Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby Anotace. -prezentace určena pro učitele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová. Ročník 2. Datum tvorby 20.11.2012 Anotace. -prezentace určena pro učitele"

Transkript

1 Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/ Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Ročník 2. Datum tvorby Anotace -prezentace určena pro učitele -obsahuje základní informace o K.J.Erbenovi a jeho díle -prezentace doplněna obrázky -v průběhu prezentace ukázky z jednotlivých balad -Zařazeny otázky pro studenty vztahující se k baladě Vodník

2 Karel Jaromír Erben

3 Ţivotopis Právnické vzdělání Sekretář Českého muzea Archivář Prahy Nemoci a starosti o hmotné zajištění rodiny

4 Obr. 1 K.J. Erben

5 Charakter díla Studium lidové slovesnosti rozdíl od ohlasové poezie psal hlavně původní texty Respekt k národní osobitosti

6 Literární dílo Kytice (1853) (Kytice z pověstí národních) Soubor 13 balad Tvořeny po dobu 20 let Obr.2

7 Kytice 2 principy: Komponovanost básně podle schematu viz dále Etičnost vazba matky k dítěti nejuţší ze všech vztahů vůbec

8 Kytice Neodráţejí se zde jen prastaré mýty, ale i Erbenova filozofie Dílo ţivé, svým poselstvím stále aktuální, umělecky krásné a podmanivé Zakladatelem české moderní balady

9 Komponovanost = předem rozmyšlené rozvrţení básní Osové řazení balad, kde zrcadlově protilehlé básně mají shodné atributy

10 První a poslední báseň sbírky (Kytice, Věštkyně) Návaznost na lidovou poezii - Kytice Zemřela matka a do hrobu dána, siroty po ní zůstaly; i přicházely každičkého rána a matičku svou hledaly.

11 Druhá a předposlední báseň sbírky Poklad a Dceřina kletba Jsou o porušení základního etického vztahu matka dítě Což jsi se tak zasmušila, dcero má což jsi se tak zasmušila? Veselá jsi jindy byla, nyní přestal tobě smích! Zabila jsem holoubátko, matko má, zabila jsem holoubátko opuštěné jediňátko bílé bylo jako sníh!"

12 Třetí a třetí báseň odzadu Svatební košile a Vrba Jsou svědky přeměny člověka, a to ţenu ve vrbu a milence v upírskou duši Příběh Svatební košile nejemotivnější romantický horor, setkání pozemského ţivota se záhrobím Hoj, jak se venku vzmáhá hluk,hrobových oblud mocný pluk;šumí a kolem klapajía takto píseň skuhrají: Tělu do hrobu přísluší,běda, kdos nedbal o duši! A tu na dvéře: buch, buch, buch!burácí zvenčí její druh: Vstávej, umrlče, nahoru,odstrč mi tam tu závoru!

13 Svatební košile nedaleko města Lázně Bělohrad, najdeme kostelík sv. Petra a Pavla se hřbitovem. Karel Jaromír Erben sem zasadil děj své básně Svatební košile z cyklu Kytice. Patří k nejstarším skladbám sbírky a pojednává o dívce, která se v opuštění a bolesti rouhá panně Marii (slovy milého z ciziny mi vrať aneb ţivot můj náhle zkrať). Za svůj hřích je hrdinka potrestána, ale mírněji, neţ je tomu ve Svatebních košilích jiných národů,

14 V Čechách se pověsti podobného zaměření vyprávějí o Velhartickém hřbi tově u kostela svaté Máří Magdalény Obr.3

15 Čtvrtá a čtvrtá báseň odzadu Děj Polednice Polednice, Vodník Děj Vodníka

16 Bílé šatičky smutek tají, v perlách se slzy ukrývají a pátek nešťastný je den, nechoď, dceruško, k vodě ven." Nemá dceruška, nemá stání, k jezeru vždy ji cos pohání, k jezeru vždy ji cos nutí, nic doma, nic jí po chuti. - Vodník

17 Otázky pro studenty k Vodníkovi 1) Jak se v baladě projevuje vazba matky k dítěti? 2) Srovnejte kniţní a filmovou podobu 3) Která se Vám její zdařilejší a výstiţnější? 4) Je zde řešen rozpor lásky k matce a současně ke svému dítěti. 5) Která z ţen je více vinna? (Podle Vás ) Obr.4

18 Znaky balad Příběh ze ţivota, osudové drama lidí Konflikt vţdy vyplývá ze snahy člověka zasáhnout do řádu přírody, do svého osudu Vinna vţdy konkrétní osoba. Po provinění následuje trest smrt (Polednice, Vodník ) nebo je vina vykoupena pokáním (Poklad) Erben trestá matky aţ příliš krutě - Vodník

19 Znaky balad Postihují nejzákladnější lidské vztahy : matka dítě (Poklad, Polednice, Dceřina kletba) či ţena muţ (Vrba) Krátký časový úsek

20 Struktura díla Jednoduchý jazyk, výrazný rým, častá přirovnání obraz boží rodičky Rodičky boží s děťátkem Tak jako růže s poupátkem

21 Struktura díla Epiteton constans = ustálený přívlastek Mocná světice Umrlčí komora Tělo bílé spanilé

22 Struktura díla Zdrobněliny šiju šiju si botičky Neslovesné věty podporují dynamičnost Najděte v textu! Popis přírody slouží k vyjádření nálady najděte v textu!

