ÚZEMNÍ STUDIE MÝTKA - BRANDÝS NAD LABEM - STARÁ BOLESLAV

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ STUDIE MÝTKA - BRANDÝS NAD LABEM - STARÁ BOLESLAV"

Transkript

1 ÚZEMNÍ STUDIE MÝTKA - BRANDÝS NAD LABEM - STARÁ BOLESLAV LEDEN 2011

2 Obsah A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 B/ VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ... 3 C/ ROZBOR ŠIRŠÍCH VZTAHŮ... 3 C.1/ REŠERŠE A ANYLÝZA ÚZEMÍ (ŠIRŠÍ VZTAHY, LIMITY A HODNOTY)... 3 C.2/ URBANISTICKÝ NÁVRH (NÁVAZNOSTI, ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ)...12 D/ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ÚP A ZADÁNÍ UZEMNÍ STUDIE...13 D.1/ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU...13 D.2/ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE...14 E/ NAVRŽENÁ STRUKTURA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ...14 F/ NÁVRH OBČANSKÉ VYBAVENOSTI, KAPACITY, POZEMKY...14 F.1/ OBČANSKÁ VYBAVENOST...14 F.2/ RODINNÉ DOMY A JEJICH POZEMKY...16 G/ NÁVRH DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY...17 G.1/ NÁVRH DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ...17 G.2/ BILANCE PARKOVACÍCH A ODSTAVNÝCH MÍST...18 G.3/ OBSLUHA VEŘEJNOU DOPRAVOU...18 G.4/ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ A ZASAKOVÁNÍ BILANCE DEŠŤ. VOD...19 H/ NÁVRH TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY...20 H.1/ VODOVOD...20 H.2/ KANALIZACE...21 H.3/ PLYNOVOD...21 H.4/ ELEKTRO NN...22 H.5/ TELEFON...23 H.6/ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ...23 I/ PROSTOROVÁ REGULACE ZÁSTAVBY...23 J/ VYHODNOCENÍ PODMÍNEK PRO VYTVÁŘENÍ PŘÍZNIVÉHO ŽP...24 K/ VYHODNOCENÍ POŽADAVKŮ NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT...25 L/ PŘÍLOHY

3 A/ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Pořizovatel: Zhotovitel zadání: Majoritní investor: Zhotovitel: Projektant: Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče UNISTAV Invest, s.r.o., Příkop 6, Brno ANLOC s.r.o., Vítězná 512, Český Brod ANLOC s.r.o., Vítězná 512, Český Brod B/ VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ Řešené území je vymezeno na západě ulicí Třebízského (včetně), na severu koridorem trasy obchvatu Staré Boleslavi (přeložka silnice II/331), na jihovýchodě ulicí Josefa Truhláře (včetně), na jihu jsou hranicí pozemky hřbitova. Řešené území je vyznačeno ve výkresové dokumentaci tmavě červenou čárkovanou linkou (viz. legenda jednotlivých výkresů). C/ ROZBOR ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C.1/ REŠERŠE A ANALÝZA ÚZEMÍ (ŠIRŠÍ VZTAHY, LIMITY A HODNOTY) C.1.A/ Základní údaje zdroj: status: město typ města: obec s rozšířenou pravomocí katastrální plocha (ha): nadmořská výška (m. n. m.): 165 zeměpisné souřadnice: 14 39' 48'' N, 50 11' 14'' E C.1.B/ Obyvatelstvo celkový počet obyvatel: z toho Stará Boleslav cca obyvatel muži: ženy: let: (13,2 %) z toho 2,70 % pro předškolní věk 3 6 let > 435 dětí z toho 7,50 % pro žáky věk 6 14 let > dětí let: (66,1 %) let: ( 6,9 %) 65 a více let: (13,8 %) 3

4 C.1.C/ Historie Kořeny Staré Boleslavi sahají do raného středověku. Přemyslovské hradiště (Stará) Boleslav bylo založeno na přelomu 9. a 10. století a opatřeno kamennou hradbou. Bratrem Boleslavem I. zde byl zavražděn kníže svatý Václav, pravděpodobně roku 935. Roku 1046 byla na tomto u nás nejstarším poutním místě založena knížetem Břetislavem I. románská bazilika sv. Václava a Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána (nejstarší u nás), v níž byl od roku 1544 proboštem Václav Hájek z Libočan. Císař Karel IV., který Boleslav osobně několikrát navštívil, nechal postavit nové opevnění na místě románské hradby z 10. století. Roku 1421 zpustošili město husité, kapitula utekla do Žitavy. Za třicetileté války prošla městem opakovaně nepřátelská vojska a téměř ho zničila. V době barokní se Boleslav stala naším nejslavnějším poutním místem spojeným s mariánskou úctou a svatováclavskou tradicí. C.1.D/ Památky Stará Boleslav je spojená se svatováclavskou tradicí. Nachází se zde románská bazilika sv. Václava založená roku 1046 knížetem Břetislavem I. s kryptou sv. Kosmy a Damiána v místech, kde byl podle tradice zavražděn sv. Václav. Vedle stojí románský kostel sv. Klimenta s výjimečnými románskými freskami ze 3. čtvrtiny 12. století. Dalším významným poutním chrámem je kostel Nanebevzetí Panny Marie postavený na počátku 17. století podle návrhu G. Fillipiho, ve kterém je uchováváno Palladium země České, uctívaný obraz Madony. Nedaleko Mariánského kostela se nachází kaple bl. Podivena, postavená podle návrhu K. I. Dientzenhofera roku 1738 na místě, kde měl být Podiven umučen. Městská brána je pozůstatkem středověkého opevnění z počátku 10. resp. 2. poloviny 14. století. Nachází se zde řada barokních budov: Jezuitská kolej z 2. poloviny 17. století, budova proboštství z let či budova kapitulního děkanství z let Kostely sv. Václava a kostel Nanebevzetí Panny Marie jsou národními kulturními památkami. C.1.E/ Kultura Každoročně na svátek sv. Václava probíhá ve Staré Boleslavi Národní svatováclavská pouť. Ta vrcholí slavnostní bohoslužbou na Mariánském náměstí, kterou celebrují čeští a moravští biskupové. Po celý den je připraven bohatý duchovní i kulturní program. Mezi významné tradiční akce, které se ve městě pořádají, patří i festival Hopsa hejsa do Brandejsa s řadou hudebních a divadelních představení, ukázkami, exhibicemi, soutěžemi pro děti, pouťovými atrakcemi a dalším bohatým programem pro všechny bez rozdílu věku. Akci, která každoročně přiláká kolem návštěvníků, pořádá od roku 1998 Brandýské kulturní sdružení. V oblasti rockové hudby patří k brandýskému koloritu místní skupina Diogenes, která v regionu působí nepřetržitě již od roku Za tu dobu zde odehrála přes 300 koncertů a rockových zábav. C.1.F/ Bilance občanského vybavení I) Školství (stav ke konci roku 2007) 1) Mateřské školy A) Mateřská škola Stará Boleslav, Dr. Beneše 260 ová adresa MŠ: telefon: www stránky mateřské školy: Základní informace: činnost MŠ zahájena ; právní subjekt od součásti: školní jídelna výdejna Materiální zázemí: 4

