Česká membránová platforma o.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká membránová platforma o.s."

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti platformy v roce 2012 Zpracoval(a): Ing. Dana Černínová, Ing. Blanka Košťálová Rozdělovník: představenstvo, dozorčí rada, výkonný ředitel, archiv Počet výtisků: 12 Výtisk č.: 1 Vydáno: červenec Bc. Jan Šmíd Výkonný ředitel CZEMP

2 OBSAH 1. Základní informace o platformě Základní identifikační údaje Statutární orgán Dozorčí rada Zaměstnanci Členství v CZEMP Přehled stávajících členů CZEMP právnické osoby Akademická sféra Průmyslová sféra Přehled stávajících členů CZEMP fyzické osoby Hodnocení činnosti CZEMP v roce Aktivity CZEMP v roce Financování CZEMP v roce Plán činnosti CZEMP v roce Definice hlavních cílů a předpoklady k jejich naplnění Finanční plán na rok Závěr Výroční zpráva

3 1. Základní informace o platformě Česká membránová platforma o.s. (CZEMP) je sdružení odborníků a významných institucí zaměřených na výzkum, vývoj, realizaci a využití membránových operací v technologických procesech širokého spektra výrobních odvětví. Membránové aplikace dosud nejsou v českém průmyslu dostatečně propagovány a ani využívány. Rozvoj platformy je proto základním předpokladem propojení výzkumných a vzdělávacích subjektů s výrobní sférou a dalšími institucemi, zabývajícími se vývojem a využitím technologií pro trvale udržitelný rozvoj společnosti. Propojení zmíněných subjektů umožňuje jejich vzájemnou odbornou spolupráci založenou na dokonalé informovanosti jak na národní, tak na evropské i celosvětové úrovni. 1.1 Základní identifikační údaje Obchodní název: Právní forma: IČ/DIČ: Registrace: Web: E mail: Česká membránová platforma o.s. (dále je CZEMP ) občanské sdružení /není plátce DPH Ministerstvo vnitra, čj. VS/1 1/69987/08 R Organizační struktura CZEMP je znázorněna na níže uvedeném obrázku. VALNÁ HROMADA DOZORČÍ RADA PŘEDSTAVENSTVO VÝKONNÝ ŘEDITEL PM Vzdělávání PM Komunikace PM Lidské zdroje ZAMĚSTNANCI PM projektový manažer Výroční zpráva

4 1.1.1 Statutární orgán Statutárním orgánem CZEMP je představenstvo, které pracuje ve složení: Předseda představenstva: Místopředseda představenstva: Člen představenstva: Člen představenstva: Člen představenstva: Člen představenstva: Člen představenstva: Ing. Luboš Novák, CSc. (MEGA a.s.) prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc. dr. h. c. (VŠB TU Ostrava) prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. (Univerzita Pardubice) Ing. Aleš Černín, Ph.D. (MemBrain s.r.o.) doc. Ing. Milan Šípek, CSc. (VŠCHT Praha) Ing. Kamil Kučera (VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.) Ing. Antonín Kolář (Moravia Lacto a.s.) Dozorčí rada Předseda dozorčí rady: Člen dozorčí rady: Člen dozorčí rady: doc. Ing. Zdeněk Palatý, CSc. (Univerzita Pardubice) Ing. Libuše Brožová, CSc. (ÚMCH AV ČR) Ing. Pavlína Kotrbatá (MemBrain s.r.o.) Zaměstnanci Výkonný ředitel, hlavní manažer projektu Manažer pro vzdělávání: Manažer pro komunikaci: Manažer pro řízení lidských zdrojů: Finanční manažer: Hlavní odborný garant: Odborný garant tlakové membr. procesy: Odborný garant elektromembr. procesy: Odborný garant membránové reaktory: Odborný garant separace plynů: Odborný garant membránové materiály: Odborný garant integrované systémy: Odborný garant vzdělávání: Odborný garant inovace: Bc. Jan Šmíd Ing. Dana Černínová Ing. Blanka Košťálová Ing. Lenka Bartošová Ing. Marie Nováková doc. Ing. Milan Šípek, CSc. prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. Ing. Luboš Novák, CSc. Ing. Tomáš Lederer, Ph.D. Ing. Pavel Izák, Ph.D. Ing. Miroslav Bleha, CSc. Ing. Jan Kinčl Dr. Ing. Hana Jiránková Ing. Aleš Černín, Ph.D. 2. Členství v CZEMP CZEMP je organizace, která sdružuje fyzické i právnické osoby se zájmem o membránovou problematiku. V listopadu 2012 se konala valná hromada, na níž byli představeni dva noví členové, ČEZ a.s., jehož vstup byl dlouho očekáván, a dále zástupce společnosti IKEM CZEMP má v současnosti 29 členů (21 právnických osob a 8 fyzických osob). Výroční zpráva

5 Členská základna zahrnuje jak vysoké školy a výzkumné ústavy AV ČR, tak průmyslové podniky různého zaměření a velikosti. Rozsah zaměření sahá od vývoje a výroby membrán a zařízení pro membránové technologie až po jejich využití ve výrobních postupech či výrobcích. 2.1 Přehled stávajících členů CZEMP právnické osoby Jednotlivé subjekty jsou řazeny abecedně Akademická sféra Technická Univerzita Liberec (www.tul.cz) Studentská 2, Liberec 1 Kontaktní osoba: doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. Univerzita Pardubice (www.upce.cz) Studentská 95, Pardubice Kontaktní osoba: prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. ÚMCH AV ČR, v.v.i. (www.imc.cas.cz) Heyrovského nám. 2, Praha 6 Kontaktní osoba: RNDr. František Rypáček, CSc. Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. (www.icpf.cas.cz) Rozvojová 135, Praha Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc. Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. (www.nri.cz) Hlavní 130, Husinec Řež Kontaktní osoba: Ing. Olga Ubrá Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava (www.vsb.cz) 17.listopadu 15/2172, Ostrava Poruba Kontaktní osoba: prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc.,Dr.h.c. VŠCHT Praha (www.vscht.cz) Technická 5, Praha 6 Kontaktní osoba: prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. Západočeská univerzita v Plzni (www.zcu.cz) Univerzitní 8, Plzeň Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Kadlec Výroční zpráva

