stojíme pevně na svých základech we stand on solid foundations 2 gemo gemo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "stojíme pevně na svých základech we stand on solid foundations 2 gemo 2010 2011 3 gemo 2010 2011"

Transkript

1 Firemní profil Company profile

2 stojíme pevně na svých základech we stand on solid foundations 2 gemo gemo

3 dvacet let působení na stavebním trhu Společnost GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. (dále jen GEMO) byla založena v roce Původně měla 43 stálých zaměstnanců a obrat 28 milionů Kč. Za dvacet let svého působení na stavebním trhu vyrostla v moderní firmu, která zaměstnává téměř 500 kmenových pracovníků a dosahuje ročního obratu kolem tří miliard korun. Společnost GEMO dokázala uspět zejména díky mimořádné kvalitě prováděných prací, která je velmi ceněna mezi investory, rovněž díky vysokému pracovnímu nasazení a profesionálnímu přístupu ke klientům. Nemalou měrou se na úspěšném působení podílela také její schopnost pružně reagovat na specifické potřeby stavebního trhu. twenty years on the construction market GEMO OLOMOUC spol. s r.o. (GEMO) was founded in 1990, originally with 43 fulltime employees and a turnover of CZK 28 million. Over the past twenty years on the construction market the company has grown into a modern business with almost 500 core employees and an annual turnover of approximately three billion CZK. GEMO has succeeded primarily thanks to the extraordinary quality of its work, which is highly valued by investors, as well as to its high commitment to work and a professional approach to the clients. The company was also very successful in flexibly adapting to the specific demands of the construction market. 4 gemo gemo

4 Ekonomické výsledky za období Economic results for Obrat v tis. kč * odhadovaný výsledek Turnover (in thousands of CZK) * estimated result * stabilní výrobní program zajištěn i v době krize stable production secured even in time of crisis Negativní dopady celosvětové finanční krize v podobě ztráty či pozastavení projektů v oblasti developmentu, realit a následně celého stavebního sektoru se společnosti GEMO podařilo úspěšně překlenout. V letech 2009 a 2010 získala řadu nových zakázek od stávajících partnerů, ale i od zcela nových investorů. V tomto období byly dokončeny první stavby na novém zahraničním trhu Slovensku, a to prostřednictvím dceřiné společnosti GEMO SLOVENSKO, spol. s r.o. Začátkem roku 2010 byla zahájena velmi významná stavba obchodního a zábavního centra Forum Nová Karolina v Ostravě. V téže lokalitě v Ostravě byly v listopadu 2010 započaty práce na výstavbě nadstandardních rezidenčních domů v režii projektové společnosti New Karolina Residential Development, s.r.o., jež je dceřinou společností nizozemské firmy Multi Veste 260 B.V. a firmy GEMO. V červnu 2011 firma GEMO úspěšně vstoupila do projektu výstavby administrativního objektu Nová Karolina Park, kterou mimo firem PASSERINVEST GROUP a Multi Development nově zaštiťuje a to jako partner projektu i generální dodavatel. Forum Nová Karolina spolu s Rezidencí Nová Karolina a administrativním komplexem Nová Karolina Park představují 1. etapu jednoho ze současných největších developerských záměrů v České republice Nová Karolina v Ostravě. Získání této významné zakázky o celkovém objemu téměř 4 miliard korun lze bez nadsázky považovat za důležitý mezník ve firemní historii. Na jaře roku 2010 se v Olomouci podařil úspěšně dokončit developerský projekt moderního kongresového hotelového centra NH HOTELS, který společně s Centrem sportu a zdraví OMEGA získal nejvyšší možné ocenění v České republice titul Stavba roku 2010 na celostátní úrovni. Rok 2010 byl významný i tím, že šlo o první rok v existenci firmy, kdy se statutárními orgány stali vybraní zaměstnanci na manažerských pozicích. GEMO je bezesporu firmou úspěšnou, stabilní a dynamickou. Přímé operativní řízení dominuje celé stavební výrobě i nadále, neboť se osvědčilo jako nejefektivnější způsob managementu. GEMO managed to successfully mitigate the negative consequences of the global financial crisis, which led to the cancellation or suspension of many development projects and a decline in real estate construction and the sector as a whole. In 2009 and 2010, the company received many new commissions from its current partners as well as brand new investors. At that time, the first construction works were being finished in the new foreign market Slovakia, through the subsidiary company GEMO SLOVENSKO, spol. s r.o. In early 2010, a very important construction project was launched: the Forum Nová Karolina shopping and entertainment centre in Ostrava. At the same site in Ostrava, construction work started on premium residential buildings in November 2010 under the direction of project designer New Karolina Residential Development, s.r.o., a subsidiary company of the Dutch Multi Veste 260 B.V. company and GEMO. In June 2011, GEMO successfully entered the project for the construction of an office building at the Nová Karolina Park as a new co-sponsor together with PASSERINVEST GROUP and Multi Development both as a project partner and general contractor. The Forum Nová Karolina together with the Rezidence Nová Karolina and the Nová Karolina Park administrative complex are the first phase of one of the largest current development projects in the Czech Republic Nová Karolina in Ostrava. Winning this contract with a total volume of almost CZK 4 billion is without doubt a major milestone in company history. In spring 2010, the NH HOTELS modern congress hotel centre development project in Olomouc was successfully finished and received together with the OMEGA Sports and Health Centre the highest nationwide recognition in the Czech Republic the Building of the Year 2010 award was also important in being the first year in the history of the company when statutory bodies were formed by selected employees in management positions. GEMO is clearly a successful, stable and dynamic company. Direct operational management still dominates in construction work, as it has proven to be the most efficient method of management. 6 gemo gemo

