VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury Ústav navrhování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury Ústav navrhování"

Transkript

1

2 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury Ústav navrhování Ing. arch. Ivan Wahla SEDM BRNĚNSKÝCH PROJEKTŮ ATELIERU RAW SEVEN BRNO PROJECTS BY ATELIER RAW ZKRÁCENÁ VERZE HABILITAČNÍ PRÁCE BRNO

3 Klíčová slova: brněnská architektura, špaletové okno, Ateliér RAW, Ernst Wiesner, Otto Eisler, Endre Steiner Key words: brno architecture, scuntion window, Ateli r RAW, Ernst Wiesner, Otto Eisler, Endre Steiner Originál práce je uložen ve fakultní knihovně Fakulty architektury VUT v Brně. Ivan Wahla, 2009 ISBN ISSN X 2 2

4 Obsah Úvod... 4 Sedm projektů Ateliéru RAW... 8 Závěr...22 Životopis...23 Použitá literatura...24 Abstract

5 Úvod Na tomto místě uvedu tři moderní brněnské domy, které jsou obecně známé a pro mne osobně stále přitažlivé. Proč vzpomínám stavby jiných architektů z první poloviny dvacátého století? Jsem přesvědčen, že v architektuře a stavění je důležitá kontinuita navazování na stavební umění předchozích generací. Je přirozeně velice podstatné, kdo koho učil a kdo byl vnímán jako vzor. Absolvoval jsem v roce 1986 a během studií jsem obdivoval stavby Normana Fostera, Renza Piana, Coop Himelblau, Morphosis. Samozřejmě jsem tehdy neviděl ani jednu jejich stavbu. Současně jsme tehdy s přáteli-spolužáky procházeli Brnem a fotografovali architekturu. Nejvíce jsme však diskutovali o domech z dvacátých a třicátých let dvacátého století, jejichž kvalita nám tehdy připadala nedostižná. Puristické stavby měly pro nás velice silný výtvarný náboj a připadaly nám velmi inspirativní, mnohem více než tehdy kulminující postmoderna. Město je učebnicí, k níž se můžeme vracet v průběhu mnoha let. Bohužel mnoho současných rozhovorů o Brně se stejnými přáteli se často stočí na téma probíhající devastace staveb postavených v předchozích dvou stoletích. Domy nejsou samozřejmě bourány, ale důkladně přestavovány. V tomto směru neexistuje takřka žádná pozitivní koncepční ochrana, která by pomáhala stavebníkům zvolit při opravách správnou cestu. Jedná se o ničení jednotlivých stavebních detailů, které v celku tvoří architekturu. Všichni to známe: dřevěná kastlová okna kdysi vyrobená v truhlářských dílnách leží rozštípaná na ulicích před opravovanými domy. Nekvalifikovaní montážníci poté osazují plastová okna vyrobená na automatických linkách a smontovaná opět bez potřeby znalosti řemesla v montovnách. Ručně tažené vrstvené omítky jsou přelepeny polystyrénem, přes nějž je přetažena jen tenká vrstva nové syntetické omítky. To nejhorší však přichází nakonec. Stavebníci chtějí být něčím zvláštní. I jim zřejmě podvědomě připadá, že by jejich opravovaný dům měl mít nějakou kvalitu, kterou by se mohli pochlubit před svými sousedy. Vezmou tedy do rukou vzorníky barev od stavebních firem a bez váhání vybírají nesnesitelnou růžovou, oranžovou nebo tyrkysovou. Při pohledu ze Špilberku je vidět celá ta hrůzná změna, jak se kdysi barevně kompaktní město začíná rozpadat a drolit. Kam zmizelo to bílé funkcionalistické Brno? Je obtížné určit pravou příčinu tohoto stavu. Jde o neúctu společnosti k autoritám, o obecnou nevzdělanost, nebo jen o prostou bezohlednost? Nejsilnějším důvodem je zřejmě snadná dostupnost syntetických barev a lacinost plastových oken. Polská města ve Slezsku jsou na tom ještě mnohem hůř a naopak na předměstích a periferiích Paříže žádné křiklavé barvy nenajdeme. Není mi osobně jasné, jak tomuto trendu čelit. Kladu si otázku: Je morální povinností architektů ochraňovat předchozí stavební kulturu, nebo ji nechat přirozenému vývoji a starat se pouze o správnost, čistotu a logiku vlastních projektů? Ernst Wiesner Moravská zemská životní pojišťovna na Beethovenově ulici v Brně Otto Eisler Obytný nájemní dům na ulici Údolní v Brně Endre Steiner Obytný nájemní dům na ulici Milady Horákové v Brně Na první pohled by se mohlo zdát, že není třeba velké inteligence k rozpoznání, co je správné, například zda přetřít původní bílý dům na růžový. Přesto se to běžně děje a nezabrání tomu ani skutečnost, že dotyčný dům byl například kdysi vyzdvihován a chválen. Navíc i před opravou ho lidé dobře hodnotili a jeho byty se dobře prodávaly. Dokonce je známo jméno architekta, případně ještě žije a je vysoce ceněn. Toto je příklad brněnského sídliště Lesná, která se postupně mění v nevkusnou pestrobarevnou koláž. 4

