Úvodní slovo. Vážené dámy, vážení pánové,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo. Vážené dámy, vážení pánové,"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

2

3 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce v jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 12 Podpora znevýhodněných rodin 13 Podpora pěstounských rodin 18 Výkaz zisků a ztrát 23 Rozvaha 24 Výhled do budoucna 25 Činnost organizace podpořili 26 Kontakty 28 1

4 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se v občanském sdružení Rodina v centru v uplynulém roce stalo. Největší změnou bylo otevření nových prostor v Komunitním centru. Získali jsme zde 200 metrů čtverečních, které můžeme naplno využívat pro práci s rodinami. Dopoledne u nás v Předškolním klubu tráví čas děti a rodiče se specifickými potřebami plynoucí z jejich složité sociální situace, odpoledne přicházejí starší děti a mládež do Volnočasového klubu a na doučování. V průběhu dne využívají rodiče individuální konzultace s psychology a terapeuty. Partnerské dvojice mající problém se vzájemnou komunikací navštěvují mediační setkání. V situacích, kdy se řeší závažné změny v životě dítěte, pořádáme případové konference. Zajišťujeme asistované předávání dětí mezi znesvářenými rodiči nebo prarodiči. V prostorech probíhá také vzdělávání různého druhu. Pěstounské rodiny zde tráví soboty při plnění povinného vzdělávacího plánu, odehrávají se tu besedy pro teenagery, maminky pečující o malé děti i pedagogy a zainteresovanou veřejnost. Jsou dny, kdy Komunitní centrum praská ve švech a to je paráda! V každé z místností je někdo, komu stálo za to přijít si k nám pro pomoc, radu nebo informaci. A jedná se o velice rozdílné rodiny! Někteří rodiče si přijdou jen ujasnit detail ve výchově dětí, rodiny s vážnými problémy u nás pracují na tom, aby zajistily podmínky pro setrvání dítěte v rodině, a pěstounské rodiny zjišťují, jak pomoci dětem, jež se ocitly bez podpory svých biologických rodičů. Ráda bych na tomto místě poděkovala pracovníkům Rodiny v centru za odvedenou práci i osobní zaujetí, které projevují. Děkuji našim dobrovolníkům a aktivním členům sdružení za pravidelnou pomoc, a děkuji také partnerům a donorům za důvěru, se kterou nás financují. Přeji nám, abychom byli i nadále spojeni snahou dát všem dětem šanci vyrůstat ve spokojené a bezpečné rodině. Květen 2015 Petra Vlčková předsedkyně Rodiny v centru 2

5 Informace o organizaci Posláním Rodiny v centru je podporovat rodiny v péči o děti a poskytovat jim pomoc v situacích, kdy to potřebují. Jsme nestátní nezisková organizace působící v Novém Boru a okolí. Podporujeme zdravé fungování rodiny prostřednictvím volnočasových, vzdělávacích, poradenských a pečovatelských služeb, pomáháme ohroženým rodinám při stabilizaci rodinného prostředí a dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením ve vyrovnání šancí na vzdělání. Jsme organizace pověřená Krajským úřadem Libereckého kraje k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Služby organizujeme ve čtyřech oblastech: Podpora fungující rodiny Služby péče o děti Podpora sociálně znevýhodněných rodin Podpora pěstounských rodin Komunitní centrum Působíme na dvou místech: Komunitní centrum Dům dětí a mládeže Smetanka Dům dětí a mládeže Smetanka 3

6 Lidé v organizaci Členky a členové Členy občanského sdružení bylo v uplynulém roce 42 dospělých osob z Nového Boru a okolí. Schůze členů (valná hromada) je nejvyšším orgánem sdružení a v roce 2014 se sešla jednou. Rozhodovala o směřování organizace a o jejím hospodaření. Správní rada Správní rada se podílí na rozvoji organizace, činí strategická rozhodnutí a dohlíží nad jejím fungováním. Členové správní rady vykonávají tuto funkci dobrovolně, bez nároku na odměnu. Členy správní rady v roce 2014 byli: PhDr. Lenka Václavíková Helšusová, Ph.D. Mgr. Kateřina Neradová, DiS. Mgr. Radka Ujková Veronika Pecinová RNDr. Blanka Tichá MgA. Jan Prošek Mgr. Petra Vlčková předsedkyně 4

7 Lidé v organizaci Zaměstnanecký tým V roce 2014 zaměstnávala společnost deset osob v pracovním poměru na různé výše úvazku a čtrnáct spolupracovníků na dohodu o provedení práce. Navázali jsme spolupráci s řadou externích psychologů, terapeutů a lektorů, kteří nám pomáhali poskytovat odborné služby na vysoké úrovni. Zaměstnanecký tým zůstal stabilní. Šest ze stávajících deseti zaměstnankyň pracuje v organizaci déle než tři roky. Vzdělávání zaměstnanců Vzhledem k náročnosti práce, kterou většina zaměstnankyň vykonává, a při snaze využívat moderní metody sociální práce, je vzdělávání pracovního týmu nezbytné. Dvě pracovnice Oddělení péče o pěstounské rodiny v roce 2014 dokončily 200 hodin odborného vzdělávání a tím splnily povinnost vyplývající z pověření k sociálně právní ochraně dětí. Obě se dále účastnily 30 hodin metodických setkání a 13 hodin skupinových nebo individuálních supervizí. Pracovnice Oddělení péče o znevýhodněné rodiny navštívily tři semináře věnující se metodám práce s romskými dětmi předškolního věku, jedna z nich dokončuje dálkové studium Vyšší odborné školy sociálně právní v Praze. Pracovnice Centra pro rodinu Koblížek a Miniškolky Koblížek absolvovaly kurz táborové vedoucí a přírodně pedagogický seminář pro vychovatele a pedagogy. Jedna z pracovnic si doplnila vzdělání zdravotnickým kurzem. Všechny se účastnily několika celotýmových supervizí. 5

