Úvodní slovo. Vážené dámy, vážení pánové,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvodní slovo. Vážené dámy, vážení pánové,"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

2

3 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce v jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 12 Podpora znevýhodněných rodin 13 Podpora pěstounských rodin 18 Výkaz zisků a ztrát 23 Rozvaha 24 Výhled do budoucna 25 Činnost organizace podpořili 26 Kontakty 28 1

4 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se v občanském sdružení Rodina v centru v uplynulém roce stalo. Největší změnou bylo otevření nových prostor v Komunitním centru. Získali jsme zde 200 metrů čtverečních, které můžeme naplno využívat pro práci s rodinami. Dopoledne u nás v Předškolním klubu tráví čas děti a rodiče se specifickými potřebami plynoucí z jejich složité sociální situace, odpoledne přicházejí starší děti a mládež do Volnočasového klubu a na doučování. V průběhu dne využívají rodiče individuální konzultace s psychology a terapeuty. Partnerské dvojice mající problém se vzájemnou komunikací navštěvují mediační setkání. V situacích, kdy se řeší závažné změny v životě dítěte, pořádáme případové konference. Zajišťujeme asistované předávání dětí mezi znesvářenými rodiči nebo prarodiči. V prostorech probíhá také vzdělávání různého druhu. Pěstounské rodiny zde tráví soboty při plnění povinného vzdělávacího plánu, odehrávají se tu besedy pro teenagery, maminky pečující o malé děti i pedagogy a zainteresovanou veřejnost. Jsou dny, kdy Komunitní centrum praská ve švech a to je paráda! V každé z místností je někdo, komu stálo za to přijít si k nám pro pomoc, radu nebo informaci. A jedná se o velice rozdílné rodiny! Někteří rodiče si přijdou jen ujasnit detail ve výchově dětí, rodiny s vážnými problémy u nás pracují na tom, aby zajistily podmínky pro setrvání dítěte v rodině, a pěstounské rodiny zjišťují, jak pomoci dětem, jež se ocitly bez podpory svých biologických rodičů. Ráda bych na tomto místě poděkovala pracovníkům Rodiny v centru za odvedenou práci i osobní zaujetí, které projevují. Děkuji našim dobrovolníkům a aktivním členům sdružení za pravidelnou pomoc, a děkuji také partnerům a donorům za důvěru, se kterou nás financují. Přeji nám, abychom byli i nadále spojeni snahou dát všem dětem šanci vyrůstat ve spokojené a bezpečné rodině. Květen 2015 Petra Vlčková předsedkyně Rodiny v centru 2

5 Informace o organizaci Posláním Rodiny v centru je podporovat rodiny v péči o děti a poskytovat jim pomoc v situacích, kdy to potřebují. Jsme nestátní nezisková organizace působící v Novém Boru a okolí. Podporujeme zdravé fungování rodiny prostřednictvím volnočasových, vzdělávacích, poradenských a pečovatelských služeb, pomáháme ohroženým rodinám při stabilizaci rodinného prostředí a dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením ve vyrovnání šancí na vzdělání. Jsme organizace pověřená Krajským úřadem Libereckého kraje k výkonu sociálně právní ochrany dětí. Služby organizujeme ve čtyřech oblastech: Podpora fungující rodiny Služby péče o děti Podpora sociálně znevýhodněných rodin Podpora pěstounských rodin Komunitní centrum Působíme na dvou místech: Komunitní centrum Dům dětí a mládeže Smetanka Dům dětí a mládeže Smetanka 3

6 Lidé v organizaci Členky a členové Členy občanského sdružení bylo v uplynulém roce 42 dospělých osob z Nového Boru a okolí. Schůze členů (valná hromada) je nejvyšším orgánem sdružení a v roce 2014 se sešla jednou. Rozhodovala o směřování organizace a o jejím hospodaření. Správní rada Správní rada se podílí na rozvoji organizace, činí strategická rozhodnutí a dohlíží nad jejím fungováním. Členové správní rady vykonávají tuto funkci dobrovolně, bez nároku na odměnu. Členy správní rady v roce 2014 byli: PhDr. Lenka Václavíková Helšusová, Ph.D. Mgr. Kateřina Neradová, DiS. Mgr. Radka Ujková Veronika Pecinová RNDr. Blanka Tichá MgA. Jan Prošek Mgr. Petra Vlčková předsedkyně 4

7 Lidé v organizaci Zaměstnanecký tým V roce 2014 zaměstnávala společnost deset osob v pracovním poměru na různé výše úvazku a čtrnáct spolupracovníků na dohodu o provedení práce. Navázali jsme spolupráci s řadou externích psychologů, terapeutů a lektorů, kteří nám pomáhali poskytovat odborné služby na vysoké úrovni. Zaměstnanecký tým zůstal stabilní. Šest ze stávajících deseti zaměstnankyň pracuje v organizaci déle než tři roky. Vzdělávání zaměstnanců Vzhledem k náročnosti práce, kterou většina zaměstnankyň vykonává, a při snaze využívat moderní metody sociální práce, je vzdělávání pracovního týmu nezbytné. Dvě pracovnice Oddělení péče o pěstounské rodiny v roce 2014 dokončily 200 hodin odborného vzdělávání a tím splnily povinnost vyplývající z pověření k sociálně právní ochraně dětí. Obě se dále účastnily 30 hodin metodických setkání a 13 hodin skupinových nebo individuálních supervizí. Pracovnice Oddělení péče o znevýhodněné rodiny navštívily tři semináře věnující se metodám práce s romskými dětmi předškolního věku, jedna z nich dokončuje dálkové studium Vyšší odborné školy sociálně právní v Praze. Pracovnice Centra pro rodinu Koblížek a Miniškolky Koblížek absolvovaly kurz táborové vedoucí a přírodně pedagogický seminář pro vychovatele a pedagogy. Jedna z pracovnic si doplnila vzdělání zdravotnickým kurzem. Všechny se účastnily několika celotýmových supervizí. 5

