Odolen měsíčník cena 10 Kč

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odolen 9 2012 měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz"

Transkript

1 zpravodaj města Odolena Voda Odolen měsíčník cena 10 Kč Odolen 9/ Fota: Petr Štefl

2 zprávy z radnice Výtah z jednání Rady města č. 9/2012 ze dne a Rada města schvaluje: Provedení hospodářského auditu zřizovatele v Základní škole Odolena Voda za období od do Koncepci rozvoje dětských hřišť a rekreačních ploch ve městě Odolena Voda. Uzavření darovací smlouvy mezi Městem Odolena Voda a spol. AKORD služby s.r.o., Praha 1, Opletalova 958/27, PSČ , IČ: na laserovou tiskárnu Canon I-Sensys LBP6000B (černá barva) v hodnotě ke dni darování ve výši Kč. Uzavření smlouvy na poskytování služeb elektronického monitoringu v objektech Města Odolena Voda se společností Česká bezpečnostní služba Grál s.r.o., se sídlem Hyacintová 3234/11, Praha 10, IČ: (Provozovna: Gen. Klapálka 213, Kralupy nad Vltavou) dle podmínek poptávkového řízení a usnesení RM č. 7/2012. Uzavření smlouvy o poskytování služeb GPS / GSM monitoringu vozidel Města Odolena Voda, na poskytování přístupu k systému monitorování na mapových podkladech a automatický přehled jízd přes www stránky se společností Monitoring RC System, s.r.o., se sídlem Slavníkova 2357/9, Praha 6, IČ: , za cenu 200 Kč / měsíc za monitorovací zařízení. Uzavření Smlouvy mandátní k zajištění pořízení Regulačního plánu Pode Vsí na části pozemku parc. č. 774/2 v k. ú. Odolena Voda s Mandatářem Ing. Renatou Perglerovou, IČ: , se sídlem Denisova 827, Úvaly a navrhovateli: Ing. Miloslavem Ječným, Ing. Pavlem Moravcem, panem Marianem Knopem a společností MOPA Bohemia s.r.o., IČ: , se sídlem Březenec 257, Jirkov. Uzavření Smlouvy o dílo k zhotovení Regulačního plánu Pode Vsí na části pozemku parc. č. 774/2 v k. ú. Odolena Voda se Zhotovitelem: společností RILA s.r.o., IČ: , se sídlem Kamzíkova 6/543, Praha 1, Staré Město a navrhovateli: Ing. Miloslavem Ječným, panem Marianem Knopem, Ing. Pavlem Moravcem a společností MOPA Bohemia s.r.o., IČ: , se sídlem Březenec 257, Jirkov. Uzavření smlouvy na zajištění technického dozoru investora na výstavbě Revitalizace bytových domů na Horním náměstí č. p (blok A) a č. p (blok B) v Odoleně Vodě se společností IRBOS s.r.o., se sídlem Čestice 115, Kostelec nad Orlicí, za cenu Kč včetně DPH. Udělení výjimky z počtu žáků ve speciálních třídách pro školní rok 2012/13 pro 5 zapsaných žáků ve třídě Základní školy Odolena Voda, se sídlem Školní 200, Odolena Voda, IČ: Zrušení Veřejné zakázky malého rozsahu VZMR č. 9/2012 Mateřská škola Odolena Voda Pod Tvrzí v Odoleně Vodě technický dozor investora (TDI) a to z těch důvodů, že odpadly důvody pro pokračování v zadávacím řízení v důsledku podstatné změny okolností, které nastaly v době od zahájení zadávacího řízení a které zadavatel s přihlédnutím ke všem okolnostem nemohl předvídat a ani je nezpůsobil (viz ust. 84, odst. 2) písm. d) zákona č. 137 / 2006 Sb.). Provozování výuky výtvarného a hudebního odboru Základní umělecké školy Klecany, se sídlem Klecany 375, Klecany, IČ: v budově v ul. Květnová 109, v Odoleně Vodě od nového školního roku 2012/2013 s celotýdenním provozem až po rekolaudaci v souladu se stavebním zákonem. V předvolební kampani prezentaci 1x A4 stránky ve zpravodaji Odolen zdarma pro politické strany vždy v souladu s právní legislativou zveřejňování před volbami v r Smlouvu o nájmu Sportovního areálu v Odoleně Vodě mezi pronajímatelem Městem Odolena Voda a nájemcem AERO Odolena Voda o.s. a to s účinností od na dobu neurčitou. Zadání veřejné zakázky v Jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách v platném znění ve věci Revitalizace obytných domů na Horním náměstí č. p (blok A) a č. p (blok B) v Odoleně Vodě. Rada města jmenuje: Hodnotící komisi k záměru na pronájem tenisového areálu v Odoleně Vodě od , situovaného na pozemcích parc. č. 222 o výměře m 2, parc. č. 934 o výměře 35 m 2 a par. č. 935 o výměře 59 m 2 vše v k. ú. Odolena Voda za účelem užívání ke sportovním, kulturním a rekreačním činnostem ve složení: Ing. Dita Výborová (náhradník Bc. Karel Philipp), Mgr. Marek Bajer (Ing. Tomáš Řehořek), Ing. Ján Kaščák (Ing. Soňa Hořáková), Ing. Jiří Hornický (Ing. Milan Ledvinka CSc.), Ivana Pirná (Zuzana Šobová). Hodnotící komisi k VZMR č. 14/2012 Návrh, dodávka, implementace Centrálního IT MěÚ Odolena Voda ve složení: Ing. Petr Němeček (Bc. Karel Philipp), Mgr. Marek Bajer (Ing. Tomáš Řehořek), Vlastimil Bubeníček (Ing. Soňa Hořáková), Ing. Jan Rosa (David Halva), Mgr. Monika Lohniská (Pavlína Špičková). Hodnotící komisi pro posouzení doplněných nabídek pro VZMR č. 16/2012 Revitalizace obytných domů na Horním náměstí č. p (blok A ) a č. p (blok B ) v Odoleně Vodě ve složení: Ing. Dita Výborová (Bc. Karel Philipp), Ing. Arch. Tomáš Lohniský (Ing. Soňa Hořáková), Ing. Petr Seidl (Ing. Jakub Svatoň), Ing. Ján Kaščák (Bc. Jitka Kášová), Ing. Šárka Pavelková (Ing. Jiří Hornický). Úplné znění Usnesení Rady města naleznete na: Usnesení Rady Výtah z jednání Rady města č. 10/2012 ze dne Rada města schvaluje: Využití bytu č. 5 o velikosti 2+1 ve 3. nadzemním podlaží v č. p. 277 ul. Komenského, Odolena Voda o výměře 55,46 m 2 jako bytu služebního vázaného k pracovnímu poměru pro zaměstnance Základní školy Odolena Voda, se sídlem Školní 200, Odolena Voda. Podmínkou je, že pokud nebude výše uvedený byt obsazen do konce roku 2012 zaměstnancem Základní školy Odolena Voda, bude v Radě města znovu o využití tohoto bytu rozhodnuto. Zveřejnění záměru na pronájem tenisového areálu v Odoleně Vodě situovaného na pozemcích parc. č. 222 o výměře m 2, parc. č. 934 o výměře 35 m 2 a par. č. 935 o výměře 59 m 2 vše v k. ú. Odolena Voda za účelem užívání ke sportovním, kulturním a rekreačním činnostem a to na dobu neurčitou od Odolen 9/2012

3 2 Provedení opravy cca 100 m místních komunikací v majetku Města Odolena Voda a to společností Roadstav s.r.o., se sídlem Jabloňová 202, Poděbrady, IČ: , za cenu max Kč včetně 20 % DPH. Smlouvu o spolupráci v oblasti sportu s TJ AERO Odolena Voda, se sídlem Ke Stadionu 375, Odolena Voda, IČ: , zastoupená předsedou Ing. Radovanem Horákem MBA. Vítěze veřejné zakázky v Jednacím řízení bez uveřejnění dle ust. 23 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 o veřejných zakázkách v platném znění ve věci Revitalizace obytných domů na Horním náměstí č. p (blok A) a č. p (blok B) v Odoleně Vodě společnost Marhold a.s., Jiráskova 169, Pardubice 2. S dodavatelem bude dále vedeno jednání o upřesnění všech položek plnění a o finální ceně zakázky. Smlouvu o udělení licence formou nájmu a podpoře provozu Programového vybavení Radnice VERA. Jedná se o elektronický systém spisové služby a agend činností, které zpracovává v rámci své pravomoci a působnosti Městský úřad Odolena Voda. Výtah z jednání Rady města č. 11/2012 ze dne Rada města schvaluje: Opětovné zveřejnění záměru na pronájem tenisového areálu v Odoleně Vodě situovaného na pozemcích parc. č. 222 o výměře m 2, parc. č. 934 o výměře 35 m 2 a par. č. 935 o výměře 59 m 2 vše v k. ú. Odolena Voda za účelem užívání ke sportovním, kulturním a rekreačním činnostem a to na dobu neurčitou. Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor č. p. 274 Komenského, Odolena Voda na st. parc. č. 325 v k. ú. Odolena Voda, skládajících se z prodejny o celkové výměře 17 m 2, kanceláře o výměře 3,5 m 2, šatny o výměře 18,50 m 2 a WC o výměře 1 m 2 za minimální roční nájemné ve výši Kč, pro podnikatele s trvalým pobytem nebo sídlem firmy ve městě Odolena Voda slevu ve výši 10 % ročního nájmu. Zveřejnění záměru na pronájem bytu uchazeči, který nabídne nejvyšší smluvní nájemné (I. kolo), jedná se o byt č. 5, dispozice 1+1, o celkové výměře pro nájem 50,32 m 2, ve 2. nadzemním podlaží, v ul. Horní nám. 248 v Odoleně Vodě. Vyvolávací částka smluvního nájemného je stanovena ve výši 70 Kč / m 2 / měsíc. Podání žalob na zaplacení částky Kč za dlužné nájemné a Kč za dlužné nájemné a služby spojené s užíváním bytu v majetku Města Odolena Voda proti nájemcům, kteří jsou v prodlení. zprávy z radnice Rada města postupuje: K projednání na Zastupitelstvo města Odolena Voda návrh na odkoupení pozemků v k. ú. Odolena Voda, zapsaných na LV 480, z vlastnictví paní M. H., Praha 1 z důvodu narovnání majetkoprávních vztahů z roku k pozemkům pod bytovými domy č. p. 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288 a 289 v ul. Seifertova v Odoleně Vodě. K projednání na Zastupitelstvo města Odolena Voda žádost spol. Lesy ČR, s. p. o informaci Města Odolena Voda k prodeji pozemku č. 187/11 v k. ú. Odolena Voda využití pozemku antukové hřiště v Malém háji. K projednání na Zastupitelstvo města Odolena Voda Smlouvu o spolupráci v oblasti sportu s Aero Odolena Voda se sídlem Ke stadionu 375, Odolena Voda, zastoupené panem Vladimírem Bednářem a Milanem Fortuníkem. Úplné znění Usnesení Rady města naleznete na: Usnesení Rady Podání žaloby na vyklizení bytů v majetku Města Odolena Voda proti nájemcům, kteří byt užívají bez platné nájemní smlouvy. Uzavření Smlouvy o poskytování právních služeb s JUDr. Jiřinou Jandovou, advokátkou, se sídlem Thámova 181/20, Praha 8 na zastupování Města Odolena Voda ve věci dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytů v majetku Města Odolena Voda a případně prováděných exekucí a zastupování advokátem v exekučních řízeních. Ceník poplatků a pravidla pro rozhlasová hlášení městského rozhlasu Odolena Voda s účinností od Variantu č. I. pro umístění zastávek autobusové dopravy na Dolním náměstí v Odoleně Vodě jako podklad pro vytvoření architektonické studie revitalizace Dolního náměstí, kdy autobusová zastávka ve směru z Prahy na Úžice a Velikou Ves bude situována na Dolním náměstí. Odměnu pro ředitelku Základní školy Odolena Voda, která končí svou funkci, a to pro paní Mgr. et Bc. Alenu Sochůrkovou ve výši 1 násobku základního měsíčního platu. Rada města jmenuje: V souladu s ust. 102, odst. (2) písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) jmenuje Rada města Odolena Voda vedoucího Stavebního odboru MěÚ Odolena Voda Ing. Zdeňka Sovu a to s účinností od na dobu určitou po dobu mateřské a rodičovské dovolené paní Ing. Michaely Visokaiové. Úplné znění Usnesení Rady města naleznete na: Usnesení Rady Výtah z jednání Zastupitelstva města č. 4/2012 ze dne Zastupitelstvo města schvaluje: Upřesnění Usnesení č. 10 ze ZM č. 3/2012 znovu vypsat podlimitní veřejnou zakázku malého rozsahu Mateřská škola Odolena Voda, Pod Tvrzí stavební práce se zrušením bankovní záruky, s respektováním stávajícího územního rozhodnutí a stavebního povolení. Úhradu neinvestičních nákladů na žáky MŠ Hostín, kteří trvale bydlí v Odoleně Vodě, za 5 dětí ve výši Kč formou finančního daru. Poskytnutí finančního neinvestičního příspěvku ve výši Kč TJ Aero oddílu trampolín. Poskytnutí finančního neinvestičního příspěvku ve výši Kč Dětskému centru Sluníčko. Záměr vkladu majetku vodovodní a kanalizační infrastruktury specifikovaného ve smlouvách o nájmu a provozování (smlouva Odolen 9/2012 3