5 - kapacita MŠ: 80 dětí - počet budov 1 - počet tříd 3 - zahrada - pískoviště, houpačky, průlezky, skluzavka - sauna Aktivity: - logopedická péče - cizí jazyky: anglický jazyk - hra na zobcovou flétnu - tanec, malování, keramika - plavecký výcvik, sauna - výchovně vzdělávací pobyty B) Mateřská škola Stará Boleslav, Dvořákova ová adresa MŠ: telefon: Základní informace: - činnost MŠ zahájena ; právní subjekt od součásti: školní jídelna Materiální zázemí: - kapacita MŠ: 80 dětí - kapacita ŠJ: 100 jídel - počet budov: 1 - počet tříd: 3 - zahrada - pískoviště, houpačky, průlezky, skluzavka Aktivity: - logopedická péče - cizí jazyky: anglický jazyk - tanec, malování, keramika - výchovně vzdělávací pobyty (hory) - plavecký výcvik - hudebně pohybový kroužek - harmoničky C) Mateřská škola Brandýs, Chobotská 1757 Základní informace: - činnost MŠ zahájena , právní subjekt od součásti: školní jídelna Materiální zázemí: - kapacita MŠ: 112 dětí - kapacita ŠJ: 221 jídel - počet budov: 3-pavilónová MŠ, 2 pavilony dětí - dvoupodlažní a hospodářská budova - jednopodlažní - počet tříd 4 - zahrada: pískoviště, houpačky, průlezky, skluzavky, domečky, divadlo - sauna 5

6 D) Mateřská škola Brandýs n. L., Pražská 297 Základní informace: - činnost MŠ zahájena právní subjekt od součásti: školní jídelna Materiální zázemí: - kapacita MŠ: 83 dětí - kapacita ŠJ: 160 jídel - počet budov: 3 - počet tříd: 4-2 zahrady se vzrostlými stromy - zastíněné - 3 pískoviště, houpačky, průlezky, skluzavky, domečky E) Mateřská škola Brandýs n. L., Riegrova 1621 Základní informace: - činnost MŠ zahájena 1978; právní subjekt od součásti: školní jídelna Materiální zázemí: - kapacita MŠ: 154 dětí - kapacita ŠJ: 201 jídel - počet budov: 4 (pavilónová MŠ) - počet tříd: 6 - tělocvična a sauna na škole Celková kapacita mateřských školek: 505 míst (z toho Stará Boleslav: 156 míst) 2) Základní školy A) ZŠ Stará Boleslav, Jungmannova 164, Stará Boleslav web: Základní informace: - škola funguje od roku 1863, právní subjekt od součásti: školní družina - základní škola s ročníkem Materiální zázemí: - kapacita ZŠ: 650 žáků - kapacita ŠD: 100 dětí - činnost školní družiny od 6,15-16,30 hodin - počet tříd ZŠ 24 - počet budov 4 - odborné pracovny na II. stupni: jazyky, M, D, P, Z, Ch, Hv, počítačová I., počítačová II. (pro jazykovou výuku), multimediální pracovna, knihovna - v provozu od září 2005 nově vybudovaná tělocvična B) Základní škola Na Výsluní, Brandýs nad Labem, Kostelecká web: 6

7 Základní informace: - škola funguje od roku 1987; právní subjekt od součásti: školní družina, školní jídelna - základní škola s ročníkem Materiální zázemí: - kapacita ZŠ 810 žáků - kapacita ŠD 150 dětí - činnost školní družiny od 6,15-16,30 hodin - kapacita ŠJ: počet tříd ZŠ 23 - rozšířená výuka předmětů: hudební výchovy, tělesné výchovy, cizích jazyků - počet budov 1 (4 propojené pavilony) - odborné pracovny pro výuku chemie, chemie, přírodopisu, fyziky, výtvarné výchovy, hudební výchovy (2x), informatiky (2x), cizích jazyků, knihovna (3x), dílny (2x), keramická dílna s keramickou pecí, cvičná kuchyň, relaxační tělocvična, tělocvična (2x), víceúčelové hřiště, fotbalové hřiště, atletický ovál, plážový volejbal, pracovna pro psychologa, kabinet (12x), prodejna školních potřeb, prodejna s občerstvením C) Základní škola, Brandýs nad Labem, Palachova web: Základní informace: Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy - škola funguje od roku 1905; právní subjekt od součásti: školní družina, školní jídelna - základní škola s ročníkem Materiální zázemí: - kapacita ZŠ 890 žáků - kapacita ŠD 150 dětí - činnost školní družiny od 6,30-16,30 hodin - kapacita ŠJ počet tříd ZŠ 29 - počet budov 2 - odborné pracovny pro výuku chemie, přírodopisu, fyziky, hudební výchovy, dramatické a občanské výchovy, informatiky (2x) + 1x pro ŠD, cizích jazyků, ateliér výtvarné výchovy, žákovská a učitelská knihovna, dílny technické, dílna se šicími stroji, cvičná kuchyňka, tělocvična, školní hřiště, Školní poradenské pracoviště: - pracovna pro školního psychologa a speciálního pedagoga D) Základní umělecká škola, Brandýs nad Labem, F. X. Procházky 25 Základní informace: - škola funguje od roku 1950; právní subjekt od roku ZUŠ každoročně pořádá průměrně 65 akcí Materiální zázemí: - kapacita ZUŠ: 750 žáků - umělecké obory 4: taneční, výtvarný, literárně-dramatický, hudební - počet budov: 2 7

8 E) Základní zvláštní škola, Brandýs nad Labem, Školní 291 vzdělávací program zvláštní škola (1. a 6. ročník ŠVP ) vzdělávací program pomocná škola Speciální pedagogické centrum Školní družina 3) Střední školy + VOŠ A) Gymnázium J. S. Machara, Brandýs nad Labem, Královická kapacita gymnázia: max. 480 studentů; aktuálně 358 studentů z toho: 121 studentů ve čtyřletém gymnáziu (4 třídy) a 237 studentů v osmiletém cyklu (8 tříd) B) Střední zemědělská škola, Brandýs nad Labem, Zápská 302 kapacita: cca 250 studentů Domov mládeže C) Integrovaná střední škola a Odborné učiliště Františka Melichara, Brandýs nad Labem, Pražská 370 kapacita: 100 učňů D) Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s.r.o., Brandýs nad Labem, Královická 915 kapacita: studentů II) Kultura (stav ke konci roku 2006) 1) Veřejné knihovny Knihovna Eduarda Petišky Na Dolíku 50, Stará Boleslav roční objem výpůjček: roční počet návštěvníků: zaměstnanci: cca ks cca osob 2 3 osoby 2) Stálá kina Biják Klub s.r.o. Karla Tájka 100/2, Brandýs nad Labem 3) Přírodní amfiteátr Music Klub Ostrůvek Ostrůvek 1786, Brandýs nad Labem kapacita: cca 800 diváků 8

