Vážení rodiče, 2.300,- Kč (v ceně je zahrnuto ubytování, strava, výlet na koupaliště, pojištění dítěte a odměny)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení rodiče, 2.300,- Kč (v ceně je zahrnuto ubytování, strava, výlet na koupaliště, pojištění dítěte a odměny)"

Transkript

1 Vážení rodiče, do rukou se Vám dostaly propozice letního tábora, který čtvrtým rokem pořádá Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace. Tábor se koná na turistické základně v Klokočově a vedou jej zkušení vedoucí a instruktoři. Jedná se o tábor v budově se zahradou, takže jsou děti ubytovány v pokojích. Stravování je zajištěno 5x denně. V budově je pitná voda, elektřina, sprcha, WC, malá tělocvična, jídelna a vybavená kuchyň. S ohledem na svůj věk se děti rozdělují do oddílů a podílí se také na chodu tábora. Součástí programu je i výlet na koupaliště a do města, je tedy třeba dítě vybavit batohem, dobrými botami a bandaskou na pití! Vyplněnou přihlášku dítěte, jehož nedílnou součástí je potvrzení lékaře o způsobilosti dítěte účastnit se tábora odevzdejte ve Středisku volného času Vítkov, Bezručova 585, nejpozději do Úhradu proveďte nejpozději do !! Cena tábora: Způsob placení: 2.300,- Kč (v ceně je zahrnuto ubytování, strava, výlet na koupaliště, pojištění dítěte a odměny) A, v hotovosti u kohokoliv ve Středisku Vítkov B, přímý vklad nebo převod na účet u Komerční banky, v případě příspěvku zaměstnavatele nám zašlete objednávku a my Vám vystavíme fakturu pro zaměstnavatele (v tomto případě zkonzultujte požadovanou formu a náležitost dokladu s příslušnou účtárnou). Při jakémkoli způsobu platby je nutné uvést variabilní symbol, což bude rodné číslo dítěte! Bankovní spojení: Fakturační adresa: KB Vítkov č. účtu: /0100 var. Symbol: rodné číslo dítěte Středisko volného času Vítkov, příspěvková organizace Bezručova Vítkov Věnujte prosím pozornost vyplnění přihlášky dítěte, zvláště pak údajům týkajících se zdravotního stavu a případných omezení a zvláštností dítěte. Uvedením těchto problémů chráníte především dítě. Pokud se zdravotní stav dítěte nebo předepsané léky před odjezdem na tábor změní, oznamte tuto informaci v písemné podobě při odjezdu na tábor.

2 Přílohou propozic je seznam povinného a doporučeného vybavení účastníka tábora. Dítě vybavte s ohledem na převažující pobyt venku, sportovní a pohybové hry s tím, že je třeba počítat s případným poškozením tohoto vybavení. Nedoporučujeme drahé a nové oblečení nebo obuv. Žádáme Vás o dodržení tohoto seznamu především u položek, které jsou označeny jako povinné. Jejich zajištěním umožníte dítěti bezproblémový pobyt na táboře. U mladších účastníků tábora doporučujeme zasílat korespondenci, je jim pak líto, když ostatní děti dostávají pohledy nebo dopisy a ony ne, někteří to těžce nesou. Adresa tábora: LT Kovbojové a indiáni Turistická základna Klokočov Případný předčasný odjezd nebo pozdější příjezd na tábor dohodněte předem s vedením tábora! Doprava je individuální! Příjezd na tábor: v pátek od 14:00 15:00 Odjezd z tábora: v pátek od 10: Návštěva rodičů na táboře není vhodná, prosíme o pochopení. Totéž platí o mobilních telefonech! Děkujeme! INFO: Středisko volného času Vítkov, p. o. Věroslava Dubová tel.: mob.: web.: Děkujeme Vám za projevenou důvěru!

