Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie. Modern and post-war art Contemporary art Photographs

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie. Modern and post-war art Contemporary art Photographs"

Transkript

1 Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie Modern and post-war art Contemporary art Photographs Výstava pátek úterý denně od do hod. v Galerii 5. patro (nově v 1. patře) Myslíkova 9, Praha 1 Preview Friday Tuesday daily 12 noon until 7 p.m. at the Gallery 5. patro (now at the 1st floor) Myslíkova 9, Prague 1 Aukce úterý 29. listopadu 2011 od hod. Galerie fotografie Louvre (1. patro) Národní 22, Praha 1 Auction Tuesday, 29th November 2011 from 7 p.m. Galerie fotografie Louvre (1st floor) Národní 22, Praha 1 více informací / for further information galerie 5. patro (nově v 1. patře / now at the 1st floor) Myslíkova 9, Praha 1 tel.: mobil:

2 Důležitá upozornění a pravidla aukce 1. Registrace dražitelů je možná nejdříve 1 hodinu před aukcí na místě jejího konání. Účastník dražby je povinen doložit svou totožnost pomocí občanského průkazu či cestovního pasu, zapsat se do seznamu účastníků dražby a podepsat čestné prohlášení, že není osobou vyloučenou z dražby podle zákona č. 26/2000 Sb. 2. Písemné nabídky. Účastník dražby může dražit i bez své osobní přítomnosti na dražbě na základě písemné plné moci, kterou zmocní dražebníka k svému zastoupení v aukci. Tato plná moc musí obsahovat čísla položek katalogu, jejich přesný popis, vyvolávací cenu a nákupní limit, za který je zmocněnec oprávněn předměty dražit. 3. Dražení po telefonu. Účastník dražby může po dohodě s aukční síní dražit po telefonu. Plná moc musí obsahovat veškeré údaje jako při písemné nabídce, kromě nákupního limitu. Žádosti o dražení po telefonu je třeba po dohodě s dražitelem zaregistrovat nejpozději 24 hodin před začátkem aukce. 4. Průběh dražby. Předměty se draží v pořadí uvedeném v katalogu, které může licitátor z organizačních důvodů změnit. Po vyvolání předmětu mohou dražitelé činit příhozy zvednutím dražebního čísla. Dražba předmětu se koná, pokud dražitelé činí příhozy. Licitátor může podání bez odůvodnění odmítnout. Nebylo-li přes dvojí výzvu licitátora učiněno podání vyšší, oznámí licitátor ještě jednou poslední podání a po třetí výzvě udělí příklep účastníkovi dražby, který učinil nejvyšší podání. Učiněným podáním je účastník dražby vázán. Cenu dosaženou vydražením nelze dodatečně snížit. Vydražitelem se stává účastník dražby, kterému je dražený předmět přiklepnut a jakékoliv spory v tomto ohledu závisí výlučně na rozhodnutí aukční síně. 5. Příhozy určuje licitátor tímto způsobem: Okamžitá dražební cena do Kč 100 Kč Kč 200 Kč Kč 500 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč nad Kč Kč O pořadí a výši příhozů rozhoduje licitátor. 6. Provize. Vydražiteli je účtována k vydražené ceně aukční provize ve výši 20 % (včetně DPH). 7. Způsob úhrady. Vydražitel je povinen uhradit cenu dosaženou vydražením v hotovosti či bankovním převodem během nebo po dokončení aukce, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne konání dražby. 8. Nabytí vlastnictví a vyzvednutí vydražených předmětů. Vydražené předměty budou dražebníkem vydražiteli předány po zaplacení celé ceny dosažené vydražením na základě potvrzení o zaplacení ceny buď v den konání aukce, nebo od středy do soboty v prostorách Galerie 5. patro, Myslíkova 9, Praha 1, od 12 do 18 hodin. Poznámka: Vyvolávací ceny uvedené v EUR jsou zaokrouhleny a pouze orientační. Important information and auction notice 1. Enrollment of bidders - For bidders, it is possible to enroll on the day of the auction itself, one hour before the auction begins at the venue of the public sale. Upon the demand of the Auctioneer or one of his proxies, the participants are obliged to prove their identity with on official ID card or passport and to submit a declaration of honour according to which they are not ineligible for public sales. 2. Absentee bids - A participant may also make his bid without being present at the auction, based upon a power of attorney with date, address and phone contact that authorizes the Auctioneer to represent him at the auction. This power of attorney must contain the catalogue number, the detailed description of the object and the maximum purchase limit that the proxy may bid. 3. Bidding by telephone - Subject to on agreement with the Auction House & Gallery, the participant may bid by telephone. The respective power of attorney must contain the same data as stated above for written offers, except for the purchase limit. Upon the respective agreement with the auctioneer, all motions for bidding by telephone must be registered in person, one day prior to the commencement of the auction at the very latest. 4. The course of auction - The auctioned goods are put up in the order listed in the catalogue, subject to organizational changes by the Auctioneer. After the respective object is put up, the participants may make their bids by raising their bidding number. The auction continues as long as bids are made. The Auctioneer may deny a bid without giving reasons. If, despite two calls by the Auctioneer, no further bid is made, then the Auctioneer announces the lost bid again and, after a third call, knocks down for the benefit of the participant with the highest bid. The participant is bound by his bid. The bidding price may not be curtailed afterwards. The increment goes to the participant whose bid was knocked down. Any disputes in this regard are settled exclusively by virtue of the Auction House & Gallery s decision 5. The increments - The Auctioneer states the increments as follows: Actual bidding price Increment up to CZK 100 CZK CZK 200 CZK CZK 500 CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK CZK over CZK CZK The Auctioneer reserves the right to decide the order and amount of the increments. 6. Buyer s Premium - The Auctioneer will charge a buyer s premium of 20 % (incl. VAT) of the hammer price on behalf of the purchaser. 7. Terms of Payment - The bidder is obliged to pay the price achieved in the public sale in cash or by bank transfer, during or after the auction, however, 5 calendar days after the day of auction at the very latest. 8. Passage of ownership and takeover of auctioned goods - The objects will be handed out to the bidder upon payment of the auction price in full, based upon a payment certificate, either on the day of auction or from Wednesday, 30th November until Saturday 3rd December on the premises of the Galerie 5. patro, Myslíkova 9, Praha 1, 12 noon 6 pm Note: The starting prices in Euro are rounded off and only for the purpose of information.