6 Ernst Wiesner Moravská zemská životní pojišťovna v Brně Na Beethovenově ulici lze stále obdivovat kompozici tří výjimečných staveb. Tři oblouky závěru jezuitského kostela, přemístěná brána jezuitského kláštera a Wiesnerův palác bývalé Moravské zemské životní pojišťovny. Domnívám se, že výraz palác k této první moderní brněnské budově patří. Symetrie uličního průčelí je nesmírně důstojná a současně moderní a svobodná. Střední sestava trojdílného okna centruje kompozici a je po obou stranách vyrovnána a odlehčena pravidelným uklidňujícím rozpalem čtyř okenních os. Zdi mezi okny jsou pouze o něco málo širší než okna. Masivní sokl z pískovce je skvělou ukázkou moderní kamenické práce, kdy jednotlivé kamenné bloky jsou kladeny na střih a zpracovány včetně profilovaného ostění. Vstup je veliký a monumentálně pojatý lemován bohatě profilovaným ostěním. Prosklení vstupu chrání kovaná mříž se zubovitým ornamentem. Hala zádveří je také velmi reprezentativní a rozlehlá a můžeme v ní shledat podobnost s Wagnerovou Postsparkasse. Na schodišti se objevuje svislé pásové okno, prvek, který uplatňuje Wiesner na většině svých staveb. Také okna lze označit za pozoruhodná jsou lemována opět profilovaným kamenným ostěním. Konstrukce oken je typická pro Wiesnerovy stavby, mechanismus kování je osazen na rámu a je plně viditelný. Kompozici podtrhuje hodně vyložená římsa se třemi mělkými kaskádami. Na ploché střeše byla zatravněná zahrada s pískovými cestičkami a s posezením na lavičce. V roce 2005 jsme mohli společně s Petrem Pelčákem a Filipem Šlapalem tento dům znovu veřejnosti představit na výstavě a v katalogu Ernst Wiesner a na nových fotografiích. Je škoda, že se nedochovala původní omítka jako v případě České banky Union. Naštěstí kamenná ostění celou kompozici drží a jsou bytelně navržená, takže můžeme doufat, že tento dům přežije i naši dobu bez úhony. 5

7 Otto Eisler Obytný nájemní dům na ulici Údolní v Brně 1932 Tento obytný dům byl postaven podle návrhu Otto Eislera pro stavebníka dr. Felixe Gallila. Kompozice hlavního průčelí je velmi uklidňující. Pět svislých okenních os ve třech podlažích s jedním typem okna působí velice důstojně. Střídají se stejné šířky okno i zeď mezi nimi. Uprostřed v přízemí je okno nahrazeno úzkým vstupem jednokřídlých dveří. Dveře mají kolem sebe více hmoty a přirozeným způsobem tím vyvolávají monumentalitu a dodávají vstupu významnost. Symetrická kompozice oken je lemována a ukončena po stranách plnými zdmi. Za nimi jsou pokoje, které nemají již okna do ulice, nýbrž do stran. Podobně je koncipováno také ustoupené čtvrté podlaží. Nyní již tři okna s parapety jsou opět lemována plnými zdmi. Otto Eisler si byl vědom působnosti kompozice založené na použití pouze jednoho typu okna. Důkazem je skutečnost, že u ložnic na terase nenavrhl balkonové dveře, jak by bylo přirozené pro místnosti s terasou orientovanou na jih. Naopak je umístil do bočních fasád, kde již nehrály kompoziční roli. Jednoduché trubkové zábradlí na terase podtrhuje kubický charakter domu. Tento dům jsme si natolik oblíbili, že jsme jeho fotografii umístili na obálku monografie Otto Eislera, kterou vydal Obecní dům Brno v roce

8 Endre Steiner Obytný nájemní dům na ulici Milady Horákové v Brně 1937 Nájemní obytný dům na ulici Milady Horákové postavil Endre Steiner v roce Kompozice tohoto domu je velice jednoduchá a účinná. Parter má čtyři portály malých obchodů, mezi něž je včleněn úzký vstup. Architekt Jan Sapák poukazuje na charakteristickou úzkost vstupů u obytných domů židovských architektů a důvody pro tento motiv hledá v historii židovské komunity v souvislosti s obranou svých sídel. Výkladce jsou dochované a jsou z jednoduchých ocelových profilů. Tělo parteru je obloženo bílou keramikou. Následuje pět obytných podlaží se čtyřmi okenními osami velkých dvojitých oken, která jsou lemována opět bílou keramikou. Okna jsou složená ze dvou dvojkřídlých s horními výklopnými větracími horizontálními křídly. Plášť domu je obložen červeným cihelným keramickým obkladem. Vrch průčelí zakončuje jednoduchá praktická římsa a nad ní je trubkové zábradlí horní terasy a posledního ustoupeného patra. V roce 2000 jsme s Filipem Šlapalem fotografovali vstupní halu a elegantní schodiště s trubkovým zábradlím a schodišťovými stupni z bílého umělého kamene. Dozvěděli jsme se, že Endre Steiner odjel za války transportem do koncentračního tábora a že tam pravděpodobně zahynul. Když jsme tuto informaci použili v katalogu Brněnští židovští architekti, vyšlo najevo, že Endre Steiner stále žije. V roce 2005 jsme jej společně s Petrem Pelčákem vyhledali. Zastihli jsme ho v dobré kondici, a tudíž jsme s ním mohli navštívit jeho stavby v Atlantě. Jeho názory na architekturu a urbanismus byly stále velice svěží, stejně jako jeho moderní vily. 7

