Tab. č.1 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 za rok 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tab. č.1 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 za rok 2013"

Transkript

1 Příloha č. 3 k usnesení RMČ č. 407 ze dne Tab. č.1 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 za rok 2013 v tis. Kč SU/AU NÁKLADY plán na rok 2013 skutečnost k plnění v % 501 spotřeba materiálu 93,00 82,85 89, spotřeba energií 4 909, ,12 152, celkem opravy , ,72 48, XX opravy domů přes SF , ,80 55, XX opravy domů přes MČ , ,03 42, daňově neuznatelné náklady (časové rozlišení) 0,00 63,89 0, služby ostatní , ,91 77, služby 4 581, ,50 103, zařizovací předměty 3 699, ,43 82, úklid 4 800, ,59 71, právní služby 8 076, ,93 113, úplata správci , ,05 98, revize a kontroly 5 860, ,41 68, deratizace 870,00 329,42 37, Karlovo nám. 7 - služby 2 700, ,83 109, technická podpora k SW ides 432,00 637,40 147, projektové dokumentace 5 250,00 765,37 14, dozory, kolaudace 3 380,00 650,71 19, přístřeší 750,00 138,36 18, služby spojené s prodejem DHM 6 500,00 0,00 0, daňově neuznatelné náklady 3 021, ,91 88, mzdové náklady , ,00 100, zákonné pojištění 4 440, ,42 99, zákonné sociální pojištění 3 240, ,00 100, zákonné zdravotní pojištění 1 200, ,42 97, ostatní zákonné pojištění 58,00 54,19 93, zákonné sociální náklady (penzijní připojištění) 316,00 336,24 106, ostatní daně a poplatky 3 200, ,02 35, ostatní náklady - z toho: , ,85 86, DPH - krácený nárok na odpočet , ,63 61, odpisy dlouhodobého majetku 0, ,35 0, zůstatková cena prodaného DHM 3 620, ,84 771, zůstatková cena prodaných pozemků 0, ,81 0, opravné položky včetně zúčtování 700, ,09-168, odpis nedobytné pohledávky 600, ,28 786,21 NÁKLADY celkem , ,51 75,26 SU/AU VÝNOSY plán na rok 2013 skutečnost k plnění v % 602 výnosy z prodeje služeb 824,00 766,60 93, tržby za parkovné TJ Sokol 252,00 196,51 77, tržby za inzerci 547,00 547,49 100, tržby - matriky, svatby 25,00 22,60 90, výnosy z pronájmu , ,96 100, tržby za pronájem - bytové prostory , ,34 101, tržby za pronájem - nebytové prostory , ,12 94, tržby za pronájem - pozemky (dlouhodobé smlouvy) 610, ,98 188, tržby za pronájem - nebytové prostory osv. od DPH , ,56 108, tržby za pronájem - Bigboard 288,00 288,00 100, tržby za pronájem - garáže 8 344, ,48 99, tržby za pronájem - veřejná zeleň 750,00 265,48 35, smluvní pokuty a úroky z prodlení 3 272, ,19 73, prodej DHM a DNHM (prodej domů) , ,37 70, výnosy z prodeje pozemků 5 000, ,69 393, ostatní výnosy , ,73-195, ostatní výnosy s DPH 2 018, ,74 139, ostatní výnosy bez DPH 46,00 354,79 771, pojistné plnění (náhrady) 1 002, ,76 222, výnosy - podílové domy 0,00 41,75 0, zaokrohlení DPH 0,00 0,65 0, sponzorské smlouvy 1 000,00 143,83 14, přefakturace - vodné, stočné 0,00 4,22 0, nájem zdrojů tepla (kotelny) 2 500, ,32 47, daň z příjmu 0, ,99 0, výnosy ze soudních řízení , ,20 38, úroky 1 395, ,64 76, výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0, ,29 0, výnosy z dlouhodobého fin.majetku (dividendy) 3 600, ,83 99,97 VÝNOSY celkem , ,84 95, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ , ,33 142,20 výnosy ze zón placeného stání (převod MHMP) , ,35 CELKOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ,00 financování rozpočtu (převod ze ZČ) , ,43

