ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word. Mgr. Petr Jakubec"

Transkript

1 ZÁKLADY PRÁCE S PC MS Word Mgr. Petr Jakubec

2 1 Nejdůležitější panely: Vložit Konce stránek, Konce oddílů, Čísla stránek, Symboly, Odkazy (Poznámka pod čarou, Titulek,...) Formát Písmo, Odstavce, Odrážky a číslování, Sloupce, Motivy, Styly a formátování,... Nástroje Pravopis, Sledování změn 2 Práce s textem 2.1 Formátování textu Velikost fontu (Formát Písmo): pt.; řádkování (Formát Odstavec Odsazení a mezery): normální, při psaní bakalářských prací: 1,5 ( Ctrl + 5 ); text se zarovnává do bloku ( Ctrl + J [1]). Využití jednotlivých typů písem: patkové fonty: Times New Roman, Garamond vhodné ke psaní delších textů, bezpatkové fonty: Arial, Verdana, Courier New vhodné k tvorbě prezentací. Zvýrazňování textu: kurzíva ( Ctrl + I ); tučný font ( Ctrl + B ); nepoužívat podtrhávání textu, snižuje se tak jeho čitelnost. Jména autorů + programů: Kapitálkami (Formát Písmo nebo Ctrl + Shift + K [1]), adresy www stránek: Strojopisem (font: Courier New). Další možnosti zvýraznění textu: Barva písma (Formát Písmo Barva písma); prokládání písma (Formát Písmo Proložení znaků). Psaní textu do sloupců: Formát Sloupce. Odrážky a číslování: Formát Odrážky a číslování. 2.2 Formátování odstavců Možnosti odlišení odstavců: odsazení prvního řádku (u prvního odstavce není třeba odsazovat) prázdný řádek. Odsazení prvního řádku: Formát Odstavec Odsazení a mezery. Vložení prázdného řádku mezi odstavce: jeden Enter vložení vertikální mezery Formát Odstavec Odsazení a mezery. Parchanty nežádoucí jevy, vznikající při psaní textu: Sirotek (orphan): situace, kdy se poslední řádek odstavce stává prvním řádkem sloupce či strany. Nelze ho tolerovat v žádném případě. Vdova (widow): situace, kdy se první řádek odstavce stává posledním řádkem odstavce či strany. V případě vícesloupcové sazby je jí možno tolerovat [2]. 2.3 Pravidla hladké sazby Předložky: jednohláskové neslabičné předložky K, k, S, s, V, v, Z, z, slabičné O, o, U, u, a spojky I, i, A, nesmějí být na konci řádky. Výjimku tvoří spojka a (pozor ne verzálka) využití pevné mezery k připojení předložky/spojky k následujícímu slovu: Vložit Symbol Speciální znaky nebo Ctrl + Shift + Mezerník. Spojovník (divis): používá se k označení dělení slov nebo jako spojovací znaménko ve složených výrazech. Při dělení se sází těsně k poslednímu písmenu první části děleného slova. Při použití jako spojovací znaménko se sází bez mezer (Praha 10-Strašnice). 1