3 Rejstřík autorů Alt Hynek / Vajd Aleksandra 200 Anderle Jiří 20 Balcar Jiří 26 Bělocvětov Andrej 15, 16 Boštík Václav 39, 71D, 71E Brázda Pavel 61, 62, 63 Cajthaml David 231, 232 Císařovský Tomáš 121, 236 Crook Gordon 224 Čepelák Ladislav 255 Černický Jiří 101, 102 Černý Filip 223 David Jiří 83, 106, 107, 235 de Saint-Phalle Niki (FR) 10 Diviš Stanislav 99, 110, 122, 158, 159, 160 Dlouhý Bedřich 34, 35 Dokoupil Jiří Georg 95 Dorazio Piero (IT) 51 Drtikol František 179 Fárová Gábina 217, 218, 176 Francis Sam (USA) 87, 88 Gabriel Michal 111 Gažiová Ladislava (SK) 167 Giger H. R. (CH) 117 Grygar Milan 66, 71B Grygar Štipán 202 Hanke Jiří 192 Hankeová Jiřina 201 Haring Keith 126 Havelková Jolana 203 Hayek Pavel 148 Hísek Jan 22, 23, 24 Hlininský Robert 36, 37, 38 Hodonský František 259 Holomíček Bohdan 213, 214 Hošek Jakub 118 Hošková Anežka 127 Houdek Vladimír 119 Humhal Pavel 239 Chaba Karel 59, 60 Chagall Marc 11, 12, 13, 14 Chatrný Dalibor 46, 47, 48, 49 Chatrný Ivan 76, 77, 78 Christo (FR) 104 Janoušková Věra 27, 245 Jarcovják Vladimír 57, 229 Kanta Antonín 227 Katz Alex( USA) 94 Kiml Václav 249 Kintera Kryštof 108 Klimeš Svatopluk 234 Kočí Václav 151 Kolář Jiří 55, 56, 221 Kolíbal Stanislav 65, 70, 71, 96 Kolínská Jitka 17 Kornatovský Jiří 147 Koťátková Eva 238 Kovanda Jiří 52, 53, 54, 71A, 91 Kožíšek Petr 172 Kubíček Jan 41, 42, 43 Kučerová Alena 28, 29, 40, 253, 254, 256, 257 Kula Vlastimil 196, 197 Kupka František 1, 2, 3, 4 Kvíčala Petr 149 Kyndrová Dana 173 Lauschman Jan 182, 183 Lhoták Kamil 25 Lichtenstein Roy (USA) podle 125 Mainer Martin 84, 120, 233 Malich Karel 67 Malina Petr 168 Malý Antonín 177 Mančuška Ján 240 Masson André (FR) 5, 6, 7 Matoušek František 82, 112, 139, 140, 141 Merta Jan 72, 73, 85, 97 Miró Joan (ES) 8, 9, 222 Mrázková Daisy 146 Načeradský Jiří 246, 250 Naďo Rastislav (SK) 115, 116 Nápravník Milan 193 Nimcová Barbora B. 162, 163 Novák Vladimír 69 Nováková Věra 64 Novosad Karel 80 Ouhel Ivan 21 Pastrňák Petr 81, 103, 134, 135 Pepe Dita 175 Pešicová Jaroslava 258 Petrbok Jiří 92, 155 Písařík Petr 98, 100, 123 Placht Otto 142, 143 Ranný Michal 30, 31, 32, 33 Rauschenberg Robert (USA) 105 Rittstein Michael 156 Róna Jaroslav 109, 136, 137, 138, 144, 145 Roubík Ondřej 164, 165 Rovella G. 260 Ružička Drahomír Josef 180, 181, 184 Sadovská Dorota (SK) 169, 170 Sakuma Eva 154 Samek Jiří 230 Saudková Sára 219, 220 Sedlecký Zbyněk 166 Seydl Zdeněk 248 Sion Zbyšek 252 Sitenský Ladislav 185 Skrepl Vladimír 241 Slíva Jiří 247 Sobek Evžen 204, 205 Sopko Jiří 89, 90 Stach Jiří 194, 195 Stano Tono 198, 199 Stratil Václav 128, 129, 130, 133 Střížek Antonín 237, 242 Sudek Josef 178 Sýkora Zdenik 44, 45 Sýkorová Lenka 171 Šimera Evžen 152, 153 Šimotová Adriena 68, 71C Šípek Bořek 261 Škoda Michal 150 Špaňhel Jakub 93, 131, 132 Štědrý Karel 161 Štreit Jindřich 174, 209, 210, 211, 212 Tapies Antoni (E) 74, 75 Tereza z Davle 215, 216 Tichý Miroslav 186, 187, 188, 189, 190, 191 Trnka Jiří 18, 19 Urbásek Miloš 79 Válová Jitka 58 Vasarely Viktor (FR) 50 Velíšek Martin 113, 114 Veselý Libor 222A Víková Jindra 226 Vleková Tereza 206, 207, 208 Vojtěchovský Ludik 228 Vyležal Josef 251 Wallace David (USA) 243, 244 Warhol Andy, podle (USA) 124 Žáček Josef 157 Ženatá Kamila 225

