ÚZEMNÍ STUDIE MÝTKA - BRANDÝS NAD LABEM - STARÁ BOLESLAV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ STUDIE MÝTKA - BRANDÝS NAD LABEM - STARÁ BOLESLAV"

Transkript

1 ÚZEMNÍ STUDIE MÝTKA - BRANDÝS NAD LABEM - STARÁ BOLESLAV LEDEN 2011

2 Obsah A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 B/ VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 C/ ROZBOR ŠIRŠÍCH VZTAHŮ... 3 C.1/ REŠERŠE A ANYLÝZA ÚZEMÍ (ŠIRŠÍ VZTAHY, LIMITY A HODNOTY)... 3 C.2/ URBANISTICKÝ NÁVRH (NÁVAZNOSTI, ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ)...12 D/ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ÚP A ZADÁNÍ UZEMNÍ STUDIE...13 D.1/ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU...13 D.2/ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE...14 E/ NAVRŽENÁ STRUKTURA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ...14 F/ NÁVRH OBČANSKÉ VYBAVENOSTI, KAPACITY, POZEMKY...14 F.1/ OBČANSKÁ VYBAVENOST...14 F.2/ RODINNÉ DOMY A JEJICH POZEMKY...16 G/ NÁVRH DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY...17 G.1/ NÁVRH DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ...17 G.2/ BILANCE PARKOVACÍCH A ODSTAVNÝCH MÍST...18 G.3/ OBSLUHA VEŘEJNOU DOPRAVOU...18 G.4/ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ A ZASAKOVÁNÍ BILANCE DEŠŤ. VOD...19 H/ NÁVRH TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY...20 H.1/ VODOVOD...20 H.2/ KANALIZACE...21 H.3/ PLYNOVOD...21 H.4/ ELEKTRO NN...22 H.5/ TELEFON...23 H.6/ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ...23 I/ PROSTOROVÁ REGULACE ZÁSTAVBY...23 J/ VYHODNOCENÍ PODMÍNEK PRO VYTVÁŘENÍ PŘÍZNIVÉHO ŽP...24 K/ VYHODNOCENÍ POŽADAVKŮ NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT...25 L/ PŘÍLOHY

3 A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Pořizovatel: Zhotovitel zadání: Majoritní investor: Zhotovitel: Projektant: Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče UNISTAV Invest, s.r.o., Příkop 6, Brno ANLOC s.r.o., Vítězná 512, Český Brod ANLOC s.r.o., Vítězná 512, Český Brod B/ VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno na západě ulicí Třebízského (včetně), na severu koridorem trasy obchvatu Staré Boleslavi (přeložka silnice II/331), na jihovýchodě ulicí Josefa Truhláře (včetně), na jihu jsou hranicí pozemky hřbitova. Řešené území je vyznačeno ve výkresové dokumentaci tmavě červenou čárkovanou linkou (viz. legenda jednotlivých výkresů). C/ ROZBOR ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C.1/ REŠERŠE A ANALÝZA ÚZEMÍ (ŠIRŠÍ VZTAHY, LIMITY A HODNOTY) C.1.A/ Základní údaje zdroj: status: město typ města: obec s rozšířenou pravomocí katastrální plocha (ha): nadmořská výška (m. n. m.): 165 zeměpisné souřadnice: 14 39' 48'' N, 50 11' 14'' E C.1.B/ Obyvatelstvo celkový počet obyvatel: z toho Stará Boleslav cca obyvatel muži: ženy: let: (13,2 %) z toho 2,70 % pro předškolní věk 3 6 let > 435 dětí z toho 7,50 % pro žáky věk 6 14 let > dětí let: (66,1 %) let: ( 6,9 %) 65 a více let: (13,8 %) 3

4 C.1.C/ Historie Kořeny Staré Boleslavi sahají do raného středověku. Přemyslovské hradiště (Stará) Boleslav bylo založeno na přelomu 9. a 10. století a opatřeno kamennou hradbou. Bratrem Boleslavem I. zde byl zavražděn kníže svatý Václav, pravděpodobně roku 935. Roku 1046 byla na tomto u nás nejstarším poutním místě založena knížetem Břetislavem I. románská bazilika sv. Václava a Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána (nejstarší u nás), v níž byl od roku 1544 proboštem Václav Hájek z Libočan. Císař Karel IV., který Boleslav osobně několikrát navštívil, nechal postavit nové opevnění na místě románské hradby z 10. století. Roku 1421 zpustošili město husité, kapitula utekla do Žitavy. Za třicetileté války prošla městem opakovaně nepřátelská vojska a téměř ho zničila. V době barokní se Boleslav stala naším nejslavnějším poutním místem spojeným s mariánskou úctou a svatováclavskou tradicí. C.1.D/ Památky Stará Boleslav je spojená se svatováclavskou tradicí. Nachází se zde románská bazilika sv. Václava založená roku 1046 knížetem Břetislavem I. s kryptou sv. Kosmy a Damiána v místech, kde byl podle tradice zavražděn sv. Václav. Vedle stojí románský kostel sv. Klimenta s výjimečnými románskými freskami ze 3. čtvrtiny 12. století. Dalším významným poutním chrámem je kostel Nanebevzetí Panny Marie postavený na počátku 17. století podle návrhu G. Fillipiho, ve kterém je uchováváno Palladium země České, uctívaný obraz Madony. Nedaleko Mariánského kostela se nachází kaple bl. Podivena, postavená podle návrhu K. I. Dientzenhofera roku 1738 na místě, kde měl být Podiven umučen. Městská brána je pozůstatkem středověkého opevnění z počátku 10. resp. 2. poloviny 14. století. Nachází se zde řada barokních budov: Jezuitská kolej z 2. poloviny 17. století, budova proboštství z let či budova kapitulního děkanství z let Kostely sv. Václava a kostel Nanebevzetí Panny Marie jsou národními kulturními památkami. C.1.E/ Kultura Každoročně na svátek sv. Václava probíhá ve Staré Boleslavi Národní svatováclavská pouť. Ta vrcholí slavnostní bohoslužbou na Mariánském náměstí, kterou celebrují čeští a moravští biskupové. Po celý den je připraven bohatý duchovní i kulturní program. Mezi významné tradiční akce, které se ve městě pořádají, patří i festival Hopsa hejsa do Brandejsa s řadou hudebních a divadelních představení, ukázkami, exhibicemi, soutěžemi pro děti, pouťovými atrakcemi a dalším bohatým programem pro všechny bez rozdílu věku. Akci, která každoročně přiláká kolem návštěvníků, pořádá od roku 1998 Brandýské kulturní sdružení. V oblasti rockové hudby patří k brandýskému koloritu místní skupina Diogenes, která v regionu působí nepřetržitě již od roku Za tu dobu zde odehrála přes 300 koncertů a rockových zábav. C.1.F/ Bilance občanského vybavení I) Školství (stav ke konci roku 2007) 1) Mateřské školy A) Mateřská škola Stará Boleslav, Dr. Beneše 260 ová adresa MŠ: telefon: www stránky mateřské školy: Základní informace: činnost MŠ zahájena ; právní subjekt od součásti: školní jídelna výdejna Materiální zázemí: 4

5 - kapacita MŠ: 80 dětí - počet budov 1 - počet tříd 3 - zahrada - pískoviště, houpačky, průlezky, skluzavka - sauna Aktivity: - logopedická péče - cizí jazyky: anglický jazyk - hra na zobcovou flétnu - tanec, malování, keramika - plavecký výcvik, sauna - výchovně vzdělávací pobyty B) Mateřská škola Stará Boleslav, Dvořákova ová adresa MŠ: telefon: Základní informace: - činnost MŠ zahájena ; právní subjekt od součásti: školní jídelna Materiální zázemí: - kapacita MŠ: 80 dětí - kapacita ŠJ: 100 jídel - počet budov: 1 - počet tříd: 3 - zahrada - pískoviště, houpačky, průlezky, skluzavka Aktivity: - logopedická péče - cizí jazyky: anglický jazyk - tanec, malování, keramika - výchovně vzdělávací pobyty (hory) - plavecký výcvik - hudebně pohybový kroužek - harmoničky C) Mateřská škola Brandýs, Chobotská 1757 Základní informace: - činnost MŠ zahájena , právní subjekt od součásti: školní jídelna Materiální zázemí: - kapacita MŠ: 112 dětí - kapacita ŠJ: 221 jídel - počet budov: 3-pavilónová MŠ, 2 pavilony dětí - dvoupodlažní a hospodářská budova - jednopodlažní - počet tříd 4 - zahrada: pískoviště, houpačky, průlezky, skluzavky, domečky, divadlo - sauna 5