3 SEZNAM POVINNÉHO A DOPORUČENÉHO VYBAVENÍ ÚČASTNÍKA TÁBORA: Položky vyznačené tučně jsou povinnou součástí vybavení!!! VÝZBROJ: VÝSTROJ: Polštářek, označený kufr nebo taška, BATOH na výlet!!!, bandaska pití, baterka, pytel na špinavé prádlo, přezůvky Gumáky, pláštěnka, pevná obuv, sportovní obuv, letní vzdušná obuv, obyčejné a vlněné ponožky, trička, košile, mikiny, tepláková souprava, kalhoty krátké a dlouhé, bunda, teplý svetr, větrovka, tílka, spodní prádlo v dostatečném množství, plavky, pokrývka hlavy proti slunci, sluneční brýle, šátek, kapesníky HYGIENICKÉ VYBAVENÍ: Toaletní papír, mýdlo, šampón, zubní pasta a kartáček (v obalu), hřeben, 2 ručníky, opalovací krém s UV filtrem, krém na obličej DALŠÍ VYBAVENÍ: Kniha, zpěvníky, karty, tužka a blok, možno i hudební nástroj, kapesné dle vlastního uvážení (v průběhu tábora mají účastníci možnost uložit peníze u hospodáře tábora, provozovatel tábora neručí za ztráty neuložené v hotovosti), kopie průkazu zdravotní pojišťovny, Vybavení dítěte je třeba přizpůsobit podmínkám tábora. Obuv, kterou je dítě vybaveno, by měla být pohodlná, pevná a měla by odpovídat velikost. Opět upozorňujeme na nevhodnost některých věcí jako např. cennosti, elektronika atd. Provozovatel tábora neručí za jejich případné poškození a ztrátu! ZÁKAZ MOBILNÍCH TELEFONŮ!!! Žádáme a prosíme rodiče, aby svým dětem na tábory nedávali mobily, jinak si provozovatel vyhrazuje právo mobil zabavit a vrátit na konci tábora. Mobily jsou na táboře nevhodné. Zde uvádíme číslo na kterém dostihnete hlavního vedoucího a ten Vám kontakt s dítětem dle programu umožní. Děkujeme za pochopení! Kontakt: TÁBOROVÝ ODĚV: Nezbytnou součástí tábora je táborový oděv. Jedině ten dovede hráče správně motivovat a zasvětit jej do hry. Každý si určitě dovede představit, jak se lidé v dobách divokého západu oblékali a pokud ne, koukněte např. na nějaký film. Fantazii se meze nekladou a určitě ohodnotíme ten nejkrásnější a nejoriginálnější kostým.

4 PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ÚČASTNÍKA TÁBORA (bezinfekčnost) Letní tábor v Klokočově Prohlašuji, že ošetřující lékař nenařídil dítěti: Jméno a příjmení:... R. č.: Adresa:. změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, kašel, apod.) a okresní hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že v posledních dvou týdnech přišlo toto dítě do styku s osobami, které onemocněly přenosnou nemocí. Dítě je schopno účastnit se tábora od do Jsem si vědom(a) právních důsledků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení bylo nepravdivé. Ve Vítkově dne UPOZORNĚNÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ: U svého dítěte upozorňuji na tyto nemoci (postižení) a nutnost braní léků, která mohou ovlivnit jeho účast na táboře a nebyly uvedeny ošetřujícím lékařem: Dítě trpí na tyto alergie, popřípadě upozorňuji na odlišnosti ve stravovacích návycích: Současně potvrzuji, že je mi známo, že každý účastník tábora podléhá táborovému řádu a respektuje všechny pokyny vedoucích. Dále jsem vzal(a) na vědomí, že návštěvy rodičů (pokud není předem dohodnuto jinak) na táboře nejsou z výchovných a především z hygienických a zdravotních důvodů vhodné! Ve Vítkově dne