3 Pomlčka: naznačuje větší přestávku v řeči nebo od sebe výrazně odděluje části textu; významově je rovna čárce, a tedy i vložená část věty se jimi dá oddělit. Nesmí jí řádek končit ani jí začínat (výjimku tvoří přímá řeč). S tím se musí autor smířit a text srazit nebo rozpálit tak, aby mu pomlčka vyšla do řádku. Můžeme-li dosadit místo pomlčky jakékoliv slovo (až, do, versus, atd.), nejsou okolo ní mezery (5 10 dní, rychlík Praha Ostrava). Důležité je nezaměňovat pomlčku se spojovníkem! Nesprávné je také její použití místo znaménka minus, protože obraz neodpovídá šířce znaménka plus (+). Při sazbě pomlčky v angličtině je nutno použít její delší verzi ( ). Interpunkční znaménka: tečka a čárka se sázejí těsně za poslední písmeno slova. Procento, promile (%, ): oddělují se od slova zúženou nezmenšenou mezernicí, pokud jde o samotný výraz (10 % = 10 procent). V případě spojení slova s číslem do jednoho výrazu se tyto značky sázejí bez mezery (10% = desetiprocentní). Stupeň: v označení teploty se sází a) 10 (minus deset stupňů minus a číslice 10 dohromady, stupeň je oddělen zúženou mezerou) b) 10 (minus deset stupňů Celsia stupeň Celsia se sází jako jeden výraz dohromady a od čísla musí být oddělen zúženou mezernicí). Stupeň alkoholu se sází jako jeden výraz bez mezer: 12 pivo [3]. 2.4 Sazba matematiky Využití Editoru rovnic (případně komerčního programu MathType nebo MathMagic). Rovnice se sází na nový řádek, zarovnávají se na střed a jsou opatřeny (většinou na pravé straně) pořadovým číslem, na které můžeme odkazovat z textu (ukázka viz rovnice 1). ψ(x) = 1 2π Základní pravidla pro sazbu matematiky: ϕ(p)e px/(i ) dp (1) známé konstanty, čísla určitá (i ve formě mocnitelů a indexů) a značky měrových jednotek se píšou vzpřímeným řezem (e, π, 123, x 2 1, cm), názvy funkcí a známých polynomů se píšou vzpřímeným řezem (sin, cos, exp), diferenciály se píšou vzpřímeným řezem, příslušná proměnná pak kurzívou (dx), obecné konstanty a proměnné se píšou kurzívou (a, x, x 1 ), tučným řezem se sázejí identifikátory vektorů a matic (v, M), pro označení množin se používají verzálky nějakého lomeného písma (M), či písma psaného (M), pro vyznačení určitého oboru čísel je vhodné využít zdvojené písmo (např. R pro obor reálných čísel, C pro obor komplexních čísel, atd.), mezi desetinnou čárkou a číslem se mezera nepíše (123,456). Zkratky jednotek jsou pevně určené, nelze je libovolně zkracovat. Značky jednotek je mezi sebou možno oddělovat: násobením: m s 1 nebo m s 1, pevnou mezerou ( Ctrl + Shift + Mezerník ): m s 1 pohodlnější způsob. Jednotky se záporným exponentem lze psát: jako zlomek: např. m/s; složitější zápis vyžaduje použití závorek: J/(K mol), se zápornými exponenty: J K 1 mol 1 jednoznačný zápis. 2

4 2.5 Sazba chemie Vzpřímeným řezem písma se píší: veškeré vzorce sloučenin (H 2 O, H 2 SO 4, atd.), značky chemických prvků (Zn, Cd, Hg), symboly částic (proton: p, elektron: e), předpony (bis-, tris-, cyklo-, iso-), symboly hladin a slupek (K, L, π). Kurzívou se pak píší: lokanty (o-, m-, p-, N-, O-, S-), označení polohy substituentu (sek-, terc-), stereodeskriptory (cis, trans, meso, E, Z, R, S, P, M ). Pro chemické názvy a vzorce platí: ve vzorcích sloučenin se značky prvků píší vedle sebe bez mezer (CuSO 4 5H 2 O), v rovnicích se sází mezera za číselným koeficientem (H 2 = 2 H + + e ), názvy organických sloučenin se píší dohromady, pro oddělení se používají závorky či spojovník (bis(2-chlorethyl)eter) [4]. 3 Vkládání objektů 3.1 Tabulky Vzhled tabulky: Tabulka Automatický formát tabulky, případně Tabulka Vlastnosti tabulky Ohraničení a stínování. V tabulce nesmí zůstat žádná kolonka prázdná, prázdné kolonky je třeba vyplnit alespoň pomlčkou. Popisek tabulky (označit tabulku kliknout pravým tlačítkem myši Titulek) se zarovnává na střed a je zpravidla umístěn nad tabulkou. 3.2 Vkládání obrázků Pokud se jedná o bitmapový formát (.tiff,.jpg,.jpeg,.png), je vhodné použít obrázky v co nejvyšším rozlišení (minimálně 300 dpi, lépe však více). Loga, grafy, schémata je vhodné vkládat přímo pomocí klávesové zkratky Ctrl + C a Ctrl + V, případně použít vhodný vektorový formát. Nemá smysl převádět bitmapový formát na vektorový, kvalita se tím nikterak nezlepší. Popisek obrázku (vybrat obrázek kliknout pravým tlačítkem myši Titulek) se zarovnává na střed a je zpravidla umístěn pod obrázkem. 3.3 Vkládání odkazů Poznámky pod čarou: (Vložit Odkaz Poznámka pod čarou) slouží ke krátkému vysvětlení daného jevu (např. vysvětlení zkratek), vkládají se na aktuální stránce a je vhodné je číslovat. Křížový odkaz: (Vložit Odkaz Křížový odkaz) slouží k odkazování se v textu na příslušné obrázky, tabulky, rovnice, apod. Rejstřík a seznamy: (Vložit Odkaz Rejstřík a seznamy) slouží ke vkládání Obsahu, Rejstříku, Seznamů tabulek, obrázků, Rovnic. 3

