stojíme pevně na svých základech we stand on solid foundations 2 gemo gemo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "stojíme pevně na svých základech we stand on solid foundations 2 gemo 2010 2011 3 gemo 2010 2011"

Transkript

1 Firemní profil Company profile

2 stojíme pevně na svých základech we stand on solid foundations 2 gemo gemo

3 dvacet let působení na stavebním trhu Společnost GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. (dále jen GEMO) byla založena v roce Původně měla 43 stálých zaměstnanců a obrat 28 milionů Kč. Za dvacet let svého působení na stavebním trhu vyrostla v moderní firmu, která zaměstnává téměř 500 kmenových pracovníků a dosahuje ročního obratu kolem tří miliard korun. Společnost GEMO dokázala uspět zejména díky mimořádné kvalitě prováděných prací, která je velmi ceněna mezi investory, rovněž díky vysokému pracovnímu nasazení a profesionálnímu přístupu ke klientům. Nemalou měrou se na úspěšném působení podílela také její schopnost pružně reagovat na specifické potřeby stavebního trhu. twenty years on the construction market GEMO OLOMOUC spol. s r.o. (GEMO) was founded in 1990, originally with 43 fulltime employees and a turnover of CZK 28 million. Over the past twenty years on the construction market the company has grown into a modern business with almost 500 core employees and an annual turnover of approximately three billion CZK. GEMO has succeeded primarily thanks to the extraordinary quality of its work, which is highly valued by investors, as well as to its high commitment to work and a professional approach to the clients. The company was also very successful in flexibly adapting to the specific demands of the construction market. 4 gemo gemo

4 Ekonomické výsledky za období Economic results for Obrat v tis. kč * odhadovaný výsledek Turnover (in thousands of CZK) * estimated result * stabilní výrobní program zajištěn i v době krize stable production secured even in time of crisis Negativní dopady celosvětové finanční krize v podobě ztráty či pozastavení projektů v oblasti developmentu, realit a následně celého stavebního sektoru se společnosti GEMO podařilo úspěšně překlenout. V letech 2009 a 2010 získala řadu nových zakázek od stávajících partnerů, ale i od zcela nových investorů. V tomto období byly dokončeny první stavby na novém zahraničním trhu Slovensku, a to prostřednictvím dceřiné společnosti GEMO SLOVENSKO, spol. s r.o. Začátkem roku 2010 byla zahájena velmi významná stavba obchodního a zábavního centra Forum Nová Karolina v Ostravě. V téže lokalitě v Ostravě byly v listopadu 2010 započaty práce na výstavbě nadstandardních rezidenčních domů v režii projektové společnosti New Karolina Residential Development, s.r.o., jež je dceřinou společností nizozemské firmy Multi Veste 260 B.V. a firmy GEMO. V červnu 2011 firma GEMO úspěšně vstoupila do projektu výstavby administrativního objektu Nová Karolina Park, kterou mimo firem PASSERINVEST GROUP a Multi Development nově zaštiťuje a to jako partner projektu i generální dodavatel. Forum Nová Karolina spolu s Rezidencí Nová Karolina a administrativním komplexem Nová Karolina Park představují 1. etapu jednoho ze současných největších developerských záměrů v České republice Nová Karolina v Ostravě. Získání této významné zakázky o celkovém objemu téměř 4 miliard korun lze bez nadsázky považovat za důležitý mezník ve firemní historii. Na jaře roku 2010 se v Olomouci podařil úspěšně dokončit developerský projekt moderního kongresového hotelového centra NH HOTELS, který společně s Centrem sportu a zdraví OMEGA získal nejvyšší možné ocenění v České republice titul Stavba roku 2010 na celostátní úrovni. Rok 2010 byl významný i tím, že šlo o první rok v existenci firmy, kdy se statutárními orgány stali vybraní zaměstnanci na manažerských pozicích. GEMO je bezesporu firmou úspěšnou, stabilní a dynamickou. Přímé operativní řízení dominuje celé stavební výrobě i nadále, neboť se osvědčilo jako nejefektivnější způsob managementu. GEMO managed to successfully mitigate the negative consequences of the global financial crisis, which led to the cancellation or suspension of many development projects and a decline in real estate construction and the sector as a whole. In 2009 and 2010, the company received many new commissions from its current partners as well as brand new investors. At that time, the first construction works were being finished in the new foreign market Slovakia, through the subsidiary company GEMO SLOVENSKO, spol. s r.o. In early 2010, a very important construction project was launched: the Forum Nová Karolina shopping and entertainment centre in Ostrava. At the same site in Ostrava, construction work started on premium residential buildings in November 2010 under the direction of project designer New Karolina Residential Development, s.r.o., a subsidiary company of the Dutch Multi Veste 260 B.V. company and GEMO. In June 2011, GEMO successfully entered the project for the construction of an office building at the Nová Karolina Park as a new co-sponsor together with PASSERINVEST GROUP and Multi Development both as a project partner and general contractor. The Forum Nová Karolina together with the Rezidence Nová Karolina and the Nová Karolina Park administrative complex are the first phase of one of the largest current development projects in the Czech Republic Nová Karolina in Ostrava. Winning this contract with a total volume of almost CZK 4 billion is without doubt a major milestone in company history. In spring 2010, the NH HOTELS modern congress hotel centre development project in Olomouc was successfully finished and received together with the OMEGA Sports and Health Centre the highest nationwide recognition in the Czech Republic the Building of the Year 2010 award was also important in being the first year in the history of the company when statutory bodies were formed by selected employees in management positions. GEMO is clearly a successful, stable and dynamic company. Direct operational management still dominates in construction work, as it has proven to be the most efficient method of management. 6 gemo gemo