8 Lidé v organizaci Zaměstnanecký tým k Ředitelka Mgr. Petra Vlčková Podpora fungující rodiny Centrum pro rodinu Koblížek Mgr. Lucie Novotná koordinátorka služeb péče o rodinu Tereza Tancošová provozní zaměstnankyně Služby péče o děti Miniškolka Koblížek Eliška Havránková koordinátorka miniškolky a pečovatelka v miniškolce Petra Marešová pečovatelka v miniškolce Podpora znevýhodněných rodin Bc. Michaela Salačová vedoucí oddělení péče o znevýhodněné rodiny Nikola Tancošová koordinátorka služeb Hana Chytalová koordinátorka předškolního klubu Podpora pěstounských rodin Dominika Babáková vedoucí oddělení pěstounské péče Helena Marvanová koordinátorka služeb péče o rodinu 6

9 Lidé v organizaci Dobrovolnický tým Bez dobrovolnického týmu by některé naše služby neexistovaly! Většina pravidelných dopoledních a odpoledních volnočasových programů v Centru pro rodinu Koblížek je vedena dobrovolníky. Pro tento dobrovolnický tým osmi garantek jsme vloni uspořádali dvě motivační setkání, během kterých proběhlo školení na téma Krizové situace při vedení programů pro veřejnost. Dobrovolníci také významně pomáhají při doučování dětí, a to zejména v Komunitním centru, kam chodí na doučování děti a mládež ze sociálně znevýhodňujícího prostředí a děti z pěstounských rodin. Nejčastěji takto pomáhají studentky Vyšší odborné školy sklářské a střední školy Nový Bor, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Mnoho dalších dobrovolníků pomáhá při realizaci jednorázových společenských akcí. Celkem se do chodu organizace zapojilo přes 50 dobrovolnic a dobrovolníků, kteří většinou pocházejí z řad členů občanského sdružení ale i z řad veřejnosti. Děkujeme všem dobrovolnicím a dobrovolníkům, kteří se rozhodli věnovat svůj volný čas a energii druhým. Velmi si toho vážíme! Uvažujete-li o tom, stát se dobrovolníkem, neváhejte nás kontaktovat! Dobrovolnický tým 7

10 Lidé v organizaci Dobrovolnický tým Setkání týmu Garantky volnočasových programů Monika Vicanová Anna Mazánková Jana Bergerová Ilona Rohová Michaela Streiftau Michaela Týnková Eva Takáčová Veronika Volková Petra Cmorejová Johanka Rybáček Doučují osoby Eliška Kozáková Pája Kumpoltová Gabriela Šturcová Marta Lišková Blanka Tichá Občasní pomocníci Dominik Fišer Marek Bertalan Hana Stránská Jitka Marková Roman Babák Denisa Tancošová Kateřina Ulrichová Jitka Gottlichová Tomáš Dokoupil Jan Prošek Anita Křivanová Renata Krejná 8

11 Podpora fungující rodiny Výsledky práce Cílem Centra pro rodinu Koblížek je prostřednictvím volnočasových, vzdělávacích a poradenských aktivit předcházet vzniku negativních jevů v rodinách žijících na Novoborsku a zapojovat rodiny ohrožené sociálním vyloučením do společnosti. Většinu programů vedou nebo pomáhají vést dobrovolnice a dobrovolníci z řad členů občanského sdružení, kteří tak mají možnost realizovat se uplatněním svých schopností a dovedností a přispívat k naplňování poslání organizace. Každý týden probíhá třináct pravidelných volnočasových a vzdělávacích programů pro rodiče s dětmi od narození do čtyř let. Programy umožňují rodičům na mateřské a rodičovské dovolené vyhnout se sociální izolaci způsobené péčí o malé dítě a získávat informace, které je v jejich životní situaci zajímají. Loutkové představení Cvičení mrňousků, Powerjogy s hlídáním, Jóga a děti, Dopolední otevřená herna, Odpolední otevřená herna, Kurzy Aj s hlídáním, Kavárna pro rodiče, Minihrátky, Zpívánky pro nejmenší, Výtvarná herna. Pravidelné akce zaznamenaly celkem 1423 dospělých návštěv a 82 dětských návštěv. Celkem je navštívilo 188 dospělých osob za rok. Výtvarná hernička 9

12 Výsledky práce Podpora fungující rodiny V prostorách Centra pro rodinu Koblížek proběhlo v roce 2014 celkem 20 interaktivních besed pro veřejnost v délce 90 minut na témata oblasti rodiny a rodičovství, jejichž cílem bylo posílit partnerské soužití, podpořit rodiče v péči o děti a při harmonizaci práce a rodiny. Tématy besed byly: Zdravé stravování s rozumem, Ve vrcholné formě s rytmy přírody, Pohádka o bolavém zoubku, Energetická očista organizmu I. a II., Redukční dieta, Klub dvojčat I a II., Rodinný rozpočet, Imunita, Já, žena, Beseda s laktační poradkyní, Výchovné obtíže v rodině, Zodpovědné zadlužování, Jak se rodí šťastné děti, Únava, stres a syndrom vyhoření na mateřské dovolené, Vztahy mezi rodiči a prarodiči a Pěstounství jako profese I. a II. a III. Poslední tři besedy byly určeny pro zájemce o osvojení dítěte nebo svěření dítěte do pěstounské péče. Celková účast na besedách v roce 2014 byla 141 dospělých návštěv, z toho 79 různých dospělých osob a zhruba stejný počet dětí. Během besed bylo zajištěno hlídání dětí účastníků. Po celý rok mohli rodiče využít individuální poradenství, které tematicky navazovalo na vzdělávací besedy. V roce 2014 se uskutečnilo 50 hodinových individuálních konzultací, kterých využilo 30 různých dospělých osob. Odbornými poradci byli: Ilona Bažíková, laktační poradkyně, Ing. Daniela Chovancová, poradkyně v oblasti dluhového poradenství a rodinného rozpočtu, PhDr. Lenka Václavíková Helšusová, socioložka a koučka, Soňa Ramišová, DiS., výživová poradkyně, PhDr. Zdeňka Průchová, psycholožka pedagogicko-psychologické poradny, Dominika Babáková, vedoucí oddělení pěstounské péče Rodiny v centru. Poradenství se dle potřeby uskutečňovalo v Centru pro rodinu Koblížek nebo v Komunitním centru a bylo při něm zajištěno hlídání dětí. Beseda pro veřejnost 10

