Úvod. Milé žákyně, milí žáci,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úvod. Milé žákyně, milí žáci,"

Transkript

1 Úvod Milé žákyně, milí žáci, učebnice vám pomůže zorientovat se ve světě písemné a ústní komunikace. Naučíte se, jak požádat o práci, jak se připravit na přijímací pohovor, jak se píší úřední dopisy, naučíte se také řadu dalších užitečných věcí. Vyzkoušíte si, jestli umíte pracovat s počítačem opravdu efektivně, profesionálně. Doplníte a upevníte svoje pravopisné a stylistické znalosti. Některé věci vás učebnice nenaučí, například neprovede vás normou pro zpracování písemností textovými editory ani poštovními předpisy. Znalost těchto dokumentů považujeme při nácviku stylizace za samozřejmou. Je docela možné, že až opustíte školu, některé normy, české, evropské nebo jiné, se změní. Věříme ale, že se nezmění krédo, které vám dáváme do vínku: V životě firmy i v životě soukromém dveře a srdce otevírá zdvořilost, vstřícnost, slušnost, uctivost a takt. Nikdy jich není dost. autorky a autor

2 1 Chci pracovat 1.1 Životopisy 1.2 Motivační dopis 1.3 Žádost o místo 1.4 Přijímací pohovor 1.5 Oblečení u přijímacího pohovoru 1.6 Empatie

3 1.1 Životopisy 1. Popis situace, kterou máme řešit Jakou úpravu má strukturovaný životopis? K žádosti o místo, někdy také k přihlášce ke studiu, k žádosti o akreditaci, o grant, při podávání projektů nebo nabídek k realizaci zakázky apod., je třeba přiložit životopis. 2. Výklad, teorie Obsah a forma životopisu (curriculum vitae, C.V.) vás reprezentuje a rozhoduje o tom, jestli vás druhá strana pozve k osobnímu pohovoru, nebo hodí vaši žádost do koše. Životopis by měl být tak dobře napsaný, aby po jeho přečtení vyvolal pocit ano, toho/tu chci vidět, tu/toho si pozveme na osobní pohovor. Každý životopis musí být napsaný s ohledem na konkrétní místo, které chcete získat, takže určitě nevystačíte s jednou verzí životopisu pro všechny příležitosti, které vás v životě potkají. Při psaní CV popisujte své vlastnosti vyváženě, nepějte chválu tam, kde není co chválit, ale také se nepodceňujte. Držte se zásady, že životopis by měl být popisem reálných skutečností. Vyhnete se tak nepříjemnému odhalení pravdy u pohovoru. Ve firemní praxi jsou dnes používány tyto typy životopisů: strukturovaný evropský (europass) profesní Patří do strukturovaného životopisu následující údaje? Proč? Údaj Ano Ne Proč? Rodinný stav Rodiče Koníčky Zdravotní stav Kontakt na osobu, která podá reference A co fotografie? Co je důležité uvést, když popisujete své počítačové dovednosti? Typ, který možná znáte z hodin slohu, tzv. vyprávěcí životopis, se již nějakou dobu používá výhradně pro případný grafologický rozbor, pro firemní praxi je takřka bezcenný. Posíláte-li životopis v obálce, musí být vytištěn na kvalitním bílém papíře a kvalitní tiskárně, tištěný i elektronický životopis musí být bez pravopisných chyb. Najděte na internetu informace, které vám mohou být pomocníky pro zpracování životopisů, žádostí o místo, motivačních dopisů, a zapište si jejich adresy. Žádný z životopisů nemá normalizovanou podobu, o to více záleží na tom, aby byl ten Váš upraven pečlivě a v souladu s typografickými a pravopisnými pravidly. 3. Pracovní list Strukturovaný životopis Znáte Prohlédněte si strukturovaný životopis Marcely Hýlové. V jakém pořadí jsou v něm údaje o vzdělání a zaměstnání? 4 5