23 Další zpracování Kytice V 70. Letech 20. Stol. slavila úspěch Kytice Jiřího Suchého z divadla Semafor Filmová podoba r reţisér Brabec 7 balad

24 Přírodní reálie motivy jezera, hřbitovů a lesů Co je na Erbenovi romantického? Nadpřirozené bytosti (vodník) Obr.5

25 Ostatní Erbenova tvorba Kytice je jedinou Erbenovou původní knihou Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Zlatovláska, Janek s kozou a další známé i méně známé pohádky, které patří k zlatému fondu české literatury. V úpravě pro děti od 4 let s ilustracemi Heleny Zmatlíkové

26 Ostatní Erbenova tvorba Písně národní v Čechách Prostonárodní písně a říkadla Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních Erben ale tvořil i umělé pohádky

27 Pouţité zdroje - obrazový materiál 1/JAN VILÍMEK ( ). [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: _Karel_Jarom%C3%ADr_Erben.jpg 2/http://www.dantikvariat.cz/erben-karel-jaromir/kytice-z-povesti-narodnich /ZKF. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: 4/KARELJ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: %C3%AD_Peklo 5/ANNA KRATOCHVÍLOVÁ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

28 Pouţité zdroje tištěná média 1. Erben, K. J.: Kytice. Aries,v.o.s., Ostrava Prokop, V.: Literatura 19. a počátku 20. století (od romantiků po buřiče). O.K. Soft Sokolov 2008.

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Česká literatura 30. 50. let 19. století

Česká literatura 30. 50. let 19. století Česká literatura 30. 50. let 19. století Charakteristika doby Vznik 1. politického obrozeneckého programu = austroslavismus (Palacký) Radikálové (Sabina, Frič) a liberálové (Palacký, K. Havlíček). V literatuře:

Více

8. Romantismus. Anglie

8. Romantismus. Anglie 8. Romantismus Dobové pozadí Romantismus se rozvinul v období mezi dvěma revolučními roky (1789 1848). Jeho kolébkou je Anglie, odtud se v průběhu 19. století rozšířil do celé Evropy. Romantismus navázal

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Ročník 2. CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Hana Blaudeová Český jazyk Datum tvorby 01.06.2013 Anotace -prezentace určená pro učitele

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ

KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Edita Krouská Škola: Gymnázium

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_05_CJL_L

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_05_CJL_L Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_05_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

Autorem portrétu Karla Jaromíra Erbena na obálce e-knihy je Jan Vilímek.

Autorem portrétu Karla Jaromíra Erbena na obálce e-knihy je Jan Vilímek. Znění tohoto textu vychází z díla Kytice tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Československý spisovatel v roce 1988 (ERBEN, Karel Jaromír. Kytice: [pověsti národní] : [četba pro žáky středních škol].

Více

III. Úvod do studia literatury A. Slovesnost a literatura

III. Úvod do studia literatury A. Slovesnost a literatura III. Úvod do studia literatury A. Slovesnost a literatura Souhrn všech lidských výtvorů, materiálních i duchovních, se nazývá kultura. Kulturu lze klasifikovat podle různých hledisek (chronologických,

Více

Literární druh: dramaticko-lyrickoepická báseň (děj je potlačován)

Literární druh: dramaticko-lyrickoepická báseň (děj je potlačován) Máj (1836) Karel Hynek Mácha (1810-1836) Literární druh: dramaticko-lyrickoepická báseň (děj je potlačován) Literární žánr: lyrickoepická báseň Literární směr: český romantismus (30.-50.let.19.st.) Celková

Více

Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace. Kapitoly z dějin literárního vývoje

Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace. Kapitoly z dějin literárního vývoje Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0016 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské

Více

Báseň a počítač. kolem nás Výzvy a otázky

Báseň a počítač. kolem nás Výzvy a otázky Báseň a počítač věda 12 kolem nás Výzvy a otázky Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. (http://ucl.cas.cz), je jediným neuniverzitním pracovištěm v České republice, které se věnuje základnímu výzkumu

Více

ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK VÝKLAD. Mgr. Ivana Tichá

ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK VÝKLAD. Mgr. Ivana Tichá VY_12_INOVACE_ČJ.9.A.01 ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK VÝKLAD Mgr. Ivana Tichá TEXT: LEONARDO DA VINCI (1452 1519) Mládí strávil Leonardo ve Florencii, roky dospělosti v Miláně a poslední tři roky ve Francii. Leonardovým

Více

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek

SSOS_CJL_3.07 Josef Václav Sládek Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_CJL_3.07

