VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury Ústav navrhování

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury Ústav navrhování"

Transkript

1

2 VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta architektury Ústav navrhování Ing. arch. Ivan Wahla SEDM BRNĚNSKÝCH PROJEKTŮ ATELIERU RAW SEVEN BRNO PROJECTS BY ATELIER RAW ZKRÁCENÁ VERZE HABILITAČNÍ PRÁCE BRNO

3 Klíčová slova: brněnská architektura, špaletové okno, Ateliér RAW, Ernst Wiesner, Otto Eisler, Endre Steiner Key words: brno architecture, scuntion window, Ateli r RAW, Ernst Wiesner, Otto Eisler, Endre Steiner Originál práce je uložen ve fakultní knihovně Fakulty architektury VUT v Brně. Ivan Wahla, 2009 ISBN ISSN X 2 2

4 Obsah Úvod... 4 Sedm projektů Ateliéru RAW... 8 Závěr...22 Životopis...23 Použitá literatura...24 Abstract

5 Úvod Na tomto místě uvedu tři moderní brněnské domy, které jsou obecně známé a pro mne osobně stále přitažlivé. Proč vzpomínám stavby jiných architektů z první poloviny dvacátého století? Jsem přesvědčen, že v architektuře a stavění je důležitá kontinuita navazování na stavební umění předchozích generací. Je přirozeně velice podstatné, kdo koho učil a kdo byl vnímán jako vzor. Absolvoval jsem v roce 1986 a během studií jsem obdivoval stavby Normana Fostera, Renza Piana, Coop Himelblau, Morphosis. Samozřejmě jsem tehdy neviděl ani jednu jejich stavbu. Současně jsme tehdy s přáteli-spolužáky procházeli Brnem a fotografovali architekturu. Nejvíce jsme však diskutovali o domech z dvacátých a třicátých let dvacátého století, jejichž kvalita nám tehdy připadala nedostižná. Puristické stavby měly pro nás velice silný výtvarný náboj a připadaly nám velmi inspirativní, mnohem více než tehdy kulminující postmoderna. Město je učebnicí, k níž se můžeme vracet v průběhu mnoha let. Bohužel mnoho současných rozhovorů o Brně se stejnými přáteli se často stočí na téma probíhající devastace staveb postavených v předchozích dvou stoletích. Domy nejsou samozřejmě bourány, ale důkladně přestavovány. V tomto směru neexistuje takřka žádná pozitivní koncepční ochrana, která by pomáhala stavebníkům zvolit při opravách správnou cestu. Jedná se o ničení jednotlivých stavebních detailů, které v celku tvoří architekturu. Všichni to známe: dřevěná kastlová okna kdysi vyrobená v truhlářských dílnách leží rozštípaná na ulicích před opravovanými domy. Nekvalifikovaní montážníci poté osazují plastová okna vyrobená na automatických linkách a smontovaná opět bez potřeby znalosti řemesla v montovnách. Ručně tažené vrstvené omítky jsou přelepeny polystyrénem, přes nějž je přetažena jen tenká vrstva nové syntetické omítky. To nejhorší však přichází nakonec. Stavebníci chtějí být něčím zvláštní. I jim zřejmě podvědomě připadá, že by jejich opravovaný dům měl mít nějakou kvalitu, kterou by se mohli pochlubit před svými sousedy. Vezmou tedy do rukou vzorníky barev od stavebních firem a bez váhání vybírají nesnesitelnou růžovou, oranžovou nebo tyrkysovou. Při pohledu ze Špilberku je vidět celá ta hrůzná změna, jak se kdysi barevně kompaktní město začíná rozpadat a drolit. Kam zmizelo to bílé funkcionalistické Brno? Je obtížné určit pravou příčinu tohoto stavu. Jde o neúctu společnosti k autoritám, o obecnou nevzdělanost, nebo jen o prostou bezohlednost? Nejsilnějším důvodem je zřejmě snadná dostupnost syntetických barev a lacinost plastových oken. Polská města ve Slezsku jsou na tom ještě mnohem hůř a naopak na předměstích a periferiích Paříže žádné křiklavé barvy nenajdeme. Není mi osobně jasné, jak tomuto trendu čelit. Kladu si otázku: Je morální povinností architektů ochraňovat předchozí stavební kulturu, nebo ji nechat přirozenému vývoji a starat se pouze o správnost, čistotu a logiku vlastních projektů? Ernst Wiesner Moravská zemská životní pojišťovna na Beethovenově ulici v Brně Otto Eisler Obytný nájemní dům na ulici Údolní v Brně Endre Steiner Obytný nájemní dům na ulici Milady Horákové v Brně Na první pohled by se mohlo zdát, že není třeba velké inteligence k rozpoznání, co je správné, například zda přetřít původní bílý dům na růžový. Přesto se to běžně děje a nezabrání tomu ani skutečnost, že dotyčný dům byl například kdysi vyzdvihován a chválen. Navíc i před opravou ho lidé dobře hodnotili a jeho byty se dobře prodávaly. Dokonce je známo jméno architekta, případně ještě žije a je vysoce ceněn. Toto je příklad brněnského sídliště Lesná, která se postupně mění v nevkusnou pestrobarevnou koláž. 4

