Výroční zpráva cats2cats za rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva cats2cats za rok 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva cats2cats za rok 2013

2 Úvodní slovo

3 Právě jste otevřeli Výroční zprávu cats2cats neziskové organizace, jejímž posláním je posilování postavení žen a dívek v České republice. Rok 2013 byl třetím rokem úspěšné existence sdružení. Za dobu svého trvání dokázala networkingová skupina cats2cats podpořit řadu zajímavých žen a vznikajících projektů. Rok 2013 byl v tomto ohledu výjimečný. Co se nám v tomto roce podařilo je uvedeno v této zprávě. Aktivity cats2cats spočívají především ve sdílení znalostí a zkušeností žen a dívek, ale snaží se o posílení sebevědomí žen, diskutuje o diskriminaci na trhu práce, pomáhá v kariérním rozvoji, nabízí členkám poradenství, vzdělává ženy v tématech rovného postavení ve společnosti. Síť je také inkubátorem pro nové nápady a záměry v podnikání. Nabízí sdílení zkušeností a znalostí. Děkuji také členkám, a to Tereze Hrabákové, Petře Johansson, Věře Kepkové, Janě Pacalové, Zdeně Tomaidesové a Gabriele Böhmové, které pomáhají rozvíjet networkingovou síť svými nápady a podporou. Speciální dík pak patří i umělkyni Dině Atencio, která svolila s použitím jejích obrazů, jako ilustrací a stejně tak Kateřině Bohač, galeristce Latin Art Gallery, která Dinu do ČR pozvala (více v tiráži). Budu ráda, pokud vás, čtenářky a doufejme i čtenáři této Výroční zprávy, naše aktivity zaujmou a rozhodnete se stát součástí naší sítě. Petra Kubálková Prezidentka občanského sdružení cats2cats Ráda bych využila úvodního slova a poděkovala všem členkám, sympatizantkám cats2cats. Poděkování patří Markétě Vaškové (Aconate s.r.o.), která za nás každoročně vyřeší naše finance.

4 O cats2cats

5 cats2cats bylo založeno jako občanské družení, které se v roce stává spolkem. Nad novým uspořádáním členky dlouho diskutovaly, zvážily možnosti a výhody a rozhodly se zůstat spolkem, jehož hlavní aktivity budou směřovány do vlastní členské základny. Posláním sítě cats2cats tak zůstává vzájemná podpora, sdílení znalostí a životních zkušeností mezi členkami a budování sítě napříč celou Českou republikou. Mise cats2cats Naše mise je vyjádřena v názvu tedy Creativity-Activity-Talent- Sharing (CATS) Creativity vítáme každou ženu, která chce vytvořit něco nového, hodnotného a pro ní samotnou důležitého. Máme rády kreativitu a nové myšlenky. Activity podporujeme každou aktivitu, která pomůže k dialogu mezi ženami o ženách a pro ženy a podpoří budování sítí a kontaktů. Máme rády aktivní ženy. Talent podporujeme, každou ženu, která v sobě objeví talent, který chce rozvinout. Je jedno, zda jej objevila ve 20, 30 nebo 70 letech. Sharing vítáme každou ženu, která chce předat své zkušenosti, nápady, rady dalším ženám a pomoci jim tak v jejich vlastní realizaci. Naše cíle cats2cats chce svou činností a aktivitami posílit sebevědomí a tím postavení žen v České republice. Jsme síť otevřená novým podnětům a novým výzvám. cats2cats posiluje postavení žen a dívek pomocí sdílení informací a zkušeností předávaných na workshopech, kulturních akcí, konferencích cats2cats vytváří a pečuje o demokratický prostor pro síťování žen cats2cats podpoří každou ženu ať je z jakéhokoliv oborů, disponuje odlišným talentem, či pochází z jiné kultury cats2cats napomáhá vznikat novým kariérám žen hledajících svůj sen Naše aktivity Prostor pro networking: členky občanského sdružení se mohou zdarma účastnit pravidelných setkání v rámci sítě a přivést s sebou jednu další ženu zdarma. Akcí spolku se mohou (obvykle) za určitý poplatek účastnit i ženy, které členkami nejsou.

6 Informační servis Svět očima cats2cats: členky sdružení získávají pravidelné měsíční informační balíčky s pozvánkami na plánované akce spolku, informace o akcích, které podporujeme, informace z oblasti rovných příležitostí žen a mužů a genderu. Informujeme také o nových výzvách evropských fondů, chystaných novinkách na podporu rovných příležitostí, zajímavých článcích a diskuzích. Zároveň realizujeme workshopy, konference a vzdělávací akce na sdílení zkušeností. Kontakt Ondříčkova 6, Praha 3 catstocats ( at ) gmail.com Cats2cats.orh Spolupracujeme Inkubátor: členky sdružení mohou přijít s nápadem na realizaci akce, aktivity, workshopu, kurzu a tým spolku jim pomůže jejich sen realizovat. Poradenství: cats2cats nabízí poradenství v oblasti diverzity a rovných příležitostí a to jak pro soukromou a veřejnou sféru, tak pro jednotlivkyně.