9 4) Muzea Oblastní muzeum Praha východ Masarykovo náměstí 97/3, Brandýs nad Labem 5) Galerie počet galerií na území města: 4 nejvýznamnější: Galerie Crux, s.r.o., Ivana Olbrachta 45, Brandýs nad Labem III) Sport (stav ke konci roku 2006) 1) Koupaliště a bazény Sport Centrum Kostelecká 1776, Brandýs nad Labem krytý 25 m bazén, 3 dráhy Proboštská jezera venkovní přírodní areál slepé rameno Labe 1,5 km od Staré Boleslavi; plně vybaveno hygienickým zázemím, parkovištěm, občerstvením, WC, převlékárnami, apod. Vybírá se vstupné a je oploceno. V provozu je také malý kemp. 2) Stadiony, hřiště Atletické středisko Emila Zátopka V Houštce, Stará Boleslav Atletické středisko Emila Zátopka nabízí ubytovací kapacitu (v těsné blízkosti stadionu) pro atletická soustředění, školení a kurzy. Maximální kapacita ubytovny je 30 lůžek. Ubytovna dále disponuje seminární místností (vybavenou televizí) s kapacitou cca 70 míst, kuchyňku, regeneraci ve formě sauny a vířivky. V Brandýse nad Labem je pak možno využít i služeb Sportcentra, ve kterém se mohou sportovci věnovat dalším aktivitám (plavání, posilovna, míčové hry, tenis apod.) se zajištěním komplexní regenerace a odborné zdravotní péče. Fotbalový stadion FK Brandýs nad Labem Kostelecká 1240, Brandýs n. Labem fotbalový klub funguje od roku 1901, nyní hraje krajský přebor kapacita stadionu: míst (z toho 200 k sezení) Stadion Lázeňská; Slavoj Stará Boleslav kopaná Lázeňská, Stará Boleslav mistrovská utkání zde hrají A mužstvo, starší a mladší žáci, přípravka, minikopaná A, B Stadion Kasárna; Slavoj Stará Boleslav kopaná Kasárna, Stará Boleslav tréninkové hřiště pro mládež 3) Areály Golf Club Stará Boleslav golf club s 9ti jamkovým hřištěm; Sportovně rekreační areál zaměřený převážně na golf vzniká postupně v prostoru pískovny, která se nachází jižně od obce Borek na pravém břehu řeky Labe a k 9

10 jihu zasahuje až k Proboštským jezerům u Staré Boleslavi. Squash Veselý Lhotecká 1217, Stará Boleslav 3 squashové a 1 tenisový kurt LTC Houštka Stará Boleslav Provoz dvanácti antukových kurtů. V zimě jsou dva kurty překryty nafukovací halou. Možnost občerstvení. Sport Centrum Kostelecká 1776, Brandýs nad Labem sportovní hala, fitness, tělocvična, střelecký tunel, krytý 25 m bazén, venkovní sportoviště (tenis, volejbal) IV) Zdravotnictví (stav ke konci roku 2006) Ambulantní zařízení 1 Nemocnice 1 Detašované pracoviště nemocnice 2 Samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé 8 Samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost 4 Samostatné ordinace praktického lékaře stomatologa 10 Samostatné ordinace praktického lékaře gynekologa 1 Samostatné ordinace lékaře specialisty 15 Ostatní samostatná zařízení 9 Zařízení lékárenské péče (lékárny) 4 Detašované prac. střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci 2 C.1.G/ Obyvatelstvo v řešeném území V I. etapě je počítáno s 22 solitérními rodinnými domy (v metodice výpočtu se uvažuje se 4 obyvateli na jeden dům) a 10ti řadovými domy (každý po 4 obyvatelích). celkově I. etapa cca 128 obyvatel Pro II. - IV. etapu je navrženo 173 domů (v metodice výpočtu se uvažuje se 4 obyvateli na jeden dům). celkově II. IV. etapa cca 690 obyvatel celková bilance řešeného území cca 818 obyvatel Demografické složení počet obyvatel pro výpočet: 850 obyvatel pozn.: v dalších částech řešeného území se neuvažuje se zvýšením počtu stálých obyvatel 10

11 Předpokládané složení obyvatel v řešeném území dle stávající demografické struktury města: 0 2 let: 24 ( 2,9 %) 3 6 let: 22 ( 2,6 %) 6 14 let: 66 ( 7,7 %) let: 562 (66,1 %) let: 59 ( 6,9 %) 65 a více let: 117 (13,8 %) Předpokládané složení obyvatel v řešeném území dle reálného odhadu: demografická struktura počítá převážně s nárůstem mladších obyvatel, kteří si budou pořizovat nové bydlení na hypotéku (mladé rodiny s dítětem / dětmi, bezdětné páry, svobodní jednotlivci) Uvažovaná věková struktura obyvatel v řešeném území by tím pádem měla být spíše mírně degresivního typu, při kterém dětská složka zčásti dosahuje zastoupení složky postreprodukční a v dlouhodobém pohledu dochází k vyrovnanému početnímu stavu populace. 0 2 let: 51 ( 6,0 %) 3 6 let: 68 ( 8,0 %) 6 14 let: 136 (16,0 %) let: 510 (60,0 %) let: 51 ( 6,0 %) 65 a více let: 34 ( 4,0 %) C.1.H/ Potřeby občanské vybavenosti pro obyvatelstvo v řešeném území Školství Mateřská škola: V současnosti je stav kapacit MŠ pro celé město Brandýs nad Labem Stará Boleslav následující: celkový stav kapacit: cca 510 míst požadavek daný počtem dětí ve věku 3 6 let: 435 míst Stav kapacit MŠ pouze pro Starou Boleslav je následující: celkový stav kapacit: cca 160 míst požadavek daný počtem dětí ve věku 3 6 let: 170 míst Resumé: Výstavbou domů se zvýší potřeby kapacit pro mateřskou školku o cca dětí předškolního věku. V samotné Staré Boleslavi se počet kapacit téměř kryje s počtem míst, nicméně v celkovém součtu je stávající počet kapacit pro MŠ nedostatečný, podle dokumentu Analýza demografického vývoje ve vztahu ke kapacitám veřejné infrastruktury z roku 2009 vyplývá reálný deficit kapacity kolem 100 míst. V celkovém souhrnu jsou kapacity míst v MŠ nižší než aktuální potřeba. Proto je dle této studie navržen pozemek určený pro případnou výstavbu mateřské školky. Základní školy: V současnosti je stav kapacit ZŠ pro celé město Brandýs nad Labem Stará Boleslav následující: celkový stav kapacit: míst požadavek daný počtem dětí ve věku 6 14 let: míst Stav kapacit ZŠ pouze pro Starou Boleslav je následující: 11

