FJV-IVT. A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FJV-IVT. A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž"

Transkript

1 Stránka 1 FJV-IVT Malý LEXIKON pojmů výpočetní techniky Níže uvedený lexikon obsahuje pouze zlomek z několika tisíc pojmů výpočetní techniky, výběr se snaží obsáhnout základní pojmy. Pokud Vám některé heslo v lexikonu chybí, napište si o něj v chatu/ivt-lex. Důležité pojmy (pro zkoušení, testy) jsou podtržené. A B C Č D E F G H Ch I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž Symboly 100baseT Standard Ethernet pro místní sítě používající kroucenou dvoulinku přenášející data rychlostí 100 Mb/s. 10base2 Standard Ethernet a IEEE pro přenosy dat v místních sítích v základním pásnu tenkým koaxiálním kabelem o délce až 200 m rychlostí 10 Mb/s. Kabely jsou k síťovým adaptérům připojeny konektory BNC. 10baseT Standard Ethernet pro místní sítě používající kroucenou dvoulinku přenášející data rychlostí 10 Mb/s. A Active Directory Adresářová služba, která ukládá informace o objektech v síti a poskytuje uživatelům a správcům sítě přístup k těmto informacím. Služba Active Directory poskytuje síťovým uživatelům přístup k povoleným prostředkům na libovolném místě prostřednictvím jediného přihlášení. Správcům sítě poskytuje intuitivní hierarchické zobrazení sítě a centrální bod pro správu všech síťových objektů. Viz také: oddíl adresáře; služba ActiveX Sada technologií umožňující vzájemnou interakci softwarových součástí v síťovém prostředí bez ohledu na jazyk, v němž byly součásti vytvořeny. adresa IP Adresa o velikosti 32 bitů sloužící k identifikaci uzlu v rámci propojení sítí IP. Každému uzlu v propojení sítí IP musí být přidělena jedinečná adresa IP, která je tvořena identifikátorem sítě

2 Stránka 2 a identifikátorem hostitele. Adresa je obvykle reprezentována desítkovými hodnotami jednotlivých oktetů oddělených tečkou, například V této verzi systému Windows lze adresy IP konfigurovat staticky nebo dynamicky prostřednictvím protokolu DHCP. Viz také: protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) adresa IP třídy A Jednosměrová adresa IP v rozsahu od do První oktet určuje síť a poslední tři oktety určují hostitele v síti. Viz také: adresa IP; adresa IP třídy B; adresa IP třídy C adresa IP třídy B Jednosměrová adresa IP v rozsahu od do První dva oktety určují síť a poslední dva oktety určují hostitele v síti. Viz také: adresa IP; adresa IP třídy A; adresa IP třídy C adresa IP třídy C Jednosměrová adresa IP v rozsahu od do První tři oktety určují síť a poslední oktet určuje hostitele v síti. Služba Vyrovnávání zatížení sítě poskytuje volitelnou podporu relací pro adresy IP třídy C (nejen podporu jednotlivých adres IP) určenou klientům, kteří využívají více serverů proxy na straně klienta. Viz také: adresa IP; adresa IP třídy A; adresa IP třídy B adresa paměti Část paměti počítače, kterou lze přidělit zařízení nebo která může být využita programem či operačním systémem. Zařízením je zpravidla přidělen rozsah adres paměti. Viz také: zařízení agent obnovení Osoba, které je vydán certifikát veřejného klíče pro účely obnovování uživatelských dat šifrovaných pomocí systému souborů EFS (Encrypting File System). Viz také: certifikát; systém souborů EFS (Encrypting File System) aktivní Popisuje okno nebo ikonu, kterou právě používáte nebo která je právě vybrána. V operačním systému jsou vždy následující stisknutá klávesa nebo zvolený příkaz aplikovány na aktivní okno. Pro okna nebo ikony na ploše, které nejsou vybrány, je používán termín neaktivní. Viz také: kanál aktivní obsah Dynamický obsah, například burzovní lístek, předpovědní mapa nebo novinky, který je zpravidla aktualizován z webu nebo pomocí kanálu. aktivní oddíl Oddíl, z něhož jsou spouštěny počítače s procesorem řady x86. Aktivním oddílem musí být primární oddíl na základním disku. Pokud používáte výhradně systém Windows, může se aktivní oddíl shodovat se systémovým svazkem. Viz také: běžný disk; primární oddíl; systémový oddíl; systémový svazek; x86 aktivní svazek

3 Stránka 3 Svazek, z něhož je počítač spouštěn. Aktivním svazkem musí být jednoduchý svazek na dynamickém disku. Stávající dynamický svazek nelze označit jako aktivní, ale je možné inovovat základní disk obsahující aktivní oddíl na dynamický disk. Jakmile je disk inovován na dynamický, stane se oddíl jednoduchým svazkem a bude aktivní. Viz také: aktivní oddíl; běžný disk; dynamický disk; dynamický svazek; jednoduchý svazek alokační jednotka Nejmenší část místa na disku, kterou lze přidělit pro uložení souboru. Všechny systémy souborů používané systémem Windows organizují pevné disky na základě alokační jednotky. Čím menší je velikost alokační jednotky, tím efektivnější je využití disku. Pokud při formátování disku nezadáte velikost alokační jednotky, budou v systému Windows vybrány výchozí hodnoty na základě velikosti svazku. Tyto výchozí velikosti jsou určeny tak, aby snižovaly nevyužité místo na disku a také fragmentaci svazku. Alokační jednotka se také nazývá cluster. Viz také: svazek; systém souborů alokační tabulka souboru (FAT) Systém souborů používaný v operačních systémech MS-DOS a Windows k organizování a správě souborů. Tabulka FAT je datová struktura, kterou systém Windows vytváří při formátování svazku pomocí systému souborů FAT nebo FAT32. V této tabulce jsou v systému Windows uloženy informace o každém souboru umožňující načíst soubor později. Viz také: FAT32; systém souborů; systém souborů NTFS AppleTalk Síťová architektura a síťové protokoly počítačů Apple Computer. Jako síť AppleTalk funguje i síť tvořená klienty Macintosh a počítačem se systémem Windows 2000 Server nebo Windows NT Server se službami Services for Macintosh. ASCII (kód American Standard Code for Information Interchange) Viz definice: kód ASCII (American Standard Code for Information Interchange) atribut Informace, které určují, zda je soubor jen pro čtení, skrytý, připravený pro archivaci (zálohování), komprimovaný nebo šifrovaný a zda by obsah souboru měl být indexován pro rychlé vyhledávání souborů. Ve službě Active Directory je to charakteristika objektu určující typ informací, které může objekt obsahovat. Pro každou třídu objektů schéma definuje atributy, které třída objektů musí mít, a další atributy, které může mít. autorizace Proces určující akce, které je uživatel oprávněn provádět v systému počítače nebo v síti. B bajty

4 Stránka 4 Jednotky dat, které obvykle obsahují jeden znak, například písmeno, číslici nebo interpunkční znaménko. Některé jednotlivé znaky mohou vyžadovat více bajtů. Viz také: bit (binární číslice); megabajt (MB) balíček Ikona reprezentující vložené nebo propojené informace. Tyto informace mohou obsahovat celý soubor (například rastrový obrázek programu Malování) nebo část souboru (například buňku tabulky). Pokud vyberete balíček, aplikace použitá k vytvoření tohoto objektu objekt přehraje (například zvukový soubor) nebo jej otevře a zobrazí. Změníte-li původní informace, dojde k automatické aktualizaci propojených informací. Vložené informace je však nutné upravit ručně. Viz také: OLE; propojený objekt; vložený objekt barevný rozsah Určitý rozsah barev, které je zařízení schopno produkovat. Jednotlivá zařízení, jako jsou skenery, monitory a tiskárny, mohou vytvářet jedinečnou sadu barev, která je určena charakteristikami zařízení. Viz také: profil barev; vykreslení bezdrátová komunikace Komunikace mezi počítačem a jiným počítačem nebo zařízením bez pomoci drátů. Bezdrátová komunikace, která je poskytována jako součást operačního systému Windows, využívá k přenosu souborů infračerveného světla. Jinou formou bezdrátové komunikace jsou rádiové vlny, využívané v mobilních a bezdrátových telefonech. Viz také: infračervený (IR); port pro infračervený přenos; zařízení s možností infračervené komunikace běžný disk Fyzický disk, ke kterému lze získat přístup z operačních systémů MS-DOS a Windows. Běžný disk může obsahovat maximálně čtyři primární oddíly nebo tři primární oddíly a rozšířený oddíl s více logickými jednotkami. Chcete-li vytvořit oddíly zahrnující více disků, je nutné nejprve převést pomocí programu Správa disků nebo nástroje příkazového řádku Diskpart.exe běžný disk na dynamický disk. Viz také: dynamický disk; logická jednotka; MS-DOS (Microsoft Disk Operating System); primární oddíl; rozšířený oddíl běžný svazek Primární oddíl nebo logická jednotka umístěná na běžném disku. Viz také: běžný disk; logická jednotka; primární oddíl binární Numerický systém o základu 2, v němž jsou hodnoty vyjádřeny jako kombinace dvou číslic, 0 a 1. BIOS Viz definice: systém BIOS (Basic Input/Output System) bit (binární číslice) Nejmenší jednotka informací, kterou jsou počítače schopny zpracovat. Jeden bit představuje binární číslici 1 nebo 0 nebo logickou podmínku pravda nebo nepravda. Skupina 8 bitů tvoří jeden bajt, který může reprezentovat různé typy informací, například písmeno abecedy, číslo