6 2.1.2 Průmyslová sféra AQUA PROCON s.r.o. (www.aquaprocon.cz) Palackého tř. 12, Brno Kontaktní osoba: Denisa Pospíšilová ASIO, spol. s r.o. (www.asio.cz) Jiříkovice 83 Kontaktní osoba: Ing. Karel Plotěný ČEZ, a.s. (www.cez.cz) Duhová 2/1444, Praha 4 Kontaktní osoba: Ing. Ladislav Tvarůžek DIAMO s.p., o.z. GEAM (www.diamo.cz) Dolní Rožínka, Dolní Rožínka Kontaktní osoba: Ing. Pavel Koscielniak INTERLACTO, spol. s r.o. (www.interlacto.cz) Koubkova 13/228, Praha Kontaktní osoba: Ing. Antonín Kolář KEMIFLOC a.s. (www.kemifloc.cz) Nábř. Dr. E. Beneše 24, Přerov Kontaktní osoba: Ing. Michal Novák Kemwater ProChemie s.r.o. (www.prochemie.cz) Mládežnická 1062, Bakov nad Jizerou Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klouček MEGA a.s. (www.mega.cz) Drahobejlova 1452/54, Praha 9 Vysočany Provozovna: Pod Vinicí 87, Stráž pod Ralskem Kontaktní osoba: Ing. Luboš Novák, CSc. MEGA TEC s.r.o. (www.megatec.cz) Průmyslová 1415, Bystřice nad Perštejnem Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Matuška MemBrain s.r.o. (www.membrain.cz) Pod Vinicí 87, Stráž pod Ralskem Kontaktní osoba: Ing. Aleš Černín, Ph.D. SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o. (www.sigma vvu.cz) Výroční zpráva

7 Kontaktní osoba: J. Sigmunda 79, Lutín Ing. Jiří Šoukal, CSc. VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. (www.vitkovicepower.cz) Ruská 1142/30, Ostrav Vítkovice Kontaktní osoba: Ing. Kamil Kučera VWS Memsep s.r.o. (www.memsep.cz) U Nikolajky 1070/13, Praha Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Kutal 2.2 Přehled stávajících členů CZEMP fyzické osoby Jednotlivé osoby jsou řazeny abecedně. Ing. Miroslav Bleha, CSc. prof. Dr. Ing. Karel Bouzek Ing. Aleš Černín, Ph.D. Ing. Vlastimil Kůdela, CSc. David Linart Ing. Luboš Novák, CSc. prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. Ing. Radan Panáček 3. Hodnocení činnosti CZEMP v roce 2012 Činnost zaměstnanců platformy byla v roce 2012 zaměřena především na naplňování aktivit projektu ARoMem Akcelerace rozvoje membránových procesů prostřednictvím spolupráce v tematicky orientované síti, registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/ Projekt ARoMem je zaměřen na propojení českých vzdělávacích, výzkumných, inovativních a průmyslových subjektů a státní správy na poli membránových procesů. Výsledkem činnosti bude posílení a dlouhodobá stabilizace struktury stávající České membránové platformy sdružující nejvýznamnější subjekty v ČR aktivní v oblasti membránových procesů. Doba realizace projektu: Celkové náklady projektu (včetně nepřímých nákladů): , Kč Výroční zpráva

8 V říjnu 2012 CZEMP úspěšně uzavřela první rok realizace projektu. V tomto období byly nastartovány činnosti vedoucí k naplňování stanoveného harmonogramu projektu, které jsou rozděleny do tří klíčových aktivit. První klíčová aktivita je zaměřena především na vzdělávání a přípravu studijních materiálů. Jedná se zejména o organizaci vzdělávacích seminářů, a workshopů pro studenty terciárního vzdělávání, pracovníky vyšších a vysokých škol a pracovníky zabývající se výzkumem a vývojem. Náplní této aktivity jsou také odborné praxe studentů terciárního vzdělávání a tuzemské či zahraniční stáže pracovníků V&V na partnerských pracovištích. V úzké spolupráci akademických, výzkumných a průmyslových subjektů, za koordinace platformy, byly zahájeny přípravné práce pro vydání tří odborných monografií. Náplní druhé klíčové aktivity je rozvoj komunikační a interaktivní platformy. V průběhu roku byla prohloubena spolupráce s European Membrane Society (EMS) a European Membrane House (EMH). Pracovníci platformy se zúčastnili akcí pořádaných EMH a EMS, jakými byly např. General Assembly EMH, General Assembly EMS, A Day at European Membrane Institut v Montpellier. V navazování kontaktů s platformami mimo EU byla významná účast pracovníka platformy na konferenci Ion Transport in Organic and Inorganic Membranes v Rusku. Z prostředků projektu ARoMem byla podpořena účast dvaceti osob na mezinárodní konferenci elmempro Electromembrane processes and materials, která se konala v srpnu 2012 v Českém Krumlově. V rámci této aktivity byly inovovány webové stránky platformy. Třetí klíčová aktivita příprava lidských zdrojů, směřuje k zajištění nezávislého fungování platformy na bázi služeb členským subjektům. Pracovníci platformy, spolu se zástupci členských subjektů, absolvovali školení Řízení lidských zdrojů a Ochrana duševního vlastnictví. Bližší informace k uvedeným aktivitám jsou detailněji popsány v bodě 3.1. Kromě stávajícího projektu ARoMem byla soustředěna činnost na zajištění udržitelnosti dalšího působení platformy přípravou nových projektů. V lednu 2012 byla podána přihláška v rámci výzvy TA ČR Centra kompetence. Projekt s názvem ProTech, zpracovaný v konsorciu dalších firem bohužel nepostoupil do závěrečného kola. V rámci výzvy OPPI Spolupráce Technologické platformy II. byla na konci srpna podána přihláška projektu MEMPRO, jehož cílem je propojit zájmy průmyslových partnerů s podněty akademické a výzkumné sféry z oblasti membránových procesů a příbuzných oborů na základě vytvoření sítě regionálních pracovišť, které budou shromažďovat a hodnotit podněty z výzkumu a vyhledávat uplatnění v průmyslu a naopak. 3.1 Aktivity CZEMP v roce 2012 a) organizace vzdělávacích seminářů a workshopů V průběhu roku 2012 zorganizovali pracovníci platformy pro studenty VŠ, postgraduálních studií, pedagogy a vědecko výzkumné pracovníky dva odborné semináře tematicky zaměřené na separace plynů a par a na tlakové membránové procesy. Výroční zpráva

