Základní informace k jednotlivým produktům společnosti Citfin Finanční trhy, a.s. Základní informace o společnosti Citfin Finanční trhy, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní informace k jednotlivým produktům společnosti Citfin Finanční trhy, a.s. Základní informace o společnosti Citfin Finanční trhy, a.s."

Transkript

1 společnosti Základní informace o společnosti, (dále jen Citfin) se sídlem, Praha 5, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle B, vložce Provozní doba Citfin je každý pracovní den od 8:00 do 17:30. Pro komunikaci s Citfin může klient využít následující komunikační kanály: ADRESA SIDLA/POSTOVNI ADRESA: TELEFON, Citfin - Finanční trhy, a.s. Avenir Business Park, budova E,, Praha 5 Obecné kontakty: Zelená linka : Recepce : Fax : Obchodní oddělení informace o službách Citfin, uzavírání smluv a změnách ve smlouvách Tel: Dealingové oddělení uzavírání směnných obchodů, kotace aktuálních kurzů, konzultace předpokládaného vývoje na devizovém trhu Tel: Oddělení pro vypořádání platebního styku realizace odchozích a příchozích platebních transakcí Tel: Call centrum možnost zadávání platebních příkazů přes Phonebanking, technická podpora internetového bankovnictví Tel: WEBOVE STRANKY SPOLECNOSTI CITFIN: Stávající klienti mohou využít jako prostředek komunikace elektronické bankovnictví Bankservis, příp. Phonebanking. 1

2 společnosti Poskytované služby Citfin podléhá regulaci ze strany České národní banky jakožto orgánu dohledu se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1. Společnost Citfin je obchodní společností, která je na základě povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a na základě povolení k činnosti platební instituce ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna k provádění: bezhotovostních směnných obchodů, a to jak promptních, tak i termínových, platebních transakcí / převodu peněžních prostředků klienta v tuzemské či cizí měně ve prospěch jiných bankovních účtů, platebních transakcí / přijímání peněžních prostředků v tuzemské i zahraniční měně z jiných bankovních účtů. Provádění směnných obchodů Klient může se společností Citfin uzavřít tento typ směnného obchodu: Promptní obchod nákup a prodej deviz s vypořádáním do 2 pracovních dnů. Order - znamená sjednání směnného obchodu, jako obchodu promptního, který je automaticky realizován při dosažení předem dohodnuté hodnoty kurzu. o TAKE PROFIT ORDER pokyn k automatickému nákupu/prodeji měny za klientem požadovaný kurz. Například v případě nákupu cizí měny platí, že Order je umístěn pod aktuálním tržním kurzem. o STOP LOSS ORDER pokyn k automatickému nákupu/prodeji měny za klientem nejhůře akceptovatelný kurz. Například v případě nákupu cizí měny platí, že Order je umístěn nad aktuálním tržním kurzem. o Kombinace TAKE PROFIT ORDERu a STOP LOSS ORDERu lze využít kombinaci obou typů Orderů. Termínový obchod nákup a prodej deviz s vypořádáním od 3 dnů do jednoho roku. Způsob uzavírání směnných obchodů: Každý směnný obchod je uzavřen na základě ústní dohody mezi klientem a Citfin v rámci telefonické komunikace, kdy si obě strany (klient a Citfin) sjednají veškeré podmínky směnného obchodu. Bezprostředně po sjednání směnného obchodu zašle Citfin klientovi do internetového bankovnictví Bankservis, příp. em nebo faxem Konfirmaci směnného obchodu, kterou klient v případě forwardových obchodů a Orderů podepíše a pošle zpět do Citfin vždy, a to prostřednictvím aplikace Bankservis, poštou nebo faxem. U spotových směnných obchodů klient podepíše a pošle Konfirmaci směnného obchodu zpět do Citfin pouze u nadlimitních transakcí (transakcí nad CZK, příp. ekvivalentu v jiné měně), a to prostřednictvím aplikace Bankservis, poštou nebo faxem. Pro vypořádání transakce musí klient zaslat nejpozději v den splatnosti směnného obchodu na samostatný účet dostatečné množství finančních prostředků klientem prodávané měny pro krytí směnného obchodu. Obchod je vypořádán ve stejný den, který je uveden na Konfirmaci směnného obchodu. V zájmu zvýšení bezpečnosti je klient nebo oprávněná osoba před uzavřením směnného obchodu autentizován prostřednictvím autentizační SMS, která je klientovi odeslána na registrační číslo mobilního telefonu, nebo prostřednictvím token kódu vygenerovaného tokenem. Spotový směnný obchod nebo termínový obchod (mimo Orderu) je uzavřen okamžikem, kdy klient a společnost Citfin telefonicky dohodnou veškeré níže uvedené podmínky obchodu: druh a množství měny, které mají být předmětem směny, tedy které společnost Citfin od klienta nakupuje (dále jen Objem směny ), 2

