8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY"

Transkript

1 8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8.1. Priorita 1 Technická a dopravní infrastruktura Název Obec Bukovník Oprava místních komunikací v katastrálním území Bukovník Rekonstrukce obecního vodovodu v Bukovníku Obec Dražovice ČOV a oprava kanalizačního řadu v Dražovicích Oprava místních a účelových komunikací v Dražovicích Město Stavební úpravy křižovatky Horažďovice Strakonická - Příkopy v Horažďovicích Obec Hradešice Výstavba ČOV v Hradešicích záměr, rozpočet, PD, územní rozhodnutí, Obec Hradiště Výstavba oddílné kanalizace v Hradešicích Rekonstrukce a opravy místních komunikací v obci Hradešice včetně obcí spádových Výstavba infrastruktury k novým stavebním parcelám v obci Hradešice Oprava místních komunikací v Hradišti ČOV a kanalizace v obci nerozpracováno tis. Kč vlastní zdroje a nerozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a rozpracováno ,5 mil. Kč vlastní zdroje a záměr, projektová mil. Kč vlastní zdroje a dokumentace, územní rozhodnutí záměr, projektová dokumentace, rozpočet záměr, PD, rozpočet, záměr, projektová dokumentace, rozpočet projektová dokumentace mil. Kč vlastní zdroje a mil. Kč vlastní zdroje, úvěr a mil. Kč vlastní zdroje a ,5 mil. Kč vlastní zdroje a ,2 mil. Kč vlastní zdroje, úvěr a rozpracováno mil. Kč úvěr a Hradiště Plynofikace obce Hradiště rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Výstavba vodovodu v Hradišti rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Obec Chanovice Obnova místních komunikací v Chanovicích rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Úpravy vodohospodářských sítí a komunikací Chanovice rozpracováno do ,5 mil. Kč vlastní zdroje a Úpravy na kanalizacích a změny režimu v Chanovicích rozpracováno do ,5 mil. Kč vlastní zdroje a Město Kasejovice Chodník pro pěší v Kasejovicích záměr, rozpočet, PD ,5 mil. Kč vlastní zdroje a Prodloužení kanalizace v ulici Chloumecká v Kasejovicích záměr, rozpočet, PD územní rozhodnutí a ,3 mil. Kč vlastní zdroje a záměr, rozpočet, PD ,5 mil. Kč vlastní zdroje a nerozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a Prodloužení kanalizace v ulici U trati v Kasejovicích Rekonstrukce a opravy místních komunikací v Kasejovicích Obec Kovčín Vodovod a kanalizace Kovčín rozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a AgAkcent, s.r.o., Zavlekov 56, Kolinec, kontakt: , 1

2 Obec Kvášňovice Obec Malý Bor Obec Maňovice Obec Myslív Město Nalžovské Obec Nezamyslice Obec Nezdice na Šumavě Obec Nezdřev Obec Olšany Splašková kanalizace včetně ČOV v Kvášňovicích rozpracováno mil. Kč vlastní zdroje, úvěr a Projektová dokumentace pro rozpracováno tis. Kč vlastní zdroje a splaškovou kanalizaci a ČOV Malý Bor Oprava místní komunikace Malý rozpočet mil. Kč vlastní zdroje Bor - Hradešice Rekonstrukce místní komunikace rozpočet 2012 a ,6 mil. Kč vlastní zdroje a Týnec - Hliněný Újezd a průtahu Hliněným Újezdem Úpravna pitné vody pro obecní rozpočet mil. Kč vlastní zdroje a vodovod Malý Bor Výstavba ČOV a rozšíření nerozpracováno zatím neurčeno 8 mil. Kč vlastní zdroje a kanalizace v obci Maňovice Výstavba kanalizace v obci rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Loužná Oprava místních komunikací rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Myslív, Milčice, Loužná Rekonstrukce vodovodů ve rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a všech obcích správního území města Nalžovské Výstavba a rekonstrukce rozpracováno zatím neurčeno 50 mil. Kč vlastní zdroje a kanalizace včetně možnosti zřízení ČOV ve všech obcích správního území obce Nalžovské Oprava místních komunikací v nerozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Nezamyslicích Výstavba ČOV a kanalizace v PD, rozpočet do mil. Kč vlastní zdroje a Nezamyslicích Rekonstrukce vodovodního řadu nerozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a v Nezamyslicích Oprava obecního vodovodu částí PD, rozpočet mil. Kč vlastní zdroje a I. a II. v Nezdicích na Šumavě Oprava obecního vodovodu částí nerozpracováno ,2 mil. Kč vlastní zdroje, III. a IV. v Nezdicích na Šumavě, úvěr a Ostružně a na Pohorsku Oprava místních komunikací PD, rozpočet ,9 mil. Kč vlastní zdroje, Nezdice na Šumavě úvěr a Oprava místních komunikací nerozpracováno tis. Kč vlastní zdroje a Nezdice na Šumavě Oprava místních a účelových rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a komunikací v obci Nezdřev Vybudování vodovodu v rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Nezdřevě Plynofikace obce Nezdřev rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Oprava místních komunikací po záměr, rozpočet tis. Kč vlastní zdroje a prodloužení vodovodu v Olšanech Prodloužení vodovodu v Olšanech záměr, rozpočet, PD, územní rozhodnutí, ,5 mil. Kč vlastní zdroje a Obec Oselce Kanalizace a ČOV Kotouň rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Úpravy místních komunikací v Oselcích rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a AgAkcent, s.r.o., Zavlekov 56, Kolinec, kontakt: , 2

3 Obec Podmokly Prodloužení dešťové kanalizace v Podmoklech rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje a Město Rabí ČOV a kanalizace Rabí územní rozhodnutí, mil. Kč vlastní zdroje a Rekonstrukce vodovodní sítě na Rabí rozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a Vybudování vodovodu v Čepicích rozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a Vybudování vodovodu v Bojanovicích rozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a Obec Strašín Výstavba kanalizace a ČOV ve Strašíně nerozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Oprava místních komunikací ve Strašíně nerozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Obec Svéradice ČOV Svéradice záměr, rozpočet, PD, územní rozhodnutí, mil. Kč vlastní zdroje a Rekonstrukce vodovodu a rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Obec Velké Hydčice Obec Velký Bor kanalizace ve Svéradicích Oprava místních komunikací v obci Velké Hydčice Výstavba ČOV ve Velkých Hydčicích Obnova dopravní infrastruktury Velký Bor, Jetenovice, Slivonice Rekonstrukce vodovodů a kanalizací Velký Bor, Jetenovice, Slivonice záměr, PD, územní rozhodnutí, stavební povolení ,5 mil. Kč vlastní zdroje a nerozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a nerozpracováno mil. Kč vlastní zdroje rozpracováno mil. Kč vlastní zdroje AgAkcent, s.r.o., Zavlekov 56, Kolinec, kontakt: , 3

4 8.2. Priorita 2 - Bydlení Název Obec Hradiště Výstavba a obnova bytů v Hradišti rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Obec Chanovice Nová obytná zóna 25 parcel pro rodinné a bytové domy v rozpracováno do ,5 mil. Kč vlastní zdroje a Chanovicích Přestavba bývalé školy v Defurových Lažanech na bydlení záměr a majetkové vypořádání do ,5 mil. Kč vlastní zdroje a Výstavba 4 řadových domů Újezd rozpracováno do ,5 mil. Kč vlastní zdroje a Město Kasejovice Obec Myslív Obec Olšany Obec Strašín u Chanovic Rekonstrukce objektu bývalé židovské školy v Kasejovicích na byty rozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a Nová obytná zóna 10 parcel pro rodinné domy v Kasejovicích rozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a Výstavba dvou bytů nad garážemi rozpracováno do ,5 mil. Kč vlastní zdroje a v hasičské zbrojnici v Myslívě Rekonstrukce objektu bývalé školy rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a v Myslívě Dokončení bytů v obecním hostinci rozpracováno tis. Kč vlastní zdroje a v Olšanech Výstavba vstupních bytů ve nerozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Strašíně Oprava obecních bytů ve Strašíně nerozpracováno ,8 mil. Kč vlastní zdroje a AgAkcent, s.r.o., Zavlekov 56, Kolinec, kontakt: , 4

