ÚZEMNÍ STUDIE MÝTKA - BRANDÝS NAD LABEM - STARÁ BOLESLAV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ STUDIE MÝTKA - BRANDÝS NAD LABEM - STARÁ BOLESLAV"

Transkript

1 ÚZEMNÍ STUDIE MÝTKA - BRANDÝS NAD LABEM - STARÁ BOLESLAV LEDEN 2011

2 Obsah A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 B/ VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 C/ ROZBOR ŠIRŠÍCH VZTAHŮ... 3 C.1/ REŠERŠE A ANYLÝZA ÚZEMÍ (ŠIRŠÍ VZTAHY, LIMITY A HODNOTY)... 3 C.2/ URBANISTICKÝ NÁVRH (NÁVAZNOSTI, ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ)...12 D/ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ÚP A ZADÁNÍ UZEMNÍ STUDIE...13 D.1/ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU...13 D.2/ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE...14 E/ NAVRŽENÁ STRUKTURA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ...14 F/ NÁVRH OBČANSKÉ VYBAVENOSTI, KAPACITY, POZEMKY...14 F.1/ OBČANSKÁ VYBAVENOST...14 F.2/ RODINNÉ DOMY A JEJICH POZEMKY...16 G/ NÁVRH DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY...17 G.1/ NÁVRH DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ...17 G.2/ BILANCE PARKOVACÍCH A ODSTAVNÝCH MÍST...18 G.3/ OBSLUHA VEŘEJNOU DOPRAVOU...18 G.4/ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ A ZASAKOVÁNÍ BILANCE DEŠŤ. VOD...19 H/ NÁVRH TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY...20 H.1/ VODOVOD...20 H.2/ KANALIZACE...21 H.3/ PLYNOVOD...21 H.4/ ELEKTRO NN...22 H.5/ TELEFON...23 H.6/ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ...23 I/ PROSTOROVÁ REGULACE ZÁSTAVBY...23 J/ VYHODNOCENÍ PODMÍNEK PRO VYTVÁŘENÍ PŘÍZNIVÉHO ŽP...24 K/ VYHODNOCENÍ POŽADAVKŮ NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT...25 L/ PŘÍLOHY

3 A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Pořizovatel: Zhotovitel zadání: Majoritní investor: Zhotovitel: Projektant: Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče UNISTAV Invest, s.r.o., Příkop 6, Brno ANLOC s.r.o., Vítězná 512, Český Brod ANLOC s.r.o., Vítězná 512, Český Brod B/ VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno na západě ulicí Třebízského (včetně), na severu koridorem trasy obchvatu Staré Boleslavi (přeložka silnice II/331), na jihovýchodě ulicí Josefa Truhláře (včetně), na jihu jsou hranicí pozemky hřbitova. Řešené území je vyznačeno ve výkresové dokumentaci tmavě červenou čárkovanou linkou (viz. legenda jednotlivých výkresů). C/ ROZBOR ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C.1/ REŠERŠE A ANALÝZA ÚZEMÍ (ŠIRŠÍ VZTAHY, LIMITY A HODNOTY) C.1.A/ Základní údaje zdroj: status: město typ města: obec s rozšířenou pravomocí katastrální plocha (ha): nadmořská výška (m. n. m.): 165 zeměpisné souřadnice: 14 39' 48'' N, 50 11' 14'' E C.1.B/ Obyvatelstvo celkový počet obyvatel: z toho Stará Boleslav cca obyvatel muži: ženy: let: (13,2 %) z toho 2,70 % pro předškolní věk 3 6 let > 435 dětí z toho 7,50 % pro žáky věk 6 14 let > dětí let: (66,1 %) let: ( 6,9 %) 65 a více let: (13,8 %) 3

4 C.1.C/ Historie Kořeny Staré Boleslavi sahají do raného středověku. Přemyslovské hradiště (Stará) Boleslav bylo založeno na přelomu 9. a 10. století a opatřeno kamennou hradbou. Bratrem Boleslavem I. zde byl zavražděn kníže svatý Václav, pravděpodobně roku 935. Roku 1046 byla na tomto u nás nejstarším poutním místě založena knížetem Břetislavem I. románská bazilika sv. Václava a Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána (nejstarší u nás), v níž byl od roku 1544 proboštem Václav Hájek z Libočan. Císař Karel IV., který Boleslav osobně několikrát navštívil, nechal postavit nové opevnění na místě románské hradby z 10. století. Roku 1421 zpustošili město husité, kapitula utekla do Žitavy. Za třicetileté války prošla městem opakovaně nepřátelská vojska a téměř ho zničila. V době barokní se Boleslav stala naším nejslavnějším poutním místem spojeným s mariánskou úctou a svatováclavskou tradicí. C.1.D/ Památky Stará Boleslav je spojená se svatováclavskou tradicí. Nachází se zde románská bazilika sv. Václava založená roku 1046 knížetem Břetislavem I. s kryptou sv. Kosmy a Damiána v místech, kde byl podle tradice zavražděn sv. Václav. Vedle stojí románský kostel sv. Klimenta s výjimečnými románskými freskami ze 3. čtvrtiny 12. století. Dalším významným poutním chrámem je kostel Nanebevzetí Panny Marie postavený na počátku 17. století podle návrhu G. Fillipiho, ve kterém je uchováváno Palladium země České, uctívaný obraz Madony. Nedaleko Mariánského kostela se nachází kaple bl. Podivena, postavená podle návrhu K. I. Dientzenhofera roku 1738 na místě, kde měl být Podiven umučen. Městská brána je pozůstatkem středověkého opevnění z počátku 10. resp. 2. poloviny 14. století. Nachází se zde řada barokních budov: Jezuitská kolej z 2. poloviny 17. století, budova proboštství z let či budova kapitulního děkanství z let Kostely sv. Václava a kostel Nanebevzetí Panny Marie jsou národními kulturními památkami. C.1.E/ Kultura Každoročně na svátek sv. Václava probíhá ve Staré Boleslavi Národní svatováclavská pouť. Ta vrcholí slavnostní bohoslužbou na Mariánském náměstí, kterou celebrují čeští a moravští biskupové. Po celý den je připraven bohatý duchovní i kulturní program. Mezi významné tradiční akce, které se ve městě pořádají, patří i festival Hopsa hejsa do Brandejsa s řadou hudebních a divadelních představení, ukázkami, exhibicemi, soutěžemi pro děti, pouťovými atrakcemi a dalším bohatým programem pro všechny bez rozdílu věku. Akci, která každoročně přiláká kolem návštěvníků, pořádá od roku 1998 Brandýské kulturní sdružení. V oblasti rockové hudby patří k brandýskému koloritu místní skupina Diogenes, která v regionu působí nepřetržitě již od roku Za tu dobu zde odehrála přes 300 koncertů a rockových zábav. C.1.F/ Bilance občanského vybavení I) Školství (stav ke konci roku 2007) 1) Mateřské školy A) Mateřská škola Stará Boleslav, Dr. Beneše 260 ová adresa MŠ: telefon: www stránky mateřské školy: Základní informace: činnost MŠ zahájena ; právní subjekt od součásti: školní jídelna výdejna Materiální zázemí: 4

5 - kapacita MŠ: 80 dětí - počet budov 1 - počet tříd 3 - zahrada - pískoviště, houpačky, průlezky, skluzavka - sauna Aktivity: - logopedická péče - cizí jazyky: anglický jazyk - hra na zobcovou flétnu - tanec, malování, keramika - plavecký výcvik, sauna - výchovně vzdělávací pobyty B) Mateřská škola Stará Boleslav, Dvořákova ová adresa MŠ: telefon: Základní informace: - činnost MŠ zahájena ; právní subjekt od součásti: školní jídelna Materiální zázemí: - kapacita MŠ: 80 dětí - kapacita ŠJ: 100 jídel - počet budov: 1 - počet tříd: 3 - zahrada - pískoviště, houpačky, průlezky, skluzavka Aktivity: - logopedická péče - cizí jazyky: anglický jazyk - tanec, malování, keramika - výchovně vzdělávací pobyty (hory) - plavecký výcvik - hudebně pohybový kroužek - harmoničky C) Mateřská škola Brandýs, Chobotská 1757 Základní informace: - činnost MŠ zahájena , právní subjekt od součásti: školní jídelna Materiální zázemí: - kapacita MŠ: 112 dětí - kapacita ŠJ: 221 jídel - počet budov: 3-pavilónová MŠ, 2 pavilony dětí - dvoupodlažní a hospodářská budova - jednopodlažní - počet tříd 4 - zahrada: pískoviště, houpačky, průlezky, skluzavky, domečky, divadlo - sauna 5

