PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ"

Transkript

1 Příloha dokumentu Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků OBSAH PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ... 1 PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU V ANGLIČTINĚ... 3 PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Z PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK... 5 PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Z PŘEDMĚTU KONVERZACE V NĚMECKÉM JAZYCE... 5 PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU VE FRANCOUZŠTINĚ... 6 PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY... 7 PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU Z LITERÁRNÍHO SEMINÁŘE (LIS)... 8 PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU Z BIOLOGIE... 9 PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU Z GEOLOGIE PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU Z BIOLOGICKÉHO SEMINÁŘE PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU Z CHEMIE PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ PROSPĚCHU Z LABORATORNÍCH CVIČENÍ PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ ZE ZEMĚPISU PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ SEMINÁŘ ZE ZEMĚPISU 15 STANOVENÍ POLOLETNÍHO A VÝROČNÍHO PROSPĚCHU V MATEMATICE STANOVENÍ POLOLETNÍHO A VÝROČNÍHO PROSPĚCHU V SEMINÁŘI Z MATEMATIKY STANOVENÍ POLOLETNÍHO A VÝROČNÍHO PROSPĚCHU V INFORMATICE STANOVENÍ POLOLETNÍHO A VÝROČNÍHO PROSPĚCHU V PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE... 17

2 STANOVENÍ POLOLETNÍHO A VÝROČNÍHO PROSPĚCHU V SEMINÁŘI Z INFORMATIKY PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ V PŘEDMĚTU FYZIKA PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ V PŘEDMĚTU SEMINÁŘ Z FYZIKY PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Z DĚJEPISU PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ ŽÁKŮ Z OBČANSKÉ VÝCHOVY PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ ŽÁKŮ Z OBČANSKÉHO ZÁKLADU PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZE SPOLEČENSKO VĚDNÍHO SEMINÁŘE PODKLADY PRO HODNOCENÍ PROSPĚCHU Z VÝTVARNÉ, HUDEBNÍ A TĚLESNÉ VÝCHOVY

3 PROSPĚCHU V ANGLIČTINĚ Anglický jazyk 1) Ústní zkoušení: min. 1 známka za pololetí 2) Písemné zkoušení: počet známek závisí na počtu lekcí probraných za dané pololetí (1 lekce = 1 test) 3) Ostatní podklady: domácí příprava, práce v hodině, přístup k předmětu 4) Minimální docházka: 70% Ve výjimečných případech (dlouhodobá absence) závisí posouzení docházky na vyučujícím. 5) Hodnocení prospěchu není pouze aritmetickým průměrem známek. Známky mají různou váhu dle obsahu a náročnosti zkoušení. Konverzace v anglickém jazyce 1) Ústní zkoušení: min. 1 známka za pololetí 2) Písemné zkoušení: min. 1 známka za pololetí 3) Ostatní podklady: domácí příprava, práce v hodině, přístup k předmětu 4) Minimální docházka: 70% Ve výjimečných případech (dlouhodobá absence) závisí posouzení docházky na vyučujícím. 5) Hodnocení prospěchu není pouze aritmetickým průměrem známek. Známky mají různou váhu dle obsahu a náročnosti zkoušení. Základy anglické gramatiky 1) Písemné zkoušení: min. 2 známky za pololetí 2) Ostatní podklady: domácí příprava, práce v hodině, přístup k předmětu 3) Minimální docházka: 70% Ve výjimečných případech (dlouhodobá absence) závisí posouzení docházky na vyučujícím. 4) Hodnocení prospěchu není pouze aritmetickým průměrem známek. Známky mají různou váhu dle obsahu a náročnosti zkoušení. 3