4 Ukázka strukturovaného životopisu Ukázka evropského životopisu Evropské curriculum vitae Marcela Hýlová Hornická 58, Havířov-Suchá Mobil: , Osobní údaje Datum narození: 15. listopadu 1984 Národnost: česká Zaměstnání ŽIVOTOPIS dosud Media, s. r. o., Novinářská 20, Ostrava reklamní agentura, manažerka pro styk se zahraničím Společnost pro vzdělávání a rekvalifikaci, o. p. s Ostrava, vzdělávání a rekvalifikace lektorská činnost v rekvalifikačních kurzech Vzdělání a zkoušky Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, humanitní studia, management v neziskovém sektoru ukončeno státní závěrečnou zkouškou, titul Bc Obchodní akademie Orlová, příspěvková organizace Polní 964, Orlová-Lutyně, střední škola Studijní obor informatika v ekonomice ukončeno maturitní zkouškou 20. května 2001 Státní zkouška z kancelářského psaní na klávesnici Jazykové znalosti Anglický jazyk - pokročilá znalost jazyka Práce s počítačem velmi dobré uživatelské dovednosti v prostředí Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Acces), vyhledávání na internetu, práce s účetními programy (Winduo, UCTO), ovládání klávesnice hmatovou desetiprstovou metodou Další dovednosti řidičský průkaz sk. B, hra na klavír, členka golfového klubu Golf Klub Kravaře, vlastnoruční podpis Osobní údaje Jméno Adresa Telefon Národnost Datum narození Profesní zkušenosti Jméno a adresa zaměstnavatele Obor činnosti nebo odvětví Zastávané povolání nebo funkce Hlavní činnosti a povinnosti Jméno a adresa zaměstnavatele Obor činnosti nebo odvětví Zastávané povolání nebo funkce Hlavní činnosti a povinnosti Vzdělání a profesní příprava Název a druh organizace poskytující vzdělávání a přípravu Hlavní vyučovací předměty/profesní kvalifikace Označení udělené kvalifikace (případně) Úroveň v národní klasifikaci Název a druh organizace poskytující vzdělávání a přípravu Hlavní vyučovací předměty/profesní kvalifikace Označení udělené kvalifikace Osobní dovednosti a kompetence Mateřský jazyk Další jazyky Čtení Psaní Mluvení Sociální dovednosti a kompetence Organizační dovednosti a kompetence Umělecké dovednosti a kompetence Jiné dovednosti a kompetence Řidičský průkaz (průkazy) Příloha Marcela Hýlová Hornická 58, Havířov-Suchá, Česká republika česká 15. listopadu dosud Media, s. r. o., Novinářská Ostrava reklamní agentura manažerka pro styk se zahraničím uzavírání smluv se zahraničními partnery Společnost pro vzdělávání a rekvalifikaci, o. p. s., Ostrava vzdělávání a rekvalifikace lektorská činnost výuka v rekvalifikačních kurzech - práce s PC Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, humanitní studia B6107 anglický jazyk, německý jazyk, občanská společnost, řízení organizací ve veřejném sektoru, člověk a polis, individuální a skupinová komunikace, krizový management, negociace, meditace a řešení konfliktu, základy etiky, úvod do filozofie, sociologie rodiny a mládeže, úvod do psychologie, výuka znakového jazyka, základy pracovního a obchodního práva akademický titul bakalář, ve zkratce Bc., management v neziskovém sektoru 6208R149 státní závěrečná zkouška Obchodní akademie Orlová, příspěvková organizace, Polní 964, Orlová-Lutyně střední škola, studijní obor M/040 informatika v ekonomice český jazyk a literatura, anglický jazyk, německý jazyk, ekonomika a účetnictví, počítačové sítě, algoritmizace a programování, výpočetní technika studium ukončeno maturitní zkouškou český anglický jazyk pokročilý pokročilý pokročilý dobré komunikační schopnosti, příjemné vystupování, schopnost týmové práce prokázaná při organizování letních táborů pro děti dobré organizační schopnosti získané při výkonu funkce vedoucí studijní skupiny na OU Ostrava hra na klavír (ZUŠ Bohumín 5 let) zkoušky golfové způsobilosti, členství v golfovém klubu Golf Klub Kravaře skupina B kopie diplomu a vysvědčení o státní zkoušce z kancelářského psaní na klávesnici 6 7

