o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Neonacisté v ČR nejaktivnější subjekty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Neonacisté v ČR nejaktivnější subjekty"

Transkript

1 BULLETIN o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice číslo 2 duben 2008 Téma bulletinu Neonacisté v ČR nejaktivnější subjekty Za neonacistické sdružení označujeme takové subjekty, které se buď aktivně sebedefinují jako nacionální socialisty (např. Národní odpor) nebo tato jejich politická orientace vyplývá z jejich programu, veřejných aktivit a personálního složení (Autonomní nacionalisté). Neonacistické subjekty v současné době sdružují přibližně 4000 žen a mužů. Část těchto osob je ochotna se přihlásit k ideologii nacionálního socialismu veřejně na demonstracích a jiných shromážděních. Neonacisté mají řadu tradičních témat, kromě nacionálního socialismu, je to tradičně rasismus, antisemitismus a anticiganismus. Některá uskupení akcentují český patriotismus (Autonomní nacionalisté), naopak některé skupiny (Národní odpor) se v posledních letech ideově orientují směrem k německým neonacistům. Vše je zaštítěno myšlenkou nadřazenosti bílé rasy. Všechna neonacistická uskupení jsou neregistrované neformální skupiny osob. Potřeba sdružovat se v občanském sdružení nebo politické straně je u těchto skupin zpravidla minimální. Vyhýbají se tak právnímu postihu a případnému rozpuštění strany soudem či občanského sdružení ministerstvem vnitra v případě, že by se prokázalo, že jejich cílem je popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, rozněcovat nenávist, nesnášenlivost z těchto důvodů, podněcovat násilí nebo jinak porušovat Ústavu a zákon. Za uvedené projevy lze proto stíhat pouze jednotlivce. Některé z níže zmiňovaných subjektů uvažovali v určité fázi svého vývoje o vstupu do lokální nebo celostátní politiky. Samostatně se jim to nikdy nepodařilo, protože nebyli registrováni jako politická strana. Jednotliví aktivisté tak kandidovali pod záštitou ultrapravicové politické strany Právo a spravedlnost. Neonacisté a rasističtí skinheads jsou častými pachateli rasově a ideologicky motivovaného násilí. Na individuální úrovni jsou schopni napadat osoby jiné barvy pleti, náboženství nebo politického názoru, osoby bez přístřeší nebo příznivce subkultur (punks, techno). Zejména v 90tých letech bylo násilí páchané neonacisty a rasistickými skinheads na denním pořádku. Přibližně od roku 2002 dochází ke statistickému poklesu extremistických trestných činů. Současně však existuje vysoké procento latentní kriminality, tedy počet útoků a napadení, které poškozený neohlásí na policii. Bohemia Hammer Skins Bohemia Hammer Skins (BHS) vznikli v květnu roku 1993 jako česká odnož americké militantní organizace Hammer Skins. Nejaktivnější byli do roku 1997, kdy jejich činnost částečně převzala

