Česká membránová platforma o.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká membránová platforma o.s."

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti platformy v roce 2012 Zpracoval(a): Ing. Dana Černínová, Ing. Blanka Košťálová Rozdělovník: představenstvo, dozorčí rada, výkonný ředitel, archiv Počet výtisků: 12 Výtisk č.: 1 Vydáno: červenec Bc. Jan Šmíd Výkonný ředitel CZEMP

2 OBSAH 1. Základní informace o platformě Základní identifikační údaje Statutární orgán Dozorčí rada Zaměstnanci Členství v CZEMP Přehled stávajících členů CZEMP právnické osoby Akademická sféra Průmyslová sféra Přehled stávajících členů CZEMP fyzické osoby Hodnocení činnosti CZEMP v roce Aktivity CZEMP v roce Financování CZEMP v roce Plán činnosti CZEMP v roce Definice hlavních cílů a předpoklady k jejich naplnění Finanční plán na rok Závěr Výroční zpráva

3 1. Základní informace o platformě Česká membránová platforma o.s. (CZEMP) je sdružení odborníků a významných institucí zaměřených na výzkum, vývoj, realizaci a využití membránových operací v technologických procesech širokého spektra výrobních odvětví. Membránové aplikace dosud nejsou v českém průmyslu dostatečně propagovány a ani využívány. Rozvoj platformy je proto základním předpokladem propojení výzkumných a vzdělávacích subjektů s výrobní sférou a dalšími institucemi, zabývajícími se vývojem a využitím technologií pro trvale udržitelný rozvoj společnosti. Propojení zmíněných subjektů umožňuje jejich vzájemnou odbornou spolupráci založenou na dokonalé informovanosti jak na národní, tak na evropské i celosvětové úrovni. 1.1 Základní identifikační údaje Obchodní název: Právní forma: IČ/DIČ: Registrace: Web: E mail: Česká membránová platforma o.s. (dále je CZEMP ) občanské sdružení /není plátce DPH Ministerstvo vnitra, čj. VS/1 1/69987/08 R Organizační struktura CZEMP je znázorněna na níže uvedeném obrázku. VALNÁ HROMADA DOZORČÍ RADA PŘEDSTAVENSTVO VÝKONNÝ ŘEDITEL PM Vzdělávání PM Komunikace PM Lidské zdroje ZAMĚSTNANCI PM projektový manažer Výroční zpráva

4 1.1.1 Statutární orgán Statutárním orgánem CZEMP je představenstvo, které pracuje ve složení: Předseda představenstva: Místopředseda představenstva: Člen představenstva: Člen představenstva: Člen představenstva: Člen představenstva: Člen představenstva: Ing. Luboš Novák, CSc. (MEGA a.s.) prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc. dr. h. c. (VŠB TU Ostrava) prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. (Univerzita Pardubice) Ing. Aleš Černín, Ph.D. (MemBrain s.r.o.) doc. Ing. Milan Šípek, CSc. (VŠCHT Praha) Ing. Kamil Kučera (VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.) Ing. Antonín Kolář (Moravia Lacto a.s.) Dozorčí rada Předseda dozorčí rady: Člen dozorčí rady: Člen dozorčí rady: doc. Ing. Zdeněk Palatý, CSc. (Univerzita Pardubice) Ing. Libuše Brožová, CSc. (ÚMCH AV ČR) Ing. Pavlína Kotrbatá (MemBrain s.r.o.) Zaměstnanci Výkonný ředitel, hlavní manažer projektu Manažer pro vzdělávání: Manažer pro komunikaci: Manažer pro řízení lidských zdrojů: Finanční manažer: Hlavní odborný garant: Odborný garant tlakové membr. procesy: Odborný garant elektromembr. procesy: Odborný garant membránové reaktory: Odborný garant separace plynů: Odborný garant membránové materiály: Odborný garant integrované systémy: Odborný garant vzdělávání: Odborný garant inovace: Bc. Jan Šmíd Ing. Dana Černínová Ing. Blanka Košťálová Ing. Lenka Bartošová Ing. Marie Nováková doc. Ing. Milan Šípek, CSc. prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. Ing. Luboš Novák, CSc. Ing. Tomáš Lederer, Ph.D. Ing. Pavel Izák, Ph.D. Ing. Miroslav Bleha, CSc. Ing. Jan Kinčl Dr. Ing. Hana Jiránková Ing. Aleš Černín, Ph.D. 2. Členství v CZEMP CZEMP je organizace, která sdružuje fyzické i právnické osoby se zájmem o membránovou problematiku. V listopadu 2012 se konala valná hromada, na níž byli představeni dva noví členové, ČEZ a.s., jehož vstup byl dlouho očekáván, a dále zástupce společnosti IKEM CZEMP má v současnosti 29 členů (21 právnických osob a 8 fyzických osob). Výroční zpráva