4 zprávy z radnice o nájmu a provozování vodovodu uzavřená mezi VKM, a.s., Středočeské vodárny, a.s. a Městem Odolena Voda dne , smlouva o nájmu a provozování kanalizace uzavřená mezi VKM, a.s., Středočeské vodárny, a.s. a Městem Odolena Voda dne včetně dodatků) podle Strategie zvyšování základního kapitálu nepeněžitými vklady ze dne VKM, a.s., do základního kapitálu společnosti Vodárny Kladno Mělník a.s. (VKM). Předmětem vkladu není budova čistírny odpadních vod, jak je popsána ve smlouvě o nájmu a provozování kanalizace ze dne Získané finanční prostředky budou použity na spolufinancování dostavby kanalizační sítě města Odolena Voda v souladu s dopisem VKM, a.s. č. j. 148/2012 ze dne s podmínkou uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, kde bude obsahem časové a obsahové řešení jednotlivých lokalit. Společnost VKM, a.s. se oproti vkladu uvedeného majetku do jejího základního kapitálu smluvně zaváže k investicím do rozvoje stávající infrastruktury, zejména k odkanalizování zbývajících částí města (Čenkov, stará zástavba pod kostelem). Zřízení Osadního výboru o třech členech při Zastupitelstvu města Odolena Voda, který bude jednat v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. Realizaci investičního záměru stavební úpravy v budově na pozemku st. č. 107 v k. ú. Odolena Voda v ulici Květnová pro další celotýdenní provozování výuky výtvarného a hudebního oboru ZUŠ, se sídlem Klecany 375, Klecany v hodnotě cca Kč s příspěvkem Kč od ZUŠ. Realizaci investičního záměru na dodávku a implementaci centrálního IT Městského úřadu Odolena Voda v částce cca Kč bez DPH. Realizaci investičního záměru na výrobu mobilního pódia ve výši cca Kč. Zastupitelstvo města jmenuje: Předsedkyni a členy osadního výboru Čenkov Marii Smejkalovou, bytem Čenkov, Odolena Voda, předsedkyní Osadního výboru Čenkov, Galinu Bergmannovou, bytem Čenkov, Odolena Voda a Milana Potluku, bytem Čenkov, Odolena Voda členy Osadního výboru Čenkov. Úplné znění Usnesení Zastupitelstva města naleznete na: Usnesení Zastupitelstva SMS Infokanál Informace zdarma přímo do vašeho telefonu. Tato nová služba města Odolena Voda umožňuje upozornit občany na krizové situace, náhlé události, výpadky, výstražné informace, do budoucna i pozvat občany na zastupitelstvo, společenské akce apod. Registrujte se zasláním SMS na číslo (zpoplatněno jako běžná SMS) Formát zprávy pro registraci: OdolenaVoda IK Prijmeni Jmeno (pro odhlášení OdolenaVoda KONEC na stejné číslo) Systém při přihlášení ani odhlášení nezasílá potvrzovací SMS. Je důležité dodržet přesný formát zasílané SMS, jinak nedojde k registraci či odhlášení. er novinek z webu města er je služba, která přispěje ke zvýšení informovanosti obyvatel o dění ve městě. Je to služba dostupná na úvodní straně webu města umístěna vlevo dole, do které se zájemci o pravidelný odběr novinek zaregistrují. Poté jim jedenkrát týdně ve čtvrtek bude automaticky chodit do ové schránky výběr novinek, informací a zpráv hlášených rozhlasem, které se průběžně zadávají na web města. Dozvíte se tak velice pohodlně a pravidelně ze své ové pošty veškeré novinky a informace ze života města a městského úřadu. 4 Odolen 9/2012

5 zprávy z radnice Na čem v současné době pracujeme Mimo jiné aktivity, které vyplývají z potřeby zajištění provozu a chodu města, v současné době pracujeme také na: revitalizaci bytových domů na Horním náměstí (viz článek Revitalizace... na str. 6), dohodě města s firmou Vodárny Kladno Mělník, a.s. na doodkanalizování města a rozšíření kapacity ČOV, architektonické studii na revitalizaci Dolního náměstí, řešení majetkových nesouladů města (tesko domeček u lékár- ny, pozemky pod bytovými domy ul. Seifertova, rybářská bašta u rybníka v Čenkově, odstranění opuštěné dřevěné stavby (obchod) v ulici Revoluční atd.), možnostech zajištění financí na rozšíření kapacity ZŠ Odolena Voda a na posouzení technických možností ke zvýšení kapacity ZŠ, opětovném zveřejnění veřejné zakázky na stavbu nové MŠ, přípravě a organizaci letošního ročníku Dne pro Vodolku. Dita Výborová, starostka města Prázdninové měsíce v technických službách Ani přes prázdninové měsíce se práce v technických službách města nezastavily. Toto roční období je z hlediska plnění úkolů snad stejně náročné jako období zimní, i když z jiného hlediska. Zaměstnanci technických služeb, tak jako jiní zaměstnanci, mají právo si vybrat část dovolené, takže ruce přes léto chybí. Přesto se domnívám, že úkoly na nás kladené si plníme. Jak jsem již psal v minulém vydání Odolenu, naše pozornost v tomto období byla soustředěna především na údržbu a opravy v ZŠ a mateřské škole, jak u kostela, tak i v ulici Komenského. Toto je náš hlavní úkol v době, kdy jsou školáci na prázdninách. Též provádíme stavební úpravy v základní umělecké škole u kostela. V dílně technických služeb byly vyrobeny nové lavičky, které se postupně budou umísťovat na dětská hřiště. Nastartovali jsme obnovu dětských hřišť dle plánu schváleného radou města. V ul. Větrná bylo oddrněno doskočiště a dovezen nový kačírek, opraven dětský kolotoč, opravena plocha basketbalového hřiště a umístěn nový terč s košem pro basketbal. Škoda, že tento nový koš v neporušeném stavu nevydržel ani do druhého dne po umístění! Byl zničen. V dílně probíhá výroba mobilního pódia pro městské akce typu Den pro Vodolku, bitva, dětský den apod. V poločase prázdnin se nám podařilo snížit obrubník chodníku v ulici Revoluční navazující na nový chodník do ul. U Lékárny. Na přelomu prázdnin v ul. Komenského došlo k havárii pouličního osvětlení, přerušení kabelu uprostřed vozovky. Tento kabel jsme museli nahradit novým kabelem. Omlouvám se tímto občanům za omezení provozu této důležité dopravní tepny města. Další havarijní stav se nachází na Dolním náměstí a pro změnu jde o poškozenou kanalizaci svodu povrchových vod. Tuto část kanalizace je též třeba odbagrovat a vyměnit za nové potrubí a to v délce cca 50 m. Nepřetržitě pokračuje údržba zeleně ve městě a okolí včetně obnovených polních cest na spodní Vodolce i v Dolínku. V polovině prázdnin jsme započali čtvrté kolečko údržby zeleně ve městě. Občas deštivé a vzápětí horké dny dělají velmi dobře travinám, které pak rostou jako z vody. Jen stěží stíháme město udržet v přijatelném stavu. Přesto snad lze říci, že město nezarůstá jako zámek šípkový. Děkuji některým občanům, že nám s touto zelenou nadílkou pomáhají před svými domy. Je to jen malý výčet činností technických služeb, které zde uvádím. Vážení občané, většina z vás má již touto dobou po zasloužené a jistě pěkné dovolené. Těm, kteří se na ni teprve chystají, přeji krásný pobyt a šťastný návrat a nabrání nových sil do života. Tomáš Špička, vedoucí technických služeb Foto: Archiv MěÚ Odolen 9/2012 5

6 zprávy z radnice Revitalizace městských bytových domů na Horním náměstí Dá se říci, že jsme v administrativní části této investiční akce došli k úspěšnému konci dne byla oběma smluvními stranami podepsána Smlouva o dílo na rekonstrukci městských bytových domů bloku A a bloku B na Horním náměstí s vítězem veřejné zakázky firmou Marhold a.s., Jiráskova 169, Pardubice 2, v objemu 20 mil. Kč bez DPH. Jedná se o zásadní investiční akci, kterou město mělo v plánu několik let. Jsem velmi potěšena, že jsme úspěšně udělali všechny potřebné kroky vedoucí k realizaci díla. Nájemníci v těchto bytových domech již byli o akci informováni, zajistili jsme potřebnou součinnost při výměně oken a výkladních skříní a nyní, v polovině měsíce srpna, se úřad chystá k předání staveniště realizační firmě. Práce by dle schváleného harmonogramu měly probíhat nejdéle do července 2013 se zimní přestávkou. Do konce letošního roku by měla být opravena střecha na obou blocích a vyměněna okna a provedeno zateplení na bloku A (č. p ). Začátkem příštího Opravy dětských hřišť ve městě Dobrý den, Vodoláci, jak jste si někteří, a zvlášť maminky menších dětí, jistě všimli, práce na obnově technického stavu dětských hřišť se pohnuly kupředu. V areálu u sportovní haly odstranily Technické služby města Odolena Voda, které tuto obnovu provádějí, staré a poškozené stoly na stolní tenis a nahradily novým stolem se síťkou. Pálky a míček si zájemci mohou zapůjčit u obsluhy v restauraci Domeček. Ve Větrné ulici byla dle norem rozšířena dopadová plocha a osazen nový skluz, byl opraven kolotoč. Dále jsme osadili novou desku na basket s novým košem a alespoň srovnali povrch, který není úplně ideální, ale v současné době nemáme finance na kvalitnější. Proto mne osobně docela zamrzelo, Foto: Archiv MěÚ roku by měla být vyměněna okna a provedeno zateplení bloku B (č. p ). Doba trvání celé rekonstrukce bude hodně záležet na počasí, ale do poloviny příštího roku by měly být práce ukončeny. Věřím, že se celou investiční akci města podaří zrealizovat tak, aby jak město, tak nájemníci v bytových domech byli spokojeni s kvalitou a průběhem prací. Ve druhé polovině příštího roku budeme moci dílo zhodnotit. Dita Výborová, starostka města když basketový koš nevydržel ani 24 hodin a byl zničen. Ale to jen na okraj, venku svítí sluníčko a proč si kazit hezký den? Na Dolním náměstí jsme opravili síť okolo hřiště na basket, celé jsme vyčistili, jsou nově natřeny branky na mini fotbálek a máme na ně již i sítě (stejně jako do Čenkova). Na Dolním náměstí na hřiště pro malé děti byla osazena nová houpačka a hrazda, dělají se terénní úpravy, máme připraven sedák na pískoviště i dvě lavičky, což se bude osazovat v nejbližších dnech tak, aby bylo i toto hřiště možno otevřít. Na dětském hřišti U Radnice jsme zvětšili dopadovou plochu podle norem a vyměnili udusaný nefunkční písek za kačírek, který by měl být schopen dostatečně utlumit pád a zabránit spáleninám a odřeninám. Opravuje se houpačka v atriu Nad Štolami. Rád bych se ještě vrátil k častým dotazům na bývalé brouzdaliště ve Větrné. Je pravdou, že já sám jako malý kluk jsem se v něm ráchal a musím přiznat, že to bylo nejen příjemné, ale užili jsme si tam dost a dost. Bohužel, zeměkoule se několikrát pootočila a změnily se podmínky provozu. K tomu, aby se mohlo brouzdaliště provozovat, platí přísnější pravidla než pro provoz velkého bazénu. Jen namátkou bych uvedl, že musí být nainstalována filtrace, která několikrát denně přefiltruje celý obsah vody, musí být stálý dohled zaškolené osoby, která musí mít vybavení pro oživování životních funkcí, musí mít k tomu příslušné zázemí (norma hovoří o oddělené místnosti) Jak vidíte, jen tyto tři požadavky představují vybudování areálu v nákladu milionů korun. Takže je mi líto, ale město opravdu nemůže toto brouzdaliště provozovat. V současné době se připravuje projektová dokumentace na zkolaudování této nádrže na požární nádrž, do které bude moci být napuštěna voda pro potřeby případného zásahu hasičů stejně, jako je v Postřižíně u motorestu. A dovolte mi jeden tip na celodenní výlet pro celou rodinu. V měsíci září se v Milovicích bude otevírat údajně v Evropě největší zábavní areál s herními prvky. To co jsem viděl, bude, myslím si, opravdu stát za to. A nejen pro malé děti. Bude tam dost adrenalinu i pro ty starší. Podrobnosti najdete na Návštěvu mohu s klidným svědomím doporučit, nebudete zklamaní. František Sůva, správce dětských hřišť 6 Odolen 9/2012

