Profesní životopis a publikační činnost: MUDr. Jana Novotná. Profesní životopis a publikační činnost. MUDr. Jana Novotná

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Profesní životopis a publikační činnost: MUDr. Jana Novotná. Profesní životopis a publikační činnost. MUDr. Jana Novotná"

Transkript

1 Profesní životopis a publikační činnost MUDr. Jana Novotná Vzdělání: Lékařská fakulta MU v Brně všeobecné lékařství V průběhu studia jsem pracovala na farmakologickém ústavu, v 6. ročníku jako odborný asistent. Promoce v oboru všeobecného lékařství v roce I. atestace z oboru psychiatrie 1969 II. atestace z oboru psychiatrie Praxe: Psych. léčebna Kroměříž jako sekundární lékařka Psych. léčebna Brno Černovice Pracovala jsem jako zástupce primáře a vedoucí lékař psychiatrické rehabilitace do r Pak jako sekundární lékař. Spolupracovala jsme dále s Institutem pro další vzdělávání SZP v Brně (IDVZ), katedra psychiatrie, léčebná rehabilitace ordinář Krajské ordinace AT pro JmK V tomto období bylo cílem odborné vedení lékařů a SZP, personální rozvoj úseku psych. péče, stanovení principů a terap. postupů v péči o pacienty závislé na alkoholových drogách. Zpočátku našimi učiteli byli doc. Skála, primář Rubeš, dr. Urban. První pacienty na jižní Moravě, kteří zneužívali těkavé látky, konopí, Tripehidyl, Alnagon, jsme zaznamenali v r Díky nadšenému kolektivu ordinace KOAT jsme se pouštěli do neznámé práce. Protože jsme neměli možnost získávat poznatky ze zahraniční literatury, navštívili jsme několikrát Monary v PLR a na návrh doc. Skály jsme se spolu s ním a jeho pracovníky zúčastnili v 80. létech 3týdenní intenzivní léčby v přírodě pro pacienty závislé na alkoholu i s jejich rodinami. Toto byl impuls k hledání terapeutických postupů i pro závislé na nealkoholických drogách (tehdy marihuana, Alnagon, první metamfetamin). Nabídli jsme tento prožitek všem terapeutům v ČR, stejně tak jsme zkusili pobyt s abstinujícími závislými na alkoholu a terapeuty. Ve stejné době se po dohodě s prim. Chvílou pravidelně střídal JmK a SmK v pořádání celostátních odborných konferencí AT. Bylo to období intenzivní spolupráce celé Moravy. Díky pohostinnosti psych. odd. v Jemnici, vedeného prim. MUDr. Hosákem, CSc., se podařilo zařadit specializační nástavbu AT v Institutu pro doškolování SZP 2leté studium zakončené závěrečnou zkouškou. Dařila se i spolupráce s nezdravotnickými institucemi, které se mohly podílet na prevenci nealkoholových závislostí

2 ředitelka PL Brno Černovice Podařilo se navázat spolupráci s rodícím se Sdružením Podané ruce, proškolit první laické terapeuty, dát tak základ pro pozdější opakování těchto výcviků. I v této době jsme pracovali v ordinaci AT, která byla především zaměřena na léčbu nealkoholových drogových závislostí, ale i na léčbu závislostí na alkoholu a gamblerů. Měli jsme možnost zvát veškeré organizace, které mohly spolupracovat v péči o nealkoholově závislé. Vytvořilo se seskupení lidí, které později zakotvilo v protidrogové práci pro Brno dosud privátní psychiatrická ambulance Samozřejmostí je kromě veškeré psychiatrické péče zvláštní zaměření na problematiku AT. Jiné aktivity: Účast na množství mezinárodní konferencí, specializovaných seminářů (např. The impact of GCP on the Metodology of Drug Trials in Psychiatry v roce 1994 apod.) a stážových pobytů především v Polsku, Německu, Švýcarsku a Holandsku. Intenzívní práce v oblasti terapeutických pobytů pro závislé pacienty a jejich rodinné příslušníky a snaha zavádět nové léčebné a rehabilitační metody. Stála u zrodu mezioborového vzdělávacího programu v Brně, který byl realizován Sdružením podané ruce. Dlouhodobá aktivní spolupráce s Institutem pro další vzdělávání SZP v Brně (IDVZ). Udělení Ceny prof. MUDr. Josefa Hynieho, DrSc. za nejlepší odbornou publikaci v oboru sexuologie v r Oceněná práce: Žourková A., Novotná J.: Gender differences in efficiency and sexual function in long-term trazodone treatment. Journal of Psychiatry Clinical Practice, 10, 2006, č. 3, s

