Základní informace k jednotlivým produktům společnosti Citfin Finanční trhy, a.s. Základní informace o společnosti Citfin Finanční trhy, a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní informace k jednotlivým produktům společnosti Citfin Finanční trhy, a.s. Základní informace o společnosti Citfin Finanční trhy, a.s."

Transkript

1 společnosti Základní informace o společnosti, (dále jen Citfin) se sídlem, Praha 5, IČ: , zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle B, vložce Provozní doba Citfin je každý pracovní den od 8:00 do 17:30. Pro komunikaci s Citfin může klient využít následující komunikační kanály: ADRESA SIDLA/POSTOVNI ADRESA: TELEFON, Citfin - Finanční trhy, a.s. Avenir Business Park, budova E,, Praha 5 Obecné kontakty: Zelená linka : Recepce : Fax : Obchodní oddělení informace o službách Citfin, uzavírání smluv a změnách ve smlouvách Tel: Dealingové oddělení uzavírání směnných obchodů, kotace aktuálních kurzů, konzultace předpokládaného vývoje na devizovém trhu Tel: Oddělení pro vypořádání platebního styku realizace odchozích a příchozích platebních transakcí Tel: Call centrum možnost zadávání platebních příkazů přes Phonebanking, technická podpora internetového bankovnictví Tel: WEBOVE STRANKY SPOLECNOSTI CITFIN: Stávající klienti mohou využít jako prostředek komunikace elektronické bankovnictví Bankservis, příp. Phonebanking. 1

2 společnosti Poskytované služby Citfin podléhá regulaci ze strany České národní banky jakožto orgánu dohledu se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1. Společnost Citfin je obchodní společností, která je na základě povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a na základě povolení k činnosti platební instituce ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna k provádění: bezhotovostních směnných obchodů, a to jak promptních, tak i termínových, platebních transakcí / převodu peněžních prostředků klienta v tuzemské či cizí měně ve prospěch jiných bankovních účtů, platebních transakcí / přijímání peněžních prostředků v tuzemské i zahraniční měně z jiných bankovních účtů. Provádění směnných obchodů Klient může se společností Citfin uzavřít tento typ směnného obchodu: Promptní obchod nákup a prodej deviz s vypořádáním do 2 pracovních dnů. Order - znamená sjednání směnného obchodu, jako obchodu promptního, který je automaticky realizován při dosažení předem dohodnuté hodnoty kurzu. o TAKE PROFIT ORDER pokyn k automatickému nákupu/prodeji měny za klientem požadovaný kurz. Například v případě nákupu cizí měny platí, že Order je umístěn pod aktuálním tržním kurzem. o STOP LOSS ORDER pokyn k automatickému nákupu/prodeji měny za klientem nejhůře akceptovatelný kurz. Například v případě nákupu cizí měny platí, že Order je umístěn nad aktuálním tržním kurzem. o Kombinace TAKE PROFIT ORDERu a STOP LOSS ORDERu lze využít kombinaci obou typů Orderů. Termínový obchod nákup a prodej deviz s vypořádáním od 3 dnů do jednoho roku. Způsob uzavírání směnných obchodů: Každý směnný obchod je uzavřen na základě ústní dohody mezi klientem a Citfin v rámci telefonické komunikace, kdy si obě strany (klient a Citfin) sjednají veškeré podmínky směnného obchodu. Bezprostředně po sjednání směnného obchodu zašle Citfin klientovi do internetového bankovnictví Bankservis, příp. em nebo faxem Konfirmaci směnného obchodu, kterou klient v případě forwardových obchodů a Orderů podepíše a pošle zpět do Citfin vždy, a to prostřednictvím aplikace Bankservis, poštou nebo faxem. U spotových směnných obchodů klient podepíše a pošle Konfirmaci směnného obchodu zpět do Citfin pouze u nadlimitních transakcí (transakcí nad CZK, příp. ekvivalentu v jiné měně), a to prostřednictvím aplikace Bankservis, poštou nebo faxem. Pro vypořádání transakce musí klient zaslat nejpozději v den splatnosti směnného obchodu na samostatný účet dostatečné množství finančních prostředků klientem prodávané měny pro krytí směnného obchodu. Obchod je vypořádán ve stejný den, který je uveden na Konfirmaci směnného obchodu. V zájmu zvýšení bezpečnosti je klient nebo oprávněná osoba před uzavřením směnného obchodu autentizován prostřednictvím autentizační SMS, která je klientovi odeslána na registrační číslo mobilního telefonu, nebo prostřednictvím token kódu vygenerovaného tokenem. Spotový směnný obchod nebo termínový obchod (mimo Orderu) je uzavřen okamžikem, kdy klient a společnost Citfin telefonicky dohodnou veškeré níže uvedené podmínky obchodu: druh a množství měny, které mají být předmětem směny, tedy které společnost Citfin od klienta nakupuje (dále jen Objem směny ), 2

3 společnosti druh a množství měny, které má společnost Citfin pro klienta nakoupit, směnný kurz, druh obchodu (promptní, termínový), den vypořádání obchodu, tedy den, kdy má dojít ke směně peněžních prostředků ve sjednaných měnách mezi klientem a společností Citfin, způsob vypořádání. Klient může směnné spotové směnné obchody a termínové obchody realizovat v těchto měnách: CZK, EUR, AUD, CAD, CHF, DKK, HUF, GBP, JPY, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, USD. Společnost Citfin klientům nabízí následující typy termínových obchodů: Forwardy10 nákup nebo prodej deviz za nyní pevně dohodnutý kurz s tím, že dodání a placení se uskuteční v dohodnutém termínu do deseti dnů. Tento finanční derivát poskytujeme bez složení zálohy klientem. Forwardy nákup nebo prodej deviz za nyní pevně dohodnutý kurz s tím, že dodání a placení se uskuteční v dohodnutém termínu (nejdříve za tři dny, nejdéle však po dobu 1 roku). Pro tento finanční derivát požadujeme složení 5% zálohy (z celkové ceny termínového obchodu) klientem. Swap10 prodej či nákup jedné měny za měnu druhou s jejím následným zpětným odkoupením či prodejem po určité době za předem dohodnutý kurz. Swap slouží k překonání přechodného nedostatku likvidity v jedné měně při současném přebytku likvidity v měně jiné. Tento finanční derivát poskytujeme bez složení zálohy klientem a s uskutečněním v dohodnutém termínu do 10 dnů. Swap prodej či nákup jedné měny za měnu druhou s jejím následným zpětným odkoupením či prodejem po určité době za předem dohodnutý kurz. Swap slouží k překonání přechodného nedostatku likvidity v jedné měně při současném přebytku likvidity v měně jiné. Pro tento finanční derivát požadujeme složení 5% zálohy klientem. Směnný obchod Order je uzavřen okamžikem, kdy strany telefonicky dohodnou veškeré níže uvedené podmínky obchodu: druh a množství měny, které mají být předmětem směny, tedy které společnost Citfin od Klienta nakupuje (dále jen Objem směny ), druh a množství měny, které má společnost Citfin pro Klienta nakoupit, druh obchodu (promptní), směnný kurz, za který má být Order realizován (Klientem definovaný poptávaný kurz), platnost Orderu (období, ve kterém při dosažení kurzu v hodnotě rovnající se dohodnutému kurzu je směna realizována), platnost Orderu je max. 12 měsíců ode dne sjednání. V případě Orderu se směnný obchod realizuje (tzn. Citfin pro Klienta realizuje dohodnutou směnu) v okamžiku, kdy má společnost Citfin reálnou možnost (s ohledem na vývoj kurzu a podmínky nabízené jejím smluvním partnerem) provést směnu dle dohodnutého kurzu. Po realizaci Orderu je Klientovi nejpozději následující pracovní den zaslán s informací, že Order byl realizován. Pracovník Citfin v návaznosti na realizaci Orderu telefonicky kontaktuje Klienta, se kterým jsou dohodnuty následující podmínky pro vypořádání obchodu: vklad na Samostatný účet společnosti Citfin, datum vypořádání, pokyny pro vypořádání směnného obchodu. Limity: Pro spotové směnné obchody není stanoven min. limit transakce. Pro termínové obchody je stanoven min. limit transakce ve výši EUR, resp USD. Pro termínové obchody v ostatních měnách je stanoven limit odpovídající ekvivalentu USD. Pro Ordery je stanoven min. limit transakce EUR, resp USD. Objemy a možnost realizace Orderů v jiných měnách, než je EUR a USD jsou prováděny na dotaz klienta. 3

