Ing. Štěpán Vodička 1 IRMĚ INTOZA, ANEB ANABÁZE K ZÍSKÁNÍ PRÁCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Štěpán Vodička 1 IRMĚ INTOZA, ANEB ANABÁZE K ZÍSKÁNÍ PRÁCE"

Transkript

1 Ing. Štěpán Vodička 1 IRMĚ INTOZA, ANEB ANABÁZE K ZÍSKÁNÍ PRÁCE Abstrakt Studentské stáže jsou vhodným prostředkem k získání požadované praxe a přinášejí tak nepřímo možnost lepšího postavení na pracovním trhu budoucího uchazeče. Nedílnou součástí úspěchu programů stáží jsou taktéž dotační programy, které vhodným způsobem podporují firmy, ty tak mohou bez obav přijmout stážistu do svých řad. 1 Úvod Tento článek pojednává o tom, jakým způsobem jsem absolvoval stáž ve stavební firmě Intoza. Vzhledem k tomu, že výčet činností nebyl natolik bohatý, aby smysluplně naplnil obsah této zprávy, rozhodl jsem se, že zde zmíním také všechny okolnosti a souvislosti, které mě k získání stáže vedly a které se stáží více či méně souvisejí. 2 Stáž samotná Ke stáži ve firmě Intoza jsem se dostal v době, kdy se blížil konec mého studia na vysoké škole a já se již částečně zamýšlel nad svým budoucím zaměstnáním. Oslovil jsem proto několik firem, se záměrem práce na částečný úvazek s tím, že pokud bych se osvědčil, nechali by si mne i po zdárném ukončení studia. Pozn.: ve zdárné ukončení jsem tehdy doufal. Jedinou firmou, která se mi ozvala, byla Intoza, konkrétně pan Ing. Neuwirt s tím, že uvažují o zřízení vlastního projekčního oddělení TZB 2 a vytápění, kde bych posléze mohl být zaměstnán. Navrhl mi tedy stáž ve firmě a odkázal mne na MSEK 3. Navštívil jsem tedy kancelář MSEK, jenž se výhodně nachází v areálu školy. Byly mi vysvětleny podmínky včetně možné finanční odměny za řádně absolvovanou stáž, tedy jsem neváhal a stáž u firmy Intoza nastoupil. Než se dostanu k samotným pracovním úkonům, popíšu zde trochu pole působnosti firmy. Firma Intoza vznikla v roce 2001 transformací firmy Tomáš Závada (INTOZA je údajně zkratkou Instalatérství Tomáš Závada). Prioritou firmy je realizace staveb s nízkými provozními náklady a komfortním a zdravým vnitřním prostředím. Pozn.: 1 Ing. Jan Vaculík, Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15/2172, Ostrava-Poruba, tel.: (+420) , jan. 2 Zkratka pro technická zařízení budov 3 Moravskoslezský energetický klastr 1

2 viz. stránky firmy 4. Dále výstavba administrativních budov, škol, hotelů, nákupních center, revitalizace stávajících objektů apod. V tomto se firma nikterak neliší od mnohých dalších stavebních firem. Za zmínku však stojí snaha firmy nabízet a realizovat pasivní domy a to včetně komplexní činnosti od poradenství, vypracování studií proveditelnosti, projektování, realizací, zajištění dotací až po financování projektu. V roce 2011 bylo postaveno nové sídlo firmy, jenž je zároveň školícím střediskem pro studenty, projektanty, stavebníky, či budoucí investory v oblastech pasivní výstavby z řad veřejnosti. Tato stavba splňuje přísná kritéria pro budovu řadící se do tzv. pasivního standartu. Jedná se tak zároveň o první pasivní administrativní budovu v české republice. [2] 3 Jak jsem se dopracoval ke stáži Jako student jsem se snažil přivydělávat si po brigádách, o prázdninách jsem pracoval ve strojírenském průmyslu v Anglii a Belgii a získal jsem tímto také zkušenosti s vedením pracovního týmu a obecně vzato jsem si takto během dvou měsíců dovedl slušně přivydělat nato, abych si po celý rok dotoval apanáž od rodičů. Byl jsem vcelku spokojen s tím, že od rodičů nemusím chtít tolik, kolik mnoho z mých vrstevníků a cítil jsem se tak alespoň trochu soběstačný. Značně jsem však znervózněl, když jsem si uvědomil, že je nejvyšší čas poohlédnout se po nějaké práci a to nejlépe před ukončením mého studia. Nějak jsem nechápal postoj některých mých spolužáků, že nejdříve dokončí školu a pak se uvidí. Po dlouhém shánění práce jsem zjistil, že bez praxe je to celkem složité a to i s minimálními nároky na mzdu. Přistoupil jsem tedy na stáž a říkal si, že je to vhodné pro obě strany, firma si vás vyzkouší a vy získáte alespoň nějakou praxi v oboru. S touto představou a alespoň nějakým uspokojením, že nebudu sedět doma a čekat na státnice, jsem nastoupil na stáž. Zde bych chtěl napsat něco o tom, jaké bylo mé studijní zaměření a v čem jsem tedy chtěl získat praxi. Vystudoval jsem obor prostředí staveb na Vysoké škole báňské, stavební fakultě. Přesněji jsem se zaměřil na tepelnou techniku, vytápění, na vhodné využívání odpadního tepla apod. Proto pro mne bylo lehkým překvapením, že jsem ve firmě dostal na práci překreslování projektových dokumentací do elektronické podoby, či zkreslení stávajících budov do podoby výkresů tak, že jsem si vše přeměřoval laserovým metrem, zakresloval do slepých matric a následně ve vhodném programu přerýsoval. Nicméně jsem si nestěžoval a jak už nám studentům tehdy často říkali, stavařina je obor multidisciplinární. Jedním z překreslovaných objektů byla budova firmy KT vzduchotechnika v Ostravě. 4 2