8 Lidé v organizaci Zaměstnanecký tým k Ředitelka Mgr. Petra Vlčková Podpora fungující rodiny Centrum pro rodinu Koblížek Mgr. Lucie Novotná koordinátorka služeb péče o rodinu Tereza Tancošová provozní zaměstnankyně Služby péče o děti Miniškolka Koblížek Eliška Havránková koordinátorka miniškolky a pečovatelka v miniškolce Petra Marešová pečovatelka v miniškolce Podpora znevýhodněných rodin Bc. Michaela Salačová vedoucí oddělení péče o znevýhodněné rodiny Nikola Tancošová koordinátorka služeb Hana Chytalová koordinátorka předškolního klubu Podpora pěstounských rodin Dominika Babáková vedoucí oddělení pěstounské péče Helena Marvanová koordinátorka služeb péče o rodinu 6

9 Lidé v organizaci Dobrovolnický tým Bez dobrovolnického týmu by některé naše služby neexistovaly! Většina pravidelných dopoledních a odpoledních volnočasových programů v Centru pro rodinu Koblížek je vedena dobrovolníky. Pro tento dobrovolnický tým osmi garantek jsme vloni uspořádali dvě motivační setkání, během kterých proběhlo školení na téma Krizové situace při vedení programů pro veřejnost. Dobrovolníci také významně pomáhají při doučování dětí, a to zejména v Komunitním centru, kam chodí na doučování děti a mládež ze sociálně znevýhodňujícího prostředí a děti z pěstounských rodin. Nejčastěji takto pomáhají studentky Vyšší odborné školy sklářské a střední školy Nový Bor, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Mnoho dalších dobrovolníků pomáhá při realizaci jednorázových společenských akcí. Celkem se do chodu organizace zapojilo přes 50 dobrovolnic a dobrovolníků, kteří většinou pocházejí z řad členů občanského sdružení ale i z řad veřejnosti. Děkujeme všem dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří se rozhodli věnovat svůj volný čas a energii druhým. Velmi si toho vážíme! Uvažujete-li o tom, stát se dobrovolníkem, neváhejte nás kontaktovat! Dobrovolnický tým 7

10 Lidé v organizaci Dobrovolnický tým Setkání týmu Garantky volnočasových programů Monika Vicanová Anna Mazánková Jana Bergerová Ilona Rohová Michaela Streiftau Michaela Týnková Eva Takáčová Veronika Volková Petra Cmorejová Johanka Rybáček Doučují osoby Eliška Kozáková Pája Kumpoltová Gabriela Šturcová Marta Lišková Blanka Tichá Občasní pomocníci Dominik Fišer Marek Bertalan Hana Stránská Jitka Marková Roman Babák Denisa Tancošová Kateřina Ulrichová Jitka Gottlichová Tomáš Dokoupil Jan Prošek Anita Křivanová Renata Krejná 8

11 Podpora fungující rodiny Výsledky práce Cílem Centra pro rodinu Koblížek je prostřednictvím volnočasových, vzdělávacích a poradenských aktivit předcházet vzniku negativních jevů v rodinách žijících na Novoborsku a zapojovat rodiny ohrožené sociálním vyloučením do společnosti. Většinu programů vedou nebo pomáhají vést dobrovolnice a dobrovolníci z řad členů občanského sdružení, kteří tak mají možnost realizovat se uplatněním svých schopností a dovedností a přispívat k naplňování poslání organizace. Každý týden probíhá třináct pravidelných volnočasových a vzdělávacích programů pro rodiče s dětmi od narození do čtyř let. Programy umožňují rodičům na mateřské a rodičovské dovolené vyhnout se sociální izolaci způsobené péčí o malé dítě a získávat informace, které je v jejich životní situaci zajímají. Loutkové představení Cvičení mrňousků, Powerjogy s hlídáním, Jóga a děti, Dopolední otevřená herna, Odpolední otevřená herna, Kurzy Aj s hlídáním, Kavárna pro rodiče, Minihrátky, Zpívánky pro nejmenší, Výtvarná herna. Pravidelné akce zaznamenaly celkem 1423 dospělých návštěv a 82 dětských návštěv. Celkem je navštívilo 188 dospělých osob za rok. Výtvarná hernička 9

