Ing. Štěpán Vodička 1 IRMĚ INTOZA, ANEB ANABÁZE K ZÍSKÁNÍ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Štěpán Vodička 1 IRMĚ INTOZA, ANEB ANABÁZE K ZÍSKÁNÍ PRÁCE"

Transkript

1 Ing. Štěpán Vodička 1 IRMĚ INTOZA, ANEB ANABÁZE K ZÍSKÁNÍ PRÁCE Abstrakt Studentské stáže jsou vhodným prostředkem k získání požadované praxe a přinášejí tak nepřímo možnost lepšího postavení na pracovním trhu budoucího uchazeče. Nedílnou součástí úspěchu programů stáží jsou taktéž dotační programy, které vhodným způsobem podporují firmy, ty tak mohou bez obav přijmout stážistu do svých řad. 1 Úvod Tento článek pojednává o tom, jakým způsobem jsem absolvoval stáž ve stavební firmě Intoza. Vzhledem k tomu, že výčet činností nebyl natolik bohatý, aby smysluplně naplnil obsah této zprávy, rozhodl jsem se, že zde zmíním také všechny okolnosti a souvislosti, které mě k získání stáže vedly a které se stáží více či méně souvisejí. 2 Stáž samotná Ke stáži ve firmě Intoza jsem se dostal v době, kdy se blížil konec mého studia na vysoké škole a já se již částečně zamýšlel nad svým budoucím zaměstnáním. Oslovil jsem proto několik firem, se záměrem práce na částečný úvazek s tím, že pokud bych se osvědčil, nechali by si mne i po zdárném ukončení studia. Pozn.: ve zdárné ukončení jsem tehdy doufal. Jedinou firmou, která se mi ozvala, byla Intoza, konkrétně pan Ing. Neuwirt s tím, že uvažují o zřízení vlastního projekčního oddělení TZB 2 a vytápění, kde bych posléze mohl být zaměstnán. Navrhl mi tedy stáž ve firmě a odkázal mne na MSEK 3. Navštívil jsem tedy kancelář MSEK, jenž se výhodně nachází v areálu školy. Byly mi vysvětleny podmínky včetně možné finanční odměny za řádně absolvovanou stáž, tedy jsem neváhal a stáž u firmy Intoza nastoupil. Než se dostanu k samotným pracovním úkonům, popíšu zde trochu pole působnosti firmy. Firma Intoza vznikla v roce 2001 transformací firmy Tomáš Závada (INTOZA je údajně zkratkou Instalatérství Tomáš Závada). Prioritou firmy je realizace staveb s nízkými provozními náklady a komfortním a zdravým vnitřním prostředím. Pozn.: 1 Ing. Jan Vaculík, Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba, tel.: (+420) , jan. 2 Zkratka pro technická zařízení budov 3 Moravskoslezský energetický klastr 1

2 viz. stránky firmy 4. Dále výstavba administrativních budov, škol, hotelů, nákupních center, revitalizace stávajících objektů apod. V tomto se firma nikterak neliší od mnohých dalších stavebních firem. Za zmínku však stojí snaha firmy nabízet a realizovat pasivní domy a to včetně komplexní činnosti od poradenství, vypracování studií proveditelnosti, projektování, realizací, zajištění dotací až po financování projektu. V roce 2011 bylo postaveno nové sídlo firmy, jenž je zároveň školícím střediskem pro studenty, projektanty, stavebníky, či budoucí investory v oblastech pasivní výstavby z řad veřejnosti. Tato stavba splňuje přísná kritéria pro budovu řadící se do tzv. pasivního standartu. Jedná se tak zároveň o první pasivní administrativní budovu v české republice. [2] 3 Jak jsem se dopracoval ke stáži Jako student jsem se snažil přivydělávat si po brigádách, o prázdninách jsem pracoval ve strojírenském průmyslu v Anglii a Belgii a získal jsem tímto také zkušenosti s vedením pracovního týmu a obecně vzato jsem si takto během dvou měsíců dovedl slušně přivydělat nato, abych si po celý rok dotoval apanáž od rodičů. Byl jsem vcelku spokojen s tím, že od rodičů nemusím chtít tolik, kolik mnoho z mých vrstevníků a cítil jsem se tak alespoň trochu soběstačný. Značně jsem však znervózněl, když jsem si uvědomil, že je nejvyšší čas poohlédnout se po nějaké práci a to nejlépe před ukončením mého studia. Nějak jsem nechápal postoj některých mých spolužáků, že nejdříve dokončí školu a pak se uvidí. Po dlouhém shánění práce jsem zjistil, že bez praxe je to celkem složité a to i s minimálními nároky na mzdu. Přistoupil jsem tedy na stáž a říkal si, že je to vhodné pro obě strany, firma si vás vyzkouší a vy získáte alespoň nějakou praxi v oboru. S touto představou a alespoň nějakým uspokojením, že nebudu sedět doma a čekat na státnice, jsem nastoupil na stáž. Zde bych chtěl napsat něco o tom, jaké bylo mé studijní zaměření a v čem jsem tedy chtěl získat praxi. Vystudoval jsem obor prostředí staveb na Vysoké škole báňské, stavební fakultě. Přesněji jsem se zaměřil na tepelnou techniku, vytápění, na vhodné využívání odpadního tepla apod. Proto pro mne bylo lehkým překvapením, že jsem ve firmě dostal na práci překreslování projektových dokumentací do elektronické podoby, či zkreslení stávajících budov do podoby výkresů tak, že jsem si vše přeměřoval laserovým metrem, zakresloval do slepých matric a následně ve vhodném programu přerýsoval. Nicméně jsem si nestěžoval a jak už nám studentům tehdy často říkali, stavařina je obor multidisciplinární. Jedním z překreslovaných objektů byla budova firmy KT vzduchotechnika v Ostravě. 4 2

