Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012"

Transkript

1 Projekt VODA ve výuce chemie na Gymnáziu Komenského v Havířově ve školním roce 2011/2012 Třída: sekunda osmiletého gymnázia Počet žáků: 28 Počet skupin zpracovávajících projekt: 5 Časové rozvržení projektu Zadání projektu: 2. listopad 2011 Zpracování posterů: 28. listopad 2011 Realizace projektu: 5. prosinec 2011 Hodnocení projektu: 5. prosinec 2011 Fáze projektu V přípravné fázi byli žáci seznámeni s požadavky na obsah tématu projektu (viz dále), časovým harmonogramem vybraného projektu, možnosti konzultací problémů při práci, doporučení vhodných informačních zdrojů (odborná literatura, Internet apod.) a způsobem hodnocení celého projektu, tedy co všechno bude hodnoceno (práce žáků ve skupině, výsledná podoba nástěnného plakátu posteru, prezentace skupiny). V průběhu příprav projektů bylo nutné žáky kontrolovat, jak s prací pokročili. Kontrolou dochází také k motivaci jedinců, především těch, kterým dělá potíže vynakládat dlouhodobě značné pracovní úsilí. Po rozdělení žáků do skupin (na základě domluvy mezi žáky) došlo k rozdělení práce na daném tématu, tedy kdo co bude dělat. Uvedené spočívalo ve vyřešení následujících otázek: Na která dílčí témata bude celý projekt (téma) rozděleno? Který žák bude zpracovávat určité dílčí téma? Které informační zdroje jsou dostupné a které tedy budou používány? Kdo a jakou formou bude výsledky projektu prezentovat? Jak rozvrhnout časový harmonogram při plnění úkolů? V rámci realizační fáze došlo k prezentacím jednotlivých prací skupin žáků po uplynutí stanovené doby na zpracování práce. Každá skupina žáků prezentovala (10-15 minut) své téma formou krátkých referátů a ukázkou vypracovaného posteru nástěnného plakátu. Tento poster (nástěnný plakát) musel splňovat několik základních kritérií: přiměřeně velký text a ostatní prvky tohoto panelu musí být zřetelné z odstupu 2 až 4 kroků, názorný z panelu musí vyplývat k čemu se téma projektu vztahuje, strukturovaný uspořádání informací, grafů, schémat a obrázků v logickém (jasném) sledu, esteticky přitažlivý musí žáky přitahovat, musí se jim líbit. Po ukončení vlastní prezentace proběhla poslední, hodnotící (diagnostická) fáze, kdy se žáci vyjádřili k jednotlivým skupinám žáků, co se týče zpracování a přínosu daného tématu projektu, ale i ke svým vlastním výsledkům. Došlo tedy k jejich sebereflexi (sebehodnocení). Tematické okruhy projektu VODA Převzato z: CHUPÁČ, A. Chemie v úlohách. Sbírka úloh pro základní školy a víceletá gymnázia. Brno: MSD, s.r.o., s. ISBN Téma 1.: VÝZNAM VODY V PŘÍRODĚ 1.1. Jaký význam plní voda v živých organismech? 1.2. Pokuste se vystihnout v několika bodech následující úvahu Co by se stalo, kdyby voda zmizela?

