak jsme zmiňovali již na začátku, existuje dávka, která se nazývá podpora při rekvalifikaci u běžného typu kurzu se proplácí pouze kurzovné bez cestovného a stravného, a ještě k tomu ZPĚTNĚ - takže potřebuješ mít nějakou tu hotovost 2. Zvolené probíhá tak, že si sám/a vybereš kurz i školitele (toho, kdo tento kurz poskytuje) vybrat si ho můžeš tak, že prohledáš internet zde jsou 2 kvalitní zdroje:

5 FINANČNÍ NÁROČNOST abys u vybraného kurzu získal/a nárok na podporu při rekvalifikaci, tento kurz 9 musí úřad práce schválit a musíš s nimi spolupracovat kurz musí být do Kč a musí být akreditovaný ministerstvem práce a sociálních věcí - tzn. musí být "zkontrolovaný a schválený" ministerstvem (je to uvedeno vždy u základní charakteris9ky toho konkrétního kurzu) často chtějí bud příslib zaměstnání v tom oboru, ve kterém kurz děláš, anebo tvé čestné prohlášení, že se v daném oboru budeš snažit práci si najít kurzovné 9 pracák opět pla; zpětně - probíhá to tak, že ten, kdo kurz vypsal (často to jsou střední školy či agentury práce), požadují buď celou částku předem, nebo jim stačí pouze nějaká část, anebo se za tebe zaručí pracák

6 3. Rekvalifikační projekty z Evropské Unie jedná se o nejlepší možnou variantu rekvalifikací, protože EU je velmi štědrá a pla= veškeré náklady kurzu, včetně cestovného a stravného - ale také zpětně (ne po celém kurzu ale cca po 14-9 dnech - záleží na domluvě) jsou směřovány na cílové skupiny lidí (osoby nad 50 let, do 30-9 let, osoby které mají dě9, apod.) a tyto kurzy obsáhnou velký počet uchazečů (jsou tzv. plošné) proto, aby tě vybrali, musíš se účastnit "prezentace kurzu", která probíhá v prostorách úřadu práce - datum a hodinu 9 řeknou úřednice 9, kteří kurz pořádají, se vyptávají na to, proč se chceš právě tohoto kurzu účastnit a co od něj očekáváš - vyberou si ty, kteří jsou nejvíce nadšení a rozhodnu= se kurzu účastnit osoby, které budou do kurzu vybráni, úřednice mohou z určité čás9 ovlivnit kurzů v rámci EU můžeš mít několik zároveň - nejčastěji jsou to 3 na sebe navazující (př. zvolíš si kurz Zahradníka, který má pod sebou několik odvětví - ty si zvolíš např. kvě9náře, ovocnáře a sadovníka)

7 jsou stavěny trochu jinak, než předchozí typy - nejsou děleny na konkrétní kurzy (jako např. kurz zedníka, dělníka, servírky - jak tomu bylo v předchozích typech) - ale pokud tě vyberou do cílové skupiny, záleží pak již na tobě, který z kurzů si vybereš jedním z hlavních cílů je vytvoření nových pracovních míst - zaměstnavatelé si již na prezentaci kurzu vybírají, koho si pak ve firmě nechají aktuální seznam těchto projektů najdeš na 4. Grantové projekty jedná se o malé projekty pro málo lidí mimo působnost ÚP - tudíž nevzniká nárok na podporu při rekvalifikaci hlavním cílem těchto projektů není rekvalifikace jako taková, ale pomoc při hledání pracovního místa seznam těchto projektů 9 opět předá úřad práce