3 Obr.1 : Budova firmy KT vzduchotechnika vzdáleností Obr.2: Zakreslování přesných Brzy jsem pochopil, že vše, co se týče energetických posudků a výpočtů je ve firmě věc extérního rázu a o to více jsem ocenil snahu pana Ing.Neuwirta provést mě po pasivních stavbách, jenž v té době firma realizovala a ukázat mi tak konstrukční systémy, který používají, metody přerušení tepelných mostů při stykování důležitých celků apod. Konkrétně jsem si prohlédl certifikovaný stavební systém ATREA, který firma Intoza používá pro výstavbu energeticky pasivních dřevostaveb. S pasivními dřevostavbami vyvinutými firmou ATREA jsem se již v minulosti setkal, nikoliv však při samotné výstavbě. Obr.3: Certifikovaný stavební systém ATREA konstrukce stěn [1] 3

4 4 Konstrukční systém obvodové stěny - ATREA Firma Intoza staví pasivní dřevostavby především tímto systémem. Jedná se o promyšlený konstrukční celek, který je navržen tak, aby co nejvíce eliminoval tepelné mosty a zároveň nebyl natolik složitý, aby zvyšoval pracnost a časovou náročnost výstavby. Vše začíná osazením ležatého, obvodového trámu, na který se vztyčí trámy nosné. Instalační dutina je pak vytvořena tak, že se na ležatý obvodový trám z boku přichytí trámky, tvořící dutinu. Tyto trámky však nejsou na ležatý obvodový trám připevněny přímo, nýbrž přes pásky z tvrdé polyuretanové pěny. Nedochází tak k tvorbě tepelného mostu ani u takto malého spoje. Dále je již osazení poměrně standardní. Vnější plochy jsou tvořeny OSB deskami, přičemž i zde je kladen důraz na kvalitu, jelikož se ukázalo, že desky méně kvalitní a levné, nemají požadované vlastnosti a při provádění blond-door-testu 5 plošně propouštějí vzduch. Proto i na vnější a vnitřní opláštění musí být použity kvalitní materiály. Jak již název napovídá, tak instalační dutinou jsou vedeny elektrické instalace, vzniklý prostor je následně vyplněn foukanou celulózou. Finální povrch je pak ze strany interiéru tvořen sádrokartonovými deskami, následuje přetmelení a malba. Ze strany exteriéru je provedeno navíc ještě kontaktní zateplení pomocí dřevovláknitých desek, na které je poté provedena fasádní tenkovrstvá omítka, nebo je instalován dřevěný obklad. Dřevěný obklad byl například nutný pro výstavbu pasivních domků firmy ATREA v obci Koberovy, která leží na okraji území Českého ráje a kde byl kladen důraz na architektonické zpracování tak, aby zapadalo do tradiční zástavby tohoto území. Součinitel prostupu tepla obvodové stěny U=0,11 W/m 2 K. 6 5 Skladby ostatních konstrukcí V následující tabulce jsou přehledně zobrazeny skladby jednotlivých konstrukcí. Výstavba pasivních domů obecně je specifická v tom, že je kromě výborných tepelně-izolačních vlastností kladen důraz na eliminaci tepelných mostů. Z tohoto důvodu nestačí znát jen skladby konstrukčních celků, ale také řešení veškerých detailů. K tomuto účelu je zpracován katalog, či návod, kde jsou popsány konstrukční uzly a jejich správné řešení. Tato pomůcka pak slouží jako nezbytná pomůcka při výstavbě. 5 Blower-door testem se měří neprůvzdušnost obálky budovy, z důvodu kontroly její těsnosti, čím méně propustná je budova, tím méně tepla může odcházet. Požadavky na hodnoty neprůvzdušnosti dle jednotlivých typů budov jsou obsaženy v normě ČSN [2]-Tepelná ochrana budov. 6 Součinitel prostupu tepla vyjadřuje, kolik tepla unikne konstrukcí o ploše 1 m 2 při rozdílu teplot jejích povrchů 1 K. Požadavky na hodnoty součinitele prostupu tepla dle jednotlivých typů budov jsou obsaženy v normě ČSN [2]-Tepelná ochrana budov. 4

5 Obr.4: skladby konstrukce energeticky pasivní dřevostavby ATREA 6 Energeticky pasivní rodinný dům ATREA Jedná se dům, jenž byl vyvinut firmou ATREA tak, aby splňoval nejvyšší nároky na moderní bydlení z hlediska komfortu a zdravého vnitřního prostředí, nízké spotřeby energie a vlivu na životní prostředí. V roce 2006 a 2007 firmy ATREA realizovala pilotní výstavbu dvanácti těchto domů v obci Koberovy v Českém ráji. Následně na tento projekt navázaly desítky úspěšných realizací těchto energeticky pasivních dřevostaveb. Měrná roční potřeba tepla na vytápění těchto domů činí 14 kwh/(m 2 *a). Extrémní ztráta činí 2,3 kw. 7 Popis technického zařízení - obecně Jelikož se jedná o pasivní dům, je vybaven řízeným větráním s rekuperací. Vytápění a chlazení je možné taktéž řešit pomocí vzduchotechnické jednotky. Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo typu země-voda o výkonu 3,1 kw jenž umožňuje také letní chlazení. O akumulaci se stará integrovaný zásobník tepla ATREA IZT, který umožňuje připojení dalších doplňkových zdrojů, například solárních panelů, krbových kamen apod. Zásobník je osazen topnými tělesy, která slouží jako záložní zdroj. Orientační náklady na vytápění tímto systémem, tedy tepelné čerpadlo + vzduchotechnická jednotka, se pohybují okolo 1700 Kč ročně. Je nutné říci, že systémy větrání, vytápění a ohřevu teplé vody se mohou lišit a lze je tedy volit individuálně. 5

