8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY"

Transkript

1 8. PŘÍLOHA: ROZVOJOVÉ PRIORITY 8.1. Priorita 1 Technická a dopravní infrastruktura Název Obec Bukovník Oprava místních komunikací v katastrálním území Bukovník Rekonstrukce obecního vodovodu v Bukovníku Obec Dražovice ČOV a oprava kanalizačního řadu v Dražovicích Oprava místních a účelových komunikací v Dražovicích Město Stavební úpravy křižovatky Horažďovice Strakonická - Příkopy v Horažďovicích Obec Hradešice Výstavba ČOV v Hradešicích záměr, rozpočet, PD, územní rozhodnutí, Obec Hradiště Výstavba oddílné kanalizace v Hradešicích Rekonstrukce a opravy místních komunikací v obci Hradešice včetně obcí spádových Výstavba infrastruktury k novým stavebním parcelám v obci Hradešice Oprava místních komunikací v Hradišti ČOV a kanalizace v obci nerozpracováno tis. Kč vlastní zdroje a nerozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a rozpracováno ,5 mil. Kč vlastní zdroje a záměr, projektová mil. Kč vlastní zdroje a dokumentace, územní rozhodnutí záměr, projektová dokumentace, rozpočet záměr, PD, rozpočet, záměr, projektová dokumentace, rozpočet projektová dokumentace mil. Kč vlastní zdroje a mil. Kč vlastní zdroje, úvěr a mil. Kč vlastní zdroje a ,5 mil. Kč vlastní zdroje a ,2 mil. Kč vlastní zdroje, úvěr a rozpracováno mil. Kč úvěr a Hradiště Plynofikace obce Hradiště rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Výstavba vodovodu v Hradišti rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Obec Chanovice Obnova místních komunikací v Chanovicích rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Úpravy vodohospodářských sítí a komunikací Chanovice rozpracováno do ,5 mil. Kč vlastní zdroje a Úpravy na kanalizacích a změny režimu v Chanovicích rozpracováno do ,5 mil. Kč vlastní zdroje a Město Kasejovice Chodník pro pěší v Kasejovicích záměr, rozpočet, PD ,5 mil. Kč vlastní zdroje a Prodloužení kanalizace v ulici Chloumecká v Kasejovicích záměr, rozpočet, PD územní rozhodnutí a ,3 mil. Kč vlastní zdroje a záměr, rozpočet, PD ,5 mil. Kč vlastní zdroje a nerozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a Prodloužení kanalizace v ulici U trati v Kasejovicích Rekonstrukce a opravy místních komunikací v Kasejovicích Obec Kovčín Vodovod a kanalizace Kovčín rozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a AgAkcent, s.r.o., Zavlekov 56, Kolinec, kontakt: , 1

2 Obec Kvášňovice Obec Malý Bor Obec Maňovice Obec Myslív Město Nalžovské Obec Nezamyslice Obec Nezdice na Šumavě Obec Nezdřev Obec Olšany Splašková kanalizace včetně ČOV v Kvášňovicích rozpracováno mil. Kč vlastní zdroje, úvěr a Projektová dokumentace pro rozpracováno tis. Kč vlastní zdroje a splaškovou kanalizaci a ČOV Malý Bor Oprava místní komunikace Malý rozpočet mil. Kč vlastní zdroje Bor - Hradešice Rekonstrukce místní komunikace rozpočet 2012 a ,6 mil. Kč vlastní zdroje a Týnec - Hliněný Újezd a průtahu Hliněným Újezdem Úpravna pitné vody pro obecní rozpočet mil. Kč vlastní zdroje a vodovod Malý Bor Výstavba ČOV a rozšíření nerozpracováno zatím neurčeno 8 mil. Kč vlastní zdroje a kanalizace v obci Maňovice Výstavba kanalizace v obci rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Loužná Oprava místních komunikací rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Myslív, Milčice, Loužná Rekonstrukce vodovodů ve rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a všech obcích správního území města Nalžovské Výstavba a rekonstrukce rozpracováno zatím neurčeno 50 mil. Kč vlastní zdroje a kanalizace včetně možnosti zřízení ČOV ve všech obcích správního území obce Nalžovské Oprava místních komunikací v nerozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Nezamyslicích Výstavba ČOV a kanalizace v PD, rozpočet do mil. Kč vlastní zdroje a Nezamyslicích Rekonstrukce vodovodního řadu nerozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a v Nezamyslicích Oprava obecního vodovodu částí PD, rozpočet mil. Kč vlastní zdroje a I. a II. v Nezdicích na Šumavě Oprava obecního vodovodu částí nerozpracováno ,2 mil. Kč vlastní zdroje, III. a IV. v Nezdicích na Šumavě, úvěr a Ostružně a na Pohorsku Oprava místních komunikací PD, rozpočet ,9 mil. Kč vlastní zdroje, Nezdice na Šumavě úvěr a Oprava místních komunikací nerozpracováno tis. Kč vlastní zdroje a Nezdice na Šumavě Oprava místních a účelových rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a komunikací v obci Nezdřev Vybudování vodovodu v rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Nezdřevě Plynofikace obce Nezdřev rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Oprava místních komunikací po záměr, rozpočet tis. Kč vlastní zdroje a prodloužení vodovodu v Olšanech Prodloužení vodovodu v Olšanech záměr, rozpočet, PD, územní rozhodnutí, ,5 mil. Kč vlastní zdroje a Obec Oselce Kanalizace a ČOV Kotouň rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Úpravy místních komunikací v Oselcích rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a AgAkcent, s.r.o., Zavlekov 56, Kolinec, kontakt: , 2