6 D) Mateřská škola Brandýs n. L., Pražská 297 Základní informace: - činnost MŠ zahájena právní subjekt od součásti: školní jídelna Materiální zázemí: - kapacita MŠ: 83 dětí - kapacita ŠJ: 160 jídel - počet budov: 3 - počet tříd: 4-2 zahrady se vzrostlými stromy - zastíněné - 3 pískoviště, houpačky, průlezky, skluzavky, domečky E) Mateřská škola Brandýs n. L., Riegrova 1621 Základní informace: - činnost MŠ zahájena 1978; právní subjekt od součásti: školní jídelna Materiální zázemí: - kapacita MŠ: 154 dětí - kapacita ŠJ: 201 jídel - počet budov: 4 (pavilónová MŠ) - počet tříd: 6 - tělocvična a sauna na škole Celková kapacita mateřských školek: 505 míst (z toho Stará Boleslav: 156 míst) 2) Základní školy A) ZŠ Stará Boleslav, Jungmannova 164, Stará Boleslav web: Základní informace: - škola funguje od roku 1863, právní subjekt od součásti: školní družina - základní škola s ročníkem Materiální zázemí: - kapacita ZŠ: 650 žáků - kapacita ŠD: 100 dětí - činnost školní družiny od 6,15-16,30 hodin - počet tříd ZŠ 24 - počet budov 4 - odborné pracovny na II. stupni: jazyky, M, D, P, Z, Ch, Hv, počítačová I., počítačová II. (pro jazykovou výuku), multimediální pracovna, knihovna - v provozu od září 2005 nově vybudovaná tělocvična B) Základní škola Na Výsluní, Brandýs nad Labem, Kostelecká web: 6

7 Základní informace: - škola funguje od roku 1987; právní subjekt od součásti: školní družina, školní jídelna - základní škola s ročníkem Materiální zázemí: - kapacita ZŠ 810 žáků - kapacita ŠD 150 dětí - činnost školní družiny od 6,15-16,30 hodin - kapacita ŠJ: počet tříd ZŠ 23 - rozšířená výuka předmětů: hudební výchovy, tělesné výchovy, cizích jazyků - počet budov 1 (4 propojené pavilony) - odborné pracovny pro výuku chemie, chemie, přírodopisu, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy (2x), informatiky (2x), cizích jazyků, knihovna (3x), dílny (2x), keramická dílna s keramickou pecí, cvičná kuchyň, relaxační tělocvična, tělocvična (2x), víceúčelové hřiště, fotbalové hřiště, atletický ovál, plážový volejbal, pracovna pro psychologa, kabinet (12x), prodejna školních potřeb, prodejna s občerstvením C) Základní škola, Brandýs nad Labem, Palachova web: Základní informace: Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy - škola funguje od roku 1905; právní subjekt od součásti: školní družina, školní jídelna - základní škola s ročníkem Materiální zázemí: - kapacita ZŠ 890 žáků - kapacita ŠD 150 dětí - činnost školní družiny od 6,30-16,30 hodin - kapacita ŠJ počet tříd ZŠ 29 - počet budov 2 - odborné pracovny pro výuku chemie, přírodopisu, fyziky, hudební výchovy, dramatické a občanské výchovy, informatiky (2x) + 1x pro ŠD, cizích jazyků, ateliér výtvarné výchovy, žákovská a učitelská knihovna, dílny technické, dílna se šicími stroji, cvičná kuchyňka, tělocvična, školní hřiště, Školní poradenské pracoviště: - pracovna pro školního psychologa a speciálního pedagoga D) Základní umělecká škola, Brandýs nad Labem, F. X. Procházky 25 Základní informace: - škola funguje od roku 1950; právní subjekt od roku ZUŠ každoročně pořádá průměrně 65 akcí Materiální zázemí: - kapacita ZUŠ: 750 žáků - umělecké obory 4: taneční, výtvarný, literárně-dramatický, hudební - počet budov: 2 7

8 E) Základní zvláštní škola, Brandýs nad Labem, Školní 291 vzdělávací program zvláštní škola (1. a 6. ročník ŠVP ) vzdělávací program pomocná škola Speciální pedagogické centrum Školní družina 3) Střední školy + VOŠ A) Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem, Královická kapacita gymnázia: max. 480 studentů; aktuálně 358 studentů z toho: 121 studentů ve čtyřletém gymnáziu (4 třídy) a 237 studentů v osmiletém cyklu (8 tříd) B) Střední zemědělská škola, Brandýs nad Labem, Zápská 302 kapacita: cca 250 studentů Domov mládeže C) Integrovaná střední škola a Odborné učiliště Františka Melichara, Brandýs nad Labem, Pražská 370 kapacita: 100 učňů D) Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o., Brandýs nad Labem, Královická 915 kapacita: studentů II) Kultura (stav ke konci roku 2006) 1) Veřejné knihovny Knihovna Eduarda Petišky Na Dolíku 50, Stará Boleslav roční objem výpůjček: roční počet návštěvníků: zaměstnanci: cca ks cca osob 2 3 osoby 2) Stálá kina Biják Klub s.r.o. Karla Tájka 100/2, Brandýs nad Labem 3) Přírodní amfiteátr Music Klub Ostrůvek Ostrůvek 1786, Brandýs nad Labem kapacita: cca 800 diváků 8

9 4) Muzea Oblastní muzeum Praha východ Masarykovo náměstí 97/3, Brandýs nad Labem 5) Galerie počet galerií na území města: 4 nejvýznamnější: Galerie Crux, s.r.o., Ivana Olbrachta 45, Brandýs nad Labem III) Sport (stav ke konci roku 2006) 1) Koupaliště a bazény Sport Centrum Kostelecká 1776, Brandýs nad Labem krytý 25 m bazén, 3 dráhy Proboštská jezera venkovní přírodní areál slepé rameno Labe 1,5 km od Staré Boleslavi; plně vybaveno hygienickým zázemím, parkovištěm, občerstvením, WC, převlékárnami, apod. Vybírá se vstupné a je oploceno. V provozu je také malý kemp. 2) Stadiony, hřiště Atletické středisko Emila Zátopka V Houštce, Stará Boleslav Atletické středisko Emila Zátopka nabízí ubytovací kapacitu (v těsné blízkosti stadionu) pro atletická soustředění, školení a kurzy. Maximální kapacita ubytovny je 30 lůžek. Ubytovna dále disponuje seminární místností (vybavenou televizí) s kapacitou cca 70 míst, kuchyňku, regeneraci ve formě sauny a vířivky. V Brandýse nad Labem je pak možno využít i služeb Sportcentra, ve kterém se mohou sportovci věnovat dalším aktivitám (plavání, posilovna, míčové hry, tenis apod.) se zajištěním komplexní regenerace a odborné zdravotní péče. Fotbalový stadion FK Brandýs nad Labem Kostelecká 1240, Brandýs n. Labem fotbalový klub funguje od roku 1901, nyní hraje krajský přebor kapacita stadionu: míst (z toho 200 k sezení) Stadion Lázeňská; Slavoj Stará Boleslav kopaná Lázeňská, Stará Boleslav mistrovská utkání zde hrají A mužstvo, starší a mladší žáci, přípravka, minikopaná A, B Stadion Kasárna; Slavoj Stará Boleslav kopaná Kasárna, Stará Boleslav tréninkové hřiště pro mládež 3) Areály Golf Club Stará Boleslav golf club s 9ti jamkovým hřištěm; Sportovně rekreační areál zaměřený převážně na golf vzniká postupně v prostoru pískovny, která se nachází jižně od obce Borek na pravém břehu řeky Labe a k 9

