Uživatelská příručka Registru vinic EVIDENČNÍ KNIHA PRO OBCHODNÍ ZPROSTŘEDKOVATELE. Základní popis funkcí a formulářů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka Registru vinic EVIDENČNÍ KNIHA PRO OBCHODNÍ ZPROSTŘEDKOVATELE. Základní popis funkcí a formulářů"

Transkript

1 Uživatelská příručka Registru vinic EVIDENČNÍ KNIHA PRO OBCHODNÍ ZPROSTŘEDKOVATELE Základní popis funkcí a formulářů CCV Informační systémy

2 Evidence vydaných verzí dokumentu: Verze Datum vydání Popis změn Založení dokumentu Doplnění dokumentu ze strany MZe Aktualizace obrázků dle změny designu portálu eagri. CCV Informační systémy

3 Obsah 1 Legislativní úvod Povinnost vést evidenční knihu vychází z následujících paragrafů Definice obchodního zprostředkovatele Definice sankcí při neplnění povinností Vedení evidenční knihy obchodních zprostředkovatelů Postup při prvním přihlášení Registrace Správa subjektů Přidání nového subjektu do vlastních subjektů Správa míst uskladnění Přidání nového místa uskladnění do vlastních míst Vyhledání nákupu / prodeje Export do xls Detail záznamu Nákup produktu Postup pro minimální zadání nákupu Postup pro úplné zadání nákupu Informativní pole Smazání záznamu nákupu Prodej produktu Postup zadání prodeje Smazání záznamu prodeje Uzávěrka evidenční knihy Předplnění prohlášení o zásobách Integrace SW třetích stran - WS CCV Informační systémy

4 1 LEGISLATIVNÍ ÚVOD Povinnost vést evidenční knihu vychází z následujících paragrafů 28 zákona č. 321/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 30 zákona č. 321/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Definice obchodního zprostředkovatele Podle čl. 22 písm. f) NK (ES) č. 435/2009, tj. rozumí se obchodním zprostředkovatelem fyzické nebo právnické osoby nebo seskupení těchto osob, které nakupují nebo prodávají vinařské produkty v rámci podnikatelské činnosti, aniž by disponovaly zařízením k uskladnění těchto produktů Definice sankcí při neplnění povinností Sankce se řídí dle 39, odst. 5 a 6 zákona č. 321/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 2 VEDENÍ EVIDENČNÍ KNIHY OBCHODNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ Možnost vedení evidenční knihy obchodních zprostředkovatelů na Portálu farmáře (PF) v registru vinic je umožněna všem uživatelům, kteří mají přístup na PF. Portál farmáře se nachází na webových stránkách Ministerstva zemědělství České republiky - eagri (www.eagri.cz). Zřízení přístupu na Portál farmáře je možno provést osobní návštěvou Agentury pro zemědělství a venkov (AZV). Zřízení přístupu je trvalé, bezplatné a přes portál využijete i další možnosti rychlejší komunikace s resortními úřady. Kontakt na nejbližší AZV naleznete na stránkách v sekci Venkov. Návštěva na samotné AZV je na počkání a obdržíte zde své unikátní uživatelské jméno (login) a heslo. CCV Informační systémy

5 Obrázek 1 úvodní strana portálu eagri Obrázek 2 úvodní strana Portálu farmáře Postup při prvním přihlášení Do adresního řádku internetového prohlížeče zadáte adresu portálu Ministerstva zemědělství České republiky: Po načtení úvodní obrazovky kliknete na odkaz Portál farmáře (v Rozcestníku eagri nebo v portletu Často hledáte) Vpravo nahoře se přihlásíte svým uživatelským jménem a heslem. Při prvním přihlášení je nutno z bezpečnostních důvodů přidělené heslo změnit při dodržení všech pravidel na formát hesla, který je u změny hesla uveden. CCV Informační systémy

6 V menu na pravé straně zvolíte odkaz Registr vinic a dále Spustit aplikaci Registr vinic. V novém okně bude zobrazen registr vinic. V Registru vinic vidíte pouze svoje data a není tedy možné, aby na Vaše data nahlížel jiný uživatel Registru vinic s výjimkou dozorových orgánů. Funkčnosti dostupné v Registru vinic jsou popsány v uživatelské příručce, která je přístupná na Portálu farmáře v sekci Registru vinic Samotná Evidenční kniha obchodních zprostředkovatelů se nachází ve spodní části levého menu Registrace Jako obchodní zprostředkovatel je nutno se do elektronické knihy nejdříve registrovat. Je tedy nutno uvést datum, od jakého data jako obchodní zprostředkovatel elektronickou evidenční knihu vedete. V levém podmenu pod odkazem Správa registrace je zobrazen aktuální stav registrace obchodního zprostředkovatele. Mohou nastávat 3 stavy: Obchodní zprostředkovatel není doposud registrován - nemůže vést elektronickou evidenční knihu. Má pouze možnost zahájit činnost od určitého data a potvrdit ji stisknutím tlačítka Zahájit činnost. V této fázi začíná vést evidenční knihu zápisem všech nákupů a prodejů, které se vztahují k produktům, které aktuálně vlastní. Obchodní zprostředkovatel má zahájenu činnost a chce svoji činnost přerušit, případně ukončit. Podmínkou pro přerušení je to, že aktuální stav jeho zásob je roven nule. Tj. veškeré jeho nákupy jsou v současné době prodány. Definováním data přerušení, resp. ukončení činnosti a kliknutím na tlačítko Přerušit činnost, resp. Ukončit činnost je toto provedeno. V tuto chvíli nemá možnost vést evidenční knihu obchodního zprostředkovatele. Obchodní zprostředkovatel má činnost přerušenu, případně ukončenu a chce ji opět zahájit. Výběrem data, ke kterému chcete činnost opět obnovit, a kliknutím na tlačítko Zahájit činnost bude registrace obnovena. Opět má možnost vést evidenční knihu. Obrázek 3 - formulář správy registrace 2.2 Správa subjektů Pro zápis jednotlivých nákupů a následně prodejů je povinné definovat subjekt, od kterého byl produkt nakoupen, resp. komu byl produkt prodán. Pro vedení seznamu subjektů je k dispozici správa subjektů. Před samotným zápisem je tedy nutno mít vydefinovány obchodní partnery. Toto slouží i k následně rychlejšímu vyplňování pohybů v evidenční knize, případně dohledávání provedených záznamů. Správa subjektů se nachází kliknutím na podmenu Správa subjektů. Je zobrazen seznam všech subjektů, které jste si zapsal. CCV Informační systémy