12 celkový stav kapacit: 650 míst požadavek daný počtem dětí ve věku 6 14 let: 488 míst Resumé: Výstavbou domů v řešeném území přibude zhruba 130 dětí ve věku 6 14 let, které s dostatečným přehledem absorbují stávající základní školy (s tím, že předpoklad počtu žáku základní školy je záměrně naddimenzovaný). Proto není v rámci řešeného území navrhováno vybudování nové ZŠ. Zdravotnictví Praktický lékař: V současnosti je v Brandýse nad Labem Staré Boleslavi 8 praktických lékařů na cca obyvatel (tzn. poměr 1 praktický lékař na obyvatel). V rámci řešeného území je proto je proto počítáno s eventuálním vznikem 1 ordinace obvodního lékaře (např. v prostoru objektů občanské vybavenosti), která by měla plně dostačovat nárůstu obyvatel. Stomatolog: V současnosti je v Brandýse nad Labem Staré Boleslavi 10 zubních lékařů na cca obyvatel (tzn. poměr 1 praktický lékař na obyvatel). V rámci řešeného území je proto počítáno s eventuálním vznikem 1 ordinace stomatologa (např. v prostoru objektů občanské vybavenosti), která by měla plně dostačovat nárůstu obyvatel. Dále je v rámci návrhu vytvořen prostor pro vznik 2-3 ordinací dalších specialistů. Sport V rámci návrhu je počítáno s výstavbou sportoviště v severozápadní funkční zóně dle platného ÚP na ploše cca 1,2 ha. Obchodní plochy V rámci návrhu je počítáno s výstavbou polyfunkčních objektů ve funkčních zónách dle platného ÚP: V-K10 na ploše 0,2 ha a části plochy PŽ19. V severovýchodní částí řešené lokality je navržena výstavba obchodního centra. Další obchodní plochy budou realizovány v prostoru jižního cípu. C.2/ URBANISTICKÝ NÁVRH (NÁVAZNOSTI, ZDŮVODNĚNÍ ŘEŠENÍ) Předmětem územní studie je návrh obytného souboru rodinných domů a občanské vybavenosti v lokalitě zvané Mýtka v severovýchodní okrajové části města Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Celé území je rozděleno do etap: bydlení (I. V. etapa) a samostatnou etapu - obchodní centrum a sportoviště na severu území a prostor v jižním cípu území. I. etapa je ve fázi výstavby. II. V. etapa je plošně dominantní a má funkci čistě obytnou. V dalších etapách se plánuje jednak rozvoj v jižním cípu území, které je určeno pro občanskou vybavenost města a park a také v severovýchodní části území, kde je uvažována občanská vybavenost a obchodní centrum. Další funkční plochu tvoří severozápadní část území, kde se plánuje vybudování sportoviště. Navržená koncepce je plně v souladu s platným územním plánem. Celková urbanistická koncepce I. V. etapy vychází z principů zahradního města tvořeného převážně zástavbou rodinných solitérních domů a dvojdomů, v partii I. etapy se objeví i několik řadových rodinných domů. Velikosti a tvary pozemků rodinných domů navazují na stávající vilovou 12

13 zástavbu. Rozvolněná zástavba I. etapy tvoří přechodovou zónu, jakési ochranné pásmo hřbitovního areálu, pro mírně těsnější zástavbu dalších etap. (parcelaci I. etapy řešil jiný subjekt vydané ÚR). Základní uliční síť navazuje na historickou radiální osnovu města a celý komplex logicky vyplňuje výseč ohraničenou ulicemi Třebízského a Josefa Truhláře. Objemové členění staveb vychází ze stávající předměstské zástavby Staré Boleslavi měřítkově ji nijak nepřevyšuje a také typologicky domy nijak nevybočují z parametrů zástavby města v obdobné vzdálenosti od centra. Hmoty domů jsou v maximální možné míře koncentrovány podél komunikací s uliční čárou v konstantní vzdálenosti od ní. Při návrhu uliční sítě byla snaha o minimalizaci její celkové délky, maximálně logické napojení na stávající komunikace, I. etapu obytného souboru a vyřešení optimálního přístupu (příjezdu) k jednotlivým domům ve vztahu ke světovým stranám. Hustota a princip řešení uliční sítě vychází ze stávající struktury města radiální vedení severojižních komunikací, maximální délky úseků mezi křižovatkami atd. Celý obytný areál je řešený jako obytná zóna. Kostru uličního systému tvoří kříž hlavních ulic, z nichž severojižní navazuje na napojovací apendix I. etapy a je jakýmsi bulvárem celého urbanismu. Východozápadní hlavní komunikace je spojnicí stávající ulice Třebízského a severojižní okrajové ulice, stejně tak jako komunikace na severní hranici obytné zóny. Tento páteřní systém je dále doplněn soustavou severojižních a východozápadních ulic a slepých obslužných pojízdných chodníků. Veškeré komunikace mají jednostranně situovaný chodník a na protilehlé straně zasakovací zelený pás s nízkou zelení. Velkoryse je řešena hlavní severojižní komunikace, která má navržený zelený pás při obou stranách uličního prostoru. Hlavní komunikace mají pojízdný povrch z asfaltového betonu se zpomalovacími šikanami pro automobily. Oplocení jednotlivých parcel rodinných domů bude z nízkého systémového drátěného plotu. Značný důraz byl v návrhu kladen na dobré zpřístupnění lokality pro pěší. Systém pěších tras je navržen tak, aby umožňoval realizaci vycházkových okruhů a přístup k pásům parkově upravené zeleně po obvodě areálu. Cílem návrhu je nalézt u všech typů domů jednoduchou formu individuálního bydlení s maximální diverzitou velikostí bytových jednotek, s optimalizovanou vnitřní užitnou plochou a s důrazem na maximální využití pozemku jako zahrady s vazbou na dispoziční řešení domu. U celé zástavby jsou navrženy shodné architektonické a dispoziční znaky s přirozeným rozvinutím prvků definovaných v I. etapě s maximálním dosažením jednotného charakteru celku. STAV I. ETAPY K : V I. etapě bydlení byla ve 3. Q zahájena výstavba inženýrských sítí (vodovodu, splaškové kanalizace, STL plynovodu, veřejného osvětlení, komunikace a odvodnění vč. domovních přípojek). Dále bylo pro I. etapu vydáno v říjnu 2010 územní rozhodnutí na výstavbu přípojky O2 Telefónika a v prosinci 2010 stavební povolení na výstavbu kabelového vedení VN, NN a výstavby trafostanice. Plánované dokončení inženýrských sítí pro I. etapu bydlení je 2. Q Příprava výstavby domků pro I.etapu bydlení byla ukončena vydáním 32 územních rozhodnutí v září D/ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ÚP A ZADÁNÍ UZEMNÍ STUDIE D.1/ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU Návrh plně respektuje platný územní plán města Brandýs nad Labem Stará Boleslav - Vyhlášku o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Brandýs nad Labem Stará Boleslav (dále jen ÚP). Jsou splněny požadavky na funkční uspořádání jednotlivých ploch, prostorovou charakteristiku, prvky životního prostředí, prvky dopravního řešení a technického vybavení, limity 13

