Proč vzniká syndrom Prader-Willi? Jak lze syndrom Prader-Willi zjistit? Co je příčinou projevů syndromu Prader-Willi?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Proč vzniká syndrom Prader-Willi? Jak lze syndrom Prader-Willi zjistit? Co je příčinou projevů syndromu Prader-Willi?"

Transkript

1 Obsah Úvod Syndrom Prader-Willi Proč vzniká syndrom Prader-Willi? Jak lze syndrom Prader-Willi zjistit? Co je příčinou projevů syndromu Prader-Willi? Jaké jsou typické příznaky? Obličej Tělesná stavba Snížené svalové napětí Obezita Malý vzrůst Pohlavní vývoj Duševní schopnosti a chování k okolí Jiné zdravotní problémy Jak můžeme dětem se syndromem Prader-Willi pomoci? Ovlivnění nadváhy Zlepšení růstového tempa Léčba chybějícího nebo nedostatečného pohlavního vývoje 3

2 Péče o dítě se syndromem Prader-Willi v jednotlivých věkových obdobích Od narození do 2 let věku Věk 2 až 5 roků Věk 6 až 11 let Věk 12 až 18 let Dospělost Nejčastější otázky spojené se syndromem Prader-Willi Lékaři specialisté, s nimiž se rodiče a jejich děti mohou setkat Slovo závěrem Literatura Poznámky Klinická kritéria pro syndrom Prader-Willi Kalorický tahák 4

3 Syndrom Prader-Willi Rady pro rodiče, děti a blízké okolí doc. MUDr. Jiřina Zapletalová Ph.D. Dětská klinika LF UP a FN Olomouc Zvláštní poděkování patří paní prim. MUDr. Markétě Havlovicové z Ústavu bilogie a lékařské genetiky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol a rodinám Kubcovým a Vaníčkovým, které poskytly fotografie Klárky a Terezky. Tuto brožurku podpořila firma Pfizer 5

4 Pro více informací navštivte: Sdružení rodičů dětí se syndromem Prader-Willi: 6

5 Úvod Syndrom Prader-Willi V roce 1956 byla švýcarskými endokrinology Praderovou, Labhartem a Willim popsána skupina dětí, které měly shodné tělesné znaky: nadváhu, malý vzrůst, nedokonalý pohlavní vývoj, snížený svalový tonus a lehkou duševní zaostalost. Tento soubor příznaků byl později nazván syndrom Prader-Willi. Jeho četnost se udává 1: živě narozených dětí. V běžné populaci se tedy vyskytuje přibližně u 60 lidí z jednoho milionu. V současné době se dá syndrom Prader-Willi dobře diagnostikovat na základě kombinace typických projevů a průkazu chromozomální odchylky již záhy po narození. Některé jeho příznaky lze i úspěšně léčit. Děti se syndromem Prader-Willi obvykle vyžadují větší zdravotní péči, protože vzhledem ke svým různorodým problémům vyhledávají lékaře častěji než ostatní. Daleko vyšší nároky jsou ale kladeny na jejich nejbližší okolí. Vyšší trpělivost a pochopení všech členů rodiny jsou předpokladem toho, aby pacienti se syndromem Prader-Willi mohli prožít svůj život stejně šťastně jako ostatní. Pro účinnou pomoc je zapotřebí syndromu Prader-Willi dobře porozumět. K tomu by měla sloužit tato knížka. 7

6 Syndrom Prader-Willi Proč vzniká syndrom Prader-Willi? Každá buňka lidského těla obsahuje 46 chromozomů a každý z nich se skládá z velkého množství genů, které v sobě nesou speciální genetickou informaci. Polovinu genů získává dítě od matky a polovinu od otce. Geny určují nejen tělesné znaky jedince, ale také jeho duševní schopnosti. Na celém světě neexistují dva lidé, kteří by měli svou genetickou výbavu úplně stejnou. Pokud se i nepatrná část genu při splynutí mateřské a otcovské buňky ztratí nebo je gen nějakým způsobem změněn, pozbývá své funkce. Nese-li gen významnou genetickou informaci, může její absence vést k odlišnému tělesnému nebo duševnímu vývoji. Díky rozvoji nových genetických metod se na počátku 80. let podařilo zjistit, že nejčastější příčinou syndromu Prader- -Willi je absence genů části dlouhého raménka 15. chromozomu (15q11 13). Jak lze syndrom Prader-Willi zjistit? U některých dětí jsou projevy syndromu hodně nápadné, takže lékař může pojmout podezření již při běžném vyšetření. Rozhodující pro konečné určení, zda se o syndrom Prader-Willi jedná, je podrobné vyšetření chromozomů z bílých krvinek (lymfocytů), které se dají jednoduše získat odběrem krevního vzorku. Toto vyšetření se provádí na genetickém pracovišti. Speciálními metodami se zjistí, zda jsou chromozomy úplné nebo některá část chybí, případně má odlišnou strukturu. Pro syndrom Prader-Willi je charakteristické absence malé části 15. chromozomu. Jedno spolehlivé vyšetření pro potvrzení diagnózy stačí. Co je příčinou projevů syndromu Prader-Willi? Důležitou úlohu při vzniku charakteristických tělesných i psychických projevů sehrává porušená funkce střední části mozku nazvývané mezimozek (hypotalamus). Je to oblast, která ovlivňuje duševní rozpoložení (náladu), kontroluje pocity, jako je hlad, žízeň, bolest, ale i tělesnou teplotu (termoregulaci). V hypotalamu se také tvoří důležité látky, které regulují činnost dalšího mozkového orgánu podvěsku mozkového (hypofýzy). Z něj se do krevního oběhu uvolňují hormony, které vazbou na své cílové orgány řídí nejrůznější tělesné funkce: růst, pohlavní dospívání, činnost štítné žlázy nebo nadledvinek. 8

7 Jaké jsou typické příznaky? Tělesné znaky syndromu Prader-Willi nejsou u všech dětí nápadné a některé příznaky se mohou objevit dříve, jiné později. Obličej Terezka ve svých 2,5 letech 9 Pacienti se syndrom Prader-Willi mají některé rysy podobné: například úzké čelo a drobnou dolní čelist. Jejich oči mají obvykle mandlový tvar a rty jsou úzké, někdy s koutky obrácenými směrem dolů. Děti se syndromem Prader-Willi mají často blond vlasy a světlou kůži, která špatně snáší sluníčko. Tělesná stavba Klárka v 10 měsících Do 1. až 3. roku věku jsou děti zpravidla drobné, někdy i nižší hmotnosti než jejich vrstevníci. Brzy začínají nápadně rychle přibývat. Podkožní tuk se jim hromadí především v oblasti břicha, hýždí a stehen. Paže mohou mít naopak štíhlé a drobné ruce i nohy. U některých dětí bývá pozorováno vybočení páteře (tzv. skolióza). Šestnáctiměsíční Klárka