12 Výsledky práce Podpora fungující rodiny V prostorách Centra pro rodinu Koblížek proběhlo v roce 2014 celkem 20 interaktivních besed pro veřejnost v délce 90 minut na témata oblasti rodiny a rodičovství, jejichž cílem bylo posílit partnerské soužití, podpořit rodiče v péči o děti a při harmonizaci práce a rodiny. Tématy besed byly: Zdravé stravování s rozumem, Ve vrcholné formě s rytmy přírody, Pohádka o bolavém zoubku, Energetická očista organizmu I. a II., Redukční dieta, Klub dvojčat I a II., Rodinný rozpočet, Imunita, Já, žena, Beseda s laktační poradkyní, Výchovné obtíže v rodině, Zodpovědné zadlužování, Jak se rodí šťastné děti, Únava, stres a syndrom vyhoření na mateřské dovolené, Vztahy mezi rodiči a prarodiči a Pěstounství jako profese I. a II. a III. Poslední tři besedy byly určeny pro zájemce o osvojení dítěte nebo svěření dítěte do pěstounské péče. Celková účast na besedách v roce 2014 byla 141 dospělých návštěv, z toho 79 různých dospělých osob a zhruba stejný počet dětí. Během besed bylo zajištěno hlídání dětí účastníků. Po celý rok mohli rodiče využít individuální poradenství, které tematicky navazovalo na vzdělávací besedy. V roce 2014 se uskutečnilo 50 hodinových individuálních konzultací, kterých využilo 30 různých dospělých osob. Odbornými poradci byli: Ilona Bažíková, laktační poradkyně, Ing. Daniela Chovancová, poradkyně v oblasti dluhového poradenství a rodinného rozpočtu, PhDr. Lenka Václavíková Helšusová, socioložka a koučka, Soňa Ramišová, DiS., výživová poradkyně, PhDr. Zdeňka Průchová, psycholožka pedagogicko-psychologické poradny, Dominika Babáková, vedoucí oddělení pěstounské péče Rodiny v centru. Poradenství se dle potřeby uskutečňovalo v Centru pro rodinu Koblížek nebo v Komunitním centru a bylo při něm zajištěno hlídání dětí. Beseda pro veřejnost 10

13 Podpora fungující rodiny Výsledky práce Centrum pro rodinu Koblížek ve spolupráci s Miniškolkou Koblížek uspořádalo 20 jednorázových společenských akcí pro rodičovskou veřejnost s cílem rozvíjet existující vztahy mezi rodiči a dětmi a ukazovat způsoby smysluplného trávení volného času. Zároveň se dařilo motivovat k návštěvě těchto akcí i rodiny ohrožené vyloučením ze společnosti, romské rodiny a pěstounské rodiny, které se nezřídka zapojily jako dobrovolníci při pořádání akcí. Výletů Zelených tátů a dalších volnočasových aktivit se zúčastnili také pěstouni a jejich děti. Jednalo se o tyto akce: Dětský běh Kytlice, Maškarní bál, Mikulášská besídka, Oslava narozenin, Pálení čarodějnic, Svatomartinské dílny, Svatomartinský lampionový průvod, Vánoční besídka členů, Výroba adventních věnců, Výroba vánočních ozdob, Líčení s Mary Kay, Zahradní slavnost, Zelený táta Strážné I, Zelený táta Strážné II, Vánoční Inspirace, Velikonoční inspirace, Sváteční zpívání, Zpívání s pohádkou, Setkání garantek Účast na společenských akcích byla: 281 návštěv dospělých osob a 294 návštěv dětí. Některou z nich navštívilo celkem 174 různých dospělých osob. Celkem se některé ze všech akcí pořádaných Centrem pro rodinu Koblížek v roce 2014 zúčastnilo 425 různých dospělých osob a zhruba stejný počet dětí. 11

14 Výsledky práce Služby péče o děti Miniškolka Koblížek umožňuje rodičům malých dětí návrat na pracovní trh a děti připravuje na vstup do mateřské školy. Miniškolka je pravidelný dopolední pobyt dětí ve věku jeden až čtyři roky v kolektivu vrstevníků bez účasti rodičů. Maximální počet dětí na jednu pečovatelku je pět. Díky malému počtu dětí ve třídě mohly do miniškolky docházet i děti, které mají různé specifické potřeby, a z toho důvodu je pro ně pobyt v klasickém zařízení nedostupný. Program je založen na výukových osnovách. Pohybové, výtvarné a hudební aktivity jsou přizpůsobeny věku dětí i jejich individuálním požadavkům. Dětem se věnují pečovatelky, které absolvovaly rekvalifikační kurz Pečovatelka o děti, nebo mají jiné adekvátní vzdělání. Služba je poskytovaná komerčně a bez využití veřejných dotací. V roce 2014 využilo služeb Miniškolky Koblížek celkem 45 různých rodin z Nového Boru a okolních obcí. Jednorázového hlídání využilo 15 rodin. Letní příměstské tábory jsou organizačně i programově uzpůsobeny dětem ve věku od 4 do 12 let. V roce 2014 se poprvé uskutečnily v obci Skalice u České Lípy, která naší organizaci poskytla Sportovní halu a přilehlé dětské hřiště. Rodiče si mohli vybrat ze čtyř týdenních turnusů zaměřených vždy na jedno téma. Díky získanému daru se mohly tábora zúčastnit také čtyři děti žijící na Sociální ubytovně Nový Bor. Průměrně se jednoho tábora zúčastnilo 30 dětí, celkem o ně pečovalo v průměru devět dospěláků. Děkujeme obci Skalice u České Lípy za přijetí a velkou podporu! 12