13 Podpora fungující rodiny Výsledky práce Centrum pro rodinu Koblížek ve spolupráci s Miniškolkou Koblížek uspořádalo 20 jednorázových společenských akcí pro rodičovskou veřejnost s cílem rozvíjet existující vztahy mezi rodiči a dětmi a ukazovat způsoby smysluplného trávení volného času. Zároveň se dařilo motivovat k návštěvě těchto akcí i rodiny ohrožené vyloučením ze společnosti, romské rodiny a pěstounské rodiny, které se nezřídka zapojily jako dobrovolníci při pořádání akcí. Výletů Zelených tátů a dalších volnočasových aktivit se zúčastnili také pěstouni a jejich děti. Jednalo se o tyto akce: Dětský běh Kytlice, Maškarní bál, Mikulášská besídka, Oslava narozenin, Pálení čarodějnic, Svatomartinské dílny, Svatomartinský lampionový průvod, Vánoční besídka členů, Výroba adventních věnců, Výroba vánočních ozdob, Líčení s Mary Kay, Zahradní slavnost, Zelený táta Strážné I, Zelený táta Strážné II, Vánoční Inspirace, Velikonoční inspirace, Sváteční zpívání, Zpívání s pohádkou, Setkání garantek Účast na společenských akcích byla: 281 návštěv dospělých osob a 294 návštěv dětí. Některou z nich navštívilo celkem 174 různých dospělých osob. Celkem se některé ze všech akcí pořádaných Centrem pro rodinu Koblížek v roce 2014 zúčastnilo 425 různých dospělých osob a zhruba stejný počet dětí. 11

14 Výsledky práce Služby péče o děti Miniškolka Koblížek umožňuje rodičům malých dětí návrat na pracovní trh a děti připravuje na vstup do mateřské školy. Miniškolka je pravidelný dopolední pobyt dětí ve věku jeden až čtyři roky v kolektivu vrstevníků bez účasti rodičů. Maximální počet dětí na jednu pečovatelku je pět. Díky malému počtu dětí ve třídě mohly do miniškolky docházet i děti, které mají různé specifické potřeby, a z toho důvodu je pro ně pobyt v klasickém zařízení nedostupný. Program je založen na výukových osnovách. Pohybové, výtvarné a hudební aktivity jsou přizpůsobeny věku dětí i jejich individuálním požadavkům. Dětem se věnují pečovatelky, které absolvovaly rekvalifikační kurz Pečovatelka o děti, nebo mají jiné adekvátní vzdělání. Služba je poskytovaná komerčně a bez využití veřejných dotací. V roce 2014 využilo služeb Miniškolky Koblížek celkem 45 různých rodin z Nového Boru a okolních obcí. Jednorázového hlídání využilo 15 rodin. Letní příměstské tábory jsou organizačně i programově uzpůsobeny dětem ve věku od 4 do 12 let. V roce 2014 se poprvé uskutečnily v obci Skalice u České Lípy, která naší organizaci poskytla Sportovní halu a přilehlé dětské hřiště. Rodiče si mohli vybrat ze čtyř týdenních turnusů zaměřených vždy na jedno téma. Díky získanému daru se mohly tábora zúčastnit také čtyři děti žijící na Sociální ubytovně Nový Bor. Průměrně se jednoho tábora zúčastnilo 30 dětí, celkem o ně pečovalo v průměru devět dospěláků. Děkujeme obci Skalice u České Lípy za přijetí a velkou podporu! 12

15 Podpora znevýhodněných rodin Výsledky práce Služby pro znevýhodněné rodiny organizujeme ve dvou programech. První je zaměřen na děti ohrožené sociálním vyloučením. Cílem programu je podpořit děti a mládež v setrvání v hlavním vzdělávacím proudu a dosažení co nejvyššího stupně vzdělání. Děti ve věku 3 až 6 let navštěvovaly Předškolní klub, ve kterém se připravovaly na zápis do první třídy základní školy nebo přestup do klasické mateřské školy. Klub byl otevřen každý pracovní den od 9 do 12 hodin. Službu za rok využilo 12 různých dětí, průměrná návštěvnost zařízení byla pět dětí každý den. Snažili jsme se pracovat rovněž s rodiči dětí a upozorňovat je na vzdělávací potřeby, které jejich děti v daný čas mají. Během roku se uskutečnilo 12 besed na tato témata: Sestavování rodinného rozpočtu I a II, Zubní hygiena I a II, Výchova a vývoj dítěte v předškolním věku, Zodpovědné zadlužování, Beseda s Policí ČR, Kultura Romů, Jak zůstat fit po porodu, Jak se rodí šťastné děti, Zdravý životní styl. Předškolní klub 13

16 Výsledky práce Podpora znevýhodněných rodin Děti ve věku 6 až 18 let docházely do Volnočasového klubu. Odpolední volnočasový klub využilo celkem 25 různých dětí za rok, průměrně se jednalo o sedm dětí denně. Klub byl otevřený od pondělka do čtvrtka dvě hodiny denně, v pátek tři hodiny. V pondělí, středu a pátek byl program vyhrazen romskému tanečnímu kroužku Bengalune Čawe, jehož členové v průběhu roku několikrát vystoupili na tanečních přehlídkách a nejrůznějších festivalech. Cílem odpoledního klubu bylo naučit děti a mládež trávit svůj volný čas smysluplným způsobem a posilovat u nich cílevědomost a zodpovědnost. Jednou měsíčně probíhala v klubu beseda nebo jiný řízený program. Uskutečnily se besedy na témata: Prevence kriminality, Rom o Romech, Ukliďme Česko a další. Během léta jsme pro děti připravili výlety do bazénu, ZOO a na další zajímavá místa. Doučování bylo určeno dětem ze sociálně znevýhodněných rodin a probíhalo většinou paralelně s volnočasovým klubem. Doučovali jsme 13 dětí školního věku v průměrné frekvenci 10 hodin týdně. Doučování zajišťovaly buď přímo zaměstnankyně organizace nebo studentky Vyšší odborné školy sklářské a střední školy Nový Bor. Celkový počet rodin, jejichž děti využily služeb programu, byl 31 rodin. Volnočasový klub 14

