o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Neonacisté v ČR nejaktivnější subjekty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Neonacisté v ČR nejaktivnější subjekty"

Transkript

1 BULLETIN o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice číslo 2 duben 2008 Téma bulletinu Neonacisté v ČR nejaktivnější subjekty Za neonacistické sdružení označujeme takové subjekty, které se buď aktivně sebedefinují jako nacionální socialisty (např. Národní odpor) nebo tato jejich politická orientace vyplývá z jejich programu, veřejných aktivit a personálního složení (Autonomní nacionalisté). Neonacistické subjekty v současné době sdružují přibližně 4000 žen a mužů. Část těchto osob je ochotna se přihlásit k ideologii nacionálního socialismu veřejně na demonstracích a jiných shromážděních. Neonacisté mají řadu tradičních témat, kromě nacionálního socialismu, je to tradičně rasismus, antisemitismus a anticiganismus. Některá uskupení akcentují český patriotismus (Autonomní nacionalisté), naopak některé skupiny (Národní odpor) se v posledních letech ideově orientují směrem k německým neonacistům. Vše je zaštítěno myšlenkou nadřazenosti bílé rasy. Všechna neonacistická uskupení jsou neregistrované neformální skupiny osob. Potřeba sdružovat se v občanském sdružení nebo politické straně je u těchto skupin zpravidla minimální. Vyhýbají se tak právnímu postihu a případnému rozpuštění strany soudem či občanského sdružení ministerstvem vnitra v případě, že by se prokázalo, že jejich cílem je popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, rozněcovat nenávist, nesnášenlivost z těchto důvodů, podněcovat násilí nebo jinak porušovat Ústavu a zákon. Za uvedené projevy lze proto stíhat pouze jednotlivce. Některé z níže zmiňovaných subjektů uvažovali v určité fázi svého vývoje o vstupu do lokální nebo celostátní politiky. Samostatně se jim to nikdy nepodařilo, protože nebyli registrováni jako politická strana. Jednotliví aktivisté tak kandidovali pod záštitou ultrapravicové politické strany Právo a spravedlnost. Neonacisté a rasističtí skinheads jsou častými pachateli rasově a ideologicky motivovaného násilí. Na individuální úrovni jsou schopni napadat osoby jiné barvy pleti, náboženství nebo politického názoru, osoby bez přístřeší nebo příznivce subkultur (punks, techno). Zejména v 90tých letech bylo násilí páchané neonacisty a rasistickými skinheads na denním pořádku. Přibližně od roku 2002 dochází ke statistickému poklesu extremistických trestných činů. Současně však existuje vysoké procento latentní kriminality, tedy počet útoků a napadení, které poškozený neohlásí na policii. Bohemia Hammer Skins Bohemia Hammer Skins (BHS) vznikli v květnu roku 1993 jako česká odnož americké militantní organizace Hammer Skins. Nejaktivnější byli do roku 1997, kdy jejich činnost částečně převzala