5 Členská základna zahrnuje jak vysoké školy a výzkumné ústavy AV ČR, tak průmyslové podniky různého zaměření a velikosti. Rozsah zaměření sahá od vývoje a výroby membrán a zařízení pro membránové technologie až po jejich využití ve výrobních postupech či výrobcích. 2.1 Přehled stávajících členů CZEMP právnické osoby Jednotlivé subjekty jsou řazeny abecedně Akademická sféra Technická Univerzita Liberec (www.tul.cz) Studentská 2, Liberec 1 Kontaktní osoba: doc. Dr. Ing. Miroslav Černík, CSc. Univerzita Pardubice (www.upce.cz) Studentská 95, Pardubice Kontaktní osoba: prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. ÚMCH AV ČR, v.v.i. (www.imc.cas.cz) Heyrovského nám. 2, Praha 6 Kontaktní osoba: RNDr. František Rypáček, CSc. Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. (www.icpf.cas.cz) Rozvojová 135, Praha Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc. Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. (www.nri.cz) Hlavní 130, Husinec Řež Kontaktní osoba: Ing. Olga Ubrá Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava (www.vsb.cz) 17.listopadu 15/2172, Ostrava Poruba Kontaktní osoba: prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc.,Dr.h.c. VŠCHT Praha (www.vscht.cz) Technická 5, Praha 6 Kontaktní osoba: prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. Západočeská univerzita v Plzni (www.zcu.cz) Univerzitní 8, Plzeň Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Kadlec Výroční zpráva

6 2.1.2 Průmyslová sféra AQUA PROCON s.r.o. (www.aquaprocon.cz) Palackého tř. 12, Brno Kontaktní osoba: Denisa Pospíšilová ASIO, spol. s r.o. (www.asio.cz) Jiříkovice 83 Kontaktní osoba: Ing. Karel Plotěný ČEZ, a.s. (www.cez.cz) Duhová 2/1444, Praha 4 Kontaktní osoba: Ing. Ladislav Tvarůžek DIAMO s.p., o.z. GEAM (www.diamo.cz) Dolní Rožínka, Dolní Rožínka Kontaktní osoba: Ing. Pavel Koscielniak INTERLACTO, spol. s r.o. (www.interlacto.cz) Koubkova 13/228, Praha Kontaktní osoba: Ing. Antonín Kolář KEMIFLOC a.s. (www.kemifloc.cz) Nábř. Dr. E. Beneše 24, Přerov Kontaktní osoba: Ing. Michal Novák Kemwater ProChemie s.r.o. (www.prochemie.cz) Mládežnická 1062, Bakov nad Jizerou Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Klouček MEGA a.s. (www.mega.cz) Drahobejlova 1452/54, Praha 9 Vysočany Provozovna: Pod Vinicí 87, Stráž pod Ralskem Kontaktní osoba: Ing. Luboš Novák, CSc. MEGA TEC s.r.o. (www.megatec.cz) Průmyslová 1415, Bystřice nad Perštejnem Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Matuška MemBrain s.r.o. (www.membrain.cz) Pod Vinicí 87, Stráž pod Ralskem Kontaktní osoba: Ing. Aleš Černín, Ph.D. SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o. (www.sigma vvu.cz) Výroční zpráva

7 Kontaktní osoba: J. Sigmunda 79, Lutín Ing. Jiří Šoukal, CSc. VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. (www.vitkovicepower.cz) Ruská 1142/30, Ostrav Vítkovice Kontaktní osoba: Ing. Kamil Kučera VWS Memsep s.r.o. (www.memsep.cz) U Nikolajky 1070/13, Praha Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Kutal 2.2 Přehled stávajících členů CZEMP fyzické osoby Jednotlivé osoby jsou řazeny abecedně. Ing. Miroslav Bleha, CSc. prof. Dr. Ing. Karel Bouzek Ing. Aleš Černín, Ph.D. Ing. Vlastimil Kůdela, CSc. David Linart Ing. Luboš Novák, CSc. prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. Ing. Radan Panáček 3. Hodnocení činnosti CZEMP v roce 2012 Činnost zaměstnanců platformy byla v roce 2012 zaměřena především na naplňování aktivit projektu ARoMem Akcelerace rozvoje membránových procesů prostřednictvím spolupráce v tematicky orientované síti, registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/ Projekt ARoMem je zaměřen na propojení českých vzdělávacích, výzkumných, inovativních a průmyslových subjektů a státní správy na poli membránových procesů. Výsledkem činnosti bude posílení a dlouhodobá stabilizace struktury stávající České membránové platformy sdružující nejvýznamnější subjekty v ČR aktivní v oblasti membránových procesů. Doba realizace projektu: Celkové náklady projektu (včetně nepřímých nákladů): , Kč Výroční zpráva

