Úvodní slovo. Vážené dámy, vážení pánové,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo. Vážené dámy, vážení pánové,"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

2

3 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce v jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 12 Podpora znevýhodněných rodin 13 Podpora pěstounských rodin 18 Výkaz zisků a ztrát 23 Rozvaha 24 Výhled do budoucna 25 Činnost organizace podpořili 26 Kontakty 28 1

4 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se v občanském sdružení Rodina v centru v uplynulém roce stalo. Největší změnou bylo otevření nových prostor v Komunitním centru. Získali jsme zde 200 metrů čtverečních, které můžeme naplno využívat pro práci s rodinami. Dopoledne u nás v Předškolním klubu tráví čas děti a rodiče se specifickými potřebami plynoucí z jejich složité sociální situace, odpoledne přicházejí starší děti a mládež do Volnočasového klubu a na doučování. V průběhu dne využívají rodiče individuální konzultace s psychology a terapeuty. Partnerské dvojice mající problém se vzájemnou komunikací navštěvují mediační setkání. V situacích, kdy se řeší závažné změny v životě dítěte, pořádáme případové konference. Zajišťujeme asistované předávání dětí mezi znesvářenými rodiči nebo prarodiči. V prostorech probíhá také vzdělávání různého druhu. Pěstounské rodiny zde tráví soboty při plnění povinného vzdělávacího plánu, odehrávají se tu besedy pro teenagery, maminky pečující o malé děti i pedagogy a zainteresovanou veřejnost. Jsou dny, kdy Komunitní centrum praská ve švech a to je paráda! V každé z místností je někdo, komu stálo za to přijít si k nám pro pomoc, radu nebo informaci. A jedná se o velice rozdílné rodiny! Někteří rodiče si přijdou jen ujasnit detail ve výchově dětí, rodiny s vážnými problémy u nás pracují na tom, aby zajistily podmínky pro setrvání dítěte v rodině, a pěstounské rodiny zjišťují, jak pomoci dětem, jež se ocitly bez podpory svých biologických rodičů. Ráda bych na tomto místě poděkovala pracovníkům Rodiny v centru za odvedenou práci i osobní zaujetí, které projevují. Děkuji našim dobrovolníkům a aktivním členům sdružení za pravidelnou pomoc, a děkuji také partnerům a donorům za důvěru, se kterou nás financují. Přeji nám, abychom byli i nadále spojeni snahou dát všem dětem šanci vyrůstat ve spokojené a bezpečné rodině. Květen 2015 Petra Vlčková předsedkyně Rodiny v centru 2

5 Informace o organizaci Posláním Rodiny v centru je podporovat rodiny v péči o děti a poskytovat jim pomoc v situacích, kdy to potřebují. Jsme nestátní nezisková organizace působící v Novém Boru a okolí. Podporujeme zdravé fungování rodiny prostřednictvím volnočasových, vzdělávacích, poradenských a pečovatelských služeb, pomáháme ohroženým rodinám při stabilizaci rodinného prostředí a dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením ve vyrovnání šancí na vzdělání. Jsme organizace pověřená Krajským úřadem Libereckého kraje k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Služby organizujeme ve čtyřech oblastech: Podpora fungující rodiny Služby péče o děti Podpora sociálně znevýhodněných rodin Podpora pěstounských rodin Komunitní centrum Působíme na dvou místech: Komunitní centrum Dům dětí a mládeže Smetanka Dům dětí a mládeže Smetanka 3

6 Lidé v organizaci Členky a členové Členy občanského sdružení bylo v uplynulém roce 42 dospělých osob z Nového Boru a okolí. Schůze členů (valná hromada) je nejvyšším orgánem sdružení a v roce 2014 se sešla jednou. Rozhodovala o směřování organizace a o jejím hospodaření. Správní rada Správní rada se podílí na rozvoji organizace, činí strategická rozhodnutí a dohlíží nad jejím fungováním. Členové správní rady vykonávají tuto funkci dobrovolně, bez nároku na odměnu. Členy správní rady v roce 2014 byli: PhDr. Lenka Václavíková Helšusová, Ph.D. Mgr. Kateřina Neradová, DiS. Mgr. Radka Ujková Veronika Pecinová RNDr. Blanka Tichá MgA. Jan Prošek Mgr. Petra Vlčková předsedkyně 4

7 Lidé v organizaci Zaměstnanecký tým V roce 2014 zaměstnávala společnost deset osob v pracovním poměru na různé výše úvazku a čtrnáct spolupracovníků na dohodu o provedení práce. Navázali jsme spolupráci s řadou externích psychologů, terapeutů a lektorů, kteří nám pomáhali poskytovat odborné služby na vysoké úrovni. Zaměstnanecký tým zůstal stabilní. Šest ze stávajících deseti zaměstnankyň pracuje v organizaci déle než tři roky. Vzdělávání zaměstnanců Vzhledem k náročnosti práce, kterou většina zaměstnankyň vykonává, a při snaze využívat moderní metody sociální práce, je vzdělávání pracovního týmu nezbytné. Dvě pracovnice Oddělení péče o pěstounské rodiny v roce 2014 dokončily 200 hodin odborného vzdělávání a tím splnily povinnost vyplývající z pověření k sociálně právní ochraně dětí. Obě se dále účastnily 30 hodin metodických setkání a 13 hodin skupinových nebo individuálních supervizí. Pracovnice Oddělení péče o znevýhodněné rodiny navštívily tři semináře věnující se metodám práce s romskými dětmi předškolního věku, jedna z nich dokončuje dálkové studium Vyšší odborné školy sociálně právní v Praze. Pracovnice Centra pro rodinu Koblížek a Miniškolky Koblížek absolvovaly kurz táborové vedoucí a přírodně pedagogický seminář pro vychovatele a pedagogy. Jedna z pracovnic si doplnila vzdělání zdravotnickým kurzem. Všechny se účastnily několika celotýmových supervizí. 5

