III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Český jazyk a literatura, 2. ročník, obor Mechanik elektronik, Obchodník

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Český jazyk a literatura, 2. ročník, obor Mechanik elektronik, Obchodník"

Transkript

1 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_1039_Erben_PwP Powerpointová prezentace Český jazyk a literatura, 2. ročník, obor Mechanik elektronik, Obchodník Sada č. 52_Romantismus ve světové a české literatuře Romantismus v našich zemích K. J. Erben Lenka Brychová Datum vytvoření: Anotace: Zdroje: Žák se seznámí s osobností Karla Jaromíra Erbena, jeho životními osudy, tvorbou a místem v české literatuře (sběratelství, balady, odborná terminologie). Ocení a uvědomí si velký vliv Erbenovy Kytice na různé druhy umění. Zopakuje si základní znalosti literární teorie (pohádka, balada, verš, rým, sloka, básnické a jazykové prostředky). Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora.

2 Karel Jaromír ERBEN (1811, Miletín u Hořic 1870, Praha)

3 Obsah 1. Základní charakteristika 2. Život 3. Sběratel 4. Pohádky 5. Pojmy 6. Kytice: a) styl b) kompozice c) postavy d) jazyk e) Kytice f) Poklad g) Svatební košile h) Polednice i) Vodník j) Zlatý kolovrat k) Štědrý večer l) Záhořovo lože m) Vrba n) Věštkyně o) Vliv 7. Doporučené odkazy 8. Domácí úkol 9. Obrázky 10. Použité prameny

4 Základní charakteristika historik právník - spolutvůrce české právní terminologie archivář básník překladatel sběratel českých lidových písní a pohádek představitel romantismu

5 Obr. 1 Karel Jaromír Erben

6 Život * 7. listopadu 1811 jako syn obuvnického mistra Jana Erbana a jeho ženy Anny, rozené Žábové po matce náchylný k souchotinám Gymnázium v Hradci Králové filozofie a právo na UK v Praze sekretář Českého musea archivář města Prahy spolupráce s Františkem Palackým rediguje Pražské noviny a časopis Obzor

7 Život pocházel z dvojčat Jan po narození krátce zemřel 2x ženat: Barbora Mečířová, Žofie Mastná úmrtí několika jeho dětí náročná práce uživení rodiny chatrné zdraví Jméno Karla Jaromíra Erbena umístěno pod okny Národního muzea v Praze - Dvaasedmdesát jmen české historie

8 Sběratel vliv bratří Grimmů pokračovatel Čelakovského nejvíce romantický v lidové slovesnosti sběr pohádek, bájí, pověstí, písní, říkadel v Čechách Prostonárodní české písně a říkadla Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních České pohádky

9 Pohádky Které Erbenovy pohádky znáte? Znáte i filmové zpracování?

10 Pohádky O Zlatovlásce Tři zlaté vlasy děda Vševěda Dlouhý, Široký a Bystrozraký Dvojčata zfilmováno jako Třetí princ Jabloňová panna - zfilmováno jako Jabloňová panna Hrnečku, vař! Pták Ohnivák a liška Ryška Otesánek Sněhurka Rozum a štěstí zfilmováno jako Nesmrtelná teta Obuchu, hýbej se! zfilmováno jako Obušku, z pytle ven!

11 Pojmy Vysvětlete: Pohádka epický příběh, kde vítězí dobro nad zle neurčena místně ani časově ustálené vstupní i závěrečné formule magická čísla, nadpřirozené bytosti Balada lyrickoepická báseň s pochmurným dějem a tragickým koncem

12 Kytice Věštkyně Kytice Poklad Svatební košile Dceřina kletba Lilie Polednice Vrba Zlatý kolovrat Vodník Štědrý den Záhořovo lože Holoubek

13 Styl konflikt člověk se snaží zasáhnout do řádu přírody člověk je bezmocný vůči osudu zamyšlení nad mateřskou láskou a jejími úskalími není rozhodující místo ani čas (rozdíl od romantiků) motivy hřbitovů, jezer, lesů krátký časový úsek (výjimkou: nejrozsáhlejší báseň Záhořovo lože či balada Zlatý kolovrat) 2 linie děje - křesťanská a pohanská 20letá práce zdroje: balady, pověsti (Poklad), pohádky (Zlatý kolovrat),, báje (Polednice), legenda (Záhořovo lože)

