ZAHRÁDKÁŘSKÝ ZPRAVODAJ Č. 2 - BŘEZEN 2013 VYDÁVÁ ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ PARDUBICE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAHRÁDKÁŘSKÝ ZPRAVODAJ Č. 2 - BŘEZEN 2013 VYDÁVÁ ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ PARDUBICE"

Transkript

1 ZAHRÁDKÁŘSKÝ ZPRAVODAJ Č. 2 - BŘEZEN 2013 VYDÁVÁ ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ PARDUBICE 1

2 Z P R A V O D A J č.2 / 2013 Březen vydává Územní rada Českého zahrádkářského svazu v Pardubicích Klášterní ul. č. 54, Pardubice - tel , Úřední hodiny: Pondělí 9.00 až hodin (předseda), středa až hodin Vážení přátelé, předsedové a funkcionáři organizací: Zpravodaj vychází v této podobě již sedmý rok a stále se přesvědčujeme, že není využíván k informovanosti Vašich členů, členů organizací. Již před nějakou dobou jsme Vás žádali, abyste náš Zpravodaj, stejně jako Věstník Republikové rady Českého zahrádkářského svazu či časopis Zahrádkář, využívali pro informace svých členů formou kolování a hlavně na vývěskách a nástěnkách v osadách, obcích, městech. Při styku s členy Vašich organizací se však přesvědčujeme, že tomu tak není. Členové nevědí, že je možno získat levněji hnojiva, chemické postřiky, sadbový materiál, čím se má stříkat proti chorobám a škůdcům apod. Chce to sice většinou věnovat čas některého z členů výboru, aby uvedené zajistil, ale na druhou stranu je to péče o vlastní členy, zahrádkáře. Možná, že Vám i někteří poděkují. 1/ Seminář představitelů RR ČZS s předsedy, hospodáři a revizory Hradeckého a Pardubického kraje. Některé závěry z jednání jsou velice zajímavé i pro Vás představitelé Základních organizací a proto ve zkratce uvádíme : - a/ Registrační listy ( RL ) a Identifikační číslo organizace ( IČO ) - každá organizace, která má právní subjektivitu může vystupovat při jednání s Městským úřadem, Obecním úřadem, Finančním úřadem, Pozemkovým fondem, peněžními ústavy pod názvem, který je evidován na Ministerstvu vnitra (na internetu je možno vidět v systému ARES Administrativní registrace ekonomických subjektů), - každá organizace, která komunikuje s výše uvedenými úřady, musí mít své vlastní IČO, dřívější systém společného IČO s okresní organizací již dávno neplatí, - organizace, které nemají vlastní IČO navštíví Krajskou správu Českého statistického úřadu v Pardubicích a požádá o IČO, - Registrační listy ještě nezajistily následující organizace našeho okresu ZO ČZS Opatovice nad Labem, Přelouč I., Voleč, Semín, Pardubice U Trojice, Počáply, Pardubice Halda I., Ráby Podhradí, Pardubice Chrpa. b/ Revizní činnost na ZO ČZS - revizní činnost je nutno přizpůsobit místním podmínkám viz Věstník ČZS č. 1/2011, - činnost revizních skupin základních organizací je třeba věnovat nejen kontrole finančních operací, provádění inventarizace majetku, skartaci běžné korespondence, ale i včasnému uhrazení členských příspěvku! Pro připomenutí sdělujeme: U členských známek na aktuelní rok je platba do 31. března příslušného roku. Vratky neprodaných členských známek musí ZO vrátit do Prahy nejpozději do konce září konkrétního roku. 2

3 c/ Ekonomická oblast informace o skutečnostech, které na nás požadují kontrolní orgány při jejich kontrolách - činnosti, vykonávané za úplatu (placená činnost v moštárně, přednášková činnost, placený odvoz materiálu apod.), je nutno provádět prostřednictvím Dohody o provedení práce, dále jen DPP - na DPP je možno odpracovat 300 hodin ročně a hodinová sazba by neměla být menší než 48,10 Kč, srážková daň je 15% - DPP by měla být uzavřena písemně před započetím práce a na akcích je nutno mít jejich kopie pro případné kontroly, - u všech DPP je nutno vést zjednodušený mzdový list, - nelze uvádět v DDP odměny za funkční požitky, protože tyto podléhají zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Jak jsme již dříve upozorňovali, mělo by být v zápise ze schůze uvedeno, že se u funkcionářů ZO ČZS jedná o funkce dobrovolné, bez nároku na funkční odměnu, - od se vztahuje i pro DDP povinnost odvodu úrazového pojištění do Kooperativy a České pojišťovny a to ve výši 100,- Kč za čtvrtletí při jakémkoli počtu DDP, - provozovatelé moštáren mají povinnost předat na Finanční úřad registraci jako právnická osoba k přiznání daně (i když nemají žádnou daňovou povinnost- (Daňový řád 38). - členům organizace nelze dávat odměny formou poukázky nebo hotovost, ale formou konkrétní věcné odměny, - při proplácení cestovních náhrad postupovat dle Zákoníku práce, tj. v současné době 3,60 Kč/km a podle technického průkazu spotřeba krát prům. cena benzínu 95 oktanů (nyní je stanovena 36,10 Kč/lt.), - s řidičem je třeba sepsat tzv. Nepojmenovanou smlouvu - vzor ve Věstníku ČZS č. 1/2011. Může být podepsána na celé funkční období nebo na jednu konkrétní akci. - pokud je usnesením orgánu ZO, příp. ÚS stanovena jednotná cena za km (např. 5,- Kč/km), pak musí toto být napsáno na tiskopise cestovních náhrad a jen se souhlasem řidiče na cestovním příkaze po skončení pracovní cesty, - pokud zahrádkář použije k návštěvě zahrádkářské akce vlastní auto (jede sám), lze toto proplatit podle ujetých km ve výši cestovného vlakem nebo autobusem. - u pokladních dokladů je nutné, aby byly podepsány 2 členy výboru a na konci roku schválit hospodaření na členské schůzi, - finanční prostředky organizace ČZS nesmí být uloženy na vkladních knížkách na jméno člena výboru nebo na soukromém účtu, nutno založit sporožirový účet pro neziskovou organizaci u některého peněžního ústavu. Tiskopisy a formuláře je možné si stáhnou z internetu, webových stránek Českého zahrádkářského svazu 2/ Navštívili jsme : - ZO ČZS Pardubice čtvrtek 14. února 2013 soutěž O nejchutnější zelí Funkcionáři ZO ČZS Pardubice město uspořádali již 7. ročník soutěže o nejchutnější nakládané zelí ze zeláku i ze sklenice. V restauraci Dašický dvůr se sešlo 40 návštěvníků, kteří si v průběhu večera si poslechli odborné zahrádkářské přednášky. Přednášející Ing. Teichmann z firmy Symbio-m z Lanškrouna (* viz odborná část) pohovořil o výzkumu a výrobě přírodních přípravků k výživě a ochraně rostlin. Součástí přednášky byla ukázka přípravků a jejich použití. Přítomní nakonec obdrželi i vzorky přípravku k odzkoušení. Dalším přednášejícím byl p.němce z Uhřetic, jehož velkoobchod Zahrádkářské potřeby je schopen dodávat potřeby pro drobnopěstitele ve velkoobchodních cenách, přednášky doplnil 3