6 Ve školícím středisku v Koberovech se tak kromě tepelného čerpadla a systému vzduchotechniky můžete setkat se solárními panely nebo s krbovými kamny. Návrh krbových kamen do pasivních domků je však specifický v tom, že je nutné dbát na podíl výkonu kamen do výměníku tedy kolik výkonu jsou kamna schopna přenést do ohřevu teplé vody. Je totiž žádoucí, aby vysálané teplo z kamen do prostoru domu bylo menší, než to, které je přenášeno k ohřevu vody. Je to z toho důvodu, aby nedocházelo k nepříjemnému přehřívání domu. 8 Systém technického zařízení instalovaného firmou Intoza Jelikož tepelná ztráta pasivních domů je obecně velmi nízká, je nutné se zamyslet nad způsobem vytápění a to tak, aby se nejednalo o finančně přehnaně drahé řešení, u nějž by byla finanční návratnost často v nedohlednu. Z tohoto důvodu se do pasivních rodinných domů navrhují převážně jednoduché systémy. Často se jedná o instalaci elektrických přímotopů v kombinaci s jiným (ekologickým) zdrojem. Jedno z takových řešení používá firma Intoza, kupříkladu elektrické přímotopy v kombinaci s krbovými kamny, kdy jedna z nasávacích mřížek odpadního vzduchu z objektu je umístěna nad krbovými kamny. Ohřátý odpadní vzduch je nasáván, dostane se do rekuperátoru, kde předá cenné teplo čerstvému vzduchu a tímto způsobem je zajištěna rovnoměrná distribuce tepla po celém domě. Jelikož elektrické vytápění není v průkazu energetické náročnosti hodnoceno jako energeticky šetrné, je vytápění doplněno ještě o integrovaný zásobník tepla s vestavěným tepelným čerpadlem o malém výkonu. Toto je pouze jedna z mnoha variant, jež je možné použít pro vytápění tohoto domu. Osobně jsem se setkal také s vytápěním pasivního domu pouze krbovými kamny, kdy je distribuce tepla zajištěna opět vzduchotechnickým systémem. 9 Osobní poznatky a postřehy z návštěvy pasivních domů ATREA Firma Intoza mne zaujala také tím, že staví také pasivní dřevostavby systému ATREA. Před několika lety jsem navštívil školící centrum s pasivními domy v Koberovech, kde jsem prvně navštívil pasivní dům a kde jsem si chtěl ověřit, zda platí některé fámy, či poznatky, které se mezi lidmi šíří. a) Pasivní dům je dům bez oken, je to tmavá kopka, kde nemohu otevřít okno - toto je opravdu jen mýtus, správně navržený pasivní dům, u kterého je kladen zřetel na kvalitní osazení otvorů, poskytuje dostatek světla. Viz. obrázek domu ATREA, který má francouzská okna s přímým vstupem na zahradu. Okna je možno otevírat libovolně. Nicméně se předpokládá, že uživatel přemýšlí a otevírání oken nebude probíhat nesmyslně, tedy v parném létě apod. b) Nucené větrání filtruje přiváděný vzduch natolik, že je uvnitř příliš sterilní prostředí a děti jsou pak ve venkovním prostoru více náchylné k nemocem 6

7 - k tomuto bodu snad jen tolik, že ve vzduchotechnické jednotce je primárně osazen pouze základní filtr prachových částic, tedy nic proti ničemu. Takový stupeň filtrace nevytváří v interiéru sterilní prostředí. Naopak, pokud je požadavek na čistší vnitřní vzduch, je možné osadit jednotku jinými filtry a na přání zákazníka tak pracovat s čistotou vnitřního vzduchu. c) Přiváděný vzduch v místnosti víří prach, je cítit průvan, na mřížkách se tvoří nepříjemný hluk apod. - správně navržená vzduchotechnika nevíří prach o nic více, než cirkulace vzduchu od klasických otopných těles. Vlastní zkušeností můžu potvrdit, že velikost větracích mřížek a rychlost vzduchu v potrubí, potažmo dimenze potrubí jsou voleny tak, aby uživatel nic neslyšel a v žádném případě nepociťoval průvan. Při maximální výkonu větrací jednotky jsem pociťoval proud vzduchu do vzdálenosti asi 30 cm nad podlahovou vyústkou a to v přímém směru přesně nad mřížkou. Vzhledem k tomu, že přívody vzduchu jsou umístěny pod okny na okrajích místností, je možnost nepříjemného vjemu uživatele minimální. 10 Shrnutí Obr.5: Ukázka pasivní výstavby domu, vyvinutého firmou ATREA V tomto článku jsem se zaměřil především na obecnou problematiku a řešení pasivních dřevostaveb, které byly navrženy firmou ATREA a se které mi byly blíže představeny firmou Intoza. Při své stáži jsem se setkal s názory budoucích majitelů těchto domů a snažil jsem se článek pojmout tak, aby reflektoval zájem a otázky běžného uživatele. 11 Ohlédnutí za absolvovanou stáží Přestože náplň mé práce nekorespondovala přesně s tím, co jsem od praxe očekával, tedy s energetikou staveb a návrhy vytápění, nemohu to mít firmě Intoza za zlé. Při překreslování projektových dokumentací jsem musel řešit spoustu 7