8 Lidé v organizaci Zaměstnanecký tým k Ředitelka Mgr. Petra Vlčková Podpora fungující rodiny Centrum pro rodinu Koblížek Mgr. Lucie Novotná koordinátorka služeb péče o rodinu Tereza Tancošová provozní zaměstnankyně Služby péče o děti Miniškolka Koblížek Eliška Havránková koordinátorka miniškolky a pečovatelka v miniškolce Petra Marešová pečovatelka v miniškolce Podpora znevýhodněných rodin Bc. Michaela Salačová vedoucí oddělení péče o znevýhodněné rodiny Nikola Tancošová koordinátorka služeb Hana Chytalová koordinátorka předškolního klubu Podpora pěstounských rodin Dominika Babáková vedoucí oddělení pěstounské péče Helena Marvanová koordinátorka služeb péče o rodinu 6

9 Lidé v organizaci Dobrovolnický tým Bez dobrovolnického týmu by některé naše služby neexistovaly! Většina pravidelných dopoledních a odpoledních volnočasových programů v Centru pro rodinu Koblížek je vedena dobrovolníky. Pro tento dobrovolnický tým osmi garantek jsme vloni uspořádali dvě motivační setkání, během kterých proběhlo školení na téma Krizové situace při vedení programů pro veřejnost. Dobrovolníci také významně pomáhají při doučování dětí, a to zejména v Komunitním centru, kam chodí na doučování děti a mládež ze sociálně znevýhodňujícího prostředí a děti z pěstounských rodin. Nejčastěji takto pomáhají studentky Vyšší odborné školy sklářské a střední školy Nový Bor, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Mnoho dalších dobrovolníků pomáhá při realizaci jednorázových společenských akcí. Celkem se do chodu organizace zapojilo přes 50 dobrovolnic a dobrovolníků, kteří většinou pocházejí z řad členů občanského sdružení ale i z řad veřejnosti. Děkujeme všem dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří se rozhodli věnovat svůj volný čas a energii druhým. Velmi si toho vážíme! Uvažujete-li o tom, stát se dobrovolníkem, neváhejte nás kontaktovat! Dobrovolnický tým 7

10 Lidé v organizaci Dobrovolnický tým Setkání týmu Garantky volnočasových programů Monika Vicanová Anna Mazánková Jana Bergerová Ilona Rohová Michaela Streiftau Michaela Týnková Eva Takáčová Veronika Volková Petra Cmorejová Johanka Rybáček Doučují osoby Eliška Kozáková Pája Kumpoltová Gabriela Šturcová Marta Lišková Blanka Tichá Občasní pomocníci Dominik Fišer Marek Bertalan Hana Stránská Jitka Marková Roman Babák Denisa Tancošová Kateřina Ulrichová Jitka Gottlichová Tomáš Dokoupil Jan Prošek Anita Křivanová Renata Krejná 8

11 Podpora fungující rodiny Výsledky práce Cílem Centra pro rodinu Koblížek je prostřednictvím volnočasových, vzdělávacích a poradenských aktivit předcházet vzniku negativních jevů v rodinách žijících na Novoborsku a zapojovat rodiny ohrožené sociálním vyloučením do společnosti. Většinu programů vedou nebo pomáhají vést dobrovolnice a dobrovolníci z řad členů občanského sdružení, kteří tak mají možnost realizovat se uplatněním svých schopností a dovedností a přispívat k naplňování poslání organizace. Každý týden probíhá třináct pravidelných volnočasových a vzdělávacích programů pro rodiče s dětmi od narození do čtyř let. Programy umožňují rodičům na mateřské a rodičovské dovolené vyhnout se sociální izolaci způsobené péčí o malé dítě a získávat informace, které je v jejich životní situaci zajímají. Loutkové představení Cvičení mrňousků, Powerjogy s hlídáním, Jóga a děti, Dopolední otevřená herna, Odpolední otevřená herna, Kurzy Aj s hlídáním, Kavárna pro rodiče, Minihrátky, Zpívánky pro nejmenší, Výtvarná herna. Pravidelné akce zaznamenaly celkem 1423 dospělých návštěv a 82 dětských návštěv. Celkem je navštívilo 188 dospělých osob za rok. Výtvarná hernička 9

12 Výsledky práce Podpora fungující rodiny V prostorách Centra pro rodinu Koblížek proběhlo v roce 2014 celkem 20 interaktivních besed pro veřejnost v délce 90 minut na témata oblasti rodiny a rodičovství, jejichž cílem bylo posílit partnerské soužití, podpořit rodiče v péči o děti a při harmonizaci práce a rodiny. Tématy besed byly: Zdravé stravování s rozumem, Ve vrcholné formě s rytmy přírody, Pohádka o bolavém zoubku, Energetická očista organizmu I. a II., Redukční dieta, Klub dvojčat I a II., Rodinný rozpočet, Imunita, Já, žena, Beseda s laktační poradkyní, Výchovné obtíže v rodině, Zodpovědné zadlužování, Jak se rodí šťastné děti, Únava, stres a syndrom vyhoření na mateřské dovolené, Vztahy mezi rodiči a prarodiči a Pěstounství jako profese I. a II. a III. Poslední tři besedy byly určeny pro zájemce o osvojení dítěte nebo svěření dítěte do pěstounské péče. Celková účast na besedách v roce 2014 byla 141 dospělých návštěv, z toho 79 různých dospělých osob a zhruba stejný počet dětí. Během besed bylo zajištěno hlídání dětí účastníků. Po celý rok mohli rodiče využít individuální poradenství, které tematicky navazovalo na vzdělávací besedy. V roce 2014 se uskutečnilo 50 hodinových individuálních konzultací, kterých využilo 30 různých dospělých osob. Odbornými poradci byli: Ilona Bažíková, laktační poradkyně, Ing. Daniela Chovancová, poradkyně v oblasti dluhového poradenství a rodinného rozpočtu, PhDr. Lenka Václavíková Helšusová, socioložka a koučka, Soňa Ramišová, DiS., výživová poradkyně, PhDr. Zdeňka Průchová, psycholožka pedagogicko-psychologické poradny, Dominika Babáková, vedoucí oddělení pěstounské péče Rodiny v centru. Poradenství se dle potřeby uskutečňovalo v Centru pro rodinu Koblížek nebo v Komunitním centru a bylo při něm zajištěno hlídání dětí. Beseda pro veřejnost 10