5 ocenění stavba roku 2010 Dvacetileté úsilí firmy bylo završeno i získáním jednoho z nejprestižnějších českých architektonických titulů Stavba roku 2010 za realizaci stavebního záměru Centrum sportu a zdraví v Olomouci. V rozsáhlém projektu, realizovaném v období od října 2006 do května 2010, byl přebudován bývalý spartakiádní stadion, umístěný v blízkosti městského centra, na multifunkční komplex budov a sportovišť. Projekt obstál v konkurenci 57 přihlášených staveb. Největší investiční součástí oceněného projektu jsou Centrum sportu a zdraví OMEGA a hotel NH Olomouc Congress building of the year award The efforts made over twenty years were crowned by one of the most prestigious building awards in the Czech Republic Building of the Year 2010, for the project of the Sports and Health Centre in Olomouc. In this large project, obsolete sports grounds near the city centre were converted between October 2006 and May 2010 into a multi-purpose complex of buildings and sports facilities. The project won in a competition of 57 buildings that were submitted. The largest investment components of this award-winning project include the OMEGA Sports and Health Centre and the NH Olomouc Congress Hotel. 8 gemo gemo

6 aktuální projekty current projects 10 gemo gemo

7 Největší projekt v historii firmy Nová Karolina v Ostravě, území bývalé koksovny Karolina, je v současné době jeden z největších urbanistických a revitalizačních projektů v České republice. Revitalizované území má celkovou rozlohu 32 ha. První ze čtyř plánovaných etap zahrnuje výstavbu unikátního architektonického a projekčního konceptu obchodního a zábavního centra Forum Nová Karolina o pronajímatelné ploše m 2, obytný komplex Rezidence Nová Karolina se zhruba 250 byty, dále kancelářskou budovu Nová Karolina Park s plochou m 2 a dvě rekonstruované historické budovy se zcela novou funkcí. Autorem projektu obchodního centra je světově proslulý architekt Rem Koolhaas, zakladatel kanceláře OMA, Rotterdam. Celá lokalita bude vybavena novou infrastrukturou a pečlivě navrženými veřejnými prostory. Largest project in company history Nová Karolina at the site of the former Karolina coke plant in Ostrava, is currently one of the largest urban renewal projects in the Czech Republic. The total size of the revitalised area is 32 ha. The first of the four planned phases includes the construction of the unique architectural and project concept for the Forum Nová Karolina shopping and entertainment centre with a retail area of 55,000 m 2, the Rezidence Nová Karolina housing complex with about 250 flats, the Nová Karolina Park office building with 23,000 m 2 of floor space and two reconstructed historical buildings with a brand new function. The shopping centre project was designed by the world-renowned architect Rem Koolhaas, founder of the OMA studio in Rotterdam. The location will gain new infrastructure and well-designed public spaces. 12 gemo gemo

8 Obchodní a zábavní centrum Forum Nová Karolina, Ostrava 01/ /2012 Dodávka stavby je zajišťována na klíč společností GEMO. Na výstavbě se podílí až pracovníků na staveništi, v projekci, přípravě a ve výrobních závodech. Budova o půdorysných rozměrech 170 x 170 m je založena na poddolovaném území pomocí 600 vrtaných pilotů a v celé ploše objektu na nedilatované základové desce. Ve dvou úrovních suterénu jsou navržena podzemní parkoviště s parkovacími místy a supermarket o rozloze m 2. Celý suterén je pod trvalou hladinou spodní vody, proto bylo použito speciální izolace spodní stavby proti tlakové vodě, metanu a radonu s injektážním systémem a s použitím vodostavebních železobetonových konstrukcí. Objekt obchodního centra s cca 250 obchody pojme cca m 3 betonu, cca tun oceli a velké množství monolitických předpínaných železobetonových konstrukcí s rozpětím průvlaků až 16 metrů. Forum Nová Karolina shopping and entertainment centre, Ostrava 01/ /2012 The construction is delivered as a turn-key project by GEMO. Up to 2,500 workers on the site, in design, preparation and production plants are contributing to the project. The building with a footprint of 170 x 170 m is founded on a pre-excavated area with the help of 600 drilled piles and a non-dilated foundation slab extending over the entire building. Two subterranean levels will hold underground car parks with 1,150 spaces and a supermarket of 4,442 m 2. The entire subterranean area is below the permanent groundwater level, therefore the construction was specially insulated against pressurised water, methane and radon with an injection system and using reinforced concrete water management constructions. The shopping centre building with approximately 250 shops contains 100,000 m 3 of concrete, 10,000 tons of steel and a large number of monolithic, pre-tensioned reinforced concrete constructions with girder spans of up to 16 metres. 14 gemo gemo

9 Rezidence Nová Karolina, Ostrava 06/ /2012 Projekt moderního bydlení v centru Ostravy s 250 byty v duchu nadčasové architektury. Rezidence odpovídá městské struktuře, která měřítkem objemu městských bloků, jednotlivých domů, proporcemi ulic a náměstí a způsobem využití, navazuje na historickou strukturu ostravského městského jádra. Součástí výstavby jsou také parkové úpravy dvorního traktu, které budou sloužit pro oddych a volnočasové aktivity obyvatel rezidenčního komplexu. Informace o projektu na Rezidence Nová Karolina, Ostrava 06/ /2012 A modern housing project in the centre of Ostrava with 250 flats and a timeless architectural design. The residence is urban, with a volume of city blocks, individual houses and proportions of streets and squares that correspond to the historic structure of downtown Ostrava. The courtyard park is a source of short and mediumlength relaxation for city residents and visitors. More information about the project can be found at www. rezidence-novakarolina.cz. 16 gemo gemo

10 Nová Karolina Park, Ostrava 06/ /2013 Stavba je navržena jako komerční administrativa s pronajímatelnými jednotkami různých velikostí s šesti nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím, kde jsou umístěna parkovací stání. Celková plocha administrativní části je m 2. V prostoru nádvoří a na volných plochách bude vytvořen park osazený zelení s komunikačním koridorem. Objekt je navržen jako monoblok s otevřeným atriem palazzo a s výraznými záseky, které vznikly objemovou subtrakcí základní kompaktní hmoty. Lichoběžníkový tvar objektu a jeho provedení je limitováno situováním odvětrání důlního díla v místě atria. Na úrovni 1. až 5. NP jsou ve dvou protilehlých rozích provedeny volné koridory zajišťující přístup do prostoru atria. Nová Karolina Park, Ostrava 06/ /2013 The project is designed as a commercial office building with units of various sizes for rent, with six storeys above ground and a car park level below. The total area of the office facility is 24,600 m 2. A park with a pathway will be created in the courtyard space delineated by the protected zone of a former mining site and in open areas. The building is designed as a single unit, with an open palazzo atrium and large areas cut out of the volume of the structure. The trapezoid shape of the building and its design are limited by the location of mine ventilation in the atrium space. Free corridors in the opposite corners on the 1 st through 5 th storeys provide access to the atrium. 18 gemo gemo

