Přehled akcí na měsíc listopad 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přehled akcí na měsíc listopad 2008"

Transkript

1 3/ listopad 2008 Přehled akcí na měsíc listopad Galerie na schodech a Minigalerie 40. výročí vzniku SSŠ a Zařízení pro DVPP - dokumenty a fotografie 3. listopadu 2008 Edukačně-stimulační program pro předškoláky 2. skupina, 2. část (přeloženo z ) listopadu 2008 XII. veletrh vzdělávání 5. listopadu 2008 Tvorba scénáře pro krizové situace 5. listopadu 2008 Inspirace pro tělesnou výchovu začínáme s atletikou Podzimní krásy naší přírody dětským okem, výstava prací ţáků MŠ ve Veselí nad Moravou, Tyršova 10. listopadu 2008 Třídnické hodiny 11. listopadu 2008 Zdravotních zotavovacích akcí přeloženo na 15. ledna listopadu 2008 Jak modernizovat výuku dějepisu 12. listopadu 2008 Instruktáţ k fyzikální olympiádě 13. listopadu 2008 Jazykový jarmark 13. listopadu 2008 Kurz první pomoci doškolovací 14. listopadu 2008 Studium Koordinátor II. praxe 18. listopadu 2008 Škola a ČŠI 19. listopadu 2008 Umění prezentovat, aneb zaujmout, motivovat a přesvědčit 19. listopadu 2008 Vlastní hodnocení ŠVP školní druţiny a školního klubu 1. část 20. listopadu 2008 Vlastní hodnocení ŠVP školní druţiny a školního klubu 2. část 20. listopadu 2008 Respektovat a být respektován modul listopadu 2008 Burza nápadů tentokrát pro učitele cizích jazyků 21. listopadu 2008 Edukačně-stimulační program pro předškoláky 2. skupina, 3. část 21. listopadu 2008 Klima vztahy dovednosti, bez nich se kooperativní výuka nezdaří 1. skupina (zrušeno) 22. listopadu 2008 Edukačně-stimulační program pro předškoláky 2. skupina, 4. část 24. listopadu 2008 Burza nápadů tentokráte pro koordinátory ŠVP 25. listopadu 2008 Slovní úkoly a aplikace v ročníku 26. listopadu 2008 Chceme být Zdravá škola 26. listopadu 2008 Dívej se a uč! 26. listopadu 2008 Netradiční materiály ve výtvarné výchově vánoční ozdoby ze skla, korálků a drátků 27. listopadu 2008 Kresba jako nástroj poznání dítěte 27. listopadu 2008 Vyuţití počítače v hodinách hudební výchovy 28. listopadu 2008 Studium Koordinátor II.

2 3/ listopad 2008 INFORMACE a Úřad práce v ě Vás srdečně zvou na XII. veletrh vzdělávání Otevřeno pro veřejnost: středa 5. listopadu hodin čtvrtek 6. listopadu hodin Dům kultury, Horní Valy 6 Schůzka kabinetu hudební výchovy čtvrtek Začátek: v hod. (po semináři Vyuţití počítače v hodinách hudební výchovy) Místo konání: ZŠ TGM Hovorany Členové kabinetu: PaedDr. Pavel Jurečka, Mgr. Petr Hudeček, Mgr. Jarmila Jurečková, Mgr. Pavel Ševela a Mgr. Martin Hrbáč. Přeložené a zrušené akce Kurz Zdravotník zotavovacích akcí (40hodin) byl v uvedených termínech zrušen. Nové termíny konání viz listopadový IZ č. 3/2008 na str Přihlášky zůstávají v platnosti. Seminář Klima - vztahy dovednosti: bez nich se kooperativní výuka nezdaří, který se měl konat pro 1. skupinu v pátek 21. listopadu 2008, proběhne spolu s 2. skupinou ve čtvrtek 11. prosince 2008 od 8.30 do hodin na.