14 využití území a veřejný zájem. Soulad návrhu s ÚP je ilustrován ve výkresové dokumentaci na plánu č. 05. D.2/ SPLNĚNÍ ZADÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE Navržená územní studie dodržuje Zadání územní studie z května 2009, které zpracoval Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav, odbor územního rozvoje a památkové péče. Byly dodrženy hlavní cíle rozvoje území při respektování funkčních a prostorových regulativů daných ÚP, které územní studie dále prohlubuje. Návrh plně vychází a zároveň respektuje strukturu a měřítko obytných částí Staré Boleslavi a typický ráz zahradního města s vyšším standardem bydlení v rodinných domech. Jsou také respektovány a dále rozpracovány požadavky na řešení veřejné infrastruktury, požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území a požadavky na ochranu životního prostředí. E/ NAVRŽENÁ STRUKTURA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ Rozmístění a velikost veřejných prostranství odpovídá vyhlášce č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a zároveň dodržuje podmínky platného územního plánu. V situaci (výkres č. 03) jsou jasně rozlišené plochy veřejné zeleně a parků a privátních pozemků. Ve výkrese jsou také odlišeny rodinné domy a zařízení občanské vybavenosti. V řešeném území je navržen veřejný park v prostoru jižního cípu u mateřské školky. Další plochou určenou k rekreaci je lokalita v severozápadní části území, která bude umístěna v nízké zeleni, kde je navrženo sportoviště (tenisové a volejbalové kurty, fotbalové hřiště, pétanque a ovál pro inline bruslení). Bilance: celková plocha privátních pozemků pro RD m 2 celková plocha prostoru sportoviště m 2 celková plocha veřejné zeleně (parková, vysoká, nízká zeleň) m 2 celková plocha dopravní infrastruktury (komunikace, chodníky, zas. pásy atp.) m 2 celková plocha technické infrastruktury (trafostanice) 150 m 2 celková zast. plocha občanské vybavenosti (obchodní centrum atp.) m 2 F/ NÁVRH OBČANSKÉ VYBAVENOSTI, KAPACITY, POZEMKY F.1/ OBČANSKÁ VYBAVENOST Občanská vybavenost je navržena jak v jižním cípu řešeného území (objekty E-F), tak v severní části území, kde je západní prostor rezervován pro sportovně rekreační aktivity a východní prostor pro výstavbu obchodního a administrativního centra s rozmanitým sortimentem služeb (objekty A-D). F.1.A/ Bilance a kapacity obchodního centra (severní zóna) V severní části řešeného území se plánuje, v souladu s Územním plánem, na části plochy PŽ19 obchodně administrativní areál. Dle platného Územního plánu je na funkční ploše PŽ19 o výměře m 2 možné pro zástavbu využít plochu m 2 (KZP = 50 %) a jsou povolena dvě nadzemní podlaží. Výměra areálu je cca m 2, podle územního plánu je tedy maximální možná zastavěná plocha m 2. Navrhovaná koncepce počítá se zastavěnou plochou do m 2, která umožní využít dostatečnou část plochy pro venkovní parking a zásobování. 14

15 Objekt obchodně administrativního areálu je rozdělen na dvě části (jednopodlažní nákupní / obchodní halu (A) a dvoupodlažní obchodně administrativní část (B), jejíž součástí jsou kromě obchodních ploch ještě plochy administrativní (C) a restaurace (D). (A) NÁKUPNÍ / OBCHODNÍ HALA jednopodlažní objekt zastavěná plocha (ZP): m 2 užitná plocha (prodejní) - (75% ZP): m 2 odbytová plocha - (55% ZP): m 2 (B) ADMINISTRATIVNĚ OBCHODNÍ OBJEKT (OBCHODY) dvoupodlažní objekt (v parteru obchodní plochy, patro administrativa + restaurace) zastavěná plocha: 2 250m 2 užitná plocha (prodejní) celková (parter): m 2 z toho: obchodní část v parteru (85% ZP): m 2 (C) (D) ADMINISTRATIVNĚ OBCHODNÍ OBJEKT (ADMINISTRATIVA + RESTAURACE) součást dvoupodlažního objektu (v parteru obchodní plochy, patro administrativa + restaurace) zastavěná plocha: m 2 užitná plocha (prodejní) celková (patro): m 2 z toho: administrativa (60% ZP): m 2 plocha pro hosty (restaurace 2. skupiny): 180 m 2 V součtu vychází zastavěná plocha obchodního centra m 2 a celková užitná plocha na m 2. Celková potřeba parkovacích stání pro areál obchodního centra (objekty A+B(CD)) vychází na 394. F.1.B/ Bilance a kapacity občanské vybavenosti a mateřské školky (jižní zóna) V jižním cípu je navržená dvojice objektů s přilehlým veřejným parkem. V budově E je vytvořen prostor pro případné vybudování mateřské školky (kapacitu je možné v dalších fázích navýšit). Budova F by měla sloužit jako obchodně administrativní objekt. (E) ADMINISTRATIVNĚ OBCHODNÍ OBJEKT dvoupodlažní objekt (v parteru obchodní plochy, patro administrativa, ordinace lékařů apod.) zastavěná plocha: 593 m 2 užitná plocha (prodejní) celková: 480 m 2 z toho: obchodní část (85% ZP): 255 m 2 administrativa (70% ZP): 225 m 2 15

16 (F) MATEŘSKÁ ŠKOLKA dvoupodlažní objekt pro cca dětí zastavěná plocha: 277 m 2 užitná plocha (prodejní) celková: 460 m 2 V návrhu je pro objekty E+F navrženo 36 míst (z toho 2 místa pro invalidy), přičemž celková potřeba vychází na 36 stání. F.2/ RODINNÉ DOMY A JEJICH POZEMKY Dominantní plochou touto studií řešeného území jsou rodinné domy a jejich přilehlé pozemky. Obytné území je rozděleno na pět etap (v současné době je zahájena výstavba komunikací a inženýrských sítí I. etapy). V lokalitě je navrženo celkem 205 rodinných domů, z toho 97 solitérních domů, 98 dvojdomů (každý dvojdům je počítám zvlášť) a 10 řadových domů. Celková urbanistická koncepce vychází z principů zahradního města tvořeného převážně zástavbou rodinných solitérních domů a dvojdomů, v partii I. etapy se objeví i několik řadových rodinných domů. Velikosti a tvary pozemků rodinných domů navazují na stávající vilovou zástavbu. Rozvolněná zástavba I. etapy tvoří přechodovou zónu, jakési ochranné pásmo hřbitovního areálu, pro mírně těsnější zástavbu dalších etap. Objemové členění staveb vychází ze stávající předměstské zástavby Staré Boleslavi měřítkově ji nijak nepřevyšuje a také typologicky domy nijak nevybočují z parametrů zástavby města v obdobné vzdálenosti od centra. F.2.A/ Bilance a kapacity rodinných domů CELKOVÝ POČET POZEMKŮ: 205 POČET POZEMKŮ PRO SOLITÉRNÍ RD: 97 POČET POZEMKŮ PRO DVOJDOMY : 98 POČET POZEMKŮ PRO ŘADOVÉ DOMY: 10 CELKOVÁ PLOCHA POZEMKŮ: m 2 PLOCHA POZEMKŮ PRO SOLITÉRNÍ RD: m 2 PLOCHA POZEMKŮ PRO DVOJDOMY: m 2 PLOVHA POZEMKŮ PRO ŘADOVÉ DOMY: m 2 PRŮMĚRNÁ PLOCHA POZEMKŮ: 645,3 m 2 PRŮMĚRNÁ PLOCHA POZEMKŮ PRO SOLITÉRNÍ RD: 771,7 m 2 PRŮMĚRNÁ PLOCHA POZEMKŮ PRO DVOJDOMY: 549,0 m 2 PRŮMĚRNÁ PLOCHA POZEMKŮ PRO ŘADOVÉ DOMY: 364,0 m 2 16

