ZAHRÁDKÁŘSKÝ ZPRAVODAJ Č. 2 - BŘEZEN 2013 VYDÁVÁ ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ PARDUBICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZAHRÁDKÁŘSKÝ ZPRAVODAJ Č. 2 - BŘEZEN 2013 VYDÁVÁ ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ PARDUBICE"

Transkript

1 ZAHRÁDKÁŘSKÝ ZPRAVODAJ Č. 2 - BŘEZEN 2013 VYDÁVÁ ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ÚZEMNÍ SDRUŽENÍ PARDUBICE 1

2 Z P R A V O D A J č.2 / 2013 Březen vydává Územní rada Českého zahrádkářského svazu v Pardubicích Klášterní ul. č. 54, Pardubice - tel , Úřední hodiny: Pondělí 9.00 až hodin (předseda), středa až hodin Vážení přátelé, předsedové a funkcionáři organizací: Zpravodaj vychází v této podobě již sedmý rok a stále se přesvědčujeme, že není využíván k informovanosti Vašich členů, členů organizací. Již před nějakou dobou jsme Vás žádali, abyste náš Zpravodaj, stejně jako Věstník Republikové rady Českého zahrádkářského svazu či časopis Zahrádkář, využívali pro informace svých členů formou kolování a hlavně na vývěskách a nástěnkách v osadách, obcích, městech. Při styku s členy Vašich organizací se však přesvědčujeme, že tomu tak není. Členové nevědí, že je možno získat levněji hnojiva, chemické postřiky, sadbový materiál, čím se má stříkat proti chorobám a škůdcům apod. Chce to sice většinou věnovat čas některého z členů výboru, aby uvedené zajistil, ale na druhou stranu je to péče o vlastní členy, zahrádkáře. Možná, že Vám i někteří poděkují. 1/ Seminář představitelů RR ČZS s předsedy, hospodáři a revizory Hradeckého a Pardubického kraje. Některé závěry z jednání jsou velice zajímavé i pro Vás představitelé Základních organizací a proto ve zkratce uvádíme : - a/ Registrační listy ( RL ) a Identifikační číslo organizace ( IČO ) - každá organizace, která má právní subjektivitu může vystupovat při jednání s Městským úřadem, Obecním úřadem, Finančním úřadem, Pozemkovým fondem, peněžními ústavy pod názvem, který je evidován na Ministerstvu vnitra (na internetu je možno vidět v systému ARES Administrativní registrace ekonomických subjektů), - každá organizace, která komunikuje s výše uvedenými úřady, musí mít své vlastní IČO, dřívější systém společného IČO s okresní organizací již dávno neplatí, - organizace, které nemají vlastní IČO navštíví Krajskou správu Českého statistického úřadu v Pardubicích a požádá o IČO, - Registrační listy ještě nezajistily následující organizace našeho okresu ZO ČZS Opatovice nad Labem, Přelouč I., Voleč, Semín, Pardubice U Trojice, Počáply, Pardubice Halda I., Ráby Podhradí, Pardubice Chrpa. b/ Revizní činnost na ZO ČZS - revizní činnost je nutno přizpůsobit místním podmínkám viz Věstník ČZS č. 1/2011, - činnost revizních skupin základních organizací je třeba věnovat nejen kontrole finančních operací, provádění inventarizace majetku, skartaci běžné korespondence, ale i včasnému uhrazení členských příspěvku! Pro připomenutí sdělujeme: U členských známek na aktuelní rok je platba do 31. března příslušného roku. Vratky neprodaných členských známek musí ZO vrátit do Prahy nejpozději do konce září konkrétního roku. 2

3 c/ Ekonomická oblast informace o skutečnostech, které na nás požadují kontrolní orgány při jejich kontrolách - činnosti, vykonávané za úplatu (placená činnost v moštárně, přednášková činnost, placený odvoz materiálu apod.), je nutno provádět prostřednictvím Dohody o provedení práce, dále jen DPP - na DPP je možno odpracovat 300 hodin ročně a hodinová sazba by neměla být menší než 48,10 Kč, srážková daň je 15% - DPP by měla být uzavřena písemně před započetím práce a na akcích je nutno mít jejich kopie pro případné kontroly, - u všech DPP je nutno vést zjednodušený mzdový list, - nelze uvádět v DDP odměny za funkční požitky, protože tyto podléhají zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Jak jsme již dříve upozorňovali, mělo by být v zápise ze schůze uvedeno, že se u funkcionářů ZO ČZS jedná o funkce dobrovolné, bez nároku na funkční odměnu, - od se vztahuje i pro DDP povinnost odvodu úrazového pojištění do Kooperativy a České pojišťovny a to ve výši 100,- Kč za čtvrtletí při jakémkoli počtu DDP, - provozovatelé moštáren mají povinnost předat na Finanční úřad registraci jako právnická osoba k přiznání daně (i když nemají žádnou daňovou povinnost- (Daňový řád 38). - členům organizace nelze dávat odměny formou poukázky nebo hotovost, ale formou konkrétní věcné odměny, - při proplácení cestovních náhrad postupovat dle Zákoníku práce, tj. v současné době 3,60 Kč/km a podle technického průkazu spotřeba krát prům. cena benzínu 95 oktanů (nyní je stanovena 36,10 Kč/lt.), - s řidičem je třeba sepsat tzv. Nepojmenovanou smlouvu - vzor ve Věstníku ČZS č. 1/2011. Může být podepsána na celé funkční období nebo na jednu konkrétní akci. - pokud je usnesením orgánu ZO, příp. ÚS stanovena jednotná cena za km (např. 5,- Kč/km), pak musí toto být napsáno na tiskopise cestovních náhrad a jen se souhlasem řidiče na cestovním příkaze po skončení pracovní cesty, - pokud zahrádkář použije k návštěvě zahrádkářské akce vlastní auto (jede sám), lze toto proplatit podle ujetých km ve výši cestovného vlakem nebo autobusem. - u pokladních dokladů je nutné, aby byly podepsány 2 členy výboru a na konci roku schválit hospodaření na členské schůzi, - finanční prostředky organizace ČZS nesmí být uloženy na vkladních knížkách na jméno člena výboru nebo na soukromém účtu, nutno založit sporožirový účet pro neziskovou organizaci u některého peněžního ústavu. Tiskopisy a formuláře je možné si stáhnou z internetu, webových stránek Českého zahrádkářského svazu 2/ Navštívili jsme : - ZO ČZS Pardubice čtvrtek 14. února 2013 soutěž O nejchutnější zelí Funkcionáři ZO ČZS Pardubice město uspořádali již 7. ročník soutěže o nejchutnější nakládané zelí ze zeláku i ze sklenice. V restauraci Dašický dvůr se sešlo 40 návštěvníků, kteří si v průběhu večera si poslechli odborné zahrádkářské přednášky. Přednášející Ing. Teichmann z firmy Symbio-m z Lanškrouna (* viz odborná část) pohovořil o výzkumu a výrobě přírodních přípravků k výživě a ochraně rostlin. Součástí přednášky byla ukázka přípravků a jejich použití. Přítomní nakonec obdrželi i vzorky přípravku k odzkoušení. Dalším přednášejícím byl p.němce z Uhřetic, jehož velkoobchod Zahrádkářské potřeby je schopen dodávat potřeby pro drobnopěstitele ve velkoobchodních cenách, přednášky doplnil 3

