STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ PLÁN Obec Hrobce a Rohatce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ PLÁN Obec Hrobce a Rohatce"

Transkript

1 STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ PLÁN a Rohatce 1/28

2 OBSAH: 1. ÚVOD SITUAČNÍ ANALÝZA Region Obec Historie obce ANALÝZA Obyvatelstvo Vybavenost obce Hospodářství Doprava Byty a bytová výstavba Ekonomický potenciál Průmysl a výroba Zemědělství Trh práce Lidský potenciál Školství Zdravotní a sociální péče Kultura a sport INFRASTRUKTURA Pitná voda Kanalizace Elektrická energie Plyn Nakládání s odpady /28

3 Telekomunikační síť DOPRAVNÍ DOSTUPNOST Silniční doprava Železniční doprava Vodní doprava řeka Labe Letecká doprava Autobusové spojení ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Charakteristika Přírodní parky, památky a rezervace Ochrana ovzduší Fauna CESTOVNÍ RUCH Charakteristika Přírodní a kulturněhistorické zajímavosti Turistický a rekreační potenciál Cyklostezky STRATEGIE ROZVOJE Infrastruktura/rozvoj území Životní prostředí Podnikání a cestovní ruch MOŽNÉ ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZÁVĚR ZDROJE, POUŽITÉ MATERIÁLY ZPRACOVATEL STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE /28

4 1. ÚVOD Základní podmínkou pro získání finančních prostředků nejen z Evropské Unie ale i ze státního rozpočtu je plánovitý přístup a existence programových dokumentů rozvoje v podobě strategie konkretizované v programových záměrech. V těchto souvislostech jsou vypracovávány strategické plány rozvoje daného území, jejichž cílem je všeobecná prosperita území a jeho obyvatel. Strategický plán rozvoje obce je přehledem všech aktivit obce a obec by se jím měla v dalších letech řídit. V obci nebyl proveden žádný průzkum, ze kterého by byla vytvořena SWOT analýza, která by charakterizovala silné a slabé stránky a příležitosti a ohrožení. Přesto jsou ve strategickém plánu rozvoje území uvedeny klíčové rozvojové oblasti, které by měly slabé stránky co nejvíce potlačit a silné stránky upevnit. Jedná se o ucelený dokument, který zahrnuje informace o ekonomickém potenciálu území, o sociální a zdravotní oblasti, infrastruktuře a ze kterého vycházejí priority rozvoje obce v dalším období. Mezi hlavní cíle patří obnovení občanské vybavenosti a technické infrastruktury a péče o krajinu a celkové zlepšení vzhledu obce a okolí s důrazem na prosperitu obce a obyvatel. Podkladem pro zpracování strategického plánu rozvoje byl zejména územní plán obce a zásobník projektů obce pro mikroregion Podřipsko. Vedení obce se rozhodlo zpracovat strategický rozvojový plán, který bude analyzovat současný stav obce a její možný rozvoj a zároveň stanoví priority rozvoje obce. Díky strategickému rozvojovému plánu se vedení obce může soustředit na řešení klíčových problémů obce a strategický rozvojový plán se stane účinným nástrojem pro řízení rozvoje obce. Strategický rozvojový plán bude tedy podkladem pro čerpání dotačních finančních prostředků a to jak z fondu Evropské unie, tak ze státního rozpočtu, rozpočtu Ústeckého kraje popřípadě jiných zdrojů. 4/28

5 2. SITUAČNÍ ANALÝZA 2.1. Region Obec se nachází v Ústeckém kraji, spadá pod okres Litoměřice a do správního obvodu obce s rozšířenou působností a pověřeným obecním úřadem v Roudnici nad Labem. Obec spadá do mikroregionu Podřipsko, který se nachází na území Ústeckého kraje. je členem svazku obcí Podřipsko, Euroregionu Labe a SONO (Sdružení obcí nakládajících s odpady). leží 152 m.n.m. a rozloha katastru je 149 ha, obec Rohatce leží 186 m.n.m. a rozloha katastru je 591 ha. Dlouhá historie osídlení je patrná i z okrouhlého tvaru návsi v Rohatcích. Na návsi je barokní kaple z roku 1744 a selský dvůr č.p. 8. Obě stavby jsou památky chráněné státem. Obrázek - Letecký snímek části obce Rohatce 5/28

6 Obrázek - Letecký snímek části obce Ústecký kraj Ústecký kraj leží na severozápadě Čech. Na východě sousedí s Libereckým krajem, na jihovýchodě se Středočeským krajem, na jihu má kratičký úsek společné hranice s Plzeňským krajem, na jihozápadě hraničí s Karlovarským krajem. Nejdelší úsek společné hranice má s německou spolkovou zemí Sasko (Sachsen) na severozápadě. Hranici s Německem tvoří z větší části hřeben Krušných hor, které pokračují do Karlovarského kraje. Nejvyšší hora pohoří, m vysoký Klínovec, leží na hranici obou krajů. Na severní hranici přechází pásmo hor v Labské pískovce s unikátními skalními městy, soutěskami a věžemi až 400 m n. m. Ve vnitrozemí vyniká sopečné České středohoří s nejvyšším vrcholem Milešovkou. Místo, kde Labe u Hřenska opouští české území, je naopak nejnižším bodem republiky (115 m). Většinu území kraje odvodňuje Labe, jehož nejvýznamnějšími přítoky v kraji jsou Ohře a Ploučnice. Nejdůležitějším chráněným územím je Národní park České Švýcarsko, zahrnující část Labských pískovců. V kraji jsou i další chráněné krajinné oblasti, přírodní parky a maloplošná chráněná území. 6/28