3 Obr.1 : Budova firmy KT vzduchotechnika vzdáleností Obr.2: Zakreslování přesných Brzy jsem pochopil, že vše, co se týče energetických posudků a výpočtů je ve firmě věc extérního rázu a o to více jsem ocenil snahu pana Ing.Neuwirta provést mě po pasivních stavbách, jenž v té době firma realizovala a ukázat mi tak konstrukční systémy, který používají, metody přerušení tepelných mostů při stykování důležitých celků apod. Konkrétně jsem si prohlédl certifikovaný stavební systém ATREA, který firma Intoza používá pro výstavbu energeticky pasivních dřevostaveb. S pasivními dřevostavbami vyvinutými firmou ATREA jsem se již v minulosti setkal, nikoliv však při samotné výstavbě. Obr.3: Certifikovaný stavební systém ATREA konstrukce stěn [1] 3

4 4 Konstrukční systém obvodové stěny - ATREA Firma Intoza staví pasivní dřevostavby především tímto systémem. Jedná se o promyšlený konstrukční celek, který je navržen tak, aby co nejvíce eliminoval tepelné mosty a zároveň nebyl natolik složitý, aby zvyšoval pracnost a časovou náročnost výstavby. Vše začíná osazením ležatého, obvodového trámu, na který se vztyčí trámy nosné. Instalační dutina je pak vytvořena tak, že se na ležatý obvodový trám z boku přichytí trámky, tvořící dutinu. Tyto trámky však nejsou na ležatý obvodový trám připevněny přímo, nýbrž přes pásky z tvrdé polyuretanové pěny. Nedochází tak k tvorbě tepelného mostu ani u takto malého spoje. Dále je již osazení poměrně standardní. Vnější plochy jsou tvořeny OSB deskami, přičemž i zde je kladen důraz na kvalitu, jelikož se ukázalo, že desky méně kvalitní a levné, nemají požadované vlastnosti a při provádění blond-door-testu 5 plošně propouštějí vzduch. Proto i na vnější a vnitřní opláštění musí být použity kvalitní materiály. Jak již název napovídá, tak instalační dutinou jsou vedeny elektrické instalace, vzniklý prostor je následně vyplněn foukanou celulózou. Finální povrch je pak ze strany interiéru tvořen sádrokartonovými deskami, následuje přetmelení a malba. Ze strany exteriéru je provedeno navíc ještě kontaktní zateplení pomocí dřevovláknitých desek, na které je poté provedena fasádní tenkovrstvá omítka, nebo je instalován dřevěný obklad. Dřevěný obklad byl například nutný pro výstavbu pasivních domků firmy ATREA v obci Koberovy, která leží na okraji území Českého ráje a kde byl kladen důraz na architektonické zpracování tak, aby zapadalo do tradiční zástavby tohoto území. Součinitel prostupu tepla obvodové stěny U=0,11 W/m 2 K. 6 5 Skladby ostatních konstrukcí V následující tabulce jsou přehledně zobrazeny skladby jednotlivých konstrukcí. Výstavba pasivních domů obecně je specifická v tom, že je kromě výborných tepelně-izolačních vlastností kladen důraz na eliminaci tepelných mostů. Z tohoto důvodu nestačí znát jen skladby konstrukčních celků, ale také řešení veškerých detailů. K tomuto účelu je zpracován katalog, či návod, kde jsou popsány konstrukční uzly a jejich správné řešení. Tato pomůcka pak slouží jako nezbytná pomůcka při výstavbě. 5 Blower-door testem se měří neprůvzdušnost obálky budovy, z důvodu kontroly její těsnosti, čím méně propustná je budova, tím méně tepla může odcházet. Požadavky na hodnoty neprůvzdušnosti dle jednotlivých typů budov jsou obsaženy v normě ČSN [2]-Tepelná ochrana budov. 6 Součinitel prostupu tepla vyjadřuje, kolik tepla unikne konstrukcí o ploše 1 m 2 při rozdílu teplot jejích povrchů 1 K. Požadavky na hodnoty součinitele prostupu tepla dle jednotlivých typů budov jsou obsaženy v normě ČSN [2]-Tepelná ochrana budov. 4

