VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury Ústav navrhování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury Ústav navrhování"

Transkript

1

2 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury Ústav navrhování Ing. arch. Ivan Wahla SEDM BRNĚNSKÝCH PROJEKTŮ ATELIERU RAW SEVEN BRNO PROJECTS BY ATELIER RAW ZKRÁCENÁ VERZE HABILITAČNÍ PRÁCE BRNO

3 Klíčová slova: brněnská architektura, špaletové okno, Ateliér RAW, Ernst Wiesner, Otto Eisler, Endre Steiner Key words: brno architecture, scuntion window, Ateli r RAW, Ernst Wiesner, Otto Eisler, Endre Steiner Originál práce je uložen ve fakultní knihovně Fakulty architektury VUT v Brně. Ivan Wahla, 2009 ISBN ISSN X 2 2

4 Obsah Úvod... 4 Sedm projektů Ateliéru RAW... 8 Závěr...22 Životopis...23 Použitá literatura...24 Abstract

5 Úvod Na tomto místě uvedu tři moderní brněnské domy, které jsou obecně známé a pro mne osobně stále přitažlivé. Proč vzpomínám stavby jiných architektů z první poloviny dvacátého století? Jsem přesvědčen, že v architektuře a stavění je důležitá kontinuita navazování na stavební umění předchozích generací. Je přirozeně velice podstatné, kdo koho učil a kdo byl vnímán jako vzor. Absolvoval jsem v roce 1986 a během studií jsem obdivoval stavby Normana Fostera, Renza Piana, Coop Himelblau, Morphosis. Samozřejmě jsem tehdy neviděl ani jednu jejich stavbu. Současně jsme tehdy s přáteli-spolužáky procházeli Brnem a fotografovali architekturu. Nejvíce jsme však diskutovali o domech z dvacátých a třicátých let dvacátého století, jejichž kvalita nám tehdy připadala nedostižná. Puristické stavby měly pro nás velice silný výtvarný náboj a připadaly nám velmi inspirativní, mnohem více než tehdy kulminující postmoderna. Město je učebnicí, k níž se můžeme vracet v průběhu mnoha let. Bohužel mnoho současných rozhovorů o Brně se stejnými přáteli se často stočí na téma probíhající devastace staveb postavených v předchozích dvou stoletích. Domy nejsou samozřejmě bourány, ale důkladně přestavovány. V tomto směru neexistuje takřka žádná pozitivní koncepční ochrana, která by pomáhala stavebníkům zvolit při opravách správnou cestu. Jedná se o ničení jednotlivých stavebních detailů, které v celku tvoří architekturu. Všichni to známe: dřevěná kastlová okna kdysi vyrobená v truhlářských dílnách leží rozštípaná na ulicích před opravovanými domy. Nekvalifikovaní montážníci poté osazují plastová okna vyrobená na automatických linkách a smontovaná opět bez potřeby znalosti řemesla v montovnách. Ručně tažené vrstvené omítky jsou přelepeny polystyrénem, přes nějž je přetažena jen tenká vrstva nové syntetické omítky. To nejhorší však přichází nakonec. Stavebníci chtějí být něčím zvláštní. I jim zřejmě podvědomě připadá, že by jejich opravovaný dům měl mít nějakou kvalitu, kterou by se mohli pochlubit před svými sousedy. Vezmou tedy do rukou vzorníky barev od stavebních firem a bez váhání vybírají nesnesitelnou růžovou, oranžovou nebo tyrkysovou. Při pohledu ze Špilberku je vidět celá ta hrůzná změna, jak se kdysi barevně kompaktní město začíná rozpadat a drolit. Kam zmizelo to bílé funkcionalistické Brno? Je obtížné určit pravou příčinu tohoto stavu. Jde o neúctu společnosti k autoritám, o obecnou nevzdělanost, nebo jen o prostou bezohlednost? Nejsilnějším důvodem je zřejmě snadná dostupnost syntetických barev a lacinost plastových oken. Polská města ve Slezsku jsou na tom ještě mnohem hůř a naopak na předměstích a periferiích Paříže žádné křiklavé barvy nenajdeme. Není mi osobně jasné, jak tomuto trendu čelit. Kladu si otázku: Je morální povinností architektů ochraňovat předchozí stavební kulturu, nebo ji nechat přirozenému vývoji a starat se pouze o správnost, čistotu a logiku vlastních projektů? Ernst Wiesner Moravská zemská životní pojišťovna na Beethovenově ulici v Brně Otto Eisler Obytný nájemní dům na ulici Údolní v Brně Endre Steiner Obytný nájemní dům na ulici Milady Horákové v Brně Na první pohled by se mohlo zdát, že není třeba velké inteligence k rozpoznání, co je správné, například zda přetřít původní bílý dům na růžový. Přesto se to běžně děje a nezabrání tomu ani skutečnost, že dotyčný dům byl například kdysi vyzdvihován a chválen. Navíc i před opravou ho lidé dobře hodnotili a jeho byty se dobře prodávaly. Dokonce je známo jméno architekta, případně ještě žije a je vysoce ceněn. Toto je příklad brněnského sídliště Lesná, která se postupně mění v nevkusnou pestrobarevnou koláž. 4

6 Ernst Wiesner Moravská zemská životní pojišťovna v Brně Na Beethovenově ulici lze stále obdivovat kompozici tří výjimečných staveb. Tři oblouky závěru jezuitského kostela, přemístěná brána jezuitského kláštera a Wiesnerův palác bývalé Moravské zemské životní pojišťovny. Domnívám se, že výraz palác k této první moderní brněnské budově patří. Symetrie uličního průčelí je nesmírně důstojná a současně moderní a svobodná. Střední sestava trojdílného okna centruje kompozici a je po obou stranách vyrovnána a odlehčena pravidelným uklidňujícím rozpalem čtyř okenních os. Zdi mezi okny jsou pouze o něco málo širší než okna. Masivní sokl z pískovce je skvělou ukázkou moderní kamenické práce, kdy jednotlivé kamenné bloky jsou kladeny na střih a zpracovány včetně profilovaného ostění. Vstup je veliký a monumentálně pojatý lemován bohatě profilovaným ostěním. Prosklení vstupu chrání kovaná mříž se zubovitým ornamentem. Hala zádveří je také velmi reprezentativní a rozlehlá a můžeme v ní shledat podobnost s Wagnerovou Postsparkasse. Na schodišti se objevuje svislé pásové okno, prvek, který uplatňuje Wiesner na většině svých staveb. Také okna lze označit za pozoruhodná jsou lemována opět profilovaným kamenným ostěním. Konstrukce oken je typická pro Wiesnerovy stavby, mechanismus kování je osazen na rámu a je plně viditelný. Kompozici podtrhuje hodně vyložená římsa se třemi mělkými kaskádami. Na ploché střeše byla zatravněná zahrada s pískovými cestičkami a s posezením na lavičce. V roce 2005 jsme mohli společně s Petrem Pelčákem a Filipem Šlapalem tento dům znovu veřejnosti představit na výstavě a v katalogu Ernst Wiesner a na nových fotografiích. Je škoda, že se nedochovala původní omítka jako v případě České banky Union. Naštěstí kamenná ostění celou kompozici drží a jsou bytelně navržená, takže můžeme doufat, že tento dům přežije i naši dobu bez úhony. 5

