MARTIN ŠVEC. Portfolio Architektonické a urbanistické studie, modely, vizualizace / architectural and urbanistic studies, prototypes, renderings

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MARTIN ŠVEC. Portfolio Architektonické a urbanistické studie, modely, vizualizace / architectural and urbanistic studies, prototypes, renderings"

Transkript

1 Jméno / name Martin Švec Škola / university Fakulta architektury Faculty of architecture / VUT Brno Mail Web. stránka / website Telefon / phone number (+420) Adresa / address Mateří 15 / Brno Maloměřice Czech republic MARTIN ŠVEC Portfolio Architektonické a urbanistické studie, modely, vizualizace / architectural and urbanistic studies, prototypes, renderings VII/2011

2 La Grande Arche de La Défense Struktivní model / structural prototype (1:400) Typ stavby / type Administrativní budova / administrative Zadavatel / submitter FA VUT Brno Datum / date XI/ I/2009 A/97 Model zobrazující převážně konstrukci a důležité architektonické prvky. Je vyroben pouze z vrstveného kladívkového kartonu. Předlohou je světoznámá stavba architekta Johanna Otto von Spreckelsena otevřená roku 1989 v Paříži jako závěrečná část historického diametru. The prototype is showing the construction and important architectural elements. Is made only from white stiff paper. The original building is world-known building of the architect Johann Otto von Spreckelsen. It was finished in 1989 in Paris as the terminal point of the historical diametre. Martin Švec / portfolio #1

3 Půdorys přízemí / ground floor plan Půdorys 1. patra / first floor plan Příčný řez / cross section Detail schodiště / scale detail ArcheSTUDIO Architektonická studie / pilot project Typ stavby / type Administrativní budova / administrative Zadavatel / submitter FA VUT Brno Datum / date III/ V/2009 A/93 Model / prototype (1:50) Návrh samostatné budovy v nespecifikované situaci pro malý architektonický ateliér (4 architekti a 2 inženýři). I při malé velikosti poutá pozornost. Terasa umožňuji práci venku za pěkného počasí. The design of small dettached building for the architectural studio (4 architects, 2 engineers). Although its small size si it attracting the looks. The terrace enables working outdoor when the weather is good. Martin Švec / portfolio #2

4 Půdorys přízemí / ground floor plan Půdorys 1. patra / first floor plan Interiér / interior Příčný řez / cross section Rodinný domek Pod Hády Architektonická studie / pilot project Typ stavby / type Rodinný domek / family house Zadavatel / submitter FA VUT Brno Datum / date X/ I/2010 A/90 Rodinný domek pro fiktivního investora v Podhádeckém údolí v Brně Maloměřicích. Obsahuje 4 obytné místnosti, domácí kancelář a suterén s wellness místností. Navrženo v nízkoenergetickém standardu. Dům je dřevostavba Model / prototype (1:50) The dettached house for typical customer in Pod Hády valley in Brno Maloměřice. Contains 4 habitable rooms, home office and cellar with wellness room. Designed for low-energy consumption standard. The house has framed wooden construction Martin Švec / portfolio #3

5 Předběžné vizualizace / pre-visualisations Řezy / sections Půdorys přízemí / ground floor plan Půdorys suterénu / basement plan Půdorys 1. patra / first floor plan Původní stav / initial state Rodinný domek Brno Bystrc Architektonická studie / pilot project Typ stavby / type Rodinný domek / family house Zadavatel / submitter Soukromý investor Datum / date VI/ X/2010 Rodinný domek pro konkrétní klienty. Přestavba staršího domu v okrajové části Brna v blízkosti zoologické zahrady. Dům o 6 obytných místnostech s technickým suterénem, uprostřed zahrady. V realizaci. The dettached house for factual clients. Re-build of an older house in Brno s suburb near the Zoo. The house has 6 habitable rooms, technical rooms in cellar and is situated in the centre of garden. Under construction. Martin Švec / portfolio #4

