Tab. č.1 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tab. č.1 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 za rok 2013"

Transkript

1 Příloha č. 3 k usnesení RMČ č. 407 ze dne Tab. č.1 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 za rok 2013 v tis. Kč SU/AU NÁKLADY plán na rok 2013 skutečnost k plnění v % 501 spotřeba materiálu 93,00 82,85 89, spotřeba energií 4 909, ,12 152, celkem opravy , ,72 48, XX opravy domů přes SF , ,80 55, XX opravy domů přes MČ , ,03 42, daňově neuznatelné náklady (časové rozlišení) 0,00 63,89 0, služby ostatní , ,91 77, služby 4 581, ,50 103, zařizovací předměty 3 699, ,43 82, úklid 4 800, ,59 71, právní služby 8 076, ,93 113, úplata správci , ,05 98, revize a kontroly 5 860, ,41 68, deratizace 870,00 329,42 37, Karlovo nám. 7 - služby 2 700, ,83 109, technická podpora k SW ides 432,00 637,40 147, projektové dokumentace 5 250,00 765,37 14, dozory, kolaudace 3 380,00 650,71 19, přístřeší 750,00 138,36 18, služby spojené s prodejem DHM 6 500,00 0,00 0, daňově neuznatelné náklady 3 021, ,91 88, mzdové náklady , ,00 100, zákonné pojištění 4 440, ,42 99, zákonné sociální pojištění 3 240, ,00 100, zákonné zdravotní pojištění 1 200, ,42 97, ostatní zákonné pojištění 58,00 54,19 93, zákonné sociální náklady (penzijní připojištění) 316,00 336,24 106, ostatní daně a poplatky 3 200, ,02 35, ostatní náklady - z toho: , ,85 86, DPH - krácený nárok na odpočet , ,63 61, odpisy dlouhodobého majetku 0, ,35 0, zůstatková cena prodaného DHM 3 620, ,84 771, zůstatková cena prodaných pozemků 0, ,81 0, opravné položky včetně zúčtování 700, ,09-168, odpis nedobytné pohledávky 600, ,28 786,21 NÁKLADY celkem , ,51 75,26 SU/AU VÝNOSY plán na rok 2013 skutečnost k plnění v % 602 výnosy z prodeje služeb 824,00 766,60 93, tržby za parkovné TJ Sokol 252,00 196,51 77, tržby za inzerci 547,00 547,49 100, tržby - matriky, svatby 25,00 22,60 90, výnosy z pronájmu , ,96 100, tržby za pronájem - bytové prostory , ,34 101, tržby za pronájem - nebytové prostory , ,12 94, tržby za pronájem - pozemky (dlouhodobé smlouvy) 610, ,98 188, tržby za pronájem - nebytové prostory osv. od DPH , ,56 108, tržby za pronájem - Bigboard 288,00 288,00 100, tržby za pronájem - garáže 8 344, ,48 99, tržby za pronájem - veřejná zeleň 750,00 265,48 35, smluvní pokuty a úroky z prodlení 3 272, ,19 73, prodej DHM a DNHM (prodej domů) , ,37 70, výnosy z prodeje pozemků 5 000, ,69 393, ostatní výnosy , ,73-195, ostatní výnosy s DPH 2 018, ,74 139, ostatní výnosy bez DPH 46,00 354,79 771, pojistné plnění (náhrady) 1 002, ,76 222, výnosy - podílové domy 0,00 41,75 0, zaokrohlení DPH 0,00 0,65 0, sponzorské smlouvy 1 000,00 143,83 14, přefakturace - vodné, stočné 0,00 4,22 0, nájem zdrojů tepla (kotelny) 2 500, ,32 47, daň z příjmu 0, ,99 0, výnosy ze soudních řízení , ,20 38, úroky 1 395, ,64 76, výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0, ,29 0, výnosy z dlouhodobého fin.majetku (dividendy) 3 600, ,83 99,97 VÝNOSY celkem , ,84 95, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ , ,33 142,20 výnosy ze zón placeného stání (převod MHMP) , ,35 CELKOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ,00 financování rozpočtu (převod ze ZČ) , ,43