4 Kupka František Kompozice - Quatres Histoires en blanc et noir 1926, dřevoryt, 20,5 x 15,5 cm Kč / Kupka František Kompozice - Quatres Histoires en blanc et noir 1926, dřevoryt, 20,5 x 15,5 cm Kč / Kupka František Kompozice - Quatres Histoires en blanc et noir 1926, dřevoryt, 20,5 x 15,5 cm Kč / Kupka František (podle) Plakát barevná litografie, 63 x 45 cm Plakát k výstavì Kupka Gouaches Aquarelles Pastels, Galerie Karl Flinker Paris, 1960; tisk: Mourlot Kč / Masson André (FR) léta. 20. stol., barevná litografie, 95/125, 61 x 47 cm signováno, datováno a číslováno Kč / Masson André (FR) La Table Hantée 70. léta 20. stol., barevná litografie, 50/150, 42 x 33,5 cm signováno, datováno a číslováno Kč / Masson André (FR) L Ane d or 70. léta 20. stol., černobílá litografie, 14/85, 53 x 75 cm signováno, datováno a číslováno papír v pravém horním rohu lehce pomačkaný Kč / 260

5 Miró Joan (ES) Z cyklu Maravillas con variaciones acrosticas en el jardín de Miro 1975, litografie, 50 x 36 cm, signováno v kameni, rám Kč / Miró Joan (ES) Z cyklu Maravillas con variaciones acrosticas en el jardín de Miro 1975, litografie, 49,7 x 71,7 cm, signováno v kameni, rám Kč / de Saint-Phalle Niki (FR) Daddy 1973, sítotisk, 36/150, 84 x 79 signováno, rám Kč / Chagall Marc (RU) Žebřík 1957, barevná litografie, 23 x 20 cm, rám Kč / Chagall Marc (RU) Zátiší 1957, barevná litografie, 23 x 20 cm, rám Kč / Chagall Marc (RU) Zelená Eiffelovka 1957, barevná litografie, 23 x 20 cm, rám Kč / Chagall Marc (RU) Vesnice 1957, litografie, 23 x 20 cm, rám Kč / 72

6 Bělocvětov Andrej olej na kartonu, 42 x 31 cm, signováno, rám Kč / Bělocvětov Andrej Zátiší s rybami 1956, tempera na papíře, 13,5 x 22,5 cm, signováno, rám Kč / Kolínská Jitka Zimní dítě 1953, olej na plátně, 55,5 x 41 cm, Kč / Trnka Jiří Postava suchá jehla, 14/25, 5,5 x 5,5 cm, signováno a číslováno Kč / Trnka Jiří Postava suchá jehla, 18/25, 7 x 4,8 cm, signováno a číslováno Kč / 160

7 Anderle Jiří 1936 Free float anxi 1979, lept, suchá jehla, 39/40, 99 x 75 cm Kč / Ouhel Ivan , akvarel, 60 x 42 cm, Kč / Hísek Jan 1965 Zjevení Janovo III. 1998, mezzotinta A. T. (III/XX), 29,5 x 15,5 cm signováno, číslováno a datováno, rám Kč / Hísek Jan 1965 Smrt v Benátkách V. 2003, mezzotinta, A.E. (XI/XX), 22 x 20 cm signováno, číslováno a datováno, rám Kč / Hísek Jan 1965 Anděl v domě 1990, mezzotinta, 10/77 7,5 x 7 cm signováno, èíslováno a datováno,rám Kč / 128

8 Lhoták Kamil Špulka v krajině 1972, litografie, 120/120, 25 x 51 cm Kč / Balcar Jiří Dekret 1959, lept, 24,5 x 15 cm, signováno a datováno Kč / Janoušková Věra Pták 1999, koláž, 30 x 21 cm,, rám Kč / Kučerová Alena 1935 Krajina u Jizery 1987, tisk z perforovaného plechu, 3/60, 59 x 87 cm signováno, datováno a číslováno, tisk v perfektním stavu Kč / Kučerová Alena 1935 Louka 1992, tisk z perforovaného plechu, 2/60, 61,5 x 87,5 cm signováno, datováno a číslováno, tisk v perfektním stavu Kč / 640

9 Ranný Michal Krajina kombinovaná technika na papíře, 20 x 15,5 cm, rám Z pozůstalosti autora Kč / Ranný Michal Moře 1979, kresba tuší, 17 x 12 cm, datováno, rám Z pozůstalosti autora Kč / Ranný Michal Kámen kombinovaná technika na papíře, 26,5 x 14,5 m, rám Z pozůstalosti autora Kč / Ranný Michal Krajina kombinovaná technika na papíře, 21 x 15,5 cm, rám Z pozůstalosti autora Kč / Dlouhý Bedřich 1932 Zklamání z cest 1980 olej na plátně, 130 x 160 cm, Kč / Dlouhý Bedřich 1932 Testování domova 1989, kombinovaná technika na papíøe, 43,5 x 50 cm Kč / 680

10 Hliněnský Robert Hvězdné hodiny 1970, akvarel na papíře, 19 x 33,5 cm,, rám Kč / Hliněnský Robert , akvarel na papíře, 25,5 x 35 cm, Kč / Hliněnský Robert , akvarel na papíře, 28,5 x 19 cm, Kč / Boštík Václav , barevná suchá jehla, 10/25, 11 x 9,5 cm, signováno a datováno Kč / Kučerová Alena 1935 Kůň v krajině 1989, suchá jehla, 6/10, 7 x 10,5 cm, signováno datováno a číslováno, pod sklem Kč / 80

