STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ PLÁN Obec Hrobce a Rohatce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ PLÁN Obec Hrobce a Rohatce"

Transkript

1 STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ PLÁN a Rohatce 1/28

2 OBSAH: 1. ÚVOD SITUAČNÍ ANALÝZA Region Obec Historie obce ANALÝZA Obyvatelstvo Vybavenost obce Hospodářství Doprava Byty a bytová výstavba Ekonomický potenciál Průmysl a výroba Zemědělství Trh práce Lidský potenciál Školství Zdravotní a sociální péče Kultura a sport INFRASTRUKTURA Pitná voda Kanalizace Elektrická energie Plyn Nakládání s odpady /28

3 Telekomunikační síť DOPRAVNÍ DOSTUPNOST Silniční doprava Železniční doprava Vodní doprava řeka Labe Letecká doprava Autobusové spojení ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Charakteristika Přírodní parky, památky a rezervace Ochrana ovzduší Fauna CESTOVNÍ RUCH Charakteristika Přírodní a kulturněhistorické zajímavosti Turistický a rekreační potenciál Cyklostezky STRATEGIE ROZVOJE Infrastruktura/rozvoj území Životní prostředí Podnikání a cestovní ruch MOŽNÉ ZDROJE FINANCOVÁNÍ ZÁVĚR ZDROJE, POUŽITÉ MATERIÁLY ZPRACOVATEL STRATEGICKÉHO PLÁNU ROZVOJE /28

4 1. ÚVOD Základní podmínkou pro získání finančních prostředků nejen z Evropské Unie ale i ze státního rozpočtu je plánovitý přístup a existence programových dokumentů rozvoje v podobě strategie konkretizované v programových záměrech. V těchto souvislostech jsou vypracovávány strategické plány rozvoje daného území, jejichž cílem je všeobecná prosperita území a jeho obyvatel. Strategický plán rozvoje obce je přehledem všech aktivit obce a obec by se jím měla v dalších letech řídit. V obci nebyl proveden žádný průzkum, ze kterého by byla vytvořena SWOT analýza, která by charakterizovala silné a slabé stránky a příležitosti a ohrožení. Přesto jsou ve strategickém plánu rozvoje území uvedeny klíčové rozvojové oblasti, které by měly slabé stránky co nejvíce potlačit a silné stránky upevnit. Jedná se o ucelený dokument, který zahrnuje informace o ekonomickém potenciálu území, o sociální a zdravotní oblasti, infrastruktuře a ze kterého vycházejí priority rozvoje obce v dalším období. Mezi hlavní cíle patří obnovení občanské vybavenosti a technické infrastruktury a péče o krajinu a celkové zlepšení vzhledu obce a okolí s důrazem na prosperitu obce a obyvatel. Podkladem pro zpracování strategického plánu rozvoje byl zejména územní plán obce a zásobník projektů obce pro mikroregion Podřipsko. Vedení obce se rozhodlo zpracovat strategický rozvojový plán, který bude analyzovat současný stav obce a její možný rozvoj a zároveň stanoví priority rozvoje obce. Díky strategickému rozvojovému plánu se vedení obce může soustředit na řešení klíčových problémů obce a strategický rozvojový plán se stane účinným nástrojem pro řízení rozvoje obce. Strategický rozvojový plán bude tedy podkladem pro čerpání dotačních finančních prostředků a to jak z fondu Evropské unie, tak ze státního rozpočtu, rozpočtu Ústeckého kraje popřípadě jiných zdrojů. 4/28

5 2. SITUAČNÍ ANALÝZA 2.1. Region Obec se nachází v Ústeckém kraji, spadá pod okres Litoměřice a do správního obvodu obce s rozšířenou působností a pověřeným obecním úřadem v Roudnici nad Labem. Obec spadá do mikroregionu Podřipsko, který se nachází na území Ústeckého kraje. je členem svazku obcí Podřipsko, Euroregionu Labe a SONO (Sdružení obcí nakládajících s odpady). leží 152 m.n.m. a rozloha katastru je 149 ha, obec Rohatce leží 186 m.n.m. a rozloha katastru je 591 ha. Dlouhá historie osídlení je patrná i z okrouhlého tvaru návsi v Rohatcích. Na návsi je barokní kaple z roku 1744 a selský dvůr č.p. 8. Obě stavby jsou památky chráněné státem. Obrázek - Letecký snímek části obce Rohatce 5/28

6 Obrázek - Letecký snímek části obce Ústecký kraj Ústecký kraj leží na severozápadě Čech. Na východě sousedí s Libereckým krajem, na jihovýchodě se Středočeským krajem, na jihu má kratičký úsek společné hranice s Plzeňským krajem, na jihozápadě hraničí s Karlovarským krajem. Nejdelší úsek společné hranice má s německou spolkovou zemí Sasko (Sachsen) na severozápadě. Hranici s Německem tvoří z větší části hřeben Krušných hor, které pokračují do Karlovarského kraje. Nejvyšší hora pohoří, m vysoký Klínovec, leží na hranici obou krajů. Na severní hranici přechází pásmo hor v Labské pískovce s unikátními skalními městy, soutěskami a věžemi až 400 m n. m. Ve vnitrozemí vyniká sopečné České středohoří s nejvyšším vrcholem Milešovkou. Místo, kde Labe u Hřenska opouští české území, je naopak nejnižším bodem republiky (115 m). Většinu území kraje odvodňuje Labe, jehož nejvýznamnějšími přítoky v kraji jsou Ohře a Ploučnice. Nejdůležitějším chráněným územím je Národní park České Švýcarsko, zahrnující část Labských pískovců. V kraji jsou i další chráněné krajinné oblasti, přírodní parky a maloplošná chráněná území. 6/28