8 Jaké jsou typické příznaky? Snížené svalové napětí (hypotonie) Tento významý příznak může být odhalen dokonce již před narozením. Maminky, které porodily děťátko se syndromem Prader-Willi, vesměs udávají, že v těhotenství hůře cítily pohybu plodu. Po narození jsou děti hodně poddajné (hypotonické), slabě pláčou a hůře sají mateřské mléko. Potíže s kojením zpravidla vedou k tomu, že během prvního roku života hůře prospívají. Svalový tonus se sice postupně zlepšuje, ale nedostatek svalové síly je stále významný a podílí se na pomalejším pohybovém vývoji. Děti obvykle pevně sedí až v dokončeném 1. roce věku. I vývoj samostatné chůze bývá o něco opožděný. Pacienti zůstávají mírně hypotoničtí až do dospělosti. Snížení svalové hmoty a síly může mít vliv i na jejich celkový zdravotní stav. Menší výkonnost dýchacích svalů může omezovat osoby se syndromem Prader-Willi v aktivní tělesné činnosti. Terezka první den svého života (51 cm, 2800 g) Terezka v pěti letech 10

9 Jaké jsou typické příznaky? Obezita Nadváha je nejtypičtějším příznakem. Vzniká často v útlém dětství. Jak již víme, její hlavní příčinou je nekontrolovatelná chuť k jídlu, která vzniká poruchou řídícího centra v mezimozku a která nutí děti přejídat se. Neustálá posedlost jídlem přetrvává celý život. Celou situaci zhoršuje skutečnost, že osoby se syndromem Prader-Willi vyžadují (vzhledem ke své tělesné stavbě a pohybové aktivitě) až o polovinu menší přísun energie než běžná populace. Jak si můžeme ověřit, že má naše dítě nadváhu? Vzhledem k tomu, že množství tuku si nemůžeme většinou změřit sami, používají se k posouzení stupně obezity různé indexy vycházející z poměru hmotnosti a tělesné výšky. V poslední době se nejčastěji užívá tzv. BMI (body mass index), který si můžete vypočítat ze vzorce: BMI = tělesná hmotnost (kg) /výška (m) 2. Je-li hmotnost vašeho dítěte 62 kg a měří 165 cm, vychází BMI = 62:1,65 2 = 62:2,7 23. Hodnoty BMI u dětí od 6 let plynule stoupají (viz graf č. 1 a 2), v dospělosti jsou za normu považovány hodnoty Hodnoty větší než 30 svědčí pro nadváhu, která je spojena s vysokými zdravotnímy riziky. U malých dětí využíváme spíše vztah tělesné výšky a hmotnosti. Chcete-li znát Váš BMI, můžete využít internetových stránek 11 Terezka ve svých sedmi letech

10 Jaké jsou typické příznaky? Graf č. 1: Vztah věku a BMI u chlapců běžné populace. kg cm Věk (roky) HMOTNOSTNĚ VÝŠKOVÝ POMĚR cm percentily Dolní a horní čára vyznačuje normální rozmezí BMI u chlapců kg/m 2 (BMI) percentily BMI hmotnost (kg) BMI = [ výška (m) 2 ] Věk (roky) 12

11 Jaké jsou typické příznaky? Graf č. 2: Vztah věku a BMI u dívek běžné populace. kg cm Věk (roky) HMOTNOSTNĚ VÝŠKOVÝ POMĚR cm percentily Dolní a horní čára vyznačuje normální rozmezí BMI u dívek kg/m 2 (BMI) percentily BMI hmotnost (kg) BMI = [ výška (m) 2 ] Věk (roky) 13

12 Jaké jsou typické příznaky? hmotnost (kg) chlapci Graf č. 3: Vztah hmotnosti a věku chlapců a dívek běžné populace ( ) a neléčených chlapců a dívek se syndromem Prader-Willi ( ) Věk (roky) hmotnost (kg) dívky Věk (roky) Jaké komplikace nadváha dětem se syndromem Prader-Willi přináší? Děti se nerady liší od svých vrstevníků a odlišná tělesná stavba s mnoha kilogramy navíc poutá nežádoucí pozornost okolí, a tím často vyřazuje pacienty se syndromem Prader-Willi z kolektivu stejně starých jedinců. Výrazná nadváha je také důvodem k omezení nejrůznějších běžných dětských činností spojených se zvýšenou fyzickou zátěží. Tím se dítě dostává do bludného kruhu, který vede k dalším hmotnostním přírůstkům a k jeho 14

13 Jaké jsou typické příznaky? další izolaci. Obezita závažného stupně bývá příčinou nejen ortopedických vad (plochých nohou, vad páteře, bolestí kloubů, ), ale i cukrovky II. typu, nemocí srdce a cév, které mohou vést k dechové nedostatečnosti a v krajním případě i k srdečnímu selhání. Malý vzrůst Při narození se tělesná délka u dětí se syndromem Prader-Willi obvykle neliší od ostatních novorozenců. U některých z nich ale můžeme pozorovat snížené růstové tempo již během raného dětství a téměř všem chybí typický růstový výšvih během dospívání. V dospělosti dosahují ženy se syndromem Prader-Willi tělesné výšky kolem a muži kolem centimetrů, což je téměř o 20 centimetrů méně než je průměrná výška běžné populace, jak je patrné z grafu č centimetry chlapci N 50 N 95 5 N Věk (roky) centimetry dívky N 50 N N Věk (roky) Graf č. 4: vztah tělesné výšky chlapců a dívek běžné populace ( ) a neléčených chlapců a dívek se syndromem Prader-Willi ( ).

14 Jaké jsou typické příznaky? Proč děti se syndromem Prader-Willi rostou jinak než ostatní děti? Tělesný růst je významně regulován především růstovým hormonem, který se tvoří v předním laloku podvěsku mozkového. Jeho přímý účinek na růst kostí je zprostředkován růstovým faktorem podobným inzulinu (IGF-I). V současné době je již jednoznačně potvrzeno, že příčinou růstové poruchy u pacientů se syndromem Prader-Willi je porušená funkce hypotalamu, který má přímý vliv na tvorbu hormonů v podvěsku mozkovém. Bylo prokázáno, že děti se syndromem Prader-Willi mají hladinu růstového hormonu i IGF-I významně nižší. Pohlavní vývoj Mezimozek (hypotalamus) Růstový hormon ovlivňuje kromě tělesného růstu i další významné děje: přibývání svalové hmoty, zabraňuje nadměrné tvorbě a ukládání tuku, pomáhá budovat pevnost kostí a příznivě působí na hladinu některých tukových látek v krvi. Podvěsek mozkový (hypofýza) Normální funkce hypotalamu hraje důležitou roli i při pohlavním dospívání (pubertě). Na počátku puberty se v pohlavních žlázách (vaječnících u dívek a varlatech u chlapců) začínají tvořit pohlavní hormony. Vlastní impulz k této tvorbě vychází právě z hypotalamu a je zprostředkován dalšími hormony tvořenými v přední části podvěsku mozkového. Vlivem pohlavních hormonů dochází k typickým tělesným změnám. U dívek začíná ve věku mezi 9. až 13. roky růst prsních žláz, usazuje se tuk na typických místech a na vrcholu dospívání se dostaví první menstruace. Chlapci začínají dospívat o něco později: mezi 10. až 14. rokem u nich dochází ke zvětšování varlat, penisu, rostou jim vousy, hrubne hlas a přibývá svalové hmoty. U chlapců i u dívek se na typických místech objevuje ochlupení. Zvyšuje se růstové tempo. Věkově pacienti se syndromem Prader-Willi do puberty obvykle nevstupují, protože jim chybí důležité impulzy z hypotalamu, které přes podvěsek mozkový ovlivňují činnost pohlavních žláz. U některých chlapců může být již po narození patrný menší penis a s přibývající nadváhou se může ještě více zanořovat do tukové vrstvy v podbřišku. Jejich šourek v podbřišku bývá plošší a často neobsahuje varlátka, která bývají na cestě jejich přímého sestupu. 16

