Odolen měsíčník cena 10 Kč

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odolen 9 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz"

Transkript

1 zpravodaj města Odolena Voda Odolen měsíčník cena 10 Kč Odolen 9/ Fota: Petr Štefl

2 zprávy z radnice Výtah z jednání Rady města č. 9/2012 ze dne a Rada města schvaluje: Provedení hospodářského auditu zřizovatele v Základní škole Odolena Voda za období od do Koncepci rozvoje dětských hřišť a rekreačních ploch ve městě Odolena Voda. Uzavření darovací smlouvy mezi Městem Odolena Voda a spol. AKORD služby s.r.o., Praha 1, Opletalova 958/27, PSČ , IČ: na laserovou tiskárnu Canon I-Sensys LBP6000B (černá barva) v hodnotě ke dni darování ve výši Kč. Uzavření smlouvy na poskytování služeb elektronického monitoringu v objektech Města Odolena Voda se společností Česká bezpečnostní služba Grál s.r.o., se sídlem Hyacintová 3234/11, Praha 10, IČ: (Provozovna: Gen. Klapálka 213, Kralupy nad Vltavou) dle podmínek poptávkového řízení a usnesení RM č. 7/2012. Uzavření smlouvy o poskytování služeb GPS / GSM monitoringu vozidel Města Odolena Voda, na poskytování přístupu k systému monitorování na mapových podkladech a automatický přehled jízd přes www stránky se společností Monitoring RC System, s.r.o., se sídlem Slavníkova 2357/9, Praha 6, IČ: , za cenu 200 Kč / měsíc za monitorovací zařízení. Uzavření Smlouvy mandátní k zajištění pořízení Regulačního plánu Pode Vsí na části pozemku parc. č. 774/2 v k. ú. Odolena Voda s Mandatářem Ing. Renatou Perglerovou, IČ: , se sídlem Denisova 827, Úvaly a navrhovateli: Ing. Miloslavem Ječným, Ing. Pavlem Moravcem, panem Marianem Knopem a společností MOPA Bohemia s.r.o., IČ: , se sídlem Březenec 257, Jirkov. Uzavření Smlouvy o dílo k zhotovení Regulačního plánu Pode Vsí na části pozemku parc. č. 774/2 v k. ú. Odolena Voda se Zhotovitelem: společností RILA s.r.o., IČ: , se sídlem Kamzíkova 6/543, Praha 1, Staré Město a navrhovateli: Ing. Miloslavem Ječným, panem Marianem Knopem, Ing. Pavlem Moravcem a společností MOPA Bohemia s.r.o., IČ: , se sídlem Březenec 257, Jirkov. Uzavření smlouvy na zajištění technického dozoru investora na výstavbě Revitalizace bytových domů na Horním náměstí č. p (blok A) a č. p (blok B) v Odoleně Vodě se společností IRBOS s.r.o., se sídlem Čestice 115, Kostelec nad Orlicí, za cenu Kč včetně DPH. Udělení výjimky z počtu žáků ve speciálních třídách pro školní rok 2012/13 pro 5 zapsaných žáků ve třídě Základní školy Odolena Voda, se sídlem Školní 200, Odolena Voda, IČ: Zrušení Veřejné zakázky malého rozsahu VZMR č. 9/2012 Mateřská škola Odolena Voda Pod Tvrzí v Odoleně Vodě technický dozor investora (TDI) a to z těch důvodů, že odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, které nastaly v době od zahájení zadávacího řízení a které zadavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a ani je nezpůsobil (viz ust. 84, odst. 2) písm. d) zákona č. 137 / 2006 Sb.). Provozování výuky výtvarného a hudebního odboru Základní umělecké školy Klecany, se sídlem Klecany 375, Klecany, IČ: v budově v ul. Květnová 109, v Odoleně Vodě od nového školního roku 2012/2013 s celotýdenním provozem až po rekolaudaci v souladu se stavebním zákonem. V předvolební kampani prezentaci 1x A4 stránky ve zpravodaji Odolen zdarma pro politické strany vždy v souladu s právní legislativou zveřejňování před volbami v r Smlouvu o nájmu Sportovního areálu v Odoleně Vodě mezi pronajímatelem Městem Odolena Voda a nájemcem AERO Odolena Voda o.s. a to s účinností od na dobu neurčitou. Zadání veřejné zakázky v Jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách v platném znění ve věci Revitalizace obytných domů na Horním náměstí č. p (blok A) a č. p (blok B) v Odoleně Vodě. Rada města jmenuje: Hodnotící komisi k záměru na pronájem tenisového areálu v Odoleně Vodě od , situovaného na pozemcích parc. č. 222 o výměře m 2, parc. č. 934 o výměře 35 m 2 a par. č. 935 o výměře 59 m 2 vše v k. ú. Odolena Voda za účelem užívání ke sportovním, kulturním a rekreačním činnostem ve složení: Ing. Dita Výborová (náhradník Bc. Karel Philipp), Mgr. Marek Bajer (Ing. Tomáš Řehořek), Ing. Ján Kaščák (Ing. Soňa Hořáková), Ing. Jiří Hornický (Ing. Milan Ledvinka CSc.), Ivana Pirná (Zuzana Šobová). Hodnotící komisi k VZMR č. 14/2012 Návrh, dodávka, implementace Centrálního IT MěÚ Odolena Voda ve složení: Ing. Petr Němeček (Bc. Karel Philipp), Mgr. Marek Bajer (Ing. Tomáš Řehořek), Vlastimil Bubeníček (Ing. Soňa Hořáková), Ing. Jan Rosa (David Halva), Mgr. Monika Lohniská (Pavlína Špičková). Hodnotící komisi pro posouzení doplněných nabídek pro VZMR č. 16/2012 Revitalizace obytných domů na Horním náměstí č. p (blok A ) a č. p (blok B ) v Odoleně Vodě ve složení: Ing. Dita Výborová (Bc. Karel Philipp), Ing. Arch. Tomáš Lohniský (Ing. Soňa Hořáková), Ing. Petr Seidl (Ing. Jakub Svatoň), Ing. Ján Kaščák (Bc. Jitka Kášová), Ing. Šárka Pavelková (Ing. Jiří Hornický). Úplné znění Usnesení Rady města naleznete na: Usnesení Rady Výtah z jednání Rady města č. 10/2012 ze dne Rada města schvaluje: Využití bytu č. 5 o velikosti 2+1 ve 3. nadzemním podlaží v č. p. 277 ul. Komenského, Odolena Voda o výměře 55,46 m 2 jako bytu služebního vázaného k pracovnímu poměru pro zaměstnance Základní školy Odolena Voda, se sídlem Školní 200, Odolena Voda. Podmínkou je, že pokud nebude výše uvedený byt obsazen do konce roku 2012 zaměstnancem Základní školy Odolena Voda, bude v Radě města znovu o využití tohoto bytu rozhodnuto. Zveřejnění záměru na pronájem tenisového areálu v Odoleně Vodě situovaného na pozemcích parc. č. 222 o výměře m 2, parc. č. 934 o výměře 35 m 2 a par. č. 935 o výměře 59 m 2 vše v k. ú. Odolena Voda za účelem užívání ke sportovním, kulturním a rekreačním činnostem a to na dobu neurčitou od Odolen 9/2012

3 2 Provedení opravy cca 100 m místních komunikací v majetku Města Odolena Voda a to společností Roadstav s.r.o., se sídlem Jabloňová 202, Poděbrady, IČ: , za cenu max Kč včetně 20 % DPH. Smlouvu o spolupráci v oblasti sportu s TJ AERO Odolena Voda, se sídlem Ke Stadionu 375, Odolena Voda, IČ: , zastoupená předsedou Ing. Radovanem Horákem MBA. Vítěze veřejné zakázky v Jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách v platném znění ve věci Revitalizace obytných domů na Horním náměstí č. p (blok A) a č. p (blok B) v Odoleně Vodě společnost Marhold a.s., Jiráskova 169, Pardubice 2. S dodavatelem bude dále vedeno jednání o upřesnění všech položek plnění a o finální ceně zakázky. Smlouvu o udělení licence formou nájmu a podpoře provozu Programového vybavení Radnice VERA. Jedná se o elektronický systém spisové služby a agend činností, které zpracovává v rámci své pravomoci a působnosti Městský úřad Odolena Voda. Výtah z jednání Rady města č. 11/2012 ze dne Rada města schvaluje: Opětovné zveřejnění záměru na pronájem tenisového areálu v Odoleně Vodě situovaného na pozemcích parc. č. 222 o výměře m 2, parc. č. 934 o výměře 35 m 2 a par. č. 935 o výměře 59 m 2 vše v k. ú. Odolena Voda za účelem užívání ke sportovním, kulturním a rekreačním činnostem a to na dobu neurčitou. Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor č. p. 274 Komenského, Odolena Voda na st. parc. č. 325 v k. ú. Odolena Voda, skládajících se z prodejny o celkové výměře 17 m 2, kanceláře o výměře 3,5 m 2, šatny o výměře 18,50 m 2 a WC o výměře 1 m 2 za minimální roční nájemné ve výši Kč, pro podnikatele s trvalým pobytem nebo sídlem firmy ve městě Odolena Voda slevu ve výši 10 % ročního nájmu. Zveřejnění záměru na pronájem bytu uchazeči, který nabídne nejvyšší smluvní nájemné (I. kolo), jedná se o byt č. 5, dispozice 1+1, o celkové výměře pro nájem 50,32 m 2, ve 2. nadzemním podlaží, v ul. Horní nám. 248 v Odoleně Vodě. Vyvolávací částka smluvního nájemného je stanovena ve výši 70 Kč / m 2 / měsíc. Podání žalob na zaplacení částky Kč za dlužné nájemné a Kč za dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu v majetku Města Odolena Voda proti nájemcům, kteří jsou v prodlení. zprávy z radnice Rada města postupuje: K projednání na Zastupitelstvo města Odolena Voda návrh na odkoupení pozemků v k. ú. Odolena Voda, zapsaných na LV 480, z vlastnictví paní M. H., Praha 1 z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů z roku k pozemkům pod bytovými domy č. p. 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288 a 289 v ul. Seifertova v Odoleně Vodě. K projednání na Zastupitelstvo města Odolena Voda žádost spol. Lesy ČR, s. p. o informaci Města Odolena Voda k prodeji pozemku č. 187/11 v k. ú. Odolena Voda využití pozemku antukové hřiště v Malém háji. K projednání na Zastupitelstvo města Odolena Voda Smlouvu o spolupráci v oblasti sportu s Aero Odolena Voda se sídlem Ke stadionu 375, Odolena Voda, zastoupené panem Vladimírem Bednářem a Milanem Fortuníkem. Úplné znění Usnesení Rady města naleznete na: Usnesení Rady Podání žaloby na vyklizení bytů v majetku Města Odolena Voda proti nájemcům, kteří byt užívají bez platné nájemní smlouvy. Uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb s JUDr. Jiřinou Jandovou, advokátkou, se sídlem Thámova 181/20, Praha 8 na zastupování Města Odolena Voda ve věci dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytů v majetku Města Odolena Voda a případně prováděných exekucí a zastupování advokátem v exekučních řízeních. Ceník poplatků a pravidla pro rozhlasová hlášení městského rozhlasu Odolena Voda s účinností od Variantu č. I. pro umístění zastávek autobusové dopravy na Dolním náměstí v Odoleně Vodě jako podklad pro vytvoření architektonické studie revitalizace Dolního náměstí, kdy autobusová zastávka ve směru z Prahy na Úžice a Velikou Ves bude situována na Dolním náměstí. Odměnu pro ředitelku Základní školy Odolena Voda, která končí svou funkci, a to pro paní Mgr. et Bc. Alenu Sochůrkovou ve výši 1 násobku základního měsíčního platu. Rada města jmenuje: V souladu s ust. 102, odst. (2) písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) jmenuje Rada města Odolena Voda vedoucího Stavebního odboru MěÚ Odolena Voda Ing. Zdeňka Sovu a to s účinností od na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené paní Ing. Michaely Visokaiové. Úplné znění Usnesení Rady města naleznete na: Usnesení Rady Výtah z jednání Zastupitelstva města č. 4/2012 ze dne Zastupitelstvo města schvaluje: Upřesnění Usnesení č. 10 ze ZM č. 3/2012 znovu vypsat podlimitní veřejnou zakázku malého rozsahu Mateřská škola Odolena Voda, Pod Tvrzí stavební práce se zrušením bankovní záruky, s respektováním stávajícího územního rozhodnutí a stavebního povolení. Úhradu neinvestičních nákladů na žáky MŠ Hostín, kteří trvale bydlí v Odoleně Vodě, za 5 dětí ve výši Kč formou finančního daru. Poskytnutí finančního neinvestičního příspěvku ve výši Kč TJ Aero oddílu trampolín. Poskytnutí finančního neinvestičního příspěvku ve výši Kč Dětskému centru Sluníčko. Záměr vkladu majetku vodovodní a kanalizační infrastruktury specifikovaného ve smlouvách o nájmu a provozování (smlouva Odolen 9/2012 3