3 Seznam přednášek a publikovaných prací (chronologicky): 1. Novotná J., Prokopová Z., Nešporová V.: Naše zkušenosti s terapií depotními neuroleptiky u psychos. Přednáška na krajském psychiatrickém semináři, Brno Novotná J., Pejchl J., Hamáček A., Nazari M.: Zkušenosti s léčením psychóz schizofrenního okruhu depotními formami flufenazinu v letech v PLČ Brno. Moditen Depot. Sborník 17. psychofarmakologické konference, s , Jeseník Novotná J.: K problému toxicity těkavých návykových látek. Protialkoholní obzor, 15, 1980, č. 3, s Novotná J. a kol.: Vývoj drogové závislosti u případů s letálním zakončením. Protialkoholní obzor, Novotná J.: Příspěvek k obsahu návykových látek v konopí pěstovaném v ČSSR. Celostátní sjezd AT, Karlovy Vary, Novotná J., Bartošíková I, Orlová, Wildmannová: Katamnestické sledování pacientů s diagnózou 304 a 305 u hospitalizovaných v PLČ Brno v letech Protialkoholní obzor, 17, 1982, č. 4, s Novotná J.: Psychická poškození v důsledku zneužívání marihuany. Celostátní sjezd AT, Jánské koupele, Novotná J.: Psychická a somatická poškození v důsledku zneužívání marihuany. Celostátní sjezd AT, Rožnov pod Radhoštěm, Novotná J.: K diagnóze nealkoholových drogových závislostí. Celostátní konference AT, Jaroměřice nad Rokytnou, Novotná J., Kamenická V.: Zdravotnický pracovník pacientem v AT ambulanci. Celostátní sjezd AT, Jasná pod Chopkom, Novotná J.: Horizonty psychoterapie v AT péči. Celostátní psychoterapeutický sjezd, Františkovy Lázně, Novotná J.: Zkušenosti s léčbou nealkoholových drogových závislostí. Referát v České lékařské společnosti, Praha, Novotná J., Bartošíková I.: Zkušenosti s léčbou závislých žen na nespecializovaných odděleních PLČ Brno. Protialkoholní obzor, 21, 1986, č. 4, s Novotná J.: Přehled zneužívání návykových látek v Jihomoravském kraji a v ČSR. Celostátní konference AT, Jaroměřice nad Rokytnou, Novotná J.: Léčebný program péče pro drogově závislé v ČSSR. Praha, Novotná J.: Komplexní rehabilitace u drogově závislých. Krajský seminář, Novotná J. a kol.: Intenzivní pobyt v přírodě pro mladistvé toxikomany PO