9 Sedm projektů Ateliéru RAW V této práci představuji sedm prací Ateliéru RAW, v němž pracuji s Tomášem Rusínem od jeho založení v roce Jedná se o brněnské projekty, které jsem záměrně vybral tak, aby obsahovaly co nejdelší časové období, od raných prací až po současné. Jde o čtyři realizované stavby, jednu připravovanou a dva soutěžní návrhy. Regulace Římského náměstí v Brně Pokusím se doložit, že mají určité společné principy. Jednoduše chci vypsat, o co se v práci pokoušíme a zda se toto usilování blíží určité metodě. Naše domy se snažíme navrhovat tak, aby přirozeně stárly a aby se daly snadno a levně opravovat a udržovat. Zakázky, které přijímáme a realizujeme nejraději, se nacházejí v centrech měst. Naopak platí, že se snažíme vyhýbat zakázkám z okrajů měst. Nechceme se podílet na procesu plýtvání volnou krajinou, která je stále zabírána, přičemž uvnitř měst jsou zdevastované části ponechávány svému osudu. Naší ideální zakázkou je tedy dům v proluce. Současné velké tvarové soutěžení a tendence k výjimečnosti vedou k rozrušení celku, a proto se také záměrně pokoušíme o pravidelný rozvrh dispozic i fasád a rádi používáme symetrii. Tuto kompoziční jednoduchost doprovází přesvědčování stavebníků, aby používali kvalitní a tradiční materiály a aby se na stavbě objevilo co nejvíce tradičních kvalitních řemesel. Vyhýbáme se montovaným hliníkovým fasádám a naopak nejraději navrhujeme bílé přírodní omítky, rovněž je nám proti mysli zateplování zdí přilepenými izolacemi. Terasáře, truhláře a zámečníky vidíme na stavbě raději než sádrokartonáře a firmy zabývající se zateplováním domů. Velmi si také vážíme řemeslníků, kteří se věnují opravám a rekonstruk - cím například starých oken a dveří. Humanic na náměstí Svobody v Brně Administrativní budova DPMB v Brně Regulace Obilního trhu v Brně Administrativní dům na ulici Žarošické v Brně Bytový dům na ulici Kopečné v Brně 8 Polyfunkční dům Wilson na náměstí Míru v Brně

10 Římské náměstí v Brně Soutěžní návrh: 1990 Ideou návrhu bylo vytvoření nového pravidelného náměstí a uzavření nedokončeného městského bloku. Východiskem úvahy bylo, že původní rostlá struktura židovského města byla již totálně zničena a že není důvod ji obnovovat. Nový návrh navazoval na vysoké štítové zdi sousedních domů z devatenáctého a dvacátého století. Vložením čistého tvaru obdélníkového náměstí měl být tomuto prostoru vtisknut řád a této geo metrické formě jsou podřízena i nově navrhovaná křídla domu, která svírají pravý úhel. Domy měly pásová okna a jednoduché dispozice v dvoutraktech. Fasáda byla navržena s obkladem v bílém skle. Tento návrh tehdy v soutěži neuspěl, byl označen za grunderský a vyloučen z posuzování. 9

11 10

12 Obchodní dům Humanic v Brně Náměstí Svobody Rekonstrukce a dostavba: 2001 společně s Tomášem Rusínem Objekt na náměstí Svobody 11 byl postaven na přelomu 19. a 20. století v historizujícím dekorativním stylu, navazujícím na okolní podobně datované stavby. Po poškození za druhé světové války nebyly již štuky obnoveny a celá fasáda byla opatřena hrubou brizolitovou omítkou šedé barvy a horní patro dostalo ukončení v podobě nevzhledných trojdílných oken. V polovině 90. let byl objekt zprivatizován a majitel se rozhodl pro umístění dvoupodlažního obchodního domu firmy Humanic a pro rekonstrukci bytových jednotek. Celková přestavba fasády byla založena na kompozici dvou jednotně řešených obchodních podlaží a tří obytných podlaží. V návrhu byla v co nejširší míře navržena otevřená univerzální dispozice, nové schodiště z 1. do 2. nadzemního podlaží a vyrovnání výškových úrovní. Navržená střešní vestavba s terasou nebyla realizována. Stávající fasáda neodpovídala svým provedením významné pozici v kontextu náměstí. Proto byl navržen nový povrch ve formě štukové omítky s horizontální vlnkou. Vlnky byly vytvořeny tažením pomocí šablony. Okna byla navržena nová, světlešedá hliníková s novým vertikálním členěním, v původních proporcích otvorů (kromě posledního podstřešního patra, kde byly nevyhovující trojdílná okna nahrazena novými okny v duchu celé fasády). V parteru došlo k razantní přestavbě nosných pilířů, nezbytné pro pravidelné geometrické rozvržení dvoupodlažního parteru. Portál je proveden z nerezových profilů, skla jsou vlepena do jedné roviny s profily. Bylo tak dosaženo naprosté hladkosti portálu, který má kontrastovat se zvlněnou štukovou omítkou. Původně byl dům bílý, ale na přání klienta byl natřen minerální terakotou. 11

13 Budova Dopravního podniku města Brna Novobranská ulice Návrh: 1995; realizace: 2001 společně s Antonínem Novákem, Tomášem Rusínem a Petrem Valentou Proluka vznikla po spojeneckém bombardování. Původně zde stál jednoduchý historizující městský dům přiléhající svou dvorní fasádou ke klášterní zdi voršilského kláštera. V těsné blízkosti také procházely hradby města a nedaleko stojí Měnínská brána. Jedná se o dům na nároží. Uliční průčelí svírá tupý úhel a odstup před domem tedy umožní přehlédnout celé průčelí. Levá strana má osm svislých okenních os dvojdílných oken, uprostřed je okno trojdílné obloukové, pravá strana má čtyři svislé okenní osy. Celkem má průčelí třináct svislých os. Vstup je z nároží. Okna jsou velká s nízkým parapetem o rozměrech 2 2,4 m, v jejichž nadpraží se nacházejí stočené mechanismy rolet a ve spodní části jednoduché zábradlí tvořené skleněnou deskou. Parter byl obložen bílým spišským travertinem do výšky dvou podlaží, zbylá čtyři podlaží byla provedena ve světlebílé omítce. Toto klasické rozčlenění na parter a tělo domu bylo záměrně zrušeno výběrem bílého travertinu a bílé omítky. Dům má působit z dálkového pohledu, jako by byl vytvořen z jednoho materiálu, čímž by vyzněl monotónní hypnotický rytmus opakujících se oken a jedním nárožním obloukovým oknem, které drží celou kompozici. Poslední patro objektu ustupuje směrem do ulice tak vzniká terasa zakončená výraznou římsou. Pro odlehčení byla do vstupní dvoupodlažní haly umístěna plastika neonových linií od Stanislava Zippeho. 12

