ženy v těhotenství, strava,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ženy v těhotenství, strava,"

Transkript

1 Životospráva a pracovní zařazení spánek, cvičení, tělesná hygiena ženy v těhotenství, strava, M. Větr Ukončení těhotenství před 37. týdnem je hlavní příčinou nízké hmotnosti plodu a úmrtnosti. o Incidence předčasných porodů dosahuje v západních zemích 6-10% a nesnižuje se o U černé populace je riziko předčasného porodu dvojnásobné. Přesný mechanismus ani důvody rozdílů mezi etnickými skupinami nejsou vysvětleny. Výzkum - vlivy prostředí a sociální kontext (sociokulturní, psychologické a behaviorální vlivy). Randomizované studie mají tento problém vysvětlit. Demografické faktory Životní úroveň a etnický původ jsou indikátory komplexu spojení mezi prostředím, psychickým stavem a fyziologickými faktory, které mohou vést k porodu plodu s nízkou hmotností či k předčasnému porodu. Protože není známa přesně patogeneze, mohou ekonomické podmínky ovlivnit zdraví např. přístupem ke kvalitní zdravotní péči. Rasový, etnický původ Etiologie rasových rozdílů je pravděpodobně multifaktoriální, většinou není přítomen pouze jeden faktor. nižší vzdělání podíl faktorů rodinného prostředí vyšší počet neprovdaných žen častější používání návykových látek kouření, alkohol, drogy z důvodu jiných onemocnění (zdravotní stav černé populace je horší, je vyšší nemocnost - častější je hypertenze a anémie) Etnické rozdíly nejsou plně vysvětleny ekonomickými faktory, nebo známými zdravotními či behaviorálními okolnostmi životního prostředí. Životní úroveň Ekonomické nevýhody mohou být rizikovým faktorem nízké porodní hmotnosti, částečně z důvodu vysoké hladiny stresu a negativních životních událostí, které jsou spojené s chudobou. 1

2 Předpokládá se jak fyzický stres a únava částečně ve vztahu k práci během těhotenství a psychický stres. Stres a negativní životní události jsou spojené se škodlivým zdravotním chováním jako je kouření. Ukazateli používanými k charakteristice socioekonomických podmínek.jsou věk, manželský stav, dosažené vzdělání, příjem. Věk matky a manželský stav odráží socioekonomickou úroveň, která má dopad na nízkou porodní hmotnost. Manželský stav se jeví nepřímo spojený s nízkou porodní hmotností a tento vztah se zhoršuje s věkem matky a rasovým původem. Spojení neprovdané ženy s nízkou porodní hmotnosti je pravděpodobně silnější u bílé populace nad 25 roků. Manželský stav může sloužit jako marker chtěného dítěte, socioekonomického stavu matky a sociální podpory, která je poskytována matce. Je dvakrát více předčasných porodů u žen se základním vzděláním, ve srovnání se skupinou žen s vyšším vzděláním Životní styl Životní styl významně ovlivňuje perinatologické výsledky. Nevhodné návyky, nedostatečná výživa, kouření, alkohol a drogy mají prokazatelný negativní dopad na růst a vývoj plodu a špatný zdravotní stav matky. Vztah mezi rizikovými faktory životního stylu a nízkou porodní hmotností je komplikovaný a je ovlivněn psychosociálními, socioekonomickými, a biologickými faktory. Přestože jsou popsány nezávislé účinky různého chování a socioekonomických rizikových faktorů, musíme vzít v úvahu, že tyto faktory nejsou izolované události v životě žen, ale součástí vzájemných vztahů, chování a rizik životního prostředí. Výživa a nárůst hmotnosti v těhotenství Nárůst hmotnosti v těhotenství je ovlivněn mnoha faktory. Vedle příjmu stravy má na něj vliv hmotnost před těhotenstvím, výška těhotné, vliv těhotenství a velikost plodu. Úroveň výživy je klíčovým problémem a ukazatelem zdravotního stavu matky a perinatologických rizik. 2

3 Zájem týkající se výživy v těhotenství se rozděluje na dvě oblasti 1. Nárůst mateřské hmotnosti během těhotenství 2. Nutriční režim Obojí může potenciálně ovlivnit zdraví matky a dítěte. Stejně jako jiné faktory životního stylu je mateřská výživa a nárůst hmotnosti těsně spojen se socioekonomickým stavem, kouřením a jiným chováním ovlivňujícím zdravotní stav. Výška a váha před těhotenstvím je podmíněna geneticky, důsledkem nutričního stavu v minulosti a faktorů prostředí. Vztah mezi kalorickým příjmem v těhotenství a hmotnosti plodu je komplexní a je o ovlivňován nárůstem hmotnosti v průběhu gravidity. Váhový přírůstek pod 10 kg je spojen s 2-3x častěji s růstovou retardací, v porovnání s těhotnými, které mají váhový přírůstek nad 10 kg. Starší matky nebo nezletilé, neprovdané ženy a matky s nižším vzděláním mají pravděpodobně neadekvátní (nízký) nárůst hmotnosti. Horší situace je u černé populace (15-33% žen nemá optimální nárůst hmotnosti, méně než 10 kg). Možný podíl na tom má nedostatek informací týkajících se výživy a osobní přesvědčení těhotné. Dokonce ¼ těhotných věří, že nesmí v těhotenství přibrat více jak 10 kg. Převládá přesvědčení, že menší děti se snadněji rodí a nárůst hmotnosti a porodní hmotnosti plodu by měl být limitován. Obávají se, že se po porodu nadváhy obtížně zbaví. Vyšší riziko obezity podporují i poslední studie. (horší u černochů) Bez ohledu na uvedenou skutečnost by program redukce nárůstu váhy měl být pro některé ženy až po porodu, nikoliv během těhotenství. Nutriční režim Dostatečný kalorický příjem (Požadavky plodu jsou hned na druhém místě za požadavky mozku matky Vybalancovaný příjem živin determinován individuálními fyziologickými požadavky na výživu Z velkých studií vyplývá, že příjem energie je u těhotných pod doporučenou hladinou a množství vitamínu a minerálů je podstatně nižší než denní doporučené dávky. V průměru příjem bílkovin, riboflavinu, vitaminu B12, niacinu a C vitaminu překračoval doporučené denní dávky 3

