ZAHRÁDKÁŘSKÝ ZPRAVODAJ Č. 2 - BŘEZEN 2013 VYDÁVÁ ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ PARDUBICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAHRÁDKÁŘSKÝ ZPRAVODAJ Č. 2 - BŘEZEN 2013 VYDÁVÁ ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ PARDUBICE"

Transkript

1 ZAHRÁDKÁŘSKÝ ZPRAVODAJ Č. 2 - BŘEZEN 2013 VYDÁVÁ ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ PARDUBICE 1

2 Z P R A V O D A J č.2 / 2013 Březen vydává Územní rada Českého zahrádkářského svazu v Pardubicích Klášterní ul. č. 54, Pardubice - tel , Úřední hodiny: Pondělí 9.00 až hodin (předseda), středa až hodin Vážení přátelé, předsedové a funkcionáři organizací: Zpravodaj vychází v této podobě již sedmý rok a stále se přesvědčujeme, že není využíván k informovanosti Vašich členů, členů organizací. Již před nějakou dobou jsme Vás žádali, abyste náš Zpravodaj, stejně jako Věstník Republikové rady Českého zahrádkářského svazu či časopis Zahrádkář, využívali pro informace svých členů formou kolování a hlavně na vývěskách a nástěnkách v osadách, obcích, městech. Při styku s členy Vašich organizací se však přesvědčujeme, že tomu tak není. Členové nevědí, že je možno získat levněji hnojiva, chemické postřiky, sadbový materiál, čím se má stříkat proti chorobám a škůdcům apod. Chce to sice většinou věnovat čas některého z členů výboru, aby uvedené zajistil, ale na druhou stranu je to péče o vlastní členy, zahrádkáře. Možná, že Vám i někteří poděkují. 1/ Seminář představitelů RR ČZS s předsedy, hospodáři a revizory Hradeckého a Pardubického kraje. Některé závěry z jednání jsou velice zajímavé i pro Vás představitelé Základních organizací a proto ve zkratce uvádíme : - a/ Registrační listy ( RL ) a Identifikační číslo organizace ( IČO ) - každá organizace, která má právní subjektivitu může vystupovat při jednání s Městským úřadem, Obecním úřadem, Finančním úřadem, Pozemkovým fondem, peněžními ústavy pod názvem, který je evidován na Ministerstvu vnitra (na internetu je možno vidět v systému ARES Administrativní registrace ekonomických subjektů), - každá organizace, která komunikuje s výše uvedenými úřady, musí mít své vlastní IČO, dřívější systém společného IČO s okresní organizací již dávno neplatí, - organizace, které nemají vlastní IČO navštíví Krajskou správu Českého statistického úřadu v Pardubicích a požádá o IČO, - Registrační listy ještě nezajistily následující organizace našeho okresu ZO ČZS Opatovice nad Labem, Přelouč I., Voleč, Semín, Pardubice U Trojice, Počáply, Pardubice Halda I., Ráby Podhradí, Pardubice Chrpa. b/ Revizní činnost na ZO ČZS - revizní činnost je nutno přizpůsobit místním podmínkám viz Věstník ČZS č. 1/2011, - činnost revizních skupin základních organizací je třeba věnovat nejen kontrole finančních operací, provádění inventarizace majetku, skartaci běžné korespondence, ale i včasnému uhrazení členských příspěvku! Pro připomenutí sdělujeme: U členských známek na aktuelní rok je platba do 31. března příslušného roku. Vratky neprodaných členských známek musí ZO vrátit do Prahy nejpozději do konce září konkrétního roku. 2

3 c/ Ekonomická oblast informace o skutečnostech, které na nás požadují kontrolní orgány při jejich kontrolách - činnosti, vykonávané za úplatu (placená činnost v moštárně, přednášková činnost, placený odvoz materiálu apod.), je nutno provádět prostřednictvím Dohody o provedení práce, dále jen DPP - na DPP je možno odpracovat 300 hodin ročně a hodinová sazba by neměla být menší než 48,10 Kč, srážková daň je 15% - DPP by měla být uzavřena písemně před započetím práce a na akcích je nutno mít jejich kopie pro případné kontroly, - u všech DPP je nutno vést zjednodušený mzdový list, - nelze uvádět v DDP odměny za funkční požitky, protože tyto podléhají zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Jak jsme již dříve upozorňovali, mělo by být v zápise ze schůze uvedeno, že se u funkcionářů ZO ČZS jedná o funkce dobrovolné, bez nároku na funkční odměnu, - od se vztahuje i pro DDP povinnost odvodu úrazového pojištění do Kooperativy a České pojišťovny a to ve výši 100,- Kč za čtvrtletí při jakémkoli počtu DDP, - provozovatelé moštáren mají povinnost předat na Finanční úřad registraci jako právnická osoba k přiznání daně (i když nemají žádnou daňovou povinnost- (Daňový řád 38). - členům organizace nelze dávat odměny formou poukázky nebo hotovost, ale formou konkrétní věcné odměny, - při proplácení cestovních náhrad postupovat dle Zákoníku práce, tj. v současné době 3,60 Kč/km a podle technického průkazu spotřeba krát prům. cena benzínu 95 oktanů (nyní je stanovena 36,10 Kč/lt.), - s řidičem je třeba sepsat tzv. Nepojmenovanou smlouvu - vzor ve Věstníku ČZS č. 1/2011. Může být podepsána na celé funkční období nebo na jednu konkrétní akci. - pokud je usnesením orgánu ZO, příp. ÚS stanovena jednotná cena za km (např. 5,- Kč/km), pak musí toto být napsáno na tiskopise cestovních náhrad a jen se souhlasem řidiče na cestovním příkaze po skončení pracovní cesty, - pokud zahrádkář použije k návštěvě zahrádkářské akce vlastní auto (jede sám), lze toto proplatit podle ujetých km ve výši cestovného vlakem nebo autobusem. - u pokladních dokladů je nutné, aby byly podepsány 2 členy výboru a na konci roku schválit hospodaření na členské schůzi, - finanční prostředky organizace ČZS nesmí být uloženy na vkladních knížkách na jméno člena výboru nebo na soukromém účtu, nutno založit sporožirový účet pro neziskovou organizaci u některého peněžního ústavu. Tiskopisy a formuláře je možné si stáhnou z internetu, webových stránek Českého zahrádkářského svazu 2/ Navštívili jsme : - ZO ČZS Pardubice čtvrtek 14. února 2013 soutěž O nejchutnější zelí Funkcionáři ZO ČZS Pardubice město uspořádali již 7. ročník soutěže o nejchutnější nakládané zelí ze zeláku i ze sklenice. V restauraci Dašický dvůr se sešlo 40 návštěvníků, kteří si v průběhu večera si poslechli odborné zahrádkářské přednášky. Přednášející Ing. Teichmann z firmy Symbio-m z Lanškrouna (* viz odborná část) pohovořil o výzkumu a výrobě přírodních přípravků k výživě a ochraně rostlin. Součástí přednášky byla ukázka přípravků a jejich použití. Přítomní nakonec obdrželi i vzorky přípravku k odzkoušení. Dalším přednášejícím byl p.němce z Uhřetic, jehož velkoobchod Zahrádkářské potřeby je schopen dodávat potřeby pro drobnopěstitele ve velkoobchodních cenách, přednášky doplnil 3

