DomiNet uživatelský manuál

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DomiNet uživatelský manuál"

Transkript

1 DomiNet uživatelský manuál revize Zdeněk Svoboda 30. září 2003

2 Obsah 1 Základní seznámení s funkcemi a terminologií EZS 2 2 Principy ovládání dohledové aplikace 3 3 Lokální stanice 4 4 Funkce Hlavní rozpis Skupina stavy Skupina podsystémy Skupina kamery Video archiv Skupina půdorysy Skupina analogové stavy Skupina moduly IZS Skupina stav dohledu Využití zobrazení záhlaví pro prohlížení historie a získání dalších informací Ostatní primární funkce Kritické stavy Problémové stavy Taktický přehled Stručný rozpis Všechny stavy Celková mapa sítě Výpadky sítě Grafy stavů v čase Statistiky stavů Historie stavů Vydaná upozornění Systémový log Komentáře Informace o procesu Informace o výkonu Aktuální konfigurace Seznam kontaktů Dokumentace Další vlastnosti dohledového systému Zvuková signalizace a potvrzování problémů Systém komentářů Integrovaný video systém Integrované klíčové hospodářství

3 1 Základní seznámení s funkcemi a terminologií EZS Systém DomiNet umožňuje centralizovaný dohled nad objekty, osazenými bezpečnostními ústřednami Dominus Millennium a (nebo) kamerovým videosystémem a poskytuje prostředky pro jejich monitoring i ovládání z jedné konzoly. Bezpečnostní ústředna má za úkol shromažďovat informace o stavech detektorů (magnetická a prostorová čidla, detektory fyzikálních stavů jako vlhkost, teplota, přepětí, podpětí, klíčové hospodářství a jiné) v celém objektu, vyhodnocovat je, vyhlašovat lokální poplachy a předávat zprávy centrálnímu software systému DomiNet. Každý detektor je zahrnut v logickém celku, nazvaném podsystém (v jiné terminologii obvykle zóna), například všechny detektory, instalované ve druhém patře mohou být zahrnuty v podsystému pojmenovaném 2. patro. Detektor může nabývat těchto základních stavů: uklidněn např.: dveře jsou zavřeny a magnetický kontakt je sepnut, nebo detektor teploty indikuje normální teplotu narušen např.: dveře se otevřou a dojde k rozepnutí kontaktu, nebo detektor teploty zaznamená výkyv mimo stanovené meze přemostěn speciální stav, používaný při poruše detektoru detektor je právě technikem vyřazen z provozu Podsystém může nabývat stavů: odemčen všechna narušení příslušejících detektorů jsou ignorována (v jiné terminologii je podsystém odstřežen). zamčen narušení kteréhokoliv detektoru v podsystému vyvolá poplach a detektor přejde do speciálního stavu narušen, v poplachu. Po případném následném uklidnění detektoru (dveře se opět zavřou) detektor zůstává ve stavu uklidněn, v poplachu, dokud odpovědná osoba nezruší poplach (v jiné terminologii je podsystém zastřežen). Aby tedy nedošlo například k vyhlášení poplachu při vstupu do zastřežené místnosti, musí nejprve oprávněný uživatel pomocí svého hesla odemknout podsystém této místnosti. Centrální monitoring soustřeďuje informace o všech stavech detektorů i podsystémů ve všech připojených objektech do jednoho místa a zpřístupňuje je ve formě tzv. služeb. Pro každý objekt jsou definovány čtyři logické celky, jsou to stavy (rozumí se detektorů), podsystémy, kamery a půdorysy. Každý tento celek soustřeďuje služby, které do něj logicky patří, například každá služba, obsažená v celku stavy zobrazuje stav právě jednoho detektoru. Každá služba může nabývat několika barevně odlišených základních stavů: OK zelený stav služba je v pořádku Zotavený zelený stav služba je v pořádku, právě přešla ze žlutého nebo červeného stavu do zeleného Varovný žlutý stav je vyhlášeno varování Kritický červený stav je vyhlášen poplach 2

4 Neinicializovaný šedý stav služba ještě nenabyla žádného definovaného stavu, čeká se na její inicializaci (typicky několik minut po restartu systému) V dalším textu bude příležitostně dvojice stavů Varovný a Kritický společně nazývána jako problémové stavy. Stejných stavů jako služby mohou nabývat i celé jednotlivé objekty. Varovné a kritické stavy se pak interpretují jako narušení síťové komunikace monitorovacího centra s těmito objekty. 2 Principy ovládání dohledové aplikace Systém DomiNet je klientsky přístupný z kteréhokoliv moderního internetového prohlížeče (např. Microsoft Explorer, Mozilla, Netscape Navigator). Doporučujeme použít např. volně dostupný prohlížeč Mozilla, který lze získat na URL nebo 1. Celý systém se ovládá přímo z prohlížeče obvyklým způsobem jako kterákoliv jiná internetová služba. Pro správnou funkci grafických prvků aplikace, jako jsou půdorysy nebo video systém je nezbytné mít v prohlížeči zapnutou volbu použití technologie JavaScript. Při vypnutém JavaScriptu se v horní části navigační lišty objeví nápis Zapněte si prosím v prohlížeči jazyk JavaScript!. Po aktivaci JavaScriptu klikněte ve spodní části navigační lišty na symbol některé vlajky a upozornění zmizí. Obrázek 1: Úvodní obrazovka 1 Pozor - Mozilla verze 1.3 obsahuje chybu, která způsobuje nefunkčnost systému půdorysů použijte kteroukoliv nižší nebo vyšší verzi 3

5 První kontakt se systémem navážete připojením se na aplikační server pomocí přidělené internetové adresy (URL). Po výzvě akceptujte použití nabídnutého certifikátu (nutné pro správnou funkci šifrovací technologie) a zadejte vaše uživatelské jméno a heslo. Základní přednastavený účet je master s veřejným heslem master0 toto heslo po prvním přihlášení změňte na utajené. Přivítá vás úvodní obrazovka (viz obrázek 1), rozdělená na dvě části vlevo je úzká navigační lišta a vpravo širší informační obrazovka. Odkazy v navigační liště slouží pro vyvolání různých funkcí systému, které budou vysvětleny v další kapitole. Všimněte si, že některé z odkazů obsahují na konci řetězec /z/ (zkratka záhlaví ). Při kliknutí na odkaz /z/ bude informační obrazovka v horní části doplněna o záhlaví, které obsahuje některé pomocné přehledové statistiky a odkazy, umožňující v některých případech pohodlnější a přesnější navigaci k různým informacím viz kapitolu 4.8. Při použití menšího monitoru je však vhodné výpis záhlaví vynechat, na obrazovku se pak vejde více informací. Aktualizace zobrazovaných informací probíhá automaticky vždy jednou za 30 vteřin (nastane překreslení informační obrazovky vpravo). Výjimkou je stav, kdy dojde k vyhlášení poplachu některého detektoru pak je vyvoláno okamžité obnovení obrazovky tak, aby obsluha v těchto kritických případech mohla okamžitě reagovat na vzniklou situaci (pokud je tedy přijata zpráva o alarmu těsně po obnovení, nečeká se s jejím zobrazením dalších 30 vteřin). Kliknutím na symbol modré šipky vedle nadpisu Monitoring v navigační liště lze v případě potřeby kdykoliv vyvolat obnovení obsahu informační obrazovky ručně. Symboly vlajek vpravo dole slouží k přepínání jazykových verzí navigační lišty, popř. k nastavení kódování češtiny, které je implicitně nastaveno na ISO (Latin 2). 3 Lokální stanice Pro případ, kdy je dodaný server využíván jako grafická stanice s připojeným monitorem (např. při chybějícím připojení do sítě intranet/internet, nebo jako jednoduchý lokální video rekordér), popíšeme zde základní kroky potřebné k ovládání této serverové stanice. Systém se uvede do provozu zapnutím síťového napájení na čelním panelu stanice. Po spuštění operačního systému se aktivuje přihlašovací obrazovka, kde je nutné zadat uživatelské jméno a heslo. Pozor, tento účet i heslo jsou odlišné od účtů, používaných pro přístup k samotné dohledové aplikaci, slouží pouze pro přihlášení k této stanici. Přednastavený účet je dominet s veřejným heslem dominet0 toto heslo je po přihlášení opět nutno změnit na utajené. Po úspěšném přihlášení již uvidíte obrazovku operačního systému. Kliknutím na ikonu DomiNet spustíte dohledovou aplikaci, jejíž ovládání je popsáno v minulé kapitole a ve zbývající části manuálu. Kliknutím na ikonu Změnit heslo spustíte aplikaci pro změnu přístupového hesla k počítači. V dolní části obrazovky je dále lišta se seznamem spuštěných oken - pomocí tohoto seznamu (nebo pomocí kombinace kláves Alt + Tab ) lze přepínat zobrazení spuštěných oken, což lze využít např. při zobrazení živého obrazu z kamer, kdy se pro zobrazení otevírá nové okno (s názvem Kamera - Mozilla ). Název hlavního okna dohledové aplikace je DomiNet - Mozilla. Pokud je počítač volně přístupný, je vhodné se při odchodu od počítače odhlásit buď kliknutím na tlačítko v levém dolním rohu obrazovky a zvolením Odhlášení a Potvrdit, nebo současným stisknutím kombinace kláves Ctrl + Alt + Backspace ( Ctrl i Alt na levé straně klávesnice). Tuto kombinaci kláves lze rovněž použít, pokud by počítač přestal reagovat. Po odhlášení se opět aktivuje přihlašovací obrazovka. 4