8 Příklad jak vypadá taková zvolená rekvalifikace z portálu www. eu-dat.cz: Název akce: Obsluha elektrovozíku (vysokozdvižný, ručně vedený) Iden)fikační číslo: Témata akce: teore9cká část prak9cká část závěrečné zkoušky Další info o akci: Kurz je pro uchazeče, kteří jsou držitelé řidičského oprávnění B, C, D, nebo T. Po ukončení kurzu je vydáno osvědčení o rekvalifikaci a průkaz obsluhy elektrovozíku Rozsah akce v hodinách: 32/24 Typ akce: běžný typ akce Rekvalifikace na základě: akreditace MŠMT (ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy) Cena kurzovného včetně DPH: 7374,00 CZK Místo konání: IOV, spol. s.r.o. - Ins9tut odborného vzdělávání, Doba trvání: 8 dní Forma akce: dopolední Krymská 2, Brno Maximální počet účastníků: 10 Způsob ukončení: závěrečné zkoušky Poskytovatel: IOV, spol. s.r.o., Krymská 2 Brno - Starý Lískovec Telefon: Web: Jméno kontaktní osoby: Ing. Jan Prasopes Platnost do:

9 Seznam největších zprostředkovatelů zvolených rekvalifikací okresu Břeclav: Elektrokonzult s.r.o. Hustopeče, Polní 1164/4 - kurzy v oblas9 elektrotechniky tel: Ing. Věra Bromová Agentura B, spol. s.r.o. Břeclav, Čechova 6 - kurzy právní a účetní, daňové poradenství tel: Ing. Jarmila Teplíková Akademie J.A.Komenskéo s.r.o. Břeclav, 17. listopadu 1 - práce na PC, pracovník sociální péče, základy podnikání, jazyky tel: , SOŠ Zahradnická a SOU Rajhrad, Masarykova obsluha motorové pily a křovinořezu, kurz floristy tel:

10 AM Solvo, s.r.o. Moravská Nová Ves, J. Černého kurzy na téma komunikace, PC a finanční gramotnost, zedník, pečovatelka, personalista, manažer - realizace individuálních kurzů (takový kurz, který žádáš) - podmínkou je přislíbená pracovní pozice tel: Republikové centrum vzdělávání Praha, pobočka Břeclav - široké spektrum kurzů Národních hrdinů 12/1 tel: Celostátní poskytovatel kurzů: Consolidate Group Care - celostátně akreditovaná společnost, poskytující kurzy zejména v pomáhajících profesích (pracovník v sociálních službách) Křenová 52, Brno tel: ,

11 SHRNUTÍ NA ZÁVĚR Kurzy jsou pro každého zájemce závazné - pokud se do kurzu zapíšeš a podepíšeš, musíš jí dodržet. V této dohodě bývá uvedeno, že do kurzu budeš chodit od začátku do konce a absolvuješ závěrečnou zkoušku. Když tuto zkoušku úspěšně složíš, bude 9 vydán cer9fikát a můžeš jít slavit. Pokud zkoušku nezvládneš 1. u běžného typu rekvalifikace získáš pouze osvědčení o absolvování kurzu s ;m, že po domluvě se školitelem můžeš jít na opravné testy - automa9cky bývá jedna nebo i více možnos; opravných testů (někde se doplácejí) pokud se ke zkoušce nedostavíš bez udání závažného důvodu, čeká tě pos9h - většinou se jedná o neproplacení kurzovného 2. u zvoleného typu rekvalifikace celé kurzovné si hradíš sám 3. u projektů EU probíhá stejně, jako u běžného typu rekvalifikace (viz. bod č. 1)

12 Kontaktní centrum s terénním programem Břeclav Stromořadní 8, Břeclav tel.č.: hzp://www.charitabreclav.cz/kacko/ FB: Projekt Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce Břeclav otevírací doba: Po - Pá 8:30-17:00 Informační příručka vznikla v rámci projektu "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce."

JAK TO CHODÍ NA PRACÁKU???

JAK TO CHODÍ NA PRACÁKU??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAK TO CHODÍ NA PRACÁKU??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem - Operačním programem

Více

CO OBNÁŠÍ PRÁCE V ZAHRANIČÍ???

CO OBNÁŠÍ PRÁCE V ZAHRANIČÍ??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 CO OBNÁŠÍ PRÁCE V ZAHRANIČÍ??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem - Operačním programem

Více

Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti. Ing.

Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti. Ing. Metodika pro systém vzdělávání v oblasti zorientování se v regionální nabídce služeb z oblasti podpory zaměstnanosti Ing. Anna Bartošová Centrum pro komunitní práci CpKP střední Morava, kancelář Šumperk

Více

JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS???

JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem - Operačním programem

Více

ANALÝZA NABÍDKY A ZHODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍHO POTENCIÁLU DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI

ANALÝZA NABÍDKY A ZHODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍHO POTENCIÁLU DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI ANALÝZA NABÍDKY A ZHODNOCENÍ VZDĚLÁVACÍHO POTENCIÁLU DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI Ing. Pavel Beneš Mgr. Lenka Křížková Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Riegrova

Více

JAK VYTVOŘIT PRACOVNÍ PORTFOLIO???

JAK VYTVOŘIT PRACOVNÍ PORTFOLIO??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAK VYTVOŘIT PRACOVNÍ PORTFOLIO??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem - Operačním

Více

PROJEKTY NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SUBJEKTŮ ZAMĚŘENÉ NA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI

PROJEKTY NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SUBJEKTŮ ZAMĚŘENÉ NA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI Příloha č. 3: Základní informace o projektech nejvýznamnějších subjektů str. 1 PROJEKTY NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH SUBJEKTŮ ZAMĚŘENÉ NA DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LIBERECKÉM KRAJI LIBERECKÝ KRAJ 1) Hodnocení kvality vzdělávání

Více

Text Tomáš Johanna, Šárka Havlišová, Veronika Bílá. Návrh a grafická úprava Tomáš Johanna

Text Tomáš Johanna, Šárka Havlišová, Veronika Bílá. Návrh a grafická úprava Tomáš Johanna Text Tomáš Johanna, Šárka Havlišová, Veronika Bílá Návrh a grafická úprava Tomáš Johanna Vydal SPOLEČNĚ JEKEHTANE, o. s. Palackého 49, 702 99 Ostrava Přívoz Tisk Jiří Němec REPRONIS Nádražní 93/2967, 702

Více

VStup na trh práce. chci práci. bc. Vendula maříková

VStup na trh práce. chci práci. bc. Vendula maříková VzděláVací program V rámci projektu Sám pro Sebe, Sám za Sebe! získání základních Sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 VStup na trh práce chci práci bc. Vendula maříková Vstup

Více

JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR???

JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAK ZVLÁDNOUT TELEFONNÍ POHOVOR??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem - Operačním

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Soustava počátečního (školního) vzdělávání v ČR... 3 2. Možnosti školního vzdělávání po absolvování SŠ... 5 3. Národní soustava kvalifikací... 7 4. Možnosti dalšího profesního vzdělávání (vzdělávání

Více

Alternativní práce v Plzeňském kraji

Alternativní práce v Plzeňském kraji Zadávací dokumentace ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce zadané v otevřeném řízení s názvem: Alternativní

Více

JAK SI NAJÍT PRÁCI???

JAK SI NAJÍT PRÁCI??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAK SI NAJÍT PRÁCI??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím OP LZZ

Více

ÚŘAD PRÁCE ČR PARTNER PRO NEZAMĚSTNANÉ I ZAMĚSTNAVATELE

ÚŘAD PRÁCE ČR PARTNER PRO NEZAMĚSTNANÉ I ZAMĚSTNAVATELE ÚŘAD PRÁCE ČR PARTNER PRO NEZAMĚSTNANÉ I ZAMĚSTNAVATELE Úřad práce ČR partner pro nezaměstnané i zaměstnavatele Úřad práce ČR (ÚP ČR) je samostatnou organizační složkou státu. Zřizovatelskou funkci plní

Více

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT NÁVRAT ANEB JAK SI ZÍSKAT DO PRÁCE ZAMĚSTNÁNÍ MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI TIRÁŽ VYDALA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 V ROCE 2011 JAKO SOUČÁST PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE FINANCOVANÉHO

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY ZÁJEM O ZVOLENOU REKVALIFIKACI uchazeče o zaměstnání - zájemce o zaměstnání v rámci projektu OP LZZ: Vzdělávání a dovednosti pro trh práce (reg.č.: CZ.1.04./2.1.00/03.00017)

Více

JAKÉ JSOU DÁVKY HMOTNÉ NOUZE???