4 společnosti Maximální limit transakce je omezen výší limitu, který společnost Citfin určí klientovi na začátku smluvního vztahu, a to jak na promptní, tak i na forwardové obchody v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Podmínky uzavírání termínových obchodů, promptních obchodů a Orderů jsou upraveny Rámcovou smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami. Konkrétní příklad uzavírání termínových obchodů naleznete v propagačním materiálu Termínové obchody společnosti Citfin. Konkrétní příklad uzavírání jednotlivých typů Orderů naleznete v propagačním materiálu Ordery společnosti Citfin. Základní informace o poskytovaných platebních službách Společnost Citfin klientovi při uzavření Rámcové smlouvy automaticky zřizuje zdarma Platební účet vedený společností Citfin pro klienta (dále jen PÚK ), který slouží k provádění platebních transakcí, směnných obchodů a evidenci peněžních prostředků svěřených klientem společnosti Citfin. PÚK je veden odděleně pro každého klienta s ohledem na jeho požadavky v některé z těchto měn : CZK, EUR, AUD, CAD, CHF, DKK, HUF, GBP, JPY, NOK, PLN, RON, RUB, SEK, USD. PÚK lze využít zejméne k : provádění odchozích tuzemských i zahraničních platebních transakcí, a to jak na bankovní účet klienta, tak i na účet třetí strany (odchozí platební transakce od obchodního partnera klienta), provádění příchozích tuzemských i zahraničních platebních transakcí, a to jak z bankovního účetu klienta, tak i na PÚK (příchozí platební transakce od obchodního partnera klienta), nákupu nebo prodeji peněžních prostředků v měně, kterou Citfin nabízí, uložení počáteční a doplňovací zálohy v případě, že klient využívá produkt termínové obchody, evidenci veškerých platebních transakcí / směnných obchodů klienta provedených společností Citfin v souladu s Rámcovou smlouvou a Všeobecnými obchodními podmínkami. Odchozí platební transakce převod peněžních prostředků z PÚK v tuzemské či zahraniční měně ve prospěch jiných bankovních účtů (obchodního partnera klienta) Provedení odchozí platební transakce z PÚK může přímo navazovat na směnný obchod, resp. být jeho důvodem, nebo může na směnný obchod navazovat nepřímo, kdy k provedení platební transakce z PÚK slouží prostředky, které jako výsledek směny představují zůstatek peněžních prostředků na PÚK. Citfin provede na žádost klienta odchozí platební transakci / převod peněžních prostředků z PÚK na účet třetí osoby v tuzemské či cizí měně do zahraničí či v tuzemsku, pokud jsou splněny následující podmínky: Do Citfin je zaslán platební příkaz podepsaný klientem (nebo oprávněnou osobou) prostřednictvím aplikace Bankservis nebo Phonebanking, popř. formuláře Platební příkaz, který je umístěn na webových stránkách (papírový formulář Platební příkaz musí být podepsán klientem dle podpisového vzoru a zaslán faxem či v naskenované podobě v příloze ové zprávy společnosti Citfin). Klient na PÚK je dostatečný objem finančních prostředků pro vypořádání odchozí platební transakce. Je dodržen cut off time pro zaslání platebního příkazu a krytí finančních prostředků na PÚK nejpozději v den valuty (splatnosti) obchodu, který je uveden na Konfirmaci směnného obchodu a Platebním příkazu. 4

5 společnosti Tuzemský platební příkaz musí vždy obsahovat následující informace: číslo účtu příjemce a identifikační kód banky příjemce, částku převodu uvedenou číselně včetně vyznačení desetinných míst, označení měny převodu (ISO kód měny dle číselníku ČNB), účel platby (informace pro příjemce), den, kdy má být platební transakce provedena, rychlost platební transakce: Normal v případě, že klient zadal v platebním příkazu rychlost platby NORMAL, má na PÚK dostatečné množství peněžních prostředků pro vypořádání platební transakce, do společnosti doručil platební příkaz nejpozději do 17:00, je platební transakce provedena ještě týž den s rychlostí platby NORMAL, a to v případě, že nebylo dohodnuto jinak. Peněžní prostředky jsou doručeny bance příjemce maximálně do konce následujícího pracovního dne; Urgent v případě, že klient zadal v platebním příkazu rychlost platby URGENT, má na PÚK dostatečné množství peněžních prostředků pro vypořádání platební transakce, do společnosti Citfin doručil platební příkaz, a to vše nejpozději do cut off time pro odeslání platební transakce, který je uveden na. Peněžní prostředky jsou doručeny bance příjemce tentýž pracovní den, podpis klienta (oprávněné osoby). Zahraniční platební příkaz musí vždy obsahovat následující informace: název či jméno a adresu sídla či bydliště plátce, název či jméno a adresa sídla či bydliště příjemce včetně označení státu, bankovní spojení příjemce, číslo účtu příjemce. U převodů směrovaných do EHP je nezbytné uvést číslo účtu příjemce ve struktuře formátu IBAN, přesný název a úplnou adresu sídla peněžního ústavu příjemce, BIC (swiftová adresa) nebo národní směrový kód peněžního ústavu příjemce (u převodů směrovaných do států EHP je nezbytné uvést BIC převádějící instituce příjemce), částku převodu uvedenou číselně včetně vyznačení desetinných míst, označení měny převodu (ISO kód měny dle číselníku ČNB), účel platby (informace pro příjemce), den, kdy má být platební transakce provedena, metodu zpoplatnění: BEN (příjemce platí všechny bankovní výlohy i poplatky za odesílatele platby); OUR (plátce hradí veškeré náklady na převod finančních prostředků); SHA (plátce platí poplatky za odeslání platby a příjemce platí poplatky za připsání platby na svůj účet), rychlost platební transakce: Normal v případě, že klient zadal v platebním příkazu rychlost platby NORMAL, má na PÚK dostatečné množství peněžních prostředků pro vypořádání platební transakce, do společnosti doručil platební příkaz nejpozději do 17:00, je platební transakce provedena ještě týž den s rychlostí platby NORMAL, v případě, že nebylo dohodnuto jinak. Peněžní prostředky jsou doručeny bance příjemce v lhůtě 2 až 3 pracovní dny; Urgent v případě zahraničního platebního styku, kdy klient zadal v platebním příkazu rychlost platby URGENT, má na PÚK dostatečné množství peněžních prostředků pro vypořádání platební transakce, do společnosti Citfin doručil platební příkaz, a to vše nejpozději do cut off time pro odeslání platební transakce, který je uveden na.peněžní prostředky jsou doručeny bance příjemce maximálně do následujícího pracovního dne, 5