2 Tab. č.2 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 a správních firem za rok 2013 v tis. Kč SU/AU NÁKLADY plán MČ hospodaření přes MČ % plán SF hospodaření přes SF % 501 spotřeba materiálu 0,00 0,00 0,00 93,00 82,85 89, spotřeba energií 0,00 0,00 0, , ,12 152, opravy a udržování , ,03 42, , ,69 55, běžná údržba 0,00 516,76 0, , ,76 57, opravy - plánované akce , ,28 38, , ,70 64, opravy volných bytů , ,99 66, , ,30 28, opravy kotelen 0,00 0,00 0, , ,04 75, daňově neuznatelné náklady 0,00 54,00 0,00 0,00 9,89 0, služby ostatní , ,52 81, , ,39 68, služby 611, ,78 287, , ,72 74, zařizovací předměty 0,00 0,00 0, , ,43 82, úklid 0,00 0,00 0, , ,59 71, právní služby 7 096, ,46 122,43 980,00 477,47 48, úplata správce , ,05 98,23 0,00 0,00 0, revize a kontroly 610,00 0,00 0, , ,41 76, deratizace 0,00 0,00 0,00 870,00 329,42 37, Karlovo nám.7 - služby Ikon 0,00 0,00 0, , ,83 109, technická podpora k SW "IDES" 432,00 637,40 147,55 0,00 0,00 0, projektové dokumentace 2 500,00 0,00 0, ,00 765,37 27, dozory, kolaudace 2 000,00 0,00 0, ,00 650,71 47, přístřeší 0,00 0,00 0,00 750,00 138,36 18, služby spojené s prodejem majetku 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, daňově neuznatelné náklady 2 891, ,83 92,40 130,00 13,08 10, mzdové náklady , ,00 100,00 0,00 0,00 0, zákonné sociální pojištění 4 440, ,42 99,36 0,00 0,00 0, sociální pojištění 3 240, ,00 100,00 0,00 0,00 0, zdravotní pojištění 1 200, ,42 97,62 0,00 0,00 0, ostatní zákonné pojištění 58,00 54,19 93,43 0,00 0,00 0, zákonné sociální náklady 316,00 336,24 106,41 0,00 0,00 0, ostatní daně a poplatky 3 200, ,59 35,52 0,00 0,43 0, ostatní náklady - z toho: , ,91 114, , ,94 46, DPH - krácený nárok na odpočet , ,24 70, , ,39 44, odpisy dlouhodobého majetku 0, ,35 0,00 0,00 0,00 0, zůstatková cena prodaného DHM 3 620, ,84 771,63 0,00 0,00 0, zůstatková cena prodaných pozemků 0, ,81 0,00 0,00 0,00 0, opravné položky vč. zúčtování 0,00-452,65 0,00 700,00-728,44-104, odpis nedobytné pohledávky 0,00 503,84 0,00 600, ,44 702,24 NÁKLADY celkem , ,09 84, , ,42 62,30

3 SU/AU VÝNOSY plán MČ hospodaření přes MČ % plán SF hospodaření přes SF % 602 výnosy z prodeje služeb 777,00 734,23 94,50 47,00 32,37 68, tržby za parkovné TJ Sokol 252,00 196,51 77,98 0,00 0,00 0, tržby za inzerci 500,00 515,12 103,02 47,00 32,37 68, tržby - matriky, svatby 25,00 22,60 90,40 0,00 0,00 0, výnosy z pronájmu 4 978, ,29 101, , ,67 100, tržby za pronájem - bytové prostory 2 730, ,26 71, , ,08 102, tržba za pronájem - nebytové prostory 600, ,57 232, , ,55 93, tržby za pronájem - pozemky (dlouhodobé smlouvy) 610, ,98 188,49 0,00 0,00 0, tržby za pronájem - nebytové prostory osv. od DPH 0,00 0,00 0, , ,56 108, tržby za pronájem - bigboard 288,00 288,00 100,00 0,00 0,00 0, tržba za pronájem - garáže 0,00 0,00 0, , ,48 99, tržby za pronájem - veřejná zeleň 750,00 265,48 35,40 0,00 0,00 0, jiné výnosy z vlastních výkonů (zúčtování odvodů tržeb) 0, ,69 0,00 0, ,69 0, smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 68,04 0, , ,15 71, výnosy z prodeje DHM a DNHM (prodej domů) , ,37 70,46 0,00 0,00 0, výnosy z prodeje pozemků 5 000, ,69 393,97 0,00 0,00 0, ostatní výnosy 3 750, , , , ,63 59, ostatní výnosy s DPH 250,00 451,67 180, , ,07 133, ostatní výnosy bez DPH 0,00 225,56 0,00 46,00 129,23 280, pojistné plnění (náhrady) 0,00 250,00 0, , ,76 197, výnosy - podílové domy 0,00 41,75 0,00 0,00 0,00 0, zaokrouhlení DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0, sponzorské smlouvy 1 000,00 143,83 14,38 0,00 0,00 0, přefakturace - vodné, stočné 0,00 0,00 0,00 0,00 4,22 0, nájem zdrojů tepla (kotelny) 2 500, ,32 47,13 0,00 0,00 0, daň z příjmu (předpokládaný odvod MHMP) 0, ,99 0,00 0,00 0,00 0, výnosy ze soudních řízení 0,00 63,50 0, , ,70 38, úroky 1 370, ,16 77,89 25,00-6,52-26, výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0, výnosy z dlouhodobého fin.majetku (dividendy) 3 600, ,83 99,97 0,00 0,00 0,00 VÝNOSY celkem , ,23 611, , ,61 32,42 VÝNOSY celkem (bez SÚ 609) , ,54 61, , ,30 99,15 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ , ,14-102, , ,19 18,01 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (BEZ SÚ 609) , ,55 92, , ,88 116,93