5 Obr.4: skladby konstrukce energeticky pasivní dřevostavby ATREA 6 Energeticky pasivní rodinný dům ATREA Jedná se dům, jenž byl vyvinut firmou ATREA tak, aby splňoval nejvyšší nároky na moderní bydlení z hlediska komfortu a zdravého vnitřního prostředí, nízké spotřeby energie a vlivu na životní prostředí. V roce 2006 a 2007 firmy ATREA realizovala pilotní výstavbu dvanácti těchto domů v obci Koberovy v Českém ráji. Následně na tento projekt navázaly desítky úspěšných realizací těchto energeticky pasivních dřevostaveb. Měrná roční potřeba tepla na vytápění těchto domů činí 14 kwh/(m 2 *a). Extrémní ztráta činí 2,3 kw. 7 Popis technického zařízení - obecně Jelikož se jedná o pasivní dům, je vybaven řízeným větráním s rekuperací. Vytápění a chlazení je možné taktéž řešit pomocí vzduchotechnické jednotky. Zdrojem tepla je tepelné čerpadlo typu země-voda o výkonu 3,1 kw jenž umožňuje také letní chlazení. O akumulaci se stará integrovaný zásobník tepla ATREA IZT, který umožňuje připojení dalších doplňkových zdrojů, například solárních panelů, krbových kamen apod. Zásobník je osazen topnými tělesy, která slouží jako záložní zdroj. Orientační náklady na vytápění tímto systémem, tedy tepelné čerpadlo + vzduchotechnická jednotka, se pohybují okolo 1700 Kč ročně. Je nutné říci, že systémy větrání, vytápění a ohřevu teplé vody se mohou lišit a lze je tedy volit individuálně. 5

