Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie. Modern and post-war art Contemporary art Photographs

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie. Modern and post-war art Contemporary art Photographs"

Transkript

1 Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie Modern and post-war art Contemporary art Photographs Výstava pátek úterý denně od do hod. v Galerii 5. patro (nově v 1. patře) Myslíkova 9, Praha 1 Preview Friday Tuesday daily 12 noon until 7 p.m. at the Gallery 5. patro (now at the 1st floor) Myslíkova 9, Prague 1 Aukce úterý 29. listopadu 2011 od hod. Galerie fotografie Louvre (1. patro) Národní 22, Praha 1 Auction Tuesday, 29th November 2011 from 7 p.m. Galerie fotografie Louvre (1st floor) Národní 22, Praha 1 více informací / for further information galerie 5. patro (nově v 1. patře / now at the 1st floor) Myslíkova 9, Praha 1 tel.: mobil:

2 Důležitá upozornění a pravidla aukce 1. Registrace dražitelů je možná nejdříve 1 hodinu před aukcí na místě jejího konání. Účastník dražby je povinen doložit svou totožnost pomocí občanského průkazu či cestovního pasu, zapsat se do seznamu účastníků dražby a podepsat čestné prohlášení, že není osobou vyloučenou z dražby podle zákona č. 26/2000 Sb. 2. Písemné nabídky. Účastník dražby může dražit i bez své osobní přítomnosti na dražbě na základě písemné plné moci, kterou zmocní dražebníka k svému zastoupení v aukci. Tato plná moc musí obsahovat čísla položek katalogu, jejich přesný popis, vyvolávací cenu a nákupní limit, za který je zmocněnec oprávněn předměty dražit. 3. Dražení po telefonu. Účastník dražby může po dohodě s aukční síní dražit po telefonu. Plná moc musí obsahovat veškeré údaje jako při písemné nabídce, kromě nákupního limitu. Žádosti o dražení po telefonu je třeba po dohodě s dražitelem zaregistrovat nejpozději 24 hodin před začátkem aukce. 4. Průběh dražby. Předměty se draží v pořadí uvedeném v katalogu, které může licitátor z organizačních důvodů změnit. Po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit příhozy zvednutím dražebního čísla. Dražba předmětu se koná, pokud dražitelé činí příhozy. Licitátor může podání bez odůvodnění odmítnout. Nebylo-li přes dvojí výzvu licitátora učiněno podání vyšší, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a po třetí výzvě udělí příklep účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání. Učiněným podáním je účastník dražby vázán. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit. Vydražitelem se stává účastník dražby, kterému je dražený předmět přiklepnut a jakékoliv spory v tomto ohledu závisí výlučně na rozhodnutí aukční síně. 5. Příhozy určuje licitátor tímto způsobem: Okamžitá dražební cena do Kč 100 Kč Kč 200 Kč Kč 500 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč nad Kč Kč O pořadí a výši příhozů rozhoduje licitátor. 6. Provize. Vydražiteli je účtována k vydražené ceně aukční provize ve výši 20 % (včetně DPH). 7. Způsob úhrady. Vydražitel je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v hotovosti či bankovním převodem během nebo po dokončení aukce, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne konání dražby. 8. Nabytí vlastnictví a vyzvednutí vydražených předmětů. Vydražené předměty budou dražebníkem vydražiteli předány po zaplacení celé ceny dosažené vydražením na základě potvrzení o zaplacení ceny buď v den konání aukce, nebo od středy do soboty v prostorách Galerie 5. patro, Myslíkova 9, Praha 1, od 12 do 18 hodin. Poznámka: Vyvolávací ceny uvedené v EUR jsou zaokrouhleny a pouze orientační. Important information and auction notice 1. Enrollment of bidders - For bidders, it is possible to enroll on the day of the auction itself, one hour before the auction begins at the venue of the public sale. Upon the demand of the Auctioneer or one of his proxies, the participants are obliged to prove their identity with on official ID card or passport and to submit a declaration of honour according to which they are not ineligible for public sales. 2. Absentee bids - A participant may also make his bid without being present at the auction, based upon a power of attorney with date, address and phone contact that authorizes the Auctioneer to represent him at the auction. This power of attorney must contain the catalogue number, the detailed description of the object and the maximum purchase limit that the proxy may bid. 3. Bidding by telephone - Subject to on agreement with the Auction House & Gallery, the participant may bid by telephone. The respective power of attorney must contain the same data as stated above for written offers, except for the purchase limit. Upon the respective agreement with the auctioneer, all motions for bidding by telephone must be registered in person, one day prior to the commencement of the auction at the very latest. 4. The course of auction - The auctioned goods are put up in the order listed in the catalogue, subject to organizational changes by the Auctioneer. After the respective object is put up, the participants may make their bids by raising their bidding number. The auction continues as long as bids are made. The Auctioneer may deny a bid without giving reasons. If, despite two calls by the Auctioneer, no further bid is made, then the Auctioneer announces the lost bid again and, after a third call, knocks down for the benefit of the participant with the highest bid. The participant is bound by his bid. The bidding price may not be curtailed afterwards. The increment goes to the participant whose bid was knocked down. Any disputes in this regard are settled exclusively by virtue of the Auction House & Gallery s decision 5. The increments - The Auctioneer states the increments as follows: Actual bidding price Increment up to CZK 100 CZK CZK 200 CZK CZK 500 CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK over CZK CZK The Auctioneer reserves the right to decide the order and amount of the increments. 6. Buyer s Premium - The Auctioneer will charge a buyer s premium of 20 % (incl. VAT) of the hammer price on behalf of the purchaser. 7. Terms of Payment - The bidder is obliged to pay the price achieved in the public sale in cash or by bank transfer, during or after the auction, however, 5 calendar days after the day of auction at the very latest. 8. Passage of ownership and takeover of auctioned goods - The objects will be handed out to the bidder upon payment of the auction price in full, based upon a payment certificate, either on the day of auction or from Wednesday, 30th November until Saturday 3rd December on the premises of the Galerie 5. patro, Myslíkova 9, Praha 1, 12 noon 6 pm Note: The starting prices in Euro are rounded off and only for the purpose of information.