7 Administrativní členění Území kraje je vymezeno územími okresů Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice, Teplice, Louny, Most a Chomutov. Celé toto území je součástí Ústeckého kraje. Začátkem roku 2003 zanikly okresní úřady a území krajů se od té doby pro účely státní správy dělí na správní obvody obcí s rozšířenou působností, ty pak na správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem. Kromě okresních měst vykonávají rozšířenou působnost státní správy na území kraje ještě tyto obce: Rumburk, Varnsdorf, Kadaň, Lovosice, Roudnice nad Labem, Bílina, Litvínov, Žatec, Podbořany. Obrázek Správní mapa 2.2. Obec leží 40 km severozápadně od Prahy směrem na Ústí nad Labem. Klidné prostředí obce ležící v blízkosti historického města Roudnice nad Labem je doplňováno blízkostí řeky Labe a výhledem na panorama Českého středohoří. Obec má dvě části a to část a Rohatce, které se rozprostírají na ploše 740 hektarů. 7/28

8 Stručný přehled charakteristiky obce Kraj Okres Ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Ve správním obvodu obce s pověřeným obecním úřadem Statut Ústecký Litoměřice Roudnice nad Labem Roudnice nad Labem Obec Počet částí 2 Katastrální výměra 740 ha Počet obyvatel 534 Z toho v produktivním věku 258 Průměrný věk 38.6 Pošta Škola Zdravotnické zařízení Policie Kanalizace Vodovod Plynofikace Ano Ano Ne Ne Ano (), Ne (Rohatce) Ano Ano 2.3. Historie obce První zmínka o Hrobcích je činěna v tak zvané zakládací listině benediktinského kláštera v Kladrubech. Klášter založil v roce 1115 kníže Vladislav I. společně se svou manželkou Richenzou z Bergu. Zmíněná "zakládací listina" se hlásí do uvedeného roku 1115, ale je falsem z konce 12. století. Po sto letech se však jako držitel vsi připomíná okolo roku 1238 Zbraslav z Miletína, významný šlechtic na dvoře krále Václava I., kde zastával úřad číšníka. Později se staly majetkem pražského arcibiskupa a v roce 1390 jsou připomínány jako součást arcibiskupského panství Roudnice nad Labem. S tímto panstvím sdílely další osudy až do konce patrimoniální správy v roce Držitelé vsi se shodují s držiteli Roudnice nad Labem. Po husitských válkách se bývalé církevní panství dostalo natrvalo do rukou světských. 8/28

9 Po několika držitelích z řad české šlechty (Jan Smiřický, Zdeněk ze Šternberka, král Jiří z Poděbrad, Svojanovští z Boskovic, Švihovští z Rýzmberka, král Ferdinand I., obec města Roudnice n. L., Karel Dubanský z Duban) se zde vystřídali i šlechtici polští (hrabě z Tarnowa, kníže Ostrorog). V roce 1575 byla Roudnice postoupena císařem Maxmiliánem II. Vilémovi z Rožmberka (+ 1592). Vdova Polyxena z Pernštejna se jako držitelka Roudnice vdala v roce 1602 za Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkowicz, pána na Vysokém Chlumci, později povýšeného do knížecího stavu. Jeho potomci drželi zámek v Roudnici nad Labem jako středisko rozsáhlého panství a hlavní rodové sídlo až do doby krátce po roce 1948, kdy byl Maxmiliánovi z Lobkowicz státem vyvlastněn. Obce Rohatce Rohatce mají své počátky odlišné od Hrobců. První zmínka o nich je v písemných pramenech činěna v roce 1226, kdy král Přemysl Otakar I. potvrzoval klášteru v Doksanech držení statků darovaných jeho otcem králem Vladislavem II. Text listiny týkající se Rohatců v překladu zní: A tak, ačkoliv byl pilný při službě bohu, ovšem nejvíce, pokud živ byl, miloval Strahov a Doksany. Z toho daroval doksanskému klášteru tyto vsi: Doksany, Mury, Rohatce, Chvalín, Libotenice s přívozem. Z uvedeného vyplývá, že Rohatce byly majetkem kláštera v Doksanech již od dob vlády krále Vladislava II. (* okolo 1110, ; českým knížetem od roku 1140, králem od roku 1158). Doksanské opatství premonstrátek u kostela Narození P. Marie bylo založeno v roce zmíněným Vladislavem (II.) a jeho první manželkou Gertrudou z Babenbergu, která byla v chóru klášterního kostela po své smrti v roce 1186 pohřbena. Podruhé jsou Rohatce zmíněny v listině papeže Řehoře X., který v roce 1273 konfirmuje doksanskému klášteru držené statky. Při doksanském klášteře zůstaly Rohatce až do roku 1436, kdy byly císařem Zikmundem zapsány obci města Litoměřice. Asi od roku 1460 patřila polovina vsi k panství Mšené. Později zase patřily k doksanskému klášteru. Od něj byla ves a dvůr Rohatce přikoupeny v roce 1575 Vilémem z Rožmberka k Roudnici. I tato ves pak měla stejné osudy jako. Okolo roku 1744 byl v Rohatcích postaven kostel Všech svatých, který nahradil dřívější původem středověkou stavbu. Stavitelem byl významný barokní architekt, projektant a stavitel Oktavián Broggio z Litoměřic autor mnoha staveb nejen v severních Čechách, ale i v Praze. 9/28

10 3. ANALÝZA 3.1. STRUKTURA Obyvatelstvo K 1. lednu 2007 bylo v obci evidováno 534 obyvatel Vybavenost obce Obec má zpracovaný územní plán Územní plán obce ze dne , který byl schválen usnesením zastupitelstva č. 06/2005. Úroveň občanské vybavenosti v Hrobcích v podstatě odpovídá velikosti obce. V souvislosti s rozvojovými záměry obce navrhuje územní plán rozšíření počtu zařízení občanské vybavenosti prostřednictvím realizace kulturního domu ve východní části Hrobců. V části je dnes v provozu obchod se smíšeným zbožím a hostinec. V obci funguje poštovní úřad a vlakové nádraží. Z dalších služeb jsou v obci autoopravny, autodopravy, zemědělci, zámečnictví, stavební firmy, velkosklad strojů a nářadí, prodej pohonných hmot a maziv. Pro kulturní využití je otevřena knihovna s veřejným internetem, sportovní areál, dětské hřiště a hasičská zbrojnice. V části Rohatce je mateřská školka a veřejná knihovna s internetem. Dále v obci působí soukromí zemědělci, malíři a dopravce. Vyšší občanskou vybavenost pro občany nabízí zejména Roudnice nad Labem Hospodářství Podle převažující činnosti počet Zemědělství 18 Průmysl 18 Stavebnictví 31 Hospodářská činnost Doprava a spoje 6 Obchod, prodej a opravy motor.vozidel, spotřebního zboží a pohostinství 47 Ostatní obchodní služby 9 Veřejná správa 2 Školství a zdravotnictví 1 Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 8 Počet podnikatelských subjektů celkem /28