6 Ernst Wiesner Moravská zemská životní pojišťovna v Brně Na Beethovenově ulici lze stále obdivovat kompozici tří výjimečných staveb. Tři oblouky závěru jezuitského kostela, přemístěná brána jezuitského kláštera a Wiesnerův palác bývalé Moravské zemské životní pojišťovny. Domnívám se, že výraz palác k této první moderní brněnské budově patří. Symetrie uličního průčelí je nesmírně důstojná a současně moderní a svobodná. Střední sestava trojdílného okna centruje kompozici a je po obou stranách vyrovnána a odlehčena pravidelným uklidňujícím rozpalem čtyř okenních os. Zdi mezi okny jsou pouze o něco málo širší než okna. Masivní sokl z pískovce je skvělou ukázkou moderní kamenické práce, kdy jednotlivé kamenné bloky jsou kladeny na střih a zpracovány včetně profilovaného ostění. Vstup je veliký a monumentálně pojatý lemován bohatě profilovaným ostěním. Prosklení vstupu chrání kovaná mříž se zubovitým ornamentem. Hala zádveří je také velmi reprezentativní a rozlehlá a můžeme v ní shledat podobnost s Wagnerovou Postsparkasse. Na schodišti se objevuje svislé pásové okno, prvek, který uplatňuje Wiesner na většině svých staveb. Také okna lze označit za pozoruhodná jsou lemována opět profilovaným kamenným ostěním. Konstrukce oken je typická pro Wiesnerovy stavby, mechanismus kování je osazen na rámu a je plně viditelný. Kompozici podtrhuje hodně vyložená římsa se třemi mělkými kaskádami. Na ploché střeše byla zatravněná zahrada s pískovými cestičkami a s posezením na lavičce. V roce 2005 jsme mohli společně s Petrem Pelčákem a Filipem Šlapalem tento dům znovu veřejnosti představit na výstavě a v katalogu Ernst Wiesner a na nových fotografiích. Je škoda, že se nedochovala původní omítka jako v případě České banky Union. Naštěstí kamenná ostění celou kompozici drží a jsou bytelně navržená, takže můžeme doufat, že tento dům přežije i naši dobu bez úhony. 5

7 Otto Eisler Obytný nájemní dům na ulici Údolní v Brně 1932 Tento obytný dům byl postaven podle návrhu Otto Eislera pro stavebníka dr. Felixe Gallila. Kompozice hlavního průčelí je velmi uklidňující. Pět svislých okenních os ve třech podlažích s jedním typem okna působí velice důstojně. Střídají se stejné šířky okno i zeď mezi nimi. Uprostřed v přízemí je okno nahrazeno úzkým vstupem jednokřídlých dveří. Dveře mají kolem sebe více hmoty a přirozeným způsobem tím vyvolávají monumentalitu a dodávají vstupu významnost. Symetrická kompozice oken je lemována a ukončena po stranách plnými zdmi. Za nimi jsou pokoje, které nemají již okna do ulice, nýbrž do stran. Podobně je koncipováno také ustoupené čtvrté podlaží. Nyní již tři okna s parapety jsou opět lemována plnými zdmi. Otto Eisler si byl vědom působnosti kompozice založené na použití pouze jednoho typu okna. Důkazem je skutečnost, že u ložnic na terase nenavrhl balkonové dveře, jak by bylo přirozené pro místnosti s terasou orientovanou na jih. Naopak je umístil do bočních fasád, kde již nehrály kompoziční roli. Jednoduché trubkové zábradlí na terase podtrhuje kubický charakter domu. Tento dům jsme si natolik oblíbili, že jsme jeho fotografii umístili na obálku monografie Otto Eislera, kterou vydal Obecní dům Brno v roce

8 Endre Steiner Obytný nájemní dům na ulici Milady Horákové v Brně 1937 Nájemní obytný dům na ulici Milady Horákové postavil Endre Steiner v roce Kompozice tohoto domu je velice jednoduchá a účinná. Parter má čtyři portály malých obchodů, mezi něž je včleněn úzký vstup. Architekt Jan Sapák poukazuje na charakteristickou úzkost vstupů u obytných domů židovských architektů a důvody pro tento motiv hledá v historii židovské komunity v souvislosti s obranou svých sídel. Výkladce jsou dochované a jsou z jednoduchých ocelových profilů. Tělo parteru je obloženo bílou keramikou. Následuje pět obytných podlaží se čtyřmi okenními osami velkých dvojitých oken, která jsou lemována opět bílou keramikou. Okna jsou složená ze dvou dvojkřídlých s horními výklopnými větracími horizontálními křídly. Plášť domu je obložen červeným cihelným keramickým obkladem. Vrch průčelí zakončuje jednoduchá praktická římsa a nad ní je trubkové zábradlí horní terasy a posledního ustoupeného patra. V roce 2000 jsme s Filipem Šlapalem fotografovali vstupní halu a elegantní schodiště s trubkovým zábradlím a schodišťovými stupni z bílého umělého kamene. Dozvěděli jsme se, že Endre Steiner odjel za války transportem do koncentračního tábora a že tam pravděpodobně zahynul. Když jsme tuto informaci použili v katalogu Brněnští židovští architekti, vyšlo najevo, že Endre Steiner stále žije. V roce 2005 jsme jej společně s Petrem Pelčákem vyhledali. Zastihli jsme ho v dobré kondici, a tudíž jsme s ním mohli navštívit jeho stavby v Atlantě. Jeho názory na architekturu a urbanismus byly stále velice svěží, stejně jako jeho moderní vily. 7

