stojíme pevně na svých základech we stand on solid foundations 2 gemo gemo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "stojíme pevně na svých základech we stand on solid foundations 2 gemo 2010 2011 3 gemo 2010 2011"

Transkript

1 Firemní profil Company profile

2 stojíme pevně na svých základech we stand on solid foundations 2 gemo gemo

3 dvacet let působení na stavebním trhu Společnost GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. (dále jen GEMO) byla založena v roce Původně měla 43 stálých zaměstnanců a obrat 28 milionů Kč. Za dvacet let svého působení na stavebním trhu vyrostla v moderní firmu, která zaměstnává téměř 500 kmenových pracovníků a dosahuje ročního obratu kolem tří miliard korun. Společnost GEMO dokázala uspět zejména díky mimořádné kvalitě prováděných prací, která je velmi ceněna mezi investory, rovněž díky vysokému pracovnímu nasazení a profesionálnímu přístupu ke klientům. Nemalou měrou se na úspěšném působení podílela také její schopnost pružně reagovat na specifické potřeby stavebního trhu. twenty years on the construction market GEMO OLOMOUC spol. s r.o. (GEMO) was founded in 1990, originally with 43 fulltime employees and a turnover of CZK 28 million. Over the past twenty years on the construction market the company has grown into a modern business with almost 500 core employees and an annual turnover of approximately three billion CZK. GEMO has succeeded primarily thanks to the extraordinary quality of its work, which is highly valued by investors, as well as to its high commitment to work and a professional approach to the clients. The company was also very successful in flexibly adapting to the specific demands of the construction market. 4 gemo gemo

4 Ekonomické výsledky za období Economic results for Obrat v tis. kč * odhadovaný výsledek Turnover (in thousands of CZK) * estimated result * stabilní výrobní program zajištěn i v době krize stable production secured even in time of crisis Negativní dopady celosvětové finanční krize v podobě ztráty či pozastavení projektů v oblasti developmentu, realit a následně celého stavebního sektoru se společnosti GEMO podařilo úspěšně překlenout. V letech 2009 a 2010 získala řadu nových zakázek od stávajících partnerů, ale i od zcela nových investorů. V tomto období byly dokončeny první stavby na novém zahraničním trhu Slovensku, a to prostřednictvím dceřiné společnosti GEMO SLOVENSKO, spol. s r.o. Začátkem roku 2010 byla zahájena velmi významná stavba obchodního a zábavního centra Forum Nová Karolina v Ostravě. V téže lokalitě v Ostravě byly v listopadu 2010 započaty práce na výstavbě nadstandardních rezidenčních domů v režii projektové společnosti New Karolina Residential Development, s.r.o., jež je dceřinou společností nizozemské firmy Multi Veste 260 B.V. a firmy GEMO. V červnu 2011 firma GEMO úspěšně vstoupila do projektu výstavby administrativního objektu Nová Karolina Park, kterou mimo firem PASSERINVEST GROUP a Multi Development nově zaštiťuje a to jako partner projektu i generální dodavatel. Forum Nová Karolina spolu s Rezidencí Nová Karolina a administrativním komplexem Nová Karolina Park představují 1. etapu jednoho ze současných největších developerských záměrů v České republice Nová Karolina v Ostravě. Získání této významné zakázky o celkovém objemu téměř 4 miliard korun lze bez nadsázky považovat za důležitý mezník ve firemní historii. Na jaře roku 2010 se v Olomouci podařil úspěšně dokončit developerský projekt moderního kongresového hotelového centra NH HOTELS, který společně s Centrem sportu a zdraví OMEGA získal nejvyšší možné ocenění v České republice titul Stavba roku 2010 na celostátní úrovni. Rok 2010 byl významný i tím, že šlo o první rok v existenci firmy, kdy se statutárními orgány stali vybraní zaměstnanci na manažerských pozicích. GEMO je bezesporu firmou úspěšnou, stabilní a dynamickou. Přímé operativní řízení dominuje celé stavební výrobě i nadále, neboť se osvědčilo jako nejefektivnější způsob managementu. GEMO managed to successfully mitigate the negative consequences of the global financial crisis, which led to the cancellation or suspension of many development projects and a decline in real estate construction and the sector as a whole. In 2009 and 2010, the company received many new commissions from its current partners as well as brand new investors. At that time, the first construction works were being finished in the new foreign market Slovakia, through the subsidiary company GEMO SLOVENSKO, spol. s r.o. In early 2010, a very important construction project was launched: the Forum Nová Karolina shopping and entertainment centre in Ostrava. At the same site in Ostrava, construction work started on premium residential buildings in November 2010 under the direction of project designer New Karolina Residential Development, s.r.o., a subsidiary company of the Dutch Multi Veste 260 B.V. company and GEMO. In June 2011, GEMO successfully entered the project for the construction of an office building at the Nová Karolina Park as a new co-sponsor together with PASSERINVEST GROUP and Multi Development both as a project partner and general contractor. The Forum Nová Karolina together with the Rezidence Nová Karolina and the Nová Karolina Park administrative complex are the first phase of one of the largest current development projects in the Czech Republic Nová Karolina in Ostrava. Winning this contract with a total volume of almost CZK 4 billion is without doubt a major milestone in company history. In spring 2010, the NH HOTELS modern congress hotel centre development project in Olomouc was successfully finished and received together with the OMEGA Sports and Health Centre the highest nationwide recognition in the Czech Republic the Building of the Year 2010 award was also important in being the first year in the history of the company when statutory bodies were formed by selected employees in management positions. GEMO is clearly a successful, stable and dynamic company. Direct operational management still dominates in construction work, as it has proven to be the most efficient method of management. 6 gemo gemo

