Faktory ovlivňující výživu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Faktory ovlivňující výživu"

Transkript

1 Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání potravy. 1. biologické faktory funkce trávicího systému (porušená činnost orgánů GIT, zhoršená funkce žláz tvořící trávicí enzymy,aj. pohlaví věk (energetická potřeba různých věkových skupin) zdravotní stav (stav dutiny ústní a chrupu, onemocnění, užívání léků, porušené mozkové funkce, chirurgické výkony, ) 2. psychické faktory emocionální stav (stres, deprese ) osobnostní vlastnosti psychosomatická onemocnění (bulimie, mentální anorexie) 3. sociální faktory kultura a životní prostředí etnická příslušnost náboženství životní styl, ekonomická situace alternativní výživové způsoby, diety individuální zvyky přírodní prostředí Patologické stavy výživy V oblasti příjmu potravy popisujeme tyto nefyziologické stavy: Malnutrice = špatná výživa = podvýživa nebo obezita (stav výživy, kdy deficit/přebytek nebo nerovnováha energie, proteinů a ostatních složek výživy způsobuje měřitelné vedlejší účinky na tkáně/formu těla, funkce a výsledný klinický stav Nechutenství = anorexie (ztráta chuti k jídlu) Kachexie (chorobná vyhublost) Dysfagie (porucha polykání, která je pociťována jako váznoucí sousto v krku a tlak na hrudníku) Dyspepsie (souhrn příznaků vyskytující se při poruchách GIT např. říhání, pálení žáhy, nevolnost, zvracení) Hypogeusie (změny chuti, zvláštní chutě)

2 Mentální anorexie (poruch příjmu potravy charakterizovaná úmyslným snižováním tělesné hmotnosti, kdy člověk odmítá jídlo) Mentální bulimie (porucha příjmu potravy charakterizovaná opakujícími se záchvaty přejídání spojenou s přehnanou kontrolou tělesné hmotnosti) Karence (porucha výživy z nedostatku některé potřebné látky) Zhodnocení stavu výživy nemocného Prvním krokem ošetřovatelského procesu je posouzení, získávání informací. Získávání informací v oblasti výživy a metabolismu je součástí ošetřovatelské anamnézy. Cílem je získat informace o stavu výživy. Informace získává sestra rozhovorem, pomocí dotazníku, vyšetření a pozorováním. Součástí informací o stavu výživy je zjištění výšky a hmotnosti. Jednou z metod hodnocení stavu výživy pacienta je tzv. ABCD přístup: 1. antropometrické měření poskytující informace o hmotnosti a složení těla 2. biochemické údaje sledující laboratorní hladiny určitých látek a metabolitů 3. klinické příznaky 4. výživová anamnéza A) Antropometrické měření výška, váha hmotnostní index (Body Mass Index BMI) určuje poměr hmotnosti k výšce měření kožní řasy měření obvodu paže BMI má rozměr kg/m 2 a počítá se jako poměr hmotnosti (kg) ke druhé mocnině výšky v metrech. Podle BMI se dá velmi snadno určit, v jakém výživovém pásmu se nemocný nachází (viz. tabulka 1). Problémy s hodnocením mohou nastat u nemocných s velkou svalovou hmotností nebo pacienti s otoky či ascitem (tekutina v dutině břišní). Také ale i pacienti imobilní.

3 Tab. 1 Hodnocení BMI Body Mass Index (BMI) kg/m 2 pod 20 (resp. pod 18,5)* Hodnocení (výživové pásmo) podváha 20 24,9 norma 25 29,9 nadváha 30 34,9 obezita a více těžká obezita * u zdravých osob považujeme za podváhu BMI pod 18,5 kg/m 2, u osob nemocných musíme být obezřetní již při BMI pod 20 kg/m 2 Měření kožní řasy určuje množství tuku v těle a měří se speciálním kaliperem (viz obrázek 1,2) Měří se tloušťka kožní řasy na tváři, pod bradou, pod klíční kostí, nad loktem (triceps), nad lopatkou, na břiše, pod prsy, nad spinou, nad kolenem, pod kolenem. Obr. 1 Obr.2

