Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací program k sociálnímu podnikání"

Transkript

1 Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/

2 1. téma Vymezení základních pojmů sociální ekonomiky v ČR (historie a současnost) JITKA BUČKOVÁ

3 Úvod Struktura kurzu

4 Geneze a vývoj sociálního podnikání Vývoj sociální péče v historii, role církve a státu Vývoj sociálního podnikání v moderní době, vznik prvních družstev a nadací v českých zemích a ve světě Sociální péče a její vývoj ve 20. století

5 Prototypy sociálního podnikání v ČR Historie, současnost Úloha sociálního podnikání Rozlišení sociálního podniku a podnikatelského subjektu

6 Sociální podnikání v podmínkách tržní ekonomiky Definice sociální ekonomiky v ČR Zaměstnávání handicapovaných osob Aktuální problémy v ČR Sociální podnikání na úrovni krajů, měst a obcí

7 Historie Izrael (6. stol. př. n.l.) - pokladničky v chrámech Řecko (5. stol. př. n. l.) - veřejní lékaři, mince pro chudé, Solonův zákon Řím (1. stol. n. l.) - klientský systém, spolky

8 Křesťanská charita Hlavní forma společenské pomoci a solidarity ve velkých městech po roce 313 n.l. Křesťanská sociální a zdravotní péče a almužnictví

9 Židovská komunita Chudinské pokladny Misky na potraviny

10 Středověk (5. 7. století - století úpadku) Rozdílné poměry v Evropě Byzanské císařství na východě Stěhování národů na západě Mnišské řády a kláštery byly centrem sociální pomoci

11 Vrcholný a pozdní středověk Epidemie, nemoci a hladomory Kolektivní almužnictví Církev - do 15. stol. byla hlavním světským milosrdenstvím - plnila zprostředkovatelskou roli mezi chudou a bohatou společenskou vrstvou

12 Vrcholný a pozdní středověk!problém! Velký růst výdajů církve Snižování podílů pro pomoc chudým a nemocným (až na 3%)

13 Špitální péče 2. poloviny 8. století Útulky pro cizince Léčebná péče Dočasná útočiště žebráků - r. 929 Praha - r Olomouc

14 Špitální péče 2. poloviny 8. století Bratrstva: - Náboženská sdružení - Charitativní činnost Řemeslné cechy: - Vzájemná profesní solidarita

15 Vývoj družstevnictví a nadační činnosti v českých zemích 19.stol. Růst produkce ALE zhoršení podmínek nižších vrstev Řešení ve vzájemné pomoci, spolupráci a solidaritě Síla družstev spočívala na principu svobodného členství založeného na ekonomických a sociálních zájmech

16 Vývoj družstevnictví a nadační činnosti v Českých zemích 19.stol. r.1847 založen Pražský potravní a spořitelní spolek - od členů přijímal finance na potraviny a otop v zimě r družstev na území Českých zemí

17 Kampeličky, záložny Kampeličky - zaměřeny na vesnici či farnost - důraz na dobré vztahy sousedů - vzájemná pomoc a solidarita Záložny - zakládány řemeslníky a sedláky - vysoké členské podíly - komerční pojetí

18 Družstevnictví a nadační činnost do r Velký rozvoj družstevního podnikání byl podpořen vznikem samostatné republiky Velmi silná, společensky významná odvětví r Všeobecná družstevní banka a družstevní lidová pojišťovna Čechoslavia r vznik Centrokooperativ - svaz jednot zemědělských družstev

19 Družstevnictví a nadační činnost do r Velký rozvoj byl však přerušen druhou světovou válkou a okupací. Politický systém byl zlikvidován. Do centrál a vedení ústředí družstev byli dosazeni němečtí komisaři a došlo ke sjednocení družstev.

20 Družstevnictví a nadační činnost do r Únorový převrat faktická úplná likvidace sektorů družstevní činnosti - zestátnění (Družstevní banka a pojišťovna) Nadace - transformace do masových organizací - rušení nevyhovujících

21 Družstevnictví a nadační činnost do r Zemědělská družstva nahrazena JZD Spotřební družstva - vznik Jednot Výrobní družstva měla pouze vymezenou činnost. Původní charakter byl družstevnictví navrácen až po roce 1989!

