Předmět: Typografie na webu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předmět: Typografie na webu"

Transkript

1 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov Šablona: III/2 č. 4 Ověření ve výuce (dne): Pořadové číslo hodiny: 6 Třída: 9. A, 9. B, 9. C Předmět: Typografie na webu Název: Typografie na webu Anotace: Materiál má za cíl seznámit žáky s hlavními typografickými prvky, především se správným výběrem písma, jeho použitím a sazbou. Výklad je doplněn názornými ukázkami správného a chybného obsahu. Prezentace je součástí výuky tvorby webových stránek bez znalosti HTML jazyka. Zápis s dalšími úkoly je k dispozici na Autor: Mgr. Otmar Němec Jazyk: čeština Očekávaný výstup: Uvědomuje si důležitost dodržování typografických pravidel. Klíčová slova: typografie, web Rozvíjené klíčové kompetence: KU, KŘP Druh učebního materiálu: prezentace Druh interaktivity: kombinované Cílová skupina: žák Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání druhý Ročník: devátý Celková velikost: 980 kb

2 Typografie Vysvětlení pojmu typografie soubor pravidel, jak sázet text pravidla o tom, jak má textový obsah vypadat, aby byl dobře čitelný, snadno se v něm orientovalo a aby působil esteticky náš rukopis dokáže skrýt spoustu typografických chyb, počítač ovšem neskryje žádnou typografická pravidla by měl znát každý, kdo se pouští do tvorby webu či zveřejňování jakýchkoliv článků na internetu Samostatná práce v hodině: slyšel jsi někdy o typografii? Do jaké doby spadají počátky typografie? S jakou osobou je to spojeno? Bylo to v roce 1455, kdy Johannes Gutenberg vynalezl knihtisk.

3 Mezera Kde psát mezeru? v typografii i v HTML se nejčastěji používají tři druhy mezer: běžná mezera se píše mezi slovy a po interpunkčním znaménku zúžená mezera se chová stejně jako nezalomitelná, jen je užší (oddělování tisíců, mezery v telefonním čísle apod.), můžeme ji nahrazovat mezerou nezalomitelnou nezalomitelnou mezeru (tvrdou mezeru) píšeme tam, kde nesmí dojít křádkovému zlomu, tj. hlavně po jednopísmenných spojkách a předložkách (s, z, k, v, o, u, i, pouze malé a je přípustná výjimka) Samostatná práce v hodině: víš, jak se vkládá v textových editorech a v HTML dokumentech nezalomitelná mezera? Kombinací kláves Ctrl + Shift + mezerník v textových editorech, v HTML dokumentech pomocí znaků.

4 Mezera Nejčastější příklady s mezerou mezeru budeme psát: - mezi iniciálu křestního jména a příjmení: O. Němec - mezi titul a jméno: Mgr. P. Novák - mezi hodnotu veličiny a její jednotku: 10 kg, 5 C - mezi číslo a podstatné jméno: 31 let, 21 %, 7 kilometrů ale POZOR! mezi číslem a přídavným jménem mezera není: 31letý, 21% (21procentní), 7km (7kilometrový) - v datech uváděných číslicemi: jako oddělovač tisíců: mezi částku a označení měny: 250 Kč - ve zkratkách: v. r. - u poměrů: 1 : 3 - v matematických výrazech: = 28

5 Mezera Nejčastější příklady bez mezery mezeru nebudeme psát: - u sportovních výsledků: Slavia Praha Zbrojovka Brno 0:0 - je-li jednotka ve funkci přídavného jména: 100W žárovka, 12 pivo - při uvádění velikosti úhlu: okolo lomítek: km/h, 2011/ za desetinnou čárkou: 21,7 - u násobků: 18krát, 18násobně, 18 - u časů: 7 14 hod.

6 Interpunkce Větná interpunkce před čárkou, tečkou, dvojtečkou, středníkem, vykřičníkem a otazníkem nepíšeme mezeru, za touto interpunkcí pak ano (výjimku představují shluky jako tečka-čárka a tečka-závorka atd.), kde mezery nepíšeme uvnitř shluku, ale až za ním v textových editorech se často stává, že vlivem nevhodně zvoleného zobrazení na monitoru vypadá tečka nebo čárka příliš těsně přisazená k předchozímu slovu a někteří uživatelé tuto situaci řeší vložením další mezery tisk je ale na rozdíl od zobrazení na monitoru prováděn odlišnými prostředky a z toho důvodu je výsledek chybný

7 Spojovník, minus, pomlčka Spojovník je znak (-), který nalezneme na klávesnici na klávese s otazníkem (nebo s procentem), anebo použijeme klávesové zkratky ALT již podle samotného názvu je zřejmé, že spojuje části slov nesází se kolem něj mezery využití má také při dělení slov využití spojovníku v příkladech: - Praha 7-Troja -česko-anglický slovník - Frýdek-Místek - literárně-umělecký obor - u zvratné částice li : bude-li, chcete-li