4 4

5 Z PŘEDMĚTU NĚMECKÝ JAZYK 1. Ústní zkoušení Žák získá z ústního zkoušení alespoň 1 známku za pololetí. 2. Písemné zkoušení Žák získá známky z písemného zkoušení průběžně dle tematických celků. 3. Ostatní podklady Součástí hodnocení je i míra aktivního zapojení žáka do výuky. 4. Absence Žák nemusí být klasifikován pokud: a) nezíská dostatek podkladů pro hodnocení. b) jeho absence během klasifikačního období přesáhne 30%. Ve výjimečných případech (např. dlouhodobá souvislá nemoc) může vyučující žáka klasifikovat i při překročení uvedeného procenta nepřítomnosti. 5. Váha známek Známky mají různou váhu dle obsahu a rozsahu zkoušené látky. PODKLADY PRO POLOLETNÍ A VÝROČNÍ HODNOCENÍ Z PŘEDMĚTU KONVERZACE V NĚMECKÉM JAZYCE 1. Ústní zkoušení Žák získá z ústního zkoušení alespoň 1 známku za pololetí. 2. Písemné zkoušení Žák získá známky z písemného zkoušení průběžně dle tematických celků. 3. Ostatní podklady Součástí hodnocení je i míra aktivního zapojení žáka do výuky. 4. Absence Žák nemusí být klasifikován pokud: a) nezíská dostatek podkladů pro hodnocení. b) jeho absence během klasifikačního období přesáhne 30%. Ve výjimečných případech (např. dlouhodobá souvislá nemoc) může vyučující žáka klasifikovat i při překročení uvedeného procenta nepřítomnosti. 5. Váha známek Známky mají různou váhu dle obsahu a rozsahu zkoušené látky. 5

6 PROSPĚCHU VE FRANCOUZŠTINĚ Francouzský jazyk 1) Ústní zkoušení: min. 1 známka za pololetí 2) Písemné zkoušení: počet známek závisí na počtu opakovacích lekcí probraných za dané pololetí 3) Ostatní podklady: domácí příprava, práce v hodině, přístup k předmětu 4) Minimální docházka: 70% Ve výjimečných případech (dlouhodobá absence) závisí Posouzení docházky na vyučujícím. 5) Hodnocení prospěchu není pouze aritmetickým průměrem známek. Známky mají různou váhu dle obsahu a náročnosti zkoušení. Konverzace ve francouzském jazyce 1) Ústní zkoušení: min. 1 známka za pololetí 2) Písemné zkoušení: min. 1 známka za pololetí 3) Ostatní podklady: domácí příprava, práce v hodině, přístup k předmětu 4) Minimální docházka: 70% Ve výjimečných případech (dlouhodobá absence) závisí posouzení docházky na vyučujícím. 5) Hodnocení prospěchu není pouze aritmetickým průměrem známek. Známky mají různou váhu dle obsahu a náročnosti zkoušení. 6

7 PROSPĚCHU Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY Předmětová komise stanovila následující kritéria pro hodnocení prospěchu z českého jazyka a literatury: 1. Písemné zkoušení Písemné zkoušení probíhá průběžně podle jednotlivých tematických celků. 2. Ústní zkoušení Ústní zkoušení proběhne minimálně 1x v rámci školního roku. 3. Ostatní podklady Ostatní podklady k hodnocení prospěchu stanovuje každý vyučující individuálně. 4. Absence Při absenci vyšší než 30% (k datu 10 pracovních dní před klasifikační radou) má vyučující právo neklasifikovat. V odůvodněných případech, zejména při absenci způsobené dlouhodobou souvislou nemocí či reprezentací ČR, může vyučující toto kritérium prominout. 5. Nedostatek podkladů ke klasifikaci Nezíská-li vyučující dostatek podkladů k hodnocení prospěchu (minimálně 70% známek) k datu 10 pracovních dní před klasifikační radou, má právo žáka neklasifikovat. V odůvodněných případech, zejména při absenci způsobené dlouhodobou souvislou nemocí či reprezentací ČR, může vyučující toto kritérium prominout. 7

8 PROSPĚCHU Z LITERÁRNÍHO SEMINÁŘE (LIS) Předmětová komise stanovila následující kritéria pro hodnocení prospěchu z LIS: 1. Písemné zkoušení Písemné zkoušení probíhá dle jednotlivých tematických celků. 2. Ústní zkoušení Ústní zkoušení proběhne minimálně 1x v rámci školního roku. 3. Ostatní podklady Ostatní podklady k hodnocení prospěchu stanovuje každý vyučující individuálně. 4. Absence Při absenci vyšší než 30% (k datu 10 pracovních dní před klasifikační radou) má vyučující právo neklasifikovat. V odůvodněných případech, zejména při absenci způsobené dlouhodobou souvislou nemocí či reprezentací ČR, může vyučující toto kritérium prominout. 5. Nedostatek podkladů ke klasifikaci Nezíská-li vyučující dostatek podkladů k hodnocení prospěchu (minimálně 70% známek) k datu 10 pracovních dní před klasifikační radou, má právo žáka neklasifikovat. V odůvodněných případech, zejména při absenci způsobené dlouhodobou souvislou nemocí či reprezentací ČR, může vyučující toto kritérium prominout. 8