7 Obrázek 4 formulář správy vlastních subjektů Přidání nového subjektu do vlastních subjektů Tlačítkem Přidat záznam je přidán (zobrazen) nový, nevyplněný řádek k zadávání. Do polí lze zapsat údaje o subjektu dle níže uvedených sloupců: Název subjektu zadáváte název subjektu. Pod tímto názvem se bude i nabízet při zadávání nákupu a prodeje. Název subjektu je povinný, tj. musí být vždy zadán. IČ při zadání IČ subjektu je nejdříve dohledáváno v databázi Registru vinic, jestli zde tento subjekt není již evidován. Pokud ano, bude automaticky předplněn údaj Ostatní údaje o subjektu, tj. obchodní jméno a adresa. Pokud dohledáno v Registru vinic IČ nebude, bude se po kontrole formátu zobrazovat. Uvádění IČ je doporučováno především u subjektů z ČR a Slovenska. Identifikátor evropského finančního úřadu obdoba IČ pro státy evropské unie. Doporučeno zadávat u subjektů z EU. Ostatní údaje o subjektu povinná položka, kde je nutno specifikovat především adresu subjektu, včetně státu. U dohledaných subjektů dle IČ v Registru vinic není povoleno pole dále editovat. Nabízet volba nabízet je standardně zaškrtnuta. Zaškrtnutí políčka znamená především to, že daný subjekt nebude zobrazován v nabídce při nákupu a prodejích. Umožňuje tedy to, že pokud s daným subjektem obchodní zprostředkovatel již neobchoduje, odškrtne toto pole a nadále se v nabídce subjektů u obchodů nebude zobrazovat. V databázi a v uskutečněných obchodech zůstává, dá se podle něj vyhledávat. Odstranit je umožněno jen u subjektů, kteří nebyli použiti u žádného obchodu. Pokud je tento subjekt odstraněn, bude odstraněn pouze ze seznamu subjektů obchodního zprostředkovatele. Nebude se tedy zobrazovat ve správě subjektů. Kdykoliv lze stejný subjekt opět přidat. Záznam je uložen kliknutím na tlačítko Uložit záznam. Následně je zobrazeno informativní hlášení o tom, že záznam byl uložen. Správa subjektů je plně editační formulář, tj. lze provádět zároveň změny u více subjektů a to pouze u těch, které ještě nebyly u některého nákupu, nebo prodeje využity. 2.3 Správa míst uskladnění Pro zápis jednotlivých nákupů a následně prodejů je povinné definovat místo uskladnění, kde je produkt skladován. Pro vedení seznamu míst uskladnění produktů je k dispozici správa míst uskladnění. Před samotným zápisem je tedy nutno mít vydefinovány místa uskladnění, pokud tedy produkt obchodní zprostředkovatel má někde uskladněny. Toto slouží i k následně rychlejšímu vyplňování pohybů v evidenční knize, případně dohledávání provedených záznamů. CCV Informační systémy

8 Správa míst uskladnění se nachází kliknutím na podmenu Správa míst uskladnění. Je zobrazen seznam všech míst uskladnění, které jste si zapsal. Obrázek 5 formulář správy vlastních míst uskladnění Přidání nového místa uskladnění do vlastních míst Tlačítkem Přidat záznam je přidán (zobrazen) nový, nevyplněný řádek k zadávání. Do polí lze zapsat údaje o místu uskladnění dle níže uvedených sloupců: Název zadáváte název místa uskladnění (skladu, sklepa, ). Pod tímto názvem se bude i nabízet při zadávání nákupu a prodeje. Název místa uskladnění je povinný, tj. musí být vždy zadán. Obec zadání obce, kde je produkt skladován. Jedná se o povinné pole. Ulice zadání ulice v obci, kde je produkt skladován, případně se dopisuje konkrétní místo uskladnění. Kontakt zadání kontaktu na správce místa uskladnění. IČ při zadání IČ subjektu, u kterého je produkt skladován. Pole IČ je povinná položka. Nabízet volba nabízet je standardně zaškrtnuta. Zaškrtnutí políčka znamená především to, že dané místo uskladnění nebude zobrazováno v nabídce při nákupu a prodejích. Umožňuje tedy to, že pokud dané místo uskladnění již nebude dále používáno, odškrtne obchodní zprostředkovatel toto pole a nadále se v nabídce subjektů u obchodů nebude zobrazovat. V databázi a v uskutečněných obchodech místo uskladnění zůstává, dá se podle něj vyhledávat. Odstranit je umožněno jen u míst uskladnění, které nebyly použity u žádného obchodu. Pokud je toto místo uskladnění odstraněno, bude odstraněno pouze ze seznamu míst uskladnění obchodního zprostředkovatele. Nebude se tedy zobrazovat ve správě míst uskladnění. Kdykoliv lze stejné místo uskladnění opět přidat. Záznam je uložen kliknutím na tlačítko Uložit záznam. Následně je zobrazeno informativní hlášení o tom, že záznam byl uložen. Správa míst uskladnění je plně editační formulář, tj. lze provádět zároveň změny u více míst uskladnění a to pouze u těch, které ještě nebyly u některého nákupu, nebo prodeje využity. 2.4 Vyhledání nákupu / prodeje Pro vyhledávání / prohlížení záznamů vedených v evidenční knize slouží vyhledávací formulář. Po kliknutí na odkaz Evidenční kniha obchodního zprostředkovatele je tento zobrazen. V jeho horní části v sekci Prohlížení Evidenční knihy se nachází pole pro definování vyhledávacích parametrů: CCV Informační systémy