4 p. Růžička Vladimír o ukázky sortimentu budek a krmítek pro ptáčky. Nakonec př.hlubocký a př. Hrstka, oba OOI ÚS ČZS Pardubice, přítomné vyzkoušeli ze znalostí zahrádkářských i z historie Pardubic. V době přednášek pracovala soutěžní komise ve složení př. Dr. Hladká, Topičová, Žižka a Hlavsa. Ochutnali postupně 14 vzorků kysaného zelí, ohodnotili kvalitu a chuť, spočítali body a vypracovali pořadí. Garant akce př. Hrstka pak odměnil 10 nejchutnějších vzorků zelí cenami od sponzorů. Na předních místech se umístilo zelí pí. Špačkové z Němčic a p. Koblihy z Pardubic, dále se umístili p. Kovařík, pí, Čapková, pí. Dr. Hlavsová, p. Lavický, p. Matušík, p. Jelínek, p. Havliger. Všem sponzorům, kteří nám věnovali předměty pro vítěze i pohoštění pro všechny účastníky přednášek a soutěže za pořadatele akce děkujeme. ZO ČZS Chvaletice úterý 27. února Výroční členská schůze Zaplněný malý sál Kulturního domu v Chvaleticích se stal základnou pro jednání výroční členské schůze základní organizace. Po úvodních formálních bodech programu VČS seznámil předseda s činnosti za rok 2012, zprávou o hospodaření a rozpočtem na rok Vedoucí revizní skupiny seznámil přítomné s bezzávadnou revizí hospodaření. Další čas vyplnila diskuse, ve které přítomní vedli rozpravu na téma převodů pozemků, provozování vodovodního řádu v kolonii, opravy společného majetku a občas nevhodné mezilidské vztahy mezi zahrádkáři. ZO ČZS Svinčany sobota 2. března - Výroční členská schůze Předseda organizace za přítomností předsedy chovatelů a dalších hostů, zhodnotil činnost organizace za rok Výboru se podařilo uspořádat pro své členy i širší veřejnost instruktáž o pěstování jádrovin Ing. Jaroslavem Nevole. V dubnu se podařila veliká akce pod názvem Velikonoční jarmark. Tuto akci navštívilo celkem 1100 návštěvníků, kteří si prohlédli jednak výstavu velikonočních dekorací, jarní květiny, orchideje, kaktusy, ptačí budky a krmítka. Po celou dobu probíhal i doprovodný program ve spolupráci s místními hasiči. Úspěšná byla i podzimní výstava ovoce, zeleniny a květin s bohatým kulturním programem a možností nakoupit zahrádkářský materiál. Výstava proběhla společně s výstavou chovatelů drobného hospodářského zvířectva. V dalším období se pak organizace podílela na akci Obecního úřadu - Mikulášská nadílka pro dětí ve Svinčanech. Přítomní pak ještě prodiskutovali plán činnost na rok Mezi úkoly pro výbor se tedy objevil tradiční Velikonoční jarmark, zájezd do Lysé nad Labem, skanzenu v Přerově nad Labem, uspořádání podzimní výstavy ovoce, zeleniny a květin, spolupráce s chovateli a obcí, účast na okresní výstavě v Lázních Bohdaneč. ZO ČZS Holice neděle 3. března - Výroční členská schůze V plném sále restaurace Černý kůň a za účastí hostů ze ZO Roveň, SZO Dagla, zástupců holických chovatelů a včelařů zahájil př. Pavel Müler výroční členskou schůzi. Po formalitách VČS seznámil předseda ve své zprávě přítomné s bohatou činností ZO, uskutečněném autobusového zájezdu na jarní výstavu Flora Olomouc a Arboretum v Bystrovanech, besedami př. Ing. Sádovské, Kozáka, Boukala na členských schůzích. V souvislostech s uskutečněním výstavy ovoce, zeleniny a květin a účast na výstavách v Lázních Bohdanči a Častolovicích se předseda zmínil o nepřízni počasí a tím i menším počtu vystavovatelů. Přesto se však vystavovatelé měli čím pochlubit včetně 40 druhů melounů př. Kozáka. Výbor pro své členy zajistil v minulém období sadbový materiál, rouby nových odrůd, hnojiva a postřikové látky za výhodných podmínek, na výborových schůzích vždy proběhne výměna zkušeností a mnoho odborných rozprav. Dobře byla hodnocena i spolupráce 4

5 s Městským úřadem Holice, zahrádkáři Rovně, jiřinkáři Dagly, holickou Semprou a Květenou Holice. Členové výboru, hospodář, pokladní, předseda revizní skupin, postupně přednesli své zprávy za rok Výbor se zabýval a členy seznámil s návrhem plánu akcí na rok 2013, kde kromě již tradičních akcí a činnosti, nebude chybět tematický zájezd, přednášky a také brigádnická činnost okolo moštárny. Výbor již tradičně odměnil poukázkou na zakoupení dárkových balíčků a poděkováním za činnost svým členům dožívajícím se kulatých výročí. Přítomní po schválení všech plánů včetně usnesení se rozešli k nedělnímu obědu. ZO ČZS Sezemice neděle 3. března Výroční členská schůze Pro plně zaplněný sál zahrádkářské klubovny přednesli předseda, pokladní a předseda revizní skupiny zprávy. Předseda se zmínil o pravidelných měsíčních členských schůzích s přednáškami, oslavách významných jubileí členů, uspořádání plesu, brigádnické činnosti a velikonoční výstavě. Úspěšné byly zájezdy do Kroměříže a Věžek, Litoměřic, Doksan, Veselý kopec, Kočí, na koncert do Rovně a vánoční výstavu. Předseda poděkoval členům za aktivní přístup k činnosti organizace. Diskuse se rozvinula kolem činností na další období, zejména výstavnictví, pořádání plesu a zájezdů. Přítomní velice kladně hodnotili akce, které se konají v rámci členských schůzí mikulášské nebo vánoční posezení. A tak se do plánu dostala přednáška Dr. Řeháka, oslava Svátku matek, výlet do Litomyšle, tradiční opékání vuřtů, účast na zájezdu ÚS na Moravu a další tradiční akce. Byla konstatována potřeba opravy střechy nad klubovnou a moštárnou. ZO ČZS Pardubice město sobota 9. března - Výroční členská schůze Ve své zprávě předseda zhodnotil činnost organizace v uplynulém období. Zmínil se o tradičních soutěžích pořádaných pro občany Pardubic, o zájezdu do Čáslavi a na zámek Kačina, Po přednesení dalších zpráv o hospodaření a revizní zprávě, přednesl předseda plány na další období. V plánu mají pokračovat v tradičních akcích pro své členy, např. pořádání tradičních soutěží o nejchutnější nakládané okurky a kyselé zelí, uspořádání Dne Země na Matičním jezeře v Pardubicích, návštěva Východočeského divadla v Pardubicích, plavba lodi Arnošt a přednášky s odbornou tématikou. Nedílnou součástí bylo odměnění členů organizace dožívajících se významných životních jubileí a vystavovatelů na okresní výstavě v Lázních Bohdaneč. Součástí výstavy byly pak přednášky zástupce firmy AZ-Garden z Černé za Bory, př. Hrstky a Hlubockého na odborná témata. ZO ČZS Pardubice Jesničánky středa 13 března Výroční členská schůze Při zaplněných zasedacích místnostech č.1 a 2 v Kulturním domě Dukla, funkcionáři výboru zhodnotili činnost celé organizace za minulé období. Předseda organizace seznámil přítomné zevrubně se situací osadního života a aktualitami, které se v následujícím období budou muset řešit. Výbor organizace pro své členy v minulém roce zajišťoval odkoupení pozemků od PF ČR, hnojiva za výhodnou cenu, přistavení kontejnerů na zelený odpad. Nemilou záležitostí byly krádeže, které výbor řešil ve spolupráci s Policií. Následovaly zprávy pokladníka výboru a revizní skupiny, předání odměn a poděkování zasloužilým členům kolonie. Po krátké diskusi, přijetí usnesení a plánu činnosti na další období byla schůze zakončena. 5