9 Sedm projektů Ateliéru RAW V této práci představuji sedm prací Ateliéru RAW, v němž pracuji s Tomášem Rusínem od jeho založení v roce Jedná se o brněnské projekty, které jsem záměrně vybral tak, aby obsahovaly co nejdelší časové období, od raných prací až po současné. Jde o čtyři realizované stavby, jednu připravovanou a dva soutěžní návrhy. Regulace Římského náměstí v Brně Pokusím se doložit, že mají určité společné principy. Jednoduše chci vypsat, o co se v práci pokoušíme a zda se toto usilování blíží určité metodě. Naše domy se snažíme navrhovat tak, aby přirozeně stárly a aby se daly snadno a levně opravovat a udržovat. Zakázky, které přijímáme a realizujeme nejraději, se nacházejí v centrech měst. Naopak platí, že se snažíme vyhýbat zakázkám z okrajů měst. Nechceme se podílet na procesu plýtvání volnou krajinou, která je stále zabírána, přičemž uvnitř měst jsou zdevastované části ponechávány svému osudu. Naší ideální zakázkou je tedy dům v proluce. Současné velké tvarové soutěžení a tendence k výjimečnosti vedou k rozrušení celku, a proto se také záměrně pokoušíme o pravidelný rozvrh dispozic i fasád a rádi používáme symetrii. Tuto kompoziční jednoduchost doprovází přesvědčování stavebníků, aby používali kvalitní a tradiční materiály a aby se na stavbě objevilo co nejvíce tradičních kvalitních řemesel. Vyhýbáme se montovaným hliníkovým fasádám a naopak nejraději navrhujeme bílé přírodní omítky, rovněž je nám proti mysli zateplování zdí přilepenými izolacemi. Terasáře, truhláře a zámečníky vidíme na stavbě raději než sádrokartonáře a firmy zabývající se zateplováním domů. Velmi si také vážíme řemeslníků, kteří se věnují opravám a rekonstruk - cím například starých oken a dveří. Humanic na náměstí Svobody v Brně Administrativní budova DPMB v Brně Regulace Obilního trhu v Brně Administrativní dům na ulici Žarošické v Brně Bytový dům na ulici Kopečné v Brně 8 Polyfunkční dům Wilson na náměstí Míru v Brně

10 Římské náměstí v Brně Soutěžní návrh: 1990 Ideou návrhu bylo vytvoření nového pravidelného náměstí a uzavření nedokončeného městského bloku. Východiskem úvahy bylo, že původní rostlá struktura židovského města byla již totálně zničena a že není důvod ji obnovovat. Nový návrh navazoval na vysoké štítové zdi sousedních domů z devatenáctého a dvacátého století. Vložením čistého tvaru obdélníkového náměstí měl být tomuto prostoru vtisknut řád a této geo metrické formě jsou podřízena i nově navrhovaná křídla domu, která svírají pravý úhel. Domy měly pásová okna a jednoduché dispozice v dvoutraktech. Fasáda byla navržena s obkladem v bílém skle. Tento návrh tehdy v soutěži neuspěl, byl označen za grunderský a vyloučen z posuzování. 9

11 10

12 Obchodní dům Humanic v Brně Náměstí Svobody Rekonstrukce a dostavba: 2001 společně s Tomášem Rusínem Objekt na náměstí Svobody 11 byl postaven na přelomu 19. a 20. století v historizujícím dekorativním stylu, navazujícím na okolní podobně datované stavby. Po poškození za druhé světové války nebyly již štuky obnoveny a celá fasáda byla opatřena hrubou brizolitovou omítkou šedé barvy a horní patro dostalo ukončení v podobě nevzhledných trojdílných oken. V polovině 90. let byl objekt zprivatizován a majitel se rozhodl pro umístění dvoupodlažního obchodního domu firmy Humanic a pro rekonstrukci bytových jednotek. Celková přestavba fasády byla založena na kompozici dvou jednotně řešených obchodních podlaží a tří obytných podlaží. V návrhu byla v co nejširší míře navržena otevřená univerzální dispozice, nové schodiště z 1. do 2. nadzemního podlaží a vyrovnání výškových úrovní. Navržená střešní vestavba s terasou nebyla realizována. Stávající fasáda neodpovídala svým provedením významné pozici v kontextu náměstí. Proto byl navržen nový povrch ve formě štukové omítky s horizontální vlnkou. Vlnky byly vytvořeny tažením pomocí šablony. Okna byla navržena nová, světlešedá hliníková s novým vertikálním členěním, v původních proporcích otvorů (kromě posledního podstřešního patra, kde byly nevyhovující trojdílná okna nahrazena novými okny v duchu celé fasády). V parteru došlo k razantní přestavbě nosných pilířů, nezbytné pro pravidelné geometrické rozvržení dvoupodlažního parteru. Portál je proveden z nerezových profilů, skla jsou vlepena do jedné roviny s profily. Bylo tak dosaženo naprosté hladkosti portálu, který má kontrastovat se zvlněnou štukovou omítkou. Původně byl dům bílý, ale na přání klienta byl natřen minerální terakotou. 11

13 Budova Dopravního podniku města Brna Novobranská ulice Návrh: 1995; realizace: 2001 společně s Antonínem Novákem, Tomášem Rusínem a Petrem Valentou Proluka vznikla po spojeneckém bombardování. Původně zde stál jednoduchý historizující městský dům přiléhající svou dvorní fasádou ke klášterní zdi voršilského kláštera. V těsné blízkosti také procházely hradby města a nedaleko stojí Měnínská brána. Jedná se o dům na nároží. Uliční průčelí svírá tupý úhel a odstup před domem tedy umožní přehlédnout celé průčelí. Levá strana má osm svislých okenních os dvojdílných oken, uprostřed je okno trojdílné obloukové, pravá strana má čtyři svislé okenní osy. Celkem má průčelí třináct svislých os. Vstup je z nároží. Okna jsou velká s nízkým parapetem o rozměrech 2 2,4 m, v jejichž nadpraží se nacházejí stočené mechanismy rolet a ve spodní části jednoduché zábradlí tvořené skleněnou deskou. Parter byl obložen bílým spišským travertinem do výšky dvou podlaží, zbylá čtyři podlaží byla provedena ve světlebílé omítce. Toto klasické rozčlenění na parter a tělo domu bylo záměrně zrušeno výběrem bílého travertinu a bílé omítky. Dům má působit z dálkového pohledu, jako by byl vytvořen z jednoho materiálu, čímž by vyzněl monotónní hypnotický rytmus opakujících se oken a jedním nárožním obloukovým oknem, které drží celou kompozici. Poslední patro objektu ustupuje směrem do ulice tak vzniká terasa zakončená výraznou římsou. Pro odlehčení byla do vstupní dvoupodlažní haly umístěna plastika neonových linií od Stanislava Zippeho. 12