11 Kubíček Jan /80, barevný sítotisk, 27/50, 58 x 41,5 cm, Kč / Kubíček Jan /1997, sítotisk, 85/110, 62,5 x 45 cm, signováno, datováno a číslováno Kč / Kubíček Jan /1997, sítotisk, 87/110, 62,5 x 45 cm, signováno, datováno a číslováno Kč / 196 zadní strana 44 Sýkora Zdeněk Mořské pobřeží 1957, akvarel na papíře (oboustranně), 38 x 56 cm, Kč / Sýkora Zdeněk linií pro Uměleckou besedu 1996, sítotisk, 102/150, 44,5 x 44,5 cm, signováno, číslováno a datováno Lit.: Zdenìk Sýkora, Grafika, 2008, il. Str. 156, papír minimálnì zvlněný Kč / 1 120

12 Chatrný Dalibor , tužka na papíře, 61 x 86 cm, signováno a datováno Kč / Chatrný Dalibor , dřevoryt, 52 x 36 cm, signováno a datováno Kč / Chatrný Dalibor , perokresba, 42 x 60 cm, monogramováno a datováno Kč / Chatrný Dalibor 1925 Dekalk (PF 1990) 1989, akvarel na papíře, 18 x 28 cm, signováno a datováno Kč / Vasarely Viktor (FR) sítotisk, 27/90, 43 x 43 cm, signováno a číslováno Kč / Dorazio Piero (IT) F/2 1996, litografie, 13 x 62 cm, Kč / 180

13 Kovanda Jiří 1953 (6/81) 1981, kombinovaná technika na papíře, 63 x 45 cm, vzadu signováno a datováno Kč / Kovanda Jiří 1953 (3/81) 1981, kombinovaná technika na papíře, 63 x 45 cm, vzadu signováno a datováno Kč / Kovanda Jiří 1953 (9/82) 1982, kombinovaná technika na papíře, 63 x 45 cm, vzadu signováno a datováno Kč / Kolář Jiří Okno 1970, lept, 60/60, 39,5 x 39,5 cm, signováno a datováno Kč / Kolář Jiří Akt 1992, koláž, 14,3 x 10 cm,, rám Kč / 200

14 Jarcovják Vladimír Červený květ 1974, kombinovaná technika na plátně, 130 x 130 cm, signováno a datováno Kč / Válová Jitka , kombinovaná technika na papíře, 140 x 110 cm Provenience: Soukromá sbírka Praha poškozeno, restaurováno, rám Kč / 3 400

15 Chaba Karel 1959 Věže 2007, olej na plátně, 65 x 50 cm, signováno Kč / Chaba Karel 1959 Po schodech olej na podložce, 42 x 35 cm, signováno Kč / Brázda Pavel 1926 Závodník č , barevný sítotisk na ručním papíře, XVIII/XXII, 25 x 25 cm, signováno, datováno a číslováno Kč / Brázda Pavel 1926 Závodník 2005, barevný sítotisk na ručním papíře, 1/17, 30 x 21 cm, signováno, datováno a číslováno Kč / Brázda Pavel 1926 Závodník a díváci 2005, barevný sítotisk na ručním papíře, XI/XIII, 21 x 30 cm, signováno, datováno a číslováno Kč / Nováková Věra 1928 Slzy stařičké sfingy 2011, barevná litografie, 3/50, 41 x 60 cm, signováno, datováno a číslováno Kč / 72

16 Kolíbal Stanislav 1926 Kompozice 1995, tužka a akvarel na papíře, 40 x 28,5 cm, Kč / Grygar Milan 1926 Prostorová partirura 1969/2004, litografie, e.a., 72 x 50 cm, signováno a datováno papír na několika místech pomačkaný, rám Kč / Malich Karel , pastel na papíře, 100 x 71 cm, Kč / 2 800

17 Šimotová Adriena 1926 Hlava 1997, sítotisk, 79/ 130, 45 x 45 cm, Kč / Novák Vladimír , kombinovaná technika na papíře, 70 x 50 cm, signováno a datováno Kč / Kolíbal Stanislav , kombinovaná technika na papíře, 21 x 26 cm, Kč / Kolíbal Stanislav 1926 Kompozice 1983, sítotisk VI/ XXX, 12 x 17,5 cm, Kč / 152

18 71A 71C 71C Šimotová Adriena 1926 (Tvář) 1999, kombinovaná technika na papíře, 45 x 35 cm, Kč / D Boštík Václav Mlhovina pastel na papíře, 13,5 x 10,5 cm, signováno, rám Kč / B 71A Kovanda Jiří , kombinovaná technika na papíře, 63 x 45 cm, vzadu Ilustrováno v katalogu: Jiří Kovanda, Galerie Klavoty / Klenová, Kč / E 71D 71E Boštík Václav , pastel na papíře, 15 x 11 cm, Kč / B Grygar Milan , kombinovaná technika na papíře, 87 x 62 cm, vzadu Kč / 1 920

19 Merta Jan 1952 Blaženost 1999, litografie, 13/100, 53 x 40 cm, Kč / Merta Jan 1952 Nova 1998, litografie, 9/100, 35 x 27 cm, Kč / Tapies Antoni (ES) 1923 La practica de l arte 1973, litografie, prova d artista (autorský tisk), 63,5 x 89,5 cm, signováno, číslováno a datováno slepotisk Erkerpresse St. Gallen, rám Kč / Tapies Antoni (ES) 1923 Poema 1973, barevná litografie, 168/500, 84 x 63,5 cm, signováno a číslováno, rám Kč / 340

20 Chatrný Ivan Kompozice XXII 1969, serigrafie, 18/21, 40 x 29 cm, signováno, datováno a číslováno Kč / Chatrný Ivan Kompozice VI. serigrafie, 14/15, 31 x 26 cm, signováno, datováno a číslováno Kč / Chatrný Ivan Kompozice 1980, serigrafie, 12/15, 28 x 21 cm, signováno, datováno a číslováno Kč / Urbásek Miloš Geometrická kompozice 1975, serigrafie, 6/90, 78 x 56 cm, Slepotisk: Erkerpresse St. Gallen Kč / Novosad Karel 1940 Strahlung - Radiation 1979, serigrafie, 75/200, 50 x 25 cm, signováno, datováno a číslováno Kč / 80