5 Stránka 5 v desítkové soustavě nebo jiný znak. Zkratka bit byla vytvořena z anglických slov binary digit (binární číslice). Viz také: binární bity za sekundu (b/s) Počet bitů přenesených za sekundu, který slouží jako ukazatel rychlosti, jakou je zařízení, například modem, schopno přenášet data. Viz také: modem (název vznikl zkrácením slov modulátor/demodulátor) bod obnovení Reprezentace uloženého stavu počítače. Bod obnovení vytváří nástroj Obnovení systému v určitých intervalech a v případě, že zjistí zahájení změny v počítači. Bod obnovení můžete také kdykoli vytvořit ručně. brána Zařízení připojené k několika fyzickým sítím TCP/IP, které umožňuje doručovat mezi těmito sítěmi pakety IP. Brány provádějí překlady mezi různými transportními protokoly nebo formáty dat (například IPX a IP) a obecně je možno říci, že se k sítím přidávají právě kvůli možnostem překladu. V kontextu spolupráce se sítěmi Novell NetWare brány slouží jako mosty mezi protokolem SMB (Server Message Block) používaným sítěmi systému Windows a protokolem NCP (NetWare Core Protocol) používaným sítěmi NetWare. Pro bránu je rovněž používán termín směrovač IP. brána firewall Kombinace hardwaru a softwaru, která poskytuje systém zabezpečení, zpravidla s cílem zabránit neoprávněnému přístupu externích uživatelů do vnitřní sítě nebo do sítě intranet. Brána firewall zabraňuje přímé komunikaci mezi sítí a externími počítači, a to směrováním komunikace přes server proxy umístěný mimo síť. Server proxy určuje, zda je bezpečené předat soubor do sítě. Pro bránu firewall je rovněž používán termín brána zabezpečení. C CD-R Disk CD s možností záznamu. Data lze na tento disk kopírovat vícekrát, nelze je však z disku vymazat. CD-RW Disk CD s možností přepisu. Data lze na tento disk kopírovat vícekrát a je možné je z disku vymazat. certifikační hierarchie Model důvěryhodnosti certifikátů, v jehož rámci jsou cesty k certifikátům vytvářeny navázáním vztahu podřízený-nadřazený mezi certifikačními úřady. Viz také: certifikační úřad (CA) certifikační úřad (CA)

6 Stránka 6 Entita zodpovídající za vytvoření a ručící za pravost veřejných klíčů patřících uživatelům (koncovým entitám) nebo jiným certifikačním úřadům. Mezi aktivity certifikačního úřadu může patřit vazba veřejných klíčů k identifikačním jménům prostřednictvím podepsaných certifikátů, správa pořadových čísel certifikátů a odvolávání certifikátů. Viz také: certifikát; kořenový certifikační úřad certifikát Digitální dokument, který je obecně používán k ověření a zabezpečení výměny informací v otevřených sítích, jako je například Internet, sítě extranet a intranet. Certifikát zabezpečeně váže veřejný klíč k entitě, která uchovává odpovídající soukromý klíč. Certifikáty jsou digitálně podepsány vydávajícím certifikačním úřadem a mohou být vydány pro uživatele, počítač nebo službu. Nejpoužívanější formát certifikátů je definován mezinárodním standardem ITU-T X.509 verze 3. Viz také: certifikační úřad (CA); služba; soukromý klíč cesta přihlašovacího skriptu Posloupnost názvů adresářů určující umístění přihlašovacího skriptu. Jakmile se uživatel přihlásí, vyhledá ověřující počítač pomocí místní cesty přihlašovacího skriptu daného počítače (zpravidla kořenová_složka_systému\system32\repl\import\scripts) určený přihlašovací skript (pokud byl tomuto uživatelskému účtu přiřazen). Viz také: kořenová složka systému; přihlašovací skript; uživatelský účet cílový dokument Dokument, do něhož je vkládán balíček nebo propojený či vložený objekt. U vkládaných objektů se rovněž často používá termín dokument kontejneru. Viz také: vložený objekt chyba stránky Přerušení, ke kterému dojde při pokusu o čtení nebo zápis z umístění virtuální paměti, které je označeno jako nepřítomné. Ve Správci úloh se jedná o počet, kolikrát bylo nutné v rámci procesu načíst data z disku, protože nebyla nalezena v paměti. Hodnota chyb stránek se počítá od okamžiku spuštění procesu. Viz také: Rozdíl chyb stránek; Správce úloh; virtuální paměť Č časové razítko Potvrzení od důvěryhodné třetí strany o existenci určité zprávy v určitý časový okamžik. V digitálním kontextu důvěryhodná třetí strana vygeneruje pro danou zprávu důvěryhodné časové razítko tak, že pomocí služby časového razítka doplní do zprávy příslušnou časovou hodnotu a pak výsledek digitálně podepíše. Viz také: digitální podpis; služba časový server Počítač, který pravidelně synchronizuje čas všech počítačů v síti. To zajišťuje přesnost času používaného síťovými službami a místními funkcemi. čekání na volání

7 Stránka 7 Telefonní signál, kterým služba Síťová připojení převedla modem do stavu naslouchání a čekání na příchozí volání. Viz také: modem (název vznikl zkrácením slov modulátor/demodulátor) číselná soustava Libovolná soustava představující čísla. K dispozici jsou čtyři číselné soustavy: desítková, šestnáctková, osmičková a dvojková. členství ve skupině Skupiny, do nichž patří uživatelský účet. Oprávnění a práva udělená skupině jsou rovněž poskytnuta jejím členům. Ve většině případů jsou akce, které uživatel může v systému Windows provést, určeny členstvím příslušného uživatelského účtu ve skupinách. Viz také: skupina; uživatelský účet čtecí zařízení karet Smart Card Zařízení instalované v počítačích, pomocí něhož lze používat karty Smart Card poskytující zdokonalené funkce zabezpečení. Viz také: karta Smart Card D dávkový program Soubor ve formátu ASCII (neformátovaný text) obsahující jeden nebo více příkazů operačního systému. Název souboru dávkového programu má příponu CMD nebo BAT. Zadáte-li název programu na příkazový řádek nebo spustíte-li tento program v rámci jiného programu, jsou příkazy uvedené v tomto programu zpracovány sekvenčně. Pro dávkové programy je rovněž používán termín dávkové soubory. Viz také: kód ASCII (American Standard Code for Information Interchange); přihlašovací skript defragmentace Proces přepisování částí souboru do souvislých sektorů na pevném disku s cílem zvýšit rychlost přístupu a načítání. Při aktualizaci souborů mají počítače tendenci ukládat provedené aktualizace na největší souvislé volné místo na pevném disku, což je zpravidla jiný sektor než pro ostatní části souboru. Jsou-li soubory tímto způsobem fragmentovány, je nutné při každém otevření souboru projít pevný disk a vyhledat všechny části souboru, což prodlužuje dobu odezvy. Viz také: fragmentace démon LPD (Line Printer Daemon) Služba tiskového serveru, která přijímá dokumenty (tiskové úlohy) od nástrojů LPR (Line Printer Remote) spuštěných na systémech klientů. Viz také: nástroj LPR (Line Printer Remote); služba; tisková úloha; tiskový server depeše V rámci protokolu SNMP (Simple Network Management Protocol) je to zpráva odeslaná agentem systému správy, která označuje, že na hostiteli tohoto agenta došlo k určité