13 Podpora fungující rodiny Výsledky práce Centrum pro rodinu Koblížek ve spolupráci s Miniškolkou Koblížek uspořádalo 20 jednorázových společenských akcí pro rodičovskou veřejnost s cílem rozvíjet existující vztahy mezi rodiči a dětmi a ukazovat způsoby smysluplného trávení volného času. Zároveň se dařilo motivovat k návštěvě těchto akcí i rodiny ohrožené vyloučením ze společnosti, romské rodiny a pěstounské rodiny, které se nezřídka zapojily jako dobrovolníci při pořádání akcí. Výletů Zelených tátů a dalších volnočasových aktivit se zúčastnili také pěstouni a jejich děti. Jednalo se o tyto akce: Dětský běh Kytlice, Maškarní bál, Mikulášská besídka, Oslava narozenin, Pálení čarodějnic, Svatomartinské dílny, Svatomartinský lampionový průvod, Vánoční besídka členů, Výroba adventních věnců, Výroba vánočních ozdob, Líčení s Mary Kay, Zahradní slavnost, Zelený táta Strážné I, Zelený táta Strážné II, Vánoční Inspirace, Velikonoční inspirace, Sváteční zpívání, Zpívání s pohádkou, Setkání garantek Účast na společenských akcích byla: 281 návštěv dospělých osob a 294 návštěv dětí. Některou z nich navštívilo celkem 174 různých dospělých osob. Celkem se některé ze všech akcí pořádaných Centrem pro rodinu Koblížek v roce 2014 zúčastnilo 425 různých dospělých osob a zhruba stejný počet dětí. 11

14 Výsledky práce Služby péče o děti Miniškolka Koblížek umožňuje rodičům malých dětí návrat na pracovní trh a děti připravuje na vstup do mateřské školy. Miniškolka je pravidelný dopolední pobyt dětí ve věku jeden až čtyři roky v kolektivu vrstevníků bez účasti rodičů. Maximální počet dětí na jednu pečovatelku je pět. Díky malému počtu dětí ve třídě mohly do miniškolky docházet i děti, které mají různé specifické potřeby, a z toho důvodu je pro ně pobyt v klasickém zařízení nedostupný. Program je založen na výukových osnovách. Pohybové, výtvarné a hudební aktivity jsou přizpůsobeny věku dětí i jejich individuálním požadavkům. Dětem se věnují pečovatelky, které absolvovaly rekvalifikační kurz Pečovatelka o děti, nebo mají jiné adekvátní vzdělání. Služba je poskytovaná komerčně a bez využití veřejných dotací. V roce 2014 využilo služeb Miniškolky Koblížek celkem 45 různých rodin z Nového Boru a okolních obcí. Jednorázového hlídání využilo 15 rodin. Letní příměstské tábory jsou organizačně i programově uzpůsobeny dětem ve věku od 4 do 12 let. V roce 2014 se poprvé uskutečnily v obci Skalice u České Lípy, která naší organizaci poskytla Sportovní halu a přilehlé dětské hřiště. Rodiče si mohli vybrat ze čtyř týdenních turnusů zaměřených vždy na jedno téma. Díky získanému daru se mohly tábora zúčastnit také čtyři děti žijící na Sociální ubytovně Nový Bor. Průměrně se jednoho tábora zúčastnilo 30 dětí, celkem o ně pečovalo v průměru devět dospěláků. Děkujeme obci Skalice u České Lípy za přijetí a velkou podporu! 12

15 Podpora znevýhodněných rodin Výsledky práce Služby pro znevýhodněné rodiny organizujeme ve dvou programech. První je zaměřen na děti ohrožené sociálním vyloučením. Cílem programu je podpořit děti a mládež v setrvání v hlavním vzdělávacím proudu a dosažení co nejvyššího stupně vzdělání. Děti ve věku 3 až 6 let navštěvovaly Předškolní klub, ve kterém se připravovaly na zápis do první třídy základní školy nebo přestup do klasické mateřské školy. Klub byl otevřen každý pracovní den od 9 do 12 hodin. Službu za rok využilo 12 různých dětí, průměrná návštěvnost zařízení byla pět dětí každý den. Snažili jsme se pracovat rovněž s rodiči dětí a upozorňovat je na vzdělávací potřeby, které jejich děti v daný čas mají. Během roku se uskutečnilo 12 besed na tato témata: Sestavování rodinného rozpočtu I a II, Zubní hygiena I a II, Výchova a vývoj dítěte v předškolním věku, Zodpovědné zadlužování, Beseda s Policí ČR, Kultura Romů, Jak zůstat fit po porodu, Jak se rodí šťastné děti, Zdravý životní styl. Předškolní klub 13