6 4 Funkce Hlavní rozpis Tuto funkci vyvoláte kliknutím na příslušný první odkaz na levé liště. Pro základní monitorování a ovládání systému lze s použitím této funkce v podstatě vystačit. Zobrazí se několik tabulek (podle konkrétní konfigurace systému v systému pouze s EZS a bez kamerového systému bude zřejmě chybět tabulka Kamery). Stavy stavy detektorů Podsystémy stavy podsystémů Kamery ovládací panely kamer Půdorysy grafické půdorysy objektů Analogové stavy hodnoty detektorů pro sběr analogových dat např. teploměry, vlhkoměry Moduly IZS jednotky vstupů a výstupů Stav dohledu tato tabulka má vždy jen jeden řádek, soustřeďuje dvě služby, které hlídají funkčnost software dohledového centra Obrázek 2: Hlavní rozpis (verze bez záhlaví) V těchto tabulkách každý řádek odpovídá jednomu monitorovanému objektu. Obrázek 2 zobrazuje simulovanou situaci referenčního systému, kterou si nyní rozebereme. Vidíme, že každá z tabulek na obrázku má právě po jednom řádku, což znamená, že je monitorován pouze 5

7 jeden objekt (nazvaný dominet), který je rozdělen na 5 tematických skupin služeb (jsou to stavy, podsystémy, kamery, půdorysy, analogové stavy) a moduly IZS, má 21 instalovaných detektorů, ty jsou rozděleny do 15 podsystémů, připojeny jsou 4 kamery, 2 analogové detektory, 8 IZS vstupů/výstupů a objekt je rozdělen do 2 grafických půdorysů. Všechny stavy jsou v zeleném stavu kromě tří služeb v podsystémech (žlutá varování), dvou služeb ve stavech detektorů (červené poplachy), jedné služby v analogových stavech (varování) a jedné služby ve stavech IZS (varování). Každý řádek tedy číselně vyjadřuje, kolik služeb se právě nachází v jednotlivých možných stavech. Vždy, když je na informační obrazovce zobrazena služba ve stavu varování (žlutá barva) nebo poplachu (červená barva), zazní i příslušný zvukový signál (trylek nebo siréna), který se opakuje každých 30 vteřin dokud služba nepřejde do zeleného stavu nebo dokud obsluha problém speciálním příkazem nepotvrdí tj. dá na vědomí, že problém již řeší a nepřeje si další zvukovou signalizaci této služby. Blíže o zvukové signalizaci viz kapitolu 6.1. Z této hlavní přehledové obrazovky lze pokračovat buď k podrobnějším informacím o jednotlivých službách (kliknutím na název objektu vlevo na řádku tabulky nebo kliknutím na symbol semaforu vpravo na řádku tabulky), nebo k doplňujícím informacím o jednotlivých objektech (kliknutím na červený symbol složky vedle semaforu). Pokud je cílem vypsat pouze seznam služeb v určitém stavu, lze v hlavním přehledu kliknout přímo na číslo v políčku tabulky, které znázorňuje počet služeb v tomto stavu. Přejdeme-li k informacím o jednotlivých službách kliknutím na název objektu, bude vypsána nová tabulka, kde každý řádek odpovídá jedné službě. Sloupce této tabulky představují: název objektu (vypisuje se jen v prvním řádku tabulky a pro všechny ostatní řádky je samozřejmě shodný), název služby, barevně rozlišený stav služby, čas poslední kontroly, dobu setrvávání služby v aktuálním stavu a kolonku s přídavnou textovou informací. Kliknutím na název služby bychom se přenesli na obrazovku s detailním výpisem této specifikované služby. V dalších kapitolách budou vysvětleny významy stavů a příslušných výpisů pro jednotlivé typy služeb. 4.1 Skupina stavy V této skupině při podrobném výpisu služeb uvidíme prvních šest řádků jako speciální služby a všechny ostatní řádky již přímo odpovídají detektorům ústředny (viz obrázek 3). Pokud máte nižší autorizaci než administrátor, nemusí být ovšem všech šest speciálních služeb přístupných. Speciální služby: Ping zobrazuje stav síťové dostupnosti objektu (TCP/IP). Pokud je ve žlutém stavu, může být komunikace něčím narušena a zpomalena, pokud je v červeném stavu, komunikace se vzdáleným objektem je zcela znemožněna. V případě některého z těchto problémových stavů se v textové informaci vpravo objeví odkaz kontakt, kterým lze získat kontakt na osobu odpovědnou za správný chod sítě. SSH další kontrola síťové dostupnosti, zpravidla využívaná jen administrátorem systému. Komunikační démoni kontrola funkčnosti lokálních softwarových démonů 2 a možnost jejich ovládání pro administrátora systému. 2 démoni SCW a Notify 6

8 Obrázek 3: Skupina detektorů notify - restartovat (převzít stavy od SCW) vyvolá restart démona notify, znovu načte aktuální stavy z paměti démona SCW a přepošle je na monitorovací centrum (stavy se nepřebírají přímo z ústředny). notify - restartovat (zachovat stavy) vyvolá restart démona notify, nenačítá aktuální stavy z paměti SCW, zašle aktuálně platné stavy démona notify na monitorovací centrum. notify - přeposlat všechny stavy zašle příkaz k přeposlání všech stavů z paměti démona notify na monitorovací centrum. scw - restart vyvolá restart démona scw a načtení všech stavů z ústředny. Pro jejich přeposlání na monitorovací centrum restartujte ještě démona notify. Poruchy komunikace vyhlašování poruch komunikace mezi ústřednou a jejím lokálním komunikačním počítačem. Služba zobrazuje vždy poslední poruchu, která nastala. Upozorňuje např. na situaci, kdy ústředna přestane komunikovat s lokálním PC. Poruchy ústředny vyhlašování případných diagnostikovaných interních poruch ústředny. Služba zobrazuje aktuální počet vyhlášených poruch a podrobné informace o dvou nejnovějších poruchách. Pokud je aktuálně vyhlášených poruch více než dvě, lze získat informace o ostatních kliknutím na odkaz Poruchy ústředny a následně na odkaz Historie pro tuto službu. Může upozornit např. na výpadek proudu nebo poruchu záložních baterií ústředny. Služba Ochranné smyčky tato služba zahrnuje kontrolu všech ochranných smyček. Ke každému instalovanému detektoru přísluší jeden detektor typu ochranná smyčka, který 7

