Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace. Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace. Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc."

Transkript

1 Plevelné rostliny příčiny jejich expanzí a metody jejich regulace Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc.

2

3 Co jsou to plevele? Rostliny rostoucí v kulturním porostu proti vůli pěstitele. stejná rostlina může být žádoucí a pěstovaná - (heřmánek pravý, kopřiva dvoudomá pěstován pro léčebné účinky) plevelem může být i sama kulturní rostlina = zaplevelující rostliny (výdrol obilovin v řepce nebo výdrol slunečnice v cukrovce) nekvalitní likvidace předplodiny = vojtěška v obilovinách nežádoucí forma plodiny v plodině = plevelná řepa

4 Rozdělení plevelů Invazivní - plevel, který se dostává na naše území z rozličných států a kontinentů různými způsoby Expanzivní - plevel, který k nám byl zavlečen z rozdílných klimatických podmínek a již se na našem území dále šíří Archeofyty byly zavlečeny v období do roku 1492/1500 n. l., v období před objevením Ameriky Neofyty - zavlečené na naše území po roce 1492/1500 Fáze změn plevelového spektra: Počátek zemědělství invaze ruderálních druhů do polí Středověk příliv druhů z Euroasie, při obchodu invaze euroasijských druhů Novověk invaze druhů ze Severní Ameriky a z tropů po obchodním spojení s Jižní a Severní Amerikou Druhá polovina minulého století změny v osevních sledech, agrotechnice, hnojení, používání herbicidů

5 Faktory ovlivňující změny druhového spektra plevelů na zemědělské půdě Změna klimatických podmínek Vliv zemědělské činnosti Střídání plodin Zpracování půdy Biologické vlastnosti plevelů - reprodukce Vývoj chemické ochrany - rezistence

6 Invazní plevele Dostávají se na naše území pomocí dopravy (agestochorní zavlečení) spolu s dováženým materiálem Železniční (hustá síť) - obilí, olejniny, vlna, bavlna, železná ruda. Plochy bez vegetace, antropogenní půdy-mladé půdy, výsušné půdy, zvýšená teplotatmavý povrch substrátu, neustálé ovlivňování povrchu půd přímým nebo nepřímým působením člověka-trvalý přísun diaspor vhodné pro klíčení rostlin Říční doprava Kamiónová doprava

7 Cesty invazí plevelů

8 Způsoby šíření plevelů vzduchem půdou vodou zvířaty člověkem

9 ÚDRŽBA KRAJINY Údržba krajiny obecně Údržba komunální sféry Údržba skládek Údržba mezí, příkopů, úhorů atd.

10 Neudržované plochy

11

12 Způsoby reprodukce GENERATIVNÍ VEGETATIVNÍ

13 Invazní plevele způsoby šíření

14

15

16 Troskut prstnatý Cynodon dactylon Vytrvalá, cm vysoká rostlina Středozemí, dnes kosmopolit, Květenství 3-5 prstnatě rozvětvených větévek Podél cest, na mezích, zahrady, vinice, okopaniny, pícniny Nejteplejší oblasti j. Moravy. Rozšiřuje se oddenky-všemi směry, potlačuje ost. rostliny,plazí se, ulomený odd. přečkává sucho a teplo, zakořeňuje, vedl. výhony vyrůstají z kolének V teplých oblastech obtížný plevel Zpevňování písků a náspů, tvorba trvalých trávníků, lékařství, píce na pastvinách

17

18 Faktory ovlivňující změny druhového spektra plevelů na zemědělské půdě Změna klimatických podmínek Vliv zemědělské činnosti Střídání plodin Zpracování půdy Biologické vlastnosti plevelů - reprodukce Vývoj chemické ochrany - rezistence

19

20 MONITORING

21 Monitoring plevelů Evidence plevelů mezinárodní Evidence plevelů národní Monitoring invazivů Monitoring rezistence Monitoring podnikový