6 Půdorys suterénu / basement plan Půdorys přízemí / ground floor plan Atriový rodinný domek Ideová studie / idea project Typ stavby / type Rodinný domek / family house Zadavatel / submitter Vlastní prezentace / self promotion Datum / date VIII/2008 Rodinný domek pro fiktivní klienty. Jako součást kobercové výstavby atriových domů poskytuje velkou výhodu soukromí. Vyvýšený obývací pokoj umožňuje výhledy do okolí. The dettached house for fictive clients. As a part of the resort consisting of the atrium houses brings a big advantage of privacy. Elevated lounge enables views of the surrounding landscape. Martin Švec / portfolio #5

7 Půdorys suterénu / basement plan Model přestavby zámku v Haliči Realistický model / visual prototype Typ stavby / type Zadavatel / submitter Datum / date Martin Švec / portfolio Památková obnova / monument revival IMET a.s. Bratislava / Slovakia X/ I/2010 Model barokního zámku a jeho nejbližšího okolí High-detailed prototype of an baroque chateau ve vysoké detailnosti. Podkladem je památková obnova zámku spojená s konverzí na luxusní hotel. and its closest surrounding in Slovakia. Based on the monumental revival project of connected with the conversion to an **** hotel. #6

8 Vizualizace / renderings Půdorys suterénu / basement plan Půdorys 1. patra / first floor plan Hotel Tatra Velké Karlovice Architektonická studie / pilot project Typ stavby / type Zadavatel / submitter Datum / date Martin Švec / portfolio Hotel FA VUT Brno II/ V/2010 A/95 Půdorys přízemí / ground floor plan Model / prototype (1:200) Původní stav / initial state Vizualizace / rendering Rozšíření a dostavba tradičního horského hotelu v Extension of the traditional hotel in the Beskydy Beskydech. Hotel se rozšiřuje o nové kapacity wellness, bazén, kongresový sál a nové pokoje. Cílem je výrazové sjednocení starých a nových budov a nenásilné zasazení velkých objemů do krajiny. mountains. The hotel is being extended of new wellness facilities, swimming pool, congress hall and new rooms. The objective is to integrate the expression of new and old buildings and sensitive insertion of large volumes to the landscape. #7

9 Vizualizace / renderings Vizualizace Petr Halíček / renderings by Petr Halíček Půdorys přízemí / ground floor plan Podélný řez / longitudal section Situace / site plan Pohledy / elevations PoroTherm dům student 2010 Spolupráce/collaboration: Petr Halíček Typ stavby / type Rodinný domek / family house Zadavatel / submitter Soutěž / competition Datum / date IV/ V/2010 Rodinný domek s pořizovacími náklady do 1,2 mil. Kč. Volný půdorys je členěn přesunutelnými vestavěnými skříněmi. Důraz je kladen na snadný přístup do zahrady a kvalitní provedení kompenzované úsporným půdorysem. Obrazovkové prosklení poskytuje výhled do zahrady. Small family house with the cost lower than 1,2 mil. K. Free plan is divided by moveable built-in wardrobes. The emphasis is on easy contact with the garden and quality finis ballanced by compact plan. Screen-window gives undisturbed view of the garden. Martin Švec / portfolio #8

10 Vizualizace / renderings Vizualizace Petr Halíček / renderings by Petr Halíček Vizualizace / renderings Půdorys / floor plan Vstupní stěna / door wall elevation Západní stěna / western wall elevation Studentský pokoj / student s room Návrh interiéru / interior design Typ stavby / type Interiér / interior Zadavatel / submitter FA VUT Brno Datum / date III/ V/2010 B/80 Pokoj pro studenta architektury v reálném prostoru. Je koncipován jako kancelář s relaxačním a spacím prostorem. Prostor je vhodný pro styk s klienty a obsahuje zakrývatelný dílenský kout. Projekt obsahuje detailní návrh vestavěného nábytku. The room of the architecture student. Is designed as an office with the space for relaxation and sleeping. The room is suitable for meetings with the clients and contains coverable workbench space. This project includes detailed design of built-in furniture. Martin Švec / portfolio #9