4 Tab. č.3 - Hospodaření správních firem městské části Praha 2 k v tis. Kč SU/AU NÁKLADY Realit EM 1003 Haspra 1006 IKON 1015 AUSTIS 1022 Centra 1025 Celkem SF plán plnění plán plnění plán plnění plán plnění plán plnění plán plnění % 501 spotřeba materiálu 0,00 0,00 30,00 2,44 60,00 52,35 2,00 28,06 1,00 0,00 93,00 82,85 89, spotřeba energií 1 367, ,46 600,00 585, , , , ,32 400,00 784, , ,12 152, celkem opravy , , , , , , , , , , , ,69 55, běžná údržba , , , , , , , , , , , ,76 57, opravy - plánované akce 1 300,00 116, , , , , , , , , , ,70 64, opravy volných bytů 3 500, , , , ,00 343, , , ,00 260, , ,30 28, opravy kotelen 600,00 94,45 700,00 180,10 500,00 283,17 550, ,99 700,00 470, , ,04 75, daňově neuznatelné náklady (časové rozlišení) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,89 0,00 0,00 0,00 9,89 0, služby ostatní 5 292, , , , , , , , , , , ,39 68, služby 1 480,00 305, , ,24 200,00 472,49 200,00 400,09 650,00 652, , ,72 74, zařizovací předměty 792,00 375,88 781,00 781,28 640,00 519,84 666,00 758,95 820,00 597, , ,43 82, úklid 1 200,00 470, , ,16 550,00 325,01 700,00 513, ,00 937, , ,59 71, právní služby 450,00 132,37 150,00 92,91 100,00 123,41 200,00 33,80 80,00 94,98 980,00 477,47 48, revize, kontroly 400,00 499, ,00 885, ,00 711, ,00 988, ,00 954, , ,41 76, deratizace 120,00 47,50 30,00 31,28 20,00 10,01 200,00 92,07 500,00 148,56 870,00 329,42 37, Karlovo nám. 7-služby Ikon 0,00 0,00 0,00 0, , ,83 0,00 0,00 0,00 0, , ,83 109, projektová dokumentace 500,00 52,00 500,00 199,14 250,00 20,66 800,00 117,60 700,00 375, ,00 765,37 27, dozory, kolaudace 200,00 66,00 200,00 172,85 180,00 56,65 400,00 175,92 400,00 179, ,00 650,71 47, přístřeší 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00 64,09 150,00 52,48 150,00 21,79 750,00 138,36 18, daňově neuznatelné náklady 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 12,00 0,00 1,08 120,00 0,00 130,00 13,08 10, jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,43 0, ostatní náklady - z toho: 964,00 785, , , ,00 435, ,00 976, ,00 488, , ,94 46, DPH - krácený nárok na odpočet 337,00 553, ,00 670, ,00 391, ,00 917,11 980,00 384, , ,39 44, opravné položky vč. zúčtování 100, ,72 300,00 165,22 100,00-941,86 100,00-186,13 100, ,39 700,00-728,44-104, odpis nedobytné pohledávky 0, ,91 400,00 201,62 0, ,67 0, ,47 200,00 479,77 600, ,44 702,24 NÁKLADY celkem , , , , , , , , , , , ,42 62,30 SU/AU VÝNOSY Realit EM 1003 Haspra 1006 IKON 1015 AUSTIS 1022 Centra 1025 Celkem SF plán plnění plán plnění plán plnění plán plnění plán plnění plán plnění % 602 výnosy z prodeje služeb 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 3,00 29,00 29,37 0,00 0,00 47,00 32,37 68, tržby za inzerci 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 3,00 29,00 29,37 0,00 0,00 47,00 32,37 68, výnosy z pronájmu , , , , , , , , , , , ,67 100, tržby za pronájem - bytové prostory , , , , , , , , , , , ,08 102, tržby za pronájem - nebytové prostory , , , , , , , , , , , ,55 93, tržby za pronájem - nebytové prostory osv. DPH 6 986, , , , , , , , , , , ,56 108, tržby za pronájem - garáže 866,00 877, , , , ,65 98,00 96, ,00 974, , ,48 99, jiné výnosy z vlastních výkonů (zúčtování odvodů tržeb) 0, ,24 0, ,02 0, ,51 0, ,37 0, ,55 0, ,69 0, smluvní pokuty a úroky z prodlení 768,00 454,96 350,00 152, ,00 661,16 654,00 433,43 200,00 640, , ,15 71, ostatní výnosy: 2 382, , , , , , ,00 747, , , , ,63 59, ostatní výnosy s DPH 0,00 34,18 0,00 28, , ,75 0,00 1,40 0,00 77, , ,07 133, ostatní výnosy bez DPH 46,00 2,64 0,00 0,00 0,00 84,39 0,00 42,20 0,00 0,00 46,00 129,23 280, pojistné plnění (náhrady) 50,00 204,15 0, ,26 50,00 12,28 202,00 89,18 700,00 479, , ,76 197, zaokrouhlení DPH 0,00-0,24 0,00 0,02 0,00-0,02 0,00 0,36 0,00 0,53 0,00 0,65 0, přefakturace - vodné, stočné 0,00 4,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,22 0, výnosy ze soudních řízení 2 286, , ,00 774, , , ,00 614, ,00 863, , ,70 38, úroky 5,00 0,93 5,00 1,22 5,00-11,07 5,00 1,20 5,00 1,20 25,00-6,52-26,08 VÝNOSY celkem , , , , , , , , , , , ,61 32,42 VÝNOSY celkem (bez SÚ 609) , , , , , , , , , , , ,30 99,15 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ , , , , , , , , , , , ,19 18,01 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (bez SÚ 609) , , , , , , , , , , , ,88 116,93