9 hlídá vnější násilné narušení pláště detektoru (např. pokus o rozšroubování krytu infračerveného pohybového čidla) a v takovém případě vyhlásí poplach. Služba zobrazuje vždy počet aktuálně narušených ochranných smyček, počet přemostěných ochranných smyček a podrobné informace o dvou nejnovějších problémech. Pokud je aktuálně problémových smyček více než dvě, lze získat informace o ostatních kliknutím na odkaz Ochranné smyčky a následně na odkaz Historie pro tuto službu. Stav této služby je žlutý, pokud je alespoň jedna ochranná smyčka přemostěna, nebo červený, pokud je alespoň je ochranná smyčka v poplachu. Na obrázku 3 vidíme příklad narušení ochranné smyčky detektoru Dílna. Pozor: Pokud je kterákoliv ze služeb Ping, Komunikační démoni, Poruchy komunikace v kritickém červeném stavu, znamená to, že je zcela přerušena výměna zpráv mezi ústřednou daného objektu a dohledovým centrem stavy všech následujích vypsaných služeb a podsystémů tedy již nadále nemohou být aktualizovány podle skutečnosti a v podstatě pouze zobrazují stav systému, jaký byl těsně před přerušením komunikace. Komunikace s video systémem příslušného objektu je v takovém případě také přerušena. Ostatní řádky (na obrázku 3 začínají položkou Klíč 1 ) již odpovídají jednotlivým detektorům. Jejich stav je žlutý, pokud je detektor přemostěn, nebo červený, pokud je detektor v poplachu, jinak je vždy zelený (viz obrázek 4). Obrázek 4: Ukázka stavů detektorů dílna a chodba Ve textovém sloupci napravo jsou poskytnuty následující informace a ovládací prvky: 1. Informace o čísle (fyzické adrese) detektoru (jméno detektoru je vždy shodné s názvem služby) a stavu, ve kterém se detektor nachází kombinace stavů [narušen, uklidněn] se stavy [v poplachu, není v poplachu], nebo může být přemostěn. 2. Informace o podsystému, do kterého spadá daný detektor: název podsystému ve tvaru»jméno podsystému«a jeho stav: odemčen nebo zamčen. 3. V případě, že byl právě zamčen nebo odemčen podsystém, přemostěn detektor, zrušeno přemostění nebo zrušen poplach, následuje jméno uživatele, který vyvolal tuto událost. Uživatel zde tedy nebude vypsán, pokud minulou událostí bylo například narušení detektoru a vyvolání alarmu. 4. Odkaz zamknout nebo odemknout podle aktuálního stavu podsystému. 3 Po kliknutí na odkaz zamknout se objeví informační obrazovka s textem Příkaz byl odeslán, probíhá 3 Technická poznámka: veškeré operace zamykání nebo odemykání podsystémů se při vzdálené manipulaci prostřednictvím systému DomiNet provádějí z hlediska ústředny pod uživatelem master (id 0001). 8

10 zpracování... Podsystém zamčen, která se po chvíli automaticky vrátí zpět na výpis služeb (návrat lze uspíšit stisknutím tlačítka zpět ). V tomto okamžiku je již příslušný podsystém opravdu fyzicky zamčen a zpráva o jeho novém stavu je vyslána na váš dohledový server. Pokud je právě server komunikačně vytížen, může být ještě po krátkou dobu ve výpisu daného podsystému uveden starý stav před zamčením. Pak bude nový stav indikován nejpozději při příští automatické aktualizaci informační obrazovky (tj. nejpozději za 30 vteřin). Podobná procedura platí i pro odemčení podsystému. Pozor nelze uzamknout podsystém, ve kterém se vyskytují narušené detektory. Před zamknutím podsystému je nutno všechny detektory uklidnit. Pokud to není možné např. kvůli poruše některého detektoru a zároveň je žádoucí podsystém zamknout, přemostěte před jeho uzamčením narušené detektory. 5. Odkaz přemostit nebo zrušit přemostění podle aktuálního stavu detektoru. 4 Po kliknutí na odkaz přemostit se objeví informační obrazovka s textem Příkaz byl odeslán, probíhá zpracování... Detektor přemostěn, která se po chvíli automaticky vrátí zpět na výpis služeb (návrat lze uspíšit stisknutím tlačítka zpět ). V tomto okamžiku je již příslušný detektor opravdu fyzicky přemostěn a zpráva o jeho novém stavu je vyslána na váš dohledový server. Pokud je právě server komunikačně vytížen, může být ještě po krátkou dobu ve výpisu daného detektoru uveden starý stav před přemostěním. Pak bude nový stav indikován nejpozději při příští automatické aktualizaci informační obrazovky (tj. nejpozději za 30 vteřin). Podobná procedura platí i pro rušení přemostění. 6. Odkaz zrušit poplach, pokud je detektor v poplachu. Pokud je již detektor ve stavu uklidněn, poplach bude zrušen, pokud je ale stále ve stavu narušen, bude poplach vzápětí znovu vyhlášen Jméno uživatele, který byl naposledy přihlášen k systému a čas, kdy provedl poslední akci. 8. Odkaz na stránku s kontakty na osoby, které je nutno v případě problému informovat a s adresou objektu s ústřednou (odkaz je ve tvaru kontakt). Nevypisuje se v případě zeleného stavu služby. 9. Pokud je detektor v zorném poli některé instalované kamery, následuje odkaz video, který zapne živý přenos obrazu z kamery. 10. Pokud jsou v systému využity grafické půdorysy, následuje odkaz půdorys, který přepne informační obrazovku na příslušný půdorys se vyznačeným detektorem. 4.2 Skupina podsystémy Služby této skupiny odpovídají podsystémům ústředny (viz obrázek 5). Jejich stav je zelený, pokud je podsystém zamčen, nebo žlutý, pokud je podsystém odemčen. Přechod do žlutého varovného stavu při odemčení podsystému je volitelný a dá se nastavit při počáteční instalaci a konfiguraci systému. Z obrázku 5 plyne, že v referenčním systému jsou odemčeny např. 4 Technická poznámka: veškeré operace s přemostěním detektorů se při vzdálené manipulaci prostřednictvím systému DomiNet provádějí z hlediska ústředny pod uživatelem technik (id 0000). 5 Technická poznámka: veškeré operace rušení poplachů se při vzdálené manipulaci prostřednictvím systému DomiNet provádějí z hlediska ústředny pod uživatelem master (id 0001). 9

11 Obrázek 5: Skupina podsystémů podsystémy Klíč 1 a Klíč 2 objektu dominet (informace o podporovaném systému klíčového hospodářství hledejte v kapitole 6.4). V textovém sloupci napravo jsou poskytnuty následující informace a ovládací prvky: 1. Informace o názvu podsystému a stavu, ve kterém se podsystém nachází zamčen, nebo odemčen. 2. Jméno uživatele, který vyvolal poslední událost. 3. Odkaz zamknout nebo odemknout podle aktuálního stavu podsystému. 4. Odkaz na stránku s kontakty na osoby, které je nutno v případě problému informovat (odkaz je ve tvaru kontakt). Nevypisuje se v případě zeleného stavu služby. 5. Pokud jsou v systému využity grafické půdorysy, následuje odkaz půdorys, který přepne informační obrazovku na příslušný půdorys s podsystémem, zvýrazněným oranžovou linkou. 4.3 Skupina kamery V této skupině služby odpovídají kamerám, rozmístěným na objektu (obr. 6). Jejich stav je vždy zelený. Informace o integrovaném videosystému naleznete v kapitole 6.3. V textovém sloupci napravo jsou poskytnuty následující informace a ovládací prvky: 10