5 ocenění stavba roku 2010 Dvacetileté úsilí firmy bylo završeno i získáním jednoho z nejprestižnějších českých architektonických titulů Stavba roku 2010 za realizaci stavebního záměru Centrum sportu a zdraví v Olomouci. V rozsáhlém projektu, realizovaném v období od října 2006 do května 2010, byl přebudován bývalý spartakiádní stadion, umístěný v blízkosti městského centra, na multifunkční komplex budov a sportovišť. Projekt obstál v konkurenci 57 přihlášených staveb. Největší investiční součástí oceněného projektu jsou Centrum sportu a zdraví OMEGA a hotel NH Olomouc Congress building of the year award The efforts made over twenty years were crowned by one of the most prestigious building awards in the Czech Republic Building of the Year 2010, for the project of the Sports and Health Centre in Olomouc. In this large project, obsolete sports grounds near the city centre were converted between October 2006 and May 2010 into a multi-purpose complex of buildings and sports facilities. The project won in a competition of 57 buildings that were submitted. The largest investment components of this award-winning project include the OMEGA Sports and Health Centre and the NH Olomouc Congress Hotel. 8 gemo gemo

6 aktuální projekty current projects 10 gemo gemo

7 Největší projekt v historii firmy Nová Karolina v Ostravě, území bývalé koksovny Karolina, je v současné době jeden z největších urbanistických a revitalizačních projektů v České republice. Revitalizované území má celkovou rozlohu 32 ha. První ze čtyř plánovaných etap zahrnuje výstavbu unikátního architektonického a projekčního konceptu obchodního a zábavního centra Forum Nová Karolina o pronajímatelné ploše m 2, obytný komplex Rezidence Nová Karolina se zhruba 250 byty, dále kancelářskou budovu Nová Karolina Park s plochou m 2 a dvě rekonstruované historické budovy se zcela novou funkcí. Autorem projektu obchodního centra je světově proslulý architekt Rem Koolhaas, zakladatel kanceláře OMA, Rotterdam. Celá lokalita bude vybavena novou infrastrukturou a pečlivě navrženými veřejnými prostory. Largest project in company history Nová Karolina at the site of the former Karolina coke plant in Ostrava, is currently one of the largest urban renewal projects in the Czech Republic. The total size of the revitalised area is 32 ha. The first of the four planned phases includes the construction of the unique architectural and project concept for the Forum Nová Karolina shopping and entertainment centre with a retail area of 55,000 m 2, the Rezidence Nová Karolina housing complex with about 250 flats, the Nová Karolina Park office building with 23,000 m 2 of floor space and two reconstructed historical buildings with a brand new function. The shopping centre project was designed by the world-renowned architect Rem Koolhaas, founder of the OMA studio in Rotterdam. The location will gain new infrastructure and well-designed public spaces. 12 gemo gemo

8 Obchodní a zábavní centrum Forum Nová Karolina, Ostrava 01/ /2012 Dodávka stavby je zajišťována na klíč společností GEMO. Na výstavbě se podílí až pracovníků na staveništi, v projekci, přípravě a ve výrobních závodech. Budova o půdorysných rozměrech 170 x 170 m je založena na poddolovaném území pomocí 600 vrtaných pilotů a v celé ploše objektu na nedilatované základové desce. Ve dvou úrovních suterénu jsou navržena podzemní parkoviště s parkovacími místy a supermarket o rozloze m 2. Celý suterén je pod trvalou hladinou spodní vody, proto bylo použito speciální izolace spodní stavby proti tlakové vodě, metanu a radonu s injektážním systémem a s použitím vodostavebních železobetonových konstrukcí. Objekt obchodního centra s cca 250 obchody pojme cca m 3 betonu, cca tun oceli a velké množství monolitických předpínaných železobetonových konstrukcí s rozpětím průvlaků až 16 metrů. Forum Nová Karolina shopping and entertainment centre, Ostrava 01/ /2012 The construction is delivered as a turn-key project by GEMO. Up to 2,500 workers on the site, in design, preparation and production plants are contributing to the project. The building with a footprint of 170 x 170 m is founded on a pre-excavated area with the help of 600 drilled piles and a non-dilated foundation slab extending over the entire building. Two subterranean levels will hold underground car parks with 1,150 spaces and a supermarket of 4,442 m 2. The entire subterranean area is below the permanent groundwater level, therefore the construction was specially insulated against pressurised water, methane and radon with an injection system and using reinforced concrete water management constructions. The shopping centre building with approximately 250 shops contains 100,000 m 3 of concrete, 10,000 tons of steel and a large number of monolithic, pre-tensioned reinforced concrete constructions with girder spans of up to 16 metres. 14 gemo gemo