2 Blood and Honour. Zpočátku své existence spolupracovali s pražskou organizací pojmenovanou Národní obec fašistická a s občanským sdružením Vlastenecká fronta. Ideologickým programem Bohemia Hammer Skins je nacionální socialismus, rasismus a antisemitismus. BHS svoji činnost soustředili na vydávání rasistických tiskovin, nášivek a hudebních nosičů a pořádání srazů a koncertů vznikající české neonacistické hudební scény. Využívali neznalosti a nezkušenosti státních orgánů, které na počátku devadesátých let nebyly schopné rozpoznat fenomén nastupujícího neonacismu, a umožnily, aby se ČR na určitou dobu stala významným místem střetávání evropských neonacistických aktivistů. I přesto, že organizace utlumila svoji činnost v roce 1996, je pravděpodobné, že její struktura přetrvávala a kontakty udržovala v podstatě v celém spektru ultrapravicového hnutí dále. V roce 2000 BHS zorganizovali nejméně dva koncerty zahraničních kapel a vydali barevný časopis Hammer News. momentálně o její činnosti nejsou žádné zprávy. Blood and Honour Division Bohemia Česká pobočka mezinárodní neonacistické organizace Blood and Honour (BaH) vznikla v první polovině roku 1996 a postupně převzala veškerou činnost po Bohemia Hammer Skins, zejména organizování koncertů a srazů, vydávání audio nosičů s white power hudbou, publikaci tištěných materiálů. BaH se podařilo navázat kontakty se zahraničím a stala se jednou z velmi aktivních divizí celosvětové sítě Blood and honour. Na jimi pořádaných koncertech v letech 1996 až 1999 pravidelně vystupovaly hudební neonacistické skupiny ze zahraničí. BaH byla aktivní především v západních a severních Čechách, a to přibližně do roku 1999, kdy její činnost podstatným způsobem narušila západočeská policie, která u hlavních organizátorů provedla domovní prohlídky. Od jara 1999 do roku 2003 byla BaH Bohemia neaktivní. Návratem na neonacistickou scénu bylo uspořádání koncertu, který se konal v září 2003 v Teplicích. Koncert s názvem Ian Stuart Donaldson Memorial byl pořádán k 10 výročí úmrtí zakladatele Blood and Honour Iana Stuarta, za kterého drželi účastníci minutu ticha. V současné době aktivity dříve realizované pod hlavičkou BaH převzala nová generace aktivistů, kteří většinou vystupují pod hlavičkou organizace Národní odpor. Národní odpor Národní odpor navázal na přelomu roku 1999 na činnost Blood and Honour Praha. Většinu koncertů mezinárodního charakteru zorganizovali bývalí aktivisté BaH Praha, nyní již pod hlavičkou Národního odporu Praha (NOP). Národní odpor (NO) není hierarchicky tvořenou organizací, pracuje na bázi tzv. leaderless resistance (odpor bez vůdce). Znamená to, že v rámci neonacistického hnutí vznikají v jednotlivých regionech samostatné buňky, které vyvíjejí politickou činnost nezávisle, ve prospěch hnutí jako celku. Na teoretické úrovni by princip leaderless resistance měl odbourat vzájemné soupeření o moc a umožnit efektivnější práci celého hnutí a odolnost vůči zásahům policie. V praxi naráží princip leaderless resistance na problém obtížné koordinovatelnosti buněk v okamžiku, kdy hnutí usiluje o to, aby působilo silně a jednotně. Pod hlavičkou NO působí skupiny v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, Jihlavě, Světlé nad Sázavou, Orlové atd. Nejaktivnější pobočky jsou v Praze a na Vysočině. Kolem NO se pohybují pachatelé rasově motivovaných trestných činů a militantní bojůvka Anti- Antifa. NO aktivně komunikuje se zahraničními podobně zaměřenými organizacemi, stojí za většinou koncertů zahraničních kapel na území ČR. Část aktivistů NO se v letech 2001 a 2002 pokoušelo o vstup do politiky, a to jako součást Vlastenecké republikánské strany, následně známé veřejnosti jako Národní sociální blok, nyní jako Pravá alternativa. Národní odpor je hnutí vycházející z tradic nacionálního socialismu, je mu vlastní rasismus, antisemitismus a anticiganismus. Usiluje o kulturně a biologicky čistý národní stát, nezávislý na nadnárodních politických strukturách a koalicích (EU, NATO) Jedinou přijatelnou politickou cestou je pro NO revoluční boj. Ten má své pilíře v neustálém boji s komunismem, v náboru nových členů a tzv. komunitní práci, tj. ve vytváření národně osvobozených zón. Cílem je vytvoření militantního neonacistického hnutí zdola, které bude svou sílu a názory prezentovat na školách, pracovištích a na veřejnosti a které bude jednou schopno uskutečnit národně sociální revoluci. Boj v ulicích vedený NO proti osobám jiné barvy pleti a proti jejich politickým odpůrcům eskaloval v Praze v letech , následně se násilné střety vyvolané aktivisty NO přesunuly do regionů. V současnosti představují aktivisté NO nebez-

3 pečí především v menších městech (např. Světlá nad Sázavou, Jihlava, Havlíčkův Brod). Každoročně NO pořádá několik demonstrací a organizuje koncerty, většinou jako soukromé oslavy. Aktivisté NO provozují webové stránky Národní korporativismus Uskupení Národní korporativismus konstituovalo v roce 2004, původně pod názvem Společnost korporativního směru vyššího vývoje (SKSVV). K prvnímu významnému veřejnému vystoupení SKSVV došlo na demonstraci neonacistického Národního odporu (NO) v Brně v roce 2005, kdy místo předseda uskupení uvedl, že některé skupiny obyvatel by měly být na základě rozhodnutí soudu sterilizovány, rodičům dětí s postižením by neměli být vypláceny dávky státní pomoci a veškerou zdravotní péči by měli hradit ze svého. V létě 2005 se SKSVV transformovala v neoficiální politické sdružení Národní korporativismus. Skupina sama sebe označuje jako vlastenecky smýšlející aktivisty, kterým není lhostejný osud ČR země. V určitých směrech lze NK považovat za neofašisty. K ideologii fašismu odkazují již svým názvem, stejně jako veřejnou podporou diktátorů Franka a Pinocheta. Politicky se NK od počátku pohybovali mezi ultrapravicovými skupinami. Zpočátku měli NK blízko nacionalistickému občanskému sdružení Vlastenecká fronta, v posledním roce je znát příklon k aktivistům z řad neonacistického Národního odporu. Vzájemně se podporují, navštěvují společné akce, vystupovali na společných demonstracích. Bývalý předseda publikuje jak na stránkách nacionalistů cz.altermedia.info tak i u neonacistů Autonomní nacionalisté : Uskupení Autonomní nacionalisté vzniklo v roce 2007, kdy navázalo na činnost Nacionalistů Kladno (vznik 2005). Koncept autonomního nacionalismu byl přejat z Německa, kde vznikl zhruba kolem roku 2002 a je reprezentován především osobou Christiana Worcha. Čeští autonomní nacionalisté jsou podle svých slov svobodní a nezávislí, odmítají centrální řízení, protože je nepružné a zranitelné vůči zásahu zvenčí a preferují členění na lokální skupiny, které budou vytvářet vlastní politickou činnost a reprezentovat se samostatně. Jednotlivé skupiny mezi sebou spolupracují, ale ne natolik, aby zásah proti jedné skupině paralyzoval hnutí jako celek. Společně pak lokální skupiny pořádají veřejné a soukromé akce, vytvářejí a aktualizují webové stránky. Nacionalismus chápou Autonomní nacionalisté jako boj za národ a jeho práva na vůdčí roli při řízení této země. Současně se však nebrání spolupráci s původními evropskými národy. Národ je podle Autonomních nacionalistů skupina lidí se společnými tradicemi, historií, etnicitou a jazykem. Autonomní nacionalisté kromě nacionalistů sdružují i národní socialisty a spolupracují se skupinami Anti-Antifa. Vytvářejí monitoring svých ideologických odpůrců, které následně napadají. Autonomní nacionalisté jsou aktivní především ve Středočeském kraji, na Svitavsku, Zlínsku a v Severních Čechách. Mezi jeho čelní představitele patří Jiří Bunda a Michal Glas. Monitoring akcí za leden únor 2008: Krnov (Bruntálsko): Vzpomínkový pochod pravicových radikálů s loučemi Zhruba 100 pravicových radikálů dorazilo do Krnova na Bruntálsku. Společně si připomenuli smrt dvou krnovských ultrapravicových radikálů, devětadvacetiletého Aleše Marečka a o čtyři roky staršího Davida Friedela. Nahlášený pietní akce podle policie uspořádali lidí z okruhu neonacistického Národní odporu. Na akci zvali i webové stránky této neonacistické organizace. Krátce po hodině se kamarádi zesnulých vydali na pochod městem. V čele průvodu nesli smuteční věnce s černými prapory a většina z nich nesla zapálenou pochodeň. Ohlášená trasa pietního pochodu byla od autobusového nádraží ke Slezskému domu, Prioru a na náměstí. Tam pořadatelé přednesli projev, v němž zavzpomínali na své zemřelé kamarády. Řečník přítomné účastníky oslovil kamarády a nacionální socialisty. V projevu zazněli oslavné věty na předešlé aktivity zahynulých soukmenovců a například k Davidovi Riedlovi pronesl toto : V srdci měl plno ideálů a vzorů. Rád bych jeho vzory jmenoval, ale po pronesení jejich jmen by systém oka-

