Základní informace k jednotlivým produktům společnosti Citfin Finanční trhy, a.s. Základní informace o společnosti Citfin Finanční trhy, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní informace k jednotlivým produktům společnosti Citfin Finanční trhy, a.s. Základní informace o společnosti Citfin Finanční trhy, a.s."

Transkript

1 společnosti Základní informace o společnosti, (dále jen Citfin) se sídlem, Praha 5, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle B, vložce Provozní doba Citfin je každý pracovní den od 8:00 do 17:30. Pro komunikaci s Citfin může klient využít následující komunikační kanály: ADRESA SIDLA/POSTOVNI ADRESA: TELEFON, Citfin - Finanční trhy, a.s. Avenir Business Park, budova E,, Praha 5 Obecné kontakty: Zelená linka : Recepce : Fax : Obchodní oddělení informace o službách Citfin, uzavírání smluv a změnách ve smlouvách Tel: Dealingové oddělení uzavírání směnných obchodů, kotace aktuálních kurzů, konzultace předpokládaného vývoje na devizovém trhu Tel: Oddělení pro vypořádání platebního styku realizace odchozích a příchozích platebních transakcí Tel: Call centrum možnost zadávání platebních příkazů přes Phonebanking, technická podpora internetového bankovnictví Tel: WEBOVE STRANKY SPOLECNOSTI CITFIN: Stávající klienti mohou využít jako prostředek komunikace elektronické bankovnictví Bankservis, příp. Phonebanking. 1

2 společnosti Poskytované služby Citfin podléhá regulaci ze strany České národní banky jakožto orgánu dohledu se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1. Společnost Citfin je obchodní společností, která je na základě povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a na základě povolení k činnosti platební instituce ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna k provádění: bezhotovostních směnných obchodů, a to jak promptních, tak i termínových, platebních transakcí / převodu peněžních prostředků klienta v tuzemské či cizí měně ve prospěch jiných bankovních účtů, platebních transakcí / přijímání peněžních prostředků v tuzemské i zahraniční měně z jiných bankovních účtů. Provádění směnných obchodů Klient může se společností Citfin uzavřít tento typ směnného obchodu: Promptní obchod nákup a prodej deviz s vypořádáním do 2 pracovních dnů. Order - znamená sjednání směnného obchodu, jako obchodu promptního, který je automaticky realizován při dosažení předem dohodnuté hodnoty kurzu. o TAKE PROFIT ORDER pokyn k automatickému nákupu/prodeji měny za klientem požadovaný kurz. Například v případě nákupu cizí měny platí, že Order je umístěn pod aktuálním tržním kurzem. o STOP LOSS ORDER pokyn k automatickému nákupu/prodeji měny za klientem nejhůře akceptovatelný kurz. Například v případě nákupu cizí měny platí, že Order je umístěn nad aktuálním tržním kurzem. o Kombinace TAKE PROFIT ORDERu a STOP LOSS ORDERu lze využít kombinaci obou typů Orderů. Termínový obchod nákup a prodej deviz s vypořádáním od 3 dnů do jednoho roku. Způsob uzavírání směnných obchodů: Každý směnný obchod je uzavřen na základě ústní dohody mezi klientem a Citfin v rámci telefonické komunikace, kdy si obě strany (klient a Citfin) sjednají veškeré podmínky směnného obchodu. Bezprostředně po sjednání směnného obchodu zašle Citfin klientovi do internetového bankovnictví Bankservis, příp. em nebo faxem Konfirmaci směnného obchodu, kterou klient v případě forwardových obchodů a Orderů podepíše a pošle zpět do Citfin vždy, a to prostřednictvím aplikace Bankservis, poštou nebo faxem. U spotových směnných obchodů klient podepíše a pošle Konfirmaci směnného obchodu zpět do Citfin pouze u nadlimitních transakcí (transakcí nad CZK, příp. ekvivalentu v jiné měně), a to prostřednictvím aplikace Bankservis, poštou nebo faxem. Pro vypořádání transakce musí klient zaslat nejpozději v den splatnosti směnného obchodu na samostatný účet dostatečné množství finančních prostředků klientem prodávané měny pro krytí směnného obchodu. Obchod je vypořádán ve stejný den, který je uveden na Konfirmaci směnného obchodu. V zájmu zvýšení bezpečnosti je klient nebo oprávněná osoba před uzavřením směnného obchodu autentizován prostřednictvím autentizační SMS, která je klientovi odeslána na registrační číslo mobilního telefonu, nebo prostřednictvím token kódu vygenerovaného tokenem. Spotový směnný obchod nebo termínový obchod (mimo Orderu) je uzavřen okamžikem, kdy klient a společnost Citfin telefonicky dohodnou veškeré níže uvedené podmínky obchodu: druh a množství měny, které mají být předmětem směny, tedy které společnost Citfin od klienta nakupuje (dále jen Objem směny ), 2