3 Rejstřík autorů Alt Hynek / Vajd Aleksandra 200 Anderle Jiří 20 Balcar Jiří 26 Bělocvětov Andrej 15, 16 Boštík Václav 39, 71D, 71E Brázda Pavel 61, 62, 63 Cajthaml David 231, 232 Císařovský Tomáš 121, 236 Crook Gordon 224 Čepelák Ladislav 255 Černický Jiří 101, 102 Černý Filip 223 David Jiří 83, 106, 107, 235 de Saint-Phalle Niki (FR) 10 Diviš Stanislav 99, 110, 122, 158, 159, 160 Dlouhý Bedřich 34, 35 Dokoupil Jiří Georg 95 Dorazio Piero (IT) 51 Drtikol František 179 Fárová Gábina 217, 218, 176 Francis Sam (USA) 87, 88 Gabriel Michal 111 Gažiová Ladislava (SK) 167 Giger H. R. (CH) 117 Grygar Milan 66, 71B Grygar Štipán 202 Hanke Jiří 192 Hankeová Jiřina 201 Haring Keith 126 Havelková Jolana 203 Hayek Pavel 148 Hísek Jan 22, 23, 24 Hlininský Robert 36, 37, 38 Hodonský František 259 Holomíček Bohdan 213, 214 Hošek Jakub 118 Hošková Anežka 127 Houdek Vladimír 119 Humhal Pavel 239 Chaba Karel 59, 60 Chagall Marc 11, 12, 13, 14 Chatrný Dalibor 46, 47, 48, 49 Chatrný Ivan 76, 77, 78 Christo (FR) 104 Janoušková Věra 27, 245 Jarcovják Vladimír 57, 229 Kanta Antonín 227 Katz Alex( USA) 94 Kiml Václav 249 Kintera Kryštof 108 Klimeš Svatopluk 234 Kočí Václav 151 Kolář Jiří 55, 56, 221 Kolíbal Stanislav 65, 70, 71, 96 Kolínská Jitka 17 Kornatovský Jiří 147 Koťátková Eva 238 Kovanda Jiří 52, 53, 54, 71A, 91 Kožíšek Petr 172 Kubíček Jan 41, 42, 43 Kučerová Alena 28, 29, 40, 253, 254, 256, 257 Kula Vlastimil 196, 197 Kupka František 1, 2, 3, 4 Kvíčala Petr 149 Kyndrová Dana 173 Lauschman Jan 182, 183 Lhoták Kamil 25 Lichtenstein Roy (USA) podle 125 Mainer Martin 84, 120, 233 Malich Karel 67 Malina Petr 168 Malý Antonín 177 Mančuška Ján 240 Masson André (FR) 5, 6, 7 Matoušek František 82, 112, 139, 140, 141 Merta Jan 72, 73, 85, 97 Miró Joan (ES) 8, 9, 222 Mrázková Daisy 146 Načeradský Jiří 246, 250 Naďo Rastislav (SK) 115, 116 Nápravník Milan 193 Nimcová Barbora B. 162, 163 Novák Vladimír 69 Nováková Věra 64 Novosad Karel 80 Ouhel Ivan 21 Pastrňák Petr 81, 103, 134, 135 Pepe Dita 175 Pešicová Jaroslava 258 Petrbok Jiří 92, 155 Písařík Petr 98, 100, 123 Placht Otto 142, 143 Ranný Michal 30, 31, 32, 33 Rauschenberg Robert (USA) 105 Rittstein Michael 156 Róna Jaroslav 109, 136, 137, 138, 144, 145 Roubík Ondřej 164, 165 Rovella G. 260 Ružička Drahomír Josef 180, 181, 184 Sadovská Dorota (SK) 169, 170 Sakuma Eva 154 Samek Jiří 230 Saudková Sára 219, 220 Sedlecký Zbyněk 166 Seydl Zdeněk 248 Sion Zbyšek 252 Sitenský Ladislav 185 Skrepl Vladimír 241 Slíva Jiří 247 Sobek Evžen 204, 205 Sopko Jiří 89, 90 Stach Jiří 194, 195 Stano Tono 198, 199 Stratil Václav 128, 129, 130, 133 Střížek Antonín 237, 242 Sudek Josef 178 Sýkora Zdenik 44, 45 Sýkorová Lenka 171 Šimera Evžen 152, 153 Šimotová Adriena 68, 71C Šípek Bořek 261 Škoda Michal 150 Špaňhel Jakub 93, 131, 132 Štědrý Karel 161 Štreit Jindřich 174, 209, 210, 211, 212 Tapies Antoni (E) 74, 75 Tereza z Davle 215, 216 Tichý Miroslav 186, 187, 188, 189, 190, 191 Trnka Jiří 18, 19 Urbásek Miloš 79 Válová Jitka 58 Vasarely Viktor (FR) 50 Velíšek Martin 113, 114 Veselý Libor 222A Víková Jindra 226 Vleková Tereza 206, 207, 208 Vojtěchovský Ludik 228 Vyležal Josef 251 Wallace David (USA) 243, 244 Warhol Andy, podle (USA) 124 Žáček Josef 157 Ženatá Kamila 225

4 Kupka František Kompozice - Quatres Histoires en blanc et noir 1926, dřevoryt, 20,5 x 15,5 cm Kč / Kupka František Kompozice - Quatres Histoires en blanc et noir 1926, dřevoryt, 20,5 x 15,5 cm Kč / Kupka František Kompozice - Quatres Histoires en blanc et noir 1926, dřevoryt, 20,5 x 15,5 cm Kč / Kupka František (podle) Plakát barevná litografie, 63 x 45 cm Plakát k výstavì Kupka Gouaches Aquarelles Pastels, Galerie Karl Flinker Paris, 1960; tisk: Mourlot Kč / Masson André (FR) léta. 20. stol., barevná litografie, 95/125, 61 x 47 cm signováno, datováno a číslováno Kč / Masson André (FR) La Table Hantée 70. léta 20. stol., barevná litografie, 50/150, 42 x 33,5 cm signováno, datováno a číslováno Kč / Masson André (FR) L Ane d or 70. léta 20. stol., černobílá litografie, 14/85, 53 x 75 cm signováno, datováno a číslováno papír v pravém horním rohu lehce pomačkaný Kč / 260

5 Miró Joan (ES) Z cyklu Maravillas con variaciones acrosticas en el jardín de Miro 1975, litografie, 50 x 36 cm, signováno v kameni, rám Kč / Miró Joan (ES) Z cyklu Maravillas con variaciones acrosticas en el jardín de Miro 1975, litografie, 49,7 x 71,7 cm, signováno v kameni, rám Kč / de Saint-Phalle Niki (FR) Daddy 1973, sítotisk, 36/150, 84 x 79 signováno, rám Kč / Chagall Marc (RU) Žebřík 1957, barevná litografie, 23 x 20 cm, rám Kč / Chagall Marc (RU) Zátiší 1957, barevná litografie, 23 x 20 cm, rám Kč / Chagall Marc (RU) Zelená Eiffelovka 1957, barevná litografie, 23 x 20 cm, rám Kč / Chagall Marc (RU) Vesnice 1957, litografie, 23 x 20 cm, rám Kč / 72

6 Bělocvětov Andrej olej na kartonu, 42 x 31 cm, signováno, rám Kč / Bělocvětov Andrej Zátiší s rybami 1956, tempera na papíře, 13,5 x 22,5 cm, signováno, rám Kč / Kolínská Jitka Zimní dítě 1953, olej na plátně, 55,5 x 41 cm, Kč / Trnka Jiří Postava suchá jehla, 14/25, 5,5 x 5,5 cm, signováno a číslováno Kč / Trnka Jiří Postava suchá jehla, 18/25, 7 x 4,8 cm, signováno a číslováno Kč / 160

7 Anderle Jiří 1936 Free float anxi 1979, lept, suchá jehla, 39/40, 99 x 75 cm Kč / Ouhel Ivan , akvarel, 60 x 42 cm, Kč / Hísek Jan 1965 Zjevení Janovo III. 1998, mezzotinta A. T. (III/XX), 29,5 x 15,5 cm signováno, číslováno a datováno, rám Kč / Hísek Jan 1965 Smrt v Benátkách V. 2003, mezzotinta, A.E. (XI/XX), 22 x 20 cm signováno, číslováno a datováno, rám Kč / Hísek Jan 1965 Anděl v domě 1990, mezzotinta, 10/77 7,5 x 7 cm signováno, èíslováno a datováno,rám Kč / 128

8 Lhoták Kamil Špulka v krajině 1972, litografie, 120/120, 25 x 51 cm Kč / Balcar Jiří Dekret 1959, lept, 24,5 x 15 cm, signováno a datováno Kč / Janoušková Věra Pták 1999, koláž, 30 x 21 cm,, rám Kč / Kučerová Alena 1935 Krajina u Jizery 1987, tisk z perforovaného plechu, 3/60, 59 x 87 cm signováno, datováno a číslováno, tisk v perfektním stavu Kč / Kučerová Alena 1935 Louka 1992, tisk z perforovaného plechu, 2/60, 61,5 x 87,5 cm signováno, datováno a číslováno, tisk v perfektním stavu Kč / 640

9 Ranný Michal Krajina kombinovaná technika na papíře, 20 x 15,5 cm, rám Z pozůstalosti autora Kč / Ranný Michal Moře 1979, kresba tuší, 17 x 12 cm, datováno, rám Z pozůstalosti autora Kč / Ranný Michal Kámen kombinovaná technika na papíře, 26,5 x 14,5 m, rám Z pozůstalosti autora Kč / Ranný Michal Krajina kombinovaná technika na papíře, 21 x 15,5 cm, rám Z pozůstalosti autora Kč / Dlouhý Bedřich 1932 Zklamání z cest 1980 olej na plátně, 130 x 160 cm, Kč / Dlouhý Bedřich 1932 Testování domova 1989, kombinovaná technika na papíøe, 43,5 x 50 cm Kč / 680