6 ZO Kostěnice pátek 15. března Výroční členská schůze Schůze byla zahájena tentokrát přednáškou Ing. Václava Kozáka jr. o pěstování melounů. Přítomní se zájmem sledovali jak pěstovat melouny, aby dosáhli výpěstky až 20 kg a mohli se pochlubit na výstavě v Dašicích a v Lázních Bohdanči. Zájemci se mohou více dozvědět na webových stránkách Další průběh schůze se nijak nelišil od jiných výročních schůzí, byly předneseny zprávy předsedy, pokladní a revizora. Jednání byla přítomna místostarostka obce pí. Jana Víchová, která v diskusi přislíbila spolupráci s organizaci i v dalším období. Předseda zrekapituloval činnost chronologicky, jak akce proběhly. Hodnotil první ročník soutěže o nejchutnější sladkokyselé okurky, kde se vítězkou stala př. Ludmila Voříšková. Další akcí byl autobusový zájezd s důchodci do Častolovic, Holic a Velin. Kladně hodnotil aktivitu některých členů, kteří se svými výpěstky presentovali na podzimní výstavě v Dašicích. Předseda dále přednesl i plán činnosti na rok 2013, kde spoléhají i nadále na spolupráci s důchodci, účasti na výstavě v Dašicích, Předseda ZO ČZS Dašice byl schůzi přítomen a jednání pozdravil a nabídl další spolupráci. SZO Dagla pěstitelé jiřinek sobota 16. března Výroční členská schůze V sobotu ráno se sešli členové Specializované ZO Dagla z celé republiky na výroční členské schůzi, tentokrát v Rytířském sále pardubického zámku. Tradičně ještě před zahájením schůze byla velice srdečná a přátelská atmosféra, přítomní si vyměnili pěstitelský materiál. Po úvodních zprávách o činnosti, pokladní a revizní komise se rozproudila diskuse o problematice členů organizace. Součástí schůze bylo předání poháru předsedy Územního sdružení Pardubice za nejlepší semikaktusovité a kaktusovité jiřinky na výstavě v r př. Vladimíru Nedeliakovi z Prahy. Dále byla předána Čestná uznání ÚS ČZS Pardubice dalším přátelům ZO Dagla za aktivitu a výstavnickou činnost. Schůzi ukončila velice oblíbená a přítomnými členy kladně hodnocená bohatá tombola jiřinkových hlíz a dalších potřebných předmětů. Zajímavosti a rady pro pěstování jiřinek můžete najít na internetu na adrese ZO ČZS Dubany sobota 16. března 2013 Výroční schůze Za přítomnosti členů organizace z Duban, Třebosic a Starého Máteřova byla zahájena výroční schůze. Předsedající uvítal přítomné starosty a zástupce Obecních úřadů uvedených obcí a patrona organizace p. Kopřivu, vedoucího Zahradnického centra. Nově zvolený předseda Jan Konvalinka přednesl zprávu o činnosti a předal slovo referentovi přes kulturu př. Huňáčkovi. Ten vyhodnotil činnost chronologicky podle jednotlivých měsíců, což představovalo zahrádkářský ples, výlet společně s důchodci do Vraclavi, 5. ročník grilování v Třebosicích, zájezd do Českých Budějovic na Zemi živitelku, vlastní výstavu a účast na okresní výstavě v Bohdanči, květinovou zábavu vč. tomboly v Dubanech. Pro rok 2013 dubanští plánují opakovat výlet s důchodci, grilování, návštěvu letiště, zájezd do Lysé nad Labem a tradičně již výstavu, květinovou zábavu a účast na výstavě v Bohdanči. Novinkou v plánu je zasazení tří zahrádkářských stromů (1 dub a 2 lípy) v obcích regionu. V průběhu nebylo opomenuto poděkování za činnost bývalému předsedovi př. Jaroslavu Divišovi, a přání jubilantům. Raritou bylo přijetí nového člena ZO ČZS Dubany tříměsíční Barborky. Závěr patřil usnesení a občerstvení. ZO ČZS Přelouč I. středa 20. března 2013 Výroční členská schůze Na obvyklém místě se sešli členové organizace, aby zhodnotili činnost za minulý rok a připravili na rok probíhající. Zahrádkáři v Přelouči využívají pro propagaci své činnosti 6

7 vlastní prodejnu se zahrádkářským zbožím. Přítomným se líbil uskutečněný zájezd do Kopidlna a na zámek Loučeň. Na rok 2013 výbor nabízí členům opět zájezd, uspořádání bude ovlivněno přihláškami. Výbor je připraven pro své členy půjčovat štěpkovač a zajistit levný žampionový substrát. Pro malý počet přítomných nebylo možno odhlasovat usnesení. ZO ČZS Roveň pátek 22. března - Výroční členská schůze Sál Kulturního domu v Horní Rovni byl svědkem zahájení schůze kulturním programem mladší sekce hudebního souboru BAŠAPA pod vedením sbormistra p. Františka Machače. Po navození příjemné atmosféry jsme spolu se starostkou obce pí. Ivou Vinařovou, čestným členem ZO Mgr. Břetislavem Zahálkou a zástupci spolupracujících organizací hasičů, důchodců, ČČK, zástupců ZO ČZS Holice, Dašice a SZO Dagla vyslechli hodnotící zprávy a plán činnosti na další období. Výbor se mohl pochlubit bohatou činností, zejména tradičním Zahrádkářským plesem, Moravským večerem v Komárově, spolupráci se školou v péči o zeleň, mnohými odbornými přednáškami na členských schůzích i pro nečleny ČZS, uskutečněním podzimní výstavy na téma Naše krásná země Česká, vánoční výstavy, účasti na degustaci jablek v Častolovicích, zájezdem do Kroměříže, zajištěním sadbových brambor. V letošním roce jsou již zahrádkáři po plese a připravují 10 členských schůzí s přednáškami, výstavu na 21. až 23. září, Moravský večer na a vánoční výstavu na 7. až V průběhu schůze byly odměněny zahrádkáři a příznivci organizace za dobrou práci, výbor nezapomněl ani na životní jubilea svých členů a potěšil je kytičkou a mlsem. Předsedovi ZO ČZS př. Josefu Bačinovi byla předána Zlatá medaile Rapublikové rady ČZS za jeho dlouholetou a úspěšnou činnost pro zahrádkářské hnutí. V závěru schůze se ještě jednou prezentoval soubor Bašapa, tentokrát v plném obsazení. Po hodinovém vystoupení na závěr ještě následovala tombola s velkým množstvím krásných cen. ZO Staré Čivice sobota 23. března Výroční členská schůze Zasedací místnost Zahrádkářského domu byl tentokrát naplněn velkou návštěvou svých členů. Za přítomnosti starosty MO č.vi p. Petra Králíčka a zástupců ZO ČZS Dubany jsme vyslechli zprávy představitelů organizace. Bylo zajímavé slyšet o aktivitě členů v pořádání podzimní výstavy, uskutečnění soutěže o nejchutnější jablkový štrúdl, zpracování 1700 kg jablek v moštárně, účasti na okresní výstavě v Bohdanči, zajišťování pěstitelského a sadbového materiály. Úspěšná je i spolupráce s Městským obvodem č.vi., místním Sborem hasičů a sousední ZO ČZS Dubany. Pro rok 2013 je kromě zahrádkářské činnosti plánována sanace vlhkého obvodového zdiva Zahrádkářského domu. Předsedou ÚS ČZS Ivanem Sádovským byly předány organizaci a jednotlivcům diplomy za účast na okresní výstavy Zahrádkářská Bohdaneč. Závěrem si přítomní poslechli a prohlédli něco málo zajímavého z cest po Skandinávii. Na malou organizaci činnosti nad míru a pro poučení ostatních. Díky. ZO ČZS Dašice sobota 23. března Výroční členská schůze Za přítomnosti člena představenstva ÚS ČZS Pardubice a předsedy ZO ČZS Roveň př. Josefa Bačiny, zahájil schůzi předseda ZO Dašice př. Miroslav Zeman. Činnost v roce 2012 byla bohatá na spolupráci s městským úřadem, organizací hasičů a Základní školou. Svými výpěstky se členové chlubili na výstavách v Dašicích, Rovni, Lázních Bohdaneč a v Častolovicích. I jejich plány na rok 2013 určitě přitáhnou další obyvatele Dašic do zahrádkářských řad. Výbor plánuje rozvoj patronátních styků, v současné době připravují Velikonoční výstavu a v přípravách je již posvícenská výstava ovoce, zeleniny a květin s kulturním programem ve spolupráci s Městským úřadem města Dašic. 7