17 Podpora znevýhodněných rodin Výsledky práce V květnu jsme uspořádali dvoudenní seminář Sociokulturní specifika romských žáků. Realizátorem semináře byla pražská organizace R-Mosty,z.s., se kterou naše organizace dlouhodobě spolupracuje. Seminář navštívilo 18 účastníků z řad asistentů pedagogů, pracovníků NNO a dalších odborníků z Nového Boru a okolí. V prosinci proběhl již třetí ročník tradičních koncertů romské hudby pořádaných občanským sdružením Rodina v centru. Tentokráte byl spojen s celodenním hudebním workshopem pro začínající hudebníky a muzicírující veřejnost. Před vystoupením v Navrátilově sále vystoupil i romský taneční soubor Bengalune Čawe. Koncertu se zúčastnilo 59 osob. Hudební workshop 15

18 Výsledky práce Podpora znevýhodněných rodin Druhý program služeb je zaměřen na podporu ohrožených rodin, které se potýkají s problémy, jež mohou mít negativní vliv na děti žijící v těchto rodinách. Situace ohrožující dítě nebo jeho práva jsou jasně vymezené v zákoně o sociálně právní ochraně dětí, a činnosti, které jsme pro tyto rodiny vykonávaly, probíhaly vždy ve spolupráci s Oddělením sociálně právní ochrany dětí Nový Bor nebo jiného orgánu sociálně právní ochrany dětí. V rámci projektu využilo 23 rodin individuálních odborných konzultací s psychology nebo terapeuty. Konzultace se většinou věnovaly problematice výchovy dětí, rodinných vztahů a podobně. V projektu bylo uskutečněno pět tříhodinových mediačních setkání, během nichž se znesvářené strany pokoušeli pod vedením zkušené mediátorky dospět k mediační dohodě. Pro tři rodiny bylo zajišťováno pravidelné a dlouhodobé asistované předávání dětí, které proběhlo celkem třicetkrát. Pro šest rodin byly zajištěny případové konference za účasti externích odborníků, kteří s rodinou dlouhodobě spolupracují nebo v minulosti spolupracovali. Uskutečnily jsme tři materiální sbírky pro rodiny v těžké životní situaci, do které svými dary přispěly zejména návštěvníci Centra pro rodinu Koblížek. Celkem se za projektové období uskutečnilo 153 hodin odborných konzultací. Některé z aktivit programu využilo celkem 28 různých rodin s dětmi, které žijí v Novém Boru nebo jeho okolí. 16

19 Podpora znevýhodněných rodin Výsledky práce K atka je šestiletá romská dívka, kterou jsme poznali v mateřském centru zřízeném přímo na ubytovně. Poslední rok před nástupem do školy k nám docházela pravidelně do Předškolního klubu, kde se společně s ostatními dětmi učila poznávat barvy a zvířata, držet tužku, stříhat a lepit a také spoustu sociálních dovedností a zvyklostí, které jsou potřeba pro úspěšný start na základní škole. Byli jsme si jisti, že je na první třídu dobře připravená. V lednu jsme se dozvěděli, že matka nestihla zápis do první třídy, ale naštěstí se podařilo vyjednat se školou náhradní termín. Káťa zápis zvládla a v září nastoupila. Za několik měsíců ale začala mít Káťa ve škole problémy. Po schůzce s třídní učitelkou jsme se začali s matkou pravidelně scházet a učit ji, jak se s Káťou do školy připravovat. Bylo třeba pomoc s výběrem školní výbavy, ukázat jak připravit školní tašku a penál na druhý den, jak nalinkovat sešity a jak nastříhat písmenka. Vysvětlovali jsme, jak je pro Káťu důležité, aby byla ráno ve škole včas a měla potřebné vybavení a úkoly na daný den. Domácí příprava v jednom pokoji s ostatními třemi sourozenci byla pro Káťu náročná, a tak jsme jí zajistili doučování v Komunitním centru. Věříme, že Káťa bude moct v klasické základní škole zůstat a svůj první rok úspěšně zvládne. Uvědomili jsme si ale, že její úspěch závisí hlavně na dovednostech jejích rodičů. 17

20 Výsledky práce Podpora pěstounských rodin Pomáháme pěstounům zajistit pocit bezpečí pro děti, které se rozhodli přijmout. Respektujeme je a posilujeme jejich schopnost udržovat vztahy s biologickou rodinou dítěte. V průběhu roku jsme doprovázeli 47 pěstounských rodin, s kterými jsme podepsali dohodu o výkonu pěstounské péče dle 47b zákona č. 401/2012 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Spolupracujeme pouze s pěstounskými rodinami, které pečují o děti vedené na území Libereckého kraje. Většina z našich pěstounských rodin žije v Novém Boru a okolních obcích, 80% z nich jsou rodiny, u kterých se jedná o příbuzenskou pěstounskou péči (prarodiče, tety, strýcové nebo další členové rodiny). Každá pěstounská rodina je jiná a potřebuje jinou míru podpory. Naše zaměstnankyně pracují s rodinami na tom, aby se přijatému dítěti i všem ostatním členům rodiny dařilo dobře. Pro tento účel rodinám zajišťujeme rozmanitou škálu služeb: Výpomoc se zajištěním péče o dítě při vyřizování nezbytných záležitostí. Cílem služby je odlehčit pěstounům v péči o přijaté děti v případech, kdy si potřebují zařídit jednání na úřadech, u lékařů a podobně. Zprostředkování odborné individuální pomoci. Cílem služby je pomoci rodině řešit specifické obtíže za pomoci odborníka. Pěstounská rodina může využít specialisty z oboru pedagogiky, psychologie, rodinné terapie, finančního poradenství a další. 18

21 Podpora pěstounských rodin Výsledky práce Za rok 2014 jsme uskutečnili 19,5 hodin odborných konzultací. Velké množství konzultací poskytly pěstounům a jejich dětem přímo naše pracovnice při osobních setkáních u pěstounů doma nebo v našich prostorách. Pomoc při realizaci kontaktu dítěte s biologickou rodinou. Cílem této služby je podporovat pěstouny v kontaktu s biologickou rodinou svěřeného dítěte a zajišťovat bezproblémový průběh těchto setkání. Četnost a způsob kontaktů vyplývá z potřeb a situace konkrétního dítěte. V roce 2014 jsme zajistili asistované kontakty s biologickou rodinou pro pět pěstounských rodin. Všem předcházela pečlivá příprava a individuální jednání s každou stranou zvlášť včetně dítěte. Celkem se uskutečnilo 9 asistovaných kontaktů. Většina z nich úspěšně pokračuje. Vzdělávání. Snažíme se zajistit pro pěstouny povinný počet hodin vzdělávání, které mají dané zákonem. Pěstounům nabízíme jednodenní i vícedenní semináře se zaměřením na konkrétní témata související s pěstounskou péčí vedené externími odborníky. 19