4 zprávy z radnice o nájmu a provozování vodovodu uzavřená mezi VKM, a.s., Středočeské vodárny, a.s. a Městem Odolena Voda dne , smlouva o nájmu a provozování kanalizace uzavřená mezi VKM, a.s., Středočeské vodárny, a.s. a Městem Odolena Voda dne včetně dodatků) podle Strategie zvyšování základního kapitálu nepeněžitými vklady ze dne VKM, a.s., do základního kapitálu společnosti Vodárny Kladno Mělník a.s. (VKM). Předmětem vkladu není budova čistírny odpadních vod, jak je popsána ve smlouvě o nájmu a provozování kanalizace ze dne Získané finanční prostředky budou použity na spolufinancování dostavby kanalizační sítě města Odolena Voda v souladu s dopisem VKM, a.s. č. j. 148/2012 ze dne s podmínkou uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, kde bude obsahem časové a obsahové řešení jednotlivých lokalit. Společnost VKM, a.s. se oproti vkladu uvedeného majetku do jejího základního kapitálu smluvně zaváže k investicím do rozvoje stávající infrastruktury, zejména k odkanalizování zbývajících částí města (Čenkov, stará zástavba pod kostelem). Zřízení Osadního výboru o třech členech při Zastupitelstvu města Odolena Voda, který bude jednat v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. Realizaci investičního záměru stavební úpravy v budově na pozemku st. č. 107 v k. ú. Odolena Voda v ulici Květnová pro další celotýdenní provozování výuky výtvarného a hudebního oboru ZUŠ, se sídlem Klecany 375, Klecany v hodnotě cca Kč s příspěvkem Kč od ZUŠ. Realizaci investičního záměru na dodávku a implementaci centrálního IT Městského úřadu Odolena Voda v částce cca Kč bez DPH. Realizaci investičního záměru na výrobu mobilního pódia ve výši cca Kč. Zastupitelstvo města jmenuje: Předsedkyni a členy osadního výboru Čenkov Marii Smejkalovou, bytem Čenkov, Odolena Voda, předsedkyní Osadního výboru Čenkov, Galinu Bergmannovou, bytem Čenkov, Odolena Voda a Milana Potluku, bytem Čenkov, Odolena Voda členy Osadního výboru Čenkov. Úplné znění Usnesení Zastupitelstva města naleznete na: Usnesení Zastupitelstva SMS Infokanál Informace zdarma přímo do vašeho telefonu. Tato nová služba města Odolena Voda umožňuje upozornit občany na krizové situace, náhlé události, výpadky, výstražné informace, do budoucna i pozvat občany na zastupitelstvo, společenské akce apod. Registrujte se zasláním SMS na číslo (zpoplatněno jako běžná SMS) Formát zprávy pro registraci: OdolenaVoda IK Prijmeni Jmeno (pro odhlášení OdolenaVoda KONEC na stejné číslo) Systém při přihlášení ani odhlášení nezasílá potvrzovací SMS. Je důležité dodržet přesný formát zasílané SMS, jinak nedojde k registraci či odhlášení. er novinek z webu města er je služba, která přispěje ke zvýšení informovanosti obyvatel o dění ve městě. Je to služba dostupná na úvodní straně webu města umístěna vlevo dole, do které se zájemci o pravidelný odběr novinek zaregistrují. Poté jim jedenkrát týdně ve čtvrtek bude automaticky chodit do ové schránky výběr novinek, informací a zpráv hlášených rozhlasem, které se průběžně zadávají na web města. Dozvíte se tak velice pohodlně a pravidelně ze své ové pošty veškeré novinky a informace ze života města a městského úřadu. 4 Odolen 9/2012

5 zprávy z radnice Na čem v současné době pracujeme Mimo jiné aktivity, které vyplývají z potřeby zajištění provozu a chodu města, v současné době pracujeme také na: revitalizaci bytových domů na Horním náměstí (viz článek Revitalizace... na str. 6), dohodě města s firmou Vodárny Kladno Mělník, a.s. na doodkanalizování města a rozšíření kapacity ČOV, architektonické studii na revitalizaci Dolního náměstí, řešení majetkových nesouladů města (tesko domeček u lékár- ny, pozemky pod bytovými domy ul. Seifertova, rybářská bašta u rybníka v Čenkově, odstranění opuštěné dřevěné stavby (obchod) v ulici Revoluční atd.), možnostech zajištění financí na rozšíření kapacity ZŠ Odolena Voda a na posouzení technických možností ke zvýšení kapacity ZŠ, opětovném zveřejnění veřejné zakázky na stavbu nové MŠ, přípravě a organizaci letošního ročníku Dne pro Vodolku. Dita Výborová, starostka města Prázdninové měsíce v technických službách Ani přes prázdninové měsíce se práce v technických službách města nezastavily. Toto roční období je z hlediska plnění úkolů snad stejně náročné jako období zimní, i když z jiného hlediska. Zaměstnanci technických služeb, tak jako jiní zaměstnanci, mají právo si vybrat část dovolené, takže ruce přes léto chybí. Přesto se domnívám, že úkoly na nás kladené si plníme. Jak jsem již psal v minulém vydání Odolenu, naše pozornost v tomto období byla soustředěna především na údržbu a opravy v ZŠ a mateřské škole, jak u kostela, tak i v ulici Komenského. Toto je náš hlavní úkol v době, kdy jsou školáci na prázdninách. Též provádíme stavební úpravy v základní umělecké škole u kostela. V dílně technických služeb byly vyrobeny nové lavičky, které se postupně budou umísťovat na dětská hřiště. Nastartovali jsme obnovu dětských hřišť dle plánu schváleného radou města. V ul. Větrná bylo oddrněno doskočiště a dovezen nový kačírek, opraven dětský kolotoč, opravena plocha basketbalového hřiště a umístěn nový terč s košem pro basketbal. Škoda, že tento nový koš v neporušeném stavu nevydržel ani do druhého dne po umístění! Byl zničen. V dílně probíhá výroba mobilního pódia pro městské akce typu Den pro Vodolku, bitva, dětský den apod. V poločase prázdnin se nám podařilo snížit obrubník chodníku v ulici Revoluční navazující na nový chodník do ul. U Lékárny. Na přelomu prázdnin v ul. Komenského došlo k havárii pouličního osvětlení, přerušení kabelu uprostřed vozovky. Tento kabel jsme museli nahradit novým kabelem. Omlouvám se tímto občanům za omezení provozu této důležité dopravní tepny města. Další havarijní stav se nachází na Dolním náměstí a pro změnu jde o poškozenou kanalizaci svodu povrchových vod. Tuto část kanalizace je též třeba odbagrovat a vyměnit za nové potrubí a to v délce cca 50 m. Nepřetržitě pokračuje údržba zeleně ve městě a okolí včetně obnovených polních cest na spodní Vodolce i v Dolínku. V polovině prázdnin jsme započali čtvrté kolečko údržby zeleně ve městě. Občas deštivé a vzápětí horké dny dělají velmi dobře travinám, které pak rostou jako z vody. Jen stěží stíháme město udržet v přijatelném stavu. Přesto snad lze říci, že město nezarůstá jako zámek šípkový. Děkuji některým občanům, že nám s touto zelenou nadílkou pomáhají před svými domy. Je to jen malý výčet činností technických služeb, které zde uvádím. Vážení občané, většina z vás má již touto dobou po zasloužené a jistě pěkné dovolené. Těm, kteří se na ni teprve chystají, přeji krásný pobyt a šťastný návrat a nabrání nových sil do života. Tomáš Špička, vedoucí technických služeb Foto: Archiv MěÚ Odolen 9/2012 5

6 zprávy z radnice Revitalizace městských bytových domů na Horním náměstí Dá se říci, že jsme v administrativní části této investiční akce došli k úspěšnému konci dne byla oběma smluvními stranami podepsána Smlouva o dílo na rekonstrukci městských bytových domů bloku A a bloku B na Horním náměstí s vítězem veřejné zakázky firmou Marhold a.s., Jiráskova 169, Pardubice 2, v objemu 20 mil. Kč bez DPH. Jedná se o zásadní investiční akci, kterou město mělo v plánu několik let. Jsem velmi potěšena, že jsme úspěšně udělali všechny potřebné kroky vedoucí k realizaci díla. Nájemníci v těchto bytových domech již byli o akci informováni, zajistili jsme potřebnou součinnost při výměně oken a výkladních skříní a nyní, v polovině měsíce srpna, se úřad chystá k předání staveniště realizační firmě. Práce by dle schváleného harmonogramu měly probíhat nejdéle do července 2013 se zimní přestávkou. Do konce letošního roku by měla být opravena střecha na obou blocích a vyměněna okna a provedeno zateplení na bloku A (č. p ). Začátkem příštího Opravy dětských hřišť ve městě Dobrý den, Vodoláci, jak jste si někteří, a zvlášť maminky menších dětí, jistě všimli, práce na obnově technického stavu dětských hřišť se pohnuly kupředu. V areálu u sportovní haly odstranily Technické služby města Odolena Voda, které tuto obnovu provádějí, staré a poškozené stoly na stolní tenis a nahradily novým stolem se síťkou. Pálky a míček si zájemci mohou zapůjčit u obsluhy v restauraci Domeček. Ve Větrné ulici byla dle norem rozšířena dopadová plocha a osazen nový skluz, byl opraven kolotoč. Dále jsme osadili novou desku na basket s novým košem a alespoň srovnali povrch, který není úplně ideální, ale v současné době nemáme finance na kvalitnější. Proto mne osobně docela zamrzelo, Foto: Archiv MěÚ roku by měla být vyměněna okna a provedeno zateplení bloku B (č. p ). Doba trvání celé rekonstrukce bude hodně záležet na počasí, ale do poloviny příštího roku by měly být práce ukončeny. Věřím, že se celou investiční akci města podaří zrealizovat tak, aby jak město, tak nájemníci v bytových domech byli spokojeni s kvalitou a průběhem prací. Ve druhé polovině příštího roku budeme moci dílo zhodnotit. Dita Výborová, starostka města když basketový koš nevydržel ani 24 hodin a byl zničen. Ale to jen na okraj, venku svítí sluníčko a proč si kazit hezký den? Na Dolním náměstí jsme opravili síť okolo hřiště na basket, celé jsme vyčistili, jsou nově natřeny branky na mini fotbálek a máme na ně již i sítě (stejně jako do Čenkova). Na Dolním náměstí na hřiště pro malé děti byla osazena nová houpačka a hrazda, dělají se terénní úpravy, máme připraven sedák na pískoviště i dvě lavičky, což se bude osazovat v nejbližších dnech tak, aby bylo i toto hřiště možno otevřít. Na dětském hřišti U Radnice jsme zvětšili dopadovou plochu podle norem a vyměnili udusaný nefunkční písek za kačírek, který by měl být schopen dostatečně utlumit pád a zabránit spáleninám a odřeninám. Opravuje se houpačka v atriu Nad Štolami. Rád bych se ještě vrátil k častým dotazům na bývalé brouzdaliště ve Větrné. Je pravdou, že já sám jako malý kluk jsem se v něm ráchal a musím přiznat, že to bylo nejen příjemné, ale užili jsme si tam dost a dost. Bohužel, zeměkoule se několikrát pootočila a změnily se podmínky provozu. K tomu, aby se mohlo brouzdaliště provozovat, platí přísnější pravidla než pro provoz velkého bazénu. Jen namátkou bych uvedl, že musí být nainstalována filtrace, která několikrát denně přefiltruje celý obsah vody, musí být stálý dohled zaškolené osoby, která musí mít vybavení pro oživování životních funkcí, musí mít k tomu příslušné zázemí (norma hovoří o oddělené místnosti) Jak vidíte, jen tyto tři požadavky představují vybudování areálu v nákladu milionů korun. Takže je mi líto, ale město opravdu nemůže toto brouzdaliště provozovat. V současné době se připravuje projektová dokumentace na zkolaudování této nádrže na požární nádrž, do které bude moci být napuštěna voda pro potřeby případného zásahu hasičů stejně, jako je v Postřižíně u motorestu. A dovolte mi jeden tip na celodenní výlet pro celou rodinu. V měsíci září se v Milovicích bude otevírat údajně v Evropě největší zábavní areál s herními prvky. To co jsem viděl, bude, myslím si, opravdu stát za to. A nejen pro malé děti. Bude tam dost adrenalinu i pro ty starší. Podrobnosti najdete na Návštěvu mohu s klidným svědomím doporučit, nebudete zklamaní. František Sůva, správce dětských hřišť 6 Odolen 9/2012

