Konference Život na dluh aneb zadluženost domácností v České republice ( )

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Konference Život na dluh aneb zadluženost domácností v České republice (25.5.2007)"

Transkript

1 Konference Život na dluh aneb zadluženost domácností v České republice ( )

2 Jan Stopka tajemník sdružení SOLUS a výkonný ředitel Společnosti pro informační databáze, a.s. a

3 Obsah prezentace I. sdružení SOLUS a jeho hlavní cíl II. III. IV. legislativa a ÚOOÚ bezpečnost zpracovávaných dat výhody negativních registrů V. struktura dat a dotazů u registru FO VI. statistiky - vliv negativního registru FO na chování klientů.. činnost negativního on-line registru FO sdružení SOLUS významně přispívá ke změně v chování spotřebitelů ve smluvním vztahu..

4 I. Proč existuje SOLUS vytváří platformu spolupráce členů sdružení v oblasti řízení rizika, a to již 8 let (založeno ) vytváří negativní databáze o klientech neplnících své smluvní závazky vůči členům sdružení, a to: 1. databázi spotřebitelů (registr FO) 2. databázi podnikatelů a právnických osob (registr IČ) podporuje výměnu zkušeností v oblasti poskytovaných služeb ze strany členských společností (asociační činnost)

5 I. Cíl sdružení SOLUS odpovědné úvěrování prevence předlužování klientů prevence růstu počtu dlužníků vprodlení zvýšení vymahatelnosti stávajících dluhů snížení finančních ztrát věřitelů.. všichni členové sdružení SOLUS si přejí minimalizovat finanční ztráty z poskytovaných služeb, aby je vceně poskytované služby nemuseli hradit dobří klienti..

6 II. Výsledky kontrol - ÚOOÚ inspektoři ÚOOÚ se zaměřili zejména na dodržování povinností vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů: 1. kvalita používaných souhlasů, 2. způsob zpracování osobních údajů a jejich zabezpečení před případným zneužitím, 3. členská základna.

7 II. Výsledky kontrol - ÚOOÚ inspektoři ÚOOÚ ocenili, že pro vytváření databáze a nakládání s daty existují jednoduchá a jasná pravidla, jejichž dodržování členskými společnostmi SOLUS navíc kontroluje nezávislý auditor pozitivně hodnotili rovněž skutečnost, že je vytvářena pouze tzv. negativní databáze, tedy, že jsou shromaždována pouze data o klientech, kteří už minimálně jednou nesplnili svou smluvní povinnost v předem stanoveném rozsahu systém vyhovuje přísným bezpečnostním požadavkům kladeným na databáze osobních údajů členy sdružení SOLUS mohou být bankovní i nebankovní finanční instituce, stejně tak jako např. mobilní operátoři

8 III. Bezpečnost zpracovávaných dat v otázce bezpečnosti byl přijat názor, že je vhodné oddělit technického zpracovatele šifrovaných dat (GPE) od subjektu, který je pověřen správou šifrovacích klíčů a je zpracovatelem společné databáze (SID) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů serverový certifikát klientský certifikát uživatelské jméno + heslo každá společnost má vlastní virtuální server možný přístup pouze z dané IP adresy logování všech dotazů včetně uživatelského jména

9 III. Bezpečnost zpracovávaných dat Zpracovatel -Společnost pro informační databáze, a.s. má přístup k datům pouze formou on-line dotazů Tzv. technický zpracovatel Global Payments Europe, s.r.o. provádí zpracování šifrovaných osobních údajů, a to bez znalosti šifrovacího klíče geograficky oddělené úložiště dat a klíčů pro dešifrování těchto dat (u registru FO a registru IČ byl navíc použit rozdílný šifrovací klíč) pro zneužití dat z registru je nutná spolupráce alespoň dvou stran (GPE + SID / uživatel registru)

10 IV. Výhody negativních registrů k zařazení klientů do registru dochází až v okamžiku, kdy závažným způsobem poruší smluvní podmínky efektivní nástroj v rámci řízení rizik poskytují jednoznačné odpovědi, které nezpomalují schvalovací proces.. na spolupráci v rámci negativních registrů se může domluvit větší počet společností, a to i z různých sektorů..