5 4 Ladění vzhledu 4.1 Generování obsahu Označit název kapitoly/podkapitoly vybrat styl Nadpis 1 3 (Formát Styly a formátování). Vhodné je použití výběru jen do třetího stupně (např ). Vložit obsah: (Vložit Odkaz Rejstřík a seznamy). Vhodné je nadefinovat si vlastní styly (Styly a formátování Nový styl). 4.2 Číslování stránek Vložit Čísla stránek. První stránka (např. Úvodní stránka v bakalářské práci) se zpravidla nečísluje. 5 Kontrola pravopisu Na závěr jakékoliv práce není od věci provést kontrolu pravopisu (Nástroje Pravopis nebo pomocí klávesy F7 ). Reference [1] YOUNG, Michael J. Microsoft Office Word vyd. Praha: Computer Press, s. [2] KOČIČKA, Pavel, BLAŽEK, Filip. Praktická typografie. 1. vyd. Praha: Computer Press, s. ISBN [3] ANDERLE, Jiří. Úvod do typografických pravidel [online] [cit. 28. července 2009]. Dostupné na: <http://www.typo.cz/_typo/typo-pravidla-hladka.html>. [4] JULÁKOVÁ, Eva. Rovnice, jednotky a veličiny jak s nimi? [online]. [cit. 28. července 2009]. 11 s. Dostupné na: <http://homen.vsb.cz/~wih15/publikace/rovnicesymboly.doc> by Petr Jakubec, tento dokument byl vysázen typografickým systémem LATEX 2ε. 4

Layout = Špígl = Zrcadlo sazby

Layout = Špígl = Zrcadlo sazby Jemný úvod do počítačové typografie aneb jak provádět hladkou sazbu Vladimír Kopecký Jr. Fyzikální ústav MFF UK kopecky@karlov.mff.cuni.cz Layout = Špígl = Zrcadlo sazby Na layoutu záleží vše a je hlavní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Formální úprava bakalářské práce Typografická pravidla pro studenty VŠPJ RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. Jihlava 2009 Obsah 1 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 3 1.1 ODSTAVEC... 3 1.2

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU 2006 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ DTP a pokročilé zpracování textu 1 PÍSMO... 4 1.1 Historie... 4 1.1.1 Johannes Gensfleisch - Gutenberg... 4 1.1.2 Claude Garamond

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Věrtel typografických pravidel a doporučení (pro psaní DP)