22 IWSS (International Weed Science Society EWRS (European Weed Research Society) Asian Pacific Weed Science Society WSSA(Weed Science Society of America) Latin American Weed Association The South African Weed Science Society CAWSS (Council of Australian Weed Science Societies)

23 E.W.R.S (Evropská plevelářská společnost Národní organizace Pracovní skupina pro vodní plevele Pracovní skupina pro rezistenci plevelů Pracovní skupina pro biologickou regulaci plevelů Pracovní skupina pro jednoleté plevele Pracovní skupina pro výchovu a vzdělávání

24 Monitoring plevelů Diagnostika Botanická Diasporologická Fyziologická Biochemická Chromozomová DNA

25

26 Ruční monitoring

27

28 Monitoring plevelů

29 Monitoring plevelů

30 Aplikační mapy

31

32

33 Zachování diversity plevelů

34 Pelyněk černobýl Pýr plazivý Pcháč rolní Mléč rolní Čistec bahenní Pampeliška

35

36 Trendy šíření vybraných dříve nevýznamných plevelů

37

38 Integrovaná regulace plevelů Střídání plodin Zpracování půdy Agrotechnika Používání herbicidů Rezistence antirezistentní strategie Údržba krajiny, okolí silnic, dálnic a železnic GM plodiny Invaze plevelů

39 OSEVNÍ SLEDY Pravidla střídání plodin Spektrum kulturních rostlin Monokultury

40 Relativní počet plevelných druhů a počtu plevelů na jednotku plochy v různých osevních sledech % Počet plevelných druhů Výskyt plevelů na jednotku plochy % obilnin 60 % obilnin 70 % obilnin Složení osevního postupu

41

42 % VÝSKYTU Vliv střídání plodin na výskyt plevelů rok 2.rok 3.rok 4. rok 5 rok Střídavý Obilnářský

43 ZPRACOVÁNÍ PŮDY Kvalita zpracování půdy Způsoby zpracování půdy

44 % zaplevelení Vliv hluboké orby na plevele jednoleté plevele vytrvalé plevele roky

45 % zaplevelení Vliv minimálního zpracování na plevele vytrvalé plevele 200 jednoleté plevele roky

46 Pcháč rolní (oset) Cirsium arvense

47 REPRODUKCE PCHÁČE A MLÉČE GENERATIVNÍ VEGETATIVNÍ

48 Minimální zpracování 8 12 cm Klasické zpracování cm

49

50

51 Hmotnost v g Vliv hnojení N Hmotnost sušiny vytrvalých plevelů na 100 m 2 v závislosti na rozdílné intenzitě hnojení N v ozimé pšenici Pcháč rolní Pýr plazivý kg N 50 kg N 100 kg N 150 kg N Dávka N/ha

52 Délka kořenů/oddenků Vliv hnojení N na přírůstek délky (mm) kořenových výběžků u pcháče rolního a oddenků u pýru plazivého (Nádobové pokusy) Pcháč rolní Pýr plazivý kg N 50 kg N 100 kg N 150 kg N Intentita hnojení N

53 Mléč rolní (Sonchus arvensis L.)

54 Čistec bahenní

55 Rdesno obojživelné

56 Pelyněk černobýl

57 Pelyněk černobýl Artemisia vulgaris

58 Přeslička rolní

59 Bolboschoenus sp.

60 Rozšíření v jednotlivých plodinách

61 Vegetativní reprodukce

62 Generativní a vegetativní rep.

63 Prostorové rozmístění oddenků v půdním profilu při různých technologiích zpracování půdy Při klasickém zpracování se vyskytují oddenky až do hloubky 30 cm Při minimálním zpracování se vyskytují oddenky převážně do hloubky cm

64 Pýr plazivý Elytrigia repens

65

66 Pýr plazivý Elytrigia repens

67 Vliv dlouhodobého používání herbicidů Volba druhu herbicidu Volba termínu aplikace Volba aplikačního zařízení Pravidla střídání herbicidů

