" name="description"> ">

vloží do stránky obrázek kotěte zarovnaný doprava s popiskem kotě. O jednotlivých atributech pojednává další text.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "vloží do stránky obrázek kotěte zarovnaný doprava s popiskem kotě. O jednotlivých atributech pojednává další text."

Transkript

1 Vkládání obrázků: Tag IMG V HTML se obrázky vkládají nepárovým tagem IMG, který má jeden povinný a mnoho nepovinných parametrů. Tím povinným je src, totiž umístění obrázku. Například <img src="nejaky_obrazek.gif"> do stránky vloží obrázek, který se jmenuje se nejaky_obrazek.gif a je v témže adresáři jako ona stránka. Pokud bude v jiném adresáři (složce), přidá se adresářová cesta. Například <img src="adresar/jiny_obrazek.gif"> Dá se použít i absolutní adresa, třeba src="http://www.seznam.cz/logo.gif". Kromě src se zadávají další atributy obrázku. Např. kód <img border="3" src="kote.gif" alt="kotě" align="right" width="60" height="60"> vloží do stránky obrázek kotěte zarovnaný doprava s popiskem kotě. O jednotlivých atributech pojednává další text. Zadávání rozměrů Zásadně se doporučuje zadávat rozměry obrázků jako parametry tagu img. Například <img src="nejaky_obrazek.gif" width="60" height="100"> je lepší než <img src="nejaky_obrazek.gif"> Po natažení oba příklady vypadají stejně, rozdíl je při natahování. Pokud se totiž u obrázku uvedou rozměry, prohlížeč pro obrázek vyhradí místo, přestože obrázek zatím není stažený. Pokud se rozměry neuvedou, místo se nevyhradí a po natažení obrázku text jakoby "poskočí", což může způsobit zmatek ve čtenářově orientaci, ale hlavně to vypadá hnusně. Největší problémy tak vznikají, pokud je obrázek v tabulce. Zjištění velikosti obrázku Pokud nevíte, jak je přesně obrázek velký, dejte ho do stránky napřed bez rozměrů. Pak si stránku zobrazte v prohlížeči, klikněte pravým tlačítkem vlastnosti obrázku a přečtěte si rozměry. Ty potom zadejte do kódu. Zmenšování a zvětšování obrázků Zpravidla se u obrázků zadávají skutečné rozměry v pixelech (pixel je jeden obrazovkový bod). Pokud se ale uvedou rozměry jiné, obrázek změní zobrazení. Takto se dají obrázky zmenšovat, zvětšovat a deformovat (dělá to až prohlížeč). Přesto se nic z toho v praxi příliš nepoužívá: Deformace je nevhodná z estetických důvodů. Zmenšování se nepoužívá, protože se obrázek nemusí vykreslit správně, ale hlavně se při tom zbytečně přenáší celý velký obrázek, z něhož se pak zobrazí jenom některé bity. Zvětšování se nepoužívá z toho důvodu, že výslednou grafiku to rozkreslí do hrubých čtverečků. Pokud je třeba vložit obrázek jiné velikosti, doporučuji změnit rozměry natvrdo v nějakém grafickém programu

2 Zadávání procent Lze zadat šířku a výšku obrázku jako procenta ze šířky nebo výšky stránky (šířka většinou závisí na šířce okna prohlížeče). Místo počtu pixelů se prostě zadávají procenta. Při zadání obou parametrů se obrázek zdeformuje, a tak je dobré zadávat jen jeden. Pozor, umístíte-li obrázek do buňky tabulky, procenta se počítají ze šířky a výšky této buňky! Popis obrázku (alt) Když se v prohlížeči přejede obrázek myší, obvykle se zobrazí světle žlutá bublina s textem. Stejný text se na místě obrázku zobrazí, dokud není obrázek natažený (nebo když má někdo vypnuté zobrazování obrázků). Tento text se dá zadat jako atribut tagu IMG, například: <img src="runa.gif" alt="yuhůova runa"> Někdo zadávání altu ignoruje. Potom se tam nezobrazí nic, nebo popis, který zadal automaticky editor. Takový automatický popis bývá pěkný paskvil: například ve FrontPage 98: alt="runa.gif (357 bytes)". Už jsem se setkal s lidmi, kteří si mysleli, že když se ten text změní, tak že to potom nebude fungovat. Funguje to, klidně to měňte. Zásadní význam má alt pro alternativní média, například textové prohlížeče, indexovací roboty, zrakově postižené, hlasové výstupy. Takovým klientům poskytují zástupnou informaci o obrázku. V novějších prohlížečích se dá stejného efektu dosáhnout pomocí atributu title, ten také zobrazuje žlutou bublinu. Pak jde dělat bublinu i u textu. Obtékání a umístění Atribut align tagu IMG umožňuje nastavit buďto obtékání obrázku textem, nebo jeho umístění na řádku. Je to poněkud nekoncepční, ale jednoduché: hodnoty left a right nastavují obtékání, všechny ostatní hodnoty určují umístění obrázku na řádku. Příklad: <img src="runa.gif" align="left"> vloží do dokumentu obrázek, jehož horní okraj zarovná s dolním okrajem aktuálního řádku, levý okraj bude na levém okraji stránky a text bude obtékat. Hodnoty pro umístění na řádku jsou align= top, textop, middle, absmiddle, baseline, bottom, absbottom, center. Jejich význam si vyzkoušejte, já tomu sám moc nerozumím, protože to považuji za málo použitelné. Rámeček Atribut border vykreslí kolem obrázku rámeček. Zadává se šířka rámečku v pixelech. <img src="obrazek.gif" border="3"> Rámeček bývá černý (barva písma), ale je-li obrázek v odkazu, tak modrý (barva odkazu). Pokud border nezadáte, některé prohlížeče rámeček vykreslí, jiné ne. Zrušení rámečku Je-li obrázek v odkazu, prohlížeče jej obalují barevným (většinou modrým) rámečkem. Chcete-li se tomu vyhnout, zadejte border=