5 Evropský životopis Víte, co je to europass? Nápověda: Je to soubor dokumentů, které informují o vzdělání, osobních kompetencích, jazykových dovednostech, odborné kvalifikaci a pracovních zkušenostech. Je jednotný pro celou Evropu a dostupný ve všech evropských jazycích. Europass tvoří pět dokumentů - životopis, jazykový pas, mobilita, dodatek k diplomu a dodatek k osvědčení. Nejdůležitější z těchto pěti dokumentů je Europass životopis. Najděte a zapište si všechny dostupné zdroje, z nichž se můžete dozvědět vše o europassu. Už víte, jaký je rozdíl mezi životopisem strukturovaným a evropským? Vypište základní rozdíly: A který životopis se vám líbí více a proč? Co jsou to diskriminační údaje a který zákon je upravuje? Sepište si všechny své dovednosti - co umíte, čemu se věnujete: Uložte si formulář pro zpracování evropského životopisu, abyste mohli zpracovat svůj vlastní evropský životopis. Při zpracování evropského životopisu můžete s výhodou využít on-line formuláře, najděte si ho na internetových stránkách europassu a pokračujte podle pokynů. Profesní životopis V průběhu praxe se jistě setkáte také s tímto typem životopisu. Můžete ho potřebovat například pro různé anotace pracovníků, lektorů, politiků apod. V profesním životopise se uvádí, na jakých pozicích, s jakou zodpovědností a v jakých firmách jste dosud pracovali. Obvykle v něm není třeba uvádět všechny dovednosti a znalosti. M. A. vystudovala Filozofickou fakultu UP v Olomouci, obory sociologie a andragogika. Po studiích řídila projekt Akademie distančního vzdělávání UPOL pro profesionální trenéry. Již deset let s úspěchem navrhuje a lektoruje prezenční i distanční kurzy pro velké české i nadnárodní společnosti. Specializuje se na nové trendy v oblasti rozvoje lidských zdrojů, především e-learning, blended learning a aktivizační výukové metody. Publikuje a přednáší na UP Olomouc a VUT Brno. Soustřeďte se na profesi, kterou byste chtěli získat, a určete, které dovednosti budou právě pro ni rozhodující: Zkuste určit, co do životopisu nepatří? Jak jsou zaměstnání a vzdělání v životopisu řazena? (správnou odpověď označte křížkem) chronologicky, od aktuálního k nejstaršímu libovolně, podle pozice, na kterou se hlásíme chronologicky, od nejstaršího k aktuálnímu Co myslíte, jak by měl být životopis dlouhý? 4. Reflexe Popište, na které pozice si vyberete jednotlivé druhy životopisů a proč? Důležitá rada na závěr: Než životopis zašlete, dejte jej přečíst někomu, komu důvěřujete. Určitě bude jeho názor důležitý. A možná objeví chyby, které vám unikly 5. Zpracovat a založit Vypracujte a vytiskněte si svůj vlastní životopis - strukturovaný i evropský. Evropský můžete zpracovat také on-line na stránkách europassu. 8 9