10 Hliněnský Robert Hvězdné hodiny 1970, akvarel na papíře, 19 x 33,5 cm,, rám Kč / Hliněnský Robert , akvarel na papíře, 25,5 x 35 cm, Kč / Hliněnský Robert , akvarel na papíře, 28,5 x 19 cm, Kč / Boštík Václav , barevná suchá jehla, 10/25, 11 x 9,5 cm, signováno a datováno Kč / Kučerová Alena 1935 Kůň v krajině 1989, suchá jehla, 6/10, 7 x 10,5 cm, signováno datováno a číslováno, pod sklem Kč / 80

11 Kubíček Jan /80, barevný sítotisk, 27/50, 58 x 41,5 cm, Kč / Kubíček Jan /1997, sítotisk, 85/110, 62,5 x 45 cm, signováno, datováno a číslováno Kč / Kubíček Jan /1997, sítotisk, 87/110, 62,5 x 45 cm, signováno, datováno a číslováno Kč / 196 zadní strana 44 Sýkora Zdeněk Mořské pobřeží 1957, akvarel na papíře (oboustranně), 38 x 56 cm, Kč / Sýkora Zdeněk linií pro Uměleckou besedu 1996, sítotisk, 102/150, 44,5 x 44,5 cm, signováno, číslováno a datováno Lit.: Zdenìk Sýkora, Grafika, 2008, il. Str. 156, papír minimálnì zvlněný Kč / 1 120

12 Chatrný Dalibor , tužka na papíře, 61 x 86 cm, signováno a datováno Kč / Chatrný Dalibor , dřevoryt, 52 x 36 cm, signováno a datováno Kč / Chatrný Dalibor , perokresba, 42 x 60 cm, monogramováno a datováno Kč / Chatrný Dalibor 1925 Dekalk (PF 1990) 1989, akvarel na papíře, 18 x 28 cm, signováno a datováno Kč / Vasarely Viktor (FR) sítotisk, 27/90, 43 x 43 cm, signováno a číslováno Kč / Dorazio Piero (IT) F/2 1996, litografie, 13 x 62 cm, Kč / 180

13 Kovanda Jiří 1953 (6/81) 1981, kombinovaná technika na papíře, 63 x 45 cm, vzadu signováno a datováno Kč / Kovanda Jiří 1953 (3/81) 1981, kombinovaná technika na papíře, 63 x 45 cm, vzadu signováno a datováno Kč / Kovanda Jiří 1953 (9/82) 1982, kombinovaná technika na papíře, 63 x 45 cm, vzadu signováno a datováno Kč / Kolář Jiří Okno 1970, lept, 60/60, 39,5 x 39,5 cm, signováno a datováno Kč / Kolář Jiří Akt 1992, koláž, 14,3 x 10 cm,, rám Kč / 200

14 Jarcovják Vladimír Červený květ 1974, kombinovaná technika na plátně, 130 x 130 cm, signováno a datováno Kč / Válová Jitka , kombinovaná technika na papíře, 140 x 110 cm Provenience: Soukromá sbírka Praha poškozeno, restaurováno, rám Kč / 3 400

15 Chaba Karel 1959 Věže 2007, olej na plátně, 65 x 50 cm, signováno Kč / Chaba Karel 1959 Po schodech olej na podložce, 42 x 35 cm, signováno Kč / Brázda Pavel 1926 Závodník č , barevný sítotisk na ručním papíře, XVIII/XXII, 25 x 25 cm, signováno, datováno a číslováno Kč / Brázda Pavel 1926 Závodník 2005, barevný sítotisk na ručním papíře, 1/17, 30 x 21 cm, signováno, datováno a číslováno Kč / Brázda Pavel 1926 Závodník a díváci 2005, barevný sítotisk na ručním papíře, XI/XIII, 21 x 30 cm, signováno, datováno a číslováno Kč / Nováková Věra 1928 Slzy stařičké sfingy 2011, barevná litografie, 3/50, 41 x 60 cm, signováno, datováno a číslováno Kč / 72

16 Kolíbal Stanislav 1926 Kompozice 1995, tužka a akvarel na papíře, 40 x 28,5 cm, Kč / Grygar Milan 1926 Prostorová partirura 1969/2004, litografie, e.a., 72 x 50 cm, signováno a datováno papír na několika místech pomačkaný, rám Kč / Malich Karel , pastel na papíře, 100 x 71 cm, Kč / 2 800

17 Šimotová Adriena 1926 Hlava 1997, sítotisk, 79/ 130, 45 x 45 cm, Kč / Novák Vladimír , kombinovaná technika na papíře, 70 x 50 cm, signováno a datováno Kč / Kolíbal Stanislav , kombinovaná technika na papíře, 21 x 26 cm, Kč / Kolíbal Stanislav 1926 Kompozice 1983, sítotisk VI/ XXX, 12 x 17,5 cm, Kč / 152

18 71A 71C 71C Šimotová Adriena 1926 (Tvář) 1999, kombinovaná technika na papíře, 45 x 35 cm, Kč / D Boštík Václav Mlhovina pastel na papíře, 13,5 x 10,5 cm, signováno, rám Kč / B 71A Kovanda Jiří , kombinovaná technika na papíře, 63 x 45 cm, vzadu Ilustrováno v katalogu: Jiří Kovanda, Galerie Klavoty / Klenová, Kč / E 71D 71E Boštík Václav , pastel na papíře, 15 x 11 cm, Kč / B Grygar Milan , kombinovaná technika na papíře, 87 x 62 cm, vzadu Kč / 1 920

19 Merta Jan 1952 Blaženost 1999, litografie, 13/100, 53 x 40 cm, Kč / Merta Jan 1952 Nova 1998, litografie, 9/100, 35 x 27 cm, Kč / Tapies Antoni (ES) 1923 La practica de l arte 1973, litografie, prova d artista (autorský tisk), 63,5 x 89,5 cm, signováno, číslováno a datováno slepotisk Erkerpresse St. Gallen, rám Kč / Tapies Antoni (ES) 1923 Poema 1973, barevná litografie, 168/500, 84 x 63,5 cm, signováno a číslováno, rám Kč / 340

20 Chatrný Ivan Kompozice XXII 1969, serigrafie, 18/21, 40 x 29 cm, signováno, datováno a číslováno Kč / Chatrný Ivan Kompozice VI. serigrafie, 14/15, 31 x 26 cm, signováno, datováno a číslováno Kč / Chatrný Ivan Kompozice 1980, serigrafie, 12/15, 28 x 21 cm, signováno, datováno a číslováno Kč / Urbásek Miloš Geometrická kompozice 1975, serigrafie, 6/90, 78 x 56 cm, Slepotisk: Erkerpresse St. Gallen Kč / Novosad Karel 1940 Strahlung - Radiation 1979, serigrafie, 75/200, 50 x 25 cm, signováno, datováno a číslováno Kč / 80

21 Pastrňák Petr 1962 Motýli 2003, litografie, 71/100, 50 x 35 cm, Kč / David Jiří 1956 Budha 2000, litografie, 2/100, 43 x 30 cm, Kč / Mainer Martin , barevný sítotisk, 39/100, 35 x 27 cm, signováno a datováno Kč / Merta Jan 1952 Mám rád Ameriku? Má Amerika ráda mě? 2002, barevný sítotisk, 83/100, 40 x 31 cm, Kč / Matoušek František 1967 Wrangler jeans 1999, litografie, 56/100, 35 x 28 cm, Kč / Pastrňák Petr , litografie 2/100, 42 x 31 cm, Kč / 96

22 Francis Sam (USA) Untitled 1976, litografie, 22/30 94,5 x 68 cm, signováno a číslováno, rám Kč / Francis Sam (USA) Sail I 1968, litografie, 27/40, 101,6 x 71 cm, signováno a číslováno, rám Kč / 1 520