11 Architektonický model / visual model (1:200) Řezy / sections Půdorys přízemí / ground floor plan TV studio Pod Hády Architektonická studie / pilot project Typ stavby / type Administrativa / administrative Zadavatel / submitter Vlastní prezentace / self promotion Datum / date VII/ VI/2010 Půdorys 1. patra / first floor plan Konverze nedostavěného výrobního areálu v Brně Maloměřicích. Navrženo pro provozovatele soukromé televize. Využití původní etážovky a novostavba studiových bloků. Je vytvořen atraktivní nástupní prostor s výhledem na Brno a soukromá střešní zahrada. The conversion of non-completed industrial area in Brno Maloměřice. Designed for the owner of independent TV channel. The former multi-storey building is used for administrative and all the studios are new-built. There s attractive entry space with the view of Brno and private roof garden. Martin Švec / portfolio #10

12 Řezy / sections Vizualizace / renderings Černopolní terasa - plán zástavby Urbanistická studie / urban area plan Typ stavby / type Urbanismus / urbanism Zadavatel / submitter FA VUT Brno Datum / date X/ I/2011 B/85 Situace / master plan Spolupráce: Adam Resl, Martina Dohnalová Přestavba areálu opuštěných kasáren v Brně Černých Polích. Vznik nového centra stávající městské části s bytovými domy, obchodními a administrativními plochami a parkingem s vyhlídkovou terasou. Je počítáno s novou výškovou dominantou města. Collaboration with: Adam Resl, Martina Dohnalová Reconstruction of the abandoned millitary area in Brno Černá pole. The design of new town part s centre with appartment houses, administrative and retail areas and parking with the relaxation terrace. There s a place for the new high-rise building on the city skyline. Martin Švec / portfolio #11

13 Vizualizace / renderings Půdorys 1.NP. / ground floor plan Půdorys 1.PP. / basement plan Pohledy / elevations Podélný řez / longitudal section Typické podlaží / standard floor plan Půdorys 5.NP. / 5th floor plan Příčný řez / cross section Černopolní terasa - bytový dům Architektonická studie / pilot project Typ stavby / type Bytový dům / appartment building Zadavatel / submitter FA VUT Brno Datum / date X/ I/2011 B/85 Spolupráce: Adam Resl, Martina Dohnalová Přestavba areálu opuštěných kasáren v Brně Černých Polích. Vybraný dům ukazuje jednotné řešení blokových bytových domů s obchodním prostorem a podzemními garážemi. Byty v posledním podlaží mají ozeleněné terasy. Collaboration with: Adam Resl, Martina Dohnalová Reconstruction of the abandoned millitary area in Brno Černá pole. The selected house shows the common style of all block of flats in the site. The blocks include retail spaces and underground parking. The flats in the last storeys have greened terraces. Martin Švec / portfolio #12

14 Řezopohledy / sections Řez parkem / park section Situace / master plan ,050 +5, Řez typickou ulicí / street section ,450 +4, DĜevČná pergola -0,100 UzávČry a popelnice ,200 DĜevČná pergola +1,500 +0, DĜevČná pergola ,250 DĜevČná pergola ,000 +2,200 0, ,200-1, Zahrádka Zahrádka Zahrádka Zahrádka Ložnice Obývací pokoj DČtský pokoj DČtský pokoj Pracovna 2400 KuchynČ Zadní vstup Zadní vstup 1200 Zadní vstup Zadní vstup Vranov jinak - rodinné bydlení Urbanistická studie / master plan Typ stavby / type Zadavatel / submitter Datum / date Martin Švec / portfolio Urbanismus / urbanism FA VUT Brno II/ V/2011 B/ Garsoniéra KuchynČ 4800 Technická místnost 5500 Provozovna KuchynČ Obývací pokoj ZádveĜí Ložnice Obývací pokoj 2000 Ložnice Návrh domů / house design Perspektivy / perspectives Bydlení v krajině. Plán zástavby rodinnými domy v The living in landscape. Project of low-rise dwelling suburbánní zóně města Brna s důrazem na soulad s okolní krajinou a zelené veřejné prostory, při zachování ekonomické výhodnosti. Projekt představuje alternativu masově stavěným satelitním městečkům s jednotvárným obytným prostředím. area in the Brno s suburb zone. There s focus on accordance with the landscape and green public spaces with the mind of land use economy. The projects gives an alternative to common suburb residental zones that are built according to the urban sprawl phenomenon. #13

