FJV-IVT. A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FJV-IVT. A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž"

Transkript

1 Stránka 1 FJV-IVT Malý LEXIKON pojmů výpočetní techniky Níže uvedený lexikon obsahuje pouze zlomek z několika tisíc pojmů výpočetní techniky, výběr se snaží obsáhnout základní pojmy. Pokud Vám některé heslo v lexikonu chybí, napište si o něj v chatu/ivt-lex. Důležité pojmy (pro zkoušení, testy) jsou podtržené. A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž Symboly 100baseT Standard Ethernet pro místní sítě používající kroucenou dvoulinku přenášející data rychlostí 100 Mb/s. 10base2 Standard Ethernet a IEEE pro přenosy dat v místních sítích v základním pásnu tenkým koaxiálním kabelem o délce až 200 m rychlostí 10 Mb/s. Kabely jsou k síťovým adaptérům připojeny konektory BNC. 10baseT Standard Ethernet pro místní sítě používající kroucenou dvoulinku přenášející data rychlostí 10 Mb/s. A Active Directory Adresářová služba, která ukládá informace o objektech v síti a poskytuje uživatelům a správcům sítě přístup k těmto informacím. Služba Active Directory poskytuje síťovým uživatelům přístup k povoleným prostředkům na libovolném místě prostřednictvím jediného přihlášení. Správcům sítě poskytuje intuitivní hierarchické zobrazení sítě a centrální bod pro správu všech síťových objektů. Viz také: oddíl adresáře; služba ActiveX Sada technologií umožňující vzájemnou interakci softwarových součástí v síťovém prostředí bez ohledu na jazyk, v němž byly součásti vytvořeny. adresa IP Adresa o velikosti 32 bitů sloužící k identifikaci uzlu v rámci propojení sítí IP. Každému uzlu v propojení sítí IP musí být přidělena jedinečná adresa IP, která je tvořena identifikátorem sítě

2 Stránka 2 a identifikátorem hostitele. Adresa je obvykle reprezentována desítkovými hodnotami jednotlivých oktetů oddělených tečkou, například V této verzi systému Windows lze adresy IP konfigurovat staticky nebo dynamicky prostřednictvím protokolu DHCP. Viz také: protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) adresa IP třídy A Jednosměrová adresa IP v rozsahu od do První oktet určuje síť a poslední tři oktety určují hostitele v síti. Viz také: adresa IP; adresa IP třídy B; adresa IP třídy C adresa IP třídy B Jednosměrová adresa IP v rozsahu od do První dva oktety určují síť a poslední dva oktety určují hostitele v síti. Viz také: adresa IP; adresa IP třídy A; adresa IP třídy C adresa IP třídy C Jednosměrová adresa IP v rozsahu od do První tři oktety určují síť a poslední oktet určuje hostitele v síti. Služba Vyrovnávání zatížení sítě poskytuje volitelnou podporu relací pro adresy IP třídy C (nejen podporu jednotlivých adres IP) určenou klientům, kteří využívají více serverů proxy na straně klienta. Viz také: adresa IP; adresa IP třídy A; adresa IP třídy B adresa paměti Část paměti počítače, kterou lze přidělit zařízení nebo která může být využita programem či operačním systémem. Zařízením je zpravidla přidělen rozsah adres paměti. Viz také: zařízení agent obnovení Osoba, které je vydán certifikát veřejného klíče pro účely obnovování uživatelských dat šifrovaných pomocí systému souborů EFS (Encrypting File System). Viz také: certifikát; systém souborů EFS (Encrypting File System) aktivní Popisuje okno nebo ikonu, kterou právě používáte nebo která je právě vybrána. V operačním systému jsou vždy následující stisknutá klávesa nebo zvolený příkaz aplikovány na aktivní okno. Pro okna nebo ikony na ploše, které nejsou vybrány, je používán termín neaktivní. Viz také: kanál aktivní obsah Dynamický obsah, například burzovní lístek, předpovědní mapa nebo novinky, který je zpravidla aktualizován z webu nebo pomocí kanálu. aktivní oddíl Oddíl, z něhož jsou spouštěny počítače s procesorem řady x86. Aktivním oddílem musí být primární oddíl na základním disku. Pokud používáte výhradně systém Windows, může se aktivní oddíl shodovat se systémovým svazkem. Viz také: běžný disk; primární oddíl; systémový oddíl; systémový svazek; x86 aktivní svazek