Věrtel typografických pravidel a doporučení (pro psaní DP) Věrtel typografických pravidel a doporučení (pro psaní DP) 1 JSME UVÁDĚNI DO TAJŮ PŘÍRUČKY...1 2 DOZVÍDÁME SE NÁLEŽITOSTI DIPLOMOVÉ PRÁCE...2 3 SÁZÍME TEXT...2 3.1 ROZVRHUJEME STRÁNKY...2 3.2 DÁVÁME SI

Více

Pokyny pro autory popularizačně propagační edice

Pokyny pro autory popularizačně propagační edice Příloha 4b Směrnice děkana č. 12/2015 Pokyny pro autory popularizačně propagační edice I. Harmonogram přípravy textů II. Grafický manuál pro publikace MFF UK III. Poznámky k přípravě textu v MS Word IV.

Více

Specifika katedry KŘ (PA) ke zpracování a odevzdání BP a DP (určeno přednostně pro vedoucí prací)

Specifika katedry KŘ (PA) ke zpracování a odevzdání BP a DP (určeno přednostně pro vedoucí prací) Specifika katedry KŘ (PA) ke zpracování a odevzdání BP a DP (určeno přednostně pro vedoucí prací) Chronologie postupu (uvedené termíny vždy zkontrolovat s aktuálními požadavky na příslušný AR, které jsou

Více

Obsah. Obecný popis 4

Obsah. Obecný popis 4 Obsah Obecný popis 4 1 Hladká sazba 5 1.1 Typografické míry................................ 5 1.2 Knižní písmo.................................. 6 1.3 Fonty a jejich vlastnosti............................

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA JANA KAPOUNOVÁ

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA JANA KAPOUNOVÁ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE JANA KAPOUNOVÁ OSTRAVA 2003 Obsah 1 Úvod...................................................... 2 Diplomová práce..............................................

Více

Pokyny pro autory odborné edice

Pokyny pro autory odborné edice Příloha 4a Směrnice děkana č. 12/2015 Pokyny pro autory odborné edice I. Harmonogram přípravy učebních textů II. Grafický manuál pro publikace MFF UK připravované v LaTeXu III. Poznámky k přípravě textu

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA (typus lat. = znak; vzor: grafó lat. = píši) - velké rozšíření počítačů, vývoj software a kvalitního tisku umožňují téměř každému přípravu tiskovin. - řadu drobnějších tiskovin (pozvánky,

Více

Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací

Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací Pro zpracování ročníkových a seminárních prací platí od března 1997 doporučení mezinárodní normy ČSN ISO 7144 Dokumentace - Formální úprava disertací

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více

OBSAH. 1 Typografie a MS Word 2 1.1 Uživatelská nastavení programu MS Word... 2 1.2 Písmo... 4 1.2.1 Nastavení písma... 4

OBSAH. 1 Typografie a MS Word 2 1.1 Uživatelská nastavení programu MS Word... 2 1.2 Písmo... 4 1.2.1 Nastavení písma... 4 OBSAH 1 Typografie a MS Word 2 1.1 Uživatelská nastavení programu MS Word................. 2 1.2 Písmo...................................... 4 1.2.1 Nastavení písma............................ 4 1.2.2

Více

2. Základní pravidla hladké sazby. Typografie

2. Základní pravidla hladké sazby. Typografie 2. Základní pravidla www.isspolygr.cz Vytvořila: Ivana Michálková Vytvořeno dne: 7. 9. 2012 Strana: 1/11 Škola Integrovaná střední škola polygrafi cká, Ročník 1. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní

Více

Jak správně vytvářet textové dokumenty

Jak správně vytvářet textové dokumenty Mgr. Monika Dvořáková 2005 1. Hladká sazba Jak správně vytvářet textové dokumenty Pravidla hladké sazby Sazba je stránka připravená k vytištění, hladká sazba obsahuje plynulý text. Jiné druhy sazby jsou

Více

Kapitola 5. Zpracování textů v programu MS Word

Kapitola 5. Zpracování textů v programu MS Word Kapitola 5 Zpracování textů v programu MS Word Úvodní poznámky Typografická pravidla je nutné realizovat při každém zpracování textu s knižním písmem. Některé systémy však nemají dostatek služeb pro to,