10 jihu zasahuje až k Proboštským jezerům u Staré Boleslavi. Squash Veselý Lhotecká 1217, Stará Boleslav 3 squashové a 1 tenisový kurt LTC Houštka Stará Boleslav Provoz dvanácti antukových kurtů. V zimě jsou dva kurty překryty nafukovací halou. Možnost občerstvení. Sport Centrum Kostelecká 1776, Brandýs nad Labem sportovní hala, fitness, tělocvična, střelecký tunel, krytý 25 m bazén, venkovní sportoviště (tenis, volejbal) IV) Zdravotnictví (stav ke konci roku 2006) Ambulantní zařízení 1 Nemocnice 1 Detašované pracoviště nemocnice 2 Samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé 8 Samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 4 Samostatné ordinace praktického lékaře stomatologa 10 Samostatné ordinace praktického lékaře gynekologa 1 Samostatné ordinace lékaře specialisty 15 Ostatní samostatná zařízení 9 Zařízení lékárenské péče (lékárny) 4 Detašované prac. střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci 2 C.1.G/ Obyvatelstvo v řešeném území V I. etapě je počítáno s 22 solitérními rodinnými domy (v metodice výpočtu se uvažuje se 4 obyvateli na jeden dům) a 10ti řadovými domy (každý po 4 obyvatelích). celkově I. etapa cca 128 obyvatel Pro II. - IV. etapu je navrženo 173 domů (v metodice výpočtu se uvažuje se 4 obyvateli na jeden dům). celkově II. IV. etapa cca 690 obyvatel celková bilance řešeného území cca 818 obyvatel Demografické složení počet obyvatel pro výpočet: 850 obyvatel pozn.: v dalších částech řešeného území se neuvažuje se zvýšením počtu stálých obyvatel 10

11 Předpokládané složení obyvatel v řešeném území dle stávající demografické struktury města: 0 2 let: 24 ( 2,9 %) 3 6 let: 22 ( 2,6 %) 6 14 let: 66 ( 7,7 %) let: 562 (66,1 %) let: 59 ( 6,9 %) 65 a více let: 117 (13,8 %) Předpokládané složení obyvatel v řešeném území dle reálného odhadu: demografická struktura počítá převážně s nárůstem mladších obyvatel, kteří si budou pořizovat nové bydlení na hypotéku (mladé rodiny s dítětem / dětmi, bezdětné páry, svobodní jednotlivci) Uvažovaná věková struktura obyvatel v řešeném území by tím pádem měla být spíše mírně degresivního typu, při kterém dětská složka zčásti dosahuje zastoupení složky postreprodukční a v dlouhodobém pohledu dochází k vyrovnanému početnímu stavu populace. 0 2 let: 51 ( 6,0 %) 3 6 let: 68 ( 8,0 %) 6 14 let: 136 (16,0 %) let: 510 (60,0 %) let: 51 ( 6,0 %) 65 a více let: 34 ( 4,0 %) C.1.H/ Potřeby občanské vybavenosti pro obyvatelstvo v řešeném území Školství Mateřská škola: V současnosti je stav kapacit MŠ pro celé město Brandýs nad Labem Stará Boleslav následující: celkový stav kapacit: cca 510 míst požadavek daný počtem dětí ve věku 3 6 let: 435 míst Stav kapacit MŠ pouze pro Starou Boleslav je následující: celkový stav kapacit: cca 160 míst požadavek daný počtem dětí ve věku 3 6 let: 170 míst Resumé: Výstavbou domů se zvýší potřeby kapacit pro mateřskou školku o cca dětí předškolního věku. V samotné Staré Boleslavi se počet kapacit téměř kryje s počtem míst, nicméně v celkovém součtu je stávající počet kapacit pro MŠ nedostatečný, podle dokumentu Analýza demografického vývoje ve vztahu ke kapacitám veřejné infrastruktury z roku 2009 vyplývá reálný deficit kapacity kolem 100 míst. V celkovém souhrnu jsou kapacity míst v MŠ nižší než aktuální potřeba. Proto je dle této studie navržen pozemek určený pro případnou výstavbu mateřské školky. Základní školy: V současnosti je stav kapacit ZŠ pro celé město Brandýs nad Labem Stará Boleslav následující: celkový stav kapacit: míst požadavek daný počtem dětí ve věku 6 14 let: míst Stav kapacit ZŠ pouze pro Starou Boleslav je následující: 11

12 celkový stav kapacit: 650 míst požadavek daný počtem dětí ve věku 6 14 let: 488 míst Resumé: Výstavbou domů v řešeném území přibude zhruba 130 dětí ve věku 6 14 let, které s dostatečným přehledem absorbují stávající základní školy (s tím, že předpoklad počtu žáku základní školy je záměrně naddimenzovaný). Proto není v rámci řešeného území navrhováno vybudování nové ZŠ. Zdravotnictví Praktický lékař: V současnosti je v Brandýse nad Labem Staré Boleslavi 8 praktických lékařů na cca obyvatel (tzn. poměr 1 praktický lékař na obyvatel). V rámci řešeného území je proto je proto počítáno s eventuálním vznikem 1 ordinace obvodního lékaře (např. v prostoru objektů občanské vybavenosti), která by měla plně dostačovat nárůstu obyvatel. Stomatolog: V současnosti je v Brandýse nad Labem Staré Boleslavi 10 zubních lékařů na cca obyvatel (tzn. poměr 1 praktický lékař na obyvatel). V rámci řešeného území je proto počítáno s eventuálním vznikem 1 ordinace stomatologa (např. v prostoru objektů občanské vybavenosti), která by měla plně dostačovat nárůstu obyvatel. Dále je v rámci návrhu vytvořen prostor pro vznik 2-3 ordinací dalších specialistů. Sport V rámci návrhu je počítáno s výstavbou sportoviště v severozápadní funkční zóně dle platného ÚP na ploše cca 1,2 ha. Obchodní plochy V rámci návrhu je počítáno s výstavbou polyfunkčních objektů ve funkčních zónách dle platného ÚP: V-K10 na ploše 0,2 ha a části plochy PŽ19. V severovýchodní částí řešené lokality je navržena výstavba obchodního centra. Další obchodní plochy budou realizovány v prostoru jižního cípu. C.2/ URBANISTICKÝ NÁVRH (NÁVAZNOSTI, ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ) Předmětem územní studie je návrh obytného souboru rodinných domů a občanské vybavenosti v lokalitě zvané Mýtka v severovýchodní okrajové části města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Celé území je rozděleno do etap: bydlení (I. V. etapa) a samostatnou etapu - obchodní centrum a sportoviště na severu území a prostor v jižním cípu území. I. etapa je ve fázi výstavby. II. V. etapa je plošně dominantní a má funkci čistě obytnou. V dalších etapách se plánuje jednak rozvoj v jižním cípu území, které je určeno pro občanskou vybavenost města a park a také v severovýchodní části území, kde je uvažována občanská vybavenost a obchodní centrum. Další funkční plochu tvoří severozápadní část území, kde se plánuje vybudování sportoviště. Navržená koncepce je plně v souladu s platným územním plánem. Celková urbanistická koncepce I. V. etapy vychází z principů zahradního města tvořeného převážně zástavbou rodinných solitérních domů a dvojdomů, v partii I. etapy se objeví i několik řadových rodinných domů. Velikosti a tvary pozemků rodinných domů navazují na stávající vilovou 12