3 3/ listopad 2008 akreditace č. j / spolu s kabinetem koordinátorů zve pedagogy 2. stupně ZŠ, koordinátory a výchovné poradce na seminář Třídnické hodiny Účastníci se seznámí s metodami práce se žáky v třídnických hodinách a s přípravou třídnické hodiny s využitím prvků OSV. Metody budou nasměrovány k aktivnímu zapojení žáků. Náplň semináře: Motivace učitelů k vedení třídnických hodin Časové rozvrţení třídnických hodin Metodika vedení třídnických hodin řešení organizačních záleţitostí třídy a ţákovské problémy ve třídě (společně nebo individuálně) Spolupráce s psychologem a výchovným poradcem Motivace ţáků k aktivní účasti na třídnických hodinách Osvědčené techniky v třídnických hodinách vyuţití OSV Komunitní kruh jako cesta ke zplnomocnění ţáků RNDr. Jarmila Ištoková, Mgr. Alice Vašáková 10. listopadu 2008 (pondělí) hodin (přezůvky s sebou) Mimořádná nabídka! 490,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Třídnické hodiny Titul, jméno a příjmení: Datum narození:.... Škola:... telefon/ .

4 3/ listopad 2008 akreditace č. j / spolu s kabinetem dějepisu zve učitele dějepisu na seminář Jak modernizovat výuku dějepisu Účastníci: budou seznámeni s postavením vyučovacích strategií v prostředí současné školské reformy a jejím vztahem k cílům dějepisného vyučování a klíčovým kompetencím budou informováni o moţnostech moderního vyuţití stávajících metod dějepisného vyučování ve smyslu záměrů reformy Obsah semináře bude rozdělen do 2 částí. 1. část: Realizace dějepisného vyučování a ŠVP. Vyučovací strategie v prostředí současné školské reformy a jejich vztah k cílům dějepisného vyučování a klíčovým kompetencím. 2. část: Strategické trendy ve výuce dějepisu a metody, které jsou pro tyto trendy typické. Moderní vyuţití stávajících metod dějepisného vyučování ve smyslu záměrů reformy. PhDr. Dagmar Hudecová 12. listopadu 2008 (středa) hodin (přezůvky s sebou) 390,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Jak modernizovat výuku dějepisu Titul, jméno a příjmení: Datum narození:.... Škola:.. telefon/ ..

5 3/ listopad 2008 akreditace č. j. dodáme Kabinet fyziky zve všechny zájemce na Instruktáž k fyzikální olympiádě Cílem tradičního semináře je přiblíţit učitelům fyziky, kteří připravují ţáky k fyzikální olympiádě, řešení modelových příkladů a vysvětlení moţností jejich řešení. Učitelé tak budou moci připravit své ţáky na fyzikální olympiádu snadněji. Novinka: přineste si s sebou vypočítané příklady ze školních kol fyzikální olympiády.vzájemným porovnáváním a diskusí k jednotlivým příkladům můžete vnést i své varianty k řešení modelových příkladů. Lektor: Mgr. Vlastimil Havránek 12. listopadu 2008 (středa) hodin Klvaňovo gymnázium Kyjov 90,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Instruktáţ k fyzikální olympiádě Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:.. telefon/ .

6 3/ listopad 2008 akreditace č. j.: / Kabinet tělesné výchovy nabízí praktický kurz učitelům ze všech typů škol, kteří prošli základním proškolením v délce 12 hodin Základy první pomoci - doškolovací kurz Doškolovací kurz je organizován pro všechny, kteří absolvovali základní 12-ti hodinový kurz první pomoci jako jednotlivci nebo celé učitelské sbory. Základní kurz první pomoci je potřeba pro jeho platnost aktualizovat formou doškolovacího kurzu. Účastníci doškolovacího kurzu se seznámí s novinkami v oblasti poskytování první pomoci, se změnami v oblasti KPR (kardiopulmonární resuscitace), specifikou KPR u dětí a upevnění stávajících znalostí a dovedností v poskytování první pomoci. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, ukládá dle 102 zaměstnavateli zajistit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří v případě nutnosti poskytnou první pomoc, přivolají lékařskou pomoc atd. S sebou: Boţena Miklósyová, zdravotnický instruktor ČČK 13. listopadu 2008 (čtvrtek) hodin přezůvky a pohodlné oblečení 475,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Počet zájemců omezen! Závazná přihláška: Základy první pomoci doškolovací kurz Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ .

7 3/ listopad 2008 neakreditováno Kabinet koordinátorů ŠVP při zve ředitele škol, jejich zástupce a koordinátory ŠVP na seminář Škola a ČŠI Obsah semináře: 1. Plánování úkolů ČŠI na školní rok 2008/ Kritéria pro hodnocení škol v letošním školním roce z pohledu ČŠI 3. Výsledky hodnocení škol ČŠI za minulý školní rok v rámci JmK 4. Diskuze Lektor: PaedDr. Petr Zábranský 18. listopadu 2008 (úterý) hodin (přezůvky s sebou) 120,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Škola a ČŠI Titul, jméno a příjmení:... Škola:. telefon/ .