9 Rezidence Nová Karolina, Ostrava 06/ /2012 Projekt moderního bydlení v centru Ostravy s 250 byty v duchu nadčasové architektury. Rezidence odpovídá městské struktuře, která měřítkem objemu městských bloků, jednotlivých domů, proporcemi ulic a náměstí a způsobem využití, navazuje na historickou strukturu ostravského městského jádra. Součástí výstavby jsou také parkové úpravy dvorního traktu, které budou sloužit pro oddych a volnočasové aktivity obyvatel rezidenčního komplexu. Informace o projektu na Rezidence Nová Karolina, Ostrava 06/ /2012 A modern housing project in the centre of Ostrava with 250 flats and a timeless architectural design. The residence is urban, with a volume of city blocks, individual houses and proportions of streets and squares that correspond to the historic structure of downtown Ostrava. The courtyard park is a source of short and mediumlength relaxation for city residents and visitors. More information about the project can be found at www. rezidence-novakarolina.cz. 16 gemo gemo

10 Nová Karolina Park, Ostrava 06/ /2013 Stavba je navržena jako komerční administrativa s pronajímatelnými jednotkami různých velikostí s šesti nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím, kde jsou umístěna parkovací stání. Celková plocha administrativní části je m 2. V prostoru nádvoří a na volných plochách bude vytvořen park osazený zelení s komunikačním koridorem. Objekt je navržen jako monoblok s otevřeným atriem palazzo a s výraznými záseky, které vznikly objemovou subtrakcí základní kompaktní hmoty. Lichoběžníkový tvar objektu a jeho provedení je limitováno situováním odvětrání důlního díla v místě atria. Na úrovni 1. až 5. NP jsou ve dvou protilehlých rozích provedeny volné koridory zajišťující přístup do prostoru atria. Nová Karolina Park, Ostrava 06/ /2013 The project is designed as a commercial office building with units of various sizes for rent, with six storeys above ground and a car park level below. The total area of the office facility is 24,600 m 2. A park with a pathway will be created in the courtyard space delineated by the protected zone of a former mining site and in open areas. The building is designed as a single unit, with an open palazzo atrium and large areas cut out of the volume of the structure. The trapezoid shape of the building and its design are limited by the location of mine ventilation in the atrium space. Free corridors in the opposite corners on the 1 st through 5 th storeys provide access to the atrium. 18 gemo gemo

11 Rekonverze plynojemu na multifunkční aulu, Vítkovice 05/ /2012 Z národní kulturní památky plynojemu z roku 1921, umístěného v industriální Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě, vznikne multifunkční centrum s kongresovým sálem a galerií. Podle návrhu architekta Josefa Pleskota zůstane původní vzhled plynojemu zachován, nová budova bude umístěna do jeho vnitřního prostoru. První etapa zahrnuje statické zajištění, vyřezání otvorů a vyztužení ocelových konstrukcí, vyzdvižení zvonu a jeho stabilizaci ve zdvižené poloze. V druhé etapě bude realizována samotná vestavba ve více než m³ vnitřního prostoru. Veškeré vnější konstrukce plynojemu budou restaurovány a ponechány v původní podobě. Conversion of a gas holder into a multipurpose hall, Vítkovice 05/ /2012 A national cultural heritage building, the gas holder from 1921 located in the industrial Dolní Oblast of Vítkovice in Ostrava will be converted into a multipurpose centre with a congress hall and a gallery. In architect Josef Pleskot s project, the original appearance of the gas holder will be retained, and the new building will be located inside. The first phase involved a stress analysis, cutting holes and reinforcing the steel constructions, raising the bell and stabilising it in the raised position. In the second phase, the actual construction work will be performed in the internal space of over 110,000 m³. All of the gas holder s outside constructions will be restored in order to preserve their original appearance. 20 gemo gemo