9 PROSPĚCHU Z BIOLOGIE 1. Písemná zkoušení Jednotlivé tématické celky jsou ověřovány písemnými testy (minimálně čtyři za pololetí). Klasifikace je podmíněna absolvováním minimálně 80% z počtu testů za pololetí. 2. Ústní zkoušení Během každého pololetí získá student jednu známku z ústního zkoušení, přičemž je možné získat toto hodnocení i soustavnou aktivitou při hodinách. 3. Ostatní podklady Dalšími podklady klasifikace může být odprezentování zadaného tématu (referáty, projekty, domácí experimenty, atd.) Klasifikace studentů vyššího gymnázia je podmíněna přítomností na 80% praktických cvičení a vypracováním protokolů ve stanovených termínech. 4. Absence Tolerovaná absence v teoretických hodinách je maximálně 30%. Tolerovaná absence pro praktická cvičení je maximálně 20%. Student musí zároveň splnit výše uvedené podmínky. 9

10 PROSPĚCHU Z GEOLOGIE 1. Písemná zkoušení Jednotlivé tématické celky jsou ověřovány písemnými testy (dva za pololetí). V případě nepřítomnosti studenta je mu v nejbližším možném termínu zadaný náhradní test. 2. Ústní zkoušení Vzhledem k jednohodinové dotaci předmětu může být ústní zkoušení nahrazeno podklady uvedenými v bodě Ostatní podklady Odprezentování zadaného tématu. Z ústního zkoušení nebo prezentace získá žák jednu známku za pololetí. 4. Absence Tolerovaná absence je maximálně 30%. 10

11 PROSPĚCHU Z BIOLOGICKÉHO SEMINÁŘE 1. Písemná zkoušení Jednotlivé tématické celky jsou ověřovány písemnými testy (dva za pololetí). V případě nepřítomnosti studenta je mu v nejbližším možném termínu zadaný náhradní test. 2. Ostatní podklady Odprezentování zadaného tématu (jedenkrát za pololetí). 3. Absence Tolerovaná absence je maximálně 30%. 11

12 PROSPĚCHU Z CHEMIE 1. Písemná zkoušení Jednotlivé tématické celky jsou ověřovány písemnými testy (minimálně čtyři za pololetí). Klasifikace je podmíněna absolvováním minimálně 80% z počtu testů za pololetí. 2. Ústní zkoušení Během každého pololetí získá student jednu známku z ústního zkoušení, přičemž je možné získat toto hodnocení i soustavnou aktivitou při hodinách. 3. Ostatní podklady Dalšími podklady klasifikace může být odprezentování zadaného tématu (referáty, projekty, domácí experimenty, atd.) Klasifikace studentů vyššího gymnázia je podmíněna přítomností na 80% praktických cvičení a vypracováním protokolů ve stanovených termínech. 4. Absence Tolerovaná absence v teoretických hodinách je maximálně 30%. Tolerovaná absence pro praktická cvičení je maximálně 20%. Student musí zároveň splnit výše uvedené podmínky. 12

13 PROSPĚCHU Z LABORATORNÍCH CVIČENÍ 1) Protokoly Žák odevzdá ve stanovených termínech vypracované protokoly. 2) Absence Tolerovaná absence je maximálně 20%. 13

14 ZE ZEMĚPISU 1/ písemné zkoušení minimálně 2 známky za pololetí 2/ ústní zkoušení minimálně 1 známka za pololetí 3/ ostatní podklady Vyučující předmětu může při celkovém hodnocení přihlédnout i k: - aktivitě a reakci v hodinách - účasti na praktikách a vypracování protokolů( min.70% účast) - zpracování domácích písemných prací 4/ stanovení maximální absence Student nebude klasifikován, přesáhne-li jeho absence v předmětu během klasifikačního období 30%. Ve výjimečných případech (zejména při absenci způsobené dlouhodobou souvislou nemocí apod.) může vyučující po projednání s ředitelem školy klasifikovat studenta i při překročení uvedeného procenta nepřítomnosti. Poznámka: Z uvedených požadavků vyplývá, že hodnocení prospěchu není pouze aritmetickým průměrem známek v daném předmětu. 14