14 13

15 Obilní trh v Brně Soutěžní návrh: 2003 společně s Tomášem Rusínem Cílem návrhu bylo posílit obdélníkový tvar náměstí, důsledně jej uzavřít a vytvořit příležitost pro stavbu významných městský domů. Dalším motivem, který tento regulační plán rozvíjel, byl nový přístup na Špilberk. Řešení bylo formulováno nalezením půdorysného tvaru dvou nových samostatných velkých domů, které uzavírají kompozici náměstí. Domy mají trojúhelníkový půdorys s vnitřními zastřešenými trojúhelníkovými dvoranami. První z nich je přičleněn k uliční frontě Údolní ulice, navazuje na štítovou zeď svého souseda a svými třemi pohledovými fasádami tuto celou frontu domů ukončuje. Druhý dům volně stojící je orientován svým západním průčelím kolmo k ulici Údolní a jeho východní fasáda je v prodloužení zalícována s uliční linií objektu porodnice. Důvodem pro toto řešení byla snaha ukončit jižní stranu Obilního trhu jasným pravoúhlým tvarem, a tak dosáhnout čistého obdélníku náměstí, který diagonálně protíná Údolní ulici. Tato svým způsobem velkolepá půdorysná forma umožňovala v úpatí Špilberku důstojnou pozici pro budoucí významné budovy. V mezeře mezi novými domy je situován nový další nástup na Špilberk. Jde o novou dlouhou osu, která začíná v Jiráskově ulici a končí ve svazích Špilberku. Na prudké schodišťové cestě stoupající kolmo na vrstevnice je navrženo šest zastavení u sochařsky zpracovaných obelisků. Pod celým Obilním trhem je umístěno hromadné parkoviště s kapacitou 200 míst. Na náměstí při ulici Údolní jsou ponechány zastávky tramvají. 14

16 15

17 Administrativní dům s obchody v Brně na Vinohradech Žarošická ulice 2005 společně s Tomášem Rusínem V městské čtvrti Vinohrady podél obvodové komunikace kolem sídliště jsme navrhli administrativní dům s obchody. V přízemí se nacházejí vstupy do obchodů a vstupní hala pro administrativu ve třech následujících patrech. Dům je navržen na čtvercovém půdoryse a od počátku byl koncipován jako velmi pevný a robustní palác s mohutnými zdmi a řádným soklem. Dispozice administrativního podlaží je jednoduchá a symetrická. Po obvodu celého půdorysu jsou čtvercové kanceláře, do nichž se vstupuje ze široké obvodové chodby, a uvnitř dispozice bylo umístěno sociální vybavení a úsporné schodiště s výtahem. Dům byl navržen velmi ekonomicky. Zároveň však byl kladen velký důraz na použití přírodních materiálů a tradičních technologií. Fasády jsou velmi jednoduché vždy dvě a dvě jsou stejné. Jedna strana má čtyři svislé okenní osy se širokými meziokenními zdmi, druhá strana má pět svislých okenních os s již subtilnějšími meziokenními zdmi. Nároží u obou stran je stejně široké. Tělo domu má klasickou omítku, jež je však profilována štukovou horizontální vlnkou, kterou provedli omítkáři klasickým tažením. Takto dostává povrch potřebný detail, který v různém světle vytváří na struktuře vlnek rozdílné stíny. Parter byl projektován se snahou o co největší pravidelnost a celistvost, má vyvolávat charakter soklu, který uvozuje hlavní podstatnou hmotu v patrech. Proto bylo členění výkladců obchodů provedeno ve svislých úzkých pruzích, které odpovídají šířce dveří. Dvě strany parteru se vstupy do obchodů mají vysazenu betonovou římsu. Konstrukce portálu byla navržena pro výrobu v dílně, a to jako ocelové rámy s nerezovými rámečky, do nichž se vlepovala jednotlivá skla a osazovala se otevíravá okna a dveře. Vnitřní dveře jsou provedeny v bukové dýze osazené do šedých kovových zárubní, podlahy jsou položeny marmoleem, na schodištích a v hale je bílý umělý kámen. Fasáda je komponovaná jako barevně monolitická v odstínech šedi. Okna a portál jsou tmavěšedé, omítka je světlešedá, beton je přírodní. 16