8 3/ listopad 2008 akreditace č. j / Kabinet zájmového vzdělávání zve vychovatelky ŠD a ŠK na seminář Vlastní hodnocení ŠVP ŠD a ŠK Účastníci semináře: se seznámí se způsoby rozvoje klíčových kompetencí žáků v zájmovém vzdělávání v kontextu ŠVP se naučí vést žáky k účinné komunikaci, k řešení problémů, vyhledávání informací atd. v projektovém učení dostávají příležitost uvědomit si členění a zařazení průřezových témat do zájmové činnosti ve školní družině či školním klubu si vytvoří evaluační nástroje o objektivním hodnocení efektivitě vzdělávacích činností ŠD a ŠK Náplň obou částí semináře: Seznámení se s metodami a formami práce podporující rozvoj klíčových kompetencí ţáků (dovedností a schopností) v zájmovém vzdělávání ŠD a ŠK. Vytvoření si projektu (krátkodobý, střednědobý i dlouhodobý) s mezipředmětovou tématikou, respektující průřezová témata a rozvoj klíčových kompetencí ţáků v zájmové činnosti ŠD a ŠK. Interaktivní dílna, kde si vyzkoušejí různé nástroje k provádění vlastního hodnocení ŠVP ve školní druţině a školním klubu (sebehodnocení, dotazník ţákovský, dotazník rodičovský, portfolia apod.) Mgr. Dana Svobodová 19. listopadu 2008 (středa) 1. část 20. listopadu 2008 (čtvrtek) 2. část hodin (přezůvky s sebou) 590,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Vlastní hodnocení ŠVP ŠD a ŠK a Titul, jméno a příjmení: Datum narození:..... Škola:. telefon/ .

9 3/ listopad 2008 akreditace č. j / zve učitele a vedoucí pracovníky ze ZŠ a MŠ na praktický seminář Umění prezentovat aneb zaujmout, motivovat a přesvědčit Seminář nabízí účastníkům možnost prožít různé modelové situace, ve kterých uplatňují své komunikační dovednosti i schopnosti motivovat, přesvědčovat a zaujmout. Získané dovednosti na tomto semináři uplatní ve své každodenní práci a také v běžném životě. Pedagogičtí pracovníci ve své každodenní činnosti prezentují své znalosti, dovednosti. Kde však získávají schopnost přesvědčit, motivovat, zaujmout své posluchače žáky, kolegy, rodiče? Obsah semináře: příprava samotné prezentace - přes osobnost mluvčího k rétorice nabídka celé škály řečnických triků i mnoho praktických rad, jak bojovat se stresem a nezdravou trémou Mgr. Dana Svobodová 19. listopadu 2008 (středa) hodin (přezůvky s sebou) 480,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Umění prezentovat aneb zaujmout, motivovat a přesvědčit Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ . *Nehodící se škrtněte.

10 3/ listopad 2008 akreditace č. j / Kabinet cizích jazyků pro velký úspěch znovu pořádá pro učitele cizích jazyků praktický seminář Burza nápadů tentokrát pro učitele cizích jazyků Chcete vědět jak se vyučuje na jiné škole? Chcete nabídnout své zkušenosti, nápady, pomůcky a zpestření do hodin cizích jazyků? Zajímá vás začlenění cizího jazyka ve ŠVP na jiné škole? Vstupenkou je opět aktivní zapojení na neformálním setkání učitelů cizích jazyků, proto si připravte jednu aktivitu, metodu nebo zajímavost, kterou ve svých hodinách pouţíváte a která se Vám osvědčila. Cílem semináře je: vyměnit si zkušenosti z výuky cizích jazyků nabídnout učitelům svůj pohled na efektivní, zajímavou, interaktivní vyučovací hodinu, na uplatnění průřezových témat v hodinách cizích jazyků ukázka vyuţití nových pomůcek a metodických materiálů ve výuce cizích jazyků Mgr. Jiřina Lekešová 20. listopadu 2008 (čtvrtek) hodin (přezůvky s sebou) 50,- Kč (bude vybíráno u prezence) Závazné přihlášky zasílejte do 10. listopadu 2008 na adresu: Závazná přihláška: Burza nápadů tentokrát pro učitele cizích jazyků Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:... telefon/ .