4 Rizikové skupiny zahrnují ženy vědomě omezující příjem kalorií Stres Jedná se většinou o nezletilé, S nízkým příjmem, limitovaným rozpočtem na stravu, potíže s rozpočtem domácnosti. Vědomě praktikující diety, zejména striktní vegetariánky, S emoční poruchou, Kuřačky, Nevzdělané se špatnými znalostmi v problematice výživy. Se speciálními potížemi pokud jde o zajišťování zdrojů potravy z důvodu omezení fyzických schopností či neschopností si jídlo připravit Ačkoliv definice stresu je různá, jde o schopnost organizmu se adaptovat, nebo odpovídat na zevní stimuly k udržení homeostázy. V patogenezi vlivu stresu na zdravotní stav je i efekt na snížení imunitních funkcí. Úzkost a deprese vyvolává změny ve funkci T a B lymfocytů, NK buněk a monocytů. Stres je široce uváděn literatuře jako významné riziko pro matku a dítě. Ale současný výzkum tento účinek nepotvrdil. Odborná literatura popisující vztah stresu k výsledku těhotenství a porodu není jednoznačná. Stres může ovlivnit výsledek těhotenství přímo (z aspektu fyziologie) a nepřímo (aspekt zdravotního chování). Fyziologicky je stres spojen s úzkostí a depresí. Předpokládá se, že úzkost může zvýšit metabolický výdej a vést k nižšímu nárůstu hmotnosti v těhotenství, nebo úzkostí vyvolané změny neuroendokrinních funkcí a imunitního systému, vedou k provokaci předčasného porodu. Chronická expozice ke stresorům nebo trvalé stresové situace ve všech aspektech života může interferovat s prenatální péčí a vést ke škodlivému způsobu života (kouření, alkohol, drogy). Fyzická aktivita Většina žen omezuje fyzickou aktivitu v těhotenství. Přiměřené cvičení v těhotenství nemá negativní účinek na jeho výsledek, ale naopak. Přínos cvičení je zejména na snížení dyskomfortu v těhotenství a snížení psychického napětí. Příznivý účinek je i na snížení rizika vývoje gestačního diabetu. 4

5 Zaměstnání Značně kolísají fyzické a psychické nároky. Různé jsou i expozice ke škodlivým faktorům, chemickým, fyzikálním a mikrobiálním. Definice konkrétní expozice, charakterizující potenciální riziko zaměstnání není snadná. Pozitivní vliv zaměstnání spočívá ve zlepšení sociálních podmínek, lepším přístupu ke zdravotní péči a všeobecně lepším životním stylu. Významné riziko bylo u zaměstnaných žen vystaveným vysoké fyzické námaze. Další výzkumy v této oblasti jsou ztíženy faktem, že nejsme schopni pochopit komplex vztahů mezi socioekonomickým stavem, zaměstnáním, stresem a životním stylem. Charakteristiky zaměstnání a pracovních podmínek. Olomoucký region (EUROPOP, 1996) Předčasné Porody v porody termínu týdnů 37 týdnů Statistická významnost (P) Odds ratio 95% Confidence interval Zaměstnání během těhotenství 51,0 % 55,2 % NS 0,85 0,64-1,11 (n) (298) (790) Práce vestoje více než 6 h 32,0 % 27,9 % NS 1,21 0,80-1,85 (n) (153) (433) Namáhavé pozice při práci méně než 25 času 28,3 % 30,9 % NS 0,88 0,57-1,35 více jak 25% času 48,0 % 39,5 % NS 1,42 0,96-2,09 (n) (152) (433) Nošení těžkých břemen >5kg často nebo velmi často 26,8 % 24,2 % NS 1,14 0,74-1,78 (n) (153) (433) Nošení těžkých břemen > 20 kg často nebo velmi často 7,2 % 3,5 % NS 2,15 0,90-5,11 (n) (153) (432) Fyzické násilí a rodinné konflikty Rodinné konflikty a násilí jsou signifikantní rizikové faktory (Prevalence je 8-17%) Možné důsledky traumat iniciujících abrupci placenty, infekci a děložní kontrakce vedoucí k nástupu předčasné děložní činnosti. Rodinné problémy a konflikty v těhotenství jsou spojené s chronickým stresem a zvýšenou izolací, depresivními syndromy. Mohu vést k zanedbávání zdravotní péče a k jejímu pozdějšímu zahájení. 5

6 Neurovnané rodinné poměry Neurovnané rodinné poměry (n) Předčasné porody týdnů 9,3 % (291) Olomoucký region (EUROPOP, 1996) Porody v Statistická termínu Významnost 37 týdnů (P) 3,8 % (769) Odds ratio 95%Confidence interval 0,0006 2,61 1,47-4,64 Infekce a sexuálně přenosné nemoci Infekce genitálního traktu přispívá přibližně ke 40% předčasných porodů. Riziko infekce je spojené se sexuálním chováním obou partnerů a zvyšuje se úměrně s počtem sexuálních partnerů Vedle známého devastujícího efektu na plod u syfilis, kapavky, toxoplasmosy, listeriosy, HIV, cytomegaloviru i ostatní infekce genitálního traktu ohrožují plod přímo nebo jako závažné etiologické faktory předčasného porodu. Bakteriální vaginóza byla nalezena u 16% žen mezi týdnem gravidity a má signifikantní vztah k předčasným porodům a symptomatologie není vždy patrná. Přibližně 12-22% všech těhotných žen má tuto infekci, ale jen u části je tato infekce diagnostikována Afroamerické ženy mají 2-3x častěji bakteriální vaginózu než bílé ženy. (výplachy pochvy?) Vliv fokálních infekcí (onemocnění parodontu) (Podle literárních údajů periodontální procesy mohou být příčinou až 18% předčasných porodů ) Klinické studie zkoumající použití antibiotik ale nevedly jednoznačně ke zlepšení těhotenských výsledků. Kouření Přibližně 30 roků je popisován negativní dopad kouření na těhotenství. Pevné spojení mezi kouřením a růstovou retardací plodu a rizikem úmrtí plodu. Kouření má dopad na jiné aspekty zdravotního stavu ženy a dítěte, dlouhodobé účinky (fyzické, mentální, poznávací poruchy). Účinky pasivního kouření ukazují zvýšenou frekvenci respiračních a ušních infekcí u dětí exponovaných tomuto kouření. 6