15 Penzion Na Tokání Architektonický model / visual model Typ stavby / type Penzion / guest house Zadavatel / submitter Barbora Laštůvková Datum / date III/2011 Model roubené turistické chaty v severních Čechách poblíž Děčína nacházející se uprostřed lesů. Model of log built mountain chalet in northern Bohemia near Děčín located in the woods. Martin Švec / portfolio #14

16 Perspektivy / perspective sketches Celkový pohled na areál / aerial view Půdorys 1. NP. / ground floor plan Vizualizace / renderings Původní stav / initial status Filmové a televizní kreativní centrum Ideová studie / ideal study Typ stavby / type Zadavatel / submitter Datum / date Martin Švec / portfolio Administrativa / administrative FA VUT Brno II/ V/2011 A/100 Rekonverze nedostavěného výrobního areálu z 80. let v Brně Maloměřicích s využitím co nejvíce původních budov. Nový komplex slouží pro nezávislou tvorbu filmů a televizních pořadů. Původní oddělené budovy jsou propojeny garážemi, jejichž střecha je zahrada pro odpočinek pracovníků a setkávání. The conversion of a non-completed industrial area from the 80 s in Brno Maloměřice. Most of former building have their new purpose. This is designed for an independent production of movies and TV shows. Formerly separated halls are connected by the parking. Its roof is a garden for the crew s relaxation and community living. #15

Partner in major construction and development projects

Partner in major construction and development projects Partner in major construction and development projects Očekávám, že dlouhodobé úspěchy budou pokračovat Důkazem ekonomicky silné společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. bylo naplnění cílů roku 2012, kdy

Více

PAVEL HNILIČKA ARCHITEKTI PAVEL HNILIČKA. 1 architecture

PAVEL HNILIČKA ARCHITEKTI PAVEL HNILIČKA. 1 architecture PAVEL HNILIČKA ARCHITEKTI PAVEL HNILIČKA architects 20072013 1 architecture Naším cílem je navrhovat architekturu, která naplní představy klienta a odpovídá nejvyšším profesionálním standardům. Zásadní

Více

We are international practice of architects, masterplanners and designers, established over 50 years ago.

We are international practice of architects, masterplanners and designers, established over 50 years ago. MEZINÁRODNÍ ARCHITEKTI URBANISTÉ DESIGNÉŘI Česká republika International Architects Masterplanners Designers czech republic Contacts Jsme mezinárodní architektonická kancelář založená před 50 lety. Zabýváme

Více

Mezonet 3+kk s výhledem na Pražský hrad, 160m2, Praha 5, 15 500 000 Kč A duplex with great view to Prague Castle, 160m2, Smíchov, 15 500 000 Kč

Mezonet 3+kk s výhledem na Pražský hrad, 160m2, Praha 5, 15 500 000 Kč A duplex with great view to Prague Castle, 160m2, Smíchov, 15 500 000 Kč Mezonet 3+kk s výhledem na Pražský hrad, 160m2, Praha 5, 15 500 000 Kč A duplex with great view to Prague Castle, 160m2, Smíchov, 15 500 000 Kč Exkluzivně nabízíme k prodeji slunný mezonetový byt. Jedná