2 Blood and Honour. Zpočátku své existence spolupracovali s pražskou organizací pojmenovanou Národní obec fašistická a s občanským sdružením Vlastenecká fronta. Ideologickým programem Bohemia Hammer Skins je nacionální socialismus, rasismus a antisemitismus. BHS svoji činnost soustředili na vydávání rasistických tiskovin, nášivek a hudebních nosičů a pořádání srazů a koncertů vznikající české neonacistické hudební scény. Využívali neznalosti a nezkušenosti státních orgánů, které na počátku devadesátých let nebyly schopné rozpoznat fenomén nastupujícího neonacismu, a umožnily, aby se ČR na určitou dobu stala významným místem střetávání evropských neonacistických aktivistů. I přesto, že organizace utlumila svoji činnost v roce 1996, je pravděpodobné, že její struktura přetrvávala a kontakty udržovala v podstatě v celém spektru ultrapravicového hnutí dále. V roce 2000 BHS zorganizovali nejméně dva koncerty zahraničních kapel a vydali barevný časopis Hammer News. momentálně o její činnosti nejsou žádné zprávy. Blood and Honour Division Bohemia Česká pobočka mezinárodní neonacistické organizace Blood and Honour (BaH) vznikla v první polovině roku 1996 a postupně převzala veškerou činnost po Bohemia Hammer Skins, zejména organizování koncertů a srazů, vydávání audio nosičů s white power hudbou, publikaci tištěných materiálů. BaH se podařilo navázat kontakty se zahraničím a stala se jednou z velmi aktivních divizí celosvětové sítě Blood and honour. Na jimi pořádaných koncertech v letech 1996 až 1999 pravidelně vystupovaly hudební neonacistické skupiny ze zahraničí. BaH byla aktivní především v západních a severních Čechách, a to přibližně do roku 1999, kdy její činnost podstatným způsobem narušila západočeská policie, která u hlavních organizátorů provedla domovní prohlídky. Od jara 1999 do roku 2003 byla BaH Bohemia neaktivní. Návratem na neonacistickou scénu bylo uspořádání koncertu, který se konal v září 2003 v Teplicích. Koncert s názvem Ian Stuart Donaldson Memorial byl pořádán k 10 výročí úmrtí zakladatele Blood and Honour Iana Stuarta, za kterého drželi účastníci minutu ticha. V současné době aktivity dříve realizované pod hlavičkou BaH převzala nová generace aktivistů, kteří většinou vystupují pod hlavičkou organizace Národní odpor. Národní odpor Národní odpor navázal na přelomu roku 1999 na činnost Blood and Honour Praha. Většinu koncertů mezinárodního charakteru zorganizovali bývalí aktivisté BaH Praha, nyní již pod hlavičkou Národního odporu Praha (NOP). Národní odpor (NO) není hierarchicky tvořenou organizací, pracuje na bázi tzv. leaderless resistance (odpor bez vůdce). Znamená to, že v rámci neonacistického hnutí vznikají v jednotlivých regionech samostatné buňky, které vyvíjejí politickou činnost nezávisle, ve prospěch hnutí jako celku. Na teoretické úrovni by princip leaderless resistance měl odbourat vzájemné soupeření o moc a umožnit efektivnější práci celého hnutí a odolnost vůči zásahům policie. V praxi naráží princip leaderless resistance na problém obtížné koordinovatelnosti buněk v okamžiku, kdy hnutí usiluje o to, aby působilo silně a jednotně. Pod hlavičkou NO působí skupiny v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, Jihlavě, Světlé nad Sázavou, Orlové atd. Nejaktivnější pobočky jsou v Praze a na Vysočině. Kolem NO se pohybují pachatelé rasově motivovaných trestných činů a militantní bojůvka Anti- Antifa. NO aktivně komunikuje se zahraničními podobně zaměřenými organizacemi, stojí za většinou koncertů zahraničních kapel na území ČR. Část aktivistů NO se v letech 2001 a 2002 pokoušelo o vstup do politiky, a to jako součást Vlastenecké republikánské strany, následně známé veřejnosti jako Národní sociální blok, nyní jako Pravá alternativa. Národní odpor je hnutí vycházející z tradic nacionálního socialismu, je mu vlastní rasismus, antisemitismus a anticiganismus. Usiluje o kulturně a biologicky čistý národní stát, nezávislý na nadnárodních politických strukturách a koalicích (EU, NATO) Jedinou přijatelnou politickou cestou je pro NO revoluční boj. Ten má své pilíře v neustálém boji s komunismem, v náboru nových členů a tzv. komunitní práci, tj. ve vytváření národně osvobozených zón. Cílem je vytvoření militantního neonacistického hnutí zdola, které bude svou sílu a názory prezentovat na školách, pracovištích a na veřejnosti a které bude jednou schopno uskutečnit národně sociální revoluci. Boj v ulicích vedený NO proti osobám jiné barvy pleti a proti jejich politickým odpůrcům eskaloval v Praze v letech , následně se násilné střety vyvolané aktivisty NO přesunuly do regionů. V současnosti představují aktivisté NO nebez-