15 Podpora znevýhodněných rodin Výsledky práce Služby pro znevýhodněné rodiny organizujeme ve dvou programech. První je zaměřen na děti ohrožené sociálním vyloučením. Cílem programu je podpořit děti a mládež v setrvání v hlavním vzdělávacím proudu a dosažení co nejvyššího stupně vzdělání. Děti ve věku 3 až 6 let navštěvovaly Předškolní klub, ve kterém se připravovaly na zápis do první třídy základní školy nebo přestup do klasické mateřské školy. Klub byl otevřen každý pracovní den od 9 do 12 hodin. Službu za rok využilo 12 různých dětí, průměrná návštěvnost zařízení byla pět dětí každý den. Snažili jsme se pracovat rovněž s rodiči dětí a upozorňovat je na vzdělávací potřeby, které jejich děti v daný čas mají. Během roku se uskutečnilo 12 besed na tato témata: Sestavování rodinného rozpočtu I a II, Zubní hygiena I a II, Výchova a vývoj dítěte v předškolním věku, Zodpovědné zadlužování, Beseda s Policí ČR, Kultura Romů, Jak zůstat fit po porodu, Jak se rodí šťastné děti, Zdravý životní styl. Předškolní klub 13

16 Výsledky práce Podpora znevýhodněných rodin Děti ve věku 6 až 18 let docházely do Volnočasového klubu. Odpolední volnočasový klub využilo celkem 25 různých dětí za rok, průměrně se jednalo o sedm dětí denně. Klub byl otevřený od pondělka do čtvrtka dvě hodiny denně, v pátek tři hodiny. V pondělí, středu a pátek byl program vyhrazen romskému tanečnímu kroužku Bengalune Čawe, jehož členové v průběhu roku několikrát vystoupili na tanečních přehlídkách a nejrůznějších festivalech. Cílem odpoledního klubu bylo naučit děti a mládež trávit svůj volný čas smysluplným způsobem a posilovat u nich cílevědomost a zodpovědnost. Jednou měsíčně probíhala v klubu beseda nebo jiný řízený program. Uskutečnily se besedy na témata: Prevence kriminality, Rom o Romech, Ukliďme Česko a další. Během léta jsme pro děti připravili výlety do bazénu, ZOO a na další zajímavá místa. Doučování bylo určeno dětem ze sociálně znevýhodněných rodin a probíhalo většinou paralelně s volnočasovým klubem. Doučovali jsme 13 dětí školního věku v průměrné frekvenci 10 hodin týdně. Doučování zajišťovaly buď přímo zaměstnankyně organizace nebo studentky Vyšší odborné školy sklářské a střední školy Nový Bor. Celkový počet rodin, jejichž děti využily služeb programu, byl 31 rodin. Volnočasový klub 14

17 Podpora znevýhodněných rodin Výsledky práce V květnu jsme uspořádali dvoudenní seminář Sociokulturní specifika romských žáků. Realizátorem semináře byla pražská organizace R-Mosty,z.s., se kterou naše organizace dlouhodobě spolupracuje. Seminář navštívilo 18 účastníků z řad asistentů pedagogů, pracovníků NNO a dalších odborníků z Nového Boru a okolí. V prosinci proběhl již třetí ročník tradičních koncertů romské hudby pořádaných občanským sdružením Rodina v centru. Tentokráte byl spojen s celodenním hudebním workshopem pro začínající hudebníky a muzicírující veřejnost. Před vystoupením v Navrátilově sále vystoupil i romský taneční soubor Bengalune Čawe. Koncertu se zúčastnilo 59 osob. Hudební workshop 15

18 Výsledky práce Podpora znevýhodněných rodin Druhý program služeb je zaměřen na podporu ohrožených rodin, které se potýkají s problémy, jež mohou mít negativní vliv na děti žijící v těchto rodinách. Situace ohrožující dítě nebo jeho práva jsou jasně vymezené v zákoně o sociálně právní ochraně dětí, a činnosti, které jsme pro tyto rodiny vykonávaly, probíhaly vždy ve spolupráci s Oddělením sociálně právní ochrany dětí Nový Bor nebo jiného orgánu sociálně právní ochrany dětí. V rámci projektu využilo 23 rodin individuálních odborných konzultací s psychology nebo terapeuty. Konzultace se většinou věnovaly problematice výchovy dětí, rodinných vztahů a podobně. V projektu bylo uskutečněno pět tříhodinových mediačních setkání, během nichž se znesvářené strany pokoušeli pod vedením zkušené mediátorky dospět k mediační dohodě. Pro tři rodiny bylo zajišťováno pravidelné a dlouhodobé asistované předávání dětí, které proběhlo celkem třicetkrát. Pro šest rodin byly zajištěny případové konference za účasti externích odborníků, kteří s rodinou dlouhodobě spolupracují nebo v minulosti spolupracovali. Uskutečnily jsme tři materiální sbírky pro rodiny v těžké životní situaci, do které svými dary přispěly zejména návštěvníci Centra pro rodinu Koblížek. Celkem se za projektové období uskutečnilo 153 hodin odborných konzultací. Některé z aktivit programu využilo celkem 28 různých rodin s dětmi, které žijí v Novém Boru nebo jeho okolí. 16

