Rozvojový strategický dokument obce Drnovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozvojový strategický dokument obce Drnovice"

Transkript

1 Rozvojový strategický dokument obce Drnovice 1

2 Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Obsah: 1. Základní profil obce Historie obce, památky, zajímavosti Současnost obce Poloha obce Infrastruktura Cestovní ruch Demografické poměry Tvorba strategického plánu SWOT analýza území Prioritní oblasti, cíle, opatření Prioritní oblast 1: Infrastruktura Prioritní oblast 2: Podnikání a rozvoj cestovního ruchu Prioritní oblast 3: Volný čas, kultura, sport, kvalita života

3 1. Základní profil obce Drnovice Název: Obec Drnovice Adresa: Drnovice 113, Újezd IČ: Statistický kód obce: Statutární zástupce: Tomáš Zicha - starosta Telefon/fax: WWW oficiální: oficiální: Statut: obec Pošta: Ne (Újezd) Základní škola a mateřská škola: Ano (Újezd) Zdravotnické zařízení: Ne Kanalizace: Ne Vodovod: Ano Plynofikace: Ano Internet: Ano 1. Historie obce, památky, zajímavosti První doložená písemná zmínka o naší obci, se nachází v archivech arcibiskupství olomouckého v zakládací listině cisterciáckého kláštera ve Vizovicích z roku 1261 pod názvem Drnowicze Drnovice, 1578 ves Drnowicze, 1670 Drnowitze, 1681 Drnowitz, 1718 Drnowitz, 1720 Drnnowitz, 1751 Drnowitz, 1846 Drnowitz, Drnowice, 1872 Drnowitz, Drnovice. Později, na konci 16. století přešla obec z držení vizovického panství k panství brumovskému. Po třicetileté válce byla polovina osady zpustošena, další útrapy přinesl tatarsko-turecký vpád v roce V roce 1866 byla obec postižena epidemií cholery, roku 1882 velkým krupobitím a roku 1957 větrnou smrští. V letech patřila obec k okresu uherskobrodskému, v letech k okresu valašskoklobouckému a od roku 1960 k okresu Zlín. Naše vesnice se nacházela až do roku 1720 v trati zvané Milíčov, kde ještě dnes můžete vidět prohlubeniny po bývalích obydlích, které byly částečně zapuštěny do země a nad zemí vybudovány ze dřeva. Střecha byla pokryta slámou, poházena jemnou hlínou a na ní pak vyrůstala tráva (tzv. drn). Od toho vznikl také název obce, tedy ves lidí, kteří bydleli na drnovém místě v lese. Při nájezdech Tatarů a Kuruců byla vesnice několikrát vypálena. Lidé, kteří zůstali naživu po těchto nájezdech, se rozhodli postavit novou vesnici na stávajícím místě. Poprvé se ves připomíná roku 1261 v zakládací listině kláštera vizovského Smilheimu. Po válkách husitských zde byli majiteli hlavně Cimburkové, Kuna z Kunštátu, Václav z Boskovic, Adam z Lomnice a jiní. Roku 1574 Zdeněk Říčanský Kafka z Říčan oddělil Drnovice od Vizovic a připojil k panství brumovskému. V roce 1904 byl založen první sbor dobrovolných hasičů. V roce 1951 byl založen první myslivecký spolek. V roce 1990 byl farníky postaven kostel svaté Anežky české v sousedství místního hřbitova. 3