15 SEMINÁŘ ZE ZEMĚPISU 1/ písemné zkoušení minimálně 2 známky za pololetí 2/ ústní zkoušení minimálně 1 známka za pololetí 3/ ostatní podklady Vyučující předmětu může při celkovém hodnocení přihlédnout i k: - aktivitě a reakci v hodinách - zpracování domácích písemných prací 4/ stanovení maximální absence Student nebude klasifikován, přesáhne-li jeho absence v předmětu během klasifikačního období 30%. Ve výjimečných případech (zejména při absenci způsobené dlouhodobou souvislou nemocí apod.) může vyučující po projednání s ředitelem školy klasifikovat studenta i při překročení uvedeného procenta nepřítomnosti. Poznámka: Z uvedených požadavků vyplývá, že hodnocení prospěchu není pouze aritmetickým průměrem známek v daném předmětu. 15

16 STANOVENÍ POLOLETNÍHO A VÝROČNÍHO PROSPĚCHU V MATEMATICE Postačující podmínkou ke stanovení pololetního a výročního prospěchu žáka je získání všech níže uvedených podkladů: 1. alespoň 75 % dílčích kontrolních prací z celkového počtu za období hodnocení 2. dvě čtvrtletní písemné práce 3. alespoň jedno ústní zkoušení STANOVENÍ POLOLETNÍHO A VÝROČNÍHO PROSPĚCHU V SEMINÁŘI Z MATEMATIKY Postačující podmínkou ke stanovení pololetního a výročního prospěchu žáka je vypracování alespoň 75 % dílčích kontrolních prací z celkového počtu za období hodnocení a účast na alespoň 75 % vyučovacích hodin semináře. 16

17 STANOVENÍ POLOLETNÍHO A VÝROČNÍHO PROSPĚCHU V INFORMATICE Postačující podmínkou ke stanovení pololetního a výročního prospěchu žáka je získání všech níže uvedených podkladů: 1. alespoň jeden písemný test 2. alespoň dvě praktické práce s ústní obhajobou 3. odevzdání alespoň 70 % dílčích procvičovacích prací z celkového počtu za období hodnocení STANOVENÍ POLOLETNÍHO A VÝROČNÍHO PROSPĚCHU V PŘEDMĚTU DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE Postačující podmínkou ke stanovení pololetního a výročního prospěchu žáka je získání všech níže uvedených podkladů: 1. alespoň dvě praktické práce s ústní obhajobou 2. odevzdání alespoň 70 % dílčích procvičovacích prací z celkového počtu za období hodnocení STANOVENÍ POLOLETNÍHO A VÝROČNÍHO PROSPĚCHU V SEMINÁŘI Z INFORMATIKY Postačující podmínkou ke stanovení pololetního a výročního prospěchu žáka je 1. vypracování alespoň 70 % dílčích praktických a procvičovacích prací z celkového počtu za období hodnocení, 2. účast alespoň na 75 % vyučovacích hodin semináře. 17

18 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ V PŘEDMĚTU FYZIKA Školní rok 2013/14 Hodnocení se sestává z písemných prací a ústního zkoušení. U studentů v kvintě až septimě osmiletého studia (resp. 1. až 3. ročníku čtyřletého studia) jsou součástí hodnocení předmětu Fyzika i praktická cvičení. (Praktická cvičení z fyziky v tercii a kvartě jsou součástí samostatného předmětu Laboratorní cvičení.) Z těchto cvičení studenti vypracovávají protokoly. Podmínky pro úspěšnou pololetní či výroční klasifikaci jsou následující: 1) Získat nejméně 70 % známek z hodnocených písemných prací a zkoušení. 2) Dodržet minimální hranici prezence na vyučovacích hodinách (bez praktických cvičení) 70 %. 3) U studentů kvinty až septimy (resp. 1. až 3. ročníku) odevzdat všechny protokoly z praktických cvičení, na nichž byl student přítomen. U praktických cvičení je minimální hranice prezence stanovena na 50 %. V případě, že kterékoliv z kritérií 1 až 3 student nedodrží, může po něm vyučující daného předmětu požadovat doplnění chybějících podkladů, náhradní práci či náhradní přezkoušení (ústní či písemné) z celé pololetní látky. V této souvislosti může nastat situace, že bude termín pro klasifikaci daného studenta v daném pololetí prodloužen. 18