4 p. Růžička Vladimír o ukázky sortimentu budek a krmítek pro ptáčky. Nakonec př.hlubocký a př. Hrstka, oba OOI ÚS ČZS Pardubice, přítomné vyzkoušeli ze znalostí zahrádkářských i z historie Pardubic. V době přednášek pracovala soutěžní komise ve složení př. Dr. Hladká, Topičová, Žižka a Hlavsa. Ochutnali postupně 14 vzorků kysaného zelí, ohodnotili kvalitu a chuť, spočítali body a vypracovali pořadí. Garant akce př. Hrstka pak odměnil 10 nejchutnějších vzorků zelí cenami od sponzorů. Na předních místech se umístilo zelí pí. Špačkové z Němčic a p. Koblihy z Pardubic, dále se umístili p. Kovařík, pí, Čapková, pí. Dr. Hlavsová, p. Lavický, p. Matušík, p. Jelínek, p. Havliger. Všem sponzorům, kteří nám věnovali předměty pro vítěze i pohoštění pro všechny účastníky přednášek a soutěže za pořadatele akce děkujeme. ZO ČZS Chvaletice úterý 27. února Výroční členská schůze Zaplněný malý sál Kulturního domu v Chvaleticích se stal základnou pro jednání výroční členské schůze základní organizace. Po úvodních formálních bodech programu VČS seznámil předseda s činnosti za rok 2012, zprávou o hospodaření a rozpočtem na rok Vedoucí revizní skupiny seznámil přítomné s bezzávadnou revizí hospodaření. Další čas vyplnila diskuse, ve které přítomní vedli rozpravu na téma převodů pozemků, provozování vodovodního řádu v kolonii, opravy společného majetku a občas nevhodné mezilidské vztahy mezi zahrádkáři. ZO ČZS Svinčany sobota 2. března - Výroční členská schůze Předseda organizace za přítomností předsedy chovatelů a dalších hostů, zhodnotil činnost organizace za rok Výboru se podařilo uspořádat pro své členy i širší veřejnost instruktáž o pěstování jádrovin Ing. Jaroslavem Nevole. V dubnu se podařila veliká akce pod názvem Velikonoční jarmark. Tuto akci navštívilo celkem 1100 návštěvníků, kteří si prohlédli jednak výstavu velikonočních dekorací, jarní květiny, orchideje, kaktusy, ptačí budky a krmítka. Po celou dobu probíhal i doprovodný program ve spolupráci s místními hasiči. Úspěšná byla i podzimní výstava ovoce, zeleniny a květin s bohatým kulturním programem a možností nakoupit zahrádkářský materiál. Výstava proběhla společně s výstavou chovatelů drobného hospodářského zvířectva. V dalším období se pak organizace podílela na akci Obecního úřadu - Mikulášská nadílka pro dětí ve Svinčanech. Přítomní pak ještě prodiskutovali plán činnost na rok Mezi úkoly pro výbor se tedy objevil tradiční Velikonoční jarmark, zájezd do Lysé nad Labem, skanzenu v Přerově nad Labem, uspořádání podzimní výstavy ovoce, zeleniny a květin, spolupráce s chovateli a obcí, účast na okresní výstavě v Lázních Bohdaneč. ZO ČZS Holice neděle 3. března - Výroční členská schůze V plném sále restaurace Černý kůň a za účastí hostů ze ZO Roveň, SZO Dagla, zástupců holických chovatelů a včelařů zahájil př. Pavel Müler výroční členskou schůzi. Po formalitách VČS seznámil předseda ve své zprávě přítomné s bohatou činností ZO, uskutečněném autobusového zájezdu na jarní výstavu Flora Olomouc a Arboretum v Bystrovanech, besedami př. Ing. Sádovské, Kozáka, Boukala na členských schůzích. V souvislostech s uskutečněním výstavy ovoce, zeleniny a květin a účast na výstavách v Lázních Bohdanči a Častolovicích se předseda zmínil o nepřízni počasí a tím i menším počtu vystavovatelů. Přesto se však vystavovatelé měli čím pochlubit včetně 40 druhů melounů př. Kozáka. Výbor pro své členy zajistil v minulém období sadbový materiál, rouby nových odrůd, hnojiva a postřikové látky za výhodných podmínek, na výborových schůzích vždy proběhne výměna zkušeností a mnoho odborných rozprav. Dobře byla hodnocena i spolupráce 4

5 s Městským úřadem Holice, zahrádkáři Rovně, jiřinkáři Dagly, holickou Semprou a Květenou Holice. Členové výboru, hospodář, pokladní, předseda revizní skupin, postupně přednesli své zprávy za rok Výbor se zabýval a členy seznámil s návrhem plánu akcí na rok 2013, kde kromě již tradičních akcí a činnosti, nebude chybět tematický zájezd, přednášky a také brigádnická činnost okolo moštárny. Výbor již tradičně odměnil poukázkou na zakoupení dárkových balíčků a poděkováním za činnost svým členům dožívajícím se kulatých výročí. Přítomní po schválení všech plánů včetně usnesení se rozešli k nedělnímu obědu. ZO ČZS Sezemice neděle 3. března Výroční členská schůze Pro plně zaplněný sál zahrádkářské klubovny přednesli předseda, pokladní a předseda revizní skupiny zprávy. Předseda se zmínil o pravidelných měsíčních členských schůzích s přednáškami, oslavách významných jubileí členů, uspořádání plesu, brigádnické činnosti a velikonoční výstavě. Úspěšné byly zájezdy do Kroměříže a Věžek, Litoměřic, Doksan, Veselý kopec, Kočí, na koncert do Rovně a vánoční výstavu. Předseda poděkoval členům za aktivní přístup k činnosti organizace. Diskuse se rozvinula kolem činností na další období, zejména výstavnictví, pořádání plesu a zájezdů. Přítomní velice kladně hodnotili akce, které se konají v rámci členských schůzí mikulášské nebo vánoční posezení. A tak se do plánu dostala přednáška Dr. Řeháka, oslava Svátku matek, výlet do Litomyšle, tradiční opékání vuřtů, účast na zájezdu ÚS na Moravu a další tradiční akce. Byla konstatována potřeba opravy střechy nad klubovnou a moštárnou. ZO ČZS Pardubice město sobota 9. března - Výroční členská schůze Ve své zprávě předseda zhodnotil činnost organizace v uplynulém období. Zmínil se o tradičních soutěžích pořádaných pro občany Pardubic, o zájezdu do Čáslavi a na zámek Kačina, Po přednesení dalších zpráv o hospodaření a revizní zprávě, přednesl předseda plány na další období. V plánu mají pokračovat v tradičních akcích pro své členy, např. pořádání tradičních soutěží o nejchutnější nakládané okurky a kyselé zelí, uspořádání Dne Země na Matičním jezeře v Pardubicích, návštěva Východočeského divadla v Pardubicích, plavba lodi Arnošt a přednášky s odbornou tématikou. Nedílnou součástí bylo odměnění členů organizace dožívajících se významných životních jubileí a vystavovatelů na okresní výstavě v Lázních Bohdaneč. Součástí výstavy byly pak přednášky zástupce firmy AZ-Garden z Černé za Bory, př. Hrstky a Hlubockého na odborná témata. ZO ČZS Pardubice Jesničánky středa 13 března Výroční členská schůze Při zaplněných zasedacích místnostech č.1 a 2 v Kulturním domě Dukla, funkcionáři výboru zhodnotili činnost celé organizace za minulé období. Předseda organizace seznámil přítomné zevrubně se situací osadního života a aktualitami, které se v následujícím období budou muset řešit. Výbor organizace pro své členy v minulém roce zajišťoval odkoupení pozemků od PF ČR, hnojiva za výhodnou cenu, přistavení kontejnerů na zelený odpad. Nemilou záležitostí byly krádeže, které výbor řešil ve spolupráci s Policií. Následovaly zprávy pokladníka výboru a revizní skupiny, předání odměn a poděkování zasloužilým členům kolonie. Po krátké diskusi, přijetí usnesení a plánu činnosti na další období byla schůze zakončena. 5