12 Obrázek 6: Skupina kamer Obrázek 7: Živý přenos obrazu 11

13 1. ikony, zpřístupňující živý obraz z kamery (viz obrázek 7) 6 ikona č. 1 obraz bude zobrazen samostatně v rozlišení 640x480 bodů. Pokud je aktuální nastavení rozlišení vstupu nižší, obraz bude softwarově zvětšen. ikony č. 2 až 5 obraz bude zobrazen v rozlišení 320x240 bodů s možností sestavit matici až čtyř paralelně zobrazovaných kamer stačí u každé z těchto kamer zvolit ikonu, vyjadřující její umístění v matici. Rozmístění kamer v matici si systém pamatuje i když okno s videopřenosem zavřete. Pro vynulování této informace o rozmístění stačí u kterékoliv z kamer znovu spustit obraz pomocí ikon č. 1 nebo č. 6. ikona č. 6 obraz bude zobrazen samostatně v rozlišení 320x240 bodů. Pokud je aktuální nastavení rozlišení vstupu vyšší, obraz bude softwarově zmenšen. 2. Informace o čísle vstupu, na který je tato kamera připojena, aktuální rozlišení tohoto vstupu a odkaz, umožňující změnu rozlišení (odkazy snížit nebo zvýšit). Například po zvýšení rozlišení se objeví informační obrazovka s textem Příkaz byl odeslán, probíhá zpracování... Změna rozlišení provedena, která se po chvíli automaticky vrátí zpět na seznam kamer (návrat lze uspíšit stisknutím tlačítka zpět ). Nyní by již u kamery mělo být indikováno nové rozlišení, pokud tomu tak není, bude stav aktualizován nejpozději při příštím automatickém obnovení informační obrazovky (tj. nejpozději za 30 vteřin). 3. Informace o stavu nahrávání obrazu kamery do video archivu (neaktivní / nahrává se / detekuje se) a odkazy nahrávat (pro spuštění non-stop nahrávání), detekovat (pro spuštění nahrávání s detekcí pohybu) a zastavit (pro zastavení nahrávání). Po zapnutí nahrávání se objeví informační obrazovka s textem Příkaz byl odeslán, probíhá zpracování... Nahrávání spuštěno, která se po chvíli automaticky vrátí zpět na seznam kamer (návrat lze uspíšit stisknutím tlačítka zpět ). Nyní by již u příslušné kamery měl být indikován nový stav. Pokud je stále vidět starý stav před zapnutím nahrávání, bude nový stav indikován nejpozději při příští automatické aktualizaci informační obrazovky (tj. nejpozději za 30 vteřin). Podobná procedura platí i pro zapnutí detekce pohybu a pro vypnutí nahrávání. 4. Odkaz na archiv video sekvencí, nahraných danou kamerou. 5. Pokud jsou v systému využity grafické půdorysy, následuje odkaz půdorys, který přepne informační obrazovku na příslušný půdorys s vyznačenou kamerou Video archiv V této kapitole bude probráno ovládání archivu video sekvencí. Po kliknutí na příslušný odkaz u služby ve skupině kamery se objeví jednoduchý kalendář aktuálního roku s rozpisem na jednotlivé dny. Dny, ve kterých byla zaznamenána alespoň jedna sekvence jsou červeně zvýrazněny a tvoří odkaz, po jehož odkliknutí se vypíše tabulkový seznam nahraných sekvencí v tomto dni (viz obrázek 8). 6 Pozn.: Pokud je přenos obrazu zapnut dlouhodobě, je nutné ověřit, zda je v použitém prohlížeči (např. Internet Explorer) omezena velikost tzv. cache paměti, jinak může dojít k vyčerpání místa na disku vašeho počítače. 12

14 Grafické symboly v pravém sloupci slouží postupně: pro spuštění přehrávání sekvence, pro podrobný rozbor sekvence po jednotlivých snímcích, pro smazání sekvence a pro zamčení/odemčení sekvence. Po výběru první nebo druhé funkce je ještě nezbytné po výzvě akceptovat použití nabídnutého certifikátu (nutné pro správnou funkci šifrovací technologie) a nové zadání vašeho uživatelského jména a hesla. 7 přehrání video sekvence kliknutím na symbol přehrávání vyvoláte okno, podobné živému přenosu obrazu, navíc s ovládacími prvky na zastavení a spuštění přehrávání a pro nastavení prodlevy mezi jednotlivými snímky (v milisekundách). Vyšší prodleva je vhodná pro pomalé přehrávání sekvence snímek po snímku, nižší prodlevu nastavte pro rychlé přeskočení nezajímavých pasáží. Přehrávání sekvence je možné spustit nejen od začátku, ale i od kteréhokoliv vybraného časového okamžiku, jak bude dále popsáno. rozbor video sekvence kliknutím na symbol rozboru přejdete na obrazovku, kde je zobrazen první snímek sekvence a vypsán časový rozpis sekvence na hodiny, minuty, vteřiny a na jednotlivé snímky v rámci vteřiny (viz obrázek 9). Klikáním na části časových údajů se vždy zobrazí odpovídající snímek, jen v tabulce rozpisu na vteřiny je třeba klikat přímo na čísla jednotlivých snímků kliknutím přímo na číslo vteřiny se spustí přehrávání video sekvence od této vteřiny. Ke zvětšenému formátu obrázku vede odkaz kliknutím přímo na jeho plochu. smazání video sekvence po požadavku na smazání sekvence budete ještě požádáni o potvrzení příkazu. zamčení/odemčení sekvence pokud je sekvence zamčena (červený symbol zámku), je chráněna proti automatickému smazání v režimu přepisování nejstarších nahraných sekvencí. Po vyhodnocení takové zamčené sekvence je vhodné ji opět odemknout, aby zbytečně neblokovala místo pro nové záznamy. Pokud je symbol zámku zelený, je sekvence odemčena a kliknutím ji zamknete, pokud je červený, je tomu naopak. Zamykání, odemykání a mazání sekvencí je též možno provádět hromadně pomocí zaškrtávacích políček u sekvencí a příslušných tlačítek pod jejich seznamem. Ve spodní části obrazovky vždy najdete údaj o zbývajícím volném místě na záznamovém harddisku. Pokud již nezbývá žádné volné místo, nejstarší video sekvence v archivu budou přemazány nově nahrávanými. 4.4 Skupina půdorysy V této skupině služby odpovídají jednotlivým grafickým půdorysům objektu. Jejich stav je vždy zelený. V pravém sloupci tabulky jsou odkazy na obrazovky jednotlivých půdorysů spolu se zmenšenými grafickými náhledy (viz obr. 10). Po kliknutí na náhled se objeví půdorys (viz obr. 11) s vyznačenými podsystémy (zelené nebo žluté plochy), detektory (grafické symboly) a kamerami (grafické symboly a modré plochy). 7 Autentizace zde probíhá pouze jednou, při prvním přístupu do videoarchívu každého objektu a to jen tehdy, když je videoserver umístěn na jiném počítači než dohledový server 13