8 konstrukčních detailů, na které nebyl dříve brán zřetel. Se všemi problémy jsem se radil s panem Ing. Janem Neuwirtem, přičemž jsem čerpal mnoho znalostí o různých technologických řešením na stavbách, o způsobech zakreslování mnoha detailů apod. Pan Neuwirt mě ochotně provedl po stavbách, které realizují a při té příležitosti mi sděloval informace o pasivních domech ze systému firmy ATREA, které nenajdete v reklamních brožurách. Zejména postup realizace obvodového pláště, který je popsán výše. Dále kupříkladu způsoby vytápění, které řeší firmy Intoza. 12 Úspěšné státnice Hned příštího dne po dni, jenž následoval po dni bujarých oslav, jsem se vydal zpět do firmy, abych se hrdě zeptal, jakým způsobem se mnou bude dále naloženo, ve smyslu, zda se mnou firma uzavře nějakou smlouvu. Bylo mi sděleno, že od původního záměru vytvoření vlastního projekčního oddělení bylo upuštěno, a to proto, že pouhé nároky na software potřebný k tvorbě energetických posouzení a jejich vyhodnocení jsou příliš vysoké a firma tak zůstane u externího zadávání těchto úkonů. Je pravdou, že bych tuto zprávu uvítal raději před dovršením mých studií, ale v té chvíli jsem to vzal jako fakt. Práce ve firmě ještě nějaká byla, takže jsem se rozhodl dokončit stáž a zároveň si hledat práci. Ucházel jsem se dokonce o dvě pozice přímo ve firmě Intoza, konkrétně odborníka na pasivní výstavbu, a stavbyvedoucího, s tím, že za zkoušku nic nedám. Jak se později ukázalo, nebyl jsem vybrán ani pro jednu z těchto pozic. Nijak mne to však nerozhodilo, jelikož v té době jsem by již čerstvým zaměstnancem jiné firmy a to na pozici, jenž by snad mohla být šitá přímo na míru mým schopnostem a představám, což pokládám za velké štěstí vzhledem k tomu, že se to volnými pozicemi na pracovním trhu stavebním příliš nehemží. Konečně práce Tak se stalo, že po více než měsíci hledání, pokud nepočítám dobu před získáním stáže, jsem absolvoval pohovor, který byl postaven na férovém jednání, kdy mi budoucí zaměstnavatel vyložil karty na stůl, řekl mi, co ode mne požadují, jak by si to představovali, proč mne vůbec oslovili a jakým způsobem se má případná práce bude týkat strategie firmy. Načež jsem se měl vyjádřit, jak bych postupoval já a jak si představuji řešení problémů v dané problematice. Mou nálepku absolventa bral konečně někdo jako příslib čerstvých názorů a příliv znalostí nových trendů. Oficiální název mé pozice zní: Specialista na tepelnou techniku. V důsledku se zabývám realizací vytápění panelových domů pomocí tepelných čerpadel, solárních fototermických panelů, či fotovoltaických panelů. Spolupracuji s řadou zkušených specialistů z různých firem, navštěvuji odborná školení, komunikuji taktéž s lidmi, kteří se o danou problematiku zajímají jen okrajově a snažím se jim vysvětlit či objasnit některá úskalí jejich představ o daném řešení. Závěr Absolvování studentské stáže bych vřele doporučil každému, kdo to se svým studiem myslí vážně. Osobně jsem velmi rád, že podobná sdružení existují, že navazují kontakty s firmami a představují tak prostředníka mezi studentem a firmou. 8

9 Dovedl bych si představit, že bude absolvování stáže povinné a že student bude muset prokázat praxi v určité firmě proto, aby mohl zdárně ukončit svá studia. Seznam obrázků Obr.1 : Budova firmy KT vzduchotechnika str. 2 Obr.2: Zakreslování přesných vzdáleností str. 2. Obr.3: Certifikovaný stavební systém ATREA konstrukce stěn str. 3. Obr.4: skladby konstrukcí energeticky pasivní dřevostavby ATREA... str. 4 Obr.5: Ukázka pasivní výstavby domu, vyvinutého firmou ATREA str. 6 Zkratky TZB technická zařízení budov MSEK Moravskoslezský energetický klastr Seznam literatury [1] Certifikovaný stavební systém dřevostaveb-atrea: konstrukce stěn. [online]. [cit ]. Dostupné z: [2] Pasivní administrativní budova v ČR. Ostrava a okolí jinýma očima [online]. [cit ]. Dostupné z: [3] Energeticky pasivní rodinný dům ATREA [online] [cit ]. Dostupné z: [4] Popis systému EPD Atrea [online] [cit ]. Dostupné z: 9

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B

Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B Minimální rozsah dokumentace přikládané k žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám, v oblasti podpory B K žádosti o poskytnutí dotace se přikládá z níž je patrný rozsah a způsob provedení podporovaných

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S

Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Technologie staveb Tomáš Coufal, 3.S Co je to Pasivní dům? Aby bylo možno navrhnout nebo certifikovat dům jako pasivní, je třeba splnit následující podmínky: měrná roční potřeba tepla na vytápění je maximálně

Více

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou

termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou Michal Kovařík, 3.S termín pasivní dům se používá pro mezinárodně uznávaný standard budov s velmi nízkou spotřebou energie a vysokým komfortem bydlení pasivní domy jsou současně základem pro téměř nulové

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

Nízkoenergetické, pasivní a nulové domy poradenství. architektura. projekce. realizace. www.atrea.cz

Nízkoenergetické, pasivní a nulové domy poradenství. architektura. projekce. realizace. www.atrea.cz Nízkoenergetické, pasivní a nulové domy poradenství. architektura. projekce. realizace www.atrea.cz PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI ATREA s.r.o. je česká společnost založená již v roce 1990 se zaměřením na systémy