11 3/ listopad 2008 akreditace č. j / Kabinet koordinátorů zve koordinátory ŠVP - absolventy studia Koordinátor ŠVP v ě na seminář Burza nápadů tentokrát pro koordinátory ŠVP Milí koordinátoři, víte si rady s realizací ŠVP ZV ve školní praxi? Cílem bude analýza předcházející práce a řešení konkrétních postupů pro nastávající školní rok 2008/2009. Čeká nás burza nápadů, jak úspěšně pracovat ve své funkci. Budeme vycházet z vlastních zkušeností a z nabytých poznatků. Analyzujeme úspěchy, s čím jsme spokojeni, co zvládáme. Následně vyslovíme naše problémy, nejistoty a budeme hledat společnou cestu pro to, co a jak je v našich možnostech změnit či vylepšit. Jak konkrétně postupovat, čemu se vyvarovat, co nám pomůže v koordinátorské činnosti. Součástí semináře bude miniochutnávka z metod RWCT související z přecházejícím cílem. Pokud budete chtít přinést váš ŠVP ZV, můžeme společně analyzovat jednotlivé části ŠVP ZV, sledovat jeho formální správnost. Mgr. Jana Smrčková 24. listopadu 2008 (pondělí) hodin (přezůvky s sebou) 350,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte do 10. listopadu 2008 na adresu: Pouze pro absolventy studia Koordinátor ŠVP (2008) Závazná přihláška: Burza nápadů tentokrát pro koordinátory ŠVP Titul, jméno a příjmení: Datum narození:..... Škola:. telefon/ .

12 3/ listopad 2008 akreditace č. j / Kabinet matematiky zve učitele na praktický seminář Slovní úlohy a aplikace v ročníku Účastníci: si vyzkoušejí tvorbu a řešení úloh z kaţdodenní praxe od procvičování početních operací aţ po řešení problémů objeví, jak podporovat aktivitu a tvořivost v matematice, která výrazně přispívá k porozumění tvorby a řešení slovních úkolů získají řadu ukázkových matematických příkladů, které mohou vyuţít v praxi se seznámí s moţnostmi začlenění matematiky do projektů Přednáška bude mít částečně charakter dílny, východiskem budou zkušenosti z vyučování. Obsah: role a význam slovních úloh v učivu matematiky uchopování situací (matematizace, příklady vhodných situací) tvorba a řešení úloh z kaţdodenní praxe, různé moţnosti modelování strategie ţáků při řešení úloh otevřené úlohy a projekty PhDr. Marie Tichá 25. listopadu 2008 (úterý) hodin (přezůvky s sebou) 380,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 10. listopadu 2008 na adresu: Závazná přihláška: Slovní úlohy a aplikace v ročníku Titul, jméno a příjmení: Datum narození:..... Škola:. telefon/ . Platba: fakturou* převodem z účtu na účet*

13 3/ listopad 2008 akreditace č. j / zve učitele a vedoucí pracovníky ze ZŠ a gymnázií na interaktivní seminář Chceme být zdravá škola Zatím možná neznáte jednoznačnou odpověď na tuto otázku. Víte ale, že chcete představit svoji školu žákům, rodičům i veřejnosti jako instituci nejen vzdělávací. Na semináři můžete získat informace, jak postupovat při zpracování žádosti pro zařazení do národní sítě zdravých škol a návod, jak zpracovat projekt Zdravá škola. Získáte praktickou dovednost pro zařazování výchovy ke zdraví (1. stupeň integrací do předmětů, 2. stupeň ZŠ samostatný předmět, víceletá gymnázia nižší stupeň) ve ŠVP. Získané informace můžete použít i později. Nebo je jenom obratně využívat při stávající strategii školy. V našem regionu již některé školy s programem Zdravá škola pracují. Obsah semináře: Jak rozvíjet klíčové kompetence ţáků. Jak vytvořit výchovně vzdělávacích strategií školy ve smyslu Školy podporující zdraví. Jak ho zařadit do vlastních školních vzdělávacích programů. Průřezová témata rozpracování a zaměření na osobnostně sociální, mediální i multikulturní témata. Mgr. Dana Svobodová 26. listopadu 2008 (středa) hodin (přezůvky s sebou) 520,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte do 15. listopadu 2008 na adresu: Závazná přihláška: Chceme být zdravá škola Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:.. telefon/ .