3 Obrázek jako odkaz: Zmenšeniny, galerie Kdo vystavuje více obrázků (například kolekci fotografií), měl by použít klikací zmenšeniny, aby se to nestahovalo roky. Od každého obrázku je potřeba vytvořit si menší kopii (velikostně i datově), která se umístí třeba do stejné složky a vloží do stránky. Velký originál obrázku se do stránky nevkládá, ale nechá se na něj mířit odkaz: <a href="obrazek1.jpg"><img src="obrazek1_zmensenina.jpg" width="80" height="50" alt="popis obrázku"></a> Je dobrým zvykem dělat všechny zmenšeniny na stránce stejně vysoké nebo široké a umístit je do tabulky, aby zařezávaly. Dost často se obrázky nechávají zobrazovat v novém okně (<a target="_blank"..>). Existují programy, které to umějí udělat automaticky. Myslím, že se to jmenuje Ulead, taky to umí FrontPage 2002 a určitě spousta jiných programů. Obrázky v odkazech Do odkazu se dá umístit cokoliv, třeba celá kapitola (jen ne další odkaz). Často a rády se tam dávají obrázky, takhle nějak to vypadá ve zdroji: <a href="někam.htm"><img src="obrázek.gif"></a> <a href="default.htm"><img border="0" src="images/jakpw.gif" alt="jak psát web" width="131" height="88"></a> Potom obrázek funguje jako odkaz. Aby kolem obrázku nebyl rámeček, musí se zadat border="0". Je dobré a nutné do obrázku vyplnit parametr alt, aby byl odkaz zřejmý, i když se obrázek zatím nenatáhne. Pokud už se natáhne, v Internet Exploreru se popisek (alt) objevuje ve světle žluté bublině u ukazatele myši. To je obecně vzato chyba prohlížeče, správně by v bublině měl být title. Někteří autoři dávali do odkazů obrázky hlavně kvůli té bublině s popiskem (tenkrát ještě title neexistoval). Ta bublina se dá udělat i nad textem pomocí atributu title. Měnící se obrázky Dá se zařídit, aby se obrázky po přejetí myši změnily. Buďto jednoduše pomocí CSS a filtrů, nebo složitě pomocí JavaScriptu. CSS + pozadí Do stylopisu se dá: a.menici {background-image: url(prvni.gif)} a.menici:hover {background-image: url(druhy.gif)} a odkaz se zapíše: <a class="menici" href="kamkoliv">měnící se odkaz</a> Příklad měnícího se odkazu pomocí CSS vlastnosti background-image. měnící se odkaz Odkaz má stylem nastavené pozadí, které se při přejetí myší změní na jiné pozadí. Zápis stylu: - 3 -

4 <style> a.menici {background-image: url('../images/prvni.gif')} a.menici:hover {background-image: url('../images/druhy.gif')} </style> Pro detailní pochopení příkladu si zobrazte zdroj. Přejížděný odkaz při napoprvé trochu problikne, protože se ten druhý obrázek musí napřed stáhnout. Nedávno Pixy vymyslel, jak to dělat jedním obrázkem pomocí změny background-position. Příklad se vztahuje k textu zdokonalení odkazů. Grafické formáty: Datový formát Obrázek je soubor. Na internetu se běžně používají dva grafické formáty -- *.jpg a *.gif. Stručně řečeno jpg je lepší na fotografie, gif na všechno ostatní. Jak udělat obrázek (pro začátečníky) Jak se třeba dá získat obrázkový soubor: Stáhnout z webu pomocí příkazu uložit obrázek jako (save image as) a uložit na disk. Najít někde na disku nebo použít sbírky obrázků, které se dodávají s některými programy. Nakreslit si obrázek myší v grafickém programu a uložit to jako gif nebo jpg. Naskenovat a uložit, také v grafickém programu. Sejmout obrazovku z nějakého programu a upravit v grafickém programu. Jinými slovy, možností je více, ale cílem musí být soubor ve formátu.gif nebo.jpg Ten se pak vloží do stránky. Grafický program Existují jich tisíce. Na Linuxu kraluje v grafických programech Gimp (který je zdarma i pro Windows, ale tam někdy padá). Já používám program Paint Shop 5. Pro současné potřeby webové grafiky je téměř dokonalý a neznám nikoho, kdo by v něm rozuměl všem funkcím. Adobe Photoshop se dá také použít, ale je dražší, jde o profesionální nástroj. Je zaměřený na obecnou bitmapovou grafiku a nástroje pro web má skoro jenom jako doplněk. Microsoft PaintBrush (windowsovské Malování) od verze 2000 umí také ukládat do jpg a gif, ale pracuje se s nimi jen v nouzi. Lidé si strašně chválí program Macromedia Fireworks, já jej neznám. Dále existuje spousta polo-editorů, které umějí třeba jenom ořezávat a optimalizovat, např. Ulead transformer. atd. Hlavním kritériem použitelnosti editoru je, zda umí ukládat do jpg a gif. Takže třeba Malování z Windowsů 98 je na nic. Datový objem Hlavní přikázání webového grafika zní: obrázky se nesmějí dlouho stahovat, musejí být co nejmenší. Proto jsou gif i jpg formáty kompresní

5 forma optimu m snesitelné maximum tlačítko 2 kb 5 kb pozadí stránky 2 kb 10 kb reklamní baner 8 kb 20 kb fotografie 15 kb 40 kb zmenšenina fotky obrázkový nadpis 5 kb 10 kb 3 kb 8 kb diagram, komix 60 kb Dávat na web obrázek větší než takových 60 kb je vcelku nesmysl, protože se na jedné obrazovce stejně nemůže patřičně zobrazit. JPG Formát JPG (též JPEG) je vhodný pro ukládání fotografií a obrázků s velkou barevnou hloubkou. Jpeg neumožňuje dělat průhledné nebo animované obrázky. Používá ztrátovou kompresi, to znamená, že část informace vypouští. Dělá to tak, aby to lidské oko pokud možno nepoznalo. Míra této komprese se dá nastavit v grafickém programu. Ale pozor, po každém znovuotevření a uložení se opět provádí komprese, takže se tím obrázek stále znehodnocuje. Je proto dobré mít předlohu uloženou v něčem neztrátovém a po každé úpravě importovat do jpg. GIF GIF také používá kompresi, ale neztrátovou, takže jsou ty soubory relativně větší než JPG, ale zato jsou přesné (zachovávají barvy a kontury). Může se v něm vyskytovat maximálně 256 barev. Jedna z barev se může označit jako průhledná (tu prohlížeč potom nezobrazí), gify též podporují animace. Barevná hloubka GIFu Na Internetu záleží na každém bitu, a proto čím jsou obrázkové soubory menší, tím lépe. Je zbytečné kódovat v gifu 256 barev, když používá třeba jenom dvě nebo čtyři. Pokud se v grafickém programu sníží barevná hloubka (počet barev), podstatně se ušetří velikost souboru (u černobílého souboru až osminásobně). Postup při snižování počtu barev se opět liší od programu k programu. V angličtině je to obvykle příkaz "decrease color depht" nebo "export - bitmap". Proužkování - 5 -