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík

SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík SOFTWAROVÁ PODPORA PŘI NAVRHOVÁNÍ STAVEB Ing. Jiří Teslík Tvorba vzdělávacího programu Dřevěné konstrukce a dřevostavby CZ.1.07/3.2.07/04.0082 OBSAH 1. ÚVOD 2. SOFTWAROVÁ PODPORA V POZEMNÍM STAVITELSTVÍ

Více

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli

Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Větrání v rekonstrukcích, zahraniční příklady a komunikace s uživateli Ing. Juraj Hazucha Centrum pasivního domu juraj.hazucha@pasivnidomy.cz tel. 511111813 www.pasivnidomy.cz Výchozí stav stávající budovy

Více

Pasivní domy. David Vízner: Dům mám pod přísnou kontrolou DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU

Pasivní domy. David Vízner: Dům mám pod přísnou kontrolou DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU 94 Pasivní domy DAVID BYDLÍ SE SVOU MANŽELKOU A ČERSTVĚ NAROZENOU DCERKOU V PŘÍZEMNÍM RODINNÉM DOMKU NEDALEKO HRADCE KRÁLOVÉ. PROTOŽE PRACUJE VE SPOLEČNOSTI, KTERÁ SE ZABÝVÁ DODÁVKAMI VZDUCHOTECHNICKÝCH

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní domy A HELUZ nízkoenergetické domy B energeticky úsporné domy C D E F G cihelné pasivní domy heluz Víte, že společnost HELUZ nabízí Řešení pro stavbu pasivních

Více

Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu

Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu Administrativní budova a školicí středisko v energeticky pasivním standardu? Představení společnosti Vznik společnosti r. 1992 Počet zaměstnanců 50 Centrum pasivního domu (CPD) Moravskoslezského energetického

Více

člen Centra pasivního domu

člen Centra pasivního domu Pasivní rodinný dům v Pticích koncept, návrh a realizace dřevostavba se zvýšenou akumulační schopností, Jan Růžička, Radek Začal Charlese de Gaulla 5, Praha 6 atelier@kubus.cz, www.kubus.cz For Pasiv 2014

Více

Novostavba BD v Rajhradě

Novostavba BD v Rajhradě PASIVNÍ BYTOVÝ DŮM V RAJHRADĚ SOUČÁST BYTOVÉHO KOMPLEXU KLÁŠTERNÍ DVŮR Bytový dům tvořený dvěma bloky B1 a B2 s 52 resp. 51 byty. Investor: Fine Line, s. r. o. Autor projektu: Architektonická a stavební

Více

Kvalitní dům s bonusem

Kvalitní dům s bonusem 42 Kvalitní dům s bonusem K pasivnímu domu vede nekonečně mnoho cest přes nejrůznější konstrukční a materiálová řešení a technologické vybavení. Manželé Duškovi dali přednost zděnému domu z pálených tvárnic

Více

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory

ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI. Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory ROZDĚLENÍ STAVEB PODLE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI Část 3 cyklu energetická efektivita a úspory Úvod Životní úroveň roste a s ní je i spojena stále větší poptávka po energii. To logicky umožňuje jejím výrobcům

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09, Karlovy Vary Autor: MARIE KRAUSOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_20_REVITALIZACE PANELOVÝCH DOMŮ_S4 Číslo projektu:

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION ECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY ECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu Parametry pasivní výstavby Investice do Vaší

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky:

Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Ukázka zateplení rodinného domu Program přednášky: Nová zelená úsporám a zateplování - specifika Příklad možné realizace zateplení podkrovního RD Přehled základních technických požadavků v oblasti podpory

Více

Typový dům ATREA Energeticky pasivní dřevostavba. www.atrea.cz

Typový dům ATREA Energeticky pasivní dřevostavba. www.atrea.cz Typový dům ATREA Energeticky pasivní dřevostavba www.atrea.cz Představení společnosti ATREA ATREA s.r.o. je česká společnost založená již v roce 1990 se zaměřením na systémy řízeného větrání s rekuperací

Více

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství

Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51 Environmentalistika a stavitelství TENTO DOKUMENT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Nízkoenergetické domy versus energetické úspory (pomocný doprovodný materiál k zamyšlení) k předmětu CZ51

Více

Ceník prací. Poradenství. Zelená úsporám dotace

Ceník prací. Poradenství. Zelená úsporám dotace Poradenství Zelená úsporám dotace V rámci Zelené úsporám nabízíme veškeré služby týkající se získání dotací. Můžeme Vám navrhnout optimální cenové návrhy, tepelně technické posudky, vyřešit technické problémy

Více

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07

S l eznam ana ý yzovan ch t opa ř í en a j ji e ch l ik og a výbě ýb ru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu V AV- VAV SP- SP 3g5-3g5 221-221 07 Seznam analyzovaných opatření a jejich ji logika výběru Petr Vogel Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Oblasti analýz výzkumu Energetika původních PD ve zkratce Problémy dnešních rekonstrukcí panelových

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení BT01 TZB II HARMONOGRAM CVIČENÍ AR 2012/2012 Týden Téma cvičení Úloha (dílní úlohy) Poznámka Stanovení součinitelů prostupu tepla stavebních Zadání 1, slepé matrice konstrukcí

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Projektování nízkoenergetických a pasivních staveb konkrétní návrhy budov RD Martin Doležal, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti

1. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti H O D N O C E N Í B U D O V Z H L E D I S K A E N E R G E T I C K É N Á R O Č N O S T I K A P I T O L A. Hodnocení budov z hlediska energetické náročnosti Hodnocení stavebně energetické vlastnosti budov

Více

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě pasivní dům v Hradci Králové o b s a h autoři projektová dokumentace: Asting CZ Pasivní domy s. r. o. www. asting. cz základní popis 2 poloha studie

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 13. ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH STĚN Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Programy finanční podpory Státního fondu životního prostředí. Operační program životní prostředí. Nová zelená úsporám.