4 p. Růžička Vladimír o ukázky sortimentu budek a krmítek pro ptáčky. Nakonec př.hlubocký a př. Hrstka, oba OOI ÚS ČZS Pardubice, přítomné vyzkoušeli ze znalostí zahrádkářských i z historie Pardubic. V době přednášek pracovala soutěžní komise ve složení př. Dr. Hladká, Topičová, Žižka a Hlavsa. Ochutnali postupně 14 vzorků kysaného zelí, ohodnotili kvalitu a chuť, spočítali body a vypracovali pořadí. Garant akce př. Hrstka pak odměnil 10 nejchutnějších vzorků zelí cenami od sponzorů. Na předních místech se umístilo zelí pí. Špačkové z Němčic a p. Koblihy z Pardubic, dále se umístili p. Kovařík, pí, Čapková, pí. Dr. Hlavsová, p. Lavický, p. Matušík, p. Jelínek, p. Havliger. Všem sponzorům, kteří nám věnovali předměty pro vítěze i pohoštění pro všechny účastníky přednášek a soutěže za pořadatele akce děkujeme. ZO ČZS Chvaletice úterý 27. února Výroční členská schůze Zaplněný malý sál Kulturního domu v Chvaleticích se stal základnou pro jednání výroční členské schůze základní organizace. Po úvodních formálních bodech programu VČS seznámil předseda s činnosti za rok 2012, zprávou o hospodaření a rozpočtem na rok Vedoucí revizní skupiny seznámil přítomné s bezzávadnou revizí hospodaření. Další čas vyplnila diskuse, ve které přítomní vedli rozpravu na téma převodů pozemků, provozování vodovodního řádu v kolonii, opravy společného majetku a občas nevhodné mezilidské vztahy mezi zahrádkáři. ZO ČZS Svinčany sobota 2. března - Výroční členská schůze Předseda organizace za přítomností předsedy chovatelů a dalších hostů, zhodnotil činnost organizace za rok Výboru se podařilo uspořádat pro své členy i širší veřejnost instruktáž o pěstování jádrovin Ing. Jaroslavem Nevole. V dubnu se podařila veliká akce pod názvem Velikonoční jarmark. Tuto akci navštívilo celkem 1100 návštěvníků, kteří si prohlédli jednak výstavu velikonočních dekorací, jarní květiny, orchideje, kaktusy, ptačí budky a krmítka. Po celou dobu probíhal i doprovodný program ve spolupráci s místními hasiči. Úspěšná byla i podzimní výstava ovoce, zeleniny a květin s bohatým kulturním programem a možností nakoupit zahrádkářský materiál. Výstava proběhla společně s výstavou chovatelů drobného hospodářského zvířectva. V dalším období se pak organizace podílela na akci Obecního úřadu - Mikulášská nadílka pro dětí ve Svinčanech. Přítomní pak ještě prodiskutovali plán činnost na rok Mezi úkoly pro výbor se tedy objevil tradiční Velikonoční jarmark, zájezd do Lysé nad Labem, skanzenu v Přerově nad Labem, uspořádání podzimní výstavy ovoce, zeleniny a květin, spolupráce s chovateli a obcí, účast na okresní výstavě v Lázních Bohdaneč. ZO ČZS Holice neděle 3. března - Výroční členská schůze V plném sále restaurace Černý kůň a za účastí hostů ze ZO Roveň, SZO Dagla, zástupců holických chovatelů a včelařů zahájil př. Pavel Müler výroční členskou schůzi. Po formalitách VČS seznámil předseda ve své zprávě přítomné s bohatou činností ZO, uskutečněném autobusového zájezdu na jarní výstavu Flora Olomouc a Arboretum v Bystrovanech, besedami př. Ing. Sádovské, Kozáka, Boukala na členských schůzích. V souvislostech s uskutečněním výstavy ovoce, zeleniny a květin a účast na výstavách v Lázních Bohdanči a Častolovicích se předseda zmínil o nepřízni počasí a tím i menším počtu vystavovatelů. Přesto se však vystavovatelé měli čím pochlubit včetně 40 druhů melounů př. Kozáka. Výbor pro své členy zajistil v minulém období sadbový materiál, rouby nových odrůd, hnojiva a postřikové látky za výhodných podmínek, na výborových schůzích vždy proběhne výměna zkušeností a mnoho odborných rozprav. Dobře byla hodnocena i spolupráce 4

5 s Městským úřadem Holice, zahrádkáři Rovně, jiřinkáři Dagly, holickou Semprou a Květenou Holice. Členové výboru, hospodář, pokladní, předseda revizní skupin, postupně přednesli své zprávy za rok Výbor se zabýval a členy seznámil s návrhem plánu akcí na rok 2013, kde kromě již tradičních akcí a činnosti, nebude chybět tematický zájezd, přednášky a také brigádnická činnost okolo moštárny. Výbor již tradičně odměnil poukázkou na zakoupení dárkových balíčků a poděkováním za činnost svým členům dožívajícím se kulatých výročí. Přítomní po schválení všech plánů včetně usnesení se rozešli k nedělnímu obědu. ZO ČZS Sezemice neděle 3. března Výroční členská schůze Pro plně zaplněný sál zahrádkářské klubovny přednesli předseda, pokladní a předseda revizní skupiny zprávy. Předseda se zmínil o pravidelných měsíčních členských schůzích s přednáškami, oslavách významných jubileí členů, uspořádání plesu, brigádnické činnosti a velikonoční výstavě. Úspěšné byly zájezdy do Kroměříže a Věžek, Litoměřic, Doksan, Veselý kopec, Kočí, na koncert do Rovně a vánoční výstavu. Předseda poděkoval členům za aktivní přístup k činnosti organizace. Diskuse se rozvinula kolem činností na další období, zejména výstavnictví, pořádání plesu a zájezdů. Přítomní velice kladně hodnotili akce, které se konají v rámci členských schůzí mikulášské nebo vánoční posezení. A tak se do plánu dostala přednáška Dr. Řeháka, oslava Svátku matek, výlet do Litomyšle, tradiční opékání vuřtů, účast na zájezdu ÚS na Moravu a další tradiční akce. Byla konstatována potřeba opravy střechy nad klubovnou a moštárnou. ZO ČZS Pardubice město sobota 9. března - Výroční členská schůze Ve své zprávě předseda zhodnotil činnost organizace v uplynulém období. Zmínil se o tradičních soutěžích pořádaných pro občany Pardubic, o zájezdu do Čáslavi a na zámek Kačina, Po přednesení dalších zpráv o hospodaření a revizní zprávě, přednesl předseda plány na další období. V plánu mají pokračovat v tradičních akcích pro své členy, např. pořádání tradičních soutěží o nejchutnější nakládané okurky a kyselé zelí, uspořádání Dne Země na Matičním jezeře v Pardubicích, návštěva Východočeského divadla v Pardubicích, plavba lodi Arnošt a přednášky s odbornou tématikou. Nedílnou součástí bylo odměnění členů organizace dožívajících se významných životních jubileí a vystavovatelů na okresní výstavě v Lázních Bohdaneč. Součástí výstavy byly pak přednášky zástupce firmy AZ-Garden z Černé za Bory, př. Hrstky a Hlubockého na odborná témata. ZO ČZS Pardubice Jesničánky středa 13 března Výroční členská schůze Při zaplněných zasedacích místnostech č.1 a 2 v Kulturním domě Dukla, funkcionáři výboru zhodnotili činnost celé organizace za minulé období. Předseda organizace seznámil přítomné zevrubně se situací osadního života a aktualitami, které se v následujícím období budou muset řešit. Výbor organizace pro své členy v minulém roce zajišťoval odkoupení pozemků od PF ČR, hnojiva za výhodnou cenu, přistavení kontejnerů na zelený odpad. Nemilou záležitostí byly krádeže, které výbor řešil ve spolupráci s Policií. Následovaly zprávy pokladníka výboru a revizní skupiny, předání odměn a poděkování zasloužilým členům kolonie. Po krátké diskusi, přijetí usnesení a plánu činnosti na další období byla schůze zakončena. 5

6 ZO Kostěnice pátek 15. března Výroční členská schůze Schůze byla zahájena tentokrát přednáškou Ing. Václava Kozáka jr. o pěstování melounů. Přítomní se zájmem sledovali jak pěstovat melouny, aby dosáhli výpěstky až 20 kg a mohli se pochlubit na výstavě v Dašicích a v Lázních Bohdanči. Zájemci se mohou více dozvědět na webových stránkách Další průběh schůze se nijak nelišil od jiných výročních schůzí, byly předneseny zprávy předsedy, pokladní a revizora. Jednání byla přítomna místostarostka obce pí. Jana Víchová, která v diskusi přislíbila spolupráci s organizaci i v dalším období. Předseda zrekapituloval činnost chronologicky, jak akce proběhly. Hodnotil první ročník soutěže o nejchutnější sladkokyselé okurky, kde se vítězkou stala př. Ludmila Voříšková. Další akcí byl autobusový zájezd s důchodci do Častolovic, Holic a Velin. Kladně hodnotil aktivitu některých členů, kteří se svými výpěstky presentovali na podzimní výstavě v Dašicích. Předseda dále přednesl i plán činnosti na rok 2013, kde spoléhají i nadále na spolupráci s důchodci, účasti na výstavě v Dašicích, Předseda ZO ČZS Dašice byl schůzi přítomen a jednání pozdravil a nabídl další spolupráci. SZO Dagla pěstitelé jiřinek sobota 16. března Výroční členská schůze V sobotu ráno se sešli členové Specializované ZO Dagla z celé republiky na výroční členské schůzi, tentokrát v Rytířském sále pardubického zámku. Tradičně ještě před zahájením schůze byla velice srdečná a přátelská atmosféra, přítomní si vyměnili pěstitelský materiál. Po úvodních zprávách o činnosti, pokladní a revizní komise se rozproudila diskuse o problematice členů organizace. Součástí schůze bylo předání poháru předsedy Územního sdružení Pardubice za nejlepší semikaktusovité a kaktusovité jiřinky na výstavě v r př. Vladimíru Nedeliakovi z Prahy. Dále byla předána Čestná uznání ÚS ČZS Pardubice dalším přátelům ZO Dagla za aktivitu a výstavnickou činnost. Schůzi ukončila velice oblíbená a přítomnými členy kladně hodnocená bohatá tombola jiřinkových hlíz a dalších potřebných předmětů. Zajímavosti a rady pro pěstování jiřinek můžete najít na internetu na adrese ZO ČZS Dubany sobota 16. března 2013 Výroční schůze Za přítomnosti členů organizace z Duban, Třebosic a Starého Máteřova byla zahájena výroční schůze. Předsedající uvítal přítomné starosty a zástupce Obecních úřadů uvedených obcí a patrona organizace p. Kopřivu, vedoucího Zahradnického centra. Nově zvolený předseda Jan Konvalinka přednesl zprávu o činnosti a předal slovo referentovi přes kulturu př. Huňáčkovi. Ten vyhodnotil činnost chronologicky podle jednotlivých měsíců, což představovalo zahrádkářský ples, výlet společně s důchodci do Vraclavi, 5. ročník grilování v Třebosicích, zájezd do Českých Budějovic na Zemi živitelku, vlastní výstavu a účast na okresní výstavě v Bohdanči, květinovou zábavu vč. tomboly v Dubanech. Pro rok 2013 dubanští plánují opakovat výlet s důchodci, grilování, návštěvu letiště, zájezd do Lysé nad Labem a tradičně již výstavu, květinovou zábavu a účast na výstavě v Bohdanči. Novinkou v plánu je zasazení tří zahrádkářských stromů (1 dub a 2 lípy) v obcích regionu. V průběhu nebylo opomenuto poděkování za činnost bývalému předsedovi př. Jaroslavu Divišovi, a přání jubilantům. Raritou bylo přijetí nového člena ZO ČZS Dubany tříměsíční Barborky. Závěr patřil usnesení a občerstvení. ZO ČZS Přelouč I. středa 20. března 2013 Výroční členská schůze Na obvyklém místě se sešli členové organizace, aby zhodnotili činnost za minulý rok a připravili na rok probíhající. Zahrádkáři v Přelouči využívají pro propagaci své činnosti 6