8 V říjnu 2012 CZEMP úspěšně uzavřela první rok realizace projektu. V tomto období byly nastartovány činnosti vedoucí k naplňování stanoveného harmonogramu projektu, které jsou rozděleny do tří klíčových aktivit. První klíčová aktivita je zaměřena především na vzdělávání a přípravu studijních materiálů. Jedná se zejména o organizaci vzdělávacích seminářů, a workshopů pro studenty terciárního vzdělávání, pracovníky vyšších a vysokých škol a pracovníky zabývající se výzkumem a vývojem. Náplní této aktivity jsou také odborné praxe studentů terciárního vzdělávání a tuzemské či zahraniční stáže pracovníků V&V na partnerských pracovištích. V úzké spolupráci akademických, výzkumných a průmyslových subjektů, za koordinace platformy, byly zahájeny přípravné práce pro vydání tří odborných monografií. Náplní druhé klíčové aktivity je rozvoj komunikační a interaktivní platformy. V průběhu roku byla prohloubena spolupráce s European Membrane Society (EMS) a European Membrane House (EMH). Pracovníci platformy se zúčastnili akcí pořádaných EMH a EMS, jakými byly např. General Assembly EMH, General Assembly EMS, A Day at European Membrane Institut v Montpellier. V navazování kontaktů s platformami mimo EU byla významná účast pracovníka platformy na konferenci Ion Transport in Organic and Inorganic Membranes v Rusku. Z prostředků projektu ARoMem byla podpořena účast dvaceti osob na mezinárodní konferenci elmempro Electromembrane processes and materials, která se konala v srpnu 2012 v Českém Krumlově. V rámci této aktivity byly inovovány webové stránky platformy. Třetí klíčová aktivita příprava lidských zdrojů, směřuje k zajištění nezávislého fungování platformy na bázi služeb členským subjektům. Pracovníci platformy, spolu se zástupci členských subjektů, absolvovali školení Řízení lidských zdrojů a Ochrana duševního vlastnictví. Bližší informace k uvedeným aktivitám jsou detailněji popsány v bodě 3.1. Kromě stávajícího projektu ARoMem byla soustředěna činnost na zajištění udržitelnosti dalšího působení platformy přípravou nových projektů. V lednu 2012 byla podána přihláška v rámci výzvy TA ČR Centra kompetence. Projekt s názvem ProTech, zpracovaný v konsorciu dalších firem bohužel nepostoupil do závěrečného kola. V rámci výzvy OPPI Spolupráce Technologické platformy II. byla na konci srpna podána přihláška projektu MEMPRO, jehož cílem je propojit zájmy průmyslových partnerů s podněty akademické a výzkumné sféry z oblasti membránových procesů a příbuzných oborů na základě vytvoření sítě regionálních pracovišť, které budou shromažďovat a hodnotit podněty z výzkumu a vyhledávat uplatnění v průmyslu a naopak. 3.1 Aktivity CZEMP v roce 2012 a) organizace vzdělávacích seminářů a workshopů V průběhu roku 2012 zorganizovali pracovníci platformy pro studenty VŠ, postgraduálních studií, pedagogy a vědecko výzkumné pracovníky dva odborné semináře tematicky zaměřené na separace plynů a par a na tlakové membránové procesy. Výroční zpráva