3 společnosti druh a množství měny, které má společnost Citfin pro klienta nakoupit, směnný kurz, druh obchodu (promptní, termínový), den vypořádání obchodu, tedy den, kdy má dojít ke směně peněžních prostředků ve sjednaných měnách mezi klientem a společností Citfin, způsob vypořádání. Klient může směnné spotové směnné obchody a termínové obchody realizovat v těchto měnách: CZK, EUR, AUD, CAD, CHF, DKK, HUF, GBP, JPY, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, USD. Společnost Citfin klientům nabízí následující typy termínových obchodů: Forwardy10 nákup nebo prodej deviz za nyní pevně dohodnutý kurz s tím, že dodání a placení se uskuteční v dohodnutém termínu do deseti dnů. Tento finanční derivát poskytujeme bez složení zálohy klientem. Forwardy nákup nebo prodej deviz za nyní pevně dohodnutý kurz s tím, že dodání a placení se uskuteční v dohodnutém termínu (nejdříve za tři dny, nejdéle však po dobu 1 roku). Pro tento finanční derivát požadujeme složení 5% zálohy (z celkové ceny termínového obchodu) klientem. Swap10 prodej či nákup jedné měny za měnu druhou s jejím následným zpětným odkoupením či prodejem po určité době za předem dohodnutý kurz. Swap slouží k překonání přechodného nedostatku likvidity v jedné měně při současném přebytku likvidity v měně jiné. Tento finanční derivát poskytujeme bez složení zálohy klientem a s uskutečněním v dohodnutém termínu do 10 dnů. Swap prodej či nákup jedné měny za měnu druhou s jejím následným zpětným odkoupením či prodejem po určité době za předem dohodnutý kurz. Swap slouží k překonání přechodného nedostatku likvidity v jedné měně při současném přebytku likvidity v měně jiné. Pro tento finanční derivát požadujeme složení 5% zálohy klientem. Směnný obchod Order je uzavřen okamžikem, kdy strany telefonicky dohodnou veškeré níže uvedené podmínky obchodu: druh a množství měny, které mají být předmětem směny, tedy které společnost Citfin od Klienta nakupuje (dále jen Objem směny ), druh a množství měny, které má společnost Citfin pro Klienta nakoupit, druh obchodu (promptní), směnný kurz, za který má být Order realizován (Klientem definovaný poptávaný kurz), platnost Orderu (období, ve kterém při dosažení kurzu v hodnotě rovnající se dohodnutému kurzu je směna realizována), platnost Orderu je max. 12 měsíců ode dne sjednání. V případě Orderu se směnný obchod realizuje (tzn. Citfin pro Klienta realizuje dohodnutou směnu) v okamžiku, kdy má společnost Citfin reálnou možnost (s ohledem na vývoj kurzu a podmínky nabízené jejím smluvním partnerem) provést směnu dle dohodnutého kurzu. Po realizaci Orderu je Klientovi nejpozději následující pracovní den zaslán s informací, že Order byl realizován. Pracovník Citfin v návaznosti na realizaci Orderu telefonicky kontaktuje Klienta, se kterým jsou dohodnuty následující podmínky pro vypořádání obchodu: vklad na Samostatný účet společnosti Citfin, datum vypořádání, pokyny pro vypořádání směnného obchodu. Limity: Pro spotové směnné obchody není stanoven min. limit transakce. Pro termínové obchody je stanoven min. limit transakce ve výši EUR, resp USD. Pro termínové obchody v ostatních měnách je stanoven limit odpovídající ekvivalentu USD. Pro Ordery je stanoven min. limit transakce EUR, resp USD. Objemy a možnost realizace Orderů v jiných měnách, než je EUR a USD jsou prováděny na dotaz klienta. 3

4 společnosti Maximální limit transakce je omezen výší limitu, který společnost Citfin určí klientovi na začátku smluvního vztahu, a to jak na promptní, tak i na forwardové obchody v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky uzavírání termínových obchodů, promptních obchodů a Orderů jsou upraveny Rámcovou smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami. Konkrétní příklad uzavírání termínových obchodů naleznete v propagačním materiálu Termínové obchody společnosti Citfin. Konkrétní příklad uzavírání jednotlivých typů Orderů naleznete v propagačním materiálu Ordery společnosti Citfin. Základní informace o poskytovaných platebních službách Společnost Citfin klientovi při uzavření Rámcové smlouvy automaticky zřizuje zdarma Platební účet vedený společností Citfin pro klienta (dále jen PÚK ), který slouží k provádění platebních transakcí, směnných obchodů a evidenci peněžních prostředků svěřených klientem společnosti Citfin. PÚK je veden odděleně pro každého klienta s ohledem na jeho požadavky v některé z těchto měn : CZK, EUR, AUD, CAD, CHF, DKK, HUF, GBP, JPY, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, USD. PÚK lze využít zejméne k : provádění odchozích tuzemských i zahraničních platebních transakcí, a to jak na bankovní účet klienta, tak i na účet třetí strany (odchozí platební transakce od obchodního partnera klienta), provádění příchozích tuzemských i zahraničních platebních transakcí, a to jak z bankovního účetu klienta, tak i na PÚK (příchozí platební transakce od obchodního partnera klienta), nákupu nebo prodeji peněžních prostředků v měně, kterou Citfin nabízí, uložení počáteční a doplňovací zálohy v případě, že klient využívá produkt termínové obchody, evidenci veškerých platebních transakcí / směnných obchodů klienta provedených společností Citfin v souladu s Rámcovou smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami. Odchozí platební transakce převod peněžních prostředků z PÚK v tuzemské či zahraniční měně ve prospěch jiných bankovních účtů (obchodního partnera klienta) Provedení odchozí platební transakce z PÚK může přímo navazovat na směnný obchod, resp. být jeho důvodem, nebo může na směnný obchod navazovat nepřímo, kdy k provedení platební transakce z PÚK slouží prostředky, které jako výsledek směny představují zůstatek peněžních prostředků na PÚK. Citfin provede na žádost klienta odchozí platební transakci / převod peněžních prostředků z PÚK na účet třetí osoby v tuzemské či cizí měně do zahraničí či v tuzemsku, pokud jsou splněny následující podmínky: Do Citfin je zaslán platební příkaz podepsaný klientem (nebo oprávněnou osobou) prostřednictvím aplikace Bankservis nebo Phonebanking, popř. formuláře Platební příkaz, který je umístěn na webových stránkách (papírový formulář Platební příkaz musí být podepsán klientem dle podpisového vzoru a zaslán faxem či v naskenované podobě v příloze ové zprávy společnosti Citfin). Klient na PÚK je dostatečný objem finančních prostředků pro vypořádání odchozí platební transakce. Je dodržen cut off time pro zaslání platebního příkazu a krytí finančních prostředků na PÚK nejpozději v den valuty (splatnosti) obchodu, který je uveden na Konfirmaci směnného obchodu a Platebním příkazu. 4