14 13

15 Obilní trh v Brně Soutěžní návrh: 2003 společně s Tomášem Rusínem Cílem návrhu bylo posílit obdélníkový tvar náměstí, důsledně jej uzavřít a vytvořit příležitost pro stavbu významných městský domů. Dalším motivem, který tento regulační plán rozvíjel, byl nový přístup na Špilberk. Řešení bylo formulováno nalezením půdorysného tvaru dvou nových samostatných velkých domů, které uzavírají kompozici náměstí. Domy mají trojúhelníkový půdorys s vnitřními zastřešenými trojúhelníkovými dvoranami. První z nich je přičleněn k uliční frontě Údolní ulice, navazuje na štítovou zeď svého souseda a svými třemi pohledovými fasádami tuto celou frontu domů ukončuje. Druhý dům volně stojící je orientován svým západním průčelím kolmo k ulici Údolní a jeho východní fasáda je v prodloužení zalícována s uliční linií objektu porodnice. Důvodem pro toto řešení byla snaha ukončit jižní stranu Obilního trhu jasným pravoúhlým tvarem, a tak dosáhnout čistého obdélníku náměstí, který diagonálně protíná Údolní ulici. Tato svým způsobem velkolepá půdorysná forma umožňovala v úpatí Špilberku důstojnou pozici pro budoucí významné budovy. V mezeře mezi novými domy je situován nový další nástup na Špilberk. Jde o novou dlouhou osu, která začíná v Jiráskově ulici a končí ve svazích Špilberku. Na prudké schodišťové cestě stoupající kolmo na vrstevnice je navrženo šest zastavení u sochařsky zpracovaných obelisků. Pod celým Obilním trhem je umístěno hromadné parkoviště s kapacitou 200 míst. Na náměstí při ulici Údolní jsou ponechány zastávky tramvají. 14

16 15

17 Administrativní dům s obchody v Brně na Vinohradech Žarošická ulice 2005 společně s Tomášem Rusínem V městské čtvrti Vinohrady podél obvodové komunikace kolem sídliště jsme navrhli administrativní dům s obchody. V přízemí se nacházejí vstupy do obchodů a vstupní hala pro administrativu ve třech následujících patrech. Dům je navržen na čtvercovém půdoryse a od počátku byl koncipován jako velmi pevný a robustní palác s mohutnými zdmi a řádným soklem. Dispozice administrativního podlaží je jednoduchá a symetrická. Po obvodu celého půdorysu jsou čtvercové kanceláře, do nichž se vstupuje ze široké obvodové chodby, a uvnitř dispozice bylo umístěno sociální vybavení a úsporné schodiště s výtahem. Dům byl navržen velmi ekonomicky. Zároveň však byl kladen velký důraz na použití přírodních materiálů a tradičních technologií. Fasády jsou velmi jednoduché vždy dvě a dvě jsou stejné. Jedna strana má čtyři svislé okenní osy se širokými meziokenními zdmi, druhá strana má pět svislých okenních os s již subtilnějšími meziokenními zdmi. Nároží u obou stran je stejně široké. Tělo domu má klasickou omítku, jež je však profilována štukovou horizontální vlnkou, kterou provedli omítkáři klasickým tažením. Takto dostává povrch potřebný detail, který v různém světle vytváří na struktuře vlnek rozdílné stíny. Parter byl projektován se snahou o co největší pravidelnost a celistvost, má vyvolávat charakter soklu, který uvozuje hlavní podstatnou hmotu v patrech. Proto bylo členění výkladců obchodů provedeno ve svislých úzkých pruzích, které odpovídají šířce dveří. Dvě strany parteru se vstupy do obchodů mají vysazenu betonovou římsu. Konstrukce portálu byla navržena pro výrobu v dílně, a to jako ocelové rámy s nerezovými rámečky, do nichž se vlepovala jednotlivá skla a osazovala se otevíravá okna a dveře. Vnitřní dveře jsou provedeny v bukové dýze osazené do šedých kovových zárubní, podlahy jsou položeny marmoleem, na schodištích a v hale je bílý umělý kámen. Fasáda je komponovaná jako barevně monolitická v odstínech šedi. Okna a portál jsou tmavěšedé, omítka je světlešedá, beton je přírodní. 16