3 Obec Podmokly Prodloužení dešťové kanalizace v Podmoklech rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje a Město Rabí ČOV a kanalizace Rabí územní rozhodnutí, mil. Kč vlastní zdroje a Rekonstrukce vodovodní sítě na Rabí rozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a Vybudování vodovodu v Čepicích rozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a Vybudování vodovodu v Bojanovicích rozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a Obec Strašín Výstavba kanalizace a ČOV ve Strašíně nerozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Oprava místních komunikací ve Strašíně nerozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Obec Svéradice ČOV Svéradice záměr, rozpočet, PD, územní rozhodnutí, mil. Kč vlastní zdroje a Rekonstrukce vodovodu a rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Obec Velké Hydčice Obec Velký Bor kanalizace ve Svéradicích Oprava místních komunikací v obci Velké Hydčice Výstavba ČOV ve Velkých Hydčicích Obnova dopravní infrastruktury Velký Bor, Jetenovice, Slivonice Rekonstrukce vodovodů a kanalizací Velký Bor, Jetenovice, Slivonice záměr, PD, územní rozhodnutí, stavební povolení ,5 mil. Kč vlastní zdroje a nerozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a nerozpracováno mil. Kč vlastní zdroje rozpracováno mil. Kč vlastní zdroje AgAkcent, s.r.o., Zavlekov 56, Kolinec, kontakt: , 3

4 8.2. Priorita 2 - Bydlení Název Obec Hradiště Výstavba a obnova bytů v Hradišti rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Obec Chanovice Nová obytná zóna 25 parcel pro rodinné a bytové domy v rozpracováno do ,5 mil. Kč vlastní zdroje a Chanovicích Přestavba bývalé školy v Defurových Lažanech na bydlení záměr a majetkové vypořádání do ,5 mil. Kč vlastní zdroje a Výstavba 4 řadových domů Újezd rozpracováno do ,5 mil. Kč vlastní zdroje a Město Kasejovice Obec Myslív Obec Olšany Obec Strašín u Chanovic Rekonstrukce objektu bývalé židovské školy v Kasejovicích na byty rozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a Nová obytná zóna 10 parcel pro rodinné domy v Kasejovicích rozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a Výstavba dvou bytů nad garážemi rozpracováno do ,5 mil. Kč vlastní zdroje a v hasičské zbrojnici v Myslívě Rekonstrukce objektu bývalé školy rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a v Myslívě Dokončení bytů v obecním hostinci rozpracováno tis. Kč vlastní zdroje a v Olšanech Výstavba vstupních bytů ve nerozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Strašíně Oprava obecních bytů ve Strašíně nerozpracováno ,8 mil. Kč vlastní zdroje a AgAkcent, s.r.o., Zavlekov 56, Kolinec, kontakt: , 4

5 8.3. Priorita 3 Životní prostředí Název Obec Hradiště Obec Hradešice Obec Chanovice Město Kasejovice Obec Malý Bor Obec Myslív Město Nalžovské Obnova a údržba obecních zelených ploch v Hradišti rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Výstavba teplofikace obce rozpracováno mil. Kč vlastní zdroje, Hradešice s využitím tepla z úvěr i bioplynové stanice Rekonstrukce a úprava veřejných záměr, projektová tis. Kč vlastní zdroje a prostranství včetně výsadby nové dokumentace, zeleně a úpravy travnatých ploch rozpočet v Hradešicích Zateplení požární zbrojnice v rozpracováno ,5 mil. Kč vlastní zdroje a Hradešicích se společenskou místností pro veřejnost, včetně zázemí Modernizace vytápění školních rozpracováno zatím neurčeno 2,5 mil. Kč vlastní zdroje a budov v Chanovicích Obnova parku Chanovice rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje Úpravy a údržba veřejného prostranství a návsí včetně rozšiřování zeleně ve všech vesnicích správního území obce Chanovic Rekonstrukce a opravy chodníků včetně veřejné zeleně v Kasejovicích Úprava veřejných prostranství včetně zeleně v obci Malý Bor Výstavba chodníků na veřejném prostranství v Myslívě rozpracováno do ,5 mil. Kč vlastní zdroje a nerozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a nerozpracováno ,5 mil. Kč vlastní zdroje a rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Oprava farské zdi v Myslívě rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje a Úprava návsí: Myslív, Milčice, rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje a Loužná, ořezání stromů Úpravy a údržba veřejného nerozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a prostranství včetně rozšiřování zeleně ve všech obcích správního území obce Nalžovské Realizace energeticky úsporných řešení v budovách města Nalžovské záměr, audit mil. Kč vlastní zdroje a Obec Nezdřev Obnova a údržba obecních zelených ploch v obci Nezdřev rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Obec Oselce Oprava lesních cest v Oselcích rozpracováno do ,5 mil. Kč vlastní zdroje a Úprava zelených ploch, stromová výsadba návsí v Oselcích rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje a Obec Strašín Zlepšení třídění odpadů, pořízení kontejnerů na bioodpad ve Strašíně nerozpracováno tis. Kč vlastní zdroje Revitalizace veřejné zeleně ve Strašíně nerozpracováno každoročně 100 tis. Kč vlastní zdroje a AgAkcent, s.r.o., Zavlekov 56, Kolinec, kontakt: , 5

6 Obec Svéradice Bioplyn Hradešice, s.r.o. Rekonstrukce a úprava veřejných prostranství včetně výsadby nové zeleně a úpravy travnatých ploch ve Svéradicích Výstavba bioplynové stanice v obci Hradešice záměr, rozpočet, PD, územní rozhodnutí, záměr, rozpočet, PD, územní rozhodnutí, ,5 mil. Kč vlastní zdroje a mil. Kč vlastní zdroje a úvěr AgAkcent, s.r.o., Zavlekov 56, Kolinec, kontakt: , 6