4 2. Současnost obce 2.1 Poloha obce Obec Drnovice se rozkládá v kotlině obklopená lesním porostem na jižní straně přírodního parku Vizovické Vrchy. Leží v nadmořské výšce 460 m a protéká jí Černý potok. Nadmořská výška: 460 m n.m. Zeměpisná poloha: s.š., v.d. Rozloha: 762 ha 2.2. Infrastruktura Obcí Drnovice prochází silnice č.iii/ 4947 ve směru od Vysokého Pole a končí pod obecním úřadem. Poté pokračuje místní komunikace směrem na obec Tichov. Tímto směrem se nacházejí i větší firmy, což přináší obci masivní dopravní zatížení. Komunikace je navíc ve velmi špatném stavu, z větší části nejsou kolem ní vybudovány chodníky, také část místních komunikací vyžaduje rekonstrukci a modernizaci. V obci není vybudována kanalizace a ČOV a vodovodní infrastruktura není v majetku obce Cestovní ruch Obec Drnovice je rozložena v kotlině, obklopená lesním porostem přírodního parku Vizovické Vrchy na jehož jižní straně se Drnovice nachází. Leží v nadmořské výšce 460 m a protéká jí Černý potok. V katastru naší obce je i Národní kulturní památník Ploština, který zde byl zbudován k uchování vzpomínky na lidskou tragédii, která se na sklonku 2. světové války na těchto místech odehrála Obec nabízí i mnoho možností turistického vyžití a cyklistiky. Z obce vede řada turistických a cyklistických tras přírodním parkem Vizovické vrchy a Bílé Karpaty 2.4. Demografické poměry Obec Drnovice se nachází ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Val.Klobouky. Počet obyvatel je v posledních letech stabilní k byl 442. Z toho bylo 234 mužů a 208 žen. Průměrný věk činil 39,6 let. Počet obyvatel je v posledních letech stabilní. Obec má potenciál ke zvyšování počtu obyvatel, nově bude zpracovávat územní plán, ve kterém budou určeny pozemky pro výstavbu rodinných domů. Případné zájemce často odrazuje problém s vodovodním připojením. 4

5 3. Tvorba strategického plánu Strategický plán rozvoje obce Drnovice (dále jen strategický plán) je vytvořen jako střednědobý rozvojový dokument, který formuluje rozvojové aktivity a strategické cíle obce Drnovice zejména pro období let Základní rámec dokumentu je však formulován dlouhodobě cca do roku Důvodem je zohlednění dlouhodobé koncepce obce Drnovice při respektování aktuálních střednědobých potřeb a rozvojových tendencí v kratším, předvídatelném období. Strategické plánování přináší systematický, dlouhodobý a komplexní přístup založený na konsensu místních představitelů a občanů, vycházející ze sdílené představy o společné budoucnosti, který optimalizuje využití lidských a finančních zdrojů dlouhodobým sledováním předem vytýčeného cíle. Spolupracují na něm všichni představitelé obce i další subjekty, významné v rámci obce. Dochází tak k nalezení široké shody na dalším vývoji obce. Odhaluje slabiny i přednosti obce, stanovuje směr dalšího vývoje, zaměřuje aktivity obce na řešení hlavních problémů a určuje priority pro stanovený časový úsek. Strategický plán je významný nejen pro zvýšení šancí a možností pro získání dotací, ale stává se postupně nezbytností při stanovení jakýchkoliv cílů města a konkrétních rozvojových projektů. Umožňuje lépe plánovat a hospodařit s finančními prostředky včetně usnadnění přístupu k čerpání prostředků z EU a státního rozpočtu. Strategický plán je koncepční a rozvojový dokument, jenž vychází ze současného stavu veřejných a soukromých aktivit demografického, ekonomického, sociálního, kulturního a ekologického charakteru na území obce Drnovice 4. SWOT analýza obce Drnovice Silné stránky Obec v atraktivní přírodní krajině Blízkost turisticky atraktivních míst Vybudované inženýrské sítě Základní a mateřská škola, kostel, muzeum Připojení k internetu Zkušenosti s realizací projektů a veřejnými zakázkami Sportovní areál Obchod, restaurace Slabé stránky Vysoká tranzitní doprava přes obec Absence chodníků v Drnovicích Špatný stav některých místních komunikací Absence ČOV Špatný stav části vodovodního rozvodu a kanalizace Problém s dodávkou pitné vody (malá kapacita zdrojů) Veřejná zeleň 5

6 Příležitosti Hrozby Rekonstrukce místních komunikací Stárnutí obyvatelstva Výstavba chodníků Nezískání dostatku grantových Výstavba cyklostezek prostředků a z toho důvodu Podpora cestovního ruchu neuskutečnění plánovaných akcí Využívání dotačních titulů Nadměrné zatížení dopravou Výstavba rodinných domů Hospodářská krize Využití nemovitostí v majetku obce Chátrání nevyužívaných objektů 5. Prioritní oblasti, cíle, opatření 5.1. Prioritní oblast 1: Infrastruktura Cíl 1.1.: Zlepšení stavu technické infrastruktury Opatření : Zlepšení dopravní infrastruktury a obslužnosti Aktivita : Rekonstrukce a oprava komunikace č. III/4947 a místní komunikace Aktivita : Rekonstrukce a výstavba místních komunikací chodníků Aktivita : Udržení stávající dopravní obslužnosti Opatření : Zlepšení vodohospodářské infrastruktury Aktivita : Zajištění čištění odpadních vod ve všech částech obce Aktivita : Posílení vodovodního zdroje a zřízení nových vodovodních přípojek 6