7 Administrativní členění Území kraje je vymezeno územími okresů Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice, Teplice, Louny, Most a Chomutov. Celé toto území je součástí Ústeckého kraje. Začátkem roku 2003 zanikly okresní úřady a území krajů se od té doby pro účely státní správy dělí na správní obvody obcí s rozšířenou působností, ty pak na správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem. Kromě okresních měst vykonávají rozšířenou působnost státní správy na území kraje ještě tyto obce: Rumburk, Varnsdorf, Kadaň, Lovosice, Roudnice nad Labem, Bílina, Litvínov, Žatec, Podbořany. Obrázek Správní mapa 2.2. Obec leží 40 km severozápadně od Prahy směrem na Ústí nad Labem. Klidné prostředí obce ležící v blízkosti historického města Roudnice nad Labem je doplňováno blízkostí řeky Labe a výhledem na panorama Českého středohoří. Obec má dvě části a to část a Rohatce, které se rozprostírají na ploše 740 hektarů. 7/28

8 Stručný přehled charakteristiky obce Kraj Okres Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Statut Ústecký Litoměřice Roudnice nad Labem Roudnice nad Labem Obec Počet částí 2 Katastrální výměra 740 ha Počet obyvatel 534 Z toho v produktivním věku 258 Průměrný věk 38.6 Pošta Škola Zdravotnické zařízení Policie Kanalizace Vodovod Plynofikace Ano Ano Ne Ne Ano (), Ne (Rohatce) Ano Ano 2.3. Historie obce První zmínka o Hrobcích je činěna v tak zvané zakládací listině benediktinského kláštera v Kladrubech. Klášter založil v roce 1115 kníže Vladislav I. společně se svou manželkou Richenzou z Bergu. Zmíněná "zakládací listina" se hlásí do uvedeného roku 1115, ale je falsem z konce 12. století. Po sto letech se však jako držitel vsi připomíná okolo roku 1238 Zbraslav z Miletína, významný šlechtic na dvoře krále Václava I., kde zastával úřad číšníka. Později se staly majetkem pražského arcibiskupa a v roce 1390 jsou připomínány jako součást arcibiskupského panství Roudnice nad Labem. S tímto panstvím sdílely další osudy až do konce patrimoniální správy v roce Držitelé vsi se shodují s držiteli Roudnice nad Labem. Po husitských válkách se bývalé církevní panství dostalo natrvalo do rukou světských. 8/28

9 Po několika držitelích z řad české šlechty (Jan Smiřický, Zdeněk ze Šternberka, král Jiří z Poděbrad, Svojanovští z Boskovic, Švihovští z Rýzmberka, král Ferdinand I., obec města Roudnice n. L., Karel Dubanský z Duban) se zde vystřídali i šlechtici polští (hrabě z Tarnowa, kníže Ostrorog). V roce 1575 byla Roudnice postoupena císařem Maxmiliánem II. Vilémovi z Rožmberka (+ 1592). Vdova Polyxena z Pernštejna se jako držitelka Roudnice vdala v roce 1602 za Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkowicz, pána na Vysokém Chlumci, později povýšeného do knížecího stavu. Jeho potomci drželi zámek v Roudnici nad Labem jako středisko rozsáhlého panství a hlavní rodové sídlo až do doby krátce po roce 1948, kdy byl Maxmiliánovi z Lobkowicz státem vyvlastněn. Obce Rohatce Rohatce mají své počátky odlišné od Hrobců. První zmínka o nich je v písemných pramenech činěna v roce 1226, kdy král Přemysl Otakar I. potvrzoval klášteru v Doksanech držení statků darovaných jeho otcem králem Vladislavem II. Text listiny týkající se Rohatců v překladu zní: A tak, ačkoliv byl pilný při službě bohu, ovšem nejvíce, pokud živ byl, miloval Strahov a Doksany. Z toho daroval doksanskému klášteru tyto vsi: Doksany, Mury, Rohatce, Chvalín, Libotenice s přívozem. Z uvedeného vyplývá, že Rohatce byly majetkem kláštera v Doksanech již od dob vlády krále Vladislava II. (* okolo 1110, ; českým knížetem od roku 1140, králem od roku 1158). Doksanské opatství premonstrátek u kostela Narození P. Marie bylo založeno v roce zmíněným Vladislavem (II.) a jeho první manželkou Gertrudou z Babenbergu, která byla v chóru klášterního kostela po své smrti v roce 1186 pohřbena. Podruhé jsou Rohatce zmíněny v listině papeže Řehoře X., který v roce 1273 konfirmuje doksanskému klášteru držené statky. Při doksanském klášteře zůstaly Rohatce až do roku 1436, kdy byly císařem Zikmundem zapsány obci města Litoměřice. Asi od roku 1460 patřila polovina vsi k panství Mšené. Později zase patřily k doksanskému klášteru. Od něj byla ves a dvůr Rohatce přikoupeny v roce 1575 Vilémem z Rožmberka k Roudnici. I tato ves pak měla stejné osudy jako. Okolo roku 1744 byl v Rohatcích postaven kostel Všech svatých, který nahradil dřívější původem středověkou stavbu. Stavitelem byl významný barokní architekt, projektant a stavitel Oktavián Broggio z Litoměřic autor mnoha staveb nejen v severních Čechách, ale i v Praze. 9/28