22 Výsledky práce Podpora pěstounských rodin V roce 2014 jsme pro pěstouny uskutečnili 17 seminářů, z nichž čtyři formou víkendového pobytu. Dohromady tyto semináře navštívilo 219 dospělých osob, z nichž 151 bylo našich pěstounů a 68 účastníků bylo pěstouny, kteří mají podepsanou dohodu o výkonu pěstounské péče s jinou doprovázející organizací. Průměrná účast na jednom vzdělávacím semináři byla 13 dospělých osob a 8 dětí. Pro děti byl vždy připraven zábavný program, ze kterého si odnášely spoustu zážitků a výrobků. Celkem se programu během vzdělání pěstounů zúčastnilo 141 dětí. Témata seminářů a jejich časový rozsah byl následující: První pomoc (8 hodin), Výživové poradenství (2h), Přijaté děti jiného etnika (8h), Prožívání pěstounské péče na vlastní kůži (4h), Škola (12h), Traumata a citová deprivace (8h), Drogy (7h), Rodinné vazby a vztahy (8h), Stres a jeho zvládání (4h), Puberta dětí v náhradní rodinné péči (8h), Škola (4h), Výchova a problematické situace (12h), Puberta (12h), Výchovné obtíže (8h), Rozpad rodiny (8h), Biologická rodina (12h), Drogy (8h). Celkem proběhlo 133 hodin odborného vzdělávání. Odlehčovací péče. Cílem služby je umožnit pěstounům vybrat si každoroční pravidelnou dovolenou. Zprostředkováváme celodenní péči o svěřené děti formou příměstských táborů, pobytových táborů nebo táborů pro děti se specifickými potřebami. Většina našich pěstounů využila možnosti odpočinout si z výkonu své role profesionálního pečovatele prostřednictvím nějaké formy odlehčovací služby. Jedna rodina využila nárazového hlídání dětí v prostředí domova a další tři rodiny využily hlídací služby Miniškolky Koblížek. Pro 28 dětí jsme zprostředkovali letní nebo zimní tábor, ať už pobytový nebo příměstský, pořádaný různými společnostmi včetně naší organizace. 20

23 Podpora pěstounských rodin Výsledky práce Doučování. Cílem je zlepšit studijní výsledky dětí v pěstounské péči. V roce 2014 jsme zajistili pro 10 dětí doučování. Celkem se odučilo 203 hodin, které všechny vykonávali dobrovolníci Rodiny v centru. Doučování nejčastěji zajišťovaly studentky Střední odborné školy sklářské a střední školy Nový Bor, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, a také dobrovolníci z řad členů občanského sdružení Rodina v centru. Pro tři děti jsme zajistili pravidelné setkávání s řečovou preventistkou a pro dvě děti se specifickými potřebami jsme zajistili pravidelné přípravy do školy se speciální pedagožkou. Při naší práci s náhradními rodinami spolupracujeme s pracovnicemi Oddělení sociálně právní ochrany dětí v Novém Boru, v České Lípě a v Liberci. Mnoho jsme se od nich naučili a děkujeme jim za skvělou spolupráci a vnímavý přístup k rodinám. Doučování 21

24 Výsledky práce Podpora pěstounských rodin P aní Jana je profesionální pěstounkou na přechodnou dobu. Je připravena přijmout do své domácnosti jakékoliv dítě kdykoliv, kdy jí zavolá pracovnice úřadu. Její pracovní mobil nesmí být nikdy vypnutý pro případ, že se někde, klidně i uprostřed noci, objeví dítě v ohrožení a je potřeba jej předat do bezpečí. Naše pěstounka si přivezla své první dítě rovnou z porodnice. Matka se ho v porodnici vzdala, a jelikož nebylo ještě právně volné, nemohlo být předáno přímo do adoptivní rodiny. Pěstounka je osoba, kterou má dítě jen pro sebe. Krmí ho, chová a hladí a vstává k němu v noci, když pláče. Naše pěstounka musela navíc s dítětem překonávat abstinenční příznaky způsobené tím, že biologičtí rodiče brali drogy. První tři měsíce dítě špatně spalo, bylo podrážděné, trpělo vážnými kolikami a celé tělo mělo poseté ekzémem. Budoucí adoptivní rodina se po čase začala s dítětem seznamovat a naše organizace vypracovala pro dítě plán přechodu. Byly naplánovány termíny vzájemných setkání, při kterých pěstounka ukazovala nové rodině, jaké má dítě potřeby. Doporučila jim dětskou výživu, kosmetiku i prací prostředek, který používá. Společně dítě přebalovali, koupali i uspávali. Nová rodina trávila u pěstounky celé dny, aby si navykla na denní rytmus dítěte. Před posledním z deseti setkání přivezla rodina oblečky, přikrývky a hračky, které pěstounka vyprala a nechala nasáknout vůní své domácnosti. Vše bylo připraveno tak, aby velká změna v životě dítěte byla co nejmenší. Nakonec si adoptivní rodina odvezla dítě, kterému pěstounka přibalila i vlastní Knihu života, do které zaznamenávala prvních osm měsíců jeho života naplněných láskou a péčí. Jana potom několikrát adoptivní rodinu navštívila a viděla, že se dítěti dobře daří. Rozloučení s dítětem a předání ho do nové rodiny patří k práci profesionálního pěstouna a Jana měla možnost připravovat se na tuto situaci již v odborném kurzu pro profesionální pěstouny. 22

25 Výkaz zisků a ztrát v období až NÁKLADY Spotřeba materiálu 558 Opravy a udržování 10 Cestovné 39 Ostatní služby 760 Mzdové náklady Zákonné pojištění 439 Ostatní provozní náklady 188 Ostatní finanční náklady 10 Celkem NÁKLADY Celkem ZISK/ZTRÁTA -520 VÝNOSY Tržby z prodeje služeb 615 Přijaté dary 21 Grant MPSV 441 Grant MŠMT 250 Grant MK 19 Granty města Nový Bor 96 Grant Libereckého kraje 80 Úřad práce ČR 144 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Členské příspěvky 4 Ostatní příspěvky 55 Ostatní provozní výnosy 131 Celkem VÝNOSY Hodnoty v tabulkách jsou uvedeny v tisících Kč. 23