16 Výsledky práce Podpora znevýhodněných rodin Děti ve věku 6 až 18 let docházely do Volnočasového klubu. Odpolední volnočasový klub využilo celkem 25 různých dětí za rok, průměrně se jednalo o sedm dětí denně. Klub byl otevřený od pondělka do čtvrtka dvě hodiny denně, v pátek tři hodiny. V pondělí, středu a pátek byl program vyhrazen romskému tanečnímu kroužku Bengalune Čawe, jehož členové v průběhu roku několikrát vystoupili na tanečních přehlídkách a nejrůznějších festivalech. Cílem odpoledního klubu bylo naučit děti a mládež trávit svůj volný čas smysluplným způsobem a posilovat u nich cílevědomost a zodpovědnost. Jednou měsíčně probíhala v klubu beseda nebo jiný řízený program. Uskutečnily se besedy na témata: Prevence kriminality, Rom o Romech, Ukliďme Česko a další. Během léta jsme pro děti připravili výlety do bazénu, ZOO a na další zajímavá místa. Doučování bylo určeno dětem ze sociálně znevýhodněných rodin a probíhalo většinou paralelně s volnočasovým klubem. Doučovali jsme 13 dětí školního věku v průměrné frekvenci 10 hodin týdně. Doučování zajišťovaly buď přímo zaměstnankyně organizace nebo studentky Vyšší odborné školy sklářské a střední školy Nový Bor. Celkový počet rodin, jejichž děti využily služeb programu, byl 31 rodin. Volnočasový klub 14

17 Podpora znevýhodněných rodin Výsledky práce V květnu jsme uspořádali dvoudenní seminář Sociokulturní specifika romských žáků. Realizátorem semináře byla pražská organizace R-Mosty,z.s., se kterou naše organizace dlouhodobě spolupracuje. Seminář navštívilo 18 účastníků z řad asistentů pedagogů, pracovníků NNO a dalších odborníků z Nového Boru a okolí. V prosinci proběhl již třetí ročník tradičních koncertů romské hudby pořádaných občanským sdružením Rodina v centru. Tentokráte byl spojen s celodenním hudebním workshopem pro začínající hudebníky a muzicírující veřejnost. Před vystoupením v Navrátilově sále vystoupil i romský taneční soubor Bengalune Čawe. Koncertu se zúčastnilo 59 osob. Hudební workshop 15

18 Výsledky práce Podpora znevýhodněných rodin Druhý program služeb je zaměřen na podporu ohrožených rodin, které se potýkají s problémy, jež mohou mít negativní vliv na děti žijící v těchto rodinách. Situace ohrožující dítě nebo jeho práva jsou jasně vymezené v zákoně o sociálně právní ochraně dětí, a činnosti, které jsme pro tyto rodiny vykonávaly, probíhaly vždy ve spolupráci s Oddělením sociálně právní ochrany dětí Nový Bor nebo jiného orgánu sociálně právní ochrany dětí. V rámci projektu využilo 23 rodin individuálních odborných konzultací s psychology nebo terapeuty. Konzultace se většinou věnovaly problematice výchovy dětí, rodinných vztahů a podobně. V projektu bylo uskutečněno pět tříhodinových mediačních setkání, během nichž se znesvářené strany pokoušeli pod vedením zkušené mediátorky dospět k mediační dohodě. Pro tři rodiny bylo zajišťováno pravidelné a dlouhodobé asistované předávání dětí, které proběhlo celkem třicetkrát. Pro šest rodin byly zajištěny případové konference za účasti externích odborníků, kteří s rodinou dlouhodobě spolupracují nebo v minulosti spolupracovali. Uskutečnily jsme tři materiální sbírky pro rodiny v těžké životní situaci, do které svými dary přispěly zejména návštěvníci Centra pro rodinu Koblížek. Celkem se za projektové období uskutečnilo 153 hodin odborných konzultací. Některé z aktivit programu využilo celkem 28 různých rodin s dětmi, které žijí v Novém Boru nebo jeho okolí. 16

19 Podpora znevýhodněných rodin Výsledky práce K atka je šestiletá romská dívka, kterou jsme poznali v mateřském centru zřízeném přímo na ubytovně. Poslední rok před nástupem do školy k nám docházela pravidelně do Předškolního klubu, kde se společně s ostatními dětmi učila poznávat barvy a zvířata, držet tužku, stříhat a lepit a také spoustu sociálních dovedností a zvyklostí, které jsou potřeba pro úspěšný start na základní škole. Byli jsme si jisti, že je na první třídu dobře připravená. V lednu jsme se dozvěděli, že matka nestihla zápis do první třídy, ale naštěstí se podařilo vyjednat se školou náhradní termín. Káťa zápis zvládla a v září nastoupila. Za několik měsíců ale začala mít Káťa ve škole problémy. Po schůzce s třídní učitelkou jsme se začali s matkou pravidelně scházet a učit ji, jak se s Káťou do školy připravovat. Bylo třeba pomoc s výběrem školní výbavy, ukázat jak připravit školní tašku a penál na druhý den, jak nalinkovat sešity a jak nastříhat písmenka. Vysvětlovali jsme, jak je pro Káťu důležité, aby byla ráno ve škole včas a měla potřebné vybavení a úkoly na daný den. Domácí příprava v jednom pokoji s ostatními třemi sourozenci byla pro Káťu náročná, a tak jsme jí zajistili doučování v Komunitním centru. Věříme, že Káťa bude moct v klasické základní škole zůstat a svůj první rok úspěšně zvládne. Uvědomili jsme si ale, že její úspěch závisí hlavně na dovednostech jejích rodičů. 17

20 Výsledky práce Podpora pěstounských rodin Pomáháme pěstounům zajistit pocit bezpečí pro děti, které se rozhodli přijmout. Respektujeme je a posilujeme jejich schopnost udržovat vztahy s biologickou rodinou dítěte. V průběhu roku jsme doprovázeli 47 pěstounských rodin, s kterými jsme podepsali dohodu o výkonu pěstounské péče dle 47b zákona č. 401/2012 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Spolupracujeme pouze s pěstounskými rodinami, které pečují o děti vedené na území Libereckého kraje. Většina z našich pěstounských rodin žije v Novém Boru a okolních obcích, 80% z nich jsou rodiny, u kterých se jedná o příbuzenskou pěstounskou péči (prarodiče, tety, strýcové nebo další členové rodiny). Každá pěstounská rodina je jiná a potřebuje jinou míru podpory. Naše zaměstnankyně pracují s rodinami na tom, aby se přijatému dítěti i všem ostatním členům rodiny dařilo dobře. Pro tento účel rodinám zajišťujeme rozmanitou škálu služeb: Výpomoc se zajištěním péče o dítě při vyřizování nezbytných záležitostí. Cílem služby je odlehčit pěstounům v péči o přijaté děti v případech, kdy si potřebují zařídit jednání na úřadech, u lékařů a podobně. Zprostředkování odborné individuální pomoci. Cílem služby je pomoci rodině řešit specifické obtíže za pomoci odborníka. Pěstounská rodina může využít specialisty z oboru pedagogiky, psychologie, rodinné terapie, finančního poradenství a další. 18