7 Kouření může přispět asi ke 14% předčasných porodů. Dokonce přestane-li těhotná v 7-8 měsíci kouřit, je patrný kladný efekt na fetální růst. Podle literárních údajů přibližně 20-25% žen kouří během těhotenství. Mladé svobodné, nezaměstnané, s nižším vzděláním, všeobecně s nižší životní úrovní častěji kouří v těhotenství. Více než polovina těhotných žen pobývá v zakouřeném prostředí. Podle epidemiologické studie organizované Center for Disease Control USA, ÚPMD Praha a Českým statistickým úřadem v roce 1993 ve 12 tisících dotazníků bylo zjištěno: o že 30% žen ve fertilním věku kouří. o Horší výsledky byly u žen s nižším vzděláním - 40% a zejména svobodných matek o 68% žen kouřilo již před těhotenstvím o 11% jich uvedlo, že kouří v těhotenství o Jedna třetina uvádí více než 10 cigaret denně. Kouření v těhotenství Jedna čtvrtina žen, které kouří před těhotenstvím přeruší kouření po poučení, Další 1/3 sníží počet cigaret. Starší ženy a vzdělanější častěji přerušují kouření během těhotenství. Slabé kuřačky častěji přerušují kouření v těhotenství než silné kuřačky. Sociální podpora se zdá být kritickým faktorem ve změně chování pokud jde o návyk kouření. Jen něco více než 50% kuřaček je schopno snížit kouření v těhotenství, 40% se pokusilo, ale selhalo. U žen, které přeruší kouření během těhotenství, přibližně 1/3 pokračuje v kouření před porodem, 80 % pokračuje během jednoho roku po porodu. Velmi vysoké procento relapsu kouření potvrzuje, jak je vysoká závislost na nikotinu. Vysoké procento recidivy po porodu zčásti ovlivňuje snížený kontakt matky se zdravotním systémem, po ukončení návštěv v prenatální poradně. Nejhorší je situace jde-li o kombinaci kouření a pití alkoholu. U obou závislostí postižené omezí spíše pití alkoholu než kouření. Více než polovina žen, které kouří se bojí kouřit v těhotenství a že 10 procent kuřaček naopak v těhotenství kouří více. Předčasné porody týdnů Olomoucký region (EUROPOP, 1996) Porody v termínu 37 týdnů Statistická Významnost (P) Odds ratio 95% Confidence interval (n) (291) (769) 1 9 cigaret/den 7,2 % 4,3 % NS 1,73 0,95-3,15 10 a více cigaret/den 5,2 % 0,7 % 0, ,29 2,79-26,3 Pasivní kouření 23,4 % 16,6 % 0,01 1,53 1,08-2,15 7

8 Požívání alkoholu během těhotenství Používání, abusus alkoholu v těhotenství je spojován jak s krátkodobými i dlouhodobými negativními zdravotními účinky. Abusus je vztahován k sérii malformací popisovaných jako fetální alkoholový syndrom, ale účinek mírného pití na plod není dobře znám. Používání alkoholu mezi ženami fertilního věku a zejména těhotnými ženami významně poklesává v posledních dekádách. Tento snižující trend je všeobecně častěji u starších a vzdělanějších žen. Nenastala však žádná změna u kuřaček, mladších žen a u žen s nižším vzděláním (nižším než středoškolským). Silné pití alkoholu během těhotenství Fetální alkoholový syndrom je charakterizován soustavou vážných defektů plodu ve vztahu k požívání alkoholu v těhotenství. Zahrnuje prenatální a postnatální růstovou retardaci, poruchy centrálního nervového systému a určité abnormální kraniofaciální rysy. (Prevalence fetálního alkoholového syndromu je 1-3 promile - na 1000 živě narozených). Skupina s tzv. fetálními alkoholovými účinky, kdy nejsou vyjádřeny všechny symptomy. Prevalence této skupiny může být třikrát větší než fetálního alkoholového syndromu. Ženy používající jednu dávku alkoholu denně během těhotenství mají signifikantně menší děti s menším obvodem hlavy než ženy abstinující. Vývojové poruchy jsou spojeny s pravidelným příjmem nejméně 28,5 ml alkoholu denně. Byl dokonce popsán případ postižení při jednorázové velké expozici Riziko menší porodní hmotnosti u matek požívajících 3-5 dávek alkoholu denně bylo dvakrát zvýšené než u abstinentek a třikrát vyšší u těch, které pijí 6 a více dávek denně. Děti mají průměrně o 200 gramů nižší hmotnost. Mírné pití alkoholu v těhotenství Je méně důkazů o dopadu mírného požívání alkoholu a jeho vlivy nejsou dostatečně zhodnoceny. Přibližně 40-60% těhotných konzumuje 1 či méně dávek denně. Používání více jak jedné dávky denně je asi 3-13%. Abstinence je u těhotných uváděna v rozmezí 16-53%. Ženy konzumující méně jak jeden alkoholický nápoj denně mají 11% riziko porodu růstově retardovaného dítěte. Snížení hmotnosti gramů je u dětí matek konzumujících 1-3 dávky denně. Dlouhodobá sledování poukazují na zhoršující krátkodobý a dlouhodobý efekt (růstová, mentální a motorická opoždění). Při používání nízkých dávek lze vlivy jen obtížně prokázat. Většina studií prokazuje nízký nebo žádný účinek mírného pití. 8

9 Problémem bývá i anxiosita z požití alkoholu, neznáme-li prahovou hladinu, vedoucí k postižení plodu. Alkohol může nejvíce škodit v době, kdy ještě těhotná neví o těhotenství. Období začátku gravidity spojené s úzkostí a depresí často vede ke konzumpci alkoholu k uvolnění tenze. Není dosud znám stupeń rizika kolem koncepce. Používání alkoholických nápojů v těhotenství Předčasné porody týdnů Olomoucký region (EUROPOP, 1996) Porody v termínu Statistická 37 týdnů Významnost (P) Odds ratio 95% Confidence interval (n) (323) (833) Pití jakéhokoliv 16.4% 17.8% NS 0, alkoholu (prevalence) Pivo 12,4% 14,5% NS 0,83 0,93-1,03 Víno 5,6% 5,8% NS 0,97 0,53-1,75 Koncentrovaný alkohol 0,9% 0,5% NS 1, Profil těhotné alkoholičky Charakteristika kolísá podle typu pití. Jakékoliv používání alkoholu v těhotenství je spojeno častěji s kouřením u žen, které nejsou provdané. Používání alkoholu více jak dvě dávky denně zahrnuje častěji rizikové etnické skupiny, starší ženy, multipary, s nižším školním vzděláním. Ženy abstinující během těhotenství byly mladší, s dostatečným příjmem. Většina žen v těhotenství pití omezuje a to u všech stupňů abusu. Podíl žen které pijí s pokračující graviditou poklesává. 55% žen používalo alkohol týden před otěhotněním.50% po 32. týdnu, ale jen 20% v posledním týdnu. Bohužel velkou slabostí všech studií je metodologický nedostatek, že vycházejí údajů poskytovaných těhotnou a vzhledem k závažnosti problému mohou být tyto údaje zkreslené a nepřesné. Používání kofeinu Kofein je jedna z nevíce používáních drog vůbec, nejméně 52% lidí používá kávu, 29% čaj, 58% nealkoholické nápoje obsahující kofein pravděpodobně vysoké procento konzumuje čokoládu. Vztah k nízké porodní hmotnosti a předčasným porodům však většina studií neprokázala, nebo snad jen v kombinaci s kouřením. 9