26 Rozvaha ke dni AKTIVA Krátkodobý finanční majetek (pokladna a bankovní účet) 631 Podíl v s.r.o. 200 Ostatní pohledávky 17 Náklady příštích období 132 Celkem AKTIVA 980 Položka Krátkodobé závazky obsahuje nevyčerpaný státní příspěvek na výkon pěstounské péče ve výši 729 tisíc, který byl poskytnut v roce 2013 a 2014, ale vyčerpán bude v následujícím období na výkon pěstounské péče. PASIVA Závazky z obchodních vztahů 27 Zaměstnanci 2 Zúčtování s institucemi soc. zabezpečení a zdravotního pojištění 12 Závazky ovládající a řídící osoba 117 Vratka dotace 57 Pohledávka dotace -11 Jiné závazky 26 Výnosy příštích období 8 Výsledek hosp. běžného účet. období -520 Výsledek hospodaření minulých let 535 Krátkodobé závazky 729 Celkem PASIVA 980 Hodnoty v tabulkách jsou uvedeny v tisících Kč. Celá závěrka je k nahlédnutí na 24

27 Výhled do budoucna V roce 2015 oslaví Rodina v centru 10 let od svého založení, tehdy ještě pod názvem Mateřské centrum Koblížek. Za tu dobu prošla organizace velkým rozvojem a po určitém přešlapování se rozhodla, jaký druh činností a služeb bude vykonávat. Posláním Rodiny v centru je podporovat rodiny v péči o děti a poskytovat jim pomoc v situacích, kdy to potřebují. K tomu, abychom své poslání mohli dlouhodobě a úspěšně naplňovat, budeme v příštích letech pracovat na zvyšování odbornosti a profesních zkušeností zaměstnaneckého týmu a budovat vnitřní struktury a standardy práce. V roce 2015 chceme některé naše činnosti registrovat do systému sociálních služeb, což přispěje k jejich zkvalitnění a podpoří profesionalizaci organizace. 25

28 Činnost organizace podpořili Tito donoři finančně zajišťovali v roce 2014 většinu našich aktivit, provozu a mezd. Děkujeme za projevenou důvěru a spolupráci! MPSV MŠMT Úřad práce ČR Liberecký kraj Město Nový Bor Nadační fond Albert Nadace Euronisa Děkujeme partnerům za spolupráci: Dům dětí a mládeže Smetanka Farní charita Česká Lípa Kultura Nový Bor, s.r.o. Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor Město Nový Bor Obec Skalice u České Lípy 26

29 Činnost organizace podpořili Děkujeme firemním a individuálním dárcům: Jizerské pekárny, spol. s r.o. Zdravě a bio, Blanka Kadlecová Tomáš Tichý Outdoor sports Okrouhlá Podpořte naše aktivity i vy! Vyberte si některou z našich činností a podpořte ji. Číslo účtu naší organizace je /0300, ČSOB, a.s. Děkujeme. 27

30 Kontakty Adresa sídla organizace a Centra pro rodinu Koblížek Smetanova Nový Bor Telefon: Adresa komunitního centra Nemocniční Nový Bor Telefon: IČ: Registrace Organizace byla registrována na Ministerstvu vnitra ČR dne pod jednacím číslem VS/1-1/61391/05 a 1. ledna 2014 ve spolkovém rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou L Web: Datová schránka: vwbs8t 28

31

32 Text a fotografie: kolektiv zaměstnanců Rodina v centru, o. s. Grafické zpracování: Radka Ulrichová Ilustrace: Luboš Kučera Náklad: 400 ks

Profil organizace. Představení. Naše činnosti. Poslání

Profil organizace. Představení. Naše činnosti. Poslání VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Obsah Profil organizace 2 Orgány sdružení 3 Organizační struktura pracovního týmu 4 Naše činnosti v oblasti Podpory fungující rodiny 5 Naše činnosti v oblasti Služeb péče o děti 8

Více

Profil organizace. Představení. Poslání. Hlavní činnosti

Profil organizace. Představení. Poslání. Hlavní činnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah Profil organizace 2 Organizační struktura 3 Pracovní pozice k 31. 12. 2011 4 Naše činnosti v oblasti Volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi 5 Naše činnosti v oblasti Vzdělávání

Více

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce po jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 14 Podpora sociálně znevýhodněných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Návraty Louny - centrum sociálních služeb, z. s. Organizace: Návraty Louny, centrum sociálních služeb, z. s. Adresa: Pod Nemocnicí 2380 440 01 Louny Identifikační údaje: IČ 26595249

Více

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa

Kostka Krásná Lípa, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 407 46 Krásná Lípa KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Masarykova 1094/4 40746 Krásná VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2011 Zpracovala Hana Volfová 1 Obsah 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2. ČINNOST ORGANIZACE... 4 2. KONTROLNÍ ČINNOST...

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Charakteristika organizace

Charakteristika organizace Charakteristika organizace Název organizace Náhradním rodinám Právní forma obecně prospěšná společnost IČO 291 19 332 Sídlo Karlovy Vary, Plzeňská 33 Kontaktní adresa Karlovy Vary Stará Role, Vančurova

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Velký vůz Sever. organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Velký vůz Sever. organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Velký vůz Sever organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Velký vůz Sever coby organizační jednotka má vlastní právní subjektivitu s vlastním IČ, hospodaření

Více

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK

Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK Sdružení rodičů a přátel Svobodné waldorfské školy v Písku o.s. Dr.M.Horákové 1720 397 01 Písek VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SDRUŽENÍ ZA ROK 2010 1. Základní údaje o sdružení Název: Sdružení rodičů a přátel

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009. Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Občanské sdružení Autistický svět dětí & dospělých Sídlo: Vrchlického 517, Přelouč, PSČ 535 01, IČ: 22878009 Vážení členové a přátelé občanského sdružení Autistický svět dětí & dospělých,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Výroční zpráva 2012. Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž

Výroční zpráva 2012. Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení Dobrovolnické centrum Protěž Obsah O nás... 4 Pořádané akce... 5 Kontakty... 5 Výkonná rada... 6 Patronky... 7 Ocenění dobrovolnic... 7 Supervize dobrovolníků... 8

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Organizace: NOVÁ TROJKA Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Celkové náklady na projekt: 451 524 Kč DOTACE: 210 000 Kč Cíl projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s.