6 D) Mateřská škola Brandýs n. L., Pražská 297 Základní informace: - činnost MŠ zahájena právní subjekt od součásti: školní jídelna Materiální zázemí: - kapacita MŠ: 83 dětí - kapacita ŠJ: 160 jídel - počet budov: 3 - počet tříd: 4-2 zahrady se vzrostlými stromy - zastíněné - 3 pískoviště, houpačky, průlezky, skluzavky, domečky E) Mateřská škola Brandýs n. L., Riegrova 1621 Základní informace: - činnost MŠ zahájena 1978; právní subjekt od součásti: školní jídelna Materiální zázemí: - kapacita MŠ: 154 dětí - kapacita ŠJ: 201 jídel - počet budov: 4 (pavilónová MŠ) - počet tříd: 6 - tělocvična a sauna na škole Celková kapacita mateřských školek: 505 míst (z toho Stará Boleslav: 156 míst) 2) Základní školy A) ZŠ Stará Boleslav, Jungmannova 164, Stará Boleslav web: Základní informace: - škola funguje od roku 1863, právní subjekt od součásti: školní družina - základní škola s ročníkem Materiální zázemí: - kapacita ZŠ: 650 žáků - kapacita ŠD: 100 dětí - činnost školní družiny od 6,15-16,30 hodin - počet tříd ZŠ 24 - počet budov 4 - odborné pracovny na II. stupni: jazyky, M, D, P, Z, Ch, Hv, počítačová I., počítačová II. (pro jazykovou výuku), multimediální pracovna, knihovna - v provozu od září 2005 nově vybudovaná tělocvična B) Základní škola Na Výsluní, Brandýs nad Labem, Kostelecká web: 6

7 Základní informace: - škola funguje od roku 1987; právní subjekt od součásti: školní družina, školní jídelna - základní škola s ročníkem Materiální zázemí: - kapacita ZŠ 810 žáků - kapacita ŠD 150 dětí - činnost školní družiny od 6,15-16,30 hodin - kapacita ŠJ: počet tříd ZŠ 23 - rozšířená výuka předmětů: hudební výchovy, tělesné výchovy, cizích jazyků - počet budov 1 (4 propojené pavilony) - odborné pracovny pro výuku chemie, chemie, přírodopisu, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy (2x), informatiky (2x), cizích jazyků, knihovna (3x), dílny (2x), keramická dílna s keramickou pecí, cvičná kuchyň, relaxační tělocvična, tělocvična (2x), víceúčelové hřiště, fotbalové hřiště, atletický ovál, plážový volejbal, pracovna pro psychologa, kabinet (12x), prodejna školních potřeb, prodejna s občerstvením C) Základní škola, Brandýs nad Labem, Palachova web: Základní informace: Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy - škola funguje od roku 1905; právní subjekt od součásti: školní družina, školní jídelna - základní škola s ročníkem Materiální zázemí: - kapacita ZŠ 890 žáků - kapacita ŠD 150 dětí - činnost školní družiny od 6,30-16,30 hodin - kapacita ŠJ počet tříd ZŠ 29 - počet budov 2 - odborné pracovny pro výuku chemie, přírodopisu, fyziky, hudební výchovy, dramatické a občanské výchovy, informatiky (2x) + 1x pro ŠD, cizích jazyků, ateliér výtvarné výchovy, žákovská a učitelská knihovna, dílny technické, dílna se šicími stroji, cvičná kuchyňka, tělocvična, školní hřiště, Školní poradenské pracoviště: - pracovna pro školního psychologa a speciálního pedagoga D) Základní umělecká škola, Brandýs nad Labem, F. X. Procházky 25 Základní informace: - škola funguje od roku 1950; právní subjekt od roku ZUŠ každoročně pořádá průměrně 65 akcí Materiální zázemí: - kapacita ZUŠ: 750 žáků - umělecké obory 4: taneční, výtvarný, literárně-dramatický, hudební - počet budov: 2 7

8 E) Základní zvláštní škola, Brandýs nad Labem, Školní 291 vzdělávací program zvláštní škola (1. a 6. ročník ŠVP ) vzdělávací program pomocná škola Speciální pedagogické centrum Školní družina 3) Střední školy + VOŠ A) Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem, Královická kapacita gymnázia: max. 480 studentů; aktuálně 358 studentů z toho: 121 studentů ve čtyřletém gymnáziu (4 třídy) a 237 studentů v osmiletém cyklu (8 tříd) B) Střední zemědělská škola, Brandýs nad Labem, Zápská 302 kapacita: cca 250 studentů Domov mládeže C) Integrovaná střední škola a Odborné učiliště Františka Melichara, Brandýs nad Labem, Pražská 370 kapacita: 100 učňů D) Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o., Brandýs nad Labem, Královická 915 kapacita: studentů II) Kultura (stav ke konci roku 2006) 1) Veřejné knihovny Knihovna Eduarda Petišky Na Dolíku 50, Stará Boleslav roční objem výpůjček: roční počet návštěvníků: zaměstnanci: cca ks cca osob 2 3 osoby 2) Stálá kina Biják Klub s.r.o. Karla Tájka 100/2, Brandýs nad Labem 3) Přírodní amfiteátr Music Klub Ostrůvek Ostrůvek 1786, Brandýs nad Labem kapacita: cca 800 diváků 8

9 4) Muzea Oblastní muzeum Praha východ Masarykovo náměstí 97/3, Brandýs nad Labem 5) Galerie počet galerií na území města: 4 nejvýznamnější: Galerie Crux, s.r.o., Ivana Olbrachta 45, Brandýs nad Labem III) Sport (stav ke konci roku 2006) 1) Koupaliště a bazény Sport Centrum Kostelecká 1776, Brandýs nad Labem krytý 25 m bazén, 3 dráhy Proboštská jezera venkovní přírodní areál slepé rameno Labe 1,5 km od Staré Boleslavi; plně vybaveno hygienickým zázemím, parkovištěm, občerstvením, WC, převlékárnami, apod. Vybírá se vstupné a je oploceno. V provozu je také malý kemp. 2) Stadiony, hřiště Atletické středisko Emila Zátopka V Houštce, Stará Boleslav Atletické středisko Emila Zátopka nabízí ubytovací kapacitu (v těsné blízkosti stadionu) pro atletická soustředění, školení a kurzy. Maximální kapacita ubytovny je 30 lůžek. Ubytovna dále disponuje seminární místností (vybavenou televizí) s kapacitou cca 70 míst, kuchyňku, regeneraci ve formě sauny a vířivky. V Brandýse nad Labem je pak možno využít i služeb Sportcentra, ve kterém se mohou sportovci věnovat dalším aktivitám (plavání, posilovna, míčové hry, tenis apod.) se zajištěním komplexní regenerace a odborné zdravotní péče. Fotbalový stadion FK Brandýs nad Labem Kostelecká 1240, Brandýs n. Labem fotbalový klub funguje od roku 1901, nyní hraje krajský přebor kapacita stadionu: míst (z toho 200 k sezení) Stadion Lázeňská; Slavoj Stará Boleslav kopaná Lázeňská, Stará Boleslav mistrovská utkání zde hrají A mužstvo, starší a mladší žáci, přípravka, minikopaná A, B Stadion Kasárna; Slavoj Stará Boleslav kopaná Kasárna, Stará Boleslav tréninkové hřiště pro mládež 3) Areály Golf Club Stará Boleslav golf club s 9ti jamkovým hřištěm; Sportovně rekreační areál zaměřený převážně na golf vzniká postupně v prostoru pískovny, která se nachází jižně od obce Borek na pravém břehu řeky Labe a k 9

10 jihu zasahuje až k Proboštským jezerům u Staré Boleslavi. Squash Veselý Lhotecká 1217, Stará Boleslav 3 squashové a 1 tenisový kurt LTC Houštka Stará Boleslav Provoz dvanácti antukových kurtů. V zimě jsou dva kurty překryty nafukovací halou. Možnost občerstvení. Sport Centrum Kostelecká 1776, Brandýs nad Labem sportovní hala, fitness, tělocvična, střelecký tunel, krytý 25 m bazén, venkovní sportoviště (tenis, volejbal) IV) Zdravotnictví (stav ke konci roku 2006) Ambulantní zařízení 1 Nemocnice 1 Detašované pracoviště nemocnice 2 Samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé 8 Samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 4 Samostatné ordinace praktického lékaře stomatologa 10 Samostatné ordinace praktického lékaře gynekologa 1 Samostatné ordinace lékaře specialisty 15 Ostatní samostatná zařízení 9 Zařízení lékárenské péče (lékárny) 4 Detašované prac. střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci 2 C.1.G/ Obyvatelstvo v řešeném území V I. etapě je počítáno s 22 solitérními rodinnými domy (v metodice výpočtu se uvažuje se 4 obyvateli na jeden dům) a 10ti řadovými domy (každý po 4 obyvatelích). celkově I. etapa cca 128 obyvatel Pro II. - IV. etapu je navrženo 173 domů (v metodice výpočtu se uvažuje se 4 obyvateli na jeden dům). celkově II. IV. etapa cca 690 obyvatel celková bilance řešeného území cca 818 obyvatel Demografické složení počet obyvatel pro výpočet: 850 obyvatel pozn.: v dalších částech řešeného území se neuvažuje se zvýšením počtu stálých obyvatel 10