6 Z datového formátu GIFu vyplývá zajímavá vlastnost: pokud řádek bodů obsahuje jenom jednu barvu, velmi se šetří datový objem. Jednoduchý gif obsahující zejména barevné proužky (a málo přechodů) se tedy uloží velmi úsporně. Prokládání (progresivní vykreslování) Při ukládání souborů JPG i GIF se dá nastavit, zda se mají vykreslovat prokládaně. Konkrétní postup nastavení prokládání při ukládání obrázku závisí na použitém editoru. V anglických editorech se to jmenuje "interlaced" nebo "progresive encoding". Normálně se obrázky vykreslují po řádcích odshora, ale když se nastaví toto prokládání, tak se napřed vykreslí zamlžené, ale celé. Jak postupně docházejí další data, tak se zobrazení zpřesňuje. Je to hezké. Další formáty Existuje "nový" formát png (Portable Network Grafics), který by měl mít výhody gifu i jpegu. Ale příliš se nepoužívá, pravděpodobně kvůli nepodpoře starších prohlížečů. Dnes (doplněno 2003) jej lze bez obav používat. Prohlížeče verze 4 v sobě mají podporu i jiných formátů; kupříkladu IE 4 podporuje minimálně bmp. Ale takový soubor rozhodně nedoporučuji do stránek zařazovat, protože je moc velký a prohlížeče kromě IE jej stejně číst neumějí. Převážná většina netradičních grafických formátů potřebuje ke svému zobrazení plužinu (plug-in), což je podpůrný program prohlížeče. Chcete-li umístit na stránky něco hodně divokého, musíte si na webu najít plužinu. Obrázek pak nezadávat jako <img>, ale jako <object> nebo <embed> s odkazem na umístění plužiny. Průhledné obrázky V grafickém editoru můžete udělat gif, který bude mít některé části průhledné. Výhody jsou tyto: pod obrázkem se může vykreslovat pozadí pokud změníte barvu pozadí stránky, nemusíte se o obrázek starat při použití animací, pozicování a různých obtékání působí barevné okraje obrázku rušivě. Zprůhlednění se v každém grafickém editoru dělá jinak, idea je taková, že se vybere jedna barva a ta se nastaví jako průhledná. Jak na to: 1. Snižte barevnou hloubku nejvýše na 256 barev, raději méně. 2. Všechny oblasti, které mají být průhledné, vyplňte nějakou barvou (doporučuji něco kontrastního, stejně pak zmizí). 3. Tuto barvu pak nastavte jako průhlednou. Většinou na to existuje příkaz, který dovoluje ťuknout na tu barvu. Pokud máte anglický grafický editor, hledejte příkaz, ve kterém se vyskytuje slovo "transparent" (angl. průhledný). 4. Uložte jako gif. Opravdovým problémem průhledných gifů jsou různé přechody a okraje ploch, které obsahují mnoho přechodových odstínů. Na jiné barvě pozadí potom budou po okrajích tečkované. Takové obrázky doporučuji raději dávat do jpg a zprůhlednění oželet

7 Jiným problémem může být to, že je potřeba zprůhlednit více než jednu barvu. To nejde. Je potřeba všechny takové odstíny převést na jeden a ten zprůhlednit. Když se průhledné obrázky tisknou, místo průhledné barvy se netiskne nic. Kdyby byl pod obrázkem jiný objekt (např. pozicovaný), nevytiskne se. Animované gify Formát gif dovoluje poskládat v sobě několik obrázků a sestavit z nich animaci. Musíte na to mít nějaký speciální program, většinou se to jmenuje "bla bla Animator". V normálním editoru si připravíte grafické sekvence, které v animátoru poskládáte, nastavíte časování a uložíte do gifu. Animované gify se ve stránkách používají úplně stejně jako normální gify, což je fantastická výhoda. Nevýhodou animovaných gifů je značná rušivost pro čtenáře (takže se používá prakticky pouze v reklamách) a někdy i dost velký datový objem. Sejmutí obrazovky Když chci udělat obrázek z toho, co mám na obrazovce, použiju klávesu Print Screen (nahoře nad insertem). V tu chvíli se do schránky vloží obrázek aktuální obrazovky (bez ukazatele myši). Ten se dá pak vložit do nějakého grafického programu příkazem Vložit (Ctrl + V) a upravit. Zkratka Alt + Print Screen sejme pouze aktivní okno. To je často dost pohodlné, protože se to pak nemusí ořezávat. 1.předpoklad pro vložení obrázku do stránky je jeho uložení ve vhodném formátu. Prohlížeče podporují formáty obrázků GIF, JPEG, PNG (ping), který byl speciálně vyvinut pro potřeby Webu. GIF... podporuje max.256 barev (8 bitová barevná hloubka), podporuje transparentní obrázky a animaci, používá bezztrátovou kompresi (nepoužiji-li víc jak 256 barev) JPG... používá ztrátovou kompresi, hodí se pro naskenované fotografie, kde se optické defekty vzniklé komprimací ztrácejí. Lze nastavit Q koeficient, čím je větší, tím je obrázek kvalitnější a větší. Nehodí se pro obrázky kreslené na počítači. Podporuje režim TrueColor (16 mil. barev=2 24 ) Možnosti zápisu URL: Adrese se také říká URL. Znamená to Unique Resource Locator, čili jednoznačné umístění zdroje. Používá se nejenom u odkazů, ale i při vkládání obrázků, CSS souborů, objektů, prostě různých souborů. Například "http://www.seznam.cz" je URL Seznamu. Pokud vás nezajímá teorie jeho složení, pokračujte čtení u relativního odkazu

8 Složení URL URL lze symbolicky zapsat takto: protokol://server.doména.generickádoména:port/cesta/soubor#záložka?dotaz Zjednodušeně: protokol://server.doména.generická-doména/cesta/soubor Příklady: odkaz protoko l serve r doména gen. domén a cesta soubor http: www seznam cz není není http: dusan pc-slany cz interne t default.htm m http: www jakpsatwe b cz není odkazy_html.ht m URL se vyplňuje do atributu href tagu a. Symbolicky zapsáno: <a href="url">odkaz</a> Protokoly Protokolům se někdy také říká "schémata". Protokolem je míněn způsob, jakým se prohlížeč pokusí dosáhnout cíle odkazu. HTTP: Základním protokolem používaným na www stránkách je HTTP. HyperText Transfer Protocol. Málokdy se setkáte s něčím jiným. Většina URL začíná řetězcem "http://". Moderní prohlížeče při ťukání adresy dokonce předřazují automaticky. To ale neznamená, že by se to mohlo vypouštět při zápisu odkazů do html stránek. (Pak by si prohlížeč myslel, že je to relativní adresa.) FTP: Protokol pro přenos souborů je FTP -- File Transfer Protocol. Odkazují se jím soubory umístěné na FTP serverech. Pokud se s takovým odkazem prohlížeč potká, pokusí se spustit nějakého FTP klienta (některé prohlížeče jej mají zabudovaný) a předat mu požadavek na stažení souboru. Formát adresy je například ftp://ftp.pc-slany.cz je odkaz pro anonymní připojení k ftp serveru. (Které je mimochodem zakázáno. Anonymní znamená bez jména uživatele; uživatelský přístup vyžaduje heslo.) FILE: - 8 -

9 Svůj vlastní disk můžete odkazovat pomocí pseudoprotokolu FILE. Na Internetu je nepoužitelný. Většina prohlížečů si jej domyslí, když vidí v adrese písmenko:/. Zajímavé je, že za file: jsou tři lomítka -- např. file:///c:/dokumenty/soubor.htm