3 Stránka 3 Svazek, z něhož je počítač spouštěn. Aktivním svazkem musí být jednoduchý svazek na dynamickém disku. Stávající dynamický svazek nelze označit jako aktivní, ale je možné inovovat základní disk obsahující aktivní oddíl na dynamický disk. Jakmile je disk inovován na dynamický, stane se oddíl jednoduchým svazkem a bude aktivní. Viz také: aktivní oddíl; běžný disk; dynamický disk; dynamický svazek; jednoduchý svazek alokační jednotka Nejmenší část místa na disku, kterou lze přidělit pro uložení souboru. Všechny systémy souborů používané systémem Windows organizují pevné disky na základě alokační jednotky. Čím menší je velikost alokační jednotky, tím efektivnější je využití disku. Pokud při formátování disku nezadáte velikost alokační jednotky, budou v systému Windows vybrány výchozí hodnoty na základě velikosti svazku. Tyto výchozí velikosti jsou určeny tak, aby snižovaly nevyužité místo na disku a také fragmentaci svazku. Alokační jednotka se také nazývá cluster. Viz také: svazek; systém souborů alokační tabulka souboru (FAT) Systém souborů používaný v operačních systémech MS-DOS a Windows k organizování a správě souborů. Tabulka FAT je datová struktura, kterou systém Windows vytváří při formátování svazku pomocí systému souborů FAT nebo FAT32. V této tabulce jsou v systému Windows uloženy informace o každém souboru umožňující načíst soubor později. Viz také: FAT32; systém souborů; systém souborů NTFS AppleTalk Síťová architektura a síťové protokoly počítačů Apple Computer. Jako síť AppleTalk funguje i síť tvořená klienty Macintosh a počítačem se systémem Windows 2000 Server nebo Windows NT Server se službami Services for Macintosh. ASCII (kód American Standard Code for Information Interchange) Viz definice: kód ASCII (American Standard Code for Information Interchange) atribut Informace, které určují, zda je soubor jen pro čtení, skrytý, připravený pro archivaci (zálohování), komprimovaný nebo šifrovaný a zda by obsah souboru měl být indexován pro rychlé vyhledávání souborů. Ve službě Active Directory je to charakteristika objektu určující typ informací, které může objekt obsahovat. Pro každou třídu objektů schéma definuje atributy, které třída objektů musí mít, a další atributy, které může mít. autorizace Proces určující akce, které je uživatel oprávněn provádět v systému počítače nebo v síti. B bajty

4 Stránka 4 Jednotky dat, které obvykle obsahují jeden znak, například písmeno, číslici nebo interpunkční znaménko. Některé jednotlivé znaky mohou vyžadovat více bajtů. Viz také: bit (binární číslice); megabajt (MB) balíček Ikona reprezentující vložené nebo propojené informace. Tyto informace mohou obsahovat celý soubor (například rastrový obrázek programu Malování) nebo část souboru (například buňku tabulky). Pokud vyberete balíček, aplikace použitá k vytvoření tohoto objektu objekt přehraje (například zvukový soubor) nebo jej otevře a zobrazí. Změníte-li původní informace, dojde k automatické aktualizaci propojených informací. Vložené informace je však nutné upravit ručně. Viz také: OLE; propojený objekt; vložený objekt barevný rozsah Určitý rozsah barev, které je zařízení schopno produkovat. Jednotlivá zařízení, jako jsou skenery, monitory a tiskárny, mohou vytvářet jedinečnou sadu barev, která je určena charakteristikami zařízení. Viz také: profil barev; vykreslení bezdrátová komunikace Komunikace mezi počítačem a jiným počítačem nebo zařízením bez pomoci drátů. Bezdrátová komunikace, která je poskytována jako součást operačního systému Windows, využívá k přenosu souborů infračerveného světla. Jinou formou bezdrátové komunikace jsou rádiové vlny, využívané v mobilních a bezdrátových telefonech. Viz také: infračervený (IR); port pro infračervený přenos; zařízení s možností infračervené komunikace běžný disk Fyzický disk, ke kterému lze získat přístup z operačních systémů MS-DOS a Windows. Běžný disk může obsahovat maximálně čtyři primární oddíly nebo tři primární oddíly a rozšířený oddíl s více logickými jednotkami. Chcete-li vytvořit oddíly zahrnující více disků, je nutné nejprve převést pomocí programu Správa disků nebo nástroje příkazového řádku Diskpart.exe běžný disk na dynamický disk. Viz také: dynamický disk; logická jednotka; MS-DOS (Microsoft Disk Operating System); primární oddíl; rozšířený oddíl běžný svazek Primární oddíl nebo logická jednotka umístěná na běžném disku. Viz také: běžný disk; logická jednotka; primární oddíl binární Numerický systém o základu 2, v němž jsou hodnoty vyjádřeny jako kombinace dvou číslic, 0 a 1. BIOS Viz definice: systém BIOS (Basic Input/Output System) bit (binární číslice) Nejmenší jednotka informací, kterou jsou počítače schopny zpracovat. Jeden bit představuje binární číslici 1 nebo 0 nebo logickou podmínku pravda nebo nepravda. Skupina 8 bitů tvoří jeden bajt, který může reprezentovat různé typy informací, například písmeno abecedy, číslo