4 mžitě zasáhl a obvinil z oblíbených paragrafů. Po přečteném projevu se následně vydali na krnovský hřbitov, kde položili věnce u hrobu jednoho z nich. Městem pochodovali bez skandování hesel a celá akce v Krnově skončila okolo 18:00. Část účastníků se pak přesunula připraveným autobusem do Zátoru, kde je pochován druhý tragicky zemřelý. Policie je doprovázela a okolo 19:45 akce skončila i tam. Podle sdělení tiskové mluvčí Policie Tuškové se akce obešla bez jakýchkoliv problémů Budapešt( Maďarsko): Setkání Blood and honour divizí z celé Evropy k uctění vojáků wehrmachtu a jednotek SS: Den cti v Budapešti dne V sobotu dne 9. února 2008 se již po několikáté konalo na náměstí Náměstí hrdinů / Hősök teré/ v Budapešti uskutečnilo vzpomínkové shromáždění u příležitosti obléhání hlavního města Maďarska v únoru 1945 před Rudou armádou. Pietní akce organizovaná legální neonacistickou organizací Blood and honour/ Krev a čest / je nazývána Den cti. Toto jedno z nevětších setkání neonacistů v Evropě připomíná památku padlých obránců města Budapešt z řad wehrmachtu, Waffen SS či jednotek Šípových křížů. Akce se koná tradičně již od roku 1997 a má rok od roku více účastníků. Letos se akce zúčastnilo okolo 1100 neonacistů z Maďarska, Německa, Slovinska, Chorvatska, Slovenska, Švýcarska, Anglie, Bulharska, Polska a nechyběli ani zástupci z českého Národního odporu. Neonacistů z Čech a Moravy bylo oproti roku minulém méně, ale i tak jich bylo zhruba 30. Vzpomínkovou akci začali pořadatelé za doprovodu bubnů při nichž v čele šli dva neonacisté oblečeni do uniforem wehrmachtu. Za nimi pak následovali jednotlivé delegace zastupující neonacistické organizace z celé Evropy. Většina z nich nesla smuteční věnce nebo květiny. Okolo Náměstí hrdinů byli umístěny kovové zátarasy, na kterých vyvěsili jednotlivé evropské divize Blood and honour svoje vlajky a transparenty, kamaradschafty z Německa s textem například Sláva a čest wehrmachtu. Nad celým prostranstvím vlály desítky červenobílých praporů, včetně praporů v barvách schwarzweiss-rot, jež jsou považovány za symbol německého nacionálního socialismu. Pietní akci zahájil krátkým projevem šéf maďarské Blood and honour Illés Elek Zsolt za jehož zády byl zavěšen transparent s portrétem německého vojáka a mottem pietního shromáždění Hrdinové Evropy. Na akci se vystřídalo mnoho řečníků především z maďarské divize Blood and Honour, ale i zástupce anglické Blood and honour Stephen Swiny Swinfen, za německou Národně demokratickou stranu Německa NPD Eckart Braeuniger, dále Robin Liebers z mládežnické organizace Junge Nationaldemokraten, za španělské fašisty z organizace Democracia National přednesl projev Luis Munoz a další. Po skončení projevů začalo za neustálého bubnování kladení kytic a věnců k improvizovanému pomníku Neznámého vojína. Za Národní odpor položili věnec Tomáš Kebza a Richard Lang. Na stuhách věnce bylo napsáno True heroes never die a Národní odpor. Na konci akce se z reproduktorů ozvala nejdříve maďarská státní hymna a nakonec melodie německé hymny se starým textem Deutschland, Deutschland über alles Drážďany Německo : Pietní průvod německých neonacistů k vybombardování Drážďan Každoročně v saských Dráždanech a stejně tomu bylo i letos v sobotu 16.února 2008 se konal smuteční pochod přívrženců krajně pravicové Junge Landsmannschaft Ostdeutschland /JLO/ a Nationaldemokratische Partei Deutschlands /NPD/. Účastníci shromáždění přišli uctít památku zemřelých civilistů, kteří zahynuli při spojeneckém bombardování britských a amerických bombardérů z 13. února Celkový počet účastníků je odhadován okolo 5 000, protidemonstrantů bylo asi z řad antifašistů a občanů Drážďan. Ohlašovatelem shromáždění je krajanský spolek mládeže východního Německa / JLO/, ale fakticky celá demonstrace je pevně v rukou neonacistů z řad NPD. Pochod pravidelně bývá setkáním s největší účastí přívrženců z okruhu neonacistické NPD a zároveň i největší demonstrací neonacistů v Evropě. Cílem akce je nejenom připomenout oběti, ale revize počtu civilních obětí. Podle historiků v Drážďanech zahynulo při spojeneckých náletech kolem lidí, v naprosté většině civilistů. Němečtí revizionisté