18 17

19 á pečná Bytový dům na ulici Kopečné a Leitnerově v Brně 2008 společně s Milošem Klementem, Tomášem Rusínem a Petrem Todorovem lement, Petr Todorov Obytný blok uzavírá a nově vymezuje nároží brněnských ulic Kopečná a Leitnerova. Odsunutím uliční fronty v ulici Leitnerově je dosaženo dostatečného prosvětlení západní strany domu a vytvoření polosoukromého prostoru před vstupy do domu. Dostavba bloku je rozdělena do čtyř domů. Tři domy jsou orientovány do ulice Leitnerovy, jeden do ulice Kopečné. Domy v Leitnerově ulici mají motiv vykloněné fasády se svislým pásovým oknem na schodišti, orientace bytů je východ západ. Sekce v ulici Kopečné má také z ulice viditelné svislé pásové okno schodiště, byty jsou orientovány na sever a jih. Prudkého spádu ulice bylo využito pro umístění samostatných vjezdů do tří garážových pater. Dvorní fasáda má pravidelný rytmus opakujícího se jednoho typu dvojdílného francouzského okna. Přes celou fasádu probíhají průběžné konzoly balkonů, evokující původně stojící pavlačové domy. Velký společný vnitřní dvůr je uspořádán do dvou propojených teras v rozdílných výškových úrovních. Nachází se zde bezpečné zázemí pro hrající si děti v zahradě a možnost je kontrolovat z lodžií bytů. Dům je postaven jako vyzdívaný monolitický skelet. Z venkovní strany je celý dům sjednocen obkladem režnou červenou cihlou. Dvorní fasáda je jednoduše omítnuta a má bílou barvu. V domě se nachází 66 bytů, 6 obchodů a 80 parkovacích stání. ezuje nároží brněnských ulic Kopečná onty v ulici Leitnerově je dosaženo dostrany domu a vytvoření polosoukroomu. čtyř domů. Tři domy jsou orientovány lice Kopečné. Domy v Leitnerově ulici svislým pásovým oknem na schodišti,. z ulice viditelné svislé pásové okno y na sever a jih. Prudkého spádu ulimostatných vjezdů do tří garážových us opakujícího se jednoho typu dvojřes celou fasádu probíhají průběžné ně stojící pavlačové domy. spořádán do dvou propojených teras. Nachází se 18 zde bezpečné zázemí pro st je kontrolovat z lodžií bytů. monolitický skelet. Z venkovní strany The residential block closes and newly demarcates the corners of the Brno streets of Kopečná and Leitnerova. The retreating fronts on Leitnerova street are achieved by sufficient lighting of the western side of the building with the formation of a half-private space in front of the entrance to the building. The structure of the block is divided up into four houses. Three houses are facing Leitnerova street while one faces out on Kopečná street. The houses on Leitnerova street have a motif of protruding façades with a perpendicular belt of windows on the staircase and the orientation of the flats on the eastwest line. The section on Kopečná street also has visible vertical belt windows on the staircase with the orientation on the north-south line. The steep descent of the street was made use of for placing the independent entrances into the three garage floors. The courtyard façade has a regular rhythm repeating one type of two-part French windows. Continuous consoles of balconies flow across the entire façade evoking the originally existing access balcony buildings. The large common inner yard is arranged into two connected terraces on different height levels. It contains a safe play area for children in the garden with a view of the area from the loggie of the flats.

20 Na následující dvoustraně: Pohled na tři vstupy s vertikálními nárožními schodišťovými okny, pravidelně traktujícími podélnou fasádu domu. Vlevo: Dvorní fasáda evokující formu původních pavlačových domů Starého Brna. The following two pages: View of the three entrances with the vertical corner staircase windows, regularly articulated by the longitudinal façade of the building. Left: Courtyard façade evoking the form of the original access balcony apartment buildings of Old Brno. Na následující dvoustraně: Pohled na tři vstupy s vertikálními nárožními schodišťovými okny, pravidelně traktujícími podélnou fasádu domu. Vlevo: Dvorní fasáda evokující formu původních pavlačových domů Starého Brna. The following two pages: View of the three entrances with the vertical corner staircase windows, regularly articulated by the longitudinal façade of the building. Left: Courtyard façade evoking the form of the original access balcony apartment buildings of Old Brno