5 ocenění stavba roku 2010 Dvacetileté úsilí firmy bylo završeno i získáním jednoho z nejprestižnějších českých architektonických titulů Stavba roku 2010 za realizaci stavebního záměru Centrum sportu a zdraví v Olomouci. V rozsáhlém projektu, realizovaném v období od října 2006 do května 2010, byl přebudován bývalý spartakiádní stadion, umístěný v blízkosti městského centra, na multifunkční komplex budov a sportovišť. Projekt obstál v konkurenci 57 přihlášených staveb. Největší investiční součástí oceněného projektu jsou Centrum sportu a zdraví OMEGA a hotel NH Olomouc Congress building of the year award The efforts made over twenty years were crowned by one of the most prestigious building awards in the Czech Republic Building of the Year 2010, for the project of the Sports and Health Centre in Olomouc. In this large project, obsolete sports grounds near the city centre were converted between October 2006 and May 2010 into a multi-purpose complex of buildings and sports facilities. The project won in a competition of 57 buildings that were submitted. The largest investment components of this award-winning project include the OMEGA Sports and Health Centre and the NH Olomouc Congress Hotel. 8 gemo gemo

6 aktuální projekty current projects 10 gemo gemo

7 Největší projekt v historii firmy Nová Karolina v Ostravě, území bývalé koksovny Karolina, je v současné době jeden z největších urbanistických a revitalizačních projektů v České republice. Revitalizované území má celkovou rozlohu 32 ha. První ze čtyř plánovaných etap zahrnuje výstavbu unikátního architektonického a projekčního konceptu obchodního a zábavního centra Forum Nová Karolina o pronajímatelné ploše m 2, obytný komplex Rezidence Nová Karolina se zhruba 250 byty, dále kancelářskou budovu Nová Karolina Park s plochou m 2 a dvě rekonstruované historické budovy se zcela novou funkcí. Autorem projektu obchodního centra je světově proslulý architekt Rem Koolhaas, zakladatel kanceláře OMA, Rotterdam. Celá lokalita bude vybavena novou infrastrukturou a pečlivě navrženými veřejnými prostory. Largest project in company history Nová Karolina at the site of the former Karolina coke plant in Ostrava, is currently one of the largest urban renewal projects in the Czech Republic. The total size of the revitalised area is 32 ha. The first of the four planned phases includes the construction of the unique architectural and project concept for the Forum Nová Karolina shopping and entertainment centre with a retail area of 55,000 m 2, the Rezidence Nová Karolina housing complex with about 250 flats, the Nová Karolina Park office building with 23,000 m 2 of floor space and two reconstructed historical buildings with a brand new function. The shopping centre project was designed by the world-renowned architect Rem Koolhaas, founder of the OMA studio in Rotterdam. The location will gain new infrastructure and well-designed public spaces. 12 gemo gemo

8 Obchodní a zábavní centrum Forum Nová Karolina, Ostrava 01/ /2012 Dodávka stavby je zajišťována na klíč společností GEMO. Na výstavbě se podílí až pracovníků na staveništi, v projekci, přípravě a ve výrobních závodech. Budova o půdorysných rozměrech 170 x 170 m je založena na poddolovaném území pomocí 600 vrtaných pilotů a v celé ploše objektu na nedilatované základové desce. Ve dvou úrovních suterénu jsou navržena podzemní parkoviště s parkovacími místy a supermarket o rozloze m 2. Celý suterén je pod trvalou hladinou spodní vody, proto bylo použito speciální izolace spodní stavby proti tlakové vodě, metanu a radonu s injektážním systémem a s použitím vodostavebních železobetonových konstrukcí. Objekt obchodního centra s cca 250 obchody pojme cca m 3 betonu, cca tun oceli a velké množství monolitických předpínaných železobetonových konstrukcí s rozpětím průvlaků až 16 metrů. Forum Nová Karolina shopping and entertainment centre, Ostrava 01/ /2012 The construction is delivered as a turn-key project by GEMO. Up to 2,500 workers on the site, in design, preparation and production plants are contributing to the project. The building with a footprint of 170 x 170 m is founded on a pre-excavated area with the help of 600 drilled piles and a non-dilated foundation slab extending over the entire building. Two subterranean levels will hold underground car parks with 1,150 spaces and a supermarket of 4,442 m 2. The entire subterranean area is below the permanent groundwater level, therefore the construction was specially insulated against pressurised water, methane and radon with an injection system and using reinforced concrete water management constructions. The shopping centre building with approximately 250 shops contains 100,000 m 3 of concrete, 10,000 tons of steel and a large number of monolithic, pre-tensioned reinforced concrete constructions with girder spans of up to 16 metres. 14 gemo gemo

9 Rezidence Nová Karolina, Ostrava 06/ /2012 Projekt moderního bydlení v centru Ostravy s 250 byty v duchu nadčasové architektury. Rezidence odpovídá městské struktuře, která měřítkem objemu městských bloků, jednotlivých domů, proporcemi ulic a náměstí a způsobem využití, navazuje na historickou strukturu ostravského městského jádra. Součástí výstavby jsou také parkové úpravy dvorního traktu, které budou sloužit pro oddych a volnočasové aktivity obyvatel rezidenčního komplexu. Informace o projektu na Rezidence Nová Karolina, Ostrava 06/ /2012 A modern housing project in the centre of Ostrava with 250 flats and a timeless architectural design. The residence is urban, with a volume of city blocks, individual houses and proportions of streets and squares that correspond to the historic structure of downtown Ostrava. The courtyard park is a source of short and mediumlength relaxation for city residents and visitors. More information about the project can be found at www. rezidence-novakarolina.cz. 16 gemo gemo