3 společnosti druh a množství měny, které má společnost Citfin pro klienta nakoupit, směnný kurz, druh obchodu (promptní, termínový), den vypořádání obchodu, tedy den, kdy má dojít ke směně peněžních prostředků ve sjednaných měnách mezi klientem a společností Citfin, způsob vypořádání. Klient může směnné spotové směnné obchody a termínové obchody realizovat v těchto měnách: CZK, EUR, AUD, CAD, CHF, DKK, HUF, GBP, JPY, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, USD. Společnost Citfin klientům nabízí následující typy termínových obchodů: Forwardy10 nákup nebo prodej deviz za nyní pevně dohodnutý kurz s tím, že dodání a placení se uskuteční v dohodnutém termínu do deseti dnů. Tento finanční derivát poskytujeme bez složení zálohy klientem. Forwardy nákup nebo prodej deviz za nyní pevně dohodnutý kurz s tím, že dodání a placení se uskuteční v dohodnutém termínu (nejdříve za tři dny, nejdéle však po dobu 1 roku). Pro tento finanční derivát požadujeme složení 5% zálohy (z celkové ceny termínového obchodu) klientem. Swap10 prodej či nákup jedné měny za měnu druhou s jejím následným zpětným odkoupením či prodejem po určité době za předem dohodnutý kurz. Swap slouží k překonání přechodného nedostatku likvidity v jedné měně při současném přebytku likvidity v měně jiné. Tento finanční derivát poskytujeme bez složení zálohy klientem a s uskutečněním v dohodnutém termínu do 10 dnů. Swap prodej či nákup jedné měny za měnu druhou s jejím následným zpětným odkoupením či prodejem po určité době za předem dohodnutý kurz. Swap slouží k překonání přechodného nedostatku likvidity v jedné měně při současném přebytku likvidity v měně jiné. Pro tento finanční derivát požadujeme složení 5% zálohy klientem. Směnný obchod Order je uzavřen okamžikem, kdy strany telefonicky dohodnou veškeré níže uvedené podmínky obchodu: druh a množství měny, které mají být předmětem směny, tedy které společnost Citfin od Klienta nakupuje (dále jen Objem směny ), druh a množství měny, které má společnost Citfin pro Klienta nakoupit, druh obchodu (promptní), směnný kurz, za který má být Order realizován (Klientem definovaný poptávaný kurz), platnost Orderu (období, ve kterém při dosažení kurzu v hodnotě rovnající se dohodnutému kurzu je směna realizována), platnost Orderu je max. 12 měsíců ode dne sjednání. V případě Orderu se směnný obchod realizuje (tzn. Citfin pro Klienta realizuje dohodnutou směnu) v okamžiku, kdy má společnost Citfin reálnou možnost (s ohledem na vývoj kurzu a podmínky nabízené jejím smluvním partnerem) provést směnu dle dohodnutého kurzu. Po realizaci Orderu je Klientovi nejpozději následující pracovní den zaslán s informací, že Order byl realizován. Pracovník Citfin v návaznosti na realizaci Orderu telefonicky kontaktuje Klienta, se kterým jsou dohodnuty následující podmínky pro vypořádání obchodu: vklad na Samostatný účet společnosti Citfin, datum vypořádání, pokyny pro vypořádání směnného obchodu. Limity: Pro spotové směnné obchody není stanoven min. limit transakce. Pro termínové obchody je stanoven min. limit transakce ve výši EUR, resp USD. Pro termínové obchody v ostatních měnách je stanoven limit odpovídající ekvivalentu USD. Pro Ordery je stanoven min. limit transakce EUR, resp USD. Objemy a možnost realizace Orderů v jiných měnách, než je EUR a USD jsou prováděny na dotaz klienta. 3