6 Ukázka motivačního dopisu 1.2 Motivační dopis 1. Popis situace, kterou máme řešit Životopis již umíme napsat. Chceme-li ho poslat zaměstnavateli, škole apod., posíláme ho obvykle jako přílohu k základnímu dokumentu. Základním dokumentem může být motivační dopis nebo stručnější žádost o místo. Jana Nováková Polní ORLOVÁ-LUTYNĚ mobil: Vzdělávací společnost HYL, s. r. o. Petr Hýl, jednatel Budovatelská ZLÍN 2. Výklad, teorie Motivační dopis i žádost o místo mohou mít stejnou formální úpravu, viz ukázka. V motivačním dopisu máte prostor vyzdvihnout své kvality a motivaci pro danou pozici. Nekopírujte životopis, zdůrazněte jen své hodnoty. Odpovězte dopisem personalistovi na otázku, proč právě vy budete pro společnost přínosem. Personalisté chtějí z motivačního dopisu vyčíst váš hluboký zájem o profesi, o kterou se ucházíte. Zájem o místo učitelky anglického jazyka Orlová 14. února 20.. O jakou pozici se chci ucházet? Co chci dělat, jakým směrem se vydám? Zvládnu takovou práci? Zajímá mě nabízená práce? Vybírám si práci podle svých schopností a dovedností? 3. Pracovní list Vyberte si pracovní pozici, o kterou byste se chtěli ucházet, a zodpovězte několik otázek: Napište si své charakterové a pracovní vlastnosti, které byste na této pozici využili: Vážený pane jednateli, dovoluji si Vás požádat o místo vyučující anglického jazyka ve vzdělávací společnosti HYL, s. r. o. Ráda bych se podílela svou prací na dobrém jménu Vaší společnosti, která má mezi veřejností a odborníky velmi dobrou pověst. Mohu Vám nabídnout svoji loajálnost, kreativitu, organizační schopnosti a pedagogické zkušenosti, které jsem získala jako lektorka anglického jazyka. Na počátku letošního roku jsem získala akreditaci pro vydávání mezinárodního certifikátu XYZ, pracuji jako koordinátorka a lektorka v kurzech, které studenty na tyto mezinárodní zkoušky v anglickém jazyce připravují. Mám rovněž zájem se nadále vzdělávat ve své profesi, proto se chci v příštím školním roce přihlásit na distanční formu doktorského studia.v příloze posílám životopis v jazyce českém i anglickém a kopii diplomu. Věřím, že mé znalosti a zkušenosti odpovídají požadavkům na pozici, jejíž obsazení hledáte. Bylo by mi potěšením ve Vaší společnosti pracovat. S pozdravem vlastnoruční podpis Přílohy Strukturovaný životopis v českém jazyce Strukturovaný životopis v anglickém jazyce Kopie diplomu Prohlédněte si ukázku motivačního dopisu Jany Novákové. Všímejte si zejména umístění jednotlivých částí dopisu a poznamenejte si do dopisu značkami: Co už znáte označte fajfkou Co je pro vás nová informace označte smajlíkem Chci se o tématu dovědět víc označte otazníkem? 10 11

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.5.00/34.0619 CZ.1.07/1.5.00/34.0619 Zvyšování vzdělanosti pomocí e-prostoru OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Soukromá střední škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Č. Budějovice,

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Osobní portfolio... 3 1.1 Osobní předpoklady... 3 1.2 Mé odborné znalosti a schopnosti... 4 1.3 Mé dosavadní úspěchy... 4 1.4 Osobnostní profil... 5 1.5 Musím se umět i pochválit... 6 1.6 Plánování

Více

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.4. Práce a vzdělávání 9. Průvodní dopis Mgr. Zuzana Válková Dopis: je písemná zpráva s aktuálním obsahem odeslaná od jedné osoby (odesílatele) k druhé osobě či instituci (adresátovi). Průvodní

Více

Rozvoj kariéry. Ing. Růžena Vorlová

Rozvoj kariéry. Ing. Růžena Vorlová Inovace vzdělávacích programů dle požadavků podnikatelské praxe v rámci procesu stabilizace VOŠE Zlín reg. č. CZ.1.07/2.1.00/32.0038 Rozvoj kariéry Ing. Růžena Vorlová Tento projekt je spolufinancován

Více

Svět práce Životopis: známý neznámý? Metodický přehled 1 Pracovní listy pro žáky č. 1 5 3 10 1. Metodické poznámky 2

Svět práce Životopis: známý neznámý? Metodický přehled 1 Pracovní listy pro žáky č. 1 5 3 10 1. Metodické poznámky 2 PhDr. Petr Hlaďo, Pedagogická fakulta MU, rno Tematický okruh RVP ZV Ročník Časový rámec 9. ročník ZŠ 4 hodiny Metodický přehled 1 Pracovní listy pro žáky č. 1 5 3 10 1. Metodické poznámky 2 METODICKÝ