5 v čele s popíračem holocaustu Davidem Irvingem toto číslo nadsazují a hovoří o počtu mezi Letos byli na pochodu vidět transparenty, které již hovořili o obětech. Letošní rok zavítali do Dráždan i neonacisté z České republiky. Po pochodu za Rudolfa Hesse v bavorského Wunsiedelu z roku 2004 to byla akce s největší účastí. Letos se jich sjelo zhruba 80 se specielně vyhotoveným transparentem na kterém bylo potištěn text : Allierter Bombenholocaust der deutschen und tschechischen Städte a odkaz na www. odpor.org. Text v češtině znamená Spojenecký bombový holocaust německých a českých měst. Tento transparent v německém jazyce byl zhotoven přímo za účelem propagace organizace Národní odpor. Aktivisté z této nejaktivnější neonacistické organizace v Čechách a na Moravě se již delší dobu snaží protlačit k řečnickému pultíku na mezinárodních neonacistických akcích, ale stále bez úspěchu. Vzhledem k vysoké účasti by mohli v příštích měsících či letech konečně být pozváni a sklidit tak vytrvalou aktivitu na mezinárodních srazech. Pochod Drážďanama, který trval přes 5 hodin vyvrcholili projevem zemského předsedy Meklenburska a Pomořanska NPD Uda Pastörse. Jeho fanatický projev sklidil úspěch a bouřlivý aplaus v již prořídlých řadách mladých neonacistů. Pastörs zvolal na konci svého projevu, že za zlo na nevinných civilistech, jako nejhorším zlu války všech dob, nese britský ministerský předseda sir Winston Churchill Praha Shromáždění pravicových radikálů na podporu Srbska proti nezávislosti Kosova Akce začala na Palackého náměstí v hod. Účast zhruba 200 pravicových radikálů sympatizujících se spolky a politickými stranami od Autonomních nacionalistů střední Čechy, Dělnické strany přes slovenské fašisty ze Slovenské Pospolitosti. Průvod se vydal ulicemi Prahy přes Palackého most až na náměstí Kinských, kde Jiřího Bunda z Autonomních nacionalistou umožnil přednést tři projevy zástupkyni neonacistické organizace Resistence woman unity / RWU/, předsedovi Tomášovi Vandasovi z Dělnické strany a zástupci Slovenské pospolitosti. Účastníci nesli srbské vlajky a transparenty s nápisy Kosovo je a bylo srbské, Kosovo je srbsko. Většina též při pochodu skandovala hesla Kosovo je Srbsko, Srbija nebo USA, Izrael, táhněte do pekel. Podobné akce se konali po celé Evropě a další akce se plánují i v dalších dnech. BULLETIN o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Tento materiál vznikl v rámci informační kampaně NEOnácek Chcete ho?, kterou vede společnost Člověk v tísni. Kampaň je financována z prostředků Evropské komise. K vytvoření tohoto díla byly užity materiály z archivu občanského sdružení Tolerance a občanská společnost projekt MONITORING.

Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec ROZHODNUTÍ

Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec ROZHODNUTÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A OBČANSKOSPRÁVNÍ Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec Pan Martin Matička ROZHODNUTÍ Magistrát

Více

Úvod do problematiky extremismu

Úvod do problematiky extremismu Úvod do problematiky extremismu Pøíruèka pro pedagogy DAVID LEBEDA Úvod do problematiky extremismu font-style:normal;color:grey;font-family:verdana,geneva,kalimati,sans-serif;text-decoration:none;text-align:center;font-varia

Více

Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014

Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014 Odbor bezpečnostní politiky Praha 15. dubna 2014 Počet listů: 7 Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény v 1. čtvrtletí roku 2014...

Více

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Praha 24. ledna Počet listů: 7

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Praha 24. ledna Počet listů: 7 Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Praha 24. ledna 2017 Počet listů: 7 Extremismus Souhrnná situační zpráva 4. čtvrtletí roku 2016 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény ve 4.

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8 Odbor bezpečnostní politiky Praha 20. ledna 2015 Počet listů: 8 Extremismus Souhrnná situační zpráva 4. čtvrtletí roku 2014 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény ve 4. čtvrtletí roku 2014...