15 Obrázek 8: Seznam video sekvencí Obrázek 9: Rozbor video sekvence 14

16 Obrázek 10: Skupina půdorysů Obrázek 11: Ukázka půdorysu 1. patro 15

17 Pokud je půdorys větší než aktuální rozlišení obrazovky, je zobrazen celkový zmenšený náhled půdorysu o velikosti rozlišení obrazovky. Kliknutím na plochu tohoto náhledu se dostanete na již aktivní zobrazení vybrané části půdorysu ve skutečné velikosti (zoom). Při aktivním zobrazení již jednotlivé prvky (detektory, podsystémy, kamery) půdorysu reagují na najetí myší pak se v rámečku zobrazí název prvku a jeho aktuální stav. Kliknutím na prvek se přenesete na obrazovku s detailními informacemi o dané službě a kliknutím na modrou plochu kamery získáte živý přenos jejího obrazu. Obrazovka půdorysu nabízí následující ovládací prvky: Zakázat obnovování zaškrtnutím této položky a kliknutím na tlačítko Aktualizovat se zakáže automatické obnovování obsahu informační obrazovky, které se jinak děje každých 30 vteřin. Skrýt detektory položka slouží pro potlačení vykreslování grafických symbolů detektorů v půdorysu (po zaškrtnutí je nutno kliknout na tlačítko Aktualizovat ). Skrýt podsystémy položka slouží pro potlačení vykreslování grafických symbolů podsystémů v půdorysu (po zaškrtnutí je nutno kliknout na tlačítko Aktualizovat ). Skrýt kamery položka slouží pro potlačení vykreslování grafických symbolů kamer v půdorysu (po zaškrtnutí je nutno kliknout na tlačítko Aktualizovat ). Rozlišení zde lze nastavit velikost grafické plochy pro vykreslování půdorysů tak, aby se celá tato plocha vešla na vaši obrazovku bez nutnosti používat posuvné lišty vašeho prohlížeče. Např. při rozlišení obrazovky 1024x768 je ideální zde nastavit položku 810x480. Naopak při výběru položky maximum je půdorys vykreslen ve své maximální velikosti a není omezen velikostí nastavené grafické plochy. Pokud bude vzniklý obrázek větší než plocha informační obrazovky, prohlížeč vám zobrazí standardní posuvné lišty, kterými lze obrázek prohlížet. Kliknutím na zmenšený symbol půdorysu nahoře se přenesete na základní zobrazení půdorysu jako celku. 4.5 Skupina analogové stavy Tato skupina soustřeďuje detektory, které měří analogové hodnoty (hodnoty, které jsou vyjádřeny číselným údajem). Mohou to být například tepelná čidla, vlhkoměry, měřiče napětí nebo proudu. V textové informaci v pravém sloupci tabulky je vždy uvedena aktuální naměřená hodnota a jsou vypsány nastavené hodnoty pro horní a dolní varovné (ve žluté barvě) i kritické (v červené barvě) meze. Po dobu, kdy je naměřená hodnota mezi oběma varovnými mezemi, je služba v zeleném stavu. V okamžiku, kdy přesáhne některou z varovných mezí, přejde do žlutého stavu a když přesáhne některou z kritických mezí, přejde do stavu červeného. 4.6 Skupina moduly IZS Tato skupina soustřeďuje stavy autonomních vstupně/výstupních jednotek. Každá jednotka má 4 vstupy a 4 výstupy. Na obrázku 13 je jednotka IZS v režimu simulace malé zabezpečovací ústředny. První ze vstupů ( autorizace ) je použit jako indikátor zastřežení/odstřežení celé 16

18 Obrázek 12: Skupina analogových stavů Obrázek 13: Skupina modulů IZS 17

19 jednotky (např. pomocí identifikačního čipu Dallas). Další tři vstupy jsou zabezpečovací, následují 4 přepínatelné výstupy a provozní služba poruchy. Pokud je systém odstřežen, je autorizační vstup ve varovném stavu, jinak ve stavu OK. Zabezpečovací vstupy mohou být ve stavu kritickém (alarm), varovném (vstup přemostěn), nebo OK. Výstupy jsou vždy ve stavu OK. Po dobu, kdy je systém odstřežen, nepřenášejí se na server žádné změny stavů vstupů ani se nikde neukládají. 4.7 Skupina stav dohledu Tato skupina obsahuje jen dvě služby (server NetSaint, server NSCA), které hlídají funkčnost software dohledového centra. Pozor: Pokud je kterákoliv z nich v červeném stavu, znamená to, že je zcela přerušena výměna zpráv mezi ústřednami všech objektů a dohledovým centrem stavy všech následujích vypsaných služeb a podsystémů tedy již nadále nemohou být aktualizovány podle skutečnosti a v podstatě pouze zobrazují stav systému, jaký byl těsně před přerušením komunikace. Komunikace s video systémy objektů je v takovém případě také přerušena. 4.8 Využití zobrazení záhlaví pro prohlížení historie a získání dalších informací Pokud použijete pro vyvolání funkce na informační obrazovce některý odkaz z levé lišty ve variantě se záhlavím (tedy kliknutím na odkaz /z/ ), objeví se navíc v horní polovině informační obrazovky několik tabulek, které referují o aktuálním stavu monitorovacího software, o rozdělení všech právě zobrazovaných služeb do stavových tříd a v neposlední řadě poskytují další možnosti pro získání doplňujících informací pomocí přídavného navigačního panelu. Obrázek 14: Ukázka záhlaví 18

20 Na obrázku 14 je celé záhlaví zvýrazněno oranžovou barvou a navigační panel červenou barvou. Jde o výpis všech podsystémových služeb v rámci objektu dominet. Druhý odkaz na panelu (Historie pro tento objekt) umožňuje rychlou cestou získat historii všech změn stavů podsystémů (tj. odemčeno/zamčeno) v rámci objektu dominet, což je velmi praktické ve srovnání s použitím základní funkce Historie stavů, která bude popsána v dalších kapitolách a která by tuto operaci neumožnila ve své základní variantě, kterou lze vyvolat z levé ovládací lišty, totiž vypisuje celou historii změn stavů pro všechny stavy všech monitorovaných objektů. Pokud nyní budete pokračovat např. kliknutím na název první ze služeb Podsystém Klíč 1, v novém navigačním panelu přibude odkaz (Historie pro tuto službu), kterým lze vypsat historii změn pouze pro podsystém tohoto specifikovaného klíče. Druhou funkcí pro prohlížení historie je funkce Grafy stavů v čase, která po vyvolání (kliknutím na Stavový graf pro tento objekt nebo Stavový graf pro tuto službu v záhlaví) v grafické podobě na časové ose znázorní posloupnost stavů, ve kterých se daná služba nacházela. Další popis této funkce naleznete v kapitole 5.8. Třetí funkcí pro prohlížení historie je funkce Statistika stavů, která po vyvolání (kliknutím na Statistika stavů pro tento objekt nebo Statistika stavů pro tuto službu v záhlaví) vypíše v textové podobě procentuální rozvržení služby do jednotlivých stavů ve zvoleném časovém intervalu a přehlednou tabulku s rozpisem jednotlivých změn. Další popis této funkce naleznete v kapitole 5.9. Pro přístup k historii doporučujeme použít při požadavku na větší přehlednost spíše funkce Grafy stavů v čase a Statistika stavů než jednoduchou funkci Historie stavů. Pomocí zobrazeného záhlaví lze také dočasně zakázat automatické obnovování obsahu informační obrazovky (které standardně nastává každých 30 vteřin). Jeden z řádků záhlaví ( Aktualizováno každých 30 vteřin ) indikuje normální automatické obnovování. Za ním následuje odkaz vypnout pro vypnutí obnovování. Po kliknutí na něj se nápis změní na! Vypnuta automatická aktualizace! a následuje odkaz zapnout pro opětovné zapnutí obnovování. Vypnutí obnovování umožňuje například sekvenční prohlédnutí velmi dlouhého seznamu detektorů v některém z objektů automatické obnovování pohlížeče by v takovém případě rušilo, protože vždy po obnovení by se výpis posunul zpět na začátek stránky. Pozor: v režimu vypnutého obnovování vás systém nemůže nijak upozornit na případné příchozí alarmy a to ani zvukovou signalizací. 8 Práci v režimu vypnutého obnovování přerušíte buď kliknutím na odkaz zapnout nebo přechodem ke kterékoliv jiné funkci například kliknutím na odkaz Hlavní rozpis. 5 Ostatní primární funkce 5.1 Kritické stavy Funkce Kritické stavy vypíše na informační obrazovku seznam všech služeb (ze všech skupin), které jsou právě v červeném kritickém stavu. Další ovládání a navigace jsou totožné s návody v předchozích kapitolách. 8 Kliknutím na symbol modré šipky vedle nadpisu Monitorování v navigační liště lze v případě potřeby kdykoliv vyvolat aktualizaci obsahu informační obrazovky ručně. 19