21 Podpora pěstounských rodin Výsledky práce Za rok 2014 jsme uskutečnili 19,5 hodin odborných konzultací. Velké množství konzultací poskytly pěstounům a jejich dětem přímo naše pracovnice při osobních setkáních u pěstounů doma nebo v našich prostorách. Pomoc při realizaci kontaktu dítěte s biologickou rodinou. Cílem této služby je podporovat pěstouny v kontaktu s biologickou rodinou svěřeného dítěte a zajišťovat bezproblémový průběh těchto setkání. Četnost a způsob kontaktů vyplývá z potřeb a situace konkrétního dítěte. V roce 2014 jsme zajistili asistované kontakty s biologickou rodinou pro pět pěstounských rodin. Všem předcházela pečlivá příprava a individuální jednání s každou stranou zvlášť včetně dítěte. Celkem se uskutečnilo 9 asistovaných kontaktů. Většina z nich úspěšně pokračuje. Vzdělávání. Snažíme se zajistit pro pěstouny povinný počet hodin vzdělávání, které mají dané zákonem. Pěstounům nabízíme jednodenní i vícedenní semináře se zaměřením na konkrétní témata související s pěstounskou péčí vedené externími odborníky. 19

22 Výsledky práce Podpora pěstounských rodin V roce 2014 jsme pro pěstouny uskutečnili 17 seminářů, z nichž čtyři formou víkendového pobytu. Dohromady tyto semináře navštívilo 219 dospělých osob, z nichž 151 bylo našich pěstounů a 68 účastníků bylo pěstouny, kteří mají podepsanou dohodu o výkonu pěstounské péče s jinou doprovázející organizací. Průměrná účast na jednom vzdělávacím semináři byla 13 dospělých osob a 8 dětí. Pro děti byl vždy připraven zábavný program, ze kterého si odnášely spoustu zážitků a výrobků. Celkem se programu během vzdělání pěstounů zúčastnilo 141 dětí. Témata seminářů a jejich časový rozsah byl následující: První pomoc (8 hodin), Výživové poradenství (2h), Přijaté děti jiného etnika (8h), Prožívání pěstounské péče na vlastní kůži (4h), Škola (12h), Traumata a citová deprivace (8h), Drogy (7h), Rodinné vazby a vztahy (8h), Stres a jeho zvládání (4h), Puberta dětí v náhradní rodinné péči (8h), Škola (4h), Výchova a problematické situace (12h), Puberta (12h), Výchovné obtíže (8h), Rozpad rodiny (8h), Biologická rodina (12h), Drogy (8h). Celkem proběhlo 133 hodin odborného vzdělávání. Odlehčovací péče. Cílem služby je umožnit pěstounům vybrat si každoroční pravidelnou dovolenou. Zprostředkováváme celodenní péči o svěřené děti formou příměstských táborů, pobytových táborů nebo táborů pro děti se specifickými potřebami. Většina našich pěstounů využila možnosti odpočinout si z výkonu své role profesionálního pečovatele prostřednictvím nějaké formy odlehčovací služby. Jedna rodina využila nárazového hlídání dětí v prostředí domova a další tři rodiny využily hlídací služby Miniškolky Koblížek. Pro 28 dětí jsme zprostředkovali letní nebo zimní tábor, ať už pobytový nebo příměstský, pořádaný různými společnostmi včetně naší organizace. 20

23 Podpora pěstounských rodin Výsledky práce Doučování. Cílem je zlepšit studijní výsledky dětí v pěstounské péči. V roce 2014 jsme zajistili pro 10 dětí doučování. Celkem se odučilo 203 hodin, které všechny vykonávali dobrovolníci Rodiny v centru. Doučování nejčastěji zajišťovaly studentky Střední odborné školy sklářské a střední školy Nový Bor, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, a také dobrovolníci z řad členů občanského sdružení Rodina v centru. Pro tři děti jsme zajistili pravidelné setkávání s řečovou preventistkou a pro dvě děti se specifickými potřebami jsme zajistili pravidelné přípravy do školy se speciální pedagožkou. Při naší práci s náhradními rodinami spolupracujeme s pracovnicemi Oddělení sociálně právní ochrany dětí v Novém Boru, v České Lípě a v Liberci. Mnoho jsme se od nich naučili a děkujeme jim za skvělou spolupráci a vnímavý přístup k rodinám. Doučování 21