12 Ústav molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého, Olomouc 10/ /2012 Budova nového ústavu vyroste vedle Teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Má obloukový půdorysný tvar dle tvaru vrstevnic, podélné obloukové stěny jsou různoběžné s rozšířením směrem k jihozápadu. Připravovaný Ústav molekulární a translační medicíny poskytne technologickou infrastrukturu a platformu pro molekulárně orientovaný základní a translační biomedicínský výzkum v ČR, s cílem lépe porozumět molekulární podstatě nádorových a infekčních onemocnění. Vznikne zde vědecké centrum vybavené špičkovými moderními technologiemi, které bude národní základnou pro molekulární výzkum. Institute of Molecular and Translational Medicine of the Medical Faculty of Palacký University, Olomouc 10/ /2012 The new institution will be located next to the Theoretical Institutes of the Medical Faculty of Palacký University on the premises of Olomouc Faculty Hospital. Its floor plan is shaped in a curve, following the contours of the site; the longitudinal curved sides are divergent, widening towards the southwest. The Institute of Molecular and Translational Medicine will provide technological facilities and a platform for basic molecular and translational biomedicine research in the Czech Republic, aiming to better understand the molecular nature of tumor and infectious diseases. The result will be a scientific centre equipped with state-of-the-art technology, the Czech national centre for molecular research. 22 gemo gemo

13 Dostavba Shopping Centre Futurum, Hradec Králové 01/ /2012 Rozšíření nákupního centra je realizováno na nezastavěném pozemku zásobovacího dvora a na střeše objektu, kde bylo parkoviště osobních automobilů. Nejoblíbenější obchodní centrum v Královehradeckém kraji bude moci po dokončení prací nabídnout více než sto obchodů na ploše zhruba m 2. Jednopodlažní střešní nástavba tak výrazně rozšiřuje prodejní kapacitu centra nově vzniklá prodejní galerie s maloobchodními jednotkami bude propojena s existujícím multikinem a vstupní halou. Nový parkovací dům s pěti podlažími navýší parkovací místa na stání. Součástí úprav v rámci veřejného prostranství je i nově vybudovaná křižovatka a navazující zpevněné pojízdné a pochozí plochy. Annex of the Shopping Centre Futurum, Hradec Králové 01/ /2012 The shopping centre will receive a new annex built in the empty delivery courtyard and on the rooftop where a car park was located. Upon completion, the favourite shopping centre of the Hradec Králové region will offer over a hundred shops with approximately 35,000 m 3 of space. The single-storey roof extension significantly expands the sales capacity of the centre, and the new shopping gallery with retail units will be linked to the current multiplex and entrance hall. A new car park building with five storeys will increase parking capacity to 1,300 vehicles. The project also includes the construction of a new intersection and paved surfaces for cars and pedestrians. 24 gemo gemo

14 Dostavba Teoretických ústavů Lékařské fakulty Univerzity Palackého, Olomouc 12/ /2012 Dostavba zahrnuje realizaci nové budovy, která zajistí rozšíření kapacity přednáškových prostor, učeben, laboratoří a ostatních pracovišť školy vč. samostatných pracovišť morfoprovozu. Přemístění hlavního vstupu do nové části souvisí se zviditelněním školy a jejím otevřením do přilehlé ulice. Nová i původní budova mají společné jednoticí prvky, které naznačují, že se jedná o dvě části jednoho celku. Důraz byl kladen na zachování provozně urbanistických funkcí, rovněž na efektivitu provozu. Hlavní hmota dostavby je rovnoběžná s příčným vstupním křídlem Teoretických ústavů. Propojení obou budov je dosaženo koridory umístěnými vně po stranách hlavních přednáškových učeben. Stavba má půdorysný tvar písmene T, šest nadzemních podlaží a jedno podlaží podzemní s rozdílnou výškovou úrovní terénu u hlavního vstupu a morfoprovozu. Annex of the Theoretical Institutes of the Medical Faculty of Palacký University, Olomouc 12/ /2012 This project is a newly designed structure that will expand the capacity of lecture halls, rooms, laboratories and other university facilities, including the separate Morphology Department. The main entry will be relocated to the new part, to make the university more visible and open to the street. The new and original buildings share common elements that show they form two parts of a whole. The design focuses on keeping the operational and urban functions of the building intact, as well as on the efficiency of operation. The new building's main section runs parallel to the transverse entrance wing to the Theoretical Institutes. The two buildings are linked by corridors located outside along the sides of the main lecture halls. The new construction's floor plan is T-shaped, with six above-ground storeys and one below, with a different terrain height between the main entrance and the Morphology Department. 26 gemo gemo