13 zástavbu. Rozvolněná zástavba I. etapy tvoří přechodovou zónu, jakési ochranné pásmo hřbitovního areálu, pro mírně těsnější zástavbu dalších etap. (parcelaci I. etapy řešil jiný subjekt vydané ÚR). Základní uliční síť navazuje na historickou radiální osnovu města a celý komplex logicky vyplňuje výseč ohraničenou ulicemi Třebízského a Josefa Truhláře. Objemové členění staveb vychází ze stávající předměstské zástavby Staré Boleslavi měřítkově ji nijak nepřevyšuje a také typologicky domy nijak nevybočují z parametrů zástavby města v obdobné vzdálenosti od centra. Hmoty domů jsou v maximální možné míře koncentrovány podél komunikací s uliční čárou v konstantní vzdálenosti od ní. Při návrhu uliční sítě byla snaha o minimalizaci její celkové délky, maximálně logické napojení na stávající komunikace, I. etapu obytného souboru a vyřešení optimálního přístupu (příjezdu) k jednotlivým domům ve vztahu ke světovým stranám. Hustota a princip řešení uliční sítě vychází ze stávající struktury města radiální vedení severojižních komunikací, maximální délky úseků mezi křižovatkami atd. Celý obytný areál je řešený jako obytná zóna. Kostru uličního systému tvoří kříž hlavních ulic, z nichž severojižní navazuje na napojovací apendix I. etapy a je jakýmsi bulvárem celého urbanismu. Východozápadní hlavní komunikace je spojnicí stávající ulice Třebízského a severojižní okrajové ulice, stejně tak jako komunikace na severní hranici obytné zóny. Tento páteřní systém je dále doplněn soustavou severojižních a východozápadních ulic a slepých obslužných pojízdných chodníků. Veškeré komunikace mají jednostranně situovaný chodník a na protilehlé straně zasakovací zelený pás s nízkou zelení. Velkoryse je řešena hlavní severojižní komunikace, která má navržený zelený pás při obou stranách uličního prostoru. Hlavní komunikace mají pojízdný povrch z asfaltového betonu se zpomalovacími šikanami pro automobily. Oplocení jednotlivých parcel rodinných domů bude z nízkého systémového drátěného plotu. Značný důraz byl v návrhu kladen na dobré zpřístupnění lokality pro pěší. Systém pěších tras je navržen tak, aby umožňoval realizaci vycházkových okruhů a přístup k pásům parkově upravené zeleně po obvodě areálu. Cílem návrhu je nalézt u všech typů domů jednoduchou formu individuálního bydlení s maximální diverzitou velikostí bytových jednotek, s optimalizovanou vnitřní užitnou plochou a s důrazem na maximální využití pozemku jako zahrady s vazbou na dispoziční řešení domu. U celé zástavby jsou navrženy shodné architektonické a dispoziční znaky s přirozeným rozvinutím prvků definovaných v I. etapě s maximálním dosažením jednotného charakteru celku. STAV I. ETAPY K : V I. etapě bydlení byla ve 3. Q zahájena výstavba inženýrských sítí (vodovodu, splaškové kanalizace, STL plynovodu, veřejného osvětlení, komunikace a odvodnění vč. domovních přípojek). Dále bylo pro I. etapu vydáno v říjnu 2010 územní rozhodnutí na výstavbu přípojky O2 Telefónika a v prosinci 2010 stavební povolení na výstavbu kabelového vedení VN, NN a výstavby trafostanice. Plánované dokončení inženýrských sítí pro I. etapu bydlení je 2. Q Příprava výstavby domků pro I.etapu bydlení byla ukončena vydáním 32 územních rozhodnutí v září D/ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ÚP A ZADÁNÍ UZEMNÍ STUDIE D.1/ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU Návrh plně respektuje platný územní plán města Brandýs nad Labem Stará Boleslav - Vyhlášku o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Brandýs nad Labem Stará Boleslav (dále jen ÚP). Jsou splněny požadavky na funkční uspořádání jednotlivých ploch, prostorovou charakteristiku, prvky životního prostředí, prvky dopravního řešení a technického vybavení, limity 13

14 využití území a veřejný zájem. Soulad návrhu s ÚP je ilustrován ve výkresové dokumentaci na plánu č. 05. D.2/ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Navržená územní studie dodržuje Zadání územní studie z května 2009, které zpracoval Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče. Byly dodrženy hlavní cíle rozvoje území při respektování funkčních a prostorových regulativů daných ÚP, které územní studie dále prohlubuje. Návrh plně vychází a zároveň respektuje strukturu a měřítko obytných částí Staré Boleslavi a typický ráz zahradního města s vyšším standardem bydlení v rodinných domech. Jsou také respektovány a dále rozpracovány požadavky na řešení veřejné infrastruktury, požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území a požadavky na ochranu životního prostředí. E/ NAVRŽENÁ STRUKTURA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ Rozmístění a velikost veřejných prostranství odpovídá vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a zároveň dodržuje podmínky platného územního plánu. V situaci (výkres č. 03) jsou jasně rozlišené plochy veřejné zeleně a parků a privátních pozemků. Ve výkrese jsou také odlišeny rodinné domy a zařízení občanské vybavenosti. V řešeném území je navržen veřejný park v prostoru jižního cípu u mateřské školky. Další plochou určenou k rekreaci je lokalita v severozápadní části území, která bude umístěna v nízké zeleni, kde je navrženo sportoviště (tenisové a volejbalové kurty, fotbalové hřiště, pétanque a ovál pro inline bruslení). Bilance: celková plocha privátních pozemků pro RD m 2 celková plocha prostoru sportoviště m 2 celková plocha veřejné zeleně (parková, vysoká, nízká zeleň) m 2 celková plocha dopravní infrastruktury (komunikace, chodníky, zas. pásy atp.) m 2 celková plocha technické infrastruktury (trafostanice) 150 m 2 celková zast. plocha občanské vybavenosti (obchodní centrum atp.) m 2 F/ NÁVRH OBČANSKÉ VYBAVENOSTI, KAPACITY, POZEMKY F.1/ OBČANSKÁ VYBAVENOST Občanská vybavenost je navržena jak v jižním cípu řešeného území (objekty E-F), tak v severní části území, kde je západní prostor rezervován pro sportovně rekreační aktivity a východní prostor pro výstavbu obchodního a administrativního centra s rozmanitým sortimentem služeb (objekty A-D). F.1.A/ Bilance a kapacity obchodního centra (severní zóna) V severní části řešeného území se plánuje, v souladu s Územním plánem, na části plochy PŽ19 obchodně administrativní areál. Dle platného Územního plánu je na funkční ploše PŽ19 o výměře m 2 možné pro zástavbu využít plochu m 2 (KZP = 50 %) a jsou povolena dvě nadzemní podlaží. Výměra areálu je cca m 2, podle územního plánu je tedy maximální možná zastavěná plocha m 2. Navrhovaná koncepce počítá se zastavěnou plochou do m 2, která umožní využít dostatečnou část plochy pro venkovní parking a zásobování. 14

15 Objekt obchodně administrativního areálu je rozdělen na dvě části (jednopodlažní nákupní / obchodní halu (A) a dvoupodlažní obchodně administrativní část (B), jejíž součástí jsou kromě obchodních ploch ještě plochy administrativní (C) a restaurace (D). (A) NÁKUPNÍ / OBCHODNÍ HALA jednopodlažní objekt zastavěná plocha (ZP): m 2 užitná plocha (prodejní) - (75% ZP): m 2 odbytová plocha - (55% ZP): m 2 (B) ADMINISTRATIVNĚ OBCHODNÍ OBJEKT (OBCHODY) dvoupodlažní objekt (v parteru obchodní plochy, patro administrativa + restaurace) zastavěná plocha: 2 250m 2 užitná plocha (prodejní) celková (parter): m 2 z toho: obchodní část v parteru (85% ZP): m 2 (C) (D) ADMINISTRATIVNĚ OBCHODNÍ OBJEKT (ADMINISTRATIVA + RESTAURACE) součást dvoupodlažního objektu (v parteru obchodní plochy, patro administrativa + restaurace) zastavěná plocha: m 2 užitná plocha (prodejní) celková (patro): m 2 z toho: administrativa (60% ZP): m 2 plocha pro hosty (restaurace 2. skupiny): 180 m 2 V součtu vychází zastavěná plocha obchodního centra m 2 a celková užitná plocha na m 2. Celková potřeba parkovacích stání pro areál obchodního centra (objekty A+B(CD)) vychází na 394. F.1.B/ Bilance a kapacity občanské vybavenosti a mateřské školky (jižní zóna) V jižním cípu je navržená dvojice objektů s přilehlým veřejným parkem. V budově E je vytvořen prostor pro případné vybudování mateřské školky (kapacitu je možné v dalších fázích navýšit). Budova F by měla sloužit jako obchodně administrativní objekt. (E) ADMINISTRATIVNĚ OBCHODNÍ OBJEKT dvoupodlažní objekt (v parteru obchodní plochy, patro administrativa, ordinace lékařů apod.) zastavěná plocha: 593 m 2 užitná plocha (prodejní) celková: 480 m 2 z toho: obchodní část (85% ZP): 255 m 2 administrativa (70% ZP): 225 m 2 15