8 Stránka 8 události. Viz také: hostitel dialogové okno Sekundární okno obsahující tlačítka a různé druhy možností, kterými lze provést určitý příkaz nebo úlohu. digitální podpis Způsob, jímž mohou původci zpráv, souborů či jiných digitálně kódovaných informací připojit k těmto informacím svoji identitu. Proces digitálního podepisování informací má za následek převod informací (a také některých tajných informací poskytovaných odesilatelem) do značky, pro niž je používán termín podpis. Digitální podpisy se používají v prostředí veřejných klíčů a poskytují služby integrity a neodvolatelnosti. Viz také: časové razítko; služba digitální účastnická linka (DSL) Typ vysokorychlostního připojení k síti Internet využívající standardních telefonních linek. Nazývá se také širokopásmové připojení. DirectX Rozšíření operačního systému Microsoft Windows. Technologie DirectX dovoluje hrám a dalším programům používat pokročilé multimediální možnosti hardwaru. disk Paměťové zařízení připojené k počítači. Viz také: běžný disk; dynamický disk disk DVD (digitální videodisk) Typ technologie optických disků. Disk DVD (digitální videodisk) vypadá jako disk CD-ROM, ale je schopen pojmout větší množství dat. Disky DVD se často používají k ukládání plnometrážních filmů a dalšího multimediálního obsahu vyžadujícího velké množství paměti. disketa Opakovaně použitelné magnetické paměťové médium. V současnosti používaná disketa je neohebný disk o velikosti 3,5" s kapacitou 1,44 MB. Někdy se také nazývá pružný disk, protože jeho první verze byly uloženy v ohebných pouzdrech. DLL Viz definice: knihovna DLL (Dynamic-Link Library) dlouhý název Název složky nebo souboru delší než standard 8.3 (maximálně 8 znaků, za nimiž následuje tečka a přípona obsahující nejvýše 3 znaky) systému souborů FAT. Tato verze systému Windows podporuje dlouhé názvy až do délky 255 znaků. V prostředí počítačů Macintosh mohou uživatelé přiřazovat dlouhé názvy souborům a složkám na serveru a pomocí integrace sítě AppleTalk lze dlouhé názvy přiřazovat svazkům přístupným z počítačů Macintosh, a to v okamžiku jejich vytvoření. Tato verze systému Windows pro uživatele systémů MS-DOS a Windows 3.x automaticky překládá dlouhé názvy souborů a složek na názvy ve formě 8.3. Viz také: alokační tabulka souboru (FAT); MS-DOS (Microsoft Disk Operating System)

9 Stránka 9 DNS Viz definice: služba DNS (Domain Name System) dokovací stanice Jednotka pro uložení přenosného počítače obsahující přívod elektrické energie, rozšiřující patice a připojení k periferním zařízením, jako je monitor, tiskárna, klávesnice běžné velikosti a myš. Díky dokovací stanici se z přenosného počítače stává počítač stolní. Viz také: dokovat; hot docking; vyjmout z doku dokovat Připojit přenosný počítač k dokovací stanici. Viz také: dokovací stanice; hot docking; vyjmout z doku Dokumenty Složka představující vhodné místo pro ukládání dokumentů, grafiky a jiných souborů, k nimž vyžadujete rychlý přístup. Ukládáte-li soubor v programu typu WordPad nebo Malování a nevyberete jinou složku, je soubor automaticky uložen do složky Dokumenty. Viz také: domovská složka doména Skupina počítačů, které jsou součástí sítě a sdílejí společnou databázi adresářů. Doména je spravována jako jednotka se společnými pravidly a postupy. Každé doméně je přiřazen jedinečný název. Doména služby Active Directory je množina počítačů definovaná správcem sítě systému Windows. Tyto počítače sdílejí společnou databázi adresářů, zásady zabezpečení a vztahy zabezpečení s ostatními doménami. Doména Active Directory poskytuje přístup k centralizovaným účtům uživatelů a účtům skupin spravovaným správcem domény. Struktura služby Active Directory je tvořena jednou nebo více doménami, které mohou být rozloženy na více fyzických umístěních. V rámci služby DNS je doménou libovolný strom nebo podstrom oboru názvů DNS. Přestože názvy domén DNS často odpovídají doménám služby Active Directory, neměly by domény DNS být zaměňovány s doménami služby Active Directory. Viz také: Active Directory; služba DNS (Domain Name System) doména prostředku Doména systému Windows NT 4.0, která je používána jako hostitel služeb pro soubory a tisk a dalších aplikačních služeb. Viz také: doména; služba domovská složka Složka umístěná obvykle na souborovém serveru, kterou mohou správci přiřadit jednotlivým uživatelům či skupinám. Správci používají domovské složky k soustředění souborů uživatelů na určité souborové servery, což zjednodušuje zálohování. Některé programy používají domovský adresář jako výchozí složku pro dialogová okna Otevřít a Uložit jako. Domovské složky se někdy nazývají domovské adresáře. Viz také: skupina; správce dvoubajtové znaky

10 Stránka 10 Sada znaků, v níž je každý znak reprezentován dvěma bajty. V některých jazycích, například v japonštině, čínštině a korejštině, je použití dvoubajtových znakových sad nutné. dynamické úložiště Metoda ukládání v systému Windows, která umožňuje správu disků a svazků bez nutnosti restartování operačního systému. Viz také: základní úložiště dynamický disk Fyzický disk, ke kterému lze získat přístup pouze z operačních systémů Windows 2000 a Windows XP. Dynamické disky poskytují navíc oproti běžným diskům některé funkce, například svazky rozložené na více disků. Dynamické disky sledují informace o dynamických svazcích na disku a dalších dynamických discích v počítači pomocí skryté databáze. Běžné disky převedete na dynamické v modulu snap-in Správa disku nebo pomocí nástroje příkazového řádku DiskPart. Při převodu běžného disku na dynamický se ze všech běžných svazků stanou dynamické. Viz také: aktivní svazek; běžný disk; běžný svazek; dynamický svazek; svazek dynamický svazek Svazek umístěný na dynamickém disku. Systém Windows podporuje pět typů dynamických svazků: jednoduché, rozložené, zrcadlené, prokládané a svazky typu RAID-5. Dynamický svazek je formátován pomocí systému souborů (například FAT nebo NTFS) a je mu přiřazeno písmeno jednotky. Viz také: běžný disk; běžný svazek; dynamický disk; jednoduchý svazek; rozložený svazek; svazek; svazek typu RAID-5; zrcadlený svazek E EFI Viz definice: rozhraní EFI (Extensible Firmware Interface) emulace LANE (emulace místní sítě) Sada protokolů umožňujících použití stávajících síťových služeb Ethernet a Token Ring v síti ATM. Emulace LANE umožňuje připojení mezi stanicemi připojenými k místním sítím a sítím ATM. Viz také: místní síť (LAN); protokol expandovaná paměť Typ paměti, kterou lze přidat do osobních počítačů IBM. Použití expandované paměti je definováno specifikací EMS (Expanded Memory Specification), která podporuje paměťové desky obsahující paměť RAM, jež lze softwarově povolit nebo zakázat. Viz také: rozšířená paměť extrahovat Jestliže extrahujete soubor, je v zadaném adresáři vytvořena nekomprimovaná kopie tohoto souboru. Původní soubor je zachován v komprimované složce.