10 Používání nápojů obsahujících kofein Předčasné porody týdnů Olomoucký region (EUROPOP, 1996) Porody v termínu 37 týdnů Statistická významnost (P) Odds ratio Confidence interval (n) (323) (833) Nápoj s kofeinem bez 85.4% 90.0% 0,03 0, určení (prevalence) Čaj 76,2% 84.9% , Káva 57.0% 64.8% Cola 13.0% 12.2% NS Zakázané drogy V posledních letech je popisován nárůst používání drog prenatálně Jsou předpokládány vedlejší účinky na těhotenství, ale nejsou brány v úvahu jiné faktory v životním stylu drogově závislých (malnutrice, sexuálně přenosná onemocnění a závislost na více látkách) Je nesnadné zjistit zda některé z účinků drog jsou důsledkem expozice k drogám, či následkem všeobecně horšího zdravotního stavu a špatné prenatální péče u drogově závislých žen. Většina výzkumů byla provedena u žen z velmi nízkých sociálních skupin a s větším stresem než kontrolní skupiny tvořené průměrnou sociální skupinou. Přes značná omezení mnoho studií se ukazuje zvýšený podíl růstové retardace, perinatální úmrtí a těhotenských a porodnických komplikací, např. preeklampsie, abrupce placenty. Kokainový abusus 2-3%, marihuany 3-12%, opiátů (heroin) 2-4%. Přibližně 14% těhotných žen zařazených do dvou či více rizikových chování během těhotenství. U 2,5% těhotných je popsána kombinace kouření, pití a rekreační používání drog. Méně je známo o ženách, které přeruší používání drog a důvod. Rekreační používání drog byly častěji schopny přerušit během těhotenství vysokoškolsky vzdělané ženy než matky nezletilé. Nacházíme významné rasově etnické pozadí a sociální podmínky, s horšími výsledky u rizikovější černé populace. Používání kokainu je spojeno s IUGR, předčasnými porody, abrupcí placenty, fetálním distresem. Poškození mozku a genitourinární malformace a poruchy chování u novorozenců Efekt marihuany na zdraví žen a jejich dětí není jasný. Pozorování jsou často založena na malých nereprezentativních souborech matek a vycházejí z údajů získaných od matek. Je velmi obtížné získat validní informace o ilegálním používání drog a jejich množství. Je málo údajů o počtu žen, které užívají drogy v těhotenství, zejména o způsobu užívání drog a její intenzitě. 10

11 Závěry pro prevenci a intervence Rizikové faktory součástí komplexu sociální situace, vlivu prostředí a individuálních faktorů. Nemáme dostatečné znalosti o mnoha rizikových faktorech a interakcích V poslední době je patrný posun od rasové k sociální oblasti. Zdůrazňován je zejména chronický stres v životě těhotných, škodlivé vlivy frustrací a nezdravé zdravotní návyky, které jsou důsledkem neschopnosti se vypořádat s nepříznivou situací. Úsilí zaměřené na chtěné těhotenství, směřuje ke zdravému způsobu života, vyvolává pocity, které jsou rozhodně důležité pro emoční zdraví matky. Správná prenatální výchova orientovaná ke zdravému způsobu života může snížit riziko nízké porodní hmotnosti spojené s předčasným porodem. Snaha zlepšit zdravotní stav ženy a dítěte zahrnuje období před těhotenstvím (v prekoncepčním období), v těhotenství a za porodu. Zvýšení zájmu o zdraví. Očekávat, že se změní chování těhotné bez podpory a pozornosti zdravotního systému a lidí, kteří ho mohou ovlivnit je nereálné. Zastavení dlouhodobých návyků je velmi nesnadné a žena trpící zlozvyky vyžaduje pomoc okolí a to nejen od rodiny, ale i od zdravotního systému a společnosti. Změna v okolí může usnadnit individuální změny v chování. Mnoho žen, je obklopeno nevhodným prostředím. Ve špatných životních okolnostech není zdravý životní styl prioritou ve srovnání s požadavky každodenního přežití. Překonání těchto sociálních okolností vyžaduje zvýšený přístup a dostupnost kvalitní zdravotní péče stejně jako jiné zdroje a sociální služby apod. Jde nepochybně o velmi obtížný úkol. Sociální podpora má funkci jakéhosi nárazníku mezi stresem a onemocněním, snížením vulnerability stresu a zvýšením odolnosti k negativním faktorům prostředí. Studie posuzující vliv sociální podpory ukazují, že tato nebyla efektivní na zvýšení porodní hmotnosti. Nelze ale jednoznačně vyloučit, že může v prevenci mít kritickou roli. Je zde metodologický problém, jak měřit její úroveň. Je málo zmínek o tom, že podpora by měla vycházet přímo z rodiny. Návštěvy sociálních pracovnic nejsou přiměřeným prostředkem, jelikož dlouhodobé vystavení nepříznivým situacím převažuje nad zdravotním efektem zásahu sociální podpory. Riziková populace může být rezistentní na tyto zásahy. Je potřeba vyhodnocení metodiky jak má v praxi vypadat a určit účinnost těchto snah. Prenatální péče posiluje ženy užitečnými znalostmi, aby mohly vědomě rozhodovat o svém zdraví. Poskytovatelé mohou používat informací získaných z prenatální péče a vyvinout screeningové postupy a provádět léčbu na snížení nežádoucích dopadů rizik. Posuzování dostupnosti, kvality prenatální péče potvrzuje rasový rozdíl v této oblasti. O 10% méně černých začíná prenatální péči v I. trimestru. Navíc černé ženy dostávají méně doporučení v prenatální péči týkající se kouření a alkoholu. Vysoká incidence předčasných porodů a dětí s nízkou hmotností je významným celospolečenským problémem. Jeho úspěšné řešení je možné jen koordinovaným celospolečenským úsilím s cílem dát každému dítěti šanci zdravého začátku života. 11