7 zprávy z radnice Nová kogenerační jednotka Koncem července se u kotelny V Malém háji sešli představitelé města, předseda představenstva RWE Martin Herrmann a zástupci firmy KA Contracting, s.r.o., aby zde slavnostně uvedli do provozu novou kogenerační jednotku na výrobu elektrické energie a tepla. Město deklarovalo svůj zájem o podporu při zavádění úsporných a ekologických řešení a ocenilo dobrou spolupráci s lídrem v oblasti energetiky na českém trhu, ze které nám budou vyplývat ekologické výhody v podobě nižší zátěže emisemi CO 2, příjem z nájmu ve výši Kč ročně. Zároveň máme i díky této investici téměř kompletně zrekonstruovanou teplárenskou soustavu ve městě a budeme moci zajistit občanům spolehlivé dodávky tepla za přijatelnou cenu. Investice do kogenerační jednotky přesáhla 30 milionů korun. Technologie disponuje tepelným výkonem MW a elektrickým výkonem KW. Investice RWE do centrálního zásobování teplem v Odoleně Vodě již dosáhla celkové částky 100 milionů korun. Novou kogenerační jednotku využívá teplárenská soustava města Odolena Vo- Foto: Archiv MěÚ da. V rámci rekonstrukce systému centrálního zásobování teplem ji zainvestovala a instalovala společnost KA Contracting ze skupiny RWE, která pro město provozuje tepelné hospodářství na klíč. Kogenerace je moderním, vysoce účinným a zároveň ekologickým způsobem výroby elektřiny. Při procesu kogenerace je smysluplně využito odpadní teplo, které při výrobě elektřiny vzniká, a je použito pro ohřev teplé užitkové vody a pro rozvod tepla. Vysoká účinnost využití energie v palivu, která často přesahuje 90 %, snižuje jak palivovou náročnost energetiky, tak i globální množství emisí CO 2. Podpora kogenerace včetně výkupu elektrické energie je zajištěna zákonem. Dita Výborová, starostka města Město Odolena Voda ve spolupráci s komisí životního prostředí vyhlašují nový ročník soutěže O NEJHEZČÍ OKNO, BALKÓN A PŘEDZAHRÁDKU V ODOLENĚ VODĚ Navazujeme tak na již dříve konanou soutěž, ve které bychom rádi ocenili práci občanů, kteří se ve volném čase starají o své předzahrádky, zdobí svá okna a balkony květinami a pomáhají tak zlepšit vzhled veřejných prostranství města. Soutěž se koná ve třech kategoriích: nejhezčí květinová výzdoba okna bytu nebo RD, nejhezčí květinová výzdoba balkónu bytu nebo RD, nejhezčí květinová výzdoba předzahrádky bytu nebo RD. Zájemci o účast v soutěži se mohou přihlásit přímo u komise životního prostředí na tel nebo si vyzvednout a odevzdat přihlášku v podatelně městského úřadu. Soutěž se koná do Na začátku října vyhodnotíme 1. až 3. místo v každé kategorii a vítězové jednotlivých kategorií budou za svou práci odměněni. Nejhezčí okna, balkóny a předzahrádky se souhlasem majitelů zveřejníme v časopise Odolen. Těšíme se na vaše tipy a přihlášky! Odolen 9/2012 7

8 zprávy z radnice Kronika města Odolena Voda Léta Započala již 4. etapa výstavby sídliště, kterou prováděl Průmstav Praha. Byla otevřena prodejna potravin na sídlišti. Obec řeší problémy se zásobováním sídliště, s nedostatkem některých druhů potravin, objevují se výkyvy v zásobování pečivem, ovocem a zeleninou. Ve školním roce 1980/81 je v základní škole 22 tříd, 35 pedagogických pracovníků a 720 žáků, byly zavedeny detašované učebny ve Veliké Vsi. Proběhla rekonstrukce kotelny, která znamenala kvalitativní pokrok ve vytápění sídliště. seriál Byla dokončena výstavba Hálkovy hospody v Dolínku, která byla následně prodána Jednotě Říčany za Kč. Náhlé tuhé mrazy vedly k vyhlášení havarijního stavu v dodávce elektřiny, byly uzavřeny školy, továrna Aero zastavila v některých provozech práci. Ve spartakiádním roce 1980 se okrskové spartakiády zúčastnilo cvičenců z Odoleny Vody. V červenci roku 1979 byla vládou ČSSR schválena úprava cen, která mnohdy znamenala i 50 % nárůst ze dne na den. Dita Výborová, starostka města Blahopřejeme jubilea V červenci 2012 oslavili významná životní jubilea: Osmdesátiny Mgr. Věra Kameníková Odolena Voda Květoslava Laštovková Dolínek Jedenaosmdesátiny Věra Vyskočilová Odolena Voda Třiaosmdesátiny Josef Haider Odolena Voda Jaroslav Suchý Odolena Voda Čtyřiaosmdesátiny Květoslava Nádvorníková Odolena Voda Jaroslav Zeman Odolena Voda Pětaosmdesátiny Magdalena Růžencová Odolena Voda Sedmaosmdesátiny Mgr. Ludmila Mokrá Odolena Voda V srpnu 2012 oslavili významná životní jubilea: Osmdesátiny Miloslava Haiderová Odolena Voda Marie Hejlková Odolena Voda Bohumila Horčíková Odolena Voda František Lang Odolena Voda Milan Štefanik Odolena Voda Jedenaosmdesátiny Miroslav Šimůnek Odolena Voda Dvaaosmdesátiny Josef Horák Odolena Voda Jaroslav Pikhart Dolínek Marie Sobotková Odolena Voda Třiaosmdesátiny Věra Doležalová Odolena Voda Šestaosmdesátiny Jaroslav Lisý Odolena Voda Osmaosmdesátiny Božena Hroudová Odolena Voda Devětaosmdesátiny Alois Mundl Odolena Voda Devadesátiny Božena Sedláčková Dolínek (Všechna jména jsou uvedena se souhlasem jubilantů.) Nový vedoucí stavebního odboru S účinností ode dne po dobu mateřské a rodičovské dovolené bývalé vedoucí byl do funkce vedoucího stavebního odboru Městského úřadu Odolena Voda jmenován Radou města OV ing. Zdeněk Sova. Blahopřejeme a přejeme mnoho úspěchů do další práce. Dita Výborová, starostka města 8 Odolen 9/2012

9 zprávy z radnice Rozhovor s poslankyní Helenou Langšádlovou, kandidátkou na hejtmanku Středočeského kraje Zdá se mi, že je problém s veřejnou autobusovou dopravou vyřešen, je tomu opravdu tak? Na první pohled ano. Ve skutečnosti je středočeská doprava zatížena řádově stomilionovými vnitřními dluhy. Způsobil to hlavně nekoncepční a populistický program žákovské jízdné zdarma, který i přes naše protesty stále pokračuje. Pokud bude pokračovat i nadále, bude se dluh blížit k půl miliardě. My chceme všechny pro kraj nevýhodné programy zrušit. Chybné kroky vedení Středočeského kraje v oblasti dopravy se nesmí opakovat. Co říkáte vypsání nových tendrů na autodopravce, jak avizuje vedení kraje? Nebráním se tomu, aby autobusové linky byly nově vysoutěženy. Musí se to ale kvalitně připravit a dělat postupně a Praha a starostové středočeských měst a obcí musí být plnohodnotnými zadavateli této soutěže. Než se vypíše výběrové řízení, musí se naplánovat dopravně a ekonomicky provázané celky a oznámit soutěž do evropského věstníku. Bez rozumného dopravního plánu nemá soutěž logiku ani smysl. Mělo by se na tom začít pracovat co nejdříve, aby se postup nezdržoval. Není Vaše kritika kroků kraje jen součástí předvolebního boje před podzimními volbami? Ne. Na problémy veřejné dopravy jsme spolu s hnutím Starostové upozorňovali již od začátku, tedy od roku Snažili jsme se komunikovat s koalicí na radnici Středočeského kraje. Hejtman Rath však o žádnou komunikaci s námi nestál a nedbal na naše varování. Upozorňovali jsme na problémy v tisku, celostátním i regionálním. Například naši petici Škrtobus hejtmana Ratha na jaře roku 2011 podepsalo 17 tisíc občanů! Snažíme se oslovovat a organizovat starosty v kraji, což se díky spolupráci s Věrou Kovářovou, krajskou zastupitelkou zvolenou v roce 2008 za STAN, velmi daří. Jednáme pravidelně také s představiteli pražského magistrátu, konkrétně s náměstkem primátora Josefem Noskem, který je zodpovědný za dopravu. K řešení povede jen společné jednání, ne jednostranné kroky hejtmanství. Za hlavního viníka hrozby kolapsu veřejné dopravy byl a je označován bývalý hejtman David Rath, souhlasíte s tímto tvrzením? Nikdy nám nešlo o boj s hejtmanem Rathem, ale o eliminaci škod, které vedení kraje občanům, resp. autobusové dopravě, způsobuje. Cílem stále zůstává zabránit likvidaci a izolaci veřejné dopravy v kraji. Chceme jejím propojením s pražskou hromadnou dopravou zvyšovat komfort cestování pro všechny Středočechy. Jaká konkrétní opatření pro zlepšení situace tedy navrhujete? Zrušme nesmyslné rozdělení dopravy na Prahu a Středočeský kraj. Existují tři nepropojené systémy, jezdí několik linek autobusů, které se překrývají, lidé však nemohou mezi nimi volně přestupovat. Snažíme se prosadit myšlenku takzvané Metropolitní integrované dopravy (MID), tedy spojení dosud fungujících systémů dopravy v Praze a našem kraji do jednoho celku. Je potřeba sjednotit všechny typy jízdenek a tarifů. Co takový jednotný systém přinese občanům Středočeského kraje? Přinese to nejen větší komfort, rychlost pro občany, ale také velké úspory v systému, které budeme moci investovat do dalšího rozvoje veřejné dopravy ve středních Čechách. Cestující by při společném systému mohli například používat jeden typ jízdenky při cestování jakýmkoli hromadným prostředkem včetně železnice. Nebyl by rozdíl, jestli jedou v systému PID nebo SID. Lidé z Benešova by si například nemuseli kupovat další jízdenku na metro na pražských Roztylech, kde je konečná autobusů. Dojeli by na jednu jízdenku až na Václavské náměstí. Lidé z Kladna vlastnící pražskou lítačku by nemuseli platit hned dvakrát za úsek mezi Ruzyní a Dejvickou, což kvůli nesmyslnému rozdělování dopravy do dvou různých systémů bohužel musí. Sloučení systémů do jednoho cestujícím mnohdy sníží ceny jízdného. Takže systémová změna by se měla týkat nejen autobusových spojů, ale i železnice? Ano. I železnice jako páteřní systém pohodlné a rychlé dopravy do Prahy by měla hlavní město zprůjezdnit a spojit tak protilehlá místa ve středních Čechách. Praha by neměla být jen konečnou stanicí všech spojů, ale místem, které obce v kraji spojí. Ne odděluje, jak je tomu nyní. Průjezd Prahou umožní zrychlit dopravu napříč krajem, umožní lidem například najít zaměstnání i ve vzdálenějších částech kraje, které jsou dosud pro ně už nedostupné. Rychlá doprava je totiž účinným prostředkem pro snižování nezaměstnanosti. Je škoda, že to ČSSD dosud nechápala. Za rozhovor děkuje Eva Šleichertová, tajemnice klubu zastupitelů hnutí Starostové a nezávislí, Středočeský kraj Rozpočtové určení daní: O cestě, které na začátku nikdo nevěřil Do pokladny našeho města by mělo už v roce 2013 doputovat necelých 13 milionů korun navíc. Na novou školu to nestačí, ale přesto je to jistě nezanedbatelná částka, kterou město musí investovat a tím vrátit svým občanům. Jsou to především příjmy vašich sdílených daní. Psal se rok 2006, někdy z jara. Daňová expertka a starostka menší moravské obce řešila s místostarostou jiné obce z regionu problematiku financování samospráv. Z diskuse vzešel jednoznačný závěr. Obce jsou při rozdělování daňových výnosů státu samosprávám značně diskriminovány. Rozdíl v příjmech na hlavu občana menší obce ve srovnání s Prahou byl 6,5 násobný. Ti dva se jmenovali Jana Juřenčáková a Stanislav Polčák. Starostka Juřenčáková se následně rozhodla kandidovat do Senátu s programem nápravy legislativy, těžce doléhající na menší obce. Žádala, aby byl nastaven spravedlivý systém podle vzorů jiných zemí EU. S nominací starostovského hnutí senátní volby jako jedna z mála neparlamentních kandidátů vyhrála. Odolen 9/2012 9