11 Podle právní formy počet Státní organizace 1 Akciové společnosti - Obchodní společnosti 10 Hospodářská činnost Družstevní organizace - Podnikatelé - fyzické osoby 93 Samostatně hospodařící rolníci 13 Svobodná povolání 2 Ostatní právní formy 21 Počet podnikatelských subjektů celkem Doprava Spojení s okolními městy Roudnice nad Labem, Lovosice, Litoměřice a Štětí je zajištěno vlakovým i autobusovým spojením. Za prací do okolních obcí vyjíždí více než 70 % ekonomicky aktivních obyvatel. díky své poloze jsou dostupné ze všech okolních velkých měst - Praha, Ústí nad Labem, Litoměřice, Česká Lípa do 60 minut jízdy osobním automobilem. Vhodná poloha obce cca 5 km od přivaděče k dálnici D8 Praha Lovosice. Obec leží na hlavním spoji mezi Roudnicí nad Labem a Terezínem (směr Litoměřice, Lovosice). Obec leží na 4. dopravním koridoru Německo Ústí nad Labem Praha České Budějovice Rakousko. Více viz sekce infrastruktura Byty a bytová výstavba Obec chce do roku 2020 realizovat bytovou výstavbu v rozsahu cca 80 rodinných domů a obecních bytů. V místní části vznikla nová lokalita (v rámci I. etapy), která zahrnuje 37 parcel a na kterou obec zajistila veškeré inženýrské sítě. 15 staveb je již ve fázi před kolaudací. V roce 2008 se předpokládá, že bude vystaveno celkem rodinných domů. Obec předpokládá vytvořit stejný počet parcel v místní části Rohatce. V současné době je zpracována architektonická studie, je předpoklad vydání stavebního povolení v roce 2008 s realizací v roce Předpokladem pro realizaci bytové výstavby v této části je zajištění finančních prostředků a především realizace splaškové kanalizace. 11/28

12 Ekonomický potenciál Mikroregion Podřipsko je součástí okresu Litoměřice. Litoměřický okres je průmyslově zemědělskou oblastí ovšem s výraznou převahou průmyslu. Průmyslová výroba je koncentrována především ve větších městských aglomeracích. Pro mikroregion mají průmyslové podniky význam především jako zdroj pracovních míst. 0% až 2,49% 2,5% až 4,99% 5% až 7,49% 7,5% až 9,99% 10% až 12,49% Obrázek Nezaměstnanost v Ústeckém kraji k (se zvýrazněním okresu Litoměřice) Průmysl a výroba V obci samotné průmysl výrazně zastoupen není. Struktura drobných podnikatelů je málo rozvinutá a její výše je ovlivňována nedostatečnou informovaností a obtížným přístupem k finančním zdrojům a malou měrou inovačního potenciálu Zemědělství Cca dvě pětiny ekonomicky aktivního obyvatelstva bylo zaměstnáno v zemědělství. I přes množství soukromě hospodařících zemědělců hrají podstatnou roli větší zemědělské farmy jako WF AGRAR s. r. o. (se sídlem ve Chvalíně), Ing. Král (se sídlem v Doksanech) a Jan Zajíček (se sídlem v Hrobcích) Trh práce V důsledku politických a hospodářských změn po roce 1989 se podstatně změnily i podmínky pro pracovní realizaci obyvatelstva. Zejména ekonomická recese, zachvacující především velké podniky zaměstnávající větší počty ekonomicky aktivních obyvatel, se negativně podepsala na celkové situaci v zaměstnanosti. 12/28

13 Zatímco se počet nezaměstnaných v rámci regionu pohyboval k kolem 7566 lidí (nezaměstnanost dosáhla 12,7 %) k byla dle podkladů Úřadu práce v regionu nezaměstnanost 7,8 % což představuje 5060 uchazečů o zaměstnaní. Trh práce je výrazně determinován strukturou hospodářství, sídelní strukturou, mobilitou pracovních sil a kvalitativní úrovní lidských zdrojů. Míra nezaměstnanosti v České republice k 31. říjnu 2007 CH DC LB TP UL CL JN MO SM TU CV LT MB LN ME JC NA SO KV KL NB HK RK RA AB KO PU PS BE PY UO PZ TC RO KH CR PM PB BN SY HB PJ DO PE ZR PI BK TA KT JI ST TR BM JH BO PT CB CK ZN BV SU PV VY JE OL HO BR KM PR UH OP ZL NJ VS OT KA FM Míra nezaměstnanosti (v %) > Lidský potenciál Popis obyvatelstva. K bylo evidováno 535 obyvatel místní části a Rohatce. Živě narození 4 Muži 2 Ženy 2 Obyvatelstvo Zemřelí celkem 6 Muži 6 Ženy - Přistěhovalí celkem 17 13/28

14 Muži 9 Ženy 8 Vystěhovalí celkem 18 Muži 10 Ženy 8 Počet bydlících obyvatel 535 Muži 271 Ženy 264 Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem Počet obyvatel ve věku let celkem Školství má svoji mateřskou školku v Rohatcích. Do školy jezdí místní děti do Libotenic, Roudnice nad Labem a Terezína. Mateřské školy Název a adresa školy kontakt telefon MŠ Sluníčko Roudnice n.l. Školní 1805, MŠ Písnička-U Mevy Roudnice n.l. Řipská 1389, MŠ Pohádka, Josefa Hory 967, Roudnice nad Labem Masarykova mateřská škola Roudnice n.l. Dobrovského 1217, MŠ Pastelka Roudnice nad Labem Libušina MŠ Budyně nad Ohří okres Litoměřice Ladova čp.339, MŠ, Horní Beřkovice U Školky 306, MŠ Martiněves, okres Litoměřice čp. 45, MŠ se školní jídelnou Dušníky 65 okres Litoměřice, MŠ Rohatce čp.72, MŠ se školní jídelnou Libkovice pod Řípem čp.48, MŠ Vražkov 110 Roudnice nad Labem MŠ Straškov-Vodochody, okres Litoměřice čp. 168, MŠ Račiněves, okres Litoměřice Roudnice n/l, čp /28