14 Kompozice 13 básní 11 balad (výjimkou 1. a 13., Kytice -Věštkyně) původně 12 básní promyšlené uspořádání podle symetrického modelu kytice, svázané do pomyslného kruhu z jednotlivých květů pověstí zrcadlově protilehlé básně (první s poslední, ) Kytice Věštkyně Kytice obraz truchlících sirotků na hrobě své matky převtělené v mateřídoušku naděje Věštkyně víra v lepší budoucnost

15 Kompozice Polednice Vodník (nadpřirozené bytosti) Poklad Dceřina kletba (narušení vztahu mezi matkou a dítětem) Svatební košile Vrba (přeměna člověka) Zlatý kolovrat Záhořovo lože (vina, pokání, vykoupení) Štědrý den Holoubek (kontrast, štěstí láska, život smrt) Lilie přiřazena v 2. vydání, zrcadlově odpovídá Svatební košili, ale již s ní nekoresponduje

16 Postavy zákl. otázky - vztah rodičů, hl. matky k dítěti - vztah k mrtvému otázka viny a následujícího trestu hrdinové se trestu nebrání (X Máchovi - ten obžalovává společnost za viny, jichž se dopustil jedinec) ve svých baladách znázorňuje ženy poslání matky pokud muž, tak nesympatický (Záhořovo lože) balady mají dramatický spád (krátký, hutný verš) nadpřirozené bytosti (polednice, vodník ) - moc osudu, vyjadřují boží vůli, nepřiměřené tresty (i dočasné)

17 Jazyk jednoduchý typický pro lidovou poezii: výrazný rým, přirovnání, ustálené přívlastky, zdrobněliny, zvukomalba, opakování, rčení prostředky uměleckého textu: metafory, básnické přívlastky, personifikace, apostrofy, živé dialogy, neslovesné věty dynamičnost popis přírody vyjádření nálady

18 Kytice 6 slok nejkratší báseň motiv lásky k matce, k vlasti Vysvětlete původ slova mateřídouška. Jakým způsobem bylo slovo utvořeno? pův. duše (dech) Panny Marie dech matky skládání

19 Poklad odehrává se na Velký pátek Jaký je význam tohoto dne? Co symbolizuje? ukřižování Ježíše tragédie dočasný trest - roční odloučení od dítěte symbolem ženina trestu za její hamižnost

20 Svatební košile k nejstarším skladbám díla pověst o dívce, která se v opuštění a bolesti rouhá Panně Marii (slovy milého z ciziny mi vrať aneb život můj náhle zkrať) za svůj hřích je hrdinka potrestána (mírněji než u ostatních národů obdobná pověst) růženec, křížek na krk a modlitební knihy symboly, které dívka postupně odhazuje, když se milý pro ni vrátí na hřbitově poznává, že její milý je obživlá mrtvola snaha utéci márnice modlitba 3x uspí mrtvolu, kterou její milý prosí, aby otevřela závoru kohoutí zakokrhání symbol záchrany střet pohanského a křesťanského světa

21 Svatební košile Hoj, jak se venku vzmáhá hluk, hrobových oblud mocný pluk; šumí a kolem klapají a takto píseň skuhrají: Tělu do hrobu přísluší, běda, kdos nedbal o duši! A tu na dvéře: buch, buch, buch! burácí zvenčí její druh: Vstávej, umrlče, nahoru, odstrč mi tam tu závoru!

22 Svatební košile Kolik veršů obsahuje ukázka? Rýmuje se? Obsahuje přímou řeč? Kdo jí ke komu promlouvá? Kdo jsou hrobové obludy? Která slova dodávají barvitosti? Z jaké části balady je ukázka? Z čeho tak usuzujete? Která část odkazuje ke křesťanství?