6 společnosti podpis klienta (oprávněné osoby). Lhůty pro zúčtování tuzemského a zahraničního platebního styku Časy uvedené v tabulkách označují mezní cut off time, do kterého musí klient doručit platební příkaz do společnosti, tak, aby platba byla provedena ještě týž den. Další podmínkou realizace platební transakce je dostatečné krytí peněžních prostředků na platebním účtu klienta vedeném společností Citfin. Platební příkazy s rychlostí platby NORMAL Jestliže klient vyplní do platebního příkazu rychlost platby NORMAL a splní podmínky pro provedení platební transakce (doručení platebního příkazu do cut off time a dostatečné krytí peněžních prostředků na platebním účtu klienta vedeném společností Citfin), budou peněžní prostředky doručeny bance příjemce: v případě tuzemského platebního styku v čase T+1, v případě zahraničního platebního styku v čase T+2 až T+3. RYCHLOST PLATBY NORMAL Cut off time pro přijetí platebního příkazu a krytí platební transakce Měny Čas všechny nabízené měny Citfin 17:00 Platební příkazy s rychlostí platby URGENT Jestliže klient vyplní do platebního příkazu rychlost platby URGENT a splní podmínky pro provedení platební transakce (doručení platebního příkazu do cut off time a dostatečné krytí peněžních prostředků na platebním účtu klienta vedeném společností Citfin), budou peněžní prostředky doručeny bance příjemce: v případě tuzemského platebního styku v čase T+0, v případě zahraničního platebního styku v čase T+0 až T+1. Pokud klient zadá v platebním příkazu rychlost platby URGENT, je mu účtován příplatek za tuto platbu dle ceníku společnosti, který je uveřejněn na webových stránkách. RYCHLOST PLATBY URGENT Cut off time pro přijetí platebního příkazu a krytí platební transakce Měny Čas CZK po ČR 12:30 CZK zahr. 11:30 EUR do EHP* 15:00 EUR mimo EHP* 13:30 USD 13:30 GBP 8:30 CHF 8:30 NOK 8:30 6

7 společnosti SEK JPY PLN 8:30 CAD HUF 8:30 DKK AUD RUB RON *EHP znamená Evropský hospodářský prostor, který zahrnuje všechny členské státy Evropské unie a Norsko, Island, Švýcarsko a Lichtenštejnsko. Elektronické bankovnictví Bankservis/Phonebanking V případě, že klient se společností Citfin sjedná v Rámcové smlouvě tuto možnost a podepíše Přílohu č. 3 Rámcové smlouvy Příkaz k administraci elektronické komunikace (dále jen PAEK), může vzájemná komunikace mezi společností Citfin a klientem probíhat prostřednictvím elektronického bankovnictví Bankservis, jehož možností je využití služby Phonebanking. Aplikace Bankservis je k dispozici na těchto webových stránkách Bankservis může klient využít k: zadávání platebních příkazů, získání informací o zůstatku na PÚK, získání Konfirmací o směnném obchodu a jejich potvrzení prostřednictvím této aplikace, přehledu platebních transakcí na PÚK, získání informací o aktuálně otevřených forwardových obchodech. Bezpečnost elektronické komunikace použitím aplikace Bankservis mezi Citfin a klientem je zajištěna prostřednictvím technologie elektronického podpisu, na jejíž užívání se přiměřeně použijí ustanovení zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. Elektronický podpis je realizován kódem v SMS zprávě, která je vytvářena na základě odesílaných podepisovaných dat speciálním algoritmem, který umožňuje ověření identity klienta. Autentizačním zařízením je v tomto případě registrovaný mobilní telefon uvedený v Rámcové smlouvě. Klient je zodpovědný za zneužití autentizačního zařízení další osobou. Aplikace Bankservis je dále zabezpečena certifikátem společnosti VeriSign, Inc. vystaveným pro server a šifrujícím komunikaci mezi klientem a společností Citfin. Podmínkou používání Bankservis je splnění následujícího předpokladu ze strany klienta / oprávněné osoby: přístup k počítači připojenému na internet a registrovaný mobilní telefon aktivovaný v síti libovolného mobilního operátora v České republice pro příjem autentizačních SMS. V případě, že má klient zřízen Bankservis, může přes službu Phonebanking veškeré náležitosti platebního příkazu doručit do společnosti tak, že dané údaje sdělí zaměstnanci Citfin na tel. čísle Vypořádání sjednaných odchozích platebních transakcí Před provedením platební transakce z PÚK poskytne společnost Citfin klientovi na jeho žádost informace o maximální lhůtě pro provedení transakce a úplatě, kterou je klient povinen zaplatit za provedení platební transakce, a skládá-li se úplata z více položek, pak i rozpis těchto položek. Výši úplaty za odchozí platební transakci má klient uvedenou v konkrétní Rámcové smlouvě, příp. na Konfirmaci směnného obchodu, kterou klient obdrží po uzavření směnného obchodu. Společnost Citfin je povinna připsat peněžní prostředky na účet poskytovatele příjemce ve lhůtách stanovených zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, max. však ve lhůtě T+4. 7