6 ZO Kostěnice pátek 15. března Výroční členská schůze Schůze byla zahájena tentokrát přednáškou Ing. Václava Kozáka jr. o pěstování melounů. Přítomní se zájmem sledovali jak pěstovat melouny, aby dosáhli výpěstky až 20 kg a mohli se pochlubit na výstavě v Dašicích a v Lázních Bohdanči. Zájemci se mohou více dozvědět na webových stránkách Další průběh schůze se nijak nelišil od jiných výročních schůzí, byly předneseny zprávy předsedy, pokladní a revizora. Jednání byla přítomna místostarostka obce pí. Jana Víchová, která v diskusi přislíbila spolupráci s organizaci i v dalším období. Předseda zrekapituloval činnost chronologicky, jak akce proběhly. Hodnotil první ročník soutěže o nejchutnější sladkokyselé okurky, kde se vítězkou stala př. Ludmila Voříšková. Další akcí byl autobusový zájezd s důchodci do Častolovic, Holic a Velin. Kladně hodnotil aktivitu některých členů, kteří se svými výpěstky presentovali na podzimní výstavě v Dašicích. Předseda dále přednesl i plán činnosti na rok 2013, kde spoléhají i nadále na spolupráci s důchodci, účasti na výstavě v Dašicích, Předseda ZO ČZS Dašice byl schůzi přítomen a jednání pozdravil a nabídl další spolupráci. SZO Dagla pěstitelé jiřinek sobota 16. března Výroční členská schůze V sobotu ráno se sešli členové Specializované ZO Dagla z celé republiky na výroční členské schůzi, tentokrát v Rytířském sále pardubického zámku. Tradičně ještě před zahájením schůze byla velice srdečná a přátelská atmosféra, přítomní si vyměnili pěstitelský materiál. Po úvodních zprávách o činnosti, pokladní a revizní komise se rozproudila diskuse o problematice členů organizace. Součástí schůze bylo předání poháru předsedy Územního sdružení Pardubice za nejlepší semikaktusovité a kaktusovité jiřinky na výstavě v r př. Vladimíru Nedeliakovi z Prahy. Dále byla předána Čestná uznání ÚS ČZS Pardubice dalším přátelům ZO Dagla za aktivitu a výstavnickou činnost. Schůzi ukončila velice oblíbená a přítomnými členy kladně hodnocená bohatá tombola jiřinkových hlíz a dalších potřebných předmětů. Zajímavosti a rady pro pěstování jiřinek můžete najít na internetu na adrese ZO ČZS Dubany sobota 16. března 2013 Výroční schůze Za přítomnosti členů organizace z Duban, Třebosic a Starého Máteřova byla zahájena výroční schůze. Předsedající uvítal přítomné starosty a zástupce Obecních úřadů uvedených obcí a patrona organizace p. Kopřivu, vedoucího Zahradnického centra. Nově zvolený předseda Jan Konvalinka přednesl zprávu o činnosti a předal slovo referentovi přes kulturu př. Huňáčkovi. Ten vyhodnotil činnost chronologicky podle jednotlivých měsíců, což představovalo zahrádkářský ples, výlet společně s důchodci do Vraclavi, 5. ročník grilování v Třebosicích, zájezd do Českých Budějovic na Zemi živitelku, vlastní výstavu a účast na okresní výstavě v Bohdanči, květinovou zábavu vč. tomboly v Dubanech. Pro rok 2013 dubanští plánují opakovat výlet s důchodci, grilování, návštěvu letiště, zájezd do Lysé nad Labem a tradičně již výstavu, květinovou zábavu a účast na výstavě v Bohdanči. Novinkou v plánu je zasazení tří zahrádkářských stromů (1 dub a 2 lípy) v obcích regionu. V průběhu nebylo opomenuto poděkování za činnost bývalému předsedovi př. Jaroslavu Divišovi, a přání jubilantům. Raritou bylo přijetí nového člena ZO ČZS Dubany tříměsíční Barborky. Závěr patřil usnesení a občerstvení. ZO ČZS Přelouč I. středa 20. března 2013 Výroční členská schůze Na obvyklém místě se sešli členové organizace, aby zhodnotili činnost za minulý rok a připravili na rok probíhající. Zahrádkáři v Přelouči využívají pro propagaci své činnosti 6