7 Co se nám podařilo v roce 2013

8 Networking a workshopy V roce 2013, stejně jako v předchozích letech, jsme organizovaly pravidelná setkání -, inspirativní networkingové večery. Jejichž cílem je představit inspirativní ženy a jejich životní cesty a sdílet zkušenosti, navazovat nové kontakty a vzájemně se inspirovat. V roce 2013 jsme na tyto večery pozvaly pět žen. Své životní dráhy, zkušenosti a kariéru nám představily: V únoru jsme se nechaly unést opojným životem someliérství. Alena Králíková, která je v pracovním životě odbornicí na společenskou odpovědnost ve službách ČSOB. Vyprávěla o tom, jaké to je být someliérkou a kudy vedla cesta k její práci snů. V březnu jsme se setkaly se Simonou Bagarovou, zakladatelkou společensky odpovědné kavárny Rozmarýna. Simona po deseti letech úspěšného vedení kavárny i občanského sdružení Rozmar sdílela svoje zkušenosti a podělila se s námi o její budoucí plány. V červenci jsme se setkaly s Terezou Brychnáčovou z HR Bright- personální agentury, která loví nové talenty pro svou klientelu. Povídaly jsme si o fungování personálních agentur. Tereza nás učila využívat služeb personálních agentur při změně kariéry. V listopadu jsme se naučily něco o zdravém životním stylu. se svojí Poradna Michaely Svobodové je start-upovým projektem. Co jí vedlo k tomu, postavit se na vlastní nohy v novém oboru a jaké byly začátky, to byly hlavní otázky večera. Před Vánocemi v prosinci jsme se podívaly pod pokličku výroby kabelek z domácí dílny. Alena Bělíková se svojí značkou La Mode de Bohême nám ukázala celý proces výroby kabelek. I Alenino podnikání je start up, který se velmi rychle etabloval v módních časopisech.

9 Inkubátor Konference V rámci našich aktivit pomáháme také vznikat novým nápadům, které vznikají během našich workshopů. Tyto akce jsou realizovány buď samy členky, nebo doporučují témata, která by je zajímala. V roce 2013 jsme realizovaly tři workshopy, které nám daly ochutnat služby v oblasti vlastního osobního rozvoje. V lednu jsme realizovaly workshop Koučink cesta k úspěchu, kde nám metody koučinku představila Nikola Šmorancová. Naše ochutnávka koučinku proběhla v kavárně Café Lounge na Újezdě. V červnu byl realizován workshop na téma styl a osobnost Najdi si svůj styl II.. Lektorkou byla Dagmar Gabulová na téma styl a osobnost. K našemu tématu ladil i prostor: setkaly jsme se v designové kavárně Mistral Café u Staroměstského náměstí. V srpnu jsme se setkaly na workshopu na téma kreativity pod názvem Jak rozvíjet kreativitu?, který připravila koučka Iveta Havlová. Prostory nám nabídlo sdružení Ženy ženám s.r.o. V roce 2013 se nám podařilo realizovat nebo spolu realizovat tři konference a to ve spolupráci se strategickými partnery, kterými byli například C2C Solutions Group (konzultační firma), ČSOB, Nakladatelství Dokořán, Praha Multilingual, Vysoká škola ekonomická, Česká ženská lobby: Panelová diskuze a čtení z knihy Lean In! První z nich byla diskuze o postavení žen v české společnosti spojená se čtením z knihy Opři se do toho! Napsala ji Sheryl Sanberg a stala se biblí pracujících žen na celém světě. Veřejné představení knihy a její uvedení na trh se realizovalo pouze dvakrát. Jednou z akcí byla naše diskuze, kterou jsme realizovaly za podpory nakladatelství Dokořán, ČSOB a Coworkingového centra ERA. Diskuze o postavení žen se účastnily Anna Kárníková, Alice Hamplová (Centrum dohody), Petra Janíčková (pracezeny.cz), Dana Zadražilová a Zuzana Křečková (Fakulta mezinárodních vztahů VŠE), Danica Pražáková (EuroProfis)