5 ROZVAHY správních firem k (vybrané účty) celkem pohledávky běžné účty pokladní hotovost celkem závazky Realit EM Haspra Ikon Austis Centra , , , , , , , , , ,40 85,21 0,00 2,53 0,00 4, , , , , ,20 Celkem v tis. Kč , ,18 92, ,25

6 Tab. č.4 - Rozvaha zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 (MČ+SF) k v tis. Kč SÚ Položka Stav k Stav k Změna stavu AKTIVA 465 dlouhodobé poskytnuté zálohy 80,83 19,03-61, ostatní dlouhodobé pohledávky , , ,19 Dlouhodobé pohledávky celkem , , , odběratelé , , , krátkodobé poskytnuté zálohy , , , daň z přidané hodnoty 0,00 0,00 0, dohadné účty aktivní 3 523, , , ostatní krátkodobé pohledávky 3 235, ,93-705, náklady příštích období 456,60 0,00-456, příjmy příštích období 0,00 11,70 11,70 Krátkodobé pohledávky celkem , , , běžný účet , , , pokladní hotovost 45,64 116,26 70, peníze na cestě 10,15 0,00-10,15 Krátkodobý finanční majetek celkem , , ,23 AKTIVA celkem , , ,46 PASIVA 406 oceňovací rozdíly při změně metody , ,96 0, opravy chyb minulých období 0,00 0,00 0,00 Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,96 0, hospodářský výsledek běžného období , , , nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minulých let , , , hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 0, , ,71 Výsledek hospodaření , , , ostatní dlouhodobé závazky , ,60-542,24 Dlouhodobé závazky , ,60-542, dodavatelé , , , krátkodobé přijaté zálohy , , , daň z přidané hodnoty 2 481, , , závazky k ústředním rozpočtům , , , ostatní krátkodobé závazky , , ,68 Krátkodobé závazky , , , výdaje příštích období 1 778, ,71 175, výnosy příštích období 1 527,82 991,15-536, dohadné účty pasivní 6 245, , ,18 Přechodné účty pasivní celkem 9 552, , ,47 PASIVA celkem , , ,46