15 MŠ Vědomice, Lesní 244 Roudnice nad Labem MŠ Vrbice u Roudnice n.l. Hlavní 105, MŠ, Kostomlaty pod Řípem, okres Litoměřice čp.3, Základní školy Název a adresa školy kontakt telefon ZŠ Roudnice nad Labem, K.Jeřábka 941, okres Litoměřice ZŠ Roudnice nad Labem, Jungmannova 660, okres Litoměřice ZŠ Roudnice nad Labem, Školní 1803, okres Litoměřice ZŠ Bechlín, čp. 46, ZŠ Budyně nad Ohří, okres Litoměřice, Školská 196, ZŠ Horní Beřkovice, kraj Ústecký, Podřipská 15, ZŠ T.G.Masaryka Krabčice, okres Litoměřice, čp.86, s.cz z ZŠ Libotenice, okres Litoměřice, čp. 58, ZŠ Chodouny, okres Litoměřice (dříve Lounky), čp.119, ZŠ Mnetěš, okres Litoměřice, čp.135, z s.cz ZŠ Mšené-Lázně, okres Litoměřice,Školní 121, ZŠ Straškov-Vodochody, okres Litoměřice, čp. 167, ZŠ Doksany, okres Litoměřice, čp. 75, Základní umělecká škola Roudnice n.l., Rvačov Školní jídelna Budyně nad Ohří okres Litoměřice, Školská čp.322, Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n.l., Školní 1804, Odborná učiliště, střední školy a vyšší odborné školy nacházející se v okolních městech nabízejí celé spektrum běžně frekventovaných oborů vzdělání. Pro mikroregion bylo velice významným krokem otevření spojené soukromé školy PENSO Roudnice nad Labem s Vyšší odbornou školou, Obchodní akademií a Střední odbornou školou Ekonom o. p. s. 15/28

16 Zdravotní a sociální péče Základní lékařské vyšetření nacházejí občané na poliklinice v Roudnici nad Labem. Odbornou zdravotnickou péči poskytuje i nemocnice v Litoměřicích nebo v Ústí nad Labem. Speciální zdravotní péče je dostupná v rámci okresu. V obci není žádné zařízení typu ústavu sociální péče pro dospělé, ústavu sociální péče pro mládež, domu s pečovatelskou službou, domu důchodců, penzionu pro důchodce apod. Tato zařízení jsou dostupná v rámci okresu Kultura a sport Ze společenských akcí se v obci a Rohatce koná dětský den, dětské maškarní veselice, vítání občánků, mikulášské nadílky, rozsvícení vánočního stromu, plesy, zábavy a diskotéky, pouťové oslavy, posezení se seniory, hasičské závody, rozloučení s prázdninami. Byla dokončena rekonstrukce kulturního domu, který je v pronájmu a kde se konají zejména kulturní akce. Je zde však nově možnost hry stolního tenisu a cvičení pro ženy. Aktivní společenskou organizací je sbor dobrovolných hasičů, Sportovní klub a Klub Rohateckých baráčníků. V obci funguje i cyklistický oddíl a v Rohatcích je k dispozici posilovna. V obci je fotbalové hřiště a tréninková plocha pro sbor dobrovolných hasičů. Významné by bylo větší zapojení obyvatelstva v oblasti aktivního využití volného času INFRASTRUKTURA Pitná voda Obec má v současné době vyřešeno zásobování pitnou vodou prostřednictvím veřejného vodovodu. Voda je do obce přiváděna z Malešovské vodárny přes Vrutici, Roudnici nad Labem a Židovice. Vodovodní síť v Hrobcích je vybudována pro celou zástavbu, s napojením 89% obyvatel. Vodovodní síť v Rohatcích zásobuje 81 % obyvatel. Vodovod je v majetku SVS a.s. a provozovatelem jsou Severočeské vodovody a kanalizace, a.s Kanalizace V obci byla v lednu 2000 uvedena do provozu splašková kanalizace včetně čerpací stanice a výtlačného řadu na ČOV firmy AROMA a.s. Židovice, která je také vlastníkem a provozovatelem ČOV. Na tuto kanalizaci jsou napojeny všechny objekty v obci - 99% obyvatel. Od 1% obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích s přepady do kanalizace. Vlastníkem a provozovatelem kanalizace je obec. Dešťové vody jsou odváděny hlavně pomocí příkopů, struh a propustků do recipientu anebo jsou vsakovány do terénu. Ze 3 lokalit v obci je dešťová voda svedena podzemním potrubím do řeky Labe. 16/28