3 pečí především v menších městech (např. Světlá nad Sázavou, Jihlava, Havlíčkův Brod). Každoročně NO pořádá několik demonstrací a organizuje koncerty, většinou jako soukromé oslavy. Aktivisté NO provozují webové stránky Národní korporativismus Uskupení Národní korporativismus konstituovalo v roce 2004, původně pod názvem Společnost korporativního směru vyššího vývoje (SKSVV). K prvnímu významnému veřejnému vystoupení SKSVV došlo na demonstraci neonacistického Národního odporu (NO) v Brně v roce 2005, kdy místo předseda uskupení uvedl, že některé skupiny obyvatel by měly být na základě rozhodnutí soudu sterilizovány, rodičům dětí s postižením by neměli být vypláceny dávky státní pomoci a veškerou zdravotní péči by měli hradit ze svého. V létě 2005 se SKSVV transformovala v neoficiální politické sdružení Národní korporativismus. Skupina sama sebe označuje jako vlastenecky smýšlející aktivisty, kterým není lhostejný osud ČR země. V určitých směrech lze NK považovat za neofašisty. K ideologii fašismu odkazují již svým názvem, stejně jako veřejnou podporou diktátorů Franka a Pinocheta. Politicky se NK od počátku pohybovali mezi ultrapravicovými skupinami. Zpočátku měli NK blízko nacionalistickému občanskému sdružení Vlastenecká fronta, v posledním roce je znát příklon k aktivistům z řad neonacistického Národního odporu. Vzájemně se podporují, navštěvují společné akce, vystupovali na společných demonstracích. Bývalý předseda publikuje jak na stránkách nacionalistů cz.altermedia.info tak i u neonacistů Autonomní nacionalisté : Uskupení Autonomní nacionalisté vzniklo v roce 2007, kdy navázalo na činnost Nacionalistů Kladno (vznik 2005). Koncept autonomního nacionalismu byl přejat z Německa, kde vznikl zhruba kolem roku 2002 a je reprezentován především osobou Christiana Worcha. Čeští autonomní nacionalisté jsou podle svých slov svobodní a nezávislí, odmítají centrální řízení, protože je nepružné a zranitelné vůči zásahu zvenčí a preferují členění na lokální skupiny, které budou vytvářet vlastní politickou činnost a reprezentovat se samostatně. Jednotlivé skupiny mezi sebou spolupracují, ale ne natolik, aby zásah proti jedné skupině paralyzoval hnutí jako celek. Společně pak lokální skupiny pořádají veřejné a soukromé akce, vytvářejí a aktualizují webové stránky. Nacionalismus chápou Autonomní nacionalisté jako boj za národ a jeho práva na vůdčí roli při řízení této země. Současně se však nebrání spolupráci s původními evropskými národy. Národ je podle Autonomních nacionalistů skupina lidí se společnými tradicemi, historií, etnicitou a jazykem. Autonomní nacionalisté kromě nacionalistů sdružují i národní socialisty a spolupracují se skupinami Anti-Antifa. Vytvářejí monitoring svých ideologických odpůrců, které následně napadají. Autonomní nacionalisté jsou aktivní především ve Středočeském kraji, na Svitavsku, Zlínsku a v Severních Čechách. Mezi jeho čelní představitele patří Jiří Bunda a Michal Glas. Monitoring akcí za leden únor 2008: Krnov (Bruntálsko): Vzpomínkový pochod pravicových radikálů s loučemi Zhruba 100 pravicových radikálů dorazilo do Krnova na Bruntálsku. Společně si připomenuli smrt dvou krnovských ultrapravicových radikálů, devětadvacetiletého Aleše Marečka a o čtyři roky staršího Davida Friedela. Nahlášený pietní akce podle policie uspořádali lidí z okruhu neonacistického Národní odporu. Na akci zvali i webové stránky této neonacistické organizace. Krátce po hodině se kamarádi zesnulých vydali na pochod městem. V čele průvodu nesli smuteční věnce s černými prapory a většina z nich nesla zapálenou pochodeň. Ohlášená trasa pietního pochodu byla od autobusového nádraží ke Slezskému domu, Prioru a na náměstí. Tam pořadatelé přednesli projev, v němž zavzpomínali na své zemřelé kamarády. Řečník přítomné účastníky oslovil kamarády a nacionální socialisty. V projevu zazněli oslavné věty na předešlé aktivity zahynulých soukmenovců a například k Davidovi Riedlovi pronesl toto : V srdci měl plno ideálů a vzorů. Rád bych jeho vzory jmenoval, ale po pronesení jejich jmen by systém oka-