16 (F) MATEŘSKÁ ŠKOLKA dvoupodlažní objekt pro cca dětí zastavěná plocha: 277 m 2 užitná plocha (prodejní) celková: 460 m 2 V návrhu je pro objekty E+F navrženo 36 míst (z toho 2 místa pro invalidy), přičemž celková potřeba vychází na 36 stání. F.2/ RODINNÉ DOMY A JEJICH POZEMKY Dominantní plochou touto studií řešeného území jsou rodinné domy a jejich přilehlé pozemky. Obytné území je rozděleno na pět etap (v současné době je zahájena výstavba komunikací a inženýrských sítí I. etapy). V lokalitě je navrženo celkem 205 rodinných domů, z toho 97 solitérních domů, 98 dvojdomů (každý dvojdům je počítám zvlášť) a 10 řadových domů. Celková urbanistická koncepce vychází z principů zahradního města tvořeného převážně zástavbou rodinných solitérních domů a dvojdomů, v partii I. etapy se objeví i několik řadových rodinných domů. Velikosti a tvary pozemků rodinných domů navazují na stávající vilovou zástavbu. Rozvolněná zástavba I. etapy tvoří přechodovou zónu, jakési ochranné pásmo hřbitovního areálu, pro mírně těsnější zástavbu dalších etap. Objemové členění staveb vychází ze stávající předměstské zástavby Staré Boleslavi měřítkově ji nijak nepřevyšuje a také typologicky domy nijak nevybočují z parametrů zástavby města v obdobné vzdálenosti od centra. F.2.A/ Bilance a kapacity rodinných domů CELKOVÝ POČET POZEMKŮ: 205 POČET POZEMKŮ PRO SOLITÉRNÍ RD: 97 POČET POZEMKŮ PRO DVOJDOMY : 98 POČET POZEMKŮ PRO ŘADOVÉ DOMY: 10 CELKOVÁ PLOCHA POZEMKŮ: m 2 PLOCHA POZEMKŮ PRO SOLITÉRNÍ RD: m 2 PLOCHA POZEMKŮ PRO DVOJDOMY: m 2 PLOVHA POZEMKŮ PRO ŘADOVÉ DOMY: m 2 PRŮMĚRNÁ PLOCHA POZEMKŮ: 645,3 m 2 PRŮMĚRNÁ PLOCHA POZEMKŮ PRO SOLITÉRNÍ RD: 771,7 m 2 PRŮMĚRNÁ PLOCHA POZEMKŮ PRO DVOJDOMY: 549,0 m 2 PRŮMĚRNÁ PLOCHA POZEMKŮ PRO ŘADOVÉ DOMY: 364,0 m 2 16

17 G/ NÁVRH DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY G.1/ NÁVRH DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ Základní komunikační kostru území tvoří ulice Josefa Truhláře a Třebízského, které se na jihu napojují na ulici Okružní a na severu je možné napojení ulice Třebízského na plánovaný obchvat Staré Boleslavi (přeložka silnice II/331). Navrhovaná dopravní koncepce plně respektuje trasu obchvatu, nicméně ji od obytné zóny odděluje zelenou bariérou, sportovištěm a obchodním centrem (které ustupuje v maximální možné míře do severní polohy a je rozdrobeno do dvou objektů). Obytná zóna však nebude, podle zpracované hlukové studie, v rámci přípravy stavby městského obchvatu, rušena ani v případě, že zde nevzniknou žádná dodatečná opatření. Na obchvat je areál napojen v místě prodloužení ulice Třebízského a v pokračování ulice Josefa Truhláře. Ve druhém bodě není napojení záměrně vedené přímo, ale přes areál obchodního centra, aby se zamezilo vjezdu nákladních automobilů do obytného areálu (trasa pro zásobování je navržená co nejkratší) a zároveň aby mohly osobní automobily najíždět na nákupy mimo obytnou zónu. Dopravní řešení je zároveň vyřešeno tak, aby bylo variabilní a umožnilo plné využití i v případě nerealizace obchvatového koridoru. Při návrhu uliční sítě byla snaha o minimalizaci její celkové délky, maximálně logické napojení na stávající komunikace, I. etapu obytného souboru a vyřešení optimálního přístupu (příjezdu) k jednotlivým domům ve vztahu ke světovým stranám. Hustota a princip řešení uliční sítě vychází ze stávající struktury města radiální vedení severojižních komunikací, maximální délky úseků mezi křižovatkami a podobně. Kostru uličního systému tvoří kříž hlavních ulic, z nichž severojižní navazuje na napojovací apendix I. etapy a je jakýmsi bulvárem celého urbanismu. Východozápadní hlavní komunikace je spojnicí stávající ulice Třebízského a severojižní okrajové ulice, stejně tak jako komunikace na severní hranici obytné zóny. Tento páteřní systém je dále doplněn soustavou severojižních a východozápadních ulic a slepých obslužných pojízdných chodníků. Obytné území je celé navržené ve zklidněném dopravním režimu obytné zóně (dále OZ), kterou doplňují hustě umístěné zpomalovací šikany. Ty jsou umístěny jak u vjezdů do areálu, tak i ve vnitřních partiích. Vjezdy do OZ budou zvýrazněny barevně, dále budou opatřeny zpomalovacím retardérem a posléze zúženy zpomalovacími šikanami, jejichž prostor bude rovněž barevně zvýrazněn. Do prostoru zúžení vozovky (zpomalovacích šikan) jsou umístěna vyznačená parkovací stání pro rezidenty a jejich návštěvy (včetně potřebného počtu míst pro invalidy). Počty stání jsou ověřeny v kapitole G.2. Veškeré komunikace mají jednostranně situovaný chodník a na protilehlé straně zasakovací zelený pás; ulice Hlavní I. a Hlavní II. jsou řešeny velkoryseji a zelené pásy jsou zde zdvojené, čímž vzniká prostor pro umístění stromořadí do užšího pásu. V místech OZ (zde jsou všechny části komunikace řešeny v jedné úrovni) i mimo ni jsou vyznačené vjezdy na pozemky, případně chodníky, parkovací stání. Oplocení jednotlivých parcel rodinných domů je navrženo z nízkého systémového drátěného plotu. Řešené území zahrnuje rovněž potřebné úpravy, rozšíření a napojení ulic Josefa Truhláře a Třebízského. Další detailní informace obsahují následující kapitoly a výkresová dokumentace (výkres č. 04). 17

18 G.2/ BILANCE PARKOVACÍCH A ODSTAVNÝCH MÍST G.2.A/ Rodinné (obytné) domy Vstupní údaje: Celkový počet nově navržených rodinných domů: 205 z celkového počtu solitérních domů 97 z celkového počtu dvojdomů (jednotlivých domů) 98 z celkového počtu řadových domů (jednotlivých domů) 10 Na základě ČSN bylo vypočteno 615 potřebných dlouhodobých odstavných stání. Nově navržené rodinné domy mají ve všech případech celkovou plochu (1. patro, 2. patro) nad 100m 2. Pro tyto obytné objekty dle (tabulky 34) je stanoven počet účelových jednotek na 1 stání 0,5. Počet potřebných odstavných stání (viz. příloha - tabulka G.TAB.01) je ovlivněn vysokým součinitelem stupně automobilizace, který je stanoven dle zástupců odboru dopravy na 1,5. Celkový počet dlouhodobých odstavných stání dle návrhu územní studie je 660. Dle ČSN je potřeba 615 dlouhodobých odstavných stání normový požadavek je tedy s rezervou naplněn. Pozn.: Parkování je řešeno v garážích, které jsou součástí rodinných domů a ke každému domu je ještě jedno nebo dvě parkovací místa na vlastním pozemku (v některých případech až 4 stání). Parkovací místa v ulicích jsou tedy navržena výhradně pro návštěvníky lokality. G.2.B/ Občanská vybavenost Vstupní údaje: Kapacity jednotlivých budov občanské vybavenosti (budovy A - F) jsou uvedeny v bodech F.1.A a F.1.B. Počty potřebných odstavných stání pro tyto objekty jsou uvedené v příloze tabulky G.TAB.02 G.TAB.08. Celkový počet odstavných stání pro objekty OV je dle návrhu 436 (z toho 23 pro invalidy). Dle ČSN je potřeba 430 odstavných stání normový požadavek je tedy s rezervou naplněn. G.3/ OBSLUHA VEŘEJNOU DOPRAVOU Návrh dopravní obsluhy vychází jednak z rozpracované studie dopravní obsluhy města pro střednědobý a dlouhodobý horizont (zpracoval ROPID) a dále pak z jednání dopravní komise. V územní studii je primárně navržená alternativa autobusové smyčky v ul. Třebízského, v místě, která využívá současnou plochu u diagonálně napojené komunikace, a která splňuje požadavky na řešení veřejné dopravy. Autobusová linka může být tedy v případě potřeby bude vedena od Okružní ulice do ul. Třebízského, kde bude ve smyčce ukončena. Rozměr obratiště umožňuje použití kloubových vozů. Dále je připravená alternativa v podobě vedení autobusové linky po ulici Josefa Truhláře s dvojicí obousměrných zastávek a obratištěm v prostoru obchodního centra (smyčka je umístěna pod zásobovacím dvorem viz. výkres č. 04), která umožní další varianty rozšíření kapacit v případě výstavby obchvatu Staré Boleslavi (přeložka silnice II/331). 18