14 3/ listopad 2008 neakreditováno spolu s Nakladatelstvím FRAUS zvou učitele anglického jazyka ze ZŠ a víceletých gymnázií na seminář Dívej se a uč! Učitelé si vyzkoušejí řadu aktivit aplikovatelných na výuková videa a zároveň se seznámí s videokazetou doprovázející novou učebnici Nakladatelství Fraus Way to Win a s její interaktivní podobou. Obsah semináře: uvedení problematiky pouţívání audiovizuálních pomůcek předvedení nejrůznějších technik práce s videem hry s videem moţnosti propojení videa a interaktivní tabule navrhování moţných aktivit spojených s videem PhDr. Alena Kašpárková 26. listopadu 2008 (středa) hodin (přezůvky s sebou) zdarma Závazné přihlášky zasílejte do 15. listopadu 2008 na adresu: Závazná přihláška: Dívej se a uč! Titul, jméno a příjmení:. Škola:. telefon/ .

15 3/ listopad 2008 akreditace č. j / nabízí učitelům výtvarné výchovy ZŠ, vychovatelkám ŠD a učitelkám MŠ praktický seminář z cyklu Netradiční materiály ve výtvarné výchově Vánoční ozdoby ze skla, korálků a drátků Účastníci: se seznámí s technikou výroby vánočních ozdob z netradičních materiálů se naučí vyrábět drobné ozdoby vánoční andílky ze skla, drátovanou hvězdu kombinovanou s korálky apod. získají kontakty na tipy i dodavatele materiálu své vyrobené výtvory si odnesou a mohou své zkušenosti použít i v praxi Mgr. Martina Kůřilová 26. listopadu 2008 (středa) hodin ZŠ Kyjov, Újezd 420,- Kč (v ceně je i materiál) Počet zájemců omezen! Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte obratem na adresu: Závazná přihláška: Netradiční materiály ve výtvarné výchově vánoční ozdoby Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ ..

16 3/ listopad 2008 akreditace č. j / Kabinet hudební výchovy nabízí učitelům hudební výchovy 1. a 2. stupně ZŠ Využití počítače v hudební výchově 2. část semináře Učitelé se seznámí s možnostmi využití ICT ve škole v hodinách Hv. Získají znalosti o formách práce v Hv. s PC, s dataprojektorem a interaktivní tabulí. Dokáží vytvořit a spustit prezentaci s tématikou Hv a naučí se využívat interaktivní tabuli. Pokusí se vytvořit jednoduchý MIDI soubor např. lidové písně. Seznámí se s hudebními hrami na PC. K semináři získají jak textový materiál, tak CD-ROM s programy, prezentacemi apod.. Obsah: Interaktivní tabule - moţnosti vyuţití v hodinách Hv Programy pro zápis not - v prvním semináři neuvedené MIDI soubory - tvorba pomocí zápisu not i pomocí hry v reálném čase Nahrávání zvuků z formátu WAV - práce s těmito soubory Zábavné hudební programy a hry Výměna zkušeností s PC v hudební výchově Pokud máte jiţ vlastní prezentaci, přineste ji s sebou Lektor: Mgr. Pavel Ševela 27. listopadu 2008 (čtvrtek) hodin ZŠ T. G. Masaryka Hovorany 270,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. listopadu 2008 na adresu: Závazná přihláška: Vyuţití počítače v hudební výchově 2. část Titul, jméno a příjmení:.. Datum narození:... Škola:... telefon/ ..

17 3/ listopad 2008 akreditace č. j / zve učitele středních škol na seminář ke tvorbě ŠVP ve ŠVP SOŠ a SOU Účastníci semináře: si upřesní význam pojmu průřezová témata se naučí aplikovat průřezová témata do jednotlivých částí ŠVP Náplň semináře: Průřezová témata ve ŠVP SOŠ a SOU Aplikace průřezových témat v jednotlivých částech ŠVP Průřezová témata v preambuli učebních osnov Průřezová témata v rozpisu učiva Lektor: Ing. Jiří Ţídek 2. prosince 2008 (úterý) hodin (přezůvky s sebou) 320,- Kč Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte do 15. listopadu 2008 na adresu: Závazná přihláška: Aplikace průřezových témat Titul, jméno a příjmení:.. Datum narození:.... Škola:.. telefon/ .