11 Aktuální členská základna sdružení SOLUS Beneficial Finance a.s. CCS Česká společnost pro platební karty a.s. CETELEM ČR, a.s. COFIDIS s.r.o. Československá obchodní banka, a.s. Český Triangl, a.s. ebanka, a.s. E.ON Česká republika, s.r.o. ESSOX s.r.o. Home Credit a.s. HVB Bank Czech Republic a.s. Komerční banka, a.s. Profireal, a.s. Raiffeisenbank a.s. Santander Consumer Finance a.s. Telefónica O2 Czech Republic, a.s. T-Mobile Czech Republic a.s. UPC Česká Republika, a.s. VB Leasing CZ, spol. s r.o. VLTAVÍN leas, a.s. Vodafone Czech Republic a.s.

12 V. Datová struktura registru FO obsahuje informace o fyzických osobách (spotřebitelích) neplnících své povinnosti vztahující se k činnosti členů sdružení SOLUS - jedná se tedy o negativní informace spotřebitel je do společné databáze zařazen vždy, když splňuje kritéria pro zařazení podle Pravidel (pokud poskytl souhlas) Struktura zpracovávaných dat je velmi jednoduchá, obsahuje: 1. údaje nutné k identifikaci klienta (jméno, příjmení, rodné číslo, adresa) 2. informaci o příznaku (datum vzniku dluhu/datum zaplacení) 3. informace o tom, u jakého produktu dluh po splatnosti vznikl 4. informace o aktuální výši dluhu po splatnosti a o počtu dlužných splátek

13 V. Pravidla pro vytváření, správu a využívání registru FO Pravidla definují jednotlivé stupně porušení smlouvy a příznaky, kterými je klient označen: A dluží první dvě finanční plnění B dluží 3 finanční plnění v průběhu smluvního vztahu (u mobilních operátorů také 1 finanční plnění déle jak 90 dní po splatnosti) C dluží min. 1 poslední finanční plnění déle jak dva měsíce D došlo k zesplatnění celé pohledávky za klientem P pohledávka byla prodána (výmaz záznamu po 3 letech) U pohledávka není aktivně vymáhaná (výmaz záznamu po 3 letech) v okamžiku, kdy klient své předchozí závazky po splatnosti uhradí, je označen příznakem Z (po 3 letech je vymazán) v případě, že klient je do databáze zařazen neoprávněně, musí být označen příznakem N (systémem je záznam vymazán okamžitě) Pravidla FO stanovují pevné termíny pro předávání dat a jejich aktualizaci.

14 V. Typy dotazů do registru FO uživatel má k dispozici 8 základních typů dotazů, které lze rozdělit do čtyř skupin: 1. má klient v registru FO záznam? 2. s jakým příznakem je klient v registru FO? 3. kolik klient dluží? 4. kompletní informace uživatel má možnost si nastavit dotazy jen na tzv. prioritní produkty (struktura odpovědi zůstává stejná, ale mění se datová základna, ze které je odpověď sestavována) uživatel má možnost nastavit si dotaz jen na dluhy, tedy bez příznaků Z (pokud má klient jen záznamy Z, potom je odpověď NE, klient nenalezen)

15 VI. Statistika počet dotazů rok dotazů rok dotazů (+36,5%) rok dotazů (+72,3%) dotazů.. hranice 5 miliónů dotazů do registru FO bude překročena v týdnu od do

16 VI. Statistika - rychlost odpovědí i přes výrazný nárůst počtu dotazů dosahuje rychlost u poskytovaných odpovědí (jeden z klíčových ukazatelů pro uživatele) dlouhodobě velmi dobrých výsledků více než 99,1% ze všech dotazů bylo vyřízeno do 1 vteřiny, z toho cca 95% do 500 ms. z celkového počtu dotazů ( ) jen 133 dotazů bylo vyřízeno za více než 5 vteřin.. odpovědi jsou získávány v reálném čase..

