o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Neonacisté v ČR nejaktivnější subjekty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Neonacisté v ČR nejaktivnější subjekty"

Transkript

1 BULLETIN o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice číslo 2 duben 2008 Téma bulletinu Neonacisté v ČR nejaktivnější subjekty Za neonacistické sdružení označujeme takové subjekty, které se buď aktivně sebedefinují jako nacionální socialisty (např. Národní odpor) nebo tato jejich politická orientace vyplývá z jejich programu, veřejných aktivit a personálního složení (Autonomní nacionalisté). Neonacistické subjekty v současné době sdružují přibližně 4000 žen a mužů. Část těchto osob je ochotna se přihlásit k ideologii nacionálního socialismu veřejně na demonstracích a jiných shromážděních. Neonacisté mají řadu tradičních témat, kromě nacionálního socialismu, je to tradičně rasismus, antisemitismus a anticiganismus. Některá uskupení akcentují český patriotismus (Autonomní nacionalisté), naopak některé skupiny (Národní odpor) se v posledních letech ideově orientují směrem k německým neonacistům. Vše je zaštítěno myšlenkou nadřazenosti bílé rasy. Všechna neonacistická uskupení jsou neregistrované neformální skupiny osob. Potřeba sdružovat se v občanském sdružení nebo politické straně je u těchto skupin zpravidla minimální. Vyhýbají se tak právnímu postihu a případnému rozpuštění strany soudem či občanského sdružení ministerstvem vnitra v případě, že by se prokázalo, že jejich cílem je popírat nebo omezovat osobní, politická nebo jiná práva občanů pro jejich národnost, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, rozněcovat nenávist, nesnášenlivost z těchto důvodů, podněcovat násilí nebo jinak porušovat Ústavu a zákon. Za uvedené projevy lze proto stíhat pouze jednotlivce. Některé z níže zmiňovaných subjektů uvažovali v určité fázi svého vývoje o vstupu do lokální nebo celostátní politiky. Samostatně se jim to nikdy nepodařilo, protože nebyli registrováni jako politická strana. Jednotliví aktivisté tak kandidovali pod záštitou ultrapravicové politické strany Právo a spravedlnost. Neonacisté a rasističtí skinheads jsou častými pachateli rasově a ideologicky motivovaného násilí. Na individuální úrovni jsou schopni napadat osoby jiné barvy pleti, náboženství nebo politického názoru, osoby bez přístřeší nebo příznivce subkultur (punks, techno). Zejména v 90tých letech bylo násilí páchané neonacisty a rasistickými skinheads na denním pořádku. Přibližně od roku 2002 dochází ke statistickému poklesu extremistických trestných činů. Současně však existuje vysoké procento latentní kriminality, tedy počet útoků a napadení, které poškozený neohlásí na policii. Bohemia Hammer Skins Bohemia Hammer Skins (BHS) vznikli v květnu roku 1993 jako česká odnož americké militantní organizace Hammer Skins. Nejaktivnější byli do roku 1997, kdy jejich činnost částečně převzala