21 Bytový a polyfunkční dům Wilson Polyfunkční Wilson Apartment dům Wilson and v Multi-Functional Brně House Náměstí Míru, Brno Náměstí Míru Projekt: 2008 společně s Tomášem Rusínem Masarykova čtvrť má v rámci města Brna svým charakterem zástavby výsadní postavení. Jedná se o urbanistický koncept z přelomu 19. a 20. století, zastavující svahy roštovou strukturou se solitérními rodinnými a bytovými domy. Na tuto strukturu navazují na náměstí Míru významné objemy škol, studentských kolejí a kostela. Stávající staveniště je v současnosti nevyužívaným pozemkem s několika přízemními objekty patřícími v minulosti armádě. Nový polyfunkční dům je čtyřpodlažní budova s pátým ustupujícím podlažím, využívající sklonu pozemku směrem k ulici Údolní. V nejnižším bodě je vjezd do společných garáží umístěných v parteru domu. Do ulice Údolní, náměstí Míru a ulice Lerchovy jsou navrženy provozy obchodů a služeb. V přízemí přístupném z náměstí Míru je umístěno Centrum pro mládež a seniory se zázemím, pro využití občanskými aktivitami, jak pro spolkovou činnost, tak i pro kulturní akce. Ve nadzemním podlaží jsou navrženy pronajímatelné bytové jednotky a provozovny služeb, do ulice Údolní pak vzniká možnost využití pro další provozy veřejné vybavenosti. Návrhem nového domu jsme vytvářeli jednoduchou pravoúhlou kompozici pevně formovaného nového Masarykova čtvrť má v rámci města Brna výsadní postavení co do charakteru zástavby. Jedná se o urbanistický koncept z přelomu 19. a 20. století, zastavující svahy roštovou strukturou se solitérními rodinnými a bytovými domy. Na tuto strukturu navazují na náměstí Míru významné objemy škol, studentských kolejí a kostela. Stávající staveniště je v současnosti nevyužívaným pozemkem s několika přízemními objekty, které v minulosti sloužily armádě. Navržená architektonická koncepce vstupuje do území s cílem dotvořit stávající urbanistickou strukturu, a to jak po stránce výškové hladiny, tak i návrhu nové urbanistické kvality. Navržený obytný blok uzavírá a nově definuje plochu náměstí. Nový polyfunkční objekt je čtyřpodlažní budova s pátým ustupujícím podlažím, využívající sklonu pozemku směrem k ulici Údolní. V nejnižším bodě se nachází vjezd do společných garáží umístěných v parteru domu. Do ulice Údolní, náměstí Míru a ulice Lerchovy jsou navrženy provozy obchodů a služeb. V přízemí, přístupném pasáží z náměstí Míru, je umístěna samoobslužná prodejna Brněnka, nárožní restaurace, pronajímatelné obchodní jednotky, veřejné WC, kavárna a centrum pro mládež a seniory se zázemím, pro využití občanskými aktivitami. V nadzemním podlaží jsou navrženy pronajímatelné bytové jednotky. V případě zájmu a požadavku je možné provozovny služeb umístit i do 2. nadzemního podlaží objektu. Bytová sekce směrem do ulice Lerchovy je opatřena bezbariérovými byty. V návaznosti na tuto sekci je v návrhu vytvořena možnost v parteru umístit lékařské ordinace se zázemím. náměstí, jehož jedna strana je otevřená do parku. Masaryk quarter holds an essential place in the framework of the city of Brno in terms of the character of the construction work. It consists of a townplanning concept from the turn of the 19 th and 20 th centuries building up the slopes with solitary family and apartment houses. It adjoins náměstí Míru (Peace Square) with its renowned volume of schools, halls of residence and a church. The construction site is at present an unused lot of land with several ground level buildings, used for the needs of the army in the past. The designed architectural concept has the intention of adding to the already existing urban structure, both in terms of the level of height, and with a design of new urbanistic quality. The designed apartment block brings to a close and newly defines the surface of the square. The new multi-functional building has four-storeys with a fifth retreating floor, making use of the slope of land in the direction of Údolní street. The lowest point contains the entrance into the common garages placed on the main floor of the building. The operations for the shops and services are designed for Údolní, náměstí Míru and Lerchovy streets. The ground floor, accessible by the arcade from náměstí Míru contains the self-service shop Brněnka, a corner restaurant, rentable shop units, a public WC, a café and a centre for young people and seniors with facilities for social activities. The 2 nd to the 5 th floors are designed for rentable flat units. Depending on interest and requirements, services can be also placed into the 2 nd storey of the building. The flats face out on Lerchovy street and are fully wheelchair-accessible. In connection with this section, the possibility of a medical surgery with facilities on the main floor is included in the design. Obě uličn dem z rež dřevěná. couzským nadzemn po celé s Základní urbanizov nizovano dům s ob patrech. známé Pohled z věže kostela sv. Agustina. View from the tower of the Church of St. Augustine.

22 e city of f a towng up the ěstí Míru nce and with sevast. The ready exa design a close ting floor, e lowest the main esigned cessible Brněnka, a centre he 2 nd to rest and building. ssible. In facilities Obě uliční fasády a fasáda objektu ve vnitrobloku jsou opatřeny obkladem z režného zdiva v kombinaci s travertinovým obkladem, okna jsou dřevěná. Zadní fasáda směrem do dvora je pravidelně traktována francouzskými okny a členěna průběžnými horizontálními lodžiemi. Páté nadzemní podlaží ustupuje po celém svém obvodě. Parter objektu je po celé své délce opatřen atypickým ocelovým proskleným portálem. Základním principem návrhu je pomocí nového objektu vytvořit jasně urbanizovanou formu náměstí, s pravidelným tvarem, přehledně organizovanou dopravou a pohybem pěších. Jedná se o klasický městský dům s obchody a službami v parteru a komfortními byty v ostatních patrech. Jeho tvarosloví a náplň jsou pro Brno typické a všeobecně známé. Fasáda uzavírající budoucí Wilsonovo náměstí. Façade bringing to a close the future Wilson Square. Both the street façades and the façade of the building in the inner block are equipped with fair-faced brickwork in a combination with travertine siding, the windows are wood. The back façade facing the courtyard is regularly treated with French windows and articulated with continuous horizontal loggie. The fifth floor retreats along the entire circumference. The main floor of the building is lined along its entire length with an atypical steel glazed portal. The basic principle of the design is helping the new building create a clear urban form of a square, with a regular shape and clearly organised transport and pedestrian movement. It consists of a classic city building with shops and services on the main floor and comfortable flats on the remaining floors. Its style and content are typical and generally known for Brno

23 Závěr Těmito sedmi vybranými projekty a komentářem k nim bych rád dokázal, že naše projekty vznikají na stálých principech a idejích a že se opakovaně pokoušíme používat pro zpracování projektů konkrétní metodu. Červen 2009 Ivan Wahla 22

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality

Byty k pronájmu Apartments for rent. better reality Byty k pronájmu Apartments for rent Haštalská, Praha 1 #406254 Nově zrekonstruovaný světlý byt 3+1 (100 m 2 ), který se nachází v činžovním domě s výtahem v centru historického města. Byt je umístěný ve

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

PŘESTAVBA VÝMĚNÍKOVÉ STANICE

PŘESTAVBA VÝMĚNÍKOVÉ STANICE PŘESTAVBA VÝMĚNÍKOVÉ STANICE REKONSTRUKCE 33 VARNSDORF BORIS ŠONSKÝ, RADOMÍR GRAFEK, ZDENĚK NAVRÁTIL / RG PROJEKT Objekt původně sloužil jako výměníková stanice tepelného hospodářství města Varnsdorf.