11 Rekonverze plynojemu na multifunkční aulu, Vítkovice 05/ /2012 Z národní kulturní památky plynojemu z roku 1921, umístěného v industriální Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě, vznikne multifunkční centrum s kongresovým sálem a galerií. Podle návrhu architekta Josefa Pleskota zůstane původní vzhled plynojemu zachován, nová budova bude umístěna do jeho vnitřního prostoru. První etapa zahrnuje statické zajištění, vyřezání otvorů a vyztužení ocelových konstrukcí, vyzdvižení zvonu a jeho stabilizaci ve zdvižené poloze. V druhé etapě bude realizována samotná vestavba ve více než m³ vnitřního prostoru. Veškeré vnější konstrukce plynojemu budou restaurovány a ponechány v původní podobě. Conversion of a gas holder into a multipurpose hall, Vítkovice 05/ /2012 A national cultural heritage building, the gas holder from 1921 located in the industrial Dolní Oblast of Vítkovice in Ostrava will be converted into a multipurpose centre with a congress hall and a gallery. In architect Josef Pleskot s project, the original appearance of the gas holder will be retained, and the new building will be located inside. The first phase involved a stress analysis, cutting holes and reinforcing the steel constructions, raising the bell and stabilising it in the raised position. In the second phase, the actual construction work will be performed in the internal space of over 110,000 m³. All of the gas holder s outside constructions will be restored in order to preserve their original appearance. 20 gemo gemo

12 Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého, Olomouc 10/ /2012 Budova nového ústavu vyroste vedle Teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Má obloukový půdorysný tvar dle tvaru vrstevnic, podélné obloukové stěny jsou různoběžné s rozšířením směrem k jihozápadu. Připravovaný Ústav molekulární a translační medicíny poskytne technologickou infrastrukturu a platformu pro molekulárně orientovaný základní a translační biomedicínský výzkum v ČR, s cílem lépe porozumět molekulární podstatě nádorových a infekčních onemocnění. Vznikne zde vědecké centrum vybavené špičkovými moderními technologiemi, které bude národní základnou pro molekulární výzkum. Institute of Molecular and Translational Medicine of the Medical Faculty of Palacký University, Olomouc 10/ /2012 The new institution will be located next to the Theoretical Institutes of the Medical Faculty of Palacký University on the premises of Olomouc Faculty Hospital. Its floor plan is shaped in a curve, following the contours of the site; the longitudinal curved sides are divergent, widening towards the southwest. The Institute of Molecular and Translational Medicine will provide technological facilities and a platform for basic molecular and translational biomedicine research in the Czech Republic, aiming to better understand the molecular nature of tumor and infectious diseases. The result will be a scientific centre equipped with state-of-the-art technology, the Czech national centre for molecular research. 22 gemo gemo

13 Dostavba Shopping Centre Futurum, Hradec Králové 01/ /2012 Rozšíření nákupního centra je realizováno na nezastavěném pozemku zásobovacího dvora a na střeše objektu, kde bylo parkoviště osobních automobilů. Nejoblíbenější obchodní centrum v Královehradeckém kraji bude moci po dokončení prací nabídnout více než sto obchodů na ploše zhruba m 2. Jednopodlažní střešní nástavba tak výrazně rozšiřuje prodejní kapacitu centra nově vzniklá prodejní galerie s maloobchodními jednotkami bude propojena s existujícím multikinem a vstupní halou. Nový parkovací dům s pěti podlažími navýší parkovací místa na stání. Součástí úprav v rámci veřejného prostranství je i nově vybudovaná křižovatka a navazující zpevněné pojízdné a pochozí plochy. Annex of the Shopping Centre Futurum, Hradec Králové 01/ /2012 The shopping centre will receive a new annex built in the empty delivery courtyard and on the rooftop where a car park was located. Upon completion, the favourite shopping centre of the Hradec Králové region will offer over a hundred shops with approximately 35,000 m 3 of space. The single-storey roof extension significantly expands the sales capacity of the centre, and the new shopping gallery with retail units will be linked to the current multiplex and entrance hall. A new car park building with five storeys will increase parking capacity to 1,300 vehicles. The project also includes the construction of a new intersection and paved surfaces for cars and pedestrians. 24 gemo gemo

14 Dostavba Teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Palackého, Olomouc 12/ /2012 Dostavba zahrnuje realizaci nové budovy, která zajistí rozšíření kapacity přednáškových prostor, učeben, laboratoří a ostatních pracovišť školy vč. samostatných pracovišť morfoprovozu. Přemístění hlavního vstupu do nové části souvisí se zviditelněním školy a jejím otevřením do přilehlé ulice. Nová i původní budova mají společné jednoticí prvky, které naznačují, že se jedná o dvě části jednoho celku. Důraz byl kladen na zachování provozně urbanistických funkcí, rovněž na efektivitu provozu. Hlavní hmota dostavby je rovnoběžná s příčným vstupním křídlem Teoretických ústavů. Propojení obou budov je dosaženo koridory umístěnými vně po stranách hlavních přednáškových učeben. Stavba má půdorysný tvar písmene T, šest nadzemních podlaží a jedno podlaží podzemní s rozdílnou výškovou úrovní terénu u hlavního vstupu a morfoprovozu. Annex of the Theoretical Institutes of the Medical Faculty of Palacký University, Olomouc 12/ /2012 This project is a newly designed structure that will expand the capacity of lecture halls, rooms, laboratories and other university facilities, including the separate Morphology Department. The main entry will be relocated to the new part, to make the university more visible and open to the street. The new and original buildings share common elements that show they form two parts of a whole. The design focuses on keeping the operational and urban functions of the building intact, as well as on the efficiency of operation. The new building's main section runs parallel to the transverse entrance wing to the Theoretical Institutes. The two buildings are linked by corridors located outside along the sides of the main lecture halls. The new construction's floor plan is T-shaped, with six above-ground storeys and one below, with a different terrain height between the main entrance and the Morphology Department. 26 gemo gemo