Více

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Praha 20. října Počet listů: 8

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Praha 20. října Počet listů: 8 Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Praha 20. října 2015 Počet listů: 8 Extremismus Souhrnná situační zpráva 3.čtvrtletí roku 2015 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény v 3.

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

U S N E S E N Í. 5) Zuzany F, nyní C, Michaely R, nar. t a k t o :

U S N E S E N Í. 5) Zuzany F, nyní C, Michaely R, nar. t a k t o : Doručeno dne: 13. 10. 2016 číslo jednací: 6T 107/2013-3658 U S N E S E N Í Senát Obvodního soudu pro Prahu 2 rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 16. 09. 2016 v Praze, ve věci obviněných: Martiny

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

Altermedia český zpravodajský server přinášející informace ultrapravicového charakteru.

Altermedia český zpravodajský server přinášející informace ultrapravicového charakteru. Slovníček pojmů Ahnenerbe (něm. Dědictví předků) neonacistická organizace působící v ČR od roku 1999. Ideové zázemí českého neonacismu budovala s využitím germánské mytologie. V současnosti se zabývá hlavně

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním. zákon o shromažď

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková. Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním. zákon o shromažď Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková, zákon z o sdružov, zákon o shromažď Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním Každý má právo sám, nebo společně s jinými, obracet se na státní orgány se

Více

Zpráva o semináři Radecký dědictví.

Zpráva o semináři Radecký dědictví. Zpráva o semináři Radecký dědictví. Seminář pořádali poslanci Parlamentu poslanecké sněmovny z TOP 09 MUDr. Gabriela Pecková a PhDr. Daniel Korte, ve spolupráci s naším občanským sdružením Radecký 1766

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

Základní dûlení symboliky extrémistick ch hnutí

Základní dûlení symboliky extrémistick ch hnutí Základní dûlení symboliky extrémistick ch hnutí Z toho, co bylo v pfiedchozích kapitolách fieãeno je zfiejmé, Ïe symbolice je v extrémistick ch hnutí a zejména v hnutí SKINHEADS, pfiikládán pfiímo mystick

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Praha 14. července 2015. Počet listů: 9

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Praha 14. července 2015. Počet listů: 9 Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Praha 14. července 2015 Počet listů: 9 Extremismus Souhrnná situační zpráva 2. čtvrtletí roku 2015 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény v

Více

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Společnost generála M.R.Štefánika (dále jen "Sdružení ) Sídlo: Hvězdárna M.R.Štefánika,

Více

Strategie Policie ČR v boji proti extremismu. Bc. Michal Žárský, DiS.

Strategie Policie ČR v boji proti extremismu. Bc. Michal Žárský, DiS. Strategie Policie ČR v boji proti extremismu Bc. Michal Žárský, DiS. Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce pojednává o problematice extremismu z pohledu příslušníků policie. V teoretické části

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 9. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 9. ročník MODERNÍ DOBA D-9-7-01 D-9-7-02 na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky - popíše příčiny, průběh a důsledky první a druhé světové války - uvede příklady zneužití

Více

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích

Dějiny od konce 19.století do 1. světové války. Průmyslová revoluce v Evropě. Trojspolek,Dohoda. Vývoj v koloniálních a závislých zemích Dějiny od konce 19.století do 1. světové války - umí charakterizovat hlavní změny koncem 19. a počátkem 20.století v oblasti hospodářské, společenské,kulturní a v mezinárodních vztazích - vysvětlí příčiny

Více

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách

Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Vzpomínka na události roku 1938 v Lužických horách Osmé výročí odhalení Pomníku československých hraničářů na hraničním přechodu Dolní Světlá Waltersdorf 1. října 2011 1/5 V sobotu 1. října 2011 se v Dolní

Více

Nejvyšší státní zastupitelství. Metodický materiál EXTREMISMUS SL 54/2006

Nejvyšší státní zastupitelství. Metodický materiál EXTREMISMUS SL 54/2006 Nejvyšší státní zastupitelství Metodický materiál EXTREMISMUS SL 54/2006 Brno říjen 2009 O B SA H Část první: Mezinárodní a vnitrostátní souvislosti extremismu a úloha trestního práva, Základní pojmy 3

Více

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice BULLETIN číslo 4 červen 2008 o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Téma bulletinu Symbolika ultrapravicových hnutí Od počátku své existence využívají rasističtí skinheads široké spektrum

Více

VZESTUP KRAJNÍ PRAVICE V EVROPĚ

VZESTUP KRAJNÍ PRAVICE V EVROPĚ VZESTUP KRAJNÍ PRAVICE V EVROPĚ Mgr. Jan Charvát Ph.D. et M.A. IPS FSV UK Krajní pravice Nejasná definice Kombinace: - Nacionalismus - Autoritářství Lze kombinovat s: - Populismus (Populistická krajní

Více

Posouzení souladu konání shromáždění svolaného Erikem Lamprechtem na 1.5.2011 do Brna se zákonem shromažďovacím

Posouzení souladu konání shromáždění svolaného Erikem Lamprechtem na 1.5.2011 do Brna se zákonem shromažďovacím Posouzení souladu konání shromáždění svolaného Erikem Lamprechtem na 1.5.2011 do Brna se zákonem shromažďovacím 1. Faktický stav věci Dne 18.11.2010 bylo úřadům v Brně oznámeno konání shromáždění na 1.