Více

Sustainable Living Centre centrum trvale udržitelného rozvoje AteliÉr O Reilly

Sustainable Living Centre centrum trvale udržitelného rozvoje AteliÉr O Reilly Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury Ateliér Johna O Reillyho a Zdeňky Němcové Zedníčkové Technical University of Liberec, Faculty of Art and Architecture Studio John O Reilly/Zdeňka

Více

Krásný rodinný dům, 315 m 2, Praha 4 Chodov, 17 000 000 Kč Beautiful family house, 315 sq. m., Praha 4 Chodov, 17 000 000 Kč

Krásný rodinný dům, 315 m 2, Praha 4 Chodov, 17 000 000 Kč Beautiful family house, 315 sq. m., Praha 4 Chodov, 17 000 000 Kč Krásný rodinný dům, 315 m 2, Praha 4 Chodov, 17 000 000 Kč Beautiful family house, 315 sq. m., Praha 4 Chodov, 17 000 000 Kč Zajímavě architektonicky zajímavě řešený zděný dům 7+1 s terasou a zahradou

Více

obalka_5_08.qxd:layout 1 10/10/08 1:27 PM Page 1 A B 5 / 200 V8ATS Kč99

obalka_5_08.qxd:layout 1 10/10/08 1:27 PM Page 1 A B 5 / 200 V8ATS Kč99 TAVBA /2008 99 Kč Hotel Karlov BENEŠOV S Místo: Na Karlově 97, Benešov Investor: VHS HC Benešov, s. r. o., jednatel Antonín Stibůrek Projektant: Lábus AA a Atelier K2 Autoři: Ladislav Lábus, Jiří Poláček,

Více

otevřeno o pen kostel U Jákobova žebříku církevní středisko současnosti Jacob s Ladder Church A Modern Church Centre

otevřeno o pen kostel U Jákobova žebříku církevní středisko současnosti Jacob s Ladder Church A Modern Church Centre otevřeno o pen kostel U Jákobova žebříku církevní středisko současnosti Jacob s Ladder Church A Modern Church Centre 1 Po čtyřiceti letech od slavnostního otevření si připomínáme okolnosti vzniku církevního

Více

REZIDENCE SACRE COEUR

REZIDENCE SACRE COEUR RZIDC ACR COUR xkluzivita lokality I bezpečnost I design & kvalita I pohodlí I dětská hřiště I služby I BZPČOTÍ kamerový systém I výhledy o projektu about the project mimořádné místo pro život V lokalitě

Více

DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE

DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE 1 2 Obsah / Contents VÍCE NEŽ BYDLENÍ MORE THAN JUST A PLACE TO LIVE... DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE 04 UNIKÁTNÍ MÍSTO PRO DOMOV Mezi designem a přírodou, mezi městem a krajinou. Uprostřed

Více

CPICityCenter. Ústí nad Labem

CPICityCenter. Ústí nad Labem CPICityCenter Ústí nad Labem Ústecký kraj disponuje výhodnou polohou u hranic s Německem a současně dobrou vzdáleností od hlavního města Prahy. Region s průmyslovou tradicí, pestrou a zachovalou krajinou,

Více

ÚHEL POHLEDU WAYS OF SEEING současné projekty current projects Petr Franta 2004 2008

ÚHEL POHLEDU WAYS OF SEEING současné projekty current projects Petr Franta 2004 2008 ÚHEL POHLEDU WAYS OF SEEING současné projekty current projects Petr Franta 2004 2008 CÍSAŘSKÁ KONÍRNA PRAŽSKÉHO HRADU / IMPERIAL STABLES OF THE PRAGUE CASTLE Císařská konírna Pražského hradu prošla v letech

Více

REZIDENCE JESENIOVA. Exkluzivita lokality i bezpečnost i design & kvalita i pohodlí i dětská hřiště i služby i bezpečnostní kamerový systém i výhledy