7 8.4. Priorita 4 Cestovní ruch Název Obec Hradiště Obec Chanovice Obec Myslív Město Nalžovské Obec Nezamyslice Obec Nezdřev Obec Oselce Město Rabí Obec Strašín Výstavba ubytovny a zařízení pro stravování v Hradišti rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Ubytovna zámecký areál rozpracováno do ,5 mil. Kč vlastní zdroje a Chanovice Přestavba kulturní památky na rozpracováno do ,6 mil. Kč vlastní zdroje a muzeum v obci Myslív Propagační produkty města rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje a Nalžovské Pořádání kulturních, rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje a sportovních, osvětových a společenských akcí pro širokou veřejnost ve městě Nalžovské Muzeum kostelů v záměr a PD ,5 mil. Kč vlastní zdroje a Nezamyslicích Prohlídkový okruh sakrální rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje a architektury v Nezamyslicích Výstavba cyklostezek a pěších rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a stezek v obci Nezdřev Naučná stezka kolem rybníků v rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Oselcích Zřízení informačního centra rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a v obecním šenku v Oselcích Cyklostezka Malá Chmelná rozpracováno ,5 mil. Kč vlastní zdroje a Čepice Zpřístupnění Strašínské rozpracováno ,8 mil. Kč vlastní zdroje a jeskyně Vytvoření naučné stezky nerozpracováno tis. Kč vlastní zdroje a v katastru obce Strašín Podpora infocentra Strašín nerozpracováno každoročně 100 tis. Kč vlastní zdroje Vydání publikací a propagačního materiálu o obci Strašín Vybudování cyklotras, lyžařských stop a turistických tras pro walking ve Strašíně Vybudování hipostezky ve Strašíně Vybudování odpočinkových míst ve Strašíně Vybudování vodní plochy pro letní rekreaci ve Strašíně nerozpracováno tis. Kč vlastní zdroje a nerozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a nerozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a nerozpracováno tis. Kč vlastní zdroje a nerozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a AgAkcent, s.r.o., Zavlekov 56, Kolinec, kontakt: , 7

8 8.5. Priorita 5 Oprava památek Název Obec Břežany Oprava kaple sv. Anny v Břežanech rozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a Obec Dražovice Oprava kaple v Dražovicích rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje a Obec Hradešice Opravy sakrálních staveb v obci Hradešice rozpracováno tis. Kč vlastní zdroje a Obec Chanovice Oprava fasády zámku v Chanovicích rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje a Obec Kovčín Oprava sakrálních staveb v obci Kovčín záměr, PD, rozpočet 2012 a tis. Kč vlastní zdroje a Obec Malý Bor Celková oprava kaple sv. Václava v Týnci rozpracováno 2014 do 500 tis. Kč vlastní zdroje a Obec Myslív Úprava hřbitova a okolí v Myslívě rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Město Nalžovské Rekonstrukce církevních památek a památek místního rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a významu ve městě Nalžovské Obec Nezamyslice Oprava hřbitovních zdí v Nezamyslicích rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje a Obec Oselce Oprava drobných památek v Oselcích rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Obec Slatina Oprava kapličky sv. Václava záměr, rozpočet tis. Kč vlastní zdroje a Obec Soběšice Obec Strašín Obec Velký Bor Římskokatolická farnost Kasejovice v obci Slatina Stavební opravy kaple v obci Soběšice, část Mačice, st. p. č. 47 Oprava kulturních památek v obci Strašín Oprava pomníků padlých hrdinů a křížků v obci Strašín Modernizace osvětlení kostela Narození Panny Marie ve Strašíně Oprava a údržba hřbitova Velký Bor Oprava vnějších omítek na kostele sv. Jakuba v Kasejovicích Oprava vnějších omítek na kostele Všech svatých v Řesanicích rozpočet tis. Kč vlastní zdroje nerozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a nerozpracováno do ,2 mil. Kč vlastní zdroje a nerozpracováno tis. Kč vlastní zdroje a záměr, rozpočet tis. Kč vlastní zdroje nerozpracováno tis. Kč vlastní zdroje a nerozpracováno tis. Kč vlastní zdroje a AgAkcent, s.r.o., Zavlekov 56, Kolinec, kontakt: , 8

9 8.6. Priorita 6 - Sport, kultura, volný čas a kvalita života Název Obec Dražovice Město Horažďovice Obec Hradiště Obec Hradešice Obec Chanovice Město Kasejovice Obec Kvášňovice Celková údržba sportovního areálu v Dražovicích rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje a Revitalizace Blatenského sídliště rozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a v Horažďovicích Rekonstrukce a revitalizace záměr, PD, rozpočet, ,4 mil. Kč vlastní zdroje, Mírového náměstí v územní rozhodnutí úvěr a Horažďovicích Revitalizace návsi Boubín rozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a Rekonstrukce veřejného rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a osvětlení v Hradišti Oprava ohradní zdi a plotu školní rozpracováno tis. Kč vlastní zdroje a zahrady a víceúčelové obecní budovy č.p. 81 v Hradešicích, včetně zhotovení nových vrat Rekonstrukce veřejného rozhlasu, bezdrátový se zavedením do spádových obcí Hradešic Rekonstrukce a opravy veřejného osvětlení v obci Hradešice Rekonstrukce a opravy chodníků při silnici I 22 v Hradešicích Výstavba nového chodníku a parkovacích míst u bytovek v Chanovicích Rekonstrukce a modernizace sportovního areálu v Chanovicích záměr, projektová dokumentace, rozpočet záměr, rozpočet, PD, záměr, rozpočet, PD, územní rozhodnutí, tis. Kč vlastní zdroje a tis. Kč vlastní zdroje a tis. Kč vlastní zdroje a rozpracováno do ,5 mil. Kč vlastní zdroje a rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Úprava návsí v Chanovicích rozpracováno do ,5 mil. Kč vlastní zdroje a Zázemí sportovního klubu v Chanovicích rozpracováno do ,5 mil. Kč vlastní zdroje a Úprava veřejného prostranství, rozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a výstavba chodníku, parkovišť, dešťové kanalizace na Jánském náměstí v Kasejovicích Úprava veřejného prostranství, výstavba chodníku, parkovišť, dešťové kanalizace v ulici K nádraží v Kasejovicích Výstavba krytého bazénu pro výuku plavání v Kasejovicích Rozšíření fotbalového hřiště a vybudování dětského hřiště v areálu volnočasových aktivit -TJ Sokol Kasejovice Místní bezdrátový rozhlas v Kvášňovicích nerozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a nerozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a záměr, projektová tis. Kč vlastní zdroje a dokumentace, rozpočet záměr, PD, rozpočet tis. Kč vlastní zdroje AgAkcent, s.r.o., Zavlekov 56, Kolinec, kontakt: , 9