5 8.3. Priorita 3 Životní prostředí Název Obec Hradiště Obec Hradešice Obec Chanovice Město Kasejovice Obec Malý Bor Obec Myslív Město Nalžovské Obnova a údržba obecních zelených ploch v Hradišti rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Výstavba teplofikace obce rozpracováno mil. Kč vlastní zdroje, Hradešice s využitím tepla z úvěr i bioplynové stanice Rekonstrukce a úprava veřejných záměr, projektová tis. Kč vlastní zdroje a prostranství včetně výsadby nové dokumentace, zeleně a úpravy travnatých ploch rozpočet v Hradešicích Zateplení požární zbrojnice v rozpracováno ,5 mil. Kč vlastní zdroje a Hradešicích se společenskou místností pro veřejnost, včetně zázemí Modernizace vytápění školních rozpracováno zatím neurčeno 2,5 mil. Kč vlastní zdroje a budov v Chanovicích Obnova parku Chanovice rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje Úpravy a údržba veřejného prostranství a návsí včetně rozšiřování zeleně ve všech vesnicích správního území obce Chanovic Rekonstrukce a opravy chodníků včetně veřejné zeleně v Kasejovicích Úprava veřejných prostranství včetně zeleně v obci Malý Bor Výstavba chodníků na veřejném prostranství v Myslívě rozpracováno do ,5 mil. Kč vlastní zdroje a nerozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a nerozpracováno ,5 mil. Kč vlastní zdroje a rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Oprava farské zdi v Myslívě rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje a Úprava návsí: Myslív, Milčice, rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje a Loužná, ořezání stromů Úpravy a údržba veřejného nerozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a prostranství včetně rozšiřování zeleně ve všech obcích správního území obce Nalžovské Realizace energeticky úsporných řešení v budovách města Nalžovské záměr, audit mil. Kč vlastní zdroje a Obec Nezdřev Obnova a údržba obecních zelených ploch v obci Nezdřev rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Obec Oselce Oprava lesních cest v Oselcích rozpracováno do ,5 mil. Kč vlastní zdroje a Úprava zelených ploch, stromová výsadba návsí v Oselcích rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje a Obec Strašín Zlepšení třídění odpadů, pořízení kontejnerů na bioodpad ve Strašíně nerozpracováno tis. Kč vlastní zdroje Revitalizace veřejné zeleně ve Strašíně nerozpracováno každoročně 100 tis. Kč vlastní zdroje a AgAkcent, s.r.o., Zavlekov 56, Kolinec, kontakt: , 5

6 Obec Svéradice Bioplyn Hradešice, s.r.o. Rekonstrukce a úprava veřejných prostranství včetně výsadby nové zeleně a úpravy travnatých ploch ve Svéradicích Výstavba bioplynové stanice v obci Hradešice záměr, rozpočet, PD, územní rozhodnutí, záměr, rozpočet, PD, územní rozhodnutí, ,5 mil. Kč vlastní zdroje a mil. Kč vlastní zdroje a úvěr AgAkcent, s.r.o., Zavlekov 56, Kolinec, kontakt: , 6

7 8.4. Priorita 4 Cestovní ruch Název Obec Hradiště Obec Chanovice Obec Myslív Město Nalžovské Obec Nezamyslice Obec Nezdřev Obec Oselce Město Rabí Obec Strašín Výstavba ubytovny a zařízení pro stravování v Hradišti rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Ubytovna zámecký areál rozpracováno do ,5 mil. Kč vlastní zdroje a Chanovice Přestavba kulturní památky na rozpracováno do ,6 mil. Kč vlastní zdroje a muzeum v obci Myslív Propagační produkty města rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje a Nalžovské Pořádání kulturních, rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje a sportovních, osvětových a společenských akcí pro širokou veřejnost ve městě Nalžovské Muzeum kostelů v záměr a PD ,5 mil. Kč vlastní zdroje a Nezamyslicích Prohlídkový okruh sakrální rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje a architektury v Nezamyslicích Výstavba cyklostezek a pěších rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a stezek v obci Nezdřev Naučná stezka kolem rybníků v rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Oselcích Zřízení informačního centra rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a v obecním šenku v Oselcích Cyklostezka Malá Chmelná rozpracováno ,5 mil. Kč vlastní zdroje a Čepice Zpřístupnění Strašínské rozpracováno ,8 mil. Kč vlastní zdroje a jeskyně Vytvoření naučné stezky nerozpracováno tis. Kč vlastní zdroje a v katastru obce Strašín Podpora infocentra Strašín nerozpracováno každoročně 100 tis. Kč vlastní zdroje Vydání publikací a propagačního materiálu o obci Strašín Vybudování cyklotras, lyžařských stop a turistických tras pro walking ve Strašíně Vybudování hipostezky ve Strašíně Vybudování odpočinkových míst ve Strašíně Vybudování vodní plochy pro letní rekreaci ve Strašíně nerozpracováno tis. Kč vlastní zdroje a nerozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a nerozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a nerozpracováno tis. Kč vlastní zdroje a nerozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a AgAkcent, s.r.o., Zavlekov 56, Kolinec, kontakt: , 7

8 8.5. Priorita 5 Oprava památek Název Obec Břežany Oprava kaple sv. Anny v Břežanech rozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a Obec Dražovice Oprava kaple v Dražovicích rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje a Obec Hradešice Opravy sakrálních staveb v obci Hradešice rozpracováno tis. Kč vlastní zdroje a Obec Chanovice Oprava fasády zámku v Chanovicích rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje a Obec Kovčín Oprava sakrálních staveb v obci Kovčín záměr, PD, rozpočet 2012 a tis. Kč vlastní zdroje a Obec Malý Bor Celková oprava kaple sv. Václava v Týnci rozpracováno 2014 do 500 tis. Kč vlastní zdroje a Obec Myslív Úprava hřbitova a okolí v Myslívě rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Město Nalžovské Rekonstrukce církevních památek a památek místního rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a významu ve městě Nalžovské Obec Nezamyslice Oprava hřbitovních zdí v Nezamyslicích rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje a Obec Oselce Oprava drobných památek v Oselcích rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Obec Slatina Oprava kapličky sv. Václava záměr, rozpočet tis. Kč vlastní zdroje a Obec Soběšice Obec Strašín Obec Velký Bor Římskokatolická farnost Kasejovice v obci Slatina Stavební opravy kaple v obci Soběšice, část Mačice, st. p. č. 47 Oprava kulturních památek v obci Strašín Oprava pomníků padlých hrdinů a křížků v obci Strašín Modernizace osvětlení kostela Narození Panny Marie ve Strašíně Oprava a údržba hřbitova Velký Bor Oprava vnějších omítek na kostele sv. Jakuba v Kasejovicích Oprava vnějších omítek na kostele Všech svatých v Řesanicích rozpočet tis. Kč vlastní zdroje nerozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a nerozpracováno do ,2 mil. Kč vlastní zdroje a nerozpracováno tis. Kč vlastní zdroje a záměr, rozpočet tis. Kč vlastní zdroje nerozpracováno tis. Kč vlastní zdroje a nerozpracováno tis. Kč vlastní zdroje a AgAkcent, s.r.o., Zavlekov 56, Kolinec, kontakt: , 8