21 Pastrňák Petr 1962 Motýli 2003, litografie, 71/100, 50 x 35 cm, Kč / David Jiří 1956 Budha 2000, litografie, 2/100, 43 x 30 cm, Kč / Mainer Martin , barevný sítotisk, 39/100, 35 x 27 cm, signováno a datováno Kč / Merta Jan 1952 Mám rád Ameriku? Má Amerika ráda mě? 2002, barevný sítotisk, 83/100, 40 x 31 cm, Kč / Matoušek František 1967 Wrangler jeans 1999, litografie, 56/100, 35 x 28 cm, Kč / Pastrňák Petr , litografie 2/100, 42 x 31 cm, Kč / 96

22 Francis Sam (USA) Untitled 1976, litografie, 22/30 94,5 x 68 cm, signováno a číslováno, rám Kč / Francis Sam (USA) Sail I 1968, litografie, 27/40, 101,6 x 71 cm, signováno a číslováno, rám Kč / 1 520

23 Sopko Jiří 1942 Kompozice s kuželem a hlavou 1996, akryl na plátně, 95 x 105 cm, signováno a datováno Kč / Sopko Jiří , akvarel na ručním papíře, 41,5 x 58 cm, Kč / Kovanda Jiří 1954 Kompozice 2009, litografie, 78/80, 29,5 x 21 cm, signováno, datováno a číslováno Kč / Petrbok Jiří , litografie, 78/80, 29,5 x 21 cm, signováno, datováno a číslováno Kč / Špaňhel Jakub , litografie, 78/80, 29,5 x 21 cm, signováno, datováno a číslováno Kč / 80

24 Katz Alex (USA) 1927 Black Pond 1989, dřevoryt, 32/100, 32 x 48 cm, signováno, Vydavatel: Edice Parkett, rám Kč / Dokoupil Jiří Georg , sítotisk, 83/100, 22,5 x 32 cm, Kč / Kolíbal Stanislav 1926 Kompozice 2000, litografie, 2/100, 42 x 31 cm, Kč / Písařík Petr , barevný sítotisk, 40/100, 42 x 30 cm, signováno a datováno Kč / Merta Jan , barevný sítotisk, 83/100, 29 x30 cm, Kč / Diviš Stanislav , barevný sítotisk, 40/100, 42 x 30 cm, signováno a datováno Kč / 48

25 Písařík Petr diptych 2010, 2 x kombinovaná technika na plátně, (2x) 30 x 30 cm, Kč / Černický Jiří 1966 TV I , akryl na plátně, 40 x 50 cm, Kč / Černický Jiří 1966 TV II , akryl na plátně, 40 x 50 cm, Kč / Pastrňák Petr 1962 Ze série Louky 2005, akryl na papíře, 100 x 75 cm, Kč / 1 000

26 Christo (FR) 1935 Wrapped Venus (Project for Villa Borghese, Rome) 1974, litografie a koláž, 146/200, 59,5 x 45 cm, signováno, rám Kč / Rauschenberg Robert (USA) The Tramp 1974, lept, reliéf a koláž, 118/300, 73 x 46 cm, signováno, datováno a číslováno, rám, Slepotisk United Press, vzadu razítko edice: Untitled Press, Florida Kč / 1 000

27 David Jiří 1956 Narození 1990, olej na plátně, 100 x 80 cm, signováno a datováno vzadu na zadní stranì nálepka: La Biennale di Venezia, Kč / David Jiří 1956 Zahrada 1989, olej na plátně, 100 x 80 cm, Kč / Kintera Kryštof 1972 One or Two or Crowd (Album v plastovém obalu) 2008, 14 x aerografická (stříkaná) kresba na papíře (náklad 17 exemplářů), (14 x) 75 x 105 cm, signováno, datováno a číslovánou vzadu, Vydavatel: Dominik Art Editions Kč / 1 560

28 Róna Jaroslav 1957 Nádrže 1996, litografie, 40/100, 42 x 30 cm, signováno a datováno Kč / Gabriel Michal , barevný sítotisk, 22/100, 42 x 30,5 cm, signováno a datováno Kč / Diviš Stanislav 1953 Dva svìty 1998, litografie, 39/100, 35 x 27 cm, signováno a datováno Kč / Matoušek František 1967 Kirsten McMenamy, topmodel 1998, litografie, 9/100, 35 x 28 cm, signováno a datováno Kč / Velíšek Martin 1963 Ubytovna 1993, kresba tužkou na papíře, 62,3 x 45,3 cm, Kč / Velíšek Martin 1963 Bankovka 1996, kombinovaná technika na papíře, 16 x 33 cm, Kč / 196

29 Naďo Rastislav (SK) 1976 Bicho Anatomy 2003, akryl na kartonu, 80 x 52 cm, signováno vzadu Kč / Naďo Rastislav (SK) 1976 Hypocrites 2003, kombinovaná technika na kartonu, 53 x 80 cm, Kč / Giger H. R. (CH) 1940 Erotomechanics 1980, 6 x serigrafie, 42/300, 70 x 100 cm, 6 x signováno a datováno V pùvodních autorských deskách, Vydal H. R. Giger, tisk: Albin Uldry Kč / 1 800

30 Hošek Jakub 1979 Warm In The Winter (Ditptych) 2011, akryl na plátně, cut painting, (2x) 45 x 29,7, signováno vzadu Kč / Houdek Vladimír 1984 Zelený anagram 2010, olej na plátně, 190 x 160 cm, Kč / 1 600