8 ZO Veselí neděle 24. března - Výroční členská schůze Za účasti předsedy člena kontrolní skupiny ÚS ČZS Pardubice Jiřího Dvořáka přednesli členové výboru zprávy a předseda zhodnotil činnost za uplynulý rok. Zahrádkáři se podíleli na regeneraci zeleně v obci, provozují moštárnu, pravidelně se účastní akcí zahrádkářů z Vysokého Veselí a Veselí nad Moravou, spolu s dětmi Mateřské školy se účastní výtvarné soutěže. V průběhu schůze byla předána Čestná uznání dlouholetým členům organizace a vyhodnocení soutěže O nejkrásnější květinové seskupení obce V plánu na rok 2013 je počítáno s pokračováním zahrádkářských aktivit z minulého roku. Na závěr byla přednáška předsedy okresního svazu včelařů p. Evžena Báchora na téma Vznik medu a jeho léčebné účinky. ZO ČZS Svinčany sobota a neděle 23. a 24. března Jarní veletrh IV. Velikonoční jarmark a Jarní výstavu jsme shlédli v sobotu v areálu zahradnictví předsedy ZO ČZS Svinčany př. Ladislava Kubelky. Ve vnitřních prostorách areálu bylo možno shlédnout květinové dekorace z jarních květin, malované kraslice, výrobky typické pro jarní období a Velikonoce. Bylo možno zakoupit kaktusy, primule, petrklíče, venku pak byla nabídka medu, medoviny, pomlázek, kraslic, velikonočních dekorací a v neposlední řadě již ovocné i okrasné stromky. Pro děti byla připravena jízda na koníčkách. Vzhledem k mrazivému počasí přišel vhod gulášek, drštková polévka a teplá klobása. V nedalekém areálu hasičské zbrojnice bylo možno shlédnout ukázku staročeské zabíjačky a zakoupit prasečí dobroty. ZO ČZS Častolovice sobota 31. března Velikonoce svátky jara Přes velké potíže při přípravě výstavního areálu vlivem nečekané nadílky těžkého, mokrého sněhu jsme v areálu výstaviště Častolovice viděli bohaté expozice staročeských velikonočních tradic ve Východních Čechách. Bylo vidět ručně malované kraslice ve všech barvách a provedeních s praktickou ukázkou tvorby, praktické ukázky výroby perníků, drátkování a další velikonoční řemesla. Dále bylo možno shlédnout ukázky velikonočního stolu našich prababiček, různé velikonoční prostírání, výrobky z proutí, lýka, šustí, dřeva a dalšího dostupného přírodního materiálu, ukázka paličkování, praktická ukázka zdobení kraslic malbou a voskem. Ve velkém sále probíhala soutěž o nejlepší kolekci kraslic. Prodejní stánky byly zaplněny malovanými vajíčky, pomlázkami, velikonočními perníky, různou keramikou, proutěným zbožím, ozdobami připomínajícími příchod jara, ale také veliké množství zahrádkářských potřeb, květiny a okrasné stromky. Nenavštívili jsme: ZO ČZS Rosice nad Labem sobota 9. března Výroční členská schůze ZO ČZS se skládá z 5 osad. Výbor organizace i předsedové jednotlivých osad se potýkají s nepříjemným jednáním s majiteli pozemků pod osadami a nevstřícnosti státních orgánů. Účast některého z členů představenstva nebylo možno zajistit, vzhledem k tomu, že se konaly další výroční schůze a pozvánka ZO přišla až po schůzi výboru a v nerealizovatelném termínu. Informaci podají jistě zástupci ZO v plénu ÚS ČZS 16. dubna / Spolupráce s Integračním centrem sociálních aktivit KOSATEC Integrační centrum sociálních aktivit Pardubice provozuje celou škálu současných aktivit CAA. Prostor zde má sociální rehabilitace, osobní asistence, volnočasové aktivity, příprava k práci, poradenské a konzultační středisko bezbariérovosti a další. Chráněné dílny 8

9 (truhlářská, montážní, šicí, výtvarná), recepce, tréninková restaurace a kavárna, kuchyň a prodejna, kde pracují lidé s handicapem. Své místo tu má i společenský sál pro 100 osob. Stejně jako v loňském roce, kdy jsme zahájili vzájemnou spolupráci, pořádá CAA v Pardubicích v ČEZ aréně Abylimpiádu. 24. a 25. května Z naší strany by bylo na nejvýše vhodné pomoci poskytnutím brambor, zeleniny a ovoce pro zajištění stravování účastníků soutěží na Abylimpiádě ve dnech 24. a 25. května Proto se obracíme na vás, všechny naše základní organizace, aby se přihlásily na ÚS ČZS v Pardubicích s pomocí, kterou mohou poskytnout. 4/ Společenská kronika Dne 15. března 2013 jsme se rozloučili s dlouholetým zahrádkářem, aktivním předsedou ZO ČZS Pardubice Radost I., přítelem Miroslavem Kleinem, který podlehl následkům tragické nehody a opustil zahrádkáře v době, kdy připravoval bohatou činnost na rok Čest jeho památce. 5/ ÚS a ZO ČZS na nejbližší období připravují : ZO ČZS Dašice pořádá ve dnech 30. a 31. března 2013 od 9 do 17 hodin v Kulturním domě Dašice V e l i k o n o č n í v ý s t a v u. Součástí výstavy je výstava výtvarných prací žáků Základní a Mateřské školy v Dašicích, prodej muškátů, drobný prodej ovoce, a sušených plodů, prodej sadby, keramiky a dalších velikonočních výrobků. Ve dnech 12. až 14. dubna Vás zveme na 17. ročník prodejní výstavy Jarní pardubický veletrh ve výstavním a společenském centru IDEON Pardubice. Jarní prodejní pardubický veletrh je výstavou jarních trendů, kde mohou návštěvníci načerpat spoustu nových nápadů a inspirace. Je zaměřen na domov a bydlení (bytové doplňky a dekorace, nábytek), zahradu (dřeviny, květiny, semena a sazenice, floristické potřeby), sport a volnočasové aktivity, hobby, potřeby pro děti, lázeňské a rekreační pobyty a samozřejmě i spotřební zboží v podobě kosmetiky, šperků, bižuterie a oděvů. Součástí bude expozice časopisu Zahrádkář a Územního sdružení ČZS Pardubice. Zveme Vás na Den Země v Pardubicích v pondělí dne 22. dubna 2013 na Pernštýnské náměstí a k Matičnímu jezeru. Na co se můžete těšit a Perštýnském náměstí od 9 do 15 hodin: - stanoviště se sportovními, ekologickými, uměleckými soutěžemi, - tradiční jarmark, - kulturní vystoupení, - vstup zdarma do Východočeského muzea so expozice přírody (10 až 15 hodin) - celodenní soutěž Dojeď do Železných hor pokračování Dne Země u Matičního jezera od 11 do 17 hodin - přírodovědná procházka s odborným výkladem, poznávání rostlin - kuličkijáda, - symbolické odbahnění Maťáku - příprava na jaro zahrádkářská poradna (př. František Hlubocký a Josef Hrstka) - mykologická poradna 9

10 Den Země připravila Koalice nevládek Pardubicka vfe spolupráci s Pardubickým krajem. Akce se koná pod záštitou Ing. Pavla Šotoly, radního zodpovědného za sociální věci a neziskový sektor v rámci Evropského roku občanů Na organizaci akcí se podílí: Klub přátel Pardubicka, Český zahrádkářský svaz, Lesy České republiky, Česká abylimijská asociace, Tyflocentrum, Ekocentrum, ZŠ a PŠ Svítání a další. 8/ Plánujeme činnost územního sdružení ČZS na rok 2013 pravidelná zasedání představenstva ÚS ČZS každé první úterý v měsíci, kromě července, kdy bude v kanceláři dovolená jarní plenární zasedání ÚS ČZS Pardubice dne 16. dubna 2013, pozvánky posíláme s tímto Zpravodajem autobusový zájezd k našim přátelům, zahrádkářům na Moravu, termín bude ještě upřesněn a vám sdělen zasedání představenstva ÚS se zástupci ZO Pardubicka a Bohdanečska v měsíci září 2013 přesný termín bude upřesněn v měsících říjnu a listopadu výjezdní zasedání představenstva Územního sdružení do oblastí Holicka, Přeloučska v měsících říjnu a listopadu seminář členů revizních skupin základních organizací ČZS v rámci pardubického regionu. A jak budeme vystavovat v roce 2013? (jak jsme se dozvěděli) 31. srpna 1.září 2013 ZO Dagla výstava jiřinek Velké Opatovice září 2013 SZO Dagla Mezinárodní výstava jiřinek na Pardubickém zámku září 2013 ZO Dašice výstava ovoce, zeleniny a květin září 2013 ZO Holice - výstava ovoce, zeleniny a květin září 2013 ZO Dagla Mezinárodní výstava jiřinek Hejnice září 2013 ZO Sezemice, Staré Čivice, Svinčany - výstava ovoce, zeleniny a květin září 2013 ZO Roveň - výstava ovoce, zeleniny a květin září 2013 okresní výstava Zahrádkářská Bohdaneč října 2013 Zahrada východních Čech v Častolovicích října 2013 Výstava chryzantém v Hlinsku 7. a 8. prosince 2013 ZO Roveň vánoční výstava Žádáme předsedy organizací o potvrzení správnosti uvedených termínů, abychom včas mohli zajistit pravdivé informace pro ostatní zahrádkáře v regionu a prostřednictvím internetu i ostatní. Změny termínů jsou ještě možné, včas budeme informovat! V Pardubicích dne 28. března 2013 Za územní radu ČZS Pardubice předseda Ing.Ivan Sádovský 10