17 V místní části obce - Rohatce není v současnosti vybudovaný systém veřejné kanalizace. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV firmy AROMA Židovice do vzdálenosti cca 3,5 km (60%) a na zemědělsky využívané pozemky (10%). Od zbývající části obyvatel jsou odpadní vody zachycovány v septicích (30%) s přepady vsakujícími do terénu. Dešťové vody jsou odváděny pomocí příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a nebo jsou vsakovány do terénu Elektrická energie Posílené rozvody elektrické energie jsou připraveny k případnému vytápění bytů či domů elektřinou. V současné době je elektrická energie přiváděna do obce z rozvodny Kleneč prostřednictvím venkovního vedení 22kV, které rozvádí elektrickou energii do 6-ti trafostanic umístěných na okrajích obcí Plyn Plyn je v současné době zaveden do obou částí obce z redukční stanice v Židovicích, která je napojena na vysokotlaké potrubní vedení Nakládání s odpady Likvidace tuhých komunálních odpadů je vyřešena prostřednictvím sdružení obcí nakládajících s odpadem v okrese Litoměřice (SONO), které jej odváží na skládku do Úpohlav. Odvoz separovaného odpadu zajišťují České sběrné suroviny, a.s. Nebezpečný odpad vyváží dvakrát ročně firma BEC Lovosice. Velkoobjemový odpad zajišťuje obec prostřednictvím kontejnerů SONO Telekomunikační síť V obci jsou nové telekomunikační rozvody. V části je telefonní ústředna na odbočce z dálkového kabelu a telefonní přípojku má většina domácností. Rozvod telekomunikačních kabelů (stejně jako el. energie) je proveden v části podzemním vedením DOPRAVNÍ DOSTUPNOST Silniční doprava Ze směru Praha - Roudnice nad Labem se dostaneme po dálnici D8 a dále silnicí 240, poté směr Litoměřice, Ústí n.l. (silnice II. třídy). Cesta trvá přibližně 40 minut, v opačném směru od Ústí n.l. téměř 50 minut. V obou směrech je viditelné značení vedené ke středu samotné obce. 17/28

18 Obrázek - Mapa české sítě dálnic a rychlostních silnic Železniční doprava V obci je zastávka ČD na hlavním spoji Ústí nad Labem - Praha s bezbariérovým přístupem. Obec leží na 4. dopravním koridoru Německo Ústí nad Labem Praha České Budějovice - Rakousko. Obrázek - Mapa 4. Dopravního koridoru 18/28

19 Vodní doprava řeka Labe Na Labi je v obci počítáno s parkovištěm lodí (turistických, nákladních i malých pro přepravu na ostrov - Skautský tábor). Více v sekci strategie rozvoje Letecká doprava Po dálnici D8 z Roudnice nad Labem je do 40 minut dostupné mezinárodní letiště Praha Ruzyně. V Roudnici nad Labem je veřejné vnitrostátní letiště Autobusové spojení Pravidelné autobusové spojení je zajištěno dopravou, kterou smluvně zajišťuje Ústecký kraj ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Charakteristika Příroda Litoměřicka má své rarity a zajímavosti. Labskou soutěskou zvanou "Porta Bohemica", vstoupíte do malebného zákoutí regionu. Řeka Labe je zde lemována vinohrady od Velkých Žernosek až do Litoměřic, které pokračují v tradici pěstování vína založené již císařem římským a králem českým Karlem IV.. České středohoří při pohledu od vnitrozemí láká svým panoramatem. Mnohé by mohli vyprávět četní fotografové a malíři, kteří zde v průběhu staletí našli vděčné náměty. Obrázek Vyznačení CHKO České středohoří 19/28

20 Území okresu Litoměřice má pestrý krajinný ráz. Na jihu se rozprostírá rovina České tabule, ze které jen zřídka vystupují jednotlivé kopce sopečného původu (Říp, Hazmburk), kdežto na severu a severozápadě se tyčí vrcholky Českého středohoří z čedičové a znělcové horniny a na severovýchodě najdeme pískovcové útvary Kokořínska. včetně části Rohatce svým územím plně zasahuje do chráněné oblasti přirozené akumulace vod CHOPAV Severočeská křída. CHOPAV Severočeská křída zasahuje celé území okresu Česká Lípa a jihozápadní části okresů Liberec a Semily. Rozlohou se jedná o největší chráněnou oblast v České republice (celkem km 2 rozlohy kraje, tj. 50,1 %), územně zahrnuje centrální oblasti České křídy, území Děčínského Sněžníku, povodí Kamenice, Ploučnice, Pojizeří a labských přítoků od Mělníka po ústí Ohře. Vzhledem k vesnickému charakteru mikroregionu není území zatíženo velkým průmyslem. Podstatný vliv na ráz krajiny a její strukturu má zemědělství. Nejzávažnějším zdrojem ohrožujícím čistotu ovzduší jsou zplodiny a prach z automobilového provozu na silnicích 3. třídy a místních komunikacích. Provoz těžké techniky výrazně snižuje obytnou hodnotu obou sídel. Obyvatelé Hrobců jsou rovněž obtěžováni hlukem ze silniční a zejména železniční dopravy. Za účelem snížení negativních účinků železniční dopravy navrhuje územní plán výstavbu 374 m dlouhé protihlukové stěny, která by měla probíhat podél železniční tratě v severní části sídla obce.jižní třetina trasy (120 m) by měla být oboustranná, ve zbývajícím úseku je navržena pouze jednostranná stěna. Jako ochrana před průlomovou vlnou rozvodněné řeky Labe je v jižní části obce navržen protipovodňový zemní val Přírodní parky, památky a rezervace Katastrální území Rohatce a nejsou součástí území Chráněné krajinné oblasti České středohoří. V katastrálním území Rohatce je chráněná lokalita jedovaté léčivé rostliny z čeledi pryskyřníkovitých - Hlaváčku jarního Ochrana ovzduší Ovzduší v mikroregionu je poměrně čisté. Kvalita ovzduší je negativně ovlivňována především vytápěním lokálními topeništi. Tento problém byl částečně vyřešen zesílením kapacity trafostanic a plynofikací Fauna Díky výraznému zlepšení čistoty vody po roce 1990 se do Labe po dlouhé době vrátila dříve vzácná fauna, zejména losos, vydra říční a bobr evropský. Mezi ptáky obývající údolí Labe patří např. potápka malá, volavka popelavá, volavka bílá, kormorán velký, ledňáček říční, břehule říční, kulík říční a morčák velký. 20/28