9 Zájemci o chemii z řad studentů, pedagogů a laické veřejnosti se zúčastnili informačního semináře, který byl uspořádán dne ve Stráži pod Ralskem. Seminář byl spojen s exkurzí ve výrobních prostorách společnosti MEGA a.s. Dále bylo uspořádáno několik neformálních setkání a workshopů, a to za účelem setkávání se odborníků a definování vhodného postupu vzájemné spolupráce v nejrůznějších zájmových oblastech. Byla zorganizována tato setkání: , Stráž pod Ralskem setkání na téma vzájemné spolupráce partnerských subjektů v oblasti získávání praxe pracovníků platformy , Praha workshop Bipolární membrány , Praha křest a setkání s autory učebnice Membránové procesy , Praha setkání k sestavení výukového modulu membránových procesů Ve dnech se v Heřmanicích v Podještědí konala mezioborová konference Syrovátka, zaměřená na mlékárenský segment, a to především na možnosti zpracování mléčné syrovátky. Konference byla zorganizována ve spolupráci se společnostmi MemBrain s.r.o. a MEGA a.s. a zúčastnili se jí zástupci z Indie, Ruska, Běloruska a České republiky. Nejvýznamnější událostí posledních dvou let byla mezinárodní konference ELMEMPRO "Electromembrane Processes and Materials" konaná ve dnech v Českém Krumlově. Sympozium představovalo setkání odborníků zaměřených na jednu z významných oblastí membránových technologií elektromembránové procesy. Konference se zúčastnilo 118 účastníků z 20 států světa, kteří vystoupili s 62 přednáškami a prezentovali 27 posterů směrovaných do tematických okruhů. Konference ELMEMPRO 2012 navázala na tradici přednášek a posterů z oboru membránových procesů na konferencích CHISA a PERMEA a je i počátkem nového řetězce setkávání odborníků v dvouletých intervalech. Součástí konference byla rovněž prezentace výsledků projektu EU DEMMEA a představení českého projektu Membránové inovační centrum MIC Membrain. Veškeré uvedené akce jsou řádně zdokumentovány a záznamy o nich jsou pro všechny členy k dispozici. Veškeré informace jsou aktuálně zveřejňovány na webových stránkách CZEMP. b) vzdělávání organizované ke zvýšení kvalifikace pracovníků V průběhu roku byly realizovány vzdělávací kurzy pro členy realizačního týmu projektu ARoMem a dále pro pracovníky výzkumu a vývoje členských subjektů CZEMP. Vzdělávací akce probíhaly dle sestaveného plánu školení a v souladu s harmonogramem projektu , Praha kurz "Řízení lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji". Účastníci kurzu měli možnost spoluúčasti na daném tématu prostřednictvím prakticky zaměřeného Výroční zpráva

10 výkladu s tréninky a ukázkami modelových situací. Největší pozornost byla věnována motivaci, krizovému pohovoru a tréningu modelové situace Assessment centre , Praha kurz Ochrana duševního vlastnictví , Liberec kurz Řízení lidských zdrojů ve vědě a výzkumu , Praha kurz Řízení projektů vědy a výzkumu. c) publikační činnost Významnou událostí roku 2012 bylo vydání učebnice Membránové procesy. Slavnostní křest učebnice proběhl na půdě Národní technické knihovny v Praze dne za účasti padesáti hostů. Na křtu nechyběli autoři, představitelé České membránové platformy, zástupci Vysoké školy chemicko technologické v Praze, Vysoké školy báňské v Ostravě, Univerzity Pardubice, Západočeské univerzity v Plzni a zástupci odborné veřejnosti. Učebnice byla vydána ve spolupráci s Vydavatelstvím VŠCHT Praha a je určena studentům přírodovědných a technických studijních oborů a všem pracovníkům, kteří se zabývají možnostmi využití membránových procesů v nejrůznějších oblastech lidské činnosti. V devíti kapitolách pojednává o teorii transportu látek membránami, o membránových materiálech, tlakových membránových procesech (mikrofiltraci, ultrafiltraci, nanofiltraci, reverzní osmóze), elektromembránových procesech (elektrodialýze, elektrodeionizaci, elektrolýze, elektroforéze, palivových článcích), membránových reaktorech a vybraných difuzních procesech (separaci plynů a par, pervaporaci, difuzní dialýze). V 11/2012 čísle časopisu Chemické listy byla publikována kladná recenze na učebnici, jejímž autorem je RNDr. Zbyněk Pientka, CSc. z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR v.v.i. Spolu s učebnicí je nabízen i CZ AJ a AJ CZ membranologický výkladový slovník. Nabídku publikací platformy rozšíří v příštím období tři tematicky zaměřené monografie. První v řadě je monografie věnovaná tlakovým membránovým procesům, jejímž hlavním autorem je prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. z Univerzity Pardubice. Následovat budou monografie zaměřené na membránové separace plynů a par a elektromembránové procesy. Vydání monografií se předpokládá v průběhu roku d) stáže a odborné praxe studentů V rámci projektu ARoMem nabízí CZEMP mimopražským studentům institucí terciárního vzdělávání zajištění odborných praxí u průmyslových a inovačních členů platfor Výroční zpráva