8 Spojovník, minus, pomlčka Minus má čárku ve stejné výšce a stejné délky jako plus píšeme ho buď přímo příslušným znakem na numerické klávesnici, nebo stejnou zkratkou jako spojovník využití minus: - v matematice píšeme vždy s mezerou (21-7 = 14) - při zápisu záporného čísla vždy bez mezery (-7 stupňů)

9 Spojovník, minus, pomlčka Pomlčka typografie zná dvě pomlčky: - půlčtverčíkovou ( ) -čtverčíkovou ( ) pomlčka na rozdíl od spojovníku odděluje slova půlčtverčíkovou pomlčku můžeme vytvořit klávesovou zkratkou Alt a čtverčíkovou zkratkou Alt využití půlčtverčíkové pomlčky: - rozsah: 7 9 m - ve významu proti: utkání Baník Zbrojovka - linka Praha Brno - v letech peněžní částka: tato věc je k dostání za Kč 210,

10 Telefonní a směrovací čísla Telefonní a směrovací čísla firemní prezentace se asi jen těžko obejde bez telefonního čísla jejich zápis bývá často kamenem úrazu mnohých tvůrců webu česká telefonní čísla by se měla sázet ve skupinkách po třech číslicích a tyto skupinky by měly být od sebe odděleny tvrdou mezerou využití telefonních a směrovacích čísel: - sekretariát ZŠ TGM Ivančice: směrovací číslo:

11 Časové údaje Časové údaje při psaní kalendářních dat, mezi den a měsíc i mezi měsíc a rok, umístíme nezalomitelnou mezeru rok můžeme zkrátit na poslední dvě číslice tehdy, jedná-li se o dva letopočty spojené pomlčkou či lomítkem hodiny a minuty od sebe oddělujeme tečkou, minuty a sekundy dvojtečkou, sekundy a setiny sekund desetinnou čárkou, přičemž mezery se kolem těchto oddělovačů nepíšou časovou jednotku píšeme za číselné údaje s nezalomitelnou mezerou využití časových údajů: - změny v letech narodila se (18. září 2012) hod. 2 h 30 min 3:15,23 min

12 Uvozovky Uvozovky velkým nešvarem jsou klávesnicové uvozovky (" ") včeštině se ale píší dvojité uvozovky, dolní otevírací ( ), horní uzavírací ( ) při vnoření se používají uvozovky jednoduché ( ) dvojité uvozovky vytvoříme stiskem klávesy Shift a současně klávesy pro uvozovky (vedle písmene L ) jednoduché uvozovky otevírací vytvoříme stiskem klávesy pro čárku (nachází se vedle klávesy s písmenem M ), uzavírací potom stiskem klávesy, kde se nachází současně vykřičník (druhá klávesa zprava od písmene L ) v tomto případě je nutné si českou klávesnici přepnout na anglickou a to pomocí klávesové zkratky Alt + Shift využití uvozovek v praxi: - Slyšel jsem, jak říkáš: Pojď dál!, a skutečně jsem šel.

13 Tři tečky a krát Tři tečky (opravdu jen tři) v textu se může vyskytnout buď jen jedna tečka, nebo tečky tři (jako jeden znak) ostatní kombinace (2, 4 a více) nejsou správné tři tečky lze vytvořit klávesovou zkratkou Alt Krát pro krát existuje speciální znak často se chybně místo něj používá obyčejné malé x krát je stejně široké jako vysoké a nesedí na spodní lince řádku, ale je nad ním, vertikálně zarovnané na střed řádku můžeme ho vytvořit klávesovou zkratkou Alt

14 Závorky Závorky umísťují se do nich části textu, které jsou do věty volně vloženy a nejsou její přímou součástí používají se závorky oblé (), hranaté [] a výjimečně složené {} dává-li se do závorek celá věta, sází se tečka uvnitř závorek, pokud je v závorce pouze část věty, sází se tečka až za závorku využití závorek: - (Při tvorbě webu budu typografii vždy dodržovat.)

15 Písmo Volba písma knižní písmo je takové, které má pro čtenáře tu nejlepší čitelnost nazývá se písmem proporcionálním strojopisné písmo je takové, které navozuje dojem textu psaného psacím strojem nazývá se písmem neproporcionálním příklad stejné věty napsané písmem knižním (první řádek) a strojopisným (druhý řádek): - Typografie je komplikovaná. -Typografie je komplikovaná. další dělení je na patkové a bezpatkové písmo, např. - Tolik, kolik víš teď, budeš vědět i večer. - Tolik, kolik víš teď, budeš vědět i večer. Samostatná práce v hodině: vyzkoušej zápis výše uvedených příkladů v textovém editoru.