11 Odborná část: Z přednášky jsme zachytili a zpracovali pro Vás : Čtyřicet účastníků v sále restaurace Dašický dvůr vyslechlo přednášku Ing. Fr. Teichmanna o symbiotických houbách a jejich aplikaci v zahrádkářské praxi. Jedná se o produkci fy Symbiom z Lanškrouna Firma Symbiom, s.r.o. přináší všem pěstitelům pomoc při pěstování rostlin v podobě využití mykorhizních hub. Nabízíme řadu výrobků, které mají široké uplatnění a jsou výsledkem dlouholetého výzkumu a zkušeností. Základem je přátelský vztah mezi půdními houbami a rostlinou, odborně nazývaný MYKORHIZA. Vyzkoušejte produkty s mykorhizou a dopřejete rostlinám sílu, zdraví a krásu pomocí samotné přírody. Co můžeme očekávat po použití mykorhizních přípravků? Lepší a vyrovnaný růst rostlin Bohatší a zdravější kořenový systém, který bude schopen ve větší míře čerpat živiny z půdy Větší bohatství květů a plodů Nižší potřeba zálivky a hnojení Lepší překonání období sucha Rostlina nebude trpět při přesazování Zpevnění okolní půdy Ochrana proti některým půdním chorobám SYMBIVIT Jedná se o přípravek založený na využití skvělých vlastností mykorhizních hub. Jedná se o granulovaný přípravek, který má snadné použití a Vaše rostliny z něho budou moci čerpat to nejlepší pro jejich krásný růst a odolnost. Mykorhizní houby obsažené v Symbivitu se napojí na kořeny Vašich rostlin a budou růst, čerpat živiny z půdy a podporovat rostlinu po celý její život. Účinek SYMBIVITu: zlepšení výživy, růstu a zdravotního stavu rostlin lepší tvorba květů a plodů, větší výnos výrazně snížená potřeba zálivky a hnojení zvýšení odolnosti rostlin vůči stresu (sucho, přesazení, aj.) vhodné i pro použití rostlin pěstovaných ve svahu (vliv na zpevnění půdy) Vhodný pro: kvetoucí rostliny a většinu pokojových rostlin (růže, bramboříky, balkónové a truhlíkové květiny jako pelargónie, petúnie, verbeny, apod.) popínavé rostliny většinu okrasných jehličnanů (túje, tis, jalovec, cypřiš, apod.) některé okrasné stromy a keře (javor, jasan, jeřáb, apod.) zeleninu (rajčata, okurky, cibule, pórek, česnek, apod.) ovoce (jahodníky, maliníky, rybíz, jabloně, apod.) ošetření trávníků při jejich zakládání a údržbě SYMBIVIT RAJČATA A PAPRIKY Účinek přípravku SYMBIVIT RAJČATA A PAPRIKY: zvýšený obsah látek s antioxidačním účinkem 11

12 zlepšení výživy, růstu a zdravotního stavu zeleniny vyšší výnosnost a odolnost lepší chuťové vlastnosti zcela přírodní pěstování zeleniny výrazně snížená potřeba zálivky a hnojení Přípravek je vhodný do volné půdy, skleníků i fóliovníků. RHODOVIT - je tekutý a zcela přírodní přípravek speciálně určený k ošetření vřesovcovitých rostlin, především rododendronů, azalek, vřesů, vřesovců, borůvek, brusnic atd. Použití RHODOVITu je opravdu šťastné především u rododendronů, protože díky mykorhizním houbám zesílí jejich slabý kořenový systém a rostlina bude daleko silnější. Každý zahrádkář ví, že především rododendrony díky svému mělkému kořenovému systému jsou hodně náchylné na přemokření, nebo naopak na období sucha, kdy keřům chybí dostatečná závlaha. Taktéž je třeba neustále dodávat přísun živin, především dusíku, aby lépe a bohatěji kvetly. Všem zmiňovaným problémům můžete předejít pomocí použití přípravku RHODOVIT. RHODOVIT ovšem není skvělý jen pro rododendrony, ale prokazatelné jsou výsledky při pěstování borůvek. Vhodný je pro rododendrony, azalky, vřesy, vřesovce, borůvky, brusinky. Účinek RHODOVITu: zlepšení výživy a růstu Vašich rostlin zvyšuje kvetení a tvorbu plodů výrazně snížená potřeba zálivky a hnojení rostliny jsou odolnější vůči některým stresům životního prostředí jako je sucho, kořenové patogeny houbového původu, šok z přesazení, apod. zlepšení výživy zejména dusíkem, což má za následek zlepšení růstu, který je patrnější zvláště v podmínkách, kde je nedostatek živin nebo jejich snížená dostupnost. Obchodní oddělení: Bc. Petra Koudelná, Tel.: , Mobil: Nabídky spolupracujících organizací: 1/ Vydavatelství BAŠTAN, Olomouc nabízí ovocnářské publikace. vzhledem k nabídce slev při větším počtu objednaných publikací nabízíme naším zahrádkářům možnost objednat si následující pěkné publikace prostřednictvím Územního sdružení Pardubice. A) Pomologie drobné ovoce Skořápkoviny. Cena publikace je 265,- Kč, při objednávce nad 10 ks 200,- Kč, B) 1. díl Pomologie Jádroviny 160,- Kč 2. díl Pomologie Peckoviny 160,- Kč oba díly 260,- Kč C) Výhodná cena všech tří dílů balíčku 399,- Kč D) Nová publikace Stromy pro sídla a krajinu 365,- Kč - při zakoupení balíčku Pomologií 265,- Kč E) Časopis Vinař-sadař 6 čísel + 2 čísla Vinař a víno (414,- Kč), v rámci 12

13 předplatného časopisu Vinař-sadař, Pomologie jadrovin nebo Vinohradnická mechanizace zdarma, při objednávce 10 a více ks časopisu Vinař-sadař 50% sleva. Nová publikace pod ozn A) je od významných autorů Bc. Tomáše Jana a Ing. Dušana Nesrsty z ÚKZÚZ šlechtitelské stanice v Želešicích u Brna. Jedná se o poslední díl do mozaiky pomologií, které jste mnozí v loňském roce sobě zakoupili. Tak jako dva předchozí díly jádrovin a peckovin, pomologie v pořadí třetí popisuje významnější odrůdy angreštu, rybízu červeného a bílého, rybízu černého, maliníku, ostružiníku a jahodníku, ze skořápkatého ovoce pak ořešák vlašský, mandloň a lísku. Kontakt na nakladatelství: Petr Baštan, tel , mob , 2/ Cestovní kancelář REDOK TRAVEL, s r.o. nabízí aktuální nabídku jarních zájezdů zaměřených na zahrádkářskou tématiku, výstavy pro jednotlivce, kolektivy i menší skupiny. Původní cena v Kč cena pro Vás v Kč Holandsko květinové korzo 6 090, , Holandská mozaika 6 090, , Nejkrásnější zahrady Itálie 6 890, , Jarní Benelux a Keukenhof 6 090, , Toskánsko, nejkrásnější zahrady 5 990, , Královské zahrady Anglie , , Nejkrásnější zahrady Anglie 9 990, ,- Podrobné informace o jednotlivých zájezdech naleznete na nebo přímo v kanceláři CK Redok Travel, tel Ze školení v Hradci Králové Ing. Norbert Malachta Zpracování vinné révy (viz příloha Zpravodaje Ing. Marie Rasochová Odrůdy brambor vhodné pro zahrádkáře Doc. Ing. Vlastimil Rasocha, a jejich pěstování CSc., Medipo Agras a VÚB Havlíčkův Brod (viz příloha Zpravodaje) Přílohy dnešního Zpravodaje : 1/ Zpracování révy vinné 2/ Odrůdy brambor vhodné pro zahrádkáře Jedná se o materiály ÚS ČZS Hradec Králové, které byly předmětem odborných školení. 13