19 Podpora znevýhodněných rodin Výsledky práce K atka je šestiletá romská dívka, kterou jsme poznali v mateřském centru zřízeném přímo na ubytovně. Poslední rok před nástupem do školy k nám docházela pravidelně do Předškolního klubu, kde se společně s ostatními dětmi učila poznávat barvy a zvířata, držet tužku, stříhat a lepit a také spoustu sociálních dovedností a zvyklostí, které jsou potřeba pro úspěšný start na základní škole. Byli jsme si jisti, že je na první třídu dobře připravená. V lednu jsme se dozvěděli, že matka nestihla zápis do první třídy, ale naštěstí se podařilo vyjednat se školou náhradní termín. Káťa zápis zvládla a v září nastoupila. Za několik měsíců ale začala mít Káťa ve škole problémy. Po schůzce s třídní učitelkou jsme se začali s matkou pravidelně scházet a učit ji, jak se s Káťou do školy připravovat. Bylo třeba pomoc s výběrem školní výbavy, ukázat jak připravit školní tašku a penál na druhý den, jak nalinkovat sešity a jak nastříhat písmenka. Vysvětlovali jsme, jak je pro Káťu důležité, aby byla ráno ve škole včas a měla potřebné vybavení a úkoly na daný den. Domácí příprava v jednom pokoji s ostatními třemi sourozenci byla pro Káťu náročná, a tak jsme jí zajistili doučování v Komunitním centru. Věříme, že Káťa bude moct v klasické základní škole zůstat a svůj první rok úspěšně zvládne. Uvědomili jsme si ale, že její úspěch závisí hlavně na dovednostech jejích rodičů. 17

20 Výsledky práce Podpora pěstounských rodin Pomáháme pěstounům zajistit pocit bezpečí pro děti, které se rozhodli přijmout. Respektujeme je a posilujeme jejich schopnost udržovat vztahy s biologickou rodinou dítěte. V průběhu roku jsme doprovázeli 47 pěstounských rodin, s kterými jsme podepsali dohodu o výkonu pěstounské péče dle 47b zákona č. 401/2012 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Spolupracujeme pouze s pěstounskými rodinami, které pečují o děti vedené na území Libereckého kraje. Většina z našich pěstounských rodin žije v Novém Boru a okolních obcích, 80% z nich jsou rodiny, u kterých se jedná o příbuzenskou pěstounskou péči (prarodiče, tety, strýcové nebo další členové rodiny). Každá pěstounská rodina je jiná a potřebuje jinou míru podpory. Naše zaměstnankyně pracují s rodinami na tom, aby se přijatému dítěti i všem ostatním členům rodiny dařilo dobře. Pro tento účel rodinám zajišťujeme rozmanitou škálu služeb: Výpomoc se zajištěním péče o dítě při vyřizování nezbytných záležitostí. Cílem služby je odlehčit pěstounům v péči o přijaté děti v případech, kdy si potřebují zařídit jednání na úřadech, u lékařů a podobně. Zprostředkování odborné individuální pomoci. Cílem služby je pomoci rodině řešit specifické obtíže za pomoci odborníka. Pěstounská rodina může využít specialisty z oboru pedagogiky, psychologie, rodinné terapie, finančního poradenství a další. 18

21 Podpora pěstounských rodin Výsledky práce Za rok 2014 jsme uskutečnili 19,5 hodin odborných konzultací. Velké množství konzultací poskytly pěstounům a jejich dětem přímo naše pracovnice při osobních setkáních u pěstounů doma nebo v našich prostorách. Pomoc při realizaci kontaktu dítěte s biologickou rodinou. Cílem této služby je podporovat pěstouny v kontaktu s biologickou rodinou svěřeného dítěte a zajišťovat bezproblémový průběh těchto setkání. Četnost a způsob kontaktů vyplývá z potřeb a situace konkrétního dítěte. V roce 2014 jsme zajistili asistované kontakty s biologickou rodinou pro pět pěstounských rodin. Všem předcházela pečlivá příprava a individuální jednání s každou stranou zvlášť včetně dítěte. Celkem se uskutečnilo 9 asistovaných kontaktů. Většina z nich úspěšně pokračuje. Vzdělávání. Snažíme se zajistit pro pěstouny povinný počet hodin vzdělávání, které mají dané zákonem. Pěstounům nabízíme jednodenní i vícedenní semináře se zaměřením na konkrétní témata související s pěstounskou péčí vedené externími odborníky. 19

22 Výsledky práce Podpora pěstounských rodin V roce 2014 jsme pro pěstouny uskutečnili 17 seminářů, z nichž čtyři formou víkendového pobytu. Dohromady tyto semináře navštívilo 219 dospělých osob, z nichž 151 bylo našich pěstounů a 68 účastníků bylo pěstouny, kteří mají podepsanou dohodu o výkonu pěstounské péče s jinou doprovázející organizací. Průměrná účast na jednom vzdělávacím semináři byla 13 dospělých osob a 8 dětí. Pro děti byl vždy připraven zábavný program, ze kterého si odnášely spoustu zážitků a výrobků. Celkem se programu během vzdělání pěstounů zúčastnilo 141 dětí. Témata seminářů a jejich časový rozsah byl následující: První pomoc (8 hodin), Výživové poradenství (2h), Přijaté děti jiného etnika (8h), Prožívání pěstounské péče na vlastní kůži (4h), Škola (12h), Traumata a citová deprivace (8h), Drogy (7h), Rodinné vazby a vztahy (8h), Stres a jeho zvládání (4h), Puberta dětí v náhradní rodinné péči (8h), Škola (4h), Výchova a problematické situace (12h), Puberta (12h), Výchovné obtíže (8h), Rozpad rodiny (8h), Biologická rodina (12h), Drogy (8h). Celkem proběhlo 133 hodin odborného vzdělávání. Odlehčovací péče. Cílem služby je umožnit pěstounům vybrat si každoroční pravidelnou dovolenou. Zprostředkováváme celodenní péči o svěřené děti formou příměstských táborů, pobytových táborů nebo táborů pro děti se specifickými potřebami. Většina našich pěstounů využila možnosti odpočinout si z výkonu své role profesionálního pečovatele prostřednictvím nějaké formy odlehčovací služby. Jedna rodina využila nárazového hlídání dětí v prostředí domova a další tři rodiny využily hlídací služby Miniškolky Koblížek. Pro 28 dětí jsme zprostředkovali letní nebo zimní tábor, ať už pobytový nebo příměstský, pořádaný různými společnostmi včetně naší organizace. 20