10 MAILTO: Protokol mailto: se používá na odkazování ových adres. Formát je mailto:elektronická adresa. Např. <a mi!</a>. Pokud se prohlížeč potká s takovou věcí, spustí poštovní program a předá mu adresu jako parametr. Více v textu o mailových adresách. Domény Každý server na Internetu má doménové jméno. To se skládá ze tří částí oddělených tečkami. 1. jméno virtuálního serveru, nejčastěji www (doména třetí úrovně) 2. jméno domény druhé úrovně (nutná registrace) 3. generická doména (doména nejvyššího řádu), nejčastěji cz, sk nebo com Port Velmi zřídka se za generickou doménu píše dvojtečka a číslo portu. Adresářová cesta Cílový soubor bývá uložen v adresáři (ale může být přímo v kořeni serveru). Adresáře se do URL zapisují za generickou doménu. Před jméno adresáře patří lomítko (obyčejné, nikoli zpětné). Je-li adresářů více úrovní, píšou se za sebe odděleny lomítky. Soubory Vlastní jméno souboru se píše za adresářovou cestu (existuje-li). Před jméno souboru se dává lomítko. Záložky Odkaz může mířit na záložku v odkazovaném dokumentu. Do URL se za jméno souboru píše křížek # a jméno záložky. Dotaz Součástí URL mohou být i vstupní data pro nějaký skript. Ta se do URL píšou na konec za otazník. Syntaxe je jmeno=hodnota&jmeno2=hodnota2. Příklad Příkladem absolutního URL může být: Část adresy Příklad Jiné možné hodnoty protokol ftp://, mailto: atd. doména 3. úrovně (server) www. cokoliv. doména 2. úrovně jakpsatweb. seznam., mujweb. apod. generická doména cz com, sk, gov apod. port nic :80, :číslo cesta (adresáře) /html /cokoliv

11 jméno souboru url.htm index.html apod.html záložka #priklad #jménozáložky dotaz nic?proměnná=hodnota Relativní adresování Mnohdy je vypisování celé adresy zbytečné a zdlouhavé. Existuje možnost, jak si práci usnadnit použitím relativní adresy. Myšlenka relativních adres se zakládá na tom, že soubory, které se navzájem odkazují, často leží na tomtéž serveru. Každý soubor, který pomocí URL vyžaduje jiný soubor, má sám nějaké absolutní URL. Takže stačí, aby se do adresy napsaly cesta k souboru, lomítko a jméno souboru. To je relativní URL. relativní URL = cesta/jméno_souboru Často oba soubory leží v jednom adresáři, takže pak není nutno vyplňovat cestu (je prázdná), relativní URL tvoří pouze jméno souboru. Adresáře se oddělují lomítky. Pokud se cílený soubor nachází v hierarchii adresářů někde výše (takže je nutno "vyskákat" nahoru), použije se zápis dvou teček pro nadřazený adresář. Příklad: Vložení obrázku s logem Jak psát web do této stránky za použití relativní adresy by se udělalo takto: <img src="../images/jpweb.gif"> V relativním URL lze samozřejmě použít záložky a dotazy. Speciální znaky Pokud se ve jménu souboru vyskytuje mezera, je nutno nahradit ji v URL sekvencí znaků "%20". Říká se tomu URL encoding. Takto lze nahradit každý znak znakem procenta se dvěma znaky, které jsou šestnáctkovým zápisem toho původního znaku. Takové překódování je nutné i v případě diakritizovaných znaků ve jménech souborů a adresářů. Mimochodem také proto se jména souborů a adresářů doporučují bez mezer, háčků a čárek, aby s tím nebyla práce. Shrnutí: Img Obrázek (angl. image). Nepárový tag. Do stránky se vloží obrázek načtený z jiného souboru. Tag <img> má kromě obecných atributů spoustu dalších: Atributy tagu <img> Atribu t Význam Hodnoty src umístění souboru s obrázkem URL

12 alt alternativní popis libovolný text lowsrc náhradní obrázek pro malé displeje URL width šířka délka nebo procento height výška délka nebo procento border tloušťka rámečku délka vspace vertikální okraj délka hspace horizontální okraj délka align usemap zarovnání obrázku použití klikací mapy left, right, top, texttop, middle, absmiddle, baseline, bottom, absbottom "#" + jméno mapy, nebo URL ismap přidání souřadnic kliknutí bez hodnoty Src Zdoj obrázku, prostě cesta k tomu souboru (angl. source = zdroj). Cesta k obrázku se udává jako klasické URL absolutně nebo relativně. Přípustné jsou soubory typu *.gif, *.jpg, v novějších prohlížečích také *.png a v Internet Exploreru *.bmp. (Jiné typy souborů se musejí vkládat jako objekty pomocí plužiny). Pokud soubor obrázku nebude nalezen, zobrazí se ve stránce zástupný symbol nenalezeného obrázku (nejčastěji červený křížek) se zástupným textem. Alt Zástupný text (alternative text). Zobrazuje se ve stránce v oblasti nenačteného obrázku. Pokud je obrázek načten, zobrazuje se hodnota altu při přejíždění obrázku ve žluté bublině. Lowsrc Zástupný obrázek pro malé displeje. Nikdy jsem neviděl použití. Width, height Šířka (width) a výška (height) obrázku. Udává se v pixelech (normální číslo) nebo procentech. Pokud nebude rozměr uveden, zobrazí se obrázek v tom rozměru ve své normální velikosti. V praxi se doporučuje výšku a šířku u obrázku zadávat i v případě, že obrázek bude přirozeně veliký. To kvůli rychlejšímu a lepšímu načítání stránky. Border

13 Tloušťka rámečku. Lze zadat nula, pak nebude obrázek orámečkovaný. Různé prohlížeče se liší v tom, zda zobrazují rámeček u obrázku, u kterého border nebyl zadán. Proto komu záleží na přesném vzhledu, měl by border vždy zadávat. Vspace, hspace Vertikální a horizontální okraje, prostě prázdné místo okolo. Zadává se v pixelech. V praxi se nahrazují CSS stylem. Align Zarovnání obrázku s okolím. Tag <img>, atribut align Obtékání obrázku Vertikální umístění obrázku na řádku align= left right top texttop middle absmiddl e baseline bottom absbotto m Význam Obrázek je umístěn k levému okraji a obtékán zprava. Obrázek je umístěn k pravému okraji a obtékán zleva. Vršek obrázku je zarovnán s nejvyšším bodem libovolného objektu řádku. Vršek obrázku je zarovnán s nejvyšším bodem textu (většinou je to totéž, co top). Střed obrázku je zarovnán s účařím písma řádku. Střed obrázku je zarovnán se středem řádku. Spodek obrázku je zarovnán na účaří. Spodek obrázku je zarovnán na spodek písma Spodek obrázku bude zarovnán na nejnižší místo řádku. Osobně považuji milión hodnot pro umístění na řádku za zbytečnost a nepoužívám je. Má to smysl zejména u obrázkových matematických vzorců. Obrázek se v praxi většinou nechává obtékat nebo umisťuje do samostatného odstavce. Obtékané obrázky se vertikálně nacházejí pod řádkou, v níž jsou uvedeny (to je trochu nešikovné, ale logické). Style

14 Všechny atributy kromě src, alt a usemap se dají nahradit CSS deklarací pomocí obecného atributu style. Příklad: Následující dva obrázky se zobrazí stejně: <img src="strom.gif" alt="strom" width="88" height="31" border="2" hspace="10" align="right"> <img src="strom.gif" alt="strom" style="width: 88px; height: 31px; border: 2px solid; marginleft: 10px; margin-right: 10px; float: right"> Klikací mapy: Usemap Přítomnost tohoto atributu dělá z obrázku klikací mapu. Hodnotou atributu je křížek # plus jméno mapy. Mapa je element vyznačený tagem <map> obsahující definici aktivních oblastí. Popis mapy je umístěn v tomtéž HTML dokumentu. Jméno mapy je určeno atributem name u tagu <map>. Příklad viz u popisu tagu <map>. Tag <map> může být umístěn i v jiném souboru. Hodnotou atributu usemap je pak jméno souboru s křížkem # a jménem mapy. Ismap Pokud je obrázek v odkazu, při kliknutí se za adresu připojí otazník a souřadnice kliknutí oddělené čárkou. Umějí to zpracovávat některé serverové skripty