5 Stránka 5 v desítkové soustavě nebo jiný znak. Zkratka bit byla vytvořena z anglických slov binary digit (binární číslice). Viz také: binární bity za sekundu (b/s) Počet bitů přenesených za sekundu, který slouží jako ukazatel rychlosti, jakou je zařízení, například modem, schopno přenášet data. Viz také: modem (název vznikl zkrácením slov modulátor/demodulátor) bod obnovení Reprezentace uloženého stavu počítače. Bod obnovení vytváří nástroj Obnovení systému v určitých intervalech a v případě, že zjistí zahájení změny v počítači. Bod obnovení můžete také kdykoli vytvořit ručně. brána Zařízení připojené k několika fyzickým sítím TCP/IP, které umožňuje doručovat mezi těmito sítěmi pakety IP. Brány provádějí překlady mezi různými transportními protokoly nebo formáty dat (například IPX a IP) a obecně je možno říci, že se k sítím přidávají právě kvůli možnostem překladu. V kontextu spolupráce se sítěmi Novell NetWare brány slouží jako mosty mezi protokolem SMB (Server Message Block) používaným sítěmi systému Windows a protokolem NCP (NetWare Core Protocol) používaným sítěmi NetWare. Pro bránu je rovněž používán termín směrovač IP. brána firewall Kombinace hardwaru a softwaru, která poskytuje systém zabezpečení, zpravidla s cílem zabránit neoprávněnému přístupu externích uživatelů do vnitřní sítě nebo do sítě intranet. Brána firewall zabraňuje přímé komunikaci mezi sítí a externími počítači, a to směrováním komunikace přes server proxy umístěný mimo síť. Server proxy určuje, zda je bezpečené předat soubor do sítě. Pro bránu firewall je rovněž používán termín brána zabezpečení. C CD-R Disk CD s možností záznamu. Data lze na tento disk kopírovat vícekrát, nelze je však z disku vymazat. CD-RW Disk CD s možností přepisu. Data lze na tento disk kopírovat vícekrát a je možné je z disku vymazat. certifikační hierarchie Model důvěryhodnosti certifikátů, v jehož rámci jsou cesty k certifikátům vytvářeny navázáním vztahu podřízený-nadřazený mezi certifikačními úřady. Viz také: certifikační úřad (CA) certifikační úřad (CA)

6 Stránka 6 Entita zodpovídající za vytvoření a ručící za pravost veřejných klíčů patřících uživatelům (koncovým entitám) nebo jiným certifikačním úřadům. Mezi aktivity certifikačního úřadu může patřit vazba veřejných klíčů k identifikačním jménům prostřednictvím podepsaných certifikátů, správa pořadových čísel certifikátů a odvolávání certifikátů. Viz také: certifikát; kořenový certifikační úřad certifikát Digitální dokument, který je obecně používán k ověření a zabezpečení výměny informací v otevřených sítích, jako je například Internet, sítě extranet a intranet. Certifikát zabezpečeně váže veřejný klíč k entitě, která uchovává odpovídající soukromý klíč. Certifikáty jsou digitálně podepsány vydávajícím certifikačním úřadem a mohou být vydány pro uživatele, počítač nebo službu. Nejpoužívanější formát certifikátů je definován mezinárodním standardem ITU-T X.509 verze 3. Viz také: certifikační úřad (CA); služba; soukromý klíč cesta přihlašovacího skriptu Posloupnost názvů adresářů určující umístění přihlašovacího skriptu. Jakmile se uživatel přihlásí, vyhledá ověřující počítač pomocí místní cesty přihlašovacího skriptu daného počítače (zpravidla kořenová_složka_systému\system32\repl\import\scripts) určený přihlašovací skript (pokud byl tomuto uživatelskému účtu přiřazen). Viz také: kořenová složka systému; přihlašovací skript; uživatelský účet cílový dokument Dokument, do něhož je vkládán balíček nebo propojený či vložený objekt. U vkládaných objektů se rovněž často používá termín dokument kontejneru. Viz také: vložený objekt chyba stránky Přerušení, ke kterému dojde při pokusu o čtení nebo zápis z umístění virtuální paměti, které je označeno jako nepřítomné. Ve Správci úloh se jedná o počet, kolikrát bylo nutné v rámci procesu načíst data z disku, protože nebyla nalezena v paměti. Hodnota chyb stránek se počítá od okamžiku spuštění procesu. Viz také: Rozdíl chyb stránek; Správce úloh; virtuální paměť Č časové razítko Potvrzení od důvěryhodné třetí strany o existenci určité zprávy v určitý časový okamžik. V digitálním kontextu důvěryhodná třetí strana vygeneruje pro danou zprávu důvěryhodné časové razítko tak, že pomocí služby časového razítka doplní do zprávy příslušnou časovou hodnotu a pak výsledek digitálně podepíše. Viz také: digitální podpis; služba časový server Počítač, který pravidelně synchronizuje čas všech počítačů v síti. To zajišťuje přesnost času používaného síťovými službami a místními funkcemi. čekání na volání

7 Stránka 7 Telefonní signál, kterým služba Síťová připojení převedla modem do stavu naslouchání a čekání na příchozí volání. Viz také: modem (název vznikl zkrácením slov modulátor/demodulátor) číselná soustava Libovolná soustava představující čísla. K dispozici jsou čtyři číselné soustavy: desítková, šestnáctková, osmičková a dvojková. členství ve skupině Skupiny, do nichž patří uživatelský účet. Oprávnění a práva udělená skupině jsou rovněž poskytnuta jejím členům. Ve většině případů jsou akce, které uživatel může v systému Windows provést, určeny členstvím příslušného uživatelského účtu ve skupinách. Viz také: skupina; uživatelský účet čtecí zařízení karet Smart Card Zařízení instalované v počítačích, pomocí něhož lze používat karty Smart Card poskytující zdokonalené funkce zabezpečení. Viz také: karta Smart Card D dávkový program Soubor ve formátu ASCII (neformátovaný text) obsahující jeden nebo více příkazů operačního systému. Název souboru dávkového programu má příponu CMD nebo BAT. Zadáte-li název programu na příkazový řádek nebo spustíte-li tento program v rámci jiného programu, jsou příkazy uvedené v tomto programu zpracovány sekvenčně. Pro dávkové programy je rovněž používán termín dávkové soubory. Viz také: kód ASCII (American Standard Code for Information Interchange); přihlašovací skript defragmentace Proces přepisování částí souboru do souvislých sektorů na pevném disku s cílem zvýšit rychlost přístupu a načítání. Při aktualizaci souborů mají počítače tendenci ukládat provedené aktualizace na největší souvislé volné místo na pevném disku, což je zpravidla jiný sektor než pro ostatní části souboru. Jsou-li soubory tímto způsobem fragmentovány, je nutné při každém otevření souboru projít pevný disk a vyhledat všechny části souboru, což prodlužuje dobu odezvy. Viz také: fragmentace démon LPD (Line Printer Daemon) Služba tiskového serveru, která přijímá dokumenty (tiskové úlohy) od nástrojů LPR (Line Printer Remote) spuštěných na systémech klientů. Viz také: nástroj LPR (Line Printer Remote); služba; tisková úloha; tiskový server depeše V rámci protokolu SNMP (Simple Network Management Protocol) je to zpráva odeslaná agentem systému správy, která označuje, že na hostiteli tohoto agenta došlo k určité