18 17

19 á pečná Bytový dům na ulici Kopečné a Leitnerově v Brně 2008 společně s Milošem Klementem, Tomášem Rusínem a Petrem Todorovem lement, Petr Todorov Obytný blok uzavírá a nově vymezuje nároží brněnských ulic Kopečná a Leitnerova. Odsunutím uliční fronty v ulici Leitnerově je dosaženo dostatečného prosvětlení západní strany domu a vytvoření polosoukromého prostoru před vstupy do domu. Dostavba bloku je rozdělena do čtyř domů. Tři domy jsou orientovány do ulice Leitnerovy, jeden do ulice Kopečné. Domy v Leitnerově ulici mají motiv vykloněné fasády se svislým pásovým oknem na schodišti, orientace bytů je východ západ. Sekce v ulici Kopečné má také z ulice viditelné svislé pásové okno schodiště, byty jsou orientovány na sever a jih. Prudkého spádu ulice bylo využito pro umístění samostatných vjezdů do tří garážových pater. Dvorní fasáda má pravidelný rytmus opakujícího se jednoho typu dvojdílného francouzského okna. Přes celou fasádu probíhají průběžné konzoly balkonů, evokující původně stojící pavlačové domy. Velký společný vnitřní dvůr je uspořádán do dvou propojených teras v rozdílných výškových úrovních. Nachází se zde bezpečné zázemí pro hrající si děti v zahradě a možnost je kontrolovat z lodžií bytů. Dům je postaven jako vyzdívaný monolitický skelet. Z venkovní strany je celý dům sjednocen obkladem režnou červenou cihlou. Dvorní fasáda je jednoduše omítnuta a má bílou barvu. V domě se nachází 66 bytů, 6 obchodů a 80 parkovacích stání. ezuje nároží brněnských ulic Kopečná onty v ulici Leitnerově je dosaženo dostrany domu a vytvoření polosoukroomu. čtyř domů. Tři domy jsou orientovány lice Kopečné. Domy v Leitnerově ulici svislým pásovým oknem na schodišti,. z ulice viditelné svislé pásové okno y na sever a jih. Prudkého spádu ulimostatných vjezdů do tří garážových us opakujícího se jednoho typu dvojřes celou fasádu probíhají průběžné ně stojící pavlačové domy. spořádán do dvou propojených teras. Nachází se 18 zde bezpečné zázemí pro st je kontrolovat z lodžií bytů. monolitický skelet. Z venkovní strany The residential block closes and newly demarcates the corners of the Brno streets of Kopečná and Leitnerova. The retreating fronts on Leitnerova street are achieved by sufficient lighting of the western side of the building with the formation of a half-private space in front of the entrance to the building. The structure of the block is divided up into four houses. Three houses are facing Leitnerova street while one faces out on Kopečná street. The houses on Leitnerova street have a motif of protruding façades with a perpendicular belt of windows on the staircase and the orientation of the flats on the eastwest line. The section on Kopečná street also has visible vertical belt windows on the staircase with the orientation on the north-south line. The steep descent of the street was made use of for placing the independent entrances into the three garage floors. The courtyard façade has a regular rhythm repeating one type of two-part French windows. Continuous consoles of balconies flow across the entire façade evoking the originally existing access balcony buildings. The large common inner yard is arranged into two connected terraces on different height levels. It contains a safe play area for children in the garden with a view of the area from the loggie of the flats.

20 Na následující dvoustraně: Pohled na tři vstupy s vertikálními nárožními schodišťovými okny, pravidelně traktujícími podélnou fasádu domu. Vlevo: Dvorní fasáda evokující formu původních pavlačových domů Starého Brna. The following two pages: View of the three entrances with the vertical corner staircase windows, regularly articulated by the longitudinal façade of the building. Left: Courtyard façade evoking the form of the original access balcony apartment buildings of Old Brno. Na následující dvoustraně: Pohled na tři vstupy s vertikálními nárožními schodišťovými okny, pravidelně traktujícími podélnou fasádu domu. Vlevo: Dvorní fasáda evokující formu původních pavlačových domů Starého Brna. The following two pages: View of the three entrances with the vertical corner staircase windows, regularly articulated by the longitudinal façade of the building. Left: Courtyard façade evoking the form of the original access balcony apartment buildings of Old Brno