15 Libeňské doky, Lokalita východ, DOCK A, Praha 8 01/ /2012 Revitalizace území bývalých pražských Libeňských loděnic je realizována prostřednictvím umístění bytových a administrativních objektů s využitím zachovaných bazénů loděnic jako atraktivního přírodního a rekreačního zázemí nového komplexu. Páteří tohoto území jsou tři komunikace nově budované technické infrastruktury, na které je napojeno pět lokalit pojmenovaných podle orientace ke světovým stranám. Realizace bytových domů V2, V3 a V4 je v lokalitě Východ a zahrnuje také vybudování příslušné technické infrastruktury. Každý bytový dům má přímý a neomezený vstup k vodnímu molu a přístavišti. Libeň docks, East site DOCK A, Prague 8 01/ /2012 Area renewal of the former Libeň Shipyards is achieved with the construction of housing and office buildings while retaining the shipyard pools as attractive natural and recreational facilities of the new complex. The backbone of this area is formed by three streets of the newly constructed technical infrastructure, linking five sites named by the cardinal directions of their orientation. The construction of housing buildings V2, V3 and V4 in the East site also include building the appropriate technical infrastructure. All houses have direct and unlimited access to the pier and docks. 28 gemo gemo

16 prvořadým cílem je výsledek řemeslně a precizně odvedená stavba the foremost goal is the result a building that is built well and according to specifications referenční stavby reference projects 30 gemo gemo

17 Dostavba výrobního areálu Edwards s.r.o., I., II. etapa, Lutín Předmětem záměru v první etapě byla výstavba zcela nové výrobní haly na místě demontovaných nevyhovujících objektů v areálu Sigmy Lutín. V téže etapě se realizovaly areálové inženýrské sítě, uskutečnila se také výstavba parkoviště. Ve druhé etapě došlo k rozšíření výrobní haly o další trakt, dále k výstavbě administrativní budovy s expedicí, která je situována v proluce mezi stávající, rekonstruovanou administrativní budovou a novou halou. Nová administrativní budova je třípodlažní nepodsklepený objekt dispozičně navazující na výrobní halu a původní administrativu. Annex of the Edwards s.r.o. production plant 1 st and 2 nd phases, Lutin In the first phase, the project consisted of building a new production plant on the site of demolished, nonfunctional buildings at the Sigma Lutín plant, including the construction of utility networks and a car park. The second phase was an extension of the production plant with a new section and the construction of a shipping office building in the space between the old reconstructed office building and the new hall. The new office building is a three-storey structure without a basement, designed as a continuation of the production hall and original offices. 32 gemo gemo

18 Azalea projekt, Praha Nová rezidence, umístěná do kouzelného prostředí pražských Hrdlořez, které si stále uchovávají svoji venkovskou tvář. Jedná se o moderní rezidenční budovu uprostřed přírody, situovanou v blízkosti lesa na jižním svahu. Budova splňuje všechny předpoklady moderní architektury, kdy jsou stavební prvky kombinovány s přírodními materiály, což v konečném výsledku vytváří harmonický celek. Azalea project, Prague A new residential building, located in the enchanting Hrdlořezy area of Prague, a city district that still retains its village character. A modern residential construction in the middle of nature, situated close to a forest on a southern slope. The building meets all expectations of modern architecture, combining the construction elements with natural materials in a harmonic whole. 34 gemo gemo

19 Autosalon a servis AUDI, Praha 6 Skeletový nepodsklepený jednopodlažní objekt autosalonu je obdélníkového půdorysu s vnitřními mezistropy a s plochou střechou. Na budovu autosalonu a servisu navazují nové zpevněné odstavné a parkovací plochy. Prostor autosalonu je provozně a dispozičně rozdělen do části showroomu pro prezentaci automobilů a zákaznickou zónu vč. administrativně provozního zázemí. Servisní část je částečně dvoupodlažní se zázemím zaměstnanců, které je umístěno ve 2. NP. Mechanická dílna s pneuservisem, skladem náhradních dílů a technické zázemí se nachází v 1. NP. AUDI Showroom and Service Centre, Prague 6 The car showroom building is rectangular, with a single-storey skeletal frame, intermediate floors and a flat roof. A new paved car park is adjacent to the showroom and service building. The showroom is divided into two parts, the retail part for presenting the cars and a customer zone, including office space. The service section is partially two-storey, with employee facilities on the 2 nd storey. The 1 st storey features a mechanic workshop with a tyre service, spare parts warehouse and technical facilities. 36 gemo

20 Logistické centrum Zelená louka, Pardubice-Semtín, II. etapa Objekt se zastavěnou plochou haly m 2 se skládá ze dvou částí: skladové plochy a administrativní části. Tyto části jsou odděleny požární štítovou stěnou. Hala je navržena s půdorysným modulem 24 x 18 m, se světlou výškou 10 m. Dispozičně jsou části hal řešeny jako samostatné celky, s vlastním administrativněsociálním vestavkem. Jednotlivé části hal jsou určeny pro oboustrannou dopravní obsluhu. V hlavních, podélných fasádách jsou kamionová vrata v rampovém řešení s hydraulickými vyrovnávacími můstky. Ve volném štítu haly je umístěna betonová rampa pro boční vykládku nákladních automobilů. Prostor uvnitř hal je nedělený, přizpůsobený regálovému skladu. Zelená louka, Pardubice-Semtín logistics centre, 2 nd phase The building with a built-up area of 25,966 m 2 consists of two parts, a storage and office area separated by a firewall. The warehouses are designed as modules with a floor plan of 24 x 18 m and a clearance height of 10 m. Each warehouse is a separate unit with its own office and social facility module. The individual units have transport access from both sides. The main side walls feature freight doors with ramps and hydraulic transition bridges. There is a concrete ramp for off-loading trucks from the side in the free front side of the warehouse. The indoor warehouse space is open, undivided and intended for shelf warehousing. 38 gemo gemo

