24. K. J. Erben: Kytice Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "24. K. J. Erben: Kytice Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013"

Transkript

1 24. K. J. Erben: Kytice Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ 1.5 Název šablony klíčové aktivity Číslo šablony, sady a materiálu I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti VY_12_INOVACE_02_01_24 Vzdělávací oblast dle RVP Tematický celek dle ŠVP Předmět, obor, ročník Anotace Estetické vzdělávání Romantismus Český jazyk a literatura, OA, 2. a 4. ročník Cílem pracovního listu je seznámit žáky s odkazem K. J. Erbena, ukázky jsou voleny tak, aby si žáci jejich rozborem ověřili pochopení textu. Pracovní list slouží také pro opakování tématu k maturitní zkoušce. Realizátorem tohoto projektu je Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Karel Jaromír Erben Archivář, novinář, sběratel ústní lidové slovesnosti, básník. Život Narozen v písmácké rodině v Podkrkonoší. Studoval v Praze filozofii a práva. Přítel F. Palackého. Dílo sběratelská činnost Prostonárodní české písně a říkadla Sto prostonárodních pohádek a pověstí slovanských v nářečích původních poezie Kytice z pověstí národních překladatel Nestorův letopis ruský vydavatel staročeských památek Rozbor díla Kytice Žánr: 13 baladických básní, původně bylo básní 12, 13. byla přidána do 2. vydání, objevuje se i pohádka (Zlatý kolovrat), legenda (Záhořovo lože) a pověst (Věštkyně) Dějiště: obraz dávných lidových představ a zásad v souvislosti s názorem na řešení životních situací Inspirace: báje z doby matriarchátu, víra v nadpřirozené bytosti, vztah matky a dítěte, motiv viny a trestu, častá osudovost Znaky romantismu líčení přírodních motivů hřbitov, večerní jezero vystupují nadpřirozené bytosti tvůrčí fantazie smysl pro obraznost motivy tragické lásky a smrti řeší vnitřní rozervanost člověka, který nemůže uskutečnit své sny v kontrastu ke kritice společnosti stojí krása přírody centrem básně je jedinec, který marně vzdoruje svému osudu Kompozice je zrcadlová, důmyslně propracována, (první a poslední, druhá a předposlední ) Děj Báseň Kytice symbol mateřídoušky je útěchou pro sirotky, autor předkládá čtenáři pověsti uvité do kytice, matka je symbolem vlasti, národního smutku, ale i oporou národa, dává lidem naději a víru v lepší budoucnost národa. Báseň Věštkyně dodává lidem naději v lepší budoucnost našeho národa. strana 1

3 Básně Polednice a Vodník řeší podobnou tematiku, velkou roli zde hrají nepřátelské nadpřirozené bytosti, matka nesmí opustit své dítě. Básně Poklad a Dceřina kletba řeší mravní narušení vztahu mezi matkou a dítětem, matka nesmí dítě v žádné situaci opustit, porušení morálních zásad je trestáno. Básně Svatební košile a Vrba ukazují přeměnu člověka - mrtvého milence v obživlou mrtvolu a ženu ve vrbu. Zlatý kolovrat a legenda Záhořovo lože kladou důraz na vinu a následné pokání a vykoupení. Záhoř je loupežník a vrah (jako Máchův Vilém), ale učiní pokání a vše je mu odpuštěno. (Tento způsob řešení kritika přijala). Básně Štědrý den (děj se odehrává na venkově, tajemné roční období, zvyky, obyčeje) a Holoubek se zabývají v kontrastu motivy štěstí, smutku, lásky a smrti. Postavy jsou to rozpolcení jedinci, kteří se bouří proti společnosti hlavní postavy jsou smířeny se svým osudem za vinu následuje trest, postavy jsou s ním smířeny v mnoha básních jsou hlavními hrdinkami ženy, plní roli matky společenské prostředí a čas nejsou v básních rozhodujícím prvkem Jazyk a umělecké prostředky jazyk má blízko k lidové slovesnosti převažuje forma lidové balady uplatňuje se stručný, ale názorný popis osob i krajiny dramatičnost, dialogy metafory, epifory, metonymie, přirovnání, anafory, apostrofy, zvukomalba Rytmus výrazný rým Zvukomalba a na topole podle skal zelený vodník zatleskal, slova jsou laděna do eufonie nebo kakofonie, použito opakování slov, hlásek nebo veršů Dílem se inspirovali: M. Aleš, J. Mánes, A. Dvořák, J. Suchý Filmové zpracování: sedm příběhů ve filmovém zpracování balad K. J. Erbena. Úvodem filmu je báseň Kytice, navazuje balada Vodník, prašnou cestou přichází Polednice, příběh Svatební košile je romantický horor, Dceřina kletba je o nedorozumění dvou generací, Zlatý kolovrat a Štědrý večer uzavírají kruh lidských vášní. Film kameramana a režiséra Františka A. Brabce získal cenu Český lev 2000 ve třech kategoriích (kamera, hudba a zvuk). Ukázka č. 1 Vodník Když klekání odzvonilo, Dnes je čtvrtek, zejtra pátek, buch buch! venku na dveře. šiju, šiju si kabátek: Pojď již domů, ženo moje! sviť, měsíčku, sviť, nemám ještě večeře. - ať mi šije nit. Vari od našeho prahu, vari pryč, ty lstivý vrahu! strana 2