23 Polednice Kdo je polednice? divá žena, zlá víla strašící děti v pravé poledne? Znáte obdobnou nadpřirozenou bytost? klekánice - unáší děti, které se potulují venku i po odzvonění večerního klekání Co je matčino provinění? Kde se v textu objevuje? zloba ty cikáně, i bodejž tě sršeň sám Jak je polednice vykreslena? malá, bledá, hnáty křivé, tváře divé, hlas vichřice podoba, berlička opakování hlásky í: plíží se jako stín blíží se plíží, blíž a již je vzápětí

24 Polednice Jak matka v baladě dítě nazývá? cikáně, zlobo, nezvedníku, zlostníka Jakou roli hrají v textu pomlčky? napětí, časová gradace Jakou roli hraje v básni poslední slovo zalknut? vyvrcholení příběhu Vypište citoslovce. bouch, bác, bodejť, hle, ejhle, běda Jak vzniklo slovo bodejť? Jaký je jeho význam? Bůh dej jak by ne, jak jinak (odmítnutí)

25 Vodník Jaké motivy v baladěvodník a Polednice najdete? pověra (polednice), sen (zhmotnění) láska (mateřská dcera k matce, dcera k dítěti) postavy (reálné ženy, nadpřirozené polednice, vodník) otázka viny a trestu: vina - bezděčné zanedbání povinností, tj.vztah k dítěti trest / smrt dítěte / vina - neuposlechnutí matky manželství s vodníkem neuposlechnutí muže uposlechnutí matky nevrátit se do jezera trest - utonutí, manželství bez lásky, smrt dítěte

26 Zlatý kolovrat optimistický začátek motiv živé vody hojné užití citoslovcí sloka o 5 verších, rým aabbc děj 6 částí postavy: Dora, král, ohyzdná babice, nevlastní sestra stařeček, pachole, zlatý kolovrat pohádka: Božena Němcová

27 Štědrý večer vánoční zvyky (chození k jezeru, házení potravin domácím zvířatům) dvě dívky: Hana a Marie - opačný osud, který jim zjeví jezero na Štědrý večer (svatba, smrt) opakování části děje

28 Záhořovo lože Mladý muž se vydává na cestu, aby se mu dostalo božího odpuštění. Cestou jej přepadne lesní muž, který zabil již mnoho jiných poutníků. Jeho ale propustí, neboť mu řekl, že jde do pekla, a cestou zpět mu poví, jak to tam vypadá. Po roce se poutník skutečně vrací a vypovídá, že nejkrutější ze všech trestů je Záhořovo lože. Při tomto slově se lesní muž zhrozí, protože právě on se jmenuje Záhoř. Dají si tedy s poutníkem další slib. Palici, kterou Záhoř zabíjel, zabodne mladík do země se slovy, že u ní se bude hříšník kát, dokud se on sám nevrátí. Po devadesáti letech se na místo navrací stařík se svým synem. Tam, kde se Záhoř pokal s poutníkem, stojí nyní pařez, ve skutečnosti sám hříšník. Svůj slib vykonal nejen Záhoř, ale také poutník. Pařez se mění v popel, stařík umírá, vše je odpuštěno, mohou do nebe

29 Vrba Chasník si dělá starosti o svou ženu, která je v době spánku jako mrtva, bez duše. Ačkoliv mu žena říká, že jde o vůli boží, nedbá na to a jde za babkou, jež mu prozradí, že duše jeho ženy je spjata s bílou vrbou u potoka. Muž neváhá a sekerou strom utne. Jakmile tak učiní, umírá i jeho žena. Čerstvý vdovec pochopí hrůzu svého činu, proto z vrby vytesá kolébku, aby bylo dítě kolébáno vlastní matkou, a zasadí vrbové proutky, aby si z nich odrostlé dítě nařezalo píšťalu a rozprávělo tak s matkou.

30 Věštkyně úvodní verše z šesti pověstí ústřední postava: věštkyně, postava z dávných bájí, která předvídá osudy národa víra v budoucnost národa

31 Vliv stále nadčasová poezie balada: Jan Neruda, Petr Bezruč, Jiří Wolker hudba - Antonín Dvořák (symfonické básně), Zdeněk Fibich výtvarné umění Josef Mánes, Mikoláš Aleš, Jan Zrzavý film režie F.A. Brabec divadlo Semafor ( parodická a humorně recesistická divadelní hra Jiřího Suchého)

32 Vliv Kytice film Františka A. Brabce z roku zfilmovaných básní: Kytice, Vodník, Svatební košile, Polednice, Zlatý kolovrat, Dceřina kletba, Štědrý večer ocenění: čtyři České lvy - za nejlepší kameru, hudbu, zvuk, plakát obsazení: Dan Bárta, Linda Rybová, Jana Švandová, Karel Dobrý, Aňa Geislerová, Boleslav Polívka, Zuzana Bydžovská,Věra Galatíková, Alena Mihulová, Stella Zázvorková, Karel Roden, Klára Sedláčková, Jiří Schmitzer