10 Obec Malý Bor Obec Myslív Město Nalžovské Obec Nezdřev Obec Olšany Obec Oselce Obec Pačejov Obec Slatina Obec Strašín Obec Svéradice Obec Velké Hydčice Výstavba chodníků a kolumbária okolo kostela a na hřbitově v Malém Boru Rekonstrukce a výstavba varovného systému obce (obecní rozhlas) Malý Bor Průtah I/22, výstavba chodníků Malý Bor Výstavba víceúčelového hřiště v Malém Boru Rekonstrukce kulturního domu v Myslívě Vybudování sportovního areálu, veřejného tábořiště v Myslívě PD, rozpočet, územní rozhodnutí projektová dokumentace, rozpočet záměr, rozpočet, PD, územní rozhodnutí ,4 mil. Kč vlastní zdroje a tis. Kč vlastní zdroje a mil. Kč vlastní zdroje a nerozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Víceúčelové hřiště Milčice rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje a Vybudování uceleného městského rozhlasu ve všech obcích Nalžovských Hor Výstavba sportovních či dětských hřišť ve městě Nalžovské rozpočet mil. Kč vlastní zdroje a záměr, PD, stavební povolení do tis. Kč vlastní zdroje a Oprava koupaliště Mířenice rozpracováno do ,05 mil. Kč vlastní zdroje a Rekonstrukce veřejného rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje a osvětlení v obci Nezdřev Vybudování dětského hřiště rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje a v obci Nezdřev Vybudování víceúčelového hřiště rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a v obci Nezdřev Dokončení dětského hřiště a nerozpracováno tis. Kč vlastní zdroje a úpravy kolem víceúčelového hřiště v Olšanech Oprava veřejného osvětlení a rozhlasu v Olšanech Běžecká dráha na lyže v Oselcích Rekonstrukce veřejného osvětlení v Oselcích Dětské a sportovní hřiště v Pačejově Výstavba komunitního centra v obci Slatina Vybudování dětského hřiště v obci Strašín Podpora volnočasových aktivit ve Strašíně Modernizace veřejného osvětlení v obci Strašín Pořádání kulturních akcí pro občany obce Strašín Výstavba multifunkčního hřiště a oprava stávajících fotbalových kabin v obci Svéradice Výstavba technického zázemí pro sportovní areál v obci Velké Hydčice rozpracováno tis. Kč vlastní zdroje a rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje a projektová ,5 mil. Kč vlastní zdroje a dokumentace záměr, rozpočet, PD, ,8 mil. Kč vlastní zdroje a územní rozhodnutí a nerozpracováno ,2 mil. Kč vlastní zdroje a nerozpracováno každoročně 100 tis. Kč vlastní zdroje nerozpracováno tis. Kč vlastní zdroje a nerozpracováno každoročně 100 tis. Kč vlastní zdroje a rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a záměr, rozpočet, PD, ,4 mil. Kč vlastní zdroje AgAkcent, s.r.o., Zavlekov 56, Kolinec, kontakt: , 10

11 Obec Velký Bor Úprava návsi Velký Bor nerozpracováno tis. Kč vlastní zdroje Oprava kulturního domu Velký nerozpracováno tis. Kč vlastní zdroje Bor Úprava veřejných prostranství záměr a rozpočet mil. Kč vlastní zdroje Velký Bor Rozšíření sportovního areálu Velký Bor záměr a rozpočet tis. Kč vlastní zdroje AgAkcent, s.r.o., Zavlekov 56, Kolinec, kontakt: , 11