21 3.5. CESTOVNÍ RUCH Charakteristika Z hlediska cestovního ruchu má obec velké rezervy. Výjimkou je řeka a její nejbližší okolí, které by se mělo v budoucnu změnit díky plánované výstavbě rybářské bašty a cyklostezky. Více informaci v kapitole strategie rozvoje. Mikroregion má značný přírodní i kulturní potenciál, který ovšem není dostatečně využíván. Příčinou je zejména nevyrovnaná kvalita služeb a malá propagace území Přírodní a kulturněhistorické zajímavosti Mezi dochovalé sakrální památky patří kostel Všech svatých na návsi v Rohatcích, který byl postaven okolo roku 1744 významným barokním architektem a stavitelem Oktaviánem Broggiem. Kostel nahradil dřívější původem středověkou stavbu. Jedná se o kulturní památku chráněnou státem. Barokní kaplička se zvoničkou z roku 1744, která je v obci prošla v roce 2004 rekonstrukcí (po povodni 2002). V obci a okolí se nachází rovněž několik křížků a božích muk. Z lidové architektury byl zachován Selský dvůr čp. 8 z roku Jedná se o zděný statek postavený na trojúhelníkové dispozici s branou sklenutou segmentem s koulemi po stranách v průčelí. Majitelem tohoto objektu je soukromá osoba Turistický a rekreační potenciál Služby cestovního ruchu v oblasti ubytovací a stravovací nejsou v obci rozvinuty. Ubytovací kapacity by mohly být řešeny úpravou prostor objektu Kulturního domu, kde by mohlo být vytvořeno na 20 lůžek. Více viz kapitola strategie rozvoje. V oblasti převažuje návštěvnost krátkodobá a sezónní. V návrhu pro územní plán se počítá s rekreační a oddychovou zónou u řeky Labe v sousedství budoucí cyklostezky - Labská vinařská cyklostezka. Počítáno je i s parkovištěm lodí (turistických, nákladních i malých pro přepravu na ostrov - Skautský tábor) a parkem. Po těchto úpravách bude lokalita ideálním zázemím pro rozvoj turistického ruchu i pro rekreační využití Labe Cyklostezky V současnosti je budovaná Labská vinařská cyklostezka cyklistická magistrála. Pro sportovně laděné je z Roudnice do Mělníka či Litoměřic a okolí také příjemná projížďka na kolech po cyklistické magistrále, kterou lze doporučit i pro rodiny s dětmi. Více v sekci strategie rozvoje. 21/28

22 "Labská" magistrála Podél řeky Labe spojující Drážďany s Prahou je páteří okresu, na kterou se napojují nebo protínají další stezky. Navazuje na okres Ústí v Libochovanech a pokračuje přes Velké Žernoseky a Žalhostice do Litoměřic. Úsek do Roudnice nad Labem pokračuje po pravém břehu Labe a je zatím nutné jej projet po silnici. V průběhu let se bude provádět úprava povrchu a značení. Labský kaňon je poutavý již od hranic České republiky. Okres Litoměřice přivítá návštěvníky Bránou Čech (Porta bohemica) a nabídne mu podél trasy nejen krásnou přírodu, ale i nespočetné památky, víno i odpočinek. Labská vinařská cyklostezka Je totožná s Labskou magistrálou v úseku od Velkých Žernosek, přes Litoměřice, Roudnici nad Labem až do Mělníka. Lemuje tok řeky Labe od "Brány Čech" (Porta bohemica) po soutok řeky Vltavy s Labem. Uvidíte malebné labské údolí, ale i úrodnou rovinu Podřipska. Budete projíždět nejen krásnou, tichou a svěží krajinou lužních lesů ale budete též míjet nesčetné vinohrady, hrdě se tyčící na pravém břehu, tak typické pro tento úsek regionů Severních a Středních Čech. Jak název napovídá nabízí se ochutnávka vín z několika oblastí, od vyhlášeného žernoseckého, přes litoměřické a roudnické až po mělnické. Pro rozvoj turistiky v lokalitě je počítáno i s využitím nově budovaného sportovního centra umístěného pod budovou železniční stanice. V mikroregionu existuje několik značených turistických tras. Důležitým prvkem cestovního ruchu v mikroregionu jsou chataři a chalupáři. Podle údajů bylo k evidováno v obci 17 chalupářů. 4. STRATEGIE ROZVOJE patří v rámci Euroregionu Labe do mikroegionu Podřipsko. V rámci členství vytvořila obec zásobník projektů, který definuje strategii rozvoje obce na období do roku Pro období byly definovány projekty, které spadají zejména pod oblasti rozvoje území, zvyšování kvality životního prostředí, zlepšení životních podmínek v obci, zlepšení image území, které přispěje k rozvoji cestovního ruchu. Jednotlivé projekty rozdělené dle opatření: 4.1. Infrastruktura/rozvoj území Sportoviště 2 Termín realizace: jedná se o rozšíření stávajícího sportoviště popř. Vybudování nového víceúčelového hřiště (basketbal, volejbal, tenisové kurty, dětské hřiště) Předpokládané náklady: cca 3 mil. Kč 22/28

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina

Pražská plošina Středolabská tabule. Benešovská pahorkatina. Hornosázavská pahorkatina Pražská plošina Středolabská tabule Benešovská pahorkatina Hornosázavská pahorkatina Typ krajiny podle reliéfu Geologická mapa Povodí Jalového potoka Výškopis Geodetický bod Vrstevnice zdůrazněná Vrstevnice

Více

INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010

INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010 INFORMACE PRŮMYSLOVÁ ZÓNA PŘESTANOV LISTOPAD 2010 Investorsko Inženýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Průmyslová zóna

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Mortalita - ostatní příčiny

Mortalita - ostatní příčiny Mortalita - ostatní příčiny Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití

Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití Jaká je bezpečnost ve městech a v obcích? Preventivní programy a možnosti jejich využití IX. Konference o bezpečnosti v obcích a městech Praha 16. dubna 2015 JUDr. Tomáš Koníček 23. 1. 2015 Základní statistické

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) kraj Vysočina

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) kraj Vysočina Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz

Více

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most

CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most CZ051.3505.5105.0096 Dlouhý Most.0096.01 Dlouhý Most Změna 2010 identifikační číslo obce 02666 kód obce 02666 PODKLADY 1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001 ze Statistického úřadu 2.