9 Výběr možnost zvolení výběru vyhledávání buď nákupů, nebo prodejů, nebo obou možností Od do vydefinování časového období uskutečnění obchodu (datum nákupu, nebo datum prodeje). Při nevybrání žádného data, budou vyhledány záznamy bez ohledu na datum. Místo skladování vydefinování místa skladování. Volbou tlačítka Výběr bude nabídnut seznam všech míst uskladnění a zvolením názvu jednoho místa, bude toto místo zapsáno do vyhledávacího formuláře. Specifikace umístění (nádoba) vydefinování nádoby. Budou vyhledány záznamy, které obsahují zadaný řetězec textu v poli nádoba. Subjekt dodavatelé vydefinování subjektu, který je subjektem figurujícím v nákupu, tj. ten, který obchodnímu zprostředkovateli prodal produkt. Subjekt odběratelé vydefinování subjektu, který je subjektem figurujícím v prodeji, tj. ten, který od obchodního zprostředkovatele produkt nakoupil. Produkt vydefinování produktu. Budou vyhledány záznamy, které obsahují zadaný řetězec textu v poli Produkt. Číslo šarže vydefinování čísla šarže. Budou vyhledány záznamy, které obsahují zadaný řetězec textu v poli Číslo šarže. Druh produktu vydefinování produktu. Budou vyhledány záznamy, jsou daného druhu produktu. Nevybráním hodnot z jakéhokoliv pole, případně nedefinování textu jednoho z polí je bráno, že budou vyhledány všechny záznamy splňující ten který záznam. Obrázek 6 - vyhledávací formulář CCV Informační systémy

10 Obrázek 7 - seznam vyhledaných záznamů Následným stisknutím tlačítka Vyhledat je zobrazen seznam všech záznamů, které splňují vyhledávací parametry. Tento seznam obsahuje pouze základní parametry u vyhledaných záznamů. Detailní zobrazení je popsáno v následující kapitole. Řazení záznamů je podle data pohybu na jednotlivých záznamech a to tak, že nejmladší jsou zobrazovány nahoře. Při větším počtu záznamů lze zvolit vlastní počet záznamů na stránce, standardně je předvoleno zobrazování po 10 záznamech Export do xls Dle vybraných parametrů lze také provést export vybraných záznamů do souboru xls. Po stisknutí tlačítka Export do XLS je nabídnuto zobrazit, nebo uložit soubor ve formátu xls. Tento obsahuje záznamy definované v nákupu, případně v prodeji, které jsou v souboru zobrazené v řádcích. Tento výstup je tedy vhodný pro provádění individuálních sestav Detail záznamu Detail záznamu lze zobrazit v seznamu u vyhledaných záznamů kliknutím na odkaz, který je zobrazen u data pohybu. Podle toho, jestli šlo o nákup, nebo prodej je zobrazen konkrétní detail. Tj. pokud chcete zobrazit nákup, je zobrazen editační formulář nákupu. Pokud chcete zobrazit záznam prodeje, je zobrazen editační seznam prodejů (u kterých lze zobrazit pro přehled i needitovatelný formulář CCV Informační systémy

11 odpovídajícího nákupu). Pohyby a povinnosti ve formulářích jsou popsány v kapitolách nákup produktu a prodej produktu. 2.5 Nákup produktu Základním úkonem v evidenční knize obchodního zprostředkovatele je záznam nákupu. Z něj lze až následně provést záznam prodeje produktu. Nákup prodeje do evidenční knihy (zobrazení formuláře) lze provést několika způsoby: Z vyhledávacího formuláře, tj. kliknutím na odkaz Evidenční kniha obchodního zprostředkovatele a následně na tlačítko Nový nákup v sekci Prohlížení Evidenční knihy. Tímto způsobem bude zobrazen prázdný formulář, který je nutno vyplnit podle níže uvedených pravidel. Z vyplněného formuláře nákupu. Pro zjednodušení je zde možnost kopírování stávajícího záznamu kliknutím na ikonu v pravém horním rohu bude zobrazen formulář nového nákupu, který bude předplněn základními údaji z kopírovaného formuláře nákupu. Obrázek 8 - formulář zadávání nákupu Postup pro minimální zadání nákupu V každém novém formuláři pro nákup platí základní pravidla pro vyplňování položek formuláře, kde bez jejich vyplnění není záznam umožněno uložit. Níže je uveden seznam polí, kde pole tučně zvýrazněná jsou povinná: CCV Informační systémy