7 vlastní prodejnu se zahrádkářským zbožím. Přítomným se líbil uskutečněný zájezd do Kopidlna a na zámek Loučeň. Na rok 2013 výbor nabízí členům opět zájezd, uspořádání bude ovlivněno přihláškami. Výbor je připraven pro své členy půjčovat štěpkovač a zajistit levný žampionový substrát. Pro malý počet přítomných nebylo možno odhlasovat usnesení. ZO ČZS Roveň pátek 22. března - Výroční členská schůze Sál Kulturního domu v Horní Rovni byl svědkem zahájení schůze kulturním programem mladší sekce hudebního souboru BAŠAPA pod vedením sbormistra p. Františka Machače. Po navození příjemné atmosféry jsme spolu se starostkou obce pí. Ivou Vinařovou, čestným členem ZO Mgr. Břetislavem Zahálkou a zástupci spolupracujících organizací hasičů, důchodců, ČČK, zástupců ZO ČZS Holice, Dašice a SZO Dagla vyslechli hodnotící zprávy a plán činnosti na další období. Výbor se mohl pochlubit bohatou činností, zejména tradičním Zahrádkářským plesem, Moravským večerem v Komárově, spolupráci se školou v péči o zeleň, mnohými odbornými přednáškami na členských schůzích i pro nečleny ČZS, uskutečněním podzimní výstavy na téma Naše krásná země Česká, vánoční výstavy, účasti na degustaci jablek v Častolovicích, zájezdem do Kroměříže, zajištěním sadbových brambor. V letošním roce jsou již zahrádkáři po plese a připravují 10 členských schůzí s přednáškami, výstavu na 21. až 23. září, Moravský večer na a vánoční výstavu na 7. až V průběhu schůze byly odměněny zahrádkáři a příznivci organizace za dobrou práci, výbor nezapomněl ani na životní jubilea svých členů a potěšil je kytičkou a mlsem. Předsedovi ZO ČZS př. Josefu Bačinovi byla předána Zlatá medaile Rapublikové rady ČZS za jeho dlouholetou a úspěšnou činnost pro zahrádkářské hnutí. V závěru schůze se ještě jednou prezentoval soubor Bašapa, tentokrát v plném obsazení. Po hodinovém vystoupení na závěr ještě následovala tombola s velkým množstvím krásných cen. ZO Staré Čivice sobota 23. března Výroční členská schůze Zasedací místnost Zahrádkářského domu byl tentokrát naplněn velkou návštěvou svých členů. Za přítomnosti starosty MO č.vi p. Petra Králíčka a zástupců ZO ČZS Dubany jsme vyslechli zprávy představitelů organizace. Bylo zajímavé slyšet o aktivitě členů v pořádání podzimní výstavy, uskutečnění soutěže o nejchutnější jablkový štrúdl, zpracování 1700 kg jablek v moštárně, účasti na okresní výstavě v Bohdanči, zajišťování pěstitelského a sadbového materiály. Úspěšná je i spolupráce s Městským obvodem č.vi., místním Sborem hasičů a sousední ZO ČZS Dubany. Pro rok 2013 je kromě zahrádkářské činnosti plánována sanace vlhkého obvodového zdiva Zahrádkářského domu. Předsedou ÚS ČZS Ivanem Sádovským byly předány organizaci a jednotlivcům diplomy za účast na okresní výstavy Zahrádkářská Bohdaneč. Závěrem si přítomní poslechli a prohlédli něco málo zajímavého z cest po Skandinávii. Na malou organizaci činnosti nad míru a pro poučení ostatních. Díky. ZO ČZS Dašice sobota 23. března Výroční členská schůze Za přítomnosti člena představenstva ÚS ČZS Pardubice a předsedy ZO ČZS Roveň př. Josefa Bačiny, zahájil schůzi předseda ZO Dašice př. Miroslav Zeman. Činnost v roce 2012 byla bohatá na spolupráci s městským úřadem, organizací hasičů a Základní školou. Svými výpěstky se členové chlubili na výstavách v Dašicích, Rovni, Lázních Bohdaneč a v Častolovicích. I jejich plány na rok 2013 určitě přitáhnou další obyvatele Dašic do zahrádkářských řad. Výbor plánuje rozvoj patronátních styků, v současné době připravují Velikonoční výstavu a v přípravách je již posvícenská výstava ovoce, zeleniny a květin s kulturním programem ve spolupráci s Městským úřadem města Dašic. 7

8 ZO Veselí neděle 24. března - Výroční členská schůze Za účasti předsedy člena kontrolní skupiny ÚS ČZS Pardubice Jiřího Dvořáka přednesli členové výboru zprávy a předseda zhodnotil činnost za uplynulý rok. Zahrádkáři se podíleli na regeneraci zeleně v obci, provozují moštárnu, pravidelně se účastní akcí zahrádkářů z Vysokého Veselí a Veselí nad Moravou, spolu s dětmi Mateřské školy se účastní výtvarné soutěže. V průběhu schůze byla předána Čestná uznání dlouholetým členům organizace a vyhodnocení soutěže O nejkrásnější květinové seskupení obce V plánu na rok 2013 je počítáno s pokračováním zahrádkářských aktivit z minulého roku. Na závěr byla přednáška předsedy okresního svazu včelařů p. Evžena Báchora na téma Vznik medu a jeho léčebné účinky. ZO ČZS Svinčany sobota a neděle 23. a 24. března Jarní veletrh IV. Velikonoční jarmark a Jarní výstavu jsme shlédli v sobotu v areálu zahradnictví předsedy ZO ČZS Svinčany př. Ladislava Kubelky. Ve vnitřních prostorách areálu bylo možno shlédnout květinové dekorace z jarních květin, malované kraslice, výrobky typické pro jarní období a Velikonoce. Bylo možno zakoupit kaktusy, primule, petrklíče, venku pak byla nabídka medu, medoviny, pomlázek, kraslic, velikonočních dekorací a v neposlední řadě již ovocné i okrasné stromky. Pro děti byla připravena jízda na koníčkách. Vzhledem k mrazivému počasí přišel vhod gulášek, drštková polévka a teplá klobása. V nedalekém areálu hasičské zbrojnice bylo možno shlédnout ukázku staročeské zabíjačky a zakoupit prasečí dobroty. ZO ČZS Častolovice sobota 31. března Velikonoce svátky jara Přes velké potíže při přípravě výstavního areálu vlivem nečekané nadílky těžkého, mokrého sněhu jsme v areálu výstaviště Častolovice viděli bohaté expozice staročeských velikonočních tradic ve Východních Čechách. Bylo vidět ručně malované kraslice ve všech barvách a provedeních s praktickou ukázkou tvorby, praktické ukázky výroby perníků, drátkování a další velikonoční řemesla. Dále bylo možno shlédnout ukázky velikonočního stolu našich prababiček, různé velikonoční prostírání, výrobky z proutí, lýka, šustí, dřeva a dalšího dostupného přírodního materiálu, ukázka paličkování, praktická ukázka zdobení kraslic malbou a voskem. Ve velkém sále probíhala soutěž o nejlepší kolekci kraslic. Prodejní stánky byly zaplněny malovanými vajíčky, pomlázkami, velikonočními perníky, různou keramikou, proutěným zbožím, ozdobami připomínajícími příchod jara, ale také veliké množství zahrádkářských potřeb, květiny a okrasné stromky. Nenavštívili jsme: ZO ČZS Rosice nad Labem sobota 9. března Výroční členská schůze ZO ČZS se skládá z 5 osad. Výbor organizace i předsedové jednotlivých osad se potýkají s nepříjemným jednáním s majiteli pozemků pod osadami a nevstřícnosti státních orgánů. Účast některého z členů představenstva nebylo možno zajistit, vzhledem k tomu, že se konaly další výroční schůze a pozvánka ZO přišla až po schůzi výboru a v nerealizovatelném termínu. Informaci podají jistě zástupci ZO v plénu ÚS ČZS 16. dubna / Spolupráce s Integračním centrem sociálních aktivit KOSATEC Integrační centrum sociálních aktivit Pardubice provozuje celou škálu současných aktivit CAA. Prostor zde má sociální rehabilitace, osobní asistence, volnočasové aktivity, příprava k práci, poradenské a konzultační středisko bezbariérovosti a další. Chráněné dílny 8