23 Sopko Jiří 1942 Kompozice s kuželem a hlavou 1996, akryl na plátně, 95 x 105 cm, signováno a datováno Kč / Sopko Jiří , akvarel na ručním papíře, 41,5 x 58 cm, Kč / Kovanda Jiří 1954 Kompozice 2009, litografie, 78/80, 29,5 x 21 cm, signováno, datováno a číslováno Kč / Petrbok Jiří , litografie, 78/80, 29,5 x 21 cm, signováno, datováno a číslováno Kč / Špaňhel Jakub , litografie, 78/80, 29,5 x 21 cm, signováno, datováno a číslováno Kč / 80

24 Katz Alex (USA) 1927 Black Pond 1989, dřevoryt, 32/100, 32 x 48 cm, signováno, Vydavatel: Edice Parkett, rám Kč / Dokoupil Jiří Georg , sítotisk, 83/100, 22,5 x 32 cm, Kč / Kolíbal Stanislav 1926 Kompozice 2000, litografie, 2/100, 42 x 31 cm, Kč / Písařík Petr , barevný sítotisk, 40/100, 42 x 30 cm, signováno a datováno Kč / Merta Jan , barevný sítotisk, 83/100, 29 x30 cm, Kč / Diviš Stanislav , barevný sítotisk, 40/100, 42 x 30 cm, signováno a datováno Kč / 48

25 Písařík Petr diptych 2010, 2 x kombinovaná technika na plátně, (2x) 30 x 30 cm, Kč / Černický Jiří 1966 TV I , akryl na plátně, 40 x 50 cm, Kč / Černický Jiří 1966 TV II , akryl na plátně, 40 x 50 cm, Kč / Pastrňák Petr 1962 Ze série Louky 2005, akryl na papíře, 100 x 75 cm, Kč / 1 000

26 Christo (FR) 1935 Wrapped Venus (Project for Villa Borghese, Rome) 1974, litografie a koláž, 146/200, 59,5 x 45 cm, signováno, rám Kč / Rauschenberg Robert (USA) The Tramp 1974, lept, reliéf a koláž, 118/300, 73 x 46 cm, signováno, datováno a číslováno, rám, Slepotisk United Press, vzadu razítko edice: Untitled Press, Florida Kč / 1 000

27 David Jiří 1956 Narození 1990, olej na plátně, 100 x 80 cm, signováno a datováno vzadu na zadní stranì nálepka: La Biennale di Venezia, Kč / David Jiří 1956 Zahrada 1989, olej na plátně, 100 x 80 cm, Kč / Kintera Kryštof 1972 One or Two or Crowd (Album v plastovém obalu) 2008, 14 x aerografická (stříkaná) kresba na papíře (náklad 17 exemplářů), (14 x) 75 x 105 cm, signováno, datováno a číslovánou vzadu, Vydavatel: Dominik Art Editions Kč / 1 560

28 Róna Jaroslav 1957 Nádrže 1996, litografie, 40/100, 42 x 30 cm, signováno a datováno Kč / Gabriel Michal , barevný sítotisk, 22/100, 42 x 30,5 cm, signováno a datováno Kč / Diviš Stanislav 1953 Dva svìty 1998, litografie, 39/100, 35 x 27 cm, signováno a datováno Kč / Matoušek František 1967 Kirsten McMenamy, topmodel 1998, litografie, 9/100, 35 x 28 cm, signováno a datováno Kč / Velíšek Martin 1963 Ubytovna 1993, kresba tužkou na papíře, 62,3 x 45,3 cm, Kč / Velíšek Martin 1963 Bankovka 1996, kombinovaná technika na papíře, 16 x 33 cm, Kč / 196

29 Naďo Rastislav (SK) 1976 Bicho Anatomy 2003, akryl na kartonu, 80 x 52 cm, signováno vzadu Kč / Naďo Rastislav (SK) 1976 Hypocrites 2003, kombinovaná technika na kartonu, 53 x 80 cm, Kč / Giger H. R. (CH) 1940 Erotomechanics 1980, 6 x serigrafie, 42/300, 70 x 100 cm, 6 x signováno a datováno V pùvodních autorských deskách, Vydal H. R. Giger, tisk: Albin Uldry Kč / 1 800

30 Hošek Jakub 1979 Warm In The Winter (Ditptych) 2011, akryl na plátně, cut painting, (2x) 45 x 29,7, signováno vzadu Kč / Houdek Vladimír 1984 Zelený anagram 2010, olej na plátně, 190 x 160 cm, Kč / 1 600

31 Mainer Martin 1959 Plutí 2003, litografie, 88/100, 46 x 31 cm, signováno a datováno Kč / Diviš Stanislav , litografie, 71/100, 45 x 32 cm, signováno a datováno Kč / Císařovský Tomáš , litografie, 60/100, 42 x 31 cm, signováno a datováno Kč / Písařík Petr 1968 M 2000, litografie, 2/100, 42 x 23 cm, signováno a datováno Kč / Warhol Andy (USA), (podle) Flowers 10 x barevný sítotisk, 90 x 90 cm (10x) vzadu razítko: Edition Sunday B. Morning / Fill in your own signature Edice Sunday B. Morning vznikla podle série Flowers A. Warhola z roku 1970 Všechny listy v perfektním stavu, 1 x rámováno Kč / 1 280

32 Lichtenstein Roy (USA), podle As I Opened Fire (triptych) 1998, ofsetová litografie (3x), 60,7 x 49,7 cm (3 x), rám Vydalo: Stedelijk Museum Amsterdam podle stejnojmenného triptychu z roku 1964 na zadní straně: Edition and colour correction Stedelijk Museum Amsterdam Kč / Haring Keith (USA) Montreux 1983, barevný sítotisk, 100 x 70 cm, rám Kč / Hošková Anežka 1982 (diptych) 2007, akryl na plátně, (2x) 100 x 120 cm, Kč / Stratil Václav 1950 Nejsem joint, jsem cígo / Jsem smutný Miloš 2003, 2 x kombinovaná technika na papíře (1 x oboustranná), (2x) 59 x Kč / 340

33 Stratil Václav 1950 Liška 2010, olej na plátně, 75 x 115 cm, Kč / Stratil Václav 1950 (4x) 80. léta, černá tuš a pero na papíře, (4x) 41 x 31 cm, 2 x vzadu signováno, Vystaveno v Muzeu umění Olomouc, V. Stratil, Kresby Kč / Špaňhel Jakub 1976 Z cyklu Praha 2006, litografie, 44/50, 44 x 54 cm, signováno, datováno a číslováno, rám Kč / Stratil Václav 1950 (2x) 2003, 2 x kombinovaná technika na papíře, (2x) 20 x 27 cm, signováno: Miloš 2003 (2x) Kč / Špaňhel Jakub 1976 Z cyklu Praha 2006, litografie, 44/50, 44 x 54 cm, signováno, datováno a číslováno, rám Kč / 180

34 Pastrňák Petr 1962 Broskvoň 2008, akryl na plátně, 195 x 85 cm, Kč / Pastrňák Petr 1962 Motýli 1998, litografie, 9/100, 35 x 28 cm, Kč / Róna Jaroslav 1957 Azazel 2004, akvarel na papíře, 29,5 x 42 cm, Kč / Róna Jaroslav 1957 Tropický plod 2004, akvarel na papíře, 29,5 x 42 cm, Kč / Róna Jaroslav 1957 Válka na Marsu 2004, akvarel na papíře, 29,5 x 42 cm, Kč /

35 Matoušek František 1967 Malá krajina 2009, akryl na džínovině, 33 x 20 cm, Kč / Matoušek František 1967 Stromovka 2010, akryl na džínovině, 55 x 35 cm, Kč / Matoušek František , akryl na džínovině, 65 x 30 cm, Kč / Placht Otto 1962 Magická rostlina 2011, olej na plátně, 50 x 70 cm, Kč / Placht Otto 1962 Tantrica II , olej na plátně, 105 x 66 cm, Kč / 1 400

36 Róna Jaroslav 1957 Smutná událost 1995, olej na plátně, 105 x 100 cm, Kč / Róna Jaroslav 1957 Anděl 2010, patinovaný bronz, výška 54 cm, signováno a datováno na soklu Kč / Mrázková Daisy 1923 Pískovec 1996, tempera na plátně, 130 x 130 cm, monogramováno a datováno Kč / Kornatovský Jiří 1952 Kresba , kombinovaná technika na plátně, 80 x 100 cm, signováno a datováno Kč / 1 800