7 zprávy z radnice Nová kogenerační jednotka Koncem července se u kotelny V Malém háji sešli představitelé města, předseda představenstva RWE Martin Herrmann a zástupci firmy KA Contracting, s.r.o., aby zde slavnostně uvedli do provozu novou kogenerační jednotku na výrobu elektrické energie a tepla. Město deklarovalo svůj zájem o podporu při zavádění úsporných a ekologických řešení a ocenilo dobrou spolupráci s lídrem v oblasti energetiky na českém trhu, ze které nám budou vyplývat ekologické výhody v podobě nižší zátěže emisemi CO 2, příjem z nájmu ve výši Kč ročně. Zároveň máme i díky této investici téměř kompletně zrekonstruovanou teplárenskou soustavu ve městě a budeme moci zajistit občanům spolehlivé dodávky tepla za přijatelnou cenu. Investice do kogenerační jednotky přesáhla 30 milionů korun. Technologie disponuje tepelným výkonem MW a elektrickým výkonem KW. Investice RWE do centrálního zásobování teplem v Odoleně Vodě již dosáhla celkové částky 100 milionů korun. Novou kogenerační jednotku využívá teplárenská soustava města Odolena Vo- Foto: Archiv MěÚ da. V rámci rekonstrukce systému centrálního zásobování teplem ji zainvestovala a instalovala společnost KA Contracting ze skupiny RWE, která pro město provozuje tepelné hospodářství na klíč. Kogenerace je moderním, vysoce účinným a zároveň ekologickým způsobem výroby elektřiny. Při procesu kogenerace je smysluplně využito odpadní teplo, které při výrobě elektřiny vzniká, a je použito pro ohřev teplé užitkové vody a pro rozvod tepla. Vysoká účinnost využití energie v palivu, která často přesahuje 90 %, snižuje jak palivovou náročnost energetiky, tak i globální množství emisí CO 2. Podpora kogenerace včetně výkupu elektrické energie je zajištěna zákonem. Dita Výborová, starostka města Město Odolena Voda ve spolupráci s komisí životního prostředí vyhlašují nový ročník soutěže O NEJHEZČÍ OKNO, BALKÓN A PŘEDZAHRÁDKU V ODOLENĚ VODĚ Navazujeme tak na již dříve konanou soutěž, ve které bychom rádi ocenili práci občanů, kteří se ve volném čase starají o své předzahrádky, zdobí svá okna a balkony květinami a pomáhají tak zlepšit vzhled veřejných prostranství města. Soutěž se koná ve třech kategoriích: nejhezčí květinová výzdoba okna bytu nebo RD, nejhezčí květinová výzdoba balkónu bytu nebo RD, nejhezčí květinová výzdoba předzahrádky bytu nebo RD. Zájemci o účast v soutěži se mohou přihlásit přímo u komise životního prostředí na tel nebo si vyzvednout a odevzdat přihlášku v podatelně městského úřadu. Soutěž se koná do Na začátku října vyhodnotíme 1. až 3. místo v každé kategorii a vítězové jednotlivých kategorií budou za svou práci odměněni. Nejhezčí okna, balkóny a předzahrádky se souhlasem majitelů zveřejníme v časopise Odolen. Těšíme se na vaše tipy a přihlášky! Odolen 9/2012 7

8 zprávy z radnice Kronika města Odolena Voda Léta Započala již 4. etapa výstavby sídliště, kterou prováděl Průmstav Praha. Byla otevřena prodejna potravin na sídlišti. Obec řeší problémy se zásobováním sídliště, s nedostatkem některých druhů potravin, objevují se výkyvy v zásobování pečivem, ovocem a zeleninou. Ve školním roce 1980/81 je v základní škole 22 tříd, 35 pedagogických pracovníků a 720 žáků, byly zavedeny detašované učebny ve Veliké Vsi. Proběhla rekonstrukce kotelny, která znamenala kvalitativní pokrok ve vytápění sídliště. seriál Byla dokončena výstavba Hálkovy hospody v Dolínku, která byla následně prodána Jednotě Říčany za Kč. Náhlé tuhé mrazy vedly k vyhlášení havarijního stavu v dodávce elektřiny, byly uzavřeny školy, továrna Aero zastavila v některých provozech práci. Ve spartakiádním roce 1980 se okrskové spartakiády zúčastnilo cvičenců z Odoleny Vody. V červenci roku 1979 byla vládou ČSSR schválena úprava cen, která mnohdy znamenala i 50 % nárůst ze dne na den. Dita Výborová, starostka města Blahopřejeme jubilea V červenci 2012 oslavili významná životní jubilea: Osmdesátiny Mgr. Věra Kameníková Odolena Voda Květoslava Laštovková Dolínek Jedenaosmdesátiny Věra Vyskočilová Odolena Voda Třiaosmdesátiny Josef Haider Odolena Voda Jaroslav Suchý Odolena Voda Čtyřiaosmdesátiny Květoslava Nádvorníková Odolena Voda Jaroslav Zeman Odolena Voda Pětaosmdesátiny Magdalena Růžencová Odolena Voda Sedmaosmdesátiny Mgr. Ludmila Mokrá Odolena Voda V srpnu 2012 oslavili významná životní jubilea: Osmdesátiny Miloslava Haiderová Odolena Voda Marie Hejlková Odolena Voda Bohumila Horčíková Odolena Voda František Lang Odolena Voda Milan Štefanik Odolena Voda Jedenaosmdesátiny Miroslav Šimůnek Odolena Voda Dvaaosmdesátiny Josef Horák Odolena Voda Jaroslav Pikhart Dolínek Marie Sobotková Odolena Voda Třiaosmdesátiny Věra Doležalová Odolena Voda Šestaosmdesátiny Jaroslav Lisý Odolena Voda Osmaosmdesátiny Božena Hroudová Odolena Voda Devětaosmdesátiny Alois Mundl Odolena Voda Devadesátiny Božena Sedláčková Dolínek (Všechna jména jsou uvedena se souhlasem jubilantů.) Nový vedoucí stavebního odboru S účinností ode dne po dobu mateřské a rodičovské dovolené bývalé vedoucí byl do funkce vedoucího stavebního odboru Městského úřadu Odolena Voda jmenován Radou města OV ing. Zdeněk Sova. Blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů do další práce. Dita Výborová, starostka města 8 Odolen 9/2012

9 zprávy z radnice Rozhovor s poslankyní Helenou Langšádlovou, kandidátkou na hejtmanku Středočeského kraje Zdá se mi, že je problém s veřejnou autobusovou dopravou vyřešen, je tomu opravdu tak? Na první pohled ano. Ve skutečnosti je středočeská doprava zatížena řádově stomilionovými vnitřními dluhy. Způsobil to hlavně nekoncepční a populistický program žákovské jízdné zdarma, který i přes naše protesty stále pokračuje. Pokud bude pokračovat i nadále, bude se dluh blížit k půl miliardě. My chceme všechny pro kraj nevýhodné programy zrušit. Chybné kroky vedení Středočeského kraje v oblasti dopravy se nesmí opakovat. Co říkáte vypsání nových tendrů na autodopravce, jak avizuje vedení kraje? Nebráním se tomu, aby autobusové linky byly nově vysoutěženy. Musí se to ale kvalitně připravit a dělat postupně a Praha a starostové středočeských měst a obcí musí být plnohodnotnými zadavateli této soutěže. Než se vypíše výběrové řízení, musí se naplánovat dopravně a ekonomicky provázané celky a oznámit soutěž do evropského věstníku. Bez rozumného dopravního plánu nemá soutěž logiku ani smysl. Mělo by se na tom začít pracovat co nejdříve, aby se postup nezdržoval. Není Vaše kritika kroků kraje jen součástí předvolebního boje před podzimními volbami? Ne. Na problémy veřejné dopravy jsme spolu s hnutím Starostové upozorňovali již od začátku, tedy od roku Snažili jsme se komunikovat s koalicí na radnici Středočeského kraje. Hejtman Rath však o žádnou komunikaci s námi nestál a nedbal na naše varování. Upozorňovali jsme na problémy v tisku, celostátním i regionálním. Například naši petici Škrtobus hejtmana Ratha na jaře roku 2011 podepsalo 17 tisíc občanů! Snažíme se oslovovat a organizovat starosty v kraji, což se díky spolupráci s Věrou Kovářovou, krajskou zastupitelkou zvolenou v roce 2008 za STAN, velmi daří. Jednáme pravidelně také s představiteli pražského magistrátu, konkrétně s náměstkem primátora Josefem Noskem, který je zodpovědný za dopravu. K řešení povede jen společné jednání, ne jednostranné kroky hejtmanství. Za hlavního viníka hrozby kolapsu veřejné dopravy byl a je označován bývalý hejtman David Rath, souhlasíte s tímto tvrzením? Nikdy nám nešlo o boj s hejtmanem Rathem, ale o eliminaci škod, které vedení kraje občanům, resp. autobusové dopravě, způsobuje. Cílem stále zůstává zabránit likvidaci a izolaci veřejné dopravy v kraji. Chceme jejím propojením s pražskou hromadnou dopravou zvyšovat komfort cestování pro všechny Středočechy. Jaká konkrétní opatření pro zlepšení situace tedy navrhujete? Zrušme nesmyslné rozdělení dopravy na Prahu a Středočeský kraj. Existují tři nepropojené systémy, jezdí několik linek autobusů, které se překrývají, lidé však nemohou mezi nimi volně přestupovat. Snažíme se prosadit myšlenku takzvané Metropolitní integrované dopravy (MID), tedy spojení dosud fungujících systémů dopravy v Praze a našem kraji do jednoho celku. Je potřeba sjednotit všechny typy jízdenek a tarifů. Co takový jednotný systém přinese občanům Středočeského kraje? Přinese to nejen větší komfort, rychlost pro občany, ale také velké úspory v systému, které budeme moci investovat do dalšího rozvoje veřejné dopravy ve středních Čechách. Cestující by při společném systému mohli například používat jeden typ jízdenky při cestování jakýmkoli hromadným prostředkem včetně železnice. Nebyl by rozdíl, jestli jedou v systému PID nebo SID. Lidé z Benešova by si například nemuseli kupovat další jízdenku na metro na pražských Roztylech, kde je konečná autobusů. Dojeli by na jednu jízdenku až na Václavské náměstí. Lidé z Kladna vlastnící pražskou lítačku by nemuseli platit hned dvakrát za úsek mezi Ruzyní a Dejvickou, což kvůli nesmyslnému rozdělování dopravy do dvou různých systémů bohužel musí. Sloučení systémů do jednoho cestujícím mnohdy sníží ceny jízdného. Takže systémová změna by se měla týkat nejen autobusových spojů, ale i železnice? Ano. I železnice jako páteřní systém pohodlné a rychlé dopravy do Prahy by měla hlavní město zprůjezdnit a spojit tak protilehlá místa ve středních Čechách. Praha by neměla být jen konečnou stanicí všech spojů, ale místem, které obce v kraji spojí. Ne odděluje, jak je tomu nyní. Průjezd Prahou umožní zrychlit dopravu napříč krajem, umožní lidem například najít zaměstnání i ve vzdálenějších částech kraje, které jsou dosud pro ně už nedostupné. Rychlá doprava je totiž účinným prostředkem pro snižování nezaměstnanosti. Je škoda, že to ČSSD dosud nechápala. Za rozhovor děkuje Eva Šleichertová, tajemnice klubu zastupitelů hnutí Starostové a nezávislí, Středočeský kraj Rozpočtové určení daní: O cestě, které na začátku nikdo nevěřil Do pokladny našeho města by mělo už v roce 2013 doputovat necelých 13 milionů korun navíc. Na novou školu to nestačí, ale přesto je to jistě nezanedbatelná částka, kterou město musí investovat a tím vrátit svým občanům. Jsou to především příjmy vašich sdílených daní. Psal se rok 2006, někdy z jara. Daňová expertka a starostka menší moravské obce řešila s místostarostou jiné obce z regionu problematiku financování samospráv. Z diskuse vzešel jednoznačný závěr. Obce jsou při rozdělování daňových výnosů státu samosprávám značně diskriminovány. Rozdíl v příjmech na hlavu občana menší obce ve srovnání s Prahou byl 6,5 násobný. Ti dva se jmenovali Jana Juřenčáková a Stanislav Polčák. Starostka Juřenčáková se následně rozhodla kandidovat do Senátu s programem nápravy legislativy, těžce doléhající na menší obce. Žádala, aby byl nastaven spravedlivý systém podle vzorů jiných zemí EU. S nominací starostovského hnutí senátní volby jako jedna z mála neparlamentních kandidátů vyhrála. Odolen 9/2012 9