4 mžitě zasáhl a obvinil z oblíbených paragrafů. Po přečteném projevu se následně vydali na krnovský hřbitov, kde položili věnce u hrobu jednoho z nich. Městem pochodovali bez skandování hesel a celá akce v Krnově skončila okolo 18:00. Část účastníků se pak přesunula připraveným autobusem do Zátoru, kde je pochován druhý tragicky zemřelý. Policie je doprovázela a okolo 19:45 akce skončila i tam. Podle sdělení tiskové mluvčí Policie Tuškové se akce obešla bez jakýchkoliv problémů Budapešt( Maďarsko): Setkání Blood and honour divizí z celé Evropy k uctění vojáků wehrmachtu a jednotek SS: Den cti v Budapešti dne V sobotu dne 9. února 2008 se již po několikáté konalo na náměstí Náměstí hrdinů / Hősök teré/ v Budapešti uskutečnilo vzpomínkové shromáždění u příležitosti obléhání hlavního města Maďarska v únoru 1945 před Rudou armádou. Pietní akce organizovaná legální neonacistickou organizací Blood and honour/ Krev a čest / je nazývána Den cti. Toto jedno z nevětších setkání neonacistů v Evropě připomíná památku padlých obránců města Budapešt z řad wehrmachtu, Waffen SS či jednotek Šípových křížů. Akce se koná tradičně již od roku 1997 a má rok od roku více účastníků. Letos se akce zúčastnilo okolo 1100 neonacistů z Maďarska, Německa, Slovinska, Chorvatska, Slovenska, Švýcarska, Anglie, Bulharska, Polska a nechyběli ani zástupci z českého Národního odporu. Neonacistů z Čech a Moravy bylo oproti roku minulém méně, ale i tak jich bylo zhruba 30. Vzpomínkovou akci začali pořadatelé za doprovodu bubnů při nichž v čele šli dva neonacisté oblečeni do uniforem wehrmachtu. Za nimi pak následovali jednotlivé delegace zastupující neonacistické organizace z celé Evropy. Většina z nich nesla smuteční věnce nebo květiny. Okolo Náměstí hrdinů byli umístěny kovové zátarasy, na kterých vyvěsili jednotlivé evropské divize Blood and honour svoje vlajky a transparenty, kamaradschafty z Německa s textem například Sláva a čest wehrmachtu. Nad celým prostranstvím vlály desítky červenobílých praporů, včetně praporů v barvách schwarzweiss-rot, jež jsou považovány za symbol německého nacionálního socialismu. Pietní akci zahájil krátkým projevem šéf maďarské Blood and honour Illés Elek Zsolt za jehož zády byl zavěšen transparent s portrétem německého vojáka a mottem pietního shromáždění Hrdinové Evropy. Na akci se vystřídalo mnoho řečníků především z maďarské divize Blood and Honour, ale i zástupce anglické Blood and honour Stephen Swiny Swinfen, za německou Národně demokratickou stranu Německa NPD Eckart Braeuniger, dále Robin Liebers z mládežnické organizace Junge Nationaldemokraten, za španělské fašisty z organizace Democracia National přednesl projev Luis Munoz a další. Po skončení projevů začalo za neustálého bubnování kladení kytic a věnců k improvizovanému pomníku Neznámého vojína. Za Národní odpor položili věnec Tomáš Kebza a Richard Lang. Na stuhách věnce bylo napsáno True heroes never die a Národní odpor. Na konci akce se z reproduktorů ozvala nejdříve maďarská státní hymna a nakonec melodie německé hymny se starým textem Deutschland, Deutschland über alles Drážďany Německo : Pietní průvod německých neonacistů k vybombardování Drážďan Každoročně v saských Dráždanech a stejně tomu bylo i letos v sobotu 16.února 2008 se konal smuteční pochod přívrženců krajně pravicové Junge Landsmannschaft Ostdeutschland /JLO/ a Nationaldemokratische Partei Deutschlands /NPD/. Účastníci shromáždění přišli uctít památku zemřelých civilistů, kteří zahynuli při spojeneckém bombardování britských a amerických bombardérů z 13. února Celkový počet účastníků je odhadován okolo 5 000, protidemonstrantů bylo asi z řad antifašistů a občanů Drážďan. Ohlašovatelem shromáždění je krajanský spolek mládeže východního Německa / JLO/, ale fakticky celá demonstrace je pevně v rukou neonacistů z řad NPD. Pochod pravidelně bývá setkáním s největší účastí přívrženců z okruhu neonacistické NPD a zároveň i největší demonstrací neonacistů v Evropě. Cílem akce je nejenom připomenout oběti, ale revize počtu civilních obětí. Podle historiků v Drážďanech zahynulo při spojeneckých náletech kolem lidí, v naprosté většině civilistů. Němečtí revizionisté