10 3. ANALÝZA 3.1. STRUKTURA Obyvatelstvo K 1. lednu 2007 bylo v obci evidováno 534 obyvatel Vybavenost obce Obec má zpracovaný územní plán Územní plán obce ze dne , který byl schválen usnesením zastupitelstva č. 06/2005. Úroveň občanské vybavenosti v Hrobcích v podstatě odpovídá velikosti obce. V souvislosti s rozvojovými záměry obce navrhuje územní plán rozšíření počtu zařízení občanské vybavenosti prostřednictvím realizace kulturního domu ve východní části Hrobců. V části je dnes v provozu obchod se smíšeným zbožím a hostinec. V obci funguje poštovní úřad a vlakové nádraží. Z dalších služeb jsou v obci autoopravny, autodopravy, zemědělci, zámečnictví, stavební firmy, velkosklad strojů a nářadí, prodej pohonných hmot a maziv. Pro kulturní využití je otevřena knihovna s veřejným internetem, sportovní areál, dětské hřiště a hasičská zbrojnice. V části Rohatce je mateřská školka a veřejná knihovna s internetem. Dále v obci působí soukromí zemědělci, malíři a dopravce. Vyšší občanskou vybavenost pro občany nabízí zejména Roudnice nad Labem Hospodářství Podle převažující činnosti počet Zemědělství 18 Průmysl 18 Stavebnictví 31 Hospodářská činnost Doprava a spoje 6 Obchod, prodej a opravy motor.vozidel, spotřebního zboží a pohostinství 47 Ostatní obchodní služby 9 Veřejná správa 2 Školství a zdravotnictví 1 Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 8 Počet podnikatelských subjektů celkem /28

11 Podle právní formy počet Státní organizace 1 Akciové společnosti - Obchodní společnosti 10 Hospodářská činnost Družstevní organizace - Podnikatelé - fyzické osoby 93 Samostatně hospodařící rolníci 13 Svobodná povolání 2 Ostatní právní formy 21 Počet podnikatelských subjektů celkem Doprava Spojení s okolními městy Roudnice nad Labem, Lovosice, Litoměřice a Štětí je zajištěno vlakovým i autobusovým spojením. Za prací do okolních obcí vyjíždí více než 70 % ekonomicky aktivních obyvatel. díky své poloze jsou dostupné ze všech okolních velkých měst - Praha, Ústí nad Labem, Litoměřice, Česká Lípa do 60 minut jízdy osobním automobilem. Vhodná poloha obce cca 5 km od přivaděče k dálnici D8 Praha Lovosice. Obec leží na hlavním spoji mezi Roudnicí nad Labem a Terezínem (směr Litoměřice, Lovosice). Obec leží na 4. dopravním koridoru Německo Ústí nad Labem Praha České Budějovice Rakousko. Více viz sekce infrastruktura Byty a bytová výstavba Obec chce do roku 2020 realizovat bytovou výstavbu v rozsahu cca 80 rodinných domů a obecních bytů. V místní části vznikla nová lokalita (v rámci I. etapy), která zahrnuje 37 parcel a na kterou obec zajistila veškeré inženýrské sítě. 15 staveb je již ve fázi před kolaudací. V roce 2008 se předpokládá, že bude vystaveno celkem rodinných domů. Obec předpokládá vytvořit stejný počet parcel v místní části Rohatce. V současné době je zpracována architektonická studie, je předpoklad vydání stavebního povolení v roce 2008 s realizací v roce Předpokladem pro realizaci bytové výstavby v této části je zajištění finančních prostředků a především realizace splaškové kanalizace. 11/28

12 Ekonomický potenciál Mikroregion Podřipsko je součástí okresu Litoměřice. Litoměřický okres je průmyslově zemědělskou oblastí ovšem s výraznou převahou průmyslu. Průmyslová výroba je koncentrována především ve větších městských aglomeracích. Pro mikroregion mají průmyslové podniky význam především jako zdroj pracovních míst. 0% až 2,49% 2,5% až 4,99% 5% až 7,49% 7,5% až 9,99% 10% až 12,49% Obrázek Nezaměstnanost v Ústeckém kraji k (se zvýrazněním okresu Litoměřice) Průmysl a výroba V obci samotné průmysl výrazně zastoupen není. Struktura drobných podnikatelů je málo rozvinutá a její výše je ovlivňována nedostatečnou informovaností a obtížným přístupem k finančním zdrojům a malou měrou inovačního potenciálu Zemědělství Cca dvě pětiny ekonomicky aktivního obyvatelstva bylo zaměstnáno v zemědělství. I přes množství soukromě hospodařících zemědělců hrají podstatnou roli větší zemědělské farmy jako WF AGRAR s. r. o. (se sídlem ve Chvalíně), Ing. Král (se sídlem v Doksanech) a Jan Zajíček (se sídlem v Hrobcích) Trh práce V důsledku politických a hospodářských změn po roce 1989 se podstatně změnily i podmínky pro pracovní realizaci obyvatelstva. Zejména ekonomická recese, zachvacující především velké podniky zaměstnávající větší počty ekonomicky aktivních obyvatel, se negativně podepsala na celkové situaci v zaměstnanosti. 12/28