9 (truhlářská, montážní, šicí, výtvarná), recepce, tréninková restaurace a kavárna, kuchyň a prodejna, kde pracují lidé s handicapem. Své místo tu má i společenský sál pro 100 osob. Stejně jako v loňském roce, kdy jsme zahájili vzájemnou spolupráci, pořádá CAA v Pardubicích v ČEZ aréně Abylimpiádu. 24. a 25. května Z naší strany by bylo na nejvýše vhodné pomoci poskytnutím brambor, zeleniny a ovoce pro zajištění stravování účastníků soutěží na Abylimpiádě ve dnech 24. a 25. května Proto se obracíme na vás, všechny naše základní organizace, aby se přihlásily na ÚS ČZS v Pardubicích s pomocí, kterou mohou poskytnout. 4/ Společenská kronika Dne 15. března 2013 jsme se rozloučili s dlouholetým zahrádkářem, aktivním předsedou ZO ČZS Pardubice Radost I., přítelem Miroslavem Kleinem, který podlehl následkům tragické nehody a opustil zahrádkáře v době, kdy připravoval bohatou činnost na rok Čest jeho památce. 5/ ÚS a ZO ČZS na nejbližší období připravují : ZO ČZS Dašice pořádá ve dnech 30. a 31. března 2013 od 9 do 17 hodin v Kulturním domě Dašice V e l i k o n o č n í v ý s t a v u. Součástí výstavy je výstava výtvarných prací žáků Základní a Mateřské školy v Dašicích, prodej muškátů, drobný prodej ovoce, a sušených plodů, prodej sadby, keramiky a dalších velikonočních výrobků. Ve dnech 12. až 14. dubna Vás zveme na 17. ročník prodejní výstavy Jarní pardubický veletrh ve výstavním a společenském centru IDEON Pardubice. Jarní prodejní pardubický veletrh je výstavou jarních trendů, kde mohou návštěvníci načerpat spoustu nových nápadů a inspirace. Je zaměřen na domov a bydlení (bytové doplňky a dekorace, nábytek), zahradu (dřeviny, květiny, semena a sazenice, floristické potřeby), sport a volnočasové aktivity, hobby, potřeby pro děti, lázeňské a rekreační pobyty a samozřejmě i spotřební zboží v podobě kosmetiky, šperků, bižuterie a oděvů. Součástí bude expozice časopisu Zahrádkář a Územního sdružení ČZS Pardubice. Zveme Vás na Den Země v Pardubicích v pondělí dne 22. dubna 2013 na Pernštýnské náměstí a k Matičnímu jezeru. Na co se můžete těšit a Perštýnském náměstí od 9 do 15 hodin: - stanoviště se sportovními, ekologickými, uměleckými soutěžemi, - tradiční jarmark, - kulturní vystoupení, - vstup zdarma do Východočeského muzea so expozice přírody (10 až 15 hodin) - celodenní soutěž Dojeď do Železných hor pokračování Dne Země u Matičního jezera od 11 do 17 hodin - přírodovědná procházka s odborným výkladem, poznávání rostlin - kuličkijáda, - symbolické odbahnění Maťáku - příprava na jaro zahrádkářská poradna (př. František Hlubocký a Josef Hrstka) - mykologická poradna 9

10 Den Země připravila Koalice nevládek Pardubicka vfe spolupráci s Pardubickým krajem. Akce se koná pod záštitou Ing. Pavla Šotoly, radního zodpovědného za sociální věci a neziskový sektor v rámci Evropského roku občanů Na organizaci akcí se podílí: Klub přátel Pardubicka, Český zahrádkářský svaz, Lesy České republiky, Česká abylimijská asociace, Tyflocentrum, Ekocentrum, ZŠ a PŠ Svítání a další. 8/ Plánujeme činnost územního sdružení ČZS na rok 2013 pravidelná zasedání představenstva ÚS ČZS každé první úterý v měsíci, kromě července, kdy bude v kanceláři dovolená jarní plenární zasedání ÚS ČZS Pardubice dne 16. dubna 2013, pozvánky posíláme s tímto Zpravodajem autobusový zájezd k našim přátelům, zahrádkářům na Moravu, termín bude ještě upřesněn a vám sdělen zasedání představenstva ÚS se zástupci ZO Pardubicka a Bohdanečska v měsíci září 2013 přesný termín bude upřesněn v měsících říjnu a listopadu výjezdní zasedání představenstva Územního sdružení do oblastí Holicka, Přeloučska v měsících říjnu a listopadu seminář členů revizních skupin základních organizací ČZS v rámci pardubického regionu. A jak budeme vystavovat v roce 2013? (jak jsme se dozvěděli) 31. srpna 1.září 2013 ZO Dagla výstava jiřinek Velké Opatovice září 2013 SZO Dagla Mezinárodní výstava jiřinek na Pardubickém zámku září 2013 ZO Dašice výstava ovoce, zeleniny a květin září 2013 ZO Holice - výstava ovoce, zeleniny a květin září 2013 ZO Dagla Mezinárodní výstava jiřinek Hejnice září 2013 ZO Sezemice, Staré Čivice, Svinčany - výstava ovoce, zeleniny a květin září 2013 ZO Roveň - výstava ovoce, zeleniny a květin září 2013 okresní výstava Zahrádkářská Bohdaneč října 2013 Zahrada východních Čech v Častolovicích října 2013 Výstava chryzantém v Hlinsku 7. a 8. prosince 2013 ZO Roveň vánoční výstava Žádáme předsedy organizací o potvrzení správnosti uvedených termínů, abychom včas mohli zajistit pravdivé informace pro ostatní zahrádkáře v regionu a prostřednictvím internetu i ostatní. Změny termínů jsou ještě možné, včas budeme informovat! V Pardubicích dne 28. března 2013 Za územní radu ČZS Pardubice předseda Ing.Ivan Sádovský 10

11 Odborná část: Z přednášky jsme zachytili a zpracovali pro Vás : Čtyřicet účastníků v sále restaurace Dašický dvůr vyslechlo přednášku Ing. Fr. Teichmanna o symbiotických houbách a jejich aplikaci v zahrádkářské praxi. Jedná se o produkci fy Symbiom z Lanškrouna Firma Symbiom, s.r.o. přináší všem pěstitelům pomoc při pěstování rostlin v podobě využití mykorhizních hub. Nabízíme řadu výrobků, které mají široké uplatnění a jsou výsledkem dlouholetého výzkumu a zkušeností. Základem je přátelský vztah mezi půdními houbami a rostlinou, odborně nazývaný MYKORHIZA. Vyzkoušejte produkty s mykorhizou a dopřejete rostlinám sílu, zdraví a krásu pomocí samotné přírody. Co můžeme očekávat po použití mykorhizních přípravků? Lepší a vyrovnaný růst rostlin Bohatší a zdravější kořenový systém, který bude schopen ve větší míře čerpat živiny z půdy Větší bohatství květů a plodů Nižší potřeba zálivky a hnojení Lepší překonání období sucha Rostlina nebude trpět při přesazování Zpevnění okolní půdy Ochrana proti některým půdním chorobám SYMBIVIT Jedná se o přípravek založený na využití skvělých vlastností mykorhizních hub. Jedná se o granulovaný přípravek, který má snadné použití a Vaše rostliny z něho budou moci čerpat to nejlepší pro jejich krásný růst a odolnost. Mykorhizní houby obsažené v Symbivitu se napojí na kořeny Vašich rostlin a budou růst, čerpat živiny z půdy a podporovat rostlinu po celý její život. Účinek SYMBIVITu: zlepšení výživy, růstu a zdravotního stavu rostlin lepší tvorba květů a plodů, větší výnos výrazně snížená potřeba zálivky a hnojení zvýšení odolnosti rostlin vůči stresu (sucho, přesazení, aj.) vhodné i pro použití rostlin pěstovaných ve svahu (vliv na zpevnění půdy) Vhodný pro: kvetoucí rostliny a většinu pokojových rostlin (růže, bramboříky, balkónové a truhlíkové květiny jako pelargónie, petúnie, verbeny, apod.) popínavé rostliny většinu okrasných jehličnanů (túje, tis, jalovec, cypřiš, apod.) některé okrasné stromy a keře (javor, jasan, jeřáb, apod.) zeleninu (rajčata, okurky, cibule, pórek, česnek, apod.) ovoce (jahodníky, maliníky, rybíz, jabloně, apod.) ošetření trávníků při jejich zakládání a údržbě SYMBIVIT RAJČATA A PAPRIKY Účinek přípravku SYMBIVIT RAJČATA A PAPRIKY: zvýšený obsah látek s antioxidačním účinkem 11