21 5.2 Problémové stavy Funkce Problémové stavy vypíše na informační obrazovku seznam všech služeb (ze všech skupin), které jsou právě v některém ze dvou problémových stavů (žlutý, červený). Další ovládání a navigace jsou totožné s návody v předchozích kapitolách. 5.3 Taktický přehled Obrázek 15: Taktický přehled Tato funkce se snaží na ploše jedné obrazovky vyjádřit maximální množství informací o všech hlídaných objektech a službách (viz obrázek 15). V přehledných tabulkách soustřeďuje informace o aktuálním výkonu monitorovacího software, o poměru normálních a problémových stavů objektů a služeb (pomocí sloupcových grafů), o rozdělení aktuálních stavů všech objektů, o rozdělení aktuálních stavů všech služeb a o aktuální konfiguraci monitorovacího software NetSaint. 5.4 Stručný rozpis Na informační obrazovce se objeví tabulka s pěti řádky, kde každý řádek odpovídá jedné tematické skupině služeb (stavy, podsystémy, kamery, půdorysy a stav dohledu). Ke každé skupině jsou připojeny pouze stručné výpisy počtů objektů a služeb a jejich rozdělení do jednotlivých tříd stavů (obrázek 16). 20

22 Obrázek 16: Stručný rozpis 5.5 Všechny stavy Funkce Všechny stavy vypíše na informační obrazovku seznam všech služeb, které v systému existují do jediné tabulky. V rozsáhlém systému se stovkami služeb může jejich načtení trvat delší dobu. 5.6 Celková mapa sítě Celková mapa sítě znázorňuje geografické rozmístění jednotlivých objektů na monitorované ploše (např. mapa České republiky na obrázku 17). Najetí kurzoru na symbol hlídaného objektu vyvolá okno s podrobnějšími informacemi o daném objektu. Kliknutím na objekt informační obrazovka přejde do režimu prohlížení vybraného objektu s možností ořezu zobrazené plochy (ovládací prvky Vzdálit, Přiblížit) a digitálního zvětšení vybrané plochy (ovládací prvek Digitální zvětšení). 5.7 Výpadky sítě Zde lze zjistit informace o problémech s komunikační sítí, tedy o poruchách spojení mezi dohledovým centrem a jednotlivými objekty protokolem TCP/IP. 5.8 Grafy stavů v čase Funkce slouží k prohlížení historie grafickou formou pomocí časové osy. Prvním krokem po vyvolání této funkce je volba výpisu buď pro objekty nebo pro služby. Ve druhém kroku je třeba vybrat z nabídky žádanou službu nebo objekt a ve třetím časové období, které má být zahrnuto do výpisu. Po vyplnění těchto formulářů se na grafické časové 21

23 Obrázek 17: Celková mapa sítě ose znázorní posloupnost stavů, ve kterých se daná služba ve vybraném období nacházela (viz obrázek 18). 5.9 Statistiky stavů Funkce slouží k prohlížení historie přehlednějším způsobem než funkce Historie stavů (ta bude popsána vzápětí) a navíc k vyhodnocení doby a četnosti výpadků služeb ze zeleného stavu. Funkce je ovládáním podobná funkci předcházející (Grafy stavů v čase), ale má textový výstup, ze kterého lze získat údaje o procentuálním rozvržení služby nebo služeb do jednotlivých stavů ve zvoleném časovém intervalu a přehlednou tabulku s rozpisem jednotlivých změn Historie stavů Tuto funkci lze použít pro sekvenční textový výpis všech změn stavů, které v systému nastaly v daném časovém intervalu. Navigace je umožněna ve skocích po jednotlivých dnech (šipkou vlevo nebo šipkou vpravo), nebo přímým zadáním datumu do příslušné kolonky a kliknutím na tlačítko Aktualizovat. Ve výběrovém formuláři vpravo nahoře lze výpis událostí omezit pouze na změny stavů zadaného typu (např. všechny služby, které byly v kritickém stavu) Vydaná upozornění Zde je historie všech upozornění, která monitorovací systém vydal v daném časovém intervalu. 9 Navigace zůstává stejná jako v historii stavů. Systém může být nakonfigurován tak, aby 9 Pozn.: Tímto není míněna zvuková signalizace, ale rozesílání informačních ů a SMS zpráv. 22

24 Obrázek 18: Grafy stavů v čase vydával upozornění při definovaných změnách stavů služeb, např. při vyhlášení jakéhokoliv poplachu. Upozornění může mít formu zaslání u na specifikovanou adresu, zaslání SMS zprávy na mobilní telefon nebo zaslání zprávy na pager Systémový log Velmi podobná funkce jako historie stavů, ale kromě změn stavů služeb zobrazuje veškeré systémové události, které v systému nastaly. Je většinou zpřístupněna pouze administrátorovi systému Komentáře Zde naleznete přehledným způsobem vypsány veškeré komentáře, které byly přidány k jednotlivým objektům nebo službám. Bližší informace o systému komentářů se dočtete v kapitole Informace o procesu Tato funkce zpřístupňuje informace o běhu jádra monitorovacího software NetSaint (jako např. délku nepřerušeného provozu serveru), o jeho konfiguraci a poskytuje ovládací možnosti ke změnám jeho režimu. Je většinou zpřístupněna pouze administrátorovi systému Informace o výkonu Zde najdete statistické informace o průběhu spouštění a dokončování jednotlivých aktivních a pasivních kontrol služeb. 23

25 5.16 Aktuální konfigurace Aktuální konfigurace umožňuje získat informace o konkrétním aktuálním nastavení všech konfigurovatelných částí systému, jako jsou objekty, služby, kontakty atd. Funkce je většinou zpřístupněna pouze administrátorovi systému Seznam kontaktů Seznam kontaktů je rozdělen na tři skupiny v první skupině jsou odkazy na kontakty na správce (nebo jiné odpovědné osoby) jednotlivých připojených objektů s ústřednami, ve druhé skupině najdete kontakt na správce celého systému bezpečnostních ústředen a ve třetí odpovědného správce TCP/IP sítě, spojující ústředny s dohledovým centrem. Odkazy na správné kontakty z tohoto seznamu jsou obsluze automaticky nabízeny i při vzniku problémů jednotlivých služeb vždy pod odkazem kontakt Dokumentace Kopie původní dokumentace monitorovacího software NetSaint. 6 Další vlastnosti dohledového systému 6.1 Zvuková signalizace a potvrzování problémů Obrázek 19: Rozšířený výpis služby Jak již bylo vysvětleno dříve, vždy, když je na informační obrazovce zobrazena některá služba ve stavu varování (žlutá barva) nebo poplachu (červená barva), zazní příslušný zvukový 24