2 Blood and Honour. Zpočátku své existence spolupracovali s pražskou organizací pojmenovanou Národní obec fašistická a s občanským sdružením Vlastenecká fronta. Ideologickým programem Bohemia Hammer Skins je nacionální socialismus, rasismus a antisemitismus. BHS svoji činnost soustředili na vydávání rasistických tiskovin, nášivek a hudebních nosičů a pořádání srazů a koncertů vznikající české neonacistické hudební scény. Využívali neznalosti a nezkušenosti státních orgánů, které na počátku devadesátých let nebyly schopné rozpoznat fenomén nastupujícího neonacismu, a umožnily, aby se ČR na určitou dobu stala významným místem střetávání evropských neonacistických aktivistů. I přesto, že organizace utlumila svoji činnost v roce 1996, je pravděpodobné, že její struktura přetrvávala a kontakty udržovala v podstatě v celém spektru ultrapravicového hnutí dále. V roce 2000 BHS zorganizovali nejméně dva koncerty zahraničních kapel a vydali barevný časopis Hammer News. momentálně o její činnosti nejsou žádné zprávy. Blood and Honour Division Bohemia Česká pobočka mezinárodní neonacistické organizace Blood and Honour (BaH) vznikla v první polovině roku 1996 a postupně převzala veškerou činnost po Bohemia Hammer Skins, zejména organizování koncertů a srazů, vydávání audio nosičů s white power hudbou, publikaci tištěných materiálů. BaH se podařilo navázat kontakty se zahraničím a stala se jednou z velmi aktivních divizí celosvětové sítě Blood and honour. Na jimi pořádaných koncertech v letech 1996 až 1999 pravidelně vystupovaly hudební neonacistické skupiny ze zahraničí. BaH byla aktivní především v západních a severních Čechách, a to přibližně do roku 1999, kdy její činnost podstatným způsobem narušila západočeská policie, která u hlavních organizátorů provedla domovní prohlídky. Od jara 1999 do roku 2003 byla BaH Bohemia neaktivní. Návratem na neonacistickou scénu bylo uspořádání koncertu, který se konal v září 2003 v Teplicích. Koncert s názvem Ian Stuart Donaldson Memorial byl pořádán k 10 výročí úmrtí zakladatele Blood and Honour Iana Stuarta, za kterého drželi účastníci minutu ticha. V současné době aktivity dříve realizované pod hlavičkou BaH převzala nová generace aktivistů, kteří většinou vystupují pod hlavičkou organizace Národní odpor. Národní odpor Národní odpor navázal na přelomu roku 1999 na činnost Blood and Honour Praha. Většinu koncertů mezinárodního charakteru zorganizovali bývalí aktivisté BaH Praha, nyní již pod hlavičkou Národního odporu Praha (NOP). Národní odpor (NO) není hierarchicky tvořenou organizací, pracuje na bázi tzv. leaderless resistance (odpor bez vůdce). Znamená to, že v rámci neonacistického hnutí vznikají v jednotlivých regionech samostatné buňky, které vyvíjejí politickou činnost nezávisle, ve prospěch hnutí jako celku. Na teoretické úrovni by princip leaderless resistance měl odbourat vzájemné soupeření o moc a umožnit efektivnější práci celého hnutí a odolnost vůči zásahům policie. V praxi naráží princip leaderless resistance na problém obtížné koordinovatelnosti buněk v okamžiku, kdy hnutí usiluje o to, aby působilo silně a jednotně. Pod hlavičkou NO působí skupiny v Praze, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích, Jihlavě, Světlé nad Sázavou, Orlové atd. Nejaktivnější pobočky jsou v Praze a na Vysočině. Kolem NO se pohybují pachatelé rasově motivovaných trestných činů a militantní bojůvka Anti- Antifa. NO aktivně komunikuje se zahraničními podobně zaměřenými organizacemi, stojí za většinou koncertů zahraničních kapel na území ČR. Část aktivistů NO se v letech 2001 a 2002 pokoušelo o vstup do politiky, a to jako součást Vlastenecké republikánské strany, následně známé veřejnosti jako Národní sociální blok, nyní jako Pravá alternativa. Národní odpor je hnutí vycházející z tradic nacionálního socialismu, je mu vlastní rasismus, antisemitismus a anticiganismus. Usiluje o kulturně a biologicky čistý národní stát, nezávislý na nadnárodních politických strukturách a koalicích (EU, NATO) Jedinou přijatelnou politickou cestou je pro NO revoluční boj. Ten má své pilíře v neustálém boji s komunismem, v náboru nových členů a tzv. komunitní práci, tj. ve vytváření národně osvobozených zón. Cílem je vytvoření militantního neonacistického hnutí zdola, které bude svou sílu a názory prezentovat na školách, pracovištích a na veřejnosti a které bude jednou schopno uskutečnit národně sociální revoluci. Boj v ulicích vedený NO proti osobám jiné barvy pleti a proti jejich politickým odpůrcům eskaloval v Praze v letech , následně se násilné střety vyvolané aktivisty NO přesunuly do regionů. V současnosti představují aktivisté NO nebez-