14 Kalendárium Jaro na zahrádce (tip Zahradní centrum) Na co se zaměříme v okrasné zahradě rozsadíme nebo přesadíme trvalky vysadíme pozdě kvetoucí a choulostivé lilie vysazujeme růže, po výsadbě razantně seřízneme po ledových mužích vysadíme předpěstované letničky do záhonů nebo truhlíků v první polovině května vysadíme hlízy jiřin a mečíků vhodné období pro přesazování dřevin. Stálezelené a jehličnany vyrýváme s kořenovým balem, opadavé po vysázení hlouběji seřízneme odkvétajícím raným cibulovinám odstraňujeme semeníky kvetoucí cibuloviny můžeme přihnojit minerálním hnojivem z mladých kopřiv můžeme připravit hnojivou jíchu, která je zároveň biologickým prostředkem proti škůdcům přihnojíme trávník na menších plochách hnojivy rozpustnými ve vodě proti první vlně slimáků se bráníme granulemi Ferramol s přírodní účinno látkou aplikovanými pravidelně zejména za vlhkého počasí mladé výhony růží napadených pilatkou (pozná se podle listů stáčených do ruliček) odřízneme před pozdními nočními mrazíky a zároveň před slimáky chráníme rašící lilie přiklopením květináčem nebo zavařovací lahví pro bodové hubení mšic, housenek a jiného škodlivého hmyzu můžeme použít přípravky k okamžitému použití (Raptol, Spruzit, Neudosan). A co budeme dělat v užitkové zahradě? ideální období pro výsadbu ovocných dřevin. Důležitá je mimo jiné zálivka do výsadbové jámy i po vysázení začátkem jara připravíme skleník. Půdu poprášíme dusíkatým vápnem, které hubí škůdce a plevele, necháme působit dva až tři týdny, provedeme základní řez jabloní a hrušní, ovocné stromy lze také tvarovat zatížením větví kamenem, vyčistíme trsy jahodníku, okopeme a zapravíme hnojivo, meruňky, broskvoně, třešně a višně řežeme v době květu, rány se hojí rychleji, co nejdříve na jaře seřízneme angrešt zkrátíme jednoleté výhony, prosvětlíme korunu, slabé výhony prořízneme hlouběji, před škůdci částečně ochrání také aksamitníky (afrikány), měsíčky a lichořeřišnice, pokud kvete jahodník a hrozí noční mrazíky, zakryjeme záhon netkanou textilií, výluhy z kopřiv urychlují zrání kompostu (2kg čerstvých kopřiv zalijeme 10 lt. vody a necháme 5 dní louhovat) a působí jako biostimulátor (1 kg čerstvých kopřiv zalijeme 12 lt vody a necháme 2 dny louhovat, aplikujeme zálivkou jednou za 3 4 týdny), ovocné dřeviny ošetříme proti přezimujícím škůdcům (puklice, svilušky, mera, píďalky aj.). Ideální je jarní souprava. proti anglickému padlí ošetříme angrešt, po odkvětu ovocných stromů provedeme postřik proti pilatkám, merám, mšicím, padlí a strupovitosti, proti plísni šedé a padlí na okurkách a révě vinné si můžeme připravit postřik z křídlatky (300 gramů suché drti z nadzemní části zalijeme 10 lt vody a necháme 3 dny macerovat 14

15 Český zahrádkářský svaz, základní organizace Lázně Bohdaneč a územní sdružení ČZS Pardubice Vás srdečně zvou na Zahrádkářskou Bohdaneč okresní výstavu ovoce, zeleniny a květin 27. až 30. září 2013 ve všech prostorách sokolovny Sokola Lázně Bohdaneč Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční za přítomnosti starostky města pí Květoslavy Jeníčkové a krajského radního p. Ing. Václava Kroutila v pátek v hod. V sobotu a v neděli bude otevřeno vždy od 9.00 do hodin, v pondělí od 9.00 do hodin. Výstava se koná pod patronací města Lázně Bohdaneč. Pro návštěvníky bude připraveno : - odborná poradna po celou dobu výstavy, projekce odborných videokazet se zahrádkářskou tématikou, stánkový prodej zahrádkářských potřeb a školkařského zboží, ovoce, kaktusů a cibulovin. Na výstavě bude provedeno vyhodnocení nejlepších exponátů ovoce, zeleniny a květin. Na každého 50. návštěvníka čeká zahrádkářské překvapení. Na Vaši návštěvu se těší vystavovatelé: zahrádkáři okresu Pardubice, pěstitelé bonsai, kaktusů, teplomilných rostlin, zahradní středisko Svinčany, firmy Transform a.s., HOKR s.r.o. Lázně Bohdaneč, Sativa Keřkov, Agro CS Česká Skalice, firmy Václavík Jiří - Dolany (výroba substrátu a žampionů) a další drobní výrobci a prodejci zahrádkářských potřeb. Příspěvky na úhradu nákladů: 15,- Kč, děti 5,- Kč. 15

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů Sledujte v TV Receptáři prima nápadn padů každou neděli kolem 12:00 hodiny na TV Prima Neděle 21.4. 2013 Podpora z přírodyp rody Pěstování zeleniny Nezapomeň Péče o rododendrony, azalky, aj. Ochrana před

Více

5-integrovaná. ochrana vinné rrévy. ochrana ovocných dřevin. 5-choroby a škůdci drobného ovoce 16-choroby a škůdci zelenin.

5-integrovaná. ochrana vinné rrévy. ochrana ovocných dřevin. 5-choroby a škůdci drobného ovoce 16-choroby a škůdci zelenin. Přehled témat kurzů rok zelinářství květinářství sadovnictví ochrana výživa ovocnářství vinařství Mechanizace 1996 7-méně známé 2-okrasné dřeviny na zahrádce 8-brambory u malopěstitele 1997 15-technologie

Více

KADEŘNICTVÍ HELA. v pátek 3. dubna 2015 zavřeno. v sobotu 4. dubna 2015 otevřeno 9 13 hod.

KADEŘNICTVÍ HELA. v pátek 3. dubna 2015 zavřeno. v sobotu 4. dubna 2015 otevřeno 9 13 hod. Obecní vysílání 3C KADEŘNICTVÍ HELA v pátek 3. dubna 2015 zavřeno v sobotu 4. dubna 2015 otevřeno 9 13 hod. Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude v úterý 7.4. 2015 od 12:00 do 12:15 hod prodávat u samoobsluhy

Více

Ovocnářská unie Moravy a Slezska pořádá pro členy OUMS a další zájemce. za podpory Jihomoravského kraje. Ovocnářský seminář

Ovocnářská unie Moravy a Slezska pořádá pro členy OUMS a další zájemce. za podpory Jihomoravského kraje. Ovocnářský seminář Ovocnářská unie Moravy a Slezska pořádá pro členy OUMS a další zájemce za podpory Jihomoravského kraje Ovocnářský seminář zaměřený na ovocnářskou problematiku a pěstitelské technologie 18. a 19. února

Více

Během jednoho školního roku prošli žáci všemi odděleními dané fiktivní firmy.

Během jednoho školního roku prošli žáci všemi odděleními dané fiktivní firmy. Studentské fiktivní firmy: Stavební činnost. Opravárenství. Výroba a prodej pečiva a květinových vazeb. Výroba a prodej cukrářských výrobků. Zahradnictví. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/54.0006 Naše

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530 664 43 Želešice Mgr. Jaroslava Kubíčková Ovocné stromy a keře Vy_52_INOVACE_922

Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530 664 43 Želešice Mgr. Jaroslava Kubíčková Ovocné stromy a keře Vy_52_INOVACE_922 Název školy Autor Téma Název Číslo projektu Ročník Anotace Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530 664 43 Želešice Mgr. Jaroslava Kubíčková Ovocné stromy a keře Vy_52_INOVACE_922 CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6.

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6. Dotační programy 1.D. Podpora včelařství (ukončení přijímání žádostí je do 30.10. 2015) zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. včelař,

Více

Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: 41-004-E)

Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: 41-004-E) Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: 41-004-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Zemědělský dělník Doklady potvrzující úplnou

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008

Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 Sbor dobrovolných hasičů v Únanově 671 31 Únanov IČ: 45657343 hasiciunanov@seznam.cz Závěrečná zpráva o využití podpory z rozpočtu obce Únanov pro rok 2008 V Únanově dne 23.1.2009 vypracovali Ing. Lukáš

Více

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz 42. MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V ORBĚ Propozice pro oráče, trenéry a rozhodčí Dolní Újezd u Litomyšle 9.10. 10.10. 2015 Na pozemcích ZD Dolní Újezd www.zddu.cz GPS:49.8293436111-16.2571775 Přihlášky Přihlášku

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Ekonomická a kontrolní činnost. aneb jaké papíry by měla mít každá základní organizace a co s nimi dělat

Ekonomická a kontrolní činnost. aneb jaké papíry by měla mít každá základní organizace a co s nimi dělat Ekonomická a kontrolní činnost aneb jaké papíry by měla mít každá základní organizace a co s nimi dělat 1 Základní doklady Evidence členů, příspěvků, stanovišť a včelstev Registrační / změnový list org.

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán

ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán ORGANIZAČNÍ POKYNY časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: Název akce: INVENTO 2013 1.

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

Letničky a balkonové rostliny

Letničky a balkonové rostliny Letničky a balkonové rostliny V nabídce široký sortiment květin pro použití do nádob i na záhony. V prodeji od května 2013. Termín zahájení prodeje bude upřesněn. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

REVOLVINGOVÝ FOND MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č.j.: 8226/ENV/12, 673/330/12

REVOLVINGOVÝ FOND MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č.j.: 8226/ENV/12, 673/330/12 REVOLVINGOVÝ FOND MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Č.j.: 8226/ENV/12, 673/330/12 NÁZEV PROJEKTU: SAD DĚTEM KONEČNÝ PŘÍJEMCE: SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADÉLKA, O.P.S. DATUM:

Více

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií

Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Certifikace služeb vinařské turistiky - přehled kategorií a kritérií Nadace Partnerství, Národní vinařské centrum, o.p.s., 2008 Kategorie pro I. etapu (srpen září 2008) certifikace služeb vinařské turistiky

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko

2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba Vás zvou na 2. ročník Konference Národních geoparků 29. 30. 4. 2014, Kuřivody Doksy, Geopark Ralsko Konference národních geoparků se koná

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA 2. Projekt Zahrady u Splavu zahajují další část projektu: Zakládáme komunitní zahradu na pozemku zámku v Doudlebách nad Orlicí.