12 Úsilí musí být vícesměrné. Zahrnuje úkoly jak pro poskytovatele zdravotní péče tak i pro její uživatele: Výchova poskytující informace o rizikách má přimět pacientky, aby se zamýšlely nad svým těhotenstvím. Celospolečenské šíření informací zaměřených na snížení předčasného porodu a propagaci zdravého životního stylu. Využit všech prostředků (médií, výuky ve školách apod.) Provádět aktivní screening bakteriální vaginózy.jako rutinní součást prenatálních vyšetření. (V současném systému prenatální péče je tomuto problému věnována malá pozornost.) Nabádat těhotné, aby si pravidelně nechaly vyšetřovat chrup a dodržovaly úzkostlivě ústní hygienu. Screening na alkohol a užívání drog by běl být součástí prenatální péče. Posílit prevenci zajištěním poradenských služeb orientovaných na program aktivního posilování zdraví, program omezování kouření, redukce stresu, pomoc při problémech s násilím, drogami a poradenství v problematice výživy. Redukce stresu v zaměstnání, požadováním jeho flexibility. Podpora výzkumu rizikových faktorů předčasného porodu, zejména rasových a sociálních rozdílů, stresu a infekce. Vypracovat úspěšnou strategii prevence pro ovlivnění chování a odstranění překážek, které brání zlepšení prenatální péče, nutričního stavu, omezení kouření, pití alkoholu a užívání drog. Je třeba zjistit, proč některé ženy v podobném prostředí nepropadnou rizikovému chování, nebo které jsou schopné své chování změnit. Zdravotní politiku a plány legislativy orientovat na zlepšení péče o ženy, na podporu rodiny a sociálně slabších skupin. Prevence by měla být hrazena ze zdravotního pojištění. Závěr: Většina metodologických problémů je dána nízkou spolehlivostí a validitou nástrojů a přítomností faktorů, které mohou ovlivňovat výsledky (confounding). Potíže vyvstávají z multifaktoriální povahy stresu, sociální podpory a z problémů vnitřně daných snahou charakterizovat a srovnávat těžko pochopitelné situace lidského života. Je velmi obtížné určit expozici ke stresorům, a zhodnotit vliv protektivních faktorů. Instrumenty pro měření stresu jsou hrubé a nepřesné. Mnoho studií měří mateřský stres pomocí životních událostí, které není nesnadné porovnávat. Sebehodnocení pacientkou bývá často zkreslené. Údaje mnoha uvedených rizikových faktorů nejsou výsledkem metaanalýz, ale byly získány z četných národních studií a odráží demografická specifika určitého souboru. 12

Je rutinní vážení těhotných zbytečností či ještě stále prvním krokem k prevenci těhotenských komplikací?

Je rutinní vážení těhotných zbytečností či ještě stále prvním krokem k prevenci těhotenských komplikací? Je rutinní vážení těhotných zbytečností či ještě stále prvním krokem k prevenci těhotenských komplikací? Tereza Šmrhová-Kovács, Gynpraxe Tábor Pavel Calda, Centrum fetální medicíny 1.LF UK a VFN Praha

Více

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Výživa těhotných a kojících žen. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Výživa těhotných a kojících žen Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Racionální výživa těhotné 1 Na výživě a zdravém životním stylu významně závisí dobrý průběh těhotenství a porození zdravého dítěte

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

Socio-ekonomické determinanty zdraví. MUDr. Kristýna Žejglicová, SZÚ Praha

Socio-ekonomické determinanty zdraví. MUDr. Kristýna Žejglicová, SZÚ Praha Socio-ekonomické determinanty zdraví MUDr. Kristýna Žejglicová, SZÚ Praha Socio-ekonomická nerovnost ve zdraví na začátku 21.století ve všech zemích EU nárůst v posledních desetiletích Lidé s nižším sociálně-ekonomickým

Více

EVALUACE VÝSLEDKŮ LÉČBY V TERAPEUTICKÝCH KOMUNITÁCH PRO LÉČBU ZÁVISLOSTI. Autor studie: Martin Šefránek Přednáší: Martin Hulík

EVALUACE VÝSLEDKŮ LÉČBY V TERAPEUTICKÝCH KOMUNITÁCH PRO LÉČBU ZÁVISLOSTI. Autor studie: Martin Šefránek Přednáší: Martin Hulík EVALUACE VÝSLEDKŮ LÉČBY V TERAPEUTICKÝCH KOMUNITÁCH PRO LÉČBU ZÁVISLOSTI Autor studie: Martin Šefránek Přednáší: Martin Hulík Co je Evaluace výsledků léčby v TK? Vyzkumná studie hodnotící výsledky léčby

Více

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET

ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET Praha, 17. 6. 2013 ALKOHOL A TABÁK KONZUMUJÍ V ČR NEJČASTĚJI MLADÍ LIDÉ VE VĚKU 15 24 LET TABÁK KOUŘÍ TŘETINA ČECHŮ A ČTVRTINA ČEŠEK - NEJVÍCE KOUŘÍ MLADÍ LIDÉ Počet kuřáků v České republice neklesá, jejich

Více

Incidence hypotrofických novorozenců v ČR

Incidence hypotrofických novorozenců v ČR Incidence hypotrofických novorozenců v ČR Antonín Šípek 1,2, Jitka Rychtaříková 3, Vladimír Gregor 1,4, Antonín Šípek jr. 5, Pavel Langhammer 6 OLG, Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha 1 3. Lékařská

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Obezita a diabetes v graviditě. Hana Krejčí 3. Interní klinika a Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1.LFUK, Praha

Obezita a diabetes v graviditě. Hana Krejčí 3. Interní klinika a Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1.LFUK, Praha Obezita a diabetes v graviditě Hana Krejčí 3. Interní klinika a Gynekologicko-porodnická klinika VFN a 1.LFUK, Praha procenta Epidemie obezity Obezita v ČR a ve světě 1975 vs 2014 80 70 69,2 66 60 50 50

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno Downův syndrom Renata Gaillyová OLG FN Brno Zastoupení genetických chorob a vývojových vad podle etiologie 0,6 %-0,7% populace má vrozenou chromosomovou aberaci incidence vážných monogenně podmíněných

Více

Bacteria shrink tumors in humans, dogs

Bacteria shrink tumors in humans, dogs Bacteria shrink tumors in humans, dogs Mitch, L. (2014): Bacteria shrink tumors in humans, dogs, Science. Crlíková Hana Svobodová Vendula OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.0032) Bakterie injekce škodlivých bakterií

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Ověř. ěření spolehlivosti dat z dotazníkov itím m kappa indexu. H.Tomášková Krajská hygienická stanice, Ostrava

Ověř. ěření spolehlivosti dat z dotazníkov itím m kappa indexu. H.Tomášková Krajská hygienická stanice, Ostrava Ověř ěření spolehlivosti dat z dotazníkov kového šetření použit itím m kappa indexu H.Tomášková Krajská hygienická stanice, Ostrava Studie realizovaná v rámci grantového projektu IGA MZ ČR č. NJ 6139-3

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Stručné zhodnocení vlivů na zdraví (HIA) v rámci koncepce