2 Tab. č.2 - Plnění finančního plánu zdaňované činnosti městské části Praha 2 a správních firem za rok 2013 v tis. Kč SU/AU NÁKLADY plán MČ hospodaření přes MČ % plán SF hospodaření přes SF % 501 spotřeba materiálu 0,00 0,00 0,00 93,00 82,85 89, spotřeba energií 0,00 0,00 0, , ,12 152, opravy a udržování , ,03 42, , ,69 55, běžná údržba 0,00 516,76 0, , ,76 57, opravy - plánované akce , ,28 38, , ,70 64, opravy volných bytů , ,99 66, , ,30 28, opravy kotelen 0,00 0,00 0, , ,04 75, daňově neuznatelné náklady 0,00 54,00 0,00 0,00 9,89 0, služby ostatní , ,52 81, , ,39 68, služby 611, ,78 287, , ,72 74, zařizovací předměty 0,00 0,00 0, , ,43 82, úklid 0,00 0,00 0, , ,59 71, právní služby 7 096, ,46 122,43 980,00 477,47 48, úplata správce , ,05 98,23 0,00 0,00 0, revize a kontroly 610,00 0,00 0, , ,41 76, deratizace 0,00 0,00 0,00 870,00 329,42 37, Karlovo nám.7 - služby Ikon 0,00 0,00 0, , ,83 109, technická podpora k SW "IDES" 432,00 637,40 147,55 0,00 0,00 0, projektové dokumentace 2 500,00 0,00 0, ,00 765,37 27, dozory, kolaudace 2 000,00 0,00 0, ,00 650,71 47, přístřeší 0,00 0,00 0,00 750,00 138,36 18, služby spojené s prodejem majetku 6 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, daňově neuznatelné náklady 2 891, ,83 92,40 130,00 13,08 10, mzdové náklady , ,00 100,00 0,00 0,00 0, zákonné sociální pojištění 4 440, ,42 99,36 0,00 0,00 0, sociální pojištění 3 240, ,00 100,00 0,00 0,00 0, zdravotní pojištění 1 200, ,42 97,62 0,00 0,00 0, ostatní zákonné pojištění 58,00 54,19 93,43 0,00 0,00 0, zákonné sociální náklady 316,00 336,24 106,41 0,00 0,00 0, ostatní daně a poplatky 3 200, ,59 35,52 0,00 0,43 0, ostatní náklady - z toho: , ,91 114, , ,94 46, DPH - krácený nárok na odpočet , ,24 70, , ,39 44, odpisy dlouhodobého majetku 0, ,35 0,00 0,00 0,00 0, zůstatková cena prodaného DHM 3 620, ,84 771,63 0,00 0,00 0, zůstatková cena prodaných pozemků 0, ,81 0,00 0,00 0,00 0, opravné položky vč. zúčtování 0,00-452,65 0,00 700,00-728,44-104, odpis nedobytné pohledávky 0,00 503,84 0,00 600, ,44 702,24 NÁKLADY celkem , ,09 84, , ,42 62,30

3 SU/AU VÝNOSY plán MČ hospodaření přes MČ % plán SF hospodaření přes SF % 602 výnosy z prodeje služeb 777,00 734,23 94,50 47,00 32,37 68, tržby za parkovné TJ Sokol 252,00 196,51 77,98 0,00 0,00 0, tržby za inzerci 500,00 515,12 103,02 47,00 32,37 68, tržby - matriky, svatby 25,00 22,60 90,40 0,00 0,00 0, výnosy z pronájmu 4 978, ,29 101, , ,67 100, tržby za pronájem - bytové prostory 2 730, ,26 71, , ,08 102, tržba za pronájem - nebytové prostory 600, ,57 232, , ,55 93, tržby za pronájem - pozemky (dlouhodobé smlouvy) 610, ,98 188,49 0,00 0,00 0, tržby za pronájem - nebytové prostory osv. od DPH 0,00 0,00 0, , ,56 108, tržby za pronájem - bigboard 288,00 288,00 100,00 0,00 0,00 0, tržba za pronájem - garáže 0,00 0,00 0, , ,48 99, tržby za pronájem - veřejná zeleň 750,00 265,48 35,40 0,00 0,00 0, jiné výnosy z vlastních výkonů (zúčtování odvodů tržeb) 0, ,69 0,00 0, ,69 0, smluvní pokuty a úroky z prodlení 0,00 68,04 0, , ,15 71, výnosy z prodeje DHM a DNHM (prodej domů) , ,37 70,46 0,00 0,00 0, výnosy z prodeje pozemků 5 000, ,69 393,97 0,00 0,00 0, ostatní výnosy 3 750, , , , ,63 59, ostatní výnosy s DPH 250,00 451,67 180, , ,07 133, ostatní výnosy bez DPH 0,00 225,56 0,00 46,00 129,23 280, pojistné plnění (náhrady) 0,00 250,00 0, , ,76 197, výnosy - podílové domy 0,00 41,75 0,00 0,00 0,00 0, zaokrouhlení DPH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0, sponzorské smlouvy 1 000,00 143,83 14,38 0,00 0,00 0, přefakturace - vodné, stočné 0,00 0,00 0,00 0,00 4,22 0, nájem zdrojů tepla (kotelny) 2 500, ,32 47,13 0,00 0,00 0, daň z příjmu (předpokládaný odvod MHMP) 0, ,99 0,00 0,00 0,00 0, výnosy ze soudních řízení 0,00 63,50 0, , ,70 38, úroky 1 370, ,16 77,89 25,00-6,52-26, výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0, ,29 0,00 0,00 0,00 0, výnosy z dlouhodobého fin.majetku (dividendy) 3 600, ,83 99,97 0,00 0,00 0,00 VÝNOSY celkem , ,23 611, , ,61 32,42 VÝNOSY celkem (bez SÚ 609) , ,54 61, , ,30 99,15 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ , ,14-102, , ,19 18,01 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (BEZ SÚ 609) , ,55 92, , ,88 116,93