21 Bytový a polyfunkční dům Wilson Polyfunkční Wilson Apartment dům Wilson and v Multi-Functional Brně House Náměstí Míru, Brno Náměstí Míru Projekt: 2008 společně s Tomášem Rusínem Masarykova čtvrť má v rámci města Brna svým charakterem zástavby výsadní postavení. Jedná se o urbanistický koncept z přelomu 19. a 20. století, zastavující svahy roštovou strukturou se solitérními rodinnými a bytovými domy. Na tuto strukturu navazují na náměstí Míru významné objemy škol, studentských kolejí a kostela. Stávající staveniště je v současnosti nevyužívaným pozemkem s několika přízemními objekty patřícími v minulosti armádě. Nový polyfunkční dům je čtyřpodlažní budova s pátým ustupujícím podlažím, využívající sklonu pozemku směrem k ulici Údolní. V nejnižším bodě je vjezd do společných garáží umístěných v parteru domu. Do ulice Údolní, náměstí Míru a ulice Lerchovy jsou navrženy provozy obchodů a služeb. V přízemí přístupném z náměstí Míru je umístěno Centrum pro mládež a seniory se zázemím, pro využití občanskými aktivitami, jak pro spolkovou činnost, tak i pro kulturní akce. Ve nadzemním podlaží jsou navrženy pronajímatelné bytové jednotky a provozovny služeb, do ulice Údolní pak vzniká možnost využití pro další provozy veřejné vybavenosti. Návrhem nového domu jsme vytvářeli jednoduchou pravoúhlou kompozici pevně formovaného nového Masarykova čtvrť má v rámci města Brna výsadní postavení co do charakteru zástavby. Jedná se o urbanistický koncept z přelomu 19. a 20. století, zastavující svahy roštovou strukturou se solitérními rodinnými a bytovými domy. Na tuto strukturu navazují na náměstí Míru významné objemy škol, studentských kolejí a kostela. Stávající staveniště je v současnosti nevyužívaným pozemkem s několika přízemními objekty, které v minulosti sloužily armádě. Navržená architektonická koncepce vstupuje do území s cílem dotvořit stávající urbanistickou strukturu, a to jak po stránce výškové hladiny, tak i návrhu nové urbanistické kvality. Navržený obytný blok uzavírá a nově definuje plochu náměstí. Nový polyfunkční objekt je čtyřpodlažní budova s pátým ustupujícím podlažím, využívající sklonu pozemku směrem k ulici Údolní. V nejnižším bodě se nachází vjezd do společných garáží umístěných v parteru domu. Do ulice Údolní, náměstí Míru a ulice Lerchovy jsou navrženy provozy obchodů a služeb. V přízemí, přístupném pasáží z náměstí Míru, je umístěna samoobslužná prodejna Brněnka, nárožní restaurace, pronajímatelné obchodní jednotky, veřejné WC, kavárna a centrum pro mládež a seniory se zázemím, pro využití občanskými aktivitami. V nadzemním podlaží jsou navrženy pronajímatelné bytové jednotky. V případě zájmu a požadavku je možné provozovny služeb umístit i do 2. nadzemního podlaží objektu. Bytová sekce směrem do ulice Lerchovy je opatřena bezbariérovými byty. V návaznosti na tuto sekci je v návrhu vytvořena možnost v parteru umístit lékařské ordinace se zázemím. náměstí, jehož jedna strana je otevřená do parku. Masaryk quarter holds an essential place in the framework of the city of Brno in terms of the character of the construction work. It consists of a townplanning concept from the turn of the 19 th and 20 th centuries building up the slopes with solitary family and apartment houses. It adjoins náměstí Míru (Peace Square) with its renowned volume of schools, halls of residence and a church. The construction site is at present an unused lot of land with several ground level buildings, used for the needs of the army in the past. The designed architectural concept has the intention of adding to the already existing urban structure, both in terms of the level of height, and with a design of new urbanistic quality. The designed apartment block brings to a close and newly defines the surface of the square. The new multi-functional building has four-storeys with a fifth retreating floor, making use of the slope of land in the direction of Údolní street. The lowest point contains the entrance into the common garages placed on the main floor of the building. The operations for the shops and services are designed for Údolní, náměstí Míru and Lerchovy streets. The ground floor, accessible by the arcade from náměstí Míru contains the self-service shop Brněnka, a corner restaurant, rentable shop units, a public WC, a café and a centre for young people and seniors with facilities for social activities. The 2 nd to the 5 th floors are designed for rentable flat units. Depending on interest and requirements, services can be also placed into the 2 nd storey of the building. The flats face out on Lerchovy street and are fully wheelchair-accessible. In connection with this section, the possibility of a medical surgery with facilities on the main floor is included in the design. Obě uličn dem z rež dřevěná. couzským nadzemn po celé s Základní urbanizov nizovano dům s ob patrech. známé Pohled z věže kostela sv. Agustina. View from the tower of the Church of St. Augustine.

22 e city of f a towng up the ěstí Míru nce and with sevast. The ready exa design a close ting floor, e lowest the main esigned cessible Brněnka, a centre he 2 nd to rest and building. ssible. In facilities Obě uliční fasády a fasáda objektu ve vnitrobloku jsou opatřeny obkladem z režného zdiva v kombinaci s travertinovým obkladem, okna jsou dřevěná. Zadní fasáda směrem do dvora je pravidelně traktována francouzskými okny a členěna průběžnými horizontálními lodžiemi. Páté nadzemní podlaží ustupuje po celém svém obvodě. Parter objektu je po celé své délce opatřen atypickým ocelovým proskleným portálem. Základním principem návrhu je pomocí nového objektu vytvořit jasně urbanizovanou formu náměstí, s pravidelným tvarem, přehledně organizovanou dopravou a pohybem pěších. Jedná se o klasický městský dům s obchody a službami v parteru a komfortními byty v ostatních patrech. Jeho tvarosloví a náplň jsou pro Brno typické a všeobecně známé. Fasáda uzavírající budoucí Wilsonovo náměstí. Façade bringing to a close the future Wilson Square. Both the street façades and the façade of the building in the inner block are equipped with fair-faced brickwork in a combination with travertine siding, the windows are wood. The back façade facing the courtyard is regularly treated with French windows and articulated with continuous horizontal loggie. The fifth floor retreats along the entire circumference. The main floor of the building is lined along its entire length with an atypical steel glazed portal. The basic principle of the design is helping the new building create a clear urban form of a square, with a regular shape and clearly organised transport and pedestrian movement. It consists of a classic city building with shops and services on the main floor and comfortable flats on the remaining floors. Its style and content are typical and generally known for Brno

23 Závěr Těmito sedmi vybranými projekty a komentářem k nim bych rád dokázal, že naše projekty vznikají na stálých principech a idejích a že se opakovaně pokoušíme používat pro zpracování projektů konkrétní metodu. Červen 2009 Ivan Wahla 22

PAVEL HNILIČKA ARCHITEKTI PAVEL HNILIČKA. 1 architecture

PAVEL HNILIČKA ARCHITEKTI PAVEL HNILIČKA. 1 architecture PAVEL HNILIČKA ARCHITEKTI PAVEL HNILIČKA architects 20072013 1 architecture Naším cílem je navrhovat architekturu, která naplní představy klienta a odpovídá nejvyšším profesionálním standardům. Zásadní

Více

5/2011. BETON A ARCHITEKTURA (beton v interiéru)

5/2011. BETON A ARCHITEKTURA (beton v interiéru) 5/2011 BETON A ARCHITEKTURA (beton v interiéru) SPOLEČNOSTI A SVAZY PODPORUJÍCÍ ČASOPIS CO NAJDETE V TOMTO ČÍSLE SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811