6 Ve školícím středisku v Koberovech se tak kromě tepelného čerpadla a systému vzduchotechniky můžete setkat se solárními panely nebo s krbovými kamny. Návrh krbových kamen do pasivních domků je však specifický v tom, že je nutné dbát na podíl výkonu kamen do výměníku tedy kolik výkonu jsou kamna schopna přenést do ohřevu teplé vody. Je totiž žádoucí, aby vysálané teplo z kamen do prostoru domu bylo menší, než to, které je přenášeno k ohřevu vody. Je to z toho důvodu, aby nedocházelo k nepříjemnému přehřívání domu. 8 Systém technického zařízení instalovaného firmou Intoza Jelikož tepelná ztráta pasivních domů je obecně velmi nízká, je nutné se zamyslet nad způsobem vytápění a to tak, aby se nejednalo o finančně přehnaně drahé řešení, u nějž by byla finanční návratnost často v nedohlednu. Z tohoto důvodu se do pasivních rodinných domů navrhují převážně jednoduché systémy. Často se jedná o instalaci elektrických přímotopů v kombinaci s jiným (ekologickým) zdrojem. Jedno z takových řešení používá firma Intoza, kupříkladu elektrické přímotopy v kombinaci s krbovými kamny, kdy jedna z nasávacích mřížek odpadního vzduchu z objektu je umístěna nad krbovými kamny. Ohřátý odpadní vzduch je nasáván, dostane se do rekuperátoru, kde předá cenné teplo čerstvému vzduchu a tímto způsobem je zajištěna rovnoměrná distribuce tepla po celém domě. Jelikož elektrické vytápění není v průkazu energetické náročnosti hodnoceno jako energeticky šetrné, je vytápění doplněno ještě o integrovaný zásobník tepla s vestavěným tepelným čerpadlem o malém výkonu. Toto je pouze jedna z mnoha variant, jež je možné použít pro vytápění tohoto domu. Osobně jsem se setkal také s vytápěním pasivního domu pouze krbovými kamny, kdy je distribuce tepla zajištěna opět vzduchotechnickým systémem. 9 Osobní poznatky a postřehy z návštěvy pasivních domů ATREA Firma Intoza mne zaujala také tím, že staví také pasivní dřevostavby systému ATREA. Před několika lety jsem navštívil školící centrum s pasivními domy v Koberovech, kde jsem prvně navštívil pasivní dům a kde jsem si chtěl ověřit, zda platí některé fámy, či poznatky, které se mezi lidmi šíří. a) Pasivní dům je dům bez oken, je to tmavá kopka, kde nemohu otevřít okno - toto je opravdu jen mýtus, správně navržený pasivní dům, u kterého je kladen zřetel na kvalitní osazení otvorů, poskytuje dostatek světla. Viz. obrázek domu ATREA, který má francouzská okna s přímým vstupem na zahradu. Okna je možno otevírat libovolně. Nicméně se předpokládá, že uživatel přemýšlí a otevírání oken nebude probíhat nesmyslně, tedy v parném létě apod. b) Nucené větrání filtruje přiváděný vzduch natolik, že je uvnitř příliš sterilní prostředí a děti jsou pak ve venkovním prostoru více náchylné k nemocem 6

7 - k tomuto bodu snad jen tolik, že ve vzduchotechnické jednotce je primárně osazen pouze základní filtr prachových částic, tedy nic proti ničemu. Takový stupeň filtrace nevytváří v interiéru sterilní prostředí. Naopak, pokud je požadavek na čistší vnitřní vzduch, je možné osadit jednotku jinými filtry a na přání zákazníka tak pracovat s čistotou vnitřního vzduchu. c) Přiváděný vzduch v místnosti víří prach, je cítit průvan, na mřížkách se tvoří nepříjemný hluk apod. - správně navržená vzduchotechnika nevíří prach o nic více, než cirkulace vzduchu od klasických otopných těles. Vlastní zkušeností můžu potvrdit, že velikost větracích mřížek a rychlost vzduchu v potrubí, potažmo dimenze potrubí jsou voleny tak, aby uživatel nic neslyšel a v žádném případě nepociťoval průvan. Při maximální výkonu větrací jednotky jsem pociťoval proud vzduchu do vzdálenosti asi 30 cm nad podlahovou vyústkou a to v přímém směru přesně nad mřížkou. Vzhledem k tomu, že přívody vzduchu jsou umístěny pod okny na okrajích místností, je možnost nepříjemného vjemu uživatele minimální. 10 Shrnutí Obr.5: Ukázka pasivní výstavby domu, vyvinutého firmou ATREA V tomto článku jsem se zaměřil především na obecnou problematiku a řešení pasivních dřevostaveb, které byly navrženy firmou ATREA a se které mi byly blíže představeny firmou Intoza. Při své stáži jsem se setkal s názory budoucích majitelů těchto domů a snažil jsem se článek pojmout tak, aby reflektoval zájem a otázky běžného uživatele. 11 Ohlédnutí za absolvovanou stáží Přestože náplň mé práce nekorespondovala přesně s tím, co jsem od praxe očekával, tedy s energetikou staveb a návrhy vytápění, nemohu to mít firmě Intoza za zlé. Při překreslování projektových dokumentací jsem musel řešit spoustu 7