12 Dodavatel - tlačítkem Výběr je zobrazen seznam subjektů, který má obchodní zprostředkovatel zadán ve vlastních subjektech. Nezobrazují se subjekty, které nemá ve správě subjektů zaškrtnuté pro zobrazování. Z tohoto seznamu vybere daný subjekt a tento se zobrazí následně ve formuláři nákupu. Ve formuláři nákupu není možnost editace subjektu, jedině ve správě subjektu. Druh produktu stanovení druhu nakupovaného produktu, kde z roletky je možnost výběru z předem definovaných možností. Barva stanovení barvy nakupovaného produktu, kde z roletky je možnost výběru z možností Č růžové / červené, nebo B - bílé Množství stanovení množství nakupovaného produktu uvedeného v litrech. Nelze zadávat záporné množství. Datum nákupu datum nákupu je stanoveno jako datum, kdy se obchodní zprostředkovatel stává majitelem nakupovaného produktu Provenience proveniencí je rozuměno vydefinování původu hroznů. Možnosti volby jsou ČR hrozny pochází z České republiky, EU hrozny pochází ze zemí EU, 3Z hrozny pochází ze třetích zemí (tj. nepochází ze zemí EU). Upřesnění provenience upřesňující údaj o provenienci, například stát Místo skladování - tlačítkem Výběr je zobrazen seznam míst uskladnění, který má obchodní zprostředkovatel zadán ve vlastních místech uskladnění. Nezobrazují se místa uskladnění, která nemá ve správě míst uskladnění zaškrtnutá pro zobrazování. Z tohoto seznamu vybere dané místo uskladnění a toto se zobrazí následně ve formuláři nákupu. Ve formuláři nákupu není možnost editace místa uskladnění, jedině ve správě místa uskladnění. Místo skladování je povinné v případě, že nejde o přímý prodej. Označení produktu popis nakupovaného produktu. POZOR: v případě, že se jedná o druh produktu rmut, mošt, nebo víno bez označení kategorie (CHOP, nebo CHZO), je toto pole povinné. Kategorie definuje kategorii pouze u vybraného produktu Víno. POZOR: v případě, že je vybraný druh Víno, je tato položka povinná. Možnosti volby jsou: CHOP Chráněné označení původu, CHZO Chráněné zeměpisné označení, Víno víno, které nespadá do výše uvedených kategorií. Upřesnění kategorie definuje upřesnění pouze pokud je zvoleno CHOP, nebo CHZO v poli Kategorie. Stisknutím tlačítka Výběr se zobrazí v novém okně vyhledávací formulář upřesnění kategorie. Na základě zvolené kategorie na základním formuláři nákupu a zvolení státu, lze zobrazit všechna upřesnění. Nebo pro zrychlení vyhledávání lze využít zadání textového řetězce do upřesnění a následně až pak výběr upřesnění. Kliknutím na vybrané upřesnění je toto přeneseno do formuláře nákupu. Šarže - stanovení šarže nakupovaného produktu, zadává se jako text. Je povinné v případě zadávaného druhu produktu Víno. Evidenční číslo jakosti - stanovení evidenčního čísla jakosti nakupovaného produktu, zadává se jako text. Je povinné v případě zadání provenience ČR, druh Víno a kategorie CHOP. CCV Informační systémy

13 Průvodní doklad číslo průvodního dokladu, tj. dokladu, který se vydává při transportu produktu a putuje s produktem. Datum vystavení průvodního dokladu datum, které nesmí být mladší dne, kdy je zahájen transport produktu. Doklad VI1VI2 doklad vystavovaný při dovozu produktu ze zemí mimo EU. Je povinný v případě zadání provenience 3Z. Ztráta definuje ztráty udávané v litrech. Tyto mohou vzniknout při manipulaci s produktem při přečerpávání, případně při uskladnění v dřevěných sudech. Není možné zadat ztrátu vyšší, než je nakoupené množství. Nelze zadávat zápornou hodnotu. Přímý prodej pole označující, jestli jde o přímý prodej produktu. Tj. pro případ, že obchodní zprostředkovatel nakoupí produkt a bez meziuskladnění ho celý kompletně prodává. Poznámka pole, které bude používáno pro definici dočasných důvodů nevypsání polí kompletního vyplnění záznamu o nákupu Zápis nákupu do evidenční knihy je proveden kliknutím na tlačítko Uložit záznam. Následují vnitřní kontroly na vyplnění povinných polí a pokud nejsou zobrazeny chybové hlášení, byl záznam správně uložen. Tlačítko Vrátit změny zobrazí formulář ve stavu, v jakém jsou hodnoty uloženy v evidenční knize po posledním uložení, tj. veškeré editované údaje budou ztraceny a bude provedeno znovunačtení akruálního stavu Postup pro úplné zadání nákupu Pro minimální zadání nákupu jsou povinná pole v předchozí kapitole zvýrazněna tučně a podtržena. V případě, že při koupi produktu nejsou známa všechna data, je umožněno provést minimální záznam nákupu s tím, že je nutno doplnit níže uvedené hodnoty po jejich obdržení. Standardně se jedná o případy déle trvajících cest produktu k obchodnímu zprostředkovateli. Níže uvedená pole jsou povinná a uživatel bude vyrozuměn o nutnosti je vyplnit dodatečně ještě jednou za 14 dní po zadání záznamu o nákupu. Evidenční číslo jakosti Šarže Doklad VI1VI2 Průvodní doklad Datum vystavení průvodního dokladu Místo skladování Informativní pole Na formuláři nákupu jsou uvedena informativní pole pro rychlé součty: Prodáno pole udávající součet množství prodaného produktu v litrech CCV Informační systémy