5 Toto prohlášení zákonný zástupce, popřípadě účastník tábora, povinně odevzdá spolu s kopií zdravotního průkazu při nástupu na tábor. PROHLÁŠENÍ RODIČŮ: Prohlašuji tímto, že jsou mi známy dispozice provozu letního tábora a že jsem uvedl (a) veškeré závažné informace týkající se zdravotního stavu dítěte a že případné změny zdravotního stavu zjištěné po odevzdání přihlášky oznámím nejpozději před zahájením tábora. Současně prohlašuji, že vzhledem ke stanovenému charakteru tábora je telefonické spojení uvedené na přihlášce pro dobu konání tábora platné a že v případě závažných zdravotních problémů dítěte nebo vážných kázeňských přestupků zajistím odvoz dítěte z tábora nejpozději do 24 hodin. Dále se tímto zavazuji uhradit veškeré případné škody na majetku provozovatele tábora, případně dalších účastníků tábora, které dítě úmyslně způsobí. Zároveň souhlasím se všeobecnými podmínkami, které jsem si přečetl (a) na webových stránkách provozovatele nebo jsem si je vyžádala osobně ve Středisku. Souhlasím se zpracováním osobních údajů a jejich použitím k účelům spojeným s tímto táborem. Prohlašuji, že jsem seznámen (a) s náplní tábora a jsem si vědom (a) rizik spojených s činnostmi na táboře. Mé dítě bude poučeno o bezpečnosti. Dne 2014 Dítě je: Plavec Částečný plavec Neplavec (zakroužkujte) Mám zájem o umístění dítěte v oddíle společně s: (uveďte pouze v případě, že se dítě účastní tábora poprvé) Kontaktní adresa a telefonní číslo, na kterém lze zastihnout zákonného zástupce dítěte (popř. jiného rodinného příslušníka), v době konání tábora: Jméno, příjmení:... Kontaktní adresa:...tel......

6 ŘÁD TÁBORA: Poslouchám všechny vedoucí tábora včetně instruktorů. Svým chováním a jednáním neubližuji ostatním dětem ani jinak je neohrožuji. Neopustím tábor, neodcházím nikam bez dovolení vedoucího. Každé onemocnění nebo zranění okamžitě hlásím vedoucímu. Neničím cizí majetek, jeho poškození hlásím vedoucímu. V případě jakéhokoliv zničení rodiče uhradí vzniklou škodu. Neničím přírodu, ale chráním ji. Za své věci zodpovídám a udržuji je v pořádku. Dodržuji režim dne a plním zadané úkoly. Zapůjčené věci vracím a uklízím po sobě. Všichni si navzájem pomáháme a jsme kamarádi. V případě závažného porušení táborového řádu může být účastník tábora na základě rozhodnutí vedení tábora vyloučen bez finanční náhrady. Souhlasím s táborovým řádem a v případě závažného porušení táborového řádu může být účastník tábora na základě rozhodnutí vedení tábora vyloučen. V takovém případě hradí rodiče účastníka nebo jeho zákonný zástupce veškeré náklady s ukončením pobytu. Provozovatel nevrací alikvotní část účastnického poplatku. Všichni účastníci tábora jsou pojištěni proti úrazu. Provozovatel tábora neručí za ztráty a zničení cenností (drahé kovy, elektronika, mobily, apod.) Dne: 2014.

FOND MIKROPROJEKTU. Vážení rodičové, žáci, studenti!

FOND MIKROPROJEKTU. Vážení rodičové, žáci, studenti! Vážení rodičové, žáci, studenti! Euroregion Bílé Karpaty nám v květnu oznámil, že podpoří náš projekt Mládež v pohybu, náplní projektu jsou výměnné pobyty pro žáky od 12 do 19 let, partnerem projektu je

Více

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR MANĚTÍN 2015 /zaškrtněte zvolený turnus/

PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR MANĚTÍN 2015 /zaškrtněte zvolený turnus/ Městský dům dětí a mládeže, Školní 231, 363 01 Ostrov tel.: 353 613 248 e-mail: mddm@mddmostrov.cz www.mddmostrov.cz PŘIHLÁŠKA NA LETNÍ TÁBOR MANĚTÍN 2015 /zaškrtněte zvolený turnus/ I. turnus 30.6. 13.7.

Více

Přinést při odjezdu! Bez tohoto potvrzení nemůže dítě odjet na tábor!!!!! Upozornění zákonných zástupců účastníka

Přinést při odjezdu! Bez tohoto potvrzení nemůže dítě odjet na tábor!!!!! Upozornění zákonných zástupců účastníka DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE, NYMBURK, 2. května 968 tel: 325 514 671, e-mail: ddm@ddm-nymburk.cz, http://www.ddm-nymburk.cz příspěvková organizace pořádá pro děti od 7 do 15 let LETNÍ POBYTOVÝ TÁBOR Termín: 19.7.2015

Více

28. 7. -2. 8. 2013, Nýdek- Hluchová. .700,K1 Jméno a příjmení:.. Datum narození: Rodné číslo. Bydliště:.Pojišťovna:. Telefon: Příspěvek OS žádám u:

28. 7. -2. 8. 2013, Nýdek- Hluchová. .700,K1 Jméno a příjmení:.. Datum narození: Rodné číslo. Bydliště:.Pojišťovna:. Telefon: Příspěvek OS žádám u: O S T R O V P Ř E Ž I T Í sportovní tábor pro děti od 7-13 let cena: 1.700,-Kč 28. 7. -2. 8. 2013, Nýdek- Hluchová.700,K1 Jméno a příjmení:.. Datum narození: Rodné číslo. Bydliště:.Pojišťovna:. Telefon:

Více

tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013

tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013 tábor LEVITŮ CZ 17. 24.8. 2013 Místo: Rekreační středisko Varvažov http://www.tabory.cz/varvazov.html Společná doprava z Prahy Odjezd 17.8. v 11:30 Černý Most / místo bude upřesněno / Prosíme, přijďte

Více

Informace o táboře a seznam potřeb

Informace o táboře a seznam potřeb Informace o táboře a seznam potřeb Adresa tábora Ekologická farma Kozodoj Rolavská 538/56 Karlovy Vary 360 17 Na následujícím odkaze nás najdete na mapě. Kontakt hlavní vedoucí: Pavlína Štyndlová táborový

Více

Smluvní podmínky a organizační pokyny pro účastníky letního dětského tábora a jejich rodiče (zákonné zástupce) www.osklic.cz

Smluvní podmínky a organizační pokyny pro účastníky letního dětského tábora a jejich rodiče (zákonné zástupce) www.osklic.cz Smluvní podmínky a organizační pokyny pro účastníky letního dětského tábora a jejich rodiče (zákonné zástupce) www.osklic.cz 1. LDT se koná v pronajatém rekreačním zařízení Astra Dlouhé Rzy v Orlických

Více

Nýdek Hluchová 27. 31.7.2015

Nýdek Hluchová 27. 31.7.2015 Nýdek Hluchová 27. 31.7.2015 Cena tábora: 2900,- Kč VS 104 Pobyt je určen dětem ve věku 5 10 let S neukončeným řečovým vývojem S poruchami plynulosti řeči S nesprávnou výslovností hlásek S výukovými obtížemi

Více

1. Záloha: 2.000,-Kč na poukaz. Splatná s odevzdáním přihlášky (do 20. 3. 2015). 2.

1. Záloha: 2.000,-Kč na poukaz. Splatná s odevzdáním přihlášky (do 20. 3. 2015). 2. LDT v kempu Cesenatico - Itálie, který se nachází 20 km od Rimini. Tato oblast je vyhlášená rozsáhlými písečnými plážemi. Děti budou ubytovány v klidné části kempu cca 8 10 minut od moře v karavanech pro

Více

Termín konání tábora: sobota 18. 7. 2015 pátek 31. 7. 2015. Přihlášky přijímáme do 15. června 2015 na adrese:

Termín konání tábora: sobota 18. 7. 2015 pátek 31. 7. 2015. Přihlášky přijímáme do 15. června 2015 na adrese: LDT Maracaibo, z. s. Výhledy 935, 592 31, Nové Město na Moravě IČO: 433 82 614 kontakty: Václav Řezníček Anna Kopečková 776 327 686 (přihlášky, organizace, ubytování, ) 602 849 435 (finance, platby, faktury,

Více

34. pionýrský tábornický oddíl Tulák

34. pionýrský tábornický oddíl Tulák 34. pionýrský tábornický oddíl Tulák Letní tábor v Dolním Bolíkově 4. - 18. července 2015 Vážení rodiče i tuláci, předkládáme vám informace o letošním táboře v Dolním Bolíkově. Pozorně si je prosím přečtěte

Více

LT Dolní Bolíkov 6. - 20. 7. 2013. Erebor. w ww.tulak.org

LT Dolní Bolíkov 6. - 20. 7. 2013. Erebor. w ww.tulak.org LT Dolní Bolíkov 6. - 20. 7. 2013 Erebor w ww.tulak.org moji mili pratele! ˇ zvu vas na schuzku, kde se k nam pripoji ˇ posledni ˇclen vypravy a spolecne ˇˇvyrazime k hore ˇ Erebor. prijdte ˇ tedy do dna