3 pečí především v menších městech (např. Světlá nad Sázavou, Jihlava, Havlíčkův Brod). Každoročně NO pořádá několik demonstrací a organizuje koncerty, většinou jako soukromé oslavy. Aktivisté NO provozují webové stránky Národní korporativismus Uskupení Národní korporativismus konstituovalo v roce 2004, původně pod názvem Společnost korporativního směru vyššího vývoje (SKSVV). K prvnímu významnému veřejnému vystoupení SKSVV došlo na demonstraci neonacistického Národního odporu (NO) v Brně v roce 2005, kdy místo předseda uskupení uvedl, že některé skupiny obyvatel by měly být na základě rozhodnutí soudu sterilizovány, rodičům dětí s postižením by neměli být vypláceny dávky státní pomoci a veškerou zdravotní péči by měli hradit ze svého. V létě 2005 se SKSVV transformovala v neoficiální politické sdružení Národní korporativismus. Skupina sama sebe označuje jako vlastenecky smýšlející aktivisty, kterým není lhostejný osud ČR země. V určitých směrech lze NK považovat za neofašisty. K ideologii fašismu odkazují již svým názvem, stejně jako veřejnou podporou diktátorů Franka a Pinocheta. Politicky se NK od počátku pohybovali mezi ultrapravicovými skupinami. Zpočátku měli NK blízko nacionalistickému občanskému sdružení Vlastenecká fronta, v posledním roce je znát příklon k aktivistům z řad neonacistického Národního odporu. Vzájemně se podporují, navštěvují společné akce, vystupovali na společných demonstracích. Bývalý předseda publikuje jak na stránkách nacionalistů cz.altermedia.info tak i u neonacistů Autonomní nacionalisté : Uskupení Autonomní nacionalisté vzniklo v roce 2007, kdy navázalo na činnost Nacionalistů Kladno (vznik 2005). Koncept autonomního nacionalismu byl přejat z Německa, kde vznikl zhruba kolem roku 2002 a je reprezentován především osobou Christiana Worcha. Čeští autonomní nacionalisté jsou podle svých slov svobodní a nezávislí, odmítají centrální řízení, protože je nepružné a zranitelné vůči zásahu zvenčí a preferují členění na lokální skupiny, které budou vytvářet vlastní politickou činnost a reprezentovat se samostatně. Jednotlivé skupiny mezi sebou spolupracují, ale ne natolik, aby zásah proti jedné skupině paralyzoval hnutí jako celek. Společně pak lokální skupiny pořádají veřejné a soukromé akce, vytvářejí a aktualizují webové stránky. Nacionalismus chápou Autonomní nacionalisté jako boj za národ a jeho práva na vůdčí roli při řízení této země. Současně se však nebrání spolupráci s původními evropskými národy. Národ je podle Autonomních nacionalistů skupina lidí se společnými tradicemi, historií, etnicitou a jazykem. Autonomní nacionalisté kromě nacionalistů sdružují i národní socialisty a spolupracují se skupinami Anti-Antifa. Vytvářejí monitoring svých ideologických odpůrců, které následně napadají. Autonomní nacionalisté jsou aktivní především ve Středočeském kraji, na Svitavsku, Zlínsku a v Severních Čechách. Mezi jeho čelní představitele patří Jiří Bunda a Michal Glas. Monitoring akcí za leden únor 2008: Krnov (Bruntálsko): Vzpomínkový pochod pravicových radikálů s loučemi Zhruba 100 pravicových radikálů dorazilo do Krnova na Bruntálsku. Společně si připomenuli smrt dvou krnovských ultrapravicových radikálů, devětadvacetiletého Aleše Marečka a o čtyři roky staršího Davida Friedela. Nahlášený pietní akce podle policie uspořádali lidí z okruhu neonacistického Národní odporu. Na akci zvali i webové stránky této neonacistické organizace. Krátce po hodině se kamarádi zesnulých vydali na pochod městem. V čele průvodu nesli smuteční věnce s černými prapory a většina z nich nesla zapálenou pochodeň. Ohlášená trasa pietního pochodu byla od autobusového nádraží ke Slezskému domu, Prioru a na náměstí. Tam pořadatelé přednesli projev, v němž zavzpomínali na své zemřelé kamarády. Řečník přítomné účastníky oslovil kamarády a nacionální socialisty. V projevu zazněli oslavné věty na předešlé aktivity zahynulých soukmenovců a například k Davidovi Riedlovi pronesl toto : V srdci měl plno ideálů a vzorů. Rád bych jeho vzory jmenoval, ale po pronesení jejich jmen by systém oka-

4 mžitě zasáhl a obvinil z oblíbených paragrafů. Po přečteném projevu se následně vydali na krnovský hřbitov, kde položili věnce u hrobu jednoho z nich. Městem pochodovali bez skandování hesel a celá akce v Krnově skončila okolo 18:00. Část účastníků se pak přesunula připraveným autobusem do Zátoru, kde je pochován druhý tragicky zemřelý. Policie je doprovázela a okolo 19:45 akce skončila i tam. Podle sdělení tiskové mluvčí Policie Tuškové se akce obešla bez jakýchkoliv problémů Budapešt( Maďarsko): Setkání Blood and honour divizí z celé Evropy k uctění vojáků wehrmachtu a jednotek SS: Den cti v Budapešti dne V sobotu dne 9. února 2008 se již po několikáté konalo na náměstí Náměstí hrdinů / Hősök teré/ v Budapešti uskutečnilo vzpomínkové shromáždění u příležitosti obléhání hlavního města Maďarska v únoru 1945 před Rudou armádou. Pietní akce organizovaná legální neonacistickou organizací Blood and honour/ Krev a čest / je nazývána Den cti. Toto jedno z nevětších setkání neonacistů v Evropě připomíná památku padlých obránců města Budapešt z řad wehrmachtu, Waffen SS či jednotek Šípových křížů. Akce se koná tradičně již od roku 1997 a má rok od roku více účastníků. Letos se akce zúčastnilo okolo 1100 neonacistů z Maďarska, Německa, Slovinska, Chorvatska, Slovenska, Švýcarska, Anglie, Bulharska, Polska a nechyběli ani zástupci z českého Národního odporu. Neonacistů z Čech a Moravy bylo oproti roku minulém méně, ale i tak jich bylo zhruba 30. Vzpomínkovou akci začali pořadatelé za doprovodu bubnů při nichž v čele šli dva neonacisté oblečeni do uniforem wehrmachtu. Za nimi pak následovali jednotlivé delegace zastupující neonacistické organizace z celé Evropy. Většina z nich nesla smuteční věnce nebo květiny. Okolo Náměstí hrdinů byli umístěny kovové zátarasy, na kterých vyvěsili jednotlivé evropské divize Blood and honour svoje vlajky a transparenty, kamaradschafty z Německa s textem například Sláva a čest wehrmachtu. Nad celým prostranstvím vlály desítky červenobílých praporů, včetně praporů v barvách schwarzweiss-rot, jež jsou považovány za symbol německého nacionálního socialismu. Pietní akci zahájil krátkým projevem šéf maďarské Blood and honour Illés Elek Zsolt za jehož zády byl zavěšen transparent s portrétem německého vojáka a mottem pietního shromáždění Hrdinové Evropy. Na akci se vystřídalo mnoho řečníků především z maďarské divize Blood and Honour, ale i zástupce anglické Blood and honour Stephen Swiny Swinfen, za německou Národně demokratickou stranu Německa NPD Eckart Braeuniger, dále Robin Liebers z mládežnické organizace Junge Nationaldemokraten, za španělské fašisty z organizace Democracia National přednesl projev Luis Munoz a další. Po skončení projevů začalo za neustálého bubnování kladení kytic a věnců k improvizovanému pomníku Neznámého vojína. Za Národní odpor položili věnec Tomáš Kebza a Richard Lang. Na stuhách věnce bylo napsáno True heroes never die a Národní odpor. Na konci akce se z reproduktorů ozvala nejdříve maďarská státní hymna a nakonec melodie německé hymny se starým textem Deutschland, Deutschland über alles Drážďany Německo : Pietní průvod německých neonacistů k vybombardování Drážďan Každoročně v saských Dráždanech a stejně tomu bylo i letos v sobotu 16.února 2008 se konal smuteční pochod přívrženců krajně pravicové Junge Landsmannschaft Ostdeutschland /JLO/ a Nationaldemokratische Partei Deutschlands /NPD/. Účastníci shromáždění přišli uctít památku zemřelých civilistů, kteří zahynuli při spojeneckém bombardování britských a amerických bombardérů z 13. února Celkový počet účastníků je odhadován okolo 5 000, protidemonstrantů bylo asi z řad antifašistů a občanů Drážďan. Ohlašovatelem shromáždění je krajanský spolek mládeže východního Německa / JLO/, ale fakticky celá demonstrace je pevně v rukou neonacistů z řad NPD. Pochod pravidelně bývá setkáním s největší účastí přívrženců z okruhu neonacistické NPD a zároveň i největší demonstrací neonacistů v Evropě. Cílem akce je nejenom připomenout oběti, ale revize počtu civilních obětí. Podle historiků v Drážďanech zahynulo při spojeneckých náletech kolem lidí, v naprosté většině civilistů. Němečtí revizionisté