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

REKONSTRUKCE BYTU INTERIÉR 61 PRAHA 1, STARÉ MĚSTO OTTAVIANO MARIA RAZETTO

REKONSTRUKCE BYTU INTERIÉR 61 PRAHA 1, STARÉ MĚSTO OTTAVIANO MARIA RAZETTO REKONSTRUKCE BYTU INTERIÉR 61 PRAHA 1, STARÉ MĚSTO OTTAVIANO MARIA RAZETTO Vnímání prostoru a jeho koncepčního řešení, jehož zásadním architektonickým prvkem je systém závěsných konstrukcí, dokumentuje

Více

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová

Bydlení pro seniory v Podvinní. Jana Homolová Bydlení pro seniory v Podvinní Jana Homolová ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Jana Homolová AR 2012/2013, ZS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: (ČJ) BYDLENÍ PRO SENIORY

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE ZADAVATEL: Jiří Novotný Za Kovářským rybníkem, Praha AUTOR: Ing. arch. Naďa Richterová Zahořany 32, 411 48 Křešice DATUM: 14. 10. 2014 FORMÁT: 23 A4 1

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

BYTOVÝ DŮM PROSTĚJOV 02

BYTOVÝ DŮM PROSTĚJOV 02 BYTOVÝ DŮM PROSTĚJOV 02 REALIZACE 5 OLOMOUCKÁ 17, PROSTĚJOV JIŘÍ KNESL, JAKUB KYNČL, KRISTÝNA CASKOVÁ, VÁCLAV ŠTOJDL KLÁRA MICHÁLKOVÁ, / KNESL + KYNČL ARCHITEKTI FOTO TOMÁŠ RASL Urbanistické řešení Stavební

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

www.jungmannova15.cz FACT SHEET Location Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E

www.jungmannova15.cz FACT SHEET Location Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E FACT SHEET Location Address: GPS: City location: Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E City centre, 2 minutes from Wencleslaw square Rentable area Total rentable area:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY

REZIDENCE PROSTĚJOV CITY REZIDENCE PROSTĚJOV CITY AD štúdio - 2013 SBC Czech Investment a.s. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 2 REZIDENCE PROSTĚJOV CITY Rezidence Prostějov CITY - tak trochu jiné bydlení... Motto: Od nepaměti hledali obydlí lidé

Více

HLAVNÍ VSTUP JE ZVÝRAZNĚN ZÁŘEZEM DO FASÁDY, KTERÝ JE ORÁMOVANÝ PORTÁLEM.

HLAVNÍ VSTUP JE ZVÝRAZNĚN ZÁŘEZEM DO FASÁDY, KTERÝ JE ORÁMOVANÝ PORTÁLEM. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVILOSTI PARCELA SE NACHÁZÍ V MĚSTE BRNĚ. LEŽÍ NA OKRAJI BRNĚNSKÉ OKRUŽNÍ TŘÍDY, NA KTERÉ SE NACHÁZEJÍ MĚSTSKÉ PARKY A DŮLEŽITÉ KULTURNÍ STAVBY. KONKRÉTNĚ JDE O KŘIŽOVATKU

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ

PŮDORYS 1.NP 1 : 100 LEGENDA MATERIÁLŮ SOUSEDNÍ DŮM p.č.2647 300 6780 300 3050 400 420 700 660 SPÍŽ ZBOURÁNÍ SPÍŽE, POROBETONOVÉ ZDIVO, PLECHOVÁ KRYTINA KUCHYNĚ 4060 300 VYBOURÁNÍ OTVORU DO NOSNÉ STĚNY, VTAŽENÍ OCELOVÝCH I PROFILŮ DO NADPRAŽÍ,

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

26 rodinné domy. úsporný dům. Vstříc novým trendům

26 rodinné domy. úsporný dům. Vstříc novým trendům 26 rodinné domy Energeticky úsporný dům Vstříc novým trendům Rukopis architekta Jiřího Houši bývá v sousedství jiných rodinných domů na první pohled jasně čitelný. Hladce omítnutá stavba s plochou střechou,

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015

CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015 CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015 Dodací lhůty a podmínky: * 4-5 týdnů po objednání * zabezpečujeme dopravu na místo určení na náklady zákazníka * při

Více

Domácí stupnice slávy

Domácí stupnice slávy téma Architekt Tomáš Klanc navrhl do obývacího pokoje v dřevostavbě atypickou sestavu knihovny a schodiště z laminovaných a dřevěných desek. Jsou kotveny pomocí ocelových trnů přímo do nosné konstrukce

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější

Položkový rozpočet. Stavba : Objekt : Výměna oken a venkovních dveří MŠ Rimavské Soboty. Upravy povrchů vnější Díl: 6 Upravy povrchů vnitřní 64593R00 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m 4,99 0,05700,4466 (,75*+,74)*0,* (5,94*+3,8)*0,,65,5 (,78*+,4)*0, (,75*+5,4)*0, (,78*+5,34)*0,*,9,8 3,56 (0,87*+,4)*0,

Více

Nevšední výrazy textilních fasád budov

Nevšední výrazy textilních fasád budov vnější úpravy budov text: Zdeněk Hirnšal foto: Archtex, Ferrari, Cosmex Nevšední výrazy textilních fasád budov Ing. arch. Zdeněk Hirnšal (*1968) Po absolvování FA VUT Brno pracoval jako architekt v ateliéru

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské Třebové 19.6.2015. Jiří Bíza. Tomáš Novotný. Iva Kolajová

Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské Třebové 19.6.2015. Jiří Bíza. Tomáš Novotný. Iva Kolajová Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské Třebové 19.6.2015 Jiří Bíza Tomáš Novotný Iva Kolajová Revitalizace objektu Obchodního centra společnosti Kubík a.s. v Moravské