19 PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ V PŘEDMĚTU SEMINÁŘ Z FYZIKY Školní rok 2013/14 Hodnocení se sestává z písemných prací (teoretické otázky + řešení fyzikálních úloh), samostatného řešení fyzikálních úloh a seminární práce. Podmínky pro úspěšnou pololetní či výroční klasifikaci jsou následující: 1) Získat nejméně 70 % známek z hodnocených písemných prací. 2) Dodržet minimální hranici prezence na vyučovacích hodinách 70 %. 3) Odevzdat seminární práci zpracovanou na zadané téma podle stanovených pravidel (tj. především řádná citace použitých zdrojů nesmí jít o plagiát). V případě, že kterékoliv z kritérií 1 až 3 student nedodrží, může po něm vyučující daného předmětu požadovat doplnění chybějících podkladů, dodatečné dodání řádně zpracované seminární práce či náhradní přezkoušení (ústní či písemné) z celé pololetní látky. V této souvislosti může nastat situace, že bude termín pro klasifikaci daného studenta v daném pololetí prodloužen. 19

20 Z DĚJEPISU 1. Písemné zkoušení - minimálně 2 známky za pololetí 2. Ústní zkoušení - minimálně 1 známka za pololetí 3. Ostatní podklady Vyučující předmětu může při celkovém hodnocení přihlédnout i ke studentově aktivitě, práci v hodinách a přípravě na vyučování. 4. Stanovení maximální absence Poznámka: Student nebude klasifikován, přesáhne-li jeho absence v předmětu během klasifikačního období 30%. Ve výjimečných případech (zejména při absenci způsobené dlouhodobou souvislou nemocí apod.) může vyučující po projednání s ředitelem školy klasifikovat studenta i při překročení uvedeného procenta nepřítomnosti. Známky mají různou váhu dle obsahu a náročnosti zkoušení. Hodnocení prospěchu není pouze aritmetickým průměrem známek v daném předmětu. 20

21 ŽÁKŮ Z OBČANSKÉ VÝCHOVY 1) PÍSEMNÉ ZKOUŠENÍ - minimálně dvě známky z testů a prověrek 2) ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ - minimálně jedna známka 3) OSTATNÍ PODKLADY PRO KLASIFIKACI - prezentace skupinové práce, samostatné práce při hodinách, samostatné domácí práce, referáty 21

22 ŽÁKŮ Z OBČANSKÉHO ZÁKLADU 1) PÍSEMNÉ ZKOUŠENÍ - minimálně dvě známky z testů a prověrek 2) ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ - minimálně jedna známka 3) OSTATNÍ PODKLADY PRO KLASIFIKACI - skupinová a samostatná práce při hodinách i na základě domácí přípravy a její prezentace 22

23 ŽÁKŮ ZE SPOLEČENSKO VĚDNÍHO SEMINÁŘE 1) PÍSEMNÉ ZKOUŠENÍ - minimálně dvě známky z testů a prověrek 2) ÚSTNÍ ZKOUŠENÍ - minimálně jedna známka 3) OSTATNÍ PODKLADY PRO KLASIFIKACI - skupinová a samostatná práce při hodinách i na základě domácí přípravy a její prezentace, v prvním pololetí čtvrtého ročníku bude součástí klasifikace seminární práce 23

24 PODKLADY PRO HODNOCENÍ PROSPĚCHU Z VÝTVARNÉ, HUDEBNÍ A TĚLESNÉ VÝCHOVY. Předmětová komise stanovila následující kritéria pro hodnocení prospěchu: 1. Podklady Podklady pro hodnocení prospěchu stanovuje každý vyučující individuálně dle svého předmětu. Pokud student nezíská 70 % stanovených podkladů, učitel má právo neklasifikovat. V odůvodněných případech, například při absenci způsobené dlouhodobou nemocí či reprezentací ČR, může učitel toto kritérium opomenout. 2. Absence Pokud docházka nedosáhne 70 %, učitel může studenta neklasifikovat. V odůvodněných případech, například při absenci způsobené dlouhodobou nemocí či reprezentací ČR, může učitel absenci opomenout. 24