4 Tab. č.3 - Hospodaření správních firem městské části Praha 2 k v tis. Kč SU/AU NÁKLADY Realit EM 1003 Haspra 1006 IKON 1015 AUSTIS 1022 Centra 1025 Celkem SF plán plnění plán plnění plán plnění plán plnění plán plnění plán plnění % 501 spotřeba materiálu 0,00 0,00 30,00 2,44 60,00 52,35 2,00 28,06 1,00 0,00 93,00 82,85 89, spotřeba energií 1 367, ,46 600,00 585, , , , ,32 400,00 784, , ,12 152, celkem opravy , , , , , , , , , , , ,69 55, běžná údržba , , , , , , , , , , , ,76 57, opravy - plánované akce 1 300,00 116, , , , , , , , , , ,70 64, opravy volných bytů 3 500, , , , ,00 343, , , ,00 260, , ,30 28, opravy kotelen 600,00 94,45 700,00 180,10 500,00 283,17 550, ,99 700,00 470, , ,04 75, daňově neuznatelné náklady (časové rozlišení) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,89 0,00 0,00 0,00 9,89 0, služby ostatní 5 292, , , , , , , , , , , ,39 68, služby 1 480,00 305, , ,24 200,00 472,49 200,00 400,09 650,00 652, , ,72 74, zařizovací předměty 792,00 375,88 781,00 781,28 640,00 519,84 666,00 758,95 820,00 597, , ,43 82, úklid 1 200,00 470, , ,16 550,00 325,01 700,00 513, ,00 937, , ,59 71, právní služby 450,00 132,37 150,00 92,91 100,00 123,41 200,00 33,80 80,00 94,98 980,00 477,47 48, revize, kontroly 400,00 499, ,00 885, ,00 711, ,00 988, ,00 954, , ,41 76, deratizace 120,00 47,50 30,00 31,28 20,00 10,01 200,00 92,07 500,00 148,56 870,00 329,42 37, Karlovo nám. 7-služby Ikon 0,00 0,00 0,00 0, , ,83 0,00 0,00 0,00 0, , ,83 109, projektová dokumentace 500,00 52,00 500,00 199,14 250,00 20,66 800,00 117,60 700,00 375, ,00 765,37 27, dozory, kolaudace 200,00 66,00 200,00 172,85 180,00 56,65 400,00 175,92 400,00 179, ,00 650,71 47, přístřeší 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00 64,09 150,00 52,48 150,00 21,79 750,00 138,36 18, daňově neuznatelné náklady 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 12,00 0,00 1,08 120,00 0,00 130,00 13,08 10, jiné daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00 0,00 0,43 0, ostatní náklady - z toho: 964,00 785, , , ,00 435, ,00 976, ,00 488, , ,94 46, DPH - krácený nárok na odpočet 337,00 553, ,00 670, ,00 391, ,00 917,11 980,00 384, , ,39 44, opravné položky vč. zúčtování 100, ,72 300,00 165,22 100,00-941,86 100,00-186,13 100, ,39 700,00-728,44-104, odpis nedobytné pohledávky 0, ,91 400,00 201,62 0, ,67 0, ,47 200,00 479,77 600, ,44 702,24 NÁKLADY celkem , , , , , , , , , , , ,42 62,30 SU/AU VÝNOSY Realit EM 1003 Haspra 1006 IKON 1015 AUSTIS 1022 Centra 1025 Celkem SF plán plnění plán plnění plán plnění plán plnění plán plnění plán plnění % 602 výnosy z prodeje služeb 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 3,00 29,00 29,37 0,00 0,00 47,00 32,37 68, tržby za inzerci 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 3,00 29,00 29,37 0,00 0,00 47,00 32,37 68, výnosy z pronájmu , , , , , , , , , , , ,67 100, tržby za pronájem - bytové prostory , , , , , , , , , , , ,08 102, tržby za pronájem - nebytové prostory , , , , , , , , , , , ,55 93, tržby za pronájem - nebytové prostory osv. DPH 6 986, , , , , , , , , , , ,56 108, tržby za pronájem - garáže 866,00 877, , , , ,65 98,00 96, ,00 974, , ,48 99, jiné výnosy z vlastních výkonů (zúčtování odvodů tržeb) 0, ,24 0, ,02 0, ,51 0, ,37 0, ,55 0, ,69 0, smluvní pokuty a úroky z prodlení 768,00 454,96 350,00 152, ,00 661,16 654,00 433,43 200,00 640, , ,15 71, ostatní výnosy: 2 382, , , , , , ,00 747, , , , ,63 59, ostatní výnosy s DPH 0,00 34,18 0,00 28, , ,75 0,00 1,40 0,00 77, , ,07 133, ostatní výnosy bez DPH 46,00 2,64 0,00 0,00 0,00 84,39 0,00 42,20 0,00 0,00 46,00 129,23 280, pojistné plnění (náhrady) 50,00 204,15 0, ,26 50,00 12,28 202,00 89,18 700,00 479, , ,76 197, zaokrouhlení DPH 0,00-0,24 0,00 0,02 0,00-0,02 0,00 0,36 0,00 0,53 0,00 0,65 0, přefakturace - vodné, stočné 0,00 4,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,22 0, výnosy ze soudních řízení 2 286, , ,00 774, , , ,00 614, ,00 863, , ,70 38, úroky 5,00 0,93 5,00 1,22 5,00-11,07 5,00 1,20 5,00 1,20 25,00-6,52-26,08 VÝNOSY celkem , , , , , , , , , , , ,61 32,42 VÝNOSY celkem (bez SÚ 609) , , , , , , , , , , , ,30 99,15 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ , , , , , , , , , , , ,19 18,01 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ (bez SÚ 609) , , , , , , , , , , , ,88 116,93