11 my, které jsou tematicky zaměřeny na výzkum, vývoj a aplikace membránových procesů. V roce 2012 bylo organizačně zajištěno a finančně podpořeno pět odborných praxí, kterých se zúčastnili studenti z Univerzity Pardubice. Čtyři studenti absolvovali odborné praxe ve společnosti MemBrain s.r.o. ve Stráži pod Ralskem a jeden ve státním podniku DIAMO Stráž pod Ralskem. V průběhu praxe se studenti seznámili s výrobními a technologickými procesy společnosti, zapojili se do výzkumných projektů, samostatně řešili zadané úkoly a laboratorní práce. Všechny činnosti studenti prováděli pod odborným vedením zkušených školitelů. Díky podpoře z OPVK byly studentům hrazeny náklady na stravu, ubytování a cestovné. Současně s praxemi byly nabízeny i odborné stáže pracovníkům V&V, a to jak tuzemské, tak zahraniční. Vzhledem k jedinečnosti a ke specializaci membránového oboru i k menšímu počtu V&V pracovišť v ČR nebyl o tuzemské stáže dosud bohužel velký zájem. O zahraniční stáže je zájem značný. Podpůrnou aktivitou pro odborné stáže bylo mapování technologických center v ČR, jejichž aktivity jsou zaměřeny na membránovou problematiku ve strategických směrech. CZEMP bude tyto aktivity podporovat i v nadcházejícím období, čímž přispěje k podpoře a propagaci membránové problematiky v ČR. e) inovace webových stránek Webové stránky CZEMP jsou základním zdrojem informací o činnosti CZEMP a jejích akcích. Na začátku roku 2012 byly spuštěny nové webové stránky CZEMP pod stejným odkazem Webové stránky doznaly modernizace a zjednodušení administrace, kterou nyní mohou provadět pracovníci CZEMP samostatně. Výstupem inovovaných webových stránek je pravidelně rozesílaný newsletter, který se generuje z článků uvedených na stránkách, obsahuje upoutávku na nejbližší konané akce z kalendáře a také aktuální dotazy z inovačního zásobníku, který byl na stránkách nově vytvořen. Inovační zásobník je místem pro dotazy, výměnu nápadů a zkušeností z membránové problematiky a příbuzných oborů. Uživatelům webu je určeno diskusní fórum, které slouží k volné diskuzi uživatelů na téma, které si vytvoří. f) prohloubení spolupráce s národními technologickými platformami a sdruženími, spolupráce s EMH, EMS V rámci spolupráce s národními technologickými platformami se CZEMP zúčastnila dvou setkání platforem s cílem prosazovat zájmy svých členů jedním společným hlasem a navázání užší kooperace na domácí půdě i v zahraničí. Společná práce platforem a jejich prosazování zatím bohužel přináší jen malé výsledky. Pracovníci CZEMP se účastnili významných jednání evropských organizací zabývajích se problematikou membránových procesů. Výčet zahraničních služebních cest je uveden níže, zprávy z jednotlivých akcí jsou k dispozici v CZEMP. Výroční zpráva

12 valná hromada European Membrane House (Brusel, Belgie) pravidelné roční zasedání Evropského membránového výboru (Paříž, Francie) seminář a workshop Water Sustainable Process industry: Vision 2050, jehož cílem bylo sestavení programu na udržitelné využívání vod v chemickém průmyslu a především umožnění a předání kontaktů mezi organizacemi, které se v této průmyslové oblasti v Evropě angažují (Brusel, Belgie) seminář A Day at European Membrane Institut (Montpellier, Francie). Seminář byl organizován pod záštitou regionu Languedoc Roussillon a European Membrane Institute a jeho cílem cílem bylo představení nově vybudovaného centra IEM a výměna informací. Mezi účastníky semináře byli zástupci European Membrane House, European Membrane Institute, Russian Technology Transfer Network a představitelé regionu la Region Languedoc Roussillon mezinárodní konference Ion transport in organic and inorganic membranes (Tuapse, Rusko) cílem pracovní cesty byla prezentace České membránové platformy v návaznosti na dosavadní aktivity v projektu EMH Membridge a posouzení stavu základního i aplikovaného výzkumu v oblasti iontovýměnných membrán v Rusku mezinárodní konference EUROMEMBRANE LONDON (Londýn, Velká Británie) g) rozšíření nabídky služeb pro členské subjekty Vedením CZEMP byla v roce 2012 zpracovaná aktualizovaná nabídka služeb pro členské subjekty, která zahrnuje následující: účast na realizovaných projektech: projekt ARoMem (OPVK) a další, informační servis: přehled novinek a mapování problematiky membránových procesů v ČR i zahraničí včetně aktualizace kalendáře akcí. Aktualní informace jsou distribuovány prostřednictvím newsletteru a webových stránek zvýhodnění registračních poplatků na konferencích, odborných akcích a sympoziích, bezplatná účast na seminářích, workshopech a dalších akcích pořádaných CZEMP, přístup do databáze subjektů obsahující podrobné informace o subjektu: přístrojové vybavení, tým odborníků, relevantní technologie kooperující pracoviště apod. Pro členy CZEMP je zařazení do databáze bezplatné s možností vlastní aktualizace. Výroční zpráva

13 registrace členů, přihlášení na webové stránky a přístup do uzamčených sekcí určených pouze pro členy (aktuální výzvy a dotace, články, newsletter, nabídky vzdělávání apod.), vzdělávání zástupců členských organizací v oblastech: řízení lidských zdrojů ve vědě a výzkumu, řízení projektů a ekonomický management projektů, řízení projektů vědy a výzkumu, grantový systém v ČR a EU, vlastnická práva a ochrana vzniklého duševního vlastnictví, transfer technologií a inovační proces, podpora výuky a vzdělávání v oboru, propagace a popularizace membránových procesů, nabídka a zprostředkování stáží pro výzkumné a akademické pracovníky a odborných praxí pro studenty VŠ, prezentace aktivit členů (technologie, výrobky, publikace, patenty apod.) na webových stránkách a v rámci platformou pořádaných akcích, přístup k publikacím a materiálům vydaným CZEMP, zveřejnění volných pracovních pozic v oboru s možností uveřejnění pracovních míst v sekci Volná pracovní místa na webu CZEMP, hájení zájmu členských subjektů a jejich podpora při jednání se státní správou, samosprávou a dalšími zájmovými sdruženími. 3.2 Financování CZEMP v roce 2012 Přehled příjmů CZEMP - členské příspěvky (vstupní, roční), - organizace mezinárodní konference Elmempro, - prodej vlastních odborných publikací (membranologický slovník, učebnice Membránové procesy), - dotace z OPVK - sponzorské dary Přehled výdajů CZEMP - mzdové náklady, odvody, - provoz kanceláře, služby, - služby expertů, zpracování odborných studií atd., - účast na konferencích, organizování tematických workshopů, - cestovné, - aktualizace webových stránek včetně tvorby databáze, - příprava prezentačních materiálů a předmětů, - vedení účetnictví, administrativní poplatky, - ostatní Výroční zpráva