5 společnosti Tuzemský platební příkaz musí vždy obsahovat následující informace: číslo účtu příjemce a identifikační kód banky příjemce, částku převodu uvedenou číselně včetně vyznačení desetinných míst, označení měny převodu (ISO kód měny dle číselníku ČNB), účel platby (informace pro příjemce), den, kdy má být platební transakce provedena, rychlost platební transakce: Normal v případě, že klient zadal v platebním příkazu rychlost platby NORMAL, má na PÚK dostatečné množství peněžních prostředků pro vypořádání platební transakce, do společnosti doručil platební příkaz nejpozději do 17:00, je platební transakce provedena ještě týž den s rychlostí platby NORMAL, a to v případě, že nebylo dohodnuto jinak. Peněžní prostředky jsou doručeny bance příjemce maximálně do konce následujícího pracovního dne; Urgent v případě, že klient zadal v platebním příkazu rychlost platby URGENT, má na PÚK dostatečné množství peněžních prostředků pro vypořádání platební transakce, do společnosti Citfin doručil platební příkaz, a to vše nejpozději do cut off time pro odeslání platební transakce, který je uveden na. Peněžní prostředky jsou doručeny bance příjemce tentýž pracovní den, podpis klienta (oprávněné osoby). Zahraniční platební příkaz musí vždy obsahovat následující informace: název či jméno a adresu sídla či bydliště plátce, název či jméno a adresa sídla či bydliště příjemce včetně označení státu, bankovní spojení příjemce, číslo účtu příjemce. U převodů směrovaných do EHP je nezbytné uvést číslo účtu příjemce ve struktuře formátu IBAN, přesný název a úplnou adresu sídla peněžního ústavu příjemce, BIC (swiftová adresa) nebo národní směrový kód peněžního ústavu příjemce (u převodů směrovaných do států EHP je nezbytné uvést BIC převádějící instituce příjemce), částku převodu uvedenou číselně včetně vyznačení desetinných míst, označení měny převodu (ISO kód měny dle číselníku ČNB), účel platby (informace pro příjemce), den, kdy má být platební transakce provedena, metodu zpoplatnění: BEN (příjemce platí všechny bankovní výlohy i poplatky za odesílatele platby); OUR (plátce hradí veškeré náklady na převod finančních prostředků); SHA (plátce platí poplatky za odeslání platby a příjemce platí poplatky za připsání platby na svůj účet), rychlost platební transakce: Normal v případě, že klient zadal v platebním příkazu rychlost platby NORMAL, má na PÚK dostatečné množství peněžních prostředků pro vypořádání platební transakce, do společnosti doručil platební příkaz nejpozději do 17:00, je platební transakce provedena ještě týž den s rychlostí platby NORMAL, v případě, že nebylo dohodnuto jinak. Peněžní prostředky jsou doručeny bance příjemce v lhůtě 2 až 3 pracovní dny; Urgent v případě zahraničního platebního styku, kdy klient zadal v platebním příkazu rychlost platby URGENT, má na PÚK dostatečné množství peněžních prostředků pro vypořádání platební transakce, do společnosti Citfin doručil platební příkaz, a to vše nejpozději do cut off time pro odeslání platební transakce, který je uveden na.peněžní prostředky jsou doručeny bance příjemce maximálně do následujícího pracovního dne, 5

6 společnosti podpis klienta (oprávněné osoby). Lhůty pro zúčtování tuzemského a zahraničního platebního styku Časy uvedené v tabulkách označují mezní cut off time, do kterého musí klient doručit platební příkaz do společnosti, tak, aby platba byla provedena ještě týž den. Další podmínkou realizace platební transakce je dostatečné krytí peněžních prostředků na platebním účtu klienta vedeném společností Citfin. Platební příkazy s rychlostí platby NORMAL Jestliže klient vyplní do platebního příkazu rychlost platby NORMAL a splní podmínky pro provedení platební transakce (doručení platebního příkazu do cut off time a dostatečné krytí peněžních prostředků na platebním účtu klienta vedeném společností Citfin), budou peněžní prostředky doručeny bance příjemce: v případě tuzemského platebního styku v čase T+1, v případě zahraničního platebního styku v čase T+2 až T+3. RYCHLOST PLATBY NORMAL Cut off time pro přijetí platebního příkazu a krytí platební transakce Měny Čas všechny nabízené měny Citfin 17:00 Platební příkazy s rychlostí platby URGENT Jestliže klient vyplní do platebního příkazu rychlost platby URGENT a splní podmínky pro provedení platební transakce (doručení platebního příkazu do cut off time a dostatečné krytí peněžních prostředků na platebním účtu klienta vedeném společností Citfin), budou peněžní prostředky doručeny bance příjemce: v případě tuzemského platebního styku v čase T+0, v případě zahraničního platebního styku v čase T+0 až T+1. Pokud klient zadá v platebním příkazu rychlost platby URGENT, je mu účtován příplatek za tuto platbu dle ceníku společnosti, který je uveřejněn na webových stránkách. RYCHLOST PLATBY URGENT Cut off time pro přijetí platebního příkazu a krytí platební transakce Měny Čas CZK po ČR 12:30 CZK zahr. 11:30 EUR do EHP* 15:00 EUR mimo EHP* 13:30 USD 13:30 GBP 8:30 CHF 8:30 NOK 8:30 6