21 KIKA, Ostrava Budova Kika Ostrava je navržena jako čtyřpodlažní kvádr. 2/3 celkové podlažní plochy jsou určeny pro prodej a zhruba 1/3 celkové podlažní plochy zaujímají sklady, pomocné prostory a administrativa. Hlavní přístup zákazníků do prodejní části budovy je ze zákaznického parkoviště, které je umístěno před severní fasádou budovy. Prodejní prostory budovy se nacházejí v 1., 2. a 3. NP, jsou propojeny kruhovou rampou a panoramatickým výtahem. Takto vytvořený volný prodejní prostor umožňuje variabilně měnit prodejní expozice nábytku podle momentální poptávky. KIKA, Ostrava The Kika Ostrava building is designed as a four-storey cube. Two-thirds of the total floor space is intended for retail and one-third for warehousing, utility areas and offices. The main entrance to the retail part of the building is from the customer car park located at the north side of the building. Retail areas are on the 1 st, 2 nd and 3 rd storeys and are connected by a round ramp and a panoramic lift. The design of the retail area allows for variable changes to the furniture displays to reflect current needs. 40 gemo gemo

22 Renault Truck Center, Praha-Čestlice Stavbu tvoří administrativní budova se servisní halou, skladovým a sociálním zázemím a myčkou. Celý komplex je dispozičně podřízen velikosti a tvaru pozemku, požadavkům investora na provoz areálu a nutnosti zajistit dostatečné komunikační, manipulační a parkovací plochy pro provoz nákladních automobilů přijíždějících do servisního střediska. Vlastní objekt servisní a administrativní části je obdélníkového tvaru s plochou střechou spádovanou k atikám v příčném směru. Renault Truck Center, Prague-Čestlice An office building with a car service hall, warehouses, social facilities and a car wash. The entire complex was designed to suit the size and shape of the property, the investor's operational requirements and the need to provide sufficient manipulation and parking space to accommodate the trucks arriving at the centre. The servicing and office building is rectangular, with a flat roof sloped crosswise towards the attics. 42 gemo gemo

23 Obchodní a logistické centrum firmy PTÁČEK správa, a.s., Jinočany Obchodně-logistický areál se nachází v postupně budované průmyslové zóně v blízkosti dálničního obchvatu Prahy R1. Stavba je situována v severní části zóny, zahrnuje administrativní budovu se showroomem koupelnovým centrem, dále prodejnu instalatérských potřeb, skladovou halu s přístřeškem na trubky a venkovní skladovou plochu. Architektonické řešení je založeno na hmotové interakci objektu skladu a přilehlé admnistrativně-obchodní budovy ve tvaru L. Administrativní objekt je třípodlažní, nepodsklepený s půdorysnými rozměry 54 x 48 m. Velkoplošná skladová hala je jednopodlažní s půdorysnými rozměry 114 x 90 m, její součástí je vestavěná galerie, prodejní centrum a expedice. Hlavní část plochy je určena pro skladování zboží se zastavěnou plochou m 2. Business and logistics centre of PTÁČEK správa, a.s., Jinočany The trading and logistics depot is located in a gradually built industrial zone near the R1 Prague motorway bypass. The construction is located in the north part of the area and includes an office building with a showroom bathroom centre, a plumbing store and a warehouse with a duct shed and outdoor storage. Architecturally, the warehouse is designed to interact with the space of the L-shaped office and sales building. The office building has three storeys, no basement, and a 54 x 48 m floor plan. The warehouse, a single-storey building with a footprint of 114 x 90 m, includes a builtin gallery, sales centre and shipping office. The main part of the area is intended for the storage of goods, with a built-up area of 11,840 m gemo gemo

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

NEJLEPŠÍ ARCHITEKTONICKÁ REALIZACE ROKU 2013 THE BEST ARCHITECTURE 2013

NEJLEPŠÍ ARCHITEKTONICKÁ REALIZACE ROKU 2013 THE BEST ARCHITECTURE 2013 NEJLEPŠÍ ARCHITEKTONICKÁ REALIZACE ROKU 2013 THE BEST ARCHITECTURE 2013 Iveta Sikorová Bytový dům Procházkova 3 v Praze získal na mezinárodním festivalu architektury a urbanismu Architecture Week v Praze

Více

VGP PARK PŘÍŠOVICE developed by

VGP PARK PŘÍŠOVICE developed by NEW INDUSTRIAL SITE NOVÁ INDUSTRIÁLNÍ ZÓNA VGP PARK PŘÍŠOVICE developed by BUILDING DESCRIPTION Single-storey warehouses with administrative extension. The layout of the administrative space will be designed

Více

VGP PARK OLOMOUC developed by

VGP PARK OLOMOUC developed by NEW INDUSTRIAL SITE NOVÁ INDUSTRIÁLNÍ ZÓNA VGP PARK OLOMOUC developed by VGP PARK OLOMOUC LOCATION SPECIFICATIONS Class A semi-industrial buildings in a prime industrial zone at the southern border of

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl kladen na flexibilní

Více

VGP PARK HORNÍ POČERNICE

VGP PARK HORNÍ POČERNICE NEW INDUSTRIAL SITE NOVÁ INDUSTRIÁLNÍ ZÓNA VGP PARK HORNÍ POČERNICE developed by VGP PARK HORNÍ POČERNICE LOCATION SPECIFICATION VGP Park Horní Počernice offers class A semi-industrial real estate solutions

Více

Amazon Court KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICES TO LET. RIVER CITY PRAGUE www.amazoncourt.cz

Amazon Court KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICES TO LET. RIVER CITY PRAGUE www.amazoncourt.cz POPIS PROJEKTU Energeticky úsporná budova s unikátní architekturou v blízkosti centra města. Se sedmi nadzemními podlažími a třemi podzemními podlažími nabízí k pronájmu přibližně 19 800 m2 kancelářského

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

jméno: název: typ projektu: semestr: akad. rok: ústav: ateliér Dušan Marcinko Globecentrum Albertov Typ projektu: Diplomová práce Semestr: Zimní

jméno: název: typ projektu: semestr: akad. rok: ústav: ateliér Dušan Marcinko Globecentrum Albertov Typ projektu: Diplomová práce Semestr: Zimní jméno: název: typ projektu: semestr: akad. rok: ústav: ateliér Dušan Marcinko Globecentrum Albertov Typ projektu: Diplomová práce Semestr: Zimní 2012/13 15128 Ústav navrhování II Ateliér Schleger autorská