15 Jaké jsou typické příznaky? Mužské pohlavní hormony se z malé části u chlapců, ale i dívek, tvoří i v nadledvinách, proto se u pacientů se syndromem Prader-Willi v době očekávané puberty (a někdy i o něco dříve) objevuje pouze ochlupení kolem genitálu a v podpaží. Duševní schopnosti a chování k okolí Syndrom Prader-Willi je obvykle spojen s mírně sníženým duševním výkonem. Děti mají dobré čtecí schopnosti, prostorové vidění a dlouhodobou paměť, například výborně a rychle skládají puzzle a snadno se naučí i hry na počítači. Slabší výkon podávají v matematice a mají horší krátkodobou paměť. Pacienti se syndromem Prader-Willi mají někdy potíže s přizpůsobením se novému prostředí. Typické je u nich střídání nálad a stavy vzdoru s projevy agresivity namířenými proti okolí i proti sobě. Velmi často jsou tyto jejich projevy vázány na omezování příjmu potravy, kterému se odmítají podřídit. Aby získaly jídlo, jsou někdy schopné i lhát a krást. Jiné zdravotní problémy Pacienti se syndromem Prader-Willi mají často sníženou pevnost kostí. Tento příznak se dá zjistit speciálním zobrazovacím vyšetřením, tzv. změřením kostní hustoty (denzity). Jde o nebolestivé vyšetření podobné rentgenovému. Častým jevem bývá také vadné držení těla, které může vyústit až do esovitého zakřivení páteře, tzv. skoliózy. Ta se může zhoršovat se vzrůstající váhou. Společně s plochýma nohama a vbočenými koleny může být další příčinou omezené pohyblivosti a bolestí pohybového aparátu. Poruchy řízení tělesné teploty (termoregulace) mohou vést u malých dětí se syndromem Prader-Willi k problémům s udržením tělesné teploty. U starších dětí mohou způsobit sníženou kožní citlivost ke změnám okolní teploty a být příčinou častých opařenin nebo naopak omrzlin. V souvislosti se zvýšeným prahem pro vnímání bolesti mají tendenci poškozovat si kůži (nejčastěji štípáním) a způsobovat si tak podlitiny. Podobně můžeme pozorovat i vytrhávání vlasů, trhání kůžiček kolem nehtů, někdy až do krve. 17

16 Jak můžeme dětem se syndromem Prader-Willi pomoci? V současné době ještě nelze žádným léčebným postupem nahradit chybějící genetickou informaci. Můžeme ale s úspěchem řešit některé jednotlivé problémy, které syndrom provázejí. Předpokladem zdárného výsledku léčby je nezbytná spolupráce mezi lékaři a rodinou. Ovlivnění nadváhy Obezita je to, co pacienty se syndromem Prader-Willi a jejich rodiny trápí nejvíce. Příčinou je stoupající chuť k jídlu, která záhy střídá období nechutenství typické pro nejútlejší věk. Děti nejsou schopny si příjem jídla regulovat, jsou stále při chuti a není výjimkou, že jedí vše, na co přijdou. Obvykle se snaží získat jídlo v co největším množství a všemi prostředky. Potraviny je proto nezbytné umístit na místech pro děti nedostupných, případně na lednice i spižírny umístit zámky, a tak předcházet krádežím jídla. Děti se syndromem Prader-Willi mají velký nepoměr mezi příjmem a výdejem energie, je proto velmi dobré vést je k pravidelnému pohybovému režimu vhodné jsou ativity, které nevyžadují velkou fyzickou zátěž a dítě hned zpočátku neodradí (plavání, jízda na kole nebo i rychlá chůze spalují přebytečný tuk a posilují svaly!). V boji s nadváhou musí být dítěti se syndromem Prader-Willi hlavním spojencem jeho rodina, která se musí často obrnit proti jeho záchvatům hněvu až zuřivosti, pokud je mu jídlo odepřeno. Lékaři nebo dietní sestry by měli být rodičům nápomocni při sestavování jídelníčku. U některých dětí se přechodně osvědčila lázeňská léčba, kde jsou podřízeny speciálnímu dietnímu a pohybovému režimu. Klasická motivace ke zhubnutí (např. v období dospívání) s cílem být štíhlejší, pohyblivější a přitažlivější u pacientů se syndromem Prader-Willi zpravidla chybí. Přestože je to někdy velmi obtížné, musí rodiče správné stravovací návyky v dítěti pěstovat již od raného dětství. Je dobré stanovit si hned zpočátku určitá pravidla a zásady, které musí důsledně dodržovat celá rodina. Terezka při svých 2. narozeninách 18

17 Jak můžeme dětem se syndromem Prader-Willi pomoci? Zlepšení růstového tempa Mnoho let se soudilo, že malá výška je neodmyslitelným osudem všech pacientů se syndromem Prader-- Willi a není ji možno nijak ovlivnit (přitom bylo známo, že růstová porucha těchto dětí je podobného typu jako u dětí, které nedokážou z různých důvodů růstový hormon v hypofýze tvořit). Teprve v posledních dvou desetiletích se začal i u dětí se syndromem Prader-Willi užívat růstový hormon a dnes je již jednoznačně prokázáno, že růstový hormon dokáže nejen významně urychlit růstové tempo, ale i příznivě ovlivnit abnormální tělesné složení (snížit podíl tělesného tuku a naopak zvýšit svalovou hmotu), a tím zlepšit tělesnou i duševní činnost. Kde se může dítě syndromem Prader Wili růstovým hormonem léčit? Od konce roku 2001 bylo v České republice doporučeno podávání růstového hormonu i u dětí se syndromem Prader-Willi. Léčba je plně hrazena z prostředků zdravotního pojištění a provádí se na vybraných pracovištích dětské endokrinologie (zpravidla při dětských klinikách), které mají s léčbou růstovým hormonem dostatek zkušeností. V naší republice je těchto míst v současné době třináct. Kontakty na jednotlivá pracoviště těchto pracovišť můžete nalézt na internetových stránkách Růstový hormon se podává ve formě každodenních podkožních injekcí. Je to látka bílkovinné povahy a v případě, že by byla podána do zažívacího traktu (např. ve formě kapek nebo tablet), kyselé žaludeční štávy by ji znehodnotily. Injekce hormonu jsou téměř nebolestivé díky speciálním injekčním perům, která se každý naučí snadno ovládat. Podání růstového hormonu večer těsně před spaním kopíruje jeho přirozenou tvorbu, která je nejvydatnější právě v tuto dobu. Aby byla léčba co nejúčinnější, neměly by se injekce vynechávat. Léčba růstovým hormonem je vždy dobrovolná a rozhodnutí o zahájení léčby je vždy výsledkem domluvy mezi rodiči a lékařem. 19