10 zprávy z radnice Tyto postavičky se staly symbolem diskriminace Kč na občana Prahy Kč na občany menších měst a obcí Již z pozice senátorky spolu s Petrem Gazdíkem, Josefem Zichou, Vladimírem Kráčalíkem, Stanislavem Polčákem a dalšími komunálními politiky ze Zlínska iniciovala uzavření Smlouvy obcí a měst proti daňové diskriminaci. Tu v roce 2007 podepsalo přes obcí a měst ze všech regionů naší země. Připojili se i vážení komunální politici jako např. Věra Kovářová či Ladislav Šifta ze Středočeského kraje, Petr Havlíček, Václav Horáček a řada dalších. Dvě obce si na diskriminaci stěžovaly u českého Ústavního soudu a následně u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Protesty představitelů samospráv uspěly. Ministr financí Miroslav Kalousek připravil změnu zákona o rozpočtovém určení daní, kterou byl snížen diskriminační rozdíl z 6,5 násobku na necelý 4,5 násobek. Samosprávy si polepšily o více než 4 miliardy. Součástí dohody mezi tehdejším ministrem Kalouskem, Jak už bývá na Odolce zvykem, od bláznivého nápadu k jeho uskutečnění stačí pouze malý krůček a parta nadšenců. Všechny tyto podmínky jsme splnili, a proto se mohlo u restaurace starostou Gazdíkem a místostarostou Polčákem byl závazek, že obě obce stížnost ze Štrasburku vezmou zpět a představitelé výzvy se zapojí do práce ministerské komise pro další změnu zákona. Mělo dojít k podrobnému zkoumání nákladů a potřeb různých velikostních kategorií obcí a měst. Podle výsledků analýzy pak mělo ministerstvo připravit novou právní úpravu rozpočtového určení daní, jejímž klíčovým slovem měla být systémovost. Vláda však padla a tím se zastavily další práce na novém zákoně. V mezidobí v lednu 2008 vznikla nadstranická organizace obcí a měst Sdružení místních samospráv ČR, která již oficiálně sdružila přes samospráv. Díky uzavření dohod v červenci 2009 mezi hnutím Starostové a nezávislí a TOP 09 byla do společného programu pro poslanecké volby vtělena zásadní pasáž o požadavku odstranění nedostatků ve financování samospráv. Po úspěšném sestavení vládní koalice byly práce na novém zákoně na ministerstvu financí v listopadu 2010 obnoveny. Nový návrh dělení daňových výnosů obcím a městům byl schválen Poslaneckou sněmovnou 13. července Cílový stav trojnásobek rozdílu mezi nejchudší obcí a hlavním městem dosažen nebyl, výsledný stav je v průměrech kritérií 3,2 násobek. Přesně v těchto dnech bude o novele hlasovat Senát. Je předpoklad, že bude schválena, má podporu napříč politickým spektrem. Pokud k ní pak prezident připojí své ANO, bude to znamenat ve financování samospráv několik zásadních změn: Tak trochu jinej gang 1. sníží se rozdíl mezi průměrem příjmů největšího sídelního celku Prahou a ostatními obcemi na cca 3,2 násobek (oproti současnému stavu 4,5 násobku), 2. bude změněn model podílu financování školáků v tzv. přespolních školách, 3. dojde ke zvětšení podílu samospráv na státním rozpočtu, resp. na výběru tzv. sdílených daní. Jinými slovy obce a města získají na úkor jiných kapitol státního rozpočtu větší podíl na koláči veřejných zdrojů, 4. mezi komunální sféru bude rozvrženo cca 12 miliard dalších zdrojů, profitovat na těchto financích budou krom čtyř největších měst prakticky všechny ostatní obce a města. Znamenají tyto změny, že cílového stavu rozpočtového určení daní (RUD) bylo dosaženo? Zcela jistě ano, ale v budoucnu by se v RUDu mělo docílit ještě několik dalších změn. Mezi jinými by mělo dělení veřejných zdrojů zvýhodňovat ty samosprávy, které spolupracují při plnění veřejných úkolů. Např. pokud obce utvořily dobrovolný svazek obcí k obstarávání záležitostí veřejného zájmu, kupříkladu svozu odpadu či provozování kanalizace, pak by jim mohlo RUD přiznat dílčí zvýhodnění a tím i více prostředků na občana. Nebo spolupráce na úseku přestupkové agendy, zajišťování veřejného pořádku atp. Pokud obce spolupracují, dosahují úspor na výdajové straně, synergických efektů, stát by je měl k takové spolupráci motivovat a ocenit ji. Jde i o určitou reakci na zkratkovitá vyhlášení, že obcí je příliš a malé obce by se měly rušit. Veronika Vendlová, radní Opera v Dolínku sejít 15 bláznů na jednostopých vozítkách. Drtivou většinu tvořily stroje Babeta ať už staršího nebo mladšího roku výroby, totéž platilo i o jejich majitelích. Mezi námi nechyběly ani novější stroje a dokonce zde byl i tzv. Stadion 21, což je v dnešní uspěchané době rarita. Nevěřícné pohledy kolemjdoucích nebraly konce a na dotaz, co se tady děje, bylo vždy s úsměvem odpovězeno: Ale, ti blázni jedou na Babetách na Mácháč. A k naší spokojenosti tomu tak skutečně bylo. Po krátkých předstartovních problémech se kolona odvážných mužů vydala vstříc dobrodružství. Ještě krátké pozdravení s paní starostkou Ing. Ditou Výborovou a za pozdravů spoluobčanů jsme se vydali vstříc dobrodružství. Celou akci jsme pojali jako memoriál našeho kamaráda Pavla Vořecha. Kam jsme přijeli, tam nás zdravili a vůbec jsme se nenudili. Cíl expedice byl dosažen, příští rok jedeme znovu a třeba nás už bude víc. A kam že se to příští rok chystáme? Jo tak to je zatím v hlavičkách hlavních organizátorů. Za realizační team Patrik Kolbábek a Oldřich Martinák Foto: Pavel Novotný 10 Odolen 9/2012

11 Městská policie informuje Konec prázdnin je úspěšně za námi a stejně jako nám i našim nejmenším začaly povinnosti. Do školy se poprvé vydají prvňáčci, nejdříve s rodiči, ale až se rozkoukají, začnou někteří z nich chodit do školy sami. V tomto směru bych chtěl apelovat na rodiče, aby svým malým školáčkům vysvětlili, jak se bezpečně dostat do školy a domů. Také by při výběru školní brašny anebo oblečení neměli zapomínat na výstražné reflexní prvky, které děti často ochrání před neštěstím. Rád bych prvňáčkům a nejen jim popřál spokojený a veselý začátek školního roku a nám dospělým pevné nervy a optimismus v dalším pracovním pololetí. Jak jsem se zmiňoval před prázdninami, velkou bolístkou v Odoleně Vodě bylo výtržnictví převážně mladých jinochů a dívek, kteří své jistě opodstatněné názory na svět hlásali do nočních hodin a to převážně v lokalitě Horní náměstí a přilehlém okolí. S potěšením mohu konstatovat, že po zavedení některých opatření městskou policií byl tento nešvar z veliké části potlačen. Tři osoby se budou zodpovídat u Okresního soudu pro Prahu východ za přečiny výtržnictví, poškozování cizí věci a další nejméně tři osoby se budou zodpovídat před přestupkovou komisí města Odolena Voda a samozřejmě nahradí způsobené škody. Někomu se může zdát, že opatření jsou razantní a přehnaná, ale není tomu tak. Dlouhé vysvětlování a přemlouvání přestupců se naprosto míjelo účinkem, a proto bylo po dohodě s PČR a vedením města přistoupeno k tvrdým postihům. A co nás čeká do budoucna? Hlavně spousty tvrdé práce a pevně věřím, že i spolupráce s vámi, občany našeho města. Patrik Kolbábek, velitel MěP Odolena Voda L zprávy z radnice / školství Odolena Voda v rytmu první republiky Blahopřání k jmenování do funkce Velice ráda bych za sebe jako rodiče školou povinných dětí i za Město Odolena Voda nové paní ředitelce základní školy Mgr. Ivaně Ullmannové poblahopřála ke jmenování do této náročné funkce a popřála hodně štěstí, nápadů a podpory kolektivu školy pro zdárný rozvoj nejen školy, ale hlavně žáků a pedagogů. Dita Výborová, starostka města Rozhovor s novou ředitelkou ZŠ Odolena Voda Ivanou Ullmannovou Můžete se čtenářům Odolenu na O E úvod krátce představit? D N Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Prachaticích, následně Peda- O A ZÁKLADNÍ ŠKOLA gogickou fakultu v Českých Budějovicích. Má pedagogická kariéra začala na jihu Čech, kde jsem učila na základní škole, pak jsem pracovala ve Středisku služeb školám. Po přestěhování do Prahy jsem působila několik let v České školní inspekci, která mi poskytla mnoho cenných zkušeností pro mou další práci, a to ředitelky školy, kterou jsem již vykonávala. Do funkce ředitelky Základní školy Odolena Voda jsem byla jmenována na základě konkursního řízení, s nástupem Mám radost z práce s dětmi, práce s lidmi, těším se na nové působiště. Ráda bych pokračovala v zavedených aktivitách, o kterých vím a myslím si, že jsou dobré. Chci, aby silný tým učitelů, odborníků měl prostor pro sdílení svých názorů a představ a jejich prostřednictvím mohl přispívat k dalšímu rozvoji školy. Začal nový školní rok, Váš první ve vedení ZŠ Odolena Voda. S jakými plány, očekáváními a prioritami jste do něj vstoupila? Do nového školního roku vstupuji já, kolegové, možná i žáci s očekáváním, co se bude dít. Ráda bych ve spolupráci s kolegy podpořila rozvoj cizích jazyků na škole, a to formou mezinárodních projektů, dále pak myšlenky programů Zdravá škola, Začít spolu, Comenius Skript, čtenářské gramotnosti a zejména pak etické výchovy. Základní škola se dlouhodobě potýká s kapacitními problémy, máte představu, jak je řešit? V současné době jsem zapojena, spolu se svými kolegyněmi, do pracovní skupiny při městském úřadě, která má tento problém řešit. Po prohlídce školy a seznámením se s kapacitou budovy se domnívám, že je pravděpodobně jediné vhodné řešení, a to přístavba školy. Zaznamenají žáci či učitelé už nyní, v září, nějaké změny související s Vaším příchodem? Chtěla bych, aby změny přicházely postupně, aby s nimi kolegové i rodičovská veřejnost byli vždy řádně seznámeni. Co byste žákům, učitelům i nepedagogickým zaměstnancům školy a vlastně i sobě do nového školního roku popřála? Přála bych si, abychom se do školy všichni těšili, abychom tam chodili s radostí a očekáváním, co nového nám další den přinese. Chci, aby komunikace uvnitř školy i vně byla otevřená, přátelská, abychom respektovali jeden druhého a vzájemně dodržovali stanovená pravidla. Za rozhovor děkuje redakce Odolenu Odolen 9/ Foto: Pavel Novotný

12 školství Ahóóój na vodě! Po úspěšných lyžařských kurzech mě napadlo, že by nebylo špatné jet s žáky na vodu. Od nápadu k realizaci uběhlo několik let, protože okolnosti nebyly vždy příznivě nakloněny. Nakonec se povedlo uskutečnit jednodenní splutí Berounky v rámci školního výletu žáků 9. B na konci června. Základnou nám byl kemp Višňová nedaleko Roztok u Křivoklátu. Nastal den D a z půjčovny přivezli lodě a sympatického instruktora. Zvláště děvčata s obavami koukala na vratká plavidla, neforemné vesty a na kalnou řeku, která se během noci po bouřce trošku rozvodnila. Následovala instruktáž, nácvik na voleji a dorostenci si začali osvojovat vodáckou hantýrku jako například přitáhni nebo kontra, zjistili, kdo je to zadák a jaké povinnosti má jeho háček. Za největší nástrahu jsme považovali jezy, které děti nakonec zvládly možná lépe než my, ostřílení vodáci, kteří u toho, na rozdíl od nich, příliš přemýšleli. Novopečení vodáci brzy zjistili, že voda je o pohodě, legraci, sluníčku, koupání a po více než dvaceti kilometrech plavby jsme skončili v Nižboru bohatší o nové dojmy. Věřím, že vodácký výlet žákům přinesl i jiné zážitky než pouze ty virtuální, kterých je současný svět přeplněný. Věřím, že možná vznikne nová tradice na naší škole. Takže ahóóój na vodě! Vlaďka Provazníková Fota: Archiv ZŠ Organizace školního roku 2012/2013 Zahájení školního roku 3. září 2012 I. pololetí bude ukončeno 31. ledna 2013 Zahájení II. pololetí 1. února 2013 Konec školního roku 28. června 2013 Podzimní prázdniny 25. a 26. října 2012 Vánoční prázdniny 22. prosince ledna 2013 Pololetní prázdniny 1. února 2013 Jarní prázdniny 25. února 3. března 2013 Velikonoční prázdniny 28. a 29. března 2013 Hlavní prázdniny 29. června až 1. září 2013 Informace o dalších aktivitách školy najdete na 12 Odolen 9/2012