7 Otto Eisler Obytný nájemní dům na ulici Údolní v Brně 1932 Tento obytný dům byl postaven podle návrhu Otto Eislera pro stavebníka dr. Felixe Gallila. Kompozice hlavního průčelí je velmi uklidňující. Pět svislých okenních os ve třech podlažích s jedním typem okna působí velice důstojně. Střídají se stejné šířky okno i zeď mezi nimi. Uprostřed v přízemí je okno nahrazeno úzkým vstupem jednokřídlých dveří. Dveře mají kolem sebe více hmoty a přirozeným způsobem tím vyvolávají monumentalitu a dodávají vstupu významnost. Symetrická kompozice oken je lemována a ukončena po stranách plnými zdmi. Za nimi jsou pokoje, které nemají již okna do ulice, nýbrž do stran. Podobně je koncipováno také ustoupené čtvrté podlaží. Nyní již tři okna s parapety jsou opět lemována plnými zdmi. Otto Eisler si byl vědom působnosti kompozice založené na použití pouze jednoho typu okna. Důkazem je skutečnost, že u ložnic na terase nenavrhl balkonové dveře, jak by bylo přirozené pro místnosti s terasou orientovanou na jih. Naopak je umístil do bočních fasád, kde již nehrály kompoziční roli. Jednoduché trubkové zábradlí na terase podtrhuje kubický charakter domu. Tento dům jsme si natolik oblíbili, že jsme jeho fotografii umístili na obálku monografie Otto Eislera, kterou vydal Obecní dům Brno v roce

8 Endre Steiner Obytný nájemní dům na ulici Milady Horákové v Brně 1937 Nájemní obytný dům na ulici Milady Horákové postavil Endre Steiner v roce Kompozice tohoto domu je velice jednoduchá a účinná. Parter má čtyři portály malých obchodů, mezi něž je včleněn úzký vstup. Architekt Jan Sapák poukazuje na charakteristickou úzkost vstupů u obytných domů židovských architektů a důvody pro tento motiv hledá v historii židovské komunity v souvislosti s obranou svých sídel. Výkladce jsou dochované a jsou z jednoduchých ocelových profilů. Tělo parteru je obloženo bílou keramikou. Následuje pět obytných podlaží se čtyřmi okenními osami velkých dvojitých oken, která jsou lemována opět bílou keramikou. Okna jsou složená ze dvou dvojkřídlých s horními výklopnými větracími horizontálními křídly. Plášť domu je obložen červeným cihelným keramickým obkladem. Vrch průčelí zakončuje jednoduchá praktická římsa a nad ní je trubkové zábradlí horní terasy a posledního ustoupeného patra. V roce 2000 jsme s Filipem Šlapalem fotografovali vstupní halu a elegantní schodiště s trubkovým zábradlím a schodišťovými stupni z bílého umělého kamene. Dozvěděli jsme se, že Endre Steiner odjel za války transportem do koncentračního tábora a že tam pravděpodobně zahynul. Když jsme tuto informaci použili v katalogu Brněnští židovští architekti, vyšlo najevo, že Endre Steiner stále žije. V roce 2005 jsme jej společně s Petrem Pelčákem vyhledali. Zastihli jsme ho v dobré kondici, a tudíž jsme s ním mohli navštívit jeho stavby v Atlantě. Jeho názory na architekturu a urbanismus byly stále velice svěží, stejně jako jeho moderní vily. 7

9 Sedm projektů Ateliéru RAW V této práci představuji sedm prací Ateliéru RAW, v němž pracuji s Tomášem Rusínem od jeho založení v roce Jedná se o brněnské projekty, které jsem záměrně vybral tak, aby obsahovaly co nejdelší časové období, od raných prací až po současné. Jde o čtyři realizované stavby, jednu připravovanou a dva soutěžní návrhy. Regulace Římského náměstí v Brně Pokusím se doložit, že mají určité společné principy. Jednoduše chci vypsat, o co se v práci pokoušíme a zda se toto usilování blíží určité metodě. Naše domy se snažíme navrhovat tak, aby přirozeně stárly a aby se daly snadno a levně opravovat a udržovat. Zakázky, které přijímáme a realizujeme nejraději, se nacházejí v centrech měst. Naopak platí, že se snažíme vyhýbat zakázkám z okrajů měst. Nechceme se podílet na procesu plýtvání volnou krajinou, která je stále zabírána, přičemž uvnitř měst jsou zdevastované části ponechávány svému osudu. Naší ideální zakázkou je tedy dům v proluce. Současné velké tvarové soutěžení a tendence k výjimečnosti vedou k rozrušení celku, a proto se také záměrně pokoušíme o pravidelný rozvrh dispozic i fasád a rádi používáme symetrii. Tuto kompoziční jednoduchost doprovází přesvědčování stavebníků, aby používali kvalitní a tradiční materiály a aby se na stavbě objevilo co nejvíce tradičních kvalitních řemesel. Vyhýbáme se montovaným hliníkovým fasádám a naopak nejraději navrhujeme bílé přírodní omítky, rovněž je nám proti mysli zateplování zdí přilepenými izolacemi. Terasáře, truhláře a zámečníky vidíme na stavbě raději než sádrokartonáře a firmy zabývající se zateplováním domů. Velmi si také vážíme řemeslníků, kteří se věnují opravám a rekonstruk - cím například starých oken a dveří. Humanic na náměstí Svobody v Brně Administrativní budova DPMB v Brně Regulace Obilního trhu v Brně Administrativní dům na ulici Žarošické v Brně Bytový dům na ulici Kopečné v Brně 8 Polyfunkční dům Wilson na náměstí Míru v Brně

10 Římské náměstí v Brně Soutěžní návrh: 1990 Ideou návrhu bylo vytvoření nového pravidelného náměstí a uzavření nedokončeného městského bloku. Východiskem úvahy bylo, že původní rostlá struktura židovského města byla již totálně zničena a že není důvod ji obnovovat. Nový návrh navazoval na vysoké štítové zdi sousedních domů z devatenáctého a dvacátého století. Vložením čistého tvaru obdélníkového náměstí měl být tomuto prostoru vtisknut řád a této geo metrické formě jsou podřízena i nově navrhovaná křídla domu, která svírají pravý úhel. Domy měly pásová okna a jednoduché dispozice v dvoutraktech. Fasáda byla navržena s obkladem v bílém skle. Tento návrh tehdy v soutěži neuspěl, byl označen za grunderský a vyloučen z posuzování. 9