9 Zájemci o chemii z řad studentů, pedagogů a laické veřejnosti se zúčastnili informačního semináře, který byl uspořádán dne ve Stráži pod Ralskem. Seminář byl spojen s exkurzí ve výrobních prostorách společnosti MEGA a.s. Dále bylo uspořádáno několik neformálních setkání a workshopů, a to za účelem setkávání se odborníků a definování vhodného postupu vzájemné spolupráce v nejrůznějších zájmových oblastech. Byla zorganizována tato setkání: , Stráž pod Ralskem setkání na téma vzájemné spolupráce partnerských subjektů v oblasti získávání praxe pracovníků platformy , Praha workshop Bipolární membrány , Praha křest a setkání s autory učebnice Membránové procesy , Praha setkání k sestavení výukového modulu membránových procesů Ve dnech se v Heřmanicích v Podještědí konala mezioborová konference Syrovátka, zaměřená na mlékárenský segment, a to především na možnosti zpracování mléčné syrovátky. Konference byla zorganizována ve spolupráci se společnostmi MemBrain s.r.o. a MEGA a.s. a zúčastnili se jí zástupci z Indie, Ruska, Běloruska a České republiky. Nejvýznamnější událostí posledních dvou let byla mezinárodní konference ELMEMPRO "Electromembrane Processes and Materials" konaná ve dnech v Českém Krumlově. Sympozium představovalo setkání odborníků zaměřených na jednu z významných oblastí membránových technologií elektromembránové procesy. Konference se zúčastnilo 118 účastníků z 20 států světa, kteří vystoupili s 62 přednáškami a prezentovali 27 posterů směrovaných do tematických okruhů. Konference ELMEMPRO 2012 navázala na tradici přednášek a posterů z oboru membránových procesů na konferencích CHISA a PERMEA a je i počátkem nového řetězce setkávání odborníků v dvouletých intervalech. Součástí konference byla rovněž prezentace výsledků projektu EU DEMMEA a představení českého projektu Membránové inovační centrum MIC Membrain. Veškeré uvedené akce jsou řádně zdokumentovány a záznamy o nich jsou pro všechny členy k dispozici. Veškeré informace jsou aktuálně zveřejňovány na webových stránkách CZEMP. b) vzdělávání organizované ke zvýšení kvalifikace pracovníků V průběhu roku byly realizovány vzdělávací kurzy pro členy realizačního týmu projektu ARoMem a dále pro pracovníky výzkumu a vývoje členských subjektů CZEMP. Vzdělávací akce probíhaly dle sestaveného plánu školení a v souladu s harmonogramem projektu , Praha kurz "Řízení lidských zdrojů ve výzkumu a vývoji". Účastníci kurzu měli možnost spoluúčasti na daném tématu prostřednictvím prakticky zaměřeného Výroční zpráva

10 výkladu s tréninky a ukázkami modelových situací. Největší pozornost byla věnována motivaci, krizovému pohovoru a tréningu modelové situace Assessment centre , Praha kurz Ochrana duševního vlastnictví , Liberec kurz Řízení lidských zdrojů ve vědě a výzkumu , Praha kurz Řízení projektů vědy a výzkumu. c) publikační činnost Významnou událostí roku 2012 bylo vydání učebnice Membránové procesy. Slavnostní křest učebnice proběhl na půdě Národní technické knihovny v Praze dne za účasti padesáti hostů. Na křtu nechyběli autoři, představitelé České membránové platformy, zástupci Vysoké školy chemicko technologické v Praze, Vysoké školy báňské v Ostravě, Univerzity Pardubice, Západočeské univerzity v Plzni a zástupci odborné veřejnosti. Učebnice byla vydána ve spolupráci s Vydavatelstvím VŠCHT Praha a je určena studentům přírodovědných a technických studijních oborů a všem pracovníkům, kteří se zabývají možnostmi využití membránových procesů v nejrůznějších oblastech lidské činnosti. V devíti kapitolách pojednává o teorii transportu látek membránami, o membránových materiálech, tlakových membránových procesech (mikrofiltraci, ultrafiltraci, nanofiltraci, reverzní osmóze), elektromembránových procesech (elektrodialýze, elektrodeionizaci, elektrolýze, elektroforéze, palivových článcích), membránových reaktorech a vybraných difuzních procesech (separaci plynů a par, pervaporaci, difuzní dialýze). V 11/2012 čísle časopisu Chemické listy byla publikována kladná recenze na učebnici, jejímž autorem je RNDr. Zbyněk Pientka, CSc. z Ústavu makromolekulární chemie AV ČR v.v.i. Spolu s učebnicí je nabízen i CZ AJ a AJ CZ membranologický výkladový slovník. Nabídku publikací platformy rozšíří v příštím období tři tematicky zaměřené monografie. První v řadě je monografie věnovaná tlakovým membránovým procesům, jejímž hlavním autorem je prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. z Univerzity Pardubice. Následovat budou monografie zaměřené na membránové separace plynů a par a elektromembránové procesy. Vydání monografií se předpokládá v průběhu roku d) stáže a odborné praxe studentů V rámci projektu ARoMem nabízí CZEMP mimopražským studentům institucí terciárního vzdělávání zajištění odborných praxí u průmyslových a inovačních členů platfor Výroční zpráva