18 3/ listopad 2008 akreditace č. j / Kabinet tělesné výchovy zve všechny učitele tělesné výchovy ze ZŠ na praktický seminář z cyklu Inspirace pro Tv Tělesná výchova pro začínající a neaprobované učitele, případně učitele s krátkou praxí Program: ukázka hodiny tělesné výchovy metody a formy práce v hodinách Tv záchrana a dopomoc při gymnastických cvičeních úrazová prevence bezpečnost v hodinách Tv literatura Lektor: Mgr. Milan Kovář, učitel ZŠ Mutěnice 3. prosince 2008 (středa) hodin ZŠ Mutěnice 190,- Kč Vezměte s sebou pohodlné sportovní oblečení a vhodnou sálovou obuv. Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte do 15. listopadu 2008 na adresu: Závazná přihláška: Inspirace pro Tv - pro začínající Titul, jméno a příjmení: Datum narození:..... Škola:. telefon/ . *Nehodící se škrtněte.

19 3/ listopad 2008 akreditace č. j. dodáme Kabinet MŠ zve učitelky MŠ a ostatní zájemce na seminář Zábavná angličtina I. zpíváme, tančíme a malujeme Máte zájem si vyzkoušet metody, vedoucí k zatraktivnění výuky anglického jazyka formou pohybu, malování a využití písní? Chcete se seznámit s vhodnou metodikou a s možnostmi využití písní, pohybu a malování hodinách výuky jazyka? Náplň semináře: Metodika výuky anglického jazyka pro předškolní věk Písně, hudba a malování v hodinách anglického jazyka pro zatraktivnění výuky Spojení anglických písní, hudby vyjádřené pohybem a malování usnadnění zafixování slovní zásoby, ustálených vazeb, fonetických jevů a gramatických struktur Vytváření klidné atmosféry pro výuku, která se nestane povinností, ale zábavou Dagmar Plevová 8. prosince 2008 (pondělí) hodin (přezůvky s sebou) 490,- Kč Každý účastník bude mít možnost zakoupit si v ceně 380,- Kč knihu v kroužkové vazbě s metodickými pokyny, kopírovatelnými obrázky k tématickým okruhům a CD. Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte do 15. listopadu 2008 na adresu: Závazná přihláška: Zábavná angličtina I (dopoledne) Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:.. telefon/ .

20 3/ listopad 2008 akreditace č. j. dodáme Kabinet 1. stupně ZŠ zve učitele 1. stupně ZŠ a ostatní zájemce na seminář Zábavná angličtina I. zpíváme, tančíme a malujeme Máte zájem si vyzkoušet metody, vedoucí k zatraktivnění výuky anglického jazyka formou pohybu, malování a využití písní? Chcete se seznámit s vhodnou metodikou a s možnostmi využití písní, pohybu a malování hodinách výuky jazyka? Náplň semináře: Metodika výuky anglického jazyka pro mladší školní věk Písně, hudba a malování v hodinách anglického jazyka pro zatraktivnění výuky Spojení anglických písní, hudby vyjádřené pohybem a malování usnadnění zafixování slovní zásoby, ustálených vazeb, fonetických jevů a gramatických struktur Vytváření klidné atmosféry pro výuku, která se nestane povinností, ale zábavou Výukové programy jsou obohaceny o zpěv anglických písniček, jejich pohybového vyjádření a také výtvarného ztvárnění. Písničky a obrázky se vztahují k dané písni a mají formu omalovánek. Dagmar Plevová 8. prosince 2008 (pondělí) hodin (přezůvky s sebou) 490,- Kč Každý účastník bude mít možnost zakoupit si v ceně 380,- Kč knihu v kroužkové vazbě s metodickými pokyny, kopírovatelnými obrázky k tématickým okruhům a CD. Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte do 15. listopadu 2008 na adresu: Závazná přihláška: Zábavná angličtina I (odpoledne) Titul, jméno a příjmení:... Datum narození:.... Škola:.. telefon/ .

21 3/ listopad 2008 akreditace č. j / nabízí vychovatelkám ŠD a učitelům výtvarné výchovy ZŠ praktický seminář z cyklu Netradiční výtvarné techniky Účastníci: se seznámí s technikou klasického smaltování, s používaným materiálem a pomůckami se naučí vyrábět drobné šperky náušnice a přívěsky, obroučky na krk, knoflíky, jmenovky apod. získají kontakty na tipy i dodavatele materiálu obdrží metodické listy s praktickými radami své vyrobené výtvory si odnesou a mohou své zkušenosti použít i v praxi Mgr. Jana Šulcová 8. prosince 2008 (pondělí) hodin ŠD při ZŠ, Vančurova Počet zájemců omezen! 320,- Kč (v ceně je i materiál) Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte nejpozději do 15. listopadu 2008 na adresu: Závazná přihláška: Netradiční výtvarné techniky SMALT , Titul, jméno a příjmení:..datum narození:... Škola:... telefon/ ..