15 Img jako video Pokud se v tagu <img> místo atributu src uvede tag dynsrc, jde o video. Atributy tagu <img dynsrc="..."> Atribut Význam Hodnoty dynsrc adresa animace URL loop počet přehrávání číslo nebo "infinite" loopdela y start controls prodleva mezi přehráváními kdy se má začít přehrávat zobrazení ovládání čas v milisekundách "mouseover" -- při přejetí myši, jinak po natažení stránky atribut bez hodnoty (Netscape nepodporuje) Dnešní prohlížeče podporují video formáty *.avi, *.asf, *.ram, *.ra. Další formáty videí je nutno zpřístupnit pomocí objektů a plužin. Hodnota infinite u loop způsobuje neustálé přehrávání. Stejně tak působí hodnota -1. Další atributy jsou stejné jako u normálního img. Map Klikací mapa obrázku. V dokumentu se tento element nijak nezobrazuje, pouze způsobuje, že obrázek bude ně některých místech klikat jako odkaz. Mapa obsahuje popis aktivních oblastí, které jsou reprezentovány tagy <area>. Pomocí jména -- atributu name -- je mapa spojena s obrázkem (atribut usemap u <img>). Name může být libovolný název. Jedna mapa může být teoreticky přiřazena k více obrázkům, nenapadá mě ale situace, kdy je to užitečné. Příklad: <map name="ctverecky"> <area href="prvni.htm" shape="rect" coords="80, 80, 130, 130"> <area href="druha.htm" shape="rect" coords="20, 20, 50, 50"> </map> <img src="obrazek.gif" usemap="#ctverecky"> Area Aktivní oblast v mapě. Nepárový tag. Nezobrazuje se. Může se vyskytovat pouze v elementu <map>. Area vymezuje oblast obrázku, na kterou se dá kliknout jako na odkaz. V jednom elementu <map> může být neomezeně elemetů <area>, každá pro jednu aktivní oblast. Atributy tagu <area>

16 Atribu t Význam Hodnoty href cíl odkazu URL target cílový rám jméno rámu shape tvar oblasti rect, circle, polygon coords souřadnice oblasti čísla oddělená čárkami nohref oblast není odkazem bez hodnot alt alternativní text libovolný text Atributy href a target jsou stejné jako u odkazů. Z obecných atributů vypichuji atribut title, který v novějších prohlížečích zobrazuje u myši nad oblastí bublinu s textem (podobně jako alt u obrázků). Atribut alt takto nefunguje, ten má význam pouze pro negrafické klienty. Atrribut shape určuje tvar oblasti, podle toho se potom mění význam hodnot atributu coords. Ten obsahuje souřadnice v pixelech, přičemž počátek souřadnic je levý horní roh mapy (tedy obrázku) a y roste směrem dolů. Tag <area>, atributy shape a coords shape= Význam zadává se coords="" rect obdélník levý horní roh, pravý dolní roh lhx, lhy, pdx, pdy circle kruh střed, poloměr středx, středy, poloměr polygo mnohoúhelní souřadnice každého vrchol1x, vrchol1y, n k vrcholu za sebou vrchol2x, vrchol2y, atd. Jsou možné i alternativní hodnoty circ, poly a rectangle se stejnou funkcí. Pokud se dvě oblasti překrývají, je ta pozdější jakoby vespod (dlouho jsem zde měl chybnou informaci, že je navrchu). Jinak řečeno v překrývaných kouscích vyhrává ta area, která je první. Atribut nohref byl vymyšlen pro tvorbu tvarů, které nikam neklikají. To používá např. pro tvorbu klikacích mezikruží, kdy větší circle někam kliká. Uvnitř většího kruhu je menší (v kódu uvedený jako první) s atributem nohref

Obrázky. Tag Význam Párový Výskyt. img obrázek ne. img video ne. map klikací mapa. area oblast v klikací mapě ne

Obrázky. Tag Význam Párový Výskyt. img obrázek ne. img video ne. map klikací mapa. area oblast v klikací mapě ne Obrázky Tag Význam Párový Výskyt img obrázek ne img video ne map klikací mapa ano area oblast v klikací mapě ne Img Obrázek (angl. image). Nepárový tag. Do stránky se vloží obrázek načtený z jiného

Více

Základy HTML. Autor: Palito

Základy HTML. Autor: Palito Základy HTML Autor: Palito Zobrazení zdrojového kódu Zobrazení zdrojového kódu Každá stránka je na disku nebo na serveru uložena ve formě zdrojového kódu. Ten kód je psaný v jazyce HTML. Když si chcete

Více

INTERNET A SÍTĚ. Role při tvorbě webových aplikací. Rozhodovací vrstvy při tvorbě webových aplikací. povrch kostra struktura obsah strategie

INTERNET A SÍTĚ. Role při tvorbě webových aplikací. Rozhodovací vrstvy při tvorbě webových aplikací. povrch kostra struktura obsah strategie INTERNET A SÍTĚ Ing. Pavel Smutný, Ph.D. Kancelář: H305 Telefon: 3511 Email: pavel.smutny@vsb.cz Role při tvorbě webových aplikací 1996 2009 GIF HTML CSS CGI analytik, informační architekt, grafik, programátor

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_135_IVT_HTML_08_tvorba_www

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_135_IVT_HTML_08_tvorba_www Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_135_IVT_HTML_08_tvorba_www Ing. Pavel BOHANES

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek 1 HTML Hyper Text Markup Language = hypertextový značkovací jazyk Slouží pro tvorbu webových stránek, které jsou propojeny hypertextovými odkazy HTML soubor je obyčejný text obalený

Více

Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám. "Inovace výuky" registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0585

Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám. Inovace výuky registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0585 Výukový materiál vytvořen v rámci projektu EU peníze školám "Inovace výuky" registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0585 Škola: Adresa: Autor: Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace

Více

Funkce grafiky na webu. Primární grafická informace Fotografie Schémata Diagramy Loga Bannery

Funkce grafiky na webu. Primární grafická informace Fotografie Schémata Diagramy Loga Bannery Grafika pro web Funkce grafiky na webu Primární grafická informace Fotografie Schémata Diagramy Loga Bannery Funkce grafiky na webu Sekundární grafická informace Dekorace Zvýraznění Šipky Oddělovače Funkce

Více

Tvorba fotogalerie v HTML str.1

Tvorba fotogalerie v HTML str.1 Tvorba fotogalerie v HTML str.1 obr. A obr. B 1) Spustíme PsPad, vytvoříme nový dokument a otevře se nám okno nový soubor, kde si můžeme zvolit jaký chceme typ. My označíme HTML a potvrdíme. 2) Pro správné