8 Stránka 8 události. Viz také: hostitel dialogové okno Sekundární okno obsahující tlačítka a různé druhy možností, kterými lze provést určitý příkaz nebo úlohu. digitální podpis Způsob, jímž mohou původci zpráv, souborů či jiných digitálně kódovaných informací připojit k těmto informacím svoji identitu. Proces digitálního podepisování informací má za následek převod informací (a také některých tajných informací poskytovaných odesilatelem) do značky, pro niž je používán termín podpis. Digitální podpisy se používají v prostředí veřejných klíčů a poskytují služby integrity a neodvolatelnosti. Viz také: časové razítko; služba digitální účastnická linka (DSL) Typ vysokorychlostního připojení k síti Internet využívající standardních telefonních linek. Nazývá se také širokopásmové připojení. DirectX Rozšíření operačního systému Microsoft Windows. Technologie DirectX dovoluje hrám a dalším programům používat pokročilé multimediální možnosti hardwaru. disk Paměťové zařízení připojené k počítači. Viz také: běžný disk; dynamický disk disk DVD (digitální videodisk) Typ technologie optických disků. Disk DVD (digitální videodisk) vypadá jako disk CD-ROM, ale je schopen pojmout větší množství dat. Disky DVD se často používají k ukládání plnometrážních filmů a dalšího multimediálního obsahu vyžadujícího velké množství paměti. disketa Opakovaně použitelné magnetické paměťové médium. V současnosti používaná disketa je neohebný disk o velikosti 3,5" s kapacitou 1,44 MB. Někdy se také nazývá pružný disk, protože jeho první verze byly uloženy v ohebných pouzdrech. DLL Viz definice: knihovna DLL (Dynamic-Link Library) dlouhý název Název složky nebo souboru delší než standard 8.3 (maximálně 8 znaků, za nimiž následuje tečka a přípona obsahující nejvýše 3 znaky) systému souborů FAT. Tato verze systému Windows podporuje dlouhé názvy až do délky 255 znaků. V prostředí počítačů Macintosh mohou uživatelé přiřazovat dlouhé názvy souborům a složkám na serveru a pomocí integrace sítě AppleTalk lze dlouhé názvy přiřazovat svazkům přístupným z počítačů Macintosh, a to v okamžiku jejich vytvoření. Tato verze systému Windows pro uživatele systémů MS-DOS a Windows 3.x automaticky překládá dlouhé názvy souborů a složek na názvy ve formě 8.3. Viz také: alokační tabulka souboru (FAT); MS-DOS (Microsoft Disk Operating System)

9 Stránka 9 DNS Viz definice: služba DNS (Domain Name System) dokovací stanice Jednotka pro uložení přenosného počítače obsahující přívod elektrické energie, rozšiřující patice a připojení k periferním zařízením, jako je monitor, tiskárna, klávesnice běžné velikosti a myš. Díky dokovací stanici se z přenosného počítače stává počítač stolní. Viz také: dokovat; hot docking; vyjmout z doku dokovat Připojit přenosný počítač k dokovací stanici. Viz také: dokovací stanice; hot docking; vyjmout z doku Dokumenty Složka představující vhodné místo pro ukládání dokumentů, grafiky a jiných souborů, k nimž vyžadujete rychlý přístup. Ukládáte-li soubor v programu typu WordPad nebo Malování a nevyberete jinou složku, je soubor automaticky uložen do složky Dokumenty. Viz také: domovská složka doména Skupina počítačů, které jsou součástí sítě a sdílejí společnou databázi adresářů. Doména je spravována jako jednotka se společnými pravidly a postupy. Každé doméně je přiřazen jedinečný název. Doména služby Active Directory je množina počítačů definovaná správcem sítě systému Windows. Tyto počítače sdílejí společnou databázi adresářů, zásady zabezpečení a vztahy zabezpečení s ostatními doménami. Doména Active Directory poskytuje přístup k centralizovaným účtům uživatelů a účtům skupin spravovaným správcem domény. Struktura služby Active Directory je tvořena jednou nebo více doménami, které mohou být rozloženy na více fyzických umístěních. V rámci služby DNS je doménou libovolný strom nebo podstrom oboru názvů DNS. Přestože názvy domén DNS často odpovídají doménám služby Active Directory, neměly by domény DNS být zaměňovány s doménami služby Active Directory. Viz také: Active Directory; služba DNS (Domain Name System) doména prostředku Doména systému Windows NT 4.0, která je používána jako hostitel služeb pro soubory a tisk a dalších aplikačních služeb. Viz také: doména; služba domovská složka Složka umístěná obvykle na souborovém serveru, kterou mohou správci přiřadit jednotlivým uživatelům či skupinám. Správci používají domovské složky k soustředění souborů uživatelů na určité souborové servery, což zjednodušuje zálohování. Některé programy používají domovský adresář jako výchozí složku pro dialogová okna Otevřít a Uložit jako. Domovské složky se někdy nazývají domovské adresáře. Viz také: skupina; správce dvoubajtové znaky