37 Hayek Pavel 2009 Køeny 1992, akryl na plátně, 105 x 105 cm, Kč / Kvíčala Petr 1960 No , akryl na plátně, 32 x 59 cm, Kč / Škoda Michal 1962, 2008/6 2008, akryl na mdf, 100 x 70 x 3 cm, Kč / Kočí Václav 1981 Along the way 2011, akryl na plátně, 90 x 150, Kč / 1 400

38 Šimera Evžen 1980 Nový Informel 2011, akryl na plátně, 70 x 90 cm, signováno vzadu Kč / Šimera Evžen 1980 Slon 2011, akryl na plátně, 60 x 80 cm, signováno vzadu Kč / Sakuma Eva 1975 Tokyo 2008, akryl na plátně, 70 x 160 cm, Kč / Petrbok Jiří 1962 Ve vodě II. 1999, kombinovaná technika na desce, 61 x 40 cm, Kč / 1 120

39 Rittstein Michael 1949 Sparring 2010, akryl na plátně, 140 x 120 cm, Kč / Žáček Josef 1951 Sen o apokalypse 1995, olej na plátně, 163 x 125 cm, Kč / 2 600

40 Diviš Stanislav 1953 Blue Velvet 1998, akryl na plátně, 70 x 80 cm, Kč / Diviš Stanislav 1953 Katedrála 1997, akryl na plátně, 60 x 76 cm, Kč / Diviš Stanislav 1953 Erotický triptych 2005, akryl na plátně, 155 x 140 cm, Kč / Štědrý Karel 1985 Doteky plošných a objemových forem XI. 2011, akryl na plátně, 70 x 85 cm, Kč / 920

41 Nìmcová Barbora B Křesílko 2008, akryl na plátně, 100 x 110 cm, Kč / Nìmcová Barbora B Zakotvené lodě 2011, akryl na plátně, 80 x 110 cm, Kč / Roubík Ondřej 1988 Postel 2010, olej na plátně, 95 x 110 cm, signováno a datováno Kč / Roubík Ondřej 1988 Autíèko 2010, olej na plátně, 60 x 80 cm, signováno a datováno Kč / 720

42 Sedlecký Zbyněk 1976 Station 2007, akryl na plátně, 140 x 200 cm, Kč / Gažiová Ladislava (SK) , sprej na plátně, 120 x 200 cm, Kč / 2 400

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie. Modern and post-war art Contemporary art Photographs

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie. Modern and post-war art Contemporary art Photographs Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie Modern and post-war art Contemporary art Photographs výstava středa 24. 11. 2010 - neděle 28. 11 2010 denně od 12.00 do 19.00 hod. (neděle 28. listopadu

Více

Moderní a poválečné umění Modern and post-war art. artkunst edice parter. a Galerie Pecka. Současné umění Contemporary art. Fotografie Photographs

Moderní a poválečné umění Modern and post-war art. artkunst edice parter. a Galerie Pecka. Současné umění Contemporary art. Fotografie Photographs artkunst edice parter a Galerie Pecka Moderní a poválečné umění Modern and post-war art Současné umění Contemporary art Fotografie Photographs výstava / preview sobota 25. 10. - čtvrtek 30. 10. 2014 Saturday

Více

Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization)

Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization) Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization) Gaudia proti rakovině o.s. Vás srdečně zve na benefiční aukci Gaudia against cancer

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

DRAŽEBNÍ ŘÁD. platný pro dražby dobrovolné konané. podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ ŘÁD platný pro dražby dobrovolné konané podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Čl. 1 Rozsah úpravy Dražební řád upravuje podrobnosti o dražbách věcí movitých a nemovitých, podniků a

Více

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie Modern and post-war art Contemporary art

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie Modern and post-war art Contemporary art Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie Modern and post-war art Contemporary art aukce č. 6 Photographs auction no. 6 středa 19. května 2010 od 19. 00 hod. Leica Gallery Prague, Školská 28,

Více

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie. Modern and post-war art Contemporary art Photographs

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie. Modern and post-war art Contemporary art Photographs Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie Modern and post-war art Contemporary art Photographs Výstava pátek 6. 5. 2011 - úterý 10. 5. 2011 denně od 12.00 do 19.00 hod. v Galerii 5. patro (nově

Více

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie. Modern and post-war art Contemporary art Photographs

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie. Modern and post-war art Contemporary art Photographs Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie Modern and post-war art Contemporary art Photographs Výstava pátek 2. 11. 2012 - úterý 6. 11. 2012 denně od 12.00 do 18.00 hod. v Galerii 1. patro, Myslíkova

Více

artkunst edice parter Soukromá sbírka českého umění od 60. let do současnosti A private collection of Czech art from the 1960 s until today

artkunst edice parter Soukromá sbírka českého umění od 60. let do současnosti A private collection of Czech art from the 1960 s until today artkunst edice parter Soukromá sbírka českého umění od 60. let do současnosti A private collection of Czech art from the 1960 s until today výstava / preview sobota 12. 3. - sobota 19. 3. 2016 Saturday

Více

Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization)

Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization) Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization) Gaudia proti rakovině o.s. Vás srdečně zve na benefiční aukci Gaudia against cancer

Více

Dražba dobrovolná souboru věcí movitých. Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod.

Dražba dobrovolná souboru věcí movitých. Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod. Dražba dobrovolná souboru věcí movitých Dražba dne: středa 11.6.2014 od 15:00 hod. V případě zmocnění Vám umožníme dražit i po telefonu z domova! (viz nezbytné podmínky účasti na dražbě ) Kontaktní spojení:,

Více

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie Modern and post-war art Contemporary art Photographs

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie Modern and post-war art Contemporary art Photographs Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie Modern and post-war art Contemporary art Photographs Výstava sobota 28. 11. - středa 2. 12. 2009 denně od 12.00 do 19.00 hod. v Galerii 5. patro, Myslíkova

Více

Exhibition. Výstava. Aukce. Auction. čtvrtek 20. 11. pondělí 24. 11. 2008 denně od 11.00 do 19.00 hodin v Galerii 5. patro Myslíkova 9, Praha 1

Exhibition. Výstava. Aukce. Auction. čtvrtek 20. 11. pondělí 24. 11. 2008 denně od 11.00 do 19.00 hodin v Galerii 5. patro Myslíkova 9, Praha 1 moderní a poválečné umění současné umění fotografie Výstava čtvrtek 20. 11. pondělí 24. 11. 2008 denně od 11.00 do 19.00 hodin v Galerii 5. patro Myslíkova 9, Praha 1 Aukce pondělí 24. listopadu 2008 od

Více

Strana 1 (celkem 5) No/946DV

Strana 1 (celkem 5) No/946DV VP real, a.s., Hradecká 3 (vchod C1), 130 00 Praha 3 tel.: 272 176 401, fax: 272 176 425, e-mail: info@vpreal.cz, www.vpreal.cz organizace veřejných dražeb, veřejných obchodních soutěží, výběrových řízení,

Více

Moderní a poválečné umění Modern and post-war art. artkunst edice parter. a Galerie Pecka. Současné umění Contemporary art. Fotografie Photographs

Moderní a poválečné umění Modern and post-war art. artkunst edice parter. a Galerie Pecka. Současné umění Contemporary art. Fotografie Photographs artkunst edice parter a Galerie Pecka Moderní a poválečné umění Modern and post-war art Současné umění Contemporary art Fotografie Photographs výstava / preview sobota 15. 3. - čtvrtek 20. 3. 2014 Saturday

Více

Exhibition. Výstava. Aukce. Auction. pátek 15. 5. úterý 19. 5. 2009 denně od 12.00 do 19.00 hodin v Galerii 5. patro Myslíkova 9, Praha 1

Exhibition. Výstava. Aukce. Auction. pátek 15. 5. úterý 19. 5. 2009 denně od 12.00 do 19.00 hodin v Galerii 5. patro Myslíkova 9, Praha 1 moderní a poválečné umění současné umění fotografie Výstava pátek 15. 5. úterý 19. 5. 2009 denně od 12.00 do 19.00 hodin v Galerii 5. patro Myslíkova 9, Praha 1 Aukce úterý 19. května 2009 od 19. 00 hodin