15 Libeňské doky, Lokalita východ, DOCK A, Praha 8 01/ /2012 Revitalizace území bývalých pražských Libeňských loděnic je realizována prostřednictvím umístění bytových a administrativních objektů s využitím zachovaných bazénů loděnic jako atraktivního přírodního a rekreačního zázemí nového komplexu. Páteří tohoto území jsou tři komunikace nově budované technické infrastruktury, na které je napojeno pět lokalit pojmenovaných podle orientace ke světovým stranám. Realizace bytových domů V2, V3 a V4 je v lokalitě Východ a zahrnuje také vybudování příslušné technické infrastruktury. Každý bytový dům má přímý a neomezený vstup k vodnímu molu a přístavišti. Libeň docks, East site DOCK A, Prague 8 01/ /2012 Area renewal of the former Libeň Shipyards is achieved with the construction of housing and office buildings while retaining the shipyard pools as attractive natural and recreational facilities of the new complex. The backbone of this area is formed by three streets of the newly constructed technical infrastructure, linking five sites named by the cardinal directions of their orientation. The construction of housing buildings V2, V3 and V4 in the East site also include building the appropriate technical infrastructure. All houses have direct and unlimited access to the pier and docks. 28 gemo gemo

16 prvořadým cílem je výsledek řemeslně a precizně odvedená stavba the foremost goal is the result a building that is built well and according to specifications referenční stavby reference projects 30 gemo gemo

17 Dostavba výrobního areálu Edwards s.r.o., I., II. etapa, Lutín Předmětem záměru v první etapě byla výstavba zcela nové výrobní haly na místě demontovaných nevyhovujících objektů v areálu Sigmy Lutín. V téže etapě se realizovaly areálové inženýrské sítě, uskutečnila se také výstavba parkoviště. Ve druhé etapě došlo k rozšíření výrobní haly o další trakt, dále k výstavbě administrativní budovy s expedicí, která je situována v proluce mezi stávající, rekonstruovanou administrativní budovou a novou halou. Nová administrativní budova je třípodlažní nepodsklepený objekt dispozičně navazující na výrobní halu a původní administrativu. Annex of the Edwards s.r.o. production plant 1 st and 2 nd phases, Lutin In the first phase, the project consisted of building a new production plant on the site of demolished, nonfunctional buildings at the Sigma Lutín plant, including the construction of utility networks and a car park. The second phase was an extension of the production plant with a new section and the construction of a shipping office building in the space between the old reconstructed office building and the new hall. The new office building is a three-storey structure without a basement, designed as a continuation of the production hall and original offices. 32 gemo gemo

18 Azalea projekt, Praha Nová rezidence, umístěná do kouzelného prostředí pražských Hrdlořez, které si stále uchovávají svoji venkovskou tvář. Jedná se o moderní rezidenční budovu uprostřed přírody, situovanou v blízkosti lesa na jižním svahu. Budova splňuje všechny předpoklady moderní architektury, kdy jsou stavební prvky kombinovány s přírodními materiály, což v konečném výsledku vytváří harmonický celek. Azalea project, Prague A new residential building, located in the enchanting Hrdlořezy area of Prague, a city district that still retains its village character. A modern residential construction in the middle of nature, situated close to a forest on a southern slope. The building meets all expectations of modern architecture, combining the construction elements with natural materials in a harmonic whole. 34 gemo gemo

19 Autosalon a servis AUDI, Praha 6 Skeletový nepodsklepený jednopodlažní objekt autosalonu je obdélníkového půdorysu s vnitřními mezistropy a s plochou střechou. Na budovu autosalonu a servisu navazují nové zpevněné odstavné a parkovací plochy. Prostor autosalonu je provozně a dispozičně rozdělen do části showroomu pro prezentaci automobilů a zákaznickou zónu vč. administrativně provozního zázemí. Servisní část je částečně dvoupodlažní se zázemím zaměstnanců, které je umístěno ve 2. NP. Mechanická dílna s pneuservisem, skladem náhradních dílů a technické zázemí se nachází v 1. NP. AUDI Showroom and Service Centre, Prague 6 The car showroom building is rectangular, with a single-storey skeletal frame, intermediate floors and a flat roof. A new paved car park is adjacent to the showroom and service building. The showroom is divided into two parts, the retail part for presenting the cars and a customer zone, including office space. The service section is partially two-storey, with employee facilities on the 2 nd storey. The 1 st storey features a mechanic workshop with a tyre service, spare parts warehouse and technical facilities. 36 gemo