12 zlepšení výživy, růstu a zdravotního stavu zeleniny vyšší výnosnost a odolnost lepší chuťové vlastnosti zcela přírodní pěstování zeleniny výrazně snížená potřeba zálivky a hnojení Přípravek je vhodný do volné půdy, skleníků i fóliovníků. RHODOVIT - je tekutý a zcela přírodní přípravek speciálně určený k ošetření vřesovcovitých rostlin, především rododendronů, azalek, vřesů, vřesovců, borůvek, brusnic atd. Použití RHODOVITu je opravdu šťastné především u rododendronů, protože díky mykorhizním houbám zesílí jejich slabý kořenový systém a rostlina bude daleko silnější. Každý zahrádkář ví, že především rododendrony díky svému mělkému kořenovému systému jsou hodně náchylné na přemokření, nebo naopak na období sucha, kdy keřům chybí dostatečná závlaha. Taktéž je třeba neustále dodávat přísun živin, především dusíku, aby lépe a bohatěji kvetly. Všem zmiňovaným problémům můžete předejít pomocí použití přípravku RHODOVIT. RHODOVIT ovšem není skvělý jen pro rododendrony, ale prokazatelné jsou výsledky při pěstování borůvek. Vhodný je pro rododendrony, azalky, vřesy, vřesovce, borůvky, brusinky. Účinek RHODOVITu: zlepšení výživy a růstu Vašich rostlin zvyšuje kvetení a tvorbu plodů výrazně snížená potřeba zálivky a hnojení rostliny jsou odolnější vůči některým stresům životního prostředí jako je sucho, kořenové patogeny houbového původu, šok z přesazení, apod. zlepšení výživy zejména dusíkem, což má za následek zlepšení růstu, který je patrnější zvláště v podmínkách, kde je nedostatek živin nebo jejich snížená dostupnost. Obchodní oddělení: Bc. Petra Koudelná, Tel.: , Mobil: Nabídky spolupracujících organizací: 1/ Vydavatelství BAŠTAN, Olomouc nabízí ovocnářské publikace. vzhledem k nabídce slev při větším počtu objednaných publikací nabízíme naším zahrádkářům možnost objednat si následující pěkné publikace prostřednictvím Územního sdružení Pardubice. A) Pomologie drobné ovoce Skořápkoviny. Cena publikace je 265,- Kč, při objednávce nad 10 ks 200,- Kč, B) 1. díl Pomologie Jádroviny 160,- Kč 2. díl Pomologie Peckoviny 160,- Kč oba díly 260,- Kč C) Výhodná cena všech tří dílů balíčku 399,- Kč D) Nová publikace Stromy pro sídla a krajinu 365,- Kč - při zakoupení balíčku Pomologií 265,- Kč E) Časopis Vinař-sadař 6 čísel + 2 čísla Vinař a víno (414,- Kč), v rámci 12

13 předplatného časopisu Vinař-sadař, Pomologie jadrovin nebo Vinohradnická mechanizace zdarma, při objednávce 10 a více ks časopisu Vinař-sadař 50% sleva. Nová publikace pod ozn A) je od významných autorů Bc. Tomáše Jana a Ing. Dušana Nesrsty z ÚKZÚZ šlechtitelské stanice v Želešicích u Brna. Jedná se o poslední díl do mozaiky pomologií, které jste mnozí v loňském roce sobě zakoupili. Tak jako dva předchozí díly jádrovin a peckovin, pomologie v pořadí třetí popisuje významnější odrůdy angreštu, rybízu červeného a bílého, rybízu černého, maliníku, ostružiníku a jahodníku, ze skořápkatého ovoce pak ořešák vlašský, mandloň a lísku. Kontakt na nakladatelství: Petr Baštan, tel , mob , 2/ Cestovní kancelář REDOK TRAVEL, s r.o. nabízí aktuální nabídku jarních zájezdů zaměřených na zahrádkářskou tématiku, výstavy pro jednotlivce, kolektivy i menší skupiny. Původní cena v Kč cena pro Vás v Kč Holandsko květinové korzo 6 090, , Holandská mozaika 6 090, , Nejkrásnější zahrady Itálie 6 890, , Jarní Benelux a Keukenhof 6 090, , Toskánsko, nejkrásnější zahrady 5 990, , Královské zahrady Anglie , , Nejkrásnější zahrady Anglie 9 990, ,- Podrobné informace o jednotlivých zájezdech naleznete na nebo přímo v kanceláři CK Redok Travel, tel Ze školení v Hradci Králové Ing. Norbert Malachta Zpracování vinné révy (viz příloha Zpravodaje Ing. Marie Rasochová Odrůdy brambor vhodné pro zahrádkáře Doc. Ing. Vlastimil Rasocha, a jejich pěstování CSc., Medipo Agras a VÚB Havlíčkův Brod (viz příloha Zpravodaje) Přílohy dnešního Zpravodaje : 1/ Zpracování révy vinné 2/ Odrůdy brambor vhodné pro zahrádkáře Jedná se o materiály ÚS ČZS Hradec Králové, které byly předmětem odborných školení. 13

14 Kalendárium Jaro na zahrádce (tip Zahradní centrum) Na co se zaměříme v okrasné zahradě rozsadíme nebo přesadíme trvalky vysadíme pozdě kvetoucí a choulostivé lilie vysazujeme růže, po výsadbě razantně seřízneme po ledových mužích vysadíme předpěstované letničky do záhonů nebo truhlíků v první polovině května vysadíme hlízy jiřin a mečíků vhodné období pro přesazování dřevin. Stálezelené a jehličnany vyrýváme s kořenovým balem, opadavé po vysázení hlouběji seřízneme odkvétajícím raným cibulovinám odstraňujeme semeníky kvetoucí cibuloviny můžeme přihnojit minerálním hnojivem z mladých kopřiv můžeme připravit hnojivou jíchu, která je zároveň biologickým prostředkem proti škůdcům přihnojíme trávník na menších plochách hnojivy rozpustnými ve vodě proti první vlně slimáků se bráníme granulemi Ferramol s přírodní účinno látkou aplikovanými pravidelně zejména za vlhkého počasí mladé výhony růží napadených pilatkou (pozná se podle listů stáčených do ruliček) odřízneme před pozdními nočními mrazíky a zároveň před slimáky chráníme rašící lilie přiklopením květináčem nebo zavařovací lahví pro bodové hubení mšic, housenek a jiného škodlivého hmyzu můžeme použít přípravky k okamžitému použití (Raptol, Spruzit, Neudosan). A co budeme dělat v užitkové zahradě? ideální období pro výsadbu ovocných dřevin. Důležitá je mimo jiné zálivka do výsadbové jámy i po vysázení začátkem jara připravíme skleník. Půdu poprášíme dusíkatým vápnem, které hubí škůdce a plevele, necháme působit dva až tři týdny, provedeme základní řez jabloní a hrušní, ovocné stromy lze také tvarovat zatížením větví kamenem, vyčistíme trsy jahodníku, okopeme a zapravíme hnojivo, meruňky, broskvoně, třešně a višně řežeme v době květu, rány se hojí rychleji, co nejdříve na jaře seřízneme angrešt zkrátíme jednoleté výhony, prosvětlíme korunu, slabé výhony prořízneme hlouběji, před škůdci částečně ochrání také aksamitníky (afrikány), měsíčky a lichořeřišnice, pokud kvete jahodník a hrozí noční mrazíky, zakryjeme záhon netkanou textilií, výluhy z kopřiv urychlují zrání kompostu (2kg čerstvých kopřiv zalijeme 10 lt. vody a necháme 5 dní louhovat) a působí jako biostimulátor (1 kg čerstvých kopřiv zalijeme 12 lt vody a necháme 2 dny louhovat, aplikujeme zálivkou jednou za 3 4 týdny), ovocné dřeviny ošetříme proti přezimujícím škůdcům (puklice, svilušky, mera, píďalky aj.). Ideální je jarní souprava. proti anglickému padlí ošetříme angrešt, po odkvětu ovocných stromů provedeme postřik proti pilatkám, merám, mšicím, padlí a strupovitosti, proti plísni šedé a padlí na okurkách a révě vinné si můžeme připravit postřik z křídlatky (300 gramů suché drti z nadzemní části zalijeme 10 lt vody a necháme 3 dny macerovat 14