4 společnosti Maximální limit transakce je omezen výší limitu, který společnost Citfin určí klientovi na začátku smluvního vztahu, a to jak na promptní, tak i na forwardové obchody v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky uzavírání termínových obchodů, promptních obchodů a Orderů jsou upraveny Rámcovou smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami. Konkrétní příklad uzavírání termínových obchodů naleznete v propagačním materiálu Termínové obchody společnosti Citfin. Konkrétní příklad uzavírání jednotlivých typů Orderů naleznete v propagačním materiálu Ordery společnosti Citfin. Základní informace o poskytovaných platebních službách Společnost Citfin klientovi při uzavření Rámcové smlouvy automaticky zřizuje zdarma Platební účet vedený společností Citfin pro klienta (dále jen PÚK ), který slouží k provádění platebních transakcí, směnných obchodů a evidenci peněžních prostředků svěřených klientem společnosti Citfin. PÚK je veden odděleně pro každého klienta s ohledem na jeho požadavky v některé z těchto měn : CZK, EUR, AUD, CAD, CHF, DKK, HUF, GBP, JPY, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, USD. PÚK lze využít zejméne k : provádění odchozích tuzemských i zahraničních platebních transakcí, a to jak na bankovní účet klienta, tak i na účet třetí strany (odchozí platební transakce od obchodního partnera klienta), provádění příchozích tuzemských i zahraničních platebních transakcí, a to jak z bankovního účetu klienta, tak i na PÚK (příchozí platební transakce od obchodního partnera klienta), nákupu nebo prodeji peněžních prostředků v měně, kterou Citfin nabízí, uložení počáteční a doplňovací zálohy v případě, že klient využívá produkt termínové obchody, evidenci veškerých platebních transakcí / směnných obchodů klienta provedených společností Citfin v souladu s Rámcovou smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami. Odchozí platební transakce převod peněžních prostředků z PÚK v tuzemské či zahraniční měně ve prospěch jiných bankovních účtů (obchodního partnera klienta) Provedení odchozí platební transakce z PÚK může přímo navazovat na směnný obchod, resp. být jeho důvodem, nebo může na směnný obchod navazovat nepřímo, kdy k provedení platební transakce z PÚK slouží prostředky, které jako výsledek směny představují zůstatek peněžních prostředků na PÚK. Citfin provede na žádost klienta odchozí platební transakci / převod peněžních prostředků z PÚK na účet třetí osoby v tuzemské či cizí měně do zahraničí či v tuzemsku, pokud jsou splněny následující podmínky: Do Citfin je zaslán platební příkaz podepsaný klientem (nebo oprávněnou osobou) prostřednictvím aplikace Bankservis nebo Phonebanking, popř. formuláře Platební příkaz, který je umístěn na webových stránkách (papírový formulář Platební příkaz musí být podepsán klientem dle podpisového vzoru a zaslán faxem či v naskenované podobě v příloze ové zprávy společnosti Citfin). Klient na PÚK je dostatečný objem finančních prostředků pro vypořádání odchozí platební transakce. Je dodržen cut off time pro zaslání platebního příkazu a krytí finančních prostředků na PÚK nejpozději v den valuty (splatnosti) obchodu, který je uveden na Konfirmaci směnného obchodu a Platebním příkazu. 4

5 společnosti Tuzemský platební příkaz musí vždy obsahovat následující informace: číslo účtu příjemce a identifikační kód banky příjemce, částku převodu uvedenou číselně včetně vyznačení desetinných míst, označení měny převodu (ISO kód měny dle číselníku ČNB), účel platby (informace pro příjemce), den, kdy má být platební transakce provedena, rychlost platební transakce: Normal v případě, že klient zadal v platebním příkazu rychlost platby NORMAL, má na PÚK dostatečné množství peněžních prostředků pro vypořádání platební transakce, do společnosti doručil platební příkaz nejpozději do 17:00, je platební transakce provedena ještě týž den s rychlostí platby NORMAL, a to v případě, že nebylo dohodnuto jinak. Peněžní prostředky jsou doručeny bance příjemce maximálně do konce následujícího pracovního dne; Urgent v případě, že klient zadal v platebním příkazu rychlost platby URGENT, má na PÚK dostatečné množství peněžních prostředků pro vypořádání platební transakce, do společnosti Citfin doručil platební příkaz, a to vše nejpozději do cut off time pro odeslání platební transakce, který je uveden na. Peněžní prostředky jsou doručeny bance příjemce tentýž pracovní den, podpis klienta (oprávněné osoby). Zahraniční platební příkaz musí vždy obsahovat následující informace: název či jméno a adresu sídla či bydliště plátce, název či jméno a adresa sídla či bydliště příjemce včetně označení státu, bankovní spojení příjemce, číslo účtu příjemce. U převodů směrovaných do EHP je nezbytné uvést číslo účtu příjemce ve struktuře formátu IBAN, přesný název a úplnou adresu sídla peněžního ústavu příjemce, BIC (swiftová adresa) nebo národní směrový kód peněžního ústavu příjemce (u převodů směrovaných do států EHP je nezbytné uvést BIC převádějící instituce příjemce), částku převodu uvedenou číselně včetně vyznačení desetinných míst, označení měny převodu (ISO kód měny dle číselníku ČNB), účel platby (informace pro příjemce), den, kdy má být platební transakce provedena, metodu zpoplatnění: BEN (příjemce platí všechny bankovní výlohy i poplatky za odesílatele platby); OUR (plátce hradí veškeré náklady na převod finančních prostředků); SHA (plátce platí poplatky za odeslání platby a příjemce platí poplatky za připsání platby na svůj účet), rychlost platební transakce: Normal v případě, že klient zadal v platebním příkazu rychlost platby NORMAL, má na PÚK dostatečné množství peněžních prostředků pro vypořádání platební transakce, do společnosti doručil platební příkaz nejpozději do 17:00, je platební transakce provedena ještě týž den s rychlostí platby NORMAL, v případě, že nebylo dohodnuto jinak. Peněžní prostředky jsou doručeny bance příjemce v lhůtě 2 až 3 pracovní dny; Urgent v případě zahraničního platebního styku, kdy klient zadal v platebním příkazu rychlost platby URGENT, má na PÚK dostatečné množství peněžních prostředků pro vypořádání platební transakce, do společnosti Citfin doručil platební příkaz, a to vše nejpozději do cut off time pro odeslání platební transakce, který je uveden na.peněžní prostředky jsou doručeny bance příjemce maximálně do následujícího pracovního dne, 5