26 signál. Zde je nutno zvláště upozornit, že v případě, kdy se některé služby sice nacházejí v problémovém stavu, ale nejsou aktuálně zobrazeny na informační obrazovce (například v případě, kdy je zobrazena pouze skupina služeb Kamery), zvuková signalizace aktivována není. Signalizace je funkční tehdy, pokud je v informační obrazovce aktivována některá z následujících funkcí: Hlavní rozpis (včetně zobrazených půdorysů, vyjma ale práce s video systémem, s video archivem a vyjma funkce zobrazení detailních informací o jednotlivých službách), Kritické stavy, Problémové stavy, Taktický přehled, Stručný rozpis, Všechny stavy, Výpadky sítě (signalizují se zde ale pouze výpadky síťové komunikace s objekty). Signál se opakuje každých 30 vteřin, dokud služba nepřejde zpět do zeleného stavu nebo dokud obsluha problém nepotvrdí. Potvrzením je míněn speciální příkaz, kterým dá obsluha monitorovacímu software na vědomí, že problém již řeší a nepřeje si další zvukovou signalizaci této služby. Potvrzení poplachu si ukážeme na příkladu z obrázku 4, kde je právě v poplachu detektor Dílna. Kliknutím na název služby v levém sloupci tabulky (Dílna) se přeneseme na informační obrazovku s rozšířeným výpisem služby (viz obrázek 19) a ovládacím panelem vpravo dole. První příkaz na panelu je Potvrdit problém, po kliknutí na tento odkaz, připsání povinného komentáře, zdůvodňujícího potvrzení a kliknutí na tlačítko Provést je problém potvrzen. Služba zůstává v červeném nebo žlutém stavu, vedle názvu služby ve výpisu ale přibude symbol pracujícího panáčka a symbol komentáře (viz obrázek 20) a zvuková signalizace pro tuto konkrétní službu již nebude aktivována. Služba bude vyjmuta z režimu potvrzení, když sama přejde z problémového stavu do zeleného stavu, nebo pokud bude potvrzení manuálně zrušeno (příkazem ovládacího panelu Zrušit potvrzení problému). Komentář, připsaný při potvrzování, tímto zrušen není, lze ho odstranit ručně buď pomocí primární funkce Komentáře v levé ovládací liště, nebo příkazem Smazat všechny komentáře v rozšířeném výpisu služby (dole uprostřed na obrázku 19). Obrázek 20: Problém je potvrzen 6.2 Systém komentářů Ke každému objektu nebo službě lze připsat jakýkoliv komentář, což lze využít například pro výměnu informací mezi střídajícími se pracovníky dohledového centra s nepřetržitým provozem, nebo pro zaznamenání důvodů výpadků služeb. Výpis všech takových existujících komentářů lze získat pomocí primární funkce ovládací lišty Komentáře, odkud lze jednotlivé komentáře i odstraňovat. V každém seznamovém výpisu služeb jsou služby s přidaným komentářem odlišeny grafickým symbolem komentáře (viz obrázek 20). Manuální přidání komentáře k objektu nebo ke službě je možné vždy v příslušném rozšířeném výpisu (po kliknutí na název objektu nebo služby) příkazem Přidat nový komentář (viz obrázek 19 dole uprostřed). 25

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o.

SECURITY VIEW. Uživatelský manuál. verze 0.1. Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012. strana 1. VARIANT plus s.r.o. verze 0.1 Dokumentace vytvořena dne 21. 9. 2012 poslední korekce dne 21. 9. 2012 VARIANT plus s.r.o. strana 1 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 2. Hlavní okno aplikace... 4 2.1. Menu

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

AGE MONITOR Manuál OBSAH:

AGE MONITOR Manuál OBSAH: AGE s.r.o. České Meziříčí 51771 tel: 494661237 AGE MONITOR Manuál OBSAH: 1. Informační panel... 2 2. Systémová nastavení... 3 3. Správa uživatelů... 4 4. Globální náhled jednotek a kamer... 5 5. Správa

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál

CMS. Centrální monitorovací systém. Manuál Centrální Monitorovací Systém manuál CMS Centrální monitorovací systém Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba 8.00 16:30)

Více

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB2. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB2 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV

NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV NÁVOD KE SLUŽBĚ IPTV 1. Úvod Služba IP TELEVIZE vám prostřednictvím technologie IPTV zprostředkuje jedinečný zážitek ze sledování televizních pořadů ve Vaší domácnosd. Díky připojení k internetu můžete

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Na vod k nastavenı e-mailu

Na vod k nastavenı e-mailu Na vod k nastavenı e-mailu 1. Návod k nastavení e-mailových schránek na serveru stribrny.net. Do e-mailových schránek lze přistupovat přes webové rozhraní Webmail nebo přes poštovního klienta. Návod popisuje

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Inteligentní řešení kamerového systému

Inteligentní řešení kamerového systému Inteligentní řešení kamerového systému Uživatelský manuál Přehrávání a zálohování záznamů Přehrávání Přehrávání pořízených videozáznamů, zobrazení a vyhledávání neobvyklých událostí a informací o systému

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite

Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite v1.1001 Kompletní manuál programu HiddenSMS Lite Poslední aktualizace: 27. 8. 2009 HiddenSMS Lite software pro mobilní telefony s operačním systémem Windows Mobile, určený pro skrytí Vašich soukromých

Více

Návod na Lync webinář

Návod na Lync webinář Návod na Lync webinář 1. Po úspěšné registraci na náš webinář obdržíte do své schránky mail s instrukcemi a přístupovým odkazem k přístupu do webináře. Pro otevření jeho internetové aplikace klikněte na

Více

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče

Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Manuál Systém pro řízení výstražných signalizačních světel pro hasiče Verze: v1.04 Ing. Stanislav Saska - 1 - Obsah: Úvod... 3 Bezpečnostní instrukce... 3 Bezpečnost práce a záruky výrobce... 3 Popis systému

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI OBSAH Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI Zadání přístupových údajů Úvodní stránka Hlavní panel s kartami nabídek Karta Úvod Karta Osobní údaje Karta Klasifikace

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12

xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál X-Trade Brokers DM S.A., organizační složka 1/12 xmobile Operační systém Andorid Uživatelský manuál 1/12 Návod xmobile OS Android Přihlášení... 3 Trh... 3 Symboly... 4 Graf... 5 Vlastnosti grafu... 6 Obchod... 6 Nový pokyn okamžitá realizace... 7 Nový

Více

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Webová aplikace Znalostní testy online UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 2005 Lukáš Trombik OBSAH ÚVOD... 1 SPUŠTĚNÍ... 1 POPIS OVLÁDÁNÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU... 1 POPIS KLIENTSKÉ ČÁSTI... 1 POPIS ADMINISTRÁTORSKÉ ČÁSTI...

Více

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012

EQAS Online. DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 EQAS Online DNY kontroly kvality a speciálních metod HPLC, Lednice 8.-9.11.2012 Co je program EQAS Online Nový program od Bio-Radu pro odesílání výsledků externího hodnocení kvality Přístupný je prostřednictvím

Více

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8

Asset Management Suite. RBroker. User Manual. Date: září 19, 2013. 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Asset Management Suite User Manual Date: září 19, 2013 2010 Finamis s.r.o. Page 1 / 8 Table of Contents 1 Úvod... 3 2 Podporované prohlížeče... 3 3 Přihlášení... 3 4 Jazyk aplikace... 4 5 Aplikace... 4

Více

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze

MONITOROVACÍ SYSTÉM. Návod na obsluhu webového rozhraní. Truck Data Technology, s.r.o. 2015 oficiální verze MONITOROVACÍ SYSTÉM Návod na obsluhu webového rozhraní 2015 oficiální verze 1 Obsah Obsah... 1 Přihlášení do webového rozhraní... 3 Ovládací prvky webového rozhraní... 4 Základní obrazovka... 4 a) pole

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah

Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Nápověda k používání mapové aplikace Katastrální mapy Obsah Práce s mapou aplikací Marushka... 2 Přehledová mapa... 3 Změna měřítka... 4 Posun mapy... 5 Druhy map... 6 Doplňkové vrstvy... 7 Vyhledávání...

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

VIAKOM. Crystal-za kladní ovla da ní

VIAKOM. Crystal-za kladní ovla da ní VIAKOM Crystal-za kladní ovla da ní Obsah 1. Živý obraz... 2 1.1 Seznam zobrazení... 4 1.2 Seznam obsahu... 4 1.2.1 Zobrazení videa... 4 1.2.2 Nástroje kamery... 4 1.3 PTZ Panel... 5 1.3.1 Popis PTZ ovládání...