31 Mainer Martin 1959 Plutí 2003, litografie, 88/100, 46 x 31 cm, signováno a datováno Kč / Diviš Stanislav , litografie, 71/100, 45 x 32 cm, signováno a datováno Kč / Císařovský Tomáš , litografie, 60/100, 42 x 31 cm, signováno a datováno Kč / Písařík Petr 1968 M 2000, litografie, 2/100, 42 x 23 cm, signováno a datováno Kč / Warhol Andy (USA), (podle) Flowers 10 x barevný sítotisk, 90 x 90 cm (10x) vzadu razítko: Edition Sunday B. Morning / Fill in your own signature Edice Sunday B. Morning vznikla podle série Flowers A. Warhola z roku 1970 Všechny listy v perfektním stavu, 1 x rámováno Kč / 1 280

32 Lichtenstein Roy (USA), podle As I Opened Fire (triptych) 1998, ofsetová litografie (3x), 60,7 x 49,7 cm (3 x), rám Vydalo: Stedelijk Museum Amsterdam podle stejnojmenného triptychu z roku 1964 na zadní straně: Edition and colour correction Stedelijk Museum Amsterdam Kč / Haring Keith (USA) Montreux 1983, barevný sítotisk, 100 x 70 cm, rám Kč / Hošková Anežka 1982 (diptych) 2007, akryl na plátně, (2x) 100 x 120 cm, Kč / Stratil Václav 1950 Nejsem joint, jsem cígo / Jsem smutný Miloš 2003, 2 x kombinovaná technika na papíře (1 x oboustranná), (2x) 59 x Kč / 340

33 Stratil Václav 1950 Liška 2010, olej na plátně, 75 x 115 cm, Kč / Stratil Václav 1950 (4x) 80. léta, černá tuš a pero na papíře, (4x) 41 x 31 cm, 2 x vzadu signováno, Vystaveno v Muzeu umění Olomouc, V. Stratil, Kresby Kč / Špaňhel Jakub 1976 Z cyklu Praha 2006, litografie, 44/50, 44 x 54 cm, signováno, datováno a číslováno, rám Kč / Stratil Václav 1950 (2x) 2003, 2 x kombinovaná technika na papíře, (2x) 20 x 27 cm, signováno: Miloš 2003 (2x) Kč / Špaňhel Jakub 1976 Z cyklu Praha 2006, litografie, 44/50, 44 x 54 cm, signováno, datováno a číslováno, rám Kč / 180

34 Pastrňák Petr 1962 Broskvoň 2008, akryl na plátně, 195 x 85 cm, Kč / Pastrňák Petr 1962 Motýli 1998, litografie, 9/100, 35 x 28 cm, Kč / Róna Jaroslav 1957 Azazel 2004, akvarel na papíře, 29,5 x 42 cm, Kč / Róna Jaroslav 1957 Tropický plod 2004, akvarel na papíře, 29,5 x 42 cm, Kč / Róna Jaroslav 1957 Válka na Marsu 2004, akvarel na papíře, 29,5 x 42 cm, Kč /

35 Matoušek František 1967 Malá krajina 2009, akryl na džínovině, 33 x 20 cm, Kč / Matoušek František 1967 Stromovka 2010, akryl na džínovině, 55 x 35 cm, Kč / Matoušek František , akryl na džínovině, 65 x 30 cm, Kč / Placht Otto 1962 Magická rostlina 2011, olej na plátně, 50 x 70 cm, Kč / Placht Otto 1962 Tantrica II , olej na plátně, 105 x 66 cm, Kč / 1 400

36 Róna Jaroslav 1957 Smutná událost 1995, olej na plátně, 105 x 100 cm, Kč / Róna Jaroslav 1957 Anděl 2010, patinovaný bronz, výška 54 cm, signováno a datováno na soklu Kč / Mrázková Daisy 1923 Pískovec 1996, tempera na plátně, 130 x 130 cm, monogramováno a datováno Kč / Kornatovský Jiří 1952 Kresba , kombinovaná technika na plátně, 80 x 100 cm, signováno a datováno Kč / 1 800

37 Hayek Pavel 2009 Køeny 1992, akryl na plátně, 105 x 105 cm, Kč / Kvíčala Petr 1960 No , akryl na plátně, 32 x 59 cm, Kč / Škoda Michal 1962, 2008/6 2008, akryl na mdf, 100 x 70 x 3 cm, Kč / Kočí Václav 1981 Along the way 2011, akryl na plátně, 90 x 150, Kč / 1 400

38 Šimera Evžen 1980 Nový Informel 2011, akryl na plátně, 70 x 90 cm, signováno vzadu Kč / Šimera Evžen 1980 Slon 2011, akryl na plátně, 60 x 80 cm, signováno vzadu Kč / Sakuma Eva 1975 Tokyo 2008, akryl na plátně, 70 x 160 cm, Kč / Petrbok Jiří 1962 Ve vodě II. 1999, kombinovaná technika na desce, 61 x 40 cm, Kč / 1 120

39 Rittstein Michael 1949 Sparring 2010, akryl na plátně, 140 x 120 cm, Kč / Žáček Josef 1951 Sen o apokalypse 1995, olej na plátně, 163 x 125 cm, Kč / 2 600

40 Diviš Stanislav 1953 Blue Velvet 1998, akryl na plátně, 70 x 80 cm, Kč / Diviš Stanislav 1953 Katedrála 1997, akryl na plátně, 60 x 76 cm, Kč / Diviš Stanislav 1953 Erotický triptych 2005, akryl na plátně, 155 x 140 cm, Kč / Štědrý Karel 1985 Doteky plošných a objemových forem XI. 2011, akryl na plátně, 70 x 85 cm, Kč / 920