7 5.2. Prioritní oblast 2: Podnikání a rozvoj cestovního ruchu Cíl: 2.1.: Podpora rozvoje malého středního podnikání Aktivita : Podpora venkovského podnikání Aktivita : Zlepšení spolupráce obce a podnikatelů Aktivita : Podpora místních produktů Cíl 2.2.: Podpora cestovního ruchu, zvýšení návštěvnosti Opatření : Propagace a marketing cestovního ruchu Aktivita : Zajištění prezentace, vytvoření informačních materiálů pro turisty Aktivita : Propagace obce Opatření: : Rozvoj turistické infrastruktury Aktivita : Podpora rozvoje ubytovacích služeb Aktivita : Využití kulturních a společenských akcí pro rozvoj cestovního ruchu 7

8 5.3. Prioritní oblast 3: Volný čas, kultura, sport, kvalita života Cíl 3.1.: Zajistit podmínky pro rozvoj kultury a ochranu památek Opatření : Rozvoj obecné kultury obyvatel Aktivita : Podpora spolkového života Aktivita : Podpora místních zvyků a tradic Aktivita : Podpora činnosti knihovny 8

9 Opatření : Ochrana kulturních památek Aktivita : Údržba drobných sakrálních staveb Aktivita : Podpora při údržbě historických památek Cíl 3.2.: Zachování charakteru krajiny a vzhledu obytných oblastí, vytvoření klidové zóny Opatření : Obnova a údržba charakteru krajiny a vzhledu obce Aktivita : Obnova a údržba zeleně v krajině Aktivita : Údržba a obnova veřejné zeleně Aktivita : Údržba a ochrana veřejných prostranství Aktivita : Vytvoření klidové a odpočinkové zóny v obci 9

10 Cíl 3.3.: Zlepšení podmínek pro sportovní a pohybové aktivity Opatření : Vybudování odpovídající sportovní infrastruktury Aktivita : Rekonstrukce a modernizace fotbalového hřiště Aktivita : Vybudování zázemí u hřiště Aktivita : Vybavení dětského hřiště Aktivita : Využití nemovitostí ve vlastnictví obce ke sportovním aktivitám Opatření : Podpora sportování Aktivita : Podpora zapojení občanů do pravidelné sportovní činnosti Aktivita : Podpora aktivit volného času dětí a mládeže V Drnovicích dne Tento Rozvojový strategický dokument obce Drnovice byl schválen Zastupitelstvem obce Drnovice dne , usnesením č. 58/

Strategický plán rozvoje obce Patokryje

Strategický plán rozvoje obce Patokryje 2014 Strategický plán rozvoje obce Strategický plán rozvoje obce je důležitý koncepční dokument, jehož úkolem je sjednotit pohled na celkový rozvoj obce, definovat dlouhodobé cíle a priority obce a návazně

Více

Strategický plán rozvoje Obce Vnorovy

Strategický plán rozvoje Obce Vnorovy Strategický plán rozvoje Obce Vnorovy 2010-2014 Strategický plán rozvoje obce Vnorovy 2010-2014 Obsah 1. CHARAKTERISTIKA OBCE... 2 1.1 METODIKA... 3 1.2. METODICKÝ POSTUP A POJMOSLOVÍ... 3 1. 3. ZÁKLADNÍ

Více

Svazek obcí Bystřice

Svazek obcí Bystřice Strategie rozvoje mikroregionu Svazek obcí Bystřice Zadavatel studie: Svazek obcí Bystřice Zpracovatel studie: Lucie Michálková 777/280 931; e-mail lucie.michalkova@tiscali.cz manažer mikroregionu Svazek