13 Zatímco se počet nezaměstnaných v rámci regionu pohyboval k kolem 7566 lidí (nezaměstnanost dosáhla 12,7 %) k byla dle podkladů Úřadu práce v regionu nezaměstnanost 7,8 % což představuje 5060 uchazečů o zaměstnaní. Trh práce je výrazně determinován strukturou hospodářství, sídelní strukturou, mobilitou pracovních sil a kvalitativní úrovní lidských zdrojů. Míra nezaměstnanosti v České republice k 31. říjnu 2007 CH DC LB TP UL CL JN MO SM TU CV LT MB LN ME JC NA SO KV KL NB HK RK RA AB KO PU PS BE PY UO PZ TC RO KH CR PM PB BN SY HB PJ DO PE ZR PI BK TA KT JI ST TR BM JH BO PT CB CK ZN BV SU PV VY JE OL HO BR KM PR UH OP ZL NJ VS OT KA FM Míra nezaměstnanosti (v %) > Lidský potenciál Popis obyvatelstva. K bylo evidováno 535 obyvatel místní části a Rohatce. Živě narození 4 Muži 2 Ženy 2 Obyvatelstvo Zemřelí celkem 6 Muži 6 Ženy - Přistěhovalí celkem 17 13/28

14 Muži 9 Ženy 8 Vystěhovalí celkem 18 Muži 10 Ženy 8 Počet bydlících obyvatel 535 Muži 271 Ženy 264 Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem Počet obyvatel ve věku let celkem Školství má svoji mateřskou školku v Rohatcích. Do školy jezdí místní děti do Libotenic, Roudnice nad Labem a Terezína. Mateřské školy Název a adresa školy kontakt telefon MŠ Sluníčko Roudnice n.l. Školní 1805, MŠ Písnička-U Mevy Roudnice n.l. Řipská 1389, MŠ Pohádka, Josefa Hory 967, Roudnice nad Labem Masarykova mateřská škola Roudnice n.l. Dobrovského 1217, MŠ Pastelka Roudnice nad Labem Libušina MŠ Budyně nad Ohří okres Litoměřice Ladova čp.339, MŠ, Horní Beřkovice U Školky 306, MŠ Martiněves, okres Litoměřice čp. 45, MŠ se školní jídelnou Dušníky 65 okres Litoměřice, MŠ Rohatce čp.72, MŠ se školní jídelnou Libkovice pod Řípem čp.48, MŠ Vražkov 110 Roudnice nad Labem MŠ Straškov-Vodochody, okres Litoměřice čp. 168, MŠ Račiněves, okres Litoměřice Roudnice n/l, čp /28

15 MŠ Vědomice, Lesní 244 Roudnice nad Labem MŠ Vrbice u Roudnice n.l. Hlavní 105, MŠ, Kostomlaty pod Řípem, okres Litoměřice čp.3, Základní školy Název a adresa školy kontakt telefon ZŠ Roudnice nad Labem, K.Jeřábka 941, okres Litoměřice ZŠ Roudnice nad Labem, Jungmannova 660, okres Litoměřice ZŠ Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice ZŠ Bechlín, čp. 46, ZŠ Budyně nad Ohří, okres Litoměřice, Školská 196, ZŠ Horní Beřkovice, kraj Ústecký, Podřipská 15, ZŠ T.G.Masaryka Krabčice, okres Litoměřice, čp.86, s.cz z ZŠ Libotenice, okres Litoměřice, čp. 58, ZŠ Chodouny, okres Litoměřice (dříve Lounky), čp.119, ZŠ Mnetěš, okres Litoměřice, čp.135, z s.cz ZŠ Mšené-Lázně, okres Litoměřice,Školní 121, ZŠ Straškov-Vodochody, okres Litoměřice, čp. 167, ZŠ Doksany, okres Litoměřice, čp. 75, Základní umělecká škola Roudnice n.l., Rvačov Školní jídelna Budyně nad Ohří okres Litoměřice, Školská čp.322, Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n.l., Školní 1804, Odborná učiliště, střední školy a vyšší odborné školy nacházející se v okolních městech nabízejí celé spektrum běžně frekventovaných oborů vzdělání. Pro mikroregion bylo velice významným krokem otevření spojené soukromé školy PENSO Roudnice nad Labem s Vyšší odbornou školou, Obchodní akademií a Střední odbornou školou Ekonom o. p. s. 15/28

16 Zdravotní a sociální péče Základní lékařské vyšetření nacházejí občané na poliklinice v Roudnici nad Labem. Odbornou zdravotnickou péči poskytuje i nemocnice v Litoměřicích nebo v Ústí nad Labem. Speciální zdravotní péče je dostupná v rámci okresu. V obci není žádné zařízení typu ústavu sociální péče pro dospělé, ústavu sociální péče pro mládež, domu s pečovatelskou službou, domu důchodců, penzionu pro důchodce apod. Tato zařízení jsou dostupná v rámci okresu Kultura a sport Ze společenských akcí se v obci a Rohatce koná dětský den, dětské maškarní veselice, vítání občánků, mikulášské nadílky, rozsvícení vánočního stromu, plesy, zábavy a diskotéky, pouťové oslavy, posezení se seniory, hasičské závody, rozloučení s prázdninami. Byla dokončena rekonstrukce kulturního domu, který je v pronájmu a kde se konají zejména kulturní akce. Je zde však nově možnost hry stolního tenisu a cvičení pro ženy. Aktivní společenskou organizací je sbor dobrovolných hasičů, Sportovní klub a Klub Rohateckých baráčníků. V obci funguje i cyklistický oddíl a v Rohatcích je k dispozici posilovna. V obci je fotbalové hřiště a tréninková plocha pro sbor dobrovolných hasičů. Významné by bylo větší zapojení obyvatelstva v oblasti aktivního využití volného času INFRASTRUKTURA Pitná voda Obec má v současné době vyřešeno zásobování pitnou vodou prostřednictvím veřejného vodovodu. Voda je do obce přiváděna z Malešovské vodárny přes Vrutici, Roudnici nad Labem a Židovice. Vodovodní síť v Hrobcích je vybudována pro celou zástavbu, s napojením 89% obyvatel. Vodovodní síť v Rohatcích zásobuje 81 % obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s Kanalizace V obci byla v lednu 2000 uvedena do provozu splašková kanalizace včetně čerpací stanice a výtlačného řadu na ČOV firmy AROMA a.s. Židovice, která je také vlastníkem a provozovatelem ČOV. Na tuto kanalizaci jsou napojeny všechny objekty v obci - 99% obyvatel. Od 1% obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích s přepady do kanalizace. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec. Dešťové vody jsou odváděny hlavně pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu anebo jsou vsakovány do terénu. Ze 3 lokalit v obci je dešťová voda svedena podzemním potrubím do řeky Labe. 16/28