4 18. Novotná J., Bartošíková I.: Rodina ve vztahu k novým formám drogových závislostí. Protialkoholní obzor, 22, 1987, č. 1, s Novotná J., Bartošíková I., Chovancová, Bajgr P., Nešpor K., Skála J.: Psychoterapie závislostí. Celostátní psychoterapeutická konference, Františkovy Lázně, Novotná J.: MONAR možnosti aplikace léčby drogových závislostí pro ČSSR. Česká lékařská společnost, Praha, Novotná J., Hosák L.: K problematice dosavadních předpisů o léčbě prací v oboru AT, k otázce jejich novelizace a sjednání výkladu. Celostátní konference AT, Třebíč, Novotná J., Bartošíková I.: Zkušenosti s výcvikem terapeutů a laických terapeutů v doléčování a práci v socioterapeutických klubech. Protialkoholní obzor, 24, 1989, č. 5, s Novotná J., Bartošíková, Spáčilová, Dvořáková: Děti z rodin toxikomanů. Protialkoholní obzor, 25, 1990, č. 3, s Novotná J.: Sledování diagnóz 303, 304 a 305 v období v Jihomoravském kraji v OAT. Přednáška na schůzi sekce AT PLS, Praha, Novotná J.: Diagnóza 303, 304 a 305 v ordinacích AT v Čechách, na Moravě a Slovensku v r Přednáška na schůzi sekce AT PLS, Praha, Novotná J.: Současné starosti velké léčebny pokusy a jejich řešení. Přednáška, psychiatrická sekce PLS, Novotná J.: Perspektivy psychiatrických léčeben. Přednáška, 90 let PL Jihlava, Jihlava, Novotná J. a kol.: Zkušenosti s léčbou Seropramem v PLČ Brno. Přednáška, PLČ Brno, Novotná J. a kol.: Zkušenosti s léčbou Cisordinol Autard. Přednáška, PK Brno, Novotná J., Vinař O. a kol.: Census psychofarmak PLČ Brno. Přednáška, 35. psychofarmakologická konference, Jeseník, Novotná J., Koníková M., Kalvach Z., Drahovzal J., Vinař O.: Psychotropic drugs used during one day. Comparison of seven psychiatric hospitals. Přednáška, 35. psychofarmakologická konference, Jeseník, Hrdlička M., Ševčík P., Novotná J. a kol.: Intoxikace lithiem kasuistiky. Praktický lékař, 74, 1994, č. 4, s Hrdlička M., Ševčík P., Novotná J., Horká E.: Intoxikace lithiem klinický obraz, komplikace, léčba. Praktický lékař, 74, 1994, č

5 34. Hrdlička M., Ševčík P., Novotná J., Horká E.: Případy letálních intoxikací lithiem v Jihomoravském regionu. Způsobují retardované preparáty lithia závažnější intoxikace? Č. psychiatrie. 35. Ševčík P., Hrdlička M., Novotná J., Horká E., Sláma L.: Current developments in the treatment of lithium intoxications. Innsbruck, Novotná J., Hrdlička M.: Používaná psychofarmaka a ostatní léčiva v PLČ brno. 38. psychofarmakologická konference, Jeseník, Novotná J., Hrdlička M.: Proceedings of the 7th European Congress Monografie. 1. Of intensive care medicine. 2. Lethal lithium self poisonings. Přednáška na 7. kongresu Intenzivní péče. 38. Hrdlička M., Moráň, Rottová J., Novotná J.: Význam monitorování EEG při elektrokonvulsivní terapii. Jeseník, Novotná J. a kol.: Drogové závislosti včetně alkoholu. IDZP, Brno, Skála J. a kol.: Závislost na alkoholu a jiných drogách. Novotná J.: kapitola Nealkoholové drogy. Avicenum, Radimský M. a kol.: Psychiatrie I. Novotná J.: kapitola Závislost na alkoholu a jiných drogách. IDZO, Brno, Novotná J.: Toxická kardiomyopatie při zneužívání metamfetaminu v ČR. 38. mezinárodní konference o prevenci a léčbě alkoholismu a drogových závislostí ICAA, Praha, Novotná J.: Drogové závislosti symptomatika, léčba. Příručka pro praktické a dorostové lékaře, Krajská hyg. stanice, Brno, Novotná J.: Tiapridal léčba závažných nealkoholových závislostí. Protialkoholický obzor, 30, 1995, č. 4, s Novotná J.: Intoxikace s poruchou vědomí při kouření marihuany. Protialkoholický obzor, 31, 1996, č. 1, s Pokora J., Novotná J.: Problematika soudně psychiatrického posuzování duševních poruch způsobených zneužíváním metamfataminu. Čs. psychiatrie, 95, 1999, č. 6, s Šerý O., Znojil V., Hrabánek M., Vojtová V., Novotná J.: Genetika drogové závislosti. 41. česko slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník, Popov P., Kudrle, Novotná J. a kol.: Acamprosat v amb. praxi. 42. česko slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník, Novotná J. a kol.: Venlafaxin výsledky dlouhodobé léčby v amb. praxi. Odborný psych. seminář,