Více

Strategický plán rozvoje obce Dobřejovice. na období 2014 2020

Strategický plán rozvoje obce Dobřejovice. na období 2014 2020 Strategický plán rozvoje obce Dobřejovice. na období 2014 2020 Zpracovatel: Zastupitelstvo obce Dobřejovice Datum: únor 2014 Schváleno: Zastupitelstvem obce 14. 02.2014, usnesení č. 2014/48/02/06 1 Obsah

Více

Místní program obnovy venkova obce Traplice na období 2012 2015

Místní program obnovy venkova obce Traplice na období 2012 2015 Místní program obnovy venkova obce Traplice na období 2012 2015 Schváleno zastupitelstvem obce Traplice dne 30.1.2012. starosta obce místostarosta obce Anotace Aktualizovaný místní program obnovy venkova

Více

Strategický plán rozvoje území MAS Slezská brána v období 2014+ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014 +

Strategický plán rozvoje území MAS Slezská brána v období 2014+ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014 + STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014 + Verze k 21.7. 2015 1 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Slezská brána, z.s. byla projednána a schválena Valnou hronadou MAS

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE BOLERADICE NA ROKY 2013-2023

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE BOLERADICE NA ROKY 2013-2023 Ev.č.: Počet listů:21 Počet příloh:2/4 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTYSE BOLERADICE NA ROKY 2013-2023 - Boleradice 2013-1 Obsah: Úvodní slovo zastupitelstva 3 Potřeba a charakter strategického plánu 3 Metodika

Více

Strategický plán rozvoje obce Větrušice

Strategický plán rozvoje obce Větrušice Strategický plán rozvoje obce Větrušice Strategický plán rozvoje obce Větrušice KONCEPCE Podlouhlá fotka na období 2015 2020 Fotky Obecní úřad Větrušice Vltavská 14 250 67 Větrušice Obsah : 1. Úvod Schváleno

Více

INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO

INTEGROVANÝ PROJEKT ROZVOJE SVAZKU OBCÍ DOLNOBŘEŽANSKO A. R. D. C E N T R A L S. R. O. agentura pro regionální rozvoj Podbabská 17, 166 24 Praha 6 Tel: 233 339 940, 606 847 779 ZODP. PROJEKTANT. ZPRACOVATEL Č, ZAKÁZKY: ING. HELENA NOVÁKOVÁ ING. JAKUB EGER

Více

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 Karlovarský kraj Sdružení Krušné hory - západ STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 30. LISTOPADU 2008 Zhotovitel: Mariánskolázeňsko, d.s.o., Plzeňská 32, 354 73 Velká Hleďsebe

Více

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020

Program rozvoje obce Čankovice. na období od 2014 do 2020 Program rozvoje obce Čankovice na období od 2014 do 2020 Úvod Program rozvoje obce je základním plánovacím dokumentem obce, který je zakotven v platném zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Jedná se o hlavní

Více

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022

Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Program rozvoje obce Pacetluky na období 2013-2022 Zpracovatel: Obec Pacetluky Červen 2013 Zlínský kraj OBSAH ÚVOD... 2 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 3 A.1 Charakteristika obce... 3 1. Území... 3 2. Obyvatelstvo...

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 Schváleno Valnou hromadou SOTM 17. 12. 2012 Verze 10122012 Stránka 1 Realizační tým zpracovatele: Jan Macháček Jan Řebíček, DiS Lucie

Více

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH:

Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Strategický plán rozvoje města Desná 1 OBSAH: Úvod... 3 Hlavní strategické cíle v rozvojových oblastech Strategického plánu rozvoje města Desná... 8 Tabulka č. 9: Hlavní strategické cíle v rozvojových

Více

Rozvoj obce Petrůvka na období 2011-2015

Rozvoj obce Petrůvka na období 2011-2015 Rozvoj obce Petrůvka na období 2011-2015 Vážení spoluobčané, dostává se k Vám dokument obsahující strategii rozvoje obce Petrůvka na léta 2011-2015. Na následujících stránkách se můžete velmi rychle, bez

Více

Priority Opatření - Aktivity

Priority Opatření - Aktivity Priority Opatření - Aktivity aktualizace - září 2011 Obsah Úvod... 3 Globální cíl... 4 Priority dotační strategie Královéhradeckého kraje... 4 Priorita A. Regionální rozvoj a venkov... 5 Opatření I. Obnova