9 8.6. Priorita 6 - Sport, kultura, volný čas a kvalita života Název Obec Dražovice Město Horažďovice Obec Hradiště Obec Hradešice Obec Chanovice Město Kasejovice Obec Kvášňovice Celková údržba sportovního areálu v Dražovicích rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje a Revitalizace Blatenského sídliště rozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a v Horažďovicích Rekonstrukce a revitalizace záměr, PD, rozpočet, ,4 mil. Kč vlastní zdroje, Mírového náměstí v územní rozhodnutí úvěr a Horažďovicích Revitalizace návsi Boubín rozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a Rekonstrukce veřejného rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a osvětlení v Hradišti Oprava ohradní zdi a plotu školní rozpracováno tis. Kč vlastní zdroje a zahrady a víceúčelové obecní budovy č.p. 81 v Hradešicích, včetně zhotovení nových vrat Rekonstrukce veřejného rozhlasu, bezdrátový se zavedením do spádových obcí Hradešic Rekonstrukce a opravy veřejného osvětlení v obci Hradešice Rekonstrukce a opravy chodníků při silnici I 22 v Hradešicích Výstavba nového chodníku a parkovacích míst u bytovek v Chanovicích Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu v Chanovicích záměr, projektová dokumentace, rozpočet záměr, rozpočet, PD, záměr, rozpočet, PD, územní rozhodnutí, tis. Kč vlastní zdroje a tis. Kč vlastní zdroje a tis. Kč vlastní zdroje a rozpracováno do ,5 mil. Kč vlastní zdroje a rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Úprava návsí v Chanovicích rozpracováno do ,5 mil. Kč vlastní zdroje a Zázemí sportovního klubu v Chanovicích rozpracováno do ,5 mil. Kč vlastní zdroje a Úprava veřejného prostranství, rozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a výstavba chodníku, parkovišť, dešťové kanalizace na Jánském náměstí v Kasejovicích Úprava veřejného prostranství, výstavba chodníku, parkovišť, dešťové kanalizace v ulici K nádraží v Kasejovicích Výstavba krytého bazénu pro výuku plavání v Kasejovicích Rozšíření fotbalového hřiště a vybudování dětského hřiště v areálu volnočasových aktivit -TJ Sokol Kasejovice Místní bezdrátový rozhlas v Kvášňovicích nerozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a nerozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a záměr, projektová tis. Kč vlastní zdroje a dokumentace, rozpočet záměr, PD, rozpočet tis. Kč vlastní zdroje AgAkcent, s.r.o., Zavlekov 56, Kolinec, kontakt: , 9

10 Obec Malý Bor Obec Myslív Město Nalžovské Obec Nezdřev Obec Olšany Obec Oselce Obec Pačejov Obec Slatina Obec Strašín Obec Svéradice Obec Velké Hydčice Výstavba chodníků a kolumbária okolo kostela a na hřbitově v Malém Boru Rekonstrukce a výstavba varovného systému obce (obecní rozhlas) Malý Bor Průtah I/22, výstavba chodníků Malý Bor Výstavba víceúčelového hřiště v Malém Boru Rekonstrukce kulturního domu v Myslívě Vybudování sportovního areálu, veřejného tábořiště v Myslívě PD, rozpočet, územní rozhodnutí projektová dokumentace, rozpočet záměr, rozpočet, PD, územní rozhodnutí ,4 mil. Kč vlastní zdroje a tis. Kč vlastní zdroje a mil. Kč vlastní zdroje a nerozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Víceúčelové hřiště Milčice rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje a Vybudování uceleného městského rozhlasu ve všech obcích Nalžovských Hor Výstavba sportovních či dětských hřišť ve městě Nalžovské rozpočet mil. Kč vlastní zdroje a záměr, PD, stavební povolení do tis. Kč vlastní zdroje a Oprava koupaliště Mířenice rozpracováno do ,05 mil. Kč vlastní zdroje a Rekonstrukce veřejného rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje a osvětlení v obci Nezdřev Vybudování dětského hřiště rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje a v obci Nezdřev Vybudování víceúčelového hřiště rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a v obci Nezdřev Dokončení dětského hřiště a nerozpracováno tis. Kč vlastní zdroje a úpravy kolem víceúčelového hřiště v Olšanech Oprava veřejného osvětlení a rozhlasu v Olšanech Běžecká dráha na lyže v Oselcích Rekonstrukce veřejného osvětlení v Oselcích Dětské a sportovní hřiště v Pačejově Výstavba komunitního centra v obci Slatina Vybudování dětského hřiště v obci Strašín Podpora volnočasových aktivit ve Strašíně Modernizace veřejného osvětlení v obci Strašín Pořádání kulturních akcí pro občany obce Strašín Výstavba multifunkčního hřiště a oprava stávajících fotbalových kabin v obci Svéradice Výstavba technického zázemí pro sportovní areál v obci Velké Hydčice rozpracováno tis. Kč vlastní zdroje a rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje a projektová ,5 mil. Kč vlastní zdroje a dokumentace záměr, rozpočet, PD, ,8 mil. Kč vlastní zdroje a územní rozhodnutí a nerozpracováno ,2 mil. Kč vlastní zdroje a nerozpracováno každoročně 100 tis. Kč vlastní zdroje nerozpracováno tis. Kč vlastní zdroje a nerozpracováno každoročně 100 tis. Kč vlastní zdroje a rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a záměr, rozpočet, PD, ,4 mil. Kč vlastní zdroje AgAkcent, s.r.o., Zavlekov 56, Kolinec, kontakt: , 10

11 Obec Velký Bor Úprava návsi Velký Bor nerozpracováno tis. Kč vlastní zdroje Oprava kulturního domu Velký nerozpracováno tis. Kč vlastní zdroje Bor Úprava veřejných prostranství záměr a rozpočet mil. Kč vlastní zdroje Velký Bor Rozšíření sportovního areálu Velký Bor záměr a rozpočet tis. Kč vlastní zdroje AgAkcent, s.r.o., Zavlekov 56, Kolinec, kontakt: , 11