Více

Čtvrtek 11. dubna. Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML

Čtvrtek 11. dubna. Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML Čtvrtek 11. dubna Základy HTML HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje

Více

13. Vytváření webových stránek

13. Vytváření webových stránek 13. Vytváření webových stránek značkovací jazyk HTML, základní členění dokumentu, odkazy, tabulky, seznamy, obrázky, HTML editory Značkovací jazyk HTML HTML - Hypertext markup Language (hypertextový značkovací

Více

HTML. ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6

HTML. ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6 ICT_01., 02. konzultace; 2. ročník 1/6 HTML Vystavení vlastních dat na Internetu Každý uživatel Internetu, který chce svoje webové stránky publikovat na Internetu potřebuje: - místo na webovém serveru,

Více

Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD

Tvorba www-stránek. Příkazy jazyka HTML. Budeme pracovat následovně: Základní struktura webové stránky. Příkazy sekce HEAD Tvorba www-stránek Webové stránky jsou napsané pomocí jazyka HTML (HyperText Markup Language). Ke tvorbě webových stránek potřebujeme - speciální program umožňuje tvořit stránku bez znalostí HTML-kódu

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

Stránka se dá otevřít dvěma způsoby

Stránka se dá otevřít dvěma způsoby Co je potřeba Mozek, to zaprvé. Budete potřebovat počítač, na kterém běží alespoň nějaký jednoduchý textový editor (Poznámkový blok). Potřebujete webový prohlížeč. Hodí se připojení na internet. Kdo nemá

Více

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KAPITOLA 2 - ZÁKLADNÍ POJMY INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ KLÍČOVÉ POJMY Internet World Wide Web FTP, fulltext e-mail, IP adresa webový prohlížeč a vyhledávač CÍLE KAPITOLY Pochopit, co je Internet

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA. Počítačová grafika 1 Počítačová grafika 1 POČÍTAČOVÁ GRAFIKA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro nižší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Poznámka v (x)html Všechno, co je v (x)html souboru obaleno značkami , je považováno za poznámku a nezobrazuje se.

Poznámka v (x)html Všechno, co je v (x)html souboru obaleno značkami <!-- a -->, je považováno za poznámku a nezobrazuje se. Úvod do tvorby www stránek Tvorba www 3 Poznámka v (x)html Všechno, co je v (x)html souboru obaleno značkami , je považováno za poznámku a nezobrazuje se. Odkaz (hyperlink)

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod

VY_32_INOVACE_INF4_12. Počítačová grafika. Úvod VY_32_INOVACE_INF4_12 Počítačová grafika Úvod Základní rozdělení grafických formátů Rastrová grafika (bitmapová) Vektorová grafika Základním prvkem je bod (pixel). Vhodná pro zpracování digitální fotografie.

Více

Používání u a Internetu

Používání  u a Internetu Používání e-mailu a Internetu Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE SNADNO A RYCHLE Marek Lučný Pavoučí síť přes celý svět Co prohlížeče (ne)skrývají Tajemný kód HTML Všechno má svůj styl Interaktivní je IN Na obrazovce i na mobilu Začni podle šablony Informace jsou základ

Více

22. Tvorba webových stránek

22. Tvorba webových stránek 22. Tvorba webových stránek Webové stránky jsou spolu s elektronickou poštou nejpoužívanější prostředky internetu. Brouzdáme li internetem používáme nějaký prohlížeč. To, co vidíme na obrazovce v prohlížeči

Více

12. Základy HTML a formuláře v HTML

12. Základy HTML a formuláře v HTML 12. Základy HTML a formuláře v HTML 1) Co je to HTML a historie HTML 2) Termíny v HTML a. tag b. značka c. element d. atribut e. entita 3) specifikace a. html, xhtmll b. rozdíly xhtml a html 4) struktura

Více

WWW STRÁNKY Tvorba webové stránky TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

WWW STRÁNKY Tvorba webové stránky TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. WWW STRÁNKY Tvorba webové stránky TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Úvod do tvorby webové stránky Jména souborů Svoje HTML soubory pojmenujte

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

Práce v programu Word 2003

Práce v programu Word 2003 Práce v programu Word 2003 Prostředí programu WORD 2003 Program WORD 2003 slouží k psaní textů, do kterých je možné vkládat různé obrázky, tabulky a grafy. Vytvořené texty se ukládají, jako dokumenty s

Více

Zá klady HTML. Tag HTML Párová značka, který definuje webovou stránku. Obsah stránky končí značkou

Zá klady HTML. Tag HTML <HTML> Párová značka, který definuje webovou stránku. Obsah stránky končí značkou Zá klady HTML Jazyk HTML (Hypertext Markup Language) - jedná se o souhrn pravidel pro formatování textu, obrázků atd. pro použítí na webových stránekách. Webovou stránku tvoří prvky, které jsou definovány

Více

Bloky. Tag Význam Párový. p odstavec nepovinně. br řádkový zlom ne. div oddíl ano. center vycentrování ano. h1 nadpis 1.

Bloky. Tag Význam Párový. p odstavec nepovinně. br řádkový zlom ne. div oddíl ano. center vycentrování ano. h1 nadpis 1. Bloky Tu se popisuji blokové tagy, což jsou všechny, za kterými se zalamuje řádka. Jde o různé oddíly textu a odstavce. Opakem blokových tagů jsou řádkové (in-line) tagy na značkování textu. Tag Význam

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

Základy informatiky. HTML, tvorba WWW stránek. Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela

Základy informatiky. HTML, tvorba WWW stránek. Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela Základy informatiky HTML, tvorba WWW stránek Daniela Szturcová Část převzata z přednášky P. Děrgela Obsah přednášky Princip WWW dokumentu, ukázka Nástroje pro tvorbu Pravidla tvorby HTML, tagy Kostra HTML

Více

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4 MANUÁL Jak používat administraci webových stránek Obsah ZÁKLAD... 2 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE... 2 HLAVNÍ MENU... 2 VÝBĚR POLOŽKY... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 DETAIL POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY...

Více

Název školy: SOŠ NET OFFICE Orlová, spol. s r.o. Vypracoval/a: Mgr. Alena Sovová

Název školy: SOŠ NET OFFICE Orlová, spol. s r.o. Vypracoval/a: Mgr. Alena Sovová Název projektu: Podpora výuky v technických oborech Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0458 Název šablony: V/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních

Více

Fiktivní firma. Žáci získají základní informace o přípravě a tvorbě webových stránek. Na konci prezentace je úkol, se kterým žáci samostatně pracují.