11 10

12 Obchodní dům Humanic v Brně Náměstí Svobody Rekonstrukce a dostavba: 2001 společně s Tomášem Rusínem Objekt na náměstí Svobody 11 byl postaven na přelomu 19. a 20. století v historizujícím dekorativním stylu, navazujícím na okolní podobně datované stavby. Po poškození za druhé světové války nebyly již štuky obnoveny a celá fasáda byla opatřena hrubou brizolitovou omítkou šedé barvy a horní patro dostalo ukončení v podobě nevzhledných trojdílných oken. V polovině 90. let byl objekt zprivatizován a majitel se rozhodl pro umístění dvoupodlažního obchodního domu firmy Humanic a pro rekonstrukci bytových jednotek. Celková přestavba fasády byla založena na kompozici dvou jednotně řešených obchodních podlaží a tří obytných podlaží. V návrhu byla v co nejširší míře navržena otevřená univerzální dispozice, nové schodiště z 1. do 2. nadzemního podlaží a vyrovnání výškových úrovní. Navržená střešní vestavba s terasou nebyla realizována. Stávající fasáda neodpovídala svým provedením významné pozici v kontextu náměstí. Proto byl navržen nový povrch ve formě štukové omítky s horizontální vlnkou. Vlnky byly vytvořeny tažením pomocí šablony. Okna byla navržena nová, světlešedá hliníková s novým vertikálním členěním, v původních proporcích otvorů (kromě posledního podstřešního patra, kde byly nevyhovující trojdílná okna nahrazena novými okny v duchu celé fasády). V parteru došlo k razantní přestavbě nosných pilířů, nezbytné pro pravidelné geometrické rozvržení dvoupodlažního parteru. Portál je proveden z nerezových profilů, skla jsou vlepena do jedné roviny s profily. Bylo tak dosaženo naprosté hladkosti portálu, který má kontrastovat se zvlněnou štukovou omítkou. Původně byl dům bílý, ale na přání klienta byl natřen minerální terakotou. 11

13 Budova Dopravního podniku města Brna Novobranská ulice Návrh: 1995; realizace: 2001 společně s Antonínem Novákem, Tomášem Rusínem a Petrem Valentou Proluka vznikla po spojeneckém bombardování. Původně zde stál jednoduchý historizující městský dům přiléhající svou dvorní fasádou ke klášterní zdi voršilského kláštera. V těsné blízkosti také procházely hradby města a nedaleko stojí Měnínská brána. Jedná se o dům na nároží. Uliční průčelí svírá tupý úhel a odstup před domem tedy umožní přehlédnout celé průčelí. Levá strana má osm svislých okenních os dvojdílných oken, uprostřed je okno trojdílné obloukové, pravá strana má čtyři svislé okenní osy. Celkem má průčelí třináct svislých os. Vstup je z nároží. Okna jsou velká s nízkým parapetem o rozměrech 2 2,4 m, v jejichž nadpraží se nacházejí stočené mechanismy rolet a ve spodní části jednoduché zábradlí tvořené skleněnou deskou. Parter byl obložen bílým spišským travertinem do výšky dvou podlaží, zbylá čtyři podlaží byla provedena ve světlebílé omítce. Toto klasické rozčlenění na parter a tělo domu bylo záměrně zrušeno výběrem bílého travertinu a bílé omítky. Dům má působit z dálkového pohledu, jako by byl vytvořen z jednoho materiálu, čímž by vyzněl monotónní hypnotický rytmus opakujících se oken a jedním nárožním obloukovým oknem, které drží celou kompozici. Poslední patro objektu ustupuje směrem do ulice tak vzniká terasa zakončená výraznou římsou. Pro odlehčení byla do vstupní dvoupodlažní haly umístěna plastika neonových linií od Stanislava Zippeho. 12

14 13

15 Obilní trh v Brně Soutěžní návrh: 2003 společně s Tomášem Rusínem Cílem návrhu bylo posílit obdélníkový tvar náměstí, důsledně jej uzavřít a vytvořit příležitost pro stavbu významných městský domů. Dalším motivem, který tento regulační plán rozvíjel, byl nový přístup na Špilberk. Řešení bylo formulováno nalezením půdorysného tvaru dvou nových samostatných velkých domů, které uzavírají kompozici náměstí. Domy mají trojúhelníkový půdorys s vnitřními zastřešenými trojúhelníkovými dvoranami. První z nich je přičleněn k uliční frontě Údolní ulice, navazuje na štítovou zeď svého souseda a svými třemi pohledovými fasádami tuto celou frontu domů ukončuje. Druhý dům volně stojící je orientován svým západním průčelím kolmo k ulici Údolní a jeho východní fasáda je v prodloužení zalícována s uliční linií objektu porodnice. Důvodem pro toto řešení byla snaha ukončit jižní stranu Obilního trhu jasným pravoúhlým tvarem, a tak dosáhnout čistého obdélníku náměstí, který diagonálně protíná Údolní ulici. Tato svým způsobem velkolepá půdorysná forma umožňovala v úpatí Špilberku důstojnou pozici pro budoucí významné budovy. V mezeře mezi novými domy je situován nový další nástup na Špilberk. Jde o novou dlouhou osu, která začíná v Jiráskově ulici a končí ve svazích Špilberku. Na prudké schodišťové cestě stoupající kolmo na vrstevnice je navrženo šest zastavení u sochařsky zpracovaných obelisků. Pod celým Obilním trhem je umístěno hromadné parkoviště s kapacitou 200 míst. Na náměstí při ulici Údolní jsou ponechány zastávky tramvají. 14

16 15

17 Administrativní dům s obchody v Brně na Vinohradech Žarošická ulice 2005 společně s Tomášem Rusínem V městské čtvrti Vinohrady podél obvodové komunikace kolem sídliště jsme navrhli administrativní dům s obchody. V přízemí se nacházejí vstupy do obchodů a vstupní hala pro administrativu ve třech následujících patrech. Dům je navržen na čtvercovém půdoryse a od počátku byl koncipován jako velmi pevný a robustní palác s mohutnými zdmi a řádným soklem. Dispozice administrativního podlaží je jednoduchá a symetrická. Po obvodu celého půdorysu jsou čtvercové kanceláře, do nichž se vstupuje ze široké obvodové chodby, a uvnitř dispozice bylo umístěno sociální vybavení a úsporné schodiště s výtahem. Dům byl navržen velmi ekonomicky. Zároveň však byl kladen velký důraz na použití přírodních materiálů a tradičních technologií. Fasády jsou velmi jednoduché vždy dvě a dvě jsou stejné. Jedna strana má čtyři svislé okenní osy se širokými meziokenními zdmi, druhá strana má pět svislých okenních os s již subtilnějšími meziokenními zdmi. Nároží u obou stran je stejně široké. Tělo domu má klasickou omítku, jež je však profilována štukovou horizontální vlnkou, kterou provedli omítkáři klasickým tažením. Takto dostává povrch potřebný detail, který v různém světle vytváří na struktuře vlnek rozdílné stíny. Parter byl projektován se snahou o co největší pravidelnost a celistvost, má vyvolávat charakter soklu, který uvozuje hlavní podstatnou hmotu v patrech. Proto bylo členění výkladců obchodů provedeno ve svislých úzkých pruzích, které odpovídají šířce dveří. Dvě strany parteru se vstupy do obchodů mají vysazenu betonovou římsu. Konstrukce portálu byla navržena pro výrobu v dílně, a to jako ocelové rámy s nerezovými rámečky, do nichž se vlepovala jednotlivá skla a osazovala se otevíravá okna a dveře. Vnitřní dveře jsou provedeny v bukové dýze osazené do šedých kovových zárubní, podlahy jsou položeny marmoleem, na schodištích a v hale je bílý umělý kámen. Fasáda je komponovaná jako barevně monolitická v odstínech šedi. Okna a portál jsou tmavěšedé, omítka je světlešedá, beton je přírodní. 16