17 VI. Statistika - hit-rate pracovní dny (pátek) a (pondělí) průměrná hit-rate 14,37% 14,53% nejnižší hit-rate 9,47% 10,47% nejvyšší hit-rate 46,31% 52,63% víkendové dny (sobota) a (neděle) průměrná hit-rate 10,55% 11,09% nejnižší hit-rate 7,41% 5,26% nejvyšší hit-rate 30,00% 24,07% Celkem unikátních odpovědí ANO, klient nalezen bylo Při zohlednění průměrného dluhu na 1 záznam (včetně Z) by ohrožená financovaná částka činila celkem za prodloužený víkend cca mil. Kč.

18 VI. Statistika příznaky podíl průměrný dluh lhůta pro výmaz příznak A 11,66% 9.955,- Kč příznak B 23,04% 7.376,- Kč příznak C 0,79% 2.629,- Kč příznak D 34,94% ,- Kč příznak P 1,56% ,- Kč 3 roky příznak U 1,26% ,- Kč 3 roky * příznak Z 26,71% 0,- Kč 3 roky Celková dlužná částka po splatnosti k činila 9,436 mld. Kč

19 VI. Vliv negativních registrů na chování klientů podíl příznaku C na celkovém počtu záznamů klesl ze 17% pod hranici 1% klientům se již nevyplatí přestat plnit své smluvní závazky na konci smluvního vztahu, jako tomu bylo dříve. Ve snaze ušetřit část ceny z poskytnuté služby neuhradili např. 2 poslední finanční plnění počítali s tím, že věřitel nebude tyto pohledávky aktivně řešit (soud, exekuce sankce až v daleké budoucnosti) zařazení do negativního registru sdružení SOLUS = okamžitý dopad na klienta při jeho další žádosti o novou službu

20 VI. Vliv negativních registrů na chování klientů před zapojením sektoru mobilních operátorů do činnosti sdružení SOLUS činil podíl příznaků Z na měsíční aktualizaci dat 10 15% po zapojení sektoru mobilních operátorů do činnosti sdružení SOLUS činí podíl příznaků Z na měsíční aktualizaci dat 30 55% za rok 2006 bylo nových příznaků Z za leden duben 2007 bylo již více než nových příznaků Z.. zapojení sektoru mobilních operátorů bylo klíčové pro změnu v chování klientů..

21 VI. Vliv negativních registrů na chování klientů díky rozšiřující se členské základně sdružení SOLUS o členy z nových sektorů vzniká efektivní tlak na dlužníky v prodlení, kteří své dluhy raději vyrovnají, aby se vyhnuli komplikacím při žádosti o novou službu, a to i z jiného sektoru výrazný nárůst počtu případů, kdy dlužník uhradí své závazky po splatnosti, je jasným důkazem pozitivního přínosu negativního registru sdružení SOLUS. Sdružení SOLUS tak aktivně přispívá kochraně klientů před jejich dalším neuváženým zadlužováním v případě, že již nesplácejí své předchozí závazky a tím také ke snižování rizika u poskytovaných služeb ze strany členských společností sdružení SOLUS

22 VI. Vliv negativních registrů na chování klientů Tzv. opakované žádosti v roce 2005 Ze 4 žadatelů o službu, kteří mají záznam v registru FO: 1 žadatel opakuje své žádosti u dalších členů sdružení SOLUS 3 žadatelé již neopakují žádosti u dalších členů sdružení SOLUS Tzv. opakované žádosti v roce 2007 Z 10 žadatelů o službu, kteří mají záznam v registru FO: 1 žadatel opakuje své žádosti u dalších členů sdružení SOLUS 9 žadatelů již neopakuje své žádosti u dalších členů sdružení SOLUS.. již samotné členství ve sdružení SOLUS chrání členy před žádostmi od klientů, kteří mají problémy splácet své předchozí závazky..