4 Dalším měřitelným údajem je obvod nedominantní paže (obr. 3). Jedná se ukazatel proteinových zásob a hmoty kosterního svalstva. Adekvátní obvod pro muže činí cm, u žen cm. Za hraniční se považuje obvod u mužů cm, u žen cm. Pro těžkou svalovou depleci (úbytek, nedostatek) pak svědčí cm u mužů a 9 14 cm u žen (tabulka 2) Tab. 2 Obvod paže Obr. 3 (cm) Obvod paže Muži Ženy adekvátní hraniční těžká deplece B) Biochemické údaje Sledují se laboratorní hodnoty určitých látek a metabolitů, podle nichž lze určit některé poruchy výživy. krev (krevní obraz, hemoglobin, hematokrit, triglyceridy, cholesterol, plazmatické bílkoviny, kreatinin, transferin vitamíny, ionty, glykémie, jaterní testy, aj.) moč (dusík, urea, některé minerální látky, vitamíny) stolice C) Klinické příznaky Sledují se objektivní příznaky porušené výživy jako například změny vlasů, kůže, očí, jazyka, sliznic, kardiovaskulárního systému, svalů, hmotnosti, aj. Porušená výživa a hydratace se může projevit na celkovém vzhledu pacienta (obézní, kachektický), stavu dutiny ústní a chrupu, stavu kůže (snížený kožní turgor, suchá, teplá, studená, opocená, bledá, otoky, poranění, dekubity, defekty, operační rána, jizvy), sliznic (suché, bledé, vlhké), vlasů (zvýšené vypadávání, třepení) a nehtů, stavu svalstva a kostry i svalové síle (atrofie svalová, ochablost, patologické zlomeniny). Ovlivňuje imunitu, schopnost regenerace tkání, hojení ran a činnost systémů (oběhový, nervový, vylučovací, ). D) Výživová anamnéza Výživová anamnéza stavu výživy zahrnuje informace o stravovacích návycích, prefenci jídel, o denním příjmu tekutin, o způsoby přípravy jídla, omezeních ve výživě, problémech s výživou (polykání, kousání, stav chrupu), fyzické aktivitě, chorobách (diabetes mellitus, onkologické onemocnění, operace GIT), užívání léků a výživových doplňků, aj. Při

5 rozhovoru s pacientem sestra se sestra zaměřuje na všechny faktory ovlivňující výživu tzn. na faktory biologické, psychické a sociální.

HODNOCENÍ STAVU SLOŽENÍ A VÝŽIVY ČLOVĚKA

HODNOCENÍ STAVU SLOŽENÍ A VÝŽIVY ČLOVĚKA 1 HODNOCENÍ STAVU SLOŽENÍ A VÝŽIVY ČLOVĚKA Kontrolní otázky: 1. Co je to aktivní tělesná hmota? 2. Jaký je rozdíl mezi zásobním a strukturním tukem? 3. Které hormony působí lipolyticky? 4. V čem se liší

Více

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI ČESKÁ ASOCIACE SESTER ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER SEKCE ONKOLOGICKÁ 3/2007 TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI C A S INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH

Více

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika

evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika evito laboratorní vyšetření úrovně kompenzace diabetika Důležitým cílem léčby cukrovky je u každého diabetika především normalizovat glykémii, nebo ji maximálně přiblížit k normálním hodnotám. Ukazateli

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Veronika Manyová Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce 2013 Stravovací návyky dětí a jejich potencionální dopady Diplomová práce

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Klára SLÍPKOVÁ Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra výchovy ke zdraví Změny tělesné

Více

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Glandula thyreoidea

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Glandula thyreoidea OSMILETÉ GYMNÁZIUM BUĎÁNKA, O.P.S. ROČNÍKOVÁ PRÁCE ŠTÍTNÁ ŽLÁZA Glandula thyreoidea LINDA HONSKUSOVÁ V PRAZE 2007/2008 VEDOUCÍ PRÁCE SEXTA 2007/2008: PhDr. Jiřina Anna Hradecká VEDOUCÍ PRÁCE SEPTIMA 2008/2009:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Veřejné zdravotnictví B5347 Linda Kubáňová Studijní obor: Ochrana veřejného zdraví 5345R006 ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL TĚLESNÁ AKTIVITA

Více

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ

KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ KLOBOUK NOVÝCH INSPIRACÍ ANEB I ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL MŮŽE BAVIT METODIKA PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY Metodika pro pedagogické pracovníky je vydána v rámci projektu Aplikace zásad zdravého životního stylu

Více

11. Ošetřovatelská kasuistika

11. Ošetřovatelská kasuistika 11. Ošetřovatelská kasuistika Afghánská žena hospitalizovaná v České republice pro dekompenzovaný diabetes mellitus s rozvinutými komplikacemi (Kasuistika je modelová, obsahuje v ošetřovatelském plánu

Více

PED/10. Obezita u dětí. A. Identifikaãní údaje. Standard léčebného plánu PED/10 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI

PED/10. Obezita u dětí. A. Identifikaãní údaje. Standard léčebného plánu PED/10 STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI STANDARDY LÉČEBNÝCH POSTUPŮ A KVALITA VE ZDRAVOTNÍ PÉČI Pediatrie Obezita u dûtí str. 1 Obezita u dětí Standard léčebného plánu A. Identifikaãní údaje Autor: Editor: Oponent: Verze provedení: Za zpracování

Více

Povědomí o civilizačních chorobách

Povědomí o civilizačních chorobách Bankovní institut vysoká škola, a. s. Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních sluţeb Povědomí o civilizačních chorobách Bakalářská práce Autor: Obor: Halina Zakuťanská Ekonomika a management

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA TVORBA KONDIČNÍCH PROGRAMŮ PALESTRA 2012 Autoři: Petr Řehoř Daniela Stackeová Jana Kruková Palestra 2012 ISBN 978-80-87723-06-7 Obsah 1. Hodnocení pohybového