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Metodika pro motivační kurz

Metodika pro motivační kurz Metodika pro motivační kurz Zpracovala: Marie Rozsypalová E- mail: Projektzmpir3@seznam.cz Role v projektu: Kariérový poradce Aktivita číslo: 03 Datum zpracování: Listopad 2009 Cílová skupina: Skupiny

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Průvodce pro nezaměstnané v pokročilém středním věku Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Myš není pro kočku! Posílení šancí a motivace sociálně

Více

PŘÍRUČKA PRO NEZAMĚSTNANÉ

PŘÍRUČKA PRO NEZAMĚSTNANÉ PŘÍRUČKA PRO NEZAMĚSTNANÉ Obsah Místo úvodu... 3 1. Kde hledat práci?... 4 2. Jak psát průvodní dopis... 6 3. Jak psát životopis... 7 4. Pohovor... 9 a) Příprava na pohovor... 9 b) Pohovor samotný... 10

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

Jak efektivně hledat práci

Jak efektivně hledat práci Jak efektivně hledat práci Projekt Socrates Grundtvig 2 Pomoc znevýhodněným lidem v rozvoji profesní dráhy Příručka Jak efektivně hledat práci vznikla v rámci projektu Socrates-Grundtvig 2 č. G2-P-2006-61

Více

ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ

ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ Project No 504861-LLP-1-2009-1-IT- KA3-KA3MP ON-LINE NÁSTROJ KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ Zuzana Freibergová Zbyšek Mohaupt Praha, 2012 Obsah 0 Úvod... 4 0.2 Jaké jsou výhody a podmínky registrace? 4 0.3 Ochrana

Více

/ práce / Projekt financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

/ práce / Projekt financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR. / práce / Projekt financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR. Obsah Janus... 01. Úřad práce (ÚP) 6 02. Hledání zaměstnání 10 03. Životopis 11 04. Motivační dopis 14 05. Typy pracovních

Více

Úvod. Věříme, že informace obsažené v publikaci pomohou uchazečům při vyhledávání a získávání zaměstnání. Realizační tým projektu Nový začátek - 3 -

Úvod. Věříme, že informace obsažené v publikaci pomohou uchazečům při vyhledávání a získávání zaměstnání. Realizační tým projektu Nový začátek - 3 - Úvod Publikace Já a výběrové řízení! byla vydána v rámci projektu Nový začátek, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00040 financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního

Více

Osobní personalistika pro SŠ Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol

Osobní personalistika pro SŠ Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol Osobní personalistika pro SŠ Metodika vzdělávacího programu Kariérový koučink do škol Kolektiv autorů PhDr.Sylvie Navarová Mgr. Adriana Tošková PhDr. Jana Zouharová a další 2010-2013 Š K O L A M A N A

Více

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Vejdovského č. p. 988/4 779 00 Olomouc 9 - Hodolany ŽIVOTOPIS

ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Vejdovského č. p. 988/4 779 00 Olomouc 9 - Hodolany ŽIVOTOPIS ÚŘAD PRÁCE ČESKÉ REPUBLIKY Krajská pobočka v Olomouci Vejdovského č. p. 988/4 779 00 Olomouc 9 - Hodolany ŽIVOTOPIS (latinsky CURRICULUM VITAE, zkráceně CV) Životopis je důležitým dokumentem při hledání

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Jitka Machátová Název materiálu: Motivační dopis Označení materiálu: Datum vytvoření: 10. 11. 2013 Vzdělávací

Více

Pokyny pro zpracování Europass životopisu. Úvod. Obecná doporučení. (http://europass.cedefop.europa.eu)

Pokyny pro zpracování Europass životopisu. Úvod. Obecná doporučení. (http://europass.cedefop.europa.eu) Pokyny pro zpracování Europass životopisu (http://europass.cedefop.europa.eu) Úvod Sestavení životopisu představuje důležitý krok v procesu hledání zaměstnání nebo možnosti vzdělávání. Prostřednictvím