18 17

19 á pečná Bytový dům na ulici Kopečné a Leitnerově v Brně 2008 společně s Milošem Klementem, Tomášem Rusínem a Petrem Todorovem lement, Petr Todorov Obytný blok uzavírá a nově vymezuje nároží brněnských ulic Kopečná a Leitnerova. Odsunutím uliční fronty v ulici Leitnerově je dosaženo dostatečného prosvětlení západní strany domu a vytvoření polosoukromého prostoru před vstupy do domu. Dostavba bloku je rozdělena do čtyř domů. Tři domy jsou orientovány do ulice Leitnerovy, jeden do ulice Kopečné. Domy v Leitnerově ulici mají motiv vykloněné fasády se svislým pásovým oknem na schodišti, orientace bytů je východ západ. Sekce v ulici Kopečné má také z ulice viditelné svislé pásové okno schodiště, byty jsou orientovány na sever a jih. Prudkého spádu ulice bylo využito pro umístění samostatných vjezdů do tří garážových pater. Dvorní fasáda má pravidelný rytmus opakujícího se jednoho typu dvojdílného francouzského okna. Přes celou fasádu probíhají průběžné konzoly balkonů, evokující původně stojící pavlačové domy. Velký společný vnitřní dvůr je uspořádán do dvou propojených teras v rozdílných výškových úrovních. Nachází se zde bezpečné zázemí pro hrající si děti v zahradě a možnost je kontrolovat z lodžií bytů. Dům je postaven jako vyzdívaný monolitický skelet. Z venkovní strany je celý dům sjednocen obkladem režnou červenou cihlou. Dvorní fasáda je jednoduše omítnuta a má bílou barvu. V domě se nachází 66 bytů, 6 obchodů a 80 parkovacích stání. ezuje nároží brněnských ulic Kopečná onty v ulici Leitnerově je dosaženo dostrany domu a vytvoření polosoukroomu. čtyř domů. Tři domy jsou orientovány lice Kopečné. Domy v Leitnerově ulici svislým pásovým oknem na schodišti,. z ulice viditelné svislé pásové okno y na sever a jih. Prudkého spádu ulimostatných vjezdů do tří garážových us opakujícího se jednoho typu dvojřes celou fasádu probíhají průběžné ně stojící pavlačové domy. spořádán do dvou propojených teras. Nachází se 18 zde bezpečné zázemí pro st je kontrolovat z lodžií bytů. monolitický skelet. Z venkovní strany The residential block closes and newly demarcates the corners of the Brno streets of Kopečná and Leitnerova. The retreating fronts on Leitnerova street are achieved by sufficient lighting of the western side of the building with the formation of a half-private space in front of the entrance to the building. The structure of the block is divided up into four houses. Three houses are facing Leitnerova street while one faces out on Kopečná street. The houses on Leitnerova street have a motif of protruding façades with a perpendicular belt of windows on the staircase and the orientation of the flats on the eastwest line. The section on Kopečná street also has visible vertical belt windows on the staircase with the orientation on the north-south line. The steep descent of the street was made use of for placing the independent entrances into the three garage floors. The courtyard façade has a regular rhythm repeating one type of two-part French windows. Continuous consoles of balconies flow across the entire façade evoking the originally existing access balcony buildings. The large common inner yard is arranged into two connected terraces on different height levels. It contains a safe play area for children in the garden with a view of the area from the loggie of the flats.

20 Na následující dvoustraně: Pohled na tři vstupy s vertikálními nárožními schodišťovými okny, pravidelně traktujícími podélnou fasádu domu. Vlevo: Dvorní fasáda evokující formu původních pavlačových domů Starého Brna. The following two pages: View of the three entrances with the vertical corner staircase windows, regularly articulated by the longitudinal façade of the building. Left: Courtyard façade evoking the form of the original access balcony apartment buildings of Old Brno. Na následující dvoustraně: Pohled na tři vstupy s vertikálními nárožními schodišťovými okny, pravidelně traktujícími podélnou fasádu domu. Vlevo: Dvorní fasáda evokující formu původních pavlačových domů Starého Brna. The following two pages: View of the three entrances with the vertical corner staircase windows, regularly articulated by the longitudinal façade of the building. Left: Courtyard façade evoking the form of the original access balcony apartment buildings of Old Brno

21 Bytový a polyfunkční dům Wilson Polyfunkční Wilson Apartment dům Wilson and v Multi-Functional Brně House Náměstí Míru, Brno Náměstí Míru Projekt: 2008 společně s Tomášem Rusínem Masarykova čtvrť má v rámci města Brna svým charakterem zástavby výsadní postavení. Jedná se o urbanistický koncept z přelomu 19. a 20. století, zastavující svahy roštovou strukturou se solitérními rodinnými a bytovými domy. Na tuto strukturu navazují na náměstí Míru významné objemy škol, studentských kolejí a kostela. Stávající staveniště je v současnosti nevyužívaným pozemkem s několika přízemními objekty patřícími v minulosti armádě. Nový polyfunkční dům je čtyřpodlažní budova s pátým ustupujícím podlažím, využívající sklonu pozemku směrem k ulici Údolní. V nejnižším bodě je vjezd do společných garáží umístěných v parteru domu. Do ulice Údolní, náměstí Míru a ulice Lerchovy jsou navrženy provozy obchodů a služeb. V přízemí přístupném z náměstí Míru je umístěno Centrum pro mládež a seniory se zázemím, pro využití občanskými aktivitami, jak pro spolkovou činnost, tak i pro kulturní akce. Ve nadzemním podlaží jsou navrženy pronajímatelné bytové jednotky a provozovny služeb, do ulice Údolní pak vzniká možnost využití pro další provozy veřejné vybavenosti. Návrhem nového domu jsme vytvářeli jednoduchou pravoúhlou kompozici pevně formovaného nového Masarykova čtvrť má v rámci města Brna výsadní postavení co do charakteru zástavby. Jedná se o urbanistický koncept z přelomu 19. a 20. století, zastavující svahy roštovou strukturou se solitérními rodinnými a bytovými domy. Na tuto strukturu navazují na náměstí Míru významné objemy škol, studentských kolejí a kostela. Stávající staveniště je v současnosti nevyužívaným pozemkem s několika přízemními objekty, které v minulosti sloužily armádě. Navržená architektonická koncepce vstupuje do území s cílem dotvořit stávající urbanistickou strukturu, a to jak po stránce výškové hladiny, tak i návrhu nové urbanistické kvality. Navržený obytný blok uzavírá a nově definuje plochu náměstí. Nový polyfunkční objekt je čtyřpodlažní budova s pátým ustupujícím podlažím, využívající sklonu pozemku směrem k ulici Údolní. V nejnižším bodě se nachází vjezd do společných garáží umístěných v parteru domu. Do ulice Údolní, náměstí Míru a ulice Lerchovy jsou navrženy provozy obchodů a služeb. V přízemí, přístupném pasáží z náměstí Míru, je umístěna samoobslužná prodejna Brněnka, nárožní restaurace, pronajímatelné obchodní jednotky, veřejné WC, kavárna a centrum pro mládež a seniory se zázemím, pro využití občanskými aktivitami. V nadzemním podlaží jsou navrženy pronajímatelné bytové jednotky. V případě zájmu a požadavku je možné provozovny služeb umístit i do 2. nadzemního podlaží objektu. Bytová sekce směrem do ulice Lerchovy je opatřena bezbariérovými byty. V návaznosti na tuto sekci je v návrhu vytvořena možnost v parteru umístit lékařské ordinace se zázemím. náměstí, jehož jedna strana je otevřená do parku. Masaryk quarter holds an essential place in the framework of the city of Brno in terms of the character of the construction work. It consists of a townplanning concept from the turn of the 19 th and 20 th centuries building up the slopes with solitary family and apartment houses. It adjoins náměstí Míru (Peace Square) with its renowned volume of schools, halls of residence and a church. The construction site is at present an unused lot of land with several ground level buildings, used for the needs of the army in the past. The designed architectural concept has the intention of adding to the already existing urban structure, both in terms of the level of height, and with a design of new urbanistic quality. The designed apartment block brings to a close and newly defines the surface of the square. The new multi-functional building has four-storeys with a fifth retreating floor, making use of the slope of land in the direction of Údolní street. The lowest point contains the entrance into the common garages placed on the main floor of the building. The operations for the shops and services are designed for Údolní, náměstí Míru and Lerchovy streets. The ground floor, accessible by the arcade from náměstí Míru contains the self-service shop Brněnka, a corner restaurant, rentable shop units, a public WC, a café and a centre for young people and seniors with facilities for social activities. The 2 nd to the 5 th floors are designed for rentable flat units. Depending on interest and requirements, services can be also placed into the 2 nd storey of the building. The flats face out on Lerchovy street and are fully wheelchair-accessible. In connection with this section, the possibility of a medical surgery with facilities on the main floor is included in the design. Obě uličn dem z rež dřevěná. couzským nadzemn po celé s Základní urbanizov nizovano dům s ob patrech. známé Pohled z věže kostela sv. Agustina. View from the tower of the Church of St. Augustine.