16 Fonty pro web Fonty ne každý námi vybraný font, se na internetu objeví ve všech prohlížečích správně pokud ale zvolíme některý z níže vypsaných fontů, můžeme si být téměř jisti, že se na webu zobrazí správně bezpatková písma: Arial, Tahoma a Verdana patková písma: Times New Roman a Georgia použití jiných fontů na webu přináší riziko, že se některým návštěvníkům nezobrazí písmo tak, jak bychom si přáli Samostatná práce v hodině: vyzkoušej zápis jakékoliv věty formou výše uvedených fontů v textovém editoru.

17 Zdroj ANDERSSON, Jan. Základy typografie pro web (díl I.) [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.symbio.cz/clanky/zaklady-typografie-pro-web-dili.html>. ANDERSSON, Jan. Základy typografie pro web (díl II.) [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: <http://www.symbio.cz/clanky/zaklady-typografie-pro-web-dilii.html>. Použité obrázky jsou dostupné pod licencí Microsoft Office verze 2010 na

Počítač jako nástroj ke zpracování textů

Počítač jako nástroj ke zpracování textů Papír skutečně znamenal převrat v rozšiřování psaného slova. Knihy se musely psát ručně a to jejich cenu zvyšovalo. Bylo nutné vymyslet způsob, jak zrychlit a zjednodušit výrobu knih. Doposud ruční opisování

Více

Kapitola 5. Zpracování textů v programu MS Word

Kapitola 5. Zpracování textů v programu MS Word Kapitola 5 Zpracování textů v programu MS Word Úvodní poznámky Typografická pravidla je nutné realizovat při každém zpracování textu s knižním písmem. Některé systémy však nemají dostatek služeb pro to,

Více

Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011

Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011 Letem ke klíčovým kompetencím aneb Pohádkou o Raškovi to nekončí Metodický materiál ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913 2009 2011 Zpracování: Mgr. Marek Křištof ZŠ a MŠ Frenštát pod Radhoštěm,

Více

Seminární práce. Jak psát správně dokumenty

Seminární práce. Jak psát správně dokumenty Seminární práce Jak psát správně dokumenty ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO PSANÍ TEXTU...3 LÁMÁNÍ ODSTAVCŮ...3 LÁMÁNÍ ŘÁDEK...3 NEODDĚLITELNÉ PRVKY...4 DĚLENÍ SLOV...4 SPECIALITY...5 SPOJOVNÍK» - «...5 POMLČKA»

Více

DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU

DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU DTP A POKROČILÉ ZPRACOVÁNÍ TEXTU 2006 OBSAH SOŠS a SOU Kadaň Školení SIPVZ DTP a pokročilé zpracování textu 1 PÍSMO... 4 1.1 Historie... 4 1.1.1 Johannes Gensfleisch - Gutenberg... 4 1.1.2 Claude Garamond

Více

Věrtel typografických pravidel a doporučení (pro psaní DP)

Věrtel typografických pravidel a doporučení (pro psaní DP) Věrtel typografických pravidel a doporučení (pro psaní DP) 1 JSME UVÁDĚNI DO TAJŮ PŘÍRUČKY...1 2 DOZVÍDÁME SE NÁLEŽITOSTI DIPLOMOVÉ PRÁCE...2 3 SÁZÍME TEXT...2 3.1 ROZVRHUJEME STRÁNKY...2 3.2 DÁVÁME SI

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo šablony: 5 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek: Anotace: CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669

Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Gymnázium, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 669 Studijní opora distančního vzdělávání Formální úprava textu Libor Klubal Ostrava 2005 Recenzenti: Doc. RNDr. Jana Kapounová, CSc. Pedagogická fakulta Ostravské

Více

Pokyny pro autory popularizačně propagační edice

Pokyny pro autory popularizačně propagační edice Příloha 4b Směrnice děkana č. 12/2015 Pokyny pro autory popularizačně propagační edice I. Harmonogram přípravy textů II. Grafický manuál pro publikace MFF UK III. Poznámky k přípravě textu v MS Word IV.

Více

Název: Design webu Anotace:

Název: Design webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Formální úprava bakalářské práce VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Formální úprava bakalářské práce Typografická pravidla pro studenty VŠPJ RNDr. Jana Borůvková, Ph.D. Jihlava 2009 Obsah 1 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 3 1.1 ODSTAVEC... 3 1.2

Více

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI

JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií JAK NAPSAT BAKALÁŘSKOU PRÁCI Jana Borůvková Brno 2010 Obsah 1 ÚVOD... 7 2 ÚVOD DO TYPOGRAFIE... 9 2.1 ODSTAVEC... 9 2.2 PÍSMO...

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc.