6 společnosti podpis klienta (oprávněné osoby). Lhůty pro zúčtování tuzemského a zahraničního platebního styku Časy uvedené v tabulkách označují mezní cut off time, do kterého musí klient doručit platební příkaz do společnosti, tak, aby platba byla provedena ještě týž den. Další podmínkou realizace platební transakce je dostatečné krytí peněžních prostředků na platebním účtu klienta vedeném společností Citfin. Platební příkazy s rychlostí platby NORMAL Jestliže klient vyplní do platebního příkazu rychlost platby NORMAL a splní podmínky pro provedení platební transakce (doručení platebního příkazu do cut off time a dostatečné krytí peněžních prostředků na platebním účtu klienta vedeném společností Citfin), budou peněžní prostředky doručeny bance příjemce: v případě tuzemského platebního styku v čase T+1, v případě zahraničního platebního styku v čase T+2 až T+3. RYCHLOST PLATBY NORMAL Cut off time pro přijetí platebního příkazu a krytí platební transakce Měny Čas všechny nabízené měny Citfin 17:00 Platební příkazy s rychlostí platby URGENT Jestliže klient vyplní do platebního příkazu rychlost platby URGENT a splní podmínky pro provedení platební transakce (doručení platebního příkazu do cut off time a dostatečné krytí peněžních prostředků na platebním účtu klienta vedeném společností Citfin), budou peněžní prostředky doručeny bance příjemce: v případě tuzemského platebního styku v čase T+0, v případě zahraničního platebního styku v čase T+0 až T+1. Pokud klient zadá v platebním příkazu rychlost platby URGENT, je mu účtován příplatek za tuto platbu dle ceníku společnosti, který je uveřejněn na webových stránkách. RYCHLOST PLATBY URGENT Cut off time pro přijetí platebního příkazu a krytí platební transakce Měny Čas CZK po ČR 12:30 CZK zahr. 11:30 EUR do EHP* 15:00 EUR mimo EHP* 13:30 USD 13:30 GBP 8:30 CHF 8:30 NOK 8:30 6

7 společnosti SEK JPY PLN 8:30 CAD HUF 8:30 DKK AUD RUB RON *EHP znamená Evropský hospodářský prostor, který zahrnuje všechny členské státy Evropské unie a Norsko, Island, Švýcarsko a Lichtenštejnsko. Elektronické bankovnictví Bankservis/Phonebanking V případě, že klient se společností Citfin sjedná v Rámcové smlouvě tuto možnost a podepíše Přílohu č. 3 Rámcové smlouvy Příkaz k administraci elektronické komunikace (dále jen PAEK), může vzájemná komunikace mezi společností Citfin a klientem probíhat prostřednictvím elektronického bankovnictví Bankservis, jehož možností je využití služby Phonebanking. Aplikace Bankservis je k dispozici na těchto webových stránkách Bankservis může klient využít k: zadávání platebních příkazů, získání informací o zůstatku na PÚK, získání Konfirmací o směnném obchodu a jejich potvrzení prostřednictvím této aplikace, přehledu platebních transakcí na PÚK, získání informací o aktuálně otevřených forwardových obchodech. Bezpečnost elektronické komunikace použitím aplikace Bankservis mezi Citfin a klientem je zajištěna prostřednictvím technologie elektronického podpisu, na jejíž užívání se přiměřeně použijí ustanovení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Elektronický podpis je realizován kódem v SMS zprávě, která je vytvářena na základě odesílaných podepisovaných dat speciálním algoritmem, který umožňuje ověření identity klienta. Autentizačním zařízením je v tomto případě registrovaný mobilní telefon uvedený v Rámcové smlouvě. Klient je zodpovědný za zneužití autentizačního zařízení další osobou. Aplikace Bankservis je dále zabezpečena certifikátem společnosti VeriSign, Inc. vystaveným pro server a šifrujícím komunikaci mezi klientem a společností Citfin. Podmínkou používání Bankservis je splnění následujícího předpokladu ze strany klienta / oprávněné osoby: přístup k počítači připojenému na internet a registrovaný mobilní telefon aktivovaný v síti libovolného mobilního operátora v České republice pro příjem autentizačních SMS. V případě, že má klient zřízen Bankservis, může přes službu Phonebanking veškeré náležitosti platebního příkazu doručit do společnosti tak, že dané údaje sdělí zaměstnanci Citfin na tel. čísle Vypořádání sjednaných odchozích platebních transakcí Před provedením platební transakce z PÚK poskytne společnost Citfin klientovi na jeho žádost informace o maximální lhůtě pro provedení transakce a úplatě, kterou je klient povinen zaplatit za provedení platební transakce, a skládá-li se úplata z více položek, pak i rozpis těchto položek. Výši úplaty za odchozí platební transakci má klient uvedenou v konkrétní Rámcové smlouvě, příp. na Konfirmaci směnného obchodu, kterou klient obdrží po uzavření směnného obchodu. Společnost Citfin je povinna připsat peněžní prostředky na účet poskytovatele příjemce ve lhůtách stanovených zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, max. však ve lhůtě T+4. 7