12 8.7. Priorita 7 Rybníky, nádrže, protipovodňová opatření Název Obec Břežany Obec Dobršín Obec Dražovice Obec Hradešice Obec Hradiště Obec Chanovice Město Kasejovice Oprava požární nádrže včetně úpravy okolí v Břežanech rozpracováno tis. Kč vlastní zdroje a Vyčištění rybníku "Na trávníkách" Břežany rozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a Protipovodňové a protierozní záměr, PD, rozpočet ,5 mil. Kč vlastní zdroje a opatření v Dobršíně Víceúčelová vodní nádrž v rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Dražovicích Rekonstrukce a odbahnění záměr, PD, rozpočet mil. Kč vlastní zdroje a obecních rybníků v obci Hradešice Oprava požární nádrže v obci nerozpracováno tis. Kč vlastní zdroje a Hradiště Údržba potoků a rybníků v obci rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Hradiště Realizace nových zdrojů pitné rozpracováno do ,5 mil. Kč vlastní zdroje a vody a úpravny pitné vody v Chanovicích Úprava vodních nádrží v rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Chanovicích Protipovodňová opatření Holkovice rozpracováno do ,5 mil. Kč vlastní zdroje a Rekonstrukce a odbahnění rybníka nerozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a Kouteckého v obci Kasejovice Rekonstrukce a odbahnění vodní rozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a nádrže Koupaliště v obci Kasejovice Obec Kovčín Oprava požární nádrže v Kovčíně záměr, PD, rozpočet tis. Kč vlastní zdroje a Město Nalžovské Revitalizace obecních rybníků a nádrží v Nalžovských Horách rozpracováno ,2 mil. Kč vlastní zdroje a Obec Nezdřev Odbahnění obecních rybníků v Nezdřevě rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Obec Oselce Odbahnění požární nádrže v Nové Vsi rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje a Město Rabí Revitalizace rybníku Malý rábský na Rabí rozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a Obec Strašín Posílení vodních zdrojů v obci Strašín nerozpracováno do ,5 mil. Kč vlastní zdroje a Obec Velké Hydčice Protipovodňová opatření v obci Velké Hydčice záměr, PD a rozpočet mil. Kč vlastní zdroje a Obec Velký Bor Modernizace vodárny Velký Bor rozpracováno ,5 mil. Kč vlastní zdroje Opravy požárních nádrží Jetenovice, Slivonice záměr a rozpočet 2012 a mil. Kč vlastní zdroje AgAkcent, s.r.o., Zavlekov 56, Kolinec, kontakt: , 12

13 8.8. Priorita 8 Sociální služby Název Město Horažďovice Obec Hradešice Obec Chanovice Obec Pačejov Obec Strašín Zemědělské družstvo Velký Bor Domov pro seniory v Horažďovicích Výstavba domu sociální péče v Hradešicích Vybudování dvou objektů pro seniory, zdravotně postižené a jinak potřebné občany včetně soc. péče na faře v Chanovicích Dům s pečovatelskou službou, stavební úpravy objektu č.p. 199 v Pačejově Přestavba čp. 63 na dům s pečovatelskou službou v obci Strašín Výstavba domu pro seniory v obci Velký Bor záměr, PD, rozpočet mil. Kč vlastní zdroje, úvěr i záměr, projektová mil. Kč vlastní zdroje, dokumentace úvěr i rozpracováno zatím neurčeno 10 mil. Kč vlastní zdroje a projektová dokumentace a ,5 mil. Kč vlastní zdroje a nerozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a nerozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a AgAkcent, s.r.o., Zavlekov 56, Kolinec, kontakt: , 13

14 8.9. Priorita 9 Rekonstrukce, výstavba budov Název Financová ní Obec Dobršín Obec Dražovice Obec Hradešice Obec Hradiště Přestavba a přístavba objektu čp. 36 v Dobršíně Rekonstrukce obecních budov č.p. 4 a 27 a stavební parcely č. 122 v Dražovicích Zateplení obecní víceúčelové budovy č.p.81 v Hradešicích včetně výměny oken a úpravy přilehlého veřejného prostranství Oprava budovy obecního úřadu v obci Hradiště Výstavba hasičské zbrojnice v obci Hradiště záměr, PD, rozpočet, územní rozhodnutí, ,5 mil. Kč vlastní zdroje a rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a záměr, projektová dokumentace, rozpočet, stavební povolení projektová dokumentace PD, územní rozhodnutí, stavební povolení mil. Kč vlastní zdroje a tis. Kč vlastní zdroje mil. Kč vlastní zdroje a Údržba obecních bytů a obecních budov v obci Hradiště rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Obec Chanovice Opravy kulturního domu v Chanovicích rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje a Město Kasejovice Výměna oken v hasičské zbrojnici v Kasejovicích nerozpracováno tis. Kč vlastní zdroje a Obec Kovčín Oprava střechy na budově školy v přírodě v Kovčíně záměr, PD, rozpočet, 2012 a tis. Kč vlastní zdroje a Město Nalžovské Výstavba hasičské zbrojnice v Nalžovských Horách a rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a dovybavení hasičského zařízení ve všech Sborech dobrovolných hasičů Zdravotní středisko včetně bezbariérového přístupu a rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a parkoviště ve městě Nalžovské Přestavba budov v majetku města Nalžovské pro potřeby rozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a obyvatelstva (domov pro seniory, startovací byty atd.) Přestavba obecní budovy na víceúčelový objekt ve Velenovech záměr, PD, stavební povolení do mil. Kč vlastní zdroje a Obec Nezdřev Oprava obecních budov v obci Nezdřev rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Obec Olšany Oprava fasády na obecním hostinci a výměna oken u sálu v rozpracováno tis. Kč vlastní zdroje a Olšanech Obec Oselce Oprava požární zbrojnice Oselce rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje a Město Rabí Oprava ubytovny v Rabí záměr, PD, rozpočet, do 1 mil. Kč vlastní zdroje a Oprava bývalé fary č.p. 15 ve městě Rabí rozpočet, stavební povolení do 1,5 mil. Kč vlastní zdroje a Rekonstrukce kulturního domu na Rabí rozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a AgAkcent, s.r.o., Zavlekov 56, Kolinec, kontakt: , 14

15 Obec Strašín Obec Velký Bor Výrobně obchodní družstvo Velký Bor Klubovna pro mladé hasiče v obci Strašín Údržba obecních domů Velký Bor, Jetenovice, Slivonice Oprava budovy obecního úřadu Velký Bor Opravy požárních zbrojnic ve spádovém území obce Velký Bor Rozšíření zemědělského areálu v obci Velký Bor rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje a záměr a rozpočet tis. Kč vlastní zdroje záměr a rozpočet tis. Kč vlastní zdroje záměr a rozpočet tis. Kč vlastní zdroje záměr, PD, rozpočet, územní rozhodnutí, mil. Kč vlastní zdroje, úvěr a AgAkcent, s.r.o., Zavlekov 56, Kolinec, kontakt: , 15

16 8.10. Ostatní priority Název Obec Hradiště Zhotovení územního plánu obce Hradiště rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje a Obec Chanovice Přístrojové a další vybavení rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje obecního úřadu v Chanovicích Příprava pozemků pro výstavbu rodinných domů v Chanovicích rozpracováno do ,5 mil. Kč vlastní zdroje a Obec Kovčín Územní plán obce Kovčín záměr a rozpočet tis. Kč vlastní zdroje a Projekt na kanalizaci a vodovod obce Kovčín nerozpracováno tis. Kč vlastní zdroje a Obec Malý Bor Projektová dokumentace pro rozpracováno tis. Kč vlastní zdroje projekt Úprava veřejných prostranství včetně zeleně v obci Malý Bor Obec Myslív Územní plán SÚ Myslív rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje a Město Nalžovské Územní plán obce Nalžovské rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a spádového území Výkup pozemků a vybudování rozpracováno do ,5 mil. Kč vlastní zdroje infrastruktury pro výstavbu rodinných domů (bytová výstavba) na Nalžovských Horách Vybudování sběrného dvora a rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje průmyslové zóny (areál autoparku) na Nalžovských Horách Koupě budovy bývalé obecní školy rozpracováno mil. Kč vlastní zdroje na Nalžovských Horách a její následná přestavba pro potřeby obyvatelstva (domov pro seniory, startovací byty atd.) Obec Strašín Nákup techniky na údržbu veřejné zeleně a komunikací v obci Strašín nerozpracováno ,5 mil. Kč vlastní zdroje a Podpora místních podnikatelů nerozpracováno každoročně 20 tis. Kč vlastní zdroje včetně cestovního ruchu v obci Strašín Obec Velký Bor Výkup pozemků ve spádovém území a budování infrastruktury Velký Bor, Jetenovice, Slivonice záměr a rozpočet mil. Kč vlastní zdroje AgAkcent, s.r.o., Zavlekov 56, Kolinec, kontakt: , 16