22 Péče o chudé a nemocné Záležitost církve S rozvojem měst a tržní ekonomiky se situace začínala měnit Osvícenské reformy Josefa II - institucionalizace chudinské péče - přímá podpora státu pro ústavy sociální péče - nalezince, sirotčince - chudinské zákony

23 Péče o chudé a nemocné Péče o děti - s postupnou industrializací se zvyšoval počet nezaopatřených dětí, žebrajících nebo pracujících i ve velmi nízkém věku - zřizování ústavů Spolek pro nuzná dítka Spolek pro vychování zanedbané mládeže

24 Sociální péče ve 20. století Po roce 1918 byl patrný větší vliv státu Základní skupiny potřebných občanů: - Veteráni z války (invalidé), pozůstalí vojáků - Nezaměstnaní (útlum válečného průmyslu) - Oslabené obyvatelstvo (nemoci tuberkulóza) r Spolky a dobrovolné organizace (charitativní, účelové)

25 Sociální péče ve 20. století Ministerstvo sociální péče V bohatých obcích zřizovány chudobince, starobince a chorobince Útulky pro děti, mateřské školy Řízená distribuce potravin Spolupráce státu a soukromých spolků Vyšší škola sociální péče (Alice Masaryková)

26 Sociální práce a podnikání po válce byla zachována tradice sociální péče Po roce 1948 byl rozvoj oblasti velmi zredukován ( přežitek kapitalismu ) Stát převzal veškerou sociální péči a zlikvidoval dosavadní poskytovatele (charita, spolky, církevní řády) Zrušení ministerstva práce a sociálních věcí (až do r. 1969)

27 Sociální práce a podnikání po r Nové sociální problémy - Lidé bez domova, prostituce, rasismus, drogy, nezaměstnanost, propuštění vězni, atd

28 Sociální práce a podnikání po r Vznik velkého množství nestátních organizací zabývající se sociální prací Obnova charit, církevních spolků, ústavů Obnova sociálního školství (střední i vysoké školy)

29 Úloha sociálního podnikání Základní pojmy: Sociální společenský Sociální politika Sociální péče a pomoc Sociální služba Sociální podnikání

30 Úloha sociálního podnikání Znaky sociálního podnikání? (viz připravený text pro účastníky)

31 Úloha sociálního podnikání Definice sociální firmy: Konkurenceschopný podnikatelský subjekt působící na běžném trhu, jehož účelem je vytvářet pracovní příležitosti pro osoby znevýhodněné na trhu práce a k tomu jim poskytovat přiměřenou pracovní a psychosociální podporu.

32 Úloha sociálního podnikání Sociální podnik Podnikatelský subjekt

33 Sociální podnikání v ČR Návrh sociální ekonomiky byl rozvinut v posledních dvaceti letech Sociální ekonomika: Souhrn soukromých aktivit poskytnutí služby Propojení ekonomické a sociální činnosti Zisk Alternativa vůči veřejnému sektoru Zisk není prvotním cílem, spíše zaměstnanost a soudržnost místní komunity

34 Sociální podnikání v ČR Zaměstnávání handicapovaných osob dle standardů znevýhodněné na trhu práce Skupiny znevýhodněných osob Sociální podnik má zaměstnat minimálně 25% znevýhodněných osob, max 50%

35 Sociální podnikání v ČR Aktuální problémy v ČR Právní formy sociálního podnikání Změna občanského zákoníku: nově Sociální družstvo

36 Sociální podnikání v ČR - příklady

37 Sociální podnikání v ČR Doporučená a použitá literatura: SCHMUKOVÁ, Š., Metodika vzdělávacího programu k sociálnímu podnikání, 2014

38 Kontakty JITKA BUČKOVÁ Tel:

1 GENEZE SOCIÁLNÍ POLITIKY

1 GENEZE SOCIÁLNÍ POLITIKY 1 GENEZE SOCIÁLNÍ POLITIKY O sociální politice mluvíme v okamžiku, kdy stát svými opatřeními cíleně směřuje ke změně sociální reality. Stát se začíná zajímat o sociální problémy v okamžiku, kdy začnou

Více

Katedra křesťanské sociální práce

Katedra křesťanské sociální práce Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta Katedra křesťanské sociální práce Bakalářská práce 2009 Věra Cábová Univerzita Palackého v Olomouci Cyrilometodějská teologická fakulta