17 V místní části obce - Rohatce není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV firmy AROMA Židovice do vzdálenosti cca 3,5 km (60%) a na zemědělsky využívané pozemky (10%). Od zbývající části obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích (30%) s přepady vsakujícími do terénu. Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a nebo jsou vsakovány do terénu Elektrická energie Posílené rozvody elektrické energie jsou připraveny k případnému vytápění bytů či domů elektřinou. V současné době je elektrická energie přiváděna do obce z rozvodny Kleneč prostřednictvím venkovního vedení 22kV, které rozvádí elektrickou energii do 6-ti trafostanic umístěných na okrajích obcí Plyn Plyn je v současné době zaveden do obou částí obce z redukční stanice v Židovicích, která je napojena na vysokotlaké potrubní vedení Nakládání s odpady Likvidace tuhých komunálních odpadů je vyřešena prostřednictvím sdružení obcí nakládajících s odpadem v okrese Litoměřice (SONO), které jej odváží na skládku do Úpohlav. Odvoz separovaného odpadu zajišťují České sběrné suroviny, a.s. Nebezpečný odpad vyváží dvakrát ročně firma BEC Lovosice. Velkoobjemový odpad zajišťuje obec prostřednictvím kontejnerů SONO Telekomunikační síť V obci jsou nové telekomunikační rozvody. V části je telefonní ústředna na odbočce z dálkového kabelu a telefonní přípojku má většina domácností. Rozvod telekomunikačních kabelů (stejně jako el. energie) je proveden v části podzemním vedením DOPRAVNÍ DOSTUPNOST Silniční doprava Ze směru Praha - Roudnice nad Labem se dostaneme po dálnici D8 a dále silnicí 240, poté směr Litoměřice, Ústí n.l. (silnice II. třídy). Cesta trvá přibližně 40 minut, v opačném směru od Ústí n.l. téměř 50 minut. V obou směrech je viditelné značení vedené ke středu samotné obce. 17/28

18 Obrázek - Mapa české sítě dálnic a rychlostních silnic Železniční doprava V obci je zastávka ČD na hlavním spoji Ústí nad Labem - Praha s bezbariérovým přístupem. Obec leží na 4. dopravním koridoru Německo Ústí nad Labem Praha České Budějovice - Rakousko. Obrázek - Mapa 4. Dopravního koridoru 18/28

19 Vodní doprava řeka Labe Na Labi je v obci počítáno s parkovištěm lodí (turistických, nákladních i malých pro přepravu na ostrov - Skautský tábor). Více v sekci strategie rozvoje Letecká doprava Po dálnici D8 z Roudnice nad Labem je do 40 minut dostupné mezinárodní letiště Praha Ruzyně. V Roudnici nad Labem je veřejné vnitrostátní letiště Autobusové spojení Pravidelné autobusové spojení je zajištěno dopravou, kterou smluvně zajišťuje Ústecký kraj ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Charakteristika Příroda Litoměřicka má své rarity a zajímavosti. Labskou soutěskou zvanou "Porta Bohemica", vstoupíte do malebného zákoutí regionu. Řeka Labe je zde lemována vinohrady od Velkých Žernosek až do Litoměřic, které pokračují v tradici pěstování vína založené již císařem římským a králem českým Karlem IV.. České středohoří při pohledu od vnitrozemí láká svým panoramatem. Mnohé by mohli vyprávět četní fotografové a malíři, kteří zde v průběhu staletí našli vděčné náměty. Obrázek Vyznačení CHKO České středohoří 19/28

20 Území okresu Litoměřice má pestrý krajinný ráz. Na jihu se rozprostírá rovina České tabule, ze které jen zřídka vystupují jednotlivé kopce sopečného původu (Říp, Hazmburk), kdežto na severu a severozápadě se tyčí vrcholky Českého středohoří z čedičové a znělcové horniny a na severovýchodě najdeme pískovcové útvary Kokořínska. včetně části Rohatce svým územím plně zasahuje do chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Severočeská křída. CHOPAV Severočeská křída zasahuje celé území okresu Česká Lípa a jihozápadní části okresů Liberec a Semily. Rozlohou se jedná o největší chráněnou oblast v České republice (celkem km 2 rozlohy kraje, tj. 50,1 %), územně zahrnuje centrální oblasti České křídy, území Děčínského Sněžníku, povodí Kamenice, Ploučnice, Pojizeří a labských přítoků od Mělníka po ústí Ohře. Vzhledem k vesnickému charakteru mikroregionu není území zatíženo velkým průmyslem. Podstatný vliv na ráz krajiny a její strukturu má zemědělství. Nejzávažnějším zdrojem ohrožujícím čistotu ovzduší jsou zplodiny a prach z automobilového provozu na silnicích 3. třídy a místních komunikacích. Provoz těžké techniky výrazně snižuje obytnou hodnotu obou sídel. Obyvatelé Hrobců jsou rovněž obtěžováni hlukem ze silniční a zejména železniční dopravy. Za účelem snížení negativních účinků železniční dopravy navrhuje územní plán výstavbu 374 m dlouhé protihlukové stěny, která by měla probíhat podél železniční tratě v severní části sídla obce.jižní třetina trasy (120 m) by měla být oboustranná, ve zbývajícím úseku je navržena pouze jednostranná stěna. Jako ochrana před průlomovou vlnou rozvodněné řeky Labe je v jižní části obce navržen protipovodňový zemní val Přírodní parky, památky a rezervace Katastrální území Rohatce a nejsou součástí území Chráněné krajinné oblasti České středohoří. V katastrálním území Rohatce je chráněná lokalita jedovaté léčivé rostliny z čeledi pryskyřníkovitých - Hlaváčku jarního Ochrana ovzduší Ovzduší v mikroregionu je poměrně čisté. Kvalita ovzduší je negativně ovlivňována především vytápěním lokálními topeništi. Tento problém byl částečně vyřešen zesílením kapacity trafostanic a plynofikací Fauna Díky výraznému zlepšení čistoty vody po roce 1990 se do Labe po dlouhé době vrátila dříve vzácná fauna, zejména losos, vydra říční a bobr evropský. Mezi ptáky obývající údolí Labe patří např. potápka malá, volavka popelavá, volavka bílá, kormorán velký, ledňáček říční, břehule říční, kulík říční a morčák velký. 20/28