11 Stránka 11 F FAT Viz definice: alokační tabulka souboru (FAT) FAT32 Odvozenina systému souborů s alokační tabulkou souborů (FAT). Systém FAT32 podporuje menší velikost clusterů a větší svazky než systém FAT a v důsledku toho je přidělování místa na jednotkách FAT32 efektivnější. Viz také: alokační tabulka souboru (FAT); svazek; systém souborů NTFS faxová služba Služba systému, která poskytuje faxové služby místním a vzdáleným síťovým klientům. Mezi faxové služby patří příjem faxů a faxování dokumentů, zprávy průvodce faxováním a e- maily. Viz také: služba Filtrování kláves Funkce klávesnice, která nastaví klávesnici tak, aby bylo ignorováno krátké nebo opakované stisknutí kláves. Můžete také upravit rychlost opakování klávesnice, což je rychlost opakování znaku klávesy, kterou držíte stisknutou. Viz také: Jedním prstem; Myš klávesnicí; Ozvučení kláves fond tiskáren Dvě nebo více identických tiskáren, které jsou připojeny k jednomu tiskovému serveru a fungují jako jedna tiskárna. Pokud v tomto případě tisknete dokument, bude tisková úloha odeslána na první tiskárnu, která je v rámci fondu k dispozici. Viz také: tiskárna; tisková úloha formát UTF-8 (Unicode Transmission Format 8) Znaková sada pro protokoly, které se vyvíjejí nad rámec použití sady ASCII. Protokol UTF-8 zajišťuje podporu rozšířených znaků ASCII a překlad sady UCS-2, což je 16bitová znaková sada Unicode. Formát UTF-8 umožňuje použití mnohem širšího rozsahu názvů, než jakého lze docílit pomocí sady ASCII nebo rozšířené sady ASCII. Viz také: kód ASCII (American Standard Code for Information Interchange); standard UCS (Unicode Character System); Unicode fragmentace Rozptýlení jednotlivých částí diskového souboru na různá místa disku. K fragmentaci dochází při odstraňování starých souborů a přidávání nových. Zpomaluje přístup na disk a snižuje celkový výkon diskových operací, ovšem zpravidla nikoli závažně. Viz také: defragmentace fronta Seznam programů nebo úloh čekajících na zpracování. V terminologii tisku systému Windows fronta označuje skupinu dokumentů čekajících na vytištění. V prostředí NetWare a OS/2 fronty tvoří primární softwarové rozhraní mezi aplikací a tiskovým zařízením a uživatelé odesílají do fronty dokumenty. V systému Windows však toto rozhraní tvoří tiskárna a

12 Stránka 12 dokumenty jsou odesílány do tiskárny, nikoli do fronty. Viz také: tiskárna; transakční zpráva FTP Viz definice: protokol FTP (File Transfer Protocol) G gameport Vstupně/výstupní konektor, který slouží k připojení pákového ovladače nebo jiného zařízení pro hry k počítači. Jedná se obvykle o 15kolíkovou zdířku v zadní části skříně počítače. Viz také: sériový port gigabajt (GB) megabajtů, často se však uvádí jako hodnota odpovídající přibližně jedné miliardě bajtů. Viz také: kilobajt (kb); megabajt (MB) globální skupina Skupina zabezpečení nebo distribuční skupina, která může jako členy obsahovat uživatele, skupiny a počítače z vlastní domény. Globální skupiny zabezpečení mohou mít udělena práva a oprávnění k prostředkům v libovolné doméně ve struktuře. Globální skupiny nelze vytvářet ani spravovat v počítačích se systémem Windows XP Professional. Pro počítače se systémem Windows XP Professional, které jsou účastníky domény, však lze globálním skupinám domény udělit práva a oprávnění na těchto pracovních stanicích a mohou se stát členy místních skupin na těchto pracovních stanicích. Viz také: místní skupina; oprávnění; skupina; uživatelský účet grafická karta Viz definice: grafický adaptér grafický adaptér Rozšiřující deska, která po zapojení do osobního počítače umožňuje grafické zobrazení výstupu. Grafické zobrazení výstupu počítače závisí na logickém zapojení (v grafickém adaptéru) a na vlastnostech monitoru. Jednotlivé adaptéry nabízejí několik různých grafických režimů. K dispozici jsou dva základní grafické režimy, textový a grafický. V rámci těchto režimů nabízejí některé monitory možnost výběru rozlišení. Při nižším rozlišení je monitor schopen zobrazit více barev. Moderní adaptéry jsou vybaveny pamětí, a díky tomu není pro ukládání obrazu používána paměť RAM počítače. Většina adaptérů je navíc vybavena vlastními grafickými koprocesory pro provádění grafických výpočtů. Pro tyto adaptéry je často používán termín grafické akcelerátory. H hardware

13 Stránka 13 Fyzická součást počítače včetně všech periferních zařízení, jako jsou tiskárny, modemy a myši. hardwarová komprese Funkce, která je k dispozici na některých páskových zařízeních a která automaticky komprimuje data ukládaná na zařízení. Zpravidla se jedná o možnost, kterou lze zapnout nebo vypnout v zálohovacím programu. hardwarová konfigurace Nastavení prostředků, které byly přiděleny pro určité zařízení. Hardwarová konfigurace, která se může skládat z linek požadavků přerušení, přístupu DMA, V/V portu nebo nastavení adres paměti, je k dispozici pro každé zařízení. Viz také: adresa paměti; vstupně/výstupní (V/V) port; zařízení hardwarový profil Data popisující konfiguraci a charakteristiky určitého počítačového zařízení. Tyto informace lze využít ke konfiguraci počítačů používajících periferní zařízení. Viz také: zařízení heslo Zabezpečovací opatření, které slouží k omezení přihlašovacích jmen k uživatelským účtům a k omezení přístupu k počítačovým systémům a prostředkům. Heslo je řetězec znaků, který je nutné zadat před ověřením přihlašovacího jména nebo přístupu. Heslo se může skládat z písmen, číslic a symbolů, přičemž jsou rozlišována velká a malá písmena. Viz také: uživatelský účet heslo pro systém Windows Heslo, které používáte při přihlášení do systému Windows. Můžete také změnit nastavení a přihlásit se do systému Windows bez hesla. heslo uživatele Heslo uložené v jednotlivých uživatelských účtech. Každý uživatel má jedinečné heslo uživatele a toto heslo musí zadat při přihlašování nebo přístupu k serveru. Viz také: heslo; uživatelský účet hlavní panel Panel, který obsahuje tlačítko Start a je ve výchozím nastavení zobrazen v dolní části plochy. Klepnutím na tlačítka na hlavním panelu můžete přepínat mezi programy. Hlavní panel můžete také skrýt, přesunout do postranních částí nebo horní části pracovní plochy a upravit ho podle vlastních potřeb. Viz také: oblast upozornění; plocha; tlačítko hlavního panelu hlavní počáteční složka Sdílená složka, jejíž stávající soubory a složky jsou při počáteční konfiguraci replikace replikovány do ostatních sdílených složek. Po dokončení replikace již nemá smysl o hlavní počáteční složce hovořit, protože schopnost přijmout změny a šířit je do dalších replik má každá replika. Hlavní počáteční replikou se pak stane jiná replika. Viz také: replika; replikace; sdílená složka hlavní server

14 Stránka 14 Řídící server DNS v zóně. Hlavní servery mohou být různé a rozdělují se do dvou typů (primární a sekundární hlavní servery) v závislosti na tom, jakým způsobem získávají data zóny. hlavní spouštěcí záznam (MBR) První sektor na pevném disku, ze kterého se spouští počítač. Hlavní spouštěcí záznam obsahuje tabulku oddílů a malou část spustitelného kódu (hlavní spouštěcí kód). Viz také: Konzola pro zotavení hlavní tabulka souborů (MFT) Systémový soubor systému NTFS na svazcích formátovaných pro systém NTFS, který obsahuje informace o jednotlivých souborech a složkách svazku. Hlavní tabulka souborů je prvním souborem svazku NTFS. Viz také: alokační tabulka souboru (FAT); svazek; systém souborů NTFS hloubka barev Počet barev na pixel podporovaných monitorem a grafickou kartou. hostitel Počítač se systémem Windows, v němž je spuštěn serverový program nebo služba používaná síťovými nebo vzdálenými klienty. V rámci služby Vyrovnávání zatížení sítě je cluster tvořen několika hostiteli propojenými v místní síti. Viz také: klient; místní síť (LAN); server; služba hostitel zabezpečení Ověřovací zařízení doplňující standardní zabezpečení systému Windows a serveru pro vzdálený přístup, které ověřuje, zda je volající ze vzdáleného klienta oprávněn k připojení k serveru pro vzdálený přístup. Viz také: ověřování hot docking Proces připojení spuštěného přenosného počítače k dokovací stanici a automatického aktivování monitoru připojeného k dokovací stanici a dalších funkcí. Viz také: dokovací stanice; dokovat; vyjmout z doku HTTP Viz definice: protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol) hypertextový odkaz Barevně označený a podtržený text nebo obrázek, na který lze klepnout a přejít tak k souboru, do určitého umístění v souboru nebo umístění na stránce ve formátu HTML v síti Internet či intranet. Hypertextové odkazy lze používat také v diskusních skupinách, v rámci nástrojů Gopher, Telnet nebo na serverech FTP. Ve složkách systému Windows jsou hypertextové odkazy textové odkazy, které jsou zobrazeny v levém podokně složky. Klepnutím na tyto odkazy můžete provádět určité činnosti, například přesunout nebo kopírovat soubory, nebo přejít na jiné umístění v počítači, například do složky Dokumenty nebo do Ovládacích panelů. Ch