8 společnosti Po provedení platební transakce společnost Citfin zašle klientovi prostřednictvím aplikace Bankservis, faxu nebo u Potvrzení o provedené platební transakci, které slouží jako doklad o vypořádané platební transakci. Přijetí platebního příkazu Okamžikem přijetí platebního příkazu je okamžik, kdy Citfin obdrží platební příkaz přímo od klienta nebo z podnětu klienta. Jestliže se klient, který dal podnět k platební transakci, a Citfin dohodli, že provedení platební transakce započne v určitý okamžik, v okamžik, kdy budou splněny určité podmínky, nebo na konci určitého období (dále jen odložená splatnost platebního příkazu ), považuje se za okamžik přijetí takto určený okamžik. Připadne-li okamžik přijetí platebního příkazu na dobu, která není provozní dobou Citfin, platí, že platební příkaz byl přijat na začátku následující provozní doby Citfin. Platební příkazy, které Citfin obdržel po uplynutí okamžiku blízko konce provozní doby (po cut off time), na němž se s klientem dohodl, se považují za přijaté na začátku následující provozní doby. Neodvolatelnost platebního příkazu Klient nemůže platební příkaz odvolat v těchto případech: v případě, že již nastal okamžik splatnosti platebního příkazu (datum splatnosti, které je uvedeno na platebním příkazu nebo Konfirmaci směnného obchodu), na základě odst zákona 284/2009 Sb., o platebním styku, se může Citfin a klient dohodnout, že platební příkaz může být odvolán i později. V takovémto případě může Rámcová smlouva, příp. ceník služeb obsahovat úplatu za odvolání platebního příkazu. Odmítnutí provedení platebního příkazu Na základě 105 odst. 1 zákona 284/2009 Sb., o platebním styku, může Citfin odmítnout provést platební příkaz pouze tehdy, nejsou-li splněny smluvní podmínky pro jeho přijetí nebo stanoví-li tak jiný právní předpis. Citfin může odmítnout provést platební příkaz v případě, že klient nedodrží podmínky pro přijetí platebního příkazu, které jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách: Klient nepřevedl na Samostatný bankovní účet Citfin vedený u banky nebo spořitelního družstva finanční prostředky pro vypořádání platební transakce. Klient neuvedl nebo uvedl chybně povinné náležitosti odchozí nebo příchozí platební transakce, které jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách. V případě, že je platební transakce v rozporu s právními předpisy České republiky nebo právními předpisy státu banky zprostředkující převod, obchodní politikou zprostředkující banky. Toto ustanovení se týká zejména odeslaných a přijatých plateb, u kterých je příjemcem nebo odesílatelem osoba s adresou v High risk countries a/nebo kde je bankou příjemce nebo odesílatele instituce ve vlastnictví subjektů z uvedených zemí. Aktuální seznam High risk countries je uveden na webu. V případě, že Citfin odmítne provést platební transakci za klienta, informuje ho neprodleně o této skutečnosti a poskytne mu důvod odmítnutí platební transakce. V případě, že je důvodem odmítnutí porušení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, Citfin v takovémto případě postupuje podle tohoto zákona a vnitřních předpisů. Příchozí platební transakce převod peněžních prostředků z PÚK v tuzemské či zahraniční měně ve prospěch jiných bankovních účtů (obchodního partnera klienta) 8