2 1.3. Nakreslete (formát A4) a popište oběh vody v přírodě Vyhledejte informace o ničivé síle vody povodních (kde, jak často, co způsobují) Jakou roli hraje voda v běžném životě člověka? Téma 2.: VÝSKYT VODY NA ZEMI 2.1. Sestavte jednoduchou tabulku o dvou sloupcích s údaji o zastoupení (v procentech) vody v těle některých organismů (např. člověk, medúza, pavouk, apod.) Jak se nazývá vodní obal Země? 2.3. Kolik vody se vyskytuje na Zemi? Kolik procent patří mezi tzv. sladkou vodu? 2.4. Vytvořte přehledné schéma, ve kterém uveďte rozdělení různých typů vod podle různých kritérií. Každý typ vody charakterizujte (mastnosti, užití) Čím se od ostatních vod odlišují minerální vody? Z jakékoli minerální vody sejměte etiketu a popište její chemické složení. Na slepou mapu České republiky (formát A4) zakreslete minerální prameny Kterou řeku a který rybník řadíme v ČR mezi největší? 2.7. Které státy světa patří k oblastem s největším suchem a lidmi s největší žíznivostí? 2.8. Na slepou mapu (formát A3) zakreslete světadíly a oceány, které je omývají. Doplňte taktéž některá největší moře a jezera v jednotlivých světadílech. Téma 3.: VODA V DOMÁCNOSTI 3.1. Zjistěte, co znamená, že lidé v domácnostech platí vodné a stočné. Jaké jsou jejich ceny? 3.2. Jaká voda se používá v domácnostech? 3.3. Jakým způsobem musí být voda, přiváděná do domácností upravena? 3.4. Na papír formátu A4 nakreslete a popište čističku odpadních vod. Téma 4.: CHEMICKÉ A FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI VODY 4.1. Uveďte základní vlastnosti vody (barva, zápach, teplota varu a tání, chuť apod.) 4.2. Kolik atomů tvoří molekulu vody? Ze kterých chemických prvků se skládá molekula vody? 4.3. V jakých skupenstvích se voda vyskytuje? Čím se jednotlivá skupenství odlišují? 4.4. Vysvětlete pojem tvrdost vody. Na čem závisí? Která voda je měkká, která tvrdá? 4.5. Objasněte pojmy kapilarita a povrchové napětí vody Jaké chemické látky obsahuje mořská voda? 4.7. Pokusy: ph vody, složení minerální vody, Archimédův zákon, voda z rybníku pod mikroskopem Téma 5.: ZÁSAH ČLOVĚKA DO VODNÍHO PROSTŘEDÍ 5.1. Kterými látkami člověk nejčastěji ohrožuje vodní prostředí? 5.2. Které zdroje (obecně) ohrožují vodní prostředí? 5.3. Co způsobuje přítomnost dusičnanů a fosforečnanů ve vodě např. v rybnících? 5.4. Čím jsou způsobeny kyselé deště? Jak ovlivňují přírodu? 5.5. Najděte alespoň jeden novinový článek, který uvádí znečišťování vody člověkem. Hodnocení projektu (diagnostická fáze) % zastoupení odpovědí žáků ANO MÉNÉ NE Pracoval(a) jsi dobře? Pomohl(a) jsi někomu ze skupiny? Pomohl(a) jsi skupině?

3 Poslouchal(a) jsi, co druzí říkají? Líbila se ti aktivita (projekt)? Měl(a) jsi dost času? 85 X X X 15 Na projektu se mi nejvíce líbilo: (uvádíme nejfrekventovanější odpovědi žáků) bavilo nás to, pracovali jsme ve skupinách, se většina zapojila, je to něco jiného a máme možnost pracovat společně a navíc se to známkuje tak trochu jinak, jsme si rozdělili práci mezi sebe sami a každý měl tudíž donést něco. Na projektu se mi nelíbilo: nejvíce odpovědí se týkalo samotné prezentaci, výstupem před spolužáky, dále pak přístup nezodpovědný přístup některých spolužáků. Fotografie z projektu Příprava posterů:

4 Realizace (prezentace) projektu:

5 Aleš Chupáč, vyučující chemie Prosinec 2011

Modelová témata pro realizaci integrovaného vyučování ve vzdělávací oblasti RVP Člověk a příroda

Modelová témata pro realizaci integrovaného vyučování ve vzdělávací oblasti RVP Člověk a příroda Modelová témata pro realizaci integrovaného vyučování ve vzdělávací oblasti RVP Člověk a příroda ALEŠ CHUPÁČ Základní škola v Šenov, Radniční náměstí 1040, Šenov, okres Frýdek Místek, 739 34 ales.chupac@seznam.cz

Více

Metodika výuky chemie na 2. stupni základních škol a na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky chemie na 2. stupni základních škol a na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Marie Solárová Metodika výuky chemie na 2. stupni základních škol a na středních školách z pohledu pedagogické praxe náměty

Více

OBSAH. Úvod... 5. Školní přírodovědné projekty... 9. Podklady pro přírodovědné projekty... 14. Doplňující pracovní listy... 134

OBSAH. Úvod... 5. Školní přírodovědné projekty... 9. Podklady pro přírodovědné projekty... 14. Doplňující pracovní listy... 134 OBSAH Úvod... 5 Co publikace obsahuje a komu je určena?... 7 Školní přírodovědné projekty... 9 Místo školních projektů v přírodovědném vzdělávání... 9 Kompetence a dovednosti rozvíjené školními projekty...