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Projektové záměry, program rozvoje obce pro období

Projektové záměry, program rozvoje obce pro období ové záměry, program rozvoje obce pro období 2014-2020 NÁZEV OBCE: VOJTĚCHOV, místní část PLÁŇAVY 1. DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA (místní komunikace včetně příslušenství, chodníky, autobusové a vlakové zastávky,

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice

Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice Program rozvoje obce: Seznam plánovaných projektů obce Olešnice Seznam projektových záměrů: Název projektu Rekonstrukce a oprava místních komunikací Lokalizace místní části obce Rozpočet 4 mil. Kč Popis

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Strahovice. Aktualizace

Strategický rozvojový dokument Obec Strahovice. Aktualizace Strategický rozvojový dokument Obec Strahovice Aktualizace 2018 2023 Strategický rozvojový dokument je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strahovice, vyjadřující předpokládaný vývoj daného

Více

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011 KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 2011 Autor: RNDr. Roman Kašpar Datum: ledna 2011 1) Obec Biskupice Název u Oprava OÚ Biskupice 2009 2013 500.000,- 5. 6. Rekonstrukce chodníků, napojení

Více

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice

Obec Příšovice. Místní program obnovy vesnice. Obec Příšovice, Příšovice 60, 463 46 Příšovice Obec Příšovice Místní program obnovy vesnice Strana 1 z 1 Místní plán obnovy vesnice v Příšovicích se skládá z následujících akcí v průběhu let 2013 až 2017 a dále Akce osvětové, kulturní a společenské

Více

Akční plán pro období

Akční plán pro období Akční plán pro období 2019 2020 1 Život ve městě 1.1.1 Rekonstrukce a zateplení budov v majetku města MŠ Butovická energetická opatření 2019-2020 SŘÚPaR 2 600 OPŽP 5.1 Snížit energ. náročnost veř. budov

Více

Příloha č. 1 Programu rozvoje obce Horní Radechová na období Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy

Příloha č. 1 Programu rozvoje obce Horní Radechová na období Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy Příloha č. 1 Programu rozvoje obce Horní Radechová na období 2016 2021 Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role obce 1.1. Doprava a komunikace Zlepšení

Více

Požadovaná dotace. Není / alternativní možnost národní 14 2012 Obec Bušín Inženýrské sítě pro výstavbu RD, získání pozemků programy - MMR

Požadovaná dotace. Není / alternativní možnost národní 14 2012 Obec Bušín Inženýrské sítě pro výstavbu RD, získání pozemků programy - MMR Č. Doba realizace Žadatel Název projektu TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Požadovaná dotace Dotační zdroj 1 2011 TJ OLPA Provozní budova TJ Olpa 600 000,00 Program rozvoje venkova 2 2013 Jandrt Vlastimil Motocrosová

Více

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období

Město Moravský Beroun. Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období Město Moravský Beroun Zpráva o realizovaných a rozpracovaných projektech za volební období 2010 2014 Rok Název investiční akce 2011 Rekonstrukce kanalizace ulice Opavská 905 597 2011 Odstranění kůlny za

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Tab. č. 11 Platné hlasy pro polit. stranu, hnutí, koalici v okrese Klatovy (relativní údaje)

Tab. č. 11 Platné hlasy pro polit. stranu, hnutí, koalici v okrese Klatovy (relativní údaje) Strana zdravého rozumu Balbínova poetická strana Právo a Spravedlnost NEZÁVISLÍ Koruna Česká (monarch. strana) Občanská demokratická strana Okres celkem 0,66 0,09 0,31 0,76 0,16 33,96 Běhařov - - - 1,32

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA

PROGRAM OBNOVY VENKOVA Č. oblasti POV 1 PROGRAM OBNOVY VENKOVA Název oblasti POV Výstavba, rekonstrukce, oprava, obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti, pořízení obecního majetku 2 Zřizování, obnova a údržba

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ. Téma: 3. rozvoj podnikání Téma: 3.1 Podpora drobných a malých podniků Téma: 3.2 Vytváření podmínek pro příliv investic

ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ. Téma: 3. rozvoj podnikání Téma: 3.1 Podpora drobných a malých podniků Téma: 3.2 Vytváření podmínek pro příliv investic ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ Téma: 1. Doprava Téma: 1.1 Výstavba a rekonstrukce místních komunikací, chodníků, parkovišť a zastávek Téma: 1.2 Dopravní bezpečnost a prevence Téma: 1.3 Pěší a cyklistická doprava Téma:

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

OBEC RATMĚŘICE Přehled získaných dotací v letech

OBEC RATMĚŘICE Přehled získaných dotací v letech OBEC RATMĚŘICE Přehled získaných dotací v letech 2007 2016 Rok Přiznaná dotace Spoluúčast obce Celkové náklady 2007 303 200 146 273 449 473 2008 959 783 519 179 1 478 962 2009 3 975 000 977 000 4 952 000

Více

město FULNEK AKČNÍ PLÁN MĚSTA FULNEK NA ROKY

město FULNEK AKČNÍ PLÁN MĚSTA FULNEK NA ROKY AKČNÍ PLÁN MĚSTA FULNEK NA ROKY 2016-2018 Akční plán na roky 2016-2018 pro město Fulnek: - schválen ZMF usnesením č. 196/09/16 ze dne 22.02.2016, - vznikl v návaznosti na Strategický plán rozvoje města

Více

PŘEHLED DOPOSUD ZÍSKANÝCH DOTACÍ A ZREALIZOVANÝCH INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ Z DOTACÍ (k ) Odbor rozvoje města

PŘEHLED DOPOSUD ZÍSKANÝCH DOTACÍ A ZREALIZOVANÝCH INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ Z DOTACÍ (k ) Odbor rozvoje města PŘEHLED DOPOSUD ZÍSKANÝCH DOTACÍ A ZREALIZOVANÝCH INVESTIČNÍCH PROJEKTŮ Z DOTACÍ (k 31.12.2013) Odbor rozvoje města P.č. Název projektu Popis projektu Dotační program Typ projektu Období realizace zahájení*

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Aktualizovaný Program rozvoje obce. Dolany. na období

Aktualizovaný Program rozvoje obce. Dolany. na období Aktualizovaný Program rozvoje obce Dolany na období 2016-2020 Vypracováno: prosinec 2015 ÚVOD Aktualizovaný Program rozvoje obce Dolany na období 2016 2020 je dokument, v němž byla provedena analýza stavu

Více

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5.