Programy finanční podpory Státního fondu životního prostředí. Operační program životní prostředí. Nová zelená úsporám. Programy finanční podpory Státního fondu životního prostředí Operační program životní prostředí Nová zelená úsporám Kotlíkové dotace Ing. arch. Pavel Koláček Témata I Rodinné domy Nová zelená úsporám II

Více

Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb

Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb Environmentální a energetické hodnocení dřevostaveb v pasivním standardu ing. Petr Morávek, CSc., ATREA s.r.o. V Aleji 20, 466 01 Jablonec nad Nisou tel.: +420 483 368 111, fax: 483 368 112, e-mail: atrea@atrea.cz

Více

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

24,1 20,5. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: parc. č. PSČ, místo: kat. úz. Typ budovy: Novostavba RD Plocha obálky budovy:

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje

Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy. 1. Identifikační údaje 1. Identifikační údaje Příloha č. 5 k vyhlášce č. xxx/2006 Sb. 17.10.2005 Vzor protokolu pro průkaz energetické náročnosti budovy Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ) Kód obce Kód katastrálního území

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Pasivní rodinný dům v praxi Ing. Tomáš Moučka, TÜV SÜD Czech Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím

Více

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020

HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 HODNOTICÍ KRITÉRIA SPECIFICKÉHO CÍLE 5.1 OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 2020 1 Specifický cíl 5.1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií ve výstavbě a provozování budov Ing. Jan Schwarzer, Ph.D. ČVUT v Praze Ústav techniky prostředí Technická 4 166 07 Praha 6

Více

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci

Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Zakázka číslo: 2015-1201-TT Tepelnětechnický výpočet kondenzace vodní páry v konstrukci Bytový dům Kozlovská 49, 51 750 02 Přerov Objednatel: Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 2828 a 2829 v Přerově

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY PASIVNÍ DŮM JE BUDOVA, KTERÁ DÍKY SVÉ KONSTRUKCI ZARUČUJE KVALITNÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V LÉTĚ I V ZIMĚ, BEZ TRADIČNÍHO

Více

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností Krycí list technických parametrů k žádosti o podporu z oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností 1 ČÍSLO ŽÁDOSTI * Část A - Identifikační údaje IDENTIFIKACE ŽADATELE

Více

Architektonická studie

Architektonická studie Architektonická studie hmotového a dispozičního řešení energeticky pasivních rodinných domů v systému Atrea Investor: Vypracoval: Atrea s.r.o. Ing. Tomáš Krupa Ing. Jana Menšíková 10/2009 Tato studie ukazuje

Více

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT

www.energetika.cz www.ekowatt.cz náročnosti energetické Průkaz budovy www.prukazybudov.cz Karel Srdečný EkoWATT Průkaz energetické náročnosti budovy Karel Srdečný EkoWATT www.prukazybudov.cz Zákon o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. (plné znění č. 61/2008 Sb.) 6a zákona + prováděcí vyhl. 148/2007 Sb. Stavebník,

Více

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. EKONOMICKÉ HODNOCENÍ PASIVNÍ DOMY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY PASIVNÍ DŮM JE BUDOVA, KTERÁ DÍKY SVÉ KONSTRUKCI ZARUČUJE KVALITNÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ V LÉTĚ I V ZIMĚ, BEZ TRADIČNÍHO

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY, Rodinný dům, Pustá Kamenice 32, 569 82 Pustá Kamenice dle Vyhl. 78/2013 Sb. Energetický specialista: ING. PETR SUCHÁNEK, PH.D. energetický specialista MPO, číslo 629

Více

PASEA s.r.o. Rýdlova 339/8, 251 01 Říčany T: 602 441 337 E-mail: info@pasea.cz. www.pasea.cz

PASEA s.r.o. Rýdlova 339/8, 251 01 Říčany T: 602 441 337 E-mail: info@pasea.cz. www.pasea.cz představení firmy Naší hlavní činností je projektování a realizace energeticky úsporných dřevostaveb s vysokým podílem přírodních a recyklovaných materiálů, využívajících obnovitelné zdroje energie. Všechny

Více

WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace

WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace WolfAkademie: Nabídka seminářů z oblasti vytápění, větrání a klimatizace Od odborníků. Pro odborníky. WolfAkademie: zažijte techniku všemi smysly V dnešní době se technický svět mění velmi rychle, produkty

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby

Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Vysoké učení technické v Brně Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Ústav elektroenergetiky Energetické systémy pro nízkoenergetické stavby Systémy pro vytápění a přípravu TUV doc. Ing. Petr

Více

Technické podklady EUROPANEL

Technické podklady EUROPANEL Technické podklady EUROPANEL Vážení obchodní přátelé Jste jednou ze stavebních, montážních nebo projekčních firem, které se rozhodly využít jedinečných vlastností systému EUROPANEL ve svých podnikatelských

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍČECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápěnía využitíobnovitelných zdrojůenergie se zaměřením na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu OTOPNÁ SOUSTAVA Investice do Vaší budoucnosti Projekt

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Ing. Tomáš Marek, Sokolovská 226/262, Praha 9, tel: 739435042, ing.tomas.marek@centrum.cz ČKAIT 10868, MPO PENB č.o. 1003 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Typ budovy Bytový dům Místo budovy Mikulova

Více

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

ing. Roman Šubrt PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI ing. Roman Šubrt Energy Consulting o.s. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI e-mail: web: roman@e-c.cz www.e-c.cz tel.: 777 196 154 1 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY Zákon 406/2000 Sb. v aktuálním znění