6 50. Novotná J.: Současné úskalí péče o drogově závislé. Celostátní konference AT, Brno, Novotná J.: Nealkoholové drogy v praxi praktického lékaře. 8. brněnské dny praktického lékařství, Brno, Novotná J.: Venlafaxin v ambulantní praxi. Přednáška pro psychiatry, Novotná J.: Zkušenosti s Mirtazapinem po jednom roce léčby v amb. praxi. Přednáška pro psychiatry, Novotná J. a kol.: Mirtazapin v dlouhodobé léčbě v amb. praxi. Psychiatrie, Supplementum 1, česko slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník, Žourková A., Novotná J.: Vliv trazodonu na sexuální funkce. 47. česko slovenská psychofarmakologická konference, Jeseník, Žourková A., Novotná J.: Gender differences in efficiency and sexual function in longterm trazodone treatment. Journal of Psychiatry Clinical Practice, 10, 2006, č. 3, s Práce získala cenu prof. MUDr. Josefa Hynieho, DrSc. za nejlepší odbornou publikaci v oboru sexuologie v r Žourková A., Novotná J., Havlíková P., Večeřová M., Pulkrábková L.: Liší se často předepisování antidepresiva ve výskytu sexuálních dysfunkcí. Nemocná duše a nemocný mozek, klinické zkušenosti a fakta, 2006, s Žourková A., Novotná J., Havlíková P., Večeřová M., Pulkrábková L.: Výskyt sexuálních dysfunkcí při udržovací léčbě běžně předepisovanými antidepresivy. Psychiatrie pro praxi, 2007, č. 1, s

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA LF MU a FN BRNO

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA LF MU a FN BRNO PSYCHIATRICKÁ KLINIKA LF MU a FN BRNO OBSAH: I. Úvod......................................................................................2 II. Organizační uspořádání kliniky......................................................3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2006 Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2007 Děkujeme Reprografickému centru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2005 Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2006 Děkujeme Reprografickému centru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové ZA ROK 2014 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Duben 2015 výtvarná práce asistentky kliniky

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE VZDĚLÁVACÍ PROGRAM v oboru DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního vzdělávání v oboru dětská a dorostová psychiatrie je získání specializované způsobilosti

Více

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha

PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ. Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha PSYCHIATRICKÁ KLINIKA V HRADCI KRÁLOVÉ Vydání výroèní zprávy sponzorsky podpoøila: firma Lundbeck ČR, spol. s r. o., Praha 1 2 3 Copyright Psychiatrická klinika FN a LF UK Hradec Králové, 2005 4 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 *

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Psychiatrické kliniky Hradec Králové za rok 2007 * VÝROČNÍ ZPRÁVA Psychiatrické kliniky Hradec Králové za 2007 * Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Květen 2008 Děkujeme Reprografickému centru

Více

Vydala Česká psychiatrická společnost o. s., Ke Karlovu 11, 128 00 Praha 2. Autorský kolektiv:

Vydala Česká psychiatrická společnost o. s., Ke Karlovu 11, 128 00 Praha 2. Autorský kolektiv: Jiří Raboch a Barbora Wenigová (eds.): Mapování stavu psychiatrické péče a jejího směřování v souladu se strategickými dokumenty České republiky (a zahraničí). Odborná zpráva z projektu. Vydala Česká psychiatrická

Více

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU. 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZd č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam výkonů s bodovými hodnotami. 305 psychiatrie 306 dětská psychiatrie

Více

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE

KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE KONCEPCE OBORU PSYCHIATRIE VERZE PO ZAPRACOVÁNÍ PŘIPOMÍNEK ZE 4. 4. 2000, ZATÍM NEPROŠLÁ DEFINITIVNÍM SCHVÁLENÍM 1. KLASIFIKACE A NÁPLŇ OBORU Str. 1 1.1. Číslo odbornosti dle vyhlášky MZ č. 134/1998Sb.,

Více

A 1 ŽÁDOST O AKREDITACI PRO ZDRAVOTNICTVÍ INCIP

A 1 ŽÁDOST O AKREDITACI PRO ZDRAVOTNICTVÍ INCIP A Všeobecné požadavky na vzdělávací programy 1 ŽÁDOST O AKREDITACI PRO ZDRAVOTNICTVÍ INCIP ŽÁDOST O AKREDITACI PRO ZDRAVOTNICTVÍ VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MEZINÁRODNÍHO STŘEDISKA PRO INTEGROVANOU PSYCHOTERAPII

Více

ANOTACE K PŘÍSPĚVKŮM A AUTOBIOGRAFIE PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

ANOTACE K PŘÍSPĚVKŮM A AUTOBIOGRAFIE PŘEDNÁŠEJÍCÍCH VI. KONFERENCE O PREVENCI A LÉČBĚ ZÁVISLOSTÍ TÉMA: Příběhy závislostí ANOTACE K PŘÍSPĚVKŮM A AUTOBIOGRAFIE PŘEDNÁŠEJÍCÍCH Národní strategie protidrogové politiky a akční plán na období 2010-dále Bc. HANA

Více

Žádost o schválení. komplexního vzdělávacího programu pro zdravotnictví. Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii typ SUR.

Žádost o schválení. komplexního vzdělávacího programu pro zdravotnictví. Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii typ SUR. 1 Žádost o schválení komplexního vzdělávacího programu pro zdravotnictví Sebezkušenostní výcvik v integrativní psychoterapii typ SUR Skálův institut 2 Obecná charakteristika institutu Skálův institut Apolinářská

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE

Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE Vzdělávací program nástavbového oboru * DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 2. Specializovaný výcvik v délce

Více

Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie

Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci Česká asociace adiktologů Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie Pracovní verze č. 2.4 (materiál

Více

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce.

Centrum I. E. S. Hapalova 22 www.podaneruce.cz ies@podaneruce.cz. Sdružení Podané ruce, o. s. Francouzská 36 www.podaneruce.cz info@podaneruce. KATALOG VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ I. E. S. JARO - LÉTO 2007 Centrum I. E. S. Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí, Sdružení Podané ruce, o. s. Akreditováno MŠMT jako vzdělávací instituce (č.j.: 20961/05-25)

Více

SUR. Sdružení pro vzdělávání. v psychoterapii

SUR. Sdružení pro vzdělávání. v psychoterapii SUR Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii Program komplexního vzdělávání v psychoterapii pro schvalovací proces 2012 Správní rada sdružení/institutu SUR předkládá tento spis se žádostí o schválení komplexního

Více

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci Česká asociace adiktologů Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb Verze 3.3 (materiál určen

Více

Zpráva o činnosti v roce 2010

Zpráva o činnosti v roce 2010 Zpráva o činnosti v roce 2010 VyrZpr-CZ-144.indd 1 1.12.2011 21:11:55 Centrum adiktologie Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty UK v Praze a VFN v Praze Ke Karlovu 11 / 120 00 Praha 2 / Česká republika