12 8.7. Priorita 7 Rybníky, nádrže, protipovodňová opatření Název Obec Břežany Obec Dobršín Obec Dražovice Obec Hradešice Obec Hradiště Obec Chanovice Město Kasejovice Oprava požární nádrže včetně úpravy okolí v Břežanech rozpracováno tis. Kč vlastní zdroje a Vyčištění rybníku "Na trávníkách" Břežany rozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a Protipovodňové a protierozní záměr, PD, rozpočet ,5 mil. Kč vlastní zdroje a opatření v Dobršíně Víceúčelová vodní nádrž v rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Dražovicích Rekonstrukce a odbahnění záměr, PD, rozpočet mil. Kč vlastní zdroje a obecních rybníků v obci Hradešice Oprava požární nádrže v obci nerozpracováno tis. Kč vlastní zdroje a Hradiště Údržba potoků a rybníků v obci rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Hradiště Realizace nových zdrojů pitné rozpracováno do ,5 mil. Kč vlastní zdroje a vody a úpravny pitné vody v Chanovicích Úprava vodních nádrží v rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Chanovicích Protipovodňová opatření Holkovice rozpracováno do ,5 mil. Kč vlastní zdroje a Rekonstrukce a odbahnění rybníka nerozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a Kouteckého v obci Kasejovice Rekonstrukce a odbahnění vodní rozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a nádrže Koupaliště v obci Kasejovice Obec Kovčín Oprava požární nádrže v Kovčíně záměr, PD, rozpočet tis. Kč vlastní zdroje a Město Nalžovské Revitalizace obecních rybníků a nádrží v Nalžovských Horách rozpracováno ,2 mil. Kč vlastní zdroje a Obec Nezdřev Odbahnění obecních rybníků v Nezdřevě rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Obec Oselce Odbahnění požární nádrže v Nové Vsi rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje a Město Rabí Revitalizace rybníku Malý rábský na Rabí rozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a Obec Strašín Posílení vodních zdrojů v obci Strašín nerozpracováno do ,5 mil. Kč vlastní zdroje a Obec Velké Hydčice Protipovodňová opatření v obci Velké Hydčice záměr, PD a rozpočet mil. Kč vlastní zdroje a Obec Velký Bor Modernizace vodárny Velký Bor rozpracováno ,5 mil. Kč vlastní zdroje Opravy požárních nádrží Jetenovice, Slivonice záměr a rozpočet 2012 a mil. Kč vlastní zdroje AgAkcent, s.r.o., Zavlekov 56, Kolinec, kontakt: , 12

13 8.8. Priorita 8 Sociální služby Název Město Horažďovice Obec Hradešice Obec Chanovice Obec Pačejov Obec Strašín Zemědělské družstvo Velký Bor Domov pro seniory v Horažďovicích Výstavba domu sociální péče v Hradešicích Vybudování dvou objektů pro seniory, zdravotně postižené a jinak potřebné občany včetně soc. péče na faře v Chanovicích Dům s pečovatelskou službou, stavební úpravy objektu č.p. 199 v Pačejově Přestavba čp. 63 na dům s pečovatelskou službou v obci Strašín Výstavba domu pro seniory v obci Velký Bor záměr, PD, rozpočet mil. Kč vlastní zdroje, úvěr i záměr, projektová mil. Kč vlastní zdroje, dokumentace úvěr i rozpracováno zatím neurčeno 10 mil. Kč vlastní zdroje a projektová dokumentace a ,5 mil. Kč vlastní zdroje a nerozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a nerozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a AgAkcent, s.r.o., Zavlekov 56, Kolinec, kontakt: , 13

14 8.9. Priorita 9 Rekonstrukce, výstavba budov Název Financová ní Obec Dobršín Obec Dražovice Obec Hradešice Obec Hradiště Přestavba a přístavba objektu čp. 36 v Dobršíně Rekonstrukce obecních budov č.p. 4 a 27 a stavební parcely č. 122 v Dražovicích Zateplení obecní víceúčelové budovy č.p.81 v Hradešicích včetně výměny oken a úpravy přilehlého veřejného prostranství Oprava budovy obecního úřadu v obci Hradiště Výstavba hasičské zbrojnice v obci Hradiště záměr, PD, rozpočet, územní rozhodnutí, ,5 mil. Kč vlastní zdroje a rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a záměr, projektová dokumentace, rozpočet, stavební povolení projektová dokumentace PD, územní rozhodnutí, stavební povolení mil. Kč vlastní zdroje a tis. Kč vlastní zdroje mil. Kč vlastní zdroje a Údržba obecních bytů a obecních budov v obci Hradiště rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Obec Chanovice Opravy kulturního domu v Chanovicích rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje a Město Kasejovice Výměna oken v hasičské zbrojnici v Kasejovicích nerozpracováno tis. Kč vlastní zdroje a Obec Kovčín Oprava střechy na budově školy v přírodě v Kovčíně záměr, PD, rozpočet, 2012 a tis. Kč vlastní zdroje a Město Nalžovské Výstavba hasičské zbrojnice v Nalžovských Horách a rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a dovybavení hasičského zařízení ve všech Sborech dobrovolných hasičů Zdravotní středisko včetně bezbariérového přístupu a rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a parkoviště ve městě Nalžovské Přestavba budov v majetku města Nalžovské pro potřeby rozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a obyvatelstva (domov pro seniory, startovací byty atd.) Přestavba obecní budovy na víceúčelový objekt ve Velenovech záměr, PD, stavební povolení do mil. Kč vlastní zdroje a Obec Nezdřev Oprava obecních budov v obci Nezdřev rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a Obec Olšany Oprava fasády na obecním hostinci a výměna oken u sálu v rozpracováno tis. Kč vlastní zdroje a Olšanech Obec Oselce Oprava požární zbrojnice Oselce rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje a Město Rabí Oprava ubytovny v Rabí záměr, PD, rozpočet, do 1 mil. Kč vlastní zdroje a Oprava bývalé fary č.p. 15 ve městě Rabí rozpočet, stavební povolení do 1,5 mil. Kč vlastní zdroje a Rekonstrukce kulturního domu na Rabí rozpracováno mil. Kč vlastní zdroje a AgAkcent, s.r.o., Zavlekov 56, Kolinec, kontakt: , 14