33 Doporučené odkazy Kytice https://www.youtube.com/watch?v=pyxvdkcaizm Svatební košile https://www.youtube.com/watch?v=2pgfjmhuhfk Zlatý kolovrat https://www.youtube.com/watch?v=wbb1hbnrxo8 Vodník https://www.youtube.com/watch?v=c-3irhuld_o Polednice https://www.youtube.com/watch?v=pyxvdkcaizm

34 Doporučené odkazy Semafor, Svatební košile https://www.youtube.com/watch?v=trcfyyttlpc Semafor, Polednice https://www.youtube.com/watch?v=2wcszogzx48 https://www.youtube.com/watch?v=agw5kfq-bsi

35 Domácí úkol Jaké motivy zpracovávají zbývající balady Lilie a Dceřina kletba?

36 Obrázky Obr. 1 Portréty předních osobností od Jana Vilímka; k_-_karel_jarom%c3%adr_erben.jpg; CC BY-SA3.0

37 Použité prameny Přispěvatelé Wikipedie, Polednice [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize , 19:28 UTC, [citováno ] <http://cs.wikipedia.org/wiki/polednice_(kytice)> Přispěvatelé Wikipedie, České pohádky [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize , 18:05 UTC, [citováno ] <http://cs.wikipedia.org/wiki/české_pohádky_(karel_jaromír_erben)> Přispěvatelé Wikipedie, Karel Jaromír Erben [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize , 08:12 UTC, [citováno ] < > Přispěvatelé Wikipedie, Svatební košile [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2013, Datum poslední revize , 13:34 UTC, [citováno ] < >

38 Použité prameny Odmaturuj! z literatury. Vyd. 1., dotisk. Editor Iveta Havlíčková. Brno: Didaktis, 2004, 176 s. Odmaturuj!. ISBN Odmaturuj! z literatury. Vyd. 3. rozš., dotisk. Editor Eva Hánová. Brno: Didaktis, c2004, 208 s. Odmaturuj!. ISBN SLANAŘ, Otakar. Obsahy a rozbory děl: k Literatuře - přehledu SŠ učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2006, 255 s. Maturita (Petra Velanová). ISBN

39 Materiál je určen k bezplatnému používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Škola vlastní licence k software, pomocí kterých byl zpracován tento digitální učební materiál. Pro citaci byla použita norma ISO 690.

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Česká literatura 30. 50. let 19. století

Česká literatura 30. 50. let 19. století Česká literatura 30. 50. let 19. století Charakteristika doby Vznik 1. politického obrozeneckého programu = austroslavismus (Palacký) Radikálové (Sabina, Frič) a liberálové (Palacký, K. Havlíček). V literatuře:

Více

8. Romantismus. Anglie

8. Romantismus. Anglie 8. Romantismus Dobové pozadí Romantismus se rozvinul v období mezi dvěma revolučními roky (1789 1848). Jeho kolébkou je Anglie, odtud se v průběhu 19. století rozšířil do celé Evropy. Romantismus navázal

Více

KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ

KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Edita Krouská Škola: Gymnázium

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

23. K. H. Mácha: Máj Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013

23. K. H. Mácha: Máj Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013 23. K. H. Mácha: Máj Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Česká Lípa28. října 2707, příspěvková organizace www.skolalipa.cz Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast -Sada 39 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_761_Bible_pwp Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS OF KAREL V. RAIS Ľ ŒUVRE POÉTIQUE DE KAREL V. RAIS

BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS OF KAREL V. RAIS Ľ ŒUVRE POÉTIQUE DE KAREL V. RAIS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Českého jazyka a literatury Studijní program: 2. stupeň Kombinace: Český jazyk francouzský jazyk BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS

Více

Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace. Kapitoly z dějin literárního vývoje

Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace. Kapitoly z dějin literárního vývoje Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0016 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: Téma: Jméno a příjmení autora: STŘEDNÍ ODBORNÁ

Více

Literární druh: dramaticko-lyrickoepická báseň (děj je potlačován)

Literární druh: dramaticko-lyrickoepická báseň (děj je potlačován) Máj (1836) Karel Hynek Mácha (1810-1836) Literární druh: dramaticko-lyrickoepická báseň (děj je potlačován) Literární žánr: lyrickoepická báseň Literární směr: český romantismus (30.-50.let.19.st.) Celková

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století)