15 Český zahrádkářský svaz, základní organizace Lázně Bohdaneč a územní sdružení ČZS Pardubice Vás srdečně zvou na Zahrádkářskou Bohdaneč okresní výstavu ovoce, zeleniny a květin 27. až 30. září 2013 ve všech prostorách sokolovny Sokola Lázně Bohdaneč Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční za přítomnosti starostky města pí Květoslavy Jeníčkové a krajského radního p. Ing. Václava Kroutila v pátek v hod. V sobotu a v neděli bude otevřeno vždy od 9.00 do hodin, v pondělí od 9.00 do hodin. Výstava se koná pod patronací města Lázně Bohdaneč. Pro návštěvníky bude připraveno : - odborná poradna po celou dobu výstavy, projekce odborných videokazet se zahrádkářskou tématikou, stánkový prodej zahrádkářských potřeb a školkařského zboží, ovoce, kaktusů a cibulovin. Na výstavě bude provedeno vyhodnocení nejlepších exponátů ovoce, zeleniny a květin. Na každého 50. návštěvníka čeká zahrádkářské překvapení. Na Vaši návštěvu se těší vystavovatelé: zahrádkáři okresu Pardubice, pěstitelé bonsai, kaktusů, teplomilných rostlin, zahradní středisko Svinčany, firmy Transform a.s., HOKR s.r.o. Lázně Bohdaneč, Sativa Keřkov, Agro CS Česká Skalice, firmy Václavík Jiří - Dolany (výroba substrátu a žampionů) a další drobní výrobci a prodejci zahrádkářských potřeb. Příspěvky na úhradu nákladů: 15,- Kč, děti 5,- Kč. 15

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU. Kalendář ČZS 2015 ČÍSLO 2/201 4 ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU Hotel Černigov Sněm Českého zahrádkářského svazu Ve dnech 28. 29. listopadu se uskuteční první sněm ČZS. Sněm se bude s ohledem na vyšší počet účastníků

Více

Kongres navrhuje tři pracovní postupy:

Kongres navrhuje tři pracovní postupy: ČÍSLO 3/2005 V Ě S T N Í K ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU 1. Vážení a milí přátelé, ještě neuplynul ani rok od mého zvolení do této funkce a není proto čas na nějaké bilancování. Přesto bych Vás ale rád

Více

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU ČÍSLO 1 /201 4. V Pardubicích zasedala republiková rada ČZS. Zpravodaj nahradil původní Věstník

ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU ČÍSLO 1 /201 4. V Pardubicích zasedala republiková rada ČZS. Zpravodaj nahradil původní Věstník ČÍSLO 1 /201 4 ZPRAVODAJ ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU přednesení mnoha diskusních příspěvků, odhlasovala republihlavním tématem ková rada, že se podzimní zasedání konat nebude a současní jednání, jenž

Více

V Ě S T N Í K ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU ČÍSLO 3/2011

V Ě S T N Í K ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU ČÍSLO 3/2011 ČÍSLO 3/2011 V Ě S T N Í K ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU 1. K ÚHRADĚ NÁKLADŮ SOUDNÍHO ŘÍZENÍ O PŘEVODU POZEMKŮ OD POZEMKOVÉHO FONDU NA ORGANIZAČNÍ JEDNOTKY ČZS (K článku publikovanému ve Věstníku ČZS č.

Více

Kalendář akcí září 2010

Kalendář akcí září 2010 ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ SLEZSKÁ 7, 120 56 PRAHA 2 222 000 111, 227 010 111 Kalendář akcí září 2010 Kalendář nabízí vybrané domácí akce pořádané v oboru zemědělství, lesnictví, potravinářství

Více

Pranostika. Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček.

Pranostika. Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček. Pranostika Májová vlažička - naroste travička; májový deštíček - poroste chlebíček. Na mokrý květen přichází suchý červen. Jestli v máji neprší, červen to dovrší. Když se v máji blýská, sedlák si výská.

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str.

Přibyslavský. www.pribyslav.cz KVĚTEN 2013 ČÍSLO 269. Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. Přibyslavský O B Č A S N Í K KVĚTEN 2013 ROČNÍK XXIII ČÍSLO 269 ZDARMA Z Městského úřadu Přibyslav Zprávy z jednotlivých odborů městského úřadu str. 3 Usnesení rady města Podrobný výčet usnesení a rozpočtových

Více

Kalendář akcí září 2009

Kalendář akcí září 2009 ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÉ EKONOMIKY A INFORMACÍ SLEZSKÁ 7, 120 56 PRAHA 2 222 000 111, 227 010 111 Kalendář akcí září 2009 Zemědělské výstavy 27. srpna - 1. září ZEMĚ ŽIVITELKA 36. ročník výstavy Výstaviště České

Více

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. periodický tisk MČ Praha 21 z d a r m a. červenec FOTO MĚSÍCE. Chystají se investice str. 2 Děti, sport a hobby str.