Více

Výklad výsledků a jejich aplikace

Výklad výsledků a jejich aplikace Výklad výsledků a jejich aplikace ÚVOD Tato příručka poskytuje podrobný popis analyzátor složení těla InBody720 a jeho funkce. Tato příručka zpracovává použití skutečných výsledků u vyšetřovaných osob,

Více

Metodické listy OPVK. Výživová specifika u různých věkových skupin populace včetně těhotných a kojících matek, pitný režim

Metodické listy OPVK. Výživová specifika u různých věkových skupin populace včetně těhotných a kojících matek, pitný režim Metodické listy OPVK Výživová specifika u různých věkových skupin populace včetně těhotných a kojících matek, pitný režim 7. TEORETICKÉ ZÁKLADY Výživové a energetické potřeby se mění v průběhu věku života

Více

Metodika realizace akreditovaného kurzu DVPP

Metodika realizace akreditovaného kurzu DVPP Metodika realizace akreditovaného kurzu DVPP Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 2014 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Název vzdělávacího programu... 3 3. Popis vzdělávacího programu... 3 4. Cíl... 4 5. Cílová

Více

1. OBOR TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ SPORTOVNÍ MEDICÍNA

1. OBOR TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ SPORTOVNÍ MEDICÍNA 1. OBOR TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ SPORTOVNÍ MEDICÍNA Obor tělovýchovné lékařství má v naší republice velmi bohatou historii a tradici. Je také zakládajícím členem světové federace sportovní medicíny FIMS

Více

zdravotní tělesná výchova

zdravotní tělesná výchova Mgr. Lucie Schwarzová zdravotní tělesná výchova Učební a metodický materiál pro obory Sociální činnost a Pedagogické lyceum Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Více

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE

TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE TĚLESNÉ PŘEDPOKLADY A POHYBOVÉ SCHOPNOSTI MLÁDEŢE PRO TRÉNINK LEDNÍHO HOKEJE KLINIKA FUNKČNÍ DIAGNOSTIKY A REHABILITACE, FN u sv. Anny v Brně: Prof. MUDr. Petr DOBŠÁK, CSc., Prof. MUDr. Zdeněk PLACHETA,

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Ošetřovatelská péče v interních oborech Ošetřovatelská péče v interních oborech Yvetta Vrublová ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST PRIORITNÍ OSA: 2 ČÍSLO OBLASTI PODPORY: 2.2 INOVACE

Více

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus

MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Magnetické pole a organismus MAGNETOTERAPIE Historické souvislosti Vést spokojený a dlouhý život bez bolesti a nemocí bylo cílem snad všech lidských civilizací od počátku věků. Šamani a léčitelé, ranhojiči a lékaři neustále hledali

Více

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY Aneta Jonášová Brno 2010 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ PRÁCE Obor SOČ : 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času PORUCHY PŘÍJMU POTRAVY

Více

Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia)

Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia) JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta Vnitřní a smyslová onemocnění (podpora pro kombinovanou formu studia) MUDr. Jitka Pokorná Cíle předmětu: - Poskytnutí základního přehledu

Více

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ

STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV Centrum podpory veřejného zdraví Oddělení podpory zdraví ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 25.6.204 Organizátor: Mgr. Dana Hronová, ZŠ Votice Místo: Votice OBSAH

Více

Mentální anorexie na základních školách. Je pro učitele stále tabu?

Mentální anorexie na základních školách. Je pro učitele stále tabu? Mentální anorexie na základních školách Je pro učitele stále tabu? Zpracovaly: Markéta Indráková, Tereza Hanyášová 3. ročník prezenčního bakalářského studia Ošetřovatelství oboru Všeobecná sestra Odborná

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

Potřeby člověka a ošetřovatelský proces 1

Potřeby člověka a ošetřovatelský proces 1 Potřeby člověka a ošetřovatelský proces 1 Studijní opora Mgr. Alena Pelcová Liberec 2014 Cíle předmětu Studenti umí definovat potřeby jednice, rodiny i komunity. Studenti umí vyhledat deficity v saturaci

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. Zdraví a výživa. Daniela Lojková

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA. Zdraví a výživa. Daniela Lojková VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA Zdraví a výživa Daniela Lojková Praha 2012 VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA Zdraví a výživa Daniela Lojková Praha 2012 Autor: Daniela Lojková

Více

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu

Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu Doporučený postup péče o diabetes mellitus 1. typu I. Celková charakteristika 1. Definice a charakteristika předmětu doporučeného postupu Diabetes mellitus 1. typu je onemocnění, které se vyznačuje různě

Více

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele

Vyziva a zdraví. Skripta pro ucitele Vyziva a zdraví Skripta pro ucitele Brezen 2013 Obsah Zásady zdravé výživy dětí 4 Potravinová pyramida 5 Pitný režim 9 Základní živiny ve stravě 11 Bílkoviny 12 Tuky 13 Sacharidy 15 Vitaminy a minerální

Více