7 společnosti SEK JPY PLN 8:30 CAD HUF 8:30 DKK AUD RUB RON *EHP znamená Evropský hospodářský prostor, který zahrnuje všechny členské státy Evropské unie a Norsko, Island, Švýcarsko a Lichtenštejnsko. Elektronické bankovnictví Bankservis/Phonebanking V případě, že klient se společností Citfin sjedná v Rámcové smlouvě tuto možnost a podepíše Přílohu č. 3 Rámcové smlouvy Příkaz k administraci elektronické komunikace (dále jen PAEK), může vzájemná komunikace mezi společností Citfin a klientem probíhat prostřednictvím elektronického bankovnictví Bankservis, jehož možností je využití služby Phonebanking. Aplikace Bankservis je k dispozici na těchto webových stránkách Bankservis může klient využít k: zadávání platebních příkazů, získání informací o zůstatku na PÚK, získání Konfirmací o směnném obchodu a jejich potvrzení prostřednictvím této aplikace, přehledu platebních transakcí na PÚK, získání informací o aktuálně otevřených forwardových obchodech. Bezpečnost elektronické komunikace použitím aplikace Bankservis mezi Citfin a klientem je zajištěna prostřednictvím technologie elektronického podpisu, na jejíž užívání se přiměřeně použijí ustanovení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Elektronický podpis je realizován kódem v SMS zprávě, která je vytvářena na základě odesílaných podepisovaných dat speciálním algoritmem, který umožňuje ověření identity klienta. Autentizačním zařízením je v tomto případě registrovaný mobilní telefon uvedený v Rámcové smlouvě. Klient je zodpovědný za zneužití autentizačního zařízení další osobou. Aplikace Bankservis je dále zabezpečena certifikátem společnosti VeriSign, Inc. vystaveným pro server a šifrujícím komunikaci mezi klientem a společností Citfin. Podmínkou používání Bankservis je splnění následujícího předpokladu ze strany klienta / oprávněné osoby: přístup k počítači připojenému na internet a registrovaný mobilní telefon aktivovaný v síti libovolného mobilního operátora v České republice pro příjem autentizačních SMS. V případě, že má klient zřízen Bankservis, může přes službu Phonebanking veškeré náležitosti platebního příkazu doručit do společnosti tak, že dané údaje sdělí zaměstnanci Citfin na tel. čísle Vypořádání sjednaných odchozích platebních transakcí Před provedením platební transakce z PÚK poskytne společnost Citfin klientovi na jeho žádost informace o maximální lhůtě pro provedení transakce a úplatě, kterou je klient povinen zaplatit za provedení platební transakce, a skládá-li se úplata z více položek, pak i rozpis těchto položek. Výši úplaty za odchozí platební transakci má klient uvedenou v konkrétní Rámcové smlouvě, příp. na Konfirmaci směnného obchodu, kterou klient obdrží po uzavření směnného obchodu. Společnost Citfin je povinna připsat peněžní prostředky na účet poskytovatele příjemce ve lhůtách stanovených zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, max. však ve lhůtě T+4. 7

8 společnosti Po provedení platební transakce společnost Citfin zašle klientovi prostřednictvím aplikace Bankservis, faxu nebo u Potvrzení o provedené platební transakci, které slouží jako doklad o vypořádané platební transakci. Přijetí platebního příkazu Okamžikem přijetí platebního příkazu je okamžik, kdy Citfin obdrží platební příkaz přímo od klienta nebo z podnětu klienta. Jestliže se klient, který dal podnět k platební transakci, a Citfin dohodli, že provedení platební transakce započne v určitý okamžik, v okamžik, kdy budou splněny určité podmínky, nebo na konci určitého období (dále jen odložená splatnost platebního příkazu ), považuje se za okamžik přijetí takto určený okamžik. Připadne-li okamžik přijetí platebního příkazu na dobu, která není provozní dobou Citfin, platí, že platební příkaz byl přijat na začátku následující provozní doby Citfin. Platební příkazy, které Citfin obdržel po uplynutí okamžiku blízko konce provozní doby (po cut off time), na němž se s klientem dohodl, se považují za přijaté na začátku následující provozní doby. Neodvolatelnost platebního příkazu Klient nemůže platební příkaz odvolat v těchto případech: v případě, že již nastal okamžik splatnosti platebního příkazu (datum splatnosti, které je uvedeno na platebním příkazu nebo Konfirmaci směnného obchodu), na základě odst zákona 284/2009 Sb., o platebním styku, se může Citfin a klient dohodnout, že platební příkaz může být odvolán i později. V takovémto případě může Rámcová smlouva, příp. ceník služeb obsahovat úplatu za odvolání platebního příkazu. Odmítnutí provedení platebního příkazu Na základě 105 odst. 1 zákona 284/2009 Sb., o platebním styku, může Citfin odmítnout provést platební příkaz pouze tehdy, nejsou-li splněny smluvní podmínky pro jeho přijetí nebo stanoví-li tak jiný právní předpis. Citfin může odmítnout provést platební příkaz v případě, že klient nedodrží podmínky pro přijetí platebního příkazu, které jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách: Klient nepřevedl na Samostatný bankovní účet Citfin vedený u banky nebo spořitelního družstva finanční prostředky pro vypořádání platební transakce. Klient neuvedl nebo uvedl chybně povinné náležitosti odchozí nebo příchozí platební transakce, které jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách. V případě, že je platební transakce v rozporu s právními předpisy České republiky nebo právními předpisy státu banky zprostředkující převod, obchodní politikou zprostředkující banky. Toto ustanovení se týká zejména odeslaných a přijatých plateb, u kterých je příjemcem nebo odesílatelem osoba s adresou v High risk countries a/nebo kde je bankou příjemce nebo odesílatele instituce ve vlastnictví subjektů z uvedených zemí. Aktuální seznam High risk countries je uveden na webu. V případě, že Citfin odmítne provést platební transakci za klienta, informuje ho neprodleně o této skutečnosti a poskytne mu důvod odmítnutí platební transakce. V případě, že je důvodem odmítnutí porušení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, Citfin v takovémto případě postupuje podle tohoto zákona a vnitřních předpisů. Příchozí platební transakce převod peněžních prostředků z PÚK v tuzemské či zahraniční měně ve prospěch jiných bankovních účtů (obchodního partnera klienta) 8