15 Stránka 15 Glosář neobsahuje žádné položky začínající tímto písmenem - hledej pod písmenem C.. I ID zabezpečení (SID) Datová struktura s proměnnou délkou, která identifikuje účet uživatele, skupiny a počítače. Jedinečný kód SID je přidělen každému účtu v síti v okamžiku vytvoření. Vnitřní procesy systému Windows využívají kódy SID účtů, nikoli jméno uživatele nebo název skupiny účtu. Viz také: název skupiny; účet skupiny; uživatelské jméno; uživatelský účet identifikační číslo volající stanice (TSID) Řetězec určující ID vysílajícího odběratele odeslané faxovým přístrojem při odesílání faxu přijímacímu přístroji. Tento řetězec je zpravidla kombinací faxového nebo telefonního čísla a názvu společnosti. Je často shodný s řetězcem CSID (ID volané stanice). Viz také: řetězec CSID (Called Subscriber ID) identifikátor SPID (Service Profile Identifier) Číslo s 8 až 14 číslicemi, které identifikuje služby objednané pro jednotlivé kanály B. Pokud například objednáte službu ISDN PRI, získáte od poskytovatele služeb ISDN dvě telefonní čísla a dva identifikátory SPID. Adaptéry ISDN zpravidla bez konfigurace identifikátorů SPID nefungují. Viz také: síť ISDN (Integrated Services Digital Network); služba IEEE 1394 Standard pro sériová zařízení s vysokou rychlostí, jako jsou zařízení pro úpravu digitálních obrazových a zvukových záznamů. Viz také: zařízení ikona Malý obrázek na obrazovce představující objekt, se kterým může uživatel pracovat. Ikony jsou vizuálním znázorněním objektu a umožňují uživateli provádět určité činnosti v počítači, aniž by bylo třeba si pamatovat příkazy nebo je zadávat z klávesnice. ikona systému MS-DOS Ikona systému MS-DOS se nachází v levém rohu záhlaví. Klepnutím na tuto ikonu zobrazíte nabídku Systém okna systému MS-DOS. infračervený (IR) Světlo, které je v barevném spektru za červenou. Toto záření je pro lidské oko neviditelné. Infračervené vysílače a přijímače jsou schopny infračervené signály odesílat a přijímat. Viz také: organizace IrDA (Infrared Data Association); port pro infračervený přenos; zařízení s možností infračervené komunikace infračervený přenos souborů Bezdrátový přenos souborů mezi počítačem a jiným počítačem nebo zařízením pomocí infračerveného světla. Viz také: infračervený (IR) inicializovat

16 Stránka 16 V rámci programu Správa disků jde o proces detekce disku nebo svazku a zjištění jeho stavu (například v pořádku) a typu (například dynamický). Viz také: běžný disk; běžný svazek; dynamický disk; dynamický svazek Inkoust Možnost, pomocí které lze zadat text v psané podobě. Místo převedení ručně psaného textu na strojopisný text bude text převeden na objekt a bude zobrazen přesně tak, jak byl napsán. Příklad: hello. instalovat Ve vztahu k softwaru se jedná o přidání programových souborů a složek na pevný disk a souvisejících dat do registru, aby software správně fungoval. Instalace není totéž co inovace, při níž jsou stávající programové soubory, složky a položky registru aktualizovány na novější verzi. Ve vztahu k hardwaru to znamená fyzicky připojit zařízení k počítači, zavést do počítače ovladače zařízení a nakonfigurovat vlastnosti a nastavení zařízení. Viz také: odinstalovat; ovladač zařízení; registr interconnect Privátní síť, která připojuje uzly v clusteru. Internet Engineering Task Force (IETF) Otevřená komunita návrhářů sítí, operátorů, dodavatelů a výzkumníků, kteří se zabývají vývojem architektury sítě Internet a bezproblémovým provozem sítě Internet. Technické práce jsou prováděny pracovními skupinami, které jsou uspořádány podle jednotlivých oblastí (například směrování, přenos nebo zabezpečení), a to pomocí seznamů adresátů. Standardy sítě Internet jsou vyvíjeny ve formě specifikací RFC (Requests for Comments), což jsou posloupnosti poznámek věnující se celé řadě aspektů počítačového zpracování a počítačové komunikace se zvláštním zřetelem na síťové protokoly, programy a koncepce. Internet/propojení sítí internet. Dva a více síťových segmentů propojených směrovači. Jiný termín pro propojení sítí. Internet. Celosvětová síť počítačů. Máte-li přístup k síti Internet, můžete načítat informace z miliónů zdrojů, včetně škol, vládních institucí, obchodních společností a soukromých serverů. Viz také: web internetová adresa Adresa prostředku v síti Internet, která je webovými prohlížeči používána k vyhledání prostředku v síti Internet. Internetová adresa obvykle začíná názvem protokolu, za ním je uveden název organizace, která server spravuje, a přípona určuje, o jaký typ organizace se jedná. Z adresy lze například zjistit následující informace: http: Tento webový server používá protokol HTTP (Hypertext Transfer Protocol). www: Tento server je umístěn na webu. edu: Jedná se o vzdělávací instituci. Pro internetové adresy je rovněž používán termín adresy URL (Uniform Resource Locator). Viz také: protokol; webový server

17 Stránka 17 interní síťové číslo Hexadecimální číslo o velikosti 4 bajtů, které je používáno pro účely adresování a směrování. Interní síťové číslo identifikuje virtuální síť v rámci počítače. Všechna interní síťová čísla musí být v rámci propojení sítí IPX jedinečná. Pro interní síťové číslo je rovněž používán termín virtuální síťové číslo. intranet Síť v rámci organizace využívající technologie a protokoly sítě Internet, která je však k dispozici pouze určitým uživatelům, například zaměstnancům společnosti. Síť intranet se často nazývá privátní síť. IPX/SPX Transportní protokoly používané v sítích Novell NetWare, které odpovídají kombinaci protokolů TCP a IP v sadě protokolů TCP/IP. V systému Windows je protokol IPX implementován prostřednictvím protokolu NWLink. Viz také: protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ISDN (síť Integrated Services Digital Network) Vysokorychlostní digitální telefonní služba, která může výrazně zvýšit rychlost připojení k síti Internet nebo k místní síti LAN. Síť ISDN je schopna přenášet data rychlostí až 128 kilobitů za vteřinu, což je pětkrát nebo i vícekrát rychleji než přenos u mnoha analogových modemů. ISP (poskytovatel služeb Internetu) Viz definice: poskytovatel služeb sítě Internet (ISP) J jazyk HTML (Hypertext Markup Language) Jednoduchý kódový jazyk sloužící k vytváření hypertextových dokumentů, které lze přenášet mezi platformami. Soubory HTML jsou jednoduché textové soubory ASCII, v nichž jsou vloženy kódy (označené příznaky) určující formátování a hypertextové odkazy. Viz také: kód ASCII (American Standard Code for Information Interchange) jazyk klávesnice Jazyk, který chcete použít při psaní. Tímto nastavením se řídí některé programy vytvořené pro platformu Windows. Přidáte-li nový jazyk klávesnice, bude přidáno také rozložení klávesnice pro tento jazyk. jazyk PCL (Printer Control Language) Jazyk popisu stránek vyvinutý společností Hewlett Packard pro laserové a inkoustové tiskárny. Tento jazyk se vzhledem k rozšíření laserových tiskáren standardem pro celou řadu tiskáren. Viz také: jazyk PJL (Printer Job Language); jazyk pro popis stránek (PDL); PostScript jazyk PJL (Printer Job Language) Jazyk příkazů tiskárny vyvinutý společností Hewlett Packard, který poskytuje řízení tiskárny na úrovni tiskových úloh. Pomocí příkazů jazyka PJL lze změnit výchozí nastavení tiskárny, například počet tištěných kopií. Příkazy jazyka PJL rovněž umožňují přepínání jazyků tiskárny