10 Stránka 10 Sada znaků, v níž je každý znak reprezentován dvěma bajty. V některých jazycích, například v japonštině, čínštině a korejštině, je použití dvoubajtových znakových sad nutné. dynamické úložiště Metoda ukládání v systému Windows, která umožňuje správu disků a svazků bez nutnosti restartování operačního systému. Viz také: základní úložiště dynamický disk Fyzický disk, ke kterému lze získat přístup pouze z operačních systémů Windows 2000 a Windows XP. Dynamické disky poskytují navíc oproti běžným diskům některé funkce, například svazky rozložené na více disků. Dynamické disky sledují informace o dynamických svazcích na disku a dalších dynamických discích v počítači pomocí skryté databáze. Běžné disky převedete na dynamické v modulu snap-in Správa disku nebo pomocí nástroje příkazového řádku DiskPart. Při převodu běžného disku na dynamický se ze všech běžných svazků stanou dynamické. Viz také: aktivní svazek; běžný disk; běžný svazek; dynamický svazek; svazek dynamický svazek Svazek umístěný na dynamickém disku. Systém Windows podporuje pět typů dynamických svazků: jednoduché, rozložené, zrcadlené, prokládané a svazky typu RAID-5. Dynamický svazek je formátován pomocí systému souborů (například FAT nebo NTFS) a je mu přiřazeno písmeno jednotky. Viz také: běžný disk; běžný svazek; dynamický disk; jednoduchý svazek; rozložený svazek; svazek; svazek typu RAID-5; zrcadlený svazek E EFI Viz definice: rozhraní EFI (Extensible Firmware Interface) emulace LANE (emulace místní sítě) Sada protokolů umožňujících použití stávajících síťových služeb Ethernet a Token Ring v síti ATM. Emulace LANE umožňuje připojení mezi stanicemi připojenými k místním sítím a sítím ATM. Viz také: místní síť (LAN); protokol expandovaná paměť Typ paměti, kterou lze přidat do osobních počítačů IBM. Použití expandované paměti je definováno specifikací EMS (Expanded Memory Specification), která podporuje paměťové desky obsahující paměť RAM, jež lze softwarově povolit nebo zakázat. Viz také: rozšířená paměť extrahovat Jestliže extrahujete soubor, je v zadaném adresáři vytvořena nekomprimovaná kopie tohoto souboru. Původní soubor je zachován v komprimované složce.

11 Stránka 11 F FAT Viz definice: alokační tabulka souboru (FAT) FAT32 Odvozenina systému souborů s alokační tabulkou souborů (FAT). Systém FAT32 podporuje menší velikost clusterů a větší svazky než systém FAT a v důsledku toho je přidělování místa na jednotkách FAT32 efektivnější. Viz také: alokační tabulka souboru (FAT); svazek; systém souborů NTFS faxová služba Služba systému, která poskytuje faxové služby místním a vzdáleným síťovým klientům. Mezi faxové služby patří příjem faxů a faxování dokumentů, zprávy průvodce faxováním a e- maily. Viz také: služba Filtrování kláves Funkce klávesnice, která nastaví klávesnici tak, aby bylo ignorováno krátké nebo opakované stisknutí kláves. Můžete také upravit rychlost opakování klávesnice, což je rychlost opakování znaku klávesy, kterou držíte stisknutou. Viz také: Jedním prstem; Myš klávesnicí; Ozvučení kláves fond tiskáren Dvě nebo více identických tiskáren, které jsou připojeny k jednomu tiskovému serveru a fungují jako jedna tiskárna. Pokud v tomto případě tisknete dokument, bude tisková úloha odeslána na první tiskárnu, která je v rámci fondu k dispozici. Viz také: tiskárna; tisková úloha formát UTF-8 (Unicode Transmission Format 8) Znaková sada pro protokoly, které se vyvíjejí nad rámec použití sady ASCII. Protokol UTF-8 zajišťuje podporu rozšířených znaků ASCII a překlad sady UCS-2, což je 16bitová znaková sada Unicode. Formát UTF-8 umožňuje použití mnohem širšího rozsahu názvů, než jakého lze docílit pomocí sady ASCII nebo rozšířené sady ASCII. Viz také: kód ASCII (American Standard Code for Information Interchange); standard UCS (Unicode Character System); Unicode fragmentace Rozptýlení jednotlivých částí diskového souboru na různá místa disku. K fragmentaci dochází při odstraňování starých souborů a přidávání nových. Zpomaluje přístup na disk a snižuje celkový výkon diskových operací, ovšem zpravidla nikoli závažně. Viz také: defragmentace fronta Seznam programů nebo úloh čekajících na zpracování. V terminologii tisku systému Windows fronta označuje skupinu dokumentů čekajících na vytištění. V prostředí NetWare a OS/2 fronty tvoří primární softwarové rozhraní mezi aplikací a tiskovým zařízením a uživatelé odesílají do fronty dokumenty. V systému Windows však toto rozhraní tvoří tiskárna a