23 Podpora pěstounských rodin Výsledky práce Doučování. Cílem je zlepšit studijní výsledky dětí v pěstounské péči. V roce 2014 jsme zajistili pro 10 dětí doučování. Celkem se odučilo 203 hodin, které všechny vykonávali dobrovolníci Rodiny v centru. Doučování nejčastěji zajišťovaly studentky Střední odborné školy sklářské a střední školy Nový Bor, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, a také dobrovolníci z řad členů občanského sdružení Rodina v centru. Pro tři děti jsme zajistili pravidelné setkávání s řečovou preventistkou a pro dvě děti se specifickými potřebami jsme zajistili pravidelné přípravy do školy se speciální pedagožkou. Při naší práci s náhradními rodinami spolupracujeme s pracovnicemi Oddělení sociálně právní ochrany dětí v Novém Boru, v České Lípě a v Liberci. Mnoho jsme se od nich naučili a děkujeme jim za skvělou spolupráci a vnímavý přístup k rodinám. Doučování 21

24 Výsledky práce Podpora pěstounských rodin P aní Jana je profesionální pěstounkou na přechodnou dobu. Je připravena přijmout do své domácnosti jakékoliv dítě kdykoliv, kdy jí zavolá pracovnice úřadu. Její pracovní mobil nesmí být nikdy vypnutý pro případ, že se někde, klidně i uprostřed noci, objeví dítě v ohrožení a je potřeba jej předat do bezpečí. Naše pěstounka si přivezla své první dítě rovnou z porodnice. Matka se ho v porodnici vzdala, a jelikož nebylo ještě právně volné, nemohlo být předáno přímo do adoptivní rodiny. Pěstounka je osoba, kterou má dítě jen pro sebe. Krmí ho, chová a hladí a vstává k němu v noci, když pláče. Naše pěstounka musela navíc s dítětem překonávat abstinenční příznaky způsobené tím, že biologičtí rodiče brali drogy. První tři měsíce dítě špatně spalo, bylo podrážděné, trpělo vážnými kolikami a celé tělo mělo poseté ekzémem. Budoucí adoptivní rodina se po čase začala s dítětem seznamovat a naše organizace vypracovala pro dítě plán přechodu. Byly naplánovány termíny vzájemných setkání, při kterých pěstounka ukazovala nové rodině, jaké má dítě potřeby. Doporučila jim dětskou výživu, kosmetiku i prací prostředek, který používá. Společně dítě přebalovali, koupali i uspávali. Nová rodina trávila u pěstounky celé dny, aby si navykla na denní rytmus dítěte. Před posledním z deseti setkání přivezla rodina oblečky, přikrývky a hračky, které pěstounka vyprala a nechala nasáknout vůní své domácnosti. Vše bylo připraveno tak, aby velká změna v životě dítěte byla co nejmenší. Nakonec si adoptivní rodina odvezla dítě, kterému pěstounka přibalila i vlastní Knihu života, do které zaznamenávala prvních osm měsíců jeho života naplněných láskou a péčí. Jana potom několikrát adoptivní rodinu navštívila a viděla, že se dítěti dobře daří. Rozloučení s dítětem a předání ho do nové rodiny patří k práci profesionálního pěstouna a Jana měla možnost připravovat se na tuto situaci již v odborném kurzu pro profesionální pěstouny. 22

25 Výkaz zisků a ztrát v období až NÁKLADY Spotřeba materiálu 558 Opravy a udržování 10 Cestovné 39 Ostatní služby 760 Mzdové náklady Zákonné pojištění 439 Ostatní provozní náklady 188 Ostatní finanční náklady 10 Celkem NÁKLADY Celkem ZISK/ZTRÁTA -520 VÝNOSY Tržby z prodeje služeb 615 Přijaté dary 21 Grant MPSV 441 Grant MŠMT 250 Grant MK 19 Granty města Nový Bor 96 Grant Libereckého kraje 80 Úřad práce ČR 144 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Členské příspěvky 4 Ostatní příspěvky 55 Ostatní provozní výnosy 131 Celkem VÝNOSY Hodnoty v tabulkách jsou uvedeny v tisících Kč. 23