22 e city of f a towng up the ěstí Míru nce and with sevast. The ready exa design a close ting floor, e lowest the main esigned cessible Brněnka, a centre he 2 nd to rest and building. ssible. In facilities Obě uliční fasády a fasáda objektu ve vnitrobloku jsou opatřeny obkladem z režného zdiva v kombinaci s travertinovým obkladem, okna jsou dřevěná. Zadní fasáda směrem do dvora je pravidelně traktována francouzskými okny a členěna průběžnými horizontálními lodžiemi. Páté nadzemní podlaží ustupuje po celém svém obvodě. Parter objektu je po celé své délce opatřen atypickým ocelovým proskleným portálem. Základním principem návrhu je pomocí nového objektu vytvořit jasně urbanizovanou formu náměstí, s pravidelným tvarem, přehledně organizovanou dopravou a pohybem pěších. Jedná se o klasický městský dům s obchody a službami v parteru a komfortními byty v ostatních patrech. Jeho tvarosloví a náplň jsou pro Brno typické a všeobecně známé. Fasáda uzavírající budoucí Wilsonovo náměstí. Façade bringing to a close the future Wilson Square. Both the street façades and the façade of the building in the inner block are equipped with fair-faced brickwork in a combination with travertine siding, the windows are wood. The back façade facing the courtyard is regularly treated with French windows and articulated with continuous horizontal loggie. The fifth floor retreats along the entire circumference. The main floor of the building is lined along its entire length with an atypical steel glazed portal. The basic principle of the design is helping the new building create a clear urban form of a square, with a regular shape and clearly organised transport and pedestrian movement. It consists of a classic city building with shops and services on the main floor and comfortable flats on the remaining floors. Its style and content are typical and generally known for Brno

23 Závěr Těmito sedmi vybranými projekty a komentářem k nim bych rád dokázal, že naše projekty vznikají na stálých principech a idejích a že se opakovaně pokoušíme používat pro zpracování projektů konkrétní metodu. Červen 2009 Ivan Wahla 22

NEJLEPŠÍ ARCHITEKTONICKÁ REALIZACE ROKU 2013 THE BEST ARCHITECTURE 2013

NEJLEPŠÍ ARCHITEKTONICKÁ REALIZACE ROKU 2013 THE BEST ARCHITECTURE 2013 NEJLEPŠÍ ARCHITEKTONICKÁ REALIZACE ROKU 2013 THE BEST ARCHITECTURE 2013 Iveta Sikorová Bytový dům Procházkova 3 v Praze získal na mezinárodním festivalu architektury a urbanismu Architecture Week v Praze

Více

RODINNÝ DŮM KUŘIM 01 REALIZACE 33 KUŘIM JIŘÍ KNESL, JAKUB KYNČL, VÁCLAV ŠTOJDL / KNESL + KYNČL ARCHITEKTI

RODINNÝ DŮM KUŘIM 01 REALIZACE 33 KUŘIM JIŘÍ KNESL, JAKUB KYNČL, VÁCLAV ŠTOJDL / KNESL + KYNČL ARCHITEKTI RODINNÝ DŮM KUŘIM 01 REALIZACE 33 KUŘIM JIŘÍ KNESL, JAKUB KYNČL, VÁCLAV ŠTOJDL / KNESL + KYNČL ARCHITEKTI Dům se nachází v západní části obce Kuřim, na úpatí kopce Horka. Je situován ve spodní části svažitého

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012

REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP A) ARCHITEKTONICKÁ STUDIE KAMIL MRVA ARCHITECTS ŘÍJEN 2012 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PRŮVODNÍ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY' ' REZIDENCE PASEKY, ČELADNÁ RODINNÝ DŮM (TYP

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68

OBYTNÝ SOUBOR BAŽANTNICE zastavovací studie lokalita k. ú. Hos vice, pozemky p.č. 152, 153, 154, 156/11 158/1, 158/3, 157, 1155/68 d o m a a.s., září 2012 SEZNAM VÝKRESŮ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TEXTOVÁ ČÁST ŠIRŠÍ VZTAHY a ÚZEMNÍ PLÁN SITUACE-PLOCHY POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED Z OKRAJOVÉ ULICE POHLED NA

Více

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality Byty k pronájmu Apartments for rent Haštalská, Praha 1 #406254 Nově zrekonstruovaný světlý byt 3+1 (100 m 2 ), který se nachází v činžovním domě s výtahem v centru historického města. Byt je umístěný ve

Více

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích.

Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Konzultace k návrhu rodinného domu v Malých Kyšicích. Pozemek se nachází v okrajové části obce Malé Kyšice. V širším okolí je nejvýraznější přírodní dominanta Vysoký vrch, který je viditelný i z parcely

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

architektura RD SVATBÍN

architektura RD SVATBÍN blok_02_15_8_sestava 1 6/10/15 1:45 AM Stránka 38 architektura RD SVATBÍN Osada Svatbín krásné klidné místo, domy ukryté v zeleni starých zahrad. Dnes tady žije pár desítek obyvatel, je tu blízko do přírody

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

PŘESTAVBA VÝMĚNÍKOVÉ STANICE

PŘESTAVBA VÝMĚNÍKOVÉ STANICE PŘESTAVBA VÝMĚNÍKOVÉ STANICE REKONSTRUKCE 33 VARNSDORF BORIS ŠONSKÝ, RADOMÍR GRAFEK, ZDENĚK NAVRÁTIL / RG PROJEKT Objekt původně sloužil jako výměníková stanice tepelného hospodářství města Varnsdorf.

Více

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Bytový dům Bechyňova atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Blok zakončující Engelem navrženou

Více

BYDLENÍ V SEVERNÍM PODHRADÍ VYŠEHRADU

BYDLENÍ V SEVERNÍM PODHRADÍ VYŠEHRADU BYDLENÍ V SEVERNÍM PODHRADÍ VYŠEHRADU Romana Pourová ateliér Ing Arch. Jana Sedláka Odborný asistent ing. arch. Ivan Hnízdil Diplomní projekt X. semestru na FA ČVUT zimní semestr 2014/2015 ČESKÉ VYSOKÉ

Více

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim

Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim LEGENDA Legenda navrhovaných staveb změna č.1 a aktualizace RP MPZ Chrudim 1 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 2 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 3 MASARYKOVO NÁM. - ZÁSTAVBA DVORŮ 4 NÁROŽÍ MASARYKOVO NÁM.,

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA A FOTODOKUMENTACE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OBSAH: 1. Účel objektu...2 2. Architektonické a dispoziční řešení...2 3. Kapacita, podlahová plocha...2 4. Stavebně technické a konstrukční řešení...2 5. Zhodnocení stávajícího stavu

Více

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI

STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI STUDIE RODINNÝCH DOMŮ A ZÁZEMÍ CHOLUPICE, K DÝMAČI Investor: Ing. Jan Průcha (zástupce společenství investorů) CS architects Ing. Petra Brzobohatá (petra.brzobohata@centrum.cz; 00420 604 723 762) Ing.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

StandardLine DIMENSIONED SKETCH ROZMĚROVÁ ŘADA

StandardLine DIMENSIONED SKETCH ROZMĚROVÁ ŘADA EN Standard dwelling and sanitary containers are used as temporary constructions. They can be also used for permanent constructions following some modification of containers. Variable options of insulation,

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

KUTNÁ HORA BYTOVÝ DŮM ATELIÉR KOHOUTICHÝ FA ČVUT, ZS 2011/2012, 4. ROČNÍK ANITA PROKEŠOVÁ FA ČVUT

KUTNÁ HORA BYTOVÝ DŮM ATELIÉR KOHOUTICHÝ FA ČVUT, ZS 2011/2012, 4. ROČNÍK ANITA PROKEŠOVÁ FA ČVUT KUTNÁ HORA BYTOVÝ DŮM ATELIÉR KOHOUTICHÝ FA ČVUT, ZS 011/01, 4. ROČNÍK ANITA PROKEŠOVÁ FA ČVUT VÝKRES VLIVŮ CHARAKTERISTIKA MÍSTA Pozemek se nachází na pomezí městského osídlení a městské periferie v klidné

Více

domy A * houses A www.top-rezidence.cz 6 domů v nízkoenergetickém standardu energetický štítek A - mimořádně úsporná budova

domy A * houses A www.top-rezidence.cz 6 domů v nízkoenergetickém standardu energetický štítek A - mimořádně úsporná budova domy A * houses A domy A * houses A 6 domů v nízkoenergetickém standardu energetický štítek A - mimořádně úsporná budova 6 houses in low-energy consumption standard A label - extremely efficient building

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICAL DETAILS OF ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICAL DETAILS OF ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ ETICS TECHNICAL DETAILS OF ETICS www.stomix.cz 1 / 40 OBSAH: 1a. Zateplení soklové oblasti se stávající tepelnou izolací 1b. Zateplení soklové oblasti bez stávající tepelné

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bytový dům Na Zatlance, Praha Smíchov

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Bytový dům Na Zatlance, Praha Smíchov DIPLOMOVÁ PRÁCE Bytový dům Na Zatlance, Praha Smíchov Petr Uhlíř 13. semestr zimní semestr 2014/2015 Atelier Radka Kolaříka, Fakulta Architektury ČVUT v Praze Doc. Ing. Arch. Radek Kolařík, Ing. Arch.

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE ZADAVATEL: Jiří Novotný Za Kovářským rybníkem, Praha AUTOR: Ing. arch. Naďa Richterová Zahořany 32, 411 48 Křešice DATUM: 14. 10. 2014 FORMÁT: 23 A4 1

Více

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper.

The tension belt serves as a tension unit. After emptying the belt is cleaned with a scraper. Second School Year BELT AND WORM CONVEYORS They are machines for transporting piece or loose materials even for great distances. In loaders and unloaders it is not necessary to stop the conveyor. The transport

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108

M 1:1000 1040/38 1040/52 1040/62 1040/60 1040/206 1040/42 1040/202 1040/67 1040/40 1040/48 1040/110 1040/63 1040/45 1040/41 1040/205 1040/200 1040/108 DIPLOMNÍ PROJEKT KOSTEL S FARNÍM CENTREM NA SÍDLIŠTI BARRANDOV V PRAZE AUTOR : JAROSLAV FILEK VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE : ING. ARCH. AKAD. ARCH. ANTONÍN JENÍČEK AKAD. ROK / SEMESTR : 2010/2011 / LETNÍ KONZULTANT

Více

Amazon Court KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICES TO LET. RIVER CITY PRAGUE www.amazoncourt.cz

Amazon Court KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICES TO LET. RIVER CITY PRAGUE www.amazoncourt.cz POPIS PROJEKTU Energeticky úsporná budova s unikátní architekturou v blízkosti centra města. Se sedmi nadzemními podlažími a třemi podzemními podlažími nabízí k pronájmu přibližně 19 800 m2 kancelářského

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

REKONSTRUKCE BYTU INTERIÉR 61 PRAHA 1, STARÉ MĚSTO OTTAVIANO MARIA RAZETTO

REKONSTRUKCE BYTU INTERIÉR 61 PRAHA 1, STARÉ MĚSTO OTTAVIANO MARIA RAZETTO REKONSTRUKCE BYTU INTERIÉR 61 PRAHA 1, STARÉ MĚSTO OTTAVIANO MARIA RAZETTO Vnímání prostoru a jeho koncepčního řešení, jehož zásadním architektonickým prvkem je systém závěsných konstrukcí, dokumentuje

Více

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku ARCHITEKTI Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň Na pozemek je navržen jednopodlažní objekt s podkrovím a jedním polosuterenem, který v maximální míře využívá jak svažitosti pozemku, tak jeho

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease PALÁC ANDĚL Radlická 3185/1C, Prague 5 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague 1 E-mail: office@cz.knightfrank.com