17 G/ NÁVRH DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY G.1/ NÁVRH DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ Základní komunikační kostru území tvoří ulice Josefa Truhláře a Třebízského, které se na jihu napojují na ulici Okružní a na severu je možné napojení ulice Třebízského na plánovaný obchvat Staré Boleslavi (přeložka silnice II/331). Navrhovaná dopravní koncepce plně respektuje trasu obchvatu, nicméně ji od obytné zóny odděluje zelenou bariérou, sportovištěm a obchodním centrem (které ustupuje v maximální možné míře do severní polohy a je rozdrobeno do dvou objektů). Obytná zóna však nebude, podle zpracované hlukové studie, v rámci přípravy stavby městského obchvatu, rušena ani v případě, že zde nevzniknou žádná dodatečná opatření. Na obchvat je areál napojen v místě prodloužení ulice Třebízského a v pokračování ulice Josefa Truhláře. Ve druhém bodě není napojení záměrně vedené přímo, ale přes areál obchodního centra, aby se zamezilo vjezdu nákladních automobilů do obytného areálu (trasa pro zásobování je navržená co nejkratší) a zároveň aby mohly osobní automobily najíždět na nákupy mimo obytnou zónu. Dopravní řešení je zároveň vyřešeno tak, aby bylo variabilní a umožnilo plné využití i v případě nerealizace obchvatového koridoru. Při návrhu uliční sítě byla snaha o minimalizaci její celkové délky, maximálně logické napojení na stávající komunikace, I. etapu obytného souboru a vyřešení optimálního přístupu (příjezdu) k jednotlivým domům ve vztahu ke světovým stranám. Hustota a princip řešení uliční sítě vychází ze stávající struktury města radiální vedení severojižních komunikací, maximální délky úseků mezi křižovatkami a podobně. Kostru uličního systému tvoří kříž hlavních ulic, z nichž severojižní navazuje na napojovací apendix I. etapy a je jakýmsi bulvárem celého urbanismu. Východozápadní hlavní komunikace je spojnicí stávající ulice Třebízského a severojižní okrajové ulice, stejně tak jako komunikace na severní hranici obytné zóny. Tento páteřní systém je dále doplněn soustavou severojižních a východozápadních ulic a slepých obslužných pojízdných chodníků. Obytné území je celé navržené ve zklidněném dopravním režimu obytné zóně (dále OZ), kterou doplňují hustě umístěné zpomalovací šikany. Ty jsou umístěny jak u vjezdů do areálu, tak i ve vnitřních partiích. Vjezdy do OZ budou zvýrazněny barevně, dále budou opatřeny zpomalovacím retardérem a posléze zúženy zpomalovacími šikanami, jejichž prostor bude rovněž barevně zvýrazněn. Do prostoru zúžení vozovky (zpomalovacích šikan) jsou umístěna vyznačená parkovací stání pro rezidenty a jejich návštěvy (včetně potřebného počtu míst pro invalidy). Počty stání jsou ověřeny v kapitole G.2. Veškeré komunikace mají jednostranně situovaný chodník a na protilehlé straně zasakovací zelený pás; ulice Hlavní I. a Hlavní II. jsou řešeny velkoryseji a zelené pásy jsou zde zdvojené, čímž vzniká prostor pro umístění stromořadí do užšího pásu. V místech OZ (zde jsou všechny části komunikace řešeny v jedné úrovni) i mimo ni jsou vyznačené vjezdy na pozemky, případně chodníky, parkovací stání. Oplocení jednotlivých parcel rodinných domů je navrženo z nízkého systémového drátěného plotu. Řešené území zahrnuje rovněž potřebné úpravy, rozšíření a napojení ulic Josefa Truhláře a Třebízského. Další detailní informace obsahují následující kapitoly a výkresová dokumentace (výkres č. 04). 17

18 G.2/ BILANCE PARKOVACÍCH A ODSTAVNÝCH MÍST G.2.A/ Rodinné (obytné) domy Vstupní údaje: Celkový počet nově navržených rodinných domů: 205 z celkového počtu solitérních domů 97 z celkového počtu dvojdomů (jednotlivých domů) 98 z celkového počtu řadových domů (jednotlivých domů) 10 Na základě ČSN bylo vypočteno 615 potřebných dlouhodobých odstavných stání. Nově navržené rodinné domy mají ve všech případech celkovou plochu (1. patro, 2. patro) nad 100m 2. Pro tyto obytné objekty dle (tabulky 34) je stanoven počet účelových jednotek na 1 stání 0,5. Počet potřebných odstavných stání (viz. příloha - tabulka G.TAB.01) je ovlivněn vysokým součinitelem stupně automobilizace, který je stanoven dle zástupců odboru dopravy na 1,5. Celkový počet dlouhodobých odstavných stání dle návrhu územní studie je 660. Dle ČSN je potřeba 615 dlouhodobých odstavných stání normový požadavek je tedy s rezervou naplněn. Pozn.: Parkování je řešeno v garážích, které jsou součástí rodinných domů a ke každému domu je ještě jedno nebo dvě parkovací místa na vlastním pozemku (v některých případech až 4 stání). Parkovací místa v ulicích jsou tedy navržena výhradně pro návštěvníky lokality. G.2.B/ Občanská vybavenost Vstupní údaje: Kapacity jednotlivých budov občanské vybavenosti (budovy A - F) jsou uvedeny v bodech F.1.A a F.1.B. Počty potřebných odstavných stání pro tyto objekty jsou uvedené v příloze tabulky G.TAB.02 G.TAB.08. Celkový počet odstavných stání pro objekty OV je dle návrhu 436 (z toho 23 pro invalidy). Dle ČSN je potřeba 430 odstavných stání normový požadavek je tedy s rezervou naplněn. G.3/ OBSLUHA VEŘEJNOU DOPRAVOU Návrh dopravní obsluhy vychází jednak z rozpracované studie dopravní obsluhy města pro střednědobý a dlouhodobý horizont (zpracoval ROPID) a dále pak z jednání dopravní komise. V územní studii je primárně navržená alternativa autobusové smyčky v ul. Třebízského, v místě, která využívá současnou plochu u diagonálně napojené komunikace, a která splňuje požadavky na řešení veřejné dopravy. Autobusová linka může být tedy v případě potřeby bude vedena od Okružní ulice do ul. Třebízského, kde bude ve smyčce ukončena. Rozměr obratiště umožňuje použití kloubových vozů. Dále je připravená alternativa v podobě vedení autobusové linky po ulici Josefa Truhláře s dvojicí obousměrných zastávek a obratištěm v prostoru obchodního centra (smyčka je umístěna pod zásobovacím dvorem viz. výkres č. 04), která umožní další varianty rozšíření kapacit v případě výstavby obchvatu Staré Boleslavi (přeložka silnice II/331). 18