15 Obec Strašín Obec Velký Bor Výrobně obchodní družstvo Velký Bor Klubovna pro mladé hasiče v obci Strašín Údržba obecních domů Velký Bor, Jetenovice, Slivonice Oprava budovy obecního úřadu Velký Bor Opravy požárních zbrojnic ve spádovém území obce Velký Bor Rozšíření zemědělského areálu v obci Velký Bor rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje a záměr a rozpočet tis. Kč vlastní zdroje záměr a rozpočet tis. Kč vlastní zdroje záměr a rozpočet tis. Kč vlastní zdroje záměr, PD, rozpočet, územní rozhodnutí, mil. Kč vlastní zdroje, úvěr a AgAkcent, s.r.o., Zavlekov 56, Kolinec, kontakt: , 15

16 8.10. Ostatní priority Název Obec Hradiště Zhotovení územního plánu obce Hradiště rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje a Obec Chanovice Přístrojové a další vybavení rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje obecního úřadu v Chanovicích Příprava pozemků pro výstavbu rodinných domů v Chanovicích rozpracováno do ,5 mil. Kč vlastní zdroje a Obec Kovčín Územní plán obce Kovčín záměr a rozpočet tis. Kč vlastní zdroje a Projekt na kanalizaci a vodovod obce Kovčín nerozpracováno tis. Kč vlastní zdroje a Obec Malý Bor Projektová dokumentace pro rozpracováno tis. Kč vlastní zdroje projekt Úprava veřejných prostranství včetně zeleně v obci Malý Bor Obec Myslív Územní plán SÚ Myslív rozpracováno do tis. Kč vlastní zdroje a Město Nalžovské Územní plán obce Nalžovské rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje a spádového území Výkup pozemků a vybudování rozpracováno do ,5 mil. Kč vlastní zdroje infrastruktury pro výstavbu rodinných domů (bytová výstavba) na Nalžovských Horách Vybudování sběrného dvora a rozpracováno do mil. Kč vlastní zdroje průmyslové zóny (areál autoparku) na Nalžovských Horách Koupě budovy bývalé obecní školy rozpracováno mil. Kč vlastní zdroje na Nalžovských Horách a její následná přestavba pro potřeby obyvatelstva (domov pro seniory, startovací byty atd.) Obec Strašín Nákup techniky na údržbu veřejné zeleně a komunikací v obci Strašín nerozpracováno ,5 mil. Kč vlastní zdroje a Podpora místních podnikatelů nerozpracováno každoročně 20 tis. Kč vlastní zdroje včetně cestovního ruchu v obci Strašín Obec Velký Bor Výkup pozemků ve spádovém území a budování infrastruktury Velký Bor, Jetenovice, Slivonice záměr a rozpočet mil. Kč vlastní zdroje AgAkcent, s.r.o., Zavlekov 56, Kolinec, kontakt: , 16

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ

Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Strategický plán rozvoje Svazku obcí Dobříšska a Novoknínska EVIDENCE ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ Číslo projektu SRP- Obec / město Název projektu Oblast zásahu BOROTICE BOR-001 Borotice Kanalizace a ĆOV infrastruktura

Více

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011

KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ. RNDr. Roman Kašpar Datum: 1. ledna 2011 KATALOG PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ OBCÍ LUHAČOVSKÉHO ZÁLESÍ 2011 Autor: RNDr. Roman Kašpar Datum: ledna 2011 1) Obec Biskupice Název u Oprava OÚ Biskupice 2009 2013 500.000,- 5. 6. Rekonstrukce chodníků, napojení

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5.

Strategie obce Ploskovice dodatek č. 2 květen 2011 OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA. 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. OBSAH: 2. SITUAČNÍ ANALÝZA 2.11.12 Územně plánovací dokumentace 4. PRIORITY 5. PROJEKTY 1 2.11.12 Územně plánovací dokumentace obce Obec má dokončenou 1. změnu územně plánovací dokumentace. V současné

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 29. října 2010 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice

ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Věžnice 5. dubna 2013 Základní údaje: Obec Věžnice 582 52 Věžnice 9 IČO: 00268461 Tel. 569 451 268 www.obecveznice.cz Veřejné fórum k celkovému rozvoji

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce

Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě. veřejný vodovod i v části obce. veřejná kanalizace i v části obce. ČOV i pro část obce Za obec: vyplnil: dne: podpis: Občanská vybavenost - sítě ukazatel není veřejný vodovod i v části obce veřejná kanalizace i v části obce ČOV i pro část obce veřejná kanalizace dešťová i v části obce plynovod

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1

NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 12. 9. 2013 1 ANALYTICKÁ ČÁST charakteristika města (informace o městě) východiska pro návrhovou část zpracovaná na základě poznatků z charakteristiky města, SWOT analýzy

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2011 ROZPOČET (v tis. Kč) SKUTEČNOST K 31.12.2011 (v Kč) PŘÍJMY VÝDAJE PŘ. VÝD. 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3200,00 3 197 424,11 3 daň z příjmu FO sam.

Více

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (AKČNÍ PLÁN MĚSTA 2005-2006) Verze - červen 2005 1. Úvod Posláním akčního plánu je převedení Strategie města do běžného každodenního života. Jde o nástroj sloužící

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

ZÁSOBNÍK OPATŘENÍ (PROJEKTŮ) pro plnění strategického plánu města (pro Akční plán)

ZÁSOBNÍK OPATŘENÍ (PROJEKTŮ) pro plnění strategického plánu města (pro Akční plán) Priorita 1 - Infrastruktrura, obnova majetku a inovace Cíl 1.1. - Systém financování a obnovy majetku 1.1.1. Tvorba a zavedení systému financování a obnovy majetku města Štětí A 1.1.2. Plán oprav a údržby

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015

Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 Obec Dětmarovice Rozpočet obce Dětmarovice - rok 2015 P Ř Í J M Y (v tis. Kč) A) Daňové příjmy a poplatky položka 1111 Daň z příjmů fyz.osob závislá činnost 2015 8 600 1112 Daň z příjmů fyz.osob z podnikání