5 v čele s popíračem holocaustu Davidem Irvingem toto číslo nadsazují a hovoří o počtu mezi Letos byli na pochodu vidět transparenty, které již hovořili o obětech. Letošní rok zavítali do Dráždan i neonacisté z České republiky. Po pochodu za Rudolfa Hesse v bavorského Wunsiedelu z roku 2004 to byla akce s největší účastí. Letos se jich sjelo zhruba 80 se specielně vyhotoveným transparentem na kterém bylo potištěn text : Allierter Bombenholocaust der deutschen und tschechischen Städte a odkaz na www. odpor.org. Text v češtině znamená Spojenecký bombový holocaust německých a českých měst. Tento transparent v německém jazyce byl zhotoven přímo za účelem propagace organizace Národní odpor. Aktivisté z této nejaktivnější neonacistické organizace v Čechách a na Moravě se již delší dobu snaží protlačit k řečnickému pultíku na mezinárodních neonacistických akcích, ale stále bez úspěchu. Vzhledem k vysoké účasti by mohli v příštích měsících či letech konečně být pozváni a sklidit tak vytrvalou aktivitu na mezinárodních srazech. Pochod Drážďanama, který trval přes 5 hodin vyvrcholili projevem zemského předsedy Meklenburska a Pomořanska NPD Uda Pastörse. Jeho fanatický projev sklidil úspěch a bouřlivý aplaus v již prořídlých řadách mladých neonacistů. Pastörs zvolal na konci svého projevu, že za zlo na nevinných civilistech, jako nejhorším zlu války všech dob, nese britský ministerský předseda sir Winston Churchill Praha Shromáždění pravicových radikálů na podporu Srbska proti nezávislosti Kosova Akce začala na Palackého náměstí v hod. Účast zhruba 200 pravicových radikálů sympatizujících se spolky a politickými stranami od Autonomních nacionalistů střední Čechy, Dělnické strany přes slovenské fašisty ze Slovenské Pospolitosti. Průvod se vydal ulicemi Prahy přes Palackého most až na náměstí Kinských, kde Jiřího Bunda z Autonomních nacionalistou umožnil přednést tři projevy zástupkyni neonacistické organizace Resistence woman unity / RWU/, předsedovi Tomášovi Vandasovi z Dělnické strany a zástupci Slovenské pospolitosti. Účastníci nesli srbské vlajky a transparenty s nápisy Kosovo je a bylo srbské, Kosovo je srbsko. Většina též při pochodu skandovala hesla Kosovo je Srbsko, Srbija nebo USA, Izrael, táhněte do pekel. Podobné akce se konali po celé Evropě a další akce se plánují i v dalších dnech. BULLETIN o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Tento materiál vznikl v rámci informační kampaně NEOnácek Chcete ho?, kterou vede společnost Člověk v tísni. Kampaň je financována z prostředků Evropské komise. K vytvoření tohoto díla byly užity materiály z archivu občanského sdružení Tolerance a občanská společnost projekt MONITORING.

Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec ROZHODNUTÍ

Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec ROZHODNUTÍ HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŽIVNOSTENSKÝ A OBČANSKOSPRÁVNÍ Čj.: MHMP 154797/2008 V Praze dne 13. března 2008 Vyřizuje: Bc. Václav Bíňovec Pan Martin Matička ROZHODNUTÍ Magistrát

Více

Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014

Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014 Odbor bezpečnostní politiky Praha 15. dubna 2014 Počet listů: 7 Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2014 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény v 1. čtvrtletí roku 2014...

Více

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. ledna 2015. Počet listů: 8 Odbor bezpečnostní politiky Praha 20. ledna 2015 Počet listů: 8 Extremismus Souhrnná situační zpráva 4. čtvrtletí roku 2014 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény ve 4. čtvrtletí roku 2014...

Více

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Praha 14. července 2015. Počet listů: 9

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality. Praha 14. července 2015. Počet listů: 9 Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Praha 14. července 2015 Počet listů: 9 Extremismus Souhrnná situační zpráva 2. čtvrtletí roku 2015 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény v

Více

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice BULLETIN číslo 4 červen 2008 o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Téma bulletinu Symbolika ultrapravicových hnutí Od počátku své existence využívají rasističtí skinheads široké spektrum

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM

SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ PAMÁTNÍKU BUCHLOVICKÝM HRDINŮM Odhalení památníku starostou Ing. Jiřím Černým a generálem Ing. Jiřím Kubalou V odpoledních hodinách 30. dubna 2013, v den 68. výročí osvobození Buchlovic

Více

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice

o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice BULLETIN číslo 3 květen 2008 o podobách pravicového extremismu (nejen) v České republice Téma bulletinu Změny v image českých neonacistů Čeští rasističtí skinheads a neonacisté si vytvářejí svou svébytnou

Více

Neonacismus v Èeské republice

Neonacismus v Èeské republice Neonacistické organizace Neonacistická větev skinheadského hnutí se v České republice vyprofilovala nedlouho po sametové revoluci. Již za totality zde existovalo několik desítek skinheadů, ti však byli

Více

Posouzení souladu konání shromáždění svolaného Erikem Lamprechtem na 1.5.2011 do Brna se zákonem shromažďovacím

Posouzení souladu konání shromáždění svolaného Erikem Lamprechtem na 1.5.2011 do Brna se zákonem shromažďovacím Posouzení souladu konání shromáždění svolaného Erikem Lamprechtem na 1.5.2011 do Brna se zákonem shromažďovacím 1. Faktický stav věci Dne 18.11.2010 bylo úřadům v Brně oznámeno konání shromáždění na 1.

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

III. ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY. Strategie boje proti extremismu

III. ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY. Strategie boje proti extremismu III. ODBOR BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY Strategie boje proti extremismu PRAHA 2009 OBSAH I. Problematika extremismu na území České republiky v roce 2008 1 1. Úvod 1 2. Extremismus na území ČR v roce 2008 1 2.1

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Pst 1/2009-348 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

Extremní pravice v České republice Od skinheadské subkultury k nacionalismu, neonacismu a novým formám

Extremní pravice v České republice Od skinheadské subkultury k nacionalismu, neonacismu a novým formám Extremní pravice v České republice Od skinheadské subkultury k nacionalismu, neonacismu a novým formám Jan Dočkal 2015 Extremismus Jakákoli ideologie či politické uskupení nepřátelské demokracii a ústavě.

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Extremismus jako riziko

Extremismus jako riziko Extremismus jako riziko LEDEN 18. 1. 1941 první transport plzeňských Židů do koncentračního tábora. Možnosti antisemitských demonstrací.1 27. 1. Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

koncepce boje proti extremismu pro rok 2014

koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 Odbor bezpečnostní politiky Praha 2014 Koncepce boje proti extremismu pro rok 2014 byla schválena vládou dne 21. května 2014 usnesením č. 372. Text neprošel

Více

ZPRÁVA O EXTREMISMU A PROJEVECH RASISMU A XENOFOBIE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011, VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ KONCEPCE BOJE PROTI EXTREMISMU PRO ROK

ZPRÁVA O EXTREMISMU A PROJEVECH RASISMU A XENOFOBIE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011, VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ KONCEPCE BOJE PROTI EXTREMISMU PRO ROK ZPRÁVA O EXTREMISMU A PROJEVECH RASISMU A XENOFOBIE NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2011, VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ KONCEPCE BOJE PROTI EXTREMISMU PRO ROK 2011 A KONCEPCE BOJE PROTI EXTREMISMU PRO ROK 2012 Ministerstvo

Více

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19

Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 15 Předmluva ke čtvrtému vydání... 17 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 19 KAPITOLA I: Pojem, předmět a úkoly kriminologie... 21 1 Pojem a předmět kriminologie... 21 2 Základní

Více

Symbolika extremistických hnutí David Lebeda, Dana Gabaľová

Symbolika extremistických hnutí David Lebeda, Dana Gabaľová Symbolika extremistických hnutí David Lebeda, Dana Gabaľová Od pradávna lidé využívají symbolů pro vyjádření názorů, postojů, nálady, jako symbol příslušnosti ke skupině, projev přátelství nebo nepřátelství.