18 Jak můžeme dětem se syndromem Prader-Willi pomoci? Aplikace růstového hormonu Růstový hormon se podává ve formě injekcí. Zacvičení na aplikaci provádí většinou zkušená sestra nebo lékař. Když se rodina učí, už se obvykle ukáže, do jaké míry se dítě bude samo na léčbě podílet. S věkem bude spoluúčast dítěte určitě stoupat. Žádné dítě bychom neměli do samostatného injektování nutit, nemá-li do něj chuť. Čím aktivněji se bude dítě na léčbě podílet, tím pro něj bude přirozenější a také bude stoupat jeho sebevědomí a nezávislost. Kdy se léčba růstovým hormonem ukončuje? Tvorba růstového hormonu nekončí v lidském těle s ukončením tělesného růstu, ale pokračuje (avšak v menší míře) i v dospělosti. S ohledem na jeho významný vliv na tělesnou stavbu, kostní hmotu a psychiku by bylo zákonité pokračovat v léčbě malými dávkami i v době po ukončení růstu. Zkušenosti s podáváním růstového hormonu dospělým pacientům se syndromem Prader-Willi nejsou ale zatím prověřeny. Léčba chybějícího nebo nedostatečného pohlavního vývoje U chlapců a děvčat se syndromem Prader-Willi je porušena hormonální regulace na úrovni hypotalamu, což vede ke snížení nebo úplnému ustání činnosti jejich pohlavních žláz. Chybějící pohlavní hormony lze nahradit příslušnými léky a díky nim je možné chybějící pohlavní zrání dokonale navodit a udržet. Léčby se není třeba obávat. Podobně jako u růstového hormonu je léčba pohlavními hormony tzv. léčbou náhradní, při které se tělu dodávají látky, které si samo nedokáže vytvořit a bez kterých by tělesný vývoj nebyl přiměřený. Podávání pohlavních hormonů (estrogenů u dívek a androgenů u chlapců) musí být zahájeno v odpovídajícím věku a musí napodobovat přirozenou hormonální tvorbu. Léčbu obvykle vede dětský endokrinolog, u dívek případně dětský gynekolog. 20

19 Jak můžeme dětem se syndromem Prader-Willi pomoci? U děvčat se začíná malými dávkami přirozených estrogenů, které se během 2 3 let postupně zvyšují až na dávky, které odpovídají denní hormonální produkci v dospělosti. Během této úvodní fáze dochází k rozvoji druhotných pohlavních znaků (růstu prsů, objevení se ochlupení v podpaží a kolem genitálu). Po přidáním dalšího hormonu progesteronu (gestagenu) se u dívek objeví první menstruace (menarche). Léčba potom pokračuje kombinací obou hormonů (buď podle rozpisu nebo přímo kombinovaným preparátem) a zabezpečuje pravidelný menstruační cyklus. Přípravků s obsahem ženských pohlavních hormonů je několik a existují v různých formách. Nejčastějšími jsou tabletky, ale v poslední době lze použít i náplasti, ze kterých se hormon vstřebává skrz kůži. U chlapců je situace trochu odlišná. Velmi často je nutné již během raného věku operačně stáhnout nesestouplá varlata do šourku. Ne vždy se jejich správné umístění podaří, zvláště pokud jsou umístěna vysoko v třísle nebo dokonce v dutině břišní. V tomto případě je lepší varle odstranit. Mimo šourek by totiž bylo vystaveno vyšší teplotě (teplota v šourku je nižší než teplota tělesná), na kterou je tkáň varlete mimořádně citlivá a reaguje závažnými změnami, jež mohou končit i zhoubným bujením. Při navození puberty se mužské pohlavní hormony (nazývané odborně androgeny) podávají rovněž ve vzestupné dávce, kterou přesně určí lékař. Jsou obvykle ve formě tablet nebo tzv. zásobních (depotních) injekcí, které se podávají v delším časovém intervalu (3 5 týdnů). Během léčby se mění vzhled genitálu: zvětšuje se penis, šourek, přibývá ochlupení kolem genitálu a v podpaží. Současně hrubne hlas, začínají růst vousy, někdy se objevuje akné. U chlapců může být interval mezi počátkem léčby a podáváním dospělých dávek pohlavních hormonů kratší než u dívek. Léčba je samozřejmě nutná i v dospělosti a neměla by být přerušována. Zabezpečuje nejen udržení přiměřeného rozvoje pohlavních znaků, ale hormony mají svůj významný vliv např. i na pevnost kostí nebo na látkovou výměnu. 21

20 Péče o dítě se syndromem Prader-Willi v jednotlivých věkových obdobích Od narození do 2 let věku Porodní délka i hmotnost dětí se syndromem Prader-Willi může být o něco nižší než u ostatních novorozenců. Nápadné je u nich snížené svalové napětí, odborně nazývaná svalová hypotonie, která je obvykle příčinou mírně opožděného pohybového vývoje a může se projevit i určitými problémy při pití. Tyto děti v raném věku neprojevují zájem o jídlo a jejich sání může být slabé nebo úplně chybět. Někdy je nutné na přechodnou dobu podávat dítěti mléko nebo jinou výživu speciální cévkou přímo do žaludku. Pohybový vývoj je nutno kontrolovat ve speciálních ordinacích dětské neurologie a svaly posilovat speciálním cvičením pod odborným dohledem. Svalová hypotonie se během prvního roku částečně upravuje a zrychluje se pohybový vývoj. Rovněž problémy s krmením ustupují a dítě začíná postupně vyrovnávat svou hmotnost. Přestože je obezita v tomto věku neobvyklá, rodiče by neměli dítě překrmovat, ani z radosti, že konečně začalo normálně jíst. Výška a hmotnost by měly být porovnávány se speciálními tabulkami, protože některé děti se syndromem Prader-Willi mohou již během prvního roku života nápadněji zaostávat v růstu. Téměř polovina dětí se syndromem Prader-Willi může mít šilhavost (strabismus) a vyžaduje péči očního lékaře. Nemocnost nebývá četnější něž u dětí běžné populace. Typická hypotonie u dětí s Prader-Willi Klárka ve 3 měsících (4 900 g) 22