Více

Úvodní stránka s logem fakulty

Úvodní stránka s logem fakulty Úvodní stránka s logem fakulty ABSTRAKT Abstrakt je stručné vyjádření obsahu textu, které kopíruje strukturu práce. Jeho cílem je podat potencionálnímu čtenáři práce představu o obsahu práce, na jejímž

Více

NĚKOLIK DOPORUČENÍ K PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ

NĚKOLIK DOPORUČENÍ K PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NĚKOLIK DOPORUČENÍ K PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ Karel Nesměrák Katedra analytické chemie PřF UK e-mail: nesmerak@natur.cuni.cz Praha 2004 1 ÚVOD Nedílnou součástí státní závěrečné magisterské zkoušky je vypracování

Více

Počítač jako nástroj ke zpracování textů

Počítač jako nástroj ke zpracování textů Papír skutečně znamenal převrat v rozšiřování psaného slova. Knihy se musely psát ručně a to jejich cenu zvyšovalo. Bylo nutné vymyslet způsob, jak zrychlit a zjednodušit výrobu knih. Doposud ruční opisování

Více

Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP

Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP Tematický blok 4.2 - Metody odborné práce, tvorba textu ZP, formální podoba ZP Obsah kapitoly Chyba! Chybný odkaz na záložku. Obsahem kapitoly je seznámení se základními pravidly věnujícím se formální

Více

Instrukce pro autory vědeckých spisů

Instrukce pro autory vědeckých spisů Instrukce pro autory vědeckých spisů Edice PhD Thesis Edice Habilitační a Inaugurační spisy Tisk vědeckých spisů zajišťuje firma NOVPRESS s. r. o. Z organizačních důvodů se prosím pro všechny informace

Více

Písmo a základy typografie

Písmo a základy typografie Písmo a základy typografie Skripta pro akreditovaný rekvalifikační kurz Pracovník grafického studia Studijní materiál Liberecké školy fotografie facebook.com/lsf.liberec Vypracovala Ing. Eva Rozkovcová

Více

FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0

FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0 Střední průmyslová škola Bruntál, příspěvková organizace Kavalcova 1 792 01 BRUNTÁL E-mail: info@sps-bruntal.cz Tel: 555 559 711 http//www.sps-br.cz FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0

Více

2. ÚPRAVA DIPLOMOVÝCH, SEMINÁRNÍCH A PÍSEMNÝCH PRACÍ VŮBEC

2. ÚPRAVA DIPLOMOVÝCH, SEMINÁRNÍCH A PÍSEMNÝCH PRACÍ VŮBEC 2. ÚPRAVA DIPLOMOVÝCH, SEMINÁRNÍCH A PÍSEMNÝCH PRACÍ VŮBEC 2.1 Formální úprava písemné práce Diplomová (seminární) práce je vizitkou každého studenta; měla by proto mít kromě odpovídající obsahové úrovně

Více

Formální úprava absolventské práce

Formální úprava absolventské práce Formální úprava absolventské práce Student by měl odevzdat i po formální stránce kvalitní práci nejen proto, že se to vyžaduje a je to součást hodnocení práce, ale též proto, že při dodržení základních

Více

ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ)

ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ) ZÁKLADY UŽIVATELSKÝCH PROGRAMŮ (POKROČILÍ) Jiří Barilla, Lukáš Heller, Jindřich Jelínek, Pavel Simr, Květuše Sýkorová Základy uživatelských programů (pokročilí) Jiří Barilla, Lukáš Heller Jindřich Jelínek,

Více

JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT

JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT Eva Gapková RNDr. Josef Lhoťan I. Formální náležitosti práce Úvodní část 1. Titulní list není označen číslicí. Měl by být vkusně upraven. Vzor je uveden v příloze č. 1. Důležité

Více