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Tato Pravidla jsou zpracována v souladu se zákonem č.561/2004 (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a jsou nedílnou součástí školního řádu Malostranského

Více

ŘÁD PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ NĚMECKÉ ŠKOLY V PRAZE

ŘÁD PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ NĚMECKÉ ŠKOLY V PRAZE HODNOCENÍ PROSPĚCHU A OVĚŘOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ 1. Zásady hodnocení prospěchu Hodnocení prospěchu je pedagogický úkol. Řídí se příslušnými ustanoveními bádenskowürtemberského Zákona o výchově a vzdělávání

Více

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem

Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Specifikace pravidel hodnocení pro jednotlivé vzdělávací oblasti a obory příloha Pravidel hodnocení na Gymnáziu v Bystřici nad Pernštejnem Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Tel: +420 566 552 920 Nádražní

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků (Příloha školního řádu) Obsah dokumentu Pravidla pro hodnocení výsledků

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu chemie

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu chemie Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu chemie Tercie Studenti budou za klasifikační období psát pět kontrolních písemných prací, které se budou skládat z teoretické a praktické části. Součástí prověřování

Více

Kritéria hodnocení a klasifikace žáků

Kritéria hodnocení a klasifikace žáků Kritéria hodnocení a klasifikace žáků Tato kritéria jsou zpracována v souladu se zákonem č.561/2004 (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a jsou nedílnou součástí školního řádu. Čl. 1 Obecná kritéria

Více

3. Dobrovolné úkoly a pracovní listy, připravenost (pomůcky), výjimečná aktivita v hodině.

3. Dobrovolné úkoly a pracovní listy, připravenost (pomůcky), výjimečná aktivita v hodině. Kritéria hodnocení pro matematiku 1.docházka (min. 70% -ní účast na hodinách) NUTNÁ PODMÍNKA KE KLASIFIKACI 2.písemné zkoušení: (průměr z klasifikace ) rychlé opakovací testy pravidelně v úterý a pátek

Více

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové, Komenského 234 Příloha školního řádu čj. 1076/2014, účinnost od 1. 9. 2014 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků na střední škole

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději ve 3.ročníku (septima) v semináři (dle zájmu žáka). Práce bude ohodnocena

Více

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání).

A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). A příloha - Klasifikační řád (Toto hodnocení vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona a vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání). 1. Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. I. Hodnocení vzdělávání Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Hodnocení vzdělávání žáků vychází z příslušných ustanovení 51odst.5, 69 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Jsou vydána v souladu s ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě vyhlášky č. 48/2005 Sb.,

Více

Pravidla pro hodnocení žáků. Způsoby hodnocení. Kritéria hodnocení

Pravidla pro hodnocení žáků. Způsoby hodnocení. Kritéria hodnocení Hodnocení žáků a autoevaluace školy Nezbytnou součástí vzdělávacího a výchovného procesu na naší škole je získávání zpětné vazby o výsledcích naší činnosti (žáků i pracovníků školy). Závěry z jejich pravidelného

Více

Obsah. Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Adresa: A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko Školní řád a klasifikační řád

Obsah. Gymnázium, Jevíčko, A. K. Vitáka 452 Adresa: A. K. Vitáka 452, 569 43 Jevíčko Školní řád a klasifikační řád Obsah Základní ustanovení... 2 1 Školní řád... 2 A. Podrobnosti k výkonu práv a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky...

Více

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015

Střední průmyslová škola stavební, Plzeň 301 00 Plzeň, Chodské nám. 2. Příloha Školního řádu 2014 / 2015 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání Příloha Školního řádu 2014 / 2015 1.1. Výsledky vzdělávání žáků jsou hodnoceny pětistupňovou klasifikační řadou takto: 1. stupeň - výborný - žák pracuje samostatně,

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103 Příloha Školního řádu Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Sportovního gymnázia, Kladno, Plzeňská 3103 1. Obecná ustanovení Tento klasifikační

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE, Český Těšín, Sokola Tůmy 12