Více

sobota 14. 5. pátek 20. 5. 2016 denně od 12 do 19 hodin (sobota 21. 5. od 10 do 12 hodin) v prostorách artkunst / galerie Vojtěšská 11, Praha 1 Aukce

sobota 14. 5. pátek 20. 5. 2016 denně od 12 do 19 hodin (sobota 21. 5. od 10 do 12 hodin) v prostorách artkunst / galerie Vojtěšská 11, Praha 1 Aukce MODERNÍ A POVÁLEČNÉ UMĚNÍ SOUČASNÉ UMĚNÍ FOTOGRAFIE Předaukční výstava sobota 14. 5. pátek 20. 5. 2016 denně od 12 do 19 hodin (sobota 21. 5. od 10 do 12 hodin) v prostorách artkunst / galerie Vojtěšská

Více

Moderní a poválečné umění Modern and post-war art. artkunst edice parter. a Galerie Pecka. Současné umění Contemporary art. Fotografie Photographs

Moderní a poválečné umění Modern and post-war art. artkunst edice parter. a Galerie Pecka. Současné umění Contemporary art. Fotografie Photographs artkunst edice parter a Galerie Pecka Moderní a poválečné umění Modern and post-war art Současné umění Contemporary art Fotografie Photographs výstava / preview čtvrtek 5. 11. - pondělí 9. 11. 2015 Thursday

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Exhibition. Výstava. Aukce. Auction. úterý 27. 5. sobota 31. 5. 2008 denně od 11.00 do 19.00 hodin v Galerii 5. patro Myslíkova 9, Praha 1

Exhibition. Výstava. Aukce. Auction. úterý 27. 5. sobota 31. 5. 2008 denně od 11.00 do 19.00 hodin v Galerii 5. patro Myslíkova 9, Praha 1 moderní a poválečné umění současné umění fotografie Výstava úterý 27. 5. sobota 31. 5. 2008 denně od 11.00 do 19.00 hodin v Galerii 5. patro Myslíkova 9, Praha 1 Aukce neděle 1. června 2008 od 14. 00 hodin

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ Palackého 2659, 530 02 Pardubice

CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ Palackého 2659, 530 02 Pardubice CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ Palackého 2659, 530 02 Pardubice Č.j.: 51083/2014-590000-42 V Pardubicích dne 6. října 2014 Vyřizuje/telefon: Pešinová L./731 879 783 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20

Více

D r a ž e b n í k: Název: IČ: Registrace: Zastoupený: DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. jws s.r.o. Moskevská 1371/7, 40001 Ústí nad Labem 64 65 21 90 Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 10295 Ing. Václav

Více

DRAŽBA:středa 29.1.2014 od 14:00 hod.

DRAŽBA:středa 29.1.2014 od 14:00 hod. SOUBOR ATRAKTIVNÍCH NEMOVITOSTÍ V INSOLVENČNÍM ŘÍZENÍ DRAŽBA:středa 29.1.2014 od 14:00 hod. Souboru nemovitého majetku, který je tvořen: 53 jednotkami bytové a nebytové y. Pražské Předměstí č.p. 350,480

Více

23. září 2013. Dobročinná aukce výtvarných děl plzeňských autorů na podporu kostelíku U Ježíška

23. září 2013. Dobročinná aukce výtvarných děl plzeňských autorů na podporu kostelíku U Ježíška 23. září 2013 Dobročinná aukce výtvarných děl plzeňských autorů na podporu kostelíku U Ježíška City Digitální tisk (plakát) Autor: Martin Czeller Rozměry: 86,5 x 70 cm Vyvolávací cena 100 Kč 2 Children

Více

Aukční vyhláška č. 1/10 2013

Aukční vyhláška č. 1/10 2013 Aukční vyhláška č. 1/10 2013 Článek 1 Vyhlášení aukce, místo a datum konání aukce 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou aukci k níže uvedenému nemovitému majetku 2. Místo a datum konání aukce: 2.1. Aukce

Více

o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné dobrovolné dražby

Více

Aukční řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Aukce a předmět aukce

Aukční řád. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Aukce a předmět aukce Strana 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. se sídlem třída Kpt. Jaroše 1850/12, 602 00 Brno, IČ 04163893, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 88523 (dále jen ETCETERA ) prodává svým jménem a na účet

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. S-15-00113. vyhotovená podle 20 zákona č. 26/2000 Sb. (dále jen zákon ) I. II. III.

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. č. S-15-00113. vyhotovená podle 20 zákona č. 26/2000 Sb. (dále jen zákon ) I. II. III. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. S-15-00113 vyhotovená podle 20 zákona č. 26/2000 Sb. (dále jen zákon ) I. Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné dražby dobrovolné. Místo dražby: Moravská zemská

Více

Aukce. Auction. Exhibition. Výstava. Saturday December 1 st, 2007 from 2 p.m. Sobota 1. prosince 2007 od 14. 00 hodin

Aukce. Auction. Exhibition. Výstava. Saturday December 1 st, 2007 from 2 p.m. Sobota 1. prosince 2007 od 14. 00 hodin MODERNÍ A POVÁLEČNÉ UMĚNÍ SOUČASNÉ UMĚNÍ FOTOGRAFIE Aukce Sobota 1. prosince 2007 od 14. 00 hodin Výstava Pondělí 26. 11. pátek 30. 11. 2007 denně od 12.00 do 20.00 hodin v Galerii Louvre Národní třída

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ MEGAPOL s.r.o. Opava, Olomoucká 386/26, PSČ 746 01, IČ 26793580 zapsaná u KS v Ostravě v oddíle C, vložce 27269 společnost zaměřená na realitní činnost a provádění veřejných dražeb Na základě 20 zákona

Více

Dražební vyhláška (aukční řád)

Dražební vyhláška (aukční řád) Strana 1 (aukční řád) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 se sídlem třída Kpt. Jaroše 1850/12, 602 00 Brno, IČ 04163893, zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 88523 (dále jen ETCETERA ) prodává svým

Více

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod.

DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. y DRAŽBA NEDOBROVOLNÁ ve středu dne 16. 10. 2013 od 16:00 hod. Dražebník nabízí panelový byt 3+1, o celkové podlahové ploše 73,90m2, Přeštická 1091/14, v Hostivaři - Praha 15. Více na tel: 602 14 14 04

Více

Aukční vyhláška č. 01/09/2013

Aukční vyhláška č. 01/09/2013 Aukční vyhláška č. 01/09/2013 Článek 1 Vyhlášení aukce, místo a datum konání aukce 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou aukci k níže uvedenému nemovitému majetku 2. Místo a datum konání aukce: 2.1. Aukce

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 60197226 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 2583 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 111, Fax: (+420) 221 424 222

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 028/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 028/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA O KONÁNÍ VEŘEJNÉ DRAŽBY DOBROVOLNÉ č. j. 028/2012 Touto dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dobrovolné veřejné dražby níže uvedených nemovitostí, která proběhne dne 26.9.2012 v 11.30

Více

Moderní a poválečné umění Modern and post-war art. artkunst edice parter. a Galerie Pecka. Současné umění Contemporary art. Fotografie Photographs

Moderní a poválečné umění Modern and post-war art. artkunst edice parter. a Galerie Pecka. Současné umění Contemporary art. Fotografie Photographs artkunst edice parter a Galerie Pecka Moderní a poválečné umění Modern and post-war art Současné umění Contemporary art Fotografie Photographs výstava / preview pátek 27. 3. - úterý 31. 3. 2015 Friday

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 60197226 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 2583 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 111, Fax: (+420) 221 424 222

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání opakované veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání opakované veřejné

Více

Článek V. Popis práv a závazků váznoucích na předmětu dražby. 1. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky.