21 Péče o dítě se syndromem Prader-Willi v jednotlivých věkových obdobích Věk 2 až 5 roků V tomto věku se u dětí se syndromem Prader-Willi zpravidla dokončuje pohybový vývoj, mezi 2. a 3. rokem již bezpečně chodí. Vývoj řeči může být rovněž o něco opožděn a poruchy výslovnosti si často vyžádají péči specialisty (logopeda). Začíná se objevovat charakteristický příznak neustálého hladu. Pokud není důsledně dodržován dietní režim, dítě velmi rychle přibývá na hmotnosti. Nadváha je nápadnější u pacientů, kteří mají ve věku 2 5 let již pomalejší růstové tempo. Již v tomto věku je nutné vést dítě k pravidelnému pohybovému režimu. Dětem je pohyb blízký, a pokud si na něj zvyknou a stane se jejich denní potřebou, bude jejich dobrým společníkem v boji s narůstající obezitou. Navíc dokáže zaměstnat a odpoutat myšlenky od jídla. Děti jsou od přírody soutěživé a zapojení do kolektivních her s jejich vrstevníky jim brání v izolaci, k níž mají pacienti se syndromem Prader- -Willi často sklon. Tendence děti izolovat od ostatních a zaujímat k ním ochranářský (protektivní) postoj mají často i rodiče ve snaze usnadnit jim život a minimalizovat okolní škodlivé vlivy. Děti se syndromem Prader-Willy jsou většinou milé, přátelské a vstřícné. Postupně se u nich ale objevují některé změny nálad tvrdohlavost, záchvaty vzteku a problémy s přizpůsobením se jakékoliv změně. U některých je pozorován zvláštní jev poškozování kůže. Děti k němu vede snížená citlivost vůči bolesti. Je vhodné neponechávat dítě samo a preventivně mu zajistit nějakou rukodělnou činnost malování, modelování apod. U chlapců by se měl v tomto věku vyřešit nedokonalý sestup varlat jejich stažením do šourku. Pokud není úprava polohy možná, je lépe varle odstranit. Terezka ve svých 2,5 letech Klárka ve 2 letech u moře, 4 měsíce léčby růstovým hormonem 23

22 Péče o dítě se syndromem Prader-Willi v jednotlivých věkových obdobích Věk 6 až 11 let Nástup do školy je výraznou změnou v životě každého dítěte. U pacientů se syndromem Prader-Willi bývá jednou z nejvýznamnějších událostí, protože tím velmi často dochází k prvnímu osamostatňování se dítěte od rodiny. Školní výkon dětí se syndromem Prader-Willi je často nerovnoměrný: jejich verbální (slovní) schopnosti jsou lepší než schopnosti rozpoznávací. Většina dětí neumí obecně uplatnit nabyté zkušenosti. Jejich horší krátkodobá paměť vede ke slabším výkonům v matematice. Hůře se na delší dobu soustředí, což může ještě více negativně ovlivňovat jejich školní výsledky. Pobyt ve škole může být poznamenán jejich emoční labilitou pokud se dítěti okamžitě nevyhoví, následují výbuchy hněvu. Většině školáků se syndromem Prader-Willi je z těchto důvodů doporučována pedagogicko-psychologická péče. Někdy je nutné opakování třídy, výjimkou není ani přeřazení dítěte do speciální školy. Duševní schopnosti pacientů se syndromem Prader-Willi jsou na hranici mírného duševního zaostávání. Úroveň jejich mentálních schopností hodnocená tzv. inteligenčním kvocientem (IQ) se pohybuje kolem 80 (průměrná hodnota IQ je v běžné populaci kolem 100). Děti se syndromem Prader-Willi vyžadují v tomto věku velkou trpělivost okolí. Pedagogové ve škole i v mimoškolních aktivitách, kterých se dítě účastní, by měli být o problematice syndromu Prader-Willi dobře informováni, zvláště proto, že posedlost jídlem v tomto věku dosahuje vrcholu. Pobyt dítěte mimo rodinu je pro něj často rizikový, obstarává si potraviny veškerými způsoby: bere je spolužákům, je schopno vzít si jídlo z odpadkového koše, ve školních jídelnách dojídá po ostatních dětech. Je odhodláno získat si jídlo jakýmkoliv způsobem, i krádeží. Devítiletá Terezka ve škole, půl roku od zahájení léčby růstovým hormonem 24

23 Péče o dítě se syndromem Prader-Willi v jednotlivých věkových obdobích Terezka ve věku 11 let. Návštěva ve FN Motol, 2 roky od zahájení léčby. Okolí si musí uvědomit, že dítě samo za tuto slabost nemůže, a musí se snažit mu pomoci omezit na minimum jeho nekontrolovatelný kontakt s potravou. V některých případech je vhodná i rodinná terapie psychologem nebo psychiatrem, v krajním případě i pokus o medikamentózní tlumení výbuchů vzteku a agresivity plynoucích z odnímání potravy. I v tomto věku by měli rodiče i pedagogové podporovat pohybové aktivity dítěte. Při každém pohybu navíc (i při prosté chůzi po rovině nebo do schodů, plavání, hodinách tělocviku, míčových hrách) je vydávána energie a dochází ke spalování nebo alespoň omezení nárůstu tukových zásob. U silně obézních dětí a u dětí s ortopedickými problémy je vhodná konzultace se specialistou (dětským endokrinologem, ortopedem) o míře povolené fyzické zátěže. Děti se syndromem Prader-Willi mají sníženou tvorbu slin, a tím větší sklon ke kazivosti zubů. Doporučena je pravidelná stomatologická péče a dohled na hygienu dutiny ústní (ústní vody, žvýkací gumy bez obsahu cukru apod.). 25

24 Péče o dítě se syndromem Prader-Willi v jednotlivých věkových obdobích Věk 12 až 18 let Období puberty je více či méně komplikovaným obdobím pro každé dítě. Nedostatek sebedůvěry u pacientů se syndromem Prader-Willi pramení ze sílícího pocitu odlišnosti od stejně starých jedinců a vede k jejich uzavírání se do sebe, což dále zhoršuje komunikaci dospívajících s okolím. Zatímco se jejich vrstevníci začínají částečně osamostatňovat, u adolescentů se syndromem Prader-Willi to není jednoduché a ve většině případů dokonce nemožné. Cílem výchovných procesů by mělo být pokračování v nácviku praktických úkonů spojených s běžným životem (dokonalá sebeobsluha, doprava veřejnými prostředky, komunikace s okolím, obsluha jednoduchých přístrojů, orientace v prostoru ) a posilování sebeovládání. Díky své malé výšce a nepřítomnosti pohlavních znaků vypadají děti mladší než skutečně jsou a jejich okolí má tendence s nimi jako s mladšími zacházet. I u běžné populace je pro období dospívání běžné častější střídání nálad, zvýšená psychická citlivost a zranitelnost. U pacientů se syndromem Prader-Willi může podávání pohlavních hormonů na přechodnou dobu zhoršit jejich náladovost, sklon k nervozitě a záchvatům zuřivosti. Jde o přechodný stav, který se časem upraví. Jejich rodiče a okolí by na něj ale měli být připraveni. Udržení tělesné hmotnosti přínáší i adolescentům velké potíže především proto, že společné stravování je v tomto věku přirozenou sociální aktivitou. Nejen krádeže jídla, ale také peněz k jeho obstarání nejsou v tomto věku výjimkou. Tělesné cvičení by mělo být každodenní rutinou. Dospívající se začínají připravovat na své budoucí povolání. Jeho výběr bývá omezený schopnostmi pacienta a lokálními možnostmi. Vždy je vhodná konzultace s psychologem, případně s výchovným pracovníkem školy, do které pacient dochází. Není žádoucí zvolit zaměstnání, při kterém se pacient bude dostávat do styku s jídlem. Pacienti se syndromem Prader-Willi obvykle nezahajují předčasně svůj sexuální život. Naopak navazují ve věku adolescence spíše romantické vztahy s opačným pohlavím a i v dospělosti je u nich pohlavní styk spíše výjimkou. 26

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Problematika dětské obezity. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Problematika dětské obezity Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Obezita = nakupení tukové tkáně = rozdíl oproti obezitě dospělých Na nárůstu hmotnosti se podílí i rozvoj muskulosteletárního systému

Více

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže.

Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Jste diabetik? Určeno nejen pro muže. Určeno nejen pro muže. Cukrovka může mít negativní vliv na Váš sexuální život. Tato brožurka je určena jen pro Vaši informaci. V žádném případě nemůže nahradit lékařské

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí

Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Obsah a časové rozmezí všeobecné preventivní prohlídky dětí Systém preventivních prohlídek v ČR je dlouhodobě propracovaný preventivní program, který umožňuje u Vašeho dítěte odhalit a včas léčit nejrůznější

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE Obsah: Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce Kontraindikace kombinované hormonální antikoncepce Vysvětlivky: COC = z anglického

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Vážení a měření nemocných

Vážení a měření nemocných Vážení a měření nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Měření výšky těla, tělesné hmotnosti Růst zvětšování

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava

VY_32_INOVACE_11.14 1/6 3.2.11.14 Hormonální soustava Hormonální soustava 1/6 3.2.11.14 Cíl popsat stavbu hormonální soustavy - charakterizovat její činnost a funkci - vyjmenovat nejdůležitější hormony - uvést onemocnění, úrazy, prevenci, ošetření, příčiny - žlázy s vnitřním

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu

Obezita v evropském kontextu. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu Obezita v evropském kontextu Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc. Ředitel Endokrinologického ústavu OBEZITA CELOSVĚTOVÁ EPIDEMIE NA PŘELOMU TISÍCILETÍ 312 milionů lidí na světě je obézních a 1,3 miliardy lidí

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha

Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Nadváha a obezita u populace v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha Tisková konference 30.7. 2010 Evropská strategie pro prevenci a kontrolu chronických neinfekčních onemocnění Východiska:

Více

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno

Downův syndrom. Renata Gaillyová OLG FN Brno Downův syndrom Renata Gaillyová OLG FN Brno Zastoupení genetických chorob a vývojových vad podle etiologie 0,6 %-0,7% populace má vrozenou chromosomovou aberaci incidence vážných monogenně podmíněných

Více

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako

1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné. hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako Obezita a nadváha 10 skutečností o obezitě podle WHO 1. Nadváha a obezita jsou definovány jako abnormální nebo nadměrné hromadění tuku, které může poškodit zdraví. WHO definuje nadváhu jako BMI, které

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění

Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Život s hemofilií Hemofilie Porucha srážlivosti krve Chorobná krvácivost Deficit faktoru VIII nebo IX, vzácně XI Celoživotní záležitost Geneticky podmíněné onemocnění Genetika Chybná genetická informace

Více

Deník zdravotních kontrol Turnerův syndrom

Deník zdravotních kontrol Turnerův syndrom Deník zdravotních kontrol Turnerův syndrom www.turneruvsyndrom.cz OSOBNÍ ÚDAJE Jméno, příjmení:... Datum narození:... Bydliště:... Kontakt Telefon:... E-mail:... Praktický lékař pro děti a dorost Kontakt:.

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Poruchy příjmu potravy (mentální anorexie a mentální bulimie) Anotace Pracovní list se týká problematiky

Více

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL

RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL RIZIKOVÉ ŽIVINY VE VÝŽIVĚ DĚTÍ ZE STUDIÍ SPOLEČNOSTI PRO VÝŽIVU P.TLÁSKAL STUDIE K HODNOCENÍ NUTRIČNÍCH FAKTORŮ U ZDRAVÝCH JEDINCŮ 1) Rok 2007 proběhla studie (Praha,Brno) a) 1087 dětí ve věku 4-6 let

Více

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová

Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Obezita u dětí je rizikem diabetu 2. typu Irena Aldhoon Hainerová Klinika dětí a dorostu a Centrum pro výzkum diabetu, metabolismu a výživy 3. LF UK a FNKV Honzík ve věku 11,5 let 128 kg, 184 cm, BMI 37,8

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ

Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ Blood Glucose Monitoring System ŽÁDNÉ KODOVÁNÍ Blood Glucose Monitoring System Blood Glucose Monitoring System Naučte se správně žít s cukrovkou Žít s cukrovkou, nebo-li s Diabetes mellitus, to je otázka

Více

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění

Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Nadváha a obezita a možnosti nefarmakologického ovlivnění Václav Bunc a Marie Skalská UK FTVS Praha Obezita nebo nadváha je jedním ze základních problémů současnosti. Je komplikací jak v rozvojových tak

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Dědičnost vázaná na X chromosom

Dědičnost vázaná na X chromosom 12 Dědičnost vázaná na X chromosom EuroGentest - Volně přístupné webové stránky s informacemi o genetickém vyšetření (v angličtině). www.eurogentest.org Orphanet - Volně přístupné webové stránky s informacemi

Více

RŮST ČESKÝCH KOJENÝCH DĚTÍ

RŮST ČESKÝCH KOJENÝCH DĚTÍ RŮST ČESKÝCH KOJENÝCH DĚTÍ A DOPORUČENÍ PRO JEHO HODNOCENÍ Markéta Paulová Centrum podpory veřejného zdraví Státní zdravotní ústav, Praha Konzultační den hygieny dětí a mladistvých, 11. října 2012, SZÚ

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání :.5. 213 Objednavatel: Centrum sociální

Více

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

Nadbytek soli škodí dětem i dospělým The 2nd CZ - Salt Awareness Week 2013 (týdenní masmediální kampaň od 25. - 30. listopadu 2013

Nadbytek soli škodí dětem i dospělým The 2nd CZ - Salt Awareness Week 2013 (týdenní masmediální kampaň od 25. - 30. listopadu 2013 Nadbytek soli škodí dětem i dospělým The 2nd CZ - Salt Awareness Week 2013 (týdenní masmediální kampaň od 25. - 30. listopadu 2013 (tisková konference 26. listopadu 2013, MZČR) Vysoký krevní tlak = hypertenze

Více

Člověk roste a vyvíjí se

Člověk roste a vyvíjí se Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_Přv-Z 5.,7.34 Vzdělávací oblast: Přírodověda - Autor: Mgr. Aleš Hruzík Jazyk: český Očekávaný výstup: žák správně definuje základní probírané pojmy a jejich vzájemné vztahy

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK

PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK PNEUMOKOKOVÉ INFEKCE A MOŽNOSTI PREVENCE aneb CO MŮŽE ZPŮSOBIT PNEUMOKOK Očkování! Nejvýznamnější možnost prevence infekčních chorob! Lepší infekční chorobě předcházet než ji léčit! Významný objev v medicíně,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Mendelova 2. stupeň Základní Předmět Zdravověda Téma /