4 Zelené šaty, botky rudé, zejtra moje svatba bude,: Sviť, měsíčku, sviť, ať mi šije nit. a co jsi dřív večeříval, večeř zase v jezeře! ( ) První šáteček namočila Tu se s ní lávka prolomila, a po mladičké dívčině zavířilo se v hlubině. Vyvalily se vlny zdola, Roztáhnuly se v širá kola: A na topole podle skal zelený mužík zatleskal. Úkoly: 1. Označte jeden verš. 2. Označte jednu sloku. 3. Určete druh rýmu. 4. Vyhledejte v textu umělecké prostředky. 5. Vyhledejte zvukomalbu. 6. Označte pasáže, které vyjadřují dramatičnost. 7. Proč je Erben řazen k zakladatelům hororu? 8. Najděte v textu dialog. 9. Zamyslete se nad slovní zásobou básně. 10. Jak je řešen vztah matky a dítěte? Ukázka č. 2 Polednice U lavice dítě stálo, z plna hrdla křičelo. Bodejž jsi jen trochu málo, ty cikáně, mlčelo! Poledne v tom okamžení, táta přijde z roboty: a mně hasne uvaření pro tebe, ty zlobo, ty! Mlč! Hle husar a kočárek - hrej si! - tu máš kohouta!" Než kohout, vůz i husárek bouch, bác! letí do kouta. strana 3

5 ( ) Pojď si proň, ty Polednice, pojď, vem si ho, zlostníka!" A hle, tu kdos u světnice dvéře zlehka odmyká. Malá, hnědá, tváři divé pod plachetkou osoba; o berličce, hnáty křivé, hlas - vichřice podoba! ( ) Již vztahuje po něm ruku - matka tisknouc ramena: "Pro Kristovu drahou muku!" klesá smyslů zbavena. Tu slyš: jedna - druhá - třetí - poledne zvon udeří; klika cvakla, dveře letí - táta vchází do dveří. Ve mdlobách tu matka leží, k ňadrám dítě přimknuté; matku vzkřísil ještě stěží, avšak dítě - zalknuté. Úkoly: 1. Označte jeden verš. 2. Označte jednu sloku. 3. Určete druh rýmu. 4. Vyhledejte v textu umělecké prostředky 5. Co rozumí autor veršem: mně hasne uvaření? 6. Najděte v textu monolog. 7. Najděte přechodníky, pokud se v textu vyskytují. 8. Popište pomocí textu postavu Polednice. 9. Kteří literáti se vraceli k této sbírce? Řešení: Ukázka č Individuální řešení, příklad: šiju, šiju si kabátek. 2. Individuální řešení, příklad: První šáteček namočila Tu se s ní lávka prolomila, strana 4