19 G.4/ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ A ZASAKOVÁNÍ BILANCE DEŠŤ. VOD Na základě výpočtu jsou uvedené dvě varianty, jak lze řešit vsakování dešťového odtoku do zelených pásů podél komunikací. V dalších fázích projekčních prací bude řešení detailněji rozpracováno na základě provedeného hydrogeologického a geologického průzkumu a posouzení navrhovaného řešení oprávněnou osobou z oboru hydrogeologie. G.4.A/ Vsakování v průlezích Vsakovací průlehy mají být dimenzovány tak, aby v nich docházelo pouze ke krátkodobému vzdutí. Dlouhodobější vzdutí je nepřípustné, protože se tím značně zvyšuje nebezpečí zakolmatování a zhutnění povrchu. V tomto směru se jako maximum osvědčila výšky vzdutí 30 cm. Nivelety dna průlehů mají být navrhovány a udržovány vodorovné, aby bylo dosaženo co nejrovnoměrnějšího rozdělení vody pro vsakování. Hydraulické zatížení vsakovacích průlehů má probíhat pokud možno povrchově otevřenými přítokovými žlaby. Obecně jsou odtoky vedeny přímo ze zpevněných ploch do průlehů. Je přitom nutno zajistit co možná nejrovnoměrnější přetékání (přepad) přes celou okrajovou hranu plochy. Zásobení průlehu potrubím nebo žlábkem dlažby, např. když nejsou průlehy umístěny dosti blízko, si může vyžádat zvláštní opatření k místnímu rozdělení (rozložení) přítoku. Vsakování průlehy obecně připadne do úvahy, pokud výměra vsakovací plochy a její propustnost není nedostačující pro plošné vsakování. G.4.B/ Vsakování v kombinovaném objektu Vícesložkový prvek sestává ze zatravněného průlehu a pod ním situované vsakovací rýhy. Jde o dva oddělené akumulační prostory, každý se svým vlastním procesem plnění a prázdnění, jinak ovlivněným odtokovým procesem a odlišnou vsakovací intenzitou v průlehu i v rýze. V porovnání s ostatními vsakovacími zařízeními z toho vyplývají pro vícesložkové prvky dlouhé doby prázdnění. Vsakovací průlehy mají být napojeny na odvodňované plochy pokud možno povrchovými žlaby. K přímému napojení odtokových ploch na průlehy by nemělo dojít. Aby doba vzdutí v průlehu zůstávala nízká, - jinak by vedlo k poškození vegetace průlehu, nemá být výška vzdutí vyšší než 30 cm. Ze stejného důvodu by alespoň 10 cm vrstva svrchní půdy měla mít propustnost k f >= m/s tak, aby voda co nejrychleji prosakovala do níže položené rýhy. Doporučuje se provést bezpečnostní přepad průlehu, zavedený do rýhy. Je to nezbytné, pokud má průleh vyšší periodicitu přetečení, než vícesložkový prvek jako celek. Stavební provedení přepadu je variabilní, od prosté trouby vyplněné štěrkem, po prefabrikovaná provedení. Zpravidla je při tom možné považovat výpadek průsaku zeminou pro malá přepadová množství za neškodný. Rozhodně by měl být bezpečnostní přepad umístěn co nejdále od vtoku do průlehu tak, aby byl co nejvíce omezen vnos znečištění do rýhy. 19

20 H/ NÁVRH TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Návrh inženýrských sítí je orientační. Návrh technického řešení bude řešit příslušná projektová dokumentace a detailněji specifikován po projednání s jednotlivými správci inženýrských sítí a dotčenými veřejnoprávními orgány a organizacemi. H.1/ VODOVOD Výstavba páteřního systému vodovodních řadů a domovních přípojek byla zahájena v rámci I. etapy bydlení. V dalších fázích výstavby bude plynule rozšiřována. I. - V. etapa - bydlení Výpočet potřeby pitné vody bydlení: Návrh vychází z vyhlášky MZe č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, Příloha č.12 Směrná čísla roční potřeby vody. Pro bytový fond: - je-li v bytě výtok, WC a koupelna s centrální přípravou teplé vody q=56 m3/ os.*rok Koeficient denní nerovnoměrnosti k d = 1,35 Koeficient hodinové nerovnoměrnosti k h = 1,8 uvažovaný počet obyvatel = 850 obyvatel Qr = 850*56 = m3/rok Q 24 = 1,51 l/s Qmax d = 1.51 *1,35 = 2,039 l/s Qmax h = 2.039*1,8 = l/s administrativa a obchod: Návrh vychází z Metodických pokynů MLVH ČR: 177 zaměstnanců 60l/zam.den = l/den restaurace: 10 zaměstnanců 450l/zam.den = 4 500l/den Q 24 = 0,18 l/s Q 24 celkem = 1,51+0,18 = 1,69 l/s Q max d = 1,51 *1,35 = 2,04 l/s Q max h = 2,04*1,8 = 3,67 l/s Vodovodní potrubí je vedeno v souběhu nebo kříží nově projektované inženýrské sítě a stávající inženýrské sítě. Vodovodní řady jsou navrženy tak, aby splňovaly ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Vodovodní potrubí musí být ochráněno před výsadbou nových stromů tak, aby byly možné následné opravy potrubí a kořenový systém stromů nové potrubí nepoškodil. 20

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o.

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE. Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. OBSAH A. Textová část B. Výkresová část: 1. Situace 1:10000 2. Situace 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST A1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Údaje o objednateli: Obec Librantice, 503 46 Třebechovice p.o. Údaje o zpracovateli

Více

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18

zpracovatel: architekti Praha 6 Radimova 18 Severní Terasa STŘÍBRNÍKY Radimova 18 územní studie Praha 6 pořizovatel: Magistrát města Ústí nad Labem odbor územního plánování Velká Hradební 8 Ústí nad Labem, 401 00 datum: 12. 2009 OBSAH DOKUMENTACE:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: PROARCH spol. s r.o. Jeremenkova 88,140 00 Praha 4 Ing.arch.J.Vasiluk, ing.arch.e.waldová Inženýrský atelier PPU-Babtie, spol. s r.o. Vyžlovská

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 o závazných částech Změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Přeštice Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 30.6.2005 pod bodem usnesení B/ 10.1.

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady

A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby C. Stavební část D. Technologická část* E. Zásady organizace výstavby F. Doklady projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení (v rozsahu dle 2 vyhl.č.499/2006 Sb. uzpůsobeném pro komunikace a ostatní veřejně přístupné plochy dle vyhl.č.146/2008 Sb.) A. Průvodní zpráva

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice Prosinec 2011 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. VÝKRES ZÁKRESU DO KATASTRÁLNÍ MAPY, M 1:1000 2. HLAVNÍ

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou

změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou změna č. 5 územního plánu sídelního útvaru LIBČICE nad Vltavou návrh POŘIZOVATEL: Městský úřad Libčice nad Vltavou Náměstí Svobody 90 252 66 Libčice nad Vltavou v zastoupení: Ing. Pavel Bartoš, MBA, starosta

Více

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE

STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE nuance - architektonická dílna STUDIE ZASTAVITELNOSTI CENTRA OBCE Studie využití lokality v okolí obecního úřadu a základní školy v Dolních Domaslavicích. Hlavní seznam příloh: A B C D E identifikační

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.

Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: DSP 018 04/2015 12 x A4 - Akce: Datum: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail. Objednatel projektu: Zodp. projektant: Zpracoval: Akce: Obsah: tel.: (+420) 605 169 968 email: petr.projekt@gmail.com Datum: A DSP 018 04/2015 12 x A4 - REKONSTRUKCE KOMUNIKACE NA VÝSLUNÍ V CHOTĚBOŘI PRŮVODNÍ

Více

REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE. D. Závazná část ve formě regulativů

REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE. D. Závazná část ve formě regulativů REGULAČNÍ PLÁN HRADEC KRÁLOVÉ - HOŘICKÁ ULICE 1. TEXTOVÁ ČÁST D. Závazná část ve formě regulativů Příloha vyhlášky města Hradec Králové č. 2/2006, o závazné části Regulačního plánu Hradec Králové Hořická

Více

Typologie staveb II.

Typologie staveb II. Typologie staveb II. Přednášející: Ing.Renata Zdařilová Katedra městského inženýrství L.Podéště 1875, LP C 208 tel: 59 732 1937 e-mail: renata.zdarilova@vsb.cz www.fast.vsb.cz/zdarilova 222 068 Typologie

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva

A. Úvodní údaje. B. Průvodní zpráva. C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje B. Průvodní zpráva C. Souhrnná technická zpráva A. Úvodní údaje Stavba: Využití areálu Technických služeb Nová Bystřice Pozemek: 406/19, k. ú. Nová Bystřice Stavebník: Město Nová Bystřice,

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ

ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ Novostavba na pozemku p. č.1026/6, 1026/5, 1026/2 v katastrálním území Třeboň ZÁZEMÍ TENISOVÉHO KLUBU TŘEBOŇ A. Průvodní zpráva B. Orientační odhad nákladů C. Grafická část OBJEMOVÁ STUDIE STAVBY GENERÁLNÍ

Více

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka

Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka Prodej stavebních pozemků v ulici Karla Kofránka lokalita Šalounova I.c aktualizace 04.11.2014 Strana 2 (celkem 7) MĚSTO HOŘICE náměstí Jiřího z Poděbrad 342, PSČ: 508 19 Hořice, IČ: 002 71 560 tel: 492

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti

Obec Jenišovice. Část první Úvodní ustanovení. Článek 1 Účel vyhlášky. Článek 2 Rozsah platnosti OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE Obec Jenišovice Obecně závazná vyhláška č. 1/05 ze dne 1.12.2005 o Změně č. 2 závazné části Územního plánu sídelního útvaru Jenišovice Zastupitelstvo obce Jenišovice se na

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. OBEC ŘÍČKY V ORL. HOR. Číslo: 4/06 Dne: 6.9.2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. o schválení Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Říčky v Orlických horách a vyhlášení

Více

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání studie Doprava, Světovar II 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

OBSAH: A) KANALIZACE

OBSAH: A) KANALIZACE OBSAH: A) KANALIZACE 1 Úvod: 1 Technické řešení: 1 Materiál: 2 Výpočet odtokových množství : 2 Provádění a uvedení do provozu 3 Předpisy a POV 3 B) VODOVOD 3 Úvod: 3 Technické řešení: 4 Materiál: 4 Výpočet

Více

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice

SPOLKOVÝ DŮM. K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE SPOLKOVÝ DŮM K. Ú. Čechtice 618888, parc. číslo 146/16 STAVEBNÍK: Městys Čechtice Nám. Dr. Tyrše 56 257 65 Čechtice ZPRACOVATEL DOKUMENTACE: Ing. arch. Jolana Fritschová,

Více

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ. 1. Identifikační údaje Údaje o objednateli: Obec Benátky, Benátky čp.50, 503 03 Smiřice, IČ 00653306

OBSAH A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ. 1. Identifikační údaje Údaje o objednateli: Obec Benátky, Benátky čp.50, 503 03 Smiřice, IČ 00653306 OBSAH A. Textová část B. Výkresová část 1. Situace širších vztahů 1:5000 2 Situace - urbanistický návrh 1:1000 A. TEXTOVÁ ČÁST VČETNĚ ODŮVODNĚNÍ 1. Identifikační údaje Údaje o objednateli: Obec Benátky,

Více

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149

Zjištění ceny obvyklé. Pozemek vedený ve zjednodušené evidenci parc.č. 149 Zjištění ceny obvyklé Předmět ocenění: Rodinný dům č.p. 128 na pozemku parc.č. st. 158 a pozemky parc.č. st. 158 a 572/1 včetně součástí a příslušenství nemovitého charakteru k.ú. Černčín, obec Bučovice,

Více

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5.

Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012. část 5. Hydrogeologie a právo k 1.1. 2012 část 5. Zasakování srážkových vod do půdní vrstvy Právní začlenění: 5, odstavec 3 zákona č. 254/2001 Sb. říká, že: Při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

Název akce: Územní studie Lipno CORPORANA Pořizovatel: Obecní úřad Lipno na Vltavou, Lipno nad Vltavou 83, 382 78 Objednatel: Corporana a.s.

Název akce: Územní studie Lipno CORPORANA Pořizovatel: Obecní úřad Lipno na Vltavou, Lipno nad Vltavou 83, 382 78 Objednatel: Corporana a.s. Název akce: Územní studie Lipno CORPORANA Pořizovatel: Obecní úřad Lipno na Vltavou, Lipno nad Vltavou 83, 382 78 Objednatel: Corporana a.s. Anny Letenské 1120/17, 120 00 Praha 2 Zodpovědný projektant:

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE

VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO SOUBOR DATUM 11/2014 STUDIE , PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ KOTEROVSKÁ 177, 326 00 PLZEŇ VED.PROJEKTU ODP.PROJEKTANT PROJEKTANT RAZÍTKO Ing. Petr BUDÍN Ing. Karel NEDVĚD Ing. Petr BUDÍN KRAJ: PLZEŇSKÝ OBEC: STŘÍBRO STAVEBNÍK: Správa a údržba

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí.

Podél ulice Kolbenova by byla vhodná větší kultivace prostředí s vytvořením uliční fronty a urbanizovaného městského prostředí. STRUČNÝ POPIS NÁVRHU ÚZEMÍ SEVER Rozvojová plocha mezi Vysočanskou radiálou a stávající zástavbou Hutí tvoří největší potenciál pro další rozvoj Prahy 14. Předpokládá se navázání na stávající obytnou zástavbu

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH A.D.O. PRAHA. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH A.D.O. PRAHA. PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NEHVIZDY NÁVRH NEHVIZDY 02/2010 ARCHDAN A.D.O. PRAHA SEZNAM PŘÍLOH : Textová část Odůvodnění Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5 000 B. Hlavní výkres 1:5

Více

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Řešené území. Řešené území se nachází ve východní části města Karlovy Vary, v k.ú. Bohatice. v jeho jižní části. Tato část je využita převážně pro

Více

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3

Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Akce: Část: Místo: Investor: HIP: Obytný soubor Panorama Jílové u Prahy území JJ1 a JJ3 Vodohospodářská část a plynovod kat. území Jílové u Prahy FORMAN s.r.o., DLP Development s.r.o. Ing. Josef Stanko

Více

Návrh zadání Ž E R N O V

Návrh zadání Ž E R N O V Návrh zadání Změny č. 3 územního plánu obce Ž E R N O V Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 až 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 ÚPN SÚ HVOZDEC - ZMĚNA č.i A ZMĚNA č.ia

Více

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse

Ševětín, Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Příloha č. 3 opatření obecné povahy ÚP Ševětín Ševětín, okres České Budějovice Hlukové posouzení návrhu územního plánu městyse Zadavatel: Městys Ševětín, náměstí Šimona Lomnického 2, 373 63, Ševětín Zhotovitel:

Více

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Zastupitelstvo obce Záryby se na svém zasedání dne 29.6.2006

Více

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E

O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E O B E C N Í Ú Ř A D K O B E Ř I C E stavební úřad Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: Výst.263/07-Ru Ing. Jiří Rusek 553 777 203 553 777 200 stavebni@koberice.cz

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM

INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Prodej bytového fondu v konkurzní podstatě úpadce TIBA, a.s. Předmětem prodeje je: 26 bytových jednotek na adrese U Stadionu 894, 895 a 896, 293 01 Mladá Boleslav s podílem na společných

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

A) Nález - celkový popis nemovitosti:

A) Nález - celkový popis nemovitosti: Znalecký posudek číslo 3700 40/08 O ceně nemovitosti: Bytová jednotka 2250/2 P Ř E R O V katastrální území: Přerov bývalý okres: Přerov O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku: EXEKUTORSKÝ

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou

Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620. Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1620 Komerční pozemek u železniční vlečky 5.255 m 2 Hrušovany nad Jevišovkou Obsah Popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha pozemku... 5 Výměry:... 6 Územní plán:...