7 vlastní prodejnu se zahrádkářským zbožím. Přítomným se líbil uskutečněný zájezd do Kopidlna a na zámek Loučeň. Na rok 2013 výbor nabízí členům opět zájezd, uspořádání bude ovlivněno přihláškami. Výbor je připraven pro své členy půjčovat štěpkovač a zajistit levný žampionový substrát. Pro malý počet přítomných nebylo možno odhlasovat usnesení. ZO ČZS Roveň pátek 22. března - Výroční členská schůze Sál Kulturního domu v Horní Rovni byl svědkem zahájení schůze kulturním programem mladší sekce hudebního souboru BAŠAPA pod vedením sbormistra p. Františka Machače. Po navození příjemné atmosféry jsme spolu se starostkou obce pí. Ivou Vinařovou, čestným členem ZO Mgr. Břetislavem Zahálkou a zástupci spolupracujících organizací hasičů, důchodců, ČČK, zástupců ZO ČZS Holice, Dašice a SZO Dagla vyslechli hodnotící zprávy a plán činnosti na další období. Výbor se mohl pochlubit bohatou činností, zejména tradičním Zahrádkářským plesem, Moravským večerem v Komárově, spolupráci se školou v péči o zeleň, mnohými odbornými přednáškami na členských schůzích i pro nečleny ČZS, uskutečněním podzimní výstavy na téma Naše krásná země Česká, vánoční výstavy, účasti na degustaci jablek v Častolovicích, zájezdem do Kroměříže, zajištěním sadbových brambor. V letošním roce jsou již zahrádkáři po plese a připravují 10 členských schůzí s přednáškami, výstavu na 21. až 23. září, Moravský večer na a vánoční výstavu na 7. až V průběhu schůze byly odměněny zahrádkáři a příznivci organizace za dobrou práci, výbor nezapomněl ani na životní jubilea svých členů a potěšil je kytičkou a mlsem. Předsedovi ZO ČZS př. Josefu Bačinovi byla předána Zlatá medaile Rapublikové rady ČZS za jeho dlouholetou a úspěšnou činnost pro zahrádkářské hnutí. V závěru schůze se ještě jednou prezentoval soubor Bašapa, tentokrát v plném obsazení. Po hodinovém vystoupení na závěr ještě následovala tombola s velkým množstvím krásných cen. ZO Staré Čivice sobota 23. března Výroční členská schůze Zasedací místnost Zahrádkářského domu byl tentokrát naplněn velkou návštěvou svých členů. Za přítomnosti starosty MO č.vi p. Petra Králíčka a zástupců ZO ČZS Dubany jsme vyslechli zprávy představitelů organizace. Bylo zajímavé slyšet o aktivitě členů v pořádání podzimní výstavy, uskutečnění soutěže o nejchutnější jablkový štrúdl, zpracování 1700 kg jablek v moštárně, účasti na okresní výstavě v Bohdanči, zajišťování pěstitelského a sadbového materiály. Úspěšná je i spolupráce s Městským obvodem č.vi., místním Sborem hasičů a sousední ZO ČZS Dubany. Pro rok 2013 je kromě zahrádkářské činnosti plánována sanace vlhkého obvodového zdiva Zahrádkářského domu. Předsedou ÚS ČZS Ivanem Sádovským byly předány organizaci a jednotlivcům diplomy za účast na okresní výstavy Zahrádkářská Bohdaneč. Závěrem si přítomní poslechli a prohlédli něco málo zajímavého z cest po Skandinávii. Na malou organizaci činnosti nad míru a pro poučení ostatních. Díky. ZO ČZS Dašice sobota 23. března Výroční členská schůze Za přítomnosti člena představenstva ÚS ČZS Pardubice a předsedy ZO ČZS Roveň př. Josefa Bačiny, zahájil schůzi předseda ZO Dašice př. Miroslav Zeman. Činnost v roce 2012 byla bohatá na spolupráci s městským úřadem, organizací hasičů a Základní školou. Svými výpěstky se členové chlubili na výstavách v Dašicích, Rovni, Lázních Bohdaneč a v Častolovicích. I jejich plány na rok 2013 určitě přitáhnou další obyvatele Dašic do zahrádkářských řad. Výbor plánuje rozvoj patronátních styků, v současné době připravují Velikonoční výstavu a v přípravách je již posvícenská výstava ovoce, zeleniny a květin s kulturním programem ve spolupráci s Městským úřadem města Dašic. 7

8 ZO Veselí neděle 24. března - Výroční členská schůze Za účasti předsedy člena kontrolní skupiny ÚS ČZS Pardubice Jiřího Dvořáka přednesli členové výboru zprávy a předseda zhodnotil činnost za uplynulý rok. Zahrádkáři se podíleli na regeneraci zeleně v obci, provozují moštárnu, pravidelně se účastní akcí zahrádkářů z Vysokého Veselí a Veselí nad Moravou, spolu s dětmi Mateřské školy se účastní výtvarné soutěže. V průběhu schůze byla předána Čestná uznání dlouholetým členům organizace a vyhodnocení soutěže O nejkrásnější květinové seskupení obce V plánu na rok 2013 je počítáno s pokračováním zahrádkářských aktivit z minulého roku. Na závěr byla přednáška předsedy okresního svazu včelařů p. Evžena Báchora na téma Vznik medu a jeho léčebné účinky. ZO ČZS Svinčany sobota a neděle 23. a 24. března Jarní veletrh IV. Velikonoční jarmark a Jarní výstavu jsme shlédli v sobotu v areálu zahradnictví předsedy ZO ČZS Svinčany př. Ladislava Kubelky. Ve vnitřních prostorách areálu bylo možno shlédnout květinové dekorace z jarních květin, malované kraslice, výrobky typické pro jarní období a Velikonoce. Bylo možno zakoupit kaktusy, primule, petrklíče, venku pak byla nabídka medu, medoviny, pomlázek, kraslic, velikonočních dekorací a v neposlední řadě již ovocné i okrasné stromky. Pro děti byla připravena jízda na koníčkách. Vzhledem k mrazivému počasí přišel vhod gulášek, drštková polévka a teplá klobása. V nedalekém areálu hasičské zbrojnice bylo možno shlédnout ukázku staročeské zabíjačky a zakoupit prasečí dobroty. ZO ČZS Častolovice sobota 31. března Velikonoce svátky jara Přes velké potíže při přípravě výstavního areálu vlivem nečekané nadílky těžkého, mokrého sněhu jsme v areálu výstaviště Častolovice viděli bohaté expozice staročeských velikonočních tradic ve Východních Čechách. Bylo vidět ručně malované kraslice ve všech barvách a provedeních s praktickou ukázkou tvorby, praktické ukázky výroby perníků, drátkování a další velikonoční řemesla. Dále bylo možno shlédnout ukázky velikonočního stolu našich prababiček, různé velikonoční prostírání, výrobky z proutí, lýka, šustí, dřeva a dalšího dostupného přírodního materiálu, ukázka paličkování, praktická ukázka zdobení kraslic malbou a voskem. Ve velkém sále probíhala soutěž o nejlepší kolekci kraslic. Prodejní stánky byly zaplněny malovanými vajíčky, pomlázkami, velikonočními perníky, různou keramikou, proutěným zbožím, ozdobami připomínajícími příchod jara, ale také veliké množství zahrádkářských potřeb, květiny a okrasné stromky. Nenavštívili jsme: ZO ČZS Rosice nad Labem sobota 9. března Výroční členská schůze ZO ČZS se skládá z 5 osad. Výbor organizace i předsedové jednotlivých osad se potýkají s nepříjemným jednáním s majiteli pozemků pod osadami a nevstřícnosti státních orgánů. Účast některého z členů představenstva nebylo možno zajistit, vzhledem k tomu, že se konaly další výroční schůze a pozvánka ZO přišla až po schůzi výboru a v nerealizovatelném termínu. Informaci podají jistě zástupci ZO v plénu ÚS ČZS 16. dubna / Spolupráce s Integračním centrem sociálních aktivit KOSATEC Integrační centrum sociálních aktivit Pardubice provozuje celou škálu současných aktivit CAA. Prostor zde má sociální rehabilitace, osobní asistence, volnočasové aktivity, příprava k práci, poradenské a konzultační středisko bezbariérovosti a další. Chráněné dílny 8