24 Výsledky práce Podpora pěstounských rodin P aní Jana je profesionální pěstounkou na přechodnou dobu. Je připravena přijmout do své domácnosti jakékoliv dítě kdykoliv, kdy jí zavolá pracovnice úřadu. Její pracovní mobil nesmí být nikdy vypnutý pro případ, že se někde, klidně i uprostřed noci, objeví dítě v ohrožení a je potřeba jej předat do bezpečí. Naše pěstounka si přivezla své první dítě rovnou z porodnice. Matka se ho v porodnici vzdala, a jelikož nebylo ještě právně volné, nemohlo být předáno přímo do adoptivní rodiny. Pěstounka je osoba, kterou má dítě jen pro sebe. Krmí ho, chová a hladí a vstává k němu v noci, když pláče. Naše pěstounka musela navíc s dítětem překonávat abstinenční příznaky způsobené tím, že biologičtí rodiče brali drogy. První tři měsíce dítě špatně spalo, bylo podrážděné, trpělo vážnými kolikami a celé tělo mělo poseté ekzémem. Budoucí adoptivní rodina se po čase začala s dítětem seznamovat a naše organizace vypracovala pro dítě plán přechodu. Byly naplánovány termíny vzájemných setkání, při kterých pěstounka ukazovala nové rodině, jaké má dítě potřeby. Doporučila jim dětskou výživu, kosmetiku i prací prostředek, který používá. Společně dítě přebalovali, koupali i uspávali. Nová rodina trávila u pěstounky celé dny, aby si navykla na denní rytmus dítěte. Před posledním z deseti setkání přivezla rodina oblečky, přikrývky a hračky, které pěstounka vyprala a nechala nasáknout vůní své domácnosti. Vše bylo připraveno tak, aby velká změna v životě dítěte byla co nejmenší. Nakonec si adoptivní rodina odvezla dítě, kterému pěstounka přibalila i vlastní Knihu života, do které zaznamenávala prvních osm měsíců jeho života naplněných láskou a péčí. Jana potom několikrát adoptivní rodinu navštívila a viděla, že se dítěti dobře daří. Rozloučení s dítětem a předání ho do nové rodiny patří k práci profesionálního pěstouna a Jana měla možnost připravovat se na tuto situaci již v odborném kurzu pro profesionální pěstouny. 22

25 Výkaz zisků a ztrát v období až NÁKLADY Spotřeba materiálu 558 Opravy a udržování 10 Cestovné 39 Ostatní služby 760 Mzdové náklady Zákonné pojištění 439 Ostatní provozní náklady 188 Ostatní finanční náklady 10 Celkem NÁKLADY Celkem ZISK/ZTRÁTA -520 VÝNOSY Tržby z prodeje služeb 615 Přijaté dary 21 Grant MPSV 441 Grant MŠMT 250 Grant MK 19 Granty města Nový Bor 96 Grant Libereckého kraje 80 Úřad práce ČR 144 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Členské příspěvky 4 Ostatní příspěvky 55 Ostatní provozní výnosy 131 Celkem VÝNOSY Hodnoty v tabulkách jsou uvedeny v tisících Kč. 23

26 Rozvaha ke dni AKTIVA Krátkodobý finanční majetek (pokladna a bankovní účet) 631 Podíl v s.r.o. 200 Ostatní pohledávky 17 Náklady příštích období 132 Celkem AKTIVA 980 Položka Krátkodobé závazky obsahuje nevyčerpaný státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši 729 tisíc, který byl poskytnut v roce 2013 a 2014, ale vyčerpán bude v následujícím období na výkon pěstounské péče. PASIVA Závazky z obchodních vztahů 27 Zaměstnanci 2 Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdravotního pojištění 12 Závazky ovládající a řídící osoba 117 Vratka dotace 57 Pohledávka dotace -11 Jiné závazky 26 Výnosy příštích období 8 Výsledek hosp. běžného účet. období -520 Výsledek hospodaření minulých let 535 Krátkodobé závazky 729 Celkem PASIVA 980 Hodnoty v tabulkách jsou uvedeny v tisících Kč. Celá závěrka je k nahlédnutí na 24

27 Výhled do budoucna V roce 2015 oslaví Rodina v centru 10 let od svého založení, tehdy ještě pod názvem Mateřské centrum Koblížek. Za tu dobu prošla organizace velkým rozvojem a po určitém přešlapování se rozhodla, jaký druh činností a služeb bude vykonávat. Posláním Rodiny v centru je podporovat rodiny v péči o děti a poskytovat jim pomoc v situacích, kdy to potřebují. K tomu, abychom své poslání mohli dlouhodobě a úspěšně naplňovat, budeme v příštích letech pracovat na zvyšování odbornosti a profesních zkušeností zaměstnaneckého týmu a budovat vnitřní struktury a standardy práce. V roce 2015 chceme některé naše činnosti registrovat do systému sociálních služeb, což přispěje k jejich zkvalitnění a podpoří profesionalizaci organizace. 25

28 Činnost organizace podpořili Tito donoři finančně zajišťovali v roce 2014 většinu našich aktivit, provozu a mezd. Děkujeme za projevenou důvěru a spolupráci! MPSV MŠMT Úřad práce ČR Liberecký kraj Město Nový Bor Nadační fond Albert Nadace Euronisa Děkujeme partnerům za spolupráci: Dům dětí a mládeže Smetanka Farní charita Česká Lípa Kultura Nový Bor, s.r.o. Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor Město Nový Bor Obec Skalice u České Lípy 26

29 Činnost organizace podpořili Děkujeme firemním a individuálním dárcům: Jizerské pekárny, spol. s r.o. Zdravě a bio, Blanka Kadlecová Tomáš Tichý Outdoor sports Okrouhlá Podpořte naše aktivity i vy! Vyberte si některou z našich činností a podpořte ji. Číslo účtu naší organizace je /0300, ČSOB, a.s. Děkujeme. 27

30 Kontakty Adresa sídla organizace a Centra pro rodinu Koblížek Smetanova Nový Bor Telefon: Adresa komunitního centra Nemocniční Nový Bor Telefon: IČ: Registrace Organizace byla registrována na Ministerstvu vnitra ČR dne pod jednacím číslem VS/1-1/61391/05 a 1. ledna 2014 ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou L Web: Datová schránka: vwbs8t 28

31

32 Text a fotografie: kolektiv zaměstnanců Rodina v centru, o. s. Grafické zpracování: Radka Ulrichová Ilustrace: Luboš Kučera Náklad: 400 ks