Fiktivní firma. Žáci získají základní informace o přípravě a tvorbě webových stránek. Na konci prezentace je úkol, se kterým žáci samostatně pracují. Název a registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu: 02. 07. 2012 01. 07. 2014 Autor:

Více

WWW a HTML. Základní pojmy. Ivo Peterka

WWW a HTML. Základní pojmy. Ivo Peterka WWW a HTML Základní pojmy WWW World Wide Web systém navzájem propojených stránek Stránky se mohou skládat z částí nacházejících se v různých částech světa. HTML HyperText Markup Language Slouží k psaní

Více

Zdroj: http://www.root.cz/clanky/pravda-a-myty-o-gifu/

Zdroj: http://www.root.cz/clanky/pravda-a-myty-o-gifu/ Zdroj: http://www.root.cz/clanky/pravda-a-myty-o-gifu/ Bitmapový formát (rastrový obrázek) Většina z používaných grafických formátů (JPEG, PNG, TGA, BMP) obsahuje popis rastrového obrázku jako celku ukládají

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY POČÍTAČOVÁ GRAFIKA VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY ÚPRAVA FOTOGRAFIÍ NAFOCENÉ FOTOGRAFIE Z DIGITÁLNÍHO FOTOAPARÁTU MŮŽEME NEJEN PROHLÍŽET, ALE TAKÉ UPRAVOVAT JAS KONTRAST BAREVNOST OŘÍZNUTÍ ODSTRANĚNÍ ČERVENÝCH

Více

1. Nastavení dokumentu

1. Nastavení dokumentu Obsah as a asta 2. Okno / více dokumentů otevírání, zavírání, vytváření nového, přepínání, ukládání 3. Barevný režim dokumentu 4. Zobrazení, vlastní pohledy 5. Objekty vkládání 1. Nastavení dokumentu Uprostřed

Více

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz

Webové stránky. 6. Grafické formáty pro web. Datum vytvoření: 11. 10. 2012. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.cz Webové stránky 6. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 11. 10. 2012 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

Konverze grafických rastrových formátů

Konverze grafických rastrových formátů ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE Konverze grafických rastrových formátů semestrální práce Jakub Hořejší Ondřej Šalanda V

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Dokument XHTML. Prohlížeč. styl CSS. Výstupní dokument. Soubor DTD

Dokument XHTML. Prohlížeč. styl CSS. Výstupní dokument. Soubor DTD CSS 1 Výhody: Udřování prezentace oddělené od dokumentu znamená, že můžete nastavit styly dokumentu pro různá média; Oddělení dokumentu od jeho prezentace znamená menší dokument, což dále znamená, že se

Více

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu PŘÍRUČKA Správa obsahu webové prezentace Formátování textu Verze: 6.2 Datum: 4.12.2009 Autor: Ing. Michal Šídlo, michal.sidlo@netgenium.com Společnost: NetGenium s.r.o., www.netgenium.com Obsah 1. Základní

Více

Závěrečná práce. AutoCAD Inventor 2010. (Zadání D1)

Závěrečná práce. AutoCAD Inventor 2010. (Zadání D1) Závěrečná práce AutoCAD Inventor 2010 (Zadání D1) Pavel Čurda 4.B 4.5. 2010 Úvod Tato práce obsahuje sestavu modelu, prezentaci a samotný výkres Pákového převodu na přiloženém CD. Pákový převod byl namalován

Více

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML

Základy HTML. Obecná syntaxe HTML. Struktura HTML Základy HTML HyperText Markup Language, označovaný zkratkou HTML, je značkovací jazyk pro hypertext. Je jedním z jazyků pro vytváření stránek v systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů

Více

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr.

Webové stránky. 16. Obrázky na webových stránkách, optimalizace GIF. Datum vytvoření: 12. 1. 2013. str ánk y. Vytvořil: Petr Lerch. www.isspolygr. Webové stránky 16. Vytvořil: Petr Lerch www.isspolygr.cz Datum vytvoření: 12. 1. 2013 Webové Strana: 1/6 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tématická oblast Název DUM

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek HTML Hypertext Markup Language jazyk pro tvorbu webových stránek Rozšíření: JavaScript, CSS Dynamické stránky: PHP, ASP(X), JSP Prohlížeče: IE, Firefox, Opera, Google Chrome mohou

Více

TNPW1 Cvičení 2 6.10.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz

TNPW1 Cvičení 2 6.10.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz 6.10.2015 aneta.bartuskova@uhk.cz TNPW1 Cvičení 1 Technologie pro tvorbu webu HTML, HTML5 značkovací jazyk struktura, obsah, odkazy - hypertext CSS, CSS3 kaskádové styly vzhled (rozvržení, formátování,

Více

Internet 1. ÚVOD. Příklad stránky WWW v prostředí Internet Exploreru vidíte na obr.:

Internet 1. ÚVOD. Příklad stránky WWW v prostředí Internet Exploreru vidíte na obr.: Internet 1. ÚVOD Windows XP integrují internetový prohlížeč Internet Explorer, využívají jeho některé vlastnosti zejména při zobrazování informací. Pokud jste na síť připojeni, můžete s ním pracovat a

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

Další nutný soubor je laydiv.js, ve kterém jsou uloženy funkce pro zobrazování virů na ploše a funkce pro odkaz na Teachers Guide.

Další nutný soubor je laydiv.js, ve kterém jsou uloženy funkce pro zobrazování virů na ploše a funkce pro odkaz na Teachers Guide. ESCAPE OF VIRUSES Hra Escape of viruses je psána pomocí příkazů Javascriptu a standardních příkazů HTML. Hra se spouští tlačítkem Start game. Úkolem hráče je eliminovat viry na hrací ploše kliknutím kurzoru

Více

Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější)

Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější) Tiskový manažer Printman (Tiskový manažer verze 1.58 a novější) Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port. (Pokud je tiskárna

Více

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny:

Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Tisk do souboru Tisk do souboru tiskárny Tisk do souboru se provádí podobně jako tisk na papír, směřování tisku do souboru je dáno nastavením v ovladači tiskárny: Vytištěný soubor potom můžete předat k

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Informatika pro moderní fyziky (8) Javascript, CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument

Informatika pro moderní fyziky (8) Javascript, CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument Informatika pro moderní fyziky (8) Javascript, CSS - stylování dokumentů, SVG - tvorba obrázků, složitější interaktivní dokument František HAVLŮJ e-mail: haf@ujv.cz ÚJV Řež oddělení Reaktorové fyziky a

Více

Internetové technologie, cvičení č. 5

Internetové technologie, cvičení č. 5 Internetové technologie, cvičení č. 5 Náplň cvičení Obsahem 5. cvičení předmětu Internetové technologie je ukázka a procvičení XHTML značek a atributů používaných při vytváření hypertextových odkazů a

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Obslužný software. PAP ISO 9001

Obslužný software.  PAP ISO 9001 Obslužný software PAP www.apoelmos.cz ISO 9001 červen 2008, TD-U-19-20 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Pokyny pro instalaci... 4 2.1 Požadavky na hardware...4 2.2 Postup při instalaci...4 3 Popis software... 5 3.1

Více

Grafika na webu. Lukáš Bařinka barinkl@fit.cvut.cz

Grafika na webu. Lukáš Bařinka barinkl@fit.cvut.cz 4 TVEZE WXYHMNR LS TVSKVEQY -RJSVQEXMOE NI TSHTSVSZ RE TVSNIOXIQ RERGSZERÀQ ^ )ZVSTWO LS WSGM PR LS JSRHY E VS^TSÐXY LPEZR LS QÞWXE 4VEL] 4VELE )9 -RZIWXYNIQI HS ZE% FYHSYGRSWXM Web a MultiMédia Lukáš