22 3/ listopad 2008 akreditace č. j / nabízí učitelům výtvarné výchovy ZŠ a vychovatelkám ŠD praktický seminář z cyklu Netradiční výtvarné techniky Účastníci: se seznámí s technikou klasického smaltování, s používaným materiálem a pomůckami se naučí vyrábět drobné šperky náušnice a přívěsky, obroučky na krk, knoflíky, jmenovky apod. získají kontakty na tipy i dodavatele materiálu obdrží metodické listy s praktickými radami své vyrobené výtvory si odnesou a mohou své zkušenosti použít i v praxi Mgr. Jana Šulcová 9. prosince 2008 (úterý) hodin 1. skupina hodin 2. skupina ŠD při ZŠ J. A. Komenského Kyjov na Seifertově náměstí 320,- Kč (v ceně je i materiál) Počet zájemců omezen! Kurzovné uhraďte nejpozději do Závazné přihlášky zasílejte do 15. listopadu 2008 na adresu: Závazná přihláška: Netradiční výtvarné techniky SMALT , Kyjov Titul, jméno a příjmení: Datum narození:... Škola:. telefon/ .. Přihlašuji se na: dopoledne hod. * odpoledne hod. *

23 3/ listopad 2008 akreditace č. j / spolu zve ředitele a jejich zástupce, výchovné poradce a preventisty ze všech typů škol na mimořádný seminář Právní vědomí v prostředí ZŠ a SŠ Účastníci : budou schopni problémový jev diagnostikovat, posoudit z hlediska legislativy a navrhnout škole, žákovi a jeho zákonným zástupcům efektivní nápravný plán, se seznámí s platnými normami, které se vztahují na děti a mládež a s jejich aplikací přímo na školní praxi, se seznámí s možnostmi školy při poskytování poradenských služeb, platnou legislativou, fungováním školních poradenských týmů a dalších možnostech vytváření poradních orgánů ředitele/ky školy, budou schopni vytvářet školní poradenské týmy, v rámci organizačního řádu školy, se pokusí navrhovat kompetenční schémata (kdo ve škole co řeší, kdo komu co hlásí), vytvářet místní preventivní sítě a podílet se na jejich fungování, se naučí vytvářet preventivní scénáře školy pro krizové a potenciálně nebezpečné situace provádět kvalifikovaný rozbor případové studie v rámci školy, se naučí zakotvit problematiku záškoláctví v pravidlech školy, se pokusí vytvořit poradní orgány ředitel školy, žáci a případně jak aktivizovat zákonné zástupce žáků Obsah obecný: právní normy vztahující se na děti a mládeţ trestná činnost dětí + její právní postih moţnost uloţení výchovných opatření záškoláctví a výchovné problémy drogy, šikana, násilí, extremismus ve škole alkohol, kouření a ochrana před nimi zákonné normy vztahující se na děti a mládeţ a jejich aplikace ve školním prostředí jak zakotvit pravidla do ţivota školy nebo školského zařízení vstup policie, státních orgánů nebo dalších organizací do školy podmínky výslech ţáka (kde, kdy, kým, jak atd.) jak postupovat v krizových případech v souvislosti s právními normami praktické příklady + obvyklé školní mýty v dané problematice Pokračování na následující straně.

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Přehled akcí na měsíc prosinec 2008

Přehled akcí na měsíc prosinec 2008 4/ 2008-1 - prosinec 2008 Přehled akcí na měsíc prosinec 2008 25. 8. - 20. 12. 2008 Galerie na schodech a Minigalerie 40. výročí vzniku SSŠ a Zařízení pro DVPP - dokumenty a fotografie 2. prosince 2008

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí

Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Seminář k průřezovému tématu Člověk a životní prostředí Místo: Ekologické centrum Pasíčka u Proseče Termín: 7.6. 9.6. 2012 Lektoři: PhDr.RNDr.Danuše Kvasničková, CSc., Mgr.Josef Vozanka (SZeŠ a VOŠ Chrudim)

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Pardubický inspektorát. Základní škola a mateřská škola Krouna. Krouna 303, 539 43 Krouna Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Krouna Krouna 303, 539 43 Krouna Identifikátor školy: 650 045 564 Termín konání inspekce: 10. 12. květen 2006