Více

Přihláška na dětský letní tábor POD SOVÍM VRCHEM 2015

Přihláška na dětský letní tábor POD SOVÍM VRCHEM 2015 Adresa pro přihlášky: Šmídová Markéta Horní 280 Rokytnice nad Jizerou, 512 44 tabor.marenice@seznam.cz tel. +420 776 838 506 Soví vrch,o.s. Horní 668 Rokytnice nad Jizerou PSČ 512 44 Přihláška na dětský

Více

SPORTOVNÍ TÁBOR s cyklistikou

SPORTOVNÍ TÁBOR s cyklistikou Dům dětí a mládeže Tišnov, Riegrova 312, www.ddm-tisnov.cz SPORTOVNÍ TÁBOR s cyklistikou 8.7.-19.7.2013 Hálův mlýn Tělo nechť každodenní své hýbání má 1 Informace k táboru Nový sportovní tábor určený pro

Více

Pro rodiče: O co se vlastně jedná Co se na tomto táboře děje Jak tábořiště vypadá Jak je to s tím křesťanstvím

Pro rodiče: O co se vlastně jedná Co se na tomto táboře děje Jak tábořiště vypadá Jak je to s tím křesťanstvím Pro rodiče: Milí rodičové, dostala se Vám do rukou pozvánka a přihláška na dětský dorostový tábor, pořádaný Horním sborem Českobratrské církve evangelické. Tyto tábory jsou pořádány déle než 20 let. O

Více

INFORMACE LT 2015. 1ks flanelová košile nebo teplejší tričko s dl. rukávem. 2ks trička s dl. rukávem

INFORMACE LT 2015. 1ks flanelová košile nebo teplejší tričko s dl. rukávem. 2ks trička s dl. rukávem INFORMACE LT 2015 Informace k letnímu táboru v termínu 1.8.2015 15.8.2015 Ubytování: Stany s podsadou Doprava: Sraz na vlakovém nádraží Most : 1.8.2015 v 8.00 hodin Návrat na vlakové nádraží Most : 15.8.2015

Více

Ceny pobytů - turnusy LDT r.2008 (délka turnusů nezměněna, kvůli dřívějšímu začátku prázdnin došlo k posunům termínů)

Ceny pobytů - turnusy LDT r.2008 (délka turnusů nezměněna, kvůli dřívějšímu začátku prázdnin došlo k posunům termínů) Informace o táboře a závazné pokyny pro klienty a účastníky tábora (dále jen Závazné pokyny) verze II Provozovatel tábora: Cestovní kancelář Mgr. Robert Černý - Star Line, Hloubětínská 374/10, 198 00 Praha

Více

4. TÁBOR V RADÍKOVĚ KLUBU VEM CAMARÁ CAPOEIRA - OLOMOUC PRO MORAVU A SLEZSKO 2015

4. TÁBOR V RADÍKOVĚ KLUBU VEM CAMARÁ CAPOEIRA - OLOMOUC PRO MORAVU A SLEZSKO 2015 4. TÁBOR V RADÍKOVĚ KLUBU VEM CAMARÁ CAPOEIRA - OLOMOUC PRO MORAVU A SLEZSKO 2015 Místo pobytu: Chata pod Věží, Radíkov (cca 15km od Olomouce) adresa: Na Pevnůstce 184/32, 772 00 Olomouc - Lošov tel: 736

Více

Vyplnění a odevzdání tiskopisů včetně Cestovní smlouvy, úhrada pobytu a placených služeb kopie

Vyplnění a odevzdání tiskopisů včetně Cestovní smlouvy, úhrada pobytu a placených služeb kopie Informace o táboře a závazné pokyny pro klienty a účastníky tábora (dále jen Závazné pokyny) verze II, typ 1 Provozovatel tábora: Cestovní kancelář Mgr. Robert Černý - Star Line, Hloubětínská 374/10, 198

Více

Tábor Křeč 2013. Kufrování: ve čtvrtek 20. 6. 2013 od 18.00 do 19.00 v klubovně (V Podzámčí, Praha 4 Krč), kontakt 731 219 329 (Kačka)

Tábor Křeč 2013. Kufrování: ve čtvrtek 20. 6. 2013 od 18.00 do 19.00 v klubovně (V Podzámčí, Praha 4 Krč), kontakt 731 219 329 (Kačka) Tábor Křeč 2013 Termín: 29. června 2013 13. července 2013 Adresa: GPS: Sraz: Návrat: Cena: Skautský tábor v Křeči Statečná srdce Kateřina Hromková (= jméno dítěte) Pošta Křeč 394 95 49 22'7.468"N, 14 55'30.401"E