21 3.5. CESTOVNÍ RUCH Charakteristika Z hlediska cestovního ruchu má obec velké rezervy. Výjimkou je řeka a její nejbližší okolí, které by se mělo v budoucnu změnit díky plánované výstavbě rybářské bašty a cyklostezky. Více informaci v kapitole strategie rozvoje. Mikroregion má značný přírodní i kulturní potenciál, který ovšem není dostatečně využíván. Příčinou je zejména nevyrovnaná kvalita služeb a malá propagace území Přírodní a kulturněhistorické zajímavosti Mezi dochovalé sakrální památky patří kostel Všech svatých na návsi v Rohatcích, který byl postaven okolo roku 1744 významným barokním architektem a stavitelem Oktaviánem Broggiem. Kostel nahradil dřívější původem středověkou stavbu. Jedná se o kulturní památku chráněnou státem. Barokní kaplička se zvoničkou z roku 1744, která je v obci prošla v roce 2004 rekonstrukcí (po povodni 2002). V obci a okolí se nachází rovněž několik křížků a božích muk. Z lidové architektury byl zachován Selský dvůr čp. 8 z roku Jedná se o zděný statek postavený na trojúhelníkové dispozici s branou sklenutou segmentem s koulemi po stranách v průčelí. Majitelem tohoto objektu je soukromá osoba Turistický a rekreační potenciál Služby cestovního ruchu v oblasti ubytovací a stravovací nejsou v obci rozvinuty. Ubytovací kapacity by mohly být řešeny úpravou prostor objektu Kulturního domu, kde by mohlo být vytvořeno na 20 lůžek. Více viz kapitola strategie rozvoje. V oblasti převažuje návštěvnost krátkodobá a sezónní. V návrhu pro územní plán se počítá s rekreační a oddychovou zónou u řeky Labe v sousedství budoucí cyklostezky - Labská vinařská cyklostezka. Počítáno je i s parkovištěm lodí (turistických, nákladních i malých pro přepravu na ostrov - Skautský tábor) a parkem. Po těchto úpravách bude lokalita ideálním zázemím pro rozvoj turistického ruchu i pro rekreační využití Labe Cyklostezky V současnosti je budovaná Labská vinařská cyklostezka cyklistická magistrála. Pro sportovně laděné je z Roudnice do Mělníka či Litoměřic a okolí také příjemná projížďka na kolech po cyklistické magistrále, kterou lze doporučit i pro rodiny s dětmi. Více v sekci strategie rozvoje. 21/28

22 "Labská" magistrála Podél řeky Labe spojující Drážďany s Prahou je páteří okresu, na kterou se napojují nebo protínají další stezky. Navazuje na okres Ústí v Libochovanech a pokračuje přes Velké Žernoseky a Žalhostice do Litoměřic. Úsek do Roudnice nad Labem pokračuje po pravém břehu Labe a je zatím nutné jej projet po silnici. V průběhu let se bude provádět úprava povrchu a značení. Labský kaňon je poutavý již od hranic České republiky. Okres Litoměřice přivítá návštěvníky Bránou Čech (Porta bohemica) a nabídne mu podél trasy nejen krásnou přírodu, ale i nespočetné památky, víno i odpočinek. Labská vinařská cyklostezka Je totožná s Labskou magistrálou v úseku od Velkých Žernosek, přes Litoměřice, Roudnici nad Labem až do Mělníka. Lemuje tok řeky Labe od "Brány Čech" (Porta bohemica) po soutok řeky Vltavy s Labem. Uvidíte malebné labské údolí, ale i úrodnou rovinu Podřipska. Budete projíždět nejen krásnou, tichou a svěží krajinou lužních lesů ale budete též míjet nesčetné vinohrady, hrdě se tyčící na pravém břehu, tak typické pro tento úsek regionů Severních a Středních Čech. Jak název napovídá nabízí se ochutnávka vín z několika oblastí, od vyhlášeného žernoseckého, přes litoměřické a roudnické až po mělnické. Pro rozvoj turistiky v lokalitě je počítáno i s využitím nově budovaného sportovního centra umístěného pod budovou železniční stanice. V mikroregionu existuje několik značených turistických tras. Důležitým prvkem cestovního ruchu v mikroregionu jsou chataři a chalupáři. Podle údajů bylo k evidováno v obci 17 chalupářů. 4. STRATEGIE ROZVOJE patří v rámci Euroregionu Labe do mikroegionu Podřipsko. V rámci členství vytvořila obec zásobník projektů, který definuje strategii rozvoje obce na období do roku Pro období byly definovány projekty, které spadají zejména pod oblasti rozvoje území, zvyšování kvality životního prostředí, zlepšení životních podmínek v obci, zlepšení image území, které přispěje k rozvoji cestovního ruchu. Jednotlivé projekty rozdělené dle opatření: 4.1. Infrastruktura/rozvoj území Sportoviště 2 Termín realizace: jedná se o rozšíření stávajícího sportoviště popř. Vybudování nového víceúčelového hřiště (basketbal, volejbal, tenisové kurty, dětské hřiště) Předpokládané náklady: cca 3 mil. Kč 22/28