10 zprávy z radnice Tyto postavičky se staly symbolem diskriminace Kč na občana Prahy Kč na občany menších měst a obcí Již z pozice senátorky spolu s Petrem Gazdíkem, Josefem Zichou, Vladimírem Kráčalíkem, Stanislavem Polčákem a dalšími komunálními politiky ze Zlínska iniciovala uzavření Smlouvy obcí a měst proti daňové diskriminaci. Tu v roce 2007 podepsalo přes obcí a měst ze všech regionů naší země. Připojili se i vážení komunální politici jako např. Věra Kovářová či Ladislav Šifta ze Středočeského kraje, Petr Havlíček, Václav Horáček a řada dalších. Dvě obce si na diskriminaci stěžovaly u českého Ústavního soudu a následně u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Protesty představitelů samospráv uspěly. Ministr financí Miroslav Kalousek připravil změnu zákona o rozpočtovém určení daní, kterou byl snížen diskriminační rozdíl z 6,5 násobku na necelý 4,5 násobek. Samosprávy si polepšily o více než 4 miliardy. Součástí dohody mezi tehdejším ministrem Kalouskem, Jak už bývá na Odolce zvykem, od bláznivého nápadu k jeho uskutečnění stačí pouze malý krůček a parta nadšenců. Všechny tyto podmínky jsme splnili, a proto se mohlo u restaurace starostou Gazdíkem a místostarostou Polčákem byl závazek, že obě obce stížnost ze Štrasburku vezmou zpět a představitelé výzvy se zapojí do práce ministerské komise pro další změnu zákona. Mělo dojít k podrobnému zkoumání nákladů a potřeb různých velikostních kategorií obcí a měst. Podle výsledků analýzy pak mělo ministerstvo připravit novou právní úpravu rozpočtového určení daní, jejímž klíčovým slovem měla být systémovost. Vláda však padla a tím se zastavily další práce na novém zákoně. V mezidobí v lednu 2008 vznikla nadstranická organizace obcí a měst Sdružení místních samospráv ČR, která již oficiálně sdružila přes samospráv. Díky uzavření dohod v červenci 2009 mezi hnutím Starostové a nezávislí a TOP 09 byla do společného programu pro poslanecké volby vtělena zásadní pasáž o požadavku odstranění nedostatků ve financování samospráv. Po úspěšném sestavení vládní koalice byly práce na novém zákoně na ministerstvu financí v listopadu 2010 obnoveny. Nový návrh dělení daňových výnosů obcím a městům byl schválen Poslaneckou sněmovnou 13. července Cílový stav trojnásobek rozdílu mezi nejchudší obcí a hlavním městem dosažen nebyl, výsledný stav je v průměrech kritérií 3,2 násobek. Přesně v těchto dnech bude o novele hlasovat Senát. Je předpoklad, že bude schválena, má podporu napříč politickým spektrem. Pokud k ní pak prezident připojí své ANO, bude to znamenat ve financování samospráv několik zásadních změn: Tak trochu jinej gang 1. sníží se rozdíl mezi průměrem příjmů největšího sídelního celku Prahou a ostatními obcemi na cca 3,2 násobek (oproti současnému stavu 4,5 násobku), 2. bude změněn model podílu financování školáků v tzv. přespolních školách, 3. dojde ke zvětšení podílu samospráv na státním rozpočtu, resp. na výběru tzv. sdílených daní. Jinými slovy obce a města získají na úkor jiných kapitol státního rozpočtu větší podíl na koláči veřejných zdrojů, 4. mezi komunální sféru bude rozvrženo cca 12 miliard dalších zdrojů, profitovat na těchto financích budou krom čtyř největších měst prakticky všechny ostatní obce a města. Znamenají tyto změny, že cílového stavu rozpočtového určení daní (RUD) bylo dosaženo? Zcela jistě ano, ale v budoucnu by se v RUDu mělo docílit ještě několik dalších změn. Mezi jinými by mělo dělení veřejných zdrojů zvýhodňovat ty samosprávy, které spolupracují při plnění veřejných úkolů. Např. pokud obce utvořily dobrovolný svazek obcí k obstarávání záležitostí veřejného zájmu, kupříkladu svozu odpadu či provozování kanalizace, pak by jim mohlo RUD přiznat dílčí zvýhodnění a tím i více prostředků na občana. Nebo spolupráce na úseku přestupkové agendy, zajišťování veřejného pořádku atp. Pokud obce spolupracují, dosahují úspor na výdajové straně, synergických efektů, stát by je měl k takové spolupráci motivovat a ocenit ji. Jde i o určitou reakci na zkratkovitá vyhlášení, že obcí je příliš a malé obce by se měly rušit. Veronika Vendlová, radní Opera v Dolínku sejít 15 bláznů na jednostopých vozítkách. Drtivou většinu tvořily stroje Babeta ať už staršího nebo mladšího roku výroby, totéž platilo i o jejich majitelích. Mezi námi nechyběly ani novější stroje a dokonce zde byl i tzv. Stadion 21, což je v dnešní uspěchané době rarita. Nevěřícné pohledy kolemjdoucích nebraly konce a na dotaz, co se tady děje, bylo vždy s úsměvem odpovězeno: Ale, ti blázni jedou na Babetách na Mácháč. A k naší spokojenosti tomu tak skutečně bylo. Po krátkých předstartovních problémech se kolona odvážných mužů vydala vstříc dobrodružství. Ještě krátké pozdravení s paní starostkou Ing. Ditou Výborovou a za pozdravů spoluobčanů jsme se vydali vstříc dobrodružství. Celou akci jsme pojali jako memoriál našeho kamaráda Pavla Vořecha. Kam jsme přijeli, tam nás zdravili a vůbec jsme se nenudili. Cíl expedice byl dosažen, příští rok jedeme znovu a třeba nás už bude víc. A kam že se to příští rok chystáme? Jo tak to je zatím v hlavičkách hlavních organizátorů. Za realizační team Patrik Kolbábek a Oldřich Martinák Foto: Pavel Novotný 10 Odolen 9/2012

11 Městská policie informuje Konec prázdnin je úspěšně za námi a stejně jako nám i našim nejmenším začaly povinnosti. Do školy se poprvé vydají prvňáčci, nejdříve s rodiči, ale až se rozkoukají, začnou někteří z nich chodit do školy sami. V tomto směru bych chtěl apelovat na rodiče, aby svým malým školáčkům vysvětlili, jak se bezpečně dostat do školy a domů. Také by při výběru školní brašny anebo oblečení neměli zapomínat na výstražné reflexní prvky, které děti často ochrání před neštěstím. Rád bych prvňáčkům a nejen jim popřál spokojený a veselý začátek školního roku a nám dospělým pevné nervy a optimismus v dalším pracovním pololetí. Jak jsem se zmiňoval před prázdninami, velkou bolístkou v Odoleně Vodě bylo výtržnictví převážně mladých jinochů a dívek, kteří své jistě opodstatněné názory na svět hlásali do nočních hodin a to převážně v lokalitě Horní náměstí a přilehlém okolí. S potěšením mohu konstatovat, že po zavedení některých opatření městskou policií byl tento nešvar z veliké části potlačen. Tři osoby se budou zodpovídat u Okresního soudu pro Prahu východ za přečiny výtržnictví, poškozování cizí věci a další nejméně tři osoby se budou zodpovídat před přestupkovou komisí města Odolena Voda a samozřejmě nahradí způsobené škody. Někomu se může zdát, že opatření jsou razantní a přehnaná, ale není tomu tak. Dlouhé vysvětlování a přemlouvání přestupců se naprosto míjelo účinkem, a proto bylo po dohodě s PČR a vedením města přistoupeno k tvrdým postihům. A co nás čeká do budoucna? Hlavně spousty tvrdé práce a pevně věřím, že i spolupráce s vámi, občany našeho města. Patrik Kolbábek, velitel MěP Odolena Voda L zprávy z radnice / školství Odolena Voda v rytmu první republiky Blahopřání k jmenování do funkce Velice ráda bych za sebe jako rodiče školou povinných dětí i za Město Odolena Voda nové paní ředitelce základní školy Mgr. Ivaně Ullmannové poblahopřála ke jmenování do této náročné funkce a popřála hodně štěstí, nápadů a podpory kolektivu školy pro zdárný rozvoj nejen školy, ale hlavně žáků a pedagogů. Dita Výborová, starostka města Rozhovor s novou ředitelkou ZŠ Odolena Voda Ivanou Ullmannovou Můžete se čtenářům Odolenu na O E úvod krátce představit? D N Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Prachaticích, následně Peda- O A ZÁKLADNÍ ŠKOLA gogickou fakultu v Českých Budějovicích. Má pedagogická kariéra začala na jihu Čech, kde jsem učila na základní škole, pak jsem pracovala ve Středisku služeb školám. Po přestěhování do Prahy jsem působila několik let v České školní inspekci, která mi poskytla mnoho cenných zkušeností pro mou další práci, a to ředitelky školy, kterou jsem již vykonávala. Do funkce ředitelky Základní školy Odolena Voda jsem byla jmenována na základě konkursního řízení, s nástupem Mám radost z práce s dětmi, práce s lidmi, těším se na nové působiště. Ráda bych pokračovala v zavedených aktivitách, o kterých vím a myslím si, že jsou dobré. Chci, aby silný tým učitelů, odborníků měl prostor pro sdílení svých názorů a představ a jejich prostřednictvím mohl přispívat k dalšímu rozvoji školy. Začal nový školní rok, Váš první ve vedení ZŠ Odolena Voda. S jakými plány, očekáváními a prioritami jste do něj vstoupila? Do nového školního roku vstupuji já, kolegové, možná i žáci s očekáváním, co se bude dít. Ráda bych ve spolupráci s kolegy podpořila rozvoj cizích jazyků na škole, a to formou mezinárodních projektů, dále pak myšlenky programů Zdravá škola, Začít spolu, Comenius Skript, čtenářské gramotnosti a zejména pak etické výchovy. Základní škola se dlouhodobě potýká s kapacitními problémy, máte představu, jak je řešit? V současné době jsem zapojena, spolu se svými kolegyněmi, do pracovní skupiny při městském úřadě, která má tento problém řešit. Po prohlídce školy a seznámením se s kapacitou budovy se domnívám, že je pravděpodobně jediné vhodné řešení, a to přístavba školy. Zaznamenají žáci či učitelé už nyní, v září, nějaké změny související s Vaším příchodem? Chtěla bych, aby změny přicházely postupně, aby s nimi kolegové i rodičovská veřejnost byli vždy řádně seznámeni. Co byste žákům, učitelům i nepedagogickým zaměstnancům školy a vlastně i sobě do nového školního roku popřála? Přála bych si, abychom se do školy všichni těšili, abychom tam chodili s radostí a očekáváním, co nového nám další den přinese. Chci, aby komunikace uvnitř školy i vně byla otevřená, přátelská, abychom respektovali jeden druhého a vzájemně dodržovali stanovená pravidla. Za rozhovor děkuje redakce Odolenu Odolen 9/ Foto: Pavel Novotný