20 Logistické centrum Zelená louka, Pardubice-Semtín, II. etapa Objekt se zastavěnou plochou haly m 2 se skládá ze dvou částí: skladové plochy a administrativní části. Tyto části jsou odděleny požární štítovou stěnou. Hala je navržena s půdorysným modulem 24 x 18 m, se světlou výškou 10 m. Dispozičně jsou části hal řešeny jako samostatné celky, s vlastním administrativněsociálním vestavkem. Jednotlivé části hal jsou určeny pro oboustrannou dopravní obsluhu. V hlavních, podélných fasádách jsou kamionová vrata v rampovém řešení s hydraulickými vyrovnávacími můstky. Ve volném štítu haly je umístěna betonová rampa pro boční vykládku nákladních automobilů. Prostor uvnitř hal je nedělený, přizpůsobený regálovému skladu. Zelená louka, Pardubice-Semtín logistics centre, 2 nd phase The building with a built-up area of 25,966 m 2 consists of two parts, a storage and office area separated by a firewall. The warehouses are designed as modules with a floor plan of 24 x 18 m and a clearance height of 10 m. Each warehouse is a separate unit with its own office and social facility module. The individual units have transport access from both sides. The main side walls feature freight doors with ramps and hydraulic transition bridges. There is a concrete ramp for off-loading trucks from the side in the free front side of the warehouse. The indoor warehouse space is open, undivided and intended for shelf warehousing. 38 gemo gemo

21 KIKA, Ostrava Budova Kika Ostrava je navržena jako čtyřpodlažní kvádr. 2/3 celkové podlažní plochy jsou určeny pro prodej a zhruba 1/3 celkové podlažní plochy zaujímají sklady, pomocné prostory a administrativa. Hlavní přístup zákazníků do prodejní části budovy je ze zákaznického parkoviště, které je umístěno před severní fasádou budovy. Prodejní prostory budovy se nacházejí v 1., 2. a 3. NP, jsou propojeny kruhovou rampou a panoramatickým výtahem. Takto vytvořený volný prodejní prostor umožňuje variabilně měnit prodejní expozice nábytku podle momentální poptávky. KIKA, Ostrava The Kika Ostrava building is designed as a four-storey cube. Two-thirds of the total floor space is intended for retail and one-third for warehousing, utility areas and offices. The main entrance to the retail part of the building is from the customer car park located at the north side of the building. Retail areas are on the 1 st, 2 nd and 3 rd storeys and are connected by a round ramp and a panoramic lift. The design of the retail area allows for variable changes to the furniture displays to reflect current needs. 40 gemo gemo

22 Renault Truck Center, Praha-Čestlice Stavbu tvoří administrativní budova se servisní halou, skladovým a sociálním zázemím a myčkou. Celý komplex je dispozičně podřízen velikosti a tvaru pozemku, požadavkům investora na provoz areálu a nutnosti zajistit dostatečné komunikační, manipulační a parkovací plochy pro provoz nákladních automobilů přijíždějících do servisního střediska. Vlastní objekt servisní a administrativní části je obdélníkového tvaru s plochou střechou spádovanou k atikám v příčném směru. Renault Truck Center, Prague-Čestlice An office building with a car service hall, warehouses, social facilities and a car wash. The entire complex was designed to suit the size and shape of the property, the investor's operational requirements and the need to provide sufficient manipulation and parking space to accommodate the trucks arriving at the centre. The servicing and office building is rectangular, with a flat roof sloped crosswise towards the attics. 42 gemo gemo

23 Obchodní a logistické centrum firmy PTÁČEK správa, a.s., Jinočany Obchodně-logistický areál se nachází v postupně budované průmyslové zóně v blízkosti dálničního obchvatu Prahy R1. Stavba je situována v severní části zóny, zahrnuje administrativní budovu se showroomem koupelnovým centrem, dále prodejnu instalatérských potřeb, skladovou halu s přístřeškem na trubky a venkovní skladovou plochu. Architektonické řešení je založeno na hmotové interakci objektu skladu a přilehlé admnistrativně-obchodní budovy ve tvaru L. Administrativní objekt je třípodlažní, nepodsklepený s půdorysnými rozměry 54 x 48 m. Velkoplošná skladová hala je jednopodlažní s půdorysnými rozměry 114 x 90 m, její součástí je vestavěná galerie, prodejní centrum a expedice. Hlavní část plochy je určena pro skladování zboží se zastavěnou plochou m 2. Business and logistics centre of PTÁČEK správa, a.s., Jinočany The trading and logistics depot is located in a gradually built industrial zone near the R1 Prague motorway bypass. The construction is located in the north part of the area and includes an office building with a showroom bathroom centre, a plumbing store and a warehouse with a duct shed and outdoor storage. Architecturally, the warehouse is designed to interact with the space of the L-shaped office and sales building. The office building has three storeys, no basement, and a 54 x 48 m floor plan. The warehouse, a single-storey building with a footprint of 114 x 90 m, includes a builtin gallery, sales centre and shipping office. The main part of the area is intended for the storage of goods, with a built-up area of 11,840 m gemo gemo

Partner in major construction and development projects

Partner in major construction and development projects Partner in major construction and development projects Očekávám, že dlouhodobé úspěchy budou pokračovat Důkazem ekonomicky silné společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. bylo naplnění cílů roku 2012, kdy

Více

We are international practice of architects, masterplanners and designers, established over 50 years ago.