18 Stránka 18 mezi jednotlivými tiskovými úlohami, aniž by byl nutný zásah uživatele. Je-li podporována obousměrná komunikace, může tiskárna kompatibilní s jazykem PJL odesílat tiskovému serveru informace, například model tiskárny a stav tiskové úlohy. Viz také: jazyk PCL (Printer Control Language); jazyk pro popis stránek (PDL); PostScript jazyk pro popis stránek (PDL) Počítačový jazyk popisující uspořádání grafiky a textu na tištěné stránce. Viz také: jazyk PCL (Printer Control Language); jazyk PJL (Printer Job Language); písma PostScript; PostScript jazyk XML (Extensible Markup Language) Jazyk využívající metaznačky, který poskytuje formát pro popis strukturovaných dat. Tento jazyk usnadňuje přesnější deklarace a užitečnější výsledky hledání na různých platformách. Jazyk XML navíc umožní vytváření prohlížečích a manipulačních aplikací nové generace. jediné přihlášení Proces umožňující uživateli s doménovým účtem přihlásit se k síti pouze jednou, pomocí hesla nebo karty Smart Card, a získat tak přístup k libovolnému počítači v doméně. Viz také: doména; karta Smart Card Jedním prstem Funkce klávesnice, která umožní stisknout modifikační klávesu (CTRL, ALT nebo SHIFT) nebo klávesu s logem Windows a ponechat ji aktivní až do stisknutí jiné klávesy. Tato funkce je užitečná pro osoby, které mají problémy se stisknutím dvou kláves současně. Viz také: Filtrování kláves; Myš klávesnicí; Ozvučení kláves Jednoduché služby TCP/IP Čtyři služby protokolu TCP/IP: Character Generator, Daytime Discard, Echo a Quote of the Day. Viz také: protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol); služba jednoduchý svazek Dynamický svazek tvořený diskovým místem na jediném dynamickém disku. Jednoduchý svazek může být vytvořen jednou oblastí na disku nebo se může skládat z více vzájemně propojených oblastí na disku.. Jednoduchý svazek můžete rozšířit v rámci téhož disku nebo na další disk. Pokud jednoduchý svazek rozšíříte na další disky, stane se z něj svazek rozložený. Jednoduché svazky lze vytvářet pouze na dynamických discích. Jednoduché svazky nejsou odolné proti chybám, jejich zrcadlením však můžete vytvořit zrcadlené svazky. Viz také: dynamický disk; dynamický svazek; rozložený svazek; svazek; zrcadlený svazek jednosměrové vysílání (unicast) V sítích pro přenos dat se jedná o přenášení dat z jednoho terminálu na druhý, například z klienta na server nebo ze serveru na server. jednotka Oblast úložiště, která je formátována systémem souborů a má písmeno jednotky. Úložiště může být provedeno jako disketa, disk CD, pevný disk nebo jiný typ disku. Obsah jednotky lze zobrazit klepnutím na ikonu jednotky v Průzkumníku Windows nebo ve složce Tento

19 Stránka 19 počítač. Viz také: písmeno jednotky; svazek; systém souborů jméno a příjmení Celé jméno uživatele skládající se obvykle ze jména a příjmení (v některých případech obsahuje iniciálu druhého jména). Jméno a příjmení patří mezi informace, které modul Místní uživatelé a skupiny a modul Uživatelé a počítače služby Active Directory udržují jako součást informací identifikujících a definujících uživatelský účet. Viz také: Uživatelé a počítače služby Active Directory; uživatelský účet jméno komitenta zabezpečení Název, který jedinečně identifikuje uživatele, skupinu nebo počítač v rámci jedné domény. Jedinečnost tohoto názvu ve více doménách není zaručena. Viz také: doména; komitent zabezpečení; skupina K kabel nulového modemu Speciální kabel, díky němuž modem nevyžaduje na krátké vzdálenosti asynchronní komunikaci mezi počítači. Kabel nulového modemu emuluje komunikaci modemu. Viz také: modem (název vznikl zkrácením slov modulátor/demodulátor) kabelový modem Zařízení umožňující širokopásmové připojení k síti Internet využitím infrastruktury kabelové televize. Přístupové rychlosti se pohybují v širokém rozpětí, maximální propustnost dat je 10 megabitů za sekundu (Mb/s). kanál karta Cesta nebo propojení, jehož prostřednictvím jsou předávány neřídící informace mezi dvěma zařízeními. Například připojení rozhraní BRI (Basic Rate Interface) má sice jedno fyzické připojení, ale dva kanály pro výměnu informací mezi zařízeními. Často je používán termín kanál nosiče vyjadřující skutečnost, že kanál přenáší informace. V síti Internet je to webová stránka navržená pro přenos obsahu ze sítě Internet do počítače, obdoba přihlášení se k odběru oblíbené webové stránky. Viz také: aktivní obsah Část dialogového okna, která se podobá záložce v knize a umožňuje navigaci mezi různými oddíly informací v dialogovém okně. karta PC Card Vyměnitelné zařízení, velikosti zhruba platební karty, které lze připojit do slotu PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) v přenosném počítači. Mezi zařízení PCMCIA patří modemy, síťové karty a jednotky pevného disku. Viz také: modem (název vznikl zkrácením slov modulátor/demodulátor) karta Smart Card Zařízení o velikosti kreditní karty, které pomocí přístupového kódu umožňuje ověření na základě certifikátu a jediné přihlášení k rozlehlé síti. Na karty Smart Card lze bezpečně

20 Stránka 20 ukládat certifikáty, veřejné a soukromé klíče, hesla a další typy osobních informací. Karty Smard Card je možné přečíst specializovaným čtecím zařízením připojeným k počítači. Viz také: čtecí zařízení karet Smart Card; jediné přihlášení; ověřování kaskádování rozbočovačů Konfigurace sítě, v níž jsou rozbočovače vzájemně propojeny. Viz také: rozbočovač kazeta s písmy Modul plug-in, který je k dispozici pro některé tiskárny a obsahuje písma v několika stylech a velikostech. Tiskárny mohou využitím kazet s písmy vytvářet znaky, které se velikostí a stylem liší od znaků vestavěných do tiskárny (podobně jako při využití zaváděných písem). Viz také: písmo; zaváděná písma kazetové písmo Písmo obsažené v kazetě plug-in, která umožňuje přidávat písma do laserových, inkoustových nebo maticových tiskáren. Kazetová písma je nutné odlišit od interních písem, která jsou uložena v paměti ROM tiskárny a jsou k dispozici vždy, a od zaváděných písem, která jsou uložena na disku a která lze na tiskárnu posílat podle potřeby. Viz také: kazeta s písmy; písmo; zaváděná písma kilobajt (kb) 1024 bajtů, často se však uvádí jako hodnota odpovídající přibližně 1000 bajtů. Viz také: gigabajt (GB); megabajt (MB) klepnout Umístit ukazatel myši nad objekt a potom stlačit a uvolnit primární (levé) tlačítko myši. klepnutí pravým tlačítkem Umístit ukazatel myši nad objekt a potom stlačit a uvolnit sekundární (pravé) tlačítko myši. Klepnutím pravým tlačítkem myši zobrazíte místní nabídku, která obsahuje užitečné příkazy. Ty se mění v závislosti na místě, kam klepnete. klíč V Editoru registru je to složka zobrazená v levém podokně okna Editor registru. Klíč může obsahovat podklíče a položky hodnot. Například Environment je podklíč klíče HKEY_ CURRENT_USER. V zabezpečení protokolu IP (IPSec) hodnota použitá v algoritmu pro šifrování nebo dešifrování dat. Nastavení klíčů pro zabezpečení protokolu IP lze konfigurovat a poskytnout tak vyšší úroveň zabezpečení. Viz také: podklíč; registr klient Libovolný počítač nebo program připojený k jinému počítači nebo programu nebo vyžadující jeho služby. Termín klient může rovněž označovat software, který počítači nebo programu umožňuje vytvořit připojení. Počítač v místní síti (LAN) nebo v síti Internet, který používá sdílené síťové prostředky poskytované jiným počítačem (nazývaným server). Viz také: server klient LEC (LAN Emulation Client)

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí,

9. Sítě MS Windows. Distribuce Windows. Obchodní označení. Jednoduchý OS pro osobní počítače, pouze FAT, základní podpora peer to peer sítí, 9. Sítě MS Windows MS Windows existoval ve 2 vývojových větvích 9x a NT, tyto později byly sloučeny. V současnosti existují aktuální verze Windows XP a Windows 2003 Server. (Očekává se vydání Windows Vista)

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: VÝPOČETNÍ TECHNIKA FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b.