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

VGP PARK HORNÍ POČERNICE

VGP PARK HORNÍ POČERNICE NEW INDUSTRIAL SITE NOVÁ INDUSTRIÁLNÍ ZÓNA VGP PARK HORNÍ POČERNICE developed by VGP PARK HORNÍ POČERNICE LOCATION SPECIFICATION VGP Park Horní Počernice offers class A semi-industrial real estate solutions

Více

www.jungmannova15.cz FACT SHEET Location Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E

www.jungmannova15.cz FACT SHEET Location Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E FACT SHEET Location Address: GPS: City location: Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E City centre, 2 minutes from Wencleslaw square Rentable area Total rentable area:

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease PALÁC ANDĚL Radlická 3185/1C, Prague 5 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague 1 E-mail: office@cz.knightfrank.com

Více

RODINNÝ DŮM KUŘIM 01 REALIZACE 33 KUŘIM JIŘÍ KNESL, JAKUB KYNČL, VÁCLAV ŠTOJDL / KNESL + KYNČL ARCHITEKTI

RODINNÝ DŮM KUŘIM 01 REALIZACE 33 KUŘIM JIŘÍ KNESL, JAKUB KYNČL, VÁCLAV ŠTOJDL / KNESL + KYNČL ARCHITEKTI RODINNÝ DŮM KUŘIM 01 REALIZACE 33 KUŘIM JIŘÍ KNESL, JAKUB KYNČL, VÁCLAV ŠTOJDL / KNESL + KYNČL ARCHITEKTI Dům se nachází v západní části obce Kuřim, na úpatí kopce Horka. Je situován ve spodní části svažitého

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Palmovka Business center Na Žertvách 2247/29, Prague 8 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality Byty k pronájmu Apartments for rent Haštalská, Praha 1 #406254 Nově zrekonstruovaný světlý byt 3+1 (100 m 2 ), který se nachází v činžovním domě s výtahem v centru historického města. Byt je umístěný ve

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM REZIDENČNÍHO PARKU NA VACKOVĚ ALFAREZIDENCE

INFORMAČNÍ CENTRUM REZIDENČNÍHO PARKU NA VACKOVĚ ALFAREZIDENCE INFORMAČNÍ CENTRUM REZIDENČNÍHO PARKU NA VACKOVĚ ALFAREZIDENCE návrh projektu a realizace patrové stavby se střešní terasou project design and realization of a two-storey construction with a roof terrace

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Obě tyto konstrukce jsou klasické hliníkové rastrové fasády s přítlačnými a krycími profily s pohledovou šířkou 50 mm. Tepelná vložka je patentově

Více

StandardLine DIMENSIONED SKETCH ROZMĚROVÁ ŘADA

StandardLine DIMENSIONED SKETCH ROZMĚROVÁ ŘADA EN Standard dwelling and sanitary containers are used as temporary constructions. They can be also used for permanent constructions following some modification of containers. Variable options of insulation,

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Česká republika 12/1998 04/1999 Inženýrská činnost, vedení stavby, technický dozor investora Třípodlažní železobetonový administrativní a obchodní objekt

Více

Popis. Description. Rozlet pro Váš business! Let your business fly!

Popis. Description. Rozlet pro Váš business! Let your business fly! Složíme všechny rohy k sobě. Fold all the corners together. 02 Přeložit a rozložit podle naznačených hran. Bend over and unfold by implied edges. 0 Popis Moderní administrativní komplex BBP OFFICES tvoří

Více

Partner in major construction and development projects

Partner in major construction and development projects Partner in major construction and development projects Očekávám, že dlouhodobé úspěchy budou pokračovat Důkazem ekonomicky silné společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. bylo naplnění cílů roku 2012, kdy

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

A Průvodní dokument VŠKP

A Průvodní dokument VŠKP VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV KOVOVÝCH A DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF METAL AND TIMBER STRUCTURES A Průvodní dokument

Více

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street 03 OBSAH CONTENT 04 HISTORIE RUSTONKY HISTORY OF RUSTONKA 07 O PROJEKTU ABOUT THE PROJECT 08 LOKALITA LOCALITY 09 SPÁDOVÁ OBLAST Catchment Area 10 SITUACE LAYOUT 11 TABULKA PLOCH TABLE OF AREAS 12 2. PODZEMNÍ

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Element design_boris Klimek 2013

Element design_boris Klimek 2013 When designing this product the main idea was to create a modular acoustic seating into open public spaces. Due to its shape and functional solution, however, Element exceeds this task and offers a wide

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

Rekonverze plynojemu v NKP Dolní oblast Vítkovic na multifunkční aulu

Rekonverze plynojemu v NKP Dolní oblast Vítkovic na multifunkční aulu věda nosné a konstrukce výzkum v praxi staveb text Miloslav Lukeš, Vladimír Janata grafické text A podklady grafické EXCON, podklady a.s. a Rekonverze plynojemu v NKP Dolní oblast Vítkovic na multifunkční

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

RETAIL PARKS. Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek

RETAIL PARKS. Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek RETAIL PARKS Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek HODONÍN City Hodonín is located 61 km south east of Brno and ca. 6 km west of the Slovakian border towns Holíč and Skalica. As the principal town of the

Více

Development na Ostravsku

Development na Ostravsku Development na Ostravsku Ing. Radka Demčáková account manager S.K. Neumanna 608/7 702 00 Ostrava e-mail: radka.demcakova@stingcommerce.cz www.rksting.cz Cílem prezentace je: Úvod Seznámit Vás s vývojem

Více

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Title of project STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Alexandra Holubová Faculty of transportation sciences Czech Technical University in Prague Czech Republic 2006 TRAFFIC IN REGION The town Český

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

KVALITA JE STANDARD DEVELOP. www.bmdevelop.cz

KVALITA JE STANDARD DEVELOP. www.bmdevelop.cz KVALITA JE STANDARD DEVELOP www.bmdevelop.cz Bydlení SVĚTOVA Residence SVĚTOVA Nároží ulic Světova a Zenklova, Praha 8 Rekonstrukce novorenesančního domu Počet bytových jednotek: 31, nebytových: 3 Stavba