9 společnosti Citfin na žádost klienta provede platební transakci / přijme peněžní prostředky z příchozí platební transakce ve prospěch PÚK tak, že v souladu s písemným avízem klienta přijme dotčenou příchozí platbu ve prospěch PÚK a následně s přijatými finančními prostředky naloží v souladu s pokyny klienta. Před provedením platební transakce ve prospěch PÚK poskytne společnost Citfin klientovi na jeho žádost informace o maximální lhůtě pro provedení transakce a úplatě, kterou je klient povinen zaplatit za provedení platební transakce, a skládá-li se úplata z více položek, pak i rozpis těchto položek. Společnost Citfin je povinna připsat peněžní prostředky na PÚK ve lhůtách stanovených zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, tj. nejpozději do konce pracovního dne následujícího po dni, kdy byly peněžní prostředky ve prospěch klienta připsány na účet poskytovatele příjemce. Stručný popis realizace příchozí platební transakce 1. Informace odběrateli při vystavení faktury klient informuje odběratele o realizaci příchozí platební transakce prostřednictvím Citfin, a to včetně bankovních instrukcí, které jsou součástí Všeobecných obchodních podmínek. 2. Avízo o příchozí platební transakci po odeslání faktury odběrateli klient informuje Citfin o detailech očekávané platby prostřednictvím ové adresy Formulář pro avízo o příchozí platební transakci je přístupný na webových stránkách společnosti Citfin. 3. Realizace příchozí platební transakce v den připsání platby od odběratele na PÚK Citfin klienta o této skutečnosti promptně informuje a v případě klientova zájmu mu zároveň nabídne kurz, za který může Citfin v dané chvíli cizí měnu vykoupit. Nebude-li možné provést řádnou identifikaci příchozí platební transakce připsané na samostatný účet společnosti Citfin, bude společnost Citfin postupovat s odbornou péčí k dodatečné identifikaci příchozí platební transakce. Uspěje-li, vyzve klienta k písemnému prohlášení o jednoznačné identifikaci příchozí platební transakce, a to min. ohledně příkazce a důvodu přijetí platební transakce a očekávané částky. Je na posouzení společnosti Citfin, zda klient svým prohlášením příchozí platební transakci jednoznačně identifikoval. V případě, že společnost Citfin ani klient svým prohlášením příchozí platební transakci neidentifikuje, společnost Citfin vyčká 15 kalendářních dní od připsání platební transakce na samostatný účet a po uplynutí této lhůty příchozí platební transakci prověří prostřednictvím bank a vyzve příkazce k identifikaci přijaté platební transakce. Jestliže se společnosti Citfin nepodaří příchozí platební transakci identifikovat do 45 dní po jeho připsání na její samostatný účet, vrátí prostředky na účet příkazce. Podrobné podmínky a poplatky za odchozí a příchozí platební transakce jsou upraveny konkrétní Rámcovou smlouvou, Všeobecnými obchodními podmínkami a Sazebníkem společnosti Citfin Finanční trhy, a.s. Vzory těchto dokumentů jsou umístěny na. Informační povinnost společnosti Citfin vůči klientovi Rámcová smlouva mezi klientem a Citfin je uzavřena na dobu neurčitou. Informace o způsobu vypovězení Rámcové smlouvy a výpovědních lhůtách je uvedena ve Všeobecných obchodních podmínkách odst. 8.8 VOP. Informaci o změnách VOP Citfin vždy uveřejní na webových stránkách a na její existenci upozorní klienta, a to i v případě, že se nejedná o změny vyžadované novou právní úpravou, nejpozději do 2 měsíců před nabytím účinnosti změny či nového znění VOP. Povinně zveřejňované údaje jsou k dispozici na webových stránkách Citfin. 9

10 společnosti Vzor Rámcové smlouvy, Všeobecné obchodní podmínky, Investiční dotazník, Ceník služeb a ostatní informace související s využíváním služeb Citfin jsou uvedeny na webových stránkách. Tyto informace, včetně obsahu Rámcové smlouvy, má klient právo získat taktéž na vyžádání na níže uvedených kontaktech, a to jak v písemné podobě, tak i v prostřednictvím sdělení po telefonu. Citfin je povinen klientovi před uzavřením Rámcové smlouvy a v průběhu trvání smluvního vztahu poskytnout informace v co nejkratší možné době prostřednictvím níže uvedených kontaktů, není-li stanovena lhůta Rámcovou smlouvou nebo Všeobecnými obchodními podmínkami jedná se zejména o smluvní podmínky Rámcové smlouvy konkrétního klienta, informace o nově nabízených službách, výpadku systému apod. Podrobné informace o jednotlivých produktech a způsobu obchodování se společností Citfin jsou uvedeny na webových stránkách. V případě jakéhokoliv dotazu nebo nejasností kontaktujte obchodní oddělení na tel. čísle

11 společnosti Samostatné bankovní účty společnosti ING Bank N.V., organizační složka Nádražní 344/25, Praha 5 BIC/SWIFT kód: INGBCZPPXXX Měna Číslo účtu / Kód banky IBAN (zde i pro příchozí platební transakce) / 3500 CZ CZK: EUR: / 3500 CZ USD: / 3500 CZ GBP: / 3500 CZ CHF: / 3500 CZ NOK: / 3500 CZ SEK: / 3500 CZ JPY: / 3500 CZ PLN: / 3500 CZ CAD: / 3500 CZ HUF: / 3500 CZ AUD: / 3500 CZ RUB: / 3500 CZ RON: / 3500 CZ DKK: / 3500 CZ ING BANK N.V., pobočka zahraničnej banky Jesenského 4/C, Bratislava BIC/SWIFT kód: INGBSKBXXXX Měna Číslo účtu / Kód banky IBAN / 7300 SK EUR: Výše uvedené pobočky zahraniční banky se účastní systému pojištění pohledávek z vkladů klientů nazvaného Deposit Guarantee Systém a systému ochrany investorů Investor Compensation System zřízených podle právních předpisů Nizozemí. Níže uvedené banky a spořitelní družstvo se účastní systému pojištění pohledávek z vkladů v rámci Fondu pojištění vkladů. Komerční banka, a.s. pobočka Praha 4, Nuselská 94, Praha 4 BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX Měna Číslo účtu / Kód banky IBAN / 0100 CZ CZK: EUR: / 0100 CZ USD: / 0100 CZ GBP: / 0100 CZ CHF: / 0100 CZ Česká spořitelna, a.s. Budějovická 1912, Praha 4 BIC/SWIFT kód: GIBACZPX Měna Číslo účtu / Kód banky IBAN / 0800 CZ CZK: EUR: / 0800 CZ USD: / 0800 CZ