10 Nová Karolina Park, Ostrava 06/ /2013 Stavba je navržena jako komerční administrativa s pronajímatelnými jednotkami různých velikostí s šesti nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím, kde jsou umístěna parkovací stání. Celková plocha administrativní části je m 2. V prostoru nádvoří a na volných plochách bude vytvořen park osazený zelení s komunikačním koridorem. Objekt je navržen jako monoblok s otevřeným atriem palazzo a s výraznými záseky, které vznikly objemovou subtrakcí základní kompaktní hmoty. Lichoběžníkový tvar objektu a jeho provedení je limitováno situováním odvětrání důlního díla v místě atria. Na úrovni 1. až 5. NP jsou ve dvou protilehlých rozích provedeny volné koridory zajišťující přístup do prostoru atria. Nová Karolina Park, Ostrava 06/ /2013 The project is designed as a commercial office building with units of various sizes for rent, with six storeys above ground and a car park level below. The total area of the office facility is 24,600 m 2. A park with a pathway will be created in the courtyard space delineated by the protected zone of a former mining site and in open areas. The building is designed as a single unit, with an open palazzo atrium and large areas cut out of the volume of the structure. The trapezoid shape of the building and its design are limited by the location of mine ventilation in the atrium space. Free corridors in the opposite corners on the 1 st through 5 th storeys provide access to the atrium. 18 gemo gemo

11 Rekonverze plynojemu na multifunkční aulu, Vítkovice 05/ /2012 Z národní kulturní památky plynojemu z roku 1921, umístěného v industriální Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě, vznikne multifunkční centrum s kongresovým sálem a galerií. Podle návrhu architekta Josefa Pleskota zůstane původní vzhled plynojemu zachován, nová budova bude umístěna do jeho vnitřního prostoru. První etapa zahrnuje statické zajištění, vyřezání otvorů a vyztužení ocelových konstrukcí, vyzdvižení zvonu a jeho stabilizaci ve zdvižené poloze. V druhé etapě bude realizována samotná vestavba ve více než m³ vnitřního prostoru. Veškeré vnější konstrukce plynojemu budou restaurovány a ponechány v původní podobě. Conversion of a gas holder into a multipurpose hall, Vítkovice 05/ /2012 A national cultural heritage building, the gas holder from 1921 located in the industrial Dolní Oblast of Vítkovice in Ostrava will be converted into a multipurpose centre with a congress hall and a gallery. In architect Josef Pleskot s project, the original appearance of the gas holder will be retained, and the new building will be located inside. The first phase involved a stress analysis, cutting holes and reinforcing the steel constructions, raising the bell and stabilising it in the raised position. In the second phase, the actual construction work will be performed in the internal space of over 110,000 m³. All of the gas holder s outside constructions will be restored in order to preserve their original appearance. 20 gemo gemo

12 Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého, Olomouc 10/ /2012 Budova nového ústavu vyroste vedle Teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Má obloukový půdorysný tvar dle tvaru vrstevnic, podélné obloukové stěny jsou různoběžné s rozšířením směrem k jihozápadu. Připravovaný Ústav molekulární a translační medicíny poskytne technologickou infrastrukturu a platformu pro molekulárně orientovaný základní a translační biomedicínský výzkum v ČR, s cílem lépe porozumět molekulární podstatě nádorových a infekčních onemocnění. Vznikne zde vědecké centrum vybavené špičkovými moderními technologiemi, které bude národní základnou pro molekulární výzkum. Institute of Molecular and Translational Medicine of the Medical Faculty of Palacký University, Olomouc 10/ /2012 The new institution will be located next to the Theoretical Institutes of the Medical Faculty of Palacký University on the premises of Olomouc Faculty Hospital. Its floor plan is shaped in a curve, following the contours of the site; the longitudinal curved sides are divergent, widening towards the southwest. The Institute of Molecular and Translational Medicine will provide technological facilities and a platform for basic molecular and translational biomedicine research in the Czech Republic, aiming to better understand the molecular nature of tumor and infectious diseases. The result will be a scientific centre equipped with state-of-the-art technology, the Czech national centre for molecular research. 22 gemo gemo

13 Dostavba Shopping Centre Futurum, Hradec Králové 01/ /2012 Rozšíření nákupního centra je realizováno na nezastavěném pozemku zásobovacího dvora a na střeše objektu, kde bylo parkoviště osobních automobilů. Nejoblíbenější obchodní centrum v Královehradeckém kraji bude moci po dokončení prací nabídnout více než sto obchodů na ploše zhruba m 2. Jednopodlažní střešní nástavba tak výrazně rozšiřuje prodejní kapacitu centra nově vzniklá prodejní galerie s maloobchodními jednotkami bude propojena s existujícím multikinem a vstupní halou. Nový parkovací dům s pěti podlažími navýší parkovací místa na stání. Součástí úprav v rámci veřejného prostranství je i nově vybudovaná křižovatka a navazující zpevněné pojízdné a pochozí plochy. Annex of the Shopping Centre Futurum, Hradec Králové 01/ /2012 The shopping centre will receive a new annex built in the empty delivery courtyard and on the rooftop where a car park was located. Upon completion, the favourite shopping centre of the Hradec Králové region will offer over a hundred shops with approximately 35,000 m 3 of space. The single-storey roof extension significantly expands the sales capacity of the centre, and the new shopping gallery with retail units will be linked to the current multiplex and entrance hall. A new car park building with five storeys will increase parking capacity to 1,300 vehicles. The project also includes the construction of a new intersection and paved surfaces for cars and pedestrians. 24 gemo gemo