5 v čele s popíračem holocaustu Davidem Irvingem toto číslo nadsazují a hovoří o počtu mezi Letos byli na pochodu vidět transparenty, které již hovořili o obětech. Letošní rok zavítali do Dráždan i neonacisté z České republiky. Po pochodu za Rudolfa Hesse v bavorského Wunsiedelu z roku 2004 to byla akce s největší účastí. Letos se jich sjelo zhruba 80 se specielně vyhotoveným transparentem na kterém bylo potištěn text : Allierter Bombenholocaust der deutschen und tschechischen Städte a odkaz na www. odpor.org. Text v češtině znamená Spojenecký bombový holocaust německých a českých měst. Tento transparent v německém jazyce byl zhotoven přímo za účelem propagace organizace Národní odpor. Aktivisté z této nejaktivnější neonacistické organizace v Čechách a na Moravě se již delší dobu snaží protlačit k řečnickému pultíku na mezinárodních neonacistických akcích, ale stále bez úspěchu. Vzhledem k vysoké účasti by mohli v příštích měsících či letech konečně být pozváni a sklidit tak vytrvalou aktivitu na mezinárodních srazech. Pochod Drážďanama, který trval přes 5 hodin vyvrcholili projevem zemského předsedy Meklenburska a Pomořanska NPD Uda Pastörse. Jeho fanatický projev sklidil úspěch a bouřlivý aplaus v již prořídlých řadách mladých neonacistů. Pastörs zvolal na konci svého projevu, že za zlo na nevinných civilistech, jako nejhorším zlu války všech dob, nese britský ministerský předseda sir Winston Churchill Praha Shromáždění pravicových radikálů na podporu Srbska proti nezávislosti Kosova Akce začala na Palackého náměstí v hod. Účast zhruba 200 pravicových radikálů sympatizujících se spolky a politickými stranami od Autonomních nacionalistů střední Čechy, Dělnické strany přes slovenské fašisty ze Slovenské Pospolitosti. Průvod se vydal ulicemi Prahy přes Palackého most až na náměstí Kinských, kde Jiřího Bunda z Autonomních nacionalistou umožnil přednést tři projevy zástupkyni neonacistické organizace Resistence woman unity / RWU/, předsedovi Tomášovi Vandasovi z Dělnické strany a zástupci Slovenské pospolitosti. Účastníci nesli srbské vlajky a transparenty s nápisy Kosovo je a bylo srbské, Kosovo je srbsko. Většina též při pochodu skandovala hesla Kosovo je Srbsko, Srbija nebo USA, Izrael, táhněte do pekel. Podobné akce se konali po celé Evropě a další akce se plánují i v dalších dnech. BULLETIN o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Tento materiál vznikl v rámci informační kampaně NEOnácek Chcete ho?, kterou vede společnost Člověk v tísni. Kampaň je financována z prostředků Evropské komise. K vytvoření tohoto díla byly užity materiály z archivu občanského sdružení Tolerance a občanská společnost projekt MONITORING.

Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2005

Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2005 Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2005 Praha 2006 Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2005 byla předložena vládě ČR jako samostatná příloha

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Pst 1/2009-348 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

ZPRÁVA O EXTREMISMU A PROJEVECH RASISMU A XENOFOBIE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011, VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ KONCEPCE BOJE PROTI EXTREMISMU PRO ROK

ZPRÁVA O EXTREMISMU A PROJEVECH RASISMU A XENOFOBIE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011, VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ KONCEPCE BOJE PROTI EXTREMISMU PRO ROK ZPRÁVA O EXTREMISMU A PROJEVECH RASISMU A XENOFOBIE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011, VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ KONCEPCE BOJE PROTI EXTREMISMU PRO ROK 2011 A KONCEPCE BOJE PROTI EXTREMISMU PRO ROK 2012 Ministerstvo

Více

III. ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY. Strategie boje proti extremismu

III. ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY. Strategie boje proti extremismu III. ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY Strategie boje proti extremismu PRAHA 2009 OBSAH I. Problematika extremismu na území České republiky v roce 2008 1 1. Úvod 1 2. Extremismus na území ČR v roce 2008 1 2.1

Více

I. ZPRÁVA O PROBLEMATICE EXTREMISMU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010

I. ZPRÁVA O PROBLEMATICE EXTREMISMU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010 I. ZPRÁVA O PROBLEMATICE EXTREMISMU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010 1. Úvod Zpráva o problematice extremismu na území ČR v roce 2010 (dále jen Zpráva ) je předkládána spolu s vyhodnocením Koncepce

Více

Zpráva představuje konsensuální pohled státních orgánů na danou problematiku.

Zpráva představuje konsensuální pohled státních orgánů na danou problematiku. 1. Úvod Zprávu o problematice extremismu na území České republiky (dále jen Zpráva ) připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti. Na její přípravě se dále podíleli zástupci

Více

HROZBY EXTREMISMU. Václav Zeman

HROZBY EXTREMISMU. Václav Zeman HROZBY EXTREMISMU Václav Zeman Obsah Úvodem... 3 1. Základní pojmy... 4 Extrémně pravicové ideologie:... 12 Extrémně levicové ideologie:... 19 Subkultury:... 22 2. Symbolika extremistických skupin... 25

Více

Extremní pravice v České republice Od skinheadské subkultury k nacionalismu, neonacismu a novým formám

Extremní pravice v České republice Od skinheadské subkultury k nacionalismu, neonacismu a novým formám Extremní pravice v České republice Od skinheadské subkultury k nacionalismu, neonacismu a novým formám Jan Dočkal 2015 Extremismus Jakákoli ideologie či politické uskupení nepřátelské demokracii a ústavě.

Více

Symbolika extremistických hnutí David Lebeda, Dana Gabaľová

Symbolika extremistických hnutí David Lebeda, Dana Gabaľová Symbolika extremistických hnutí David Lebeda, Dana Gabaľová Od pradávna lidé využívají symbolů pro vyjádření názorů, postojů, nálady, jako symbol příslušnosti ke skupině, projev přátelství nebo nepřátelství.

Více

Neonacismus v Èeské republice

Neonacismus v Èeské republice Neonacistické organizace Neonacistická větev skinheadského hnutí se v České republice vyprofilovala nedlouho po sametové revoluci. Již za totality zde existovalo několik desítek skinheadů, ti však byli

Více

Do v e d u t o p o c h o p i t?

Do v e d u t o p o c h o p i t? Do v e d u t o p o c h o p i t? hrozby neonacismu Va r i a n t y, Čl o v ě k v t í s n i, o. p. s., 2008 Tiráž Kolektiv autorů: Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu Varianty, Člověk v tísni, o. p. s.

