Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pokyny pro vypracování maturitního projektu"

Transkript

1 Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje: název školy název maturitní práce autor práce školní rok třída 2. Obsah (nečísluje se) Obsah se zařazuje na začátek práce. 3. Úvod (kapitola 1) Tato část obsahuje úvodní informaci o tématu. Úvod by měl být stručný a přehledný, můžete zde vysvětlit, proč jste si dané téma vybrali. Lze vymezit téma projektu, hypotézy, atd. 4. Teoretická část (kapitola 2) Tuto kapitolu rozdělte logicky do kapitol. Měli byste se věnovat těm teoretickým kapitolám, které bezprostředně souvisí s tématem vašeho projektu. Teoretickou část zbytečně nenafukujte. Např.: pro téma Stanovení přechodu acidobazických indikátorů by se měly objevit kapitoly věnované ph, měření ph, problematice acidobazických indikátorů, zvolené metody, význam stanovení přechodu, atd. Kapitola pochopitelně bude obsahovat schémata, vzorce, chemické rovnice, apod. Každá kapitola na nejvyšší úrovni začíná na nové stránce.

2 Pokyny pro vypracování maturitního projektu Jednotlivé kapitoly číslujte, použijte víceúrovňové číslování arabskými číslicemi. Každá tabulka nebo graf bude mít své označení a popis. 5. Experimentální část (kapitola 3) V experimentální části by se mělo objevit případné přístrojové vybavení, použité chemikálie, pracovní postup, přípravy standardů, přípravy vzorků, způsob měření, metody vyhodnocení, použité programové vybavení, atd. 6. Výsledky (kapitola 4) Nejdůležitější část projektu. Obsahuje naměřené hodnoty, nejlépe uspořádané do tabulek, grafy, výpočty, vypočtené hodnoty. Další částí je nezbytná diskuse výsledků, potvrzení či vyvrácení hypotéz, možnosti dalšího zkoumání. 7. Závěr (kapitola 5) Shrnuje výsledky práce a jejich zhodnocení. 8. Seznam literatury Seznam literatury se uvádí na konci projektu. Jednotlivé položky očíslujte podle vzoru. Seřaďte je podle abecedy. Příslušný odkaz by se měl vyskytovat v textu na konci dané věty, resp. odstavce.

3 Pokyny pro vypracování maturitního projektu Každá položka obsahuje: příjmení a jméno autora (autorů) název publikace pořadí vydání citovaná strana nakladatelství rok vydání webový odkaz musí obsahovat úplnou adresu, měsíc a rok stažení Dodržujte formátování podle následujícího příkladu: [1] Čtrnáctová H., Halbych J., Hudeček J., Šímová J.: Chemické pokusy pro školu a zájmovou činnost, str , Prospektrum, [2] Webové stránky firmy Spolchemie a. s. - duben Přílohy Tabulky, obrázky, grafy a schémata lze vkládat přímo do textu. Pokud jsou zmíněné doplňky příliš obsáhlé je vhodnější je vložit na konec práce do přílohy. Pokud máte více příloh, číslujte je. Každou přílohu uveďte samostatně na stránce a označte ji číslem a názvem. Stránky s přílohami nemusíte číslovat. Jednoduše řečeno, přílohy nejsou nezbytně nutné. Pravidla pro formální úpravu práce práci vypracujte pomocí textového editoru MS Word, případně v jiném textovém editoru (např. OpenOffice) okraje stránky nastavte takto: nahoře 2,5 cm, dole 2,5 cm, vpravo 2,5 cm, vlevo 3,5 cm (z důvodu vazby) použijte formát papíru A4