11 Předpokládané složení obyvatel v řešeném území dle stávající demografické struktury města: 0 2 let: 24 ( 2,9 %) 3 6 let: 22 ( 2,6 %) 6 14 let: 66 ( 7,7 %) let: 562 (66,1 %) let: 59 ( 6,9 %) 65 a více let: 117 (13,8 %) Předpokládané složení obyvatel v řešeném území dle reálného odhadu: demografická struktura počítá převážně s nárůstem mladších obyvatel, kteří si budou pořizovat nové bydlení na hypotéku (mladé rodiny s dítětem / dětmi, bezdětné páry, svobodní jednotlivci) Uvažovaná věková struktura obyvatel v řešeném území by tím pádem měla být spíše mírně degresivního typu, při kterém dětská složka zčásti dosahuje zastoupení složky postreprodukční a v dlouhodobém pohledu dochází k vyrovnanému početnímu stavu populace. 0 2 let: 51 ( 6,0 %) 3 6 let: 68 ( 8,0 %) 6 14 let: 136 (16,0 %) let: 510 (60,0 %) let: 51 ( 6,0 %) 65 a více let: 34 ( 4,0 %) C.1.H/ Potřeby občanské vybavenosti pro obyvatelstvo v řešeném území Školství Mateřská škola: V současnosti je stav kapacit MŠ pro celé město Brandýs nad Labem Stará Boleslav následující: celkový stav kapacit: cca 510 míst požadavek daný počtem dětí ve věku 3 6 let: 435 míst Stav kapacit MŠ pouze pro Starou Boleslav je následující: celkový stav kapacit: cca 160 míst požadavek daný počtem dětí ve věku 3 6 let: 170 míst Resumé: Výstavbou domů se zvýší potřeby kapacit pro mateřskou školku o cca dětí předškolního věku. V samotné Staré Boleslavi se počet kapacit téměř kryje s počtem míst, nicméně v celkovém součtu je stávající počet kapacit pro MŠ nedostatečný, podle dokumentu Analýza demografického vývoje ve vztahu ke kapacitám veřejné infrastruktury z roku 2009 vyplývá reálný deficit kapacity kolem 100 míst. V celkovém souhrnu jsou kapacity míst v MŠ nižší než aktuální potřeba. Proto je dle této studie navržen pozemek určený pro případnou výstavbu mateřské školky. Základní školy: V současnosti je stav kapacit ZŠ pro celé město Brandýs nad Labem Stará Boleslav následující: celkový stav kapacit: míst požadavek daný počtem dětí ve věku 6 14 let: míst Stav kapacit ZŠ pouze pro Starou Boleslav je následující: 11

12 celkový stav kapacit: 650 míst požadavek daný počtem dětí ve věku 6 14 let: 488 míst Resumé: Výstavbou domů v řešeném území přibude zhruba 130 dětí ve věku 6 14 let, které s dostatečným přehledem absorbují stávající základní školy (s tím, že předpoklad počtu žáku základní školy je záměrně naddimenzovaný). Proto není v rámci řešeného území navrhováno vybudování nové ZŠ. Zdravotnictví Praktický lékař: V současnosti je v Brandýse nad Labem Staré Boleslavi 8 praktických lékařů na cca obyvatel (tzn. poměr 1 praktický lékař na obyvatel). V rámci řešeného území je proto je proto počítáno s eventuálním vznikem 1 ordinace obvodního lékaře (např. v prostoru objektů občanské vybavenosti), která by měla plně dostačovat nárůstu obyvatel. Stomatolog: V současnosti je v Brandýse nad Labem Staré Boleslavi 10 zubních lékařů na cca obyvatel (tzn. poměr 1 praktický lékař na obyvatel). V rámci řešeného území je proto počítáno s eventuálním vznikem 1 ordinace stomatologa (např. v prostoru objektů občanské vybavenosti), která by měla plně dostačovat nárůstu obyvatel. Dále je v rámci návrhu vytvořen prostor pro vznik 2-3 ordinací dalších specialistů. Sport V rámci návrhu je počítáno s výstavbou sportoviště v severozápadní funkční zóně dle platného ÚP na ploše cca 1,2 ha. Obchodní plochy V rámci návrhu je počítáno s výstavbou polyfunkčních objektů ve funkčních zónách dle platného ÚP: V-K10 na ploše 0,2 ha a části plochy PŽ19. V severovýchodní částí řešené lokality je navržena výstavba obchodního centra. Další obchodní plochy budou realizovány v prostoru jižního cípu. C.2/ URBANISTICKÝ NÁVRH (NÁVAZNOSTI, ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ) Předmětem územní studie je návrh obytného souboru rodinných domů a občanské vybavenosti v lokalitě zvané Mýtka v severovýchodní okrajové části města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Celé území je rozděleno do etap: bydlení (I. V. etapa) a samostatnou etapu - obchodní centrum a sportoviště na severu území a prostor v jižním cípu území. I. etapa je ve fázi výstavby. II. V. etapa je plošně dominantní a má funkci čistě obytnou. V dalších etapách se plánuje jednak rozvoj v jižním cípu území, které je určeno pro občanskou vybavenost města a park a také v severovýchodní části území, kde je uvažována občanská vybavenost a obchodní centrum. Další funkční plochu tvoří severozápadní část území, kde se plánuje vybudování sportoviště. Navržená koncepce je plně v souladu s platným územním plánem. Celková urbanistická koncepce I. V. etapy vychází z principů zahradního města tvořeného převážně zástavbou rodinných solitérních domů a dvojdomů, v partii I. etapy se objeví i několik řadových rodinných domů. Velikosti a tvary pozemků rodinných domů navazují na stávající vilovou 12

13 zástavbu. Rozvolněná zástavba I. etapy tvoří přechodovou zónu, jakési ochranné pásmo hřbitovního areálu, pro mírně těsnější zástavbu dalších etap. (parcelaci I. etapy řešil jiný subjekt vydané ÚR). Základní uliční síť navazuje na historickou radiální osnovu města a celý komplex logicky vyplňuje výseč ohraničenou ulicemi Třebízského a Josefa Truhláře. Objemové členění staveb vychází ze stávající předměstské zástavby Staré Boleslavi měřítkově ji nijak nepřevyšuje a také typologicky domy nijak nevybočují z parametrů zástavby města v obdobné vzdálenosti od centra. Hmoty domů jsou v maximální možné míře koncentrovány podél komunikací s uliční čárou v konstantní vzdálenosti od ní. Při návrhu uliční sítě byla snaha o minimalizaci její celkové délky, maximálně logické napojení na stávající komunikace, I. etapu obytného souboru a vyřešení optimálního přístupu (příjezdu) k jednotlivým domům ve vztahu ke světovým stranám. Hustota a princip řešení uliční sítě vychází ze stávající struktury města radiální vedení severojižních komunikací, maximální délky úseků mezi křižovatkami atd. Celý obytný areál je řešený jako obytná zóna. Kostru uličního systému tvoří kříž hlavních ulic, z nichž severojižní navazuje na napojovací apendix I. etapy a je jakýmsi bulvárem celého urbanismu. Východozápadní hlavní komunikace je spojnicí stávající ulice Třebízského a severojižní okrajové ulice, stejně tak jako komunikace na severní hranici obytné zóny. Tento páteřní systém je dále doplněn soustavou severojižních a východozápadních ulic a slepých obslužných pojízdných chodníků. Veškeré komunikace mají jednostranně situovaný chodník a na protilehlé straně zasakovací zelený pás s nízkou zelení. Velkoryse je řešena hlavní severojižní komunikace, která má navržený zelený pás při obou stranách uličního prostoru. Hlavní komunikace mají pojízdný povrch z asfaltového betonu se zpomalovacími šikanami pro automobily. Oplocení jednotlivých parcel rodinných domů bude z nízkého systémového drátěného plotu. Značný důraz byl v návrhu kladen na dobré zpřístupnění lokality pro pěší. Systém pěších tras je navržen tak, aby umožňoval realizaci vycházkových okruhů a přístup k pásům parkově upravené zeleně po obvodě areálu. Cílem návrhu je nalézt u všech typů domů jednoduchou formu individuálního bydlení s maximální diverzitou velikostí bytových jednotek, s optimalizovanou vnitřní užitnou plochou a s důrazem na maximální využití pozemku jako zahrady s vazbou na dispoziční řešení domu. U celé zástavby jsou navrženy shodné architektonické a dispoziční znaky s přirozeným rozvinutím prvků definovaných v I. etapě s maximálním dosažením jednotného charakteru celku. STAV I. ETAPY K : V I. etapě bydlení byla ve 3. Q zahájena výstavba inženýrských sítí (vodovodu, splaškové kanalizace, STL plynovodu, veřejného osvětlení, komunikace a odvodnění vč. domovních přípojek). Dále bylo pro I. etapu vydáno v říjnu 2010 územní rozhodnutí na výstavbu přípojky O2 Telefónika a v prosinci 2010 stavební povolení na výstavbu kabelového vedení VN, NN a výstavby trafostanice. Plánované dokončení inženýrských sítí pro I. etapu bydlení je 2. Q Příprava výstavby domků pro I.etapu bydlení byla ukončena vydáním 32 územních rozhodnutí v září D/ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ÚP A ZADÁNÍ UZEMNÍ STUDIE D.1/ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU Návrh plně respektuje platný územní plán města Brandýs nad Labem Stará Boleslav - Vyhlášku o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Brandýs nad Labem Stará Boleslav (dále jen ÚP). Jsou splněny požadavky na funkční uspořádání jednotlivých ploch, prostorovou charakteristiku, prvky životního prostředí, prvky dopravního řešení a technického vybavení, limity 13