9 společnosti Citfin na žádost klienta provede platební transakci / přijme peněžní prostředky z příchozí platební transakce ve prospěch PÚK tak, že v souladu s písemným avízem klienta přijme dotčenou příchozí platbu ve prospěch PÚK a následně s přijatými finančními prostředky naloží v souladu s pokyny klienta. Před provedením platební transakce ve prospěch PÚK poskytne společnost Citfin klientovi na jeho žádost informace o maximální lhůtě pro provedení transakce a úplatě, kterou je klient povinen zaplatit za provedení platební transakce, a skládá-li se úplata z více položek, pak i rozpis těchto položek. Společnost Citfin je povinna připsat peněžní prostředky na PÚK ve lhůtách stanovených zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, tj. nejpozději do konce pracovního dne následujícího po dni, kdy byly peněžní prostředky ve prospěch klienta připsány na účet poskytovatele příjemce. Stručný popis realizace příchozí platební transakce 1. Informace odběrateli při vystavení faktury klient informuje odběratele o realizaci příchozí platební transakce prostřednictvím Citfin, a to včetně bankovních instrukcí, které jsou součástí Všeobecných obchodních podmínek. 2. Avízo o příchozí platební transakci po odeslání faktury odběrateli klient informuje Citfin o detailech očekávané platby prostřednictvím ové adresy Formulář pro avízo o příchozí platební transakci je přístupný na webových stránkách společnosti Citfin. 3. Realizace příchozí platební transakce v den připsání platby od odběratele na PÚK Citfin klienta o této skutečnosti promptně informuje a v případě klientova zájmu mu zároveň nabídne kurz, za který může Citfin v dané chvíli cizí měnu vykoupit. Nebude-li možné provést řádnou identifikaci příchozí platební transakce připsané na samostatný účet společnosti Citfin, bude společnost Citfin postupovat s odbornou péčí k dodatečné identifikaci příchozí platební transakce. Uspěje-li, vyzve klienta k písemnému prohlášení o jednoznačné identifikaci příchozí platební transakce, a to min. ohledně příkazce a důvodu přijetí platební transakce a očekávané částky. Je na posouzení společnosti Citfin, zda klient svým prohlášením příchozí platební transakci jednoznačně identifikoval. V případě, že společnost Citfin ani klient svým prohlášením příchozí platební transakci neidentifikuje, společnost Citfin vyčká 15 kalendářních dní od připsání platební transakce na samostatný účet a po uplynutí této lhůty příchozí platební transakci prověří prostřednictvím bank a vyzve příkazce k identifikaci přijaté platební transakce. Jestliže se společnosti Citfin nepodaří příchozí platební transakci identifikovat do 45 dní po jeho připsání na její samostatný účet, vrátí prostředky na účet příkazce. Podrobné podmínky a poplatky za odchozí a příchozí platební transakce jsou upraveny konkrétní Rámcovou smlouvou, Všeobecnými obchodními podmínkami a Sazebníkem společnosti Citfin Finanční trhy, a.s. Vzory těchto dokumentů jsou umístěny na. Informační povinnost společnosti Citfin vůči klientovi Rámcová smlouva mezi klientem a Citfin je uzavřena na dobu neurčitou. Informace o způsobu vypovězení Rámcové smlouvy a výpovědních lhůtách je uvedena ve Všeobecných obchodních podmínkách odst. 8.8 VOP. Informaci o změnách VOP Citfin vždy uveřejní na webových stránkách a na její existenci upozorní klienta, a to i v případě, že se nejedná o změny vyžadované novou právní úpravou, nejpozději do 2 měsíců před nabytím účinnosti změny či nového znění VOP. Povinně zveřejňované údaje jsou k dispozici na webových stránkách Citfin. 9

10 společnosti Vzor Rámcové smlouvy, Všeobecné obchodní podmínky, Investiční dotazník, Ceník služeb a ostatní informace související s využíváním služeb Citfin jsou uvedeny na webových stránkách. Tyto informace, včetně obsahu Rámcové smlouvy, má klient právo získat taktéž na vyžádání na níže uvedených kontaktech, a to jak v písemné podobě, tak i v prostřednictvím sdělení po telefonu. Citfin je povinen klientovi před uzavřením Rámcové smlouvy a v průběhu trvání smluvního vztahu poskytnout informace v co nejkratší možné době prostřednictvím níže uvedených kontaktů, není-li stanovena lhůta Rámcovou smlouvou nebo Všeobecnými obchodními podmínkami jedná se zejména o smluvní podmínky Rámcové smlouvy konkrétního klienta, informace o nově nabízených službách, výpadku systému apod. Podrobné informace o jednotlivých produktech a způsobu obchodování se společností Citfin jsou uvedeny na webových stránkách. V případě jakéhokoliv dotazu nebo nejasností kontaktujte obchodní oddělení na tel. čísle