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. PROJEKTY 1 2.11.12 Územně plánovací dokumentace obce Obec má dokončenou 1. změnu územně plánovací dokumentace. V současné

Více

OBEC JESENÍK NAD ODROU ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK V TISÍCÍCH KČ Návrh rozpočtu 2018

OBEC JESENÍK NAD ODROU ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK V TISÍCÍCH KČ Návrh rozpočtu 2018 POL/ ROZPOČET PŘÍJMŮ NA ROK 2018 Text Návrh rozpočtu 2018 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 5770,0 4600,0 4600,0 1112 Daň z příjmu fyzických osob, podávající přiznání 150,0 100,0 60,0

Více

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011 KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 2011 Autor: RNDr. Roman Kašpar Datum: ledna 2011 1) Obec Biskupice Oprava OÚ Biskupice 2009 2013 500.000,- 5. 6. Rekonstrukce chodníků, napojení MK

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Strategický rozvojový plán obce Rokytno. (místní části Rokytno, Bohumileč, Drahoš a Zástava)

Strategický rozvojový plán obce Rokytno. (místní části Rokytno, Bohumileč, Drahoš a Zástava) Strategický rozvojový plán obce Rokytno (místní části Rokytno, Bohumileč, Drahoš a Zástava) Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Rokytno, vyjadřující předpokládaný

Více

Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava

Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava Národní dotační programy a dotace z EU na rok 2017 dle oblastí Doprava Místní komunikace oprava, údržba (pouze obce do 3 000 obyvatel): výše podpory max. 50 % nákladů. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova pro město Slavonice a místní části Kadolec, Maříž, Mutišov, Stálkov a Vlastkovec na období 2013 2015 Program rozvoje venkova aktualizované vydání pro město Slavonice a místní části

Více

Strategický plán rozvoje obce Brnířov. na období Obec Brnířov Brnířov Kdyně IČ: DIČ:CZ

Strategický plán rozvoje obce Brnířov. na období Obec Brnířov Brnířov Kdyně IČ: DIČ:CZ na období 2019-2022 Obec Brnířov Brnířov 41 345 06 Kdyně IČ: 00572608 DIČ:CZ00572608 Schváleno zastupitelstvem obce Brnířov dne 21.1.2019 1 Obsah: 1. Vznik obce...3 2. Současnost obce.3 2.1. Infrastruktura.3

Více

HISTORIE PROJEKTY NA VOLEBNÍ OBDOBÍ

HISTORIE PROJEKTY NA VOLEBNÍ OBDOBÍ HISTORIE PROJEKTY NA VOLEBNÍ OBDOBÍ 2015-2018 Oprava chodníku Vojkovská Projekt chodník ulice Pod Strašínem Stavba chodník ulice Pod Strašínem (autobusová zastávka hřbitov) Oprava komunikací U Ládek, U

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

4. upravený rozpočet města Spálené Poříčí v roce schválen zastupitelstvem města Spálené Poříčí dne

4. upravený rozpočet města Spálené Poříčí v roce schválen zastupitelstvem města Spálené Poříčí dne 4. upravený Spálené Poříčí v roce 2019 - schválen zastupitelstvem města Spálené Poříčí dne 05.08.2019 Rozpočet města na rok 2019 1. upravený 2. upravený 3. upravený 4. upravený Příjmy (v tis. Kč) (v tis.

Více

Program obnovy venkova obec Březnice

Program obnovy venkova obec Březnice Program obnovy venkova obec Březnice 2015 2020 Program 1 Rozvoj osvěty kultury, výchovy a společenského života Trvalá podpora činnosti místních spolků, zájmových kroužků a sdružení (TJ Sokol, SK Březnice,

Více

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ

PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ PRIORITY ROZVOJE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO PRO PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MAS Dolnobřežansko provedla v průběhu měsíce května dotazníkové šetření mezi zástupci veřejného, neziskového a soukromého sektoru

Více

STRATEGICKÝ PLÁN OBNOVY MĚSTA KLADRUBY

STRATEGICKÝ PLÁN OBNOVY MĚSTA KLADRUBY M Ě S T O K L A D R U B Y Nám. Republiky 89, 349 61 Kladruby u Stříbra, IČ 00259888 tel. 374 616 711, fax 374 631 090, e-mail : obec@kladruby.cz STRATEGICKÝ PLÁN OBNOVY MĚSTA KLADRUBY Obsah: Obsah 1 Informace

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

Výkaz o plnění hospodaření za rok výdaje (v tis. Kč)

Výkaz o plnění hospodaření za rok výdaje (v tis. Kč) Výkaz o plnění hospodaření za rok 2016 - výdaje (v tis. Kč) Výdaje lesního hospodářství 454 Kultura 384 Propagace města 51 Místní komunikace oprava MK 551 zimní údržba MK a chodníků 53 dopravní značení

Více

Program rozvoje města Pohořelice

Program rozvoje města Pohořelice Program rozvoje města Pohořelice Dokument schválen zastupitelstvem města dne: 24.2.2016 Usnesením: 4/X/16 Aktualizace: ZM-1.3.2017 ZM-28.2.2018 2015 2015-2023 PROJEKTY AKČNÍ PLÁN MĚSTA Opatření v tomto

Více

,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Poř. číslo Obec Mírov Mírov 47 Mírov 78953 Žadatel Okres Šumperk IČO 00635995 Název akce/činnosti Stručný popis akce/činnosti Účel použití dotace na akci/činnost Multifunkční budova obce Mírov Projektem

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Aktuální možnosti čerpání dotací pro obce

Aktuální možnosti čerpání dotací pro obce Aktuální možnosti čerpání dotací pro obce Jan Gregor Konzultant, RRAPK jan.gregor@rrapk.cz 603 235 040 www.rrapk.cz 1 Obsah Úvod do problematiky Oblasti čerpání pro obce současné a budoucí možnosti Projektový

Více

MĚSTO KASEJOVICE, KASEJOVICE 98, KASEJOVICE, IČ:

MĚSTO KASEJOVICE, KASEJOVICE 98, KASEJOVICE, IČ: MĚSTO KASEJOVICE, KASEJOVICE 98, 335 44 KASEJOVICE, IČ:00256731 SCHVÁLENÝ Rozpočtové Rozpočtové Rozpočtové Rozpočtové Rozpočtové Rozpočtové paragraf položka orj PŘÍJMY ROZPOČET V KČ opatření č.1 opatření

Více

Realizováno Garlic Kom s.r.o.??? -----??? Probíhá zpracování bytové koncepce. Cca 2 4 mil. Vlastní, úvěr??? Nutná dohoda s EUROVIA, ELTE

Realizováno Garlic Kom s.r.o.??? -----??? Probíhá zpracování bytové koncepce. Cca 2 4 mil. Vlastní, úvěr??? Nutná dohoda s EUROVIA, ELTE Projektové karty stav k 08/2017 Název /cíle Klíčová oblast rozvoje Rozpočet A01: Výstavba nové školní jídelny A02: Výběr vhodného provozovatele pro areál Tivoli A03: Prodej části bytového fondu ve vlastnictví

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Příloha 1: Poloha území MAS Moravská cesta v rámci Olomouckého kraje

Příloha 1: Poloha území MAS Moravská cesta v rámci Olomouckého kraje Příloha 1: Poloha území MAS Moravská cesta v rámci Olomouckého kraje (Zdroj: ArcČR500, vlastní zpracování) Příloha 2: Mikroregiony zasahující na území MAS Moravská cesta (Zdroj: ArcČR500, vlastní zpracování)

Více

CHOPOS. Zhodnocení roku 2008

CHOPOS. Zhodnocení roku 2008 CHOPOS Zhodnocení roku 2008 Průřez kulturněsportovním děním na území svazku obcí CHOPOS Účast obcí v soutěži Vesnice roku 2008 Ostředek Struhařov Teplýšovice Vranov Volejbalový turnaj v Načeradci Náročné

Více

21 Cestovní ruch 2143 Cestovní ruch /TIC/ Cestovn í ruch 20

21 Cestovní ruch 2143 Cestovní ruch /TIC/ Cestovn í ruch 20 1 2 6 7 8 9 10 11 12 1 1 1 16 17 18 19 20 21 22 2 2 2 26 27 28 29 0 1 2 6 7 8 9 0 1 2 6 7 8 9 0 1 2 6 7 8 9 60 61 62 6 6 6 66 67 A B D E F ROZPOČET OBCE ZDECHOVICE NA ROK 2018 SCHVÁLENO ZASTUPITELSTVEM

Více

,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč

,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Poř. číslo Žadatel Název akce/činnosti Stručný popis akce/činnosti Účel použití dotace na akci/činnost Obec Dolní Nětčice Projekt - VODNÍ NÁDRŽ POD SKALKOU Dolní Nětčice 49 Dolní Nětčice 75354 22 Projektová

Více

Rozvojový dokument - výsledky

Rozvojový dokument - výsledky , Rozvojový dokument - výsledky Vyhodnocení dotazníku pro přípravu a tvorbu programu rozvoje obce (Strategický rozvojový dokument obce 2019 2024) I. Základní údaje 1. Počet vydaných dotazníků: 768 kusů

Více

ROZPOČET OBCE ZDECHOVICE NA ROK 2019 SCHVÁLENO OBECNÍM ZASTUPITELSTVEM POD BODEM Č. 2. rozpočet par. pol.