Více

http://www.vrozene-vady.cz

http://www.vrozene-vady.cz Prevence vrozených vad z pohledu genetika MUDr. Vladimír Gregor, RNDr. Jiří Horáček odd. lékařské genetiky, Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze Genetické poradenství Klinická genetika se zabývá diagnostikou

Více

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty

Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Klinické hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty Brožura pro účastníky DĚKUJEME VÁM, že jste se rozhodl zúčastnit klinického hodnocení ARAMIS pro muže s rakovinou prostaty. V této brožuře najdete

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Obezita a její rizika Anotace Pracovní list informuje žáka o podstatě, příčinách a rizicích obezity. Zadané

Více

ve sledovaném m souboru ostravské populace.

ve sledovaném m souboru ostravské populace. Krajská hygienická stanice Ostrava Hodnocení zdravotního stavu a subjektivního přístupu p ke zdraví ve sledovaném m souboru ostravské populace. Předběžné výsledky grantového úkolu IGA MZ ČR č. NJ/6139-3.

Více

Život s karcinomem ledviny

Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny Život s karcinomem ledviny není lehký. Ale nikdo na to nemusí být sám. Rodina, přátelé i poskytovatelé zdravotní péče, všichni mohou pomoci. Péče o pacienta s karcinomem buněk

Více

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup

Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Kód: Vzdělávací materiál projektu Zlepšení podmínek výuky v ZŠ Sloup Název vzdělávacího materiálu Civilizační choroby (nemoci srdce) Anotace Pracovní list stručně shrnuje problematiku civilizačních chorob,

Více

Seznam šablon - Přírodopis

Seznam šablon - Přírodopis Seznam šablon - Přírodopis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Tematický celek: Člověk Ročník: 8 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové kompetence

Více

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A

PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A PREVENCE ZUBNÍHO KAZU A HYPOPLAZIE ZUBNÍ SKLOVINY U PŘEDČASNĚ NAROZENÝCH DĚTÍ Fakultní nemocnice Olomouc Novorozenecké oddělení Oddělení intermediární péče Vypracovala: Miroslava Macelová a Světlana Slaměníková

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Rozmnožovací soustava

Rozmnožovací soustava Všechny živé organizmy mají schopnost se rozmnožovat. Rozmnožování umožňuje rozmnožovací soustava (též pohlavní soustava či reprodukční systém). Rozmnožovací soustavu tvoří pohlavní orgány s pohlavními

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Výchova ke zdraví poučení o lidském těle 2

Výchova ke zdraví poučení o lidském těle 2 Výchova ke zdraví poučení o lidském těle 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1) Onanie se jinak nazývá M masturbace správná odpověď náhradní otázka 2) Hymen znamená

Více

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ

LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSKÉ OBORY A JEJICH NÁPLŇ LÉKAŘSTVÍ (MEDICÍNA) jedná se o vědu, která se zaobírá zdravím člověka, chorobnými stavy a procesy, které v lidském těle probíhají. Zabývá se možnostmi jejich předcházení,

Více

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus

Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Ošetřovatelská péče u klienta s onemocněním Diabetes mellitus Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2010 Mgr. Helena Škrabová OŠETŘOVATELSKÁ

Více

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová

Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou. Mgr. Pavla Erbenová Vliv komplexního přístupu v terapii žen s nadváhou a obezitou Mgr. Pavla Erbenová Obezita je stále narůstající břemeno dnešní doby. Epidemie obezity, někdy nazývaná také jako mor třetího tisíciletí, však

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více

PREVENCE DĚTSKÉOBEZITY MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE

PREVENCE DĚTSKÉOBEZITY MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE PREVENCE DĚTSKÉOBEZITY MOŽNOSTI SPOLUPRÁCE P.TLÁSKAL SPOLEČNOST PRO VÝŽIVU FN MOTOL OBEZITA NEPŘÍZNIVĚ OVLIVŇUJE ZDRAVOTNÍ STAV ČLOVĚKA Kardiovaskulární onemocnění Endokrinní poruchy Metabolické komplikace

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl

Analýza zdravotního stavu. obyvatel. zdravého města STRAKONICE. II.část. MUDr. Miloslav Kodl Analýza zdravotního stavu obyvatel zdravého města STRAKONICE II.část 214 MUDr. Miloslav Kodl Analýza byla zpracována za podpory Národní sítě Zdravých měst ČR v rámci projektu STRATEG-2, který je financován

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20

OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 I. TRIMESTR (0. AŽ 12. TÝDEN) 20 OBSAH PŘEDMLUVA 9 PLÁNOVANÉ TĚHOTENSTVÍ 11 VĚK OBOU PARTNERŮ 11 ZDRAVOTNÍ STAV 12 Epilepsie 12 Diabetes mellitus 13 Srdeční choroby 13 Astma 13 Onemocnění ledvin 13 Herpes simplex II (genitální opar) 14

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele

http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele http://vtm.zive.cz/aktuality/vzorek-dna-prozradi-priblizny-vek-pachatele Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Eva Strnadová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ;

Více

Jistota účinnosti léčby osteoporózy. Potvrzení kostními markery již po 90 dnech

Jistota účinnosti léčby osteoporózy. Potvrzení kostními markery již po 90 dnech Jistota účinnosti léčby osteoporózy Potvrzení kostními markery již po 90 dnech Kosti jsou živé tkáně Věděli jste, že vaše kosti samy přeměňují různé živiny? Kostní tkáň se po celý váš život neustále odbourává

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Dietní režim. Vítejte na našem dialyzačním středisku Dietní režim Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč potřebuji dodržovat speciální dietu? I když se pomocí dialýzy z těla odstraní mnoho odpadních látek, musíte být při stravování stále opatrní, abyste

Více

10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození

10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození 10. oogeneze a spermiogeneze meióza, vznik spermií a vajíček ovulační a menstruační cyklus antikoncepční metody, oplození MEIÓZA meióza (redukční dělení/ meiotické dělení), je buněčné dělení, při kterém

Více

VÁŽENÝ RESPONDENTE, PROSÍME VÁS O LASKAVÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU, KTERÝ BUDE SLOUŽIT KE STUDIU VLIVU RIZIKOVÝCH FAKTORŮ NA VZNIK KARCINOMU VARLAT

VÁŽENÝ RESPONDENTE, PROSÍME VÁS O LASKAVÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU, KTERÝ BUDE SLOUŽIT KE STUDIU VLIVU RIZIKOVÝCH FAKTORŮ NA VZNIK KARCINOMU VARLAT VÁŽENÝ RESPONDENTE, PROSÍME VÁS O LASKAVÉ VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU, KTERÝ BUDE SLOUŽIT KE STUDIU VLIVU RIZIKOVÝCH FAKTORŮ NA VZNIK KARCINOMU VARLAT. POKUD NA NĚKTEROU OTÁZKU BUDE ZNÁT ODPOVĚĎ, PROSÍM ODPOVÍDEJTE.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03. Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čs. mládeže 5/9, příspěvková organizace DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL 325-03 Název projektu: Číslo projektu: Název školy: Číslo materiálu: Autor: Předmět: Název materiálu: Cílová skupina: Zkvalitnění vzdělávání na SZŠ Děčín CZ.1.07/1.5.00/34.0829