11 my, které jsou tematicky zaměřeny na výzkum, vývoj a aplikace membránových procesů. V roce 2012 bylo organizačně zajištěno a finančně podpořeno pět odborných praxí, kterých se zúčastnili studenti z Univerzity Pardubice. Čtyři studenti absolvovali odborné praxe ve společnosti MemBrain s.r.o. ve Stráži pod Ralskem a jeden ve státním podniku DIAMO Stráž pod Ralskem. V průběhu praxe se studenti seznámili s výrobními a technologickými procesy společnosti, zapojili se do výzkumných projektů, samostatně řešili zadané úkoly a laboratorní práce. Všechny činnosti studenti prováděli pod odborným vedením zkušených školitelů. Díky podpoře z OPVK byly studentům hrazeny náklady na stravu, ubytování a cestovné. Současně s praxemi byly nabízeny i odborné stáže pracovníkům V&V, a to jak tuzemské, tak zahraniční. Vzhledem k jedinečnosti a ke specializaci membránového oboru i k menšímu počtu V&V pracovišť v ČR nebyl o tuzemské stáže dosud bohužel velký zájem. O zahraniční stáže je zájem značný. Podpůrnou aktivitou pro odborné stáže bylo mapování technologických center v ČR, jejichž aktivity jsou zaměřeny na membránovou problematiku ve strategických směrech. CZEMP bude tyto aktivity podporovat i v nadcházejícím období, čímž přispěje k podpoře a propagaci membránové problematiky v ČR. e) inovace webových stránek Webové stránky CZEMP jsou základním zdrojem informací o činnosti CZEMP a jejích akcích. Na začátku roku 2012 byly spuštěny nové webové stránky CZEMP pod stejným odkazem Webové stránky doznaly modernizace a zjednodušení administrace, kterou nyní mohou provadět pracovníci CZEMP samostatně. Výstupem inovovaných webových stránek je pravidelně rozesílaný newsletter, který se generuje z článků uvedených na stránkách, obsahuje upoutávku na nejbližší konané akce z kalendáře a také aktuální dotazy z inovačního zásobníku, který byl na stránkách nově vytvořen. Inovační zásobník je místem pro dotazy, výměnu nápadů a zkušeností z membránové problematiky a příbuzných oborů. Uživatelům webu je určeno diskusní fórum, které slouží k volné diskuzi uživatelů na téma, které si vytvoří. f) prohloubení spolupráce s národními technologickými platformami a sdruženími, spolupráce s EMH, EMS V rámci spolupráce s národními technologickými platformami se CZEMP zúčastnila dvou setkání platforem s cílem prosazovat zájmy svých členů jedním společným hlasem a navázání užší kooperace na domácí půdě i v zahraničí. Společná práce platforem a jejich prosazování zatím bohužel přináší jen malé výsledky. Pracovníci CZEMP se účastnili významných jednání evropských organizací zabývajích se problematikou membránových procesů. Výčet zahraničních služebních cest je uveden níže, zprávy z jednotlivých akcí jsou k dispozici v CZEMP. Výroční zpráva

12 valná hromada European Membrane House (Brusel, Belgie) pravidelné roční zasedání Evropského membránového výboru (Paříž, Francie) seminář a workshop Water Sustainable Process industry: Vision 2050, jehož cílem bylo sestavení programu na udržitelné využívání vod v chemickém průmyslu a především umožnění a předání kontaktů mezi organizacemi, které se v této průmyslové oblasti v Evropě angažují (Brusel, Belgie) seminář A Day at European Membrane Institut (Montpellier, Francie). Seminář byl organizován pod záštitou regionu Languedoc Roussillon a European Membrane Institute a jeho cílem cílem bylo představení nově vybudovaného centra IEM a výměna informací. Mezi účastníky semináře byli zástupci European Membrane House, European Membrane Institute, Russian Technology Transfer Network a představitelé regionu la Region Languedoc Roussillon mezinárodní konference Ion transport in organic and inorganic membranes (Tuapse, Rusko) cílem pracovní cesty byla prezentace České membránové platformy v návaznosti na dosavadní aktivity v projektu EMH Membridge a posouzení stavu základního i aplikovaného výzkumu v oblasti iontovýměnných membrán v Rusku mezinárodní konference EUROMEMBRANE LONDON (Londýn, Velká Británie) g) rozšíření nabídky služeb pro členské subjekty Vedením CZEMP byla v roce 2012 zpracovaná aktualizovaná nabídka služeb pro členské subjekty, která zahrnuje následující: účast na realizovaných projektech: projekt ARoMem (OPVK) a další, informační servis: přehled novinek a mapování problematiky membránových procesů v ČR i zahraničí včetně aktualizace kalendáře akcí. Aktualní informace jsou distribuovány prostřednictvím newsletteru a webových stránek zvýhodnění registračních poplatků na konferencích, odborných akcích a sympoziích, bezplatná účast na seminářích, workshopech a dalších akcích pořádaných CZEMP, přístup do databáze subjektů obsahující podrobné informace o subjektu: přístrojové vybavení, tým odborníků, relevantní technologie kooperující pracoviště apod. Pro členy CZEMP je zařazení do databáze bezplatné s možností vlastní aktualizace. Výroční zpráva