68

69 % rostlin Vliv dlouhodobé aplikace MCPA, 2,4D, mecoprop a dichlorprop na citlivé plevele Capsella bursa-pastoris 60 Sinapis arvensis 40 Thlaspi arvense Roky

70 % rostlin 120 Vliv dlouhodobé aplikace MCPA, 2,4D, mecoprop a dichlorprop na odolné plevele Galium aparine 60 Matricaria inodora Avena fatua Roky

71 Počet rostlin / m2 Vliv dlouhodobého používání sulfonylmočovin Heřmánkovec Penízek Violka Pcháč Svízel roky

METODY REGULACE PLEVELŮ VE SLUNEČNICI

METODY REGULACE PLEVELŮ VE SLUNEČNICI Doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Ing. Jiří Andr, Ph.D. METODY REGULACE PLEVELŮ VE SLUNEČNICI Uplatnûná certifikovaná metodika pro praxi V zkumn ústav rostlinné v roby, v.v.i., Praha Ruzynû, 2012 METODY REGULACE

Více

PLEVELE JAKO FAKTOR ZHORŠUJÍCÍ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V OBCÍCH. Ing. Jan Mikulka, CSc., VÚRV Praha Ruzyně mikulka@vurv.cz

PLEVELE JAKO FAKTOR ZHORŠUJÍCÍ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V OBCÍCH. Ing. Jan Mikulka, CSc., VÚRV Praha Ruzyně mikulka@vurv.cz PLEVELE JAKO FAKTOR ZHORŠUJÍCÍ ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V OBCÍCH Ing. Jan Mikulka, CSc., VÚRV Praha Ruzyně mikulka@vurv.cz http://www.vurv.cz Faktory ovlivňující změny druhového spektra plevelů Změna klimatických

Více

Vliv technologií zpracování půdy na aktuální zaplevelení cukrovky

Vliv technologií zpracování půdy na aktuální zaplevelení cukrovky LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ Vliv technologií zpracování půdy na aktuální zaplevelení cukrovky Effect of Tillage Technology on Current Weed Infestation of Sugar Beet Jan Winkler, Světlana Chovancová,

Více

REPORTER. Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu

REPORTER. Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Číslo 4 Duben 2007 Novinky v agrotechnice a zemědělském obchodu Dlouhodobé změny druhového spektra plevelů na orné půdě. 1. část Jan Mikulka, VÚRV Praha Plevelná společenstva procházejí složitým vývojovým

Více

LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ

LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ www.syngenta.cz březen 2013 měsíčník společnosti Syngenta LINTUR ŘEŠENÍ PLEVELŮ BEZ OMEZENÍ AXIAL PLUS V PRAXI ZKUŠENOSTI S BALÍČKEM PŘÍPRAVKŮ MODDUS A ARCHER TURBO VLIV APLIKACE PŘÍPRAVKU LUMAX NA EKONOMIKU

Více

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu,

OBSAH. Vážení spolupracovníci - členové Svazu, Vážení spolupracovníci - členové Svazu, i pro sezónu 2013/2014 si vám dovolujeme předložit Stanovisko Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin k pesticidům, které lze využít k usnadnění rozhodování při regulaci

Více

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u

reporter N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u 9 / 2008 N o v i n k y v a g r o t e c h n i c e a z e m ě d ě l s k é m o b c h o d u Obsah Diagnostika a výnosnost odrůd řepky ozimé v roce 2007/08... 1 Nepodceňujte výdrol obilnin a pýr v založených

Více

Možnosti pěstování biomasy jako energetického zdroje v Ústeckém kraji. Jan Weger, Zdeněk Strašil, Roman Honzík, Jaroslav Bubeník