Více

Turnus Termín Základní cena pobytu Cena pobytu (ubyt.-stan)

Turnus Termín Základní cena pobytu Cena pobytu (ubyt.-stan) Informace o táboře a závazné pokyny pro klienty a účastníky tábora (dále jen Závazné pokyny) - verze II,typ 3 Provozovatel tábora: Cestovní kancelář Mgr. Robert Černý - Star Line, Hloubětínská 374/10,

Více

PRAJZSKÁ BEZ HRANIC 2015 Přihláška na letní dětský tábor stanový stany s podsadou

PRAJZSKÁ BEZ HRANIC 2015 Přihláška na letní dětský tábor stanový stany s podsadou PRAJZSKÁ BEZ HRANIC 2015 Přihláška na letní dětský tábor stanový stany s podsadou Místo táboru: Odry - Klokočůvek Pořadatel tábora a sponzoři Tábor pro děti ve věku 8-15 let Prajzská Ambasáda a Anima Iuventutis

Více

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci a škole v přírodě Název poskytovatele zdravotnických služeb vydávající posudek:... adresa:...... IČO:... Jméno a příjmení dítěte :...

Více

Datum narození a Rodné číslo. Adresa bydliště...

Datum narození a Rodné číslo. Adresa bydliště... Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci Datum narození a Rodné číslo. Adresa bydliště... Část A) Posuzované dítě k zájmovému vzdělávání (zotavovací akce) *) a) není zdravotně

Více

Závazná přihláška na anglický letní tábor Přihlašuji závazně svého syna/dceru, datum a místo narození rodné číslo, bydliště PSČ, telefon domů, mobily rodičů, e-mail, na anglický letní tábor pořádaný Jazykovou

Více

Lyžařský výcvikový kurz

Lyžařský výcvikový kurz 1 Vypracoval: Mgr. Pavel Černý, ředitel školy Lyžařský výcvikový kurz Schválil: Mgr. Pavel Černý, ředitel školy Účinnost od : 1.6.2005 Obecná ustanovení Na základě ustanovení písmene a) odstavce 1 165

Více

Letní tábory 2014. děti jezdí na hodných, zkušených a klidných koních plemene kůň Kinský nebo český teplokrevník

Letní tábory 2014. děti jezdí na hodných, zkušených a klidných koních plemene kůň Kinský nebo český teplokrevník Letní tábory 2014 Termíny: 1. 29. 06. 04. 07. 2014 - pokročilí 2. 13. 07. 18. 07. 2014 - putování s koněm 3. 27. 07. 01. 08. 2014 s angličtinou 4. 10. 08. 15. 08. 2014 - putování s koněm 5. 24. 08. 29.

Více

www.taborymamut.cz NEZAPOMEŇTE DONÉST K AUTOBUSU/PŘI PŘEDÁNÍ DĚTÍ

www.taborymamut.cz NEZAPOMEŇTE DONÉST K AUTOBUSU/PŘI PŘEDÁNÍ DĚTÍ BLIŢŠÍ POKYNY PRO MAMUTÍ TÁBOR TEENAGER 4 KEMP KRUPÁ Termín: 28. 7. - 6. 8. 2015 (začínáme odpolední svačinkou a končíme obědem) Ubytování: 2 aţ 4 lŧţkové táborové chatičky. 2-5 lŧţkové pokoje na bungalovu.

Více

10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117

10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117 Příměstský tábor v DDM Třinec 10. - 14. 8. 2015 CENA: 1.000,-Kč, VS 117 Informace pro rodiče Příměstský tábor je určen pro všechny kluky a holky, kteří by se chtěli o prázdninách trochu více hýbat, poznat

Více

Letošní soustředění mládeže se koná v rekreačním středisku Pod Kempem, Jesenice PSČ 270 33, okr.

Letošní soustředění mládeže se koná v rekreačním středisku Pod Kempem, Jesenice PSČ 270 33, okr. Informace o letním soustředění mládeže Letošní soustředění mládeže se koná v rekreačním středisku Pod Kempem, Jesenice PSČ 270 33, okr. Rakovník. Soustředění je určené pro hráče družstev dorostu (ročníky

Více