13 registrace členů, přihlášení na webové stránky a přístup do uzamčených sekcí určených pouze pro členy (aktuální výzvy a dotace, články, newsletter, nabídky vzdělávání apod.), vzdělávání zástupců členských organizací v oblastech: řízení lidských zdrojů ve vědě a výzkumu, řízení projektů a ekonomický management projektů, řízení projektů vědy a výzkumu, grantový systém v ČR a EU, vlastnická práva a ochrana vzniklého duševního vlastnictví, transfer technologií a inovační proces, podpora výuky a vzdělávání v oboru, propagace a popularizace membránových procesů, nabídka a zprostředkování stáží pro výzkumné a akademické pracovníky a odborných praxí pro studenty VŠ, prezentace aktivit členů (technologie, výrobky, publikace, patenty apod.) na webových stránkách a v rámci platformou pořádaných akcích, přístup k publikacím a materiálům vydaným CZEMP, zveřejnění volných pracovních pozic v oboru s možností uveřejnění pracovních míst v sekci Volná pracovní místa na webu CZEMP, hájení zájmu členských subjektů a jejich podpora při jednání se státní správou, samosprávou a dalšími zájmovými sdruženími. 3.2 Financování CZEMP v roce 2012 Přehled příjmů CZEMP - členské příspěvky (vstupní, roční), - organizace mezinárodní konference Elmempro, - prodej vlastních odborných publikací (membranologický slovník, učebnice Membránové procesy), - dotace z OPVK - sponzorské dary Přehled výdajů CZEMP - mzdové náklady, odvody, - provoz kanceláře, služby, - služby expertů, zpracování odborných studií atd., - účast na konferencích, organizování tematických workshopů, - cestovné, - aktualizace webových stránek včetně tvorby databáze, - příprava prezentačních materiálů a předmětů, - vedení účetnictví, administrativní poplatky, - ostatní Výroční zpráva

14 V následující tabulce je uveden přehled nákladů a výnosů v roce 2012 dle účetní uzávěrky k Výnosy jsou uvedeny bez státní dotace , Kč. Položka Částka (Kč) Náklady Výnosy Hospodářský výsledek bez dotace Hospodářský výsledek s dotací Tab. č.1 přehled nákladů a výnosů v r Plán činnosti CZEMP v roce Definice hlavních cílů a předpoklady k jejich naplnění a) organizace vzdělávacích seminářů a workshopů, vzdělávání pro zvýšení kvalifikace pracovníků Komentář k naplnění cíle: Vzdělávací aktivity jsou stěžejní činností projektu ARoMem a jako takové budou aktivně realizovány i v roce Připravován je vzdělávací kurz pro pracovníky CZEMP a vybrané zástupce členských subjektů na téma transfer technologií a inovační proces. Pro studenty VŠ a pedagogické pracovníky budou uspořádány odborné semináře na témata: elektromembránové procesy, membránové materiály a membránové bioreaktory. Nadále budou na aktuální témata realizovány workshopy a plánovaná je mezioborová konference Membránové procesy ve vinařství. S ohledem na velký zájem se předpokládá opakovaní seminářů pro laiky, a to ve spolupráci s VŠCHT Praha a společností Membrain s.r.o. b) vytvoření výukového modulu membránových procesů Komentář k naplnění cíle: V rámci podpory vzdělávání bude v roce 2013 přípravena koncepce výukového modulu zaměřeného na membránové procesy a procesní inženýrství a bude zahájena jeho implementace na partnerské vysoké školy. Výukový modul představuje soubor přednášek tematicky věnovaných klíčovým membránovým procesům a materiálům, který bude vycházet z učebnice "Membránové procesy". Výroční zpráva