8 společnosti Po provedení platební transakce společnost Citfin zašle klientovi prostřednictvím aplikace Bankservis, faxu nebo u Potvrzení o provedené platební transakci, které slouží jako doklad o vypořádané platební transakci. Přijetí platebního příkazu Okamžikem přijetí platebního příkazu je okamžik, kdy Citfin obdrží platební příkaz přímo od klienta nebo z podnětu klienta. Jestliže se klient, který dal podnět k platební transakci, a Citfin dohodli, že provedení platební transakce započne v určitý okamžik, v okamžik, kdy budou splněny určité podmínky, nebo na konci určitého období (dále jen odložená splatnost platebního příkazu ), považuje se za okamžik přijetí takto určený okamžik. Připadne-li okamžik přijetí platebního příkazu na dobu, která není provozní dobou Citfin, platí, že platební příkaz byl přijat na začátku následující provozní doby Citfin. Platební příkazy, které Citfin obdržel po uplynutí okamžiku blízko konce provozní doby (po cut off time), na němž se s klientem dohodl, se považují za přijaté na začátku následující provozní doby. Neodvolatelnost platebního příkazu Klient nemůže platební příkaz odvolat v těchto případech: v případě, že již nastal okamžik splatnosti platebního příkazu (datum splatnosti, které je uvedeno na platebním příkazu nebo Konfirmaci směnného obchodu), na základě odst zákona 284/2009 Sb., o platebním styku, se může Citfin a klient dohodnout, že platební příkaz může být odvolán i později. V takovémto případě může Rámcová smlouva, příp. ceník služeb obsahovat úplatu za odvolání platebního příkazu. Odmítnutí provedení platebního příkazu Na základě 105 odst. 1 zákona 284/2009 Sb., o platebním styku, může Citfin odmítnout provést platební příkaz pouze tehdy, nejsou-li splněny smluvní podmínky pro jeho přijetí nebo stanoví-li tak jiný právní předpis. Citfin může odmítnout provést platební příkaz v případě, že klient nedodrží podmínky pro přijetí platebního příkazu, které jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách: Klient nepřevedl na Samostatný bankovní účet Citfin vedený u banky nebo spořitelního družstva finanční prostředky pro vypořádání platební transakce. Klient neuvedl nebo uvedl chybně povinné náležitosti odchozí nebo příchozí platební transakce, které jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách. V případě, že je platební transakce v rozporu s právními předpisy České republiky nebo právními předpisy státu banky zprostředkující převod, obchodní politikou zprostředkující banky. Toto ustanovení se týká zejména odeslaných a přijatých plateb, u kterých je příjemcem nebo odesílatelem osoba s adresou v High risk countries a/nebo kde je bankou příjemce nebo odesílatele instituce ve vlastnictví subjektů z uvedených zemí. Aktuální seznam High risk countries je uveden na webu. V případě, že Citfin odmítne provést platební transakci za klienta, informuje ho neprodleně o této skutečnosti a poskytne mu důvod odmítnutí platební transakce. V případě, že je důvodem odmítnutí porušení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, Citfin v takovémto případě postupuje podle tohoto zákona a vnitřních předpisů. Příchozí platební transakce převod peněžních prostředků z PÚK v tuzemské či zahraniční měně ve prospěch jiných bankovních účtů (obchodního partnera klienta) 8

9 společnosti Citfin na žádost klienta provede platební transakci / přijme peněžní prostředky z příchozí platební transakce ve prospěch PÚK tak, že v souladu s písemným avízem klienta přijme dotčenou příchozí platbu ve prospěch PÚK a následně s přijatými finančními prostředky naloží v souladu s pokyny klienta. Před provedením platební transakce ve prospěch PÚK poskytne společnost Citfin klientovi na jeho žádost informace o maximální lhůtě pro provedení transakce a úplatě, kterou je klient povinen zaplatit za provedení platební transakce, a skládá-li se úplata z více položek, pak i rozpis těchto položek. Společnost Citfin je povinna připsat peněžní prostředky na PÚK ve lhůtách stanovených zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, tj. nejpozději do konce pracovního dne následujícího po dni, kdy byly peněžní prostředky ve prospěch klienta připsány na účet poskytovatele příjemce. Stručný popis realizace příchozí platební transakce 1. Informace odběrateli při vystavení faktury klient informuje odběratele o realizaci příchozí platební transakce prostřednictvím Citfin, a to včetně bankovních instrukcí, které jsou součástí Všeobecných obchodních podmínek. 2. Avízo o příchozí platební transakci po odeslání faktury odběrateli klient informuje Citfin o detailech očekávané platby prostřednictvím ové adresy Formulář pro avízo o příchozí platební transakci je přístupný na webových stránkách společnosti Citfin. 3. Realizace příchozí platební transakce v den připsání platby od odběratele na PÚK Citfin klienta o této skutečnosti promptně informuje a v případě klientova zájmu mu zároveň nabídne kurz, za který může Citfin v dané chvíli cizí měnu vykoupit. Nebude-li možné provést řádnou identifikaci příchozí platební transakce připsané na samostatný účet společnosti Citfin, bude společnost Citfin postupovat s odbornou péčí k dodatečné identifikaci příchozí platební transakce. Uspěje-li, vyzve klienta k písemnému prohlášení o jednoznačné identifikaci příchozí platební transakce, a to min. ohledně příkazce a důvodu přijetí platební transakce a očekávané částky. Je na posouzení společnosti Citfin, zda klient svým prohlášením příchozí platební transakci jednoznačně identifikoval. V případě, že společnost Citfin ani klient svým prohlášením příchozí platební transakci neidentifikuje, společnost Citfin vyčká 15 kalendářních dní od připsání platební transakce na samostatný účet a po uplynutí této lhůty příchozí platební transakci prověří prostřednictvím bank a vyzve příkazce k identifikaci přijaté platební transakce. Jestliže se společnosti Citfin nepodaří příchozí platební transakci identifikovat do 45 dní po jeho připsání na její samostatný účet, vrátí prostředky na účet příkazce. Podrobné podmínky a poplatky za odchozí a příchozí platební transakce jsou upraveny konkrétní Rámcovou smlouvou, Všeobecnými obchodními podmínkami a Sazebníkem společnosti Citfin Finanční trhy, a.s. Vzory těchto dokumentů jsou umístěny na. Informační povinnost společnosti Citfin vůči klientovi Rámcová smlouva mezi klientem a Citfin je uzavřena na dobu neurčitou. Informace o způsobu vypovězení Rámcové smlouvy a výpovědních lhůtách je uvedena ve Všeobecných obchodních podmínkách odst. 8.8 VOP. Informaci o změnách VOP Citfin vždy uveřejní na webových stránkách a na její existenci upozorní klienta, a to i v případě, že se nejedná o změny vyžadované novou právní úpravou, nejpozději do 2 měsíců před nabytím účinnosti změny či nového znění VOP. Povinně zveřejňované údaje jsou k dispozici na webových stránkách Citfin. 9