Stručné zhodnocení vlivů na zdraví (HIA) v rámci koncepce Stručné zhodnocení vlivů na zdraví (HIA) v rámci koncepce hodnotitel název koncepce datum zpracování 1. Screening 1.1 Vliv na determinanty Tab. č. 1 Použitá matice hodnocení vlivu koncepce na determinantu

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 3. 12. 2002 58 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Spotřeba alkoholu (VI. díl) V této

Více

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030

Výcvikový program. Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 Výcvikový program Národní program zdraví projekt podpory zdraví č. 10030 1 Program: Teorie Východiska, definice a význam krátké intervence (KI) Využití v praxi, možnosti a limity Zdravotní, psychologické

Více

Epidemiologické metody

Epidemiologické metody 6. SEMINÁŘ RIZIKA Epidemiologické metody Posuzování vztahů mezi nemocemi a jejich příčinami a podmínkami vzniku. Důležitou roli zde má statistika poskytuje metody pro měření asociace mezi jevy Pro posouzení

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Zdravotní gramotnost člověka v průběhu životního cyklu ŽIVOTNÍ STYL. Kateřina Janovská

Zdravotní gramotnost člověka v průběhu životního cyklu ŽIVOTNÍ STYL. Kateřina Janovská Zdravotní gramotnost člověka v průběhu životního cyklu ŽIVOTNÍ STYL Kateřina Janovská Jste zdravotně gramotní? 1. Raw strava (strava, kdy se konzumují pouze potraviny, které neprošly tepelnou úpravou nad

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Incidence hypotrofických. ková, jr., Pavel Langhammer

Incidence hypotrofických. ková, jr., Pavel Langhammer Incidence hypotrofických novorozenců včr Antonín Šípek, Jitka Rychtaříkov ková, Vladimír r Gregor, Antonín Šípek jr., Pavel Langhammer Cíle: Retrospektivní studie dat s analýzou četností hypotrofických

Více

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Vážení čtenáři, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě tímto příspěvkem pokračuje v seriálu článků na

Více

Zdraví a jeho determinanty. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Kamenice 5, Brno

Zdraví a jeho determinanty. Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Kamenice 5, Brno Zdraví a jeho determinanty Mgr. Aleš Peřina, Ph. D. Ústav ochrany a podpory zdraví LF MU Kamenice 5, 625 00 Brno Zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody a nejen nepřítomnost nemoci nebo vady

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8.11.2002 55 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Kouření (V. díl) Kouření je dalším

Více

Zdravý životní styl pohyb a strava

Zdravý životní styl pohyb a strava Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 7.ročník červenec 2011 Zdravý životní styl pohyb a strava Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 7.,8.20 Vzdělávací oblast: zdravý životní

Více

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Psychofarmaka a gravidita. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Psychofarmaka a gravidita MUDr. Zdeňka Vyhnánková ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO FARMAKOTERAPII V TĚHOTENSTVÍ nemoc většinou znamená větší riziko než léčba indikace by měla být podložená a ne alibistická většina

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY

KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY KOMPLIKACE V TĚHOTENSTVÍ DALŠÍ RIZIKOVÝ FAKTOR ATEROSKLERÓZY Piťha J. /Praha/, Fórum zdravé výživy Celostátní konference nutričních terapeutů 2013 Výživa od začátků 20.11.2013 Obsah Rizikové faktory kardiovaskulárních

Více

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s.

Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7, PSČ 150 00 OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE ERNESTINE WIEDENBACH MODEL UMĚNÍ POMOCI Místo odborné praxe: Jméno a příjmení studenta: Studijní obor: Ročník

Více

V ČR je 23% obézních mužů a 22% obézních žen, tj. 1,5mil. obyvatel 50% obyvatel má nadváhu nebo je obézní

V ČR je 23% obézních mužů a 22% obézních žen, tj. 1,5mil. obyvatel 50% obyvatel má nadváhu nebo je obézní Obezita a její vliv na sexuální poruchy MUDr. Dita Pichlerová¹ PhDr. Jitka Herlesová¹ MUDr. Tomáš Fait, Ph.D.² Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.² ¹OB klinika Praha, ²VFN Praha Spokojenost se sexuálním životem

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A HYPOPLAZIE ZUBNÍ SKLOVINY U PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ Fakultní nemocnice Olomouc Novorozenecké oddělení Oddělení intermediární péče Vypracovala: Miroslava Macelová a Světlana Slaměníková

Více

ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách. Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011

ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách. Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011 ESPAD Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách Výsledky Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách v České republice v roce 2011 Význam studie Popis rozsahu a forem užívání drog v populaci

Více

6.6 GLYKEMICKÝ INDEX POTRAVIN UMĚLÁ SLADIDLA VLÁKNINA DEFINICE DRUHY VLÁKNINY VLASTNOSTI VLÁKNINY...

6.6 GLYKEMICKÝ INDEX POTRAVIN UMĚLÁ SLADIDLA VLÁKNINA DEFINICE DRUHY VLÁKNINY VLASTNOSTI VLÁKNINY... Obsah ÚVOD... 14 1 VÝŽIVA ČLOVĚKA OD HISTORIE K SOUČASNOSTI... 17 1.1 HISTORIE... 17 1.2 SOUČASNOST...20 2 ZÁKLADNÍ POJMY VE VÝŽIVĚ... 22 3 CO MÁ POTRAVA PŘINÉST ČLOVĚKU... 25 4 ENERGETICKÁ (KVANTITATIVNÍ)

Více

Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů

Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů Oponentský posudek bakalářské práce Pohybová aktivita a životospráva u adolescentů Pavlína Blatná studentka III. ročníku bakalářského studia ošetřovatelství, prezenční forma studia Období dospívání je

Více

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Optimální péče od samého začátku Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem

Více

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ

PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ PROGRAM NEKUŘÁCKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ÚVOD Program Nekuřácké zdravotnictví byl na SZŠ Svitavy zahájen ve školním roce 2001/2002 v prvním

Více

Nabídka programů pro střední školy

Nabídka programů pro střední školy Nabídka programů pro střední školy Interaktivní hra více lektorů HRA O AIDS skupinová práce pod vedením lektorů na 5 interaktivních stanovištích výuka, názorné ukázky, plnění úkolů a možnost vyjádřit své

Více

Determinanty zdraví. A. Malina, ŠVZ I. modul

Determinanty zdraví. A. Malina, ŠVZ I. modul Determinanty zdraví A. Malina, ŠVZ I. modul Životní styl (způsob života) (sociáln lní faktory-chudoba, nezaměstnanost, práce, stres, vzdělání,, způsob stravování,, pohybové aktivity, abusus drog, alkoholu,