14 Zbývá pole udávající množství, které je možno ještě prodat. Jedná se o množství nakoupeného produktu, od kterého je odečteno množství ztrát na nákupu, součet prodaného množství a součet ztrát při prodejích Smazání záznamu nákupu Záznam nákupu lze smazat. Platí zde ale pravidlo, že na tomto nákupu nesmí být žádný prodej. Pokud je z nákupu pořízen prodej a je potřeba mazat nákupu, je nutno nejdříve smazat jednotlivé prodeje a nakonec je umožněno mazat i samotný záznam nákupu. Mazání nákupu je umožněno tlačítkem (symbol červeného křížku) v pravém horním řádku detailu nákupu. 2.6 Prodej produktu Nákup prodeje se do evidenční knihy obchodního zprostředkovatele může provést pouze z nákupu. Prodej tedy lze uskutečnit jen u toho produktu, který má obchodní zprostředkovatel ve svém majetku, a které je evidováno v evidenční knize obchodního zprostředkovatele. Pro provedení prodeje je tedy nutno dohledat odpovídající nákup. Prodej lze z nákupu uskutečnit kliknutím na tlačítko PRODEJ v pravém dolním rohu formuláře. Pokud již existuje minimálně jeden prodej, lze další prodeje z nákupu uskutečnit volbou tlačítka Přidat záznam. Oba způsoby zobrazí prázdný řádek prodeje Postup zadání prodeje V každém novém řádku pro prodej platí základní pravidla pro vyplňování položek, kde bez jejich vyplnění není záznam umožněno uložit. Níže je uveden seznam polí, pole tučně zvýrazněná jsou povinná: Odběratel - tlačítkem Výběr je zobrazen seznam subjektů, který má obchodní zprostředkovatel zadán ve vlastních subjektech. Nezobrazují se subjekty, které nemá ve správě subjektů zaškrtnuté pro zobrazování. Z tohoto seznamu vybere daný subjekt a tento se zobrazí následně ve formuláři prodeje. Ve formuláři prodeje není možnost editace subjektu, jedině ve správě subjektu. Průvodní doklad číslo průvodního dokladu, tj. dokladu, který se vydává při transportu produktu a putuje s produktem. Místo doručení - tlačítkem Výběr je zobrazen seznam míst uskladnění, který má obchodní zprostředkovatel zadán ve vlastních místech uskladnění. Nezobrazují se místa uskladnění, která nemá ve správě míst uskladnění zaškrtnutá pro zobrazování. Z tohoto seznamu vybere dané místo doručení a toto se zobrazí následně ve formuláři prodeje. Ve formuláři prodeje není možnost editace místa uskladnění, jedině ve správě místa uskladnění. Datum prodeje datum nákupu je stanoveno jako datum, kdy se obchodní zprostředkovatel stává majitelem nakupovaného produktu Množství stanovení množství nakupovaného produktu uvedeného v litrech. Nelze zadávat záporné množství. CCV Informační systémy

15 Ztráta definuje ztráty udávané v litrech. Tyto mohou vzniknout při manipulaci s produktem při přečerpávání. Není možné zadat ztrátu vyšší, než je prodávané množství. Nelze zadávat zápornou hodnotu. Poznámka pole poznámka pro uvedení dalších podrobností nákupu Zápis prodeje do evidenční knihy je proveden kliknutím na tlačítko Uložit záznam. Následují vnitřní kontroly na vyplnění povinných polí a pokud nejsou zobrazeny chybové hlášení, byl záznam správně uložen. Tlačítko Vrátit změny zobrazí formulář ve stavu, v jakém jsou hodnoty uloženy v evidenční knize po posledním uložení, tj. veškeré editované údaje budou ztraceny a bude provedeno znovunačtení akruálního stavu evidenční knihy. Tlačítko Skrýt detail nákupu umožňuje tímto zvětšit prostor na ploše obrazovky monitoru pro zadávání prodejů. Naopak kliknutím na tlačítko Zobrazit detail nákupu je detail nákupu opět pro přehled zobrazen. Obrázek 9 - formulář zadávání prodeje Smazání záznamu prodeje Záznam prodeje lze smazat - je umožněno tlačítkem (symbol červeného křížku) v pravém horním řádku detailu prodeje. 2.7 Uzávěrka evidenční knihy Uzávěrka evidenční knihy je prováděna jednou ročně a to k datu 31. července. Jedná se o jednorázové uložení dat, které měly datum nákupu, nebo prodeje nejpozději do určitého roku. Uzávěrku evidenční knihy, tj. stav evidenční knihy lze za každý rok zobrazit z vygenerovaného v souboru. Po kliknutí na odkaz Evidenční kniha obchodního zprostředkovatele je zobrazen vyhledávací formulář. Jeho součástí je v oddíle Uzávěrka evidenční knihy tlačítko Zobrazit. Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí vygenerovaná uzávěrka pro příslušný rok. Datum dostupných uzávěrek lze vybrat z rolety uzávěrek. 2.8 Předplnění prohlášení o zásobách Evidenční kniha obchodních zprostředkovatelů umožňuje z uložených dat předplnit formulář prohlášení o zásobách. Toto prohlášení mají ze zákona povinnost podávat subjekty dle definovaných podmínek. Prohlášení o zásobách je podáváno ke stavu zásob ke dni daného roku. CCV Informační systémy

16 Po kliknutí na odkaz Evidenční kniha obchodního zprostředkovatele je zobrazen vyhledávací formulář. Jeho součástí je v oddíle Generování prohlášení o zásobách tlačítko Export dat do prohlášení o zásobách. Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí dotazovací hlášení, jestli chcete opravdu založit nové prohlášení o zásobách. Toto upozornění je zde pro případ, že již máte rozpracované prohlášení, které ještě nebylo odesláno na ÚKZÚZ. V případě potvrzení je zobrazeno v novém okně prohlášení o zásobách. S tímto prohlášením pak postupujte standardním způsobem, který je popsán v uživatelské příručce pro Registr vinic. POZOR: při vygenerování prohlášení o zásobách toto není odesláno na ÚKZÚZ, prohlášení bude odesláno až kliknutím na tlačítko Odeslat a potvrzením odeslání. 2.9 Integrace SW třetích stran - WS Pro zájemce z řad obchodních zprostředkovatelů, kteří využívají vlastní software pro vedení evidenční knihy, je k dispozici webová služba. Tato slouží k možnosti zápisů záznamů do Registru vinic bez nutnosti vkládání záznamů přes Portál farmáře. Služba slouží k založení záznamu (nákup, prodej), jeho editaci a pro případné mazání záznamu. K využívání webové služby je opět nutno mít zřízený přístup na Portál farmáře, tj. uživatelské jméno (login) a heslo. Specifikace webové služby je zveřejněna na portále eagri na Portálu farmáře pod odkazem v levém menu Elektronická výměna dat Přehled datových služeb: CCV Informační systémy

Uživatelská příručka k podávání elektronických prohlášení v rámci Registru vinic na portálu eagri

Uživatelská příručka k podávání elektronických prohlášení v rámci Registru vinic na portálu eagri Uživatelská příručka k podávání elektronických prohlášení v rámci Registru vinic na portálu eagri Prohlášení o sklizni Prohlášení o produkci Prohlášení o zásobách CCV Informační systémy 2013 1 Obsah 1

Více

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno

Lukáš Peterka vedoucí projektu. Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka. 25. 08. 2011, Brno Lukáš Peterka vedoucí projektu Registr hnojiv na eagri - uživatelská příručka 25. 08. 2011, Brno Omezující podmínky pro zveřejnění, poskytnutí údajů: Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru.