10 společnosti Vzor Rámcové smlouvy, Všeobecné obchodní podmínky, Investiční dotazník, Ceník služeb a ostatní informace související s využíváním služeb Citfin jsou uvedeny na webových stránkách. Tyto informace, včetně obsahu Rámcové smlouvy, má klient právo získat taktéž na vyžádání na níže uvedených kontaktech, a to jak v písemné podobě, tak i v prostřednictvím sdělení po telefonu. Citfin je povinen klientovi před uzavřením Rámcové smlouvy a v průběhu trvání smluvního vztahu poskytnout informace v co nejkratší možné době prostřednictvím níže uvedených kontaktů, není-li stanovena lhůta Rámcovou smlouvou nebo Všeobecnými obchodními podmínkami jedná se zejména o smluvní podmínky Rámcové smlouvy konkrétního klienta, informace o nově nabízených službách, výpadku systému apod. Podrobné informace o jednotlivých produktech a způsobu obchodování se společností Citfin jsou uvedeny na webových stránkách. V případě jakéhokoliv dotazu nebo nejasností kontaktujte obchodní oddělení na tel. čísle

11 společnosti Samostatné bankovní účty společnosti ING Bank N.V., organizační složka Nádražní 344/25, Praha 5 BIC/SWIFT kód: INGBCZPPXXX Měna Číslo účtu / Kód banky IBAN (zde i pro příchozí platební transakce) / 3500 CZ CZK: EUR: / 3500 CZ USD: / 3500 CZ GBP: / 3500 CZ CHF: / 3500 CZ NOK: / 3500 CZ SEK: / 3500 CZ JPY: / 3500 CZ PLN: / 3500 CZ CAD: / 3500 CZ HUF: / 3500 CZ AUD: / 3500 CZ RUB: / 3500 CZ RON: / 3500 CZ DKK: / 3500 CZ ING BANK N.V., pobočka zahraničnej banky Jesenského 4/C, Bratislava BIC/SWIFT kód: INGBSKBXXXX Měna Číslo účtu / Kód banky IBAN / 7300 SK EUR: Výše uvedené pobočky zahraniční banky se účastní systému pojištění pohledávek z vkladů klientů nazvaného Deposit Guarantee Systém a systému ochrany investorů Investor Compensation System zřízených podle právních předpisů Nizozemí. Níže uvedené banky a spořitelní družstvo se účastní systému pojištění pohledávek z vkladů v rámci Fondu pojištění vkladů. Komerční banka, a.s. pobočka Praha 4, Nuselská 94, Praha 4 BIC/SWIFT kód: KOMBCZPPXXX Měna Číslo účtu / Kód banky IBAN / 0100 CZ CZK: EUR: / 0100 CZ USD: / 0100 CZ GBP: / 0100 CZ CHF: / 0100 CZ Česká spořitelna, a.s. Budějovická 1912, Praha 4 BIC/SWIFT kód: GIBACZPX Měna Číslo účtu / Kód banky IBAN / 0800 CZ CZK: EUR: / 0800 CZ USD: / 0800 CZ

12 společnosti GE Money Bank, a.s., pobočka Karlovo nám. 19, Praha 2 IC/SWIFT kód: AGBACZPPXXX Měna Číslo účtu / Kód banky IBAN / 0600 CZ CZK: EUR: / 0600 CZ USD: / 0600 CZ UniCredit Bank Czech Republic, a.s. pobočka Václavské náměstí 815/53, Praha 1 IC/SWIFT kód: BACXCZPPXXX Měna Číslo účtu / Kód banky IBAN / 2700 CZ CZK: EUR: / 2700 CZ USD: / 2700 CZ Citfin, spořitelní družstvo, Praha 5 BIC/SWIFT kód: CITFCZPPXXX Měna Číslo účtu / Kód banky IBAN (zde i pro příchozí platební transakce) / 2060 CZ CZK: EUR: / 2060 CZ USD: / 2060 CZ GBP: / 2060 CZ CHF: / 2060 CZ NOK: / 2060 CZ SEK: / 2060 CZ JPY: / 2060 CZ PLN: / 2060 CZ CAD: / 2060 CZ HUF: / 2060 CZ AUD: / 2060 CZ RUB: / 2060 CZ RON: / 2060 CZ DKK: / 2060 CZ

Základní informace k jednotlivým produktům Citfin, spořitelní družstvo. Citfin, spořitelní družstvo

Základní informace k jednotlivým produktům Citfin, spořitelní družstvo. Citfin, spořitelní družstvo Základní informace o, (dále jen Citfin) se sídlem, 158 00 Praha 5, IČ: 25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle DR, vložce 4607. Provozní doba Citfin je každý pracovní

Více

Základní informace k jednotlivým produktům Citfin, spořitelní družstvo. Citfin, spořitelní družstvo

Základní informace k jednotlivým produktům Citfin, spořitelní družstvo. Citfin, spořitelní družstvo Základní informace o, (dále jen Citfin) se sídlem, 158 00 Praha 5, IČ: 25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíle DR, vložce 4607. Provozní doba Citfin je každý pracovní

Více

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU Citfin - Finanční trhy, a.s. 1 Obsah 1 Lhůty pro zúčtování platebního styku... 3 1.1 Lhůty pro zúčtování platebního styku Citfin - Finanční trhy, a.s... 3 1.1.1 Platební příkazy

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku

Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Změnový list k Základním Produktovým podmínkám Běžného účtu a Základním Produktovým podmínkám platebního styku Vážená klientko / Vážený kliente, dovolujeme si Vás informovat, že s účinností od 01.12.2015

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. července 2015 Platný pro korporátní klientelu a pro klienty Commercial Bank

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. července 2015 Platný pro korporátní klientelu a pro klienty Commercial Bank Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ

PRO SLUŽBU EUROGIRO VŠEOBECNĚ PODMÍNKY PRO SLUŽBU EUROGIRO Československá obchodní banka, a. s. Poštovní spořitelna VŠEOBECNĚ 1. Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5; IČ:00001350, zapsaná v obchodním

Více

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU

INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU INSTRUKCE K PLATEBNÍMU STYKU Citfin, spořitelní družstvo 1 Obsah 1 Lhůty pro zúčtování platebního styku... 3 1.1 Lhůty pro zúčtování platebního styku Citfin, spořitelní družstvo... 3 1.1.1 Platební příkazy

Více

Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna s.r.o. pro poskytování platebních služeb

Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna s.r.o. pro poskytování platebních služeb Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna s.r.o. pro poskytování platebních služeb Základní ujednání Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna s.r.o. pro poskytování platebních služeb (dále jen Podmínky

Více

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Firemní a korporátní klientela OBSAH Tento dokument obsahuje důležité informace o platebních službách, které poskytuje Česká spořitelna, a.s. (dále

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. června 2010 Platný pro korporátní klientelu

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. června 2010 Platný pro korporátní klientelu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s.

PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. PODMÍNKY pro provádění platebního styku LBBW Bank CZ a.s. I. BEZHOTOVOSTNÍ PLATEBNÍ STYK 1. Obecné podmínky 1.1 Tyto Podmínky pro provádění platebního styku (dále jen Podmínky") stanoví provozní a technické

Více

Příloha č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování platebních služeb. Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna s.r.o. pro poskytování platebních služeb

Příloha č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování platebních služeb. Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna s.r.o. pro poskytování platebních služeb Příloha č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování platebních služeb Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna s.r.o. pro poskytování platebních služeb Základní ujednání 1 Všeobecné obchodní podmínky STS-směnárna

Více

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb

Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Oznámení o změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb Od 1. 4. 2012 dochází ke změně Rámcové smlouvy o poskytování platebních služeb, jejíž součástí jsou mimo jiné tyto dokumenty: Obchodní podmínky

Více

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X

P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X P R O D U K T O V É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O T E R M Í N O V A N Ý V K L A D F I X Tyto produktové obchodní podmínky (dále jen POP ) upravují právní vztahy mezi Evropsko-ruskou bankou, a.s.

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

1.4. Banka je poskytovatelem Platebních služeb pro Klienty Banky, Klienti Banky jsou uživatelé Platebních služeb.

1.4. Banka je poskytovatelem Platebních služeb pro Klienty Banky, Klienti Banky jsou uživatelé Platebních služeb. Strana 1 z 10 PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Podmínky platebního styku (dále jen Podmínky ) upravují postup a.s. (dále jen Banka ) při provádění Platebních služeb na Platebních

Více

Všeobecné obchodní podmínky Citfin, spořitelní družstvo

Všeobecné obchodní podmínky Citfin, spořitelní družstvo Všeobecné obchodní podmínky Citfin, spořitelní družstvo Citfin, spořitelní družstvo Radlická 751/1e, 158 00 Praha 5 IČ:25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou

Více

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14

Rámcová smlouva o platebních službách. Číslo: 000_14 1 Rámcová smlouva o platebních službách Číslo: 000_14 (dále jen smlouva ) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 284/2009 Sb. o platebním styku mezi těmito

Více

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

INFORMACE INFORMACE O OBECNÝCH PODMÍNKÁCH PROVÁDĚNÍ PŘEVODŮ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ INFORMACE vydaná GE Money Bank, a.s. ("Banka") v souladu s 11, odst.1 zákona o bankách č. 21/1992 Sb., ve znění změn č. 126/2002 Sb. a) Banka je pro operace tuzemského platebního styku účastníkem Systému

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk

Zřízení, vedení a zrušení běžného účtu. Bezhotovostní zahraniční platební styk SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. SRPNA 2013 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořicí vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Lhůty v platebním styku

Lhůty v platebním styku Lhůty v platebním styku JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry BaP VŠFS Praha, externí spolupracovník katedry BaP VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení SOS-Dětské vesničky Realizace

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Ceník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. června 2012 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný účet, spořicí účet, investiční

Více

Rámcová smlouva číslo: O poskytování platebních služeb Uzavřená mezi platební institucí:

Rámcová smlouva číslo: O poskytování platebních služeb Uzavřená mezi platební institucí: Rámcová smlouva číslo: O poskytování platebních služeb Uzavřená mezi platební institucí: název společnosti: STS-směnárna s.r.o. sídlo společnosti: Na Výsluní 201/13, Praha 10 Strašnice IČ: 26165716 registrace:

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM

SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM SAZEBNÍK POPLATKŮ K DEPOZITNÍM PRODUKTŮM A SOUVISEJÍCÍM SLUŽBÁM PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKAJÍCÍ ÚČINNÝ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH Úvodní ustanovení 01 Běžný účet CREDITAS 01 Běžný účet CREDITAS s cenovým

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. 1. Předmět smlouvy

RÁMCOVÁ SMLOUVA. 1. Předmět smlouvy RÁMCOVÁ SMLOUVA Smluvní strany: UNNI Trading, s. r. o se sídlem Olomouc, Na Letné 476/57, 772 00 IČ: 27802221 Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 30105 (dále jen

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI

INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI Verze 3/2013 platnost od: 1. 7. 2013 PŘÍLOHA č. 4 Obsah 1 Slovníček pojmů 1 2 Základní informace o společnosti 6 3 Základní informace o poskytovaných platebních službách

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 2015 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 5. 5. 05 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH. Úvodní ustanovení 1 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO FYZICKÉ OSOBY PODNIKAJÍCÍ, PRÁVNICKÉ OSOBY A ORGANIZACE ÚČINNÝ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH Úvodní ustanovení 1 Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 3 Termínovaný vklad CREDITAS

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3 II. Platební styk 5 III. Swiftové produkty 5 IV. Cash pooling 5 V. Elektronické bankovnictví MultiCash 6 VI. Internetové bankovnictví Global

Více

Jak zadat zahraniční platbu

Jak zadat zahraniční platbu Jak zadat zahraniční platbu Obsah Zahraniční příkaz... 3 Obecně k zahraničnímu příkazu... 3 Zadání zahraničního příkazu... 3 SEPA/Europlatba... 6 Obecně k SEPA platbě... 6 Obecně k Europlatbě... 6 Zadání

Více

Citigold. Sazebník produktů a služeb

Citigold. Sazebník produktů a služeb Citigold Sazebník produktů a služeb Sazebník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Platný od 1. ledna 2013 Druh Poplatku Splatnost Výše poplatku Citibank účet Zahrnuje běžný Účet, spořicí

Více

Sazebník platný ode dne 01.04.2014

Sazebník platný ode dne 01.04.2014 Sazebník platný ode dne 01.04.2014 1. Běžné účty Služba Jednotka účtování Cena Podmínky vedení běžného účtu CZK Otevření běžného účtu bez poplatku Vedení běžného účtu, včetně elektronického zasílání výpisů

Více

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Platební styk 3. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., Platební styk 3 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS, externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Platební styk 3 Téma: Běžný nebo platební

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. ledna 2013 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více

Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů

Č á s t I. VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ. Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů Č á s t I. Platnost od 1. 7. 2013 VEDENÍ ÚČTŮ A PROVÁDĚNÍ PLATEBNÍHO STYKU V ČESKÉ A CIZÍ MĚNĚ Položka Operace Cena v Kč A. Vedení účtů 2,-- 0111013 Vedení běžného účtu v české měně - měsíčně 10,-- 0111014

Více

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Soukromá klientela

INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Soukromá klientela INFORMACE České spořitelny, a.s. K PLATEBNÍM SLUŽBÁM Soukromá klientela OBSAH V tomto dokumentu uvádíme užitečné informace o platebních službách. Prosím, seznamte se s nimi v dostatečném předstihu před

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ŘÍJNA 2013 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. LISTOPADU 2012 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Balíček služeb Citi Premium

Balíček služeb Citi Premium Balíček služeb Citi Premium Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citi Premium Platný od 1. ledna 2014 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citi Premium Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (pro účty začínající 89 a 5) Platnost od 1. února 2012 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční poplatek

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. DUBNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

Citfin, s.d. Citfin, s.d. tel.: + 420 234 092 000 fax.: + 420 234 092 009 zelená linka: 800 311 010 e-mail: info@citfin.cz www.citfin.