9 (truhlářská, montážní, šicí, výtvarná), recepce, tréninková restaurace a kavárna, kuchyň a prodejna, kde pracují lidé s handicapem. Své místo tu má i společenský sál pro 100 osob. Stejně jako v loňském roce, kdy jsme zahájili vzájemnou spolupráci, pořádá CAA v Pardubicích v ČEZ aréně Abylimpiádu. 24. a 25. května Z naší strany by bylo na nejvýše vhodné pomoci poskytnutím brambor, zeleniny a ovoce pro zajištění stravování účastníků soutěží na Abylimpiádě ve dnech 24. a 25. května Proto se obracíme na vás, všechny naše základní organizace, aby se přihlásily na ÚS ČZS v Pardubicích s pomocí, kterou mohou poskytnout. 4/ Společenská kronika Dne 15. března 2013 jsme se rozloučili s dlouholetým zahrádkářem, aktivním předsedou ZO ČZS Pardubice Radost I., přítelem Miroslavem Kleinem, který podlehl následkům tragické nehody a opustil zahrádkáře v době, kdy připravoval bohatou činnost na rok Čest jeho památce. 5/ ÚS a ZO ČZS na nejbližší období připravují : ZO ČZS Dašice pořádá ve dnech 30. a 31. března 2013 od 9 do 17 hodin v Kulturním domě Dašice V e l i k o n o č n í v ý s t a v u. Součástí výstavy je výstava výtvarných prací žáků Základní a Mateřské školy v Dašicích, prodej muškátů, drobný prodej ovoce, a sušených plodů, prodej sadby, keramiky a dalších velikonočních výrobků. Ve dnech 12. až 14. dubna Vás zveme na 17. ročník prodejní výstavy Jarní pardubický veletrh ve výstavním a společenském centru IDEON Pardubice. Jarní prodejní pardubický veletrh je výstavou jarních trendů, kde mohou návštěvníci načerpat spoustu nových nápadů a inspirace. Je zaměřen na domov a bydlení (bytové doplňky a dekorace, nábytek), zahradu (dřeviny, květiny, semena a sazenice, floristické potřeby), sport a volnočasové aktivity, hobby, potřeby pro děti, lázeňské a rekreační pobyty a samozřejmě i spotřební zboží v podobě kosmetiky, šperků, bižuterie a oděvů. Součástí bude expozice časopisu Zahrádkář a Územního sdružení ČZS Pardubice. Zveme Vás na Den Země v Pardubicích v pondělí dne 22. dubna 2013 na Pernštýnské náměstí a k Matičnímu jezeru. Na co se můžete těšit a Perštýnském náměstí od 9 do 15 hodin: - stanoviště se sportovními, ekologickými, uměleckými soutěžemi, - tradiční jarmark, - kulturní vystoupení, - vstup zdarma do Východočeského muzea so expozice přírody (10 až 15 hodin) - celodenní soutěž Dojeď do Železných hor pokračování Dne Země u Matičního jezera od 11 do 17 hodin - přírodovědná procházka s odborným výkladem, poznávání rostlin - kuličkijáda, - symbolické odbahnění Maťáku - příprava na jaro zahrádkářská poradna (př. František Hlubocký a Josef Hrstka) - mykologická poradna 9

10 Den Země připravila Koalice nevládek Pardubicka vfe spolupráci s Pardubickým krajem. Akce se koná pod záštitou Ing. Pavla Šotoly, radního zodpovědného za sociální věci a neziskový sektor v rámci Evropského roku občanů Na organizaci akcí se podílí: Klub přátel Pardubicka, Český zahrádkářský svaz, Lesy České republiky, Česká abylimijská asociace, Tyflocentrum, Ekocentrum, ZŠ a PŠ Svítání a další. 8/ Plánujeme činnost územního sdružení ČZS na rok 2013 pravidelná zasedání představenstva ÚS ČZS každé první úterý v měsíci, kromě července, kdy bude v kanceláři dovolená jarní plenární zasedání ÚS ČZS Pardubice dne 16. dubna 2013, pozvánky posíláme s tímto Zpravodajem autobusový zájezd k našim přátelům, zahrádkářům na Moravu, termín bude ještě upřesněn a vám sdělen zasedání představenstva ÚS se zástupci ZO Pardubicka a Bohdanečska v měsíci září 2013 přesný termín bude upřesněn v měsících říjnu a listopadu výjezdní zasedání představenstva Územního sdružení do oblastí Holicka, Přeloučska v měsících říjnu a listopadu seminář členů revizních skupin základních organizací ČZS v rámci pardubického regionu. A jak budeme vystavovat v roce 2013? (jak jsme se dozvěděli) 31. srpna 1.září 2013 ZO Dagla výstava jiřinek Velké Opatovice září 2013 SZO Dagla Mezinárodní výstava jiřinek na Pardubickém zámku září 2013 ZO Dašice výstava ovoce, zeleniny a květin září 2013 ZO Holice - výstava ovoce, zeleniny a květin září 2013 ZO Dagla Mezinárodní výstava jiřinek Hejnice září 2013 ZO Sezemice, Staré Čivice, Svinčany - výstava ovoce, zeleniny a květin září 2013 ZO Roveň - výstava ovoce, zeleniny a květin září 2013 okresní výstava Zahrádkářská Bohdaneč října 2013 Zahrada východních Čech v Častolovicích října 2013 Výstava chryzantém v Hlinsku 7. a 8. prosince 2013 ZO Roveň vánoční výstava Žádáme předsedy organizací o potvrzení správnosti uvedených termínů, abychom včas mohli zajistit pravdivé informace pro ostatní zahrádkáře v regionu a prostřednictvím internetu i ostatní. Změny termínů jsou ještě možné, včas budeme informovat! V Pardubicích dne 28. března 2013 Za územní radu ČZS Pardubice předseda Ing.Ivan Sádovský 10

11 Odborná část: Z přednášky jsme zachytili a zpracovali pro Vás : Čtyřicet účastníků v sále restaurace Dašický dvůr vyslechlo přednášku Ing. Fr. Teichmanna o symbiotických houbách a jejich aplikaci v zahrádkářské praxi. Jedná se o produkci fy Symbiom z Lanškrouna Firma Symbiom, s.r.o. přináší všem pěstitelům pomoc při pěstování rostlin v podobě využití mykorhizních hub. Nabízíme řadu výrobků, které mají široké uplatnění a jsou výsledkem dlouholetého výzkumu a zkušeností. Základem je přátelský vztah mezi půdními houbami a rostlinou, odborně nazývaný MYKORHIZA. Vyzkoušejte produkty s mykorhizou a dopřejete rostlinám sílu, zdraví a krásu pomocí samotné přírody. Co můžeme očekávat po použití mykorhizních přípravků? Lepší a vyrovnaný růst rostlin Bohatší a zdravější kořenový systém, který bude schopen ve větší míře čerpat živiny z půdy Větší bohatství květů a plodů Nižší potřeba zálivky a hnojení Lepší překonání období sucha Rostlina nebude trpět při přesazování Zpevnění okolní půdy Ochrana proti některým půdním chorobám SYMBIVIT Jedná se o přípravek založený na využití skvělých vlastností mykorhizních hub. Jedná se o granulovaný přípravek, který má snadné použití a Vaše rostliny z něho budou moci čerpat to nejlepší pro jejich krásný růst a odolnost. Mykorhizní houby obsažené v Symbivitu se napojí na kořeny Vašich rostlin a budou růst, čerpat živiny z půdy a podporovat rostlinu po celý její život. Účinek SYMBIVITu: zlepšení výživy, růstu a zdravotního stavu rostlin lepší tvorba květů a plodů, větší výnos výrazně snížená potřeba zálivky a hnojení zvýšení odolnosti rostlin vůči stresu (sucho, přesazení, aj.) vhodné i pro použití rostlin pěstovaných ve svahu (vliv na zpevnění půdy) Vhodný pro: kvetoucí rostliny a většinu pokojových rostlin (růže, bramboříky, balkónové a truhlíkové květiny jako pelargónie, petúnie, verbeny, apod.) popínavé rostliny většinu okrasných jehličnanů (túje, tis, jalovec, cypřiš, apod.) některé okrasné stromy a keře (javor, jasan, jeřáb, apod.) zeleninu (rajčata, okurky, cibule, pórek, česnek, apod.) ovoce (jahodníky, maliníky, rybíz, jabloně, apod.) ošetření trávníků při jejich zakládání a údržbě SYMBIVIT RAJČATA A PAPRIKY Účinek přípravku SYMBIVIT RAJČATA A PAPRIKY: zvýšený obsah látek s antioxidačním účinkem 11