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

5 Evidence manželských smluv

5 Evidence manželských smluv 5 Evidence manželských smluv 5.1 Společné vyhledávání v evidencích Společné vyhledávání v evidencích slouží k vyhledání evidovaných závětí, listin i smluv a to pouze vyhledáním podle rodného čísla a data

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Uživatelská příručka Registr sadů na portálu eagri (základní popis funkcí a formulářů)

Uživatelská příručka Registr sadů na portálu eagri (základní popis funkcí a formulářů) Uživatelská příručka Registr sadů na portálu eagri (základní popis funkcí a formulářů) CCV Informační systémy 2015 1 Obsah 1 Speciální registry na eagri... 1-3 2 Základní orientace na eagri... 2-3 2.1

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení

Uživatelská příručka pro. elektronické podání žádosti o uznání porostů. přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení Uživatelská příručka pro elektronické podání žádosti o uznání porostů a přístup k výsledkům přehlídek uznávacího řízení prostřednictvím Portálu farmáře verze: 1.0 Strana 1 (celkem 14) Vytvořeno dne 3.1.2011

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Uživatelská příručka Registr vinic na portálu eagri (základní popis funkcí a formulářů)

Uživatelská příručka Registr vinic na portálu eagri (základní popis funkcí a formulářů) Uživatelská příručka Registr vinic na portálu eagri (základní popis funkcí a formulářů) CCV Informační systémy 20144 1 Evidence vydaných verzí dokumentu: Verze Datum vydání Popis změn 1.0 1.6 23. 12. 2009

Více

Příručka aplikace Registr de minimis

Příručka aplikace Registr de minimis Příručka aplikace Registr de minimis Obsah Úvod...1 Souhrnné informace...2 Podrobné informace o podporách konkrétního příjemce...3 Číselníky...4 Informace o subjektu přihlášeného uživatele...5 Podrobné

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REGISTR MNOŽITELSKÝCH POROSTŮ A ROZMNOŽOVACÍHO MATERIÁLU (TZV. REGISTR ŠKOLEK) NA EAGRI ZÁKLADNÍ POPIS FUNKCÍ A FORMULÁŘŮ 20. 1. 2012 Brno CCV, s. r. o. Uživatelská příručka Registr

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů

Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů. imr. On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Monitoring mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů imr On-line systém evidence mikroregionů a jejich rozvojových dokumentů Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje Brno, 2006 OBSAH Úvod

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb

Popis aplikace Portál práce pro oblast bezpečnostních služeb Adresa portálu: http://www.sbsportalprace.cz/ (http://www.sbsportalprace.eu) Stručný popis: Aplikace je určená pro zaměstnavatele, uchazeče a vzdělavatele pro oblast bezpečnostních služeb. Aplikace zajišťuje

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky

27 Evidence kasiček. Popis modulu. Záložka Organizované sbírky 27 Evidence kasiček Uživatelský modul Evidence kasiček realizuje evidenci všech pořádaných sbírek, jednotlivých kasiček sbírky, dále pak evidenci výběrů kasiček s návazností na pokladnu (příjem výběru

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ

MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ MONITORING OBCHODNÍCH PARTNERŮ NÁVOD PRO APLIKACI 1 Obsah: 1. Prvotní spuštění aplikace Část monitoring insolvenčního rejstříku 2. Hlavní okno 3. Monitorované subjekty 3.1 Skupiny monitorovaných subjektů

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe

Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Uživatelská příručka Elektronické podání žádosti o udělení výjimky pro použití konvenčních osiv v ekologickém zemědělství prostřednictvím Portálu farmáře MZe Ministerstvo zemědělství České republiky únor

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

45 Plánovací kalendář

45 Plánovací kalendář 45 Plánovací kalendář Modul Správa majetku slouží ke tvorbě obecných ročních plánů činností organizace. V rámci plánu je třeba definovat oblasti činností, tj. oblasti, ve kterých je možné plánovat. Každá

Více

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ

E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ E-NABÍDKA PARTNER.REDA.CZ Reda e-nabídka představuje mocný nástroj, díky kterému mohou naši registrovaní klienti přímo z prostředí e-shopu partner.reda.cz vytvářet vlastní produktové nabídky pro své zákazníky.

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře

Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře Podrobný postup pro doložení příloh k Finančnímu zdraví žadatele prostřednictvím Portálu Farmáře 1. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova (2014 2020) Finanční zdraví se vyhodnocuje, pokud kritéria

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing.

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing. Systém DV Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců 1. Vítejte... 3 2. Moje aktivity... 3 3. Termíny aktivit... 4 4. Správa aktivit... 5 5. Karta aktivity...