14 Dostavba Teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Palackého, Olomouc 12/ /2012 Dostavba zahrnuje realizaci nové budovy, která zajistí rozšíření kapacity přednáškových prostor, učeben, laboratoří a ostatních pracovišť školy vč. samostatných pracovišť morfoprovozu. Přemístění hlavního vstupu do nové části souvisí se zviditelněním školy a jejím otevřením do přilehlé ulice. Nová i původní budova mají společné jednoticí prvky, které naznačují, že se jedná o dvě části jednoho celku. Důraz byl kladen na zachování provozně urbanistických funkcí, rovněž na efektivitu provozu. Hlavní hmota dostavby je rovnoběžná s příčným vstupním křídlem Teoretických ústavů. Propojení obou budov je dosaženo koridory umístěnými vně po stranách hlavních přednáškových učeben. Stavba má půdorysný tvar písmene T, šest nadzemních podlaží a jedno podlaží podzemní s rozdílnou výškovou úrovní terénu u hlavního vstupu a morfoprovozu. Annex of the Theoretical Institutes of the Medical Faculty of Palacký University, Olomouc 12/ /2012 This project is a newly designed structure that will expand the capacity of lecture halls, rooms, laboratories and other university facilities, including the separate Morphology Department. The main entry will be relocated to the new part, to make the university more visible and open to the street. The new and original buildings share common elements that show they form two parts of a whole. The design focuses on keeping the operational and urban functions of the building intact, as well as on the efficiency of operation. The new building's main section runs parallel to the transverse entrance wing to the Theoretical Institutes. The two buildings are linked by corridors located outside along the sides of the main lecture halls. The new construction's floor plan is T-shaped, with six above-ground storeys and one below, with a different terrain height between the main entrance and the Morphology Department. 26 gemo gemo

15 Libeňské doky, Lokalita východ, DOCK A, Praha 8 01/ /2012 Revitalizace území bývalých pražských Libeňských loděnic je realizována prostřednictvím umístění bytových a administrativních objektů s využitím zachovaných bazénů loděnic jako atraktivního přírodního a rekreačního zázemí nového komplexu. Páteří tohoto území jsou tři komunikace nově budované technické infrastruktury, na které je napojeno pět lokalit pojmenovaných podle orientace ke světovým stranám. Realizace bytových domů V2, V3 a V4 je v lokalitě Východ a zahrnuje také vybudování příslušné technické infrastruktury. Každý bytový dům má přímý a neomezený vstup k vodnímu molu a přístavišti. Libeň docks, East site DOCK A, Prague 8 01/ /2012 Area renewal of the former Libeň Shipyards is achieved with the construction of housing and office buildings while retaining the shipyard pools as attractive natural and recreational facilities of the new complex. The backbone of this area is formed by three streets of the newly constructed technical infrastructure, linking five sites named by the cardinal directions of their orientation. The construction of housing buildings V2, V3 and V4 in the East site also include building the appropriate technical infrastructure. All houses have direct and unlimited access to the pier and docks. 28 gemo gemo

16 prvořadým cílem je výsledek řemeslně a precizně odvedená stavba the foremost goal is the result a building that is built well and according to specifications referenční stavby reference projects 30 gemo gemo

17 Dostavba výrobního areálu Edwards s.r.o., I., II. etapa, Lutín Předmětem záměru v první etapě byla výstavba zcela nové výrobní haly na místě demontovaných nevyhovujících objektů v areálu Sigmy Lutín. V téže etapě se realizovaly areálové inženýrské sítě, uskutečnila se také výstavba parkoviště. Ve druhé etapě došlo k rozšíření výrobní haly o další trakt, dále k výstavbě administrativní budovy s expedicí, která je situována v proluce mezi stávající, rekonstruovanou administrativní budovou a novou halou. Nová administrativní budova je třípodlažní nepodsklepený objekt dispozičně navazující na výrobní halu a původní administrativu. Annex of the Edwards s.r.o. production plant 1 st and 2 nd phases, Lutin In the first phase, the project consisted of building a new production plant on the site of demolished, nonfunctional buildings at the Sigma Lutín plant, including the construction of utility networks and a car park. The second phase was an extension of the production plant with a new section and the construction of a shipping office building in the space between the old reconstructed office building and the new hall. The new office building is a three-storey structure without a basement, designed as a continuation of the production hall and original offices. 32 gemo gemo

18 Azalea projekt, Praha Nová rezidence, umístěná do kouzelného prostředí pražských Hrdlořez, které si stále uchovávají svoji venkovskou tvář. Jedná se o moderní rezidenční budovu uprostřed přírody, situovanou v blízkosti lesa na jižním svahu. Budova splňuje všechny předpoklady moderní architektury, kdy jsou stavební prvky kombinovány s přírodními materiály, což v konečném výsledku vytváří harmonický celek. Azalea project, Prague A new residential building, located in the enchanting Hrdlořezy area of Prague, a city district that still retains its village character. A modern residential construction in the middle of nature, situated close to a forest on a southern slope. The building meets all expectations of modern architecture, combining the construction elements with natural materials in a harmonic whole. 34 gemo gemo

19 Autosalon a servis AUDI, Praha 6 Skeletový nepodsklepený jednopodlažní objekt autosalonu je obdélníkového půdorysu s vnitřními mezistropy a s plochou střechou. Na budovu autosalonu a servisu navazují nové zpevněné odstavné a parkovací plochy. Prostor autosalonu je provozně a dispozičně rozdělen do části showroomu pro prezentaci automobilů a zákaznickou zónu vč. administrativně provozního zázemí. Servisní část je částečně dvoupodlažní se zázemím zaměstnanců, které je umístěno ve 2. NP. Mechanická dílna s pneuservisem, skladem náhradních dílů a technické zázemí se nachází v 1. NP. AUDI Showroom and Service Centre, Prague 6 The car showroom building is rectangular, with a single-storey skeletal frame, intermediate floors and a flat roof. A new paved car park is adjacent to the showroom and service building. The showroom is divided into two parts, the retail part for presenting the cars and a customer zone, including office space. The service section is partially two-storey, with employee facilities on the 2 nd storey. The 1 st storey features a mechanic workshop with a tyre service, spare parts warehouse and technical facilities. 36 gemo