8 konstrukčních detailů, na které nebyl dříve brán zřetel. Se všemi problémy jsem se radil s panem Ing. Janem Neuwirtem, přičemž jsem čerpal mnoho znalostí o různých technologických řešením na stavbách, o způsobech zakreslování mnoha detailů apod. Pan Neuwirt mě ochotně provedl po stavbách, které realizují a při té příležitosti mi sděloval informace o pasivních domech ze systému firmy ATREA, které nenajdete v reklamních brožurách. Zejména postup realizace obvodového pláště, který je popsán výše. Dále kupříkladu způsoby vytápění, které řeší firmy Intoza. 12 Úspěšné státnice Hned příštího dne po dni, jenž následoval po dni bujarých oslav, jsem se vydal zpět do firmy, abych se hrdě zeptal, jakým způsobem se mnou bude dále naloženo, ve smyslu, zda se mnou firma uzavře nějakou smlouvu. Bylo mi sděleno, že od původního záměru vytvoření vlastního projekčního oddělení bylo upuštěno, a to proto, že pouhé nároky na software potřebný k tvorbě energetických posouzení a jejich vyhodnocení jsou příliš vysoké a firma tak zůstane u externího zadávání těchto úkonů. Je pravdou, že bych tuto zprávu uvítal raději před dovršením mých studií, ale v té chvíli jsem to vzal jako fakt. Práce ve firmě ještě nějaká byla, takže jsem se rozhodl dokončit stáž a zároveň si hledat práci. Ucházel jsem se dokonce o dvě pozice přímo ve firmě Intoza, konkrétně odborníka na pasivní výstavbu, a stavbyvedoucího, s tím, že za zkoušku nic nedám. Jak se později ukázalo, nebyl jsem vybrán ani pro jednu z těchto pozic. Nijak mne to však nerozhodilo, jelikož v té době jsem by již čerstvým zaměstnancem jiné firmy a to na pozici, jenž by snad mohla být šitá přímo na míru mým schopnostem a představám, což pokládám za velké štěstí vzhledem k tomu, že se to volnými pozicemi na pracovním trhu stavebním příliš nehemží. Konečně práce Tak se stalo, že po více než měsíci hledání, pokud nepočítám dobu před získáním stáže, jsem absolvoval pohovor, který byl postaven na férovém jednání, kdy mi budoucí zaměstnavatel vyložil karty na stůl, řekl mi, co ode mne požadují, jak by si to představovali, proč mne vůbec oslovili a jakým způsobem se má případná práce bude týkat strategie firmy. Načež jsem se měl vyjádřit, jak bych postupoval já a jak si představuji řešení problémů v dané problematice. Mou nálepku absolventa bral konečně někdo jako příslib čerstvých názorů a příliv znalostí nových trendů. Oficiální název mé pozice zní: Specialista na tepelnou techniku. V důsledku se zabývám realizací vytápění panelových domů pomocí tepelných čerpadel, solárních fototermických panelů, či fotovoltaických panelů. Spolupracuji s řadou zkušených specialistů z různých firem, navštěvuji odborná školení, komunikuji taktéž s lidmi, kteří se o danou problematiku zajímají jen okrajově a snažím se jim vysvětlit či objasnit některá úskalí jejich představ o daném řešení. Závěr Absolvování studentské stáže bych vřele doporučil každému, kdo to se svým studiem myslí vážně. Osobně jsem velmi rád, že podobná sdružení existují, že navazují kontakty s firmami a představují tak prostředníka mezi studentem a firmou. 8

9 Dovedl bych si představit, že bude absolvování stáže povinné a že student bude muset prokázat praxi v určité firmě proto, aby mohl zdárně ukončit svá studia. Seznam obrázků Obr.1 : Budova firmy KT vzduchotechnika str. 2 Obr.2: Zakreslování přesných vzdáleností str. 2. Obr.3: Certifikovaný stavební systém ATREA konstrukce stěn str. 3. Obr.4: skladby konstrukcí energeticky pasivní dřevostavby ATREA... str. 4 Obr.5: Ukázka pasivní výstavby domu, vyvinutého firmou ATREA str. 6 Zkratky TZB technická zařízení budov MSEK Moravskoslezský energetický klastr Seznam literatury [1] Certifikovaný stavební systém dřevostaveb-atrea: konstrukce stěn. [online]. [cit ]. Dostupné z: [2] Pasivní administrativní budova v ČR. Ostrava a okolí jinýma očima [online]. [cit ]. Dostupné z: [3] Energeticky pasivní rodinný dům ATREA [online] [cit ]. Dostupné z: [4] Popis systému EPD Atrea [online] [cit ]. Dostupné z: 9

SOUČASNÝ STAV V EVROPSKÉ UNII DOPADY NA ČESKOU ENERGETICKOU LEGISLATIVU

SOUČASNÝ STAV V EVROPSKÉ UNII DOPADY NA ČESKOU ENERGETICKOU LEGISLATIVU ÚVOD Publikace Budovy s nízkou spotřebou energie v Jihočeském kraji a Horním Rakousku - konkrétní příklady a zkušenosti je určena všem, kteří plánují stavbu domu a přemýšlejí o jeho energetické koncepci.