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

3 CELKEM HRUBÉ PODLAŽNÍ PLOCHY ČISTÉ PODLAŽNÍ PLOCHY POČET BYTŮ A PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM 5 CELKEM NP CELKEM PP 1 CELKEM PP CELKEM PP

3 CELKEM HRUBÉ PODLAŽNÍ PLOCHY ČISTÉ PODLAŽNÍ PLOCHY POČET BYTŮ A PARKOVACÍCH STÁNÍ CELKEM 5 CELKEM NP CELKEM PP 1 CELKEM PP CELKEM PP Sekce I. Sekce I. I. etapa II. etapa III. etapa Sekce II. I. etapa Nevýhodné rohové dispozice bytu. Komlikovaný střet administrativní a bytové typologie v severozápadních rozích bloku. B1 B7 "Hlava" zůstává

Více

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12 STANDARD MODERN II. Standardy bytového domu/společných prostor 1 Standardy bytu 2 Standardní vybavení Standard MODERN II. 3-12 Standardy bytového domu / společných prostor Základy železobetonová základová

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

SOŠT Mojmír 747, 686 06 Uherské Hradiště Obor: 11 Stavebnictví, architektura a design interiérů STUDIE PŘÍSTAVBY KNIHOVNY B.B.BUCHLOVANA Studentská práce do soutěže SOČ Vypracoval: Vedoucí práce: Miroslav

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-základní škola a gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro III. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař 1 2X9bytové domy v Polici nad Metují 2X9bytové domy v Polici nad Metují David Chmelař 2 2X9bytové domy v Polici nad Metují / Kontext okolní krajiny Zadání Dva totožné objekty s devíti malometrážními (startovními)

Více

Byty k pronájmu Apartments for rent

Byty k pronájmu Apartments for rent Byty k pronájmu Apartments for rent Masarykovo nábřeží, Praha 1 #406494 Jedinečný, světlý byt (205 m 2 ) v prvním patře historické budovy ve vyhledávané lokalitě Prahy 1 Nové Město. V roce 2013 byl kompletně

Více

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku ARCHITEKTI Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň Na pozemek je navržen jednopodlažní objekt s podkrovím a jedním polosuterenem, který v maximální míře využívá jak svažitosti pozemku, tak jeho

Více

KONTEJNEROVÉ STUDENTSKÉ BYDLENÍ AACHEN

KONTEJNEROVÉ STUDENTSKÉ BYDLENÍ AACHEN KONTEJNEROVÉ STUDENTSKÉ BYDLENÍ AACHEN DIPLOMNÍ PROJEKT / PAVEL LEJDAR ATELIÉR ŠESTÁKOVÁ / 15 118 ÚSTAV NAUKY O BUDOVÁCH / FA ČVUT / ZS 2013/2014 vedoucí práce doc. Ing. arch. Irena Šestáková / konzultace

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

MeTOdický pokyn. k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín

MeTOdický pokyn. k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín MeTOdický pokyn k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín Městský úřad Český Těšín Odbor územního rozvoje, úsek státní památkové péče

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ

DRUHY A FUNKCE OTVORŮ 3. OTVORY VE ZDECH DRUHY A FUNKCE OTVORŮ OKENNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCÍ PROSVĚTLENÍ A ODVĚTRÁNÍ MÍSTNOSTI DVEŘNÍ OTVORY - PLNÍ FUNKCI VSTUPU DO MÍSTNOSTI A SPOJENÍ MÍSTNOSTÍ VRATOVÉ OTVORY - PLNÍ FUNKCI

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 7822DV Základní principy Jedná se o třítřídní jednopodlažní mateřskou školu, která bude používána na více místech a objekt je tedy navržen s důrazem na aplikovatelnost pro různě členěný terén, jak pro

Více

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín)

1. Provozní areál s pozemky v obci Nové Dvory (k.ú. Chvalín) Ing. Aleš Klaudy, insolvenční správce dlužníka VLK cont s.r.o., identifikační číslo: 250 16 571, se sídlem Chvalín 25, 413 01 Nové Dvory nabízí k prodeji níže specifikované provozní areály: 1. Provozní

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Domy a vily k pronájmu Houses and villas for rent

Domy a vily k pronájmu Houses and villas for rent Domy a vily k pronájmu Houses and villas for rent Šťastného, Praha 4 - Kunratice #401701 Reprezentativní, prostorná vila, situovaná v příjemné lokalitě Prahy 4 - Kunratic. Vila o rozloze 200 m 2 je nabízena

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY 22.10.2003 OBECNĚ Metody návrhu prefabrikovaných betonových konstrukcí jsou založeny na otevřeném modulárním systému. Příklady řešení řadových a věžových prefabrikovaných bytových

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

DIPLOMNÍ PROJEKT BYTOVÉ DOMY VE VRŠOVICÍCH ATELIÉR LÁBUS ŠRÁMEK FA ČVUT 2013/14 VEDOUCÍ PRÁCE PROF. ING. ARCH. LADISLAV LÁBUS KESLEROVÁ ZUZANA

DIPLOMNÍ PROJEKT BYTOVÉ DOMY VE VRŠOVICÍCH ATELIÉR LÁBUS ŠRÁMEK FA ČVUT 2013/14 VEDOUCÍ PRÁCE PROF. ING. ARCH. LADISLAV LÁBUS KESLEROVÁ ZUZANA DIPLOMNÍ PROJEKT BYTOVÉ DOMY VE VRŠOVICÍCH ATELIÉR LÁBUS ŠRÁMEK FA ČVUT 2013/14 VEDOUCÍ PRÁCE PROF. ING. ARCH. LADISLAV LÁBUS KESLEROVÁ ZUZANA ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více