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta. prací. Diplomová práce. Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Provozně ekonomická fakulta Doporučení pro úpravu závěrečných prací Diplomová práce Vedoucí práce: Doc. Ing. Karel Horák, CSc. Jan Novák Brno 2009 2 Je mou povinností

Více

Základní zásady pro psaní textů ve Wordu:

Základní zásady pro psaní textů ve Wordu: Jak psát Účelem tohoto materiálu není suplovat pravidla českého pravopisu, slovník spisovné češtiny, slovník cizích slov či učebnici mluvnice; jejich používání lze naopak jen doporučit. Zmiňuje se zejména

Více

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA

TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA (typus lat. = znak; vzor: grafó lat. = píši) - velké rozšíření počítačů, vývoj software a kvalitního tisku umožňují téměř každému přípravu tiskovin. - řadu drobnějších tiskovin (pozvánky,

Více

Úprava seminárních prací na středních školách

Úprava seminárních prací na středních školách Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Institut celoživotního vzdělávání SVSČ - Koordinace v oblasti ICT Úprava seminárních prací na středních školách Závěrečná práce Vedoucí práce: Ing. Ludmila Brestičová

Více

TEXTOVÉ EDITORY MS WORD (ZÁKLADNÍ KURZ)

TEXTOVÉ EDITORY MS WORD (ZÁKLADNÍ KURZ) TEXTOVÉ EDITORY MS WORD (ZÁKLADNÍ KURZ) aneb sám sobě písařkou Textové editory jsou programy, které slouží pro psaní textů a jejich následné zpracování (upravování, editování). Podle rozsahu funkcí a výkonnosti

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA JANA KAPOUNOVÁ

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA JANA KAPOUNOVÁ OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE JANA KAPOUNOVÁ OSTRAVA 2003 Obsah 1 Úvod...................................................... 2 Diplomová práce..............................................

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více

Tvorba pracovních listů

Tvorba pracovních listů Tvorba pracovních listů Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) Úvod Seznámení se Program školení Dnešní

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory:

pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: Zásady pro vypracování seminární a maturitní práce Úprava písemností zpracovaných textovými editory norma ČSN 01 6910 pravidla pro grafickou úpravu textů při práci s textovými editory: určuje způsob psaní

Více

Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS.

Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Microsoft Word 2003 uživatelská příručka k podpoře výuky Michal Vostárek, DiS. Obr. 1: Loga - Office a Word Autor této příručky si neklade za cíl detailně popsat všechny funkce textového editoru Word,

Více

Pravidla pro tvorbu textů

Pravidla pro tvorbu textů Pravidla pro tvorbu textů aneb Jaké podklady a překlady bychom rádi dostávali Úvodem Následující dokument dáváme k dispozici všem našim současným i budoucím zákazníkům, ale i autorům, externím překladatelům,

Více

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word.

Pás karet sdružuje příkazy, které jsou vhodné pro daný vytvářený úkol. Nachází se v horní části okna aplikace Microsoft Word. 1 Textové editory Textový editor je vlastně program, který udělá z počítače psací stroj. Nebude to ale psací stroj jen tak obyčejný. Můžete pomocí něj nejen napsat a vytisknout dopisy, pozvánky, objednávky

Více

Å Ç ÅâÅ. písmo, tok textu, sazba

Å Ç ÅâÅ. písmo, tok textu, sazba y Typografickéf Å Ç ÅâÅ písmo, tok textu, sazba Typografie Typografie: umělecko-technický obor o písmu Typograf: člověk, který navrhuje a vyrábí písma Písmo: soubor znaků používaných při psané komunikaci

Více

Zatímco TP, WTP dávají důraz na vizuální hodnotu, ÚJČ a PČP na jazykovou. ČSN zohledňuje především přístupnost pravidel pro běžné uživatele.

Zatímco TP, WTP dávají důraz na vizuální hodnotu, ÚJČ a PČP na jazykovou. ČSN zohledňuje především přístupnost pravidel pro běžné uživatele. Zdroje uváděných pravidel Litéra z 2 28.5.2011 8.40 odp. Pro úpravu elektronických textů existuje několik zdrojů pravidel, které si v jistých situacích vzájemně protiřečí. S odkazem na tyto zdroje lze

Více

Fonty - praxe, obecné rodiny

Fonty - praxe, obecné rodiny Fonty - praxe, obecné rodiny Windows, fonty, internet? Většina profesionálních webových tvůrců operuje nejvýše s těmito základními řezy: Arial, Courier New, Georgia, Lucida Console, Palatino Linotype,

Více

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST

INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA INFORMAČNÍ A POČÍTAČOVÁ GRAMOTNOST INGRID NAGYOVÁ ALEŠ OUJEZDSKÝ STUDIJNÍ OBOR: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ OSTRAVA 2006 POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY

Více