15 c) publikační činnost Komentář k naplnění cíle: V rámci publikační činnosti bude v roce 2013 vypsáno výběrové řízení na vydání díla tiskem. Předmětem bude vydání tří odborných monografií, pojednávajících o základních membránových procesech. Jednotlivé monografie pod názvy Tlakové membránové procesy, Membránové dělení plynů a par a Elektromembránové procesy budou vydány v průběhu roku 2013 a budou plnit roli učebnic pro studenty bakalářského, magisterského i doktorandského studia a odborné příručky pro vědeckovýzkumné pracovníky. V první polovině roku bude zpracována základní informační brožura s názvem Membránové procesy v praxi, která představí známé aplikace a tím naváže na učebnici Membránové procesy v rovině praktické. d) příprava konference MELPRO 2014 Komentář k naplnění cíle: Konference MELPRO 2014 naváže na konferenci Elmempro 2012, která se konala v Českém Krumlově. V první polovině roku 2013 bude vybrán vhodný dodavatel konferenčního registračního systému, se kterým budou zahájeny přípravné práce, vedoucí k úspěšné realizaci konference. Úkoly pro rok 2013: - stanovení termínu konference, s ohledem na termíny významných odborných akcí - prosazení konference do kalendáře akcí společností EMH, EMS - volba místa konání konference - zvolení vědeckého a organizačního výboru konference - podepsání smlouvy s vybraným dodavatelem registračního systému - sestavení webových stránek a informačních materiálů využívaných k propagaci konference - zajištění sponzorů a nabídka účasti na veletrhu průmyslových partnerů, který bude součástí konference - na podzim 2013 otevření registrace účastníků konference e) aktualizace databáze na webových stránkách CZEMP Komentář k naplnění cíle: Aktualizace databáze subjektů bude spočívat v aktivní komunikaci se zástupci organizací zodpovědnými za komunikaci, marketing apod., kteří aktualizují informace o svých subjektech v databázi. Před samotným oslovením členských subjektů dojde k revizi a uživatelskému zjednodušení databáze. Výroční zpráva

16 f) rozšíření členské základny, potenciálně o zahraniční účastníky Komentář k naplnění cíle: Snahou CZEMP je každoroční rozšíření členské základny. Vzhledem k dlouholeté spolupráci českých odborníků s odborníky ze sousedních zemí bude snahou CZEMP rozšíření členské základny o zahraniční členy. Prvním krokem může být organizace společných jednání a workshopů. g) prohloubení spolupráce s národními technologickými platformami a sdruženími, spolupráce s EMH, EMS Komentář k naplnění cíle: Spolupráce s evropskými organizacemi působícími v oblasti membránových procesů je významný zdroj výměny informací. Členství v evropských organizacích nabízí možnost zapojení českých subjektů z oblasti V&V do celoevropských projektů. CZEMP bude působit jako prostředník mezi svými členskými subjekty a evropskými organizacemi. 4.2 Finanční plán na rok 2013 Potenciální finanční zdroje CZEMP - rozšíření členské základny o další právnické osoby, - produkce komerčních marketingových produktů pro členy i nečleny (odborné publikace, studie, přehledy z dosažitelných dokumentů, webových stránek, časopisů atd.) cílem je zjednodušit přístup k informacím, - konference, vzdělávací workshopy, semináře, - služby pro státní správu strategické studie pro implementaci membránových procesů, podpora programů V&V, průmyslu atd. - dotace z OP VK, OPPP Plánované výdaje CZEMP - mzdové náklady, odvody, - provoz kanceláře, služby, - služby expertů, zpracování odborných studií atd., - účast na konferencích, tuzemských i zahraničních, - organizování tematických workshopů (pronájem konferenčních místností, občerstvení, sborníky, publikace atd.), - cestovné, - členské poplatky v EMH, EMS, - aktualizace webových stránek, - příprava prezentačních materiálů a předmětů, - vedení účetnictví, administrativní poplatky, - ostatní. Výroční zpráva

17 5. Závěr Činnost České membránové platformy byla v roce 2012 ovlivněna získáním dotace z OP VK a realizací projektu ARomem. Realizace seminářů, workshopů i konferencí vyplývala z harmonogramu projektu a z náplně jednotlivých klíčových aktivit. Membránové procesy, jako energeticky úsporné a minimální množství odpadů produkující technologie, byly prezentovány velkému počtu účastníků organizovaných akcí. Vytvořením nových webových stránek byla posílena rychlá a efetivní výměna informací mezi členskými subjekty což posiluje rozvoj a stabilizaci České membránové platformy. Platforma úzce spolupracovala s vedením European Membrane House a European Membrane Society a její pracovníci se zúčastnili jednání vrcholných orgánů těchto společností. Výroční zpráva

Česká membránová platforma o.s.

Česká membránová platforma o.s. Výroční zpráva o činnosti platformy v roce 2009 Zpracoval(a): Ing. Dana Černínová Rozdělovník: představenstvo, dozorčí rada, výkonný ředitel, archiv Počet výtisků: 10 Výtisk č.: 1 Vydáno: březen 2010...

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2012 V Olomouci, červen 2013 Zpracovalo širší vedení Moravské vysoké školy Olomouc 1. Úvod... 5 2. Základní údaje o vysoké škole...

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti VŠCHT Praha na období 2006-2010 www.vscht.cz

Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti VŠCHT Praha na období 2006-2010 www.vscht.cz Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné a vývojové a další tvůrčí činnosti VŠCHT Praha na období 2006-2010 www.vscht.cz Předkládá prof. Ing. Vlastimil Růžička, CSc. Schváleno Akademickým senátem

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S.