Více

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál

Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Portál Algotech HelpDesk Uživatelský manuál Vypracovali: Datum: 14. 9. 2012 Jméno Michal Zeman Jan Košátko Jan Skýpala Funkce IT specialista Project Manager Service Desk Manager Kontakt helpdesk@algotech.cz

Více

Prezenční stránka tréninkové skupiny v systému CzechTriSeries UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Prezenční stránka tréninkové skupiny v systému CzechTriSeries UŽIVATELSKÝ MANUÁL Prezenční stránka tréninkové skupiny v systému CzechTriSeries UŽIVATELSKÝ MANUÁL Datum: 16. 1. 2014 Verze: 01 OBSAH Obsah... 2 1 Přístup k tréninkové skupině v systému CzechTriSeries... 3 1.1 Přihlášení

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

ASPOT - Rekonstrukce zásoby lesních porostů z údajů měřených pařezů

ASPOT - Rekonstrukce zásoby lesních porostů z údajů měřených pařezů ASPOT - Rekonstrukce zásoby lesních porostů z údajů měřených pařezů Uživatelská příručka k webové aplikaci Autoři projektu: Vedoucí projektu: Členové řešitelského týmu: Spoluřešitel projektu: Ing. Petr

Více

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma

Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Pravidla používání webového rezervačního systému bezpečnostních školení Letiště Praha, a. s. - firma Jako firma se na portálu www.skoleni-lp.cz registrujte, pokud jste podnikající fyzická osoba nebo právnická

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP

Příručka uživatele HELPDESK GEOVAP HELPDESK GEOVAP verze 1.2 11.11.2008 OBSAH 1 REGISTRACE DO HELPDESK...1 2 PŘIHLÁŠENÍ A ODHLÁŠENÍ...1 3 ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA HELPDESK...2 4 PŘEHLED HLÁŠENÍ...2 5 ZALOŽENÍ NOVÉHO HLÁŠENÍ...3 6 ZOBRAZENÍ/EDITACE

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet

Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Uživatelská příručka k systému Jídelna inet Internetová část Microdata s.r.o. Verze 2.5 Srpen 2010 Přihlášení do systému... 3 Prohlížení jídelníčku... 4 Objednávání jídel... 4 Přehled Objednávek... 6 Změna

Více

REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 2014 1

REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 2014 1 REGISTR VINIC VÍNO ORIGINÁLNÍ CERTIFIKACE NA PORTÁLU FARMÁŘE (UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA) CCV Informační systémy 2014 1 TABULKA VERZÍ Verze Datum Popis 1.0 15.3.2012 Založení dokumentu 2.0 15.5.2014 Nové funkčnosti

Více

Registr RENIS. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Registr RENIS. Příručka pro uživatele. Institut biostatistiky a analýz. Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Registr RENIS Příručka pro uživatele Vytvořil: Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Obsah Obsah... 2 1 Vstup do registru... 3 2 Základní okno registru... 4 3 Registrace nového pacienta...

Více

36 Elektronické knihy

36 Elektronické knihy 36 Elektronické knihy Uživatelský modul Elektronické knihy slouží k přípravě a publikování informací ve formátu HTML. Tento formát je vhodný pro prezentaci informací na internetu a je široce podporován

Více

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka

Integrační modul REX. pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů. Uživatelská příručka REX a e-spis LITE 2.5.4 - uživatelská příručka Integrační modul REX pro napojení elektronické spisové služby e-spis LITE k informačnímu systému základních registrů Uživatelská příručka www.i.cz Czech Republic

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz

JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz JEDNODUCHÝ PRŮVODCE STRÁNKAMI www.dedra.cz Pomocí tohoto jednoduchého průvodce se budete lépe orientovat na našich internetových stánkách a bez problémů využívat výhod nového automatického objednávkového

Více

Questionnaire příručka uživatele

Questionnaire příručka uživatele Questionnaire příručka uživatele Obsah: K čemu aplikace slouží? Popis funkcí Návod k použití o Úvodní dialogové okno o Pro respondenty o Pro administrátory K čemu aplikace slouží? Program questionnaire

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 18. 7. 2011 Verze: 1.1 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...3 1.1 Cíl dokumentu...3 1.2 Zkratky

Více

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz

Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz Tour de ABB 2013 Průvodce online aplikací http://www.tourdeabb.cz 1. V online systému došlo v tomto roce k několika změnám, proto není možno použít uživatelský účet z roku loňského. Prvním krokem je tedy,

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace

Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Manuál pro aplikaci Portál samofakturace Registrace do aplikace Registrace do aplikace probíhá prostřednictvím webového formuláře na adrese https://portal.eon.cz/hreg/r/register.bsp - vyberte, zda jste

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či.

1 Úvod. 2 Registrace a přihlášení. Registrace). Zobrazí se stránka, kde budete mít na výběr ze dvou možností. Můžete vytvořit nové či. 1 Úvod Aplikace XPERA Projects, která je určena pro sběr a řešení požadavků, přináší nový rozměr a efektivity mobilního klienta. Aplikace Xpera Projects pro ios znamená mít řešené případy stále s sebou.

Více

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104)

Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY. Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) 2013 Manuál k e-learningovému vzdělávacímu modulu 1 MODUL HIGH-TECH POTRAVINY Popularizace zdraví Po.Zdrav (CZ.1.07/3.1.00/37.0104) Obsah OBSAH... 1 ÚVOD... 2 PŘÍRUČKA PRO ADMINISTRÁTORA... 3 1. VYTVOŘENÍ

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel

Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel Modul Kalendář v. 0.3 pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.0 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah 1.Popis modulu Kalendář...3

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)

Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR) Obsah Jak vytvořit sestavy na míru v registru zvířat (IZR)... 1 1. Úvod... 1 2. Sestavy v MS Excel... 2 2.1. Volba sloupců sestavy... 2 2.2. Volba řádků

Více

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00

Externí Helpdesk Uživatelská příručka. verze 1.00 Externí Helpdesk Uživatelská příručka verze 1.00 Externí Helpdesk uživatelská příručka k webovému prostředí Copyright 2011 Triada, spol. s r. o. Triada, spol. s r. o. U svobodárny 1110/12 190 00 Praha

Více

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Důležité informace: 1) Rozhodčí a delegáty registruje do IS FAČR komise rozhodčích řídícího orgánu soutěže na základě zařazení na listinu rozhodčích/delegátů

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ EVIDENCE LÉČENÍ A EVIDENCE LÉKŮ V IZR

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ EVIDENCE LÉČENÍ A EVIDENCE LÉKŮ V IZR UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO VEDENÍ EVIDENCE LÉČENÍ A EVIDENCE LÉKŮ V IZR Autor: Aquasoft, spol. s r. o., Projekt: Integrovaný zemědělský registr Poslední aktualizace: 23.05.2011 Jméno souboru: IZR-EL-230511.doc