14 V následující tabulce je uveden přehled nákladů a výnosů v roce 2012 dle účetní uzávěrky k Výnosy jsou uvedeny bez státní dotace , Kč. Položka Částka (Kč) Náklady Výnosy Hospodářský výsledek bez dotace Hospodářský výsledek s dotací Tab. č.1 přehled nákladů a výnosů v r Plán činnosti CZEMP v roce Definice hlavních cílů a předpoklady k jejich naplnění a) organizace vzdělávacích seminářů a workshopů, vzdělávání pro zvýšení kvalifikace pracovníků Komentář k naplnění cíle: Vzdělávací aktivity jsou stěžejní činností projektu ARoMem a jako takové budou aktivně realizovány i v roce Připravován je vzdělávací kurz pro pracovníky CZEMP a vybrané zástupce členských subjektů na téma transfer technologií a inovační proces. Pro studenty VŠ a pedagogické pracovníky budou uspořádány odborné semináře na témata: elektromembránové procesy, membránové materiály a membránové bioreaktory. Nadále budou na aktuální témata realizovány workshopy a plánovaná je mezioborová konference Membránové procesy ve vinařství. S ohledem na velký zájem se předpokládá opakovaní seminářů pro laiky, a to ve spolupráci s VŠCHT Praha a společností Membrain s.r.o. b) vytvoření výukového modulu membránových procesů Komentář k naplnění cíle: V rámci podpory vzdělávání bude v roce 2013 přípravena koncepce výukového modulu zaměřeného na membránové procesy a procesní inženýrství a bude zahájena jeho implementace na partnerské vysoké školy. Výukový modul představuje soubor přednášek tematicky věnovaných klíčovým membránovým procesům a materiálům, který bude vycházet z učebnice "Membránové procesy". Výroční zpráva

15 c) publikační činnost Komentář k naplnění cíle: V rámci publikační činnosti bude v roce 2013 vypsáno výběrové řízení na vydání díla tiskem. Předmětem bude vydání tří odborných monografií, pojednávajících o základních membránových procesech. Jednotlivé monografie pod názvy Tlakové membránové procesy, Membránové dělení plynů a par a Elektromembránové procesy budou vydány v průběhu roku 2013 a budou plnit roli učebnic pro studenty bakalářského, magisterského i doktorandského studia a odborné příručky pro vědeckovýzkumné pracovníky. V první polovině roku bude zpracována základní informační brožura s názvem Membránové procesy v praxi, která představí známé aplikace a tím naváže na učebnici Membránové procesy v rovině praktické. d) příprava konference MELPRO 2014 Komentář k naplnění cíle: Konference MELPRO 2014 naváže na konferenci Elmempro 2012, která se konala v Českém Krumlově. V první polovině roku 2013 bude vybrán vhodný dodavatel konferenčního registračního systému, se kterým budou zahájeny přípravné práce, vedoucí k úspěšné realizaci konference. Úkoly pro rok 2013: - stanovení termínu konference, s ohledem na termíny významných odborných akcí - prosazení konference do kalendáře akcí společností EMH, EMS - volba místa konání konference - zvolení vědeckého a organizačního výboru konference - podepsání smlouvy s vybraným dodavatelem registračního systému - sestavení webových stránek a informačních materiálů využívaných k propagaci konference - zajištění sponzorů a nabídka účasti na veletrhu průmyslových partnerů, který bude součástí konference - na podzim 2013 otevření registrace účastníků konference e) aktualizace databáze na webových stránkách CZEMP Komentář k naplnění cíle: Aktualizace databáze subjektů bude spočívat v aktivní komunikaci se zástupci organizací zodpovědnými za komunikaci, marketing apod., kteří aktualizují informace o svých subjektech v databázi. Před samotným oslovením členských subjektů dojde k revizi a uživatelskému zjednodušení databáze. Výroční zpráva

16 f) rozšíření členské základny, potenciálně o zahraniční účastníky Komentář k naplnění cíle: Snahou CZEMP je každoroční rozšíření členské základny. Vzhledem k dlouholeté spolupráci českých odborníků s odborníky ze sousedních zemí bude snahou CZEMP rozšíření členské základny o zahraniční členy. Prvním krokem může být organizace společných jednání a workshopů. g) prohloubení spolupráce s národními technologickými platformami a sdruženími, spolupráce s EMH, EMS Komentář k naplnění cíle: Spolupráce s evropskými organizacemi působícími v oblasti membránových procesů je významný zdroj výměny informací. Členství v evropských organizacích nabízí možnost zapojení českých subjektů z oblasti V&V do celoevropských projektů. CZEMP bude působit jako prostředník mezi svými členskými subjekty a evropskými organizacemi. 4.2 Finanční plán na rok 2013 Potenciální finanční zdroje CZEMP - rozšíření členské základny o další právnické osoby, - produkce komerčních marketingových produktů pro členy i nečleny (odborné publikace, studie, přehledy z dosažitelných dokumentů, webových stránek, časopisů atd.) cílem je zjednodušit přístup k informacím, - konference, vzdělávací workshopy, semináře, - služby pro státní správu strategické studie pro implementaci membránových procesů, podpora programů V&V, průmyslu atd. - dotace z OP VK, OPPP Plánované výdaje CZEMP - mzdové náklady, odvody, - provoz kanceláře, služby, - služby expertů, zpracování odborných studií atd., - účast na konferencích, tuzemských i zahraničních, - organizování tematických workshopů (pronájem konferenčních místností, občerstvení, sborníky, publikace atd.), - cestovné, - členské poplatky v EMH, EMS, - aktualizace webových stránek, - příprava prezentačních materiálů a předmětů, - vedení účetnictví, administrativní poplatky, - ostatní. Výroční zpráva

17 5. Závěr Činnost České membránové platformy byla v roce 2012 ovlivněna získáním dotace z OP VK a realizací projektu ARomem. Realizace seminářů, workshopů i konferencí vyplývala z harmonogramu projektu a z náplně jednotlivých klíčových aktivit. Membránové procesy, jako energeticky úsporné a minimální množství odpadů produkující technologie, byly prezentovány velkému počtu účastníků organizovaných akcí. Vytvořením nových webových stránek byla posílena rychlá a efetivní výměna informací mezi členskými subjekty což posiluje rozvoj a stabilizaci České membránové platformy. Platforma úzce spolupracovala s vedením European Membrane House a European Membrane Society a její pracovníci se zúčastnili jednání vrcholných orgánů těchto společností. Výroční zpráva

Česká membránová platforma o.s.