Více

DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE

DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE 1 2 Obsah / Contents VÍCE NEŽ BYDLENÍ MORE THAN JUST A PLACE TO LIVE... DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE 04 UNIKÁTNÍ MÍSTO PRO DOMOV Mezi designem a přírodou, mezi městem a krajinou. Uprostřed

Více

Partner in major construction and development projects

Partner in major construction and development projects Partner in major construction and development projects Očekávám, že dlouhodobé úspěchy budou pokračovat Důkazem ekonomicky silné společnosti GEMO OLOMOUC, spol. s r.o. bylo naplnění cílů roku 2012, kdy

Více

Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK

Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK Ing. arch. PŘEMYSL JURÁK CV Přemysl Jurák / 1985 / Zlín 2005-2011 / ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ Fakulta Architektury http://www.fa.cvut.cz/ 2009-2010 / UNIVERSIDADE DO PORTO Faculdade de Arquitectura

Více

Sustainable Living Centre centrum trvale udržitelného rozvoje AteliÉr O Reilly

Sustainable Living Centre centrum trvale udržitelného rozvoje AteliÉr O Reilly Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury Ateliér Johna O Reillyho a Zdeňky Němcové Zedníčkové Technical University of Liberec, Faculty of Art and Architecture Studio John O Reilly/Zdeňka

Více

MĚSTSKÝ DŮM V U L I C I M I L A DY H O R Á KOV É

MĚSTSKÝ DŮM V U L I C I M I L A DY H O R Á KOV É MĚSTSKÝ DŮM V U L I C I M I L A DY H O R Á KOV É TOP REALIZACE 5 BRNO HELENA BORÁKOVÁ, DALIBOR BORÁK PŘIPRAVILI EVA BÍLKOVÁ, MICHAL JANATA Ulice Milady Horákové v Brně byla kdysi významnou městskou třídou.

Více

FREKVENCE VAŠICH SMYSLOVÝCH POŽITKŮ A HARMONIE FREQUENCY OF YOUR SENSUAL DELIGHT AND HARMONY TURKISH BELEK

FREKVENCE VAŠICH SMYSLOVÝCH POŽITKŮ A HARMONIE FREQUENCY OF YOUR SENSUAL DELIGHT AND HARMONY TURKISH BELEK www.wellnessbook.eu 01/2010 69 Kč 3,19 www.wellnessbook.eu FREKVENCE VAŠICH SMYSLOVÝCH POŽITKŮ A HARMONIE FREQUENCY OF YOUR SENSUAL DELIGHT AND HARMONY TURECKÝ BELEK golf, moře, bazén, lázně, výřivky,

Více

Cesta k celostnímu utváření prostředí

Cesta k celostnímu utváření prostředí Cesta k celostnímu utváření prostředí Prohloubení pojmu trvalé udržitelnosti. Vývoj lidského vědomí souvislostí s přírodou. Vnímání duchovního a duševního rozměru prostředí. Úroveň životních sil. Oldřich

Více

obsah / list of content

obsah / list of content obsah / list of content Úvodní slovo / Introductory Word Plzeň / Pilsen Plzeňský kraj / Pilsen Region Územní plán / Master Plan of the City of Pilsen Rozhovor / Interview Mapy / Maps Profil společnosti

Více

PRAGUE URBAN CAMPUS I FA CVUT I 2010/2011 I ZUZANA DRAHOTOVA I ROMAN CHVILICEK I

PRAGUE URBAN CAMPUS I FA CVUT I 2010/2011 I ZUZANA DRAHOTOVA I ROMAN CHVILICEK I PRAGUE URBAN CAMPUS I FA CVUT I 2010/2011 I ZUZANA DRAHOTOVA I ROMAN CHVILICEK I PRAGUE URBAN CAMPUS RAIL FREIGHT STATION ZIZKOV Architecture and urbanism Faculty of architecture CTU in Prague Diploma

Více

Zpráva o společnosti. Annual Report

Zpráva o společnosti. Annual Report Zpráva o společnosti Annual Report 2013 Úvod Introduction Vážení obchodní přátelé, vážení kolegové, dovolte mi poděkovat vám za vaše úsilí a snahu v loňském roce. Velmi oceňuji každou formu spolupráce

Více

MUSTERDOPPELSEITEN AUS DEM KAPITEL ARCHITEKTUR AUSGESUCHTE DOPPELSE TENMUSTER S ND N CHT W E M BUCH N DER GLE CHEN RE HENFOLGE PRESENT ERT ill. 279 veslařský klub Neratovice ill. 322 ill. 324 ill. 322,323,324

Více

DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE

DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE 1 2 Obsah / Contents VÍCE NEŽ BYDLENÍ MORE THAN JUST A PLACE TO LIVE... DOCK JE ŽIVOTNÍ STYL DOCK IS A WAY OF LIFE 04 UNIKÁTNÍ MÍSTO PRO DOMOV Mezi designem a přírodou, mezi městem a krajinou. Uprostřed

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

Pasivní dům Centra Veronica Hostětín

Pasivní dům Centra Veronica Hostětín Pasivní dům Centra Veronica Hostětín Architektura, urbanismus a energetický koncept Plán domu a jeho konstrukční skladby Ekologicky šetrné vybavení a provoz Kritéria, jestli je nějaký dům ekologický, bývala