Více

Částky poskytnutých dotací

Částky poskytnutých dotací 64% kultura,sport,cestovní ruch bydlení,občanská vybavenost ochrana a údržba historických ochrana obyvatelstva činnost úřadu 4% 19% 1% 7% 0% 2% 3% zdravotnictví,sociální oblast vč. prevence kriminality

Více

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč)

VÝDAJE ROZPOČTU 2015 (tis. Kč) Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 0 5169 nákup služeb j.n.-zimní

Více

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010

Program rozvoje obce Hukvaldy na období 2007 2010 1. Úvod Dokument Program rozvoje obce Hukvaldy je materiál zpracovaný radou obce. Dle zákona č. 128/2000 Sb., Díl 2 84 (2a) o obcích (obecní zřízení) program rozvoje obce schvaluje zastupitelstvo. Dokument

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 19. října 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

List1. Hradec nad Svitavou. 50.000.000,- Kč. Dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou

List1. Hradec nad Svitavou. 50.000.000,- Kč. Dotace a dofinancování obce Hradec nad Svitavou Název akce Obnova vodovodu II. etapa Předpokládaná realizace 2015 2016 50.000.000,- Kč Dotace a dofinancování obce Předpokládá se vybudování II. etapy vodovodu od OÚ až na spodní konec obce. Stránka 1

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf

INVESTIČNÍ AKCE 2014. Město Varnsdorf INVESTIČNÍ AKCE 2014 Město Varnsdorf Snížení energetické náročnosti MŠ Pražská Varnsdorf Kompletní zateplení obvodového pláště a střechy budovy včetně výměny oken a dveří Zhotovitel: S-BAU BOHEMIA, spol.

Více

Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy

Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy Rozpočet obce Miličín na rok 2014 příjmy Daňové příjmy tř.l v tis. Kč Daň z příjmu FO ze ZC 1.500,- Daň z příjmu FO z podnikání 200,- Daň z příjmu FO z kapit. výnosů 100,- Daň z příjmu právnických osob

Více

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007

Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Město Mimoň Rozpočet na rok 2007 Schváleno usnesením Z 07/35 ze dne 22.2.2007 Položka 8113 8114 8115 8118 8123 8124 Financování Text Krátkodobé přijaté půjčky Uhrazené splátky krátkodobě přijatých půjček

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti

EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012. OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti EVROPSKÁ CENA OBNOVY VENKOVA 2012 OBEC RATMĚŘICE Na stopě budoucnosti Základní údaje 954 hektarů, 2 katastrální území 3 sídla: Ratměřice, Hrzín, Skrýšov 262 obyvatel 135 mužů (z toho 12 mladších 15- let)

Více

zdravotnictví sociální pé maloobchod ubytování stravování nevýrobní služby výrobní a opravárenské služby správa a administrativa církev v

zdravotnictví sociální pé maloobchod ubytování stravování nevýrobní služby výrobní a opravárenské služby správa a administrativa církev v PROBLÉMY, ZÁMĚRY¹ A NÁMĚTY² K ŘEŠENÍ V ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LIBŠTÁT ¹ - záměry obce, velkých investorů, podnikatelů a soukromých vlastníků ² - náměty kohokoliv BYDLENÍ Záměry na vymezení nových ploch,

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009

OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 OBEC PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2009 1 DANĚ A POPLATKY 2 daň z příjmu ze záv. čin. 3400,00 3 daň z příjmu FO 200,00 4 daň z příjmu FO - zvl. sazba 200,00 5 daň z příjmu právnic. osob 4500,00 6 daň z

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE PRO ÚZEMÍ MAS SDRUŽENÍ SPLAV. nepovinná příloha č.4.: přehled projektových záměrů

STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE PRO ÚZEMÍ MAS SDRUŽENÍ SPLAV. nepovinná příloha č.4.: přehled projektových záměrů STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE PRO ÚZEMÍ MAS SDRUŽENÍ SPLAV nepovinná příloha č.4.: přehled projektových záměrů PŘEHLED PROJEKTOVÝCH ZÁMĚRŮ LEADER 2014-2020 oblast realizovaných projektů

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

Průběžná zpráva č. 38 k 31. 12. 2013 (za 2. pololetí 2013)

Průběžná zpráva č. 38 k 31. 12. 2013 (za 2. pololetí 2013) Průběžná zpráva č. 38 k 31. 12. 2013 (za 2. pololetí 2013) Finanční smlouva CZ 9603 Regionální rozvojový fond (RRF) Předkládá: PhDr. Marie Pavlů, CSc. Centrum pro regionální rozvoj ČR 1 Obsah 1. Úvod Regionální

Více

Přehled rozdělení dotací

Přehled rozdělení dotací MAS Partnerství venkova Přehled rozdělení dotací v rámci realizace SPL v letech 2009 až 2014 Základní údaje Na projekty SPL rozděleno celkem: 33 636 680 Kč Z toho podle typu žadatele: Podrobněji: Celkové

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 (ke schválení v ZM) PŘÍJMY (v tis. Kč) Daně a poplatky 23036,40 Splátky půjček od obyv., org. 816,80 Dotace ze SR souhrnný dotační vztah 1228,30 Dotace z MPSV na

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2015 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4800,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 120,00 4. daň z příjmu

Více

Průběžná zpráva č. 39 k 30. 6. 2014 (za 1. pololetí 2014)

Průběžná zpráva č. 39 k 30. 6. 2014 (za 1. pololetí 2014) Průběžná zpráva č. 39 k 30. 6. 2014 (za 1. pololetí 2014) Finanční smlouva CZ 9603 Regionální rozvojový fond (RRF) Předkládá: PhDr. Marie Pavlů, CSc. Centrum pro regionální rozvoj ČR 1 Obsah 1. Úvod Regionální

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Rozvojový strategický dokument obce Drnovice 1 Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Obsah: 1. Základní profil obce 3 1.1 Historie obce, památky, zajímavosti. 3 2. Současnost obce 4 2.1 Poloha obce..