11 společnosti Samostatné bankovní účty společnosti ING Bank N.V., organizační složka Nádražní 344/25, Praha 5 BIC/SWIFT kód: INGBCZPPXXX Měna Číslo účtu / Kód banky IBAN (zde i pro příchozí platební transakce) / 3500 CZ CZK: EUR: / 3500 CZ USD: / 3500 CZ GBP: / 3500 CZ CHF: / 3500 CZ NOK: / 3500 CZ SEK: / 3500 CZ JPY: / 3500 CZ PLN: / 3500 CZ CAD: / 3500 CZ HUF: / 3500 CZ AUD: / 3500 CZ RUB: / 3500 CZ RON: / 3500 CZ DKK: / 3500 CZ ING BANK N.V., pobočka zahraničnej banky Jesenského 4/C, Bratislava BIC/SWIFT kód: INGBSKBXXXX Měna Číslo účtu / Kód banky IBAN / 7300 SK EUR: Výše uvedené pobočky zahraniční banky se účastní systému pojištění pohledávek z vkladů klientů nazvaného Deposit Guarantee Systém a systému ochrany investorů Investor Compensation System zřízených podle právních předpisů Nizozemí. Níže uvedené banky a spořitelní družstvo se účastní systému pojištění pohledávek z vkladů v rámci Fondu pojištění vkladů. Komerční banka, a.s. pobočka Praha 4, Nuselská 94, Praha 4 BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX Měna Číslo účtu / Kód banky IBAN / 0100 CZ CZK: EUR: / 0100 CZ USD: / 0100 CZ GBP: / 0100 CZ CHF: / 0100 CZ Česká spořitelna, a.s. Budějovická 1912, Praha 4 BIC/SWIFT kód: GIBACZPX Měna Číslo účtu / Kód banky IBAN / 0800 CZ CZK: EUR: / 0800 CZ USD: / 0800 CZ

12 společnosti GE Money Bank, a.s., pobočka Karlovo nám. 19, Praha 2 IC/SWIFT kód: AGBACZPPXXX Měna Číslo účtu / Kód banky IBAN / 0600 CZ CZK: EUR: / 0600 CZ USD: / 0600 CZ UniCredit Bank Czech Republic, a.s. pobočka Václavské náměstí 815/53, Praha 1 IC/SWIFT kód: BACXCZPPXXX Měna Číslo účtu / Kód banky IBAN / 2700 CZ CZK: EUR: / 2700 CZ USD: / 2700 CZ Citfin, spořitelní družstvo, Praha 5 BIC/SWIFT kód: CITFCZPPXXX Měna Číslo účtu / Kód banky IBAN (zde i pro příchozí platební transakce) / 2060 CZ CZK: EUR: / 2060 CZ USD: / 2060 CZ GBP: / 2060 CZ CHF: / 2060 CZ NOK: / 2060 CZ SEK: / 2060 CZ JPY: / 2060 CZ PLN: / 2060 CZ CAD: / 2060 CZ HUF: / 2060 CZ AUD: / 2060 CZ RUB: / 2060 CZ RON: / 2060 CZ DKK: / 2060 CZ

Všeobecné obchodní podmínky Citfin, spořitelní družstvo

Všeobecné obchodní podmínky Citfin, spořitelní družstvo Všeobecné obchodní podmínky Citfin, spořitelní družstvo Citfin, spořitelní družstvo Radlická 751/1e, 158 00 Praha 5 IČ:25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI

INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI Verze 2/2014 platnost od: 1. 12. 2014 PŘÍLOHA č. 4 Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O AKCENTĚ 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVANÝCH PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH 2 3. ZPRACOVÁNÍ PLATEBNÍCH

Více

Citfin, s.d. Citfin, s.d. tel.: + 420 234 092 000 fax.: + 420 234 092 009 zelená linka: 800 311 010 e-mail: info@citfin.cz www.citfin.

Citfin, s.d. Citfin, s.d. tel.: + 420 234 092 000 fax.: + 420 234 092 009 zelená linka: 800 311 010 e-mail: info@citfin.cz www.citfin. Všeobecné obchodní podmínky Citfin, spořitelní družstvo ,, 158 00 Praha 5 IČ:25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou DR, vložka 4607 Obsah Všeobecné obchodní

Více

Rámcová smlouva číslo: O poskytování platebních služeb Uzavřená mezi platební institucí:

Rámcová smlouva číslo: O poskytování platebních služeb Uzavřená mezi platební institucí: Rámcová smlouva číslo: O poskytování platebních služeb Uzavřená mezi platební institucí: název společnosti: STS-směnárna s.r.o. sídlo společnosti: Na Výsluní 201/13, Praha 10 Strašnice IČ: 26165716 registrace:

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘÍLOHA č. 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Tourist Centrum s.r.o. Tourist Centrum s.r.o. je společnost s ručením omezením se sídlem v Olomouci, Švédská 414/10, PSČ 779 00, IČ: 479 72 840 (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.7.2013

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.7.2013 Všeobecné obchodní podmínky Strana 1 (celkem 6) Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.7.2013 I. Obecná ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky Fortissimo, spol.