13 organizace a spolky Co je domácí zdravotní péče Domácí zdravotní péče je následná individuální odborná ošetřovatelská péče poskytovaná nemocnému v jeho domácím prostředí. Tato služba je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Domácí péči může indikovat ošetřující lékař při propuštění z nemocnice na 14 dní, nebo praktický lékař nemocného. Cílovou skupinou pro poskytování domácí péče jsou převážně dlouhodobě chronicky nemocní, zdravotně postižení občané nebo pacienti v terminálním stádiu, jejichž zdravotní stav nevyžaduje hospitalizaci. Domácí zdravotní péči poskytují zdravotní sestry s registrací nebo se specializací v určitém zdravotním oboru 7 dní v týdnu 24 hodin denně. U nemocných provádí tyto výkony: odběry biologického materiálu, aplikace injekcí, infuzí, péče o rány, cévkování, pohybovou edukaci, péči o stomie, sondy, PEG, měření fyziologických funkcí TK, P a další ošetřovatelské výkony dle indikace lékaře. Mezi naše další činnosti můžeme zařadit pronájem kompenzačních pomůcek, vyřízení léků nebo inkontinentních pomůcek u praktického lékaře. Hlavním cílem domácí zdravotní péče je zvyšování kvality ošetřovatelské péče o nemocné s chronickými a dlouhodobými zdravotními problémy. Je nutné si uvědomit, že populace celkově stárne, a proto péče o tyto občany se v budoucnu stane ústředním zájmem civilizované společnosti. Jana Švejcarová, Farní charita Neratovice DC Sluníčko plánuje od nového školního roku rozšíření MINIŠKOLIČKY hlídání dětí s řízenou činností. Ilustrační foto TANEČNÍ SKUPINA VODOLENKA srdečně zve do svých řad všechny holky i kluky ve věku 5 12 let, které baví tančit a ztvárňovat příběh pohybem. Trénujeme dvakrát týdně: ve středu a v sobotu. Bližší informace u vedoucích souboru a na Dni pro Vodolku. Těšíme se na vás! Za TS Vodolenka Tamara Bučková a Martina Podzimková Kontakt: Foto: Petra Okrouhlíková Budeme si zvykat být bez maminky, hrát si, zpívat, cvičit, povídat si o všem okolo nás, číst pohádky a možná i něco malého maminkám nebo tatínkům vyrobíme... Prosíme případné zájemce, aby se nahlásili na Uveďte, o který den byste měli zájem, zda docházku jednou či vícekrát týdně a věk dítěte. Dle počtu nahlášených bychom rozdělili děti i věkově. Milí rodiče, od září pro vás připravujeme: první hodina hudebních kurzů Yamaha. Miniškolička dle vašeho zájmu bychom rádi rozšířili tuto dopolední aktivitu (viz letáček). Prosíme o vaše reakce na Cvičení pro těhotné každé pondělí a pátek s fyzioterapeutkou sl. Zuzanou Vargovou, Cvičení pro novorozence a batolata probíhají přípravy, cvičení OD ŘÍJNA povede fyzioterapeutka sl. Zuzana Vargová, Pokud budete mít zájem již v září navštívit hernu, prosíme o info em nebo telefonicky komukoli, kdo zajišťuje chod herny (např. P. Sáblová , E. Linhartová ). Oficiálně zahájíme provoz herny od října. Další informace na Předem děkujeme za vaše ohlasy a přejeme krásný zbytek léta. Za DC Sluníčko Pavlína Sáblová Odolen 9/

14 organizace a spolky Vodolský revír v září Většina plodin z polí je již sklizena, pole se orají a připravují na nový výsev. Nás při troše štěstí potká babí léto, ale zvěři právě zmizel důležitý kryt a také cenný zdroj potravy. Myslivci už mají v zásypech připraven podklad pro pravidelné doplňování jádrového krmiva pro drobnou zvěř a zásobu obilí na půlku zimy. Jako podklad jsme vždy používali plevy, k těm je ale díky dokonalejší mechanizaci na poli čím dál horší přístup. Dnešní stroje totiž obilí na poli rovnou i vyčistí a slámu i s plevami sypou zpět na sekané pole. Zkoušíme proto letos jako spodní vrstvu do zásypu dávat tuto slámovou řezanku sebranou z pole rovnou za kombajnem. Hlavně pro bažanty je tato vrstva na dně krmeliště nutná. Jako hrabavý pták totiž bažant potřebuje zrnka obilnin odněkud vyhrabávat, což prospívá jeho kondici hlavně v zimním období. Pro srnčí zvěř se nám osvědčily zásobníkové krmelce, které jsme instalovali v loňském roce. Zvěř si na ně postupně zvyká. V tomto měsíci, stejně jako v loňském roce, vypustíme námi zakoupené zajíce polní z polodivokého chovu. Tímto opatřením se snažíme v našem okolí udržet tvora, který zde po generace bez problémů prospíval. V nedávné minulosti se však jeho stavy prudce snížily. O důvodech se odborná veřejnost neustále dohaduje, je jich však nesporně několik, jak už jsme psali v předchozích číslech. Monokulturní lány, pro zajíce nevhodné pěstované plodiny, několikanásobné zvýšení provozu motorových vozidel, zvýšené stavy dříve lovených dravců atd. A jen s málem můžou myslivci něco udělat. Lov zákonem povolené škodné zvěře, udržování mysliveckých políček, pravidelné zakrmování v době nouze, a když je nejhůř, doplnění stavů zvěře přivezením zajíců odjinud. Na místě, kde je hodláme vypustit, jsme posekali travinu a odhrabali stařinu, aby se tam zazelenala čerstvá tráva a zajíc měl do začátku lepší podmínky. Pak už jen aby byla příhodná zima a co nejvíce kusů se zapojilo do jarního honcování. Tak říkají myslivci rozmnožování zajíců. Snad nám naše patronka Diana bude přát a zajícům se v okolí Vodolky bude zase dařit. Na závěr bychom rádi poděkovali Městu Odolena Voda za příspěvek na činnost našeho spolku. Výše zmíněné zakoupení zajíců stejně jako nákup krmiv, minerálních a vitaminových přípravků je finančně velmi náročný a tato dotace nám velmi pomůže! Za Honební společenstvo Odolena Voda Jaroslav Šimoník Revoluční 305, Odolena Voda dopolední školička cestujeme kolem světa výtvarný a tvořivý kroužek dětská psychologická poradna cvičení pro kojence a batolata přednášky s besedou seminář pro rodiče znakování s batolaty seznamka maminek kurz roztleskávaček Revoluční 305, Odolena Voda pořádá: NÁBOR HOLČIČEK OD 4 8 LET DO SOUBORU MAŽORETEK kurz mažoretek klavír a zpěv kurz Latin dance divadelní kroužek hudebníčci orientální tance herna / atrium matematika kurz flétny informace na tel BERUŠKY Odolena Voda TRÉNINK: od 11. září 2012, každé úterý od 17 : 15 hod : 00 hod. a 18 : 00 hod : 45 hod. ( ve velkém sále ZK Aero ) CENA: Kč/ měs. PŘIHLÁŠKY : tel , nebo Knihovna Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR a společnost Skanska jsou organizátory soutěže o nejlepší Městskou knihovnu roku Cílem soutěže bylo ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy. Naše městská knihovna obsadila v kategorii Města do obyvatel 4. místo. Toto umístění nás potěšilo, je oceněním naší práce. Dík patří zároveň i zřizovateli knihovny Městskému úřadu Odolena Voda. Naďa Střelbová, vedoucí městské knihovny 14 Odolen 9/2012

15 Knihovna nové knihy Pro děti Simpsonovi: Komiksový odvaz Šmoulové: Příběh Šmouly mrněte Komiksové příběhy. Ondřej Sekora: Ferda Mravenec Nové vydání oblíbené knihy pro malé čtenáře. Thomas Brezina: Magická bouře, Loď duchů Napínavé příběhy pro čtenáře od 11 let. Shani Petroffová: Počertění. Tátův andílek Anna Stothardová: Růžový hotel Čtení pro dívky. Beletrie Jeane Westin: Dcery panenské královny Lásky dvorních dam Alžběty I. Elfriede Jelinekova: Vyvrhelové Výpověď o generačním vzdoru, zlobě i psychickém trýznění. Irena Obermannová: Život je p(l)es Příběhy hrdinů různých generací, kteří se potkávají ve skalickém domově seniorů, jako jeho klienti nebo zaměstnanci. J. D. Robb: Téměř bez šance Detektivní román. Doris Glück: Umlčená. V područí fanatického manžela. Příběh ženy, která se dodnes musí skrývat pod cizím jménem. Carole Matthewsová: Já se z tebe zblázním Lásku svého života můžete potkat i v čekárně u rozvodového advokáta. Eva Urbaníková: Příliš osobní známost, Všechno nebo nic Romány ze současnosti slovenské bestsellery. Naďa Horáková: Brněnské nevěstky. Mocní a ubozí Markrabství moravského. Historický román. Petra Soukupová: Zmizet Soubor tří rozsáhlých povídek s tématem rodinných vztahů viděných očima dítěte. Odborná literatura Rakousko, Německo, Bulharsko, Maďarsko, Portugalsko Ilustrovaní průvodci, se kterými nezabloudíte. Alois Pavlůsek: Lexikon strašidel Svět nadpřirozených bytostí a démonů v našich zemích. Všem čtenářům je k dispozici 51 nových titulů z výměnného fondu Knihovny města Mladá Boleslav. Naďa Střelbová kultura a volný čas Divadlo Tleskejtekruciš V Odoleně Vodě už se roznesly zprávy o znovuzrození místního ochotnického divadelního spolku. Přestože se o něm začalo mluvit teprve letos v únoru ve spojení s premiérou pohádky O Honzovi a víle Verunce, ochotníci zkouší již od loňského dubna. Možná vás překvapí neobvyklý název Tleskejtekruciš. Jméno vzniklo proto, že většina členů souboru je divadelním kumštem nepolíbená, a tudíž výkony herců amatérů by se mohly zdát poněkud rozpačité. Publikum by tak mohlo zapomenout na potlesk Pravdou však je, že ochotníci případné nedostatky bohatě překryjí nadšením a nikdy se zatím o aplaus prosit nemuseli. Velkou zásluhu na tom má i režisérka souboru Věra Boudníková, která má s divadlem v Odoleně Vodě bohaté zkušenosti jako herečka i jako režisérka. Podle nadšených reakcí diváků se jí práce s amatéry daří. Umění je dřina a každý, kdo jen na chvíli přičichl k divadlu, o tom něco ví. Na zkouškách zažijete spoustu legrace. Ať už jde o přeřeky, trapasy nebo prostě jen o pocit, že je vám dobře mezi podobně praštěnými lidmi. To si herci užívají. Ale pak přijde finále všeho zkoušení a nastává okamžik pravdy představení. To je horko nejednomu z divadelníků. Když zaspí technik, který pouští hudbu, všichni na jevišti čekají na zvukový efekt, který nepřichází. A tak se opakuje text stále dokola, až kýžený zvuk zazní. Legrace také končí v momentě, kdy zmatený ochotník snaživě odříkává nejen text svůj, ale i hereckého kolegy, nebo když se snaží představení urychlit a vynechá většinu textu, aby své utrpení zkrátil na minimum. Případně když herečka vlivem neopatrné manipulace se zbraní zastřelí svého kolegu uprostřed dialogu, nezbývá než nenuceně pokračovat dál a být šťastný za to, že šlo o atrapu. Všechny přehmaty se obrátí v úsměvné historky hned po děkovačce. Soubor má za sebou dvě premiéry. Již zmíněná pohádka O Honzovi a víle Verunce oslovila nejen nejmenší diváky, ale zaujala i dospělé. Ti reagovali mnohdy bouřlivěji než děti, když bylo třeba plnit přání chasníka Matěje. Hra Návštěva mladé dámy od Zdeňka Podskalského, která mapuje vztahy mezi mužem a ženou, zaznamenala také velký úspěch. Hlediště bylo naplněno do posledního místa a publikum se viditelně dobře bavilo. Nadšené ohlasy na obě představení jsou předzvěstí další návštěvnosti i u repríz. Pohádka o Honzovi a víle Verunce se znovu odehraje v kralupském AZ centru při Dni otevřených dveří. Návštěva mladé dámy se bude reprízovat na podzim tohoto roku. Soubor zároveň zkouší novou pohádku Kašpárkovy čertoviny, takže na své si opět přijdou děti i dospělí. Divadlo je neuvěřitelná věc. Režisér nechápe, co chce autor, herci nechápou, co po nich chce režisér, a diváci nevědí, co se děje na jevišti. Tento citát Augusta Strindberga plně vystihuje Tleskejtekruciš. Je to prostě zábava. Zábava nejen pro diváky, ale i pro herce. Přijďte se přesvědčit. Pavel Mohrmann Horní řada zleva: Petr Jarolímek, Pavel Mohrmann, Marek Šiňanský, Rudolf Papay. Dolní řada zleva: Anna Soldatová, Silvia Hošková, Hana Tomášková. Foto: Archiv Tleskejtekruciš Odolen 9/