12 zlepšení výživy, růstu a zdravotního stavu zeleniny vyšší výnosnost a odolnost lepší chuťové vlastnosti zcela přírodní pěstování zeleniny výrazně snížená potřeba zálivky a hnojení Přípravek je vhodný do volné půdy, skleníků i fóliovníků. RHODOVIT - je tekutý a zcela přírodní přípravek speciálně určený k ošetření vřesovcovitých rostlin, především rododendronů, azalek, vřesů, vřesovců, borůvek, brusnic atd. Použití RHODOVITu je opravdu šťastné především u rododendronů, protože díky mykorhizním houbám zesílí jejich slabý kořenový systém a rostlina bude daleko silnější. Každý zahrádkář ví, že především rododendrony díky svému mělkému kořenovému systému jsou hodně náchylné na přemokření, nebo naopak na období sucha, kdy keřům chybí dostatečná závlaha. Taktéž je třeba neustále dodávat přísun živin, především dusíku, aby lépe a bohatěji kvetly. Všem zmiňovaným problémům můžete předejít pomocí použití přípravku RHODOVIT. RHODOVIT ovšem není skvělý jen pro rododendrony, ale prokazatelné jsou výsledky při pěstování borůvek. Vhodný je pro rododendrony, azalky, vřesy, vřesovce, borůvky, brusinky. Účinek RHODOVITu: zlepšení výživy a růstu Vašich rostlin zvyšuje kvetení a tvorbu plodů výrazně snížená potřeba zálivky a hnojení rostliny jsou odolnější vůči některým stresům životního prostředí jako je sucho, kořenové patogeny houbového původu, šok z přesazení, apod. zlepšení výživy zejména dusíkem, což má za následek zlepšení růstu, který je patrnější zvláště v podmínkách, kde je nedostatek živin nebo jejich snížená dostupnost. Obchodní oddělení: Bc. Petra Koudelná, Tel.: , Mobil: Nabídky spolupracujících organizací: 1/ Vydavatelství BAŠTAN, Olomouc nabízí ovocnářské publikace. vzhledem k nabídce slev při větším počtu objednaných publikací nabízíme naším zahrádkářům možnost objednat si následující pěkné publikace prostřednictvím Územního sdružení Pardubice. A) Pomologie drobné ovoce Skořápkoviny. Cena publikace je 265,- Kč, při objednávce nad 10 ks 200,- Kč, B) 1. díl Pomologie Jádroviny 160,- Kč 2. díl Pomologie Peckoviny 160,- Kč oba díly 260,- Kč C) Výhodná cena všech tří dílů balíčku 399,- Kč D) Nová publikace Stromy pro sídla a krajinu 365,- Kč - při zakoupení balíčku Pomologií 265,- Kč E) Časopis Vinař-sadař 6 čísel + 2 čísla Vinař a víno (414,- Kč), v rámci 12

13 předplatného časopisu Vinař-sadař, Pomologie jadrovin nebo Vinohradnická mechanizace zdarma, při objednávce 10 a více ks časopisu Vinař-sadař 50% sleva. Nová publikace pod ozn A) je od významných autorů Bc. Tomáše Jana a Ing. Dušana Nesrsty z ÚKZÚZ šlechtitelské stanice v Želešicích u Brna. Jedná se o poslední díl do mozaiky pomologií, které jste mnozí v loňském roce sobě zakoupili. Tak jako dva předchozí díly jádrovin a peckovin, pomologie v pořadí třetí popisuje významnější odrůdy angreštu, rybízu červeného a bílého, rybízu černého, maliníku, ostružiníku a jahodníku, ze skořápkatého ovoce pak ořešák vlašský, mandloň a lísku. Kontakt na nakladatelství: Petr Baštan, tel , mob , 2/ Cestovní kancelář REDOK TRAVEL, s r.o. nabízí aktuální nabídku jarních zájezdů zaměřených na zahrádkářskou tématiku, výstavy pro jednotlivce, kolektivy i menší skupiny. Původní cena v Kč cena pro Vás v Kč Holandsko květinové korzo 6 090, , Holandská mozaika 6 090, , Nejkrásnější zahrady Itálie 6 890, , Jarní Benelux a Keukenhof 6 090, , Toskánsko, nejkrásnější zahrady 5 990, , Královské zahrady Anglie , , Nejkrásnější zahrady Anglie 9 990, ,- Podrobné informace o jednotlivých zájezdech naleznete na nebo přímo v kanceláři CK Redok Travel, tel Ze školení v Hradci Králové Ing. Norbert Malachta Zpracování vinné révy (viz příloha Zpravodaje Ing. Marie Rasochová Odrůdy brambor vhodné pro zahrádkáře Doc. Ing. Vlastimil Rasocha, a jejich pěstování CSc., Medipo Agras a VÚB Havlíčkův Brod (viz příloha Zpravodaje) Přílohy dnešního Zpravodaje : 1/ Zpracování révy vinné 2/ Odrůdy brambor vhodné pro zahrádkáře Jedná se o materiály ÚS ČZS Hradec Králové, které byly předmětem odborných školení. 13

14 Kalendárium Jaro na zahrádce (tip Zahradní centrum) Na co se zaměříme v okrasné zahradě rozsadíme nebo přesadíme trvalky vysadíme pozdě kvetoucí a choulostivé lilie vysazujeme růže, po výsadbě razantně seřízneme po ledových mužích vysadíme předpěstované letničky do záhonů nebo truhlíků v první polovině května vysadíme hlízy jiřin a mečíků vhodné období pro přesazování dřevin. Stálezelené a jehličnany vyrýváme s kořenovým balem, opadavé po vysázení hlouběji seřízneme odkvétajícím raným cibulovinám odstraňujeme semeníky kvetoucí cibuloviny můžeme přihnojit minerálním hnojivem z mladých kopřiv můžeme připravit hnojivou jíchu, která je zároveň biologickým prostředkem proti škůdcům přihnojíme trávník na menších plochách hnojivy rozpustnými ve vodě proti první vlně slimáků se bráníme granulemi Ferramol s přírodní účinno látkou aplikovanými pravidelně zejména za vlhkého počasí mladé výhony růží napadených pilatkou (pozná se podle listů stáčených do ruliček) odřízneme před pozdními nočními mrazíky a zároveň před slimáky chráníme rašící lilie přiklopením květináčem nebo zavařovací lahví pro bodové hubení mšic, housenek a jiného škodlivého hmyzu můžeme použít přípravky k okamžitému použití (Raptol, Spruzit, Neudosan). A co budeme dělat v užitkové zahradě? ideální období pro výsadbu ovocných dřevin. Důležitá je mimo jiné zálivka do výsadbové jámy i po vysázení začátkem jara připravíme skleník. Půdu poprášíme dusíkatým vápnem, které hubí škůdce a plevele, necháme působit dva až tři týdny, provedeme základní řez jabloní a hrušní, ovocné stromy lze také tvarovat zatížením větví kamenem, vyčistíme trsy jahodníku, okopeme a zapravíme hnojivo, meruňky, broskvoně, třešně a višně řežeme v době květu, rány se hojí rychleji, co nejdříve na jaře seřízneme angrešt zkrátíme jednoleté výhony, prosvětlíme korunu, slabé výhony prořízneme hlouběji, před škůdci částečně ochrání také aksamitníky (afrikány), měsíčky a lichořeřišnice, pokud kvete jahodník a hrozí noční mrazíky, zakryjeme záhon netkanou textilií, výluhy z kopřiv urychlují zrání kompostu (2kg čerstvých kopřiv zalijeme 10 lt. vody a necháme 5 dní louhovat) a působí jako biostimulátor (1 kg čerstvých kopřiv zalijeme 12 lt vody a necháme 2 dny louhovat, aplikujeme zálivkou jednou za 3 4 týdny), ovocné dřeviny ošetříme proti přezimujícím škůdcům (puklice, svilušky, mera, píďalky aj.). Ideální je jarní souprava. proti anglickému padlí ošetříme angrešt, po odkvětu ovocných stromů provedeme postřik proti pilatkám, merám, mšicím, padlí a strupovitosti, proti plísni šedé a padlí na okurkách a révě vinné si můžeme připravit postřik z křídlatky (300 gramů suché drti z nadzemní části zalijeme 10 lt vody a necháme 3 dny macerovat 14