26 Rozvaha ke dni AKTIVA Krátkodobý finanční majetek (pokladna a bankovní účet) 631 Podíl v s.r.o. 200 Ostatní pohledávky 17 Náklady příštích období 132 Celkem AKTIVA 980 Položka Krátkodobé závazky obsahuje nevyčerpaný státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši 729 tisíc, který byl poskytnut v roce 2013 a 2014, ale vyčerpán bude v následujícím období na výkon pěstounské péče. PASIVA Závazky z obchodních vztahů 27 Zaměstnanci 2 Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdravotního pojištění 12 Závazky ovládající a řídící osoba 117 Vratka dotace 57 Pohledávka dotace -11 Jiné závazky 26 Výnosy příštích období 8 Výsledek hosp. běžného účet. období -520 Výsledek hospodaření minulých let 535 Krátkodobé závazky 729 Celkem PASIVA 980 Hodnoty v tabulkách jsou uvedeny v tisících Kč. Celá závěrka je k nahlédnutí na 24

27 Výhled do budoucna V roce 2015 oslaví Rodina v centru 10 let od svého založení, tehdy ještě pod názvem Mateřské centrum Koblížek. Za tu dobu prošla organizace velkým rozvojem a po určitém přešlapování se rozhodla, jaký druh činností a služeb bude vykonávat. Posláním Rodiny v centru je podporovat rodiny v péči o děti a poskytovat jim pomoc v situacích, kdy to potřebují. K tomu, abychom své poslání mohli dlouhodobě a úspěšně naplňovat, budeme v příštích letech pracovat na zvyšování odbornosti a profesních zkušeností zaměstnaneckého týmu a budovat vnitřní struktury a standardy práce. V roce 2015 chceme některé naše činnosti registrovat do systému sociálních služeb, což přispěje k jejich zkvalitnění a podpoří profesionalizaci organizace. 25

28 Činnost organizace podpořili Tito donoři finančně zajišťovali v roce 2014 většinu našich aktivit, provozu a mezd. Děkujeme za projevenou důvěru a spolupráci! MPSV MŠMT Úřad práce ČR Liberecký kraj Město Nový Bor Nadační fond Albert Nadace Euronisa Děkujeme partnerům za spolupráci: Dům dětí a mládeže Smetanka Farní charita Česká Lípa Kultura Nový Bor, s.r.o. Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor Město Nový Bor Obec Skalice u České Lípy 26

29 Činnost organizace podpořili Děkujeme firemním a individuálním dárcům: Jizerské pekárny, spol. s r.o. Zdravě a bio, Blanka Kadlecová Tomáš Tichý Outdoor sports Okrouhlá Podpořte naše aktivity i vy! Vyberte si některou z našich činností a podpořte ji. Číslo účtu naší organizace je /0300, ČSOB, a.s. Děkujeme. 27

30 Kontakty Adresa sídla organizace a Centra pro rodinu Koblížek Smetanova Nový Bor Telefon: Adresa komunitního centra Nemocniční Nový Bor Telefon: IČ: Registrace Organizace byla registrována na Ministerstvu vnitra ČR dne pod jednacím číslem VS/1-1/61391/05 a 1. ledna 2014 ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou L Web: Datová schránka: vwbs8t 28

31

32 Text a fotografie: kolektiv zaměstnanců Rodina v centru, o. s. Grafické zpracování: Radka Ulrichová Ilustrace: Luboš Kučera Náklad: 400 ks

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce po jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 14 Podpora sociálně znevýhodněných

Více

Profil organizace. Představení. Poslání. Hlavní činnosti

Profil organizace. Představení. Poslání. Hlavní činnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah Profil organizace 2 Organizační struktura 3 Pracovní pozice k 31. 12. 2011 4 Naše činnosti v oblasti Volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi 5 Naše činnosti v oblasti Vzdělávání

Více

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ

ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ SLOVO ÚVODNÍ K základním bodům dění v r. 2008 se tentokrát vyjádří oba členové řídícího tandemu Amalthey, Martina Pojmonová (výkonná ředitelka) a David Svoboda (odborný ředitel). Co považuješ za významné události minulého

Více

Výroční zpráva 2014. vystřihněte si pexeso!

Výroční zpráva 2014. vystřihněte si pexeso! VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Výroční zpráva 2014 vystřihněte si pexeso! Střediska Triangl, Stopa čápa, Komunitní centrum Amaro Phurd Pražská, Komunitní centrum ZIP, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v ruce držíte výroční zprávu organizace Náhradním rodinám, o. p. s. za rok 2014. Tento rok byl čtvrtým v naší historii podpory náhradních rodin a

Více

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s.

CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s. CENTRUM PRO NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI, o. p. s. Centru m pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. Naši dárci a sponzoři Ústecký kraj Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo ředitelky... 4 Základní údaje... 6 Kontakty...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉ CENTRUM PEXESO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PEXESO 1 Z 19

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉ CENTRUM PEXESO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PEXESO 1 Z 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PEXESO 1 Z 19 KONTAKTY Rodinné centrum Pexeso, občanské sdružení registrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 23. 1. 2006 pod číslem VS /1 1/62961/06