Více

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč)

MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) MĚSTO PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE Rozpočt.skladba 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 4000,00 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu

Více

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013

MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 MĚSTO PROSEČ PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2013 PŘÍJMY (v Kč) Daně a poplatky 24 880 587,01 Splátky půjček od obyv., org. 461 700,00 Dotace na volby prezidenta 61 042,00 Dotace na volby do Parlamentu ČR 96 400,00

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Návrh časového postupu rozvoje obce v období let 2014 až 2020.

Návrh časového postupu rozvoje obce v období let 2014 až 2020. Návrh časového postupu rozvoje obce v období let 2014 až 2020. Úvodem : Podkladový materiál je výhledový, je možné jej návrhy zastupitelů, z komisí a výborů do 10.12.2013 / v prosinci schválení základní

Více

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015

Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Nabídka dotačních titulů pro obce a města v roce 2015 Snížení energetické náročnost veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie organizační složky městské části hl. města Prahy školy

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, dále pro rodinnou rekreaci, pro občanské vybavení, pro drobnou

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD. výtah REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II JIHOZÁPAD výtah Aktualizováno červen 2015 Stručný výčet zpracovaných projektů do ROP NUTS II JZ: Zakázka Zadavatel Název programu Rekonstrukce ulice Pod Zámkem v Rudolfově

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007

Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 Návrh rozpočtu města Poběžovice pro rok 2007 1. Rozpočtové příjmy: Příjmová položka položky (v tis. Kč) součet po položkách Zůstatek k 31.12.2006 po vyrovnání se SR Daňové příjmy 14 330,0 14 330,0 daň

Více

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů

Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů Příloha č. 2 k inventarizační zprávě obce Těšetice za rok 2014 Srovnávací tabulka účetní evidence a inventurních soupisů Inventurní Inventurní Inventurní Poznámka k 31.12.2014 k 31.12.2014 k 31.12.2014

Více

Rozpočet města na rok 2006

Rozpočet města na rok 2006 Rozpočet města na rok 2006 Příjmy: Daň z příj.. fyz. os. ze záv. čin. 6 200 000,- Daň z př.fyz.os.sam.výd.čin. 3 150 000,- Daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů 380 000,- Daň z příjmu právnických osob 6

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

ZPRAVODAJSTVÍ Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA Oddělení metodiky osy 4 PRV V Praze dne 20. června 2011 Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1 tel.: 222 871 620 fax: 222 871 765 e-mail: info@szif.cz Zpracoval: Mgr. Jan Veselský, kontakt: Jan Veselský, tel.:

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Regionální operační program Severozápad

Regionální operační program Severozápad Regionální operační program Severozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Regenerace a rozvoj měst... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaná podpora místního rozvoje...

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 Návrh rozpočtu na rok 2015 PŘÍJMY ROZPOČTU položka částka v Kč text Příjem daní a poplatků 1111 900 000,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 400 000,00 " ze sam. čin. 1113 90 000,00 daň z příjmů fyz. osob

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Usnesení č. 28. Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 13.11.2009.

Usnesení č. 28. Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 13.11.2009. Usnesení č. 28 Obecního zastupitelstva v Hradešicích ze dne 13.11.2009. 1. Bere na vědomí žádost Petry Uhlíkové, Hradešice 27, o prodej pozemkové parcely č.1920/49 v k.ú. Hradešice a pověřuje starostu

Více

R O Z P O Č E T NA ROK 2009

R O Z P O Č E T NA ROK 2009 M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u R O Z P O Č E T NA ROK 2009 Druh P Ř Í J M Y C E L K E M 47 165,56 tis. Kč v tom: 1. daňové příjmy 38 039,50 tis. Kč 2. nedaňové příjmy 7 284,36 tis. Kč 3. kapitálové

Více

Odvětví rozpočtové skladby Rozpočet 2010

Odvětví rozpočtové skladby Rozpočet 2010 Rozpočtové VÝDAJE - rok 2011 9.3.2011 Město MHluboká nad Vltavou Upravený Paragraf Org. Položka Odvětví rozpočtové skladby Rozpočet 2010 Skutečnost rozpočet 2010 2010 Rozpočet 2011 1032 0 Pěstební činnost

Více

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE ZÁKOLANY

STRATEGICKÝ PLÁN OBCE ZÁKOLANY Strategický plán Zákolany hodnocení 09/ 2010 Podklad pro jednání zastupitelstva 23. 9. 20010 STRATEGICKÝ PLÁN OBCE ZÁKOLANY 3. hodnocení 2009-2010 I. Východiska Strategický plán rozvoje Zákolany (SP) je:

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 6/2015 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 30. 3. 2015 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2013 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25.286.000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4.500.000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009

Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009 Závěrečný účet obce Hrušky za rok 2009 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu 2. Stav účelových fondů 3.

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44

OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44 OBEC CHLUMÍN, 277 43 Chlumín čp. 44 MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE Schválený zastupitelstvem obce Chlumín na veřejném zasedání dne 12.12. 2005 jako program obnovy na rok 2006 OBSAH: I. ÚVOD II. PROGRAM

Více

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související

Pořízení nehmotného investičního majetku (např. know-how bezprostředně související Seznam priorit a jednotlivých typů záměrů z programu SROP a JPD 2, které nevyžadují předložení dokladu o vlivu projektu na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více