20 Logistické centrum Zelená louka, Pardubice-Semtín, II. etapa Objekt se zastavěnou plochou haly m 2 se skládá ze dvou částí: skladové plochy a administrativní části. Tyto části jsou odděleny požární štítovou stěnou. Hala je navržena s půdorysným modulem 24 x 18 m, se světlou výškou 10 m. Dispozičně jsou části hal řešeny jako samostatné celky, s vlastním administrativněsociálním vestavkem. Jednotlivé části hal jsou určeny pro oboustrannou dopravní obsluhu. V hlavních, podélných fasádách jsou kamionová vrata v rampovém řešení s hydraulickými vyrovnávacími můstky. Ve volném štítu haly je umístěna betonová rampa pro boční vykládku nákladních automobilů. Prostor uvnitř hal je nedělený, přizpůsobený regálovému skladu. Zelená louka, Pardubice-Semtín logistics centre, 2 nd phase The building with a built-up area of 25,966 m 2 consists of two parts, a storage and office area separated by a firewall. The warehouses are designed as modules with a floor plan of 24 x 18 m and a clearance height of 10 m. Each warehouse is a separate unit with its own office and social facility module. The individual units have transport access from both sides. The main side walls feature freight doors with ramps and hydraulic transition bridges. There is a concrete ramp for off-loading trucks from the side in the free front side of the warehouse. The indoor warehouse space is open, undivided and intended for shelf warehousing. 38 gemo gemo

21 KIKA, Ostrava Budova Kika Ostrava je navržena jako čtyřpodlažní kvádr. 2/3 celkové podlažní plochy jsou určeny pro prodej a zhruba 1/3 celkové podlažní plochy zaujímají sklady, pomocné prostory a administrativa. Hlavní přístup zákazníků do prodejní části budovy je ze zákaznického parkoviště, které je umístěno před severní fasádou budovy. Prodejní prostory budovy se nacházejí v 1., 2. a 3. NP, jsou propojeny kruhovou rampou a panoramatickým výtahem. Takto vytvořený volný prodejní prostor umožňuje variabilně měnit prodejní expozice nábytku podle momentální poptávky. KIKA, Ostrava The Kika Ostrava building is designed as a four-storey cube. Two-thirds of the total floor space is intended for retail and one-third for warehousing, utility areas and offices. The main entrance to the retail part of the building is from the customer car park located at the north side of the building. Retail areas are on the 1 st, 2 nd and 3 rd storeys and are connected by a round ramp and a panoramic lift. The design of the retail area allows for variable changes to the furniture displays to reflect current needs. 40 gemo gemo

22 Renault Truck Center, Praha-Čestlice Stavbu tvoří administrativní budova se servisní halou, skladovým a sociálním zázemím a myčkou. Celý komplex je dispozičně podřízen velikosti a tvaru pozemku, požadavkům investora na provoz areálu a nutnosti zajistit dostatečné komunikační, manipulační a parkovací plochy pro provoz nákladních automobilů přijíždějících do servisního střediska. Vlastní objekt servisní a administrativní části je obdélníkového tvaru s plochou střechou spádovanou k atikám v příčném směru. Renault Truck Center, Prague-Čestlice An office building with a car service hall, warehouses, social facilities and a car wash. The entire complex was designed to suit the size and shape of the property, the investor's operational requirements and the need to provide sufficient manipulation and parking space to accommodate the trucks arriving at the centre. The servicing and office building is rectangular, with a flat roof sloped crosswise towards the attics. 42 gemo gemo

23 Obchodní a logistické centrum firmy PTÁČEK správa, a.s., Jinočany Obchodně-logistický areál se nachází v postupně budované průmyslové zóně v blízkosti dálničního obchvatu Prahy R1. Stavba je situována v severní části zóny, zahrnuje administrativní budovu se showroomem koupelnovým centrem, dále prodejnu instalatérských potřeb, skladovou halu s přístřeškem na trubky a venkovní skladovou plochu. Architektonické řešení je založeno na hmotové interakci objektu skladu a přilehlé admnistrativně-obchodní budovy ve tvaru L. Administrativní objekt je třípodlažní, nepodsklepený s půdorysnými rozměry 54 x 48 m. Velkoplošná skladová hala je jednopodlažní s půdorysnými rozměry 114 x 90 m, její součástí je vestavěná galerie, prodejní centrum a expedice. Hlavní část plochy je určena pro skladování zboží se zastavěnou plochou m 2. Business and logistics centre of PTÁČEK správa, a.s., Jinočany The trading and logistics depot is located in a gradually built industrial zone near the R1 Prague motorway bypass. The construction is located in the north part of the area and includes an office building with a showroom bathroom centre, a plumbing store and a warehouse with a duct shed and outdoor storage. Architecturally, the warehouse is designed to interact with the space of the L-shaped office and sales building. The office building has three storeys, no basement, and a 54 x 48 m floor plan. The warehouse, a single-storey building with a footprint of 114 x 90 m, includes a builtin gallery, sales centre and shipping office. The main part of the area is intended for the storage of goods, with a built-up area of 11,840 m gemo gemo

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

VGP PARK PŘÍŠOVICE developed by

VGP PARK PŘÍŠOVICE developed by NEW INDUSTRIAL SITE NOVÁ INDUSTRIÁLNÍ ZÓNA VGP PARK PŘÍŠOVICE developed by BUILDING DESCRIPTION Single-storey warehouses with administrative extension. The layout of the administrative space will be designed

Více

VGP PARK OLOMOUC developed by

VGP PARK OLOMOUC developed by NEW INDUSTRIAL SITE NOVÁ INDUSTRIÁLNÍ ZÓNA VGP PARK OLOMOUC developed by VGP PARK OLOMOUC LOCATION SPECIFICATIONS Class A semi-industrial buildings in a prime industrial zone at the southern border of

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

www.jungmannova15.cz FACT SHEET Location Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E

www.jungmannova15.cz FACT SHEET Location Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E FACT SHEET Location Address: GPS: City location: Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E City centre, 2 minutes from Wencleslaw square Rentable area Total rentable area:

Více

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality Byty k pronájmu Apartments for rent Haštalská, Praha 1 #406254 Nově zrekonstruovaný světlý byt 3+1 (100 m 2 ), který se nachází v činžovním domě s výtahem v centru historického města. Byt je umístěný ve

Více

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street 03 OBSAH CONTENT 04 HISTORIE RUSTONKY HISTORY OF RUSTONKA 07 O PROJEKTU ABOUT THE PROJECT 08 LOKALITA LOCALITY 09 SPÁDOVÁ OBLAST Catchment Area 10 SITUACE LAYOUT 11 TABULKA PLOCH TABLE OF AREAS 12 2. PODZEMNÍ

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Partner in major construction and development projects

Partner in major construction and development projects Partner in major construction and development projects Očekávám, že dlouhodobé úspěchy budou pokračovat Důkazem ekonomicky silné společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. bylo naplnění cílů roku 2012, kdy

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

general building standards technické specifikace

general building standards technické specifikace general building standards technické specifikace minimum free height of 10 m under the load-bearing construction prefabricated steel-reinforced concrete structure, painted in white minimum 2% of skylights

Více

Domy a vily k pronájmu Houses and villas for rent

Domy a vily k pronájmu Houses and villas for rent Domy a vily k pronájmu Houses and villas for rent Šťastného, Praha 4 - Kunratice #401701 Reprezentativní, prostorná vila, situovaná v příjemné lokalitě Prahy 4 - Kunratic. Vila o rozloze 200 m 2 je nabízena

Více

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Title of project STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Alexandra Holubová Faculty of transportation sciences Czech Technical University in Prague Czech Republic 2006 TRAFFIC IN REGION The town Český

Více

RETAIL PARKS. Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek

RETAIL PARKS. Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek RETAIL PARKS Česká Lípa, Hodonín, Frýdek-Místek HODONÍN City Hodonín is located 61 km south east of Brno and ca. 6 km west of the Slovakian border towns Holíč and Skalica. As the principal town of the

Více

Byty k pronájmu Apartments for rent

Byty k pronájmu Apartments for rent Byty k pronájmu Apartments for rent Masarykovo nábřeží, Praha 1 #406494 Jedinečný, světlý byt (205 m 2 ) v prvním patře historické budovy ve vyhledávané lokalitě Prahy 1 Nové Město. V roce 2013 byl kompletně

Více

Luxusní bydlení. L uxury living. v nejzelenější části Prahy. in the most green part of Prague

Luxusní bydlení. L uxury living. v nejzelenější části Prahy. in the most green part of Prague Luxusní bydlení v nejzelenější části Prahy L uxury living in the most green part of Prague Luxusní bydlení v nejzelenější části Prahy L uxury living in the most green part of Prague Rezidence Rooseveltova

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice

CIMR Engineering. MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Čestlice, obchodní zóna Průhonice - Čestlice MAN Česká republika 12/1998 04/1999 Inženýrská činnost, vedení stavby, technický dozor investora Třípodlažní železobetonový administrativní a obchodní objekt

Více

KVALITA JE STANDARD DEVELOP. www.bmdevelop.cz

KVALITA JE STANDARD DEVELOP. www.bmdevelop.cz KVALITA JE STANDARD DEVELOP www.bmdevelop.cz Bydlení SVĚTOVA Residence SVĚTOVA Nároží ulic Světova a Zenklova, Praha 8 Rekonstrukce novorenesančního domu Počet bytových jednotek: 31, nebytových: 3 Stavba

Více

offices to let / kanceláře k pronájmu Evropská, downtown Dejvice, Praha 6

offices to let / kanceláře k pronájmu Evropská, downtown Dejvice, Praha 6 offices to let / kanceláře k pronájmu Evropská, downtown Dejvice, Praha 6 developer: CERTIFICATION AIMED: outstanding typické podlaží / typical floor kanceláře office obchody retail restaurace canteen

Více

Charles square center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Karlovo náměstí 10, Praha 2

Charles square center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Karlovo náměstí 10, Praha 2 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Charles square center Karlovo náměstí 10, Praha 2 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague 1

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

P3 MLADÁ BOLESLAV WAREHOUSE SPACE AVAILABLE 23,600 M 2 & BTS OPPORTUNITIES

P3 MLADÁ BOLESLAV WAREHOUSE SPACE AVAILABLE 23,600 M 2 & BTS OPPORTUNITIES P3 MLADÁ BOLESLAV WAREHOUSE SPACE AVAILABLE 23,600 M 2 & BTS OPPORTUNITIES Strategically located DRESDEN WROCLAW KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ P3 LIBEREC P3 PŘEDLICE ÚSTÍ NAD LABEM P3 PŘÍŠOVICE P3 TURNOV D8 ÚŽICE

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY VÍTĚZNÉ NÁMĚSTÍ 10, PRAHA 6

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY VÍTĚZNÉ NÁMĚSTÍ 10, PRAHA 6 INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitost Vítězné náměstí 10, Praha 6 je komerční objekt v městské zástavbě nacházející

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Secondary School Campus from September 2013. Valdštejnská 151, Praha 1

Secondary School Campus from September 2013. Valdštejnská 151, Praha 1 Secondary School Campus from September 2013 Valdštejnská 151, Praha 1 Park Lane International School Secondary School Campus We are delighted to announce that our secondary school, which officially opens

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Referenční stavby aplikace Reference constructions and applications

Referenční stavby aplikace Reference constructions and applications cementotrísková deska cement bonded particleboard CIDEM Hranice, a.s. divize CETRIS Nová 223 753 01 Hranice I-Město Czech R epublic tel.: +420 581 676 281 fax: +420 581 601 623 e-mail: cetris@cetris.cz