Článek V. Popis práv a závazků váznoucích na předmětu dražby. 1. Na předmětu dražby neváznou žádná práva ani závazky. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 574-DD/13 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín,

Více

BENEFIČNÍ AUKCE UMĚLECKÝCH DĚL VE PROSPĚCH GREEN DOORS

BENEFIČNÍ AUKCE UMĚLECKÝCH DĚL VE PROSPĚCH GREEN DOORS BENEFIČNÍ AUKCE UMĚLECKÝCH DĚL VE PROSPĚCH GREEN DOORS Pár slov úvodem Green Doors je nestátní nezisková organizace, která se věnuje pracovní a sociální rehabilitaci mladých lidí se schizofrenií. Provozuje

Více

Vyvolávací cena: 500 Kč Minimální výše příhozu: 100 Kč

Vyvolávací cena: 500 Kč Minimální výše příhozu: 100 Kč Aukční položka č. 51 Jana Kremanová: Pantarhei I. Umělec: Jana Kremanová Technika: Serigrafie Žánr: Kompozice Rok vzniku díla: 1992 Rozměry: 500 700 mm Autorský tisk Signatura: Kremanová 92, PD Adjustace:

Více

Aukční vyhláška č. 1202

Aukční vyhláška č. 1202 Aukční vyhláška č. 1202 Článek 1 Vyhlášení aukce, místo a datum konání aukce 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou aukci k níže uvedenému nemovitému majetku. 2. Místo a datum konání aukce: a) Aukce se

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65980 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65980 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65980 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více

Oznámení o dražbě. oznamují,

Oznámení o dražbě. oznamují, Oznámení o dražbě Představenstvo společnosti VINIUM a.s., IČ: 46900195, se sídlem Velké Pavlovice, Hlavní 666, okr. Břeclav, PSČ: 691 06, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Setkání na cestě Benefiční aukce pro Cestu domů Praha, hotel Adria, 30. 11. 2011

Setkání na cestě Benefiční aukce pro Cestu domů Praha, hotel Adria, 30. 11. 2011 Setkání na cestě Benefiční aukce pro Cestu domů Praha, hotel Adria, 30. 11. 2011 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030

Více

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!!

Vyvolávací cena: 28.000.000,-Kč!!! !!! DRAŽBA NEMOVITOSTÍ V INSOLVENCI!!! středa 9.4.2014 od 15:00 hod. Soubor nemovitého majetku, který tvoří: 53 jednotek bytové a nebytové y. Pražské Předměstí č.p. 350,480 a 481 Písek. Více na tel: 602

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014

CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 CELNÍ ÚŘAD PRO HLAVNÍ MĚSTO PRAHU 113 54, Praha 1, Washingtonova 7, P.O.BOX 741 V Praze dne 22.05.2014 Čj.: 78850/2014-510000-42.1 Vyřizuje/telefon: Krumlová/281004258 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 1/2014 Shora

Více

Celní úřad pro Zlínský kraj 762 34 Zlín, Zarámí 4463, tel: 577 054 200

Celní úřad pro Zlínský kraj 762 34 Zlín, Zarámí 4463, tel: 577 054 200 Stránka 1 z 8 Celní úřad pro Zlínský kraj 762 34 Zlín, Zarámí 4463, tel: 577 054 200 fax: 577 054 209, el.podatelna: podatelna 640000@cs.mfcr.cz, internet: www.cs.mfcr.cz, ID datové schránky: hi4nz6h Číslo

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 102-EA-II/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE SLADOVNÍ Č. BJ 1192/15 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

De-Rooy s.r.o. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách Číslo: 12-2011

De-Rooy s.r.o. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách Číslo: 12-2011 De-Rooy s.r.o se sídlem Stavební 995/7, 708 00 Ostrava IČ: 28640551, zapsaná: KS v Ostravě, oddíl C, vložka 36280 doručovací adresa: Hlásenka 1673, Vsetín 755 01 mobil: 736 486 145, e-mail:tomas.cvejn@gmail.com

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD pro dražby cenných papírů obchodníka s cennými papíry WEST BROKERS a.s.

DRAŽEBNÍ ŘÁD pro dražby cenných papírů obchodníka s cennými papíry WEST BROKERS a.s. DRAŽEBNÍ ŘÁD pro dražby cenných papírů obchodníka s cennými papíry WEST BROKERS a.s. Článek 1. Základní ustanovení 1. Tento Dražební řád upravuje prodej cenných papírů ve veřejné dražbě (dále jen "dražba")

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N66018 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N66018 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N66018 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D 04/2014

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D 04/2014 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D 04/2014 Realit Praha spol. s r. o., IČ: 496 14 509, sídlo: Antala Staška 32, Praha 4, 140 00, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 21062, doručovací adresa: Na

Více

usnesení 6 EXE947/2010-7 o exekuci) ze dne 1.3.2011. Z-2353/2011-711

usnesení 6 EXE947/2010-7 o exekuci) ze dne 1.3.2011. Z-2353/2011-711 Lichý Vladimír, Traplice 402,68704 Traplice Z-229712011-711 D Listina: Usnesení soudu o nařízení exekuce 27 EXE-1077/2010-9 ze dne 21.1.2011; uloženo naprac. Uherské Hradiště. Z-2297/2011-711 pověřený

Více

De-Rooy s.r.o. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách Číslo: 11-2011

De-Rooy s.r.o. vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách Číslo: 11-2011 De-Rooy s.r.o se sídlem Stavební 995/7, 708 00 Ostrava IČ: 28640551, zapsaná: KS v Ostravě, oddíl C, vložka 36280 doručovací adresa: Hlásenka 1673, Vsetín 755 01 mobil: 736 486 145, e-mail:tomas.cvejn@gmail.com

Více

DRAŽBA Z VÁŽNÝCH ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ ve středu dne 16.9.2015 od 14:00 hod.

DRAŽBA Z VÁŽNÝCH ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ ve středu dne 16.9.2015 od 14:00 hod. y DRAŽBA Z VÁŽNÝCH ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ ve středu dne 16.9.2015 od 14:00 hod. Dražebník nabízí dvougenerační rodinný dům po celkové rekonstrukci, č.p. 37 s příslušenstvím a pozemky v obci Polepy, nedaleko

Více

AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz

AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz AGH Blatná s.r.o. dražební a realitní kancelář IČ 25 18 70 40 tel. fax 383 420222 www.agh-reality.cz info@agh-reality.cz D R A Ž E B N Í strana 1. V Y H L Á Š K A vyhlášení dobrovolné veřejné dražby souboru

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb.pro dražbu dobrovolnou Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Datum a čas konání dražby se stanovuje na 16.června 2010.

Více

Aukční vyhláška č. 012013

Aukční vyhláška č. 012013 Aukční vyhláška č. 012013 Článek 1 Vyhlášení aukce, místo a datum konání aukce 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou aukci k níže uvedenému nemovitému majetku. 2. Místo a datum konání aukce: a) Aukce

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA. Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28,111 21 Praha 1 Územní pracoviště pro Prahu 1 Štěpánská 619/28, 112 33 Praha 1

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA. Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28,111 21 Praha 1 Územní pracoviště pro Prahu 1 Štěpánská 619/28, 112 33 Praha 1 Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28,111 21 Praha 1 Územní pracoviště pro Prahu 1 Štěpánská 619/28, 112 33 Praha 1 Č.j.: 2414111/15/2001-80541-110423 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hes Tel: 224

Více

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných draţbách, ve znění pozdějších předpisů N63547

DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných draţbách, ve znění pozdějších předpisů N63547 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných draţbách, ve znění pozdějších předpisů N63547 Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení draţebníka

Více

VÝTVARNÉ UMĚNÍ A FOTOGRAFIE

VÝTVARNÉ UMĚNÍ A FOTOGRAFIE VÝTVARNÉ UMĚNÍ A FOTOGRAFIE 24. LISTOPADU 2013 GALERIE MALDOROR aukční a informační servis Milan Mikuš tel. 0042 0728 374 378 milanmikus@orlysartauctions.com Ing. Roman Mejstřík tel. 0042 0603 418 940

Více

o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné dobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 20 zák. č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Dražebník: FINANCE Zlín, a.s., IČ: 60732075, se sídlem Zlín, Nad Ovčírnou

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o.