15 Český zahrádkářský svaz, základní organizace Lázně Bohdaneč a územní sdružení ČZS Pardubice Vás srdečně zvou na Zahrádkářskou Bohdaneč okresní výstavu ovoce, zeleniny a květin 27. až 30. září 2013 ve všech prostorách sokolovny Sokola Lázně Bohdaneč Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční za přítomnosti starostky města pí Květoslavy Jeníčkové a krajského radního p. Ing. Václava Kroutila v pátek v hod. V sobotu a v neděli bude otevřeno vždy od 9.00 do hodin, v pondělí od 9.00 do hodin. Výstava se koná pod patronací města Lázně Bohdaneč. Pro návštěvníky bude připraveno : - odborná poradna po celou dobu výstavy, projekce odborných videokazet se zahrádkářskou tématikou, stánkový prodej zahrádkářských potřeb a školkařského zboží, ovoce, kaktusů a cibulovin. Na výstavě bude provedeno vyhodnocení nejlepších exponátů ovoce, zeleniny a květin. Na každého 50. návštěvníka čeká zahrádkářské překvapení. Na Vaši návštěvu se těší vystavovatelé: zahrádkáři okresu Pardubice, pěstitelé bonsai, kaktusů, teplomilných rostlin, zahradní středisko Svinčany, firmy Transform a.s., HOKR s.r.o. Lázně Bohdaneč, Sativa Keřkov, Agro CS Česká Skalice, firmy Václavík Jiří - Dolany (výroba substrátu a žampionů) a další drobní výrobci a prodejci zahrádkářských potřeb. Příspěvky na úhradu nákladů: 15,- Kč, děti 5,- Kč. 15

Na druhém místě (90(63) posluchačů) navštívilo přednášky Bc Tomáše Jana (ÚKZÚZ ZS Želešice, ): Novinky v odrůdách Peckovin a ve skořápkatém

Na druhém místě (90(63) posluchačů) navštívilo přednášky Bc Tomáše Jana (ÚKZÚZ ZS Želešice, ): Novinky v odrůdách Peckovin a ve skořápkatém Zpráva o Jihomoravském zimním oblastním kurzu. 20122013 Kurz probíhal o sobotách od listopadu do března v zasedačce MěV KSČM Brnoměsto. Během tohoto období proběhlo v 8 přednáškových dnech 16 dvouhodinových

Více

DLOUHODOBÝ ÚČINEK. DokCS3_Scotts katalog 201303proA5.indd 1 18.3.2013 14:03:48

DLOUHODOBÝ ÚČINEK. DokCS3_Scotts katalog 201303proA5.indd 1 18.3.2013 14:03:48 KATALOG 2014 DLOUHODOBÝ ÚČINEK DokCS3_Scotts katalog 201303proA5.indd 1 18.3.2013 14:03:48 EXTRA Dlouhodobé působení Osmocote pro zahradu Pro všechny zahradní, balkónové i domovní rostliny, okrasné keře,

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

Na třetím místě (80 posluchačů) se umístilo terénní cvičení na ŠZP Mendelu v Žabčicíchpod vedením Prof. Ing. Vojtěcha Řezníčka, CSc.

Na třetím místě (80 posluchačů) se umístilo terénní cvičení na ŠZP Mendelu v Žabčicíchpod vedením Prof. Ing. Vojtěcha Řezníčka, CSc. Zpráva o Jihomoravském zimním oblastním kurzu. 20112012 Kurz probíhal o sobotách od listopadu do března v zasedačce MěV KSČM Brnoměsto. Během tohoto období proběhlo v 8 přednáškových dnech 16 dvouhodinových

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

ZPRAVODAJ ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ. Územní rady Brno-venkov 2/2005 KONTAKTY ZMĚNY NALÉHAVÉ ÚKOLY

ZPRAVODAJ ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ. Územní rady Brno-venkov 2/2005 KONTAKTY ZMĚNY NALÉHAVÉ ÚKOLY ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ZPRAVODAJ Územní rady Brno-venkov 2/2005 KONTAKTY ZMĚNY 1. Sídlo sekretariátu je v prostorách a.s. LANAREST, bývalá Mosilana, ulice Křenová 19, 602 00 Brno. Areál je u tramvajové

Více

Zápis z členské schůze Klubu bechtěreviků HK konané dne 24.11.2009

Zápis z členské schůze Klubu bechtěreviků HK konané dne 24.11.2009 Zápis z členské schůze Klubu bechtěreviků HK konané dne 24.11.2009 PROGRAM 1) Přivítání hostů pana Vedrala, Pana Blažka a Dr. Karpíškové 2) Činnost KB HK Milada Jirečková 3) Příspěvek p. Vedral 4) Diskuse

Více

8 přednáškových dnech 16 dvouhodinových přednášek 32 hodin. 213 posluchačů 2728 361, , , 467 180 posluchačů, 33 posluchaček Nejvíce posluchačů

8 přednáškových dnech 16 dvouhodinových přednášek 32 hodin. 213 posluchačů 2728 361, , , 467 180 posluchačů, 33 posluchaček Nejvíce posluchačů Zpráva o Jihomoravském zimním oblastním kurzu. 21-211 Kurz probíhal o sobotách od listopadu do března v zasedačce MěV KSČM Brno-město. Během tohoto období proběhlo v 8 přednáškových dnech 16 dvouhodinových

Více

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů Sledujte v TV Receptáři prima nápadn padů každou neděli kolem 12:00 hodiny na TV Prima Neděle 21.4. 2013 Podpora z přírodyp rody Pěstování zeleniny Nezapomeň Péče o rododendrony, azalky, aj. Ochrana před

Více

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz

Registrace. Ubytování a stravování Za SO zodpovídá: Ing. František Žaloudek (mob.773 500 600) zaloudekfr@centrum.cz 42. MISTROVSTVÍ REPUBLIKY V ORBĚ Propozice pro oráče, trenéry a rozhodčí Dolní Újezd u Litomyšle 9.10. 10.10. 2015 Na pozemcích ZD Dolní Újezd www.zddu.cz GPS:49.8293436111-16.2571775 Přihlášky Přihlášku

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Ekonomická a kontrolní činnost. aneb jaké papíry by měla mít každá základní organizace a co s nimi dělat

Ekonomická a kontrolní činnost. aneb jaké papíry by měla mít každá základní organizace a co s nimi dělat Ekonomická a kontrolní činnost aneb jaké papíry by měla mít každá základní organizace a co s nimi dělat 1 Základní doklady Evidence členů, příspěvků, stanovišť a včelstev Registrační / změnový list org.

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

V Ř E S K O V Á K únor 2007

V Ř E S K O V Á K únor 2007 V Ř E S K O V Á K únor 2007 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, s blížícím se jarem vás opět vyzývám, abyste nepálili odpad na svých zahradách. Co se týká dřevního odpadu z prořezání stromů, opět nabízíme

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Katalog zahradnických substrátů

Katalog zahradnických substrátů Katalog zahradnických substrátů 2 Obsah Zahradnické substráty - HOBBY str. 4 6 Dekorační prvky str. 7 Velkoobchod s květináči str. 8 Speciální tekutá hnojiva str. 9 Speciální pevná hnojiva str. 10 Speciální

Více

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc

dle prezenční listiny přítomno 7 členů + 19 x plná moc Zápis z valné hromady Spolku pro obnovu venkova KHK konané dne 28.7.2015 v zasedací místnosti N3.118 (3. patro) v sídle Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Pivovarské náměstí 1245, v Hradci Králové.

Více

Ovocnářský seminář. Ovocnářská unie Moravy a Slezska pořádá pro členy OUMS a další zájemce

Ovocnářský seminář. Ovocnářská unie Moravy a Slezska pořádá pro členy OUMS a další zájemce Ovocnářská unie Moravy a Slezska pořádá pro členy OUMS a další zájemce Ovocnářský seminář zaměřený na ovocnářskou problematiku a pěstitelské technologie 23. a 24. února 2011 školící zařízení Skalský Dvůr

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 FUTRA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO HORŇÁCKO 1. Základní informace o organizaci 2. Historie a členové 3. Cíle 4. Přehled činností roku 2014 4.1. Jednání Rady 4.2. Přehled realizovaných

Více

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6.

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6. Dotační programy 1.D. Podpora včelařství (ukončení přijímání žádostí je do 30.10. 2015) zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. včelař,

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Sbor Dobrovolných Hasičů, Novosedly, 387 16 Volenice

Sbor Dobrovolných Hasičů, Novosedly, 387 16 Volenice 55 Výroční valná hromada ze dne 15. 1. 2010 místo: pohostinství U Černých čas zahájení: 19 hodin předsedající: velitel Karel Michálek zapisovatel: Václav Poţárek ml. Program: 1) Zahájení 2) Zpráva o činnosti

Více

Maturitní okruhy z odborných předmětů Obor zahradnictví. Sadovnictví - ovocnictví Šk. r. 2011/2012 Třída : 4 AZ

Maturitní okruhy z odborných předmětů Obor zahradnictví. Sadovnictví - ovocnictví Šk. r. 2011/2012 Třída : 4 AZ Maturitní okruhy z odborných předmětů Obor zahradnictví Sadovnictví - ovocnictví Šk. r. 2011/2012 Třída : 4 AZ 1. Pravidelné zahradní slohy 2.Zahradní slohy nepravidelné 3. Alpina a květinové zídky v sadových

Více

5-integrovaná. ochrana vinné rrévy. ochrana ovocných dřevin. 5-choroby a škůdci drobného ovoce 16-choroby a škůdci zelenin.