Více

Strategický plán rozvoje města Kravaře 2009 2015

Strategický plán rozvoje města Kravaře 2009 2015 Strategický plán rozvoje města Kravaře 2009 2015 Objednatel: Město Kravaře, Náměstí 43, 747 21 Kravaře Tel.: + 420 553 777 911 Fax: + 420 553 777 922 posta@kravare.cz www.kravare.cz Zpracovatel: DC VISION,

Více

ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT OBCE KUNĚJOVICE NA OBDOBÍ LET 2015 2020

ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT OBCE KUNĚJOVICE NA OBDOBÍ LET 2015 2020 ROZVOJOVÝ STRATEGICKÝ DOKUMENT OBCE KUNĚJOVICE NA OBDOBÍ LET 05 00 VYPRACOVÁNO: 7. ÚNORA 05 SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM OBCE: USNESENÍ Č.: 3/03/5 c) Aktualizováno: 3. 3. 05 Poslední úprava: 4. 3. 05 Obsah

Více

Program rozvoje obce SELETICE

Program rozvoje obce SELETICE Program rozvoje obce SELETICE Duben 2015 Úvod Program rozvoje obce je základním strategickým dokumentem budoucího rozvoje obce, zakotveným v zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích. Cílem tohoto programu je vytvoření

Více

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020

Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Návrh ke schválení Plán rozvoje obce Rybí na léta 2008 2013, s výhledem do roku 2020 Aktualizace tohoto dokumentu byla projednána na veřejném zasedání zastupitelstva obce konaném dne 29. 5. 2012 a schválena

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií 1. verze Strategického plánu Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Města Hlučína pro období 2008-2018 MĚSTO HLUČÍN Strategický plán ekonomického

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE NA OBDOBÍ 2008-2010

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE NA OBDOBÍ 2008-2010 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE NA OBDOBÍ 2008-2010 ZPRACOVATEL DOKUMENTU: Rozvojová agentura VIA, o.p.s. Komenského 169 757 01 Valašské tel: 571 615 200 web: www.agenturavia.eu Hlavní řešitel zakázky: Ing. Pavel Jančálek

Více

INTEGROVANÁ ÚZEMNÍ STRATEGIE RÝMAŘOVSKO MALEBNÉ PODHŮŘÍ JESENÍKŮ. RÝMAŘOVSKO, o.p.s.

INTEGROVANÁ ÚZEMNÍ STRATEGIE RÝMAŘOVSKO MALEBNÉ PODHŮŘÍ JESENÍKŮ. RÝMAŘOVSKO, o.p.s. INTEGROVANÁ ÚZEMNÍ STRATEGIE RÝMAŘOVSKO MALEBNÉ PODHŮŘÍ JESENÍKŮ RÝMAŘOVSKO, o.p.s. ŘÍJEN 2004 Obsah strategie: 1. Téma strategie 2. Žadatel / předkladatel strategie 3. Stručné představení oblasti a analýza

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MAS SLEZSKÁ BRÁNA V OBDOBÍ 2014-2020 1 2 OBSAH 1 ÚVOD... 6 1.1 Strategie rozvoje MAS Slezská BRána... 6 1.2 Způsob budoucích Aktualizací strategického plánu... 6 2 ZÁKLADNÍ

Více

Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader

Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Obsah SPL číslo kapitoly Název strana 1. Žadatel/předkladatel SPL 4 2. Základní

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

Strategický plán rozvoje. Městská část Praha 22. pro období 2010 2020

Strategický plán rozvoje. Městská část Praha 22. pro období 2010 2020 Strategický plán rozvoje Městské části Praha Praha 22 pro období 2010 2020 Konečná verze schválená na 5. mimořádném zasedání ZMČ dne 20. září 2010 Zadavatel: Městská část Praha 22 Zpracovatel: Finanční

Více

Strategický plán MĚSTA LETOHRADU

Strategický plán MĚSTA LETOHRADU Zpracováno v prosinci 2012 (vychází z verze z roku 2007) I. aktualizace schváleno ZM dne 13.2.2013 Strategický plán MĚSTA LETOHRADU Vize: Letohrad jako perla turistiky a sportu Pardubického kraje. 1 OBSAH

Více