Česká membránová platforma o.s. Výroční zpráva o činnosti platformy v roce 2013 Zpracoval(a): Ing. Dana Černínová, Ing. Blanka Košťálová Rozdělovník: představenstvo, dozorčí rada, výkonný ředitel, archiv Počet výtisků: 12 Výtisk č.:

Více

Česká membránová platforma o.s.

Česká membránová platforma o.s. Výroční zpráva o činnosti platformy v roce 2009 Zpracoval(a): Ing. Dana Černínová Rozdělovník: představenstvo, dozorčí rada, výkonný ředitel, archiv Počet výtisků: 10 Výtisk č.: 1 Vydáno: březen 2010...

Více

Česká membránová platforma o.s.

Česká membránová platforma o.s. Výroční zpráva o činnosti platformy v roce 2014 Zpracoval(a): Ing. Blanka Košťálová, Ing. Dana Černínová Rozdělovník: představenstvo, dozorčí rada, výkonný ředitel, archiv Počet výtisků: 12 Výtisk č.:

Více

Podpora membránových technologií v ČR

Podpora membránových technologií v ČR Podpora membránových technologií v ČR Informační seminář VODA A MEMBRÁNOVÉ PROCESY: PERSPEKTIVY A APLIKACE Krajský úřad Libereckého kraje - Liberec - 9.9.2014 Česká membránová platforma o.s. Vznik v roce

Více

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK

Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Seminář s workshopem Agronomická fakulta MENDELU řeší projekty OP VK Partnerská síť Agronomické fakulty MENDELU s komerční sférou CZ.1.07/2.4.00/17.0022 Ing. Ivo Vyskočil MENDELU, 13. 1. 2012 Projekt OP

Více

Česká membránová platforma o.s.

Česká membránová platforma o.s. Výroční zpráva o činnosti platformy v roce 2010 Zpracoval(a): Ing. Dana Černínová Rozdělovník: představenstvo, dozorčí rada, výkonný ředitel, archiv Počet výtisků: 10 Výtisk č.: 1 Vydáno: březen 2011...

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO POTRAVINY (ČTPP) Praha, 13. září 2011 Mgr. Šárka Štejnarová 1 Vznik ČTPP výchozím bodem ETP Food For Life (podnět CIAA, ustavující zasedání 5. 7. 2005 Brusel, pod záštitou

Více

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe

Projekt TECH-NET. Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe Projekt TECH-NET Nové materiály a technologie - spojení výzkumu, vývoje a technické praxe ing. Blanka Tomková Ph.D. Fakulta textilní TUL Hlavní manažer projektu Hlavní cíl projektu: OP VK - oblast podpory

Více

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Možnosti pro vyhledávání inovací a partnerů pro zahraniční spolupráci Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994 Oddělení TC AV

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií

Centrum transferu biomedicínských technologií Centrum transferu biomedicínských technologií Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje o projektu Název projetu: Centrum transferu biomedicínských

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje

Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje Martin Štorkán, ředitel martin.storkan@institut sp.cz 2009 Institut Svazu průmyslu ČR 1 Fórum průmyslu a vysokých

Více

na bázi aplikované fyziky

na bázi aplikované fyziky Název projektu: Otevřená síť partnerství na bázi aplikované fyziky Název operačního programu: OP Operační program - Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo prioritní osy: 7.2 Název prioritní osy: Terciární

Více

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003

Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 Institut rozvoje evropských regionů, o.p.s. Výroční zpráva 2003 duben 2004 OBSAH ÚVOD... 3 POSLÁNÍ A ČINNOST IRER... 3 HLAVNÍ ČINNOST... 3 DOPLŇKOVÁ ČINNOST... 4 PŘEHLED ČINNOSTÍ VYKONÁVANÝCH V KALENDÁŘNÍM

Více

Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje

Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů a vysokých škol v oblas< výzkumu a vývoje Mar4n Štorkán, ředitel mar4n.storkan@ins4tut sp.cz Prezentace projektu pro podniky 1 Fórum průmyslu a vysokých škol

Více

Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF. Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4

Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF. Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4 Grant Office cesta k úspěšným projektům GROFF Projekt financovaný z ESF a Státního rozpočtu ČR, realizovaný v rámci OP VK/2.4 15.9. 2011, Jitka Genserová, Univerzita Pardubice Období realizace: 1. 8. 2011

Více

Vzdělávání v inovacích

Vzdělávání v inovacích Inovace ve vzdělávání Vzdělávání v inovacích Praha, 6.prosince 2007 ESF JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Inkubátor RLZ při

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Partnerství znalostního transferu

Partnerství znalostního transferu Partnerství znalostního transferu podpora nového typu partnerství podnikatelské a akademické sféry založená na úspěšném britském programu Knowledge Transfer Partnership přímá aplikace výzkumných poznatků

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Národní technologická platforma silniční doprava

Národní technologická platforma silniční doprava 7. rámcový program EU 3. výzva v prioritě Udržitelná pozemní doprava a Letectví Praha, 7. října 2009 Národní technologická platforma silniční doprava Ing. Josef Mikulík, CSc., Ing. Václav Fencl, CSc. Centrum

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN

INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN INOVACE V BIOMEDICÍNĚ 3. výroční konference projektu CEPIN Projekt CEPIN Cíle projektu vytvoření sítě partnerů realizujících aktivity projektu propojení výzkumu a vývoje mezi akademickou oblastí a praxí

Více

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace

Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU. směřující k vytvoření mezioborové integrace Inovace studijních programů AF a ZF MENDELU směřující k vytvoření mezioborové integrace CZ.1.07/2.2.00/28.0302 Klíčová aktivita KA5 Propojení univerzitního prostředí s trhem práce Garant aktivity Ing.