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE POČÍTAČOVÉ SÍTĚ A KOMUNIKACE OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 1. Počítačové sítě, základní rozdělení počítačových sítí a. vznik a vývoj počítačových sítí b. výhody počítačových sítí c. rozdělení sítí z hlediska

Více

SADA VY_32_INOVACE_PP1

SADA VY_32_INOVACE_PP1 SADA VY_32_INOVACE_PP1 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Janem Prašivkou. Kontakt na tvůrce těchto DUM: prasivka@szesro.cz Úvod do informatiky VY_32_INOVACE_PP1.PRA.01

Více

Stručný obsah. Úvod 15. KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19. KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41. KAPITOLA 3 Soubory a složky 51

Stručný obsah. Úvod 15. KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19. KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41. KAPITOLA 3 Soubory a složky 51 Stručný obsah Úvod 15 KAPITOLA 1 První kroky v systému Windows 8 19 KAPITOLA 2 Hlavní panel a jeho možnosti 41 KAPITOLA 3 Soubory a složky 51 KAPITOLA 4 Práce se schránkou 85 KAPITOLA 5 Osobní přizpůsobení

Více

Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9. Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10

Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9. Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10 Úvod 9 Proč počítačovou sí? 9 Výhody sítí 9 Druhy sítí 9 Základní prvky sítě 10 Vybavení počítače 10 Prvky sítě mimo PC 10 Klasické dělení součástí sítí 10 KAPITOLA 1 Hardwarové prvky sítí 11 Kabely 11

Více

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka.

Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. 1 Disky, adresáře (složky) a soubory Disky Pro označení disku se používají písmena velké abecedy, za nimiž následuje dvojtečka. A:, B: C:, D:, E:, F: až Z: - označení disketových mechanik - ostatní disky

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Příručka nastavení funkcí snímání

Příručka nastavení funkcí snímání Příručka nastavení funkcí snímání WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 1 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Operační systém a textový editor,

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Operační systém MS Windows XP Professional

Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém MS Windows XP Professional Operační systém základní programové vybavení počítače zprostředkovává komunikaci uživatele s počítačem s technickým vybavením počítače s aplikačním programovým

Více

Témata profilové maturitní zkoušky

Témata profilové maturitní zkoušky Střední průmyslová škola elektrotechniky, informatiky a řemesel, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Témata profilové maturitní zkoušky Obor: Elektrotechnika Třída: E4A Školní rok: 2010/2011

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.)

Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Hodinový rozpis kurzu Správce počítačové sítě (100 hod.) Předmět: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (1 v.h.) 1. VYUČOVACÍ HODINA BOZP Předmět: Základní pojmy a principy sítí (6 v.h.) 2. VYUČOVACÍ HODINA

Více

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV

Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV Téma 8: Konfigurace počítačů se systémem Windows 7 IV 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete pracovat se správou vlastností systému, postupně projdete všechny karty tohoto nastavení a vyzkoušíte

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 17 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Č á s t 1 Příprava instalace

Č á s t 1 Příprava instalace Obsah Úvod 31 Seznámení se s rodinou produktů 31 Co je nového v systému Windows Server 2003 32 Práce s touto příručkou 32 Obsah této příručky 33 Obsah disku CD-ROM 34 Komunikujte s námi 35 Část 1 Příprava

Více

2.2 Acronis True Image 19

2.2 Acronis True Image 19 Obsah Kniha první Acronis True Image 9.0 1. Úvod 15 1.1 Co je Acronis True Image? 15 1.2 Co je nového v aplikaci Acronis True Image 9.0? 15 1.3 Jaký je rozdíl mezi zálohami a diskovými obrazy disků/diskových

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

Stručný obsah KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 KAPITOLA 3 KAPITOLA 4 KAPITOLA 5 KAPITOLA 6 KAPITOLA 7 KAPITOLA 8 KAPITOLA 9 KAPITOLA 10 KAPITOLA 11 KAPITOLA 12

Stručný obsah KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 KAPITOLA 3 KAPITOLA 4 KAPITOLA 5 KAPITOLA 6 KAPITOLA 7 KAPITOLA 8 KAPITOLA 9 KAPITOLA 10 KAPITOLA 11 KAPITOLA 12 Stručný obsah KAPITOLA 1 Prohlídka počítače 23 KAPITOLA 2 Mikroprocesory 49 KAPITOLA 3 RAM 103 KAPITOLA 4 BIOS a CMOS 133 KAPITOLA 5 Rozšiřující sběrnice 165 KAPITOLA 6 Základní desky 209 KAPITOLA 7 Zdroje

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

Technologie počítačových sítí 5. cvičení

Technologie počítačových sítí 5. cvičení Technologie počítačových sítí 5. cvičení Obsah jedenáctého cvičení Active Directory Active Directory Rekonfigurace síťového rozhraní pro použití v nadřazené doméně - Vyvolání panelu Síťové připojení -

Více

Uživatel počítačové sítě

Uživatel počítačové sítě Uživatel počítačové sítě Intenzivní kurz CBA Daniel Klimeš, Ivo Šnábl Program kurzu Úterý 8.3.2005 15.00 18.00 Teoretická část Středa 9.3.2005 15.00 19.00 Praktická práce s počítačem Úterý 15.3.2005 15.00

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost, který je spolufinancován

Více

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly.

7. Aplikační vrstva. Aplikační vrstva. Počítačové sítě I. 1 (5) KST/IPS1. Studijní cíl. Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. 7. Aplikační vrstva Studijní cíl Představíme si funkci aplikační vrstvy a jednotlivé protokoly. Doba nutná k nastudování 2 hodiny Aplikační vrstva Účelem aplikační vrstvy je poskytnout aplikačním procesům

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

TC-502L TC-60xL. Tenký klient

TC-502L TC-60xL. Tenký klient TC-502L TC-60xL Tenký klient Popis přístroje Tenký klient TC-502L s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. TC-604 navíc

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Windows 7 kompletní příručka Bohdan Cafourek Vydala Grada Publishing a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 4211. publikaci Odpovědný redaktor Petr

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Informatika -- 8. ročník

Informatika -- 8. ročník Informatika -- 8. ročník stručné zápisy z Informatiky VARIACE 1 Tento dokument byl kompletně vytvořen, sestaven a vytištěn v programu dosystem - EduBase. Více informací o programu naleznete na www.dosli.cz.

Více

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány

Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Bezdrátové routery LTE & UMTS datové a hlasové brány Jak na to? Základní nastavení www.2n.cz 1. Základní nastavení V tomto dokumentu si popíšeme jak jednoduše nastavit základní funkci 2N SpeedRoute nebo

Více

TC-502L. Tenký klient

TC-502L. Tenký klient TC-502L Tenký klient Popis přístroje Tenký klient s kompletní podporou pro připojení do systémů Windows 7, Vista, Windows 2008, Windows 2003, Windows XP Pro, Linux servery. Disponuje 1x rozhraním LAN 10/100,

Více

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Počítačové sítě Počítačová síť je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě Počítače se síťovým adaptérem pracovní

Více

Nástroj Setup. Uživatelská příručka

Nástroj Setup. Uživatelská příručka Nástroj Setup Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou

Více

VPN - Virtual private networks

VPN - Virtual private networks VPN - Virtual private networks Přednášky z Projektování distribuovaných systémů Ing. Jiří Ledvina, CSc. Virtual Private Networks Virtual Private Networks Privátní sítě používají pronajaté linky Virtuální

Více

Univerzita Palackého v Olomouci. Služby spojené s Active Directory

Univerzita Palackého v Olomouci. Služby spojené s Active Directory Moderní učitel CZ.1.07/1.3.00/51.0041 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Služby spojené s Active Directory doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D. Olomouc 2015 Publikace vznikla v rámci ESF projektu

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

Modemy a síťové karty

Modemy a síťové karty Modemy a síťové karty Modem (modulator/demodulator) je zařízení, které konvertuje digitální data (používané v PC) na analogové signály, vhodné pro přenos po telefonních linkách. Na druhé straně spojení

Více

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě

Počítačové sítě. Počítačová síť. VYT Počítačové sítě Počítačové sítě Počítačová síť Je soubor technických prostředků, které umožňují spojení mezi počítači a výměnu informací prostřednictvím tohoto spojení. Postupný rozvoj během druhé poloviny 20. století.