6 a po mladičké dívčině zavířilo se v hlubině. 3. Rým sdružený a,a,b,b. 4. Umělecké prostředky: apostrofa - sviť, měsíčku, sviť, epiteton - lstivý gradace děje tu se s ní lávka prolomila epizeuxis - šiju, šiju si kabátek anafora - Vari od našeho prahu, vari pryč, ty lstivý vrahu! 5. Zvukomalba: Vari od našeho prahu, vari pryč, ty lstivý vrahu! Vyvalily se vlny zdola, roztáhnuly se v širá kola a na topole podle skal, zelený mužík zatleskal. 6. Dramatičnost: Když klekání odzvonilo, buch buch! venku na dveře. Pojď již domů, ženo moje! nemám ještě večeře. - Vari od našeho prahu, vari pryč, ty lstivý vrahu! a co jsi dřív večeříval, večeř zase v jezeře! ( ) První šáteček namočila Tu se s ní lávka prolomila, a po mladičké dívčině zavířilo se v hlubině. Vyvalily se vlny zdola, Roztáhnuly se v širá kola: A na topole podle skal zelený mužík zatleskal. 7. Odhaluje hrozivou situaci, využívá dějové zkratky a tím zvyšuje napětí. 8. Dialog: Pojď již domů, ženo moje! nemám ještě večeře. - Vari od našeho prahu, vari pryč, ty lstivý vrahu! a co jsi dřív večeříval, večeř zase v jezeře! 9. Slovní zásoba je jednoduchá, skládá se ze spisovného jazyka, objevují se i slova z obecné češtiny, přechodníky zejtra, vari, 2. ukázka hasne uvaření, kdos, tisknouc Ukázky představují jazyk 19. století. 10. Podle Erbena je to jeden z nejtěsnějších vztahů, pokud je porušen, následuje tvrdý trest. Dítě je zavražděno. Ukázka č Individuální řešení, příklad verše: avšak dítě - zalknuté. strana 5

7 2. Individuální řešení příklad sloky: Ve mdlobách tu matka leží, k ňadrám dítě přimknuté; matku vzkřísil ještě stěží, avšak dítě - zalknuté. 3. Rým střídavý a,b,a,b. 4. Umělecké prostředky individuální řešení, příklad: apostrofa - ty cikáně,, ty zlobo, ty Polednice anafora - pojď si proň, ty Polednice, pojď, vem si ho, zlostníka personifikace - poledne zvon udeří elipsa - hlas - vichřice podoba!, avšak dítě - zalknuté. 5. Zhasne oheň v kamnech a tím skončí příprava obědu. 6. Monolog: Pojď si proň, ty Polednice, pojď, vem si ho, zlostníka!" 7. Přechodníky: tisknouc 8. Individuální řešení, příklad popisu z textu: Malá, hnědá, tváři divé pod plachetkou osoba; o berličce, hnáty křivé, hlas - vichřice podoba! 9. Individuální řešení, například J. Suchý v divadle Semafor, (F. A. Brabec filmové zpracování několika balad). strana 6

8 Literatura: POLÁŠKOVÁ, Taťána, Ivana DOROVSKÁ a Yvonne KONEČNÁ. Literatura pro 2. ročník středních škol. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2009, 3 sv. ISBN SOCHROVÁ, Marie. Literatura v kostce: pro střední školy. Vyd. 3. Havlíčkův Brod: Fragment, 1999, 88 s. ISBN SLANAŘ, Otakar. Obsahy a rozbory děl: k Literatuře - přehledu SŠ učiva. 1. vyd. Třebíč: Petra Velanová, 2006, 255 s. Maturita (Petra Velanová). ISBN ERBEN, Karel Jaromír. Kytice. V nakl. Doplněk 2. vyd. Editor Jiří Kudrnáč. Ilustrace Ivan Štrouf. Brno: Doplněk, 2011, 147 s. ISBN Čítanka [online]. [cit ]. Dostupné z: strana 7 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je PhDr. Miroslava Zajíčková.