Možnosti pěstování biomasy jako energetického zdroje v Ústeckém kraji. Jan Weger, Zdeněk Strašil, Roman Honzík, Jaroslav Bubeník Možnosti pěstování biomasy jako energetického zdroje v Ústeckém kraji Jan Weger, Zdeněk Strašil, Roman Honzík, Jaroslav Bubeník Průhonice 2012 Vytvoření vzdělávacího programu bylo spolufinancováno z Evropského

Více

4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 4. OSEVNÍ POSTUPY V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ 4.1. Význam osevních postupů, obecné zásady střídání plodin 4.2. Charakteristika jednotlivých skupin plodin z hlediska sestavování osevních postupů, fytosanitární

Více

Pěstování strniskových meziplodin

Pěstování strniskových meziplodin M.Vach, J.Haberle, J.Procházka, B.Procházková, J.Hermuth, V.Květoň, M.Káš, M.Javůrek, P.Svoboda, V.Dvořáček Pěstování strniskových meziplodin METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.,

Více

Ladislav Bláha, Daniela Chodová, Jiřina Zieglerová: Úvodní slovo.9 ODBORNÉ ČLÁNKY, REFERÁTY A OBSAHY PLAKÁTOVÝCH SDĚLENÍ

Ladislav Bláha, Daniela Chodová, Jiřina Zieglerová: Úvodní slovo.9 ODBORNÉ ČLÁNKY, REFERÁTY A OBSAHY PLAKÁTOVÝCH SDĚLENÍ OBSAH Ladislav Bláha, Daniela Chodová, Jiřina Zieglerová: Úvodní slovo.9 VYZVANĚ REFERÁTY Jan Nedělník, Hana Moravcová: Současný pohled na problematiku mykotoxinů.. 20 Michal V. Marek: Cyklus uhlíku v

Více

Charakteristika zemědělství

Charakteristika zemědělství Charakteristika zemědělství Význam zemědělství Zemědělské aktivity již nejsou v současnosti chápány jen jako nástroj pro výrobu surovin a zabezpečení potravinové dostatečnosti, ale stále více se zdůrazňuje

Více

Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha. Energetické rostliny. Technologie pro pěstování a využití

Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha. Energetické rostliny. Technologie pro pěstování a využití Výzkumný ústav zemědělské techniky, Praha Energetické rostliny Technologie pro pěstování a využití Listopad 2005 Autoři: Ing. Jaroslav Kára, CSc. 1) Ing. Zdeněk Strašil, CSc. 2) Ing. Petr Hutla, CSc. 1)

Více

ČLOVĚK A OSTATNÍ ORGANIZMY

ČLOVĚK A OSTATNÍ ORGANIZMY Ústřední komise biologické olympiády BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 2002/2003 37. ROČNÍK ČLOVĚK A OSTATNÍ ORGANIZMY přípravný text kategorie A, B Jiří HÁJEK Petr KOUTECKÝ Jiří LIBUS Jana LIŠKOVÁ Miroslav SRBA Vendula

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Pořadatel: Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha - Ruzyně VLIV ABIOTICKÝCH A BIOTICKÝCH STRESORŮ

Více

Sergej Usťak METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

Sergej Usťak METODIKA PRO PRAXI. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Sergej Usťak Pěstování a využití šťovíku krmného v podmínkách České republiky METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 2007 Metodika vznikla za finanční podpory MZe ČR a je výstupem řešení

Více

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI

Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer. Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Zdeněk Strašil a Jan Hofbauer Technologie pěstování a možnosti využití světlice barvířské safloru (Carthamus tinctorius L.) METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výrovy 2007 Metodika vznikla za finanční

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ Obsah Úvod do ekologického zemědělství...3 1 Co??...3 2 Proč??...4 3 Jak??...4 4 Kdo??...5 Historie EZ...6 1 Ve světě...6 2 U nás...6 EZ jako uzavřený cyklus...8 Struktura hospodaření

Více

AGROKOP. atalog travních směsí a pícnin. www.agrokop.com

AGROKOP. atalog travních směsí a pícnin. www.agrokop.com AGROKOP atalog travních směsí a pícnin www.agrokop.com ážení obchodní přátelé, v letošním roce opět přicházíme s naší ucelenou nabídkou travních směsí AGROKOP, která se setkala s Vaším příznivým ohlasem.