12 Stránka 12 dokumenty jsou odesílány do tiskárny, nikoli do fronty. Viz také: tiskárna; transakční zpráva FTP Viz definice: protokol FTP (File Transfer Protocol) G gameport Vstupně/výstupní konektor, který slouží k připojení pákového ovladače nebo jiného zařízení pro hry k počítači. Jedná se obvykle o 15kolíkovou zdířku v zadní části skříně počítače. Viz také: sériový port gigabajt (GB) megabajtů, často se však uvádí jako hodnota odpovídající přibližně jedné miliardě bajtů. Viz také: kilobajt (kb); megabajt (MB) globální skupina Skupina zabezpečení nebo distribuční skupina, která může jako členy obsahovat uživatele, skupiny a počítače z vlastní domény. Globální skupiny zabezpečení mohou mít udělena práva a oprávnění k prostředkům v libovolné doméně ve struktuře. Globální skupiny nelze vytvářet ani spravovat v počítačích se systémem Windows XP Professional. Pro počítače se systémem Windows XP Professional, které jsou účastníky domény, však lze globálním skupinám domény udělit práva a oprávnění na těchto pracovních stanicích a mohou se stát členy místních skupin na těchto pracovních stanicích. Viz také: místní skupina; oprávnění; skupina; uživatelský účet grafická karta Viz definice: grafický adaptér grafický adaptér Rozšiřující deska, která po zapojení do osobního počítače umožňuje grafické zobrazení výstupu. Grafické zobrazení výstupu počítače závisí na logickém zapojení (v grafickém adaptéru) a na vlastnostech monitoru. Jednotlivé adaptéry nabízejí několik různých grafických režimů. K dispozici jsou dva základní grafické režimy, textový a grafický. V rámci těchto režimů nabízejí některé monitory možnost výběru rozlišení. Při nižším rozlišení je monitor schopen zobrazit více barev. Moderní adaptéry jsou vybaveny pamětí, a díky tomu není pro ukládání obrazu používána paměť RAM počítače. Většina adaptérů je navíc vybavena vlastními grafickými koprocesory pro provádění grafických výpočtů. Pro tyto adaptéry je často používán termín grafické akcelerátory. H hardware

13 Stránka 13 Fyzická součást počítače včetně všech periferních zařízení, jako jsou tiskárny, modemy a myši. hardwarová komprese Funkce, která je k dispozici na některých páskových zařízeních a která automaticky komprimuje data ukládaná na zařízení. Zpravidla se jedná o možnost, kterou lze zapnout nebo vypnout v zálohovacím programu. hardwarová konfigurace Nastavení prostředků, které byly přiděleny pro určité zařízení. Hardwarová konfigurace, která se může skládat z linek požadavků přerušení, přístupu DMA, V/V portu nebo nastavení adres paměti, je k dispozici pro každé zařízení. Viz také: adresa paměti; vstupně/výstupní (V/V) port; zařízení hardwarový profil Data popisující konfiguraci a charakteristiky určitého počítačového zařízení. Tyto informace lze využít ke konfiguraci počítačů používajících periferní zařízení. Viz také: zařízení heslo Zabezpečovací opatření, které slouží k omezení přihlašovacích jmen k uživatelským účtům a k omezení přístupu k počítačovým systémům a prostředkům. Heslo je řetězec znaků, který je nutné zadat před ověřením přihlašovacího jména nebo přístupu. Heslo se může skládat z písmen, číslic a symbolů, přičemž jsou rozlišována velká a malá písmena. Viz také: uživatelský účet heslo pro systém Windows Heslo, které používáte při přihlášení do systému Windows. Můžete také změnit nastavení a přihlásit se do systému Windows bez hesla. heslo uživatele Heslo uložené v jednotlivých uživatelských účtech. Každý uživatel má jedinečné heslo uživatele a toto heslo musí zadat při přihlašování nebo přístupu k serveru. Viz také: heslo; uživatelský účet hlavní panel Panel, který obsahuje tlačítko Start a je ve výchozím nastavení zobrazen v dolní části plochy. Klepnutím na tlačítka na hlavním panelu můžete přepínat mezi programy. Hlavní panel můžete také skrýt, přesunout do postranních částí nebo horní části pracovní plochy a upravit ho podle vlastních potřeb. Viz také: oblast upozornění; plocha; tlačítko hlavního panelu hlavní počáteční složka Sdílená složka, jejíž stávající soubory a složky jsou při počáteční konfiguraci replikace replikovány do ostatních sdílených složek. Po dokončení replikace již nemá smysl o hlavní počáteční složce hovořit, protože schopnost přijmout změny a šířit je do dalších replik má každá replika. Hlavní počáteční replikou se pak stane jiná replika. Viz také: replika; replikace; sdílená složka hlavní server