TISKOVÁ ZPRÁVA 2. Projekt Zahrady u Splavu zahajují další část projektu: Zakládáme komunitní zahradu na pozemku zámku v Doudlebách nad Orlicí. TISKOVÁ ZPRÁVA 2 Sídlo sdružení: 517 03 Skuhrov nad Bělou 84 kancelář: 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého n. 23 Ing. arch. Kateřina Holmová kontaktní osoba Tel. +420 494 323 650, katerina@sdruzenisplav.cz

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

CARVING. 20. ročník soutěže. 9. 4. 2015 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové pořádá AKC ČR pobočka Východní Čechy

CARVING. 20. ročník soutěže. 9. 4. 2015 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové pořádá AKC ČR pobočka Východní Čechy soutěžní kategorie: CARVING 20. ročník soutěže 9. 4. 2015 v Kongresovém centru Aldis v Hradci Králové pořádá AKC ČR pobočka Východní Čechy kategorie způsob vyřezávání * pro juniory a seniory bez rozdílu

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Neratov akční a úspěšný

Neratov akční a úspěšný Neratov akční a úspěšný LIDÉ A KRAJINA 12. dubna 2012 Lednice na Moravě Markéta Flekalová Alena Salašov ová Ústav plánování krajiny Zahradnická fakulta MENDELU LOKALIZACE LOKALIZACE HISTORIE - SUDETY Původně

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2010

V Ř E S K O V Á K únor 2010 V Ř E S K O V Á K únor 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,minulý měsíc jsme obdrželi anonymní dopis se žádostí o vysvětlení cen za odvoz komunálního odpadu. Pisatel tohoto dopisu chtěl odpověď prostřednictvím

Více

Polední přestávka 11.30 12.30

Polední přestávka 11.30 12.30 INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ BŘEZEN - ČERVEN 2014 Veselí nad Moravou, Za Poštou 110 2. patro dveře č. 334 a 360 tel. 518322449, 606663004, 601666689 e-mail: sluzby@cpsphodoninsko.cz www: cpsphodoninsko.cz Sociální

Více

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013

Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 správný cíl Vaší cesty Týden 7. 12. - 13. 12. 2013 Hradecké lyžaře odveze do Deštného v Orlických horách přímou linkou skibus. Provoz skibusu, který vznikl v roce 2011 jako společný projekt dopravního

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč.

V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč. Obecní vysílání 3C V úterý 26.6.2012 přijede do naší obce prodejce borůvek. Borůvky budou valené v ½ litrových vaničkách, cena za jednu vaničku je 40 Kč. Prodej se uskuteční u samoobsluhy v 10:20 hod.,

Více

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č.

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č. Zápis č. 5/2008 Přítomni: Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.; Prof. Ing. Vladimír Táborský, CSc.; Ing. Petr Komínek, Ph.D.; Ing. Věra Mokrá, CSc.; Ing. Alena Hauptmanová host: Doc. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.,

Více

Magical Four Seasons. Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek. Odrůda Magical seasons. Speciální výběr

Magical Four Seasons. Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek. Odrůda Magical seasons. Speciální výběr Magical Four Seasons Speciální výběr Odstíny měnící se podle ročního období Krásný dárek Odrůda Magical seasons Odrůda Hydrangea macrophylla Magical je potěšením pro oko. Je krásná v každém ročním období

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY. Vstupné na degustaci vín ve výši 50,- Kč bude vybíráno u prezence!!!

ORGANIZAČNÍ POKYNY. Vstupné na degustaci vín ve výši 50,- Kč bude vybíráno u prezence!!! ORGANIZAČNÍ POKYNY 1. Školení se koná ve dnech 5.3. a 6.3. 2015 v hotelu Jezerka s.r.o. Ústupky 278, 538 07 SEČ. K hotelu se dostanete z obce Seč směrem Hlinsko po silnici č. 343 na Ústupky, kde jsou směrovky

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Veletrh DSB Dřevo a stavby Brno je samostatným veletrhem v rámci Stavebních veletrhů

Více

2. ročník Konference Národních geoparků

2. ročník Konference Národních geoparků Geopark Ralsko, Rada národních geoparků a Česká geologická služba se záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, ministryně pro místní rozvoj Věry Jourové, ministra zemědělství Mariana Jurečky, ministra

Více

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Vás za podpory projektu OPVK Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu srdečně zve na konferenci OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A

Více

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015

Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015 Zásady hospodaření s finančními prostředky ZO OSŽ Ostrava pro rok 2015 Veškerá plnění jsou nenároková a vztahují se pokud není uvedeno jinak pouze na aktivní členy ZO OSŽ Ostrava a případně i na rodinné

Více

Návrh prostranství v centru obce Těškovice. Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014

Návrh prostranství v centru obce Těškovice. Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014 Návrh prostranství v centru obce Těškovice Ing. arch. Ing. Marcel Kupka, 6/2014 Klady, zápory a současný stav Letecký pohled rok 2009 Řešené území - Nejednotné, částečně separované zahrady Mš, Zš a zahrada

Více

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ

VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ Projekt ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ NA ZŠ Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 červen 2007 prosinec 2008 Základní škola, Městec Králové, Náměstí Republiky 303 ZŠ, Nám. Republiky

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

organizační pokyny časový plán

organizační pokyny časový plán organizační pokyny časový plán Vážení vystavovatelé, v zájmu zabezpečení hladkého průběhu veletrhu Vás prosíme, abyste věnovali pozornost následujícím důležitým informacím: Název akce: JOBS EXPO 2013 mezinárodní

Více

Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj

Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj Zpravodaj 13 Obsah čísla: 1) Pozvánka na Valnou hromadu, která se koná 23. 5. 2009 od 8:00 ve firmě HOBES s.r.o. v Horním Benešově 2 2) Návrh rozpočtu

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen NOPRM )

Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen NOPRM ) Ministerstvo zemědělství Čj.: 74248/2014-MZE-17221 V Praze, dne 9. prosince 2014 Národní ozdravovací program pro ozdravení rozmnožovacího materiálu (dále jen NOPRM ) ovocných rostlin, révy a chmele v České

Více

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ /

- zahájení projektu Ekosystém -louka zdravý životní styl viz příloha č.1 /koordinátor EVVO/ / Roční realizační plán EVVO na školní rok 2013 2014 1. Roční realizační plán EVVO Cíle EVVO na SpZŠ Úpice - vypěstovat v žácích kladný vztah k životnímu prostředí - upevnit návyk třídit odpad - naučit šetřit

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

RAJONIZACE OVOCNÝCH DRUHŮ V ČR (Zonalizace ovocnářské výroby)

RAJONIZACE OVOCNÝCH DRUHŮ V ČR (Zonalizace ovocnářské výroby) RAJONIZACE OVOCNÝCH DRUHŮ V ČR (Zonalizace ovocnářské výroby) Specifická charakteristika pěstitelských oblastí z hlediska vhodnosti přírodních podmínek pro jednotlivé ovocné druhy a jejich podnože v ČR.

Více

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011

Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 Zpráva o činnosti v Domově pro osoby se zdravotním postižením Severní Terasa v roce 2011 V průběhu roku 2011 došlo ke změnám v našem zařízení zejména ve druzích poskytovaných služeb. Z důvodu dlouhodobé

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Občanské sdružení Bezva prázdniny

Občanské sdružení Bezva prázdniny Občanské sdružení Bezva prázdniny IČO: 270 55 175 www.bezvaprazdniny.cz info@bezvaprazdniny.cz Výroční zpráva Občanského sdružení Bezva prázdniny za rok 2007 1. Vznik Občanského sdružení Bezva prázdniny

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

Úřad práce v Pardubicích

Úřad práce v Pardubicích Úřad práce v Pardubicích Seminář v rámci mikroprojektu EUROPRACA SUDETY Pardubice, 17.12.2009 Odbor zprostředkování Mgr. Monika Mannová Oblasti a mikroregiony Pardubického okresu Rozdělení oblastí v Pardubickém

Více

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin

Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Český Merán o.p.s. Vítkovo náměstí 69 257 92 Sedlec-Prčice IČ: 26 45 84 20 Zápis ze schůze zakladatelů obecně prospěšné společnosti Český Merán ze dne 11. 2. 2007 v Prčici od 17 hodin Přítomní zakladatelé:

Více

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA

SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA SPOLEK VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB MÍSTOPŘEDSEDA Ve Zlíně dne 25.3.2015 Vážení obchodní přátelé, v součinnosti s plenárním zasedání ředitelů a statutárních zástupců Spolku veřejně prospěšných služeb v České

Více

NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007,

NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007, MĚSTO TŘINEC NAŘÍZENÍ MĚSTA TŘINCE Č. 2/2007, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ŘÁD Schváleno: 16.4.2007 Vyvěšeno: 25.4.2007 Sejmuto: 11.5.2007 Účinnost: 10.5.2007 Zpracovatel: Odbor živnostenský úřad Změna: 1.5.2013,

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

Záznam z valné hromady TJZ konané 3. května 2011

Záznam z valné hromady TJZ konané 3. května 2011 Záznam z valné hromady TJZ konané 3. května 2011 1) Zahájení Valnou hromadu (VH) zahájil předseda Ing. Petr Zajíček v 18:10 hod. V úvodu seznámil přítomné s deníčkem předsedy přehledně ukazující na činnost

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

Bilanční diagnostika 2. národní seminář

Bilanční diagnostika 2. národní seminář Bilanční diagnostika 2. národní seminář 17. - 18. 1. 2013, Kutná Hora Zpráva z jednání + fotodokumentace Téma a náplň druhého semináře, který byl zaměřen na problematiku vzdělávání a diagnostických nástrojů

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2012

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 42 664 91 Ivančice Výroční zpráva 2012 1. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se

Více

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin

Polní dny lnu, konopí, kmínu a luskovin APRIM jedinečná odrůda kmínu l První česká odrůda ozimého kmínu l Vysoký výnos nažek l Uniká poškození hálčivcem l Termín se srpen - po sklizni předplodiny si Vás dovolují pozvat na Polní dny lnu, konopí,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

Program. Regionální úvěr RPZ. pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011)

Program. Regionální úvěr RPZ. pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011) Program Regionální úvěr RPZ pro malé a střední podnikatele ve Zlínském kraji (s platností od 1.7.2011) Program je realizován podle Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Stanislav Tlášek a Jaroslav Louda.

Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová, ověřovateli zápisu byli jmenováni pan Stanislav Tlášek a Jaroslav Louda. ZÁPIS z veřejného 73. zasedání (4/2009) DSO Mikroregionu Český ráj konaného dne 13.11.2009 v Obci Hnanice, okr, Znojmo Přítomni: viz. presenční listina Zapisovatelem byla jmenována paní Lásková Soldátová,

Více

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_07 Název materiálu: Zpracování zeleniny II Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Zelenina

Více

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014

PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 PŘEHLED AKCÍ PRO SENIORY 2014 15. 2. a 26. 2. 2014 TVOŘIVÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY Pro seniory DPS Hladnovská, Ostrava Muglinov a DPS Heřmanická, Slezská Ostrava jsme přichystali tvořivé odpoledne, ve kterém

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

Ovocná oáza v malém prostoru. Ovoce na terasy a balkóny.

Ovocná oáza v malém prostoru. Ovoce na terasy a balkóny. Příslušenství. Pro optimální péči o ovocné stromky a keře se zeptejte našich odborných poradců na vhodné příslušenství: Ovocná oáza v malém prostoru. Ovoce na terasy a balkóny. Floraself zahradnický substrát

Více

Nářezové salámy Globus

Nářezové salámy Globus Nářezové salámy Globus Řeznictví Dobroty z našeho řeznictví Vám vždy zavoní... Na svačinu nebo na výlet i na pohoštění návštěvy Na čerstvost máme vlastní recept Ano, na čerstvost a kvalitu máme opravdu

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Statutární město Brno, městská část Brno-střed Provozní řád tržiště v parku na Moravském náměstí

Statutární město Brno, městská část Brno-střed Provozní řád tržiště v parku na Moravském náměstí Statutární město Brno, městská část Brno-střed Provozní řád tržiště v parku na Moravském náměstí Rada městské části Brno-střed (dále též RMČ BS), na svém 17. zasedání, konaném dne 13. 4. 2015 schválila

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy)

Program pro skupiny: Cena: Kč 1.150, -/os.ubytování v hotelu (Kč 990,-/os. ubytování nad vinnými sklepy) Krajinou Lichtenštejnů Přijeďte se přesvědčit o jedinečnosti Lednicko-valtického areálu. Tento unikátní park o rozloze okolo 280 km2 tvořil mocný rod Lichtenštejnů po dobu tří staletí a od roku 1996 je

Více

středa 14. září 2011 Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr

středa 14. září 2011 Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH VÁS ZVE NA

Více

RADA KLUBU VOJENSKÝCH DŮCHODCŮ TÁBOR. ZPRAVODAJ klubu vojenských důchodců Tábor na rok 2015 (zkrácený výběr)

RADA KLUBU VOJENSKÝCH DŮCHODCŮ TÁBOR. ZPRAVODAJ klubu vojenských důchodců Tábor na rok 2015 (zkrácený výběr) RADA KLUBU VOJENSKÝCH DŮCHODCŮ TÁBOR ZPRAVODAJ klubu vojenských důchodců Tábor na rok 2015 (zkrácený výběr) leden 2015 1 I. ZÁKLADNÍ INFORMACE O KVD Provoz klubu a) V zimním období od 6. 1. do 27. 5. 2015

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

ZPRAVODAJ ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ. Územního sdružení Brno-venkov 2/2011 KONTAKTY ZMĚNY NALÉHAVÉ ÚKOLY

ZPRAVODAJ ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ. Územního sdružení Brno-venkov 2/2011 KONTAKTY ZMĚNY NALÉHAVÉ ÚKOLY ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZPRAVODAJ Územního sdružení Brno-venkov 2/2011 KONTAKTY ZMĚNY 1. Sídlo sekretariátu je v prostorách ALFA PROPERTIES s.r.o., bývalá Mosilana, ulice Křenová 19, 602 00 Brno. Areál

Více

suroviny OVOCE ZELENINA KVĚTINY TRÁVNÍK BYLINKY ORCHIDEJE www.biocin.cz

suroviny OVOCE ZELENINA KVĚTINY TRÁVNÍK BYLINKY ORCHIDEJE www.biocin.cz ývyrobeno z biologicky pěstovan suroviny ch rostlin OVOCE ZELENINA KVĚTINY TRÁVNÍK BYLINKY ORCHIDEJE www.biocin.cz RADOST Z PĚSTOVÁNÍ Bohatší květy Větší plody Ovoce a zelenina plná vitaminů Silnější rostliny

Více

Hradec Králové, úterý 5. června 2012 Hotel Tereziánský dvůr

Hradec Králové, úterý 5. června 2012 Hotel Tereziánský dvůr SPOLEČNOST VODNÍ ZDROJE EKOMONITOR SPOL. S R.O. AKREDITOVANÁ U MINISTERSTVA VNITRA ČESKÉ REPUBLIKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ A ČLEN ASOCIACE INSTITUCÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH a ZDRAVOTNÍ

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU DOTAČNÍHO TITULU 3.d. za dobu řešení 2008 2013 1. TITULNÍ LIST Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.3.2011 ve Svojanově

Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.3.2011 ve Svojanově Zápis z jednání VV KSH Pardubického kraje ze dne 29.3.2011 ve Svojanově Přítomni : - dle prezenční listiny ( příloha zápisu) Program jednání : 1) Zahájení, 2) Zpráva starosty KSH 3) Informace z ústředních

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ.

PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. PIONÝRSKÁ SKUPINA KOLO KOLOVEČ CO VÁS ČEKÁ. AKCE, DÍLNY, VOLNOČASOVÝ KLUB, AIRSOFT, TÁBOR leden červenec 2012 NABÍDKA ČLENSTVÍ Staňte se členy Sdružení PIONÝR Pionýrské skupiny Kolo Koloveč členský příspěvek....

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013

EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 EkoCentrum Brno Výroční zpráva za rok 2013 Obsah Stěžejní aktivity v roce 2013 Valná hromada Finanční zpráva Členství ve sdruženích Poděkování Stěžejní aktivity v roce 2013 V roce 2013 jsme úspěšně zakončili

Více

Zahájení provedl Dr. Černý, který uvítal všechny účastníky zasedání.

Zahájení provedl Dr. Černý, který uvítal všechny účastníky zasedání. Zápis z jednání Rady Asociace středních školy oborů kadeřník a kosmetička ČR ze dne 11. 10. 2007 Jednání bylo přítomno 9 z 13 členů Asociace. Omluveni : SŠ Liberec, SŠ Žďár nad Sázavou Neomluveni : SŠ

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více