12 školství Ahóóój na vodě! Po úspěšných lyžařských kurzech mě napadlo, že by nebylo špatné jet s žáky na vodu. Od nápadu k realizaci uběhlo několik let, protože okolnosti nebyly vždy příznivě nakloněny. Nakonec se povedlo uskutečnit jednodenní splutí Berounky v rámci školního výletu žáků 9. B na konci června. Základnou nám byl kemp Višňová nedaleko Roztok u Křivoklátu. Nastal den D a z půjčovny přivezli lodě a sympatického instruktora. Zvláště děvčata s obavami koukala na vratká plavidla, neforemné vesty a na kalnou řeku, která se během noci po bouřce trošku rozvodnila. Následovala instruktáž, nácvik na voleji a dorostenci si začali osvojovat vodáckou hantýrku jako například přitáhni nebo kontra, zjistili, kdo je to zadák a jaké povinnosti má jeho háček. Za největší nástrahu jsme považovali jezy, které děti nakonec zvládly možná lépe než my, ostřílení vodáci, kteří u toho, na rozdíl od nich, příliš přemýšleli. Novopečení vodáci brzy zjistili, že voda je o pohodě, legraci, sluníčku, koupání a po více než dvaceti kilometrech plavby jsme skončili v Nižboru bohatší o nové dojmy. Věřím, že vodácký výlet žákům přinesl i jiné zážitky než pouze ty virtuální, kterých je současný svět přeplněný. Věřím, že možná vznikne nová tradice na naší škole. Takže ahóóój na vodě! Vlaďka Provazníková Fota: Archiv ZŠ Organizace školního roku 2012/2013 Zahájení školního roku 3. září 2012 I. pololetí bude ukončeno 31. ledna 2013 Zahájení II. pololetí 1. února 2013 Konec školního roku 28. června 2013 Podzimní prázdniny 25. a 26. října 2012 Vánoční prázdniny 22. prosince ledna 2013 Pololetní prázdniny 1. února 2013 Jarní prázdniny 25. února 3. března 2013 Velikonoční prázdniny 28. a 29. března 2013 Hlavní prázdniny 29. června až 1. září 2013 Informace o dalších aktivitách školy najdete na 12 Odolen 9/2012

13 organizace a spolky Co je domácí zdravotní péče Domácí zdravotní péče je následná individuální odborná ošetřovatelská péče poskytovaná nemocnému v jeho domácím prostředí. Tato služba je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Domácí péči může indikovat ošetřující lékař při propuštění z nemocnice na 14 dní, nebo praktický lékař nemocného. Cílovou skupinou pro poskytování domácí péče jsou převážně dlouhodobě chronicky nemocní, zdravotně postižení občané nebo pacienti v terminálním stádiu, jejichž zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci. Domácí zdravotní péči poskytují zdravotní sestry s registrací nebo se specializací v určitém zdravotním oboru 7 dní v týdnu 24 hodin denně. U nemocných provádí tyto výkony: odběry biologického materiálu, aplikace injekcí, infuzí, péče o rány, cévkování, pohybovou edukaci, péči o stomie, sondy, PEG, měření fyziologických funkcí TK, P a další ošetřovatelské výkony dle indikace lékaře. Mezi naše další činnosti můžeme zařadit pronájem kompenzačních pomůcek, vyřízení léků nebo inkontinentních pomůcek u praktického lékaře. Hlavním cílem domácí zdravotní péče je zvyšování kvality ošetřovatelské péče o nemocné s chronickými a dlouhodobými zdravotními problémy. Je nutné si uvědomit, že populace celkově stárne, a proto péče o tyto občany se v budoucnu stane ústředním zájmem civilizované společnosti. Jana Švejcarová, Farní charita Neratovice DC Sluníčko plánuje od nového školního roku rozšíření MINIŠKOLIČKY hlídání dětí s řízenou činností. Ilustrační foto TANEČNÍ SKUPINA VODOLENKA srdečně zve do svých řad všechny holky i kluky ve věku 5 12 let, které baví tančit a ztvárňovat příběh pohybem. Trénujeme dvakrát týdně: ve středu a v sobotu. Bližší informace u vedoucích souboru a na Dni pro Vodolku. Těšíme se na vás! Za TS Vodolenka Tamara Bučková a Martina Podzimková Kontakt: Foto: Petra Okrouhlíková Budeme si zvykat být bez maminky, hrát si, zpívat, cvičit, povídat si o všem okolo nás, číst pohádky a možná i něco malého maminkám nebo tatínkům vyrobíme... Prosíme případné zájemce, aby se nahlásili na Uveďte, o který den byste měli zájem, zda docházku jednou či vícekrát týdně a věk dítěte. Dle počtu nahlášených bychom rozdělili děti i věkově. Milí rodiče, od září pro vás připravujeme: první hodina hudebních kurzů Yamaha. Miniškolička dle vašeho zájmu bychom rádi rozšířili tuto dopolední aktivitu (viz letáček). Prosíme o vaše reakce na Cvičení pro těhotné každé pondělí a pátek s fyzioterapeutkou sl. Zuzanou Vargovou, Cvičení pro novorozence a batolata probíhají přípravy, cvičení OD ŘÍJNA povede fyzioterapeutka sl. Zuzana Vargová, Pokud budete mít zájem již v září navštívit hernu, prosíme o info em nebo telefonicky komukoli, kdo zajišťuje chod herny (např. P. Sáblová , E. Linhartová ). Oficiálně zahájíme provoz herny od října. Další informace na Předem děkujeme za vaše ohlasy a přejeme krásný zbytek léta. Za DC Sluníčko Pavlína Sáblová Odolen 9/

14 organizace a spolky Vodolský revír v září Většina plodin z polí je již sklizena, pole se orají a připravují na nový výsev. Nás při troše štěstí potká babí léto, ale zvěři právě zmizel důležitý kryt a také cenný zdroj potravy. Myslivci už mají v zásypech připraven podklad pro pravidelné doplňování jádrového krmiva pro drobnou zvěř a zásobu obilí na půlku zimy. Jako podklad jsme vždy používali plevy, k těm je ale díky dokonalejší mechanizaci na poli čím dál horší přístup. Dnešní stroje totiž obilí na poli rovnou i vyčistí a slámu i s plevami sypou zpět na sekané pole. Zkoušíme proto letos jako spodní vrstvu do zásypu dávat tuto slámovou řezanku sebranou z pole rovnou za kombajnem. Hlavně pro bažanty je tato vrstva na dně krmeliště nutná. Jako hrabavý pták totiž bažant potřebuje zrnka obilnin odněkud vyhrabávat, což prospívá jeho kondici hlavně v zimním období. Pro srnčí zvěř se nám osvědčily zásobníkové krmelce, které jsme instalovali v loňském roce. Zvěř si na ně postupně zvyká. V tomto měsíci, stejně jako v loňském roce, vypustíme námi zakoupené zajíce polní z polodivokého chovu. Tímto opatřením se snažíme v našem okolí udržet tvora, který zde po generace bez problémů prospíval. V nedávné minulosti se však jeho stavy prudce snížily. O důvodech se odborná veřejnost neustále dohaduje, je jich však nesporně několik, jak už jsme psali v předchozích číslech. Monokulturní lány, pro zajíce nevhodné pěstované plodiny, několikanásobné zvýšení provozu motorových vozidel, zvýšené stavy dříve lovených dravců atd. A jen s málem můžou myslivci něco udělat. Lov zákonem povolené škodné zvěře, udržování mysliveckých políček, pravidelné zakrmování v době nouze, a když je nejhůř, doplnění stavů zvěře přivezením zajíců odjinud. Na místě, kde je hodláme vypustit, jsme posekali travinu a odhrabali stařinu, aby se tam zazelenala čerstvá tráva a zajíc měl do začátku lepší podmínky. Pak už jen aby byla příhodná zima a co nejvíce kusů se zapojilo do jarního honcování. Tak říkají myslivci rozmnožování zajíců. Snad nám naše patronka Diana bude přát a zajícům se v okolí Vodolky bude zase dařit. Na závěr bychom rádi poděkovali Městu Odolena Voda za příspěvek na činnost našeho spolku. Výše zmíněné zakoupení zajíců stejně jako nákup krmiv, minerálních a vitaminových přípravků je finančně velmi náročný a tato dotace nám velmi pomůže! Za Honební společenstvo Odolena Voda Jaroslav Šimoník Revoluční 305, Odolena Voda dopolední školička cestujeme kolem světa výtvarný a tvořivý kroužek dětská psychologická poradna cvičení pro kojence a batolata přednášky s besedou seminář pro rodiče znakování s batolaty seznamka maminek kurz roztleskávaček Revoluční 305, Odolena Voda pořádá: NÁBOR HOLČIČEK OD 4 8 LET DO SOUBORU MAŽORETEK kurz mažoretek klavír a zpěv kurz Latin dance divadelní kroužek hudebníčci orientální tance herna / atrium matematika kurz flétny informace na tel BERUŠKY Odolena Voda TRÉNINK: od 11. září 2012, každé úterý od 17 : 15 hod : 00 hod. a 18 : 00 hod : 45 hod. ( ve velkém sále ZK Aero ) CENA: Kč/ měs. PŘIHLÁŠKY : tel , nebo Knihovna Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a společnost Skanska jsou organizátory soutěže o nejlepší Městskou knihovnu roku Cílem soutěže bylo ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy. Naše městská knihovna obsadila v kategorii Města do obyvatel 4. místo. Toto umístění nás potěšilo, je oceněním naší práce. Dík patří zároveň i zřizovateli knihovny Městskému úřadu Odolena Voda. Naďa Střelbová, vedoucí městské knihovny 14 Odolen 9/2012