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, o.s. Výroční zpráva za rok 2012 1 Úvod Vážení přátelé, dovolte mi Vás prostřednictvím této výroční zprávy seznámit s tím, co se rodinnému centru Křelovský Kaštánek,o.s.

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner

Výroční zpráva 2012. PhDr. J. Tošner Výroční zpráva 2012 Dobrovolnictví není oběť, ale přirozený projev občanské zralosti. Přináší konkrétní pomoc tomu, kdo ji potřebuje, zároveň poskytuje dobrovolníkovi pocit smysluplnosti, je zdrojem nových

Více

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH Úvodem 2 O nás 3 Lidé v Tosaře 3 Projekty a aktivity 4 Plány pro příští rok 6 Finanční zpráva 7 Podpořili nás 7 Kontaktní údaje 8 Výroční zpráva 2011 1 Úvodem Sdružení

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 CEDR komunitní centrum, občanské sdružení 1 Obsah: 1. Úvodní slovo... 3 2.Základní údaje... 4 3. Vznik a poslání... 4 4. Projekty v roce 2007... 5 4.1. Kurz paličkování... 5 4.2. Kurz

Více

Práce a děti pod jednou střechou

Práce a děti pod jednou střechou Práce a děti pod jednou střechou PÁR SLOV ÚVODEM Zajišťujeme pestrou nabídku aktivit směrem k rodinám, dětem a mládeži v oblastech předcházení nežádoucímu chování, smysluplného trávení volného času a řešení

Více

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení

Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení Výroční zpráva 2011 D občanské sdružení č Úvodní slovo Další rok práce máme za sebou, je to už 13 let, co Déčko v Liberci pracuje. V roce 2011 se mírně změnilo složení Rady sdružení, na konci roku jsme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Pomáháme zrakově postiženým OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI... 4 NAŠE POSLÁNÍ A CÍLE... 5 UŽIVATELÉ NAŠICH SLUŽEB... 5 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ... 6 SOCIÁLNĚ

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Občanského sdružení NÁVRATY. Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Občanského sdružení NÁVRATY Centra sociálního poradenství a sociálních služeb Louny Organizace: Občanské sdružení Návraty centrum sociálního poradenství a sociálních služeb Adresa:

Více

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s.

Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Přehled aktivit v roce 2012, Prostor pro rodinu,o.s. Úvod: Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě.

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 Červen 2014 Obsah: 1. Základní údaje o občanském sdružení 2. Poslání, cíle a činnost občanského sdružení 3. Pracovníci sdružení 4. Služba následné péče Pavučina 5. Další aktivity

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Střediska rané péče EDUCO ZLÍN z. s. ÚVODNÍ SLOVO Vážení přátelé, Když se ohlédnu za minulým rokem, mohu říci, že byl bohatý. Jak na práci, tak na zážitky, spokojené rodiny, velké množství

Více

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Výroční zpráva 2008 Úvodní slovo Vážení přátelé, otevíráte zprávu o činnosti Střediska ROSA, ve které bych Vás ráda informovala o naší činnosti a výsledcích hospodaření

Více

Výroční zpráva 2013. Ekumenická síť pro aktivity mladých o. p. s.

Výroční zpráva 2013. Ekumenická síť pro aktivity mladých o. p. s. Výroční zpráva 2013 Ekumenická síť pro aktivity mladých o. p. s. Ekumenická síť pro aktivity mladých Maják je provozován Ekumenickou sítí pro aktivity mladých o.p.s. Ekumenická síť pro aktivity mladých

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 3 Posláním organizace je:... 3 Cílem organizace je:...

Více

Přehled aktivit Prostor pro rodinu,o.s. 2013

Přehled aktivit Prostor pro rodinu,o.s. 2013 Přehled aktivit Prostor pro rodinu,o.s. 2013 Sdružení Prostor pro rodinu,o.s. vzniklo v roce 2008 v Černém Dole. Jeho cílem je: - podporovat rodiče s malými dětmi v pracovním i osobním životě - aktivně

Více

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

CEDR komunitní centrum, občanské sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 3. VZNIK A POSLÁNÍ 4. PROJEKTY 5. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 6. PODĚKOVÁNÍ 7. FINANČNÍ PODPORA 8. SPOLUPRÁCE A PODPORA 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené čtenářky,

Více

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S.

OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. OBČANSKÁ PORADNA PARDUBICE, O. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 2 OBSAH Představení organizace... 4 Kdo jsme?... 4 Poslání, cíle a principy organizace... 5 Posláním organizace je... 5 Cílem organizace je...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010

Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 Zpráva o činnosti pobočky ADRA Česká Lípa za rok 2010 1. Úvod Pobočka ADRA vznikla jako 10. pobočka ADRY v ČR v roce 2009 a je součástí Občanského sdružení ADRA se sídlem v Praze. V současné době má ADRA

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov

Výroční zpráva 2014. Denní stacionář. CCS Tloskov Výroční zpráva 2014 Denní stacionář CCS Tloskov Vážení, dovolte, abychom Vám předložili výroční zprávu Denního stacionáře za rok 2014, ve které Vás chceme seznámit s naší činností. Touto cestou děkujeme

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem

ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem ING Bank fond Nadace Terezy Maxové dětem Informace pro média Listopad 2010 Stance Communications, Salvátorská 931/8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 810 809, fax.: 224 225 766-1- Obsah: 1 O ING Bank fondu Nadace

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách.

Díky vstřícné spolupráci členů sdružení a dobrovolníků IVCP, o.s. naplňuje stanovené cíle občanského sdružení, které si určilo ve svých stanovách. Obsah 1. Slovo úvodem...2 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...3 2.2. Poslání a činnost IVCP,o.s. Plzeň...4 2.3. Hlavní činnosti IVCP,

Více

Úvodní slovo předsedkyně správní rady

Úvodní slovo předsedkyně správní rady Výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Milí přátelé, v loňském roce jsem úvodní slovo psala do výroční zprávy poprvé. V tomto roce je to sice podruhé, ale zároveň také naposledy. Svou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Pomáháme zrakově handicapovaným Obsah OBSAH 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 POSLÁNÍ A CÍLE 5 KALENDÁRIUM 2009 6 NAŠI LIDÉ 7 ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 8 SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011

Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 Minimální preventivní program na šk. rok 2010/2011 ZŠ a MŠ Ukrajinská 19 příspěvková organizace Ostrava - Poruba 1. Spolupráce s pedagogickým sborem 1.1. Seznámení s obsahem MPP na šk.r. 2010/2011 - rozdělení

Více

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016

Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 Minimální preventivní program PPP Teplice šk.r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školského zařízení PPP ÚK a ZDVPP, Teplice, p.o., odloučené pracoviště PPP Teplice, Lípová 651/9 Jméno a příjmení

Více

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí

Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Služby Amalthea v systému sociálně-právní ochrany dětí Amalthea, duben 2015 Proč jsme AMALTHEA? Amalthea byla dle řecké mytologie koza a stala se první pěstounkou, která odkojila svým mlékem boha Dia.