Více

23. K. H. Mácha: Máj Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013

23. K. H. Mácha: Máj Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013 23. K. H. Mácha: Máj Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Karel Jaromír Erben. Kytice z pověstí národních (1853, 1861)

Karel Jaromír Erben. Kytice z pověstí národních (1853, 1861) Preparación de textos: Alejandro Hermida de Blas Karel Jaromír Erben Kytice z pověstí národních (1853, 1861) KYTICE Zemřela matka a do hrobu dána, siroty po ní zůstaly; i přicházely každičkého rána a matičku

Více

BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS OF KAREL V. RAIS Ľ ŒUVRE POÉTIQUE DE KAREL V. RAIS

BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS OF KAREL V. RAIS Ľ ŒUVRE POÉTIQUE DE KAREL V. RAIS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Českého jazyka a literatury Studijní program: 2. stupeň Kombinace: Český jazyk francouzský jazyk BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS

Více

ROMANTISMUS VE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATUŘE

ROMANTISMUS VE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATUŘE ROMANTISMUS VE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATUŘE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF

Více

Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení. Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str. 76-89)

Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení. Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str. 76-89) Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str. 76-89) Májovci, ruchovci, lumírovci PS str. 77 Rakouská monarchie 1815-1848 01

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta KATEŘINA MLČOCHOVÁ. V. ročník prezenční studium. Obor: český jazyk německý jazyk

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta KATEŘINA MLČOCHOVÁ. V. ročník prezenční studium. Obor: český jazyk německý jazyk UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra českého jazyka a literatury KATEŘINA MLČOCHOVÁ V. ročník prezenční studium Obor: český jazyk německý jazyk ČESKÁ MODERNÍ POHÁDKA POČÁTKU 21.

Více

Literatura pro děti a mládež

Literatura pro děti a mládež Literatura pro děti a mládež Distanční text Olga Kubeczková Obsah 1. Úvod 4 2. Literatura pro děti a mládež v počátcích 6 2.1 Počátky 6 2.2 Národní obrození 11 2.3 Folklor 17 2.4 Shrnutí kapitoly o počátcích

Více

Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obor vzdělávání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, 23-41-M/01 Strojírenství

Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obor vzdělávání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, 23-41-M/01 Strojírenství Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_13 Název sady DUM: Literatura 2.poloviny 20.století Název a adresa školy: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Registrační

Více

Karel Jaromír Erben Kytice

Karel Jaromír Erben Kytice Karel Jaromír Erben Kytice Karel Jaromír Erben Kytice Ilustrace Miroslav Huptych Copyright Práh, 2011 Illustrations Miroslav Huptych, 2011 ISBN 978-80-7252-329-0 Kytice Zemřela matka a do hrobu dána,

Více

Ilustrace. Dětská tématika

Ilustrace. Dětská tématika 0 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra výtvarné výchovy Ilustrace Dětská tématika Doprovodný text k praktické diplomové práci Brno 2012 Vedoucí práce: doc. Jan Bruţeňák Autor práce:

Více

Theatrum historiae 6, Pardubice 2010

Theatrum historiae 6, Pardubice 2010 Theatrum historiae 6, Pardubice 2010 Zuzana ČEVELOVÁ Modlitební knihy jako pramen k obrazu zbožnosti a genderovým konstruktům 19. století Modlitební kniha jako pramen a literární útvar byla předmětem zájmu

Více

1. Nejstarší památky literatury světové a naší

1. Nejstarší památky literatury světové a naší 1. Nejstarší památky literatury světové a naší Nejstarší literární památky (nepsané) měly charakter mluvený nebo zpívaný. Vznikaly magické průpovědi, zaklínadla, zaříkadla a zaţehnávání, a to za účelem

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA vyšší úroveň obtížnosti

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA vyšší úroveň obtížnosti ČESKÝ JAZYK A LITERATURA vyšší úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST CJIVD11C0T01 ILUSTRAČNÍ TEST Maximální bodové hodnocení: 100 bodů Hranice úspěšnosti: 44 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický

Více

Padesát tváří Jiřího Grätze. aneb. Dějinami českého básnictví trochu jinak

Padesát tváří Jiřího Grätze. aneb. Dějinami českého básnictví trochu jinak Padesát tváří Jiřího Grätze aneb Dějinami českého básnictví trochu jinak Předmluva Dvojvrstevná je tato kniha. Měla by zobrazit vývoj české poezie od národního obrození až po naši dobu, obsahuje výkladové

Více

Májovci. Jan Neruda (1834 1891) - Básník, prozaik, dramatik, žurnalista, člen redakce Národních listů

Májovci. Jan Neruda (1834 1891) - Básník, prozaik, dramatik, žurnalista, člen redakce Národních listů Májovci Po roce 1848 vyrostly podivuhodné literární talenty. Názvem svého almanachu Máj se v roce 1858 přihlásily k odkazu K. H. Máchy. Patřil k nim Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Karolína Světlá a jiní,

Více