Více

Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2005

Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2005 Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2005 Praha 2006 Informace o problematice extremismu na území České republiky v roce 2005 byla předložena vládě ČR jako samostatná příloha

Více

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz SLAVNOSTI SVOBODY Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz PLZEN OSLAVUJE Tati, co vlastně dneska slavíme? Připomínáme si konec 2. světové války.

Více

ZPRÁVA O EXTREMISMU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2012

ZPRÁVA O EXTREMISMU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2012 ZPRÁVA O EXTREMISMU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2012 Ministerstvo vnitra Odbor bezpečnostní politiky Praha 2013 Zpráva o extremismu na území České republiky v roce 2012 byla schválena vládou dne. května

Více

VOJÁCI SPOLEČNĚ. Připomněli jsme si 70. výročí konce druhé světové války v Ostravě a okolních městech VYCHÁZÍ 25. ČERVNA 2015

VOJÁCI SPOLEČNĚ. Připomněli jsme si 70. výročí konce druhé světové války v Ostravě a okolních městech VYCHÁZÍ 25. ČERVNA 2015 VOJÁCI SPOLEČNĚ Mediální platforma ASOCIACE Vojáci společně. VYCHÁZÍ 25. ČERVNA 2015 Připomněli jsme si 70. výročí konce druhé světové války v Ostravě a okolních městech Obec Petrovice u Karviné si také

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. dubna 2015. Počet listů: 8

Odbor bezpečnostní politiky. Praha 20. dubna 2015. Počet listů: 8 Odbor bezpečnostní politiky Praha 20. dubna 2015 Počet listů: 8 Extremismus Souhrnná situační zpráva 1. čtvrtletí roku 2015 1 Obsah 1. Informace k vývoji extremistické scény v 1. čtvrtletí roku 2015...

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

Zpráva představuje konsensuální pohled státních orgánů na danou problematiku.

Zpráva představuje konsensuální pohled státních orgánů na danou problematiku. 1. Úvod Zprávu o problematice extremismu na území České republiky (dále jen Zpráva ) připravilo Ministerstvo vnitra ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti. Na její přípravě se dále podíleli zástupci

Více

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace

12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ. E)Literatura v době okupace 12. LITERATURA 1. POLOVINY 20. STOLETÍ E)Literatura v době okupace E) Literatura v době okupace 15.3.1939 obsadila německá vojska o Sudety okleštěné české země a vznikl Protektorát Čechy a Morava hlavním

Více

HROZBY EXTREMISMU. Václav Zeman

HROZBY EXTREMISMU. Václav Zeman HROZBY EXTREMISMU Václav Zeman Obsah Úvodem... 3 1. Základní pojmy... 4 Extrémně pravicové ideologie:... 12 Extrémně levicové ideologie:... 19 Subkultury:... 22 2. Symbolika extremistických skupin... 25

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KLECANY okres Praha-východ DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL TÉMA: Symboly EU VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a společnost VZDĚLÁVACÍ OBOR: Výchova k občanství TEMATICKÝ OKRUH: Mezinárodní

Více

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy

Zámek Bruntál nebo dle domluvy. dle zájmu a domluvy Harmonogram kulturních akcí pořádaných příspěvkovými organizacemi Moravskoslezského kraje k 70. výročí osvobození Československa, města Ostravy a Ostravsko-opavské operace Kdy? Akce Kde? Co? Osvobození

Více

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny

Svaz letců. odbočka č. 20 Olomouc. generála Františka Peřiny Svaz letců odbočka č. 20 Olomouc generála Františka Peřiny František Peřina Olomoucká odbočka Svazu letců má ve svém názvu jméno jednoho z nejlepších stíhacích pilotů druhé světové války stíhacího pilota

Více

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko

První světová válka 1914 1918 Dohoda: Velká Británie, Francie, Rusko Ústřední mocnosti: Německo, Rakousko Uhersko Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_11 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) Datum zpracování

Více

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Humanitární pomoc na křižovatce, to je téma 1. Humanitárního kongresu, který pořádají největší české neziskové organizace už v sobotu

Více

Manuál pořádání celostátní akce Ivančena

Manuál pořádání celostátní akce Ivančena Úvodní ustanovení Účelem Manuálu je nastavení pravidel pro organizátory, tak aby byly zajištěny všechny nezbytné náležitosti akce a byla dodržena důstojnost celé akce. Tento Manuál je pro organizátory

Více

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj

Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj Tento vzdělávací program vznikl v rámci projektu Podpora dalšího vzdělávání příslušníků bezpečnostních složek v Jihočeském kraj reg. č.: CZ.1.07/3.2.08/02.0046 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ZAŘAZENÉ DO PROJEKTU:

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Sociální činnost pro národnostní menšiny TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Obor vzdělání: Sociální činnost pro národnostní menšiny Kód oboru: 75-41-M/01 Školní rok: 2014/2015 Třída: SČ4A

Více

Evropské strany krajní pravice

Evropské strany krajní pravice Evropské strany krajní pravice Jan Dočkal 2012 European National Front FNE (Evropská Národní fronta )) Sdruţuje některé evropské strany krajní pravice Ideologie: nacionalismus, antikomunismus, euroskepticismus

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

I. ZPRÁVA O PROBLEMATICE EXTREMISMU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010

I. ZPRÁVA O PROBLEMATICE EXTREMISMU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010 I. ZPRÁVA O PROBLEMATICE EXTREMISMU NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ROCE 2010 1. Úvod Zpráva o problematice extremismu na území ČR v roce 2010 (dále jen Zpráva ) je předkládána spolu s vyhodnocením Koncepce

Více

Základní škola a Mateřská škola tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín, okres Karviná PLÁN MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín, okres Karviná PLÁN MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín, okres Karviná PLÁN MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Jana Smítalová Projednáno na a schváleno PR: 10. 9. 2014

Více

Transnacionální spolupráce krajní pravice ve středovýchodní Evropě

Transnacionální spolupráce krajní pravice ve středovýchodní Evropě Centrum pre európske a severoatlantické vzťahy Analýza: Transnacionální spolupráce krajní pravice ve středovýchodní Evropě Miroslav Mareš S podporou Open Society Foundations Obsah 1. Úvod 3 2. Konceptualizace

Více

TRENDY PATOLOGICKÝCH JEVŮ V

TRENDY PATOLOGICKÝCH JEVŮ V TRENDY PATOLOGICKÝCH JEVŮ V ONLINE PROSTŘEDÍ A ROLE NÁRODNÍHO CENTRA BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU. SEMINÁŘ ZKUŠENOSTI DĚTÍ S NÁSILÍM 24.10.2013 ING. JIŘÍ PALYZA PHDR. ŠÁRKA SOUDKOVÁ, PH.D. RIZIKA SPOJENÁ S

Více

Subkultury ve veřejné pedagogice

Subkultury ve veřejné pedagogice Obhajoba disertační práce: Subkultury ve veřejné pedagogice Vypracovala: Mgr. Kateřina Lojdová Školitelka: Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. Datum obhajoby: 22. 10. 2013 Současná edukační realita Oproti tradičním

Více

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata + SOCIÁLNÍ HNUTÍ + Sociální hnutí 2 Skupiny lidí nejčastěji neformálně sdružené, které mají společný cíl, jenž chtějí prosadit Systematická kolektivní snaha o žádoucí změnu Decentralizovaná organizační

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

CO JSOU POLITICKÁ PRÁVA

CO JSOU POLITICKÁ PRÁVA aktivita CO JSOU POLITICKÁ PRÁVA ANOTACE: Aktivita žákům pomůže získat základní informace o politických právech. Díky použití konkrétních příkladů jednotlivých politických práv porozumí tomu, jak důležitá

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor

Dějepis 6.ročník. význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách, historické prameny, historický čas a prostor Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence září ČLOVĚK V DĚJINÁCH: uvede konkrétní příklady důležitosti a potřebnosti dějepisných poznatků, uvede příklady zdrojů informací o minulosti, pojmenuje instituce,

Více

Nejdiskriminovanější menšina v ČR : diskurzivní analýza současné podoby moravského nacionalismu

Nejdiskriminovanější menšina v ČR : diskurzivní analýza současné podoby moravského nacionalismu : diskurzivní analýza současné podoby moravského nacionalismu Ondřej Daniel Konference Význam a pozice menšinových skupin v interkulturním prostředí, Praha 10. 2. 2012 Centrum pro studium populární kultury

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník)

OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) OBČANSKÁ VÝCHOVA (6. -9. ročník) Charakteristika předmětu Učební plán je přizpůsoben jednohodinové týdenní dotaci. Občanská výchova seznamuje žáky s poznatky, které jim mohou pomoci vytvořit si povědomí

Více

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček

18. celostátní konference o územním plánování Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT. Ing. Pavel Křeček Liberec, 20. 9. 2013 ČKAIT Ing. Pavel Křeček Ing. Pavel Křeček p ř e d s e d a Č K A I T autorizovaný inženýr v oborech Městské inženýrství, Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. člen představenstva

Více

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy občanského sdruženi: SPOLEČNOST GENERÁLA M. R. ŠTEFÁNIKA Čl. I. Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Společnost generála M.R.Štefánika (dále jen "Sdružení ) Sídlo: Hvězdárna M.R.Štefánika,

Více

Nejvýznamnější teorie vzniku

Nejvýznamnější teorie vzniku Společnost a stát Stát stát politická forma organizace společnosti. Specifické znaky, kterými se stát liší od ostatních, nestátních politických organizací jsou: organizace podle území; státní moc, tj.