19 G.4/ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACÍ A ZASAKOVÁNÍ BILANCE DEŠŤ. VOD Na základě výpočtu jsou uvedené dvě varianty, jak lze řešit vsakování dešťového odtoku do zelených pásů podél komunikací. V dalších fázích projekčních prací bude řešení detailněji rozpracováno na základě provedeného hydrogeologického a geologického průzkumu a posouzení navrhovaného řešení oprávněnou osobou z oboru hydrogeologie. G.4.A/ Vsakování v průlezích Vsakovací průlehy mají být dimenzovány tak, aby v nich docházelo pouze ke krátkodobému vzdutí. Dlouhodobější vzdutí je nepřípustné, protože se tím značně zvyšuje nebezpečí zakolmatování a zhutnění povrchu. V tomto směru se jako maximum osvědčila výšky vzdutí 30 cm. Nivelety dna průlehů mají být navrhovány a udržovány vodorovné, aby bylo dosaženo co nejrovnoměrnějšího rozdělení vody pro vsakování. Hydraulické zatížení vsakovacích průlehů má probíhat pokud možno povrchově otevřenými přítokovými žlaby. Obecně jsou odtoky vedeny přímo ze zpevněných ploch do průlehů. Je přitom nutno zajistit co možná nejrovnoměrnější přetékání (přepad) přes celou okrajovou hranu plochy. Zásobení průlehu potrubím nebo žlábkem dlažby, např. když nejsou průlehy umístěny dosti blízko, si může vyžádat zvláštní opatření k místnímu rozdělení (rozložení) přítoku. Vsakování průlehy obecně připadne do úvahy, pokud výměra vsakovací plochy a její propustnost není nedostačující pro plošné vsakování. G.4.B/ Vsakování v kombinovaném objektu Vícesložkový prvek sestává ze zatravněného průlehu a pod ním situované vsakovací rýhy. Jde o dva oddělené akumulační prostory, každý se svým vlastním procesem plnění a prázdnění, jinak ovlivněným odtokovým procesem a odlišnou vsakovací intenzitou v průlehu i v rýze. V porovnání s ostatními vsakovacími zařízeními z toho vyplývají pro vícesložkové prvky dlouhé doby prázdnění. Vsakovací průlehy mají být napojeny na odvodňované plochy pokud možno povrchovými žlaby. K přímému napojení odtokových ploch na průlehy by nemělo dojít. Aby doba vzdutí v průlehu zůstávala nízká, - jinak by vedlo k poškození vegetace průlehu, nemá být výška vzdutí vyšší než 30 cm. Ze stejného důvodu by alespoň 10 cm vrstva svrchní půdy měla mít propustnost k f >= m/s tak, aby voda co nejrychleji prosakovala do níže položené rýhy. Doporučuje se provést bezpečnostní přepad průlehu, zavedený do rýhy. Je to nezbytné, pokud má průleh vyšší periodicitu přetečení, než vícesložkový prvek jako celek. Stavební provedení přepadu je variabilní, od prosté trouby vyplněné štěrkem, po prefabrikovaná provedení. Zpravidla je při tom možné považovat výpadek průsaku zeminou pro malá přepadová množství za neškodný. Rozhodně by měl být bezpečnostní přepad umístěn co nejdále od vtoku do průlehu tak, aby byl co nejvíce omezen vnos znečištění do rýhy. 19

20 H/ NÁVRH TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY Návrh inženýrských sítí je orientační. Návrh technického řešení bude řešit příslušná projektová dokumentace a detailněji specifikován po projednání s jednotlivými správci inženýrských sítí a dotčenými veřejnoprávními orgány a organizacemi. H.1/ VODOVOD Výstavba páteřního systému vodovodních řadů a domovních přípojek byla zahájena v rámci I. etapy bydlení. V dalších fázích výstavby bude plynule rozšiřována. I. - V. etapa - bydlení Výpočet potřeby pitné vody bydlení: Návrh vychází z vyhlášky MZe č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, Příloha č.12 Směrná čísla roční potřeby vody. Pro bytový fond: - je-li v bytě výtok, WC a koupelna s centrální přípravou teplé vody q=56 m3/ os.*rok Koeficient denní nerovnoměrnosti k d = 1,35 Koeficient hodinové nerovnoměrnosti k h = 1,8 uvažovaný počet obyvatel = 850 obyvatel Qr = 850*56 = m3/rok Q 24 = 1,51 l/s Qmax d = 1.51 *1,35 = 2,039 l/s Qmax h = 2.039*1,8 = l/s administrativa a obchod: Návrh vychází z Metodických pokynů MLVH ČR: 177 zaměstnanců 60l/zam.den = l/den restaurace: 10 zaměstnanců 450l/zam.den = 4 500l/den Q 24 = 0,18 l/s Q 24 celkem = 1,51+0,18 = 1,69 l/s Q max d = 1,51 *1,35 = 2,04 l/s Q max h = 2,04*1,8 = 3,67 l/s Vodovodní potrubí je vedeno v souběhu nebo kříží nově projektované inženýrské sítě a stávající inženýrské sítě. Vodovodní řady jsou navrženy tak, aby splňovaly ČSN Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Vodovodní potrubí musí být ochráněno před výsadbou nových stromů tak, aby byly možné následné opravy potrubí a kořenový systém stromů nové potrubí nepoškodil. 20

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINAŘICE NÁVRH VINAŘICE NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Pořizovatel: tel. 604254653, tel-fax 220922710, e-mail:merunkova@gmail.com IČO: 46397957 sídlo: Přeletová 5 /588

Více

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Svojetice. Územní plán Svojetice

Opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Svojetice. Územní plán Svojetice Obec Svojetice Číslo usnesení: 2013-11-086 Ve Svojeticích dne 27. 11. 2013 Opatření obecné povahy, kterým se vydává Územní plán Svojetice Zastupitelstvo obce Svojetice, příslušné podle 6 odst. 5 písm.

Více

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1

TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE TŘEBĚTÍN NÁVRH TEXTOVÁ A TABELÁRNÍ ČÁST paré č. 1 1 TŘEBĚTÍN Územní plán NÁVRH Zhotovitel: ing. arch. Iveta Merunková, autorizovaný architekt ČKA 02738 Akademický pracovník ČZU FAPPZ KZKA

Více

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1

Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.) ÚZEMNÍ PLÁN RUDICE ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní

Více

Regulační plán Za Voříškovým Dvorem

Regulační plán Za Voříškovým Dvorem Regulační plán Za Voříškovým Dvorem katastrální území České Budějovice 3 stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 67 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném

Více

změna č.1 územního plánu obce HRADIŠTKO okres Nymburk kraj Středočeský listopad 2009

změna č.1 územního plánu obce HRADIŠTKO okres Nymburk kraj Středočeský listopad 2009 změna č.1 územního plánu obce HRADIŠTKO zpracované podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

BLANSKO - střed města 1 Návrh regulačního plánu BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST

BLANSKO - střed města 1 Návrh regulačního plánu BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST BLANSKO - střed města 1 BLANSKO - STŘED MĚSTA NÁVRH REGULAČNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ A TABULKOVÁ ČÁST ATELIER RAW LEDEN 2003 BLANSKO - střed města 2 OBSAH : A. TEXTOVÁ ČÁST str. A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 4 1.1. Zpracovatelé