Více

Časopis Antifašistické akce srpen 2002 číslo 6 cena - 15 Kč

Časopis Antifašistické akce srpen 2002 číslo 6 cena - 15 Kč Časopis Antifašistické akce srpen 2002 číslo 6 cena - 15 Kč Slovo fašismus vzniklo z latinského fascio -svazovat, fascis -svazek. Jeho pojetí jedince ve vztahu k celku se objevilo již u Aristotela, a to

Více

STÍNOVÁ ZPRÁVA ENAR 2008

STÍNOVÁ ZPRÁVA ENAR 2008 STÍNOVÁ ZPRÁVA ENAR 2008 Rasismus v České republice Gwendolyn Albert Pavla Redlová I. Shrnutí V roce 2008 se prohlubovaly negativní trendy, které jsme zaznamenali ve Stínových zprávách z let 2006 a 2007.

Více

hrozby neonacismu příležitosti demokracie aktualizace příručky Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu programu Varianty společnosti Člověk v tísni

hrozby neonacismu příležitosti demokracie aktualizace příručky Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu programu Varianty společnosti Člověk v tísni hrozby neonacismu příležitosti demokracie aktualizace příručky Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu programu Varianty společnosti Člověk v tísni Asi-milovaní, o. s., 2009 hrozby neonacismu příležitosti

Více

Krajněpravicové politické strany v zemích V4: historie a současnost

Krajněpravicové politické strany v zemích V4: historie a současnost Krajněpravicové politické strany v zemích V4: historie a současnost Josef Smolík 1 Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Brno Right-Wing Political Parties in V4 Countries: History and Present.

Více

VLÁDA PADLA! Kuba - jaká je pozice socialismu? více na straně 10! Přináší Obama skutečnou změnu? čtěte na stranách 8 a 9! www.revo.cz.

VLÁDA PADLA! Kuba - jaká je pozice socialismu? více na straně 10! Přináší Obama skutečnou změnu? čtěte na stranách 8 a 9! www.revo.cz. Číslo 42 - Duben 2009 www.revo.cz.tc časopis NEZÁVISLÉ ORGANIZACE MLÁDEŽE REVO Přináší Obama skutečnou změnu? čtěte na stranách 8 a 9! Kuba - jaká je pozice socialismu? více na straně 10! VLÁDA PADLA!

Více

III. 8. a 9. PERIODICKÁ ZPRÁVA o plnění závazků plynoucích z mezinárodní úmluvy O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

III. 8. a 9. PERIODICKÁ ZPRÁVA o plnění závazků plynoucích z mezinárodní úmluvy O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE III. 8. a 9. PERIODICKÁ ZPRÁVA o plnění závazků plynoucích z mezinárodní úmluvy O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 1 OBSAH I. OBECNÁ ČÁST...3 II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST...4 Článek 2...4 Článek 3...10

Více

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ NAMÍŘENÁ PROTI EXTREMISMU VE VYBRANÝCH ZEMÍCH

LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ NAMÍŘENÁ PROTI EXTREMISMU VE VYBRANÝCH ZEMÍCH LEGISLATIVNÍ OPATŘENÍ NAMÍŘENÁ PROTI EXTREMISMU VE VYBRANÝCH ZEMÍCH Mgr. et Mgr. Hana Veselá JUDr. Jan Pulda, LL.M Studie č. 5.296 červen 2010 PI 5.296 2 Obsah: OPATŘENÍ PROTI EXTREMISMU (MGR. ET MGR.