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 137-EA/15 Článek I. Elektronická aukce Aukční vyhláškou poskytovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně dostupné informace, které jsou závazné pro konání

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 719-DD/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 719-DD/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 719-DD/15 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

č. j: 137/2011-A Bod 1.

č. j: 137/2011-A Bod 1. AUKČNÍ VYHLÁŠKA Prodej pozemku v Praze - Vinoři č. j: 137/2011-A Bod 1. Touto Aukční vyhláškou se vyhlašuje konání aukce. Den konání aukce se stanovuje na 16. června 2011, na adrese BLUE ORANGE, Tupolevova

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Finanční úřad ve Slaném Pod Horou 332 274 01 Slaný

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Finanční úřad ve Slaném Pod Horou 332 274 01 Slaný Finanční úřad ve Slaném Pod Horou 332 274 01 Slaný Číslo jednací: 103813/12/031922205172 Vyřizuje: avrátilová Jitka Spojení : telefon 312517238 e-mail podatelna@sla.pr.ds.mfcr.cz DRAŽEBÍ VYHLÁŠKA Shora

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník: PROKONZULTA, a.s., IČ 25332953, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno společnost je zapsaná v obchodním rejstříku

Více

AUKČNÍ A INFORMAČNÍ SERVIS

AUKČNÍ A INFORMAČNÍ SERVIS MODERNÍ UMĚNÍ & FOTOGRAFIE 6. 12. 2014 AUKČNÍ A INFORMAČNÍ SERVIS Milan Mikuš tel. 0042 0728 374 378 milanmikus@orlysartauctions.com Ing. Roman Mejstřík tel. 0042 0603 418 940 romanmejstrik@orlysartauctions.com

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

Dražební (aukční) řád I. Preambule Galerie - Nikol aukční síň (dále jen Aukční síň ) Na základě koncese je oprávněn provádět dražby věcí movitých i nemovitých, a to formou veřejných dražeb na návrh vlastníků

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 639-DD/14

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 639-DD/14 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. 639-DD/14 vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem: Zlín, Dlouhá 4433,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec Finanční úřad pro Liberecký kraj 1. máje 97, 460 02 Liberec Územní pracoviště v Liberci Odbor vymáhací Oddělení vymáhací I 1. máje 97, 460 02 Liberec Datum: Č. j.: 367109/15/2601-80541-507560 Spisová značka:

Více

DRAŽEBNÍ ŘÁD CAPITAL MARKETS, O.C.P., a.s. Článek 1 Základní ustanovení

DRAŽEBNÍ ŘÁD CAPITAL MARKETS, O.C.P., a.s. Článek 1 Základní ustanovení DRAŽEBNÍ ŘÁD CAPITAL MARKETS, O.C.P., a.s. Článek 1 Základní ustanovení 1. Obchodník s cennými papíry CAPITAL MARKETS, a.s. tímto stanovuje postupy a pravidla pro organizování prodeje cenných papírů formou

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/130/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 322/2013 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 322/2013 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 322/2013 ND 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o., IČ: 242 25 207 se sídlem: Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město, 110

Více

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o konání veřejné nedobrovolné dražby cenných papírů vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách I. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání veřejné nedobrovolné dražby

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 157/2013 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 157/2013 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 157/2013 ND 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o. se sídlem: Tomíčkova 2287/9, Chodov, 148 00 Praha 4 IČO: 24225207

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní podmínky a pravidla aukce Článek 1 Všeobecné obchodní podmínky Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou přílohou Smlouvy o účasti v aukci uzavřené mezi dražebníkem a účastníkem

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění. č.j. 200/2014 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění. č.j. 200/2014 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č.j. 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o., IČ: 242 25 207, se sídlem: Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město,

Více

Benefiční aukce Společnosti časopisu Ateliér

Benefiční aukce Společnosti časopisu Ateliér vltavin_letak_1 5.6.2013 10:52 Stránka 1 Benefiční aukce Společnosti časopisu Ateliér 13. 6. 2013 od 18 hodin v aukční síni Vltavín, Masarykovo nábřeží 36, 110 00 Praha 1 První podání na www.auctions-art.cz

Více

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj a Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava Územní pracoviště v Karviné Fryštátská 89/2, 733 01 Karviná Č. j.: 792208/15/3212-80541-806069 Vyřizuje: Ing. Blanka Klikarová,

Více

DRAZEBNI VYHLASKA DRAZBY DOBROVOLNE č. 872010 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění

DRAZEBNI VYHLASKA DRAZBY DOBROVOLNE č. 872010 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění v,,v v, DRAZEBNI VYHLASKA DRAZBY DOBROVOLNE č. 872010 dle zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník: Dražby EU s. r. o, se sídlem Havlíčkova 404/2, 500 02 Hradec Králové, IČ: 287 76 836, zapsaný

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/155/2013

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/155/2013 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/155/2013 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

Katalog aukce pro Green Doors. O.s. Green Doors Galerie Artinbox

Katalog aukce pro Green Doors. O.s. Green Doors Galerie Artinbox Katalog aukce pro Green Doors O.s. Green Doors Galerie Artinbox 3. Vladimír Birgus: Vídeň archivní inkoustový tisk, 5/20, 32 x 45 cm, 2009 vyvolávací cena: 4 000 Kč běžná prodejní cena: 15 000 Kč 4. Veronika

Více

AUKCE UMĚNÍ PRO RADOST

AUKCE UMĚNÍ PRO RADOST AUKCE UMĚNÍ PRO RADOST 30. ZÁŘÍ 2012 GALERIE MALDOROR AUKČNÍ A INFORMAČNÍ SERVIS Milan Mikuš tel. 0042 0728 374 378 milanmikus@orlysartauctions.com Ing. Roman Mejstřík tel. 0042 0603 418 940 romanmejstrik@orlysartauctions.com

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13 vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dlužník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 738-DN/15

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 738-DN/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 738-DN/15 vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dlužník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/78/2011

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/78/2011 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/78/2011 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY OZNÁMENÍ O KONÁNÍ OPAKOVANÉ DRAŽBY DRAŽBY DOBROVOLNÉ dle zák. č. 26/2000 Sb. v platném znění Dražebník: PROKONZULTA, a.s., IČ 25332953, se sídlem Křenová 299/26, 602 00 Brno společnost je zapsaná v obchodním

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 277/2013 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 277/2013 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 277/2013 ND 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o., IČ: 242 25 207 se sídlem: Tomíčkova 2287/9, Chodov, 148 00 Praha

Více

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby

Za prvé Úvodní ustanovení, označení dražby společnost SUBASTA a.s. sídlo: Kladno, T.G. Masaryka 108, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 14505 koncesovaný dražebník na základě koncese vydané

Více

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 111-EA-IV/15

DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 111-EA-IV/15 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. AUKČNÍ VYHLÁŠKA č. 111-EA-IV/15 BYTOVÁ JEDNOTKA 2+1 ULICE NÁDRAŽNÍ Č. BJ 907/9 KOJETÍN Článek I. Touto aukční vyhláškou zprostředkovatel oznamuje a zveřejňuje veřejně

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28,111 21 Praha 1 Územní pracoviště pro Prahu 1 Štěpánská 619/28, 112 33 Praha 1

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28,111 21 Praha 1 Územní pracoviště pro Prahu 1 Štěpánská 619/28, 112 33 Praha 1 Finanční úřad pro hlavní město Prahu Štěpánská 619/28,111 21 Praha 1 Územní pracoviště pro Prahu 1 Štěpánská 619/28, 112 33 Praha 1 Č.j.: 2413989/15/2001-80541-110423 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Hes Tel: 224

Více

Aukční pravidla CYRRUS, a.s.

Aukční pravidla CYRRUS, a.s. Aukční pravidla CYRRUS, a.s. Obsah: Obsah:... 1 1. Předmět úpravy... 2 2. Vymezení pojmů... 2 3. Individuální určení předmětu Aukce... 3 4. Účastníci Aukce... 3 5. Povinnosti účastníků Aukce... 4 6. Místo

Více