Více

Než zaklepete u zaměstnavatele

Než zaklepete u zaměstnavatele Než zaklepete u zaměstnavatele Úřad práce v Pardubicích Mgr. Lucie Tvarůžková Informační den o práci a podnikání, 24. 9. 2009 Informační centrum Pardubice Region Tourism Hlavníčinnosti a služby ÚP Poskytují

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI30 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI30 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4PRI30 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Miroslav Přichystal Datum: 10.4. 2013 Ročník: 9. ročník Vzdělávací oblast: Člověk

Více

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40 J47)

Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J40 J47) Mortalita chronických nemocí dolní části dýchacího ústrojí (J4 J47) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut

Více

Mortalita dopravní nehody (V01 V99)

Mortalita dopravní nehody (V01 V99) Mortalita dopravní nehody (V1 V99) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Evropská Institute unieof Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Vědomice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Mortalita onemocnění ledvin (N00 N29) kraj Vysočina

Mortalita onemocnění ledvin (N00 N29) kraj Vysočina Mortalita onemocnění ledvin (N N29) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Strategický plán rozvoje obce Němčice

Strategický plán rozvoje obce Němčice Strategický plán rozvoje obce Němčice na období 2011-2015 Obec Němčice Němčice 53 384 11 Netolice IČ: 00250554 Schváleno zastupitelstvem obce Němčice dne 22. 03. 2011 1 Obsah: 1. Historie obce, památky,

Více

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Část A - Územně analytické podklady obcí - podklad pro rozbor udržitelného rozvoje území Řádek 1. zastavěné území 2. plochy výroby 3. plochy občanského vybavení

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Mortalita - nehody (V01 X59)

Mortalita - nehody (V01 X59) Mortalita - nehody (V1 X59) Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity

Více

Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34)

Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34) Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34) Zpracoval: Mortalita zhoubný novotvar hrtanu, průdušnice a průdušky (C32-C34): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin

Více

Páteřní cyklistické trasy v Ústeckém kraji

Páteřní cyklistické trasy v Ústeckém kraji Páteřní cyklistické trasy Páteřní cyklistické trasy v Ústeckém kraji NÁRODNÍ CYKLOKONFERENCE Velké Karlovice, 2.6.2011 1 Páteřní cyklistické trasy Obsah prezentace celková koncepce rozvoje páteřních tras

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Zveřejnění informací o technické infrastruktuře dle 166 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění

Zveřejnění informací o technické infrastruktuře dle 166 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění Zveřejnění informací o technické infrastruktuře dle 166 odst.2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění Zobrazené jevy: 44 - vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Financování vodárenské infrastruktury. Ing. Oldřich Vlasák

Financování vodárenské infrastruktury. Ing. Oldřich Vlasák Financování vodárenské infrastruktury Ing. Oldřich Vlasák Obsah 1. Základní charakteristiky vodárenství v ČR 2. Regulace a legislativní rámec 3. Modely provozování infrastruktury 4. Zdroje financování

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Vysočina

Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Vysočina Hlášené případy pohlavních nemocí kraj Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic Institut biostatistiky a analýz Masarykovy

Více

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří

Strategický plán rozvoje. města. Bohušovice nad Ohří Strategický plán rozvoje města Bohušovice nad Ohří 2016 2020 znak města Vypracoval : MUDr. Jiří Kožíšek, místostarosta města červen srpen 2016-1- Obsah: 1. Charakteristika a poloha města 1.1. Charakteristika

Více

Metodická pomůcka pro zřizování, rozmísťování a evidenci bodů záchrany na území České republiky

Metodická pomůcka pro zřizování, rozmísťování a evidenci bodů záchrany na území České republiky Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Čj. MV-140575-1/PO-IZS-2015 Datum: 23. října 2015 Počet listů: 6 Přílohy: 2/2 Schválil: brig. gen. Ing. Drahoslav

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Nové Dvory zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování

OBEC DOBŘÍŇ. Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování OBEC DOBŘÍŇ ÚZEMNÍ STUDIE PLOCH Z3 a P3 Pořizovatel: Projektant: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města, úřad územního plánování Ing. Petr Laube, 28. října 909, 277 11, Neratovice

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Správní obvod Frýdlant nad Ostravicí sousedí na jihu z části se Slovenskem a dále se Zlínským krajem. Na západě jeho hranici tvoří obce správního obvod Frenštát pod Radhoštěm, hranici tvoří obce správního

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Obec pro život s budoucností

Obec pro život s budoucností Obec pro život s budoucností obec Radim okres Kolín kraj Středočeský stát Česká republika GPS Loc: 50 4'12.235"N, 15 0'44.789"E Nachází ve Středočeském kraji, nedaleko Poděbrad a Kolína. Radim má dobré

Více

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s.

Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Dotazník pro občany žijící na území MAS Holicko, o.p.s. Rádi bychom Vás požádali o vyplnění tohoto dotazníku, který bude podkladem pro tvorbu Integrované strategie území MAS Holicko, o.p.s. pro nové dotační

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ 2016-2022 Schváleno Zastupitelstvem obce Choustník dne 14.12.2015 Jan Kubart starosta Mgr. Radim Jindra místostarosta 1 Obsah programu

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Ctiněves zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD 2014-2020 NÁVRH Veřejné projednání 7.7.2014 Definice SWOT analýza je metoda celkového určení pozitivních a negativních stránek regionu MAS. 1. 1.silné stránky

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat?

Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? Je možná budoucnost českého zdravotnictví bez dat? NE? -> Tak pro to něco udělejme! Ladislav Dušek Elektronizace zdravotnictví je velké téma Proč vůbec elektronizovat zdravotnictví? Jediný rozumný důvod

Více

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8

DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN. POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem. PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 DUŠNÍKY ÚZEMNÍ PLÁN POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 říjen 2013 Název územně plánovací dokumentace - ÚPD: Územní plán Dušníky

Více

Mortalita dopravní nehody (V01 V99)

Mortalita dopravní nehody (V01 V99) Mortalita dopravní nehody (V1 V99) Zpracoval: Mortalita - dopravní nehody (V1 V99): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Strategický plán rozvoje obce Třemešná

Strategický plán rozvoje obce Třemešná Strategický plán rozvoje obce Třemešná 2011 2015 Obsah PŘEDMLUVA... 3 GEOGRAFICKÁ POLOHA OBCE... 3 OBYVATELSTVO... 3 INFRASTRUKTURA... 3 SLUŽBY V OBCI... 4 PODNIKÁNÍ V OBCI... 4 RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ...