Více

Odůvodnění ÚP Tojice - návrh

Odůvodnění ÚP Tojice - návrh Odůvodnění ÚP Tojice - návrh Obsah textové části: a) postup při pořízení územního plánu Tojice b) vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území c) soulad územního plánu s politikou

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno ÚNOR 2014 ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: NADŘÍZENÝ ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ:

Více

územní plán BŘEZOVÉ-OLEŠKA

územní plán BŘEZOVÉ-OLEŠKA územní plán BŘEZOVÉ-OLEŠKA návrh pro opakované veřejné projednání březen 2014 C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah textové části odůvodnění: C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU...1 Ca. Soulad územního plánu s politikou

Více

I. Obsah územního plánu Metylovice

I. Obsah územního plánu Metylovice 1 I. Obsah územního plánu Metylovice I. A. TEXTOVÁ ČÁST strana 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 2 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT 2 3. URBANISTICKÁ KONCEPCE, VČETNĚ VYMEZENÍ

Více

Územní plán Kamenné zboží

Územní plán Kamenné zboží Územní plán Kamenné zboží Návrh pro společné jednání Červenec 2014 Objednatel: OBEC KAMENNÉ ZBOŽÍ Kamenné Zboží 180 288 02 Nymburk Pavel Nosek, starosta Pořizovatel: MĚSTO NYMBURK Odbor výstavby Náměstí

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH DOUDLEBY NAD ORLICÍ KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ZPRACOVATEL: Ing. arch. František Křelina - ATELIÉR DELTA 90 VYPRACOVALA: Ing. arch. Marcela Křelinová Ing. arch.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOŘANY Břetislav Malinovský ARCHINVEST 04/2015 1

ÚZEMNÍ PLÁN HOŘANY Břetislav Malinovský ARCHINVEST 04/2015 1 ÚZEMNÍ PLÁN HOŘANY Břetislav Malinovský ARCHINVEST 04/2015 1 Identifikační údaje pořizovatele a zpracovatele Správní orgán vydávající ÚP: Zastupitelstvo obce Hořany Hořany 52 Poříčany 289 14 Pověřený zastupitel:

Více

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM Sídlo: Doudova 544/11, 147 00 Praha 4 Podolí Provozovna: Masarykova 62/109, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 25423363, DIČ: CZ25423363 Název akce: SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM

Více

BYTOVÝ KOMPLEX V ULICI U NISY LIBEREC

BYTOVÝ KOMPLEX V ULICI U NISY LIBEREC ÚZEMNÍ STUDIE BYTOVÝ KOMPLEX V ULICI U NISY LIBEREC NÁVRH POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA LIBERCE ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA OBJEDNATEL: BYTY KLADENSKÁ S.R.O. JEDNATEL SPOLEČNOSTI:ING. IVO SEMERÁK SÍDLO:U

Více

JEDOVNICE KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ ÚP

JEDOVNICE KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ ÚP JEDOVNICE KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ČÁST ŘEŠENÍ ÚP Brno, červen 2011 JEDOVNICE Územní plán - koncept Textová část řešení Zakázkové č.: 10 03 03 Objednatel: Městys Jedovnice Pořizovatel: Městský úřad

Více

Obec Korouhev. Korouhev čp. 234, 569 93 Korouhev ÚZEMNÍ PLÁN KOROUHEV. Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o.

Obec Korouhev. Korouhev čp. 234, 569 93 Korouhev ÚZEMNÍ PLÁN KOROUHEV. Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obec Korouhev Korouhev čp. 234, 569 93 Korouhev ÚZEMNÍ PLÁN KOROUHEV Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová, RNDr. Lukáš Zemánek, Ph.D., Ing. Zlata Machačová,

Více

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz

Středisko: 440 atelier 4 Sochorova 3178/23, 616 00 Brno tel.: +420 541 420 911 www.archdesign.cz Územní studie Podmíněná přípustnost prodejních ploch v lokalitě Aupark Brno stupeň: ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD TEXTOVÁ ČÁST Objednatel: Statutární město Brno Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno číslo zakázky:

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Z Á Z N A M O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ. správní orgán, který ÚP vydal. pořizovatel

ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Z Á Z N A M O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ. správní orgán, který ÚP vydal. pořizovatel Z Á Z N A M O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍ PLÁN VČELNÁ správní orgán, který ÚP vydal Zastupitelstvo obce Včelná číslo jednací (usnesení): 14/ 2012 pořizovatel Obecní úřad Včelná Oprávněná úřední osoba pořizovatele

Více

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10

Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Územní studie SEZEMICE-LOKALITA Z10 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice Prosinec 2011 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. VÝKRES ZÁKRESU DO KATASTRÁLNÍ MAPY, M 1:1000 2. HLAVNÍ

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OTROČINĚVES ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU POŘIZOVATEL: Městský úřad Beroun odbor územního plánování a regionálního rozvoje PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 srpen 2013 Název územně

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E

Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Ú Z E M N Í P L Á N Š U M A V S K É H O Š T I C E Katastrální území: Šumavské Hoštice (764 205) Kosmo (764 175) Vojslavice (794 678) Pořizovatel: Městský úřad Vimperk, odbor výstavby a územního plánování

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

Ú Z E M N Í H O P L Á N U

Ú Z E M N Í H O P L Á N U Z M Ě N A č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U Ú S I L N É Návrh pro veřejné řízení Projektant: Ing. arch. Stanislav Kovář - ÚP STUDIO Autorizovaný architekt ČKA 00121 Jeremiášova 14, 370 01 České Budějovice

Více

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ

CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ Územní studie CHOUSTNÍKOVO HRADIŠTĚ LOKALITA Z09 Zpracovatel: Ing.arch.Milan Vojtěch Nerudova 77, Sezemice srpen 2013 OBSAH: TEXTOVÁ ČÁST GRAFICKÁ ČÁST: 1. ŠIRŠÍ VZRAHY, M 1:10 000 2. ZÁKRES DO KATASTRÁLNÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE MUKAŘOV

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE MUKAŘOV ÚZEMNÍ PLÁN OBCE MUKAŘOV Středočeský kraj A.D.O. Praha červenec 2010 SEZNAM PŘÍLOH Textová část - viz. str. 3 Grafická část A. Výkres základního členění území 1:5000 B. Hlavní výkres 1:5000 C. Výkres veřejně

Více

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel:

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění PROSEK 1 Oznamovatel: FINEP Prosek k.s. Zpracovatel: červenec 2008 Oznámení záměru dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění

Více

ÚZEMNÍ STUDIE 31-013-00191. STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě

ÚZEMNÍ STUDIE 31-013-00191. STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě STAVOPROJEKT OLOMOUC a. s. Profesionální partner ve výstavbě Holická 568/31, 772 00 Olomouc IČ: 451 92 031 Tel.: +420 585 531 111 Fax: +420 585 531 333 www.stavoprojekt.cz ÚZEMNÍ STUDIE ZAHRADNÍ II Objednatel:

Více