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

POZEMNÍ STAVBY GROUND CONSTRUCTIONS

POZEMNÍ STAVBY GROUND CONSTRUCTIONS POZEMNÍ STAVBY GROUND CONSTRUCTIONS ŘADOVÉ DOMY POD CÍSAŘKOU Investiční náklady bez DPH 50 mil. Kč Výstavba luxusních řadových vil. TERRACED HOUSED POD CISARKOU Investment excluding VAT 50 million CZK

Více

BYTOVÝ DŮM PROSTĚJOV 02

BYTOVÝ DŮM PROSTĚJOV 02 BYTOVÝ DŮM PROSTĚJOV 02 REALIZACE 5 OLOMOUCKÁ 17, PROSTĚJOV JIŘÍ KNESL, JAKUB KYNČL, KRISTÝNA CASKOVÁ, VÁCLAV ŠTOJDL KLÁRA MICHÁLKOVÁ, / KNESL + KYNČL ARCHITEKTI FOTO TOMÁŠ RASL Urbanistické řešení Stavební

Více

O PROJEKTU TANDEM Projekt TANDEM je další součástí přeměny původního areálu čokoládovny

O PROJEKTU TANDEM Projekt TANDEM je další součástí přeměny původního areálu čokoládovny O PROJEKTU TANDEM Projekt TANDEM je další součástí přeměny původního areálu čokoládovny v Modřanech. Navazuje na centrálu společnosti Nestlé Česko pro ČR a SR, která přeměnu areálu zahájila. Dvojice moderních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/6723/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/6723/2014 ENI CONSULT spol. s r.o. znalecký ústav obor ekonomika oceňování majetku ZNALECKÝ POSUDEK č. 153/6723/2014 o obvyklé ceně jednotky - bytu č. 1131/53 v bytovém domě č.p. 1131, 1132 včetně podílu na společných

Více

CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015

CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015 CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015 Dodací lhůty a podmínky: * 4-5 týdnů po objednání * zabezpečujeme dopravu na místo určení na náklady zákazníka * při

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

OFFICE PARK NOVÉ BUTOVICE PRAHA 5

OFFICE PARK NOVÉ BUTOVICE PRAHA 5 PRAHA 5 KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICE TO LET Bucharova POPIS PROJEKTU Tento objekt se skládá ze 4 budov Umístěn v jedné z hlavních administrativních oblastech Prahy 5 Služby v docházkové vzdáleností (nákupní

Více

Nabídka kancelářských prostor. Available office space. Srpen / August 2008

Nabídka kancelářských prostor. Available office space. Srpen / August 2008 Nabídka kancelářských prostor office space Srpen / August 2008 Prague CB Richard Ellis Page 2 space/ Size Palladium Nám. Republiky 1, Na Poříčí 2, Praha 1 Palladium je multifunkční komerční komplex o celkové

Více

FOR RENT Pařížská 25, Praha DeDalo s.r.o.

FOR RENT Pařížská 25, Praha  DeDalo s.r.o. FOR RENT DeDalo s.r.o. Real estate solutions Žatecká 4/41 110 00 Praha 1 1 Situace Posizione Position Budova se nachází nedaleko Staroměstského náměstí, v nejprestižnější pražské ulici známé svými značkovými

Více

PREZENTACE PROJEKTU GÉČKO OSTRAVA. www.reflecta.cz. www.ncgecko.cz

PREZENTACE PROJEKTU GÉČKO OSTRAVA. www.reflecta.cz. www.ncgecko.cz PREZENTACE PROJEKTU GÉČKO OSTRAVA N Á K U P N Í C E N T R U M REFERENCE Společnost REFLECTA Development a.s. otevřela v roce 2007 dostavbu obchodních pasáží pod názvem Nákupní centrum Géčko k hypermarketům

Více

HARFA OFFICE PARK KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICE TO LET ČESKOMORAVSKÁ, PRAHA 9

HARFA OFFICE PARK KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICE TO LET ČESKOMORAVSKÁ, PRAHA 9 POPIS PROJEKTU Harfa Office Park je projekt skládající z kancelářské budovy o výměře cca 20.000m2 a nákupního centra o výměře 49.000m2 (přes 160 obchodů). Kancelářská byla kolaudována v Q1/2011 a nákupní

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín)

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín) Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce dlužníka VLK cont s.r.o., identifikační číslo: 250 16 571, se sídlem Chvalín 25, 413 01 Nové Dvory nabízí k prodeji níže specifikované provozní areály: 1. Provozní

Více

investment memorandum

investment memorandum investment memorandum u zlaté lodě praha 1 - malá strana Renomovaná realitní kancelář Svoboda & Williams se během 20 let svého působení zařadila mezi respektovaná jména na pražském realitním trhu a dnes

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY vyrábí ve svých výrobních dílnách technologické celky a ocelové konstrukce, včetně opracování technologických ploch, montáže podsestav a sestav, montáže hydrauliky,

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8 Fakultní nemocnice Na Bulovce - pavilon 8 Magistrát Hlavního města Prahy 09/2010-11/2012 BAK zvítězil ve veřejné zakázce na rekonstrukci jednoho z pavilonů Fakultní nemocnice Na Bulovce. Objekt bude po

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

LABARTT HOSPITALITY S.R.O.

LABARTT HOSPITALITY S.R.O. Prodej Dálničního areálu EXTRA s rozestavěným hotelem Brno Popis lokality - Brno Dálniční areál EXTRA s Hotelem EXTRA se nachází na okraji aglomerace města Brna, na pomezí okresů Brno-město a Brno-venkov.