4 Pokyny pro vypracování maturitního projektu používejte pouze standardní patkové písmo (Times New Roman, Garamond apod.), žádné zdobené písmo, velikost písma 12 bodů pro text, pro nadpisy kapitol maximálně 18 bodů první řádek odstavce běžného textu odsaďte na 0,5 1 cm, odstavce zarovnejte do bloku stránky číslujte arabskými číslicemi v zápatí stránky řádkování volte 1,5 pro zvýraznění použijte kurzívu nebo tučné písmo, výjimečně podtržení textu barevné obrázky lze použít, barevné písmo nepoužívejte kapitoly číslujte pomocí víceúrovňového číslování arabskými číslicemi; Obsah, Literatura a Přílohy se nečíslují, minimální rozsah maturitního projektu je stran textu při zpracování využijte minimálně tří různých zdrojů práci odevzdejte svázanou v kroužkové vazbě v jednom vyhotovení Požadavky na zpracování v textovém procesoru pozor na správné použití mezer mezeru píšeme za každým interpunkčním znaménkem (tj. za tečkou, čárkou, středníkem) pozor na správné použití zkratek (viz se píše bez tečky) používejte správně pomlčku, nikoli spojovník -, po jednoslabičných předložkách a spojkách používejte pevnou mezeru (výjimkou je spojka a) používejte pevnou mezeru pro svázání dvou slov (například datum) jelikož na některých stranách nemá být uvedeno jejich číslo, je třeba použít oddíly a různá zápatí

5 Vzor maturitní projektu

6 Gymnázium Polička Stanovení přechodu acidobazických indikátorů Maturitní projekt z chemie 2009/2010 Jan Novák 4. A

7 Obsah OBSAH 1. ÚVOD TEORETICKÁ ČÁST ph Měření ph ACIDOBAZICKÉ INDIKÁTORY ZÁVĚR... 5 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY PŘÍLOHY

8 1. Úvod Cílem tohoto maturitního projektu je. Teoretická část se věnuje... 3

9 2. Teoretická část 2.1. ph Množství vodíkových iontů je v roztoku vyjádřeno Měření ph Hodnotu ph je možné měřit s využitím Acidobazické indikátory Orientační hodnoty ph lze pufr č. 1 pufr č. 1 ph 4,02 7,09 Tabulka č. 1: Hodnoty ph kalibračních pufrů

10 3. Závěr Maturitní projekt byl.. 5

11 Seznam použité literatury: [1] Čtrnáctová H., Halbych J., Hudeček J., Šímová J.: Chemické pokusy pro školu a zájmovou činnost, str , Prospektrum, [2] Webové stránky firmy Spolchemie a. s. - duben 2009

12 Přílohy indikátor rozmezí ph 1 2,34 4,11 2 3,13 5,23 3 5,12 7,26 4 6,23 8, ,25 12,34 Tabulka č. 3: Hodnoty rozmezí ph, kde dochází k barevnému přechodu.

13 Obrázek 12: Příklady přibližných hodnot ph u běžných látek

Pokyny pro vypracování maturitní práce

Pokyny pro vypracování maturitní práce Pokyny pro vypracování maturitní práce Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Pro lepší orientaci je v příloze tohoto dokumentu přiložen VZOR zpracování maturitní práce. Charakteristika jednotlivých

Více

Pokyny pro vypracování absolventské práce

Pokyny pro vypracování absolventské práce Pokyny pro vypracování absolventské práce Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Pro lepší orientaci je v příloze tohoto dokumentu přiložen VZOR zpracování absolventské práce. Charakteris

Více

Pokyny pro vypracování maturitní práce

Pokyny pro vypracování maturitní práce Pokyny pro vypracování maturitní práce Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Pro lepší orientaci je v příloze tohoto dokumentu přiložen VZOR zpracování maturitní práce. Charakteristika jednotlivých

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0

FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0 Střední průmyslová škola Bruntál, příspěvková organizace Kavalcova 1 792 01 BRUNTÁL E-mail: info@sps-bruntal.cz Tel: 555 559 711 http//www.sps-br.cz FORMÁLNÍ ÚPRAVA PRAKTICKÉ MATURITNÍ PRÁCE Verze 1.0

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT

JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT JAK PSÁT MATURITNÍ PROJEKT Eva Gapková RNDr. Josef Lhoťan I. Formální náležitosti práce Úvodní část 1. Titulní list není označen číslicí. Měl by být vkusně upraven. Vzor je uveden v příloze č. 1. Důležité

Více

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE POKYNY KE ZPRACOVÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Možnou koncepci závěrečné práce je třeba dobře promyslet a o návrhu se poradit se svým školitelem. Práce by měla vycházet ze studia: 1. Pedagogické psychologie, zejména

Více

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka.