Více

Kapitoly z dějin sociální práce

Kapitoly z dějin sociální práce E S F p r o j e k t O P v z d ě l á v á n í p r o k o n k u r e n c e s c h o p n o s t I n o v a c e a m o d e r n i z a c e v ý u k y a z v y š o v á n í o d b o r n ý c h k o m p e t e n c í D u š a

Více

Vývoj sociální správy na našem území

Vývoj sociální správy na našem území Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra dějin státu a práva Bakalářská práce Vývoj sociální správy na našem území Autor: Josef Bilanský Akademický rok: 2008/2009 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKUTLTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE MARTIN DROBNÝ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKUTLTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE MARTIN DROBNÝ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKUTLTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE PLZEŇ 2012 MARTIN DROBNÝ Západočeská univerzita v Plzni Fakulta Právnická Katedra veřejné správy Diplomová práce Neziskový sektor Předkládá:

Více

Sociální služby a jejich financování

Sociální služby a jejich financování Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o. Sociální služby a jejich financování Sociální práce Vypracoval: Pavel Končel Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Čelákovice 2011 Čestné prohlášení

Více

DRUÎSTEVNÍ ASOCIACE âeské REPUBLIKY STRUKTURA. VALNÉ SHROMÁÎDùNÍ. P EDSTAVENSTVO DOZORâÍ RADA

DRUÎSTEVNÍ ASOCIACE âeské REPUBLIKY STRUKTURA. VALNÉ SHROMÁÎDùNÍ. P EDSTAVENSTVO DOZORâÍ RADA DRUÎSTEVNÍ ASOCIACE âeské REPUBLIKY STRUKTURA VALNÉ SHROMÁÎDùNÍ DRUÎSTEVNÍ ASOCIACE âeské REPUBLIKY P EDSTAVENSTVO DRUÎSTEVNÍ ASOCIACE âr DOZORâÍ RADA SVAZ âesk CH AMORAVSK CH BYTOV CH DRUÎSTEV SVAZ âesk

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2. ročník Sociální činnost

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2. ročník Sociální činnost SOCIÁLNÍ SLUŽBY 2. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 2., upravené vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK, vydalo SOU

Více

Zachycení názorů sociálních pracovníků na vykonávání jejich profese v prostředí Nestátní neziskové organizace Charita České republiky na území ACHO

Zachycení názorů sociálních pracovníků na vykonávání jejich profese v prostředí Nestátní neziskové organizace Charita České republiky na území ACHO Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Pedagogika Bc. Martina Svozilová Zachycení názorů sociálních pracovníků na vykonávání jejich profese v prostředí Nestátní neziskové organizace

Více

POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V BRNĚ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BRNO-SEVER

POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V BRNĚ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BRNO-SEVER Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO SENIORY V BRNĚ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA BRNO-SEVER Providers Social Services for Senior

Více

VZTAH SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A SOCIÁLNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU JAKO FENOMÉNU EUROPSKÉHO OBČANSTVÍ

VZTAH SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A SOCIÁLNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU JAKO FENOMÉNU EUROPSKÉHO OBČANSTVÍ VZTAH SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ A SOCIÁLNÍHO CESTOVNÍHO RUCHU JAKO FENOMÉNU EUROPSKÉHO OBČANSTVÍ THE RELATION BETWEEN SOCIAL UNDERTAKING AND SOCIAL TOURISM AS THE EUROPEAN CITIZENSHIP PHENOMENON Abstract (AJ)

Více

Re n é Pa st r ň á k. Teorie a metody sociální práce. Opava 2 0 1 1

Re n é Pa st r ň á k. Teorie a metody sociální práce. Opava 2 0 1 1 E S F p r o j e k t O P v zd ě l á v á n í p r o ko n ku r e n c e s c h o p n o s t I n o va c e a m o d e r n i za c e v ý u k y a z v y š o vá n í o d b o r nýc h ko m p e t e n c í Re n é Pa st r ň

Více

Zapojování občanů do veřejného dění a do činnosti MAS

Zapojování občanů do veřejného dění a do činnosti MAS Občanské sdružení CHANCE IN NATURE - LOCAL ACTION GROUP Projekt Aktivně a udržitelně v Kraji pod Šumavou Registrační číslo CZ.1.07/3.1.00/37.0157 Studijní materiály vzdělávací akce Zapojování občanů do

Více

PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc., Katedra regionálních studií NF VŠE Praha

PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc., Katedra regionálních studií NF VŠE Praha Sociální ekonomika v území PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc., Katedra regionálních studií NF VŠE Praha Problematika tzv. sociální ekonomiky se dostává do popředí výzkumu i politické praxe západních zemí

Více

1. Úvod: Sociální ekonomika a sociální podnikání

1. Úvod: Sociální ekonomika a sociální podnikání 1. Úvod: Sociální ekonomika a sociální podnikání Podnikání NNO, sociální ekonomika a sociální podnikání představuje alternativní nebo komplementární možnosti řešení sociálních (sociální vyloučení), ekonomických

Více

Sociální ekonomika v České republice Marie Dohnalová

Sociální ekonomika v České republice Marie Dohnalová Sociální ekonomika v České republice Marie Dohnalová Resumé Sociální ekonomika představuje alternativní nebo komplementární možnosti řešení sociálních (sociální vyloučení), ekonomických (nezaměstnanost)

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2010 Tomáš Přikryl UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

Západočeská Univerzita v Plzni Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vývoj sociálního zabezpečení na území ČR

Západočeská Univerzita v Plzni Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vývoj sociálního zabezpečení na území ČR Západočeská Univerzita v Plzni Fakulta právnická DIPLOMOVÁ PRÁCE Vývoj sociálního zabezpečení na území ČR Plzeň, 2013 Petr Sládek Západočeská Univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra pracovního práva

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální pomoc Volná Danuše 2006 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma Sociální pomoc

Více

Sociální zabezpečení 3. ročník Sociální činnost

Sociální zabezpečení 3. ročník Sociální činnost Sociální zabezpečení 3. ročník Sociální činnost Mgr. et Mgr. Veronika Nosková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo

Více

PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020

PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 PRAVIDLA SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÝCH STRUKTURÁLNÍCH A INVESTIČNÍCH FONDŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 Ministerstvo financí ČR červenec 2014 Obsah Obsah... 1 1. Finanční prostředky na programové období

Více

Nové metody spolupráce veřejné správy a neziskového sektoru a rozvoj sociálních služeb v území - koncepty sociální ekonomiky

Nové metody spolupráce veřejné správy a neziskového sektoru a rozvoj sociálních služeb v území - koncepty sociální ekonomiky Nové metody spolupráce veřejné správy a neziskového sektoru a rozvoj sociálních služeb v území - koncepty sociální ekonomiky PhDr. Jaroslava Kadeřábková, CSc. Sociální ekonomika je v současné době v centru

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Martina Hrdinová Sociální politika a sociální práce - obor Sociální práce

Více

Sociální politika 1. ročník Sociální činnost

Sociální politika 1. ročník Sociální činnost Sociální politika 1. ročník Sociální činnost Mgr. et Mgr. Veronika Nosková 2., upravené vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP

Více

Družstevnictví pro 21. století

Družstevnictví pro 21. století 05 Družstevnictví pro 21. století Pražská škola alternativ Sborník 05 Družstevnictví pro 21. století Pražská škola alternativ Sborník 05 Vydavatel: Ekumenická akademie Praha Sokolovská 50 186 00 Praha

Více

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ V ČR VE SVĚTLE ÚSPORNÝCH

NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ V ČR VE SVĚTLE ÚSPORNÝCH ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ V ČR VE SVĚTLE ÚSPORNÝCH OPATŘENÍ MPSV PRO ROK 2012 Kateřina Pokorná Plzeň 2012/2013 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Více

Společenské postavení sociálního pracovníka na Nymbursku

Společenské postavení sociálního pracovníka na Nymbursku Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Společenské postavení sociálního pracovníka na Nymbursku Vedoucí práce: Mgr. Alena

Více

Sociální služby očima seniorů v regionu obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem - - Stará Boleslav

Sociální služby očima seniorů v regionu obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem - - Stará Boleslav Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. Sociální služby očima seniorů v regionu obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem - - Stará Boleslav Sociální práce Vedoucí práce:

Více

Klastr cestovního ruchu Amerika - technicko ekonomická studie

Klastr cestovního ruchu Amerika - technicko ekonomická studie Klastr cestovního ruchu Amerika - technicko ekonomická studie Středočeský kraj prosinec 2007 Část 3 NÁVRH NA VYTVOŘENÍ KLASTRU CESTOVNÍHO RUCHU Obsah: 1 Úvod... 2 2 Klastry... 2 2.1 Definice a principy

Více