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4

Seminář k problematice spolupráce v OP VK 2.4 spolupráce v OP VK 2.4 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně www.fme.vutbr.cz spolupráce v OP VK 2.4 1 FSI základní údaje založena v r. 1900 (110. výročí v r. 2010) druhá největší fakulta VUT 3560 studentů,

Více

KOMUNIKAČNÍ A INTERAKTIVNÍ PLATFORMA TEXTILNÍHO A ODĚVNÍHO PRŮMYSLU

KOMUNIKAČNÍ A INTERAKTIVNÍ PLATFORMA TEXTILNÍHO A ODĚVNÍHO PRŮMYSLU KOMUNIKAČNÍ A INTERAKTIVNÍ PLATFORMA TEXTILNÍHO A ODĚVNÍHO PRŮMYSLU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/12.0086 Zahájení projektu: 15. 10. 2009 Ukončení projektu: 14. 9. 2012 Projekt je spolufinancován

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt OP VK: Tvorba a internacionalizace špičkových vědeckých týmů a zvyšování jejich excelence na Fakultě stavební VŠB-TUO Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

GRANT OFFICE Network Czech Republic. Centrum podpory projektů Vysoké učení technické v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.

GRANT OFFICE Network Czech Republic. Centrum podpory projektů Vysoké učení technické v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr. GRANT OFFICE Network Czech Republic Centrum podpory projektů Vysoké učení technické v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 10:00 10:15 Zahájení 10:15 12:00 Prezentace projektů

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča

Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča Centrum transferu biomedicínských technologií Kamil Kuča Fakultní nemocnice Hradec Králové Univerzita Hradec Králové Fakulta vojenského zdravotnictví Základní údaje Základní údaje o projektu Název projetu:

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2010 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager

Title. Sub-title. Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV. Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Podpora transferu technologií a možnosti financování VaV Title Ing. Lukáš Gottesman BIC Ostrava projektový manager Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry 2 Základní

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Celková částka určená na financování OP VK činí zhruba 2.15 mld. zdroje EU (ESF) tvoří 85 % částky ( asi 1.83 mld. ) zdroje státního rozpočtu ČR tvoří

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR

Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO. Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Aktivity ESA BIC, ESA TT-Broker a spolupráce s ESO Jiří JANOŠEC Technologické centrum AV ČR Technologické centrum AV ČR Sdružení právnických osob založeno v roce 1994; www.tc.cz Oddělení TC AV ČR: ORP

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Představení projektu a řešitelského týmu

Představení projektu a řešitelského týmu Představení projektu a řešitelského týmu Excelence doktorského studia na AF MENDELU pro navazující evropskou vědecko výzkumnou kariéru CZ.1.07/2.3.00/20.0005 Dotační titul Operační program: Vzdělávání

Více

21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 spojené s výstavou BETON 2014

21. BETONÁŘSKÉ DNY 2014 spojené s výstavou BETON 2014 VÝZVA K ZASLÁNÍ ANOTACE ODBORNÉHO PŘÍSPĚVKU PŘEDBĚŽNÁ POZVÁNKA Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu UZÁVĚRKA ANOTACÍ: 30. ČERVNA 2014 VYBRANÉ PŘÍSPĚVKY ZE SBORNÍKU K 21. BD 2014 BUDOU ZAŘAZENY

Více

Zkušenosti z realizace projektu. dovedností ve vědě a výzkumu (CENMAD)

Zkušenosti z realizace projektu. dovedností ve vědě a výzkumu (CENMAD) Zkušenosti z realizace projektu Centrum manažerských dovedností ve vědě a výzkumu (CENMAD) Nositel projektu: Partneři projektu: APRA Praha asociace PR agentur M&J Consulting s.r.o., Pardubice První regionální

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

Studentská vědecká konference 2006

Studentská vědecká konference 2006 Studentská vědecká konference 2006 Sekce: INFORMATIKA A CHEMIE 24.11.2006 Zahájení v 9:00 hodin, budova B, místnost BS2 Komise: Doc. RNDr. Tomáš Vaněk, CSc. - předseda Anna Součková, PhDr. Ing. Miloslav

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva

OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva OP VK, individuální projekty ostatní prioritní osa 2, oblast podpory 2.4 1. výzva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo dne 3. dubna 2009 přijímání projektových žádostí do Operačního programu

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094

SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Pavel Švejda Praha, 2. 12. 2014 Úvodní plenární sekce INOVACE 2014 1 SPINNET Doba řešení projektu: 09/2011 08/2014, udržitelnost

Více

IRP 2012 Oponentní řízení projektů FROV JU PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013

IRP 2012 Oponentní řízení projektů FROV JU PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013 PaedDr. Jiří Koleček 10. 1. 2013 IRP 2012 na FROV JU Rozpočet celkem: 2 388 800,- Kč (čerpáno 2 383 739,- Kč) P 03: Projektové řízení VaV záměrů FROV JU garant: doc. Ing. Tomáš Policar, Ph.D. P 07: Posílení

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR

Společnost vědeckotechnických parků ČR Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 K průběhu regionálních workshopů Ing. Petr Konečný regionální projektový manažer Praha, 4. 12. 2013 Celostátní konference projektu

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network Podpora podniků na dosah ruky European Commission Enterprise and Industry Základní informace o síti Title of the presentation Date 2 Evropskásíť, jejímžhlavním cílem je podpora

Více

Statut soutěže Česká hlava pro ročník 2015

Statut soutěže Česká hlava pro ročník 2015 Statut soutěže Česká hlava pro ročník 2015 Preambule 1. Soutěž, vyhlašuje společnost Česká hlava PROJEKT, z.ú., Hradešínská 977/5, 101 00 Praha 10 - Vinohrady, jakožto realizátor projektu Česká hlava na

Více

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014

Společnost vědeckotechnických parků ČR. Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094. Jaroslav Lakomý. České Budějovice, 2.4.2014 Společnost vědeckotechnických parků ČR Projekt SPINNET CZ.1.07/2.4.00/17.0094 Jaroslav Lakomý České Budějovice, 2.4.2014 Seminář s účastí zahraničního experta věnovaný mechatronice 1 Doba řešení projektu:

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 16. mezinárodní veletrh invencí a inovací 14. ročník Ceny Inovace roku 2009

16. mezinárodní sympozium INOVACE 2009 16. mezinárodní veletrh invencí a inovací 14. ročník Ceny Inovace roku 2009 Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými

Více

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL

Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Podpora V&V v regionech v 7. RP REGIONY ZNALOSTÍ, VÝZKUMNÝ POTENCIÁL Setkání se zástupci regionů Brusel, 30. května 2008 Lenka Havlíčková, TC AV ČR REGIONAL NCP havlickova@tc.cz REGIONY ZNALOSTÍ CÍL posilování

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice

Curriculum Vitae. Staňkova 14,70030 Ostrava-Výškovice Curriculum Vitae Osobní údaje: Jméno: Tituly: Datum a místo narození: Adresa: Kontaktní adresa: Josef Novák doc., Ing,CSc. 4.3.1945, Krásná, okres Frýdek-Místek Výškovická 146, 70030 Ostrava-Výškovice

Více

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY

PŘÍRODNÍ RIZIKA A JEJICH SOCIÁLNÍ DŮSLEDKY Ústav geoniky Academie věd ČR, v.v.i., oddělení environmenátlní geografie a VŠB Technická Univerzita Ostrava, IT4Innovations Národní superpočítačové centrum 10. mezinárodní geografická konfernece CONGEO

Více

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 4

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Úvod do Geografických Informačních Systémů 3.seminární práce Představení organizace Jana Bittnerová Plzeň, 2004 Osnova: 1. vznik asociace 2. organizační

Více

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy CZ.1.07/2.3.00/09.0151 Západočeská univerzita v Plzni 4. prosince 2009 Obsah Proč byl tento projekt připraven? Cíle projektu Aktivity projektu Realizované aktivity

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Projekt Inovace studijního programu Stavební inženýrství Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daniela Vojkovská Projekt Inovace studijního

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Výroční zpráva za rok 2001

Výroční zpráva za rok 2001 S O C I Á L N Í A G E N T U R A občanské sdružení Výroční zpráva za rok 2001 Tichá 142, 400 10 Ústí nad Labem Tel.:+42 047 52 32 404 E-mail: soc.agentura@volny.cz IČO: 265 40 495 Vznik, poslání a cíle

Více

SZCZYRK 25. a 26. 11. 2010

SZCZYRK 25. a 26. 11. 2010 Zapojení Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava v rámci projektu Program profesní přípravy specialistů lídrů transferu inovací a moderních technologií do firem na polsko-českém pohraničí Zpracoval:

Více

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY. Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy

ASOCIACE PRACOVNÍKŮ UNIVERZITNÍ ADMINISTRATIVY. Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy Zápis z valné hromady Asociace pracovníků univerzitní administrativy Datum konání: 09. 11. 2011 Místo konání: VUT v Brně, Antonínská 548/1 Čas konání: 10:00 Program jednání: 1. doplnění revizní komise

Více

Statut soutěže Česká hlava

Statut soutěže Česká hlava Statut soutěže Česká hlava 1. Soutěž vyhlašuje společnost Česká hlava Promo s.r.o. - Hradešínská 977/5, Praha 10 jakožto realizátor projektu Česká hlava na podporu vědy, techniky, vývoje a poznání spolu

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče

Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky s celoškolskou působností Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra sociálnej práce o z n a m u j í, že

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006

Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry. Praha 25/1/2006 Setkání zpracovatelů projektů do programu Klastry Praha 25/1/2006 1 Jaké to dnes bude? Názorné Poučné Aktivní - nejsme už začátečníci novinky na CzechInvestu současný vývoj v oblasti podpory klastrů budoucí

Více

Asociace inovačního podnikání ČR

Asociace inovačního podnikání ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvem průmyslu a obchodu, Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu Parlamentu ČR, tuzemskými a zahraničními členy a partnery

Více

PROJEKT CENTRUM PRO INOVACE V OBORU

PROJEKT CENTRUM PRO INOVACE V OBORU PROJEKT CENTRUM PRO INOVACE V OBORU NANOMATERIÁLŮ A NANOTECHNOLOGIÍ CESTA KE ZVÝŠENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH A POSTGRADUÁLNÍCH STUDENTŮ Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v.v.i. Ing.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení

Více

Rozvoj lidských zdrojů. Program podpory: 15.A Zkvalitňov

Rozvoj lidských zdrojů. Program podpory: 15.A Zkvalitňov Operační program Rozvoj lidských zdrojů Program podpory: 15.A Zkvalitňov ování vzdělávání na vysokých školách Název projektu: Studijní opory s převažujícími distančními prvky pro předměty teoretického

Více

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3),

a) kreditem bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání 3), 321/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 19. srpna 2008, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného

Více

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Potřebujeme hledat nové způsoby podpory českého nábytkářství? Jaká je kondice českého nábytkářského

Více

Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ

Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ Prezentace ČESKÁ CHEMIE.CZ Doc. Ing. Libor Čapek, Ph.D. Mgr. Luboš Kopecký Přerov 24. října 2012 Strana 1 26. červenec 2012 Co je Českáchemie.cz? českáchemie.cz = součást projektu Partnerství pro chemii

Více

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz

Mgr. Yvona Vyhnánková. Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková Kancelář zahraničních styků Křížkovského 8 77147 Olomouc www.iro.upol.cz ilo@upol.cz Agenda Smlouvy o spolupráci Propagace a reprezentace UP v zahraničí Organizace zahraničních návštěv

Více

ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska

ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska ŠKOLY PRO REGION - modernizace ŠVP ZV v českorakouském příhraničí Novohradska registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/02.0037 Datum zahájení projektu: 1. 1. 2010 Datum ukončení projektu: 30. 6. 2012

Více

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně na rok 2015 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém)

Vyhláška č. 423 r. 2004 Sb. (kreditní systém) 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA

423/2004 Sb. VYHLÁŠKA 423/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 30. června 2004, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

Více