Více

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051

Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Název projektu: Zkvalitnění výuky ve vztahu k odborné praxi na zemědělské škole v Táboře Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/02.0051 Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola v Táboře Učební texty a vzdělávací

Více

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství

Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství Dagmar JANOVSKÁ, Jana KALINOVÁ a Anna MICHALOVÁ Metodika pěstování pohanky obecné v ekologickém a konvenčním zemědělství METODIKA PRO PRAXI Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. Zemědělská fakulta Jihočeské

Více

Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel. Skripta modulů kurzu

Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel. Skripta modulů kurzu Vzdělávání za účelem vytvoření komunity sedlák spotřebitel Skripta modulů kurzu Kolektiv autorů Název návrhu GP: Vzdělávání sedlák spotřebitel Registrační číslo GP: CZ.1.07/3.2.03/04.0021 Vzdělávání za

Více

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3

1. Úvod... 3. 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Co se skrývá pod pojmem zemědělství... 3 3. Zemědělství a jeho výrobní zaměření... 5 3. 1. Rostlinná výroba 6 3. 1. 1. Obiloviny 6 3. 1. 2. Olejniny 8 3. 1. 3. Okopaniny 10 3. 1.

Více

Podpora informovanosti zemědělských podnikatelů

Podpora informovanosti zemědělských podnikatelů AgroConsult Bohemia s.r.o. Společnost pro investiční a ekonomické poradenství Regionální kancelář Humpolec Havlíčkovo náměstí 839/2, 396 01 Humpolec Tel./fax: 565 532 046, Mobil: 602 370 715 Regionální

Více

PŘÍRUČKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO ZACHÁZENÍ S PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN

PŘÍRUČKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO ZACHÁZENÍ S PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN PŘÍRUČKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI PRO ZACHÁZENÍ S PŘÍPRAVKY NA OCHRANU ROSTLIN Učební texty pro uchazeče o zkoušky k získání osvědčení o odborné způsobilosti podle ustanovení 86 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské

Více

Vodní prostředí jako prostředí pro život a jeho ochrana

Vodní prostředí jako prostředí pro život a jeho ochrana Úvod Právě v rukách držíte publikaci, jenž vznikla za účelem přinést hospodářům na území Podblanicka ucelené informace o tom, jak hospodařit šetrnějším a vhodnějším způsobem k přírodě. Publikace v sobě

Více

Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance

Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance Pastevní chov zvířat v podmínkách cross compliance Dr. Ing. Zdeněk Havlíček, Ing. Jiří Skládanka, Ph.D., Prof. MVDr. Ing. Petr Doležal, CSc., Prof. Ing. Gustav Chládek, CSc., Doc. Ing. Pavel Veselý, CSc.,

Více

METODIKA 23/13 METODIKA PĚSTOVÁNÍ VYBRANÝCH MEZIPLODIN NA SEMENO V PODMÍNKÁCH EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

METODIKA 23/13 METODIKA PĚSTOVÁNÍ VYBRANÝCH MEZIPLODIN NA SEMENO V PODMÍNKÁCH EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Realizace výzkumného projektu MZe ČR QI101C167 Výzkum metod a technologických postupů zvyšujících výnos a kvalitu osiv vybraných druhů trav, jetelovin a meziplodin v ekologickém zemědělství financovaného

Více

Aktuální stav invazních druhů v ČR

Aktuální stav invazních druhů v ČR Aktuální stav invazních druhů v ČR Informační materiál o invazních druzích Rok: 2014 Místo: 4 NP, několik CHKO a další území v ČR Zhotovitel: ZO ČSOP Veronica, Brno Tato studie obsahuje 25 článků uveřejněných

Více