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol.

náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. ENERGETICKÁ náročnost EkoWATT 2009 Lenka Hudcová a kol. BUDOV Energetická náročnost budov základní pojmy a platná legislativa Autoři: Lenka Hudcová, Monika Kašparová, Gabriela Krajcarová, David Lukavec,

Více

Rady, tipy, informace tipy, informace

Rady, tipy, informace tipy, informace Pasivní dům Pasivní domy Rady, Rady, tipy, tipy, informace informace Obsah Co je pasivní dům? 2 Tepelné ztráty a zisky 3 Pozemek 4 Projekt 6 Jaký dům zvolit? 7 Interiér 9 Materiály pro stavbu 11 Lehké

Více

Pasivní dům. zkušenosti z Rakouska a české začátky

Pasivní dům. zkušenosti z Rakouska a české začátky Pasivní dům zkušenosti z Rakouska a české začátky Brno 2004 Publikace vyšla s laskavým svolením Úřadu vlády Dolního Rakouska, odboru energetiky, a AEE Sdružení pro obnovitelné energie, Rakousko. Publikace

Více

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE

REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Intelligent Energy Europe REGENERACE BYTOVÝCH DOMŮ NÁVOD PRO KOMPLEXNÍ REGENERACE Název Návod pro komplexní regenerace Autor Juraj Hazucha, Centrum pasivního domu, Česká republika Tato publikace byla zhotovena

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT EKONOMICKÁ VÝHODNOST

Více

pasivního stavění Úvod do

pasivního stavění Úvod do stavíme Tex t : V í t S t ra ňák F o t o : a rchiv f i re m Úvod do Energeticky pasivní dům znamená nejen současný ekologický hit, ale také značný ekonomický vklad pro naši budoucnost. Zatím jsou ovšem

Více

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11

Obsah. Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7. 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 Obsah Úvodem 5 ENERGY PROGRAM 7 1. Energy program cesta k financování energetických projektů 8 ÚSPORY ENERGIE 11 2. Vytápění budov v sektoru služeb a průmyslu 12 Formy vytápění 12 Technologické možnosti

Více

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz

ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA. zdroj: www.dobrydum.cz zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICE V PASIVNÍM STANDARDU ING. ARCH. DALIBOR BORÁK ING. MILAN BAKEŠ BC. FRANTIŠEK PÝCHA zdroj: www.dobrydum.cz ZUŠ HOLICEV PASIVNÍM STANDARDU Autor publikace: Ing. arch. Dalibor

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora.

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VYTÁPĚNÍ A KLIMATIZACE studijní opora Marek Velička Ostrava 2013 Recenzent: prof. Ing. Miroslav Příhoda,

Více

Energeticky pasivní rodinný dům ATREA

Energeticky pasivní rodinný dům ATREA Pasivní dům velikost domu zastavěná plocha 84 m 2 podlahová plocha 131 m 2 obytná plocha 82 m 2 obestavěný prostor 464 m 3 dispozice 5 + kk Energeticky pasivní rodinný dům ATREA Lokalita: Koberovy, Český

Více

Tepelné izolace. Ing. Roman Šubrt. sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz

Tepelné izolace. Ing. Roman Šubrt. sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz Tepelné izolace Ing. Roman Šubrt sdružení Energy Consulting roman@e-c.cz Publikace je určena pro poradenskou činnost a je zpracována v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra elektroenergetiky a ekologie BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Problematika pasivních domů vedoucí práce: Prof. Ing. Jan Škorpil, CSc. 2012 autor: Olga Málková

Více

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji

Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Malý průvodce energetickými úsporami a alternativními zdroji Ing. Belica Petr Ing. Hlaváč Josef Kubešová Marie Lenža Libor Ing. Mužík Miloslav Ing. Panovec Zbislav, CSc. Ing. Štekl Zdeněk Ing. Tesaříková

Více

Příručka pro žadatele o dotaci z programu. Zelená úsporám. Část B pasivní domy

Příručka pro žadatele o dotaci z programu. Zelená úsporám. Část B pasivní domy B Dotační program na zateplování a ekologické vytápění domů 2009 2012 Příručka pro žadatele o dotaci z programu Zelená úsporám Část B pasivní domy Verze 1 Zelená úsporám Obsah 1 Práce s příručkou 3 2