7 Tab.č.5 - Přehled pohledávek MČ Praha 2 včetně SF k (zdaňovaná činnost) v Kč Stav do lhůty do 30dní do 60dní do 1 roku do 2 let do 3 let do 4 let do 5 let do 6 let do 7 let nad 7 let k po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě c e l k e m splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti Krátkodobé pohledávky (účet 311 bez opr. položek) za nájemné z bytů celkem ,73 nedoplatky , , , , , , , , , , , ,24 přeplatky ,97 za nájemné z pozemků celkem ,00 nedoplatky , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 přeplatky 0,00 za nájemné z nebytových celkem ,33 prostor nedoplatky , , , , , , , , , , , ,11 přeplatky ,00 za zúčtovatelné služby celkem ,27 nedoplatky , , , , , , , , , , , ,18 přeplatky ,46 z prodeje majetku celkem ,00 nedoplatky , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 přeplatky 0,00 ostatních pohledávek celkem ,14 sledovaných na účtě nedoplatky , , , , , , , , , , , , přeplatky ,44 Stav pohledávek celkem ,47 účet 311 celkem nedoplatky , , , , , , , , , , , ,27 přeplatky ,87 Ostatní pohledávky celkem ,81 nedoplatky , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (mimo účty 311 a 315) přeplatky ,09 Pohledávky celkem celkem ,28 nedoplatky , , , , , , , , , , , ,27 přeplatky ,96 Dlouhodobé pohledávky účet 465 a 469 nedoplatky , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Tab.č.6 - Přehled pohledávek správních firem k (zdaňovaná činnost) v Kč Stav do lhůty do 30dní do 60dní do 1 roku do 2 let do 3 let do 4 let do 5 let do 6 let do 7 let nad 7 let k po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě c e l k e m splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti Krátkodobé pohledávky (účet 311 bez opr. položek) za nájemné z bytů celkem ,73 nedoplatky , , , , , , , , , , , ,24 přeplatky ,97 za nájemné z pozemků celkem 0,00 nedoplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 přeplatky 0,00 za nájemné z nebytových celkem ,33 prostor nedoplatky , , , , , , , , , , , ,11 přeplatky ,00 za zúčtovatelné služby celkem ,27 nedoplatky , , , , , , , , , , , ,18 přeplatky ,46 z prodeje majetku celkem 0,00 nedoplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 přeplatky 0,00 ostatních pohledávek celkem ,80 sledovaných na účtě nedoplatky , , , , , , , , , , , , přeplatky ,00 Stav pohledávek celkem ,13 účet 311 celkem nedoplatky , , , , , , , , , , , ,53 přeplatky ,43 Ostatní pohledávky celkem ,39 nedoplatky , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (mimo účty 311 a 315) přeplatky 0,00 Pohledávky celkem celkem ,52 nedoplatky , , , , , , , , , , , ,53 přeplatky ,43 Dlouhodobé pohledávky účet 465 a 469 nedoplatky , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ

Rozvaha (Bilance) ke dni (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2009 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A

Rozvaha. ke dni (v Kč)! SKP - Naděje pro život IČ Žižkova 2076/ Jihlava. církevní právnická osoba A K T I V A Rozvaha ke dni 31.12.2009 (v Kč)! IČ 70876339 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky SKP - Naděje pro život Žižkova 2076/108 586 01 Jihlava církevní právnická osoba A K T I V A A. Dlouhodobý majetek

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2006 (v celých tis. Kč) IČO Název účetní jednotky Jméno Jméno sídlo sídlo sídlo A K T I V A a Číslo

Více

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Klatovy, Studentská 601, příspěvková organizace, Studentská 601, 339 01 Klatovy 1, Příspěvková organizace, IČ: 60610476 sestavená k 312013 (v

Více

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2014 (v celých tis. Kč) IČO 29030617 Název účetní jednotky Společenství pro dům č.p. 722, Praha 9