12 společnosti GE Money Bank, a.s., pobočka Karlovo nám. 19, Praha 2 IC/SWIFT kód: AGBACZPPXXX Měna Číslo účtu / Kód banky IBAN / 0600 CZ CZK: EUR: / 0600 CZ USD: / 0600 CZ UniCredit Bank Czech Republic, a.s. pobočka Václavské náměstí 815/53, Praha 1 IC/SWIFT kód: BACXCZPPXXX Měna Číslo účtu / Kód banky IBAN / 2700 CZ CZK: EUR: / 2700 CZ USD: / 2700 CZ Citfin, spořitelní družstvo, Praha 5 BIC/SWIFT kód: CITFCZPPXXX Měna Číslo účtu / Kód banky IBAN (zde i pro příchozí platební transakce) / 2060 CZ CZK: EUR: / 2060 CZ USD: / 2060 CZ GBP: / 2060 CZ CHF: / 2060 CZ NOK: / 2060 CZ SEK: / 2060 CZ JPY: / 2060 CZ PLN: / 2060 CZ CAD: / 2060 CZ HUF: / 2060 CZ AUD: / 2060 CZ RUB: / 2060 CZ RON: / 2060 CZ DKK: / 2060 CZ

Základní informace k jednotlivým produktům Citfin, spořitelní družstvo. Citfin, spořitelní družstvo

Základní informace k jednotlivým produktům Citfin, spořitelní družstvo. Citfin, spořitelní družstvo Základní informace o, (dále jen Citfin) se sídlem, 158 00 Praha 5, IČ: 25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle DR, vložce 4607. Provozní doba Citfin je každý pracovní

Více

Základní informace k jednotlivým produktům Citfin, spořitelní družstvo. Citfin, spořitelní družstvo

Základní informace k jednotlivým produktům Citfin, spořitelní družstvo. Citfin, spořitelní družstvo Základní informace o, (dále jen Citfin) se sídlem, 158 00 Praha 5, IČ: 25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle DR, vložce 4607. Provozní doba Citfin je každý pracovní

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Příloha č. 2. Všeobecné obchodní podmínky Citfin Finanční trhy, a.s. se sídlem Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5, IČ: 25079069, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle B, vložce

Více

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Vážená klientko / Vážený kliente, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 01.12.2015

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU Citfin - Finanční trhy, a.s. 1 Obsah 1 Lhůty pro zúčtování platebního styku... 3 1.1 Lhůty pro zúčtování platebního styku Citfin - Finanční trhy, a.s... 3 1.1.1 Platební příkazy

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. června 2010 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. června 2010 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané Metropolitním spořitelním družstvem, IČ: 25571150, se sídlem: Sokolovská 394/17, 180 00 Praha 8 - Karlín, zapsaným v oddílu Dr, vložce 7890, obchodního

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Příloha č. 2. Všeobecné obchodní podmínky Citfin Finanční trhy, a.s. se sídlem Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5, IČ: 25079069, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle B, vložce

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

PODMÍNKY pro provádění platebního styku Expobank CZ a.s.

PODMÍNKY pro provádění platebního styku Expobank CZ a.s. PODMÍNKY pro provádění platebního styku Expobank CZ a.s. I. BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK 1. Obecné podmínky 1.1 Tyto Podmínky pro provádění platebního styku (dále jen Podmínky") stanoví provozní a technické

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU Citfin - Finanční trhy, a.s. 1 Obsah 1 Lhůty pro zúčtování platebního styku... 3 1.1 Lhůty pro zúčtování platebního styku Citfin - Finanční trhy, a.s... 3 1.1.1 Platební příkazy

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. července 2015 Platný pro korporátní klientelu a pro klienty Commercial Bank

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. července 2015 Platný pro korporátní klientelu a pro klienty Commercial Bank Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ INFORMACE vydaná GE Money Bank, a.s. ("Banka") v souladu s 11, odst.1 zákona o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění změn č. 126/2002 Sb. a) Banka je pro operace tuzemského platebního styku účastníkem Systému

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Příloha č. 2. Všeobecné obchodní podmínky Citfin Finanční trhy, a.s. se sídlem Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5, IČ: 25079069, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle B, vložce

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ STYK

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ STYK Stránka 1 z 6 TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PLATEBNÍ STYK 1. Tyto Technické podmínky upravují postup Equa bank a. s., (dále jen Banka ) při provádění platebních služeb na platebních účtech vedených Bankou pro

Více

Smlouva o firemním účtu

Smlouva o firemním účtu Smlouva o firemním účtu uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č.87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, v platném znění. mezi Citfin, spořitelní

Více

Příloha č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování platebních služeb. Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna s.r.o. pro poskytování platebních služeb

Příloha č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování platebních služeb. Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna s.r.o. pro poskytování platebních služeb Příloha č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování platebních služeb Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna s.r.o. pro poskytování platebních služeb Základní ujednání 1 Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna

Více

Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů

Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů Č á s t I. Platnost od 1. 7. 2013 VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů 2,-- 0111013 Vedení běžného účtu v české měně - měsíčně 10,-- 0111014

Více

Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna s.r.o. pro poskytování platebních služeb

Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna s.r.o. pro poskytování platebních služeb Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna s.r.o. pro poskytování platebních služeb Základní ujednání Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna s.r.o. pro poskytování platebních služeb (dále jen Podmínky

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela OBSAH Tento dokument obsahuje důležité informace o platebních službách, které poskytuje Česká spořitelna, a.s. (dále

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ A PRÁVNICKÉ OSOBY ÚČINNÝ OD 1. ŘÍJNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Spořicí vklad CREDITAS

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. června 2010 Platný pro korporátní klientelu

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. června 2010 Platný pro korporátní klientelu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela OBSAH Tento dokument obsahuje důležité informace o platebních službách, které poskytuje Česká spořitelna, a.s. (dále

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ ERB BANK, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ ERB BANK, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ ERB BANK, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 4. 2014 ERB bank, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Informace ke lhůtám v platebním styku Raiffeisenbank a.s.