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

STRATEGIE BOJE PROTI EXTREMISMU V ROCE 2009

STRATEGIE BOJE PROTI EXTREMISMU V ROCE 2009 STRATEGIE BOJE PROTI EXTREMISMU V ROCE 2009 Praha 2010 Strategie boje proti extremismu byla schválena vládou dne 3. května 2010 usnesením č. První část materiálu, doplněná přílohami č. 1 a č. 2, je věnována

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 274/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 254 ze dne 09.04.2014 Návrhy na pojmenování ulic a náměstí ve vztahu k událostem 17. listopadu 1989 v lokalitě Nákladového nádraží

Více

Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT

Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT Název: XII 7 10:48 (1 z 28) STÁT Co označujeme pojmem stát? ohraničené území formu organizace lidské společnosti demokratickou vládu Název: XII 7 11:55 (2 z 28) Název: III 7 18:05 (3 z 28) ZNOVU!!! Název:

Více

Schváleno (Vydáno): Účinnost od: 1. května 1990 Uveřejněno v č. 19/1990 Sbírky zákonů na straně 369

Schváleno (Vydáno): Účinnost od: 1. května 1990 Uveřejněno v č. 19/1990 Sbírky zákonů na straně 369 OBSAH: Schváleno (Vydáno): 27.03.1990 Účinnost od: 1. května 1990 Uveřejněno v č. 19/1990 Sbírky zákonů na straně 369 1-5 Úvodní ustanovení 6-11 Registrace a vznik sdružení 12-16 Zánik sdružení 15 Soudní

Více

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice BULLETIN číslo 3 květen 2008 o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Téma bulletinu Změny v image českých neonacistů Čeští rasističtí skinheads a neonacisté si vytvářejí svou svébytnou

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

II. ZIMNÍ LEGIOMARŠ. si Vás dovolují pozvat. Československá obec legionářská a Klub vojenské historie I. prapor

II. ZIMNÍ LEGIOMARŠ. si Vás dovolují pozvat. Československá obec legionářská a Klub vojenské historie I. prapor Československá obec legionářská a Klub vojenské historie I. prapor si Vás dovolují pozvat na II. ZIMNÍ LEGIOMARŠ Pořádaný 23.-24.1. 2015 v rámci 96. výročí Sedmidenní války, K uctění památky hrdinů padlých

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Brno 2010 Jan Marek UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových

Více

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 15. července 2014. Počet listů: 8

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 15. července 2014. Počet listů: 8 Odbor bezpečnostní politiky Praha 15. července 2014 Počet listů: 8 Extremismus Souhrnná situační zpráva 2. čtvrtletí roku 2014 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény ve 2. čtvrtletí roku 2014...

Více

(1) Nikdo nesmí být nucen ke sdružování, k členství ve sdruženích ani k účasti na jejich činnosti. Ze sdružení může každý svobodně vystoupit.

(1) Nikdo nesmí být nucen ke sdružování, k členství ve sdruženích ani k účasti na jejich činnosti. Ze sdružení může každý svobodně vystoupit. Zákon č. 83/1990 Sb., ze dne 27. března 1990 o sdružování občanů, ve znění zákona č. 300/1990 Sb., zákona č. 513/1991 Sb., zákona č. 68/1993 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 230/2006 Sb. a zákona

Více

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky

Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: PŘEDMĚT: ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS DĚJEPIS 9. ROČNÍK Téma, učivo Rozvíjené kompetence, očekávané výstupy Mezipředmětové vztahy Poznámky T.G. Masaryk Charakteristické

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Z á p i s č. 9 ze zasedání Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna konaného v pondělí 7. září 2015 v Klubu zastupitelů města Brna

Z á p i s č. 9 ze zasedání Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna konaného v pondělí 7. září 2015 v Klubu zastupitelů města Brna Z7/NM/9 Z á p i s č. 9 ze zasedání Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna konaného v pondělí 7. září 2015 v Klubu zastupitelů města Brna Přítomni: Bc. Martin Freund, Ljubov Vondroušková,

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Historie 13. Otázka číslo: 1. Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA. jedním ze států USA

Historie 13. Otázka číslo: 1. Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA. jedním ze států USA Historie 13 Otázka číslo: 1 Havajské ostrovy se v roce 1959 staly: jedinou kolonií USA jedním ze států USA samostatným státem, který je s USA spojen ekonomickou unií Otázka číslo: 2 V roce 1979 začal SSSR

Více

NEZVANI HOSTE sborník textů pro města a obce, které se zamýšlejí nad možností aktivně bránit shromážděním z nenávisti

NEZVANI HOSTE sborník textů pro města a obce, které se zamýšlejí nad možností aktivně bránit shromážděním z nenávisti NEZVANI HOSTE sborník textů pro města a obce, které se zamýšlejí nad možností aktivně bránit shromážděním z nenávisti Publikace vznikla v rámci Kampaně proti rasismu 2009 z prostředků Úřadu vlády České

Více

83/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990. o sdružování občanů

83/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990. o sdružování občanů 83/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990 o sdružování občanů Změna: 300/1990 Sb. Změna: 513/1991 Sb. Změna: 68/1993 Sb. Změna: 151/2002 Sb. Federální shromáždění Československé socialistické republiky

Více

83/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 27. března 1990. o sdružování občanů

83/1990 Sb. ZÁKON. ze dne 27. března 1990. o sdružování občanů 83/1990 Sb. ZÁKON ze dne 27. března 1990 o sdružování občanů Změna: 300/1990 Sb. Změna: 513/1991 Sb. Změna: 68/1993 Sb. Změna: 151/2002 Sb. Změna: 230/2006 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 33/2008 Sb. Změna:

Více

A B C D E F. Třicátá léta ve 20.