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

First School Year PIPING AND FITTINGS

First School Year PIPING AND FITTINGS First School Year PIPING AND FITTINGS 1. Piping We use it for transporting liquids, gases and loose substances. By using piping we can regulate and interrupt the amount of substances. The main parts of

Více

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 7822DV Základní principy Jedná se o třítřídní jednopodlažní mateřskou školu, která bude používána na více místech a objekt je tedy navržen s důrazem na aplikovatelnost pro různě členěný terén, jak pro

Více

TEXTOVÁ ZPRÁVA BRNO-SEVER

TEXTOVÁ ZPRÁVA BRNO-SEVER TEXTOVÁ ZPRÁVA BRNO-SEVER Městská část vznikla v roce 1990 a zahrnuje katastrální území Husovic, Lesné, Soběšic, Zábrdovic a většinu katastru Černých Polí. Rrozkládá se na okraji brněnské kotliny, z její

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM

GENERAL INFORMATION RUČNÍ POHON MANUAL DRIVE MECHANISM KATALOG CATALOGUE RUČNÍ POHONY PRO VENKOVNÍ PŘÍSTROJE, MONTÁŽ NA BETONOVÉ SLOUPY MANUAL DRIVE MECHANISM FOR THE ACTUATION OF OUTDOOR TYPE SWITCHING DEVICES MOUNTED ON THE CONCRETE POLES TYP RPV ISO 9001:2009

Více

Číslo Název prvku Popis prvku Kusů Rozměry Datace fotografie Číslo obrázku

Číslo Název prvku Popis prvku Kusů Rozměry Datace fotografie Číslo obrázku Název Popis Kusů Rozměry Datace fotografie obrázku 1 Dřevěná vnitřní stěna 1 viz.obrázek Období Foto 1 Vnitřní dřevěná stěna plně prosklená, č.1/1,1/2,1/3. s dveřmi dvoukřídlovými otevíravými a pevným

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU

BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 4 32 BYTŮ V OBJEKTU BYTOVÉ DOMY EUROLINE 23 PROJEKTŮ BYTOVÝCH DOMŮ RYCHLÉ DODÁNÍ PROJEKTŮ 32 BYTŮ V OBJEKTU CENA PROJEKTU: 235 270 Kč 1 np np EUROLINE 200 CELKOVÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY: 15 667 90 Kč ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA 1m

Více

REZIDENCE KAVČÍ HORY REALIZACE 11 PRAHA VÁCLAV ALDA, PETR DVOŘÁK, PETER JURÁŠEK, MARTIN NĚMEC, JURAJ SONLAJTNER, TOMÁŠ DRAŠNER / A.D.N.S.

REZIDENCE KAVČÍ HORY REALIZACE 11 PRAHA VÁCLAV ALDA, PETR DVOŘÁK, PETER JURÁŠEK, MARTIN NĚMEC, JURAJ SONLAJTNER, TOMÁŠ DRAŠNER / A.D.N.S. REZIDENCE KAVČÍ HORY REALIZACE 11 PRAHA VÁCLAV ALDA, PETR DVOŘÁK, PETER JURÁŠEK, MARTIN NĚMEC, JURAJ SONLAJTNER, TOMÁŠ DRAŠNER / A.D.N.S. PRODUCTION FOTO TOMÁŠ BALEJ Místo Rozhraní pankrácké pláně a svažité

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

17STRAN BUNGALOVY 11/14 MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM NEJLEPŠÍ ENERGIE BYDLENÍ BEZ SCHODŮ SI ZAMILUJETE I VY

17STRAN BUNGALOVY 11/14 MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM NEJLEPŠÍ ENERGIE BYDLENÍ BEZ SCHODŮ SI ZAMILUJETE I VY 19. ročník / listopad 2014 NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS O BYDLENÍ 11/14 www.dumazahrada.cz MAREK OBTULOVIČ ČESKÝ ARCHITEKT, KTERÝ DOBYL VIETNAM SPECIÁLNÍ TÉMA 17STRAN ENERGIE VELKOPLOŠNÉ VYTÁPĚNÍ ZMĚNA DODAVATELE

Více

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory

Autorská zprava. Úvod. Bytové domy pro seniory Autorská zprava Úvod Zadání diplomové práce je návrh souboru staveb sloužících pro ubytování seniorů, včetně denního stacionáře na parcele v prostoru křižovatky ulic U Krčské vodárny a U Habrovky na Praze

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

BYTOVÝ DŮM PROSTĚJOV 02

BYTOVÝ DŮM PROSTĚJOV 02 BYTOVÝ DŮM PROSTĚJOV 02 REALIZACE 5 OLOMOUCKÁ 17, PROSTĚJOV JIŘÍ KNESL, JAKUB KYNČL, KRISTÝNA CASKOVÁ, VÁCLAV ŠTOJDL KLÁRA MICHÁLKOVÁ, / KNESL + KYNČL ARCHITEKTI FOTO TOMÁŠ RASL Urbanistické řešení Stavební

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

REVITALIZACE PIVOVARU 2100

REVITALIZACE PIVOVARU 2100 REVITALIZACE PIVOVARU 2100 PROJEKT 35 BROUMOV ALEXANDR SKALICKÝ Postprodukce je dnes součástí běžného života. Zasahuje úplně do všech oblastí lidských činností včetně práce na architektonických projektech

Více

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY. Tibor Csukás, Petr Slepánek květen 2012 REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA RODINNÉHO DOMU ÚHOLIČKY Obsah identifikační údaje stavby PRŮVODNÍ ZPRÁVA PŮDORYS 1.NP... 1:100 PŮDORYS 2.NP... 1:100 PŘÍČNÝ ŘEZ DOMEM... 1:100 POHLEDY... 1:200 ZÁKRES DO FOTOGRAFIE

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana

AJ 3_15_Susice.notebook. March 28, 2014. úvodní strana úvodní strana 1 SUŠICE SUŠICE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 15 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

TABULKA - PROPOČET INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ STAVBY A K C E : CENTRUM PRO SENIORY SEZIMOVO ÚSTÍ CENA JEDNOTKOVÁ * CENA CELKEM SOUČET

TABULKA - PROPOČET INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ STAVBY A K C E : CENTRUM PRO SENIORY SEZIMOVO ÚSTÍ CENA JEDNOTKOVÁ * CENA CELKEM SOUČET TABULKA - PROPOČET INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ STAVBY A K C E : CENTRUM PRO SENIORY SEZIMOVO ÚSTÍ ROZPIS NÁKLADŮ STAVBY MJ MNOŽSTVÍ CENA JEDNOTKOVÁ * CENA CELKEM SOUČET Projektové a průzkumné práce Kpl 1 4 300

Více

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50

Seznam dokumentace. příloha název měřítko. Průvodní zpráva. B Půdorys přízemí 1 : 50. C Základy domu 1 : 50. D Řez A A 1 : 50. E Pohled Jih 1 : 50 Seznam dokumentace příloha název měřítko A Průvodní zpráva B Půdorys přízemí 1 : 50 C Základy domu 1 : 50 D Řez A A 1 : 50 E Pohled Jih 1 : 50 F Pohled Západ 1 : 50 Průvodní zpráva Příloha A duben 11 Obsah