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ZPRACOVÁNO PODLE POKYNŮ PRO STÁTNÍ DOTACE Název a sídlo organizace Středisko náhradní rodinné péče o.s. Jelení 91, 118 00 Praha 1 IČ: 60457937 Datum vzniku: 12. 9. 1994 Datum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PODPORUJ EME: DĚTI RODINY V TĚŽKÉ ŽIVOTNÍ SITUACI PĚSTOUNSKÉ A ADOPTIVNÍ RODINY ZÁJEMCE O NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI Vroce 2013 oslavila Amalthea už 10 let! Vize Amalthea Amalthea je nestátní

Více

Sdružení na pomoc dětem s handicapy

Sdružení na pomoc dětem s handicapy ZP VÝR RÁ OČ VA NÍ 20 14 Sdružení na pomoc dětem s handicapy Vážení, těší nás, že se Vám dostala do rukou tato výroční zpráva, jejíž prostřednictvím máte možnost nahlédnout na to, co se u nás událo v uplynulém

Více

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby

1.1 O ORGANIZACI OBSAH. Provozované činnosti a poskytované služby Výroční zpráva 2014 OBSAH 1.1 O organizaci...str. 3 1.1.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi...str. 4 1.1.2 NZDM Klub Modrá kočka...str. 8 1.1.3 NZDM Caravan...str. 11 1.1.4 Poradenské středisko

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 ČERVEN 2013 VZDĚLÁVACÍ, SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ STŘEDISKO PŘI NADACI JANA PIVEČKY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy Milí přátelé, otevírá se před vámi výroční zpráva, ve které bilancujeme právě uplynulý rok 2007. Byl to pátý rok činnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDISKO NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČE O. S. ROK 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 (zpracováno dle metodických pokynů pro státní dotace na rok 2010) Název a sídlo organizace Středisko náhradní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

7. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015

7. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 7. průběžná zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 Bilance období: červen 2013 květen 2014 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrátu města

Více

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009.

Úvodní slovo. Vážení a milí přátelé, s potěšením Vám představuji výroční zprávu Střediska náhradní rodinné péče o.s. za rok 2009. Výroční zpráva 2009 Středisko náhradní rodinné péče o.s. se zabývá problematikou dětí, které se ocitly ve zvlášť obtížných životních situacích a dětí, které vyrůstají mimo vlastní rodinu. Cílem Střediska

Více

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s.

Výroční zpráva 2012. ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Výroční zpráva 2012 ASOCIACE POMÁHAJÍCÍ LIDEM S AUTISMEM APLA-JM o. s. Asociace pomáhající lidem s autismem APLA JM o.s registrovaná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Sokolovská 305, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz. datum registrace na MVČR: 28. 5.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Sokolovská 305, Čelákovice 250 88. Stankovského 1650, Čelákovice www.rc-routa.cz. datum registrace na MVČR: 28. 5. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 název organizace: organizační forma: sídlo: provozovna RC: web: e-mail: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Sokolovská 305, Čelákovice 250 88 Prostory MC Čelákovice Stankovského

Více

rok 2012 Mozaika o. s. Výroční zpráva rosteme se svými dětmi

rok 2012 Mozaika o. s. Výroční zpráva rosteme se svými dětmi Mozaika o. s. rok Mozaika o.s., nestátní nezisková organizace Přívozní 1036/9, 410 02 Lovosice IČ: 228 334 04, Tel.: 774 045 397 web: www.rcmozaika.cz email: klara.pospisilova@rcmozaika.cz rosteme se svými

Více

neměla proti jiným lidem, napsala mladá žena s autismem ve své autobiografické knize Nikdo nikde (Williams, 2009).

neměla proti jiným lidem, napsala mladá žena s autismem ve své autobiografické knize Nikdo nikde (Williams, 2009). Výroční zpráva 2011 Čím víc jsem si uvědomovala svět kolem sebe, tím víc jsem se bála. Ostatní lidé byli moji nepřátelé a snaha o kontakt se mnou byla jejich zbraní. Existovalo jen několik výjimek dědeček

Více

Naši dárci a sponzoři. Výroční zpráva 2010

Naši dárci a sponzoři. Výroční zpráva 2010 CENTRUM PRO RODINU TEREZÍN, o. s. Centrum pro rodinu Terezín o.s. Naši dárci a sponzoři Výroční zpráva 2010 Ústecký kraj Úvodní slovo..........................................................................

Více

o.s. Občanské sdružení Mozaika Přívozní 1036/9 Lovosice

o.s. Občanské sdružení Mozaika Přívozní 1036/9 Lovosice Rodinné centrum o.s. Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Mozaika Přívozní 1036/9 Lovosice Obsah Úvod...2 Cíle...3 Environmentální výchova...16 Přehled jednorázových akcí...17 Naši lidé...19 Firemní dobrovolnictví...23

Více

úvodní slovo předsedy historie, poslání a cíle sdružení grafická struktura sdružení propagace sdružení sociální služby sdružení

úvodní slovo předsedy historie, poslání a cíle sdružení grafická struktura sdružení propagace sdružení sociální služby sdružení Výroční zpráva 2007 obsah úvodní slovo předsedy historie, poslání a cíle sdružení grafická struktura sdružení propagace sdružení sociální služby sdružení nzdm modrý pomeranč komunitní centrum amaro phurd

Více

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008

Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 Městská charita České Budějovice Výroční zpráva 2008 2 Základní údaje o organizaci 3 Obsah 4 Poslání a cíle MCHČB 5 Poděkování Městská charita České Budějovice Boženy Němcové 53 370 01 České Budějovice

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social

Více