Více

Domy a vily k pronájmu Houses and villas for rent

Domy a vily k pronájmu Houses and villas for rent Domy a vily k pronájmu Houses and villas for rent Šťastného, Praha 4 - Kunratice #401701 Reprezentativní, prostorná vila, situovaná v příjemné lokalitě Prahy 4 - Kunratic. Vila o rozloze 200 m 2 je nabízena

Více

general building standards technické specifikace

general building standards technické specifikace general building standards technické specifikace minimum free height of 10 m under the load-bearing construction prefabricated steel-reinforced concrete structure, painted in white minimum 2% of skylights

Více

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů

Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů ENG /CZ HOTEL TRANZIT CONGRESS HALL Conference capacity and set out kapacity a uspořádání sálů u n i q u e p o s i t i o n a t P r a g u e A i r p o r T j e d i n e č n á p o l o h a n a p r a ž s k é

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 202/7292/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 202/7292/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 202/7292/2015 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 297/10 v bytovém domě č.p. 297 včetně podílu na společných částech

Více

P3 PRAGUE D11 120,000 M 2 BTS OPPORTUNITIES

P3 PRAGUE D11 120,000 M 2 BTS OPPORTUNITIES P3 PRAGUE 120,000 M 2 BTS OPPORTUNITIES Strategically located DRESDEN WROCLAW KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ P3 LIBEREC P3 PŘEDLICE ÚSTÍ NAD LABEM P3 PŘÍŠOVICE P3 TURNOV D8 P3 MLADÁ ÚŽICE BOLESLAV P3 HRADEC KRÁLOVÉ

Více

EXPOZICE JEDNOHO PROJEKTU / EXP051TION OF DNE PROjECT

EXPOZICE JEDNOHO PROJEKTU / EXP051TION OF DNE PROjECT EXPOZICE JEDNOHO PROJEKTU / EXP051TION OF DNE PROjECT Fodpola. ~ MINIST'RSlVO l-c-trwr. ::-:..:.::::l I ~Jpport '''~ ~ ~ KULTURY rar'nel U!JJI(A 4AM/(Ogo ~,fib ti- F '.,(\,. hlt k. d' "edl3lnl~.nnei orum

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

FUTURAMA BUSINESS PARK

FUTURAMA BUSINESS PARK Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease FUTURAMA BUSINESS PARK Sokolovská, Prague 8 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague 1 E-mail:

Více

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY

TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY TELEGYNEKOLOGIE TELEGYNECOLOGY Račanská E. 1, Huser M. 1, Schwarz D. 2, Šnábl I. 2, Ventruba P. 1 1) Gynekologicko porodnická klinika LF MU a FN Brno 2) Institut biostatistiky a analýz LF a PřF MU Abstrakt

Více

místo, kde se rodí nápady

místo, kde se rodí nápady místo, kde se rodí nápady a private european network of information centres on materials and innovative products. Created in 2001 in Paris, it provides members with a large selection of specific, reproducible

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE VÍCEPODLAŽNÍHO OBJEKTU

NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE VÍCEPODLAŽNÍHO OBJEKTU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES NOSNÁ ŽELEZOBETONOVÁ

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM KATALOG CATALOGUE RUČNÍ POHONY PRO VENKOVNÍ PŘÍSTROJE, MONTÁŽ NA BETONOVÉ SLOUPY MANUAL DRIVE MECHANISM FOR THE ACTUATION OF OUTDOOR TYPE SWITCHING DEVICES MOUNTED ON THE CONCRETE POLES TYP RPV ISO 9001:2009

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 379/7049/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 379/7049/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 379/7049/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 1272/13 v bytovém domě č.p. 1270, 1271, 1272 a 1273 včetně podílu

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

architektura RD SVATBÍN

architektura RD SVATBÍN blok_02_15_8_sestava 1 6/10/15 1:45 AM Stránka 38 architektura RD SVATBÍN Osada Svatbín krásné klidné místo, domy ukryté v zeleni starých zahrad. Dnes tady žije pár desítek obyvatel, je tu blízko do přírody

Více

Koncept rodinného domu, šetrného ke krajinnému rázu a životnímu prostředí The concept of the family house, friendly to the nature and the environment

Koncept rodinného domu, šetrného ke krajinnému rázu a životnímu prostředí The concept of the family house, friendly to the nature and the environment Koncept rodinného domu, šetrného ke krajinnému rázu a životnímu prostředí The concept of the family house, friendly to the nature and the environment Ing. Jan Pečman ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

domy A * houses A www.top-rezidence.cz 6 domů v nízkoenergetickém standardu energetický štítek A - mimořádně úsporná budova

domy A * houses A www.top-rezidence.cz 6 domů v nízkoenergetickém standardu energetický štítek A - mimořádně úsporná budova domy A * houses A domy A * houses A 6 domů v nízkoenergetickém standardu energetický štítek A - mimořádně úsporná budova 6 houses in low-energy consumption standard A label - extremely efficient building

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 53/7523/2016

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 53/7523/2016 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 53/7523/2016 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely 243 (součástí je stavba č.p. 170) a pozemku čís. parcely 242,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 209/5659/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 209/5659/2012 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 209/5659/2012 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na rodinném domě č.p. 17, dalších stavbách

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

Luxusní bydlení. L uxury living. v nejzelenější části Prahy. in the most green part of Prague

Luxusní bydlení. L uxury living. v nejzelenější části Prahy. in the most green part of Prague Luxusní bydlení v nejzelenější části Prahy L uxury living in the most green part of Prague Luxusní bydlení v nejzelenější části Prahy L uxury living in the most green part of Prague Rezidence Rooseveltova

Více

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz. FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon.