Více

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál

Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD. Podrobný manuál Mobilní aplikace pro ARVAL ON BOARD Podrobný manuál Úvod ARVAL ON BOARD (AOB) Mobile je mobilní verze klasického ARVAL ON BOARD, který je určen pro chytré telefony a tablety. Je k dispozici pro platformy

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014

CERTIFIKOVANÉ TESTOVÁNÍ (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 (CT) Výběrové šetření výsledků žáků 2014 Průběh - uživatelská příručka Verze 1 Obsah 1 ÚVOD... 3 1.1 Kde hledat další informace... 3 1.2 Posloupnost kroků... 3 2 KROK 1 STAŽENÍ HESEL K TESTŮM... 4 2.1

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj

Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Dokumentace k produktu IceWarp Notifikační nástroj Notifikační nástroj umožňuje propojit pracovní stanicí s aplikací IceWarp Web klient. Kromě funkcí pro upozorňování na nové události je pomocí ní možné

Více

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze

Archive Player Divar Series. Návod k obsluze Archive Player Divar Series cs Návod k obsluze Archive Player Obsah cs 3 Obsah 1 Úvod 4 2 Použití 5 2.1 Spuštění programu 5 2.2 Popis hlavního okna 6 2.3 Tlačítko Otevřít 6 2.4 Pohledy kamery 6 2.5 Tlačítko

Více

Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti 2 Realizace online setkání

Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti 2 Realizace online setkání Obsah: 1 Důležité informace před vstupem do virtuální místnosti... 3 1.1 Nastavení zvuku a mikrofonu... 3 1.2 Instalace Adobe Flash Playeru... 5 1.3 Testování počítače... 5 2 Realizace online setkání...

Více

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0

Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Pomůcka/manuál pro redakční systém http://helpdesk.remax-czech.cz verze 1.0 Přihlášení do systému Na adrese http://helpdesk.remax-czech.cz, viz. obr., vyplněním příslušného uživatelského jména a hesla.

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS

Uživatelský manuál Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Dahua DH-DVR0404/0804 LF-AS Obsah 1. Obsah balení a instalace pevného disku... 1 1.1 Obsah balení... 1 1.2 Instalace pevného disku (HDD)... 2 1.2.1 Otevření skříně... 2 1.2.2 Demontáž krytu DVR... 2 1.2.3

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače...3 Ovládání TV služby...4 1. Informace o pořadu...4 2. Seznam TV kanálů...5 3. Možnosti pořadu...5 4. Programový průvodce...6 5.

Více

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE

CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE CENTRÁLNÍ REGULAČNÍ SYSTÉM PŘÍRUČKA UŽIVATELE ROBUR s.r.o. Tel: 541 228 266 Fax: 541 227 620 Servis: 800 153 491 e-mail: servis@robur.cz OBSAH OBSAH... 2 REŽIM DIAGNOSTIKY... 3 Základní ovládací prvky...

Více

Spectu CMS. Následující text předpokládá znalost uživatelské dokumentace aplikace Spectu.

Spectu CMS. Následující text předpokládá znalost uživatelské dokumentace aplikace Spectu. Obsah Obecné informace... 1 Přihlášení a zapomenuté heslo... 1 Tvorba nabídek... 2 Kategorie... 2 Produkty... 4 Modifikátory... 6 Stoly... 6 Reklamní spořiče... 6 Jazyky... 7 Parametry... 7 Správa zařízení...

Více

ASSET Client 1.0.0.29

ASSET Client 1.0.0.29 Trade FIDES, a.s. ASSET Client 1.0.0.29 Popis programu Manuál uživatele systému 2 ASSET Client manuál uživatele Obsah 1 Úvod... 6 1.1 Popis software... 6 1.2 Instalace software... 6 1.3 Odinstalování software...

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Monitorovací systém Dozorce

Monitorovací systém Dozorce Monitorovací systém Dozorce Program Dozorce je určen k detailnímu monitorování všech činností uživatelů na PC a k vzdálené obsluze počítačů. K provádění vzdálených operací bude, na základě nastavení, vyžadováno

Více

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU

NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU NÁVOD K AKTIVACI A POUŽÍVÁNÍ E-MAILOVÉHO ÚČTU V DOMÉNĚ PACR.EU PŘIHLÁŠENÍ K E-MAILOVÉMU ÚČTU Pro přihlášení k účtu je třeba do internetového vyhledávače napsat internetovou adresu http://hotmail.com. Po

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application

ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application ONLINE Documentation Moeller Internet Sales Application Přehled Vítejte v elektronickém obchodě Moeller, přístup do systému je ze stránky na adrese www.eshop.moeller.cz, kde budete muset zadat jméno uživatele

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

JEDNOTNÝ METEOROLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

JEDNOTNÝ METEOROLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ JEDNOTNÝ METEOROLOGICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Uživatelská dokumentace Verze: 3.0 Datum: Říjen 2007 Zpracováno pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 Zpracoval:

Více

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy)

Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Dynafleet online Balíček Mapa a sledování (aktuální a historické polohy) Verze 2013.1.1 www.dynafleetonline.com strana 1 / 11 Obsah dokumentu (kliknutím myši na téma z obsahu vás dokument automaticky posune

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CYCLOPE PRINT MANAGEMENT SOFTWARE- UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Obsah Cyclope Print Management Software- uživatelská příručka... 1 1. Přehled produktu... 2 2. Stručný popis produtku CPMS... 2 2.1. Stažení CPMS...

Více

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty Manuál pro Registrované uživatele / Klienty OBSAH 1. Přihlášení klienta web stránka, region, jméno a heslo 2. Po přihlášení klienta vysvětlení jednotlivých položek 2.1. Přidávání a odebírání staveb z oblíbených

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

program PSReader v3.x

program PSReader v3.x Manuál program PSReader v3.x pro konfiguraci a správu přístupového systému (PS) BIS/DALLAS Obsah: 1. Obsluha přístupového systému (PS) pomocí PC... str. 2 1.1. Zvolení metody vyčítání... str. 2 1.2. První

Více

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI

Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Manuál k užívání webové aplikace BAKALÁŘI Obsah 1 Přihlášení se do webové aplikace BAKALÁŘI... 3 2 Zadání přístupových údajů... 4 3 Úvodní stránka... 5 3.1 hlavní panel s kartami nabídek (dále vysvětleno

Více

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent.

Nemoagent. Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nemoagent Instalace. V následujících krocích Vás provedeme instalací a základním používáním aplikace Nemoagent. Nejdříve je nutné požádat o vytvoření účtu na info@nemoshop.cz, v odpovědi dostanete registrační

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00 Externí Helpdesk Uživatelská příručka verze 1.00 Externí Helpdesk uživatelská příručka k webovému prostředí Copyright 2011 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha

Více

Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015)

Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015) Informace o nové úpravě systému ASJA (leden 2015) 1. V hlavním (prostředním) sloupci systému ASJA je výčet jednotlivých oblastí, ve kterých probíhá vzdělávání JA, a to: CIVILNÍ SOUDNICTVÍ TRESTNÍ SOUDNICTVÍ

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

plussystem Příručka k instalaci systému

plussystem Příručka k instalaci systému plussystem Příručka k instalaci systému Tato příručka je určena zejména prodejcům systému a případně koncovým uživatelům. Poskytuje návod, jak provést potřebná nastavení komponent. ITFutuRe s.r.o. 26.2.2015

Více

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci)

Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) Informační manuál PŘIPOJENÍ K WIFI ČZU (zaměstnanci) ODBOR INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Středisko správy HW a SW 1 Nastavení hesla v Intranetu Po přihlášení do intranetu klikněte na Personália

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka

APS Control Panel. Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator. Uživatelská příručka APS Control Panel Ovládací panel systému APS mini Plus pro SW balík APS Administrator Uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno

Více

Windows Live Movie Maker

Windows Live Movie Maker Windows Live Movie Maker Tento program slouží k vytváření vlastních filmů, která se mohou skládat z fotografií, videí, titulků a zvuku. Movie Maker je součástí instalace operačního systému Windows 7 a

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Dotace na podporu sociální práce

Dotace na podporu sociální práce Dotace na podporu sociální práce Uživatelská příručka Verze 1.1 15. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. OBSAH 1 SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH FORMULÁŘŮ... 3 2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 5 3 MENU APLIKACE... 6 4 POSTUP

Více

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00

Klávesnice EKB3. Stručný uživatelský návod k použití. Verze 1.00 Klávesnice EKB3 Stručný uživatelský návod k použití Verze 1.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí se základní obsluhou Vašeho zabezpečovacího

Více