Více

Příloha Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - návrh L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO

Příloha Odůvodnění územního plánu Krásná Lípa - návrh L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO L STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 VČETNĚ SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO SDĚLENÍ, JAK BYLO ZOHLEDNĚNO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU DLE 50 ODST. 5 Stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje

Více

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem 117 Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem Základní ceny za m 2 podlahové plochy v budovách typu J a K KRAJ/ (OBEC)

Více

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA Nabídka PRŮMYSLOVÁ ZÓNA STUDÉNKA ČESKÁ REPUBLIKA Duben 2010 Investorsko In enýrská a.s., Gorkého 658/15, 460 01 Liberec Tel. +420 485 253 333, fax +420 485 253 344, www.iias.cz, e-mail ii@iias.cz Vážení,

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 24. 02. 2012, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o.,

Architektonická kancelář KŘIVKA s.r.o., A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Františka 2.01 A PRŮVODNÍ ZPRÁVA - 1 z 8 OBSAH: A.1 Identifikační údaje... 3 A.1.1 Údaje o stavbě... 3 A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi... 3 A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace...

Více

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U

M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U O B J E D N A T E L MĚŘÍTKO M Ě S T O R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U - H O R N Í R O K Y T N I C E 1 9 7 5 1 2 4 4 R O K Y T N I C E N A D J I Z E R O U PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L TENET,

Více

Jednání občanů a odborníků

Jednání občanů a odborníků Jednání občanů a odborníků 26. června 2012 ZŠ Mikulova o. s. HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO a o. s. JAVOR ve spolupráci s nadací VIA 2012 občanské sdružení HEZKÉ JIŽNÍ MĚSTO Seminář o. s. Javor a o. s. Hezké Jižní

Více

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ

VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ VZORY VYPLNĚNÍ FORMULÁŘŮ ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH V RÁMCI ÚZEMNÍHO ROZHODOVÁNÍ metodický návod Žádost o územně plánovací informaci o vydání územního rozhodnutí nebo o vydání územního souhlasu (příloha č. 1 vyhlášky)

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

Zadání Územní studie s regulačními prvky Obytný soubor Lesná - aktualizace

Zadání Územní studie s regulačními prvky Obytný soubor Lesná - aktualizace Zadání Územní studie s regulačními prvky Obytný soubor Lesná - aktualizace Obsah: 1) Důvody pořízení 2) Vymezení řešeného území 3) Vztah k platným ÚPD 4) Požadavky na řešení 5) Rozsah a způsob zpracování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany

Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek. Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Ing. Jaromír Havlíček PROJKA, Nádražní 1936, Písek Název akce: Oprava obvodové zdi DPL Opařany na p.č. 29/1 k.ú. Opařany Investor: Dětská psychiatrická léčebna Opařany, 391 61 Opařany 121 Stupeň: projekt

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

Obecně závazná vyhláška Města Dolní Poustevna č. 4/2002

Obecně závazná vyhláška Města Dolní Poustevna č. 4/2002 Obecně závazná vyhláška Města Dolní Poustevna č. 4/2002 o závazných částech územního plánu města D o l n í P o u s t e v n a Zastupitelstvo města Dolní Poustevna vydává podle 84 odst. 2/ písm. b) zákona

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 1.1.101 POŽADAVKY NA UMÍSŤOVÁNÍ STAVEB. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 1.1.101 POŽADAVKY

Více

vyhláška č. 5/2005 Část první Úvodní ustanovení

vyhláška č. 5/2005 Část první Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška města Strakonice o závazných částech regulačního plánu Ostrov centrum a veřejně prospěšných stavbách vyhláška č. 5/2005 Zastupitelstvo města Strakonice se na svém zasedání dne 19.

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov

Splašková kanalizace a ČOV Mirošov Projektová dokumentace pro provádění stavby Splašková kanalizace a ČOV Zpracoval: Ing. Jakub Raček, Ing. Martin Baše Společnost: VH atelier spol. s r.o. květen 2013 1.Projektová dokumentace: Předmětem

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové

POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové POPIS MULTIFUNKČNÍHO AREÁLU HRADEC KRÁLOVÉ Výrobní areál strojírenského charakteru - MTH Hradec Králové Koutníkova č.p. 171, 501 01 Hradec Králové Vlastník: MTH Areály s.r.o. se sídlem Praha 4, Nusle,

Více

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 503/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO - REDUNDATNÍ SERVEROVNA DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: A.1 Identifikační údaje... 2 A.1.1 Údaje o stavbě... 2 A.1.2 Údaje o žadateli... 2 A.1.3 Údaje

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2. O B S A H PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.2 POHLEDY M 1 : 100 O.3 POHLEDY M 1 : 100 A.1 SITUACE M 1 : 500 A.2 PŮDORYS 1. NP M 1 : 200 A.3 PŮDORYS 2. NP M 1 : 200 A.4 PERSPEKTIVY

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález

ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI. 1. Identifikace nemovitosti. 2. Nález ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI číslo odhadu 013 09 ExÚ HB objednávka odhadu ze dne 3.6.2009 místní šetření proběhlo dne 19.6.2009 za účasti paní bydlící v bytové jednotce jméno a adresa objednatele odhadu

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ BLUDOVICE NÁVRH ZMĚNY č.1 SVAZEK NÁVRHU ZMĚNY č.1 OBSAHUJE: str. I. Návrh změny č.1 ÚP Horní Bludovice 1. Textová část změny č.1 a) Vymezení zastavěného území...1 b) Koncepce rozvoje

Více

Informační memorandum k nemovitosti. Skladová hala nájem nemovitosti Říčany u Prahy

Informační memorandum k nemovitosti. Skladová hala nájem nemovitosti Říčany u Prahy Informační memorandum k nemovitosti Skladová hala nájem nemovitosti Říčany u Prahy Obsah 1) POPIS NEMOVITOSTI.. 3 A) ADRESA. 3 B) PŘEDMĚT NÁJMU.. 3 C) POPIS LOKALITY. 3 D) DOPRAVNÍ SITUACE.. 3 E) POPIS

Více

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína

Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Příloha č. 2 opatření obecné povahy ÚP Hlučína Postup při pořízení územního plánu (včetně popisu změn návrhu územního plánu vyplývajících z postupů podle 50 stavebního zákona) Dosavadní proces pořizování

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

Výstavba drenážního systému, provedení a dodávka čerpací jímky, zřízení vodovodní přípojky na víceúčelovém hřišti ul.

Výstavba drenážního systému, provedení a dodávka čerpací jímky, zřízení vodovodní přípojky na víceúčelovém hřišti ul. REFERENCE 2008 Kompletní vybudování vodovodu a vodovodních přípojek, kanalizace splaškové a dešťové a kanalizačních přípojek pro 15RD v Přepěřích u Turnova Rekonstrukce kanalizace a vodovodu pro Rekonstrukci

Více

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal

Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Stavební pozemky v areálu EPL s platným územním rozhodnutím a v části areálu i stavebním povolením na výstavbu průmyslových hal Základní popis stavebních pozemků Současný výrobní areál společnosti Elektroporcelánu

Více