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 02 Cheb

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb. Hradební 2, 350 02 Cheb Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 02 Cheb Nabídka akreditovaných kurzů pořádaných ve školním roce 2012/2013 v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro instruktory

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

MŠ, ZŠ a školská zařízení

MŠ, ZŠ a školská zařízení Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 MŠ, ZŠ a školská zařízení Nabídka vzdělávacích programů DVPP na

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace

Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Základní škola Kynšperk nad Ohří, okres Sokolov, příspěvková organizace Jana A. Komenského 540 357 51 Kynšperk nad Ohří tel.: 352 683 135 e-mail: sekretariat@zs-kynsperk.cz www: kynsperk.cz/mestskeorganizace

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky s ohledem na zavádění nových ŠVP na SOŠ a SOU stavebním Kolín a uplatnitelnost jejich absolventů

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK

1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK Příloha č. 4 1.1.4.eTwinning CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ETWINNING ANGLICKÝ JAZYK OBSAHOVÉ, ČASOVÉ A ORGANIZAČNÍ VYMEZENÍ Vyučovací předmět anglický jazyk etwinning se vyučuje jako volitelný předmět

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence Kompetence k učení Na úrovni 4.ročníku ZŠ Nemyčeves žák: se seznamuje s vhodnými způsoby, metodami a strategiemi učení, plánování a organizace vlastního

Více

Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007

Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007 1/ 2007-1 - září Přehled akcí na měsíc srpen - září 2007 1. 9. 15. 10. 2007 Galerie na schodech Elektrárna dominanta města a, fotografie Mgr. A. Salajky a Minigalerie Vzpomínka na akademického malíře Vladimíra

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa

Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace ul. Školní, č.p. 2520, 470 05 Česká Lípa UČEBNÍ PLÁN Učební plán pro 1. stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Český jazyk

Více

Vzdělávací program Komunitní škola

Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola Vzdělávací program Komunitní škola je určen pedagogickým pracovníkům základních a středních škol. Jediným předpokladem pro přijetí je vůle a ochota pracovat na principech

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace

MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA BRNO, BRECHTOVA 6 příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN školní rok 2013/2014 Tématický celek pro školní rok 2013/2014 zpracování kompetencí v SUKy Název: POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Podténa 1.

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice na školní rok 2015/2016 I. Život školy motto: Technika kolem nás Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných

Pro rozvoj zájmů, dovedností a využití volného času zajišťuje škola dlouhodobě pestrou nabídku zájmových činností v rámci nepovinných 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP ZV 3.1. Cíle a zaměření školy 3.1.1. Východiska ŠVP ZV Objektivní faktory, které mají pozitivní vliv na kvalitu školy: 1. poloha školy v parkové části města Liberce - Lidových sadech,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice. Horní Stropnice 214, 374 01. Identifikátor školy: 650 029 577 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214, 374 01 Identifikátor školy: 650 029 577 Termín konání inspekce: 12. 13.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY

Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY. Učební obor (kód a název): 65-51-E/01 STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): STRAVOVACÍ A UBYTOVACÍ SLUŽBY Učební obor (kód a název): 65-51-E/01

Více

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16

STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 STRATEGIE ROZVOJE ŠKOLY VE ŠKOLNÍCH LETECH: 2014-15 2015-16 NAŠÍM CÍLEM JE ŠKOLA, KTERÁ. je naplněná spokojenými žáky a studenty formuje osobnost jako celek a respektuje jedinečnost poskytuje kvalitní

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

XVIII. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ Hodonín 8. 9. října 2014. Přehled akcí ČERVEN SRPEN 2014

XVIII. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ Hodonín 8. 9. října 2014. Přehled akcí ČERVEN SRPEN 2014 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, pracoviště donín Dobrovolského 4, 695 01 donín, tel. 518 353 295, 518 344 569, info@ssshodonin.cz, www.ssshodonin.cz

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová

Školní rok 2014/2015. Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence Mgr. Michaela Šůsová Vzdělání: PF UJEP Ústí nad Labem obor učitelství pro 3. stupeň, aprobace: český jazyk dějepis (rok ukončení 2004) Osvědčení o absolvování

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY

STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Základní škola, Česká Lípa, Školní 2520, příspěvková organizace STRUKTURA VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Oblast 1.Podmínky ke vzdělávání Podoblast 1.1 Lidské zdroje 1.2 Materiální zdroje 1.3 Finanční zdroje

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 11 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Český jazyk. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více