16 kultura a volný čas Foto: Jan Liška Foto: Miloš Bohoněk Foto: Miloš Bohoněk Vernisáž výstavy Miloše Bohoňka Poznámky z cesty, Minigalerie, Děti ze slumu Kibera ve fotografiích Aleny Polanecké Výstava fotografií Aleny Polanecké Dětský pohled, která bude k vidění v Minigalerii od 6. do 30. 9, vás zavede mezi tváře dětí žijících v druhé největší chudinské čtvrti v Africe, slumu Kibera, který se rozprostírá na 3 km 2 v Nairobi, hlavním městě Keni. Téměř 1,5 milionů lidí zde žije na pomezí absolutní chudoby, v prostředí, které není úplně bezpečné pro dospělého člověka, natož pro dítě. Plechové příbytky bez elektřiny, vody a kanalizace, mezi kterými se linou úzké prašné cestičky, působí na lidi z okolního světa smutným a bezútěšným dojmem. Pro návštěvníky výstavy tak mohou být velkým překvapením fotografie usměvavých dětí. V jejich pohledech se však často snoubí dětská radost s hloubkou výrazu starého, životem zkušeného člověka. Nezisková komunitní organizace AMANI KIBERA, mezi jejíž členy patří i autorka fotografií, se od roku 2007 intenzivně věnuje především dětem a jejich volnočasovým aktivitám. Je vedena mladými lidmi, dobrovolníky, kteří vyrůstali a stále žijí ve slumu Kibera. Pracují jako trenéři, rozhodčí a organizátoři projektu. Prostřednictvím sportu se snaží o propagaci míru, nenásilí, ohleduplnosti k životnímu prostředí i vzdělávání a vede mládež k intenzivnějšímu zapojení do rozhodování a rozvoje komunity, to vše v souladu s principy aktivního nenásilí. Nejvýraznější aktivitou je bezesporu každoroční fotbalový turnaj pořádaný pro všechny týmy z Kibery. V roce 2011 organizace dosáhla prozatím největšího úspěchu otevření knihovny, která následně vyhrála cenu jako nejlepší komunitní knihovna. Dále bylo 19. dubna 2012 slavnostně otevřeno centrum pro předškolní děti a škola pro švadleny v centru pro dívky Uwezo Girl Centre. V průběhu vernisáže proběhne promítání a beseda s autorkou fotografií a také si budete moci zakoupit pravé keňské výrobky šperky, šátky, boty... Výtěžek z prodeje těchto předmětů bude použit na projekty organizace AMANI KIBERA. Pozvánka na výlet Vlastivědný kroužek Vítězslava Hálka vás zve na výlet, který se koná s tímto programem: LIPNICE prohlídka hradu HAVLÍČKŮV BROD dům K. H. Borovského LEDEČ nad SÁZAVOU muzeum archeologie, sbírka zbraní, mincí SVĚTLÁ nad SÁZAVOU museum historie města a okolí, sklářství ZRUČ nad SÁZAVOU zámek Odjezd od ZK Aero v 7.30 hod. Přihlášky přijímá p. Kulíšková, tel.: mobil: Odolen 9/2012

17 Kino Vltava Program na září Nám. Jaroslava Seiferta 706, Kralupy nad Vltavou tel.: Předprodej otevřen denně od do hod., tel Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět do prodeje. Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná. 1. so MADAGASKAR 3 3D (USA) 140,- Kč REBELKA 3D (USA) 155,- Kč LETS DANCE: Revolution 3D (USA) 160,- Kč ne REBELKA 2D (USA) 120,- Kč LETS DANCE: Revolution 3D (USA) 160,- Kč TOTAL RECALL (USA / Kanada) 120,- Kč st SVATÁ ČTVEŘICE (ČR) 100,- Kč čt TOTAL RECALL (USA / Kanada) 120,- Kč EXPENDABLES: Postradatelní 2 (USA) 100,- Kč pá TEMNÝ RYTÍŘ POVSTAL (USA/ VB) 100,- Kč SVATÁ ČTVEŘICE (ČR) 100,- Kč so DOBA LEDOVÁ 4: Země v pohybu 2D (USA) 80,- Kč REBELKA 3D (USA) 155,- Kč EXPENDABLES: Postradatelní 2 (USA) 100,- Kč kultura a volný čas 27. čt NORMAN A DUCHOVÉ 3D (USA) 150,- Kč VE STÍNU (ČR / Slovensko / Polsko) 130,- Kč pá REBELKA 3D (USA) 130,- Kč DIVOŠI (USA) 100,- Kč VE STÍNU (ČR / Slovensko / Polsko) 130,- Kč so MADAGASKAR 3 2D (USA) 80,- Kč NORMAN A DUCHOVÉ 2D (USA) 100,- Kč SVATÁ ČTVEŘICE (ČR) 100,- Kč ne REBELKA 2D (USA) 100,- Kč DRUHÁ ŠANCE (USA) 100,- Kč DIVOŠI (USA) 100,- Kč ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. Kulturní a společenské středisko Kralupy nad Vltavou Program na září Nám. J. Seiferta 706, Kralupy n. Vlt. tel Předprodej otevřen denně od do hod., tel Rezervace je platná jeden týden, poté jsou vstupenky nabídnuty zpět do prodeje. Platba kreditní kartou i převodem na účet je možná. 9. ne PŘÍBĚHY VČELÍCH MEDVÍDKŮ I 40,- Kč REBELKA 2D (USA) 120,- Kč MADAGASKAR 3 3D (USA) 130,- Kč LETS DANCE: Revolution 3D (USA) 150,- Kč po LÍBÁŠ JAKO ĎÁBEL (ČR) 90,- Kč út EXPENDABLES: Postradatelní 2 (USA) 100,- Kč st CRULIC cesta na onen svět (Rumunsko) 80,-Kč / 65,- Kč FKV 13. čt NORMAN A DUCHOVÉ 3D (USA) 150,- Kč VÁŇA (ČR) 80,- Kč pá REBELKA 2D (USA) 120,- Kč SVATÁ ČTVEŘICE (ČR) 100,- Kč so NORMAN A DUCHOVÉ 3D (USA) 150,- Kč EXPENDABLES: Postradatelní 2 (USA) 100,- Kč ne NORMAN A DUCHOVÉ 2D (USA) 100,- Kč REBELKA 2D (USA) 120,- Kč SVATÁ ČTVEŘICE (ČR) 100,- Kč st RESIDENT EVIL: Odveta 3D (USA / Německo) 175,- Kč čt BASTARDI 3 (ČR) 100,- Kč VE STÍNU (ČR / Slovensko / Polsko) 130,- Kč pá BASTARDI 3 (ČR) 100,- Kč RESIDENT EVIL: Odveta 3D (USA / Německo) 165,- Kč so NORMAN A DUCHOVÉ 3D (USA) 150,- Kč VE STÍNU (ČR / Slovensko / Polsko) 130,- Kč BASTARDI 3 (ČR) 100,- Kč ne PŘÍBĚHY VČELÍCH MEDVÍDKŮ II (ČR) 40,- Kč DOBA LEDOVÁ 4: Země v pohybu 2D (USA) 80,- Kč REBELKA 3D (USA) 130,- Kč DRUHÁ ŠANCE (USA) 100,- Kč po BASTARDI 3 (ČR) 100,- Kč út VE STÍNU (ČR / Slovensko / Polsko) 130,- Kč st RESIDENT EVIL: Odveta 3D (USA / Německo) 165,- Kč ne út čt pá so so ne st pá pá so ne út st ne Základní taneční kurzy pro mládež odpolední Základní taneční kurzy pro mládež večerní Vstupné: 50,- Kč pro veřejnost, Gardenka: 400,- Kč Vernisáž výstavy DIALOG - obrazy Karla Kušky Výstava bude otevřena od středy do čtvrtka Pondělí čtvrtek: / Pátek: Tančírna. Vstupné: 60,- Kč / 100,- Kč za pár E. A. Poe: Havran. Velmi černá groteska podle světoznámé hororové básně. Vstupné: 50,- Kč (platí se u vstupu) W. Allen: Central Park West. Jednoaktová komedie od mistra vytříbeného humoru. Toto představení je do 15 let nevhodné. Vstupné: 50,- Kč (platí se u vstupu) Slavnosti burčáku Palouček pod cukrárnou na nábř. J. Holuba. Vstupné: 35,- Kč Pokračovací taneční kurzy pro dospělé Základní taneční kurzy pro mládež - odpolední Základní taneční kurzy pro mládež večerní Vstupné: 50,- Kč pro veřejnost, Gardenka: 400,- Kč Černé divadlo Jiřího Srnce To nejlepší z černého divadla Vstupné: 250,- Kč / 180,- studenti, senioři Hudební festival NEXT Fest On the Road Vstupné: 170,- Kč v předprodeji / 220,- Kč na místě Malý princ. Městské muzeum. Představení v rámci festivalu Seifertovy Kralupy. Vstupné dobrovolné. Lemura a Ti3 KAMDEŠ?! Městské muzeum. Představení v rámci festivalu Seifertovy Kralupy. Vstupné dobrovolné Pokračovací taneční kurzy pro dospělé Základní taneční kurzy pro mládež - odpolední Základní taneční kurzy pro mládež večerní Vstupné: 50,- Kč pro veřejnost, Gardenka: 400,- Kč Rozloučení broučků s létem dětský karneval v přírodě Palouček pod cukrárnou na nábř. J. Holuba Vstupné: 35,- Kč děti / 10,- Kč dospělí Jazzový koncert Vstupné: 190,- Kč Pokračovací taneční kurzy pro dospělé Základní taneční kurzy pro mládež - odpolední Základní taneční kurzy pro mládež večerní Vstupné: 50,- Kč pro veřejnost, Gardenka: 400,- Kč Odolen 9/

18 sport Ondřej Skýpala reprezentoval ČR na mistrovství EU v šachu Díky finanční podpoře Města Odolena Voda a firmy Cayman pharma s.r.o. se Ondřej Skýpala mohl zúčastnit mistrovství Evropské unie v šachu v rakouském městě Mureck. Ondra reprezentoval Českou republiku v nejmladší kategorii do osmi let. Za vysokých teplot vybojoval v devítidenním šachovém maratónu čtyři body a umístil se mezi chlapci na pěkném čtrnáctém místě z celkového počtu 28 dětí z 19 zemí. Nejdelší partie, kterou Ondra sehrál, trvala téměř tři hodiny. Česká republika měla zastoupení i ve starších kategoriích a získala dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. Denní program se skládal z dopolední přípravy na zápas, odpoledního zápasu a večerní analýzy odehrané partie. V rámci prázdninové a předprázdninové přípravy absolvoval Ondra vážné partie (čas pro 1 šachistu je více než 1 hodina) s dospělými šachisty a také se zúčastnil šachového tábora ve Studenově. Přejeme Ondrovi i všem dalším odolským šachistům, aby jim vydrželo nadšení a chuť do další práce. Pokud se k nám chcete přidat, kontaktujte nás. Více informací na: ovsachy.webnode.cz Nejen ohlédnutí za šachovou sezónou Škola Taekwon-do ITF GBHS již čtvrtým rokem učí taekwon-do ITF v Odoleně Vodě. Taekwon-do si dává za cíl harmonický rozvoj cvičenců po fyzické, psychické a morální stránce. Hlavní zásady každého taekwondisty formuloval jeho zakladatel takto: Zdvořilost, Čestnost, Vytrvalost, Sebeovládání a Nezkrotný duch. K těmto principům jsou vedeni cvičenci již od útlého věku. V České republice se taekwon-do cvičí od roku 1987 a je organizováno Českým svazem taekwondo ITF, jehož jsme členy. Jako technický dohled zde působí korejský mistr Hwang Ho- Foto: Archiv oddílu Škola TAEKWON-DO I. T. F. GBHS Yong IX. dan. Během posledních let si české sportovní taekwon-do ITF vybojovalo mnoho cenných umístění. Větší důraz než na sportovní stránku je však kladen na výuku tradičního bojového umění sebeobrany. Naše činnost je zaměřena především na mládež školního věku, ale máme také členy předškolního věku i ty dávno plnoleté. Pravidelně pořádáme zkoušky na technické stupně, výukové semináře, soustředění, závody a také nabízíme individuální výuku. Tréninky vedou kvalifikovaní trenéři, nositelé černých pásů. Standardem naší školy je vysoká kvalita, velké množství tréninků a bezkonkurenční cena. Všichni jste zváni první měsíc zdarma, začínáme v září. Tréninky jsou pravidelně každý týden v pondělí, 17:00 18:30, ZŠ Odolena Voda. Informace na nebo tel.: Martin Zámečník, hlavní trenér Foto: Archiv oddílu Družstvo dospělých obhájilo svoji účast v krajské soutěži i pro příští rok. V následující sezóně odolský šachový oddíl posiluje svoji účast v soutěžích dospělých novým družstvem, které bude hrát regionální soutěž. Toto družstvo bude složeno převážně z žáků, kteří zde budou získávat cenné zkušenosti pro svůj další šachový růst. Naši žáci navázali na výborné výkony z minulých let a často se umísťovali na medailových pozicích v jednotlivých turnajích. V konečném součtu turnajů regionálního přeboru se umístili na 4. místě Ivo Střelba (H16), na 9. místě Tomáš Dub (H14), na 11. místě Tomáš Svoboda (H14), na 16. místě Jakub Řezáč (H14), na 8. místě Ondřej Kváš (H12), na 1. místě Ondřej Skýpala (H10), na 16. místě Petr Matijko (H10), na 26. místě Tonda Hrabánek. Celkově je to velmi pěkný výsledek, všichni zaslouží pochvalu, především noví šachisté. Do finále krajské soutěže se probojovali Ivo Střelba a Ondra Skýpala. Ondrovi se podařilo zopakovat vynikající výkon z loňského roku a opět zvítězil mezi dětmi o 3 roky staršími, tentokrát bez jediné porážky. Dalším úspěchem Ondry je skvělé 4. místo z mistrovství republiky v kategorii do osmi let C, od druhého místa jej dělil 1 pomocný bod. V kralupské školní lize odolské družstvo zopakovalo pěkné druhé místo za kralupským gymnáziem. Téměř všechny děti z našeho šachového oddílu si užily šachový tábor ve Studenově. V druhé polovině září uspořádá šachový oddíl ve spolupráci s městskou policií a základní školou 2. ročník Turnaje o pohár městské policie, který je začleněn od tohoto roku do kralupské školní ligy. Tímto zveme všechny školou a školkou povinné šachisty k účasti. Zveme také všechny, kdo si chtějí zahrát šachy nebo se je chtějí naučit na pravidelné tréninky, které byly s příchodem nových členů rozděleny na začátečníky a pokročilé. Tréninky obou úrovní jsou každou středu od hod. Stále přijímáme nové členy! Více informací naleznete na: ovsachy.webnode.cz nebo kontaktujte Ivo Střelbu Ivo Střelba 18 Odolen 9/2012