14 Stránka 14 Řídící server DNS v zóně. Hlavní servery mohou být různé a rozdělují se do dvou typů (primární a sekundární hlavní servery) v závislosti na tom, jakým způsobem získávají data zóny. hlavní spouštěcí záznam (MBR) První sektor na pevném disku, ze kterého se spouští počítač. Hlavní spouštěcí záznam obsahuje tabulku oddílů a malou část spustitelného kódu (hlavní spouštěcí kód). Viz také: Konzola pro zotavení hlavní tabulka souborů (MFT) Systémový soubor systému NTFS na svazcích formátovaných pro systém NTFS, který obsahuje informace o jednotlivých souborech a složkách svazku. Hlavní tabulka souborů je prvním souborem svazku NTFS. Viz také: alokační tabulka souboru (FAT); svazek; systém souborů NTFS hloubka barev Počet barev na pixel podporovaných monitorem a grafickou kartou. hostitel Počítač se systémem Windows, v němž je spuštěn serverový program nebo služba používaná síťovými nebo vzdálenými klienty. V rámci služby Vyrovnávání zatížení sítě je cluster tvořen několika hostiteli propojenými v místní síti. Viz také: klient; místní síť (LAN); server; služba hostitel zabezpečení Ověřovací zařízení doplňující standardní zabezpečení systému Windows a serveru pro vzdálený přístup, které ověřuje, zda je volající ze vzdáleného klienta oprávněn k připojení k serveru pro vzdálený přístup. Viz také: ověřování hot docking Proces připojení spuštěného přenosného počítače k dokovací stanici a automatického aktivování monitoru připojeného k dokovací stanici a dalších funkcí. Viz také: dokovací stanice; dokovat; vyjmout z doku HTTP Viz definice: protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) hypertextový odkaz Barevně označený a podtržený text nebo obrázek, na který lze klepnout a přejít tak k souboru, do určitého umístění v souboru nebo umístění na stránce ve formátu HTML v síti Internet či intranet. Hypertextové odkazy lze používat také v diskusních skupinách, v rámci nástrojů Gopher, Telnet nebo na serverech FTP. Ve složkách systému Windows jsou hypertextové odkazy textové odkazy, které jsou zobrazeny v levém podokně složky. Klepnutím na tyto odkazy můžete provádět určité činnosti, například přesunout nebo kopírovat soubory, nebo přejít na jiné umístění v počítači, například do složky Dokumenty nebo do Ovládacích panelů. Ch

Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP

Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP KAPITOLA 15 Konfigurace a řešení potíží sítí TCP/IP V této kapitole: Orientace v sí ových funkcích systému Windows 7............... 585 Instalace sí ových komponent................................ 591

Více

HP Jetdirect. HP J7949E Embedded Print Server. P íručka správce

HP Jetdirect. HP J7949E Embedded Print Server. P íručka správce HP Jetdirect HP J7949E Embedded Print Server P íručka správce Příručka správce HP Jetdirect Integrovaný tiskový server 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Všechna práva vyhrazena.

Více

KATEDRA FYZIKÁLNÍ CHEMIE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INTERNET A ZDROJE LIBOR KVÍTEK

KATEDRA FYZIKÁLNÍ CHEMIE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INTERNET A ZDROJE LIBOR KVÍTEK KATEDRA FYZIKÁLNÍ CHEMIE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INTERNET A ZDROJE LIBOR KVÍTEK Olomouc 2005 1 2 Abstrakt Tento distanční text seznamuje čitatele se základy Internetových technologií.

Více

Konfigurace MS Windows 2003 serveru

Konfigurace MS Windows 2003 serveru Konfigurace MS Windows 2003 serveru System configuration of MS Windows 2003 server Vlastimil Palouš Bakalářská práce 2007 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2007 4 ABSTRAKT Tato bakalářská

Více

Slovníček pojmů z adpnet.cz

Slovníček pojmů z adpnet.cz Slovníček pojmů z adpnet.cz Pojem Popis.com.edu.gov.org COMmercial, komerční. Doména nejvyšší úrovně (TLD) užívaná výdělečnými organizacemi, nejvíce je rozšířena v USA a Kanadě. EDUcation, vzdělávání.

Více

Příručka k upgradu systému Windows NT Server 4.0

Příručka k upgradu systému Windows NT Server 4.0 Přechod ze systému Windows NT 4.0 Server na systém Windows Server 2003 Microsoft Corporation Publikováno: červenec 2003 Shrnutí Tato příručka by měla zákazníkům usnadnit přechod z prostředí systému Microsoft

Více

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce

hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce hp jetdirect 175x 310x 380x en3700 200m 250m 280m 610n 615n 620n 680n P íručka správce Příručka správce Tiskové servery HP Jetdirect Modely: 175x 200m 610n 310x 250m 615n 380x 280m 620n en3700 680n 2003-2004

Více

Jan Hrdinka. Bakalářská práce

Jan Hrdinka. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Hrdinka Realizace zabezpečeného FTP serveru (SFTP a FTPS) a zabezpečeného HTTP (HTTPS)

Více

CZ.1.07/1.3.40/01.0007.