REZIDENCE JESENIOVA. Exkluzivita lokality i bezpečnost i design & kvalita i pohodlí i dětská hřiště i služby i bezpečnostní kamerový systém i výhledy REZIDENCE JESENIOVA rezidence jeseniova Exkluzivita ExkluZIvIta lokality lokality I bezpečnost bezpečnost I design DEsIgN & kvalita kvalita I pohodlí pohodlí I dětská Dětská hřiště hřiště I služby I kamerový

Více

HISTORIE OTIŠTĚNÁ V MODERNÍM LUXUSU CONTEMPORARY LUXURY WITH A HISTORIC FOOTPRINT

HISTORIE OTIŠTĚNÁ V MODERNÍM LUXUSU CONTEMPORARY LUXURY WITH A HISTORIC FOOTPRINT HISTORIE OTIŠTĚNÁ V MODERNÍM LUXUSU CONTEMPORARY LUXURY WITH A HISTORIC FOOTPRINT Impozantní historická budova Residence Hermitage v blízkosti vltavského nábřeží a Vyšehradu byla postavena v roce 1907

Více

PRAGUE URBAN CAMPUS I FA CVUT I 2010/2011 I ZUZANA DRAHOTOVA I ROMAN CHVILICEK I

PRAGUE URBAN CAMPUS I FA CVUT I 2010/2011 I ZUZANA DRAHOTOVA I ROMAN CHVILICEK I PRAGUE URBAN CAMPUS I FA CVUT I 2010/2011 I ZUZANA DRAHOTOVA I ROMAN CHVILICEK I PRAGUE URBAN CAMPUS RAIL FREIGHT STATION ZIZKOV Architecture and urbanism Faculty of architecture CTU in Prague Diploma

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

Byty k pronájmu Apartments for rent

Byty k pronájmu Apartments for rent Byty k pronájmu Apartments for rent Masarykovo nábřeží, Praha 1 #406494 Jedinečný, světlý byt (205 m 2 ) v prvním patře historické budovy ve vyhledávané lokalitě Prahy 1 Nové Město. V roce 2013 byl kompletně

Více

blox 1-2 outstanding

blox 1-2 outstanding blox new AGE of BUSINESS CENTER in prague 6 - outstanding BLOX Diplomat Hotel Prague Telehouse PPF Gate downtown dejvice premium business address - Downtown Dejvice in Prague 6 is a progressing new administrative

Více

BLOX NEW AGE OF BUSINESS CENTER IN PRAGUE 6 1-2

BLOX NEW AGE OF BUSINESS CENTER IN PRAGUE 6 1-2 BLOX NEW AGE OF BUSINESS CENTER IN PRAGUE 6 - BLOX Diplomat Hotel Prague Telehouse PPF Gate DOWNTOWN DEJVICE PREMIUM BUSINESS ADDRESS - Downtown Dejvice in Prague 6 is a progressing new administrative

Více

Zámek Štiřín, Ringhofferova 711, Štiřín, 251 68 Kamenice Tel.: +420 255 736 111, Fax: +420 255 736 261 E-mail: hotel.zamek@stirin.cz, www.stirin.

Zámek Štiřín, Ringhofferova 711, Štiřín, 251 68 Kamenice Tel.: +420 255 736 111, Fax: +420 255 736 261 E-mail: hotel.zamek@stirin.cz, www.stirin. Zámek Štiřín, Ringhofferova 711, Štiřín, 251 68 Kamenice Tel.: +420 255 736 111, Fax: +420 255 736 261 E-mail: hotel.zamek@stirin.cz, www.stirin.cz Vítejte v zámku Štiřín Welcome to the Štiřín Château

Více

DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE

DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE 1 2 Obsah / Contents VÍCE NEŽ BYDLENÍ MORE THAN JUST A PLACE TO LIVE... DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE 04 UNIKÁTNÍ MÍSTO PRO DOMOV Mezi designem a přírodou, mezi městem a krajinou. Uprostřed