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Literatura pro 1. ročník gymnázia Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Gymnázium Velké Meziříčí 2012 1 Povinná četba (platí pro všechny) zapsat do KD i

Více

III. Úvod do studia literatury A. Slovesnost a literatura

III. Úvod do studia literatury A. Slovesnost a literatura III. Úvod do studia literatury A. Slovesnost a literatura Souhrn všech lidských výtvorů, materiálních i duchovních, se nazývá kultura. Kulturu lze klasifikovat podle různých hledisek (chronologických,

Více

Padesát tváří Jiřího Grätze. aneb. Dějinami českého básnictví trochu jinak

Padesát tváří Jiřího Grätze. aneb. Dějinami českého básnictví trochu jinak Padesát tváří Jiřího Grätze aneb Dějinami českého básnictví trochu jinak Předmluva Dvojvrstevná je tato kniha. Měla by zobrazit vývoj české poezie od národního obrození až po naši dobu, obsahuje výkladové

Více

Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obor vzdělávání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, 23-41-M/01 Strojírenství

Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obor vzdělávání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, 23-41-M/01 Strojírenství Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_13 Název sady DUM: Literatura 2.poloviny 20.století Název a adresa školy: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Registrační

Více

Májovci. Jan Neruda (1834 1891) - Básník, prozaik, dramatik, žurnalista, člen redakce Národních listů

Májovci. Jan Neruda (1834 1891) - Básník, prozaik, dramatik, žurnalista, člen redakce Národních listů Májovci Po roce 1848 vyrostly podivuhodné literární talenty. Názvem svého almanachu Máj se v roce 1858 přihlásily k odkazu K. H. Máchy. Patřil k nim Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Karolína Světlá a jiní,

Více

ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK VÝKLAD. Mgr. Ivana Tichá

ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK VÝKLAD. Mgr. Ivana Tichá VY_12_INOVACE_ČJ.9.A.01 ČESKÝ JAZYK 9. ROČNÍK VÝKLAD Mgr. Ivana Tichá TEXT: LEONARDO DA VINCI (1452 1519) Mládí strávil Leonardo ve Florencii, roky dospělosti v Miláně a poslední tři roky ve Francii. Leonardovým

Více

ÚVOD DO LITERÁRNÍ TEORIE...2. Literatura...2. Dělení literatury...3. Význam a funkce umělecké literatury...3. Členění umělecké literatury...

ÚVOD DO LITERÁRNÍ TEORIE...2. Literatura...2. Dělení literatury...3. Význam a funkce umělecké literatury...3. Členění umělecké literatury... OBSAH ÚVOD DO LITERÁRNÍ TEORIE... Literatura... Dělení literatury...3 Význam a funkce umělecké literatury...3 Členění umělecké literatury...3 Téma literárního díla...6 Funkce /význam/ literatury...6 Struktura

Více

Od zralosti ke stáří

Od zralosti ke stáří Od zralosti ke stáří Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET

ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET ADOLESCENCE VÝVOJ OD 15 DO 20 LET Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ

Více

POJMY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

POJMY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY POJMY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ Listopad 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Český

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Úvod do studia literatury

Úvod do studia literatury Úvod do studia literatury Poznat literaturu lze ponejvíce čtenářským zážitkem. Ten nemůže nahradit žádná učebnice ani žádný výklad. Školní literatura má být průvodcem v literatuře, upozornit na nejvýznamnější

Více

Autorem portrétu Karla Jaromíra Erbena na obálce e-knihy je Jan Vilímek.

Autorem portrétu Karla Jaromíra Erbena na obálce e-knihy je Jan Vilímek. Znění tohoto textu vychází z díla Kytice tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Československý spisovatel v roce 1988 (ERBEN, Karel Jaromír. Kytice: [pověsti národní] : [četba pro žáky středních škol].

Více

Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení. Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str. 76-89)

Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení. Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str. 76-89) Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str. 76-89) Májovci, ruchovci, lumírovci PS str. 77 Rakouská monarchie 1815-1848 01

Více

FORMOVÁNÍ A VÝVOJ OSOBNOSTI

FORMOVÁNÍ A VÝVOJ OSOBNOSTI FORMOVÁNÍ A VÝVOJ OSOBNOSTI Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ

Více

31. J. Neruda Povídky malostranské Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, srpen 2013

31. J. Neruda Povídky malostranské Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, srpen 2013 31. J. Neruda Povídky malostranské Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, srpen 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více