14 využití území a veřejný zájem. Soulad návrhu s ÚP je ilustrován ve výkresové dokumentaci na plánu č. 05. D.2/ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Navržená územní studie dodržuje Zadání územní studie z května 2009, které zpracoval Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče. Byly dodrženy hlavní cíle rozvoje území při respektování funkčních a prostorových regulativů daných ÚP, které územní studie dále prohlubuje. Návrh plně vychází a zároveň respektuje strukturu a měřítko obytných částí Staré Boleslavi a typický ráz zahradního města s vyšším standardem bydlení v rodinných domech. Jsou také respektovány a dále rozpracovány požadavky na řešení veřejné infrastruktury, požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území a požadavky na ochranu životního prostředí. E/ NAVRŽENÁ STRUKTURA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ Rozmístění a velikost veřejných prostranství odpovídá vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a zároveň dodržuje podmínky platného územního plánu. V situaci (výkres č. 03) jsou jasně rozlišené plochy veřejné zeleně a parků a privátních pozemků. Ve výkrese jsou také odlišeny rodinné domy a zařízení občanské vybavenosti. V řešeném území je navržen veřejný park v prostoru jižního cípu u mateřské školky. Další plochou určenou k rekreaci je lokalita v severozápadní části území, která bude umístěna v nízké zeleni, kde je navrženo sportoviště (tenisové a volejbalové kurty, fotbalové hřiště, pétanque a ovál pro inline bruslení). Bilance: celková plocha privátních pozemků pro RD m 2 celková plocha prostoru sportoviště m 2 celková plocha veřejné zeleně (parková, vysoká, nízká zeleň) m 2 celková plocha dopravní infrastruktury (komunikace, chodníky, zas. pásy atp.) m 2 celková plocha technické infrastruktury (trafostanice) 150 m 2 celková zast. plocha občanské vybavenosti (obchodní centrum atp.) m 2 F/ NÁVRH OBČANSKÉ VYBAVENOSTI, KAPACITY, POZEMKY F.1/ OBČANSKÁ VYBAVENOST Občanská vybavenost je navržena jak v jižním cípu řešeného území (objekty E-F), tak v severní části území, kde je západní prostor rezervován pro sportovně rekreační aktivity a východní prostor pro výstavbu obchodního a administrativního centra s rozmanitým sortimentem služeb (objekty A-D). F.1.A/ Bilance a kapacity obchodního centra (severní zóna) V severní části řešeného území se plánuje, v souladu s Územním plánem, na části plochy PŽ19 obchodně administrativní areál. Dle platného Územního plánu je na funkční ploše PŽ19 o výměře m 2 možné pro zástavbu využít plochu m 2 (KZP = 50 %) a jsou povolena dvě nadzemní podlaží. Výměra areálu je cca m 2, podle územního plánu je tedy maximální možná zastavěná plocha m 2. Navrhovaná koncepce počítá se zastavěnou plochou do m 2, která umožní využít dostatečnou část plochy pro venkovní parking a zásobování. 14

15 Objekt obchodně administrativního areálu je rozdělen na dvě části (jednopodlažní nákupní / obchodní halu (A) a dvoupodlažní obchodně administrativní část (B), jejíž součástí jsou kromě obchodních ploch ještě plochy administrativní (C) a restaurace (D). (A) NÁKUPNÍ / OBCHODNÍ HALA jednopodlažní objekt zastavěná plocha (ZP): m 2 užitná plocha (prodejní) - (75% ZP): m 2 odbytová plocha - (55% ZP): m 2 (B) ADMINISTRATIVNĚ OBCHODNÍ OBJEKT (OBCHODY) dvoupodlažní objekt (v parteru obchodní plochy, patro administrativa + restaurace) zastavěná plocha: 2 250m 2 užitná plocha (prodejní) celková (parter): m 2 z toho: obchodní část v parteru (85% ZP): m 2 (C) (D) ADMINISTRATIVNĚ OBCHODNÍ OBJEKT (ADMINISTRATIVA + RESTAURACE) součást dvoupodlažního objektu (v parteru obchodní plochy, patro administrativa + restaurace) zastavěná plocha: m 2 užitná plocha (prodejní) celková (patro): m 2 z toho: administrativa (60% ZP): m 2 plocha pro hosty (restaurace 2. skupiny): 180 m 2 V součtu vychází zastavěná plocha obchodního centra m 2 a celková užitná plocha na m 2. Celková potřeba parkovacích stání pro areál obchodního centra (objekty A+B(CD)) vychází na 394. F.1.B/ Bilance a kapacity občanské vybavenosti a mateřské školky (jižní zóna) V jižním cípu je navržená dvojice objektů s přilehlým veřejným parkem. V budově E je vytvořen prostor pro případné vybudování mateřské školky (kapacitu je možné v dalších fázích navýšit). Budova F by měla sloužit jako obchodně administrativní objekt. (E) ADMINISTRATIVNĚ OBCHODNÍ OBJEKT dvoupodlažní objekt (v parteru obchodní plochy, patro administrativa, ordinace lékařů apod.) zastavěná plocha: 593 m 2 užitná plocha (prodejní) celková: 480 m 2 z toho: obchodní část (85% ZP): 255 m 2 administrativa (70% ZP): 225 m 2 15

16 (F) MATEŘSKÁ ŠKOLKA dvoupodlažní objekt pro cca dětí zastavěná plocha: 277 m 2 užitná plocha (prodejní) celková: 460 m 2 V návrhu je pro objekty E+F navrženo 36 míst (z toho 2 místa pro invalidy), přičemž celková potřeba vychází na 36 stání. F.2/ RODINNÉ DOMY A JEJICH POZEMKY Dominantní plochou touto studií řešeného území jsou rodinné domy a jejich přilehlé pozemky. Obytné území je rozděleno na pět etap (v současné době je zahájena výstavba komunikací a inženýrských sítí I. etapy). V lokalitě je navrženo celkem 205 rodinných domů, z toho 97 solitérních domů, 98 dvojdomů (každý dvojdům je počítám zvlášť) a 10 řadových domů. Celková urbanistická koncepce vychází z principů zahradního města tvořeného převážně zástavbou rodinných solitérních domů a dvojdomů, v partii I. etapy se objeví i několik řadových rodinných domů. Velikosti a tvary pozemků rodinných domů navazují na stávající vilovou zástavbu. Rozvolněná zástavba I. etapy tvoří přechodovou zónu, jakési ochranné pásmo hřbitovního areálu, pro mírně těsnější zástavbu dalších etap. Objemové členění staveb vychází ze stávající předměstské zástavby Staré Boleslavi měřítkově ji nijak nepřevyšuje a také typologicky domy nijak nevybočují z parametrů zástavby města v obdobné vzdálenosti od centra. F.2.A/ Bilance a kapacity rodinných domů CELKOVÝ POČET POZEMKŮ: 205 POČET POZEMKŮ PRO SOLITÉRNÍ RD: 97 POČET POZEMKŮ PRO DVOJDOMY : 98 POČET POZEMKŮ PRO ŘADOVÉ DOMY: 10 CELKOVÁ PLOCHA POZEMKŮ: m 2 PLOCHA POZEMKŮ PRO SOLITÉRNÍ RD: m 2 PLOCHA POZEMKŮ PRO DVOJDOMY: m 2 PLOVHA POZEMKŮ PRO ŘADOVÉ DOMY: m 2 PRŮMĚRNÁ PLOCHA POZEMKŮ: 645,3 m 2 PRŮMĚRNÁ PLOCHA POZEMKŮ PRO SOLITÉRNÍ RD: 771,7 m 2 PRŮMĚRNÁ PLOCHA POZEMKŮ PRO DVOJDOMY: 549,0 m 2 PRŮMĚRNÁ PLOCHA POZEMKŮ PRO ŘADOVÉ DOMY: 364,0 m 2 16