23 Jak celý systém funguje Klient žádá o poskytnutí služby u člena sdružení SOLUS Člen sdružení SOLUS zařazuje šifrované údaje klienta do Registru FO a/nebo Registru IČ Klient poskytne souhlas s dotazem do sdružení SOLUS Klient se stává dlužníkem v prodlení splňujícím kritérium pro zařazení Člen sdružení SOLUS vznese šifrovaný dotaz (Registr FO a/nebo Registr IČ) Klient podepíše smlouvu a poskytne souhlas se zařazením do databáze (Registr FO a/nebo Registr IČ) pokud nebude plnit své smluvní závazky Získanou odpověď člen sdružení dešifruje a rozhodne o poskytnutí služby

24 Závěr Výjimečnost negativní registrů sdružení SOLUS a jejich nezastupitelnost při řízení rizika spočívá zejména v zapojení různých sektorů, v jejich spolehlivosti a dostupnosti, v rychlosti vyřizování dotazů a v neposlední řadě také z důvodu, že poskytované služby vždy vycházejí z potřeb klientů (uživatelů registrů)... negativní registry sdružení SOLUS jsou standardem při řízení rizik u poskytovaných služeb v České republice..

25 Závěr Děkuji za pozornost. V případě jakýchkoliv dotazů jsem Vám k dispozici. SOLUS, zájmové sdružení právnických osob Na Pankráci 30/ Praha

POUČENÍ O REGISTRECH SDRUŽENÍ SOLUS

POUČENÍ O REGISTRECH SDRUŽENÍ SOLUS POUČENÍ O REGISTRECH SDRUŽENÍ SOLUS I. Úvod Komerční banka, a.s. IČ 45317054 [též jen Společnost] je členem sdružení SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, IČ 69346925 (též jen SOLUS nebo jen Sdružení

Více

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS I. ÚVOD [Společnost] je členem sdružení SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, IČ 69346925 (též jen SOLUS nebo jen Sdružení SOLUS ). Jednotliví členové sdružení

Více

Ztrácíte přehled o svých dluzích?

Ztrácíte přehled o svých dluzích? Ztrácíte přehled o svých dluzích? Záznam o každém úvěru Pořízení kreditní karty Přečerpání běžného účtu Leasing Pojišťovny Telekomunikační Energetické spol. SMS Osobně Poštou 1 Záznamy se liší podle společnosti,

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. TRIO ISS111 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO ITS211 Klient svým podpisem ÚS prohlašuje, že uvedl-li jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, není ve zkušební době, není s ním vedeno jednání o ukončení pracovního poměru a tento nekončí ani jiným způsobem.

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (kterými

Více

Co byste měli vědět o svém úvěru?

Co byste měli vědět o svém úvěru? Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky, které držíte v ruce, jsou poměrně rozsáhlý dokument. Řada ustanovení, která jsou

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (kterými

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (kterými

Více

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ

2. ČÍSLO SMLOUVY (VARIABILNÍ SYMBOL) 27. MĚSTO 30. MĚSTO 32. ZDROJ PŘÍJMU 33. NÁZEV ZAMĚSTNAVATELE/OSVČ PSS111 platnost tiskopisu od 1. 1. 2011 ÚVĚROVÁ SMLOUVA Home Credit a.s., Moravské náměstí 249/8, 602 00 Brno, zastoupena níže podepsaným zmocněným zástupcem/prodejcem IČ: 26978636, tel.: 840 155 155,

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Bankovního registru klientských informací a nebankovního registru klientských informací (pro klienty bank) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (kterými

Více

Databáze BRKI a NRKI. Základní účel BRKI INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ

Databáze BRKI a NRKI. Základní účel BRKI INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

Co byste měli vědět o Vaší Premia kartě České pojišťovny

Co byste měli vědět o Vaší Premia kartě České pojišťovny Co byste měli vědět o Vaší Premia kartě České pojišťovny Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru k Premia kartě České pojišťovny. Úvěrové podmínky, které držíte v ruce, jsou poměrně rozsáhlý dokument. Řada