Více

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16)

Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16) Zpracoval: Mortalita zhoubný novotvar žaludku (C16): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní

Více

Akční plán Mikroregionu Dolní Poolšaví, dobrovolného svazku obcí pro období

Akční plán Mikroregionu Dolní Poolšaví, dobrovolného svazku obcí pro období Akční plán u dobrovolného svazku obcí pro období 2018 Kunovice Podolí Popovice Veletiny Hradčovice Drslavice Uherské Hradiště Míkovice, Sady, Vésky Leden OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STRATEGII...

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Mortalita - nehody (V01 X59)

Mortalita - nehody (V01 X59) Mortalita - nehody (V1 X59) Zpracoval: Mortalita - nehody (V1 X59): Shrnutí Definice: Počet zemřelých dle vybrané skupiny příčin smrti je důležitým ukazatelem monitorující zdravotní stav obyvatel. Úmrtnost

Více

Základní statistické údaje o trestné činnosti v roce 2012

Základní statistické údaje o trestné činnosti v roce 2012 Policejní prezidium 15. 1. 2013 Základní statistické údaje o trestné činnosti v roce 2012 plk. JUDr. Václav Kučera 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Více

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období 2011 2014 Městys Plaňany se nachází ve Středočeském kraji v bývalém okrese Kolín. Leží u silnice I/ 12 asi 40 km východně od Prahy směrem

Více

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Obec: Dolní Dobrouč Katastrální území: Dolní Dobrouč Okres: Kraj: Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: Poloha objektu: 10 600

Více

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE na roky 2015-2025 1 Obsah: OBSAH.. 2 1. ÚVOD...3 2. STRUČNÝ POPIS OBCE...4 3. SWOT ANALÝZA OBCE HLÁSNICE...5 4. OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA 5 5. DOPRAVA

Více

Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava

Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava Místní komunikace oprava, údržba (pouze obce do 3 000 obyvatel): výše podpory max. 50 % nákladů. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Karlovarský kraj Ústecký kraj

Karlovarský kraj Ústecký kraj Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Karlovarský kraj Ústecký kraj VY_32_INOVACE_PRE.3.11 1.

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6%

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6% Neratovice Správní obvod Neratovice se nachází na severu kraje a sousedí s obvody Brandýs nad Labem-St.Bol., Kralupy nad Vltavou a Mělník. Povrch obvodu je nížinatý, rozkládá se kolem řeky Labe a je součástí

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_137 Datum: 11.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Rýmařov se rozkládá na západní výspě Moravskoslezského kraje. Na severu a východě sousedí s obcemi správního obvodu Bruntál a na západě a jihu jeho hranici tvoří obce Olomouckého kraje. Tento

Více

Státní veterinární správa České republiky. Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/2009

Státní veterinární správa České republiky. Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/2009 Státní veterinární správa České republiky Národní referenční laboratoř pro vzteklinu Informační bulletin č. 5/29 Vzteklina nákazová situace v roce 28 Informační bulletin Státní veterinární správy ČR, č.

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany Stránka č. 1 z 8 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Habrovany zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

ORP Bílina Ústecký kraj

ORP Bílina Ústecký kraj Přírodní pozoruhodnosti 1 20 Historické městské soubory 1 30 Zámky 2 30 Hrady, tvrze, zříceniny 1 40 Křesťanské sakrální památky 1 15 Technické památky 1 20 Muzea, galerie 1 25 Turistická informační centra

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby

Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby Změna č. 1 ÚPO Mlékosrby NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚPO obsahuje změnu závazné části ÚPO Mlékosrby Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Mlékosrby Městský úřad Nový Bydžov Ing. arch. Karel Novotný

Více

Zpracování Strategického plánu rozvoje MAS Podbrdsko, z. s.

Zpracování Strategického plánu rozvoje MAS Podbrdsko, z. s. Zpracování Strategického plánu rozvoje MAS Podbrdsko, z. s. zpracováno: duben 2014 Místní akční skupina Podbrdsko, z. s. Hvožďany 80, 26244 IČ: 27051935 www.maspodbrdsko.cz Administrativní pracoviště:

Více

SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY

SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY SIEĆ WSPÓŁPRACY URZĘDÓW PRACY EUROPRACA SUDETY SÍŤ SPOLUPRÁCE ÚŘADŮ PRÁCE EUROPRÁCE SUDETY KONFERENCJA INAUGURUJĄCA 17 WRZEŚNIA 2009 INAUGURAČNÍ KONFERENCE 17. ZÁŘÍ 2009 Mikroprojekt Sieć współpracy Urzędów

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem 117 Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem Základní ceny za m 2 podlahové plochy v budovách typu J a K KRAJ/ (OBEC)

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Žirovnice Počet částí obce: 6 Počet katastrálních území: 6 Výměra obce: 4440 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 3070 Hustota obyvatel: 69 obyv/km

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce

Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce Změna č.5 Územního plánu Mšené-Lázně, Martiněves, Charvatce pro obce Martiněves a Charvatce NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Roudnice nad Labem, Úřad územního plánování srpen 2008 a) požadavky vyplývající

Více

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce

Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Aktuální nabídka dotačních titulů pro obce Integrovaný regionální operační program 2014-2020 (IROP) Územní plány Obce s rozšířenou působností Pořízení územních plánů a změn územních plánů Max. 90 % ze

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY PŘEDPOKLADY A ZÁVĚRY - STRUČNÝ PŘEHLED Dle údajů uvedených v návrhu ÚPD vypracoval Ing. Ivan Franc Charakteristika stávajícího stavu Plocha řešeného území celkem: 823,21 ha (dle

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

ČESKÝ TĚŠÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

ČESKÝ TĚŠÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Český Těšín zahrnuje město Český Těšín a obce Chotěbuz a Ropice. Pověřeným úřadem je Český Těšín. Podle počtu obcí i podílem na rozloze kraje (1,0 %) je na předposledním, tj. 21. místě v

Více