Profil organizace. Představení. Naše činnosti. Poslání

Profil organizace. Představení. Naše činnosti. Poslání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Profil organizace 2 Orgány sdružení 3 Organizační struktura pracovního týmu 4 Naše činnosti v oblasti Podpory fungující rodiny 5 Naše činnosti v oblasti Služeb péče o děti 8

Více

Vážené dámy, vážení pánové,

Vážené dámy, vážení pánové, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 OBSAH Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce v jednotlivých oblastech: Preventivní aktivity na podporu rodiny 6 Péče o ohrožené rodiny 9 Podpora

Více

Profil organizace. Představení. Poslání. Hlavní činnosti

Profil organizace. Představení. Poslání. Hlavní činnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah Profil organizace 2 Organizační struktura 3 Pracovní pozice k 31. 12. 2011 4 Naše činnosti v oblasti Volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi 5 Naše činnosti v oblasti Vzdělávání

Více

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce po jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 14 Podpora sociálně znevýhodněných

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti organizace

Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti organizace Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva o činnosti organizace PODZÁMČÍ, agentura podpory rodiny a služeb o.p.s. 1.2.2014 1 1 Úvod Cílem naší společnosti je bezpečný a spokojený život dětí svěřených do pěstounské

Více

Profil organizace. Založení. Hlavní činnosti. Financování. Poslání

Profil organizace. Založení. Hlavní činnosti. Financování. Poslání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Obsah Profil organizace 2 Organizační struktura 3 Pracovní pozice k 31.12.2010 4 Naše činnosti v oblasti Volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi 5 Naše činnosti v oblasti Vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH. str 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ PROJEKT ANTIOCH str 1 OBSAH: CO PŘINESL ROK 2010... 04 O PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PROJEKTU ANTIOCH o.s. 05 AKTIVITY RODINNÉHO CENTRA PALEČEK

Více

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s.

Výroční zpráva Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Výroční zpráva 2015 Dobrovolnické centrum Protěž, z. s. Úvodem V roce 2015 se nám podařilo rozšířit naše aktivity o další projekt. Vedle dobrovolnického centra a stacionáře pro seniory jsme uvedli do

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Standard č. 1 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby Vydal: Mgr. Bc. Romana Svobodová Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Datum: 11. 12. 2014 Revize č.: Stran: 1-5 Kritérium 1a Pověřená

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

Výroční zpráva 2009 1

Výroční zpráva 2009 1 Výroční zpráva 2009 1 Adresa sídla organizace: Mateřské centrum Koblíţek, o.s. U Starého hřbitova 923 473 01 Nový Bor IČ: 27004295 Adresa působiště: Mateřské centrum Koblíţek, o.s. Smetanova 387 473 01

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2011 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010

KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace. Masarykova 1094/4, 40746 Krásná Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA. Rok 2010 KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4, 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2010 Zpracovala Volfová Hana Kostka Krásná, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Kostka Krásná,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2015 Výroční zpráva za rok 2015 1 Slovo úvodem Rok 2015 byl druhým rokem, který jsme trávili v nových prostorech. Veřejnost si k nám opět našla cestu a díky přednáškové činnosti, nabídce cvičení a dalším aktivitám

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah: 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, spolek Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň, spolek...4 2.1. Spolek Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Název organizace: Rodinné a komunitní centrum Paleček z.s. Název projektu: Předškolák 2016

Název organizace: Rodinné a komunitní centrum Paleček z.s. Název projektu: Předškolák 2016 Název organizace: Rodinné a komunitní centrum Paleček z.s. Název projektu: Předškolák 2016 Pravidelná činnost Oblast volného času 570 000 Kč 200 000 Kč Projekt PŘEDŠKOLÁK je zaměřen na pravidelnou předškolní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Výroční zpráva 2012. Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž

Výroční zpráva 2012. Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž Obsah O nás... 4 Pořádané akce... 5 Kontakty... 5 Výkonná rada... 6 Patronky... 7 Ocenění dobrovolnic... 7 Supervize dobrovolníků... 8

Více

Služby pěstounským rodinám 2016

Služby pěstounským rodinám 2016 Služby pěstounským rodinám 2016 Podzámčí, agentura podpory rodiny a služeb o.p.s. 1 Vážení, dovolujeme si Vám zaslat aktuální nabídku služeb agentury pro pěstounské rodiny pro rok 2016. Posláním společnosti

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2015 1 Obsah Kontaktní údaje... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika za rok 2015...

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Občanské sdružení. P.O. Box 651 661 51 Brno 2 tel./fax: 545 246 166 e-mail: horizonty@post.cz www.horizonty.org

Občanské sdružení. P.O. Box 651 661 51 Brno 2 tel./fax: 545 246 166 e-mail: horizonty@post.cz www.horizonty.org zpráva 2006 Občanské sdružení zpráva 2006 P.O. Box 651 661 51 Brno 2 tel./fax: 545 246 166 e-mail: horizonty@post.cz www.horizonty.org Kdo jsme? Občanské sdružení Horizonty bylo založeno v roce 1999. Sdružení

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Prezentace SPO v Elrond o.p.s. Kdo jsme a co děláme?

Prezentace SPO v Elrond o.p.s. Kdo jsme a co děláme? Prezentace SPO v Kdo jsme a co děláme? Naše motto: Nejdůležitější lidé na světě jsou DĚTI. partner pro vzdělávání Váš Historie Naše společnost Elrond vznikla 21. února 2007 jako občanské sdružení s názvem

Více

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné.

Analýza poskytovaných sociálních služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Město Jičín Městský úřad Jičín odbor ch věcí a zdravotnictví Analýza poskytovaných ch služeb ve správním území pro děti ohrožené na výchově a děti obtížně vychovatelné. Pracovní skupina KP pro děti ohrožené

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2015 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s.