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY BANK) Vážení klienti, Banky, které se účastní projektu Bankovního registru klientských

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, Nebankovní věřitelské subjekty (zejména

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM BANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ A NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (kterými

Více

Péče o pohledávky. Ing. Jiřina Mevaldová

Péče o pohledávky. Ing. Jiřina Mevaldová Péče o pohledávky Ing. Jiřina Mevaldová Bankovní sektor ČR K 17.11.2012 zde působí: 44 bank (včetně zahraničních poboček) 13 družstevních záložen 18 zastoupení zahraničních bank 54 pojišťoven (včetně zahraničních

Více

Úvěrové podmínky. Spotřebitelský úvěr. Kód úvěrových podmínek: ITS113

Úvěrové podmínky. Spotřebitelský úvěr. Kód úvěrových podmínek: ITS113 Úvěrové podmínky Spotřebitelský úvěr Kód úvěrových podmínek: ITS113 Co byste měli vědět o o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vážený kliente, Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky,

Více

Žádost o poskytnutí podnikatelského úvěru (VYPLŇUJE ŽADATEL)

Žádost o poskytnutí podnikatelského úvěru (VYPLŇUJE ŽADATEL) Žádost o poskytnutí podnikatelského úvěru (VYPLŇUJE ŽADATEL) Obchodní jméno (název firmy) 1.Základní údaje o žadateli IČO / RČ 1 Sídlo firmy Ulice, číslo domu Obec PSČ Počet zaměstnanců 2 Hlavní předmět

Více

Úvěrové podmínky. Hotovostní úvěr. Kód úvěrových podmínek: ISH113

Úvěrové podmínky. Hotovostní úvěr. Kód úvěrových podmínek: ISH113 Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Kód úvěrových podmínek: ISH113 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit, a.s. Úvěrové podmínky, které držíte

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit a.s. DUO ISS112 úvěrové podmínky platné od 1. 4. 2012 Svým podpisem smlouvy prohlašujete, že uvedl-li jste jako svůj zdroj příjmu zaměstnanec, nejste ve zkušební době, není s Vámi vedeno jednání o ukončení pracovního

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY NEBANKOVNÍCH VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ)

INFORMAČNÍ MEMORANDUM NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY NEBANKOVNÍCH VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) INFORMAČNÍ MEMORANDUM NEBANKOVNÍHO REGISTRU KLIENTSKÝCH INFORMACÍ (PRO KLIENTY NEBANKOVNÍCH VĚŘITELSKÝCH SUBJEKTŮ) Vážení klienti, nebankovní věřitelské subjekty (zejména leasingové společnosti, společnosti

Více

Podmínky pro používání úvěru

Podmínky pro používání úvěru Podmínky pro používání úvěru Neodkládejte čtení podmínek na zítra Chápeme, že čtení podmínek pro používání úvěru není žádná zábava. Zkuste si ale, prosím, najít čas a opravdu si je přečíst už na začátku

Více

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr

Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Úvěrové podmínky Hotovostní úvěr Kód úvěrových podmínek: ITH311 Co byste měli vědět o svém úvěru? Vážený kliente, děkujeme Vám za důvěru ke společnosti Home Credit a.s. Úvěrové podmínky, které držíte v

Více

Vyhodnocení parametrů spotřebitelských úvěrů finančních institucí

Vyhodnocení parametrů spotřebitelských úvěrů finančních institucí Bankovní institut vysoká škola Praha Financí a ekonomie Vyhodnocení parametrů spotřebitelských úvěrů finančních institucí Bakalářská práce Autor: Jitka Veverková Bankovní management Vedoucí práce: Ing.

Více

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam:

Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru. Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Pojmy uvedené ve Smlouvě velkým písmenem a dále nedefinované mají následující význam: Celková splatná částka znamená celkovou splatnou částku uvedenou ve Smlouvě. Den

Více