23. K. H. Mácha: Máj Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013

23. K. H. Mácha: Máj Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013 23. K. H. Mácha: Máj Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, červenec 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

31. J. Neruda Povídky malostranské Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, srpen 2013

31. J. Neruda Povídky malostranské Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, srpen 2013 31. J. Neruda Povídky malostranské Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, srpen 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ

KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Gymnázium Sušice Gate of learning KAREL HYNEK MÁCHA - MÁJ Vytvořeno v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání II Autor: Mgr. Edita Krouská Škola: Gymnázium

Více

Literární druh: dramaticko-lyrickoepická báseň (děj je potlačován)

Literární druh: dramaticko-lyrickoepická báseň (děj je potlačován) Máj (1836) Karel Hynek Mácha (1810-1836) Literární druh: dramaticko-lyrickoepická báseň (děj je potlačován) Literární žánr: lyrickoepická báseň Literární směr: český romantismus (30.-50.let.19.st.) Celková

Více

8. Romantismus. Anglie

8. Romantismus. Anglie 8. Romantismus Dobové pozadí Romantismus se rozvinul v období mezi dvěma revolučními roky (1789 1848). Jeho kolébkou je Anglie, odtud se v průběhu 19. století rozšířil do celé Evropy. Romantismus navázal

Více

31. Úvaha Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, srpen 2013

31. Úvaha Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, srpen 2013 31. Úvaha Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, srpen 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, CZ 1.5 Název

Více

Česká literatura 30. 50. let 19. století

Česká literatura 30. 50. let 19. století Česká literatura 30. 50. let 19. století Charakteristika doby Vznik 1. politického obrozeneckého programu = austroslavismus (Palacký) Radikálové (Sabina, Frič) a liberálové (Palacký, K. Havlíček). V literatuře:

Více

Doučování podle tématického plánu pro 4. roč.

Doučování podle tématického plánu pro 4. roč. Doučování podle tématického plánu pro 4. roč. Předmět český jazyk a literatura pro 4. ročník Čas.dotace 4h/týd 3h literatura + 1h sloh a mluvnice Učebnice : mluvnice a sloh: 1 Mluvnice učebnice českého

Více

POJMY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

POJMY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY POJMY Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY AUTOR Mgr. Jana Tichá DATUM VYTVOŘENÍ Listopad 2013 ROČNÍK TEMATICKÁ OBLAST PŘEDMĚT OBOR KLÍČOVÁ SLOVA ANOTACE METODICKÉ POKYNY 4. ročník Český jazyk a literatura Český

Více

Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace. Kapitoly z dějin literárního vývoje

Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace. Kapitoly z dějin literárního vývoje Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity Základní škola a mateřská škola, Kravsko, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.0016 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské

Více

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století)

Literatura pro 1. ročník gymnázia. Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Literatura pro 1. ročník gymnázia Od českého národního obrození po realismus (konec 18. století 2. polovina 19. století) Gymnázium Velké Meziříčí 2012 1 Povinná četba (platí pro všechny) zapsat do KD i

Více

ÚVOD DO LITERÁRNÍ TEORIE...2. Literatura...2. Dělení literatury...3. Význam a funkce umělecké literatury...3. Členění umělecké literatury...

ÚVOD DO LITERÁRNÍ TEORIE...2. Literatura...2. Dělení literatury...3. Význam a funkce umělecké literatury...3. Členění umělecké literatury... OBSAH ÚVOD DO LITERÁRNÍ TEORIE... Literatura... Dělení literatury...3 Význam a funkce umělecké literatury...3 Členění umělecké literatury...3 Téma literárního díla...6 Funkce /význam/ literatury...6 Struktura

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Karel Jaromír Erben Kytice

Karel Jaromír Erben Kytice Karel Jaromír Erben Kytice Karel Jaromír Erben Kytice Ilustrace Miroslav Huptych Copyright Práh, 2011 Illustrations Miroslav Huptych, 2011 ISBN 978-80-7252-329-0 Kytice Zemřela matka a do hrobu dána,

Více

Autorem portrétu Karla Jaromíra Erbena na obálce e-knihy je Jan Vilímek.