Více

Náměty na projektové vyučování

Náměty na projektové vyučování AHO Náměty na projektové vyučování Mgr. Michaela Drozdová Mgr. Kateřina Fiurášková Mgr. Hana Grygárková AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Obsah Projekt č. 1 biologická laboratoř... 2 Projekt č. 2 biologická

Více

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ Metodická příručka

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ Metodická příručka I N V E S T I C E D O R O Z VO J E VZ D Ě L ÁVÁ N Í PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ Metodická příručka Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projektová výuka

Více

přehled didaktiky biologie

přehled didaktiky biologie přehled didaktiky biologie RNDr. Lenka Pavlasová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na p

Více

Mezinárodní šetření ICILS 2013

Mezinárodní šetření ICILS 2013 Mezinárodní šetření ICILS 2013 Silné a slabé stránky českých žáků v testu počítačové a informační gramotnosti Mezinárodní šetření ICILS 2013 Silné a slabé stránky českých žáků v testu počítačové a informační

Více

Profesní praxe v pregraduální přípravě učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ

Profesní praxe v pregraduální přípravě učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Marie Solárová Jan Netolička Profesní praxe v pregraduální přípravě učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ Tato studijní opora je spolufinancována

Více

EXKURZE V KONTEXTU REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE

EXKURZE V KONTEXTU REFORMY VZDĚLÁVÁNÍ NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE R P Z NA M Ý N E Ř Ě M ZA M Í Z R U K X E K L Á U MAN A N Á V CO UČ Í ITE A V E DŘ LE PR I R P FI RZ Y U D O K O PR EX ÁV L N K É UÁ TY N CK R A I A D M K TO VNÍ E M CO A PR MY RO O ŽÁ KY EXKURZE V KONTEXTU

Více

Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti. Člověk a příroda

Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti. Člověk a příroda Úvod Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. Příručka pro implementaci mediální výchovy do oblasti Člověk a příroda Mgr. Petra Zvarová Brno 2012 Gymnázium INTEGRA BRNO, s. r. o. 0 Úvod Obsah ÚVOD... 2 TEORETICKÁ

Více

Hodnocení a klasifikace žáků 2.stupně školy

Hodnocení a klasifikace žáků 2.stupně školy Hodnocení a klasifikace žáků 2.stupně školy Metody a kriteria hodnocení ČESKÝ JAZYK 6. 9.ročník V průběžném hodnocení i na vysvědčení bude hodnoceno známkou. Základní učivo je vymezeno v ŠVP ŠMM Jednotná

Více

Voda. I. Voda. Ekologická výchova. Předpokládaný čas: 4 vyučovací hodiny Stupeň vzdělávání: druhý stupeň Forma výuky: skupinová práce Cíl

Voda. I. Voda. Ekologická výchova. Předpokládaný čas: 4 vyučovací hodiny Stupeň vzdělávání: druhý stupeň Forma výuky: skupinová práce Cíl Voda Ekologická výchova autorka: Mgr. Daniela Kosařová Základní škola a Mateřská škola Kameničky Další možnosti studia - nepovinné předměty CZ.1.07/1.1.28/02.0034 I. Voda Předpokládaný čas: 4 vyučovací

Více

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla:

Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: Při plnění podmínek typu A platí tato pravidla: I. Na získání jakékoliv nepovinné podmínky A máte standardně tři pokusy (započítává se každý test a ústní zkoušení zvlášť, vyjma zkoušení v desetidenní lhůtě

Více

Člověk a mimořádné události

Člověk a mimořádné události AHOL Střední odborná škola, s.r.o. Člověk a mimořádné události Mgr. Kateřina Fiurášková Obsah 1 Požár... 11 1.1 Metodický pokyn:... 12 1.1.1 Teoretická část úlohy... 12 1.1.2 Úkoly... 15 1.1.3 Závěry a

Více

Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999)

Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) (Od 1.1.2002 je součástí školy také mateřská škola Janákova,

Více

DIDAKTIKA CHEMIE I pro ZŠ a SŠ

DIDAKTIKA CHEMIE I pro ZŠ a SŠ UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Opora pro kombinované navazující magisterské studium Učitelství chemie pro ZŠ a SŠ DIDAKTIKA CHEMIE I pro ZŠ a

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY ANALÝZA VÝSLEDKŮ ŠETŘENÍ MAPA ŠKOLY na základních školách Nového Jičína Tento materiál obsahuje komentované souhrnné výsledky základních škol Nového Jičína z dotazníkového šetření Mapa pro ZŠ. ANALYTICKÁ

Více

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA METODIKA Projekt Měřím, měříš, měříme aneb měřitelné veličiny kolem nás má studentům ukázat význam měření v každodenním životě. Právě praktické zaměření projektu má být hlavní motivací, která udrží zájem

Více

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele

Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty pro začínajícího učitele Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Vladimír Matuš Pavla Bednářová Metodika výuky výchovy ke zdraví na 2. stupni základních škol z pohledu pedagogické praxe náměty