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka. Absolventská práce se řídí následujícími pravidly, která jsou závazná a neměnná pro všechny žáky devátého ročníku: 1. Zadání absolventské práce Na začátku měsíce října žákům prostřednictví třídních učitelů

Více

Formální úprava maturitní práce

Formální úprava maturitní práce Formální úprava maturitní práce 2014/15 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Členění práce... 4 2.1 Úvodní část... 4 2.2 Textová část... 6 2.3 Závěrečná část... 6 3. Provedení dokumentu... 7 3.1 Formátování textu...

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES

Směrnice. Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES Strana: 1/11 Směrnice ředitele č. 3/2010, kterou se stanoví náležitosti kvalifikačních prací na Vyšší odborné škole SOKRATES Ředitel, v souladu se Studijním a zkušebním řádem stanovuje: Část I.: Společná

Více

Masarykova střední škola chemická

Masarykova střední škola chemická Masarykova střední škola chemická Křemencova 12/179,116 28 Praha 1 URL: http://www.mssch.cz Tel: 222 924 444 e-mail: info@mssch.cz Formální úprava ročníkové práce Obsah 1 ÚVOD 2 POKYNY PRO DIGITÁLNÍ PODOBU

Více

Formální úprava absolventské práce

Formální úprava absolventské práce Formální úprava absolventské práce Student by měl odevzdat i po formální stránce kvalitní práci nejen proto, že se to vyžaduje a je to součást hodnocení práce, ale též proto, že při dodržení základních

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R

P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R. O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO: 045270082) Tel., fax: +420 222 516 437 Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I

Více

Pokyny pro vypracování bakalářské práce

Pokyny pro vypracování bakalářské práce Pokyny pro vypracování bakalářské práce Bakalářská práce musí být vytištěna na papíře formátu A4 s horním, dolním a levým okrajem 2,5 cm a pravým okrajem 2,0 cm. Práce by měla být napsána písmem Times

Více

Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací

Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací Doporučení k psaní textů ročníkových a seminárních prací Pro zpracování ročníkových a seminárních prací platí od března 1997 doporučení mezinárodní normy ČSN ISO 7144 Dokumentace - Formální úprava disertací

Více

PRAVIDLA PRO VYPRACOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ NA ÚSTAVU CHEMIE A BIOCHEMIE, PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY

PRAVIDLA PRO VYPRACOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ NA ÚSTAVU CHEMIE A BIOCHEMIE, PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY PRAVIDLA PRO VYPRACOVÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PRACÍ NA ÚSTAVU CHEMIE A BIOCHEMIE, PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY JIHOČESKÉ UNIVERZITY Vážení studenti, pokud jste se dostali do bodu svého studia, kdy si čtete tyto pravidla,

Více

POKYNY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

POKYNY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE POKYNY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Bakalářská práce obecně Povaha bakalářské práce musí respektovat tři úrovně vysokoškolského vzdělávání studium bakalářské, magisterské a doktorské. Bakalářské studium

Více

Pokyny pro tvorbu Botičské odborné práce (Botičská odborná činnost = BOČ)

Pokyny pro tvorbu Botičské odborné práce (Botičská odborná činnost = BOČ) Pokyny pro tvorbu Botičské odborné práce (Botičská odborná činnost = BOČ) Gymnázium Botičská Obsah Cíl práce... 3 Forma odevzdání práce... 3 Termín odevzdání práce... 3 Hodnocení práce... 3 Formální úprava

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci)

DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci) DIPLOMOVÁ PRÁCE A BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI (Fakulta textilní, ) Ing. Jana Drašarová, Ph.D. Ing. Gabriela Krupincová listopad 2004, poslední aktualizace listopad 2010. Obsah Úvod...3 2. Harmonogram...3

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE

FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE MASARYKOVO GYMNÁZIUM, PŘÍBOR příspěvková organizace FORMÁLNÍ ZPRACOVÁNÍ ROČNÍKOVÉ PRÁCE Školní rok: Třída: Jméno a příjmení autora 2 odstavec textu charakterizující obsah práce. Je-li součástí práce praktická

Více