19 sport Informace o činnosti Sportovního kroužku Ve dnech 1. až 6. července se v Praze uskutečnil XV. Všesokolský slet a Sportovní kroužek při ZŠ Odolena Voda byl již potřetí u toho. Tentokrát se slet konal na stadionu Eden (Synot Tip Aréna) ve Vršovicích. Sportovní kroužek se zúčastnil dvou skladeb ČASPV (České asociace Sport pro všechny), která byla na sletu jako host Sokola. Ukázky těchto skladeb jste mohli zhlédnout na Jarním roztančení. V neděli se konal průvod Prahou, kterého jsme se také zúčastnily. V dalších dnech následovaly zkoušky, generálky a vše vyvrcholilo čtvrtečním a pátečním vystoupením. První skladba Mezi hvězdami na hudbu skupiny Kašpárek v rohlíku byla určena pro děti a mládež a kroužek v ní měl 25 účastníků. Bylo v ní použito netradiční náčiní zvané kulón. Druhé skladby s názvem Prázdniny určené pro dospělé se zúčastnilo 10 cvičenek. Při skladbě byly použity jako cvičební náčiní šátky a tříbarevné prachovky. Cvičilo se na směs písní Karla Gotta. Skladba Prázdniny byla odcvičena za silného deště a bouřky ve čtvrtečním večerním představení. Skladba Mezi hvězdami byla uvedena v II. programu v pátek odpoledne, kterému již počasí přálo mnohem víc. Při průvodu a cvičení se naše děvčata objevovala i v záběrech České televize. Paní učitelky Zdeňka Volhejnová a Martina Nováková moc chválí a děkují všem děvčatům za sportovní výkony, zodpovědný přístup a dochvilnost při každodenním dojíždění na zkoušky, generálku a vystoupení. Také děkují rodičům těchto dívek. Sportovní kroužek by se měl zúčastnit akce Česko se hýbe k 20. výročí ČASPV v Chomutově dne Protože kroužku byla odňata slíbená dotace od města, chybí nyní děvčatům finance na dopravu na tuto akci (cca Kč). Obracíme se tímto na případné sponzory, kteří by umožnili děvčatům se této akce zúčastnit. Za Sportovní kroužek Monika Nováková Foto: Archiv Sportovního kroužku Fotbal Dětem skončily prázdniny, příznivcům fotbalu a obyvatelům Vodolky dovolené. Na dveře klepe další soutěžní ročník krajských a okresních mistrovských soutěží. Dříve než vás seznámím s tím, jak se naše mužstva na nový ročník připravila a s jeho rozlosováním, nabízím malé připomenutí závěru ročníku mistrovských soutěží. Minikopaná 1. Brandýs A :24 54 b. 4. Odol.Voda :70 31 b. 10. Klecany :122 2 b. Přípravka 1. Brandýs A :29 66 b. 10. Odol. Voda : b. 13. Předboj :251 0 b. Mladší žáci 1. Kostelec u Kř :12 45 b. 2. Odol. Voda :16 42 b. 5. Škvorec :112 5 b. Starší žáci 1. Odol. Voda :12 56 b. 2. Slaný :24 45 b. 3. N. Strašecí :44 38 b. Dorost 1. Odol. Voda :11 45 b. 2. Radonice :24 36 b. 3. Mukařov :24 35 b. A mužstvo 1. Zápy B :32 66 b. 4. Odol. Voda :45 44 b. 14. Kojetice :88 10 b. Do nového soutěžního ročníku okresních a krajských mistrovských soutěží výbor oddílu přihlásil šest mužstev: minikopaná (trenéři Alexandr Marek a Martin Kos), přípravka (trenéři Jan Čepec a Petr Weiss), mladší žáci (trenéři Radek Kišari a Jan Ouřada), starší žáci (trenér František Bergmann a vedoucí mužstva Martin Pancíř), dorost (trenér Jiří Kymr a vedoucí mužstva Mgr. Martin Holý), A mužstvo (hrající trenér Jan Levý, asistent Miloslav Heider, vedoucího mužstva výbor oddílu stále hledá). Minikopaná a přípravka Minikopaná a přípravka zahájily svou přípravu na okresní mistrovské soutěže soustředěním od do ve středisku Seba poblíž Mnichova Hradiště s tím, že přípravka v sobotu absolvuje turnaj v Březiněvsi. Minikopaná svoji mistrovskou soutěž bude hrát turnajovým systémem s počtem 4+1 hráčů na hrací ploše velikosti 20x30 m. Bude hráno šest turnajů, každý týden přátelské utkání. Přípravka bude svou mistrovskou soutěž také hrát turnajovým systémem s počtem 5+1 hráčů na hrací ploše velikosti 25x35 m. I zde bude hráno šest turnajů a každý týden přátelské utkání. Obě mužstva od až do zahájení mistrovských soutěží budou trénovat 2 3x týdně. Mladší žáci Mladší žáci se na svou mistrovskou okresní soutěž začali připravovat od do společným soustředěním s minikopanou a přípravkou. Mistrovská soutěž se hraje za účasti 13ti mužstev. Hraje se na polovině hřiště se 7+1 hráči na hrací ploše. Svou mistrovskou soutěž zahájí 9. 9., další utkání hraná v září: So 8. 9., hod.: Veltěž TJ Aero Ne , hod.: TJ Aero Radonice So , hod.: Klecany TJ Aero Ne , hod.: TJ Aero Vyšehořovice Starší žáci Starší žáci a dorost svou přípravu na mistrovské soutěže krajské I. A třídy zahájili tréninky a soustředěním v Rakvicích na Moravě od do Každý den se trénovalo třífázově. K dispozici bylo travnaté hřiště a regenerační zázemí (vířivka, sauna a masážní sprcha). Do mistrovských soutěží vstoupí starší žáci na hřišti FK Dobříš a dorost ve Vraném, v září budou žáci pokračovat takto: Ne , hod.: Velvary TJ Aero (odj. autobusu v 9.45 hod. od hřiště) So , hod.: TJ Aero Slaný So , hod.: Kralupy TJ Aero (odj. autobusu v 9.00 hod. od hřiště) Dorost Ne 2. 9., hod.: TJ Aero Pš. Mělník So 8. 9., hod.: Velvary TJ Aero (odj. autobusu v 9.00 hod. od hřiště) Ne , hod.: TJ Aero Slaný Ne , hod.: Hředle TJ Aero Ne , hod.: TJ Aero - Kročehlavy Odolen 9/

20 sport / zajímavosti A mužstvo A mužstvo zahájilo přípravu na nový ročník okresní mistrovské soutěže v úterý Trénovalo se 3x týdně ve sportovním areálu a v blízkém okolí Odoleny Vody. V sobotu se mužstvo zúčastnilo turnaje v malé kopané (4 hráči + brankář) v Měšicích. Přípravu absolvuje neobvykle velký počet hráčů, což nebývalo zvykem. Proto mi dovolte poděkovat všem hráčům, kteří se přípravy zúčastnili, a doufejme, že to tak bude pokračovat i nadále a trenér bude mít příjemnou starost, jak postavit tu nejlepší sestavu pro mistrovská utkání. Proto i na turnaji v Měšicích byla vytvořena dvě soutěžní mužstva. Z 16ti zúčastněných týmů se jedno mužstvo umístilo na 4. místě (porážka na penalty v zápase o 3. místo) a druhé skončilo šesté. Součástí přípravy bylo soustředění v Hotelu Ort poblíž středočeské Sobotky, kde měli hráči ideální podmínky pro přípravu. Tréninky probíhaly 2x denně na travnatém hřišti patřícím přímo do areálu hotelu, nebo se běhalo na přilehlých stezkách. Po návratu ze soustředění v neděli bylo sehráno přátelské přípravné utkání s SK Vojkovice, který postoupil do okresního přeboru Mělnicka. Naše mužstvo zvítězilo 3:2 (branky: 2 Farkaš a Harmáček). Až do zahájení mistrovské soutěže se trénovalo 3x týdně a ve středu bylo sehráno přípravné utkání ve Veltrusech s AFK, účastníkem okresního přeboru, vítězně 4:2 (branky: Horák, Farkaš, Mužíček a Juha). K prvnímu mistrovskému utkání mužstvo nastoupí v sobotu na hřišti ve Vyšehořovicích a v září se bude hrát takto: So 1. 9., hod.: TJ Aero Šestajovice So 8. 9., hod.: Líbeznice A TJ Aero So , hod.: TJ Aero Veleň Ne , hod.: Klecany B TJ Aero Ne , hod.: Brázdim TJ Aero Výbor oddílu se pro všechna svá mužstva snažil v nastávající sezóně připravit co nejlepší podmínky. Věří, že týmy budou usilovat o maximální výkony a odpovídající výsledky. Jediné, co se výboru nepodařilo, bylo vytvoření kategorie mladších žáků, což mělo za následek nepřijetí přihlášky starších žáků do krajského přeboru, který si svými výsledky v minulé sezóně vybojovali. Všechny příznivce srdečně zveme do ochozu sportovního areálu na mistrovská utkání. Vaše podpora i hlasivky budou zapotřebí! Vladimír Kulíšek SPP Odolena Voda volejbal ženy hledá hráčky ve věku let, které by doplnily náš team. Trénujeme 1x týdně, hrajeme krajský přebor. Zkušenosti vítány, ale nejdůležitější je chuť něco dělat a nadšení pro volejbal! Těšíme se na vás! Ozvěte se na: nebo Foto: Archiv oddílu Turnaj v nohejbale trojic v Klecánkách v sobotu v rámci Slavností pravého a levého břehu. Přihlášky mailem na adresu: tel: , nejpozději do 10. září. Pomoc obětem loupeže Statisticky připadá na každý den minimálně jedna loupež. Dochází k nim zejména v pozdních večerních nebo nočních hodinách. Policii se podaří dopadnout zhruba každého třetího pachatele. Lupiči totiž zanechávají na místě činu jen málo stop a přepadená osoba je většinou v důsledku prožité stresové situace nedokáže dobře popsat. K omezení počtu loupeží mohou přispět následující preventivní opatření: neklaďte ozbrojenému pachateli žádný odpor, aby nedošlo k újmě na zdraví nebo k ohrožení života, snažte se odvést pachatelovu pozornost od původního záměru, ale neriskujte, zachovejte klid a snažte se zapamatovat si co možná nejpřesnější popis pachatele, všímejte si detailů jeho podoby a chování. Malé provozovny: v nočních hodinách nenechávejte v pokladnách větší obnosy peněz, malou provozovnu napojte na pult centralizované ochrany, pokud je to možné, pořiďte si jednoduchý kamerový systém a informaci o jeho instalaci viditelně zveřejněte na vchodových dveřích do provozovny, případně i na jiných místech, kameru umístěte tak, aby zachytila obličej případného pachatele. Z internetových stránek Policie ČR (www.policie.cz) připravil František Podskalský 20 Odolen 9/2012

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014

USNESENÍ. z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 64. schůze Rady města Hranic, dne 14. 1. 2014 Usnesení 2081/2014 - RM 64 ze dne 14. 1. 2014 Kontrola plnění usnesení 1. bere na vědomí kontrolu plnění usnesení k 14.1. 2014 bez

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání:

143/2918/2013/RM Kontrola plnění usnesení mat. č. 2 Rada města Moravský Beroun po projednání: USNESENÍ ze 143. schůze Rady města Moravský Beroun, dne 30.09.2013 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodu přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000

Více

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19.