Více

Liberální republikáni

Liberální republikáni Liberální republikáni Slovo liberalismus se etymologicky vyvinulo z latinského slova liber, tedy volný či svobodný. Dá se říci, že svoboda je hlavním tématem liberálních politiků artikulovaným v různých

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice

Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Pořadatelé: Město Kasejovice Český červený kříž Český svaz zahrádkářů Mateřská škola Základní škola Sokol Kasejovice SDH Kasejovice Obec Chloumek Obec Kladrubce Obec Podhůří Obec Polánka Obec Přebudov

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 8. BÍRKO OSV-III. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Uvede seznam institucí a organizací, ke kterým se může člověk

Více

Do v e d u t o p o c h o p i t?

Do v e d u t o p o c h o p i t? Do v e d u t o p o c h o p i t? hrozby neonacismu Va r i a n t y, Čl o v ě k v t í s n i, o. p. s., 2008 Tiráž Kolektiv autorů: Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu Varianty, Člověk v tísni, o. p. s.

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

NADACE A OBČANSKÁ SDRUŽENÍ ZAMĚŘENÁ NA POMOC OBĚTEM NÁSILÍ

NADACE A OBČANSKÁ SDRUŽENÍ ZAMĚŘENÁ NA POMOC OBĚTEM NÁSILÍ 18) FENOMÉN NÁSILÍ V MODERNÍ SPOLEČNOSTI A) POJETÍ A ETIOLOGIE NÁSILÍ (BIOPSYCHOLOGIČTÍ A SOCIÁLNÍ ČINITELÉ). OSOBNOST PACHATELE, VIKTIMOLOGIE. NADACE A OBČANSKÁ SDRUŽENÍ ZAMĚŘENÁ NA POMOC OBĚTEM NÁSILÍ.

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová Ochrana & Bezpečnost 2014, ročník III., č. 1 (jaro) (2014-2015_A_07), ISSN 1805-5656 Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s. IČ: 22746986, Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5 http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Město Kroměříž partnerem projektu: Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Zlínského kraje

Město Kroměříž partnerem projektu: Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Zlínského kraje Město Kroměříž partnerem projektu: Zvyšování profesních kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení Zlínského kraje Konference - Kroměříž 7.5.2009 Ing. Marie Pokorná manažerka partnerského

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

I. Kriminologické a sociologické souvislosti trestné činnosti

I. Kriminologické a sociologické souvislosti trestné činnosti Trestněprávní a kriminologické aspekty kontroly extremismu: Kriminologické a sociologické souvislosti trestné činnosti, mediálně známé události v retrospektivním pohledu Autor: JUDr. Aleš Zpěvák Úvod Článek

Více

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012

KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 KRAJSKÁ ORGANIZACE PRAHA NÁRODNÍ SOCIALISTÉ LEVICE 21. STOLETÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KRAJSKÉ ORGANIZACE LEV 21 PRAHA V ROCE 2012 ZPRACOVALI: PŘEMYSL VOTAVA KATEŘINA PRŮDKOVÁ V PRAZE DNE 10. LEDNA 2013 Úvod

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra

Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách. JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra Prevence kriminality v sociálně vyloučených lokalitách JUDr. Tomáš Koníček odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra Program prevence kriminality a extremismu Úsvit varianta řádného Programu prevence

Více

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice Bavorská státní kancelář Obsah Úvodní slovo ministryně paní Dr. Beaty Merk 5 Jaké úkoly plní Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice?

Více

Volební preference v pěti největších krajích ČR

Volební preference v pěti největších krajích ČR Volební preference v pěti největších krajích ČR V Praze vítězí TOP 09, v Ústeckém kraji KSČM a v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji ČSSD Před nadcházejícími volbami, kdy ještě nejsou

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 8. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec leden TÉMATA Tematický okruh: Třicetiletá válka

Více

KRIMINOLOGICKÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY EXTREMISMU

KRIMINOLOGICKÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY EXTREMISMU INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI KRIMINOLOGICKÉ A PRÁVNÍ ASPEKTY EXTREMISMU Odpovědný řešitel : PhDr. Alena Marešová Řešitelé dílčích úkolů: Mgr. Petr Kotulan PhDr. Milada Martinková,CSc.

Více

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha

Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých. Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Komunitně vedený místní rozvoj příležitost pro projektové vzdělávání dospělých Konference Od inspirace ke spolupráci 18. listopadu 2014 Praha Cíl Identifikace možností a bariér případného využití konceptu

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Česká neonacistická scéna po roce 1989

Česká neonacistická scéna po roce 1989 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií Zuzana Dobešová Česká neonacistická scéna po roce 1989 (analýza českého neonacismu po roce 1989) Bakalářská práce

Více

hrozby neonacismu příležitosti demokracie aktualizace příručky Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu programu Varianty společnosti Člověk v tísni

hrozby neonacismu příležitosti demokracie aktualizace příručky Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu programu Varianty společnosti Člověk v tísni hrozby neonacismu příležitosti demokracie aktualizace příručky Dovedu to pochopit? Hrozby neonacismu programu Varianty společnosti Člověk v tísni Asi-milovaní, o. s., 2009 hrozby neonacismu příležitosti

Více