Více

Občanská poradna Pardubice

Občanská poradna Pardubice Občanská poradna Pardubice Vydalo: občanské sdružení Občanská poradna Pardubice, IČO: 265 97 764 Havlíčkova 1036, 530 02 Pardubice tel.: 466 989 574 e-mail: op.pce@seznam.cz www.obcanskaporadna.unas.cz!!

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA

Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Středisko pomoci ohroženým dětem ROSA Výroční zpráva 2013 Úvodní slovo Vážení přátelé, velmi si vážím toho, že rok 2013 mohu pro Středisko ROSA označit jako další úspěšný rok. Jsem ráda, že jsme i v tomto

Více

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz

DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 www.daneta.cz DANETA, SVÉPOMOCNÉ SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH DĚTÍ NERUDOVA 1180 500

Více

Občanská poradna Pardubice, o. s.

Občanská poradna Pardubice, o. s. Občanská poradna Pardubice, o. s. Obsah PŘEDSTAVENÍ ORGANIZACE... 3 Kdo jsme?... 3 Poslání, cíle a principy organizace... 4 Posláním organizace je:... 4 Cílem organizace je:... 4 Principy organizace:...

Více

Sociální služba denní stacionáře

Sociální služba denní stacionáře O nás Příspěvková organizace je zřízena obcí od 1. 1. 1993. Označení organizace Název: ŽIRAFA Integrované centrum Frýdek Místek, příspěvková organizace Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00847011

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 o.s. Mosty sociálně psychologické centrum IČ: 26661306 Sídlo organizace: Most, J.Skupy 202/2303 Kontaktní místo pro klienty (provozovna) : Most, Business centrum, Budovatelů

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 3 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 5 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4.

Více

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013

Výroční zpráva neziskové organizace za rok 2013 Název a sídlo účetní jednotky: Pečovatelská služba OASA Opava o.p.s. Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2013 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 3721364 Kapacita služby: Okamžitá

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Annual Report 2009 1 Výroční zpráva Nadačního fondu Větrník za rok 2009 OBSAH: Úvodní slovo předsedkyně správní rady...3 Základní údaje o nadačním fondu...4 Programy nadačního

Více

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ THEIA OBČANSKÉ SDRUŽENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH: Základní údaje str. 3 Vznik a vývoj sdružení str. 3 Popis služeb a činností str. 4 Klienti str. 6 Projekty str. 7 Finanční zpráva str. 9 Vzdělávání pracovníků,

Více

Středisko pečovatelské služby Jeseník

Středisko pečovatelské služby Jeseník Středisko pečovatelské služby Jeseník příspěvková organizace Obsah: I. Úvodní slovo II. Představení organizace III. Poslání a cíle organizace IV. Zpráva o činnosti V. Finanční zpráv VI. Organizační struktur

Více

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti

flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti flexibilní mosty v sociálních službách Ponton, občanské sdružení Prezentace činnosti informace v prezentaci jsou aktuální k 1. 10. 2014 flexibilní mosty v sociálních službách Historie a poslání Ponton

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014

Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Přemyslova 1618/12 Havířov Podlesí 736 01 Aktuální nabídka vzdělávacích programů pro rok 2014 1 Pohled sociální pracovnice a dlouholeté pěstounky na kontakt

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy. Zpráva o činnosti v roce 2013 Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zpráva o činnosti v roce 2013 STATISTIKA Sokolov Případy: 376 (nárůst o 67) Konzultace: 3 508 (+438) Účastníci: cca 730 (+130) Problematika: 1. Rodinná

Více

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI:

ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: ČÁST 3 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA RODINA A DĚTI: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 3.1 Podpora stávající

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost

Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Nabídka vzdělávacích seminářů pro veřejnost Všechny nabízené semináře probíhají v uvedeném termínu v Pardubicích. Přihlášku k semináři si můžete stáhnout na našich webových stránkách www.amalthea.cz v

Více

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Spolek pro založení waldorfské školy Wlaštovka o.s. Výroční zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Úvod Vznik a cíle Spolek pro založení Waldorfské školy Wlaštovka o.s. (dále jen Wlaštovka)

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4

Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 Sdružení AMICITIA, z.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 4 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 2 1.2. Vzdělávací činnost 6 1.3. Podíl financování a kapacita

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života

Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Jak MC pomáhají slaďování pracovního a rodinného života Mgr. Martina Smejkalová KraKoSítě mateřských center o.s. Mateřská centra nabízejí Sdílení Svépomocné skupiny Volná herna Volnočasové aktivity Jednorázové

Více

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013

Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Výroční zpráva Volno, o. s. 2013 Poslání: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině. Obsahem

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

Výroční zpráva za rok 2013/2014

Výroční zpráva za rok 2013/2014 Výroční zpráva za rok 2013/2014 Středisko výchovné péče Slaný Ve Slaném dne 1.9.2014 Mgr. Blanka Kottenová vedoucí SVP Zpráva o činnosti Střediska výchovné péče Slaný za školní rok 2013/2014 Středisko

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS.

ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Vedoucí: Bc. Martina Fejfarová, DiS. 1 ČESKÝ BROD SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Personální obsazení 3,8 úvazku + 0,6 úvazku pracovnice pro práci s pěstounskými rodinami /do konce r.

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, z.s.

Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, z.s. STANOVY SPOLKU Rodinné centrum Křelovský Kaštánek, z.s. Článek I Název, sídlo a působnost spolku 1. Tyto stanovy jsou základním vnitřním předpisem dobrovolného spolku s názvem Rodinné centrum Křelovský

Více