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG)

ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE (ZKUŠENOSTI A POSTOJE V OBLASTI KOUŘENÍ, ALKOHOLU A DROG) LIBERECKÝ KRAJ - 212 V roce 212 se opět uskutečnilo šetření životního stylu dětí a mládeže zaměřené na problematiku

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

Stručné zhodnocení vlivů na zdraví (HIA) v rámci koncepce

Stručné zhodnocení vlivů na zdraví (HIA) v rámci koncepce Stručné zhodnocení vlivů na zdraví (HIA) v rámci koncepce hodnotitel název koncepce datum zpracování Aktualizace surovinové politiky Libereckého kraje 1. Screening 1.1 Vliv na determinanty Tab. č. 1 Použitá

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

3. Výdaje zdravotních pojišťoven

3. Výdaje zdravotních pojišťoven 3. Výdaje zdravotních pojišťoven Náklady sedmi zdravotních pojišťoven, které působí v současné době v České republice, tvořily v roce 2013 více než tři čtvrtiny všech výdajů na zdravotní péči. Z pohledu

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0115 0214 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Specifika péče o pacientky s STI v graviditě

Specifika péče o pacientky s STI v graviditě Specifika péče o pacientky s STI v graviditě M. Mojhová, I. Mikysková Gynekologicko porodnická klinika Nemocnice Na Bulovce 1. LF UK Prof. MUDr. Michael Halaška, Csc. STI/STD V klasickém pojetí hovoříme

Více

Determinanty vzniku kardiovaskulárních onemocnění v české populaci

Determinanty vzniku kardiovaskulárních onemocnění v české populaci Determinanty vzniku kardiovaskulárních onemocnění v české populaci Michala Lustigová Státní zdravotní ústav XLIII. konference České demografické společnosti, XLIII. konference České demografické společnosti,

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012

SPORT ZDRAVOTNÍCH RIZIK. Tisková konference Praha 21. srpen 2012 SPORT NEJPŘIROZENĚJŠÍ PREVENCE ZDRAVOTNÍCH RIZIK Tisková konference Praha 21. srpen 2012 ŠPATNÝ ŽIVOTNÍ STYL DĚTÍ A MLÁDEŽE nedostatek pohybových aktivit nevyváženost mezi výdejem a příjmem energie nezdravéstravování

Více

Výživová politika v evropském regionu WHO. Zuzana Derflerová Brázdová Masarykova univerzita

Výživová politika v evropském regionu WHO. Zuzana Derflerová Brázdová Masarykova univerzita Výživová politika v evropském regionu WHO Zuzana Derflerová Brázdová Masarykova univerzita Tři pilíře výživové politiky podle WHO Bezpečnost potravin prevence kontaminace chemické a biologické Výživová

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4 Demografické, epidemiologické a virologické charakteristiky populace uživatelů drog srovnání let 2005 a 2006 h MUDr. Vratislav Řehák, MUDr. Laura Krekulová, PhD Program komplexní léčby somatických komplikací

Více

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina

Duševní hygiena. Mgr. Kateřina Vrtělová. Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně. www.gaudia.org./rakovina Duševní hygiena Mgr. Kateřina Vrtělová Občanské sdružení Gaudia proti rakovině v Praze a v Brně www.gaudia.org./rakovina Co je to duševní hygiena? Často nás přinutí přemýšlet nad touto otázkou až nepříznivé

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A,

Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace V L A D I M Í R K E B Z A, Vztah pracující populace ke zdraví - poznatky z dlouhodobé studie české neselektované pracovní populace L U D M I L A K O Ž E N Á, V L A D I M Í R K E B Z A, S T Á T N Í Z D R A V O T N Í Ú S T A V, P

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Prediktivní model. Co chrání a co ohrožuje. RNDr. Pavel Charamza, CSc., Bc. Daniel Dvořák, Mgr. & Mgr. Daniel Prokop. 1

Prediktivní model. Co chrání a co ohrožuje. RNDr. Pavel Charamza, CSc., Bc. Daniel Dvořák, Mgr. & Mgr. Daniel Prokop. 1 Prediktivní model Co chrání a co ohrožuje RNDr. Pavel Charamza, CSc., Bc. Daniel Dvořák, Mgr. & Mgr. Daniel Prokop 1 www.nadacesirius.cz Výzkumný cíl Prediktivní modely Cíl: Na základě jednoduchých demografických

Více

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje představuje Projekt výchovy k nekuřáctví CCVJ 4. listopadu 2005 Program naplňuje cíle Zdraví 21 v cíli. č. 4/1. a č.12/1 Cíl 4/1: Děti a dospívající mládež

Více

Infekce v graviditě. A. Měchurová

Infekce v graviditě. A. Měchurová Infekce v graviditě A. Měchurová Spolupráce s jinými odbornými společnostmi Cíle: Konsenzuální doporučené postupy Snížit morbiditu novorozence i matky v důsledku infekčních komplikací Snížit náklady spojené

Více

Ošetřování dítěte a prevence ve stomatologii. Mgr. Marcela Křiváková

Ošetřování dítěte a prevence ve stomatologii. Mgr. Marcela Křiváková Ošetřování dítěte a prevence ve stomatologii Mgr. Marcela Křiváková Dětská stomatologie: Vznikla z potřeby poskytnout dětem systémově koncipovanou péči o orální zdraví na bázi vědeckých poznatků zaměřenou

Více

Prenatální péče o fyziologické těhotenství

Prenatální péče o fyziologické těhotenství Prenatální péče o fyziologické těhotenství Prof. MUDr. Z. Hájek 1. Charakteristika prenatální péče Prenatální péče má být efektivní, ale nesmí být nadbytečná a musí být akceptovatelná těhotnou ženou. Správně

Více

Lidská vyvojová biologie - Cvičení 1 Jak hodnotit lidskou ontogenezu? Doc. Václav Vančata

Lidská vyvojová biologie - Cvičení 1 Jak hodnotit lidskou ontogenezu? Doc. Václav Vančata Lidská vyvojová biologie - Cvičení 1 Jak hodnotit lidskou ontogenezu? Doc. Václav Vančata katedra biologie a ekologické Ped Ped F UK UK Náměty ke cvičení Jak a podle čeho členit lidskou ontogenezu Jaké

Více

Fetální alkoholový syndrom (FAS)

Fetální alkoholový syndrom (FAS) (FAS) Klinická genetika cvičení 22.10.2014 kruh č. 16 Marie Ostrá Barbora Roháčková Lucia Slaná Jiří Libra obecně jedná se o soubor tělesných a mentálních vývojových vad plodu, které vznikají v důsledku