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ. periodický tisk MČ Praha 21 z d a r m a. červenec FOTO MĚSÍCE. Chystají se investice str. 2 Děti, sport a hobby str. ÚJEZDSKÝ periodický tisk MČ Praha 21 z d a r m a červenec srpen 2014 ZPRAVODAJ Chystají se investice str. 2 Děti, sport a hobby str. 4-5 ÚZ pokračuje v elektronické verzi na www.praha21.cz Vzhledem k blížícím

Více

Z divadelního představení komedie Ženitba

Z divadelního představení komedie Ženitba Z divadelního představení komedie Ženitba ZPRÁVY Z RADNICE Slovo starosty Jak jistě všichni víte, díky dotaci z evropských peněz, s přispěním SFŢP a dofinancováním z peněz městyse, se v loňském roce podařilo

Více

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce

Krásné prož Krásné pro ití ži tí jara Vá jara V m všem př ám všem p e ř je Obecní ú eje Obecní úřa ř d ve Sta ad ve St ré Pa aré P ce 1 2 2013 ZDARMA Krásné prožití jara Vám všem přeje Obecní úřad ve Staré Pace 2 USNESENÍ Z 14. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ 14. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 14. 2. 2013 v zasedací síni

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

Novoměstský zpravodaj

Novoměstský zpravodaj Novoměstský zpravodaj 5 květen 2013 Foto: František Prouza zpravodaj@novemestonm.cz www.novemestonm.cz Otázky pro starostu Ve středu 17. dubna 2013 byly ve foyeru sálu Zastupitelstva Královéhradeckého

Více

Zpravodaj Oficiální zpravodaj města Lázně Bohdaneč Ročník XIX číslo 1 Březen 2009 Při doručení zdarma Při prodeji 5 Kč

Zpravodaj Oficiální zpravodaj města Lázně Bohdaneč Ročník XIX číslo 1 Březen 2009 Při doručení zdarma Při prodeji 5 Kč Komorní soubor Škroup Koncert komorní hudby Lázně Bohdaneč - Radnice 5. dubna 2009 v 10:00 hodin L. Huka Trio C dur pro flétnu, housle a violu F. Schubert Smyčcový kvartet Es dur, o p. 12 5, č. 1 Účinkují

Více

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty

Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty ZPRAVODAJ OBYVATEL VESELĺČKA A TUPCE č. 19 JARO 2011 (zdarma) Vodění medvěda 2011 Dokončujeme obnovu parku a chystáme nové projekty Vážení občané, milí čtenáři našeho zpravodaje! Rád bych vás opět informoval

Více

Ročník 8 Číslo 1 Květen 2013. Krajského informačního střediska Pardubického kraje pro zemědělství a venkov

Ročník 8 Číslo 1 Květen 2013. Krajského informačního střediska Pardubického kraje pro zemědělství a venkov Ročník 8 Číslo 1 Květen 2013 Krajského informačního střediska Pardubického kraje pro zemědělství a venkov Kvalita potravin V poslední době je potravinám všeobecně, ale zvláště jejich kvalitě věnována značná

Více

Teplice nad Metují, 21. prosince 2004 Radim Války, místostarosta Milan Brandejs, starosta ZÁPIS ŽÁKŮ

Teplice nad Metují, 21. prosince 2004 Radim Války, místostarosta Milan Brandejs, starosta ZÁPIS ŽÁKŮ 1 LEDEN 2005 ZPRAVODAJ MĚSTA TEPLICE NAD METUJÍ číslo 1 Rooseveltova 15 549 57 Teplice nad Metují 491 581207, e-mail: mhff@teplicenadmetuji.cz 1. Vedoucí bytového hospodářství do 31. 12. 2004 jednat s

Více

Zpravodaj. Zprávy z radnice. Co v čísle najdete: Kulturní kalendář prosinec

Zpravodaj. Zprávy z radnice. Co v čísle najdete: Kulturní kalendář prosinec Zpravodaj Oficiální zpravodaj města Lázně Bohdaneč Ročník XVIII číslo 4 Při doručení zdarma Při prodeji 5 Kč Zprávy z radnice Tak jako o Vánocích nadělujeme dárky, tak i Město dostalo dva dárky ve formě

Více

Liliář - informativní zájmový zpravodaj specializované základní organizace pěstitelů lilií SZO ČZS MARTAGON Praha č. 2/2007

Liliář - informativní zájmový zpravodaj specializované základní organizace pěstitelů lilií SZO ČZS MARTAGON Praha č. 2/2007 0 Liliář - informativní zájmový zpravodaj specializované základní organizace pěstitelů lilií SZO ČZS MARTAGON Praha č. 2/2007 Složení výboru SZO ČZS MARTAGON Předseda: Vratislav N o v á k, Hrdinova 2750,

Více

Listopad 2012/číslo 11 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč

Listopad 2012/číslo 11 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč Listopad 2012/číslo 11 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč Poplatek za odpady v roce 2013 Podle údajů firmy EKO-KOM byla průměrná částka vynaložená na nakládání s odpady v roce 2011 přepočtená na jednoho

Více

Hasiči na Kvíčale slaví stovku

Hasiči na Kvíčale slaví stovku Vydává Obecní úřad v Batňovicích květen 2013 Hasiči na Kvíčale slaví stovku V roce 1913, po příkladu sousedních obcí, se i kvíčalští sousedé rozhodli založit dobrovolný hasičský sbor. O založení hasičského

Více

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem

Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem Vychází 31. ledna 2006 Ročník XII. Číslo 1 Vydává Město Dvůr Králové nad Labem Zdarma Olympijský oheň vzplál i ve Dvoře Králové nad Labem V sobotu 21. ledna 2006 odpoledne na zimním stadionu v Hradci Králové

Více

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz

Jinecký zpravodaj. titul. www.jince.cz Jinecký zpravodaj titul ročník 28 www.jince.cz cena 5 Kč 1 duben 2010 1. 4. Čt Mateřské centrum od 10.00 hod. Schůzka Klubu vojenských důchodců v KS (více: KS) 15.30 hod. 2. 4. Pá 3. 4. So Knihovna Jince

Více

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011

Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Městský úřad Klimkovice Prosinec 2011 Z obsahu tohoto čísla: 1. Slovo starosty 2. Informace z RM a ZM 4. Kanalizace, Sběrný dvůr 5. Smog, Kultura, ZŠ 6. ZŠ exkurze 7. Setkání, ZUŠ 8. Blahopřejeme, Chovatelé

Více

Operace srdce našeho města začala. Str. 10 a 11

Operace srdce našeho města začala. Str. 10 a 11 Cenu Salvator obdržel Holešovan Martin Horňák. Str. 5 Operace srdce našeho města začala. Str. 10 a 11 Karel Jakóbek v galerii holešovských výtvarníků. Str. 18 a 19 8/2009 23. dubna 2009 roãník XV. Hole

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé

SLIVENECKÝ. dotace na vytápění kontejnery na bioodpad alej U Vápenice diamantová svatba tajuplné podzemí vítání občánků psi a lidé SLIVENECKÝ M R A M O R časopis městské části Praha Slivenec 3 2008 Velikonoční jarmark ve Slivenci V sobotu 15. března ve 14:00 zahájili žáci ZŠ Slivenec letošní velikonoční jarmark ve Slivenci milým vystoupením.

Více

Pozvánka na masopust 4. března 2014

Pozvánka na masopust 4. března 2014 Vydává město Dvůr Králové nad Labem Vychází 30. ledna 2014 ZDARMA 1 2014 Univerzita třetího 2 věku v knihovně SWOT analýza 4 Královédvorska Výzva a informace 8 pro seniory Informace ze 9 Podharťáci 10

Více

číslo 11 listopad 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností

číslo 11 listopad 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností číslo 11 listopad 2011 ročník IX www.dobrany.cz zdarma do všech domácností PRVNÍ POUŤ NA KAMÍNKU Foto: Petr Šístek UVNITŘ LISTU»»»»»»» DOBŘANY MAJÍ NOVÝ SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ................ 2 ČÁST ULICE

Více