5-integrovaná. ochrana vinné rrévy. ochrana ovocných dřevin. 5-choroby a škůdci drobného ovoce 16-choroby a škůdci zelenin. Přehled témat kurzů rok zelinářství květinářství sadovnictví ochrana výživa ovocnářství vinařství Mechanizace 1996 7-méně známé 2-okrasné dřeviny na zahrádce 8-brambory u malopěstitele 1997 15-technologie

Více

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o.

BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. Za podpory Ministerstva zemědělství České republiky si Vás dovoluje pozvat na Vzdělávací kurz ekologického ovocnářství Celkem šestidenní kurz se bude skládat z cyklu odborných

Více

Nabídka zahrádkářských potřeb v maloobchodních prodejnách sítí. ENAPO a PRAMEN CZ. Uvedené ceny platí pro 1 ks, pokud není uvedeno jinak.

Nabídka zahrádkářských potřeb v maloobchodních prodejnách sítí. ENAPO a PRAMEN CZ. Uvedené ceny platí pro 1 ks, pokud není uvedeno jinak. 2015 Nabídka zahrádkářských potřeb v maloobchodních prodejnách sítí ENAPO a PRAMEN CZ 1 Kvetinový ráj okolo vás 139 Kč Flower Balconia OVI ø 30 cm k umístění na zábradlí 259 Kč Flower Balconia OVI ø 60

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Sledujte v TV Receptáři padů

Sledujte v TV Receptáři padů 04/ Sledujte v TV Receptáři prima nápadn padů každou neděli kolem 12:00 hodiny na TV Prima Neděle 17.3. Podpora z přírodyp rody Jarní přírodní výživa celé zahrady Nezapomeň Výživa pokojových kyselomilných

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p. Halák Jar., p. Krédl Jar. Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 27.února 2012 od 19.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Jeřábek,

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006

Výroční zpráva. ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova. za rok 2006 Výroční zpráva ISIS sdružení pro pomoc dětem bez domova za rok 2006 1 Obsah : 1. Základní údaje 2. Členská základna 3. Důležitá jednání o. s. 4. Projekty o. s. ISIS 5. Hospodaření o. s. 6. Poskytovatelé

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz

INFOKANÁL OBCE LUŽICE. Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz INFOKANÁL OBCE LUŽICE Obec Lužice Česká 1 696 18 Lužice Telefon: 511 117 821 www.luziceuhodonina.cz OBECNÍ ÚŘAD LUŽICE Úřední dny: Pondělí: 7.00 11.30 12.30 17.00 Středa: 7.00 11.30 12.30 17.00 PARTNERSKÁ

Více

Během jednoho školního roku prošli žáci všemi odděleními dané fiktivní firmy.

Během jednoho školního roku prošli žáci všemi odděleními dané fiktivní firmy. Studentské fiktivní firmy: Stavební činnost. Opravárenství. Výroba a prodej pečiva a květinových vazeb. Výroba a prodej cukrářských výrobků. Zahradnictví. Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/54.0006 Naše

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis ze schůze Okresního výboru ČSV, o.s. Litoměřice konané dne 26.3.2009 v Litoměřicích

Zápis ze schůze Okresního výboru ČSV, o.s. Litoměřice konané dne 26.3.2009 v Litoměřicích Zápis ze schůze Okresního výboru ČSV, o.s. Litoměřice konané dne 26.3.2009 v Litoměřicích Přítomni : přítel : Masopust Jan, Musil Petr, Ing. Jindra Jan, Pulchart Slavomír, Krahulík Václav, Jirota Zdeněk,

Více

Ovocnářská unie Moravy a Slezska pořádá pro členy OUMS a další zájemce. za podpory Jihomoravského kraje. Ovocnářský seminář

Ovocnářská unie Moravy a Slezska pořádá pro členy OUMS a další zájemce. za podpory Jihomoravského kraje. Ovocnářský seminář Ovocnářská unie Moravy a Slezska pořádá pro členy OUMS a další zájemce za podpory Jihomoravského kraje Ovocnářský seminář zaměřený na ovocnářskou problematiku a pěstitelské technologie 18. a 19. února

Více

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015

ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 ODBORNÝ DOPROVODNÝ PROGRAM ZEMĚ ŽIVITELKA 2015 konané ve dnech od 27.8. do 1.9.2015 Soutěže pro návštěvníky o hodnotné ceny Čtvrtek 27.8. Den Země živitelky Den českých pekařů a cukrářů Pivovarská zahrada

Více

Prezentace projektů ČRDM

Prezentace projektů ČRDM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Prezentace projektů ČRDM Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje prezentovala Českou

Více

NABÍDKA POVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

NABÍDKA POVINNÝCH ZKOUŠEK PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední zahradnická škola a Střední odborné učiliště, s. r. o. Veleslavínská 282/45, 160 00Praha 6 místo poskytovaného vzdělávání Svatoslavova 333, 140 93 Praha 4 telefon 267 910 144 www.zahradnickaskola.cz

Více

LEOŠ GAT - VELKOOBCHODNÍ CENÍK PRO ROK 2015 - AGRO CS

LEOŠ GAT - VELKOOBCHODNÍ CENÍK PRO ROK 2015 - AGRO CS LEOŠ - VELKOOBCHODNÍ CENÍK PRO ROK - AGRO CS FLORIA - SUBSTRÁTY, DEKORAČNÍ MATERIÁLY 00805A FLORIA Květinový substrát 10 l - DOPRODEJ 39,60 240 34,50 3 roky 00806A FLORIA Květinový substrát 20 l - DOPRODEJ

Více

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014

Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Zpráva o činnosti ORV OSH Pardubice za rok 2014 Vážená paní starostko Okresního sdružení, vážení hosté. Vážení zástupci jednotlivých sborů našeho okresu. Dovolte mi, abych Vás ve stručnosti seznámil s

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA 2. Projekt Zahrady u Splavu zahajují další část projektu: Zakládáme komunitní zahradu na pozemku zámku v Doudlebách nad Orlicí.

TISKOVÁ ZPRÁVA 2. Projekt Zahrady u Splavu zahajují další část projektu: Zakládáme komunitní zahradu na pozemku zámku v Doudlebách nad Orlicí. TISKOVÁ ZPRÁVA 2 Sídlo sdružení: 517 03 Skuhrov nad Bělou 84 kancelář: 517 41 Kostelec nad Orlicí, Palackého n. 23 Ing. arch. Kateřina Holmová kontaktní osoba Tel. +420 494 323 650, katerina@sdruzenisplav.cz

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Vás za podpory projektu OPVK Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu srdečně zve na konferenci OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají.

Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Obecní vysílání Do naší obce přijede ve čtvrtek 26. ledna pojízdná čistírna peří, která šije prošívané přikrývky a polštáře, sypkovinu dodají. Stanoviště má u samoobsluhy, otevřeno od 10 hod. Zdrží se

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2012

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 42 664 91 Ivančice Výroční zpráva 2012 1. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů

Sledujte v TV Receptáři i prima nápadn. padů Sledujte v TV Receptáři prima nápadn padů každou neděli kolem 12:00 hodiny na TV Prima Neděle 19.5. 2013 Reportáž na začátku pořadu: Výsadba rajčat at Podpora z přírodyp rody Úspora vody na zahradě Nezapomeň

Více

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách

100 let chovu kamzíka horského v Jeseníkách Občanské sdružení Jesenický kamzík ve spolupráci s Muzeem v Bruntále a Jesenickou lesnickou společností Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci pořádanou pod záštitou ministra zemědělství ČR, hejtmana

Více

Katalog roubované sadby zeleniny

Katalog roubované sadby zeleniny Katalog roubované sadby zeleniny 2015 Vážení zákazníci, hlavní činností naší firmy je výroba roubované sadby zeleniny. Roubovaná zelenina je pro svoje výhody velice oblíbená u velkopěstitelů zeleniny,

Více

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín PROGRAM Veřejné zasedání zastupitelstva obce Čížkov 25.9.2015 Chynín 01. Zahájení 02. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu 03. Kontrola

Více

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013

Pozvánka. na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013. ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 Pozvánka na XV. ročník rybářské sportovní soutěže CLO KAPR 2013 ve dnech 31. 5. 2. 6. 2013 1 Vážené dámy a pánové, milovníci rybářského sportu a turistiky!! Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji ji pozvat

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

TJ Sokol Žatčany oznamuje, že během března bude nadále pokračovat cvičení Ivy Oujezdské každé pondělí od 18.30 hodin. Cvičení thai-boxu bylo

TJ Sokol Žatčany oznamuje, že během března bude nadále pokračovat cvičení Ivy Oujezdské každé pondělí od 18.30 hodin. Cvičení thai-boxu bylo Obecní vysílání 3C Pozvánka na ples pořádaný Motobandou VOKUŠI Žatčany 22.2. 2014 Žatčany Orlovna od 14:00 16:30 hod. KARNEVAL PRO DĚTI od 20:00 hod. Pohádkový maškarní ples pro dospělé Program: Krasojízda

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

KADEŘNICTVÍ HELA. v pátek 3. dubna 2015 zavřeno. v sobotu 4. dubna 2015 otevřeno 9 13 hod.