Více

RODINN dûm v kadani. 56 bydlení JIŘÍ POLÁČEK, VÁCLAV ŠKARDA. Young Czech Architecture in Kadaň ROSTISLAV ŠVÁCHA

RODINN dûm v kadani. 56 bydlení JIŘÍ POLÁČEK, VÁCLAV ŠKARDA. Young Czech Architecture in Kadaň ROSTISLAV ŠVÁCHA RODINN dûm v kadani S JIŘÍ POLÁČEK, VÁCLAV ŠKARDA Koncepce návrhu je inspirována působením klasických vil vytvoření pevného domu s jasně čitelnou formou. Vnitřní prostor, rozvržení a velikost otvorů i

Více

www.theorchard.cz www.redgroup.cz +420 226 209 100 +420 234 603 603 Designed by Graffitti Networks Grafix

www.theorchard.cz www.redgroup.cz +420 226 209 100 +420 234 603 603 Designed by Graffitti Networks Grafix www.theorchard.cz Developer: Letting Agents: www.redgroup.cz +420 226 209 100 +420 234 603 603 Designed by Graffitti Networks Grafix contemporary vibrant high-quality Red Group is delighted to present

Více

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR VIZE / VISION Našim cílem je vytvořit příznivé prostředí pro inovační firmy a poskytovat jim služby a prostory umožňující spolupráci

Více

Pasivní dům Centra Veronica Hostětín

Pasivní dům Centra Veronica Hostětín Pasivní dům Centra Veronica Hostětín Architektura, urbanismus a energetický koncept Plán domu a jeho konstrukční skladby Ekologicky šetrné vybavení a provoz Kritéria, jestli je nějaký dům ekologický, bývala

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

WWW.ASB-PORTAL.CZ. 11/2008 V. ROČNÍK CENA 79 Kč PROMĚNA NÁRODNÍ LEDOVCOVÁ INSPIRACE PROJEKTIL ARCHITEKTI DOPRAVNÍ STAVBY ANALÝZA: PŘEMĚNA FUNKCÍ

WWW.ASB-PORTAL.CZ. 11/2008 V. ROČNÍK CENA 79 Kč PROMĚNA NÁRODNÍ LEDOVCOVÁ INSPIRACE PROJEKTIL ARCHITEKTI DOPRAVNÍ STAVBY ANALÝZA: PŘEMĚNA FUNKCÍ 11/2008 V. ROČNÍK CENA 79 Kč WWW.ASB-PORTAL.CZ PROMĚNA NÁRODNÍ LEDOVCOVÁ INSPIRACE PROJEKTIL ARCHITEKTI DOPRAVNÍ STAVBY ANALÝZA: PŘEMĚNA FUNKCÍ Penzion v Benešově Památky a historické prostředí lákají

Více

ubytovacích zařízení v České republice Catalogue of the classified accommodation facilities in the Czech Republic

ubytovacích zařízení v České republice Catalogue of the classified accommodation facilities in the Czech Republic 2013 Katalog klasifikovaných ubytovacích zařízení v České republice Catalogue of the classified accommodation facilities in the Czech Republic Národní divadlo, Praha The National Theatre, Prague Katalog

Více

www.kovotour.cz ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC HOTELY, WELLNESS A LÁZNĚ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI volejte téměř 20 let pro Vás...

www.kovotour.cz ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC HOTELY, WELLNESS A LÁZNĚ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI volejte téměř 20 let pro Vás... www.kovotour.cz ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC HOTELY, WELLNESS A LÁZNĚ V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI volejte 14001 volání volní za cenu mistního místního hovoru téměř 20 let pro Vás... volejte CALL CENTRUM

Více

LABARTT HOSPITALITY S.R.O.

LABARTT HOSPITALITY S.R.O. Prodej Dálničního areálu EXTRA s rozestavěným hotelem Brno Popis lokality - Brno Dálniční areál EXTRA s Hotelem EXTRA se nachází na okraji aglomerace města Brna, na pomezí okresů Brno-město a Brno-venkov.

Více