Více

ROZVOJ PÉČE O OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM NA ÚZEMÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE (2010 2011)

ROZVOJ PÉČE O OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM NA ÚZEMÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE (2010 2011) ROZVOJ PÉČE O OSOBY S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM NA ÚZEMÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE (2010 2011) Situační analýza stavu péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje (zkrácená verze) Koncepce péče

Více

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice

Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci Česká asociace adiktologů Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb v České republice Verze 4.5

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2014 7. volební období Seminář Životní podmínky osob s PAS autismem v České republice, pořádaný občanským sdružením Za sklem. Nad akcí převzal záštitu Výbor

Více

Vzdělávací program nástavbového oboru * PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI

Vzdělávací program nástavbového oboru * PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI Vzdělávací program nástavbového oboru * PALIATIVNÍ MEDICÍNA A LÉČBA BOLESTI Cíl vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 Minimální požadavky na vzdělávání v nástavbovém oboru... 2 2. Specializovaný výcvik v

Více

Zpráva o činnosti občanského sdružení ESET-HELP za rok 1999

Zpráva o činnosti občanského sdružení ESET-HELP za rok 1999 Zpráva o činnosti občanského sdružení ESETHELP za rok 999 Občanské sdružení ESETHELP Vejvanovského 60 49 00 Praha 4 tel.: 0/7940879, 0/7940880 A. Charakteristika občanského sdružení ESET HELP Občanské

Více

SBORNÍK KONFERENCE I. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Vzájemná spolupráce mezi službami a organizacemi setkávajícími se s drogovým fenoménem.

SBORNÍK KONFERENCE I. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE. Vzájemná spolupráce mezi službami a organizacemi setkávajícími se s drogovým fenoménem. SBORNÍK KONFERENCE I. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Vzájemná spolupráce mezi službami a organizacemi setkávajícími se s drogovým fenoménem. I.E.S. - Institut vzdělávání v oblasti drogových závislostí je součástí

Více

Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FFUP v Olomouci

Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FFUP v Olomouci Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FFUP v Olomouci Bulletin projektu pro akademické pracovníky, partnery a studenty Vznik a rozvoj partnerské

Více

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020

Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Protidrogová politika hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Koncepce protidrogové politiky hlavního města Prahy na období 2014 až 2020 Strategie protidrogové politiky hlavního města Prahy období

Více

Koncepce vzdělávání v oboru adiktologie pro období 2014-2020

Koncepce vzdělávání v oboru adiktologie pro období 2014-2020 Pracovní verze / Pracovní verze / Pracovní verze Finální podobu dokumentu v tiskové podobě naleznete na www.adiktologie.cz Koncepce vzdělávání v oboru adiktologie pro období 2014-2020 1 Tato publikace

Více

Koncepce rozvoje oboru psychiatrie. v Jihočeském kraji

Koncepce rozvoje oboru psychiatrie. v Jihočeském kraji Koncepce rozvoje oboru psychiatrie v Jihočeském kraji 1 1. Úvod Předmětem a náplní oboru psychiatrie je prevence, diagnostika, terapie a rehabilitace osob s duševními poruchami v rozsahu dg. F0-99., jak

Více

Psychiatrie PSYCHIATRIE PRO PRAXI PRO PRAXI. VI. konference ambulantních psychiatrů. 15. 16. října 2009. Regionální centrum Olomouc. Suppl.

Psychiatrie PSYCHIATRIE PRO PRAXI PRO PRAXI. VI. konference ambulantních psychiatrů. 15. 16. října 2009. Regionální centrum Olomouc. Suppl. Psychiatrie PRO PRAXI Suppl. B 2009 www.solen.cz ISSN 1803 5914 ročník 10. PSYCHIATRIE PRO PRAXI VI. konference ambulantních psychiatrů 15. 16. října 2009 Regionální centrum Olomouc Psychiatrická klinika

Více