KADEŘNICTVÍ HELA. v pátek 3. dubna 2015 zavřeno. v sobotu 4. dubna 2015 otevřeno 9 13 hod. Obecní vysílání 3C KADEŘNICTVÍ HELA v pátek 3. dubna 2015 zavřeno v sobotu 4. dubna 2015 otevřeno 9 13 hod. Zelenina Vitamínka Uherský Brod bude v úterý 7.4. 2015 od 12:00 do 12:15 hod prodávat u samoobsluhy

Více

ZAJEČOVSKÉ NOVINY ZAJEČOVSKÉ SPOLKY Včelaři v Zaječově Založení včelařského spolku v Zaječově bylo 8.února 1938. Spolek sdružoval včelaře ze Zaječova, Kvaně, Olešné a Jiviny. Měl 28 členů, kteří chovali

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

Kino Milín hraje v pátek 17. dubna ve 20 h americkou komedii Kouzlo měsíčního svitu, mládeži přístupno od 12 let.

Kino Milín hraje v pátek 17. dubna ve 20 h americkou komedii Kouzlo měsíčního svitu, mládeži přístupno od 12 let. V pátek 17. 4. 2015 Kino Milín hraje v pátek 17. dubna ve 20 h americkou komedii Kouzlo měsíčního svitu, mládeži přístupno od 12 let. V pátek a v sobotu proběhne sběr železného šrotu a nebezpečného odpadu.

Více

TRŽNÍ ŘÁD. farmářských trhů v Moravském Krumlově. I. Farmářské trhy v Moravském Krumlově

TRŽNÍ ŘÁD. farmářských trhů v Moravském Krumlově. I. Farmářské trhy v Moravském Krumlově TRŽNÍ ŘÁD farmářských trhů v Moravském Krumlově I. Farmářské trhy v Moravském Krumlově 1) Pořadatelem Farmářských trhů v Moravském Krumlově (dále jen FT) je Občanské sdružení ALMA, sídlem 672 01 Dobelice

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ X/ 2012 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboňje součástí Národní sítě

Více

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka

Výroční zpráva 2011. Občanské sdružení Borůvka Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení Borůvka Úvodní slovo Vážení přátelé a příznivci, již tradičně touto dobou jarního sluníčka hodnotíme předešlý rok činnosti Občanského sdružení Borůvka. Rozsah naší

Více

24. ročník 1. ročník 13. 5. - 17. 5. 2015

24. ročník 1. ročník 13. 5. - 17. 5. 2015 24. ročník 1. ročník 13. 5. - 17. 5. 2015 Nomenklatura výstavy Hobby: Nomenklatura výstavy Rybářský veletrh: Otevírací doba: Nářadí a zařízení pro hobby a zahradu, rostliny a semena, stavebnictví, vytápění,

Více

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ

ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2. Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ FINANČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE FN 2 Richard ZACH Ing. Marie VOŽECHOVÁ razítko odborové organizace, podpis předsedy výboru a dozorčí rady odborové organizace Finanční řád ZO FN2 OS ZSP ČR schváleno

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

Návrh na zápis změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku

Návrh na zápis změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku G64D-9XL-GYDY8 Návrh na zápis změny zapsaných údajů do spolkového rejstříku Soud Ulice Číslo domu 1556 PSČ 53002 I. REJSTŘÍKOVÝ SOUD, KTERÉMU JE NÁVRH URČEN Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích

Více

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č.

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č. Zápis č. 5/2008 Přítomni: Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.; Prof. Ing. Vladimír Táborský, CSc.; Ing. Petr Komínek, Ph.D.; Ing. Věra Mokrá, CSc.; Ing. Alena Hauptmanová host: Doc. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D.

Z Á P I S. ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice. Datum konání: 12. prosince 2012. Ing. Potluka Oto, Ph.D. Z Á P I S ze 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Kunratice Datum konání: 12. prosince 2012 Řízení: Přítomni: Omluveni: Ing. Lenka Alinčová 8 členů Zastupitelstva MČ dle presenční listiny Ing. Potluka

Více

Sledujte v TV Receptáři padů

Sledujte v TV Receptáři padů 05/ Sledujte v TV Receptáři prima nápadn padů každou neděli kolem 12:00 hodiny na TV Prima Neděle 24.3. Neděle 31.3. Reportáž na začátku pořadu: Poruchy ve výživě rostlin Podpora z přírodyp rody Zelené

Více

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV

Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Závěrečná zpráva o realizaci mikroprojektu PARTNERSTVÍ PRO VENKOV Údaje o mikroprojektu: Číslo mikroprojektu CZ.3.22/3.3.02/12.03017 Název mikroprojektu Partnerství pro venkov Konečný uživatel Hradecký

Více

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště

Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno. Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Souběžně probíhají: 23. 26. 4. 2014 Brno - Výstaviště Veletrh DSB - Dřevo a stavby Brno Veletrh DSB Dřevo a stavby Brno je samostatným veletrhem v rámci Stavebních veletrhů

Více

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva

Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz. Výroční zpráva Cesta slunce o.s. www.cesta-slunce.cz Výroční zpráva 2014 Občanské sdružení Cesta slunce Občanské sdružení Cesta slunce založili rodiče těžce postižených dětí 12. dubna 2005 jako neziskovou organizaci,

Více

Problematika zaplevelených pozemků

Problematika zaplevelených pozemků Česká rostlinolékařská společnost, Dendrologická, Dobřichovice, o.s., ve spolupráci s Městem Říčany, Vás srdečně zvou na vzdělávací program Problematika zaplevelených pozemků Stále více občanů se obrací

Více

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Dne: 1.10.2009 Přítomni: Výbor KRPŠ (p.holzmannová, p.koudelková, p.valčuhová, p.nitschová, p. Zlámalová) p.kanisová, p.langrová, p.vojáček Omluveni:

Více

Informátor. Klubu chovatelů holubů moravských pštrosů-pobočka Hradec Králové Ročník :36 Rok: 2013 číslo: 1

Informátor. Klubu chovatelů holubů moravských pštrosů-pobočka Hradec Králové Ročník :36 Rok: 2013 číslo: 1 Informátor Klubu chovatelů holubů moravských pštrosů-pobočka Hradec Králové Ročník :36 Rok: 2013 číslo: 1 Vážený příteli, dostává se Ti do rukou první číslo Informátoru v roce 2013, Klubu chovatelů holubů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 1 č.j. 7/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 25.6.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 25.6.2015 20:45

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530 664 43 Želešice Mgr. Jaroslava Kubíčková Ovocné stromy a keře Vy_52_INOVACE_922

Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530 664 43 Želešice Mgr. Jaroslava Kubíčková Ovocné stromy a keře Vy_52_INOVACE_922 Název školy Autor Téma Název Číslo projektu Ročník Anotace Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530 664 43 Želešice Mgr. Jaroslava Kubíčková Ovocné stromy a keře Vy_52_INOVACE_922 CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: 41-004-E)

Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: 41-004-E) Ruční práce v produkčním zahradnictví (kód: 41-004-E) Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví (kód: 41) Povolání: Zemědělský dělník Doklady potvrzující úplnou

Více

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle

S T A N O V Y. Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. Základní ustanovení II. Poslání a cíle S T A N O V Y Tělovýchovná jednota Slezan Jindřichov, z.s. I. Základní ustanovení 1. TJ Slezan Jindřichov, z.s. (dále jen TJ) je dobrovolným sdružením fyzických osob provozující tělovýchovu, sport a osvětovou

Více

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012

Plán EVVO. Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice. na školní rok 2011/2012 Plán EVVO Základní školy a Mateřské školy G. A. Lindnera Rožďalovice na školní rok 2011/2012 Zpracovala Mgr. Nina Dyčenková, školní koordinátorka environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Počet žáků:

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO)

FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) FINANČNÍ ŘÁD Czech Dance Organization, o. s. (dále CDO) Čl. I. PRÁVNICKÝ SUBJEKT 1.) Finanční řád se vztahuje na všechny formy a druhy hospodářské činnosti právnické osoby Czech Dance Organization, o.

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE

PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE PARKINSON KLUB BRNO PLÁN ČINNOSTI 2015 PRAVIDELNÉ AKCE 1. Rehabilitační cvičení parkinsoniků Tělocvična Každý čtvrtek 15.30-16.30 hod. (v termínech 15.1.-11.6. 2015 a 24.9.-10.12.2015) Tělocvična Sokolu

Více

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce.

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2014 konaného dne 7. 4. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kyselce. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČO: 00254762 Č. j. 79/2014 Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva

Více

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

pořádá AKCE NA DEN DĚTÍ DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ JIHLAVSKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH ( založena roku 1948 ) zakládající člen Českomoravské jednoty neslyšících Polenská 4382/2c, 586 01, Jihlava IČ 66598940 mobil/sms: 721 275 691 http://www.jihlava-un.eu/ E-mail:

Více

Zastupitelé pro období 2010-2014

Zastupitelé pro období 2010-2014 Dolno - Brusnický zpravodaj Zvičina 671 m. n. m. obecní měsíčník listopad 2010 První schůze nového zastupitelstva obce Ve zpravodaji naleznete: Nové zastupitelstvo obce Představení starosty a jednotlivých

Více