Více

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová

Jdeme s kůží na trh. Motivační semináře Musíš chtít sám/sama. Ivana Mariánková Lucie Houthoofdtová Chelčického 4 tel.: +420 737 505 288 ebanka: 231208036/2400 702 00 Ostrava 1 email: info@eico.cz ič: 69610720 Česká republika www.eico.cz dič: CZ69610720 Motivační semináře Musíš chtít sám/sama Jdeme s

Více

(http://europass.cedefop.eu.int)

(http://europass.cedefop.eu.int) Pokyny pro zpracování Europass životopisu (http://europass.cedefop.eu.int) Úvod Sestavení životopisu představuje důležitý krok v procesu hledání zaměstnání nebo možnosti vzdělávání. Prostřednictvím životopisu

Více

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí

www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí Průvodce www.jazyky.compraha jazyky.studium.práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí vydání pro léto 2005 doporučená prodejní cena: 15 Kč Elearning English for Business Proč studovat

Více

1 Jak zjistit, co vlastně chci?

1 Jak zjistit, co vlastně chci? 1 Jak zjistit, co vlastně chci? Každý z nás najde nejlepší odpověď na tuto otázku sám u sebe. Nikdo nás nezná lépe než my sami. Můžeme mít ale dojem, že potřebujeme pohled někoho zvenčí, kdo by nás ohodnotil

Více

Rady pro uchazeče o zaměstnání

Rady pro uchazeče o zaměstnání Rady pro uchazeče o zaměstnání 1. Au-pair 2. Evropské CURRICULUM VITAE 3. Ukázková žádost o místo 1. Au-pair (Pokyny, kterými je užitečné se řídit při plánování cesty za prací do zahraničí) Před odjezdem

Více

Projekt CZ.2.17/2.1.00/35195. Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet

Projekt CZ.2.17/2.1.00/35195. Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet Projekt CZ.2.17/2.1.00/35195 Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet ŠKOLENÍ HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ JE PRÁCE www.rodicedoprace.cz www.nsgmorison.cz www.facebook.com/rodicedoprace

Více

Příklad dobré praxe II

Příklad dobré praxe II Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe II pro průřezové téma Člověk a svět práce Irena Divinová, DiS.

Více

PODKLADOVÉ MATERIÁLY MÁM ŠANCI. Lektorský tým: Bc. Kateřina Svobodová. Tomáš Lukačina, DiS. Podkladové materiály pro vzdělávání při projektu Mám šanci

PODKLADOVÉ MATERIÁLY MÁM ŠANCI. Lektorský tým: Bc. Kateřina Svobodová. Tomáš Lukačina, DiS. Podkladové materiály pro vzdělávání při projektu Mám šanci PODKLADOVÉ MATERIÁLY MÁM ŠANCI Lektorský tým: Bc. Kateřina Svobodová Tomáš Lukačina, DiS. I. modul FINANČNÍ GRAMOTNOST CÍL A POJETÍ PUBLIKACE Studijní materiály finanční gramotnosti slouží jako podklad

Více

Po škole. průvodce absolventa vysoké školy na cestě do reálného života

Po škole. průvodce absolventa vysoké školy na cestě do reálného života Po škole průvodce absolventa vysoké školy na cestě do reálného života Editor Radek Palaščák, 2008 Illustrations Martin Šilar, 2008 1. vydání ISBN 978-80-244-2013-4 1. KAM PO ABSOLUTORIU? Jak vykročit tou

Více

Sborník příkladů dobré praxe

Sborník příkladů dobré praxe Sborník příkladů dobré praxe Cílená opatření na trhu práce ve Zlínském kraji III CZ.1.04/2.1.01/91.00066 Tato publikace je financována prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z

Více

Existují nejrůznější cesty, jak najít nové zaměstnání. Při hledání toho nejvhodnějšího zaměstnání využijte:

Existují nejrůznější cesty, jak najít nové zaměstnání. Při hledání toho nejvhodnějšího zaměstnání využijte: JAK USPĚT VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ Informační brožura pro uchazeče o zaměstnání projektu Institut trhu práce Tento projekt je spolufi nancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více