ROZPOČET OBCE ZDECHOVICE NA ROK 2019 SCHVÁLENO OBECNÍM ZASTUPITELSTVEM POD BODEM Č. 2. rozpočet par. pol. ROZPOČET OBCE ZDECHOVICE NA ROK 2019 SCHVÁLENO OBECNÍM ZASTUPITELSTVEM 11.3.2019 POD BODEM Č. 2. rozpočet par. pol. Název 2019 výdaje 1 Zemědělství, lesní hosp. a rybářství 1014 Ozdravování hosp. zvířat

Více

Rozpočet na rok Výlučné daňové příjmy: 2 500,00 daň z nemovitostí 2 500,00 daň z příjmů PO placená obcí

Rozpočet na rok Výlučné daňové příjmy: 2 500,00 daň z nemovitostí 2 500,00 daň z příjmů PO placená obcí Rozpočet na rok 2005 (v tis. Kč) Příjmy Daňové příjmy: 41 055,00 Sdílené daňové příjmy (předpoklad): 33 000,00 daň z příjmů FO ze závislé činnosti 8 000,00 daň z příjmů FO ze samostatné výdělečné činnosti

Více

OBEC JESENÍK NAD ODROU NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2019

OBEC JESENÍK NAD ODROU NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2019 NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2019 POL/ Návrh rozpočtu Očekávaná Schválený Text ODPA 2019 skutečnost 2018 rozpočet 2018 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 6 700 000 Kč 5 770 000 Kč 5 770

Více

Příloha č. 2 Programu rozvoje obce Janov ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE JANOV

Příloha č. 2 Programu rozvoje obce Janov ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE JANOV Příloha č. 2 Programu rozvoje obce Janov ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE JANOV 1 PROJEKTY OBCE I. Řešení odkanalizování obce včetně rekonstrukce ČOV I.A. Odkanalizování obce Evidenční list projektu č.: I.A.1 Název

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO - stavby pro bydlení PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ SO tab. č. 1 - stavby rodinných domů - stavby bytových domů - stavby občanského vybavení, např. stavby pro vzdělávání a výchovu, stavby pro sociální služby, stavby

Více

MĚSTO KASEJOVICE, KASEJOVICE 98, KASEJOVICE, IČ:

MĚSTO KASEJOVICE, KASEJOVICE 98, KASEJOVICE, IČ: MĚSTO KASEJOVICE, KASEJOVICE 98, 335 44 KASEJOVICE, IČ:00256731 SCHVÁLENÝ Rozpočtové Rozpočtové Rozpočtové Rozpočtové paragraf položka orj PŘÍJMY ROZPOČET V KČ opatření č.1 opatření č. 2 opatření č.3 opatření

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN PRO OBDOBÍ 2011 2014 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. ZDŮVODNĚNÍ... 4 3. AKTIVITY AKČNÍHO PLÁNU... 5 A. Zkvalitnění podmínek pro rozvoj

Více

Rozpočet města Holešova na rok Výdaje. Odbor finanční - ORJ. 11

Rozpočet města Holešova na rok Výdaje. Odbor finanční - ORJ. 11 Rozpočet města Holešova na rok 2014 Výdaje ODDPA rozpočet RO 1 RO 2 RO 3 RO 4 RO 5 RO 6 RO 7 rozpočet Odbor finanční - ORJ. 11 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - MŠ Grohova 2 000

Více

Schválený rozpočet města na rok 2019 (údaje v tis. Kč)

Schválený rozpočet města na rok 2019 (údaje v tis. Kč) Příjmy celkem 218 925,20 Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví 1 381,70 Příspěvky od obcí na pohotovost stomatologů 101,40 Příjmy na lékařskou pohotovost 1 280,30 Odbor Kancelář tajemníka 11

Více

R O Z P O Č E T P Ř Í J M Ů N A R O K V TISÍCÍCH KČ

R O Z P O Č E T P Ř Í J M Ů N A R O K V TISÍCÍCH KČ R O Z P O Č E T P Ř Í J M Ů N A R O K 2 0 1 7 V TISÍCÍCH KČ POL/ Text Celkem Bez, v tom: 25751,2 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4600,0 1112 Daň z příjmu fyzických osob, podávající

Více

Obec Jeseník nad Odrou Obecní úřad Jeseník nad Odrou. OZNÁMENí O ZVEŘEJNĚNí NÁVRHU ROZPOČTU OBCE JESENíK NAD ODROU NA ROK 2019

Obec Jeseník nad Odrou Obecní úřad Jeseník nad Odrou. OZNÁMENí O ZVEŘEJNĚNí NÁVRHU ROZPOČTU OBCE JESENíK NAD ODROU NA ROK 2019 Obec Jeseník nad Odrou Obecní úřad Jeseník nad Odrou OZNÁMENí O ZVEŘEJNĚNí NÁVRHU ROZPOČTU OBCE JESENíK NAD ODROU NA ROK 2019 Č.j. Jej qj /2018 Jeseník nad Odrou, 26. listopadu 2018 Obec Jeseník nad Odrou

Více

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství DOTAČNÍ INFO K 20. 10. 2017 MŠMT Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky Cíl výzvy MŠMT se zaměřuje na podporu rozvoje nebo vytvoření nových výukových

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne

Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Strategický rozvojový dokument Obce Bavorýne Obsah 1. Vize 2. Teze 3. Shrnutí současného stavu 4. Formulace cílových skupin plánu 5. SWOT analýza (analýza silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb)

Více

Příloha č. 5 Programu rozvoje obce Svor ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE SVOR

Příloha č. 5 Programu rozvoje obce Svor ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE SVOR Příloha č. 5 Programu rozvoje obce Svor ZÁSOBNÍK PROJEKTŮ OBCE SVOR 1 PROJEKTY OBCE I. Řešení areálu bývalé sklárny I.A. Legislativní řešení s majitelem Evidenční list projektu č.: I.A.1 Pravidelné schůzky

Více

PRO Vísky: Evaluace a aktualizace 2016 V poslední verzi strategického dokumentu byly plánovány následující aktivity:

PRO Vísky: Evaluace a aktualizace 2016 V poslední verzi strategického dokumentu byly plánovány následující aktivity: PRO Vísky: Evaluace a aktualizace 2016 V poslední verzi strategického dokumentu byly plánovány následující aktivity: CÍL 1: Podporovat spolkový život a zajistit rozvoj volnočasových aktivit a atraktivit

Více

, rozpočtové opatření 2016 v Kč. Položka ,00 Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00

, rozpočtové opatření 2016 v Kč. Položka ,00 Celkem 0,00 0,00 0,00 0,00 v Kč po m Položka 4111 Celkem Položka 4112 Příspěvek na výkon státní správy 11 348 30 11 348 30 11 348 30 Celkem 11 348 30 11 348 30 11 348 30 Položka 4113 Celkem Položka 4116 Státní příspěvek na výkon

Více

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky

Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE. na roky Strategický rozvojový dokument OBCE HLÁSNICE na roky 2015-2025 1 Obsah: OBSAH.. 2 1. ÚVOD...3 2. STRUČNÝ POPIS OBCE...4 3. SWOT ANALÝZA OBCE HLÁSNICE...5 4. OBČANSKÁ VYBAVENOST A KVALITA ŽIVOTA 5 5. DOPRAVA

Více

Program rozvoje obce. Lovčice

Program rozvoje obce. Lovčice Program rozvoje obce Lovčice změna č. 3 Obsah: 1. Administrativní, technické a bezpečnostní zajištění chodu obce... 2 2. Bydlení... 2 3. Doprava... 3 4. Kulturní a historické památky... 3 5. Občanská vybavenost...