Více

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace

Antonio Payano. Téma: leden - únor / 2013. výkonný ředitel BAYER ČR a SR. Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace leden - únor / 2013 Snažíme se děti nadchnout pro přírodní vědy a inovace Antonio Payano výkonný ředitel BAYER ČR a SR Téma: klíčové kompetence Cena 59 Kč / 2,50 01-02/2013 Digitální verze časopisu zdarma

Více

EKOABECEDA. metodický průvodce pro základní školy PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU EKOABECEDA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU

EKOABECEDA. metodický průvodce pro základní školy PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU EKOABECEDA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU EKOABECEDA EKOABECEDA PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU metodický průvodce pro základní školy určeno pro pedagogy, pracovníky ve vzdělávání a žáky autor: PaedDr. Lenka Frajerová PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVU Vydavatel:

Více

Průřezové téma environmentální výchova

Průřezové téma environmentální výchova Environmentální výchova Charakteristika průřezového tématu Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra aplikované fyziky a techniky Bakalářská práce Skladba vyučování fyziky na základních školách - analýza videozáznamu z výuky Vypracoval:

Více

2.3.1 ICT jako pomocník učitele... 12. 3.3.1 Cíle modulu profil absolventa kompetence... 21

2.3.1 ICT jako pomocník učitele... 12. 3.3.1 Cíle modulu profil absolventa kompetence... 21 1. ÚVOD... 8 1.1 Cíl práce... 8 2. METODY VÝUKY... 9 2.1 Tradiční výuka... 10 2.2 Názornost při výuce... 10 2.3 Výuka a ICT... 12 2.3.1 ICT jako pomocník učitele... 12 3 STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA VE VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Profilová maturitní zkouška v odborných školách

Profilová maturitní zkouška v odborných školách Profilová maturitní zkouška v odborných školách Publikace vznikla v rámci národního projektu Kurikulum S Podpora plošného zavádění školních vzdělávacích programů v odborném vzdělávání, který realizuje

Více

PODMÍNKY PRO 5. ROČNÍK OSMILETÉHO GYMNAZIÁLNÍHO STUDIA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PODMÍNKY PRO 5. ROČNÍK OSMILETÉHO GYMNAZIÁLNÍHO STUDIA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PODMÍNKY PRO 5. ROČNÍK OSMILETÉHO GYMNAZIÁLNÍHO STUDIA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 OBSAH PLNĚNÍ PODMÍNEK... 4 ČESKÝ JAZYK A LITERATURA... 6 OBČANSKÁ VÝCHOVA... 8 DĚJEPIS... 10 BIOLOGIE... 12 CHEMIE... 15 ZEMĚPIS...

Více

Cesty vody. Název výukového modulu: Autor (autoři) výukového modulu: Mgr. Jan Petr, Mgr. Jiří Stavinoha. Věkové určení: pro 8.

Cesty vody. Název výukového modulu: Autor (autoři) výukového modulu: Mgr. Jan Petr, Mgr. Jiří Stavinoha. Věkové určení: pro 8. Název výukového modulu: Cesty vody Autor (autoři) výukového modulu: Mgr. Jan Petr, Mgr. Jiří Stavinoha Zapojené obory: inform. a komunik. technologie (IKT) chemie (volitelně) fyzika (volitelně) český jazyk

Více

Moduly cesta k racionálnější výuce Zefektivnění výuky oboru ICT aplikace osobních počítačů SPOLUPRÁCE SE ZŠ

Moduly cesta k racionálnější výuce Zefektivnění výuky oboru ICT aplikace osobních počítačů SPOLUPRÁCE SE ZŠ Moduly cesta k racionálnější výuce Zefektivnění výuky oboru ICT aplikace osobních počítačů SPOLUPRÁCE SE ZŠ POPIS MECHANISMŮ SPOLUPRÁCE Mgr. Vladimír Hradecký, Mgr. Lenka Sklenářová Projekt CZ.1.07/1.1.32/01.0013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ GYMNÁZIUM BRÁNA KE VZDĚLÁNÍ Školní vzdělávací program Gymnázia Česká Třebová zpracovaný podle RVP ZV Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970 Přílohy

Více

Zkušenosti s projekty z pohledu učitele základní školy

Zkušenosti s projekty z pohledu učitele základní školy Zkušenosti s projekty z pohledu učitele základní školy Mgr. Hana Tesařová Základní škola Edvarda Beneše Pár slov na úvod: Projekty jednoho učitele projekty jako součást vyučovací hodiny fyziky projekty

Více