Více

Nabídka kancelářských prostor. Available office space. Červen / June 2008

Nabídka kancelářských prostor. Available office space. Červen / June 2008 Nabídka kancelářských prostor office space Červen / June 2008 Prague CB Richard Ellis Page 2 space/ Size Palladium Nám. Republiky 1 a Na Poříčí 2, Praha 1 Palladium je multifunkční komerční komplex o celkové

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

www.ctoffice.eu CTP.eu

www.ctoffice.eu CTP.eu CTBox je jedinečným řešením pro malé a střední podniky. Zvolte velikost, která nejlépe vyhovuje Vašemu podnikání: od 480 do 8.000m2. CTBox je variabilní a lze jej přizpůsobit pro různé účely výrobu, logistiku

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

Nosné ocelové konstrukce z hlediska udržitelného rozvoje ve výstavbě Řešený příklad. Září 2014

Nosné ocelové konstrukce z hlediska udržitelného rozvoje ve výstavbě Řešený příklad. Září 2014 Nosné ocelové konstrukce z hlediska udržitelného rozvoje ve výstavbě Řešený příklad Září 2014 Agenda 12/10/2014 2 12/10/2014 3 Rozsah studie Cílem této studie je porovnat dopad kancelářské budovy postavené

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

STUDENTSKÉ BYDLENÍ K BOTIČI Invenční rekonverze kanceláří

STUDENTSKÉ BYDLENÍ K BOTIČI Invenční rekonverze kanceláří STUDENTSKÉ BYDLENÍ K BOTIČI Invenční rekonverze kaneláří 36 ASB_2_2014 TEXT Kateřina Kotalová FOTO ONDŘEJ POLÁK Kaneláře v entru měst se vyprazdňují, firmy se raději stěhují do novýh budov a komplexů na

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Penta Investments divize Real Estate. Kanceláře od kvantity ke kvalitě

Penta Investments divize Real Estate. Kanceláře od kvantity ke kvalitě Penta Investments divize Real Estate Kanceláře od kvantity ke kvalitě 4.března 2014 I. KVANTITA - Pražský kancelářský trh na konci roku 2013 'Hlavní indikátory Velikost trhu 2,96 milionu m2 kancelářských

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Citis SN h a n d b o o k

Citis SN h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Pevná varianta stolového systému CITIS je vhodná do běžného administrativního provozu pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školicích místností

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

TOMÁŠ BERÁNEK, ROSTISLAV JAKUBEC, TOMÁŠ INDRA, MONIKA ORAVCOVÁ, DANIELA ŠTEFKOVÁ / ATX ARCHITEKTI

TOMÁŠ BERÁNEK, ROSTISLAV JAKUBEC, TOMÁŠ INDRA, MONIKA ORAVCOVÁ, DANIELA ŠTEFKOVÁ / ATX ARCHITEKTI FOTO ESTER HAVLOVÁ DŮM NAD PŘEHRADOU REALIZACE 37 BRNO-BYSTRC TOMÁŠ BERÁNEK, ROSTISLAV JAKUBEC, TOMÁŠ INDRA, MONIKA ORAVCOVÁ, DANIELA ŠTEFKOVÁ / ATX ARCHITEKTI Rozsáhlý pozemek je situován v převážně rekreační

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

NOVÉ VYSOČANY. Prezentace projektu. Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9. 20. květen 2009 PREZENTACE PROJEKTU NOVÉ VYSOČANY

NOVÉ VYSOČANY. Prezentace projektu. Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9. 20. květen 2009 PREZENTACE PROJEKTU NOVÉ VYSOČANY Prezentace projektu Setkání s novináři na Radnici MČ Praha 9 20. květen 2009 1 Velké rozvojové území Vysočany zahrnuto do územního plánu Prahy teprve v roce 2006. 250 hektarů pozemků veškerá technická

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

PŘESTAVBA VÝMĚNÍKOVÉ STANICE

PŘESTAVBA VÝMĚNÍKOVÉ STANICE PŘESTAVBA VÝMĚNÍKOVÉ STANICE REKONSTRUKCE 33 VARNSDORF BORIS ŠONSKÝ, RADOMÍR GRAFEK, ZDENĚK NAVRÁTIL / RG PROJEKT Objekt původně sloužil jako výměníková stanice tepelného hospodářství města Varnsdorf.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU

BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU BULLETIN ČESKÁ SPOLEČNOST PRO MECHANIKU 2 2011 B U L L E T I N 2/11 Česká společnost pro mechaniku Asociovaný člen European Mechanics Society (EUROMECH) Předseda Redakce časopisu Jazyková korektura Prof.

Více

INTRODUCTION ÚVOD 1... 2

INTRODUCTION ÚVOD 1... 2 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD 1... 2 CITY WEST Vysoce moderní kancelářský projekt třídy A Komplex 7 administrativních budov o celkové ploše 100 000 m 2 Nová městská čtvrť, kde vzniká více než 3

Více

Zahraniční developeři

Zahraniční developeři 52-7 Investice8_Zahr_devel + inz.qxd: vzor2str.qxd 26.9.2007 20:00 Stránka 52 SILNÁ ČTYŘKA ZAHRANIČNÍCH DEVELOPERŮ, KTEŘÍ PŮSOBÍ NA ČESKÉM TRHU, KONKRÉTNĚ SKANSKA PROPERTY DEVELOPMENT, HOCHTIEF DEVELOPMENT,

Více

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas

MS 2008 WOC 2008. Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas MS 2008 WOC 2008 Časový program, přístupové cesty z Olomouce a plánky arén Schedule, access routes from Olomouc, maps of arenas Vážení návštěvníci Mistrovství světa v orientačním běhu 2008! Vítáme vás

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

The machine for manipulation with hazardous wastes

The machine for manipulation with hazardous wastes Název funkčního vzorku v originále Stroj pro přepravu nebezpečných odpadů Název funkčního vzorku anglicky The machine for manipulation with hazardous wastes C B A Obrázek 1 Počítačový 3D-model funkčního

Více

CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers

CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers CNC řízený vrtací a frézovací stroj pro výrobce oken a dveří CNC drilling machine for windows and doors manufacturers CNC vrtací a frézovací stroj se 6 pracovními jednotkami, se dvěma pohyblivými a jedním

Více