Více

MICHAL GRAMBLIČKA, IVAN POMYKÁČEK, LENKA PIKHARTOVÁ, PETR ŠENK, RADEK BROKL. 14. ročník - č. 1/2005 INTRODUCTION ÚVOD

MICHAL GRAMBLIČKA, IVAN POMYKÁČEK, LENKA PIKHARTOVÁ, PETR ŠENK, RADEK BROKL. 14. ročník - č. 1/2005 INTRODUCTION ÚVOD VÍTKOVSKÉ TUNELY SOUČÁST STAVBY NOVÉ SPOJENÍ PRAHA HL. N., MASARYKOVO N. LIBEŇ, VYSOČANY, HOLEŠOVICE VÍTKOV TUNNELS PART OF THE PROJECT THE NEW CONNECTION BETWEEN THE PRAGUE MAIN STATION, MASARYK RAILWAY

Více

stojíme pevně na svých základech we stand on solid foundations 2 gemo 2010 2011 3 gemo 2010 2011

stojíme pevně na svých základech we stand on solid foundations 2 gemo 2010 2011 3 gemo 2010 2011 Firemní profil Company profile 2010 2011 stojíme pevně na svých základech we stand on solid foundations 2 gemo 2010 2011 3 gemo 2010 2011 dvacet let působení na stavebním trhu Společnost GEMO OLOMOUC,

Více

otevřeno o pen kostel U Jákobova žebříku církevní středisko současnosti Jacob s Ladder Church A Modern Church Centre

otevřeno o pen kostel U Jákobova žebříku církevní středisko současnosti Jacob s Ladder Church A Modern Church Centre otevřeno o pen kostel U Jákobova žebříku církevní středisko současnosti Jacob s Ladder Church A Modern Church Centre 1 Po čtyřiceti letech od slavnostního otevření si připomínáme okolnosti vzniku církevního

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Eva Jandová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Eva Jandová BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Eva Jandová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV DĚJIN UMĚNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE HOTEL VYŠEHRAD V ČESKÉM KRUMLOVĚ V SOUVISLOSTECH ČESKOSLOVENSKÉ POVÁLEČNÉ

Více

1/2014 POZEMNÍ STAVBY

1/2014 POZEMNÍ STAVBY 1/2014 POZEMNÍ STAVBY SPOLEČNOSTI A SVAZY PODPORUJÍCÍ ČASOPIS CO NAJDETE V TOMTO ČÍSLE SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811 798 e-mail: svcement@svcement.cz

Více

KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING

KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING Krnov a jeho velmi stručné osudy Krnov and its very brief turns of fate Krnov místo pro vzdělávání Krnov a place for education Krnov místo pro podnikání

Více

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ TRANSFORMATIONS IN TWENTIETH-CENTURY ARCHITECTURE PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ Eva Špačková a kolektiv Vydala Stavební fakulta, Vysoká škola

Více

REZIDENCE JESENIOVA. Exkluzivita lokality i bezpečnost i design & kvalita i pohodlí i dětská hřiště i služby i bezpečnostní kamerový systém i výhledy

REZIDENCE JESENIOVA. Exkluzivita lokality i bezpečnost i design & kvalita i pohodlí i dětská hřiště i služby i bezpečnostní kamerový systém i výhledy REZIDENCE JESENIOVA rezidence jeseniova Exkluzivita ExkluZIvIta lokality lokality I bezpečnost bezpečnost I design DEsIgN & kvalita kvalita I pohodlí pohodlí I dětská Dětská hřiště hřiště I služby I kamerový

Více

PŘESTAVBA A DOSTAVBA TOVÁRNÍ BUDOVY AF BKK

PŘESTAVBA A DOSTAVBA TOVÁRNÍ BUDOVY AF BKK PŘESTAVBA A DOSTAVBA TOVÁRNÍ BUDOVY AF BKK TOP REALIZACE 5 MARTINA BUŘIČOVÁ, ŠTĚPÁN KUBÍČEK / CARAA PŘIPRAVIL JULIUS MACHÁČEK Území stavby V této oblasti Vysočan okny. Dispozičně i tvarově jednoduchá,

Více

1/2010 POZEMNÍ STAVBY

1/2010 POZEMNÍ STAVBY 1/2010 POZEMNÍ STAVBY SPOLEČNOSTI A SVAZY PODPORUJÍCÍ ČASOPIS CO NAJDETE V TOMTO ČÍSLE SVAZ VÝROBCŮ CEMENTU ČR K Cementárně 1261, 153 00 Praha 5 tel.: 257 811 797, fax: 257 811 798 e-mail: svcement@svcement.cz

Více

TOVÁRNÍ AREÁL RODINNÉ DOMY

TOVÁRNÍ AREÁL RODINNÉ DOMY VILY 1 Vila Tomáše Bati 2 Vila Jana Antonína Bati 3 Vila MUDr. Bohuslava Alberta 4 Vila arch. Vladimíra Karfíka 5 Vila ředitele Hugo Vavrečky 6 Vila ředitele Josefa Hlavničky 7 Vila ředitele Dominika Čipery

Více

Známá neznámá. Jihočeská architektura 20. století. Autorky výstavy: Jana Štorková a Eva Zuzáková

Známá neznámá. Jihočeská architektura 20. století. Autorky výstavy: Jana Štorková a Eva Zuzáková Známá neznámá Jihočeská architektura 20. století Architektura 2. poloviny 19. století, zejména v městském prostředí, je odrazem určité tvůrčí krize a neschopnosti překročit tradiční pojetí staveb jak v

Více

Tereza Fajksová Miss Earth 2012

Tereza Fajksová Miss Earth 2012 Official Magazine Airport Brno Summer 2013 TRAVEL FACE2FACE LEISURE ART & ARCHITECTURE ENJOY oficiální magazín Letiště Brno Léto 2013 Tereza Fajksová Miss Earth 2012 TO, CO O MNĚ NEVÍTE, BYSTE ANI VĚDĚT

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více