For complete portfolio or real estates visit www.faraon.cz. FARAON reality, s.r.o., Polská 26, 120 00 Praha 2, tel. +420 224 829 322, info@faraon. Prodej Novostavba řadového rodinného domu 5+kk, Praha 5 Lipence, 59 590 000 Kč Sale Newly built terraced family house 5 + kk, Prague 5 Lipence, CZK 59 590 000 Nabízíme novostavbu rodinného řadového domu

Více

Byty k pronájmu Apartments for rent

Byty k pronájmu Apartments for rent Byty k pronájmu Apartments for rent Masarykovo nábřeží, Praha 1 #406494 Jedinečný, světlý byt (205 m 2 ) v prvním patře historické budovy ve vyhledávané lokalitě Prahy 1 Nové Město. V roce 2013 byl kompletně

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

by time inspirováno časem

by time inspirováno časem ARTE U by time inspirováno časem Představujeme Vám nástěnné hodiny v luxusní modelové řadě ARTEU. Tradice hodinářského řemesla v Novém Městě nad Metují sahá do druhé poloviny devatenáctého století. Po

Více

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm

Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Víceúčelové kulturní centrum Rožnov pod Radhoštěm Seznam příloh 1. situace 1:1000, 1:500 2. půdorys 1. pp a 1. np 1:200 3. půdorys 2. a 3. np 1:200 4. půdorys 4. np a řezy 1:200 5. pohledy 1:200 6. perspektivy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 215/7305/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 215/7305/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 215/7305/2015 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 49/1 s rodinným domem č.p. 99 s příslušenstvím a pozemku

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU S MALÍŘSKÝM ATELIÉREM A GALERIÍ DETACHED HOUSE WITH ARTIST STUDIO AND GALLERY

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU S MALÍŘSKÝM ATELIÉREM A GALERIÍ DETACHED HOUSE WITH ARTIST STUDIO AND GALLERY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU S MALÍŘSKÝM

Více

Penta Investments divize Real Estate. Kanceláře od kvantity ke kvalitě

Penta Investments divize Real Estate. Kanceláře od kvantity ke kvalitě Penta Investments divize Real Estate Kanceláře od kvantity ke kvalitě 4.března 2014 I. KVANTITA - Pražský kancelářský trh na konci roku 2013 'Hlavní indikátory Velikost trhu 2,96 milionu m2 kancelářských

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560

Standardní řada lisů Standard range of presses: 1000 600 340 14-85 280 2000 x 1200 900. 260 2000 x 1200 900. 630 500 89 10 80 500 x 500 560 ZS ZS ydraulické čtyřsloupové lisy ZS jsou produkční lisy určené pro tažení, stříhání a jiné tvářecí práce. Standardní a zvláštní příslušenství je obdobné jako u lisů typu Z. Rám a rozměry lisu jsou přizpůsobovány

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 114/6684/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 114/6684/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 114/6684/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 400/2 v bytovém domě č.p. 400, včetně podílu na společných částech

Více

Referenční stavby aplikace Reference constructions and applications

Referenční stavby aplikace Reference constructions and applications cementotrísková deska cement bonded particleboard CIDEM Hranice, a.s. divize CETRIS Nová 223 753 01 Hranice I-Město Czech R epublic tel.: +420 581 676 281 fax: +420 581 601 623 e-mail: cetris@cetris.cz

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍ KNIHOVNY ČESKÉ REPUBLIKY NA LETNÉ THE NEW NATIONAL LIBRARY OF THE CZECH REPUBLIC PETR JANČÁLEK DIPLOMNÍ PROJEKT

NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍ KNIHOVNY ČESKÉ REPUBLIKY NA LETNÉ THE NEW NATIONAL LIBRARY OF THE CZECH REPUBLIC PETR JANČÁLEK DIPLOMNÍ PROJEKT NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍ KNIHOVNY ČESKÉ REPUBLIKY NA LETNÉ THE NEW NATIONAL LIBRARY OF THE CZECH REPUBLIC PETR JANČÁLEK DIPLOMNÍ PROJEKT NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR NA LETNÉ TEXTOVÁ ČÁST: UMÍSTĚNÍ: NOVÁ

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

OVOSTAVBA OBJEKTU ET/CT

OVOSTAVBA OBJEKTU ET/CT OVOSTAVBA OBJEKTU ET/CT CENA GRAND PRIX ARCHITEKTŮ 2011 N 23 15 BYTOVÝ DŮM S MALOMETRÁŽNÍMI BYTY A TĚLOCVIČNOU LODECKÁ, PRAHA 1 PETR BURIAN / DAM Urbanismus Navržená hmota nové budovy se podřizuje logice

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8 Fakultní nemocnice Na Bulovce - pavilon 8 Magistrát Hlavního města Prahy 09/2010-11/2012 BAK zvítězil ve veřejné zakázce na rekonstrukci jednoho z pavilonů Fakultní nemocnice Na Bulovce. Objekt bude po

Více

ČESKÉ REALITNÍ SLUŽBY GROUP s.r.o. Nabídka prodeje

ČESKÉ REALITNÍ SLUŽBY GROUP s.r.o. Nabídka prodeje Nabídka prodeje Společnost ČESKÉ REALITNÍ SLUŽBY GROUP s.r.o. Nedbalova 2306/14, 702 00 Ostrava 2 Tel: +420 597 582 773 Mobil: +420 724 363 839 Mobil: +420 724 129 111 e-mail: crsgroup@crsgroup.cz exkluzivně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 309/7399/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 309/7399/2015 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 309/7399/2015 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemcích čís. parcel St. 89, rodinném

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 323/6893/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 323/6893/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 323/6893/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 224/9 v bytovém domě č.p. 224, včetně podílu na společných částech

Více

4Ever H A N D B O O K

4Ever H A N D B O O K 4Ever HANDBOOK Kancelářský systém 4Ever Úvod Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a podélné nosníky. Bočnice je tvořena nohami čtvercového průřezu 45 x 45 mm, spojovacím vodorovným bočním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 362/7032/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 362/7032/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 362/7032/2014 o obvyklé ceně pozemku čís. parcely St. 155 s rodinným domem č.p. 96 s příslušenstvím, k.ú. Smolnice

Více

CIMEX GROUP PROPERTY BOOK

CIMEX GROUP PROPERTY BOOK CIMEX GROUP PROPERTY BOOK Profil společnosti CIMEX GROUP Celková plocha pronajímatelných kancelářských prostor: 100 000 m 2 Hodnota portfolia administrativních budov CZK 4,2 miliardy Hodnota portfolia

Více