JAKÉ JSOU DÁVKY HMOTNÉ NOUZE??? Informační příručka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 JAKÉ JSOU DÁVKY HMOTNÉ NOUZE??? Projekt "Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce" Tento projekt je financován Evropským sociálním fondem - Operačním

Více

Příručka nezaměstnaného v roce 2010. Informace, které byste měli vědět při hledání práce

Příručka nezaměstnaného v roce 2010. Informace, které byste měli vědět při hledání práce Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Obsah Úvodní slovo ministra práce a sociálních věcí...4 1. HLEDÁNÍ PRÁCE...6 1.1. Kdy mám začít hledat novou práci?...6

Více

Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce

Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Účelová publikace. Není určena k prodeji na knižním trhu. Příručka nezaměstnaného v roce 2010 Informace, které byste měli vědět při hledání práce Vyšlo v prosinci 2009, první vydání, 32 stran, 100 000

Více

RUBIK CENTRUM. pomáháme překročit minulost

RUBIK CENTRUM. pomáháme překročit minulost RUBIK CENTRUM N pomáháme překročit minulost Tato brožura vznikla ve spolupráci členů realizačních týmů projektů, které se věnují oblasti práce s lidmi vracejících se z vězení. Jedná se o projekty: Život

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 9. Profesní poradenství specifickému uživateli uživatel se zdravotním postižením Špatný zdravotní stav bývá jednou z častých překážek bránících pracovnímu uplatnění lidí na trhu práce. Hlavním cílem tohoto

Více

Aktuální statistická data ČR a Liberecký kraj. Počet evidovaných uchazečů - okresy Libereckého kraje (k 31. 10. 2014)

Aktuální statistická data ČR a Liberecký kraj. Počet evidovaných uchazečů - okresy Libereckého kraje (k 31. 10. 2014) Aktuální statistická data ČR a Liberecký kraj stav k 31. 10. 2014 Ukazatel Česká republika Liberecký kraj počet uchazečů 519 638 22 989 Informace o nástrojích APZ realizovaných ÚP ČR KrP v Liberci počet

Více

MANUÁL PORADENSKÉHO PROCESU

MANUÁL PORADENSKÉHO PROCESU MANUÁL PORADENSKÉHO PROCESU PETRA DRAHOŇOVSKÁ MICHAELA SVOBODOVÁ CARMEN VÁŇOVÁ PRACOVNÍ NÁVYKY jako komplex individuálního poradenství, cíleného zaškolení, aktivizace místních aktérů a rozvoje potenciálu

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Průvodce pro nezaměstnané v pokročilém středním věku Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Myš není pro kočku! Posílení šancí a motivace sociálně

Více

Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v technických oborech v Jihomoravském kraji

Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v technických oborech v Jihomoravském kraji Strategický plán rozvoje dalšího vzdělávání v technických oborech v Jihomoravském kraji Březen 2012 Zadavatel: Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36g Zpracovatel: KUSTOD s.r.o. Horní Libchava 10,

Více

Informace o průběhu realizace projektu

Informace o průběhu realizace projektu Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Projekt realizuje Úřad práce ČR. Projekt je realizován na území Jihomoravského

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Práce v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

Úvod. Věříme, že informace obsažené v publikaci pomohou uchazečům při vyhledávání a získávání zaměstnání. Realizační tým projektu Nový začátek - 3 -

Úvod. Věříme, že informace obsažené v publikaci pomohou uchazečům při vyhledávání a získávání zaměstnání. Realizační tým projektu Nový začátek - 3 - Úvod Publikace Já a výběrové řízení! byla vydána v rámci projektu Nový začátek, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00040 financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu 1) : Komplexní organizace veřejných zakázek a doplňkové právní poradenství Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Komplexní organizace veřejných

Více

Šance na vzdělání, o.p.s.

Šance na vzdělání, o.p.s. Šance na vzdělání, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Výroční zpráva O vzniku obecně prospěšné společnosti Šance na vzdělání, o.p.s. Obsah: 1. Vznik společnosti 2. Poslání 3. Registrovaný projekt - Podpora klientů

Více