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. ZPRÁVA O ČINNOSTI 2012 ČESKÁ KOSMICKÁ KANCELÁŘ, O.P.S. doc. Ing. Jan Kolář, CSc. Výroční zpráva České kosmické kanceláře, o.p.s., za rok 2012 2 Obsah 1. Představení společnosti a základní údaje... 4 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. JIHOČESKÁ AGENTURA PRO PODPORU INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ o.p.s. (JAIP)

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. JIHOČESKÁ AGENTURA PRO PODPORU INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ o.p.s. (JAIP) VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI JIHOČESKÁ AGENTURA PRO PODPORU INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ o.p.s. (JAIP) ZA ROK 2013 Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 4 1.1 VZNIK SPOLEČNOSTI... 4 1.2 POSLÁNÍ SPOLEČNOSTI...

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 , s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2011 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová, CSc. pověřená rektorka 1

Více

ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO POTRAVINY (ČTPP)

ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO POTRAVINY (ČTPP) Výroční zpráva za rok 2010 ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO POTRAVINY (ČTPP) ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO POTRAVINY (ČTPP) Pro více informací týkajících se ČTPP, navštivte naši webovou stránku www.foodnet.cz,

Více

Akademické centrum studentských aktivit

Akademické centrum studentských aktivit 1 1 Akademické centrum studentských aktivit VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 Obsah OBSAH... 2 ÚVOD... 5 ORGANIZACE A PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ... 7 ODBORNÉ SEMINÁŘE... 13 VYSOKOŠKOLSKÁ LEGISLATIVA... 16 AKADEMICKÉ SENÁTY...

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Technologická platforma Udržitelná energetika ČR

Technologická platforma Udržitelná energetika ČR Technologická platforma Udržitelná energetika ČR Výroční zpráva 2012 1 Úvod Při hodnocení výsledků uplynulého roku lze konstatovat, že i 4. rok činnosti Technologické platformy Udržitelná energetika ČR

Více

EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS

EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS E-bulletin projektu EF-TRANS Individuálního projektu národního v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje Číslo 11 červen 2012 EF-TRANS síť jeden z pilířů projektu EF-TRANS EF-TRANS síť je skupina

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Regionální inovační strategií k rozvoji Libereckého kraje

Regionální inovační strategií k rozvoji Libereckého kraje Regionální inovační strategií k rozvoji Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Zkrácená verze Regionální inovační strategie Libereckého kraje byla schválena usnesením č. 301/09/ZK

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti 2007 Projektový servis Univerzity Palackého v Olomouci (PS UP) je od 1. 1. 2007 samostatným pracovištěm Univerzity Palackého v Olomouci spadajícím pod prorektorku pro záležitosti

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 PŘÍLOHA Č.: 3 NÁZEV PŘÍLOHY: Akční plán 2012 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Leden 2012

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Červen 2015 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma.... 4 Kolegium rektora...

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI TECHNOLOGICKÉHO CENTRA AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2006

ZPRÁVA O ČINNOSTI TECHNOLOGICKÉHO CENTRA AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2006 ZPRÁVA O ČINNOSTI TECHNOLOGICKÉHO CENTRA AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2006 duben 2007 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. INFORMAČNÍ ČINNOST PRO VÝZKUM A VÝVOJ...4 2.1. Hromadné informační aktivity...5 Mezinárodní

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. Výroční zpráva o činnosti za rok 2013 Praha 2014 VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2013 Předkládá: Doc. Ing. Hana Bartošová,

Více

ORGÁNY SDRUŽENÍ PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ KANCELÁŘE SSEV PAVUČINA

ORGÁNY SDRUŽENÍ PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ KANCELÁŘE SSEV PAVUČINA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Kontaktní adresa: SSEV Pavučina, Senovážné náměstí 24, 116 47 Praha 1 Tel./fax: +420 234 621 386, mobil: +420 721 133 108 E-mail: info@pavucina-sev.cz URL: http://www.pavucina-sev.cz

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS

obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS Výroční zpráva 2013 obsah Úvodní slovo ředitelky 1. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání - NOZV 2. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách - CEKAS 3. Středisko podpory poradenských

Více

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010

Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s. za rok 2010 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Výroční zpráva o činnosti Moravské vysoké školy Olomouc, o.p.s.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 3 Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Více

METODIKA SA1. Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS

METODIKA SA1. Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS Česká technologická platforma bezpečnosti průmyslu, o. s. Lumírova 13, VŠB-TUO, 700 30 Ostrava - Výškovice METODIKA SA1 Autoři: doc. Ing. David Řehák, Ph.D. realizační tým CZ-TPIS Tato publikace je spolufinancována

Více