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

Zveřejnění informací o technické infrastruktuře dle 166 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění

Zveřejnění informací o technické infrastruktuře dle 166 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění Zveřejnění informací o technické infrastruktuře dle 166 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění Zobrazené jevy: 44 - vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně

Více

SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY

SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY KONFERENCJA INAUGURUJĄCA 17 WRZEŚNIA 2009 INAUGURAČNÍ KONFERENCE 17. ZÁŘÍ 2009 Mikroprojekt Sieć współpracy Urzędów

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Rozvojový strategický dokument obce Drnovice 1 Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Obsah: 1. Základní profil obce 3 1.1 Historie obce, památky, zajímavosti. 3 2. Současnost obce 4 2.1 Poloha obce..

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce

ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce ZPRÁVA o průběhu přípravných prací a realizace akce České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa 13. výzva OPŽP 1.1. Identifikační údaje Název projektu: České Meziříčí - kanalizace a ČOV 1. etapa Zadavatel:

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem 117 Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem Základní ceny za m 2 podlahové plochy v budovách typu J a K KRAJ/ (OBEC)

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky:

Mgr. Lenka Zemánková Místo, kde žijeme Severní Čechy Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_28 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R

První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v R První v!sledky z hodnocení adresného zvaní do programu screeningu karcinomu prsu v "R O. Májek, O. Ngo, M. Blaha, L. Du!ek Odborná garance projektu: J. Dane!, M. Zavoral, V. Dvo"ák, B. Seifert, #. Suchánek

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí

Zápis z II. jednání. Pracovní skupiny Životní prostředí Zápis z II. jednání Pracovní skupiny Životní prostředí Spálené Poříčí, 2.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na prvním setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy v oblasti kvality života

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Část A OBECNÁ ČÁST. A 2. Obecné zásady pro poskytování účelových dotací (dále jen dotace) A 2.1. Podmínky pro poskytnutí dotace

Část A OBECNÁ ČÁST. A 2. Obecné zásady pro poskytování účelových dotací (dále jen dotace) A 2.1. Podmínky pro poskytnutí dotace Program obnovy venkova Zásady pro poskytování účelových dotací obcím z rozpočtové kapitoly Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova (č.j. 11295/97-- 22 ze dne 27. 11. 1997) ve znění

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (AKČNÍ PLÁN MĚSTA 2005-2006) Verze - červen 2005 1. Úvod Posláním akčního plánu je převedení Strategie města do běžného každodenního života. Jde o nástroj sloužící

Více

Rekonstrukce ulice Nádražní

Rekonstrukce ulice Nádražní - 1 - Žabčice leží jižně od města Brna ve vzdálenosti 25 km po silnici a 20 km po železnici. Okolí vsi v úrodném údolí řeky Svratky bylo osídleno již od pravěku. Nejstarší zápis je z r. 1356, jméno obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44

OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44 OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44 MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE Schválený zastupitelstvem obce Chlumín na veřejném zasedání dne 12.12. 2005 jako program obnovy na rok 2006 OBSAH: I. ÚVOD II. PROGRAM

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

II.2. Strategie rozvoje prioritní oblasti, cíle, opatření

II.2. Strategie rozvoje prioritní oblasti, cíle, opatření Výtah Strategie rozvoje svazku obcí Netolicko Prioritní oblasti, cíle, opatření (zpracovatel BESI a.s., 2005) II.2. Strategie rozvoje prioritní oblasti, cíle, opatření Cíl 1.1: Zlepšit stav technické infrastruktury

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY A. ÚVOD 1. Údaje o podkladech a schválení ÚPD 1 2. Obsah a rozsah elaborátu 3 3. Vymezení řešeného území 4 4. Širší vztahy 5 B. ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCÍ PRO ROZBOR ÚZEMNÍHO

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty

Město Uničov. Soulad s rozvojovými dokumenty Město Soulad s rozvojovými dokumenty Město započalo s budováním cyklostezek a cyklotras již v roce 1990, kdy vznikly cyklostezky v městském parku. Od roku 2003 je budování nových tras prováděno dle plánovaného

Více

r o z h o d n u t í :

r o z h o d n u t í : Okresní národní výbor, odbor kultury, Litoměřice č.j. 1086-90, ze dne 20.8.1990 R O Z H O D N U T Í o zřízení památkového ochranného pásma městské památkové rezervace Ú š t ě k. Okresní národní výbor,

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dobrá Voda. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Dobrá Voda. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_6_4) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.6.4 Název obce: Toužim Kód obce (IČOB): 16794 (555657) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj

www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj www.zlinskedumy.cz Ústecký kraj Rozloha: 5 335 km 2 Počet obyvatel: 827 223 obyv. Hustota zalidnění: 155 obyv./ km 2 Sídlo krajského úřadu: Ústí nad Labem Okresy: 7 Ústí nad Labem, Most, Chomutov, Louny,

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5.