Výroční zpráva za r. 2014. Otevřené srdce o.p.s. Výroční zpráva za r. 2014 Otevřené srdce o.p.s. Obsah 1.Fakta o Otevřeném srdci o.p.s. 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1 Právní

Více

D.R.A.K. občanské sdružení

D.R.A.K. občanské sdružení D.R.A.K. občanské sdružení Výroční zpráva 2006 Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu občanského sdružení D.R.A.K., která je průřezem činnosti a hospodaření sdružení za rok 2005. Kdo jsme PRO PŘIPOMENUTÍ

Více

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, Turnov.  VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Fokus Turnov, z.s. Skálova 415, 511 01 Turnov www.fokusturnov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 IČO : 49295101 Tel. : +420 481 321 424 Mob. : +420 775 083 008 Č. účtu : 483901574/0600 E-mail : fokus@fokusturnov.cz

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2011. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2011 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat,o.s.

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat,o.s. Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat,o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o vývoji, výchově a specifikách dvojčat a vícerčat prostřednictvím

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Závěrečná zpráva o činnosti

Závěrečná zpráva o činnosti Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Jungmannova 742, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2012 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 4 Statistika za

Více

CZ.1.04/3.1.00/

CZ.1.04/3.1.00/ Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji registrační číslo projektu CZ.1.04/3.1.00/05.00066 VÝROČNÍ ZPRÁVA I. Poslání a základní informace o organizaci Poslání: Poskytujeme ubytování za úhradu, na

Více

Datum zápisu do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové: 12. srpna 2015

Datum zápisu do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové: 12. srpna 2015 Výroční zpráva rok 2015 Název organizace: Diamant, podporujeme náhradní rodiny srdcem, z. s. Právní forma: Spolek Datum zápisu do spolkového rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové: 12. srpna

Více

Klub Výroční zpráva 2010 KLUB PASTELKA o.s. je nestátní nezisková organizace. Právní forma: občanské sdružení Zapsána dne 26.3.2003 u MVČR, čj:vs/1-1/53410/03-r Adresa: Nám. Karla IV. 4/4 Brno - Líšeň,

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce

Výroční zpráva za r. 2013. Občanské sdružení Otevřené srdce Výroční zpráva za r. 2013 Občanské sdružení Otevřené srdce Obsah 1.Fakta o občanském sdružení 2.O Azylovém domě pro matky s dětmi 3.Finanční zpráva 4.Hodnocení 5.Kontakty 1.Fakta o občanském sdružení 1.1

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz.

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Velký vůz Sever, pobočný spolek 1. Představení organizace Velký vůz Sever coby organizační jednotka má vlastní právní subjektivitu s vlastním IČ, hospodaření a řídí se Stanovami občanského

Více

Lesní mateřská škola Svatošky z. s.

Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Lesní mateřská škola Svatošky z. s. Výroční zpráva za období od 3. 2. 2015 do 31. 12. 2015 Vznik a cíle Spolek Lesní mateřská škola Svatošky byl založen z iniciativy rodičů. Cílem spolku je provozovat

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2014 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2014 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2014 Rok 2014 přinesl v mnohaleté

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Za Poříčskou bránou 21/365, Praha 8, PSČ: 186 00 IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského sdružení

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017

Vnitřní předpis ITY z.s. č. 1/2017 Vnitřní předpis č. 1/2017 1. Cíle a předmět činnosti spolku 2. Organizační řád 3. Kompetence pracovníků v sociální službě 4. Práva a povinnosti zaměstnanců 5. Nouzové a havarijních situace 6. Závěrečné

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ZAŘÍZENÍ 2014

KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ZAŘÍZENÍ 2014 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, Unhošť 273 51 č.j.:dd/403/2014 KONCEPČNÍ ZÁMĚR ROZVOJE ZAŘÍZENÍ 2014 říjen 2014 OBSAH: 1. ÚVOD...3 2. HODNOCENÍ KONCEPČNÍHO ZÁMĚRU ROZVOJE DD 2012.4

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 CEDR komunitní centrum, občanské sdružení 1 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2.Základní údaje... 4 3. Vznik a poslání... 4 4. Projekty v roce 2007... 5 4.1. Kurz paličkování... 5 4.2. Kurz

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2012 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s.

Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Výroční zpráva 2014 Spolku Rodinné centrum Petrklíč o.s. Obsah: ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDKYNĚ SPOLKU... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLKU... 4 Rodinné centrum Petrklíč o.s. provozuje:... 4 MIMOŘÁDNÉ AKCE PETRKLÍČE

Více

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet

perspektiva Výroční zpráva za rok 2015 Humanitární sdružení Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet Výroční zpráva za rok 2015 Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb. Obsah Úvod...3 Základní

Více

Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí.

Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. Výroční zpráva Čím jsme užiteční? Poskytujeme školám nové, moderní, netradiční vzdělávání k odpovědnému chování člověka k životnímu prostředí. y Jaké služby u nás školy naleznou? 1 2 3 Ekologické výukové

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis:

4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Název standardu. Kritéria standardu. Závazné pro: Vypracovala: Schválila: Dne a podpis: Název standardu 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí 4a) Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní

Více

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět

Soukromá základní škola a mateřská škola Svět. Výroční zpráva o činnosti školy. Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Soukromá základní škola a mateřská škola Svět Výroční zpráva o činnosti školy Soukromá základní škola a mateřská škola Svět ve školním roce 2015/2016 1 Obsah 1. Základní údaje o škole... 3 2. Přehled oborů

Více

Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení

Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení Náhradní rodiny Ústeckého kraje, občanské sdružení Výroční zpráva za školní rok 2011 V Peruci dne 31.1.2012 Zpracoval: Ing. Ivo Kraus, hospodář sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ROK 2011 Část

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Služby pro pěstounské rodiny

Služby pro pěstounské rodiny Zpráva o činnosti za období od 1.1.2015 do 31.12.2015 Název střediska: Středisko poradenství Služby pro pěstounské rodiny Služby pro pěstounské rodiny vykonávají svou činnost na základě pověření k výkonu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více