15 Knihovna nové knihy Pro děti Simpsonovi: Komiksový odvaz Šmoulové: Příběh Šmouly mrněte Komiksové příběhy. Ondřej Sekora: Ferda Mravenec Nové vydání oblíbené knihy pro malé čtenáře. Thomas Brezina: Magická bouře, Loď duchů Napínavé příběhy pro čtenáře od 11 let. Shani Petroffová: Počertění. Tátův andílek Anna Stothardová: Růžový hotel Čtení pro dívky. Beletrie Jeane Westin: Dcery panenské královny Lásky dvorních dam Alžběty I. Elfriede Jelinekova: Vyvrhelové Výpověď o generačním vzdoru, zlobě i psychickém trýznění. Irena Obermannová: Život je p(l)es Příběhy hrdinů různých generací, kteří se potkávají ve skalickém domově seniorů, jako jeho klienti nebo zaměstnanci. J. D. Robb: Téměř bez šance Detektivní román. Doris Glück: Umlčená. V područí fanatického manžela. Příběh ženy, která se dodnes musí skrývat pod cizím jménem. Carole Matthewsová: Já se z tebe zblázním Lásku svého života můžete potkat i v čekárně u rozvodového advokáta. Eva Urbaníková: Příliš osobní známost, Všechno nebo nic Romány ze současnosti slovenské bestsellery. Naďa Horáková: Brněnské nevěstky. Mocní a ubozí Markrabství moravského. Historický román. Petra Soukupová: Zmizet Soubor tří rozsáhlých povídek s tématem rodinných vztahů viděných očima dítěte. Odborná literatura Rakousko, Německo, Bulharsko, Maďarsko, Portugalsko Ilustrovaní průvodci, se kterými nezabloudíte. Alois Pavlůsek: Lexikon strašidel Svět nadpřirozených bytostí a démonů v našich zemích. Všem čtenářům je k dispozici 51 nových titulů z výměnného fondu Knihovny města Mladá Boleslav. Naďa Střelbová kultura a volný čas Divadlo Tleskejtekruciš V Odoleně Vodě už se roznesly zprávy o znovuzrození místního ochotnického divadelního spolku. Přestože se o něm začalo mluvit teprve letos v únoru ve spojení s premiérou pohádky O Honzovi a víle Verunce, ochotníci zkouší již od loňského dubna. Možná vás překvapí neobvyklý název Tleskejtekruciš. Jméno vzniklo proto, že většina členů souboru je divadelním kumštem nepolíbená, a tudíž výkony herců amatérů by se mohly zdát poněkud rozpačité. Publikum by tak mohlo zapomenout na potlesk Pravdou však je, že ochotníci případné nedostatky bohatě překryjí nadšením a nikdy se zatím o aplaus prosit nemuseli. Velkou zásluhu na tom má i režisérka souboru Věra Boudníková, která má s divadlem v Odoleně Vodě bohaté zkušenosti jako herečka i jako režisérka. Podle nadšených reakcí diváků se jí práce s amatéry daří. Umění je dřina a každý, kdo jen na chvíli přičichl k divadlu, o tom něco ví. Na zkouškách zažijete spoustu legrace. Ať už jde o přeřeky, trapasy nebo prostě jen o pocit, že je vám dobře mezi podobně praštěnými lidmi. To si herci užívají. Ale pak přijde finále všeho zkoušení a nastává okamžik pravdy představení. To je horko nejednomu z divadelníků. Když zaspí technik, který pouští hudbu, všichni na jevišti čekají na zvukový efekt, který nepřichází. A tak se opakuje text stále dokola, až kýžený zvuk zazní. Legrace také končí v momentě, kdy zmatený ochotník snaživě odříkává nejen text svůj, ale i hereckého kolegy, nebo když se snaží představení urychlit a vynechá většinu textu, aby své utrpení zkrátil na minimum. Případně když herečka vlivem neopatrné manipulace se zbraní zastřelí svého kolegu uprostřed dialogu, nezbývá než nenuceně pokračovat dál a být šťastný za to, že šlo o atrapu. Všechny přehmaty se obrátí v úsměvné historky hned po děkovačce. Soubor má za sebou dvě premiéry. Již zmíněná pohádka O Honzovi a víle Verunce oslovila nejen nejmenší diváky, ale zaujala i dospělé. Ti reagovali mnohdy bouřlivěji než děti, když bylo třeba plnit přání chasníka Matěje. Hra Návštěva mladé dámy od Zdeňka Podskalského, která mapuje vztahy mezi mužem a ženou, zaznamenala také velký úspěch. Hlediště bylo naplněno do posledního místa a publikum se viditelně dobře bavilo. Nadšené ohlasy na obě představení jsou předzvěstí další návštěvnosti i u repríz. Pohádka o Honzovi a víle Verunce se znovu odehraje v kralupském AZ centru při Dni otevřených dveří. Návštěva mladé dámy se bude reprízovat na podzim tohoto roku. Soubor zároveň zkouší novou pohádku Kašpárkovy čertoviny, takže na své si opět přijdou děti i dospělí. Divadlo je neuvěřitelná věc. Režisér nechápe, co chce autor, herci nechápou, co po nich chce režisér, a diváci nevědí, co se děje na jevišti. Tento citát Augusta Strindberga plně vystihuje Tleskejtekruciš. Je to prostě zábava. Zábava nejen pro diváky, ale i pro herce. Přijďte se přesvědčit. Pavel Mohrmann Horní řada zleva: Petr Jarolímek, Pavel Mohrmann, Marek Šiňanský, Rudolf Papay. Dolní řada zleva: Anna Soldatová, Silvia Hošková, Hana Tomášková. Foto: Archiv Tleskejtekruciš Odolen 9/

16 kultura a volný čas Foto: Jan Liška Foto: Miloš Bohoněk Foto: Miloš Bohoněk Vernisáž výstavy Miloše Bohoňka Poznámky z cesty, Minigalerie, Děti ze slumu Kibera ve fotografiích Aleny Polanecké Výstava fotografií Aleny Polanecké Dětský pohled, která bude k vidění v Minigalerii od 6. do 30. 9, vás zavede mezi tváře dětí žijících v druhé největší chudinské čtvrti v Africe, slumu Kibera, který se rozprostírá na 3 km 2 v Nairobi, hlavním městě Keni. Téměř 1,5 milionů lidí zde žije na pomezí absolutní chudoby, v prostředí, které není úplně bezpečné pro dospělého člověka, natož pro dítě. Plechové příbytky bez elektřiny, vody a kanalizace, mezi kterými se linou úzké prašné cestičky, působí na lidi z okolního světa smutným a bezútěšným dojmem. Pro návštěvníky výstavy tak mohou být velkým překvapením fotografie usměvavých dětí. V jejich pohledech se však často snoubí dětská radost s hloubkou výrazu starého, životem zkušeného člověka. Nezisková komunitní organizace AMANI KIBERA, mezi jejíž členy patří i autorka fotografií, se od roku 2007 intenzivně věnuje především dětem a jejich volnočasovým aktivitám. Je vedena mladými lidmi, dobrovolníky, kteří vyrůstali a stále žijí ve slumu Kibera. Pracují jako trenéři, rozhodčí a organizátoři projektu. Prostřednictvím sportu se snaží o propagaci míru, nenásilí, ohleduplnosti k životnímu prostředí i vzdělávání a vede mládež k intenzivnějšímu zapojení do rozhodování a rozvoje komunity, to vše v souladu s principy aktivního nenásilí. Nejvýraznější aktivitou je bezesporu každoroční fotbalový turnaj pořádaný pro všechny týmy z Kibery. V roce 2011 organizace dosáhla prozatím největšího úspěchu otevření knihovny, která následně vyhrála cenu jako nejlepší komunitní knihovna. Dále bylo 19. dubna 2012 slavnostně otevřeno centrum pro předškolní děti a škola pro švadleny v centru pro dívky Uwezo Girl Centre. V průběhu vernisáže proběhne promítání a beseda s autorkou fotografií a také si budete moci zakoupit pravé keňské výrobky šperky, šátky, boty... Výtěžek z prodeje těchto předmětů bude použit na projekty organizace AMANI KIBERA. Pozvánka na výlet Vlastivědný kroužek Vítězslava Hálka vás zve na výlet, který se koná s tímto programem: LIPNICE prohlídka hradu HAVLÍČKŮV BROD dům K. H. Borovského LEDEČ nad SÁZAVOU muzeum archeologie, sbírka zbraní, mincí SVĚTLÁ nad SÁZAVOU museum historie města a okolí, sklářství ZRUČ nad SÁZAVOU zámek Odjezd od ZK Aero v 7.30 hod. Přihlášky přijímá p. Kulíšková, tel.: mobil: Odolen 9/2012

17 Kino Vltava Program na září Nám. Jaroslava Seiferta 706, Kralupy nad Vltavou tel.: Předprodej otevřen denně od do hod., tel Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět do prodeje. Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná. 1. so MADAGASKAR 3 3D (USA) 140,- Kč REBELKA 3D (USA) 155,- Kč LETS DANCE: Revolution 3D (USA) 160,- Kč ne REBELKA 2D (USA) 120,- Kč LETS DANCE: Revolution 3D (USA) 160,- Kč TOTAL RECALL (USA / Kanada) 120,- Kč st SVATÁ ČTVEŘICE (ČR) 100,- Kč čt TOTAL RECALL (USA / Kanada) 120,- Kč EXPENDABLES: Postradatelní 2 (USA) 100,- Kč pá TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL (USA/ VB) 100,- Kč SVATÁ ČTVEŘICE (ČR) 100,- Kč so DOBA LEDOVÁ 4: Země v pohybu 2D (USA) 80,- Kč REBELKA 3D (USA) 155,- Kč EXPENDABLES: Postradatelní 2 (USA) 100,- Kč kultura a volný čas 27. čt NORMAN A DUCHOVÉ 3D (USA) 150,- Kč VE STÍNU (ČR / Slovensko / Polsko) 130,- Kč pá REBELKA 3D (USA) 130,- Kč DIVOŠI (USA) 100,- Kč VE STÍNU (ČR / Slovensko / Polsko) 130,- Kč so MADAGASKAR 3 2D (USA) 80,- Kč NORMAN A DUCHOVÉ 2D (USA) 100,- Kč SVATÁ ČTVEŘICE (ČR) 100,- Kč ne REBELKA 2D (USA) 100,- Kč DRUHÁ ŠANCE (USA) 100,- Kč DIVOŠI (USA) 100,- Kč ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. Kulturní a společenské středisko Kralupy nad Vltavou Program na září Nám. J. Seiferta 706, Kralupy n. Vlt. tel Předprodej otevřen denně od do hod., tel Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět do prodeje. Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná. 9. ne PŘÍBĚHY VČELÍCH MEDVÍDKŮ I 40,- Kč REBELKA 2D (USA) 120,- Kč MADAGASKAR 3 3D (USA) 130,- Kč LETS DANCE: Revolution 3D (USA) 150,- Kč po LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL (ČR) 90,- Kč út EXPENDABLES: Postradatelní 2 (USA) 100,- Kč st CRULIC cesta na onen svět (Rumunsko) 80,-Kč / 65,- Kč FKV 13. čt NORMAN A DUCHOVÉ 3D (USA) 150,- Kč VÁŇA (ČR) 80,- Kč pá REBELKA 2D (USA) 120,- Kč SVATÁ ČTVEŘICE (ČR) 100,- Kč so NORMAN A DUCHOVÉ 3D (USA) 150,- Kč EXPENDABLES: Postradatelní 2 (USA) 100,- Kč ne NORMAN A DUCHOVÉ 2D (USA) 100,- Kč REBELKA 2D (USA) 120,- Kč SVATÁ ČTVEŘICE (ČR) 100,- Kč st RESIDENT EVIL: Odveta 3D (USA / Německo) 175,- Kč čt BASTARDI 3 (ČR) 100,- Kč VE STÍNU (ČR / Slovensko / Polsko) 130,- Kč pá BASTARDI 3 (ČR) 100,- Kč RESIDENT EVIL: Odveta 3D (USA / Německo) 165,- Kč so NORMAN A DUCHOVÉ 3D (USA) 150,- Kč VE STÍNU (ČR / Slovensko / Polsko) 130,- Kč BASTARDI 3 (ČR) 100,- Kč ne PŘÍBĚHY VČELÍCH MEDVÍDKŮ II (ČR) 40,- Kč DOBA LEDOVÁ 4: Země v pohybu 2D (USA) 80,- Kč REBELKA 3D (USA) 130,- Kč DRUHÁ ŠANCE (USA) 100,- Kč po BASTARDI 3 (ČR) 100,- Kč út VE STÍNU (ČR / Slovensko / Polsko) 130,- Kč st RESIDENT EVIL: Odveta 3D (USA / Německo) 165,- Kč ne út čt pá so so ne st pá pá so ne út st ne Základní taneční kurzy pro mládež odpolední Základní taneční kurzy pro mládež večerní Vstupné: 50,- Kč pro veřejnost, Gardenka: 400,- Kč Vernisáž výstavy DIALOG - obrazy Karla Kušky Výstava bude otevřena od středy do čtvrtka Pondělí čtvrtek: / Pátek: Tančírna. Vstupné: 60,- Kč / 100,- Kč za pár E. A. Poe: Havran. Velmi černá groteska podle světoznámé hororové básně. Vstupné: 50,- Kč (platí se u vstupu) W. Allen: Central Park West. Jednoaktová komedie od mistra vytříbeného humoru. Toto představení je do 15 let nevhodné. Vstupné: 50,- Kč (platí se u vstupu) Slavnosti burčáku Palouček pod cukrárnou na nábř. J. Holuba. Vstupné: 35,- Kč Pokračovací taneční kurzy pro dospělé Základní taneční kurzy pro mládež - odpolední Základní taneční kurzy pro mládež večerní Vstupné: 50,- Kč pro veřejnost, Gardenka: 400,- Kč Černé divadlo Jiřího Srnce To nejlepší z černého divadla Vstupné: 250,- Kč / 180,- studenti, senioři Hudební festival NEXT Fest On the Road Vstupné: 170,- Kč v předprodeji / 220,- Kč na místě Malý princ. Městské muzeum. Představení v rámci festivalu Seifertovy Kralupy. Vstupné dobrovolné. Lemura a Ti3 KAMDEŠ?! Městské muzeum. Představení v rámci festivalu Seifertovy Kralupy. Vstupné dobrovolné Pokračovací taneční kurzy pro dospělé Základní taneční kurzy pro mládež - odpolední Základní taneční kurzy pro mládež večerní Vstupné: 50,- Kč pro veřejnost, Gardenka: 400,- Kč Rozloučení broučků s létem dětský karneval v přírodě Palouček pod cukrárnou na nábř. J. Holuba Vstupné: 35,- Kč děti / 10,- Kč dospělí Jazzový koncert Vstupné: 190,- Kč Pokračovací taneční kurzy pro dospělé Základní taneční kurzy pro mládež - odpolední Základní taneční kurzy pro mládež večerní Vstupné: 50,- Kč pro veřejnost, Gardenka: 400,- Kč Odolen 9/