10 Kongres žen blok Ženy v síti Pro Kongres žen, který byl prvním ročníkem této konference, jsme v hlavním bloku připravily panel na téma networkingu a posilování postavení žen v ČR. Náš panel byl připraven ve spolupráci s Rostyou Gordon Smith a Ivanou Watson. Výstupem byl vznik skupiny Network českých žen fungující na sítích Facebook a LinkedIn. V současné době je v nich zapojeno 865 žen. Do panelové diskuze pak zasedly výjimečné ženy jako Markéta Vaňková z projektu Život nápadům GE Money Bank, Lenka Lamečová z projektu Profi žena, Lenka Šťastná prezidentka Business Profesional Women a Miriam Janýšková z projektu Charitky Konference EOED Prague Small investments for big change Mezinárodní konference na téma podnikání žen, byla realizována ve spolupráci s konzultační společností C2C Solutions Group a VŠE. Tématem konference byla diskuze nad možnostmi podpory podnikání a start upů. Kromě zahraničních hostů a hostek ze Španělska, Velké Británie a Polska do panelů zasedli i osobnosti podnikatelského prostředí jako Silke Horáková (Private Equity & Venture Capital Association), Michal Petrik (Evropská komise), Marta Nováková (investorka z pořadu Den D České televize), Martin Burda (ex investor České spořitelny), Dana Dvořáková (Telefónica) a řada dalších. Úspěch konference zaručil její druhý ročník v roce 2014.

11 Finance

12 cats2cats je financováno převážně ze zdrojů plynoucích z členských poplatků a darů. Do oblasti vlastní činnosti pak spadají příjmy z realizace workshopů, konferencí a vzdělávacích akcí. V roce 2013 jsme získaly zakázku na realizaci genderového auditu, nicméně platby za služby proběhnou až v roce Finanční uzávěrka za rok 2013

13

14 Členky

15 Gabriela Böhmová Gabriela je osobní koučka. Je dobrovolnicí projektu DUO, který pomáhá formou koučování podporovat neziskové organizace. Její služby využívá řada členek cats2cats. Tereza Hrabáková (členka SR) Tereza je advokátkou ve společnosti Haklová-Trapl-Kubát, její specializací je patentové právo. Petra Johansson Petra strávila 15 let ve Švédsku, kde se věnovala divadlu v jeho více podobách, analýze, hraní, režii, psaní a koučování. Nyní žije kousek za Prahou a přednáší na Stockholmské universitě. V Praze učí herectví a analýze divadelních textů na VOŠ herecké v Michli. Věra Kepková Věra pracuje pro společnost Swiss Halley. Vystudovala prestižní školu hotelového managementu ve Francii na Univerzitě v Bordeaux IV. Montesquieu a pracovala v hotelu Hilton Prague. Petra Kubálková (členka SR) Petra je expertkou v oblasti genderu, diverzity a rovných příležitostí žen a mužů. Je konzultantkou a auditorkou a její služby využila řada společností. Je zakladatelkou cats2cats. Petra založila vlastní konzultační společnost C2C Solutions Group s.r.o. Jana Pacalová (členka SR) Jana je fundraiserka v Nadaci VIA, působila v organizaci podporující seniory, podporuje svépomocnou skupinu rodičů dětí s mentálním postižením na Vysočině. Zdenka Tomaidesová Zdenka založila společnost EDUX, která se věnuje vzdělávání jednotlivců a firem zejména v oblastech jako je komunikace, typologie a oblasti osobního rozvoje. Zdenka je certifikovanou lektorkou NLP s kompetencí pro používání technik neurolingvistického programování na úrovni Master Practitioner in the art of NLP, které využívá i ve svých kurzech.

16 Dina Atentcio Dina Atencio se narodila v srpnu roku 1981 ve městě Maracaibo ve Venezuele. Svá studia v oblasti umění započíná v letech , kdy absolvuje kurz kresby a malby v Domě kultury ve městě La Concepción v Zulii. V následujících čtyřech letech ( ) studuje Národní školu výtvarných umění Julia Arragy a specializuje se na oblast klasického umění. V březnu roku 2006 byla Dině Atencio udělena první cena v rámci Salónu Intercambio v Maracaibu. V listopadu 2007 pak obdržela čestné uznání v oblasti malířství na osmém ročníku soutěže Bienal de San José de La Mantilla konaném v Kulturním centru ve městě La Concepción v Zulii. Latin Art Gallery Kateřina Bohač Jungmannova 17/3, Praha 1 Česká republika Dina Atencio se specializuje na ženskou figurální malbu. Rychlými tahy štětce zobrazuje prodloužená těla plná smyslnosti, obklopená aurou klidu, nejistoty a očekávání, což posouvá divákovo vnímaní za hranice nahoty jako takové.