41 Nìmcová Barbora B Křesílko 2008, akryl na plátně, 100 x 110 cm, Kč / Nìmcová Barbora B Zakotvené lodě 2011, akryl na plátně, 80 x 110 cm, Kč / Roubík Ondřej 1988 Postel 2010, olej na plátně, 95 x 110 cm, signováno a datováno Kč / Roubík Ondřej 1988 Autíèko 2010, olej na plátně, 60 x 80 cm, signováno a datováno Kč / 720

42 Sedlecký Zbyněk 1976 Station 2007, akryl na plátně, 140 x 200 cm, Kč / Gažiová Ladislava (SK) , sprej na plátně, 120 x 200 cm, Kč / 2 400

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie. Modern and post-war art Contemporary art Photographs

Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie. Modern and post-war art Contemporary art Photographs Moderní a poválečné umění Současné umění Fotografie Modern and post-war art Contemporary art Photographs Výstava pátek 6. 5. 2011 - úterý 10. 5. 2011 denně od 12.00 do 19.00 hod. v Galerii 5. patro (nově

Více

Setkání na cestě Benefiční aukce pro Cestu domů Praha, hotel Adria, 30. 11. 2011

Setkání na cestě Benefiční aukce pro Cestu domů Praha, hotel Adria, 30. 11. 2011 Setkání na cestě Benefiční aukce pro Cestu domů Praha, hotel Adria, 30. 11. 2011 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030

Více

Aukční. Auction catalogue 24. DUBNA 2013. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana

Aukční. Auction catalogue 24. DUBNA 2013. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue 24. DUBNA 2013 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT

Více

Aukční. Auction catalogue. 18. dubna. 2012. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana

Aukční. Auction catalogue. 18. dubna. 2012. Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue 18. dubna. 2012 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT

Více

Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization)

Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization) Benefiční aukce pro Gaudia proti rakovině o.s. The charity auction for Gaudia against cancer (non-profit organization) Gaudia proti rakovině o.s. Vás srdečně zve na benefiční aukci Gaudia against cancer

Více

AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE

AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE AUKČNÍ KATALOG AUCTION CATALOGUE 22. LEDNA 2014 OD 18:00 HODIN Kaiserštejnský palác Malostranské náměstí 23/37 Praha 1 Malá Strana Aukční katalog Auction catalogue INFORMACE KONTAKT INFORMATION CONTACT

Více

MISTROVSKÁ DÍLA ČÍNSKÉHO MALÍŘSTVÍ CHINESE MASTER PAINTINGS 中 国 书 画 名 家 作 品. Praha 26.11.2013 Kaiserštejnský palác

MISTROVSKÁ DÍLA ČÍNSKÉHO MALÍŘSTVÍ CHINESE MASTER PAINTINGS 中 国 书 画 名 家 作 品. Praha 26.11.2013 Kaiserštejnský palác MISTROVSKÁ DÍLA ČÍNSKÉHO MALÍŘSTVÍ CHINESE MASTER PAINTINGS 中 国 书 画 名 家 作 品 Praha 26.11.2013 Kaiserštejnský palác 1 MISTROVSKÁ DÍLA ČÍNSKÉHO MALÍŘSTVÍ CHINESE MASTER PAINTINGS 中 国 书 画 名 家 作 品 Praha 26.11.2013

Více

KATALOG 80. AUKCE BRNO 25. 11. 2012. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty. AAA s.r.o.

KATALOG 80. AUKCE BRNO 25. 11. 2012. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty. AAA s.r.o. Šperky, obrazy, porcelán, kuriozity, starožitnosti, umělecké předměty AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno Člen Asociace starožitníků ČR a mezinárodní organizace CINOA KATALOG Společnost AAA s.r.o. pořádá svou 80.

Více

KATALOG 88. AUKCE BRNO 15. 2. 2015 OBRAZY, PORCELÁN, KURIOZITY, STAROŽITNOSTI, UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY. AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno

KATALOG 88. AUKCE BRNO 15. 2. 2015 OBRAZY, PORCELÁN, KURIOZITY, STAROŽITNOSTI, UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY. AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno OBRAZY, PORCELÁN, KURIOZITY, STAROŽITNOSTI, UMĚLECKÉ PŘEDMĚTY AAA s.r.o., JÍLOVÁ 2, Brno Člen Asociace starožitníků ČR a mezinárodní organizace CINOA KATALOG V NEDĚLI 15. ÚNORA 2015 OD 11 HODIN POŘÁDÁ

Více

43. AUKCE Galerie Nová síň, Voršilská ul. 3 2. listopadu 2002 v 11 hodin

43. AUKCE Galerie Nová síň, Voršilská ul. 3 2. listopadu 2002 v 11 hodin R 43. AUKCE Galerie Nová síň, Voršilská ul. 3 2. listopadu 2002 v 11 hodin 16. Karel Černý Grafika, kresby 17. - 20. stol. Bibliofilie, knihy, podpisy 43. aukce výtvarného umění se koná v sobotu 2. listopadu

Více

AUKČNÍ KATALOG K 8. AUKCI FOTOGRAFIÍ. PRO LEONTINKU 9. prosince 2013, 19 hodin > Hotel Intercontinental Praha

AUKČNÍ KATALOG K 8. AUKCI FOTOGRAFIÍ. PRO LEONTINKU 9. prosince 2013, 19 hodin > Hotel Intercontinental Praha AUKČNÍ KATALOG K 8. AUKCI FOTOGRAFIÍ PRO LEONTINKU 9. prosince 2013, 19 hodin > Hotel Intercontinental Praha FOTOGRAFIE PRO LEONTINKU Aukce se uskuteční 9. prosince 2013 od 19 hodin v hotelu Intercontinental

Více

Aukce. www.artinprague.cz. výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Luxusní centrum Blue Orange