Citfin, s.d. Citfin, s.d. tel.: + 420 234 092 000 fax.: + 420 234 092 009 zelená linka: 800 311 010 e-mail: info@citfin.cz www.citfin. Všeobecné obchodní podmínky Citfin, spořitelní družstvo ,, 158 00 Praha 5 IČ:25783301, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou DR, vložka 4607 Obsah Všeobecné obchodní

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Sazebník produktů a služeb Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. ledna 2014 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citikonto Plus Zahrnuje běžný Účet, spořicí účet, Investiční

Více

Citigold. Sazebník produktů a služeb

Citigold. Sazebník produktů a služeb Citigold Sazebník produktů a služeb Sazebník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Platný od 1. ledna 2014 Druh Poplatku Splatnost Výše Poplatku Citibank účet Zahrnuje běžný Účet,

Více

Informace o obecných podmínkách pro provádění převodů peněžních prostředků, typech podporovaných plateb a lhůtách zúčtování

Informace o obecných podmínkách pro provádění převodů peněžních prostředků, typech podporovaných plateb a lhůtách zúčtování Informace o obecných podmínkách pro provádění převodů peněžních prostředků, typech podporovaných plateb a lhůtách zúčtování vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ:

Více

Balíček služeb Citikonto Plus

Balíček služeb Citikonto Plus Balíček služeb Citikonto Plus Ceník produktů a služeb Citibank Europe plc, organizační složka Balíček služeb Citikonto Plus Platný od 1. listopadu 2011 Druh poplatku Splatnost Výše poplatku Citikonto Plus

Více

Sazebník poplatků Corporate Banking

Sazebník poplatků Corporate Banking Sazebník poplatků Corporate Banking Obsah 3 I. Vedení účtu 3-4 II. Platební styk 5 III. Electronic Banking Software 5 IV. Internet Banking Companyworld Payment 5 V. Pokladna 5 VI. Úvěry 6 VII. Vklady 6-7

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty vedené v cizí měně

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Reklamační řád. platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971, Chrášťany 100, 252 19 Rudná u Prahy

Reklamační řád. platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971, Chrášťany 100, 252 19 Rudná u Prahy Reklamační řád platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971,, Tento reklamační řád Směnárny A.R. - Auto Rudná s.r.o. (dále jen ), upravuje způsob komunikace Směnárny A.R. s klienty či potenciálními

Více

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014

Sazebník poplatků za produkty a služby pro fyzické osoby nepodnikatele platný od 1. 6. 2014 Sazebník poplatků za produkty a pro fyzické osoby nepodnikatele platný od. 6. 04 Část Platební a neplatební účty, platební styk a ostatní Vážená klientko, vážený kliente, v Sazebníku najdete poplatky za

Více

Podmínky platebního styku Stavební spořitelny České spořitelny, a. s.

Podmínky platebního styku Stavební spořitelny České spořitelny, a. s. Podmínky platebního styku Stavební spořitelny České spořitelny, a. s. OBSAH V tomto dokumentu uvádíme užitečné informace o platebních službách. Seznamte se s nimi, prosím, v dostatečném předstihu před

Více

Trh Typ Objem obchodu Cena Cena za telefonický pokyn 1 0 250 000 CZK 0,35 %, min. 40 CZK. Trh Typ Objem obchodu Cena Cena za telefonický

Trh Typ Objem obchodu Cena Cena za telefonický pokyn 1 0 250 000 CZK 0,35 %, min. 40 CZK. Trh Typ Objem obchodu Cena Cena za telefonický STANDARDNÍ CENÍK brokerjet České spořitelny, a.s. platný od 1.10.2015 01 k obchodu s investičními nástroji Česká republika Trh Objem obchodu za telefonický 0 250 000 CZK 0,35 %, min. 40 CZK XETRA Praha,

Více

MANUÁL APLIKACE. On-line Broker

MANUÁL APLIKACE. On-line Broker MANUÁL APLIKACE On-line Broker OBSAH 1. O APLIKACI ON-LINE BROKER 2. PŘIHLÁŠENÍ 3. NASTAVENÍ 4. MENU OBCHODY NASTAVENÍ ZADÁNÍ PARAMETRŮ OBCHODU OBJEDNÁVKA SPRÁVA EVIDOVANÝCH OBJEDNÁVEK 5. PLATEBNÍ PŘÍKAZ

Více

Současná aplikace tuzemského platebního styku

Současná aplikace tuzemského platebního styku JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., předseda představenstva společnosti Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo, člen katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha a předseda předsednictva sdružení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘÍLOHA č. 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti Tourist Centrum s.r.o. Tourist Centrum s.r.o. je společnost s ručením omezením se sídlem v Olomouci, Švédská 414/10, PSČ 779 00, IČ: 479 72 840 (dále

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování platebních služeb pro firemní klienty

Všeobecné podmínky pro poskytování platebních služeb pro firemní klienty Všeobecné podmínky pro poskytování platebních služeb pro firemní klienty Obsah 1 Všeobecné informace 2 A. Rámcová smlouva o platebních službách a smlouvy o jednorázovém poskytnutí platebních služeb 7 B.

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI

INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI INFORMAČNÍ BROŽURA SPOLEČNOSTI Verze 2/2014 platnost od: 1. 12. 2014 PŘÍLOHA č. 4 Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O AKCENTĚ 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O POSKYTOVANÝCH PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH 2 3. ZPRACOVÁNÍ PLATEBNÍCH

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr. F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz www.finarbitr.cz N á l e z Evidenční číslo: 6346/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy

Více

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU I. Definice pojmů Pro účely těchto podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: 1.1. Poskytovatel společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114,

Více

On-line Broker MANUÁL

On-line Broker MANUÁL On-line Broker MANUÁL OBSAH 1. O Aplikaci On-line Broker (OLB) 3 2. PŘIHLÁŠENÍ 4 3. NASTAVENÍ 5 4. MENU OBCHODY 6 10 NASTAVENÍ 6 JAK UZAVŘU OBCHOD? 7 OBJEDNÁVKA 8 SPRÁVA EVIDOVANÝCH OBJEDNÁVEK 9 5. PLATEBNÍ

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování platebních služeb pro firemní klienty

Všeobecné podmínky pro poskytování platebních služeb pro firemní klienty Všeobecné podmínky pro poskytování platebních služeb pro firemní klienty Obsah 1 Všeobecné informace 2 A. Rámcová smlouva o platebních službách a smlouvy o jednorázovém poskytnutí platebních služeb 7 B.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část I. Vkladové produkty Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní

Více

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s.

Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. Pokyny k investování do podílových fondů obhospodařovaných Investiční kapitálovou společností KB, a. s. (Verze platná ode dne 1. ledna 2015) I. Obecná ustanovení 1. Investiční kapitálová společnost KB,

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Podnikatelské konto Klasik České spořitelny 2. Podnikatelské konto Maxi České spořitelny 3. Firemní účet České spořitelny

Více

On-line Broker MANUÁL

On-line Broker MANUÁL On-line Broker MANUÁL OBSAH 1. O Aplikaci On-line Broker (OLB) 3 2. Přihlášení do OLB? 4 3. Menu OBCHODY 5 10 Jak uzavřu obchod? Podmenu Obchod 6 Jak zadám objednávku? Podmenu Objednávka 7 Jak pošlu platbu

Více

účinné od 1. ŘÍJNa 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ŘÍJNa 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY PLATEBNÍHO STYKU GE Money Bank, a.s. účinné od 1. ŘÍJNa 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank I. Informace o platebních službách v GE Money Bank, a.s.

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

1. Vkladové produkty Běžné účty 01 Účet úschovy u advokáta, notáře 01 Vkladové účty v Kč 02 Vkladové účty v cizí měně 02

1. Vkladové produkty Běžné účty 01 Účet úschovy u advokáta, notáře 01 Vkladové účty v Kč 02 Vkladové účty v cizí měně 02 Strana 2 z 5 1. Vkladové produkty Běžné účty 01 Účet úschovy u advokáta, notáře 01 Vkladové účty v Kč 02 Vkladové účty v cizí měně 02 2. Úvěrové produkty Základní sazby 04 Kontokorentní a krátkodobé úvěry

Více

Pojmy. Bankovní smlouvy. Smlouva o úvěru

Pojmy. Bankovní smlouvy. Smlouva o úvěru Bankovní smlouvy. Smlouva o úvěru. 2006 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Pojmy Bankovní smlouvy takové smlouvy, které může uzavírat v rámci svého podnikání pouze banka nebo úvěrní

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

ING Bank N.V., organizační složka. Platební styk v elektronickém. Příručka uživatele

ING Bank N.V., organizační složka. Platební styk v elektronickém. Příručka uživatele ING Bank N.V., organizační složka Platební styk v elektronickém bankovnictví ING Online Příručka uživatele Přehled příkladových transakcí Typ transakce Strana 1. Platba v Kč v rámci ČR 5 2. Žádost o inkaso

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

Sazebník bankovních poplatků a odměn

Sazebník bankovních poplatků a odměn Sazebník bankovních poplatků a odměn pro fyzické osoby platný od 1. 4. 2012 Obsah 1. Běžné korunové účty 1.1. Žirokonto 1.1.1. Zřízení a vedení běžného účtu 1.2. Žirokonto Plus 1.2.1. Zřízení a vedení

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka

Popis nejčastějších funkčností v aplikaci MojeBanka Tento dokument popisuje následující funkčnosti aplikace. Kliknutím na odkaz vyberte příslušnou kapitolu. zadání tuzemského příkazu v úhradě v CZK zadání zahraniční platby ověření stavu odeslané transakce

Více

PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. NA VOLNOU SKLADOVACÍ KAPACITU PRO MĚSÍČNÍ SMLOUVY O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU

PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. NA VOLNOU SKLADOVACÍ KAPACITU PRO MĚSÍČNÍ SMLOUVY O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU PODMÍNKY ELEKTRONICKÉ AUKCE SPOLEČNOSTI RWE GAS STORAGE, s.r.o. NA VOLNOU SKLADOVACÍ KAPACITU PRO MĚSÍČNÍ SMLOUVY O USKLADŇOVÁNÍ PLYNU TERMÍN KONÁNÍ AUKCE: 5.března 2010 NABÍZENÁ KAPACITA: 4 611 165 m

Více

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby

CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby CENÍK FINANČNÍCH OPERACÍ A SLUŽEB pro fyzické a právnické osoby I.. ZŘÍZENÍ, VEDENÍ A ZRUŠENÍ ÚČTU 1. Založení účtu 2. Vedení účtu 3. Zrušení účtu II. ELEKTRONICKÁ SPRÁVA ÚČTU 1. Zřízení Elektronické správy

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o platebním styku. Čl. I III. N á v r h ZÁKON ze dne 2013 kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB

PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB 1. ROZSAH PLATNOSTI A INTERPRETACE OBCHODNÍCH PODMÍNEK 1.1 Tyto OPPS upravují zvláštní pravidla pro poskytování Platebních služeb na Účtech zřizovaných a vedených

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Prameny práva. Pojmy. Bankovní smlouvy. Smlouva o běžném účtu. v.2009

Prameny práva. Pojmy. Bankovní smlouvy. Smlouva o běžném účtu. v.2009 Bankovní smlouvy. Smlouva o běžném účtu. v.2009 (2006 ) 2009 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Prameny práva ObZ zákon 513/1992 Sb., Zákon 284/2009 Sb., o platebním styku Zákon

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Sazebník platný ode dne 01.07.2012 1. Běžné účty Služba Jednotka účtování Cena Podmínky vedení běžného účtu

Sazebník platný ode dne 01.07.2012 1. Běžné účty Služba Jednotka účtování Cena Podmínky vedení běžného účtu Sazebník platný ode dne 01.07.2012 1. Běžné účty Služba Jednotka účtování Cena Podmínky vedení běžného účtu CZK Otevření běžného účtu Vedení běžného účtu, včetně elektronického zasílání výpisů za účet,

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Přehled poplatků za bankovní služby Platný od 1. července 2015. ING Commercial Banking

Přehled poplatků za bankovní služby Platný od 1. července 2015. ING Commercial Banking Přehled poplatků za bankovní služby Platný od 1. července 2015 ING Commercial Banking ING je jedním z největších poskytovatelů finančních produktů v Evropě. ING nabízí klientům finanční produkty v bankovních

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY OBCHODNÍ PODMÍNKY ZÁLOŽNY CREDITAS, SPOŘITELNÍHO DRUŽSTVA PRO BĚŽNÉ ÚČTY A VKLADOVÉ PRODUKTY ÚČINNÉ OD 1. ČERVNA 2015 OBSAH 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 01 1.1 Úvod 01 1.2 Vymezení pojmů 01 2 Běžný účet CREDITAS

Více

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ

PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ PODMÍNKY PRO PŘIJÍMÁNÍ TUZEMSKÝCH ŠEKŮ BANKY PRO PLATBY V KČ A PRO ODVODY TUZEMSKÝCH ŠEKŮ I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Podmínky pro přijímání tuzemských šeků Banky pro platby v Kč a pro odvody tuzemských

Více

Přehled poplatků za bankovní služby Platný od 1. března 2015. ING Commercial Banking

Přehled poplatků za bankovní služby Platný od 1. března 2015. ING Commercial Banking Přehled poplatků za bankovní služby Platný od 1. března 2015 ING Commercial Banking ING je jedním z největších poskytovatelů finančních produktů v Evropě. ING nabízí klientům finanční produkty v bankovních

Více