Více

Návod pro užívání systému CRemko

Návod pro užívání systému CRemko Návod pro užívání systému CRemko Obsah 1 Úvodní stránka 2 Horní lišta 3 Projekty 3.1 Nový projekt 4 Firmy 4.1 Editace firmy 5 Kontakty 5.1 Editace kontaktu 6 Kalendář 6.1 Editace kalendáře 7 Zprávy 7.1

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Zápis údaje o adrese místa trvalého pobytu do informačního systému evidence obyvatel Vytvořeno dne: 3.6.2010 Aktualizováno: 16.6.2010 Verze:

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Uživatelská příručka... 3 2.1 Správce aplikace... 3 Menu správce aplikace... 4 Správa uživatelských účtů... 4 2.2 Ředitel turnaje... 4 Menu ředitele turnaje...

Více

Modul Kalendář verze 1.0

Modul Kalendář verze 1.0 Modul Kalendář verze 1.0 Uživatelský manuál a správa modulu QCM, s.r.o., 2007 Mgr. Petr Andrýsek 1 Obsah 1. Popis modulu Kalendář...3 2. Jak přidat akci do kalendáře...5 3. Správa modulu Kalendář...6 4.

Více

Co je to E-Business Centrum

Co je to E-Business Centrum Co je to E-Business Centrum Jedná se o internetovou aplikaci, která je určena k oboustranné výměně informací mezi informačním systémem firmy Bartech, s.r.o. a zákazníkem. Přínosem jsou informace o novinkách,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UČITEL INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU LOŠTICE Radek ZIMMERMANN Obsah 1 Úvod... 3 2 Přístup... 3 3 Přihlášení do systému... 4

Více

Zpracoval Datum Verze Popis změn

Zpracoval Datum Verze Popis změn Uživatelský manuál Zpracoval Datum Verze Popis změn Grant Avakjan 29.09.2010 1.0 Vytvoření manuálu Grant Avakjan 14.10.2010 2.0 Aktualizace dokumentu Aleš Danda 2. 8. 2011 2.1 Aktualizace dokumentu popis

Více

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/.

K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2. Seznámení K práci je možné přistoupit následujícím způsobem. Odkaz na práci se nachází na osobním webu autora práce: http://stpr.cz/. 2.1. Uživatel (učitel) Uživatelem (učitelem) se myslí osoba, která

Více

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum

Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Používání sdíleného kalendáře v projektu Bioanalytické centrum Google Kalendář Google Kalendář je dostupný z hlavní stránky www.google.cz, kde je odkaz Kalendář buď přímo v horní liště: Horní lišta www.google.cz

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro lokálního administrátora Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro lokálního administrátora Vytvořeno dne: 15. 4. 2011 Aktualizováno: 17. 6. 2011 Verze: 1.0 2011 MVČR Obsah 1 Úvod...4 1.1 Cíl dokumentu...4 1.2

Více

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1

Elektronické zpracování dotazníků AGEL. Verze 2.0.0.1 Elektronické zpracování dotazníků AGEL Verze 2.0.0.1 1 Obsah 2 Přihlášení do systému... 1 3 Zápis hodnot dotazníků... 2 3.1 Výběr formuláře pro vyplnění dotazníku... 2 3.2 Vyplnění formuláře dotazníku...

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele

Provozní dokumentace. Seznam orgánů veřejné moci. Příručka pro běžného uživatele Provozní dokumentace Seznam orgánů veřejné moci Příručka pro běžného uživatele Vytvořeno dne: 7. 7. 2011 Aktualizováno: 11. 2. 2015 Verze: 2.2 2015 MVČR Obsah Příručka pro běžného uživatele 1 Úvod...3

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ

Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ Stručný průvodce aplikací Sběr dat pro CEP a CEZ (verze 1.0) Rada pro výzkum a vývoj Úřad vlády ČR Určeno necertifikovanému dodavateli dat RVV 2003 1. Vstup do aplikace Informace pro uživatele, uživatelské

Více

Manuál EVIDENCE ČLENŮ ČSJU

Manuál EVIDENCE ČLENŮ ČSJU Manuál EVIDENCE ČLENŮ ČSJU Strana 1 (celkem 11) Zpracoval: Roman KALOUS 1. Úvod - Aplikace Evidence členů ČSJu (dále jen evidence) je uložena internetových stránkách Českého svazu juda http://www.evidence.czechjudo.org/

Více

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH? Manuál k HELIOS One Podnikatel Obsah Registrace... 3 Jak mám postupovat hned po registraci?... 3 Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?... 3 Jak si založím další firmu?... 4 Jsem podnikatel. Jak vytvořím

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu 21.1.2013 Obsah Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK... 3 Stránka pro přihlášení

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz

Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz Návod pro vložení nabídky účastníkem do eaukční síně v prostředí eaukčního sw PROebiz Zkrácený návod vás provede vyplněním (odesláním) přihlášky, přihlášením se a vložením nabídky do eaukční síně. V případě

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu Pracovní skupiny 21.3.2013 Obsah Obsah... 2 Návod na obsluhu interního webu IS NSK... 3 Základní informace o IS NSK...

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://prace.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na

Více

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz

Uživatelský manuál. Verze 1.0.3 -1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz Uživatelský manuál Verze 1.0.3 ICT Br@ins s.r.o., Fryčovice č. p. 105, 739 45 IČ: 28650891, DIČ: CZ28650891-1- Tel: + 420 555 130 669, E-mail: sales@ictb.cz, WWW: www.ictb.cz 1. Spuštění systému 4 2. Přihlášení

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Můj účet 2.1 osobní údaje 2.2 Moje rezervace 2.2.1 Detail rezervace 2.2.2 Řazení rezervací 2.3 Moje stránka 3.

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více