17 G/ NÁVRH DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY G.1/ NÁVRH DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ Základní komunikační kostru území tvoří ulice Josefa Truhláře a Třebízského, které se na jihu napojují na ulici Okružní a na severu je možné napojení ulice Třebízského na plánovaný obchvat Staré Boleslavi (přeložka silnice II/331). Navrhovaná dopravní koncepce plně respektuje trasu obchvatu, nicméně ji od obytné zóny odděluje zelenou bariérou, sportovištěm a obchodním centrem (které ustupuje v maximální možné míře do severní polohy a je rozdrobeno do dvou objektů). Obytná zóna však nebude, podle zpracované hlukové studie, v rámci přípravy stavby městského obchvatu, rušena ani v případě, že zde nevzniknou žádná dodatečná opatření. Na obchvat je areál napojen v místě prodloužení ulice Třebízského a v pokračování ulice Josefa Truhláře. Ve druhém bodě není napojení záměrně vedené přímo, ale přes areál obchodního centra, aby se zamezilo vjezdu nákladních automobilů do obytného areálu (trasa pro zásobování je navržená co nejkratší) a zároveň aby mohly osobní automobily najíždět na nákupy mimo obytnou zónu. Dopravní řešení je zároveň vyřešeno tak, aby bylo variabilní a umožnilo plné využití i v případě nerealizace obchvatového koridoru. Při návrhu uliční sítě byla snaha o minimalizaci její celkové délky, maximálně logické napojení na stávající komunikace, I. etapu obytného souboru a vyřešení optimálního přístupu (příjezdu) k jednotlivým domům ve vztahu ke světovým stranám. Hustota a princip řešení uliční sítě vychází ze stávající struktury města radiální vedení severojižních komunikací, maximální délky úseků mezi křižovatkami a podobně. Kostru uličního systému tvoří kříž hlavních ulic, z nichž severojižní navazuje na napojovací apendix I. etapy a je jakýmsi bulvárem celého urbanismu. Východozápadní hlavní komunikace je spojnicí stávající ulice Třebízského a severojižní okrajové ulice, stejně tak jako komunikace na severní hranici obytné zóny. Tento páteřní systém je dále doplněn soustavou severojižních a východozápadních ulic a slepých obslužných pojízdných chodníků. Obytné území je celé navržené ve zklidněném dopravním režimu obytné zóně (dále OZ), kterou doplňují hustě umístěné zpomalovací šikany. Ty jsou umístěny jak u vjezdů do areálu, tak i ve vnitřních partiích. Vjezdy do OZ budou zvýrazněny barevně, dále budou opatřeny zpomalovacím retardérem a posléze zúženy zpomalovacími šikanami, jejichž prostor bude rovněž barevně zvýrazněn. Do prostoru zúžení vozovky (zpomalovacích šikan) jsou umístěna vyznačená parkovací stání pro rezidenty a jejich návštěvy (včetně potřebného počtu míst pro invalidy). Počty stání jsou ověřeny v kapitole G.2. Veškeré komunikace mají jednostranně situovaný chodník a na protilehlé straně zasakovací zelený pás; ulice Hlavní I. a Hlavní II. jsou řešeny velkoryseji a zelené pásy jsou zde zdvojené, čímž vzniká prostor pro umístění stromořadí do užšího pásu. V místech OZ (zde jsou všechny části komunikace řešeny v jedné úrovni) i mimo ni jsou vyznačené vjezdy na pozemky, případně chodníky, parkovací stání. Oplocení jednotlivých parcel rodinných domů je navrženo z nízkého systémového drátěného plotu. Řešené území zahrnuje rovněž potřebné úpravy, rozšíření a napojení ulic Josefa Truhláře a Třebízského. Další detailní informace obsahují následující kapitoly a výkresová dokumentace (výkres č. 04). 17

18 G.2/ BILANCE PARKOVACÍCH A ODSTAVNÝCH MÍST G.2.A/ Rodinné (obytné) domy Vstupní údaje: Celkový počet nově navržených rodinných domů: 205 z celkového počtu solitérních domů 97 z celkového počtu dvojdomů (jednotlivých domů) 98 z celkového počtu řadových domů (jednotlivých domů) 10 Na základě ČSN bylo vypočteno 615 potřebných dlouhodobých odstavných stání. Nově navržené rodinné domy mají ve všech případech celkovou plochu (1. patro, 2. patro) nad 100m 2. Pro tyto obytné objekty dle (tabulky 34) je stanoven počet účelových jednotek na 1 stání 0,5. Počet potřebných odstavných stání (viz. příloha - tabulka G.TAB.01) je ovlivněn vysokým součinitelem stupně automobilizace, který je stanoven dle zástupců odboru dopravy na 1,5. Celkový počet dlouhodobých odstavných stání dle návrhu územní studie je 660. Dle ČSN je potřeba 615 dlouhodobých odstavných stání normový požadavek je tedy s rezervou naplněn. Pozn.: Parkování je řešeno v garážích, které jsou součástí rodinných domů a ke každému domu je ještě jedno nebo dvě parkovací místa na vlastním pozemku (v některých případech až 4 stání). Parkovací místa v ulicích jsou tedy navržena výhradně pro návštěvníky lokality. G.2.B/ Občanská vybavenost Vstupní údaje: Kapacity jednotlivých budov občanské vybavenosti (budovy A - F) jsou uvedeny v bodech F.1.A a F.1.B. Počty potřebných odstavných stání pro tyto objekty jsou uvedené v příloze tabulky G.TAB.02 G.TAB.08. Celkový počet odstavných stání pro objekty OV je dle návrhu 436 (z toho 23 pro invalidy). Dle ČSN je potřeba 430 odstavných stání normový požadavek je tedy s rezervou naplněn. G.3/ OBSLUHA VEŘEJNOU DOPRAVOU Návrh dopravní obsluhy vychází jednak z rozpracované studie dopravní obsluhy města pro střednědobý a dlouhodobý horizont (zpracoval ROPID) a dále pak z jednání dopravní komise. V územní studii je primárně navržená alternativa autobusové smyčky v ul. Třebízského, v místě, která využívá současnou plochu u diagonálně napojené komunikace, a která splňuje požadavky na řešení veřejné dopravy. Autobusová linka může být tedy v případě potřeby bude vedena od Okružní ulice do ul. Třebízského, kde bude ve smyčce ukončena. Rozměr obratiště umožňuje použití kloubových vozů. Dále je připravená alternativa v podobě vedení autobusové linky po ulici Josefa Truhláře s dvojicí obousměrných zastávek a obratištěm v prostoru obchodního centra (smyčka je umístěna pod zásobovacím dvorem viz. výkres č. 04), která umožní další varianty rozšíření kapacit v případě výstavby obchvatu Staré Boleslavi (přeložka silnice II/331). 18

19 G.4/ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ A ZASAKOVÁNÍ BILANCE DEŠŤ. VOD Na základě výpočtu jsou uvedené dvě varianty, jak lze řešit vsakování dešťového odtoku do zelených pásů podél komunikací. V dalších fázích projekčních prací bude řešení detailněji rozpracováno na základě provedeného hydrogeologického a geologického průzkumu a posouzení navrhovaného řešení oprávněnou osobou z oboru hydrogeologie. G.4.A/ Vsakování v průlezích Vsakovací průlehy mají být dimenzovány tak, aby v nich docházelo pouze ke krátkodobému vzdutí. Dlouhodobější vzdutí je nepřípustné, protože se tím značně zvyšuje nebezpečí zakolmatování a zhutnění povrchu. V tomto směru se jako maximum osvědčila výšky vzdutí 30 cm. Nivelety dna průlehů mají být navrhovány a udržovány vodorovné, aby bylo dosaženo co nejrovnoměrnějšího rozdělení vody pro vsakování. Hydraulické zatížení vsakovacích průlehů má probíhat pokud možno povrchově otevřenými přítokovými žlaby. Obecně jsou odtoky vedeny přímo ze zpevněných ploch do průlehů. Je přitom nutno zajistit co možná nejrovnoměrnější přetékání (přepad) přes celou okrajovou hranu plochy. Zásobení průlehu potrubím nebo žlábkem dlažby, např. když nejsou průlehy umístěny dosti blízko, si může vyžádat zvláštní opatření k místnímu rozdělení (rozložení) přítoku. Vsakování průlehy obecně připadne do úvahy, pokud výměra vsakovací plochy a její propustnost není nedostačující pro plošné vsakování. G.4.B/ Vsakování v kombinovaném objektu Vícesložkový prvek sestává ze zatravněného průlehu a pod ním situované vsakovací rýhy. Jde o dva oddělené akumulační prostory, každý se svým vlastním procesem plnění a prázdnění, jinak ovlivněným odtokovým procesem a odlišnou vsakovací intenzitou v průlehu i v rýze. V porovnání s ostatními vsakovacími zařízeními z toho vyplývají pro vícesložkové prvky dlouhé doby prázdnění. Vsakovací průlehy mají být napojeny na odvodňované plochy pokud možno povrchovými žlaby. K přímému napojení odtokových ploch na průlehy by nemělo dojít. Aby doba vzdutí v průlehu zůstávala nízká, - jinak by vedlo k poškození vegetace průlehu, nemá být výška vzdutí vyšší než 30 cm. Ze stejného důvodu by alespoň 10 cm vrstva svrchní půdy měla mít propustnost k f >= m/s tak, aby voda co nejrychleji prosakovala do níže položené rýhy. Doporučuje se provést bezpečnostní přepad průlehu, zavedený do rýhy. Je to nezbytné, pokud má průleh vyšší periodicitu přetečení, než vícesložkový prvek jako celek. Stavební provedení přepadu je variabilní, od prosté trouby vyplněné štěrkem, po prefabrikovaná provedení. Zpravidla je při tom možné považovat výpadek průsaku zeminou pro malá přepadová množství za neškodný. Rozhodně by měl být bezpečnostní přepad umístěn co nejdále od vtoku do průlehu tak, aby byl co nejvíce omezen vnos znečištění do rýhy. 19

20 H/ NÁVRH TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Návrh inženýrských sítí je orientační. Návrh technického řešení bude řešit příslušná projektová dokumentace a detailněji specifikován po projednání s jednotlivými správci inženýrských sítí a dotčenými veřejnoprávními orgány a organizacemi. H.1/ VODOVOD Výstavba páteřního systému vodovodních řadů a domovních přípojek byla zahájena v rámci I. etapy bydlení. V dalších fázích výstavby bude plynule rozšiřována. I. - V. etapa - bydlení Výpočet potřeby pitné vody bydlení: Návrh vychází z vyhlášky MZe č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, Příloha č.12 Směrná čísla roční potřeby vody. Pro bytový fond: - je-li v bytě výtok, WC a koupelna s centrální přípravou teplé vody q=56 m3/ os.*rok Koeficient denní nerovnoměrnosti k d = 1,35 Koeficient hodinové nerovnoměrnosti k h = 1,8 uvažovaný počet obyvatel = 850 obyvatel Qr = 850*56 = m3/rok Q 24 = 1,51 l/s Qmax d = 1.51 *1,35 = 2,039 l/s Qmax h = 2.039*1,8 = l/s administrativa a obchod: Návrh vychází z Metodických pokynů MLVH ČR: 177 zaměstnanců 60l/zam.den = l/den restaurace: 10 zaměstnanců 450l/zam.den = 4 500l/den Q 24 = 0,18 l/s Q 24 celkem = 1,51+0,18 = 1,69 l/s Q max d = 1,51 *1,35 = 2,04 l/s Q max h = 2,04*1,8 = 3,67 l/s Vodovodní potrubí je vedeno v souběhu nebo kříží nově projektované inženýrské sítě a stávající inženýrské sítě. Vodovodní řady jsou navrženy tak, aby splňovaly ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Vodovodní potrubí musí být ochráněno před výsadbou nových stromů tak, aby byly možné následné opravy potrubí a kořenový systém stromů nové potrubí nepoškodil. 20