Více

Základní ideové zdroje současné krajní pravice v ČR 1,2

Základní ideové zdroje současné krajní pravice v ČR 1,2 Základní ideové zdroje současné krajní pravice v ČR 1,2 Josef Smolík Petra Vejvodová 3 Oddělení bezpečnostních a strategických studií, Katedra politologie, Masarykova univerzita, Brno The Basic Ideas of

Více

Anekdota v boji proti fašismu 23

Anekdota v boji proti fašismu 23 08 10 Anekdota v boji proti fašismu 23 36 Street ART téma: Obsah velká / editorial nazi vykrádačka / tiráž Obsah Téma čísla - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Velká nazi vykrádačka 03 NS antikapitalismus

Více

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE

5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE 5. PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM RASOVÉ DISKRIMINACE OBSAH odstavec strana Obecná část 1-7 3 Demografické složení populace 1-7 3 Přehled menšin 1-2 3 Cizinci

Více

ČASOPIS NEZÁVISLÉ REVOLUČNÍ MLÁDEŽE

ČASOPIS NEZÁVISLÉ REVOLUČNÍ MLÁDEŽE Číslo 36. Listopad 2007 www.revo.cz.tc Kolik utrácí Putinovo Rusko za zbraně? čtěte na straně 6... ČASOPIS NEZÁVISLÉ REVOLUČNÍ MLÁDEŽE Exkluzivní rozhovor s Janem Neoralem pouze pro Revo - strana 4...

Více

MONSTRUM. Solidarita. Nechceme zde. Neexistuje zlá raketa a hodný radar. Moc v našich rukou str. 7-8. Prohlášení iniciativy,,jsme občané" V ÈÍSLE:

MONSTRUM. Solidarita. Nechceme zde. Neexistuje zlá raketa a hodný radar. Moc v našich rukou str. 7-8. Prohlášení iniciativy,,jsme občané V ÈÍSLE: ÚNOR 2007 CENA 10 KÈ - SOLIDÁRNÍ CENA 15 KÈ Ne PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU ÈÍSLO 9 V ÈÍSLE: radaru str. 2-3 Moc v našich rukou str. 7-8 Prohlášení iniciativy,,jsme občané" s. 10-11 Neexistuje

Více

casopis.akce@anarchismus.org TIRÁŽ ČASOPIS ANTIFAŠISTICKÉ AKCE ČÍSLO 11 SRPEN 2005 OBSAH + EDITORIAL + PROHLÁŠENÍ + REKLAMKA

casopis.akce@anarchismus.org TIRÁŽ ČASOPIS ANTIFAŠISTICKÉ AKCE ČÍSLO 11 SRPEN 2005 OBSAH + EDITORIAL + PROHLÁŠENÍ + REKLAMKA ČASOPIS ANTIFAŠISTICKÉ AKCE ČÍSLO 11 SRPEN 2005 OBSAH + EDITORIAL + PROHLÁŠENÍ + REKLAMKA Obsah Obsah 02 Editorial_(redakce) 02 Prohlášení Gender_(fas) 02 Tiráž 02 (TÉMA: PAPEŽOVÉ) 03-06 Jiná zpráva o

Více

Výroční zpráva za rok 2008 Ústav pro studium totalitních režimů

Výroční zpráva za rok 2008 Ústav pro studium totalitních režimů Výroční zpráva za rok 2008 Ústav pro studium totalitních režimů 1 2 Výrocní zpráva za rok 2008 Ústav pro studium totalitních režimu Obsah Úvodní slovo předsedkyně Rady Ústavu...7 Úvodní slovo ředitele

Více

Politické okolnosti 17. 11. 1989

Politické okolnosti 17. 11. 1989 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Politické okolnosti 17. 11. 1989 BAKALÁŘSKÁ

Více

Vyhnání _vysídlení odsun?

Vyhnání _vysídlení odsun? studentská konference Vyhnání _vysídlení odsun? VIII. ročník studentské konference Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě Porubě 26 / 27 / 3 / 2013 Tato konference se koná v rámci projektu Moderní dějiny do

Více

Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014

Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014 Odbor bezpečnostní politiky Praha 15. dubna 2014 Počet listů: 7 Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény v 1. čtvrtletí roku 2014...

Více

TRADIČNÍ MENŠINY A CIZINCI V ČR

TRADIČNÍ MENŠINY A CIZINCI V ČR TRADIČNÍ MENŠINY A CIZINCI V ČR JÓZEF SZYMECZEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více