Více

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV Ing. Jiří Cihlář ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV Požadavky legislativy a jejich dopad do navrhování a provozování budov Konference Energie pro budoucnost XII 24. dubna 2014, IBF Brno 1 OSNOVA O čem budeme

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 15 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020

TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 TRENDY V OPRAVÁCH A MODERNIZACÍCH PANELOVÝCH DOMŮ V OBDOBÍ 2014 2020 Martin Hanák Svaz českých a moravských bytových družstev Dny teplárenství a energetiky 21. 23. 4. 2015 Bytový fond v ČR V ČR Více jak

Více

www.energetika.cz www.ekowatt.cz Pasivní dům s dotací Karel Srdečný, EkoWATT

www.energetika.cz www.ekowatt.cz Pasivní dům s dotací Karel Srdečný, EkoWATT www.energetika.cz www.ekowatt.cz Pasivní dům s dotací Karel Srdečný, EkoWATT www.energetika.cz www.ekowatt.cz Zelená úsporám B výstavba pasivních domů dotace 250 tis. Kč na rodinný dům + 40 tis. Kč na

Více

Představení programů Nová zelená úsporám 2013 a Nová zelená úsporám. wwww.nzu2013.cz Zelená linka: 800 260 500

Představení programů Nová zelená úsporám 2013 a Nová zelená úsporám. wwww.nzu2013.cz Zelená linka: 800 260 500 Představení programů Nová zelená úsporám 2013 a Nová zelená úsporám wwww.nzu2013.cz Zelená linka: 800 260 500 Zdroje programu NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 je financován z prostředků Státního

Více

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6

Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 - Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 Hurbanova 5 1171, k.ú. 727598, p.č. 2869/38 14200, Praha 4 Krč Bytový dům 2486.99 0.39 2210.6 46.7 83.5 99.1 86.6 125 149 167 198 250 297 334 396 417 495 191.4 103.3 Software pro stavební fyziku firmy

Více

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy

Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Dřevostavby komplexně Energetická náročnost budov a nové energetické standardy Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ÚVOD 2 ENERGETICKY

Více

ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů:

ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů: ZDROJE PROGRAMU ze zákona 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů: Dražba povolenek a využití výnosů z dražby (5) Výnos z dražeb povolenek podle odstavců 1, 2 a

Více

ENERGETICKÝ POSUDEK pro větší změnu budovy

ENERGETICKÝ POSUDEK pro větší změnu budovy Titulní list ENERGETICKÝ POSUDEK pro větší změnu budovy zpracovaný jako příloha žádosti o poskytnutí úvěru z prostředků SFRB na opravy a modernizace domů podle nařízení vlády č. 468/2012 Sb., ve znění

Více

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze

Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Návrh energetických opatření a uplatnění OZE při rekonstrukci objektu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze Doc. Ing. Jiří Sedlák, CSc., Ing. Radim Bařinka, Ing. Petr Klimek Czech RE Agency, o.p.s.

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

10 důvodů proč zateplit

10 důvodů proč zateplit 10 důvodů proč zateplit dům Sdružení EPS ČR Ing. Pavel Zemene, Ph.D. předseda Sdružení 10 důvodů proč zateplit dům 1. Snížení nákladů na vytápění 2. Bezpečná a návratná investice 3. Snížení nákladů na

Více

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s.

LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA. PORSENNA o.p.s. LEGISLATIVNÍ ZMĚNY ING. MICHAL ČEJKA PORSENNA o.p.s. 1 BUDOVY BUDOVY SE PODÍLEJÍ 40% NA CELKOVÉ SPOTŘEBĚ ENERGIE DANÉ ÚZEMÍ OVLIVŇUJÍ NA VELMI DLOUHOU DOBU 2 ZÁKLADNÍ POJMY MĚRNÁ SPOTŘEBA / POTŘEBATEPLA

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 18 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 17 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy)

413,8 96,1. Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) vydaný podle zákona č. 46/2 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/213 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Formánkova 434436 PSČ, místo: 5 11 Hradec Králové Typ budovy: Bytový dům Plocha

Více

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz

Jak snížit náklady na vytápění bytu. Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz Jak snížit náklady na vytápění bytu Ing. Ladislav Jůna výkonný ředitel ladislav.juna@aeeib.cz www.aeeib.cz 1 Co nás čeká 1. Detekce problémů termovizní snímkování 2. Zajištění úspor systémové řešení =

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 16 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 8 8 Copyright U k á z k

Více

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení,

Více

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy str. 1 / 20 Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy Účel zpracování průkazu Nová budova Prodej budovy nebo její části Větší změna dokončené budovy Jiný účel zpracování: Budova užívaná orgánem

Více

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu

Více

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy

program ENERGETIKA verze 3.1.0 PROTOKOL PRŮKAZU Budova užívaná orgánem veřejné moci Identifikační údaje budovy Účel zpracování průkazu PROTOKOL PRŮKAZU Nová Prodej budovy nebo její části Budova užívaná orgánem veřejné moci Pronájem budovy nebo její části Větší změ dokončené budovy Jiný účel zpracování: Základní

Více

Úvod... 4 O firmě... 5 Jaké domy firma nabízí?... 6 První dům... 6 Druhý dům... 7 Třetí dům... 7 Typy nabízených domů... 8 Montážní hala...

Úvod... 4 O firmě... 5 Jaké domy firma nabízí?... 6 První dům... 6 Druhý dům... 7 Třetí dům... 7 Typy nabízených domů... 8 Montážní hala... Úvod... 4 O firmě... 5 Jaké domy firma nabízí?... 6 První dům... 6 Druhý dům... 7 Třetí dům... 7 Typy nabízených domů... 8 Montážní hala... 10 Stavba domu... 13 Vzorový dům... 15 Závěr... 16 Zdroje...