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

SSL Secure Sockets Layer

SSL Secure Sockets Layer SSL Secure Sockets Layer internetové aplikační protokoly jsou nezabezpečené SSL vkládá do architektury šifrující vrstvu aplikační (HTTP, IMAP,...) SSL transportní (TCP, UDP) síťová (IP) SSL poskytuje zabezpečenou

Více

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka

ZMODO NVR KIT. Instalační příručka ZMODO NVR KIT Instalační příručka KROK 1 1. Zkontrolujte si obsah balení ZMODO NVR Kitu: NVR server 4 x IP kamera Napájecí adaptéry pro IP kamery LAN kabel CD se softwarem Příručka ( ke stažení na www.umax.cz)

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Programové vybavení počítačů operační systémy

Programové vybavení počítačů operační systémy Programové vybavení počítačů operační systémy Operační systém Základní program, který oživuje hardware a poskytuje prostředí pro ostatní programy Řídí využití procesoru, síťovou komunikaci, tisk, ovládá

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Příručka pro správu systému

Příručka pro správu systému Příručka pro správu systému Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Zástupce pro ES Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Nizozemsko

Více

4 Microsoft Windows XP Jednoduše

4 Microsoft Windows XP Jednoduše Obsah ÚVOD Nové zkušenosti s novými Windows XP 11 Vaším cílem je: 11 A. Hraní her, využívání encyklopedií a výukových programů, účetnictví 11 B. Procházení WWW stránek Internetu, využívání elektronické

Více

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál

ADW-4401B. Bezdrátový Ethernet/ADSL router. Uživatelský manuál ADW-4401B Bezdrátový Ethernet/ADSL router Uživatelský manuál Obsah: Kapitola 1: Úvod... 3 1.1 Celkový pohled... 3 1.2 Vlastnosti... 3 1.3 Obsah balení... 3 Kapitola 2: Popis zařízení... 4 2.1 Popis předního

Více

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00. USB teploměr teploměr s rozhraním USB měření teplot od -55 C do +125 C 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.00 Katalogový list Vytvořen: 30.5.2005 Poslední aktualizace: 26.5.2006 8:34 Počet

Více

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua

Uživatelský manuál WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua WEB SERVICE V3.0 IP kamer Dahua Obsah 1. Úvod...1 2. Přihlášení...1 3 Nastavení (Setup)...3 3.1.1. Kamera Obraz (Conditions)...3 3.1.2.1 Kamera Video Video...3 3.1.2.2. Kamera Video snímek (Snapshot)...4

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: PRÁCE S INTERNETEM A KOMUNIKACE Hana Rohrová, Roman Rohr Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: porozumět základním pojmům spojeným s používáním Internetu, dodržovat bezpečnostní opatření

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8

Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Nastavení telefonu Sony Ericsson XPERIA X8 Telefon Sony Ericsson XPERIA X8, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

APS Administrator.OP

APS Administrator.OP APS Administrator.OP Rozšiřující webový modul pro APS Administrator Přehled přítomnosti osob v oblastech a místnostech Instalační a uživatelská příručka 2004 2013,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha,

Více

Možnosti využití Windows Server 2003

Možnosti využití Windows Server 2003 Možnosti využití Windows Server 2003 Seminář z cyklu "Krůček vpřed v uskutečňování standardu služeb ICT" 1 2 3 4 5 6 Konfigurace serveru jako řadiče domény Připojení stanice do domény Vytváření doménových

Více

Aktivní prvky: síťové karty

Aktivní prvky: síťové karty Aktivní prvky: síťové karty 1 Předmět: Téma hodiny: Třída: Počítačové sítě a systémy Aktivní prvky Síťové karty (Network Interface Card) 3. a 4. ročník SŠ technické Autor: Ing. Fales Alexandr Software:

Více

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter

Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Balení obsahuje: Bezdrátový-G VPN Router s zesilovačem dosahu Instalační CD-ROM Uživatelskou příručku na CD-ROMu Síťová kabel Síťový napájecí adapter Rychlý průvodce instalací Registrační kartu Jsou dva

Více

Popis programu EnicomD

Popis programu EnicomD Popis programu EnicomD Pomocí programu ENICOM D lze konfigurovat výstup RS 232 přijímačů Rx1 DIN/DATA a Rx1 DATA (přidělovat textové řetězce k jednotlivým vysílačům resp. tlačítkům a nastavovat parametry

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

50 Zápisník skupiny. Popis modulu

50 Zápisník skupiny. Popis modulu 50 Zápisník skupiny Uživatelský modul Zápisník skupiny slouží ke strukturovanému (stromová struktura) uchovávání textových informací. Modul umožňuje text základním způsobem upravovat, texty je možné přenášet

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

BRICSCAD V15. Licencování

BRICSCAD V15. Licencování BRICSCAD V15 Licencování Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea spol.

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY 1. POUŽITÍ FIREMNÍHO CERTIFIKÁTU 1.1 Stručný popis Firemní certifikát je nový typ certifikátu, který Vám umožní zrychlit a zjednodušit Vaši práci.

Více

Acronis Backup Advanced Version 11.7

Acronis Backup Advanced Version 11.7 Acronis Backup Advanced Version 11.7 VZTAHUJE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ PRODUKTY: Advanced pro Windows Server Advanced pro PC Pro Windows Server Essentials ÚVODNÍ PŘÍRUČKA Prohlášení o autorských právech Copyright

Více

HiPath HG 1500 Multimediální komunikace ve společnostech střední velikosti

HiPath HG 1500 Multimediální komunikace ve společnostech střední velikosti HiPath HG 1500 Multimediální komunikace ve společnostech střední velikosti HiPath HG 1500 je ekonomicky výhodné řešení komunikace pro společnosti se středním objemem datového provozu. HiPath HG 1500 mění

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS

BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS BEZDRÁTOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ ROUTER 11N 300MBPS Průvodce rychlou instalací DN-70591 ÚVOD DN-70591 je kombinovaným drátovým/bezdrátovým síťovým zařízení navrženým pro specifické síťové požadavky malých podniků,

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Windows 8.1 (5. třída)

Windows 8.1 (5. třída) Windows 8.1 (5. třída) Pracovní plocha: takto vypadá Pracovní plocha u nás ve škole - pozadí Pracovní plochy - ikony na pracovní ploše - Hlavní panel - ikony na Hlavním panelu (zvýrazněná ikona spuštěné

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Počítačová síť, adresy, domény a připojení. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Počítačová síť, adresy, domény a připojení Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Počítačová síť počítačová síť = označení pro několik navzájem propojených počítačů,

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Počítačové sítě internet

Počítačové sítě internet 1 Počítačové sítě internet Historie počítačových sítí 1969 ARPANET 1973 Vinton Cerf protokoly TCP, základ LAN 1977 ověření TCP a jeho využití 1983 rozdělení ARPANETU na vojenskou a civilní část - akademie,

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění

MS WINDOWS I. řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie. Práce ve Windows XP. Architektura. Instalace. Spouštění MS WINDOWS I řada operačních systémů firmy Microsoft *1985 -? Historie Práce ve Windows XP Architektura Instalace Spouštění HISTORIE I MS-DOS 1981, první OS firmy Microsoft, pro IBM PC 16b, textový, jednouživatelský,

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Nastavení L2TP VPN ve Windows

Nastavení L2TP VPN ve Windows Nastavení L2TP VPN ve Windows Pro nastavení L2TP VPN je potřeba provést dva kroky import certifikátů a vlastní konfiguraci VPN připojení. Jedním z certifikátů, které budeme potřebovat, je certifikát certifikační

Více

Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I. Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I

Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I. Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I Téma 3: Správa uživatelského přístupu a zabezpečení I 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení si vysvětlíme, co to uživatelské a skupinové účty a jak jsou ve Windows 7 spravovány. Vyzkoušíte optimalizaci

Více

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete detailněji pracovat se Správcem zařízení a nastavením ovladačů zařízení hardware. Správce zařízení S tímto

Více

File Transfer Protocol (FTP)

File Transfer Protocol (FTP) File Transfer Protocol (FTP) protokol pro přenos souborů, jeden z klasických RFC 959 přehled specifikací na http://www.wu-ftpd.org/rfc/ opět architektura klient-server navržen s ohledem na efektivní využívání

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

S klávesovými zkratkami ovládnete Windows jako profík Novinky.cz

S klávesovými zkratkami ovládnete Windows jako profík Novinky.cz Page 1 of 5 S klávesovými zkratkami ovládnete Windows jako profík Většina lidí ovládá počítač především myší a klávesnici používá pouze na psaní. Pomocí dvou nebo třech tlačítek, které zmáčknete najednou,

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy

registrace Fyzické (tj. MAC) adresy zjištění MAC (Fyzické) adresy Stiskněte současně + R (nebo myší zvolte Start Spustit...) Do okna Spustit zadejte cmd /K ipconfig /all. V seznamu, který uvidíte, vyhledejte sekci Adaptér sítě Ethernet Připojení

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Dnešní téma. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT

Dnešní téma. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT. Oblasti standardizace v ICT Dnešní téma Oblasti standardizace v ICT Případové studie standardizace v ICT: 1) Znakové sady 2) Jazyk 1. technická infrastruktura transfer a komunikace informací, přístup k informacím, sdílení zdrojů

Více