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč )

Rozvaha v plném rozsahu k ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 04/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha v plném rozsahu k 31201 ( v celých tisících Kč ) IČO 017842 Název, sídlo a právní forma účetní

Více

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet

1-Rozvaha OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v CZK) Syntetický účet Sídlo: Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 00193976 1-Rozvaha OLÚ BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA AKTIVA 196 490 078,77 101 763 020,82 94 727 057,95 80 326 081,70 A. Stálá aktiva 180 458 105,97

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016

Opis souboru - ÚČTOVÝ ROZVRH - ÚČTY 2016 19.03.2016 20:06:21.012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje.013 Software.014 Ostatní ocenitelná práva.015 Goodwill.019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek.021 Stavby.022 Hmotné movité věci a jejich soubory.025

Více

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni

ROZVAHA A K T I V A Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 31 12 2 0 1 3 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 6 5 5 1 3 6 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky DIVADLO COMPANYCZ Divadelní sdružení Solidarity

Více

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp.

Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY. NÁKLADY celkem název ukazatele číslo Hlavní hosp. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo Hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 942 23 01. Spotřeba materiálu 03 436 10 02. Spotřeba energie

Více

- Porovnání aktiv a pasiv rok: 2011 2012 2013

- Porovnání aktiv a pasiv rok: 2011 2012 2013 - Porovnání aktiv a pasiv KEO 8.05a / Uc15s strana : 1 A K T I V A 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 129.021,42 129.021,42 152.782,68 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 569.237,00 569.237,00

Více

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016

Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účtová osnova pro neziskové organizace 2016 Účty 398, 656, a 659 nejsou ve standardní definici obsaženy a je nutné si do osnovy doplnit na který řádek mají být použity. Čísla v hranatých závorkách jsou

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

OLÚ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. vyhlášky PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: příspěvková organizace IČ: 009976 Předmět činnosti: zdravotnictví sestavená k 0 (v Kč, s přesností

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení:

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Název: Sídlo: Odborný léčebný ústav Jevíčko Jevíčko Právní forma: IČ: příspěvková organizace 00193976 Předmět činnosti: zdravotnictví Číslo Název Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b

ROZVAHA. v plném rozsahu ke dni (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ Netto b Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 312.2014 (v Kč s přesností na dvě desetinná místa) IČ 00380504 Název, sídlo,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Ministerstvo financí schváleno č.j. 283/76 102/2000 a účinností pro účetní jednotky účtující podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace Účetní jednotka doručí: 1x příslušnému finančnímu orgánu Název

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 okamžik sestavení: 16.02015 AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: DP8W XCRGURXA / RXA (17032014 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2014

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ

Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ Základní list daňového poplatníka DIČ : CZ FYZICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ OSOBA Jméno : ČBaS, Zátopkova 100/2, Praha 6, 169 00 Obchodní firma : Příjmení : Rodné příjmení : Titul : Dodatek obchodní firmy : Datum

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Rozvaha analyticky TEDOS Mikulov s.r.o. IČ: Rok: 2015 Dne:

Rozvaha analyticky TEDOS Mikulov s.r.o. IČ: Rok: 2015 Dne: Rozvaha analyticky Strana 1 Aktiva 022 Samostatné hmotné movité věci a s 11327188,00 72500,00 0,00 72500,00 11399688,00 022000 Samostatné hmotné movité věci a 8674136,00 72500,00 0,00 72500,00 8746636,00

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

Rozvaha PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘISPĚVKOVÉ ORGANIZACE List: 1 Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. sestaveno k 312014 Číslo položky Syntetický účet 1 2 3 4 ÚČETNÍ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM 3 664 384,17

Více

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j

Rozvaha. STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY MĚSTSKÝ ÚŘAD ~ j MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 03.02.2015 čas: 08.30 Rozvaha ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNĚ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI STÁTNÍ FONDY, POZEMKOVÝ

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví Strana 1 Tisk: :34:58. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 05.03.2013 09:13:49 Název ní jednotky: Moravský Beroun, okres Olomouc, příspěvková organizace Sídlo: Opavská

Více

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ

PřílohyZÚ2014.txt OBDOBÍ ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.02.2015 18:35:54 Název účetní jednotky:

Více

Závěrečný účet za rok 2013

Závěrečný účet za rok 2013 D. Meziroční srovnání Meziroční srovnání KEO-W 1.8.184 / Uckom Obsah: 1. Porovnání aktiva pasiv 2. Porovnání závazků a pohledávek 3. Porovnání příjmů a výdajů Zapojení mimorozpočtových zdrojů V roce 2008

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

- Porovnání aktiv a pasiv rok:

- Porovnání aktiv a pasiv rok: - Porovnání aktiv a pasiv KEO 8.06c / Uc15s A K T I V A 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 150.490,20 160.474,20 160.474,20 021 Stavby 45.955.975,10 38.827.546,10 39.299.380,10 022 Samost.mov.hm.věci

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ARCIDIECÉZNÍ CHARITA PRAHA Příloha výroční zprávy 2015 Přehled o stavu a pohybu majetku AKTIVA Stav k prvnímu dni účetního období Stav k poslednímu dni účetního období A. Dlouhodobý

Více

Rozvaha AKTIVA CELKEM , , ,34

Rozvaha AKTIVA CELKEM , , ,34 Rozvaha (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 26.1.2016 13:34:52 Název ní jednotky: Sídlo: Pluhův Žďár 59 378 21 Pluhův Žďár Právní forma: příspěvková organizace IČO : 70985103

Více

Vyhodnocení závazných ukazatelů příspěvkové organizace za rok 2016 (v Kč) Plán odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku organizace v roce 2016 Položka Pořizovací cena Oprávky Zůstatková cena Roční

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Příloha č. 7 Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví 7.10.005 Strana 1 Tisk: 25.1.2013 7:37:00. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ

Rozvaha. FENIX, Výkaznictví 7.10.005 Strana 1 Tisk: 25.1.2013 7:37:00. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet. Název položky BĚŽNÉ MINULÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 17.01.2013 10:32:32 1 2 3 4 Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 11 976 899,68 2 272 247,58 9 704 652,10 9 681 978,33 A. Stálá aktiva 11

Více

Licence: D53C XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: D53C XCRGURXA / RXA ( / ) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto Licence: D53C XCRGURXA / RXA (10012013 / 01012012) ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 6 / 2013

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

1. Roční účetní závěrka

1. Roční účetní závěrka 1. Roční účetní závěrka Tabulka č.1.1 ROZVAHA Výkaz Úč 1-01 A K T I V A Č.ř. Stav k 1.1.2002 Stav k 31.12.2002 A B 1 2 A. Stálá aktiva ř.9-15+26-33+41 1 1,394,457.58 1,499,841.01 1. Dlouhodobý nehmotný

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název účetní jednotky: Mateřská škola Dobré ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický

Více

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00

AKTIVA CELKEM 13 998 806,00 9 914 036,60 4 084 769,40 5 687 527,83. A. Stálá aktiva 13 729 259,60 9 914 036,60 3 815 223,00 5 324 187,00 Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 09.02.2014 15:05:40 Název účetní

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka

Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka Výroční zpráva Místní akční skupiny Šipka 2014 Obsah Účetní závěrka...2 Činnost Místní akční skupiny Šipka v roce 2014 a její zhodnocení...9 Účetní závěrka R O Z V A H A (Kontrola aktiv a pasiv) Číslo

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Číslo položky AKTIVA A. Stálá aktiva Název položky I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná

Více

- Porovnání aktiv a pasiv 2010 2011 2012

- Porovnání aktiv a pasiv 2010 2011 2012 - Porovnání aktiv a pasiv 2010 2011 2012 KEO 8.04 / Uc15s strana : 1 A K T I V A 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 157.615,10 180.079,10 200.666,10 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 418.642,00

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč.

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. Rudé armády 1458, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO: 26011247, DIČ: CZ26011247 zápis v OR KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 19957 Zpráva o činnosti hospodářský

Více

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1

3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 1 ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 70979723 Název nadřízeného

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00273295 Název účetní jednotky Období Obec Žernov 13 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 18 393 786,37 18 984 283,75 (012) (013)

Více

Komentář k rozboru hospodaření 2016

Komentář k rozboru hospodaření 2016 Základní škola Klatovy, Tolstého 765 Komentář k rozboru hospodaření Základní škola Klatovy, Tolstého 765 vykazuje k 30. 6. hospodářský výsledek 39 tis. Kč. V hlavní činnosti je hospodářský výsledek - 42

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více