Autorem portrétu Karla Jaromíra Erbena na obálce e-knihy je Jan Vilímek. Znění tohoto textu vychází z díla Kytice tak, jak bylo vydáno v nakladatelství Československý spisovatel v roce 1988 (ERBEN, Karel Jaromír. Kytice: [pověsti národní] : [četba pro žáky středních škol].

Více

Karel Jaromír Erben. Kytice z pověstí národních (1853, 1861)

Karel Jaromír Erben. Kytice z pověstí národních (1853, 1861) Preparación de textos: Alejandro Hermida de Blas Karel Jaromír Erben Kytice z pověstí národních (1853, 1861) KYTICE Zemřela matka a do hrobu dána, siroty po ní zůstaly; i přicházely každičkého rána a matičku

Více

Úvod do studia literatury

Úvod do studia literatury Úvod do studia literatury Poznat literaturu lze ponejvíce čtenářským zážitkem. Ten nemůže nahradit žádná učebnice ani žádný výklad. Školní literatura má být průvodcem v literatuře, upozornit na nejvýznamnější

Více

Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obor vzdělávání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, 23-41-M/01 Strojírenství

Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Obor vzdělávání: 26-41-M/01 Elektrotechnika, 23-41-M/01 Strojírenství Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: VY_32_INOVACE_SP_13 Název sady DUM: Literatura 2.poloviny 20.století Název a adresa školy: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Registrační

Více

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_05_CJL_L

Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_05_CJL_L Jméno autora: Mgr. Hana Boháčová Datum vytvoření: 05.02.2013 Číslo DUMu: VY_12_INOVACE_05_CJL_L Ročník: II. Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazykové vzdělávání a komunikace, Estetické vzdělávání

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury. Bakalářská práce. Tereza Strupková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury. Bakalářská práce. Tereza Strupková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Bakalářská práce Tereza Strupková Texty českých rockových skupin a možnosti jejich využití v hodinách českého jazyka

Více

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498

Název projektu: EU Peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Název projektu: EU Peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3498 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Jana Lanková Třída/ročník: 2. stupeň ZŠ praktické - výuka

Více

27. Dopis, motivační dopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013

27. Dopis, motivační dopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013 27. Dopis, motivační dopis Vypracovala: PhDr. Miroslava Zajíčková, listopad 2013 Název školy Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou Název a číslo OP OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technická univerzita v Liberci Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Katedra: PRIMÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Studijní program: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ OCENĚNÉ KNIHY A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ VE ŠKOLNÍ LITERÁRNÍ

Více

aneb procházka po dějinách české a světové literatury

aneb procházka po dějinách české a světové literatury Mgr. Milan Šimek aneb procházka po dějinách české a světové literatury 1 Předmluva Dvojdílná brožura Literární notes si neklade za cíl být akademickou publikací dějin světové a české literatury. Jedná

Více

BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS OF KAREL V. RAIS Ľ ŒUVRE POÉTIQUE DE KAREL V. RAIS

BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS OF KAREL V. RAIS Ľ ŒUVRE POÉTIQUE DE KAREL V. RAIS Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Českého jazyka a literatury Studijní program: 2. stupeň Kombinace: Český jazyk francouzský jazyk BÁSNICKÉ DÍLO KARLA V. RAISE THE POETICAL WORKS

Více

Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení. Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str. 76-89)

Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení. Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str. 76-89) Literatura pro 2. ročník pracovní sešit (PS) řešení daných cvičení Téma: Májovci, ruchovci a lumírovci (učebnice (U) str. 76-89) Májovci, ruchovci, lumírovci PS str. 77 Rakouská monarchie 1815-1848 01

Více

ROMANTISMUS VE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATUŘE

ROMANTISMUS VE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATUŘE ROMANTISMUS VE SVĚTOVÉ A ČESKÉ LITERATUŘE Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petra Hrnčířová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF

Více