OBCHODNÍ AKADEMIE, Český Těšín, Sokola Tůmy 12 tel.: 558 712 649 fax: 558 711 894 e-mail: oa.obc@obaka-cestesin.cz www.obaka-cestesin.cz KLASIFIKAČNÍ ŘÁD // Školní rok 2014/2015 je zpracován v souladu s platnou školskou legislativou: - zákon č. 561/2004

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH KLASIFIKAČNÍ ŘÁD SŠINFOTECH Zásady hodnocení a klasifikace prospěchu vycházejí ze zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky č.13/2005 Sb. a upravují kompetence a postupy pedagogických pracovníků školy. Cílem

Více

Gymnázium Jana Palacha Mělník. Pravidla pro hodnocení

Gymnázium Jana Palacha Mělník. Pravidla pro hodnocení Gymnázium Jana Palacha Mělník Pravidla pro hodnocení Pravidla pro hodnocení Gymnázia Jana Palacha, Mělník, Pod Vrchem 3421 vychází ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném

Více

GYMNÁZIUM Trhové Sviny

GYMNÁZIUM Trhové Sviny Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání a gymnázia zpracovaný podle RVP ZV a RVP G pro nižší i vyšší stupeň osmiletého studia GYMNÁZIUM Trhové Sviny Školní 995 Vzdělávací program: osmiletý Studijní

Více

Maturitní model Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí. Zavedení společné

Více

Informace pro uchazeče o studium

Informace pro uchazeče o studium Informace pro uchazeče o studium školní rok INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Všichni uchazeči do obou oborů studia konají povinně přijímací zkoušku ve formě centrálně zadávaných jednotných testů. Termíny

Více

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků jsou součástí Školního řádu Gymnázia Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace a jsou zpracována v souladu

Více

Příloha č. 2 Hodnocení žáků

Příloha č. 2 Hodnocení žáků Příloha č. 2 Hodnocení žáků Hodnocení žáků je neopomenutelným aspektem zejména v rámci autoevaluace školy (ale rovněž v oblasti motivace a uvědomění si zodpovědnosti za své studium). Hodnocení (klasifikace)

Více

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 PSČ 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 mob.: 607543945 E-mail:

Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 PSČ 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 mob.: 607543945 E-mail: Základní škola, Příbram Březové Hory, Prokopská 337 PSČ 261 01 Příbram VI tel. 318 623817 tel., fax 318 635739 mob.: 607543945 E-mail: 3zs@pbm.czn.cz www.tenzor.cz/zsbrezhory Pravidla pro hodnocení výsledků

Více

Klasifikační řád. (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Klasifikační řád. (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) Obchodní akademie, Praha 10, Heroldovy sady 1 1 Obecné zásady Klasifikační řád (dle 30, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 1.1 Klasifikace je jednou z forem hodnocení. Klasifikace je průběžná

Více

STUDIJNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Pravidla hodnocení a klasifikace (vysvědčení) na Lauderových školách

STUDIJNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Pravidla hodnocení a klasifikace (vysvědčení) na Lauderových školách STUDIJNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Pravidla hodnocení a klasifikace (vysvědčení) na Lauderových školách Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je hodnocen takto: a) v 1. 2. třídě I. stupně ZŠ slovním

Více

Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010

Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010 Sportovní gymnázium, Pardubice, Dašická 268 Školní řád Vnitřní předpis gymnázia čj. 1/2010 V Pardubicích, 1.2.2010 Sportovní gymnázium je školou pro studijně i pohybově nadanou mládež, jejímž cílem je

Více

6. Hodnocení žáků. Volitelný předmět Konverzace v angličtině... 16

6. Hodnocení žáků. Volitelný předmět Konverzace v angličtině... 16 6. Hodnocení žáků 6.1 Klasifikace žáka v průběhu školního roku (ze školního řádu)... 2 6.2 Způsob získávání podkladů pro hodnocení... 3 6.3 Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami...

Více

Školní řád Gymnázia Františka Palackého Neratovice, Masarykova 450, 277 11 Neratovice

Školní řád Gymnázia Františka Palackého Neratovice, Masarykova 450, 277 11 Neratovice č.j. ŠŘ 01/2013/14 Školní řád Gymnázia Františka Palackého Neratovice, Masarykova 450, 277 11 Neratovice www.gfp.cz info@gfp.cz 1. Úvod Gymnázium Františka Palackého Neratovice je všeobecně vzdělávací,

Více