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. PROJEKTY 1 2.11.12 Územně plánovací dokumentace obce Obec má dokončenou 1. změnu územně plánovací dokumentace. V současné

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

D o d a t e k čís.2944-195/2011. čís.1858-02/2008

D o d a t e k čís.2944-195/2011. čís.1858-02/2008 Okres: Český Krumlov Obec: Rožmberk nad Vltavou D o d a t e k čís.2944-195/2011 k Z N A L E C K É M U čís.1858-02/2008 k D o d a t k u čís.2812-63/2011 P O S U D E K zjištění obvyklé ceny nemovitosti budovy

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR)

ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra hydromelioracía krajinného inženýrství Životní prostředí (143 ZIPR) 8. přednáška Vliv dopravy na životní prostředí Životní prostředí VLIV DOPRAVY NA PROSTŘEDÍ dělení

Více

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství

Staré Hodějovice. Vybavenost obce Požární zbrojnice Sportovní hala Hřiště Obchod Pohostinství Staré Hodějovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností České Budějovice. Vybavenost

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

Informační memorandum k nemovitosti. Skladová hala nájem nemovitosti Říčany u Prahy

Informační memorandum k nemovitosti. Skladová hala nájem nemovitosti Říčany u Prahy Informační memorandum k nemovitosti Skladová hala nájem nemovitosti Říčany u Prahy Obsah 1) POPIS NEMOVITOSTI.. 3 A) ADRESA. 3 B) PŘEDMĚT NÁJMU.. 3 C) POPIS LOKALITY. 3 D) DOPRAVNÍ SITUACE.. 3 E) POPIS

Více

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné

výskyt potenciálních sesuvů jen mimo zastavěné území konfigurace terénu omezující využitelnost zastavěného území rozsahem nevýznamné Příloha č.2 Vyhodnocení udržitelného rozvoje území SWOT analýza z PR + R Bernartice nad Odrou 2008. (kurzívou psané položky se nevyskytují ve SWOT analýze ÚAP ORP Nový Jičín 2012) 1. Horninové prostředí,

Více

OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÁ ZÓNA LIBEREC SEVER

OBCHODNÍ A PRŮMYSLOVÁ ZÓNA LIBEREC SEVER Obchodní a průmyslová zóna, září 2004 CELKOVÉ INFORMACE Obchodní a průmyslová zóna je umístěna v severozápadníčásti Liberce, v katastrálním území Růžodol I. a Stráž nad Nisou. Nachází se v nezastavěném

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz

Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz Apartmanove domy Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.bedrichovskymlyn.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické

Více

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM

Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM Aparthotel x Apartmany Bedrichovsky mlyn Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu

Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org. Statutární město Pardubice www.pardubice.eu * Statutární město Hradec králové www.hradeckralove.org Statutární město Pardubice www.pardubice.eu *ITI INTEGROVANÉ ÚZEMNÍ INVESTICE = NOVÝ přístup k územnímu (urbánnímu) rozvoji - investice na základě

Více

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí

Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Regionální poradenské a informační místo ENVIC pro Operační program Životní prostředí Mgr. Alena Lehmannová ENVIC, občanské sdružení Spálené Poříčí, 17. února 2011 1 Síť ENVIC Síť environmentálních informačních

Více

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Přestání. Mapa A: Území obce

A. NÁZEV OBCE. A.1 Značení dotčených částí obce (ZSJ) Přestání. Mapa A: Území obce (karta obce: CZ41_58_7) A. NÁZEV OBCE Název části obce (ZSJ): Mapa A: Území obce Přehledová mapka Kód části obce PRVK: CZ41.343.413.58.7 Název obce: Štědrá Kód obce (IČOB): 16321 (555622) Číslo ORP3 (ČSÚ):

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

PASPORT LOKALITY HRADEC KRÁLOVÉ FOMEI (TERRONIC)

PASPORT LOKALITY HRADEC KRÁLOVÉ FOMEI (TERRONIC) PASPORT LOKALITY HRADEC KRÁLOVÉ FOMEI (TERRONIC) HRADEC KRÁLOVÉ FOMEI (TERRONIC) ezetice Všestary Neděliště Lochenice Skalice Předměřice nad Labem Světí Černilov Divec e Stěžery Hradec Králové Blešno ice

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace?

Zeleň symbol moderní obce. Jak pomohou dotace? Jak pomohou dotace? Projektový cyklus Projektový záměr Udržitelnost projektu Zpracování projektu Realizace projektu Registrace projektové žádosti Schválení dotace Projektový záměr Záměr - formuluje potřeby,

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014

ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 915 187 /2014 O obvyklé ceně rodinného domu č. p. 47, stojící na pozemku p. č. st. 6/1, včetně tohoto pozemku, venkovních úprav, trvalých porostů a pozemků p. č. 79/1, p.č. 79/2 a p.

Více

Rekreační potenciál našich řek

Rekreační potenciál našich řek Rekreační potenciál našich řek Marina Týnec nad Labem APL - Asociace lodního průmyslu Ing. Vladimír Žák 724 371 294 Slovo úvodem Turistika je v posledních letech bez hranic a se stoupající mobilitou roste

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská A průvodní zpráva Stupeň: DPS OBSAH A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli / stavebníkovi... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2 Seznam vstupních podkladů... 3 A.3 Základní údaje...

Více