A B C D E F. Třicátá léta ve 20. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení rozlišením

Více

Náležitosti petice. Činnost po podání petice. Právo shromažďovací

Náležitosti petice. Činnost po podání petice. Právo shromažďovací Politická práva v ČR JUDr. Tomáš Pezl pátek 20. března 2009 Program Právo petiční Právo shromažďovací Právo na odpor Právo sdružovací Petiční právo Čl. 18 LZPS Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním,v

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

III. ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY. Strategie boje proti extremismu

III. ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY. Strategie boje proti extremismu III. ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY Strategie boje proti extremismu PRAHA 2009 OBSAH I. Problematika extremismu na území České republiky v roce 2008 1 1. Úvod 1 2. Extremismus na území ČR v roce 2008 1 2.1

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

Neonacismus v Èeské republice

Neonacismus v Èeské republice Neonacistické organizace Neonacistická větev skinheadského hnutí se v České republice vyprofilovala nedlouho po sametové revoluci. Již za totality zde existovalo několik desítek skinheadů, ti však byli

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSVOBOZENÍ IV. ČÁST OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA Osvobozování začalo od východu a trvalo zhruba 7 měsíců. Začalo v září 1944 KARPATSKO-DUKELSKOU OPERACÍ, ve

Více

Metodický pokyn starosty SR ČMS

Metodický pokyn starosty SR ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SR ČMS Ročník: 2010 V Praze dne: 2010 Císlo: Postup organizačních jednotek SR ČMS při pořízení historického

Více

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival

příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival příběh jako zdroj inspirace Partnerská nabídka Fotofestival Moravská Třebová 30. 6. 31. 8. 2012 Fotofestival FOTOFESTIVAL Moravská Třebová 2012 je přehlídkou umělecké fotografie, na které se představují

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

POLITICKÉ IDEOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

POLITICKÉ IDEOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje POLITICKÉ IDEOLOGIE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje PaedDr. Zdena Kačírková Únor 2011 IDEOLOGIE Soubor idejí myšlenek, názorů a teorií

Více

ZÁKON. č. 83/1990 Sb.

ZÁKON. č. 83/1990 Sb. ZÁKON č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění novel č. 300/1990 Sb., 513/1991 Sb., 68/1993 Sb., 151/2002 Sb., 230/2006 Sb., 342/2006 Sb., 33/2008 Sb. a 227/2009 Sb. Federální shromáždění Československé

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

Český politický extremismus stručný exkurs

Český politický extremismus stručný exkurs Český politický extremismus stručný exkurs Mgr. Michal Mazel Vstupní poznámky Spor o samotný pojem, definice politologické, úřední, policejní, využití politické Související pojmy: totalitarismus, radikalismus,

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Svět mezi světovými válkami Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Svět po 1. světové válce

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Pst 1/2009-348 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 58. schůze dne 3. května 2002

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 58. schůze dne 3. května 2002 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 3. volební období - 2002 rozpočtový výbor 636 USNESENÍ z 58. schůze dne 3. května 2002 k výročním finančním zprávám politických stran a politických hnutí za

Více

České militantní neonacistické hnutí (aktuální trendy)

České militantní neonacistické hnutí (aktuální trendy) České militantní neonacistické hnutí (aktuální trendy) Miroslav Mareš a kol. Analýza pro Ministerstvo vnitra České republiky Odbor bezpečnostní politiky Brno 2011 1 Obsah: 1. Úvod 3 2. Sociální a politické

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 1. 11. 216 NÁRODNÍ BEZPEČNOST Garant: Tomáš Pojar SVĚTOVÝ INDEX MÍRU (GPI SCORE) MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ (pořadí země v roce 216 z celkového počtu 163) 2, 1,8 1,6 1,4 71 82 1,2 1,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Pst 1/2009-348 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT Ing. Pavel Křeček Ing. Pavel Křeček p ř e d s e d a Č K A I T autorizovaný inženýr v oborech Městské inženýrství, Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. člen představenstva

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č.

Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. Zápis ze 3. jednání Kulturní komise Rady MČ Praha 7 v roce 2015, konané dne 09.03.2015 od 17:00 do 19:30 h v místnosti č. 221, ÚMČ Praha 7 Seznam členů komise: František Vosecký - předseda PhDr. Richard

Více

Sport v ČR. Jak často se věnujete sportu nebo provozujete pohybové aktivity?

Sport v ČR. Jak často se věnujete sportu nebo provozujete pohybové aktivity? Sport v ČR Exkluzivní internetový průzkum společnosti SANEP byl ve dnech 20. - 30. dubna 2010 proveden na reprezentativním vzorku 14,307 dotázaných ve věkové kategorii 18-69 let. Celkově se průzkumu společnosti

Více

EXTREMISMUS V ČESKÉ REPUBLICE EXTREMISM IN THE CZECH REPUBLIC

EXTREMISMUS V ČESKÉ REPUBLICE EXTREMISM IN THE CZECH REPUBLIC Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor (kombinace): Penitenciární

Více

Co je politický extremismus? ANTITEZE k demokratickému ústavnímu státu --> označení antidemokratických názorů a činností (podle: Backes a Jesse)

Co je politický extremismus? ANTITEZE k demokratickému ústavnímu státu --> označení antidemokratických názorů a činností (podle: Backes a Jesse) Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová Fakulta sociálních studií seminář Politický extremis mus - Masarykova univerzita jsme na něj připraveni? vejvodov@fss.muni.cz CEVRO Institut, 26.4. 2012 Co je politický extremismus?