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ

LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ ÚZEMNÍ STUDIE č.4 DUBIČNÉ LOKALITA Z/14 - DUBIČNÉ zhotovitel: Ing.arch.Karel Paluš Ing.arch. Václav Čada září 2011 schváleno pořizovatelem Obecní úřad Dubičné Dubičné 15, 373 71 Rudolfov Pavel Brůžek starosta

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

mixage_stavební fixáge

mixage_stavební fixáge mixage_stavební fixáge architektonická a grafická kancelář mixage s.r.o. pernštýnská 40, 530 02 pardubice staré město (+420) 777 312 441 (+420) 774 666 107 www.mixage.cz územní studie_rohovládova bělá

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru

Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Vyhláška města Roztoky č.18 o závazné části změny č.1 územního plánu sídelního útvaru Zastupitelstvo města Roztoky na základě UZM 18-2/2001 ze dne 31.1.2001 a na základě 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000

Více

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN - LOUČKA LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ STUDIE NOVÝ JIČÍN LOUČKA, LOKALITA ZA HUMNY ÚPRAVA č.2 LOKALITA 2 Objednatel: Město Nový

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A

MR&S. PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A PLOCHA ZMĚNY Z2-6, k.ú. STRÁŽKY U HABROVIC T E C H N I C K Á Z P R Á V A A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE B/ ZÁKLADNÍ ÚDAJE C/ PODMÍNKY PRO VYUŽITÍ PLOCH DLE PLATNÉ ÚPP D/ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ

Více

Územní studie Sezemice lokalita Z1

Územní studie Sezemice lokalita Z1 Územní studie Sezemice lokalita Z1 Obsah: Průvodní zpráva Výkres širších vztahů M 1:10 000 Zákres do katastrální mapy M 1:1000 Situace urbanistického a architektonického řešení M 1:1000 Situace inženýrských

Více

Územní studie. Mistrovice - V sadě II

Územní studie. Mistrovice - V sadě II Územní studie Mistrovice - V sadě II 2 0 1 4 Pořizovatel Starosta obce Městský úřad Žamberk Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Martin Mimra Dr. Ing. Petr Mařík Projektant Atelier AUREA spol.

Více

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy

ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ. Mníšek pod Brdy ÚZEMNÍ STUDIE OBYTNÉ LOKALITY POD SILNICÍ Mníšek pod Brdy 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE NÁZEV: Územní studie obytné lokality Pod silnicí, Mníšek pod Brdy MÍSTO : Mníšek pod Brdy, lokalita Pod silnicí, k.ú. Mníšek

Více

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice --------------------------------

Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Plán zástavby parcely lokalita DOMOV obec Lochovice -------------------------------- Stanovení vybraných technických podmínek pro umístnění a prostorové řešení staveb v areálu výstavby nových rodinných

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení...

OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení... OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVY 1. Vymezení řešeného území... 2 2. Koncepce řešení... 2 2.1 Urbanistická a architektonická koncepce... 2 2.1.1 Bydlení... 2 2.1.2 Veřejná prostranství... 2 2.2 Koncepce veřejné infrastruktury...

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 3/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 3 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva

Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Akce: Územní studie zástavby lokality Dolní Žižkov Kutná Hora, Žižkov Průvodní zpráva Vypracoval: Ing. arch. Pavel Železný, Ke Trojici 209, 284 01 Kutná Hora Investor: Jaroslav Haering, Na Podskalí 72/3,

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

b/ stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení Technická zpráva a/ identifikační údaje objektu označení stavby: Železný Brod Jiráskovo nábřeží - parkoviště objednatel stavby (investor): Železný Brod zhotovitel projektové dokumentace: odpovědný projektant:

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

LODĚNICE okr. Brno-venkov

LODĚNICE okr. Brno-venkov ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LODĚNICE okr. no-venkov I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavebního

Více

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou DLOUHÁ LHOTA ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TEXTOVÁ ČÁST Ing. František

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E T R N A V A L O K A L I T A BI 16 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE

Ú Z E M N Í S T U D I E T R N A V A L O K A L I T A BI 16 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE Ú Z E M N Í S T U D I E T R N A V A L O K A L I T A BI 16 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE LISTOPAD 2012 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Projektant Ing.

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko

ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 6.11.2014 13.1.2015 21.1.2015 Obsah 1 Cíle a účel řešení územní studie... 2 2 Vymezení řešeného území... 2 3 Základní urbanistická koncepce a její regulace... 2 ÚZEMNÍ STUDIE Lokalita Jeremenko 3.1 HODNOTY

Více

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav

KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLOBOUKY U BRNA okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Objednatel: Město Klobouky u Brna, nám. Míru 169/1, 691 72

Více

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN

NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN NEMANICE ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.1 - NÁVRH VYDÁNÍ ZMĚNY - NÁVRH ZÁZNAMU O ÚČINNOSTI - Z M Ě N A ÚP Č.1 - O D Ů V O D N Ě N Í Dokumentace ke společnému jednání - 05 / 2010 Nemanice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

OBSAH. A.Textová část. B.Výkresová část

OBSAH. A.Textová část. B.Výkresová část OBSAH A.Textová část A.1.1 Základní údaje A.1.2 Uspořádání studie A.1.3 Výchozí podklady pro vypracování A.1.4 Hlavní cíle řešení A.1.5 Zhodnocení vztahu dříve zpracované územně plánovací dokumentace a

Více

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA 1. Charakteristika území a stavebního pozemku 1.1 Poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce 1.2 Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 1.3 Údaje o souladu

Více

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE

Část první Úvodní ustanovení. Článek 1. ÚČEL VYHLÁŠKY. Článek 2. ROZSAH PLATNOSTI. Článek 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE Obecně závazná vyhláška č. 9/97 ze dne 15.12. 1997 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Lanškroun Městská rada podle 45, písm. l zákona o obcích č. 367/90 Sb. a dále podle 26 a násl. zákona

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA

o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Obecně závazná vyhláška č. 2/2005 o závazných částech územního plánu města NAPAJEDLA Změna č. 4 ÚPN města Napajedla schválená podle ustanovení 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. Druhlice - lokalita BV 2

ÚZEMNÍ STUDIE. Druhlice - lokalita BV 2 ÚZEMNÍ STUDIE Druhlice - lokalita BV 2 TEXTOVÁ ČÁST OBSAH 1 ÚVOD 1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.2 ZADÁNÍ (CÍL A ÚČEL ÚS) 1.3 PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ 2 CHARAKTERISTIKA ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 2.1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ,

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Územní studie ÚS 48-11/2014 lokalita Podolí Ostrava - Výškovice

Územní studie ÚS 48-11/2014 lokalita Podolí Ostrava - Výškovice Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie ÚS 48-11/2014 lokalita Podolí Ostrava - Výškovice Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta a stavebního

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav

MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU MORAVSKÁ NOVÁ VES okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Břeclav, odbor stavebního řádu a územního plánování Městys Moravská

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor majetku a rozvoje města, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA

Více

BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE

BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE Investor: BYTOVÝ DŮM BOLEVECKÁ UL. ARCHITEKTONICKO-URBANISTICKÁ STUDIE RECOIL, s.r.o. Rašínovo nábřeží 1696/66, 120 00 Praha 2, Nové Město Projektant: Atelier SMITKA s.r.o. Bucharova 2641/14, 158 00 Praha

Více

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM

MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM VELKÁ HRADEBNÍ 8 401 00 ÚSTÍ NAD LABEM Příloha č. 2 Odbor rozvoje města Vyřizuje: Mgr. Adamčík / tel.:475271624 ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Územní studie Nová Ves Z19-3, Z19-106

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ STUDIE LUTOPECNY p.č. 1451 ZASTAVITELNÁ PLOCHA č. 8-2F BAŘINY ZÁSADY ŘEŠENÍ ÚZEMÍ POŘIZOVATEL : Městský úřad Kroměříž, odbor rozvoje města AUTOR : Ing. arch. Ivan Havlíček, Díly IV/3691, Zlín DUBEN

Více

Územní studie č. 60-13/2014 pro lokalitu Na Šancích I Ostrava Nová Bělá

Územní studie č. 60-13/2014 pro lokalitu Na Šancích I Ostrava Nová Bělá Magistrát města Ostravy, Útvar hlavního architekta a stavebního řádu Územní studie č. 60-13/2014 pro lokalitu Na Šancích I Ostrava Nová Bělá Pořizovatel: Magistrát města Ostravy Útvar hlavního architekta