Více

aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet 19.9.2014 Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. vladimira.henelova@enviros.

aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet 19.9.2014 Vladimíra Henelová ENVIROS, s.r.o. vladimira.henelova@enviros. Využití etického kodexu na podporu aplikace metody EPC Typy energeticky úsporných opatření a výpočet referenční spotřeby energie 19.9.2014 Vladimíra Henelová vladimira.henelova@enviros.cz Obsah prezentace

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. ZPRACOVATEL : PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY BYTOVÝ DŮM MINSKÁ 190/62, BRNO zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ ENERGETICKÁ AGENTURA, S.R.O. VRÁNOVA 1002/131, BRNO TERMÍN

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: Krhanická 718 PSČ, místo: 142 00 Praha

Více

STĚNOVÉ CHLAZENÍ/VYTÁPĚNÍ V SUCHÉ VÝSTAVBĚ

STĚNOVÉ CHLAZENÍ/VYTÁPĚNÍ V SUCHÉ VÝSTAVBĚ TOPENÍ. CHLAZENÍ. POCIT POHODY. MWHK 01/13 Grafická úprava: HÄC-MÄC, Grafikstudio, Eisenstadt Text: G. Loibelsberger Obálka: Stefan Badegruber, Wien www.variotherm.cz STĚNOVÉ CHLAZENÍ/VYTÁPĚNÍ V SUCHÉ

Více

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu

Comfort Space (náhled) Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/2013 Sb. PROTOKOL PRŮKAZU. Účel zpracování průkazu Průkaz ENB podle vyhlášky č.78/213 Sb. Průkaz 213 v.4.1. PROTECH spol. s r.o. 377 Comfort space, a.s. Praha 7 Datum tisku: 21.7.215 Zakázka: penb15793 Archiv: 5282 PROTOKOL PRŮKAZU Účel zpracování průkazu

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle záko č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov Ulice, číslo: PSČ, místo: Typ budovy: Plocha obálky

Více

Zelená úsporám a Nová zelená úsporám 2013 v praxi

Zelená úsporám a Nová zelená úsporám 2013 v praxi Zelená úsporám a Nová zelená úsporám 2013 v praxi 2. 10. 2013 Státní fond životního prostředí ČR wwww.nzu2013.cz Zelená linka: 800 260 500 Obsah semináře 1. Ohlédnutí za dobíhajícím programem Zelená úsporám

Více

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU

TECHNOLOGICKÝ POSTUP STAVBY NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU RESPERKIVE JINAK POSTAVENÉHO PASÍVNÍHO DOMU NÍZKOENERGETICKÝ DŮM V PARAMETRECH PASIVU!!! RODINNÝ DŮM TÉMĚŘ BEZ VYTÁPĚNÍ LZE UŠETŘIT AŽ 70% V PROVOZNÍCH NÁKLADECH! RODINNÉ DOMKY S NEUVĚŘITELNÝMI TEPELNÝMI ZTRÁTAMI 5-6,4 A 8 KW. TECHNOLOGICKÝ POSTUP

Více

pasivní dům v Hradci Králové

pasivní dům v Hradci Králové pasivní dům v Hradci Králové o b s a h základní popis poloha architektonické modely architektonický koncept parametrický model studie výsledný návrh vizualizace skladby detaily vytápění, větrání, ohřev

Více

Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci

Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci prioritní it osy 5 a možnosti kombinace s uplatněním EPC Ing. Ondřej Vrbický Vedoucí oddělení IV, odbor ochrany ovzduší a OZE, SFŽP ČR Ministerstvo životního prostředí

Více

koncept Natura Space realizujte výjimečný produkt s minimálním úsilím

koncept Natura Space realizujte výjimečný produkt s minimálním úsilím koncept Natura Space realizujte výjimečný produkt s minimálním úsilím Co se dnes dozvíte... Představení konceptu Natura Space Jak se dům staví Jaké jsou jeho parametry Kolik dům stojí Jaké jsou možnosti

Více

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup.

MODERNÍ SYSTÉM. Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Výstup. MODERNÍ SYSTÉM NOVINKA Inteligentní zařízení pro teplovzdušné vytápění a větrání s rekuperací tepla s tepelným čerpadlem vzduch-voda. Odsávání znečištěného Výstup čerstvého 18 C - 15 C Vstup čerstvého

Více

DOJDETE K VELICE ZAJÍMAVÝM EKONOMICKÝM VÝSLEDKŮM!!!

DOJDETE K VELICE ZAJÍMAVÝM EKONOMICKÝM VÝSLEDKŮM!!! SOLÁRNÍ VAKUOVÉ SYSTÉMY, KTERÉ USPOŘÍ AŽ 70% PROVOZNÍCH NÁKLADŮ JE MOŽNÉ OD NAŠÍ FIRMY ZAPŮJČENÍ TRUBICE A PROVĚŘIT SI TAK ÚČINNOST SYSTÉMU V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH Ceny jednotlivý setů jsou na našich www.pejchal.cz

Více

MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE BUDOV

MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE BUDOV INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 MOŽNOSTI SNIŽOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE

Více

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study)

Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study) Prezentace: Stavba mateřské školy v Mariánských lázních (case study) Vincent Guillot Rigips / Ecomodula Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu Mateřská škola Úšovice Mariánské

Více

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o.

Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Možnosti snížení provozních nákladů bytových domů Ing. Petr Filip, Chytrý dům s.r.o. Chytrý dům s.r.o. 1. Návrh a výstavba pasivních dřevostaveb 2. Projekty energeticky úsporných opatření stávajících domů

Více