Informace ke lhůtám v platebním styku Raiffeisenbank a.s. Informace ke lhůtám v platebním styku Raiffeisenbank a.s. Úvodní ustanovení Banka a Klient se dohodli, že Banka bude Platební transakce provádět v níže sjednaných Bankovních pracovních dnech a mezních

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (malé a středně velké společnosti) Platnost od 1. května 2014 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční

Více

OZNÁMENÍ O LHŮTÁCH PRO PROVÁDĚNÍ

OZNÁMENÍ O LHŮTÁCH PRO PROVÁDĚNÍ OZNÁMENÍ O LHŮTÁCH PRO PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU 1 LHŮTY PRO PROVÁDĚNÍ TUZEMSKÉHO PLATEBNÍHO STYKU prioritní převod (na účet u jiného v ČR) plátce v ČSOB plátce u jiného v ČR svolení k inkasu 2 do ČSOB

Více

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU Citfin, spořitelní družstvo 1 Obsah 1 Lhůty pro zúčtování platebního styku... 3 1.1 Lhůty pro zúčtování platebního styku Citfin, spořitelní družstvo... 3 1.1.1 Platební příkazy

Více

Lhůty v platebním styku

Lhůty v platebním styku Lhůty v platebním styku JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry BaP VŠFS Praha, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení SOS-Dětské vesničky Realizace

Více

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela OBSAH Tento dokument obsahuje důležité informace o platebních službách, které poskytuje Česká spořitelna, a. s., (dále

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro

Více

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. I. BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK 1. Obecné podmínky 1.1 Tyto Podmínky pro provádění platebního styku (dále jen Podmínky") stanoví provozní a technické

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace

Více

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU Citfin, spořitelní družstvo 1 Obsah 1 Lhůty pro zúčtování platebního styku... 3 1.1 Lhůty pro zúčtování platebního styku Citfin, spořitelní družstvo... 3 1.1.1 Platební příkazy

Více

Oznámení. Equa bank a. s., o podmínkách provádění platebního styku. (dále jen Oznámení )

Oznámení. Equa bank a. s., o podmínkách provádění platebního styku. (dále jen Oznámení ) Oznámení Equa bank a. s., o podmínkách provádění platebního styku (dále jen Oznámení ) 1. Toto Oznámení upravuje postup Equa bank a. s., (dále jen Banka ) při provádění platebních služeb na platebních

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. 1. Obecné podmínky I. BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK 1.1 Klient je oprávněn nakládat s peněžními prostředky na účtu na základě písemného platebního

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Současná aplikace tuzemského platebního styku

Současná aplikace tuzemského platebního styku JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo, člen katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

1.4. Banka je poskytovatelem Platebních služeb pro Klienty Banky, Klienti Banky jsou uživatelé Platebních služeb.

1.4. Banka je poskytovatelem Platebních služeb pro Klienty Banky, Klienti Banky jsou uživatelé Platebních služeb. Strana 1 z 10 PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Podmínky platebního styku (dále jen Podmínky ) upravují postup a.s. (dále jen Banka ) při provádění Platebních služeb na Platebních

Více

1.6. Banka je poskytovatelem Platebních služeb pro Klienty Banky, Klienti Banky jsou uživatelé Platebních služeb.

1.6. Banka je poskytovatelem Platebních služeb pro Klienty Banky, Klienti Banky jsou uživatelé Platebních služeb. Strana 1 z 10 PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Podmínky platebního styku (dále jen Podmínky ) upravují postup (dále jen Banka ) při provádění Platebních služeb na Platebních účtech

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně 4. Zahraniční platební styk 5. Obecné položky 1. Bezhotovostní

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14 1 Rámcová smlouva o platebních službách Číslo: 000_14 (dále jen smlouva ) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 284/2009 Sb. o platebním styku mezi těmito

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI. Příloha 4

INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI. Příloha 4 INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI Příloha 4 Verze 2/2011 platnost od: 23. 5. 2011 1 OBSAH: Slovníček Zkratky 3-10 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNOSTI 11 ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB 12-21

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Soukromá klientela

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Soukromá klientela INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Soukromá klientela OBSAH V tomto dokumentu uvádíme užitečné informace o platebních službách. Prosím, seznamte se s nimi v dostatečném předstihu před

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Jak zadat zahraniční platbu

Jak zadat zahraniční platbu Jak zadat zahraniční platbu Obsah Zahraniční příkaz... 3 Obecně k zahraničnímu příkazu... 3 Zadání zahraničního příkazu... 3 SEPA/Europlatba... 6 Obecně k SEPA platbě... 6 Obecně k Europlatbě... 6 Zadání

Více

Komerční bankovnictví 2

Komerční bankovnictví 2 Komerční bankovnictví 2 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Komerční bankovnictví 2 Obsah: Neutrální

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s.

Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s. Stránka 1 z 7 Obchodní podmínky pro poskytování Služeb přímého bankovnictví Equa bank a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky jsou obchodními podmínkami ve smyslu čl. I. bod 3 VOP vydané v souladu se

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Rámcová smlouva číslo: O poskytování platebních služeb Uzavřená mezi platební institucí:

Rámcová smlouva číslo: O poskytování platebních služeb Uzavřená mezi platební institucí: Rámcová smlouva číslo: O poskytování platebních služeb Uzavřená mezi platební institucí: název společnosti: STS-směnárna s.r.o. sídlo společnosti: Na Výsluní 201/13, Praha 10 Strašnice IČ: 26165716 registrace:

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Podmínky pro poskytování a využívání služby MultiCash KB

Podmínky pro poskytování a využívání služby MultiCash KB Článek 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto (dále jen Podmínky ) představují Produktové podmínky ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek Banky (dále jen Všeobecné podmínky ). Tyto Podmínky tvoří součást Smlouvy

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Příloha č. 3 Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování platebních služeb společností, se sídlem,,, společnost vedená u KS v Ostravě,, zapsaná v registru poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU EQUA BANK A.S. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ OSOBY

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU EQUA BANK A.S. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ OSOBY Strana 1 z 10 PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU EQUA BANK A.S. PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ OSOBY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Podmínky platebního styku pro fyzické osoby podnikatele a právnické

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná

Více

Bezhotovostní platební styk. Bc. Alena Kozubová

Bezhotovostní platební styk. Bc. Alena Kozubová Bezhotovostní platební styk Bc. Alena Kozubová Depozita Podniky i občané si ukládají své finanční prostředky na účty v bankách. Jde o vklady, které se označují jako depozita. Jedná-li se o cizí měnu, označujeme

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 25) Platnost od 1. ledna 2013 I. Poplatky odlišené v rámci jednotlivých cenových programů MIX, Domestic a Cross Border Druh poplatku

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

Věc: předávání platebních příkazů prostřednictvím služeb přímého bankovnictví a Expresní linky KB v posledních dnech roku 2015

Věc: předávání platebních příkazů prostřednictvím služeb přímého bankovnictví a Expresní linky KB v posledních dnech roku 2015 V Praze dne 1. prosince 2015 Věc: předávání platebních příkazů prostřednictvím služeb přímého bankovnictví a Expresní linky KB v posledních dnech roku 2015 Vážená paní, vážený pane, v souvislosti s blížícím

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.1.2012

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.1.2012 Všeobecné obchodní podmínky Strana 1 (celkem 5) _ Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.1.2012 I. Obecná ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky Fortissimo, spol.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

1. LHŮTY PRO DORUČENÍ PLATEBNÍHO PŘÍKAZU. Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Manuální transakce (pošta,fax,doručené osobně)

1. LHŮTY PRO DORUČENÍ PLATEBNÍHO PŘÍKAZU. Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Manuální transakce (pošta,fax,doručené osobně) Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI

INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI Verze 1/2013 platnost od: 1. 1. 2013 PŘÍLOHA č. 4 Obsah 1 Slovníček pojmů 1 2 Základní informace o společnosti 6 3 Základní informace o poskytovaných platebních službách

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012.

Sazebník. bankovních poplatků mbank pro podnikatele. Platný od 1. 11. 2012. Sazebník bankovních poplatků mbank pro podnikatele Platný od 1. 11. 2012. Obsah I. Podnikatelský účet mkonto business 2 II. Spořicí účet pro podnikatele emax busines 2 III. Účet pro internetové obchody

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Ceník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. června 2012 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný účet, spořicí účet, investiční

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. 1. Předmět smlouvy

RÁMCOVÁ SMLOUVA. 1. Předmět smlouvy RÁMCOVÁ SMLOUVA Smluvní strany: UNNI Trading, s. r. o se sídlem Olomouc, Na Letné 476/57, 772 00 IČ: 27802221 Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 30105 (dále jen

Více

RYCHLÝ PRŮVODCE INTERNETOVÝM BANKOVNICTVÍM

RYCHLÝ PRŮVODCE INTERNETOVÝM BANKOVNICTVÍM RYCHLÝ PRŮVODCE INTERNETOVÝM BANKOVNICTVÍM JAK SE PŘIHLÁSIT Do internetového bankovnictví se přihlásíte na adrese www.bankservis.cz Pro přihlášení zadejte Přihlásit. prosím Vaše klientské číslo a PIN.

Více

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU

PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU A VYUŽITÍ SBĚRNÉHO ÚČTU vydané ANO spořitelním družstvem, IČ: : 26137755, se sídlem: Koněvova 2660/141 PSČ 130 00, Praha 3 zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Změny/návrh změn Oznámení o provádění platebního styku

Změny/návrh změn Oznámení o provádění platebního styku Vážená klientko, vážený kliente, děkujeme Vám za Vaši přízeň a zájem o služby Komerční banky, a.s. Rádi bychom Vás informovali o změnách v Oznámení o provádění, které vstoupí v účinnost dne 25.4.2015.

Více

Všeobecné obchodní podmínky Citfin, spořitelní družstvo

Všeobecné obchodní podmínky Citfin, spořitelní družstvo Všeobecné obchodní podmínky Citfin, spořitelní družstvo Citfin, spořitelní družstvo Radlická 751/1e, 158 00 Praha 5 IČ:25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou

Více

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele

Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele Sazebník bankovních poplatků pro podnikatele PLATNÝ OD 15. 3. 2012 www.mbank.cz I. Podnikatelský účet mbusiness Konto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) Zřízení účtu mbusiness Konto b) Vedení účtu mbusiness

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3 II. Platební styk 5 III. Swiftové produkty 5 IV. Cash pooling 5 V. Elektronické bankovnictví MultiCash 6 VI. Internetové bankovnictví Global

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERNETOVÉHO

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERNETOVÉHO OBSAH UŽIVATELSKÉ PŘÍRUČKY: UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ CITFIN, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO PRO VÍCE INFORMACÍ VOLEJTE +420 234 092 333 1 VSTUP DO INTERNETOVÉHO BANKOVNICTVÍ 1 PŘIHLÁŠENÍ SE

Více