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

PITNÝ REŽIM ŠKOLNÍCH DĚTÍ

PITNÝ REŽIM ŠKOLNÍCH DĚTÍ PITNÝ REŽIM ŠKOLNÍCH DĚTÍ Z VÝSLEDKŮ VÍKENDOVÉ NUTRIČNÍ STUDIE Mgr. Tereza Vrábelová, MUDr. Petr Tláskal Csc., MUDr. Jakub Zieg Ph.D., RNDr. Marie Hladíková 2.12.2016 Praha OTÁZKY Jak je to s pitným režimem

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

SP s rodinou 2 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D

SP s rodinou 2 P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D SP s rodinou 2 M E T O D Y H O D N O C E N Í, P R O T E K T I V N Í A R I Z I K O V É F A K T O R Y P H D R. H A N A P A Z L A R O V Á, P H. D Systémy hodnocení rodiny Založené na hodnocení znaků dysfunkce

Více

Hlášení těhotenství (formulář) RO-GNE: HLÁŠENÍ TĚHOTENSTVÍ

Hlášení těhotenství (formulář) RO-GNE: HLÁŠENÍ TĚHOTENSTVÍ Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Zároveň žádáme

Více

STUDIE A ANALÝZA ŽIVOTNÍHO STYLU A ZDRAVÍ MLÁDEŽE V KRAJI VYSOČINA

STUDIE A ANALÝZA ŽIVOTNÍHO STYLU A ZDRAVÍ MLÁDEŽE V KRAJI VYSOČINA STUDIE A ANALÝZA ŽIVOTNÍHO STYLU A ZDRAVÍ MLÁDEŽE V KRAJI VYSOČINA MUDr. Stanislav Wasserbauer Zdravá vysočina, o.s. a Státní zdravotní ústav ve spolupráci s SZŠ a VOŠ Jihlava a VŠP Jihlava Jihlava 2012

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

PREVENCE DĚTSKÉOBEZITY MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

PREVENCE DĚTSKÉOBEZITY MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE PREVENCE DĚTSKÉOBEZITY MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE P.TLÁSKAL SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU FN MOTOL OBEZITA NEPŘÍZNIVĚ OVLIVŇUJE ZDRAVOTNÍ STAV ČLOVĚKA Kardiovaskulární onemocnění Endokrinní poruchy Metabolické komplikace

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě

Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě Zdravé stárnutí Nikdy není pozdě MUDr. Hana Janatová CSc. Státní zdravotní ústav Státní zdravotní ústav 1 EY 2012 Aktivní a zdravé stárnutí a mezigenerační solidarita Národní strategie podporující pozitivní

Více

A) psychická závislost - dlouhodobá

A) psychická závislost - dlouhodobá David Vanda více významů: konzervovaný produkt z rostlin nebo živočichů látka, která mění jednu nebo více životních funkcí v těle látka, která vyvolává u člověka závislost A) psychická závislost - dlouhodobá

Více

Jednočetná a vícečetná těhotenství podle údajů z Národního registru rodiček a Národního registru novorozenců v roce 2005

Jednočetná a vícečetná těhotenství podle údajů z Národního registru rodiček a Národního registru novorozenců v roce 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13.11.26 3 Jednočetná a podle údajů z Národního registru rodiček a Národního registru novorozenců v roce Singleton

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

Varicella v těhotenství. K.Roubalová Vidia s.r.o.

Varicella v těhotenství. K.Roubalová Vidia s.r.o. Varicella v těhotenství K.Roubalová Vidia s.r.o. Infekce VZV 90% v dětství (3-5 let), 10% v dospělosti (horší průběh) Většina primárních infekcí symptomatická - Varicella Vždy virémie Infekčnost: vysoká:

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Bolest jako 5. vitální funkce

Bolest jako 5. vitální funkce Bolest jako 5. vitální funkce J. Fendrychová NCO NZO Brno Bolest jako 5. vitální funkce Fráze byla poprvé použita americkou společností pro bolest (American Pain Society, 1996), aby se mezi zdrav. profesionály

Více

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR

Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Životní styl a jeho vliv na zdravotní stav populace ČR Šárka Daňková dankova@uzis.cz Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR www.uzis.cz Vybrané zdroje informací o životním stylu a zdravotním stavu

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

Hlášení těhotenství (formulář)

Hlášení těhotenství (formulář) Hlášení těhotenství (formulář) RO-GNE: HLÁŠENÍ TĚHOTENSTVÍ přijetí hlášení společností Roche (den-měsíc-rok): Lokální číslo: AER: OSOBA PODÁVAJÍCÍ HLÁŠENÍ Počáteční Následné sledování Jméno a příjmení:

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Systémové modely Betty Neuman Systémový model. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Systémové modely Betty Neuman Systémový model Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Biografie *1924 Lowell, Ohio Základní ošetřovatelské vzdělání, pracovala jako sestra Bakalářské (1957) a magisterské

Více

Budu hovořit o JUNIOR mléce a o výživě pro malé děti. Představím vám belgický konsenzus pro JUNIOR mléka, který byl publikován v roce 2014 v European

Budu hovořit o JUNIOR mléce a o výživě pro malé děti. Představím vám belgický konsenzus pro JUNIOR mléka, který byl publikován v roce 2014 v European Budu hovořit o JUNIOR mléce a o výživě pro malé děti. Představím vám belgický konsenzus pro JUNIOR mléka, který byl publikován v roce 2014 v European Journal of Pediatrics. 1 Pro můj úvod jsem opět zvolil

Více

posledních deseti letech

posledních deseti letech Jak kouří Češi kuřáck cké zvyklosti české populace v posledních deseti letech Tisková konference ke SVĚTOVÉMU DNI BEZ TABÁKU 31. KVĚTNA SVĚTOVÉ ZDRAVOTNICKÉ ORGANIZACE Státní zdravotní ústav, 27. května

Více

Zákony a alkohol - paragrafy, předpisy, nařízení a zákazy spjaté s pitím alkoholických nápojů - Alkoholik.c

Zákony a alkohol - paragrafy, předpisy, nařízení a zákazy spjaté s pitím alkoholických nápojů - Alkoholik.c Před alkoholem ve specifických případech, tedy především při výkonu zaměstnání a ve věku pod 18 let nás chrání zákon, který zakazuje podávání nebo požívání alkoholických nápojů. Zákony týkající se alkoholu

Více

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace

Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace Podpora zdraví na pracovišti a zdraví populace MUDr.Vladimíra Lipšová SZÚ-CHPPL SZÚ - Konzultační den Podpora zdraví na pracovišti 15.9.2011 Obsah prezentace Podpora zdraví na pracovišti Komplexní přístup

Více