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_18_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_18_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_18_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA HORMONÁLNÍ SOUSTAVA druhá složka integrálního řízení organismu působení na cílové orgány > prostřednictvím

Více

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE

DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE 3. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze, Fakultní poliklinika,budova A, 1. patro Karlovo nám. 32, Praha 2, 128 08 tel.: 22486 6693 DIABETOLOGICKÁ AMBULANCE Vážená paní, vážený pane Dostáváte se do péče

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Lidské tělo BSP Multimedia - úvodní obrazovka = 3D laboratoř: Zobrazení systémů - v pravé části je menu: Oběhový systém 3D Lab návrat do úvodní obrazovky Rejstřík Rejstřík A-Z Rejstřík 3D modelů Rejstřík

Více

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby

Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Diabetes mellitus 1. typu a přidružené autoimunitní choroby Venháčová J., Venháčová P. Diabetologické centrum Dětská klinika FN a LF UP Olomouc SRPDD červen 2011 Nejčastější přidružené autoimunitní choroby

Více

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR

Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Prevence a léčba obezity v Evropské unii Současný stav v ČR Kunešová M., Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity Endokrinologický ústav, Praha 8.11. 2007 Eurocentrum Praha Výskyt nadváhy a obezity v jednotlivých

Více

Střední odborné učiliště Domažlice

Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Ročník Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tématický okruh Téma Jméno autora CZ.1.07./1.5.00/34.0639 VY_52_INOVACE_04.05 Střední odborné učiliště Domažlice 2.ročník

Více

Bacteria shrink tumors in humans, dogs

Bacteria shrink tumors in humans, dogs Bacteria shrink tumors in humans, dogs Mitch, L. (2014): Bacteria shrink tumors in humans, dogs, Science. Crlíková Hana Svobodová Vendula OPVK (CZ.1.07/2.2.00/28.0032) Bakterie injekce škodlivých bakterií

Více

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H.

Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století. Hrstková H. Výživa zdravých a chronicky nemocných dětí v 21.století Hrstková H. Česká republika přední místo na světě ve výskytu kardiovaskulárních chorob Nejčastější příčina úmrtí Budoucí vývoj zdraví - ovlivňován

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls79892/2011 a příloha ke sp. zn. sukls136154/2011

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls79892/2011 a příloha ke sp. zn. sukls136154/2011 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp. zn. sukls79892/2011 a příloha ke sp. zn. sukls136154/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SUSTANON 250 250 mg/ml, injekční roztok Testosteroni

Více

VY_32_INOVACE_11.16 1/5 3.2.11.16 Nitroděložní vývin člověka

VY_32_INOVACE_11.16 1/5 3.2.11.16 Nitroděložní vývin člověka 1/5 3.2.11.16 Cíl popsat oplození - znát funkci spermie a vajíčka - chápat vývin plodu - porovnat rozdíl vývinu plodu u ptáků, králíka a člověka - uvést etapy, délku a průběh v matčině těle - charakterizovat

Více

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE

RADA A POUČENÍ LÉKAŘE RADA A POUČENÍ LÉKAŘE KOMBINOVANÁ HORMONÁLNÍ ANTIKONCEPCE (MOŽNÉ UŽITÍ K YUZPEHO METODĚ) Obsah: a. Uživatelky kombinované hormonální antikoncepce b. Léčebné účinky kombinované hormonální antikoncepce c.

Více

Vrozené vady u narozených v roce 2008. Congenital malformations in births in year 2008

Vrozené vady u narozených v roce 2008. Congenital malformations in births in year 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 9. 2010 53 Vrozené vady u narozených v roce 2008 Congenital malformations in births in year 2008 Souhrn V roce 2008

Více

Státní zdravotní ústav Praha

Státní zdravotní ústav Praha Zdravotní stav populace v ČR a EU MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav Praha 2009 Definice zdraví Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhou nepřítomnost nemoci či slabosti (WHO

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž

Výchova ke zdraví poučení. o lidském těle. A-Z kviz finále T U V W X Z Ž Výchova ke zdraví poučení A o lidském těle B C A-Z kviz finále D E F G H Ch I J K L M N O P R Ř S Š T U V W X Z Ž Trvalé osvojení dítěte se nazývá A adopce správná odpověď náhradní otázka Porucha stravování,

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Správná životospráva školáka

Správná životospráva školáka Správná životospráva školáka Co je správná životospráva Správná životospráva zahrnuje dostatečnou pohybovou aktivitu a vyvážený pestrý jídelníček. Kvalitní strava je v dětském věku velice důležitá k zajištění

Více

Moderní přístupy k výživě dětí

Moderní přístupy k výživě dětí Moderní přístupy k výživě dětí Výuka VŠCHT Kužela, L. Moderní přístupy v oblasti výživy Převažující pojetí výživy doposud V popředí obava z hladovění Proto pohled spíše z kvantitativního hlediska Je stále

Více

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života.

Délka nočního spánku a jeho kvalita se výrazně podílí na zdravotním stavu obyvatel i kvalitě jejich života. Březen 1 Spánek je nezbytný nejen pro regeneraci duševních a fyzických sil, pro vytváření paměťových stop a tedy pro kognitivní funkce, ale i pro celou řadu metabolických pochodů. Kvalita nočního spánku

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55068/2009

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55068/2009 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55068/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE AGOFOLLIN Injekční roztok (Estradioli dipropionas) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ

ŽLÁZY S VNIT SEKRECÍ ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ - žláz s vnitřní sekrecí - neurohormony - tkáňové hormony endokrinní žláza exokrinní žláza vývod žlázy sekreční buňky sekreční buňky krevní vlásečnice Žlázy s vnitřní sekrecí endokrinní

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ. Termín pořádání : 18.10. 2010. Místo: ŘÍČANY STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM ODBORNÝCH ČINNOSTÍ Odbor podpory zdraví a hygieny dětí a mladistvých, Oddělení podpory zdraví dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DNY ZDRAVÍ Termín pořádání

Více

SOUČASNÝ STAV LÉČBY PORUCH RŮSTU. R. Pomahačová. Plzeň. lék. Sborn. 80, 2014: 107 111

SOUČASNÝ STAV LÉČBY PORUCH RŮSTU. R. Pomahačová. Plzeň. lék. Sborn. 80, 2014: 107 111 Plzeň. lék. Sborn. 80, 2014: 107 111 SOUČASNÝ STAV LÉČBY PORUCH RŮSTU R. Pomahačová Dětská klinika FN a LF UK v Plzni Růst dítěte je za fyziologických okolností zákonitým procesem. Do dvou let věku dítě

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz. Typy výživy Typy výživy 1. Dle energetických nároků (bazální metabolismus, typ práce, teplota okolí) 2. Dle potřeby živin (věk, zaměstnání, pohlaví) 3. Dle stravovacích zvyklostí, tradic, tělesného typu 4. Dle zdravotního

Více