Více

Bulletin 1/2014 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ

Bulletin 1/2014 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ www.admd.cz Bulletin 1/2014 ASOCIACE DODAVATELŮ montovaných DOMŮ Vážení a milí čtenáři, nemusel jsem dlouho přemýšlet, jakému tématu bych se rád v těchto řádcích věnoval. Chci mluvit o hodnotách a rád

Více

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů

Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Systém výměny vzduchu s využitím teploty země pro kontrolovatelné větrání objektů Ivan Chichmanov REHAU s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, Ivan.Chichmanov@prag.rehau.com Úspora energie je pojem, který

Více

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb

Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Vliv uživatele stavby na environmentální přínos (nízkoenergetických) staveb strana 1 Vliv (chování) uživatele na environmentální přínos nízkoenergetických staveb Inovativní produkt v rámci projektu Příprava

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA TECHNOLOGIÍ A MĚŘENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Zhodnocení možnosti použití tepelného čerpadla pro konkrétní objekt Jan Dunda 2014 Abstrakt Tato

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV VARIANTY ŘEŠENÍ NÍZKOENERGETICKÉHO DOMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PETR ŽÍŽALA Vedoucí bakalářské práce : Ing. Michal Kabrhel,

Více

STAVEBNÍ FYZIKA NÁVRH A POSUZOVÁNÍ STAVEB Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY

STAVEBNÍ FYZIKA NÁVRH A POSUZOVÁNÍ STAVEB Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY STAVEBNÍ FYZIKA NÁVRH A POSUZOVÁNÍ STAVEB Z HLEDISKA STAVEBNÍ FYZIKY Návrh a posuzování staveb z hlediska stavební fyziky Technická příručka pro žáky středních průmyslových škol stavebních oboru 36-47-M/01

Více

energeticky soběstačné budovy

energeticky soběstačné budovy energeticky soběstačné budovy 12 0 1 2 První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností Téma: Uhlíková stopa ve stavebnictví BIM v architektonické praxi 79 Kč editorial

Více

Vytápění. Rady, tipy, informace

Vytápění. Rady, tipy, informace Rady, tipy, informace Měřiče spotřeby Díky PRE jsem ušetřila 1 500 Kč na ročním provozu kombinované chladničky. Půjčte si i vy zdarma měřič spotřeby. www.energetickyporadce.cz/merici-zarizeni 2 Centrum

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 4 2014 AKTUÁLNĚ: Pražské stavební předpisy pozastaveny, šetří je Policie ČR Být tak pasivní jako Brusel! LEED Platinum

Více

Integrovaný systém v budově - Inteligentní rodinný dům s využitím obnovitelných zdrojů energie - Řídicí systém s komunikací LonWorks

Integrovaný systém v budově - Inteligentní rodinný dům s využitím obnovitelných zdrojů energie - Řídicí systém s komunikací LonWorks Integrovaný systém v budově - Inteligentní rodinný dům s využitím obnovitelných zdrojů energie - Řídicí systém s komunikací LonWorks The Integrated System in the Building - Intelligent House with Renewable

Více

Realizace. Rychlá a bezchybná.

Realizace. Rychlá a bezchybná. 30 31 Realizace. Rychlá a bezchybná. Výhoda pro každý typ stavby Neprodyšnost od sklepa po střechu - obálka budovy Chybám se dá předcházet Vyloučení tepelných mostů Ochrana proti vlhkostí a neprodyšnost

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA ELEKTROENERGETIKY A EKOLOGIE DIPLOMOVÁ PRÁCE Návrh inteligentní elektroinstalace sběrnicového a radiofrekvenčního typu v nízkoenergetickém

Více

19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně

19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně 1 19. a 20. ledna 2006 v Mikulově a v Hodoníně Historie a perspektivy vývoje energetické náročnosti budov Ing. Bronislav Bechník, PhD. reing@seznam.cz Úvod Energetická náročnost v užším pojetí - podle

Více

Energetická gramotnost Energetická náročnost budov

Energetická gramotnost Energetická náročnost budov Energetická gramotnost Energetická náročnost budov Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Lenka Michnová I Ing. Jan Neuwirt Energetická gramotnost CZ.1.07/3.1.00/37.0276 PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského

Více