Více

Literatura 20. století

Literatura 20. století Literatura 20. století celková charakteristika z hlediska historie a literárního vývoje Tvorbu spisovatelů ovlivnily: 1) 1. světová válka (1914 1918) 2) 2. světová válka (1939 1945) 3) studená válka 2.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Extremní pravice v České republice Od skinheadské subkultury k nacionalismu, neonacismu a novým formám

Extremní pravice v České republice Od skinheadské subkultury k nacionalismu, neonacismu a novým formám Extremní pravice v České republice Od skinheadské subkultury k nacionalismu, neonacismu a novým formám Jan Dočkal, David Lebeda 2011 1988 vznik skupiny Orlík (po koncertech docházelo k násilnostiem 1992

Více

Kriminalita v Ústeckém kraji, zejména v sociálně vyloučených lokalitách

Kriminalita v Ústeckém kraji, zejména v sociálně vyloučených lokalitách Kriminalita v Ústeckém kraji, zejména v sociálně vyloučených lokalitách plk. Mgr. Tomáš LANDSFELD ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje 25. září 2012 Vyloučené lokality v ČR 70 60 50 40

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 VY_32_INOVACE_ZSV_1_4_ZIK_02_NACISTICKE_NEMEC

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21

KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO OBECNÍ DŮM TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 OSLAVY 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Obsah KONFERENCE... 1 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE... 5 AKCE PRO ZAMĚSTNANCE SLOVENSKO... 16 OBECNÍ DŮM... 18 TRAMVAJ S LOGEM ŠKODA JS... 21 KONFERENCE Šedesáti letům jaderného

Více

Mezinárodní spolupráce školy

Mezinárodní spolupráce školy Mezinárodní spolupráce školy Ve školním roce 2010 2011 dosáhla naše škola v mezinárodní spolupráci historického úspěchu. Se společným česko polským projektem středních škol Zmizelé a nalézané osudy. Memento

Více

politický systém založený na všeobecné účasti občanů na správě státu

politický systém založený na všeobecné účasti občanů na správě státu Otázka: Demokracie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Eli Demokracie = vláda lidu (z řečtiny demos lid, kratos vláda) politický systém založený na všeobecné účasti občanů na správě státu založena

Více

Právo shromažďovací. Právní úprava a vybraná judikatura

Právo shromažďovací. Právní úprava a vybraná judikatura Právo shromažďovací Právní úprava a vybraná judikatura Právní úprava I. Čl.19 Listiny základních práv a svobod (1) Právo pokojně se shromažďovat je zaručeno. (2) Toto právo lze omezit zákonem v případech

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata + SOCIÁLNÍ HNUTÍ + Sociální hnutí 2 Skupiny lidí nejčastěji neformálně sdružené, které mají společný cíl, jenž chtějí prosadit Systematická kolektivní snaha o žádoucí změnu Decentralizovaná organizační

Více

17. listopad. V této prezentaci se podíváme na jeden z našich významných státních svátků, kterým beze sporu je 17. listopad.

17. listopad. V této prezentaci se podíváme na jeden z našich významných státních svátků, kterým beze sporu je 17. listopad. 17. listopad V této prezentaci se podíváme na jeden z našich významných státních svátků, kterým beze sporu je 17. listopad. Upraveno pro bezkontaktní prezentaci Co pro nás znamená? Státní svátek nemusíme

Více

INFORMACE O PROBLEMATICE EXTREMISMU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2006

INFORMACE O PROBLEMATICE EXTREMISMU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2006 INFORMACE O PROBLEMATICE EXTREMISMU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2006 Praha 2007 Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2006 byla předložena vládě ČR jako samostatná příloha

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Zpráva představuje konsensuální pohled státních orgánů na danou problematiku.

Zpráva představuje konsensuální pohled státních orgánů na danou problematiku. 1. Úvod Zprávu o problematice extremismu na území České republiky (dále jen Zpráva ) připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti. Na její přípravě se dále podíleli zástupci

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení

Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení Stanovy pro Sdružení Ferdinanda Peroutky Občanské sdružení ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek I. 1. Občanské sdružení nese název Sdružení Ferdinanda Peroutky. 2. Sdružení Ferdinanda Peroutky je dobrovolné

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Institut mezioborových studií Brno

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Institut mezioborových studií Brno UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Institut mezioborových studií Brno Vliv rasistické hudby na současnou českou mládež BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš Ph.D. Vypracoval:

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Okresní státní zastupitelství Brno-venkov Polní 41, 608 03 Brno

Okresní státní zastupitelství Brno-venkov Polní 41, 608 03 Brno Doručeno dne: 27. 11. 2012 Okresní státní zastupitelství Brno-venkov Polní 41, 608 03 Brno Okresní soud ZT 280/2009-1511 Brno-venkov O B Ž A L O B A Státní zástupce Okresního státního zastupitelství Brno-venkov

Více