18 sport Ondřej Skýpala reprezentoval ČR na mistrovství EU v šachu Díky finanční podpoře Města Odolena Voda a firmy Cayman pharma s.r.o. se Ondřej Skýpala mohl zúčastnit mistrovství Evropské unie v šachu v rakouském městě Mureck. Ondra reprezentoval Českou republiku v nejmladší kategorii do osmi let. Za vysokých teplot vybojoval v devítidenním šachovém maratónu čtyři body a umístil se mezi chlapci na pěkném čtrnáctém místě z celkového počtu 28 dětí z 19 zemí. Nejdelší partie, kterou Ondra sehrál, trvala téměř tři hodiny. Česká republika měla zastoupení i ve starších kategoriích a získala dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. Denní program se skládal z dopolední přípravy na zápas, odpoledního zápasu a večerní analýzy odehrané partie. V rámci prázdninové a předprázdninové přípravy absolvoval Ondra vážné partie (čas pro 1 šachistu je více než 1 hodina) s dospělými šachisty a také se zúčastnil šachového tábora ve Studenově. Přejeme Ondrovi i všem dalším odolským šachistům, aby jim vydrželo nadšení a chuť do další práce. Pokud se k nám chcete přidat, kontaktujte nás. Více informací na: ovsachy.webnode.cz Nejen ohlédnutí za šachovou sezónou Škola Taekwon-do ITF GBHS již čtvrtým rokem učí taekwon-do ITF v Odoleně Vodě. Taekwon-do si dává za cíl harmonický rozvoj cvičenců po fyzické, psychické a morální stránce. Hlavní zásady každého taekwondisty formuloval jeho zakladatel takto: Zdvořilost, Čestnost, Vytrvalost, Sebeovládání a Nezkrotný duch. K těmto principům jsou vedeni cvičenci již od útlého věku. V České republice se taekwon-do cvičí od roku 1987 a je organizováno Českým svazem taekwondo ITF, jehož jsme členy. Jako technický dohled zde působí korejský mistr Hwang Ho- Foto: Archiv oddílu Škola TAEKWON-DO I. T. F. GBHS Yong IX. dan. Během posledních let si české sportovní taekwon-do ITF vybojovalo mnoho cenných umístění. Větší důraz než na sportovní stránku je však kladen na výuku tradičního bojového umění sebeobrany. Naše činnost je zaměřena především na mládež školního věku, ale máme také členy předškolního věku i ty dávno plnoleté. Pravidelně pořádáme zkoušky na technické stupně, výukové semináře, soustředění, závody a také nabízíme individuální výuku. Tréninky vedou kvalifikovaní trenéři, nositelé černých pásů. Standardem naší školy je vysoká kvalita, velké množství tréninků a bezkonkurenční cena. Všichni jste zváni první měsíc zdarma, začínáme v září. Tréninky jsou pravidelně každý týden v pondělí, 17:00 18:30, ZŠ Odolena Voda. Informace na nebo tel.: Martin Zámečník, hlavní trenér Foto: Archiv oddílu Družstvo dospělých obhájilo svoji účast v krajské soutěži i pro příští rok. V následující sezóně odolský šachový oddíl posiluje svoji účast v soutěžích dospělých novým družstvem, které bude hrát regionální soutěž. Toto družstvo bude složeno převážně z žáků, kteří zde budou získávat cenné zkušenosti pro svůj další šachový růst. Naši žáci navázali na výborné výkony z minulých let a často se umísťovali na medailových pozicích v jednotlivých turnajích. V konečném součtu turnajů regionálního přeboru se umístili na 4. místě Ivo Střelba (H16), na 9. místě Tomáš Dub (H14), na 11. místě Tomáš Svoboda (H14), na 16. místě Jakub Řezáč (H14), na 8. místě Ondřej Kváš (H12), na 1. místě Ondřej Skýpala (H10), na 16. místě Petr Matijko (H10), na 26. místě Tonda Hrabánek. Celkově je to velmi pěkný výsledek, všichni zaslouží pochvalu, především noví šachisté. Do finále krajské soutěže se probojovali Ivo Střelba a Ondra Skýpala. Ondrovi se podařilo zopakovat vynikající výkon z loňského roku a opět zvítězil mezi dětmi o 3 roky staršími, tentokrát bez jediné porážky. Dalším úspěchem Ondry je skvělé 4. místo z mistrovství republiky v kategorii do osmi let C, od druhého místa jej dělil 1 pomocný bod. V kralupské školní lize odolské družstvo zopakovalo pěkné druhé místo za kralupským gymnáziem. Téměř všechny děti z našeho šachového oddílu si užily šachový tábor ve Studenově. V druhé polovině září uspořádá šachový oddíl ve spolupráci s městskou policií a základní školou 2. ročník Turnaje o pohár městské policie, který je začleněn od tohoto roku do kralupské školní ligy. Tímto zveme všechny školou a školkou povinné šachisty k účasti. Zveme také všechny, kdo si chtějí zahrát šachy nebo se je chtějí naučit na pravidelné tréninky, které byly s příchodem nových členů rozděleny na začátečníky a pokročilé. Tréninky obou úrovní jsou každou středu od hod. Stále přijímáme nové členy! Více informací naleznete na: ovsachy.webnode.cz nebo kontaktujte Ivo Střelbu Ivo Střelba 18 Odolen 9/2012

19 sport Informace o činnosti Sportovního kroužku Ve dnech 1. až 6. července se v Praze uskutečnil XV. Všesokolský slet a Sportovní kroužek při ZŠ Odolena Voda byl již potřetí u toho. Tentokrát se slet konal na stadionu Eden (Synot Tip Aréna) ve Vršovicích. Sportovní kroužek se zúčastnil dvou skladeb ČASPV (České asociace Sport pro všechny), která byla na sletu jako host Sokola. Ukázky těchto skladeb jste mohli zhlédnout na Jarním roztančení. V neděli se konal průvod Prahou, kterého jsme se také zúčastnily. V dalších dnech následovaly zkoušky, generálky a vše vyvrcholilo čtvrtečním a pátečním vystoupením. První skladba Mezi hvězdami na hudbu skupiny Kašpárek v rohlíku byla určena pro děti a mládež a kroužek v ní měl 25 účastníků. Bylo v ní použito netradiční náčiní zvané kulón. Druhé skladby s názvem Prázdniny určené pro dospělé se zúčastnilo 10 cvičenek. Při skladbě byly použity jako cvičební náčiní šátky a tříbarevné prachovky. Cvičilo se na směs písní Karla Gotta. Skladba Prázdniny byla odcvičena za silného deště a bouřky ve čtvrtečním večerním představení. Skladba Mezi hvězdami byla uvedena v II. programu v pátek odpoledne, kterému již počasí přálo mnohem víc. Při průvodu a cvičení se naše děvčata objevovala i v záběrech České televize. Paní učitelky Zdeňka Volhejnová a Martina Nováková moc chválí a děkují všem děvčatům za sportovní výkony, zodpovědný přístup a dochvilnost při každodenním dojíždění na zkoušky, generálku a vystoupení. Také děkují rodičům těchto dívek. Sportovní kroužek by se měl zúčastnit akce Česko se hýbe k 20. výročí ČASPV v Chomutově dne Protože kroužku byla odňata slíbená dotace od města, chybí nyní děvčatům finance na dopravu na tuto akci (cca Kč). Obracíme se tímto na případné sponzory, kteří by umožnili děvčatům se této akce zúčastnit. Za Sportovní kroužek Monika Nováková Foto: Archiv Sportovního kroužku Fotbal Dětem skončily prázdniny, příznivcům fotbalu a obyvatelům Vodolky dovolené. Na dveře klepe další soutěžní ročník krajských a okresních mistrovských soutěží. Dříve než vás seznámím s tím, jak se naše mužstva na nový ročník připravila a s jeho rozlosováním, nabízím malé připomenutí závěru ročníku mistrovských soutěží. Minikopaná 1. Brandýs A :24 54 b. 4. Odol.Voda :70 31 b. 10. Klecany :122 2 b. Přípravka 1. Brandýs A :29 66 b. 10. Odol. Voda : b. 13. Předboj :251 0 b. Mladší žáci 1. Kostelec u Kř :12 45 b. 2. Odol. Voda :16 42 b. 5. Škvorec :112 5 b. Starší žáci 1. Odol. Voda :12 56 b. 2. Slaný :24 45 b. 3. N. Strašecí :44 38 b. Dorost 1. Odol. Voda :11 45 b. 2. Radonice :24 36 b. 3. Mukařov :24 35 b. A mužstvo 1. Zápy B :32 66 b. 4. Odol. Voda :45 44 b. 14. Kojetice :88 10 b. Do nového soutěžního ročníku okresních a krajských mistrovských soutěží výbor oddílu přihlásil šest mužstev: minikopaná (trenéři Alexandr Marek a Martin Kos), přípravka (trenéři Jan Čepec a Petr Weiss), mladší žáci (trenéři Radek Kišari a Jan Ouřada), starší žáci (trenér František Bergmann a vedoucí mužstva Martin Pancíř), dorost (trenér Jiří Kymr a vedoucí mužstva Mgr. Martin Holý), A mužstvo (hrající trenér Jan Levý, asistent Miloslav Heider, vedoucího mužstva výbor oddílu stále hledá). Minikopaná a přípravka Minikopaná a přípravka zahájily svou přípravu na okresní mistrovské soutěže soustředěním od do ve středisku Seba poblíž Mnichova Hradiště s tím, že přípravka v sobotu absolvuje turnaj v Březiněvsi. Minikopaná svoji mistrovskou soutěž bude hrát turnajovým systémem s počtem 4+1 hráčů na hrací ploše velikosti 20x30 m. Bude hráno šest turnajů, každý týden přátelské utkání. Přípravka bude svou mistrovskou soutěž také hrát turnajovým systémem s počtem 5+1 hráčů na hrací ploše velikosti 25x35 m. I zde bude hráno šest turnajů a každý týden přátelské utkání. Obě mužstva od až do zahájení mistrovských soutěží budou trénovat 2 3x týdně. Mladší žáci Mladší žáci se na svou mistrovskou okresní soutěž začali připravovat od do společným soustředěním s minikopanou a přípravkou. Mistrovská soutěž se hraje za účasti 13ti mužstev. Hraje se na polovině hřiště se 7+1 hráči na hrací ploše. Svou mistrovskou soutěž zahájí 9. 9., další utkání hraná v září: So 8. 9., hod.: Veltěž TJ Aero Ne , hod.: TJ Aero Radonice So , hod.: Klecany TJ Aero Ne , hod.: TJ Aero Vyšehořovice Starší žáci Starší žáci a dorost svou přípravu na mistrovské soutěže krajské I. A třídy zahájili tréninky a soustředěním v Rakvicích na Moravě od do Každý den se trénovalo třífázově. K dispozici bylo travnaté hřiště a regenerační zázemí (vířivka, sauna a masážní sprcha). Do mistrovských soutěží vstoupí starší žáci na hřišti FK Dobříš a dorost ve Vraném, v září budou žáci pokračovat takto: Ne , hod.: Velvary TJ Aero (odj. autobusu v 9.45 hod. od hřiště) So , hod.: TJ Aero Slaný So , hod.: Kralupy TJ Aero (odj. autobusu v 9.00 hod. od hřiště) Dorost Ne 2. 9., hod.: TJ Aero Pš. Mělník So 8. 9., hod.: Velvary TJ Aero (odj. autobusu v 9.00 hod. od hřiště) Ne , hod.: TJ Aero Slaný Ne , hod.: Hředle TJ Aero Ne , hod.: TJ Aero - Kročehlavy Odolen 9/