We are international practice of architects, masterplanners and designers, established over 50 years ago. MEZINÁRODNÍ ARCHITEKTI URBANISTÉ DESIGNÉŘI Česká republika International Architects Masterplanners Designers czech republic Contacts Jsme mezinárodní architektonická kancelář založená před 50 lety. Zabýváme

Více

Roční zpráva Annual Report 2012

Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva společnosti Subterra a.s. za rok 2012 2012 Annual Report of Subterra a.s. Obsah / Contents Úvodní slovo generálního ředitele 4 Profi l společnosti 6 Hlavní

Více

Roční zpráva Annual Report 2013

Roční zpráva Annual Report 2013 Roční zpráva Annual Report 2013 Subterra a.s. Roční zpráva 2013 Annual Report 2013 1 NEDRŽÍME SE PŘI ZEMI NĚMECKO Berlín POLSKO Varšava Jsme spolehlivý partner v podzemí, na železnici i na povrchu, působíme

Více

PAVEL HNILIČKA ARCHITEKTI PAVEL HNILIČKA. 1 architecture

PAVEL HNILIČKA ARCHITEKTI PAVEL HNILIČKA. 1 architecture PAVEL HNILIČKA ARCHITEKTI PAVEL HNILIČKA architects 20072013 1 architecture Naším cílem je navrhovat architekturu, která naplní představy klienta a odpovídá nejvyšším profesionálním standardům. Zásadní

Více

investment projects tenants facility management construction design office shopping centres residential industry development real estate

investment projects tenants facility management construction design office shopping centres residential industry development real estate investment projects tenants facility management construction design office shopping centres residential industry development real estate Czech-English 4 issues per year: Issue 1, March 2005 SUMMARY magazine

Více

univerzitní město www.upol.cz, 2 www.vtpup.cz, 3 www.cr-hana.eu, 4 www.rcptm.com, 5 www.biomedreg.eu

univerzitní město www.upol.cz, 2 www.vtpup.cz, 3 www.cr-hana.eu, 4 www.rcptm.com, 5 www.biomedreg.eu PROFIL MĚSTA OLOMOUCE CITY PROFILE OLOMOUC 2010 2011 univerzitní město Olomouc patří již od středověku k významným centrům vzdělanosti. Zdejší Univerzita Palackého 1 je druhou nejstarší univerzitou v zemích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Obsah Contents Finanční a provozní ukazatele Úvodní slovo předsedy představenstva Profil společnosti Orgány společnosti Významné události roku 2007 Významné stavby roku 2007

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

PRAGUE URBAN CAMPUS I FA CVUT I 2010/2011 I ZUZANA DRAHOTOVA I ROMAN CHVILICEK I

PRAGUE URBAN CAMPUS I FA CVUT I 2010/2011 I ZUZANA DRAHOTOVA I ROMAN CHVILICEK I PRAGUE URBAN CAMPUS I FA CVUT I 2010/2011 I ZUZANA DRAHOTOVA I ROMAN CHVILICEK I PRAGUE URBAN CAMPUS RAIL FREIGHT STATION ZIZKOV Architecture and urbanism Faculty of architecture CTU in Prague Diploma

Více

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody

Rozvaha - pasiva Výkaz zisku a ztráty ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA. PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 5 PŘEDSTAVENÍ CE GROUP Česká energie Česká plynárenská GSCeP České plynovody 15 17 21 25 29 OCENĚNÍ 32 ROČNÍ PŘEHLED VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ

Více

Výroční zpráva Annual Report 2005 VCES a.s.

Výroční zpráva Annual Report 2005 VCES a.s. Výroční zpráva Annual Report 2005 VCES a.s. VCES a.s. Výroční zpráva 2005 Finanční a provozní ukazatele Financial and Operating Indicators (v mil. Kč) / (in CZK million) 2005 2004 2003 2002 Aktiva celkem

Více

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities

3,3 % Ostatní činnosti Other Activities STRUKTURA ZAKÁZEK V NÁVAZNOSTI NA ZDROJE FINANCOVÁNÍ STRUCTURE OF CONTRACTS WITH RESPECT TO SOURCES OF FUNDING 70 % Státní State 30 % Privátní Private STRUKTURA STAVEBNÍ ČINNOSTI DLE SEGMENTŮ STAVEBNICTVÍ

Více

DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE

DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE 1 2 Obsah / Contents VÍCE NEŽ BYDLENÍ MORE THAN JUST A PLACE TO LIVE... DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE 04 UNIKÁTNÍ MÍSTO PRO DOMOV Mezi designem a přírodou, mezi městem a krajinou. Uprostřed