17 Výroční zpráva 2013 cats2cats Máchova 56/ Praha 2 Korespondenční adresa Ondříčkova Praha 3 cats2cats.org catstocats (at) gmail.com Praha, 2014

PR 7 5 - OGR 11 5. - 7. LISTOPADU 2012 VUT MU MENDELU CAFÉ PRÁH WANNIECK GALLERY JOBCH.CZ

PR 7 5 - OGR 11 5. - 7. LISTOPADU 2012 VUT MU MENDELU CAFÉ PRÁH WANNIECK GALLERY JOBCH.CZ 5 - PR 7 OGR 11 AM 5. - 7. LISTOPADU 2012 VUT MU MENDELU CAFÉ PRÁH WANNIECK GALLERY JOBCH.CZ PROGRAM NA UNIVERZITÁCH Program JobChallenge má studentům pomoci přestat tápat a ukázat formou přednášek, seminářů,

Více

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Program Grundtvig nabízí všem dospělým zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu v zahraničí. Pojeďte i Vy!

Program Grundtvig nabízí všem dospělým zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu v zahraničí. Pojeďte i Vy! leden 2011 Program Grundtvig nabízí všem dospělým zájemcům možnost zúčastnit se mezinárodního workshopu v zahraničí. Pojeďte i Vy! Evropský program Grundtvig, zaměřený na vzdělávání dospělých, nabízí nepřebernou

Více

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

Standardy kvality a principy. opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg. Komunitní školy. hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Standardy kvality a principy opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

1. Úvodní slovo. Milí přátelé, vážení členové,

1. Úvodní slovo. Milí přátelé, vážení členové, Výroční zpráva 2010 Obsah Obsah... 2 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní informace o organizaci Pevnost České centrum znakového jazyka, o. s.... 6 3. Organizační struktura... 7 3.1 Rada... 7 3.2 Lektorské

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

AUTOR MOTOR ANIMATOR. diskuse úvahy rozhovory impulsy

AUTOR MOTOR ANIMATOR. diskuse úvahy rozhovory impulsy AUTOR MOTOR ANIMATOR diskuse úvahy rozhovory impulsy příspěvek k diskusi o animaci kultury / managementu kultury / managementu umění v českém i evropském kontextu AUTOR MOTOR ANIMATOR diskuse úvahy rozhovory

Více

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí

ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Průvodce slaďováním soukromého a pracovního života ČAS PRO ZMĚNU: k rovnováze práce a soukromí Blanka Junová www.pracenadalku.cz www.pracenadalku.cz Předmluva Dostává se vám do ruky text vycházející z

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

10 let Programu podpory odborných praxí. Tandem

10 let Programu podpory odborných praxí. Tandem Tandem Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch 10 let Programu podpory odborných praxí 10 let Programu podpory odborných praxí Úspěšný

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat

Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014. Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Projekty mezinárodní spolupráce po roce 2014 Jak do projektů úspěšně vstoupit a efektivně je implementovat Vážení čtenáři, evropské programy na podporu mezinárodní spolupráce poskytují těm, kteří je využívají,

Více

SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR

SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR ZPRAVODAJ SÍTĚ INFORMAČNÍCH CENTER PRO MLÁDEŽ V ČR leden 2015 Národní informační centrum pro mládež vám přináší novinky z domova i ze zahraničí, nejen pro pracovníky informačních center pro mládež. AKTUALITY

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Vánoce už možná začínají i u vás doma. Nelekejte se.

Vánoce už možná začínají i u vás doma. Nelekejte se. listopad 2008 Žena, která se neztratí MOJE HLAVA V PRACOVNÍ DOBĚ Eva Brixi Červené listí Možná sníh Polibek k tobě jede na saních Zavírám oči Slyším smích Zajíci tančí na polích Slibuji Co už víš Nebudu

Více

Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference

Lidský kapitál a investice do vzdělání. Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference 19. 20. září 2006 Lidský kapitál a investice do vzdělání Sborník z 9. ročníku mezinárodní vědecké konference

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba?

Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Téma 1: Co lze udělat pro větší přitažlivost technických oborů? A je to vůbec třeba? Vzdělávání v ČR neodpovídá potřebám firem, ukazují data V globálním světě plném nových technologií potřebují firmy podle

Více

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356 Volný čas mládeže společná šance pro Vojvodinu, Srbsko i Evropu - Vytvoření systému udržitelného rozvoje smysluplného využití volného času mládeže Srbska v prostředí otevřené Evropy. Analýza oblasti práce

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací

Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Zelená kniha pro oblast vědy, výzkumu, vývoje a inovací Komunikační dokument ČSSD Předkládá: PaedDr. Alena Gajdůšková a zpracovatelský tým Praha, únor 2012 2 OBSAH ÚVOD... 4 RÁMCOVÁ POZICE ČSSD K OBLASTI

Více

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A AMATÉRSKÉ TVORBY 17. 25. května 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA A TÝDEN UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ AMATÉRSKÉ TVORBY 1 Úvod Týden uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby je týdnem občanské

Více