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A2. NÁVRH ŘEŠENÍ. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A2. NÁVRH ŘEŠENÍ. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:500 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11

DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11 DOPORUČENÉ REGULATIVY FUNKČNÍHO A PROSTOROVÉHO USPOŘÁDÁNÍ pro zpracování regulačních plánů lokalit Z1, Z2, Z8 a Z11 Doporučené regulativy funkčního a prostorového uspořádání se uplatní při zpracování regulačních

Více

Etapa I - východ 2 0 1 0

Etapa I - východ 2 0 1 0 Územní studie Klášterec nad Orlicí Matyášův kopec Etapa I - východ 2 0 1 0 1 Pořizovatel Odbor regionálního rozvoje a ÚP MěÚ v Žamberku Starosta obce Martin Mimra Zdeněk Bureš Projektant Atelier AUREA

Více

Změna č. 1 regulačního plánu Plavská

Změna č. 1 regulačního plánu Plavská Změna č. 1 regulačního plánu Plavská katastrální území České Budějovice 7 jehož závazná část byla vyhlášena Zastupitelstvem města České Budějovice obecně závaznou vyhláškou č. 6/2004 ze dne 16.9.2004 NÁVRH

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E

Ú Z E M N Í S T U D I E. Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Ú Z E M N Í S T U D I E Lokalita Z3 - ul. Polní k. ú. S O K O L N I C E Brno, 108/2015 Jarmila Haluzová, ATELIÉR PROJEKTIS, Pekařská 37, 602 00 Brno pracoviště Ponávka 2, 602 00 Brno, tel. 545213226 Textová

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TUKLATY PŘEDPOKLADY A ZÁVĚRY - STRUČNÝ PŘEHLED Dle údajů uvedených v návrhu ÚPD vypracoval Ing. Ivan Franc Charakteristika stávajícího stavu Plocha řešeného území celkem: 823,21 ha (dle

Více

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech

Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Textová část úprava duben 2010 Návrh regulačního plánu lokality Pod Čilinou v Rokycanech Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Rokycany Projektové

Více

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1

I.A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU HORNÍ SUCHÁ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ I.A. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 1 NÁZEV ZAKÁZKY: ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ SUCHÁ OBJEDNATEL: OBEC HORNÍ SUCHÁ POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA HAVÍŘOVA, ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE PROJEKTANT: ATELIÉR

Více

Textová část. Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice

Textová část. Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice Textová část Územní studie: Podskalí - 1 (plochy ST53, ST 54, ST 55 a ST 56) Místo: k.ú. Strakonice Vypracoval: ing. arch. Luděk Kamiš; Nová 60, České Budějovice 370 01 Datum: 01.2013 OBSAH ÚZEMNÍ STUDIE:

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY

NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY NÁVRH ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODĚRADY Územní plán Voděrady se Změnou č. 1 Územního plánu (dále jen ÚP) Voděrady mění takto: TEXTOVÁ ČÁST: 1. U definice plochy bydlení čistého uvedené v části f) stanovení

Více

B souhrnná technická zpráva

B souhrnná technická zpráva B souhrnná technická zpráva AKCE: Plynovodní a vodovodní přípojka pro objekt č.p. 224 v Rousínově, ul. Tyršova INVESTOR: Město Rousínov, Sušilovo náměstí 56, 683 01 Rousínov MÍSTO STAVBY: Rousínov, k.ú.

Více

O B E C P R A V L O V

O B E C P R A V L O V O B E C P R A V L O V OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2 / 2006 ze dne 27.12.2006, o závazných částech změny č.1 územního plánu obce Pravlov, kterou se mění vyhláška č.2/2000 Zastupitelstvo obce Pravlov na základě

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RYNHOLEC POŘIZOVATEL: Obecní úřad Rynholec PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 ZMĚNA č.2 ÚPO RYNHOLEC 1 Název územně plánovací dokumentace: Změna

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

ÚZEMNÍ STUDIE ČESKÉ PETROVICE LOKALITA 28 BV (U TELETNÍKU I)

ÚZEMNÍ STUDIE ČESKÉ PETROVICE LOKALITA 28 BV (U TELETNÍKU I) ÚZEMNÍ STUDIE ČESKÉ PETROVICE LOKALITA 28 BV (U TELETNÍKU I) 1 A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. ÚVOD 1.1. Základní údaje 1.2. Použité podklady 1.3. Zhodnocení předcházejících podkladů 1.3.1. Regulativy převzaté z

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

Obecně závazná vyhláška Města Ostrov. č. 10/2004, o závazné části Regulačního plánu části města Ostrov, Jáchymovská ulice - vlečka.

Obecně závazná vyhláška Města Ostrov. č. 10/2004, o závazné části Regulačního plánu části města Ostrov, Jáchymovská ulice - vlečka. Obecně závazná vyhláška Města Ostrov Zastupitelstvo města Ostrov se na svém zasedání dne 27.5.2004 usn. č. 93/04 usneslo vydat na základě 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNÍ STUDIE PRO PLOCHY RZ RODINNÁ REKREACE V K. Ú. HODONÍN (OKRES HODONÍN)

ÚZEMNÍ STUDIE PRO PLOCHY RZ RODINNÁ REKREACE V K. Ú. HODONÍN (OKRES HODONÍN) ÚZEMNÍ STUDIE PRO PLOCHY RZ RODINNÁ REKREACE V K. Ú. HODONÍN (OKRES HODONÍN) Pořizovatel: Městský úřad Hodonín, úřad územního plánování, odbor rozvoje města Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín Zhotovitel:

Více

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva

SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE. Průvodní zpráva Název stavby: SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM MLADÁ VOŽICE Místo stavby: Mladá Vožice, Jihočeský kraj Zastavěné pozemky: Katastrální území Mladá Vožice Parc.č. 859/4, 859/9, 859/21, 859/23, 1068/2,859/76 Okres

Více

Změna č.2 ÚPO Raspenava. Územní plán obce Raspenava

Změna č.2 ÚPO Raspenava. Územní plán obce Raspenava IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Akce: Územní plán obce Raspenava Fáze: Změna č.2 - návrh Pořizovatel Městský úřad Frýdlant odbor SÚ a ŽP náměstí T.G.Masaryka 37 464 01 Frýdlant Objednatel: Město Raspenava Fučíkova

Více

ÚZEMNÍ PLÁN. Po změně č. 2 I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí

ÚZEMNÍ PLÁN. Po změně č. 2 I.A TEXTOVÁ ČÁST. Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí ÚZEMNÍ PLÁN MILOVICE Po změně č. 2 I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí Obec Milovice AR projekt s.r.o., Hviezdoslavova 29, 627

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154

ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří. k.ú. Miřetice u Klášterce nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 ÚPRAVA ŠKOLNÍHO DVORA A SPORTOVIŠŤ 1.ZŠ Klášterec nad Ohří p.č. 1730/36, 1730/153, 1730/154 PRŮVODNÍ A TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁVRH STAVBY 1.ZŠ Krátká 676 Klášterec nad Ohří 431 51 A0 TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST

A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST 1. Vymezení zastavěného území V platném Územním plánu obce Kamenná jsou vymezeny hranice zastavěného území (hranice současně zastavěného území obce - k r. 2005). Touto změnou

Více

R Ů M Y L O K A L I T A BI 489

R Ů M Y L O K A L I T A BI 489 Ú Z E M N Í S T U D I E R Ů M Y L O K A L I T A BI 489 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ STUDIE Duben 2014 Pořizovatel: Magistrát města Zlína Náměstí Míru 12 761 40 Zlín Zhotovitel: Ing. arch. M. Dubina Pod Vrškem 6602

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO:

ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO: ZÁVAZNÁ ČÁST PLATNÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE SE ZMĚNOU Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE DOLNÍ DOMASLAVICE MĚNÍ A DOPLŇUJE TAKTO: A) Hranice zastavěného území vymezená platným Územním plánem obce

Více

JILEMNICE: NOUZOV URBANISTICKÁ STUDIE SRPEN 2015

JILEMNICE: NOUZOV URBANISTICKÁ STUDIE SRPEN 2015 JILEMNICE: NOUZOV URBANISTICKÁ STUDIE SRPEN 2015 JILEMNICE: NOUZOV URBANISTICKÁ STUDIE SRPEN 2015 Objednatel Zpracovatel Město Jilemnice Masarykovo náměstí 82 514 01 Jilemnice +420 481 565 111 posta@mesto.jilemnice.cz

Více

ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

ARCHITEKTONICKÁ A PROJEKČNÍ KANCELÁŘ Stránka 1 z 12 Textová část Stránka 2 z 12 Název akce : Územní studie Lokalita D1, D2 Nad hřištěm, Perná Zastavovací studie lokality C Perná Investor : Zpracovatel : Stupeň : Obec Perná, 691 86 Perná 294

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

POLYFUNKÈNÍ ZÁSTAVBA LIBÈICE NAD VLTAVOU - LETKY NÁVRH ZÁSTAVBY ÚZEMÍ 2015/03/31

POLYFUNKÈNÍ ZÁSTAVBA LIBÈICE NAD VLTAVOU - LETKY NÁVRH ZÁSTAVBY ÚZEMÍ 2015/03/31 2015/03/31 PROJEKT (I.) Projekt řeší revitalizaci bývalého areálu/továrny na výrobu lékařských potřeb, později hasicích zařízení v Libčicích nad Vltavou Letkách. Jedná se o projekt rekonstrukce a polyfunkční

Více

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Kroměříž. Odbor rozvoje města. Zlín, tř. T.