Více

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. I. BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK 1. Obecné podmínky 1.1 Tyto Podmínky pro provádění platebního styku (dále jen Podmínky") stanoví provozní a technické

Více

účinné od 1. ŘÍJNa 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ŘÍJNa 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU GE Money Bank, a.s. účinné od 1. ŘÍJNa 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank I. Informace o platebních službách v GE Money Bank, a.s.

Více

Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., pro službu Clear Deal Účinnost od 01.04.2015

Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., pro službu Clear Deal Účinnost od 01.04.2015 Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., pro službu Clear Deal Účinnost od 01.04.2015 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Nás Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ÚČTY A PLATEBNÍ STYK, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále jen

Více

I. ČÁST - ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., pro bankovní služby Účinnost od 15.10.2014

I. ČÁST - ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., pro bankovní služby Účinnost od 15.10.2014 Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., pro bankovní služby Účinnost od 15.10.2014 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Nás Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 01 1.1 Základní informace o Záložně 01 1.2 Vymezení pojmů 01 1.3 Závaznost VOP a

Více

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku

PODMÍNKY. České národní banky. pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku PODMÍNKY České národní banky pro vedení účtů právnickým osobám a provádění platebního styku OBSAH ČÁST PRVNÍ... 2 VEDENÍ ÚČTŮ... 2 Článek 1 Druhy účtů... 2 Článek 2 Smlouva o účtu a podpisové vzory...

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., pro služby privátního bankovnictví Účinnost od 01.01.2014. Obsah:

Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., pro služby privátního bankovnictví Účinnost od 01.01.2014. Obsah: Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., pro služby privátního bankovnictví Účinnost od 01.01.2014 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Nás Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice

Více

Reklamační řád. platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971, Chrášťany 100, 252 19 Rudná u Prahy

Reklamační řád. platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971, Chrášťany 100, 252 19 Rudná u Prahy Reklamační řád platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971,, Tento reklamační řád Směnárny A.R. - Auto Rudná s.r.o. (dále jen ), upravuje způsob komunikace Směnárny A.R. s klienty či potenciálními

Více

PODMÍNKY PRO VEDENÍ ÚČTU A PLATEBNÍ STYK

PODMÍNKY PRO VEDENÍ ÚČTU A PLATEBNÍ STYK PODMÍNKY PRO VEDENÍ ÚČTU A PLATEBNÍ STYK, se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zapsaná v obchodním rejstříku veém Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále jen ČSOB

Více

Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., pro služby privátního bankovnictví Účinnost od 01.12.2014. Obsah:

Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., pro služby privátního bankovnictví Účinnost od 01.12.2014. Obsah: Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., pro služby privátního bankovnictví Účinnost od 01.12.2014 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Nás Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice

Více

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s.

Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Všeobecné obchodní podmínky Volksbank CZ, a. s. Účinné od 10. 06. 2012 Úvod (1) Společnost Volksbank CZ, a.s. (dále jen Banka ), IČ: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB (dle 80 a násl. zákona č. 284/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB (dle 80 a násl. zákona č. 284/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů) PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB (dle 80 a násl. zákona č. 284/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Komerční banka, a.s., vydává tyto všeobecné obchodní podmínky, které stanovují základní pravidla obchodních vztahů mezi ní a jejími Klienty a dále upravují vzájemná práva

Více

Obchodní podmínky. pro zakládání a vedení účtů v mbank

Obchodní podmínky. pro zakládání a vedení účtů v mbank Obchodní podmínky pro zakládání a vedení účtů v mbank Účinnost od 26. 1. 2013 Část I Zásady vedení účtů Kapitola I Obecná ustanovení 1 1. Podmínky upravují zřizování a vedení bankovních účtů BRE BANK

Více

informace I. OBECNÉ INFORMACE II. DEFINICE POJMŮ

informace I. OBECNÉ INFORMACE II. DEFINICE POJMŮ Wüstenrot hypoteční banka a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO 26747154, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 8055 informace Předsmluvní informace poskytované

Více

Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb.

Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb. Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb. Smluvní podmínky pro poskytování platebních služeb. INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela OBSAH Tento dokument

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch Všeobecné obchodní podmínky I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ platné a účinné od 1.1.2014 Článek 1 Předmět úpravy a rozsah platnosti Všeobecných obchodních

Více

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela OBSAH Tento dokument obsahuje důležité informace o platebních službách, které poskytuje Česká spořitelna, a.s. (dále

Více

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ

PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO BĚŽNÉ ÚČTY POŠTOVNÍ SPOŘITELNY PRO FYZICKÉ OSOBY - OBČANY Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela

Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela Všeobecné obchodní podmínky České spořitelny, a.s. Firemní a korporátní klientela OBSAH OBECNÁ ČÁST 1. Úvodní ustanovení......................................................... 3 2. Pravidla jednání s

Více