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19. Z á p i s z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013 konaného dne 29. dubna 2013 od 19.00 hodin v Klubu Aero Odolena Voda Členů zastupitelstva přítomni: 9 pozdní příchod:

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 24/2013 konané dne 6. listopadu 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/24/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011

42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 R A D A M Ě S T A Ú S T Í N A D O R L I C Í 42. U S N E S E N Í ze dne 19. prosince 2011 987/2011 RM s c h v a l u j e upravené závazné ukazatele na rok 2011 a příslušnou rozpočtovou změnu pro příspěvkovou

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007

Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 19. 12. 2007 Usnesení 27. schůze Rady města Kopřivnice, konané dne 1236 - Rada města po projednání rozpočtové opatření městské policie k rozpočtu Městské policie Kopřivnice na rok 2007 ve znění návrhu předloženého

Více

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 22. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 20.07.2015 od 15:30 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 7 členů rady

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 5. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. února 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Illek František, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan (příchod v 19.25

Více

Informace z usnesení 30. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne

Informace z usnesení 30. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne Informace z usnesení 30. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 04.11.2015 1. Pronájem pozemku p. č. 2776 k. ú. Starý Lískovec při ul. Osová na hlídané parkoviště Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření

Více

U S N E S E N Í. z 31. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 7. března 2012

U S N E S E N Í. z 31. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 7. března 2012 U S N E S E N Í z 31. zasedání Rady města Zlatých Hor konaného dne 7. března 2012 ****************************************************************************************** 254 - Rada města Zlatých Hor

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 14/2013 konané dne 10. července 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/14/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016

Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 Výpis z usnesení 35. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 16. srpna 2016 1/ Kontrola usnesení 35/176 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Stanovisko obce ve smyslu 33 odst.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově

U S N E S E N Í. 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově Rada města KRNOVA SM 028/12/Pa U S N E S E N Í 28. schůze Rady města Krnova, konané v úterý dne 7. února 2012 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Krnově čís. usn. 1010/28-1035/28 Rozdělovník - členové

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 19/2013 konané dne 18. září 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/19/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 3/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 14.2.2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis z 21 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne v hodin v Penzionu Orlice.

Zápis z 21 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne v hodin v Penzionu Orlice. Zápis z 21 zasedání Zastupitelstva obce v Záměli konaného dne 20. 6. 2016 v 18.00 hodin v Penzionu Orlice. Přítomni: Josef Novotný, Milena Kaplanová, Renata Štefková, Ing. Martin Šklíba, Ing. Miroslav

Více

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Vladimír Trafina, Mgr.

Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Josef Železný, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Ing. Vladimír Trafina, Mgr. Město Ostrov Usnesení z 23. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 18. srpna 2014 od 13:00 hod. v zasedací místnosti Rady města Ostrov na zámku Členové RM: Přítomni: Omluven:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje

Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. revokuje. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 229 KC Kaskáda 30.11. KC Kaskáda 05.11. Usnesení z 24. schůze v roce 2014, konané 22. října 2014 R A D A M Ě S T A I. ukládá 1025 Ředitelce KC Kaskáda

Více

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení 49. mimořádné schůze rady města konané dne čís /RMm1014/ /RMm1014/49. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města

Usnesení 49. mimořádné schůze rady města konané dne čís /RMm1014/ /RMm1014/49. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města 49. mimořádné schůze rady města konané dne 08.07.2014 čís. 10428/RMm1014/49-10437/RMm1014/49 Ing. Jiří Hrabina náměstek primátora Ing. Tomáš Petřík náměstek primátora Strana 1/11 Přehled usnesení rady

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013

U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013 Město Trutnov Zpracováno dne : 11.11.2013 U s n e s e n í z 22. schůze rady města ze dne 11. listopadu 2013 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2013-1214/22 Horská čp. 142 Nebytové prostory

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Ing. Martin Košťál. Ing. Karel Málek, zástupce ředitelky SOUo Králíky

Ing. Martin Košťál. Ing. Karel Málek, zástupce ředitelky SOUo Králíky Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Host: Zápis z jednání č. 38 rady města konané 26.09.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad, Mgr. Miroslav

Více

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel ,

Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ Kancelář úřadu tel , Město MILOVICE nám. 30. června 508, Milovice - Mladá, PSČ 289 23 Kancelář úřadu tel. 325 57 00, e-mail: meu@mesto-milovice.cz Zápis z jednání Rady města Milovice č. 40/206 konaného dne 8. 2. 206 od 6:30

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 9. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 11.03.2015 v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/9R/2015 Schválení

Více

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09

U S N E S E N Í R 1475/10-09. schvaluje termíny svatebních obřadů na rok 2010, a to každou sobotu v měsíci. R 1476/10-09 U S N E S E N Í z 64. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 21. října 2009 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Výpis z usnesení 17. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 21. září 2015

Výpis z usnesení 17. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 21. září 2015 Výpis z usnesení 17. schůze Rady města Petřvaldu, která se konala 21. září 2015 1/ Kontrola usnesení 17/88 b e r e n a v ě d o m í provedenou kontrolu usnesení. 2/ Rozpočtové opatření č. 12/15 17/89 s

Více

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014

Schůze Rady města Toužim. Usnesení č. 4/2014 Schůze Rady města Toužim Usnesení č. 4/2014 Ze schůze Rady města Toužim č. 4 konané dne 24. února 2014 Program: 1. Kontrola plnění usnesení z minulé schůze 2. Projednání výsledku hospodaření příspěvkových

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 9. jednání Rady města Žatce konané dne MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 9. jednání Rady města Žatce konané dne 26.9.2016 Usnesení č. 299 /16-323 /16 299/16 Schválení programu 300/16 Kontrola usnesení 301/16 Odměna ředitelky PO Kamarád LORM 302/16 Informace

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 7-2008 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 19.6. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 3946/2014 spisová značka 3888/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 111. zasedání dne 6. srpna 2014 R M 1 / 1 1 1 / 1 4 program zasedání Rady města Chropyně č. 111. 1. Kontrola

Více

ZÁPIS Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 56. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA TŘEBONĚ, KONANÉHO DNE 05.10.2016 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Sp. zn.: METR_S 4032/2016 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch,

Více

Usnesení z 28. schůze Rady města Dubí, která se konala dne na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 28. schůze Rady města Dubí, která se konala dne na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 28. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 14. 6. 2016 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 763/28/2016 program schůze takto: 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Různé

Více

zakázky "Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice".

zakázky Rekonstrukce komunikací v historickém jádru Uničova - Olomoucká ulice. Šumperk, IČ: 64618951, za nabídkovou cenu 8 078 336 Kč včetně DPH po uplynutí zákonných lhůt pro podání námitek proti úkonům zadavatele. UR24/91/2010 Rekonstrukce části komunikace Olomoucká - výběrové

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne

Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne Zápis z jednání zastupitelstva Obce Svaté Pole ze dne 11.12. 2015 Přítomni: Josef Šimonovský, Mgr. Petr Kozohorský, Mgr. Martina Volfová, Šárka Kočová, Josef Pecka, Zdeněk Žaloudek, Josef Tesárek. Program:

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Libor Šimůnek, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.104/2016) Hlasování (usnesení č.

Libor Šimůnek, člen rady. Program jednání a stanoviska rady: Hlasování (usnesení č.104/2016) Hlasování (usnesení č. Zápis z jednání Rady města Bělá p. B. č. 07/2016 konaného dne 14.03. 2016 od 15:33 hodin v kanceláři pana místostarosty MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Rudolf Kouba, člen

Více

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích

U S N E S E N Í. 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích U S N E S E N Í 4. zasedání Zastupitelstva obce Dvorce konaného ve čtvrtek 21. května 2015 od 17 hodin v TURISTCENTRU ve Dvorcích Jedná se o upravenou verzi z důvodu dodržení přiměřenosti zveřejňovaných

Více

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál

Zápis z jednání č. 47 rady města konané Ing. Martin Košťál Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 47 rady města konané 14.11.2016 Jana Ponocná, Mgr. Martin Hejkrlík, Ing. Ladislav Tóth, Ing. Pavel Strnad Mgr. Miroslav

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 54. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.10.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/54R/2016

Více

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 2. schůze Rady města Šluknov konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 28 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ

Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 28 ze dne v kanceláři tajemnice MěÚ Usnesení ze zasedání Rady Města Jablonné v Podještědí č. 28 ze dne 4. 11. 2015 v kanceláři tajemnice MěÚ Číslo jednací: OVV/3777/2015 Počet listů dokumentu: 2 Usnesení RM č. 521/2015 hospodaření organizace

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne 22. 10. 2014 --------------------------------------------------------------------- Přítomni: Ing. Endrlová Šárka, starostka města Mgr. Kůs Ivan, místostarosta

Více

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š.

Usnesení č.66/ Navrhuje ZM neschválit prodej části pozemku p.č v k.ú. Konice manželům Š. Usnesení č.66/2014 Rada města Konice dne 8.9. 2014: 1. Doporučuje ZM schválit investiční akci na vypracování projektové dokumentace na akci Rekonstrukce objektu č.p. 690 Charita. 2. Navrhuje ZM neschválit

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty Zápis z 10. jednání Rady města Vysoké nad Jizerou, konaného dne 19. května 2015 od 20:00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatel: Ing. Roman Čivrný, Ing. Jaroslav Nechanický,

Více

z 3.řádného jednání rady města konaného dne od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech

z 3.řádného jednání rady města konaného dne od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech V ý p i s u s n e s e n í z 3.řádného jednání rady města konaného dne 10.3.2014 od 13:00 hod. na Městském úřadě ve Vejprtech Usnesení č. 58/2014 Rada města schvaluje program řádného jednání rady města.

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne 10. 12. 2014 --------------------------------------------------------------------- Přítomni: Ing. Endrlová Šárka, starostka města Mgr. Kůs Ivan, místostarosta

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z jednání ZM: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 6-2009 z 6. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 28. 5. 2009 od 17. 00 hodin

Více

Usn.č. 65/02 1) Usn.č. 65/02 2)

Usn.č. 65/02 1) Usn.č. 65/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 65. zasedání konaného dne 12. 4. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

P /2017. I. Podmínky přijetí do výběrového řízení, výběrová kritéria

P /2017. I. Podmínky přijetí do výběrového řízení, výběrová kritéria Úřad městské části Praha 10 vyhlašuje v termínu od 19. 01. 2017 do 27. 02. 2017 do 10:00 hodin VEŘEJNOU NABÍDKU na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor k účelu využití jako Rodinné centrum P10-003587/2017

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

U S N E S E N Í R 1031/01-09

U S N E S E N Í R 1031/01-09 U S N E S E N Í z 50. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 13. ledna 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 15. jednání datum konání: 02.06.2014 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 15. jednání datum konání: 02.06.2014 Přehled přijatých usnesení ze dne: 02.06.2014 Číslo usnesení Název Předkladatel 0253/RM15/2014 Slavnosti pětilisté růže 2014 - zábor veřejného

Více

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014

Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 VOLTE ČÍSLO 6 Podpořte nás v komunálních volbách 10. a 11. října 2014 Záleží nám na spokojených občanech MČ Praha 10, a proto budeme usilovat o rozvoj naší desáté městské části. Proč nás volit? Představujeme

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

R o z h o d n u t í p r i m á t o r k y v působnosti RM. 300/16 Rozpočtové opatření FO - zapojení pojistných náhrad pro městský obvod město

R o z h o d n u t í p r i m á t o r k y v působnosti RM. 300/16 Rozpočtové opatření FO - zapojení pojistných náhrad pro městský obvod město Magistrát města Ústí nad Labem Kancelář tajemníka MmÚ R o z h o d n u t í p r i m á t o r k y v působnosti RM ze dne 25. 8. 2016 300/16 319/16 ==================================================================

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 10. 6. 2015 312/13/RM/2015 Pronájem pozemku - záměr (Zachová Kateřina) Rada města rozhodla o zveřejnění záměru

Více

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU

VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU VÝPIS USNESENÍ ZE ZÁPISU 33. schůze Rady města Holýšova ve volebním období 2014-2018 konané dne 7. prosince 2015 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 24. 9. 2012 Usnesení č. 1.: 1. Schválení programu 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 3. Podání

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 09/2013 konané dne 15. května 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/09/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Rada města Česká Kamenice

Rada města Česká Kamenice Rada města Česká Kamenice USNESENÍ z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 17.06.2014 320/13/RM/2014 - pronájem pozemků Rada města schválila znění a uzavření smlouvy na pronájem pozemkové

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.2.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I. č.j.: 749/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 685 ze dne 26.09.2016 Úprava rozpočtu roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s.

VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST VRCHLICE - MALEČ, a.s. Vážení akcionáři, dámy a pánové, vážení hosté, dovolte mi, abych Vás nyní seznámil s činností představenstva, s výsledky hospodaření společnosti, se stavem jejího majetku, s návrhem na rozdělení zisku

Více

Informace, zajímavosti, kultura

Informace, zajímavosti, kultura Dubečský zpravodaj 9/2006 (96) Informace, zajímavosti, kultura Vážení občané, Po prázdninách a dovolených se opět setkáváme na stránkách místního časopisu, ve kterém přinášíme další zajímavosti i postřehy

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 21.1.2015 kancelář starosty 1. (100) I/14 Červený Kostelec, OŽK 2. (101) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322

Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Zápis a usnesení členské schůze Bytového družstva Ravennská 321,322 Datum konání: Místo konání: 21.května 2014, v 18.00 hod. suterén domu Ravennská 321,322, 109 00 Praha 10 Horní Měcholupy 1 Přítomni Předseda:

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne

Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne Ve Velkém Beranově dne 19. února 2014 Výtisk jediný! Počet listů: 5 Usnesení zastupitelstva obce Velký Beranov č. 01/2014 konaného dne 19. 2. 2014 Č. J. USNESENÍ ZASTUPITELSTVO OBCE SCHVALUJE ZO/2014/001/19.

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a

U S N E S E N Í. Usn. č. R 788/06-16 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína, ze dne a U S N E S E N Í z 38. schůze Rady města Kojetína, konané dne 8. června 2016, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více