Více

FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ 2014-2015 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBYTNÝ SOUBOR V KOMÍNĚ

FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ 2014-2015 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBYTNÝ SOUBOR V KOMÍNĚ FAKULTA ARCHITEKTURY VUT V BRNĚ 2014-2015 BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBYTNÝ SOUBOR V KOMÍNĚ Průvodní zpráva Urbanistické řešení: Městská část Brno Komín, v níž se řešený pozemek nachází, leží na východním okraji

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍ KNIHOVNY ČESKÉ REPUBLIKY NA LETNÉ THE NEW NATIONAL LIBRARY OF THE CZECH REPUBLIC PETR JANČÁLEK DIPLOMNÍ PROJEKT

NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍ KNIHOVNY ČESKÉ REPUBLIKY NA LETNÉ THE NEW NATIONAL LIBRARY OF THE CZECH REPUBLIC PETR JANČÁLEK DIPLOMNÍ PROJEKT NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍ KNIHOVNY ČESKÉ REPUBLIKY NA LETNÉ THE NEW NATIONAL LIBRARY OF THE CZECH REPUBLIC PETR JANČÁLEK DIPLOMNÍ PROJEKT NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍ KNIHOVNY ČR NA LETNÉ TEXTOVÁ ČÁST: UMÍSTĚNÍ: NOVÁ

Více

Šperky. značky Primossa

Šperky. značky Primossa značky Primossa Šperky značky Primossa Šperky Primossa / Tradice od roku 1930 Primossa / Since 1930 Obsah Content Kolekce Burki Collection Burki 6 Kolekce Queen Collection Queen 16 Kolekce Lines Collection

Více

Moderní nábytkový program PORTE

Moderní nábytkový program PORTE P R O G R A M P O R T E 1 P O R T E 2 Program PORTE nabízí jednoduchý a vkusný design. Vstupte spoleènì s námi do svìta moderního bydlení! design Jan Sedláček Moderní nábytkový program PORTE zahrnuje bohatou

Více

OBYTNÉ KONTEJNERY REALIZACE 47 PRAHA 7-LETNÁ PETR HÁJEK

OBYTNÉ KONTEJNERY REALIZACE 47 PRAHA 7-LETNÁ PETR HÁJEK OBYTNÉ KONTEJNERY REALIZACE 47 PRAHA 7-LETNÁ PETR HÁJEK Vysoké ceny pozemků a jejich nedostatek vytlačují bydlení z center měst na periferii. To ve svém důsledku vede ke vzniku příměstských monofunkčních

Více

Zámek Hampton ve městě Sterling. Vystřihovánky Cut-out models Découpages Ausschneidemodelle Книжки для вырезания M A TT B E R GSTR O M

Zámek Hampton ve městě Sterling. Vystřihovánky Cut-out models Découpages Ausschneidemodelle Книжки для вырезания M A TT B E R GSTR O M Vystřihovánky Cut-out models Découpages Ausschneidemodelle Книжки для вырезания Papírový model pro účastníky Mezinárodního sjezdu papírových modelářů Vypracoval: M A TT B E R GSTR O M Zámek Hampton ve

Více

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová Bydlení pro seniory v Podvinní Jana Homolová ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Jana Homolová AR 2012/2013, ZS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: (ČJ) BYDLENÍ PRO SENIORY

Více

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011

Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 . TEXTOVÁ ČÁST.1. Identifikační údaje Zakázka Název : Starovice lokalita vinných sklepů Kraj : Jihomoravský Obec : Starovice Datum zpracování : březen 2011 Objednatel Jméno / název : Obec Starovice dresa

Více

='L 'C\ znacky Primossa + /Z / N&~m T" ' - -"" '" S/)e/"kE)' :" 7. El m. fp '

='L 'C\ znacky Primossa + /Z / N&~m T ' - - ' S/)e/kE)' : 7. El m. fp ' El m ='L \ \ 'C\ fp ' T" ' - -"" '" /Z / :" 7 N&~m S/)e/"kE)' znacky Primossa + Dr i"" " Šperky znacky Primossa (Nú-m"e, Primossa / Tradice od roku 1930 Obsah / Content Kolekce / Collection DIAMONDS 4

Více

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 12.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 12. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2010, ročník X, řada stavební článek č. 12 Jaroslav SOLAŘ 1 PROBLEMATIKA POVRCHOVÉ KONDENZACE VODNÍ PÁRY U DŘEVĚNÝCH

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

HLAVNÍ VSTUP JE ZVÝRAZNĚN ZÁŘEZEM DO FASÁDY, KTERÝ JE ORÁMOVANÝ PORTÁLEM.

HLAVNÍ VSTUP JE ZVÝRAZNĚN ZÁŘEZEM DO FASÁDY, KTERÝ JE ORÁMOVANÝ PORTÁLEM. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVILOSTI PARCELA SE NACHÁZÍ V MĚSTE BRNĚ. LEŽÍ NA OKRAJI BRNĚNSKÉ OKRUŽNÍ TŘÍDY, NA KTERÉ SE NACHÁZEJÍ MĚSTSKÉ PARKY A DŮLEŽITÉ KULTURNÍ STAVBY. KONKRÉTNĚ JDE O KŘIŽOVATKU

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější Díl: 6 Upravy povrchů vnitřní 64593R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m 4,99 0,05700,4466 (,75*+,74)*0,* (5,94*+3,8)*0,,65,5 (,78*+,4)*0, (,75*+5,4)*0, (,78*+5,34)*0,*,9,8 3,56 (0,87*+,4)*0,

Více

Průvodní a souhrnná technická zpráva

Průvodní a souhrnná technická zpráva Výstavba garáže Průvodní a souhrnná technická zpráva Stavebník : Pavel Krejčík A PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1 Identifikační údaje 1.1 Účastníci výstavby Objednatel: Pavel Krejčík Jižní 207, Komárov Dodavatel: svépomocí

Více

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku

Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Vliv metody vyšetřování tvaru brusného kotouče na výslednou přesnost obrobku Aneta Milsimerová Fakulta strojní, Západočeská univerzita Plzeň, 306 14 Plzeň. Česká republika. E-mail: anetam@kto.zcu.cz Hlavním

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.

PDF. Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8. D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1. PDF Název stavby: Modernizace panelového domu Pod Bání 2019, 2020, 180 00 Praha 8 PRAHA VII/2014 D. DOKUMENTACE STAVBY D.1 ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ D.1.1 Technická zpráva Stupeň: Dokumentace pro stavební

Více

Vzorové domy. Přijďte se přesvědčit...

Vzorové domy. Přijďte se přesvědčit... Vzorové domy Přijďte se přesvědčit... Za účelem návštěvy některého ze vzorových domů nás neváhejte kontaktovat. Rádi vás provedeme interiérem a řekneme vám vše o výstavbě i bydlení v dřevostavbě NEMA.

Více

www.jungmannova15.cz FACT SHEET Location Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E

www.jungmannova15.cz FACT SHEET Location Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E FACT SHEET Location Address: GPS: City location: Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E City centre, 2 minutes from Wencleslaw square Rentable area Total rentable area:

Více