20 sport / zajímavosti A mužstvo A mužstvo zahájilo přípravu na nový ročník okresní mistrovské soutěže v úterý Trénovalo se 3x týdně ve sportovním areálu a v blízkém okolí Odoleny Vody. V sobotu se mužstvo zúčastnilo turnaje v malé kopané (4 hráči + brankář) v Měšicích. Přípravu absolvuje neobvykle velký počet hráčů, což nebývalo zvykem. Proto mi dovolte poděkovat všem hráčům, kteří se přípravy zúčastnili, a doufejme, že to tak bude pokračovat i nadále a trenér bude mít příjemnou starost, jak postavit tu nejlepší sestavu pro mistrovská utkání. Proto i na turnaji v Měšicích byla vytvořena dvě soutěžní mužstva. Z 16ti zúčastněných týmů se jedno mužstvo umístilo na 4. místě (porážka na penalty v zápase o 3. místo) a druhé skončilo šesté. Součástí přípravy bylo soustředění v Hotelu Ort poblíž středočeské Sobotky, kde měli hráči ideální podmínky pro přípravu. Tréninky probíhaly 2x denně na travnatém hřišti patřícím přímo do areálu hotelu, nebo se běhalo na přilehlých stezkách. Po návratu ze soustředění v neděli bylo sehráno přátelské přípravné utkání s SK Vojkovice, který postoupil do okresního přeboru Mělnicka. Naše mužstvo zvítězilo 3:2 (branky: 2 Farkaš a Harmáček). Až do zahájení mistrovské soutěže se trénovalo 3x týdně a ve středu bylo sehráno přípravné utkání ve Veltrusech s AFK, účastníkem okresního přeboru, vítězně 4:2 (branky: Horák, Farkaš, Mužíček a Juha). K prvnímu mistrovskému utkání mužstvo nastoupí v sobotu na hřišti ve Vyšehořovicích a v září se bude hrát takto: So 1. 9., hod.: TJ Aero Šestajovice So 8. 9., hod.: Líbeznice A TJ Aero So , hod.: TJ Aero Veleň Ne , hod.: Klecany B TJ Aero Ne , hod.: Brázdim TJ Aero Výbor oddílu se pro všechna svá mužstva snažil v nastávající sezóně připravit co nejlepší podmínky. Věří, že týmy budou usilovat o maximální výkony a odpovídající výsledky. Jediné, co se výboru nepodařilo, bylo vytvoření kategorie mladších žáků, což mělo za následek nepřijetí přihlášky starších žáků do krajského přeboru, který si svými výsledky v minulé sezóně vybojovali. Všechny příznivce srdečně zveme do ochozu sportovního areálu na mistrovská utkání. Vaše podpora i hlasivky budou zapotřebí! Vladimír Kulíšek SPP Odolena Voda volejbal ženy hledá hráčky ve věku let, které by doplnily náš team. Trénujeme 1x týdně, hrajeme krajský přebor. Zkušenosti vítány, ale nejdůležitější je chuť něco dělat a nadšení pro volejbal! Těšíme se na vás! Ozvěte se na: nebo Foto: Archiv oddílu Turnaj v nohejbale trojic v Klecánkách v sobotu v rámci Slavností pravého a levého břehu. Přihlášky mailem na adresu: tel: , nejpozději do 10. září. Pomoc obětem loupeže Statisticky připadá na každý den minimálně jedna loupež. Dochází k nim zejména v pozdních večerních nebo nočních hodinách. Policii se podaří dopadnout zhruba každého třetího pachatele. Lupiči totiž zanechávají na místě činu jen málo stop a přepadená osoba je většinou v důsledku prožité stresové situace nedokáže dobře popsat. K omezení počtu loupeží mohou přispět následující preventivní opatření: neklaďte ozbrojenému pachateli žádný odpor, aby nedošlo k újmě na zdraví nebo k ohrožení života, snažte se odvést pachatelovu pozornost od původního záměru, ale neriskujte, zachovejte klid a snažte se zapamatovat si co možná nejpřesnější popis pachatele, všímejte si detailů jeho podoby a chování. Malé provozovny: v nočních hodinách nenechávejte v pokladnách větší obnosy peněz, malou provozovnu napojte na pult centralizované ochrany, pokud je to možné, pořiďte si jednoduchý kamerový systém a informaci o jeho instalaci viditelně zveřejněte na vchodových dveřích do provozovny, případně i na jiných místech, kameru umístěte tak, aby zachytila obličej případného pachatele. Z internetových stránek Policie ČR (www.policie.cz) připravil František Podskalský 20 Odolen 9/2012

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19.

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19. Z á p i s z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013 konaného dne 29. dubna 2013 od 19.00 hodin v Klubu Aero Odolena Voda Členů zastupitelstva přítomni: 9 pozdní příchod:

Více

U S N E S E N Í. z jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015 ve středu 5. 8. 2015 od 15:00 hodin

U S N E S E N Í. z jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015 ve středu 5. 8. 2015 od 15:00 hodin Rada města s c h v a l u j e : U S N E S E N Í z jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015 ve středu 5. 8. 2015 od 15:00 hodin 1. Program jednání Rady města Odolena Voda č. 13/2015. 2. Dodatek č. 1 ke

Více

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp.

Rada města Úvaly: I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. I. pověřuje starostu podpisem nových smluv na Eko stojany na adrese náměstí Arnošta z Pardubic čp. 95 a ul. Pražská čp. 276 Úvaly I. souhlasí s konáním třetího ročníku cyklistického závodu Velká cena města

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007 Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 1236 - Rada města po projednání rozpočtové opatření městské policie k rozpočtu Městské policie Kopřivnice na rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 25.5.2011

Přehled usnesení 15. RMČ ze dne 25.5.2011 Přehled usnesení 15. RMČ R-244 Schválení podpisu smlouvy o dílo Oprava komunikací v majetku MČ Praha 15 uzavřené mezi MČ Praha 15 a firmou ASKO spol. s r. o., Cerhýnská 430, 190 16 Praha 9, v celkové ceně

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 23.03.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod.

Obec Krhová. Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750. ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5. KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. Obec Krhová Hlavní 205, 756 63 Krhová, IČ: 1265750 ZÁPIS ZE SCHŮZE RADY OBCE KRHOVÁ č. 5 KONANÉ DNE 10.02.2015 od 16.00 hod. POČET PŘÍTOMNÝCH ČLENŮ RADY OBCE KRHOVÁ Sylva Kristková - přítomna Ing. Alois

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 3. jednání datum konání: 02.02.2015 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 3. jednání datum konání: 02.02.2015 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.02.2015 Číslo usnesení Název Předkladatel 0038/RM3/2015 Schválení změny organizačního řádu - pravomoc

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013

USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 USNESENÍ RADY ze dne 2. 4. 2013 č. 60/2013 souhlasí s umístěním stavby vodovodní, kanalizační a plynové přípojky pro prodejnu potravin č.p.1031 na pozemku v k.ú. Libuš do pozemku ve vlastnictví Hlavního

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 24. ČERVNA 2015 R A D A M Ě S T A N E J D K U 17. SCHŮZE Přítomni: Ing. Vítek, p. Tóth, Ing. Růžička, p. Mlateček, Omluveni: p. Cingroš, Hosté: Bc. Trtík, JUDr. Čihák Zapisovatel: Ing. Vítek

Více

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality

2. Zřízení Komise Rady města Chropyně k prevenci kriminality R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 7. zasedání dne 28. ledna 2015 Číslo jednací zápisu: MCH 415/2015 Číslo spisu jednání: 404/2015/OVV U s n e s e n í R M 1 / 7 / 1 5 : 1. program zasedání

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle 2 vyhlášky č. 232/2012 Sb. č.j.: MMJ/KT/4553/2013 JID: 168191/2013/MMJ Zpracoval: Ing. Rostislav Kříž Schváleno usnesením Rady města Jihlavy č. 13/14-RM dne 9.1.2014 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ve smyslu 156 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně

Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Program energeticky úsporných budov ve městě Brně Mgr. Martin Ander, Ph.D. náměstek primátora města Brna Smart City Brno Cíle města v oblasti inteligentních technologií a zvyšování kvality života: Systematické

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-13-2015 Termín jednání 13. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 čís. 0490/RMObM-MH/1418/9-0495/RMObM-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 02.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0253/RM15/2014 Slavnosti pětilisté růže 2014 - zábor veřejného

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 18. jednání datum konání: 30.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 18. jednání datum konání: 30.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 18. jednání datum konání: 30.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 30.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0319/RM18/2014 Schválení zahraniční služební cesty - Sulmona

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. května 2012 v přednáškové místnosti muzea Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Petr Becha Přítomni: Richard

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015

Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015 Zápis č. 24 z jednání Rady městyse Komárov, konaného dne 8.6.2015 Přítomni: Antonín Merhaut, Radim Šíma, Jiří Havlík, Ing. Jaroslav Jonák, Ing. Jan Křikava Program: 1. Kontrola zápisu a uložených úkolů

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2014 Datum konání: 2. 7. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Hanykýř Omluveni: p. Krčil, p. Pokorná

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015

ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA. za I. pololetí 2015 ROZBORY HOSPODAŘENÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MĚSTA SPRAVOVÁNÍ MAJETKU MĚSTA za I. pololetí 2015 Správu provádí: Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. Adresa: Dobrovského 148/II, Klatovy IČ: 26383161 Tel. a fax

Více

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012

U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 U S N E S E N Í č. 34 z 32. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 18.6.2012 I. Rada města schvaluje : - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil, Fišera z 97. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 19. 6. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Navrátil,

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I.

U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. U S N E S E N Í z 58. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 12.06.2013 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 ukončení smlouvy o odvozu a likvidaci TKO ze dne 16. 01. 2002 uzavřené

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE

IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE IV.CELOSTÁTNÍ CHARITNÍ KONFERENCE PLZEŇ 10. 11.11.2011 DLOUHODOBÁ PÉČE V POJETÍ CHARITY ANEB PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE FARNÍ CHARITA -20 LET NAŠÍ ORGANIZACE VE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍCH SLUŢBÁCH Ředitelka Miloslava

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/12/12/11 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu o Žádosti o slevu z nájmu bytu (plísně)

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis č. 08/2014 ze schůze obecního zastupitelstva ze dne 28.08.2014 Přítomni: Nepřítomni-omluveni: Přizváni hosté: Určení ověřovatelé zápisu : Veřejnost: p.paták, p.fousek, ing.

Více

101. VÝPIS Z USNESENÍ

101. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 101. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 04.04.2006 289/2006-101. RM V doporuč u j e ZM schválit prodej bytové jednotky č. 1945/12 včetně spoluvlastnického

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 19. zasedání konaného dne 21.2.2012 Rada města Železný Brod po projednání 68/12rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 69/12rm ruší odbor kultury a

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912

Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Město Česká Skalice, třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice, IČ : 002725912 Předkládá : Jaroslav Hitschfel tajemník MěÚ SMĚRNICE číslo 02/2012 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu I. Úvodní

Více

PhDr. Říhová místostarostka. Program:

PhDr. Říhová místostarostka. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

RM 01/05/06 RM 02/05/06

RM 01/05/06 RM 02/05/06 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 5. zasedání dne 11.12.2006 RM 01/05/06 vyžádat nabídky na provedení osvětlení chodníku u rybníka mezi ul. Hrad a Drahy bez výkopových prací, které zajistí

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Jednání Rady města Broumova č. 91 ze dne 24. března 2010. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Marek, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : pan Slezák, Bc. Franc Pozdní příchod:

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/15/05/12 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Lesy ve vlastnictví obce o Dohoda o ukončení činnosti Zdeňka Papíka LESPAP Práce v lese o Dohoda

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy

Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí. Odbor školství, kultury a tělovýchovy Usnesení ze 17. jednání RM konané dne 23. 06. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/017/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/017/991/01/00

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013)

USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 35. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 12. 2013 (č. usnesení 923/2013-939/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance,

340/2006-102. RM V n e s c h v a l u j e žádost o posílení rozpočtu ZŠ 5. května na rok 2006 na dofinancování platu jednoho správního zaměstnance, RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 102. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 18.04.2006 333/2006-102. RM V bere na vě domí plnění usnesením č. 51/2006-92. RM b), 334/2006-102. RM V

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/27/02/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Nové NS, dodatky k NS o Dodatky k NS výkon funkce domovního důvěrníka (276, 601)

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více