Aukce. www.artinprague.cz. výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Luxusní centrum Blue Orange Aukce výtvarného umění a starožitností SOBOTA, 13. listopadu 2010 od 18 hod. Místo konání aukce: Luxusní centrum Blue Orange Tupolevova 676 Praha 9 Letňany Více informací najdete na: www.artinprague.cz

Více

48. AUKCE. Spolek Hlahol. 14. června 2003 v 11 hodin. Praha 1, Masarykovo nábř. 16

48. AUKCE. Spolek Hlahol. 14. června 2003 v 11 hodin. Praha 1, Masarykovo nábř. 16 R 48. AUKCE www.galerie-vltavin.cz Spolek Hlahol Praha 1, Masarykovo nábř. 16 14. června 2003 v 11 hodin 68. Kamil Lhoták Obrazy, kresby 19.-21. stol. Mapy Česká a světová grafika 17. - 20. stol. Sochy,

Více

Vobecký František, č. 225. Procházka Antonín, č. 190. 30. 5. 2014 od 13:30 hodin HOTEL HILTON PRAGUE, POBŘEŽNÍ 1, PRAHA 8

Vobecký František, č. 225. Procházka Antonín, č. 190. 30. 5. 2014 od 13:30 hodin HOTEL HILTON PRAGUE, POBŘEŽNÍ 1, PRAHA 8 Vobecký František, č. 225 Procházka Antonín, č. 190 30. 5. 2014 od 13:30 hodin HOTEL HILTON PRAGUE, POBŘEŽNÍ 1, PRAHA 8 EXKLUZIVNÍ AUKCE ČESKÉHO, SLOVENSKÉHO A EVROPSKÉHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 30. 5. 2015 od

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N65983 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více

DRAŽEBNíVYHLÁŠKA DRAŽBYDOBROVOLNÉ č. IETP09689 dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, y platném znění

DRAŽEBNíVYHLÁŠKA DRAŽBYDOBROVOLNÉ č. IETP09689 dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, y platném znění ILT. Ei:);U\'v, s.r,o. l Náměstí Svobody 18 T 60200 Brno čó: 2r"".il942 DiC'.;: cn5538942 :-'c'- Týnská 632/10 li' l~:~lb:', I.ET HEALlTY s.r.o. lmmoi.l!llřvnfntwict

Více

vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 21. října 2014

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy

I. Úvodní ustanovení. II. Základní pojmy aukčního řádu upravujícího účast na internetové aukci v systému společnosti Aladin Antik s. r. o. provozovaném na portálu www.galerieplatyz.cz a pravidla jejího průběhu a užívání I. Úvodní ustanovení Tyto

Více

Přehled katalogu a program aukce Auction program

Přehled katalogu a program aukce Auction program Přehled katalogu a program aukce Auction program I. Umění Art... 1 32 II. Grafika a kresby Graphic art and drawings... 33 75 III. Knižní vazby Book bindings... 76 105 IV. Avantgarda Avant-garde... 106

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13 DRAŽEBNÍ SPOLEČNOST MORAVA s.r.o. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA Č. 552-DN/13 vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Dražebník: Navrhovatel: Dlužník: Dražební společnost MORAVA s.r.o. se sídlem:

Více

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I.

Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Veřejná dražba cenných papírů. Obsah: I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. Dražební řád obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s. Obsah: Veřejná dražba cenných papírů I. Základní pojmy I. 1 Předmět úpravy I. 2 Vymezení pojmů II. Vymezení veřejné dražby cenných papírů II. 1 Definice

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění. č.j. 200/2014 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění. č.j. 200/2014 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA o provedení nedobrovolné dražby dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č.j. 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o., IČ: 242 25 207, se sídlem: Biskupský dvůr 2095/8, Nové Město,

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY NEDOBROVOLNÉ dle 43 zákona č. 26/2000 Sb. v platném znění č. 41/2013-1 ND 1. Dražebník: Dražební centrum s.r.o. se sídlem: Praha 1 Josefov, Široká 36/5, PSČ 110 00 IČO: 24225207

Více

23. aukce, 17. dubna 2004 13.30 hod., Hotel EXPO

23. aukce, 17. dubna 2004 13.30 hod., Hotel EXPO Pr ce Jind icha Kocha 23. aukce, 17. dubna 2004 13.30 hod., Hotel EXPO PŘEHLED KATALOGU A PROGRAM AUKCE AUCTION PROGRAM I. Esoterica a iudaica 1 38 II. Fotografie Photography 39 56 III. Avantgarda Avant

Více

vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Bod 1.

vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Bod 1. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 3. března 2015 ve

Více

Dražební vyhláška dražby nedobrovolné č. 642011

Dražební vyhláška dražby nedobrovolné č. 642011 Dražební vyhláška dražby nedobrovolné č. 642011 Článek 1 Vyhlášení dražby, místo a datum konání dražby 1. Dražebník vyhlašuje touto vyhláškou nedobrovolnou dražbu k nemovitému majetku ve společném jmění

Více

vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách

vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje na 12. prosince 2013

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N66071 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N66071 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA č. N66071 vyhotovená dle zák.č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Bod 1. Označení dražebníka

Více

AUKČNÍ DEN. Žofín - Slovanský ostrov, Praha, neděle 17. 4. 2005 13:00 hodin. obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19-21.

AUKČNÍ DEN. Žofín - Slovanský ostrov, Praha, neděle 17. 4. 2005 13:00 hodin. obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19-21. R 74. Václav Špála AUKČNÍ DEN obrazy, sochy, plastiky, česká světová grafika, 19-21.století Žofín - Slovanský ostrov, Praha, neděle 17. 4. 2005 13:00 hodin 67.František Kupka 53. aukce Antikva Nova Kodl

Více