Více

Identifikátor materiálu: ICT-1-20

Identifikátor materiálu: ICT-1-20 Identifikátor materiálu: ICT-1-20 Předmět Informační a komunikační technologie Téma materiálu Kancelářské balíky a grafické editory Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí programové

Více

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metodický list k didaktickému materiálu Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Kaskádové styly základy grafiky

Kaskádové styly základy grafiky 1 Kaskádové styly základy grafiky Vymezení pojmů Historie Základy stylů 2 Co je to CSS? Vznik CSS a je možné zařadit přibližně do roku 1997. Pojem CSS by se dal shrnout definicí :"souhrn pravidel a metod

Více

Grafika a grafický design. Internetové publikování

Grafika a grafický design. Internetové publikování Grafika a grafický design Internetové publikování Design stránky Grafický design první dojem, rychlost stahování Struktura stránek navigace, rozvržení plochy Volba informací okruh čtenářů Syntaktická správnost,

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - ZAČÁTEČNÍCI Základní rozložení plochy Výchozím stavem při práci je normální zobrazení. pás karet - základní nabídka příkazů Pořadí jednotlivých snímků Základní plocha

Více

LED Display Eyetv (počítačový panel)

LED Display Eyetv (počítačový panel) LED Display Eyetv (počítačový panel) manuál Obsah 1) vlastnosti produktu 2) název a funkce počítačového programu 3) příprava scénáře 4) přenos scénáře do panelu 5) ostatní 6) komunikační protokol 1) Vlastnosti

Více

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací

Návrh stránek 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2013/12/12 20:40:58 $ Obsah Úvod... 3 Recept na dobré webové stránky... 4 Použitelnost... 5 Jak se pozná použitelný web...

Více

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress

MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress MANUÁL K OBSLUZE REDAKČNÍHO SYSTÉMU / wordpress www.webdevel.cz Webdevel s.r.o. IČ 285 97 192 DIČ CZ28597192 W www.webdevel.cz E info@webdevel.cz Ostrava Obránců míru 863/7 703 00 Ostrava Vítkovice M 603

Více

METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI

METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI METODICKÝ POKYN PŘIDÁNÍ A PŘEHRÁNÍ VIDEA V PREZENTACI Základní informace o videu a animovaných souborech ve formátu GIF Videa jsou videosoubory ve formátech AVI nebo MPEG s příponami souborů AVI, MOV,

Více

Ignijet_2007 Externí monitor

Ignijet_2007 Externí monitor Ignijet_2007 Externí monitor ver 2010-06-17 Úvod Externí monitor dokáže monitorovat vybrané parametry zapalování a zobrazovat je dle modifikovatelného nastavení a to jak hodnoty parametrů, tak jednoduché

Více

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1 Základní dělení 3D grafika 2D grafika vektorová rastrová grafika 2/29 Vektorová grafika Jednotlivé objekty jsou tvořeny křivkami Využití: tvorba diagramů,

Více

Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice

Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice Speciální vzdělávací pomůcky k podpoře výuky slabozrakých žáků Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice Požadavky na počítač Pro používání čtených pomůcek Vám postačí běžný osobní počítač, reproduktory

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

VYTVOŘENÍ / EDITACE RDP SOUBORU

VYTVOŘENÍ / EDITACE RDP SOUBORU VYTVOŘENÍ / EDITACE RDP SOUBORU Windows Server 2008 Windows Server 2012 ipodnik cloud ipodnik pro Vás provozuje: BIZ-ONE EU s.r.o. Jiráskova 306 252 25 Jinočany, Praha Západ Web: www.ipodnik.cz Tel.: 605

Více

1. Základní okno programu

1. Základní okno programu 1. Základní okno programu Po spuštění PowerPointu se zobrazí základní okno programu, které je podobné základnímu oknu ve Wordu či Excelu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1. záhlaví = titulní lišta obsahuje název

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu

Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu CVT6 01a Úvod do aplikací internetu a přehled možností při tvorbě webu Internet a www Internet? Služby www ftp e-mail telnet NetNews konference IM komunikace Chaty Remote Access P2P aplikace Online games

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Uživatelská příručka 6.A6. (obr.1.)

Uživatelská příručka 6.A6. (obr.1.) Uživatelská příručka 6.A6 Na stránky se dostanete zadáním URL adresy: http://sestasest.tym.cz do vašeho prohlížeče. Teď jste se dostali na úvodní stránku, na které vidíte fotku, přivítání, odkaz na Uživatelskou

Více

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Šumperk : Mapa města

Ovládání mapového prohlížeče a aplikace. Šumperk : Mapa města Ovládání mapového prohlížeče a aplikace Šumperk : Mapa města Úvod Aplikace má pouze informativní charakter a data z ní zobrazená nejsou právně závazná. Aplikace je zpracována tak, aby zobrazovala jednu

Více

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows Vista (české verzi). Prvním krokem

Více

Zakládání nové nebo úprava existující stránky

Zakládání nové nebo úprava existující stránky NÁVOD KTERAK UPRAVOVATI OBSAH WEBU PP. PRO PLZEŇSKÉ PANENKY VYROBIL PŘEMEK 2008 Zakládání nové nebo úprava existující stránky Např. když je nový program na měsíc nebo aktualita, nebo když je někde něco

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro možnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006 MALOVÁNÍ aplikace,

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Správa souborů soubor, stromová struktura. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel

Správa souborů soubor, stromová struktura. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel Správa souborů soubor, stromová struktura Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální obor ošetřovatel Soubor pojmenovaná uspořádaná skupina dat uložená na nějakém datovém médiu (související data uložená

Více

Microsoft Office. Excel vlastní formát buněk

Microsoft Office. Excel vlastní formát buněk Microsoft Office Excel vlastní formát buněk Karel Dvořák 2011 Formát buněk Běžné formáty buněk vybíráme v seznamu formátů ve skupině Číslo. V některých případech potřebujeme formát v trochu jiné podobě,

Více

Co je počítačová grafika

Co je počítačová grafika Počítačová grafika Co je počítačová grafika Počítačovou grafikou rozumíme vše, co zpracovává počítač a co lze sledovat očima Využití počítačové grafiky Tiskoviny - časopisy, noviny, knihy, letáky Reklama

Více

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely

Počítačová grafika. OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Počítačová grafika OBSAH Grafické formy: Vektorová grafika Bitmapová (rastrová grafika) Barevné modely Vektorová grafika Vektorová grafika Příklad vektorové grafiky Zpět na Obsah Vektorová grafika Vektorový

Více

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010

Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Pracovní prostředí Word 2003 versus Word 2010 Inovace a modernizace studijních oborů FSpS Vránová Hana 11.7.2012 OBSAH Srovnání pracovního prostředí Word 2003 a

Více

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0

Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 Fotogalerie pro redakční systém Marwel Obscura v. 2.0 postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 1.1 QCM, s. r. o., březen 2011 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah

Více

První přihlášení do CMS. Po přihlášení

První přihlášení do CMS. Po přihlášení První přihlášení do CMS - Zadejte do prohlížeče Internet Explorer požadovanou webovou adresu ve formátu www.adresa.cz/cms (např. na hlavní web Diakonie by to bylo www.diakonie.cz/cms) - Vyskočí vám okno

Více