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Kroměříž. Odbor rozvoje města. Zlín, tř. T. 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Odbor rozvoje města ZPRACOVATEL: S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508 Ředitel a.s.: Vedoucí ateliéru C: Hlavní inženýr projektu: Ing.arch. František Balajka Ing.arch.

Více

Studie limitů - MÍRY VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Opava - administrativní centrum INVESTOR. GYPSTREND s.r.o. 747 27 Kobeřice č.p. 790

Studie limitů - MÍRY VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Opava - administrativní centrum INVESTOR. GYPSTREND s.r.o. 747 27 Kobeřice č.p. 790 INVESTOR GYPSTREND s.r.o 747 27 Kobeřice č.p. 790 Telefon + 420 553 657 361 Fax + 420 553 657 126 E-mail: info@gypstrend.cz GENERÁLNÍ PROJEKTANT STUDIO 58 Horní náměstí 58 746 01 Opava Telefon + 420 553

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HOLEŠOV. Změna č. 17. : Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HOLEŠOV. Změna č. 17. : Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA HOLEŠOV Změna č. 17 A.1. NÁVRH ZMĚNY - TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL OBJEDNATEL PROJEKTANT : Holešov : Kroměříž : Zlínský : Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. základní údaje: obsah: A. TEXTOVÁ ČÁST B. FOTODOKUMENTACE C. GRAFICKÁ ČÁST. 1.Průvodní zpráva 2.Souhrnná technická zpráva

ÚZEMNÍ STUDIE. základní údaje: obsah: A. TEXTOVÁ ČÁST B. FOTODOKUMENTACE C. GRAFICKÁ ČÁST. 1.Průvodní zpráva 2.Souhrnná technická zpráva ÚZEMNÍ STUDIE základní údaje: AKCE: Územní studie MÍSTO: Šakvice, (lokalita Za Výhonem ) OKRES: Břeclav POŘIZOVATEL: Obec Šakvice PROJEKTANT: Ing. arch. Simona Kodýtková, U Hájku 668, Vranovice 691 25

Více

TEXTOVÁ ČÁST. Palackého 126, 503 03 Smiřice

TEXTOVÁ ČÁST. Palackého 126, 503 03 Smiřice A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE A.00 Identifikační údaje Název: Územní studie lokality Z13, k.ú. Hubíles Obec: Smržov Dotčené pozemky plochy Z13: k.ú. Hubíles: TEXTOVÁ ČÁST p.č. Výměra [m2] Druh pozemku Vlastnické právo

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BATŇOVICE Z M Ě N A Č. 1 ZÁVAZNÁ ČÁST VE FORMĚ REGULATIVŮ O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C B A T Ň O V I C E - B A T Ň O V I C E 4 5 4 2 3 2 B A T Ň O V I C E PŘÍLOHA ČÍSLO Z

Více

URBANISMUS 20. Posouzení různých druhů výstavby v lokalitě ulic Malešická - Ambrožova. Michal Kalfeřt A - 7-2

URBANISMUS 20. Posouzení různých druhů výstavby v lokalitě ulic Malešická - Ambrožova. Michal Kalfeřt A - 7-2 URBANISMUS 20 Posouzení různých druhů výstavby v lokalitě ulic Malešická - Ambrožova Michal Kalfeřt A - 7-2 1. ÚVOD Analyzované území patří do městské části Praha 3, katastrální území Žižkov. Územním plánem

Více

v k.ú. Lipno nad Vltavou n á v r h A.Textová část

v k.ú. Lipno nad Vltavou n á v r h A.Textová část Změna č. 1 ÚS Lipno - SLUPEČNÁ v k.ú. Lipno nad Vltavou n á v r h A.Textová část pořizovatel: Obec Lipno nad Vltavou, Lipno nad Vltavou 83, 382 78 Lipno nad Vltavou Zastoupený: panem Ing. Zdeňkem Zídkem,

Více

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE nuance - architektonická dílna STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE Studie využití lokality v okolí obecního úřadu a základní školy v Dolních Domaslavicích. Hlavní seznam příloh: A B C D E identifikační

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ

ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ústav urbanismu č. 519 Vedoucí ústavu: ing. arch. Jan Jehlík ATELIER KOHOUT - JIRAN - TICHÝ Ing. arch. Michal Kohout, ing. arch. Zdeněk Jiran, ing. arch. David Tichý Ph.D. Zimní semestr 2007 / 2008 VYPSANÉ

Více

Územní studie. Mistrovice - V sadě. ÚS Mistrovice V sadě 1

Územní studie. Mistrovice - V sadě. ÚS Mistrovice V sadě 1 Územní studie Mistrovice - V sadě 2 0 10 1 Pořizovatel Úřad územního plánování Žamberk Starosta obce Martin Mimra Karel Halbrštát Projektant Atelier AUREA spol. s r. o. Ing. arch. Zdeněk Auer Spolupráce

Více

ÚZEMNÍ STUDIE - STOD "PIVOVAR"... věřte, že se vám vrátí

ÚZEMNÍ STUDIE - STOD PIVOVAR... věřte, že se vám vrátí LOKALITA 3 PIVOVAR OBSAH A. ANALYTICKÁ A IDEOVÁ ČÁST - textová a výkresová část A.1 TEXTOVÁ ČÁST A.2 ŠIRŠÍ VZTAHY, HISTORIE A ÚP A.3 MAJETKOVÉ VZTAHY - STAV A.4 MAJETKOVÉ VZTAHY - NÁVRH A.5 LIMITY VYUŽITÍ

Více

1:7500 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ NOVÉ PODLESÍ - LOKALITA BV1 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 921/1 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ III. ETAPA ÚZEMNÍ STUDIE

1:7500 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ NOVÉ PODLESÍ - LOKALITA BV1 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 921/1 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ III. ETAPA ÚZEMNÍ STUDIE 16 979 980 981 4 10 19/6 MÍSTO10/2 PŘIPOJENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE GRAVITAČNÍ 977 0 9/1 1 978 MÍSTO VYÚSTĚNÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE 2 ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 3 III. ETAPA MÍSTO PŘIPOJENÍ VODOVODU TS - NÁVRH MÍSTO PŘIPOJENÍ

Více

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Obec Jenišovice Obecně závazná vyhláška č. 1/05 ze dne 1.12.2005 o Změně č. 2 závazné části Územního plánu sídelního útvaru Jenišovice Zastupitelstvo obce Jenišovice se na

Více

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA

ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha 6 ENERGETICKÝ AUDIT OBJEKTU UBYTOVNY ČNB, NÁPRSTKOVA UL., PRAHA 2003 KONCEPČNÍ, TECHNICKÁ A PORADENSKÁ ČINNOST Buzulucká 4, 160 00 Praha

Více

Ú Z E M N Í S T U D I E. k. ú. S O K O L N I C E

Ú Z E M N Í S T U D I E. k. ú. S O K O L N I C E Ú Z E M N Í S T U D I E Lokalita Z2 Ul. Nová k. ú. S O K O L N I C E Brno, 10/2015 Jarmila Haluzová, ATELIÉR PROJEKTIS, Pekařská 37, 602 00 Brno pracoviště Ponávka 2, 602 00 Brno, tel. 545213226 Okres

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Rakvice RD v lokalitě Dílce

Rakvice RD v lokalitě Dílce DOPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Rakvice RD v lokalitě Dílce Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, odbor rozvoje a správy, Nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Rakvice, Náměstí 22, 691 03 Rakvice

Více

územní studie v obci Újezdec zadavatel Obec Újezdec zpracovatel homostudio s.r.o. / Jemníky 94 / 274 01 / IČ 28450001 / DIČ CZ28450001 kontakt

územní studie v obci Újezdec zadavatel Obec Újezdec zpracovatel homostudio s.r.o. / Jemníky 94 / 274 01 / IČ 28450001 / DIČ CZ28450001 kontakt územní v obci Újezdec obsah 1 / Průvodní zpráva 2 / Základní údaje 3 / Navržené využití dle ÚP 4 / Podmínky prostorového uspořádání zástavby 5 / Regulace veřejných prostor a dopravy 6 / Plošné využití

Více

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch.

POŘIZOVATEL: ZPRACOVATEL: OBSAH DOKUMENTACE. S-projekt plus, a.s. Městský úřad Uherský Brod. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch. Číslo zakázky: 03-8306-322 Akce: Návrh změny č.6 Územního plánu města Uherský Brod Textová část S-projekt plus,a.s. projektová a inženýrská činnost tř.tomáše Bati 508, 762 73 Zlín tel. 577594111, fax:

Více

MĚSTO PŘÍBRAM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3 /2005 ZE DNE 20. 4. 2005 O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA PŘÍBRAMI

MĚSTO PŘÍBRAM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3 /2005 ZE DNE 20. 4. 2005 O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA PŘÍBRAMI MĚSTO PŘÍBRAM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 3 /2005 ZE DNE 20. 4. 2005 O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA PŘÍBRAMI Zastupitelstvo města Příbrami se na svém zasedání dne 20. 4. 2005 usneslo

Více