Více

Zpráva o společnosti. Annual Report

Zpráva o společnosti. Annual Report Zpráva o společnosti Annual Report 2013 Úvod Introduction Vážení obchodní přátelé, vážení kolegové, dovolte mi poděkovat vám za vaše úsilí a snahu v loňském roce. Velmi oceňuji každou formu spolupráce

Více

Výroční zpráva. Annual Report

Výroční zpráva. Annual Report Výroční zpráva 2012 Annual Report 2 Čeština English Čeština English 3 Úvodní slovo vedení společnosti Základní údaje 10 Profil společnosti 11 Identifikační údaje 12 Hlavní předměty podnikání 12 Majetkové

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT EGP INVEST, spol. s r.o. / EGP INVEST, Ltd. Člen Skupiny ÚJV / Member of ÚJV Group 2 014 Projekty s energií / Energy projects VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT EGP INVEST, spol.

Více

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic

Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice / Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Strategické průmyslové zóny v České republice Strategic Industrial Zones in the Czech Republic Investujte

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

CPICityCenter. Ústí nad Labem

CPICityCenter. Ústí nad Labem CPICityCenter Ústí nad Labem Ústecký kraj disponuje výhodnou polohou u hranic s Německem a současně dobrou vzdáleností od hlavního města Prahy. Region s průmyslovou tradicí, pestrou a zachovalou krajinou,

Více

Q4/2014. Noví nájemci / new tenants

Q4/2014. Noví nájemci / new tenants Q4/2014 Noví nájemci / new tenants novinky / news Rozhovor s pavlem Nepalou, řídící partner RENOMIA, a. s. / Interviews with Pavel Nepala, Managing Partner RENOMIA, a. s. Obchodní jednotky v komplexu Florentinum

Více

MICHAL GRAMBLIČKA, IVAN POMYKÁČEK, LENKA PIKHARTOVÁ, PETR ŠENK, RADEK BROKL. 14. ročník - č. 1/2005 INTRODUCTION ÚVOD

MICHAL GRAMBLIČKA, IVAN POMYKÁČEK, LENKA PIKHARTOVÁ, PETR ŠENK, RADEK BROKL. 14. ročník - č. 1/2005 INTRODUCTION ÚVOD VÍTKOVSKÉ TUNELY SOUČÁST STAVBY NOVÉ SPOJENÍ PRAHA HL. N., MASARYKOVO N. LIBEŇ, VYSOČANY, HOLEŠOVICE VÍTKOV TUNNELS PART OF THE PROJECT THE NEW CONNECTION BETWEEN THE PRAGUE MAIN STATION, MASARYK RAILWAY

Více

otevřeno o pen kostel U Jákobova žebříku církevní středisko současnosti Jacob s Ladder Church A Modern Church Centre

otevřeno o pen kostel U Jákobova žebříku církevní středisko současnosti Jacob s Ladder Church A Modern Church Centre otevřeno o pen kostel U Jákobova žebříku církevní středisko současnosti Jacob s Ladder Church A Modern Church Centre 1 Po čtyřiceti letech od slavnostního otevření si připomínáme okolnosti vzniku církevního

Více

VÝSTAVBA A PODPORA VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ DEVELOPMENT AND SUPPORT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS

VÝSTAVBA A PODPORA VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ DEVELOPMENT AND SUPPORT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS VÝSTAVBA A PODPORA VĚDECKOTECHNICKÝCH PARKŮ DEVELOPMENT AND SUPPORT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY PARKS VIZE / VISION Snažíme se vytvořit příznivé prostředí pro inovační firmy a poskytnout jim služby a prostory

Více

ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA * klasická a jaderná energetika * classic and nuclear power industry * chemie a petrochemie * chemistry and petrochemistry * plynárenství * gas industry * ropný průmysl * oil industry * hutnictví * metallurgy

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR VIZE / VISION Našim cílem je vytvořit příznivé prostředí pro inovační firmy a poskytovat jim služby a prostory umožňující spolupráci

Více

POZEMNÍ STAVBY GROUND CONSTRUCTIONS

POZEMNÍ STAVBY GROUND CONSTRUCTIONS POZEMNÍ STAVBY GROUND CONSTRUCTIONS ŘADOVÉ DOMY POD CÍSAŘKOU Investiční náklady bez DPH 50 mil. Kč Výstavba luxusních řadových vil. TERRACED HOUSED POD CISARKOU Investment excluding VAT 50 million CZK

Více

LABARTT HOSPITALITY S.R.O.

LABARTT HOSPITALITY S.R.O. Prodej Dálničního areálu EXTRA s rozestavěným hotelem Brno Popis lokality - Brno Dálniční areál EXTRA s Hotelem EXTRA se nachází na okraji aglomerace města Brna, na pomezí okresů Brno-město a Brno-venkov.

Více