Více

AKČNÍ PLÁN (NÁVRHOVÁ ČÁST) Strategický plán rozvoje obce Háj u Duchcova

AKČNÍ PLÁN (NÁVRHOVÁ ČÁST) Strategický plán rozvoje obce Háj u Duchcova AKČNÍ PLÁN (NÁVRHOVÁ ČÁST) Možnosti financování realizace opatření strategických cílů z národních a evropských zdrojů Strategický plán rozvoje obce Háj u Duchcova 2016 2026 7. března 2016 AKČNÍ PLÁN -

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

MĚSTO KASEJOVICE, KASEJOVICE 98, KASEJOVICE, IČ: ROZPOČET NA ROK 2019

MĚSTO KASEJOVICE, KASEJOVICE 98, KASEJOVICE, IČ: ROZPOČET NA ROK 2019 MĚSTO KASEJOVICE, KASEJOVICE 98, 335 44 KASEJOVICE, IČ:00256731 ROZPOČET NA ROK 2019 SCHVÁLENÝ Rozpočtové Rozpočtové Rozpočtové Rozpočtové Rozpočtové Rozpočtové paragraf položka orj PŘÍJMY ROZPOČET V KČ

Více

Strategický plán rozvoje obce Němčice

Strategický plán rozvoje obce Němčice Strategický plán rozvoje obce Němčice na období 2011-2015 Obec Němčice Němčice 53 384 11 Netolice IČ: 00250554 Schváleno zastupitelstvem obce Němčice dne 22. 03. 2011 1 Obsah: 1. Historie obce, památky,

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Město Horažďovice - schválený rozpočet 2014

Město Horažďovice - schválený rozpočet 2014 Město Horažďovice - schválený rozpočet 2014 v tis. Kč Příjmy skutečnost návrh 2013 2014 Daňové příjmy: 73 834,97 65 400,00 Sdílené daňové příjmy 52 646,85 46 000,00 daň z příjmů FO ze závislé činnosti

Více

PROGRAM OBNOVY OBCE DOBRČICE

PROGRAM OBNOVY OBCE DOBRČICE PROGRAM OBNOVY OBCE DOBRČICE NA OBDOBÍ 2009 2013 OBSAH ÚVOD... 3 1. Souhrnná charakteristika obce Dobrčice... 4 1.1. Obyvatelstvo... 5 1.2. Občanská vybavenost, služby a sociální zázemí... 5 1.3. Bydlení

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky říjen/listopad 2015 Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora obnovy a rozvoje

Více

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období

Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období Rozvoj Městyse Plaňany a obcí Hradenín, Blinka a Poboří na období 2011 2014 Městys Plaňany se nachází ve Středočeském kraji v bývalém okrese Kolín. Leží u silnice I/ 12 asi 40 km východně od Prahy směrem

Více

List1. Hradec nad Svitavou. 50.000.000,- Kč. Dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou

List1. Hradec nad Svitavou. 50.000.000,- Kč. Dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou Program rozvoje venkova obce Územní plán obce Název akce Obnova vodovodu II. etapa Předpokládaná realizace 2015 2016 50.000.000,- Kč Dotace a dofinancování obce Předpokládá se vybudování II. etapy vodovodu

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Dotaz: Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech 2000-2010 (na investice a opravy)

Dotaz: Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech 2000-2010 (na investice a opravy) Dotaz: Žádáme o vyčíslení investic provedených a financovaných Městem Kopřivnice v místních částech Mniší a také Vlčovice (každou zvlášť). Odpověď: Finanční prostředky určené místní části VLČOVICE v letech

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

ROZPOČET NA ROK 2018 MĚSTO KASEJOVICE, KASEJOVICE 98, KASEJOVICE, IČ:

ROZPOČET NA ROK 2018 MĚSTO KASEJOVICE, KASEJOVICE 98, KASEJOVICE, IČ: MĚSTO KASEJOVICE, KASEJOVICE 98, 335 44 KASEJOVICE, IČ:00256731 ROZPOČET NA ROK 2018 SCHVÁLENÝ Rozpočtové Rozpočtové Rozpočtové Rozpočtové Rozpočtové Rozpočtové paragraf položka orj PŘÍJMY ROZPOČET V KČ

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

město FULNEK VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU NA ROKY PRO MĚSTO FULNEK KE DNI

město FULNEK VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU NA ROKY PRO MĚSTO FULNEK KE DNI VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU NA ROKY 2013-2015 PRO MĚSTO FULNEK KE DNI 31.12.2015 Akční plán na roky 2013-2015 pro město Fulnek: - schválen ZMF usnesením č. 287/12/12 ze dne 06.09.2012, - vznikl v návaznosti

Více

Plán rozvoje obce Skrbeň /v rámci Programu obnovy venkova/ aktualizace na období s výhledem do dalších let

Plán rozvoje obce Skrbeň /v rámci Programu obnovy venkova/ aktualizace na období s výhledem do dalších let Plán rozvoje obce Skrbeň /v rámci Programu obnovy venkova/ aktualizace na období 2017-2020 s výhledem do dalších let Cíl: Pohodlné bydlení v příměstské oblasti se zachováním cenných prvků venkova a vesnické

Více

Strategický plán obce Zákolany

Strategický plán obce Zákolany VIZE Strategický plán obce Zákolany - 2014 Zákolany poskytují svým obyvatelům podmínky pro nadstandardní kvalitu života, která je dána: 1. kvalitním a dostupným zabezpečením jejich základních potřeb 2.

Více

Katalog projektů osadních výborů Města Sedlec-Prčice navržených pro realizaci v období 2011 2014

Katalog projektů osadních výborů Města Sedlec-Prčice navržených pro realizaci v období 2011 2014 Katalog projektů osadních výborů Města Sedlec-Prčice navržených pro realizaci v období 2011 2014 Katalog projektů osadního výboru Bolechovice Projekty - Bolechovice Rozpočet Časový Dokončení oprav hasičské

Více

Rozpočet města Jemnice na rok příjmy

Rozpočet města Jemnice na rok příjmy Rozpočet města Jemnice na rok 2019 - příjmy OdPa Položka Ukazatel 2019 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 15 500 000 1112 Daň z příjmů fyz. osob z přiznání 350 000 1113 Daň z příjmů fyz. osob

Více

N á v r h r o z p o č t u na rok 2003

N á v r h r o z p o č t u na rok 2003 N á v r h r o z p o č t u na rok 2003 Položka Druhové třídění: p ř í j m y V ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 7 380,00 1112 Daň z příjmů FO z podnikání 1 206,00 1113 Daň z příjmů

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více