CZ.1.07/1.3.40/01.0007. Windows server Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové

Více

1 Operační systém. 1.1 Operační systém MS DOS. Operační systém MS DOS

1 Operační systém. 1.1 Operační systém MS DOS. Operační systém MS DOS Operační systém MS DOS 1 Operační systém Operační systém je speciální software (programové vybavení), který umožňuje uživateli efektivní využití všech technických a programových prostředků počítače. Umožňuje

Více

2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Kterou verzi nástroje Configure používám?...5 Zobrazení,

Více

hp jetdirect 175x 310x 380x 200m 250m 280m 610n 615n 680n P íručka správce

hp jetdirect 175x 310x 380x 200m 250m 280m 610n 615n 680n P íručka správce hp jetdirect 175x 310x 380x 200m 250m 280m 610n 615n 680n P íručka správce Příručka správce Tato příručka je ve formátu PDF kompatibilním s programy pro čtení na obrazovce používané pro zobrazení těchto

Více

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2

Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL. informatika pro veřejnou správu 2 EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Pracovní skripta PC KURZ DLE SYLABU ECDL informatika pro veřejnou správu 2 Realizováno v rámci projektu Akademie přeshraničního vzdělávání

Více

Nastavení sítě pro domácnost nebo malou kancelář

Nastavení sítě pro domácnost nebo malou kancelář Nastavení sítě pro Nastavení sítě již není tím složitým a někdy frustrujícím procesem, kterým dříve bývalo. Od systému Microsoft Windows XP provádí průvodce instalací sítě mnoho úkolů nutných ke konfiguraci

Více

SSOŠ Hranice, s.r.o. Středisko celoživotního vzdělávání

SSOŠ Hranice, s.r.o. Středisko celoživotního vzdělávání 1 Základní pojmy informačních technologií...16 1.1 Základní pojmy z IT...16 1.1.1 Informační technologie...16 1.1.2 Hardware...16 1.1.3 Software...16 1.2 Typy počítačů...17 1.2.1 Střediskový počítač...17

Více

K A P I T O L A Správa registru Témata kapitoly Úvod do registru Seznámení se strukturou registru Kořenové klíče registru

K A P I T O L A Správa registru Témata kapitoly Úvod do registru Seznámení se strukturou registru Kořenové klíče registru Správa registru Každý, kdo přistupuje k počítači, již někdy pracoval s registrem systému Windows, i když si to možná neuvědomuje. Nezáleží přitom na tom, zda je počítač členem pracovní skupiny nebo domény.

Více

SPRÁVA SÍTÍ MICROSOFT WINDOWS. příručka k semináři

SPRÁVA SÍTÍ MICROSOFT WINDOWS. příručka k semináři SPRÁVA SÍTÍ MICROSOFT WINDOWS příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky ve vzdělávání

Více

Wireless-N300 ADSL2+ modem router DGN2200B

Wireless-N300 ADSL2+ modem router DGN2200B Wireless-N300 ADSL2+ modem router DGN2200B Uživatelská příručka Bezdrátový modem router standardu 802.11n (Wireless-N 300) NETGEAR DGN2200B Prosinec 2010 Verze 1.0 Česká verze, prosinec 2010 (c) 2010 NETGEAR,

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS

Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS Uživatelská příručka pro produkt Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Obsah Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Začněte s programem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Konfigurace a nastavení

Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery. Konfigurace a nastavení Xerox EX 2100/EX-P 2100 Print Server Powered by Fiery Konfigurace a nastavení 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Ondřej Fišer

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky. Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Ondřej Fišer Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Ondřej Fišer Možnosti využití operačního systému Windows Server 2003 v malé a střední organizaci

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP2 10. dubna 2008 Uživatelská příručka KDE www.novell.com Uživatelská příručka KDE Veškerý obsah je chráněn autorskými právy Novell, Inc Právní upozornění Tato příručka

Více

SUSE Linux Enterprise Desktop

SUSE Linux Enterprise Desktop SUSE Linux Enterprise Desktop 10 SP1 15. května 2007 Uživatelská příručka KDE www.novell.com Uživatelská příručka KDE Veškerý obsah je chráněn autorskými právy Novell, Inc. Právní upozornění Tato příručka

Více

www.tkv.mondodigitale.org

www.tkv.mondodigitale.org PROJEKT THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS - PRŮVODCE The Knowledge Volunteers Manuál kurzu Fondazione Mondo Digitale www.mondodigitale.org THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS Číslo grantové smlouvy: 2011-3279/001-001 Tento

Více

Použití služby Active Directory

Použití služby Active Directory KAPITOLA 7 Použití služby Active Directory V této kapitole: Úvod do služby Active Directory.............................. 241 Práce s doménovými strukturami............................. 244 Doménové struktury

Více

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze

Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Dokumentace k systému Windows Server 2008 pro osoby s rozhodovací pravomocí v technické oblasti zkrácená verze Obsah... 2 Přehled... 2 Více kontroly... 2 Lepší ochrana... 2 Větší flexibilita... 6 Virtualizace...

Více

Uživatelská příručka Synology NAS

Uživatelská příručka Synology NAS ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20150506 Obsah Kapitola 1: Ú vod Kapitola 2: Začínáme se systémem Synology DiskStation Manager Instalace zařízení Synology NAS a systému DSM... 8 Přihlášení do systému

Více

Wireless 54Mbps ADSL Router Uživatelská příručka

Wireless 54Mbps ADSL Router Uživatelská příručka Wireless 54Mbps ADSL Router Uživatelská příručka R46.1171.00 rev 3 Instalace...3 Konfigurace zařízení Wireless 54Mbps ADSL Router...7 Řešení problémů...65 Specifikace...79 Informace o předpisech...85

Více