5 ROZVAHY správních firem k (vybrané účty) celkem pohledávky běžné účty pokladní hotovost celkem závazky Realit EM Haspra Ikon Austis Centra , , , , , , , , , ,40 85,21 0,00 2,53 0,00 4, , , , , ,20 Celkem v tis. Kč , ,18 92, ,25

6 Tab. č.4 - Rozvaha zdaňované činnosti celé městské části Praha 2 (MČ+SF) k v tis. Kč SÚ Položka Stav k Stav k Změna stavu AKTIVA 465 dlouhodobé poskytnuté zálohy 80,83 19,03-61, ostatní dlouhodobé pohledávky , , ,19 Dlouhodobé pohledávky celkem , , , odběratelé , , , krátkodobé poskytnuté zálohy , , , daň z přidané hodnoty 0,00 0,00 0, dohadné účty aktivní 3 523, , , ostatní krátkodobé pohledávky 3 235, ,93-705, náklady příštích období 456,60 0,00-456, příjmy příštích období 0,00 11,70 11,70 Krátkodobé pohledávky celkem , , , běžný účet , , , pokladní hotovost 45,64 116,26 70, peníze na cestě 10,15 0,00-10,15 Krátkodobý finanční majetek celkem , , ,23 AKTIVA celkem , , ,46 PASIVA 406 oceňovací rozdíly při změně metody , ,96 0, opravy chyb minulých období 0,00 0,00 0,00 Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,96 0, hospodářský výsledek běžného období , , , nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta minulých let , , , hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 0, , ,71 Výsledek hospodaření , , , ostatní dlouhodobé závazky , ,60-542,24 Dlouhodobé závazky , ,60-542, dodavatelé , , , krátkodobé přijaté zálohy , , , daň z přidané hodnoty 2 481, , , závazky k ústředním rozpočtům , , , ostatní krátkodobé závazky , , ,68 Krátkodobé závazky , , , výdaje příštích období 1 778, ,71 175, výnosy příštích období 1 527,82 991,15-536, dohadné účty pasivní 6 245, , ,18 Přechodné účty pasivní celkem 9 552, , ,47 PASIVA celkem , , ,46

7 Tab.č.5 - Přehled pohledávek MČ Praha 2 včetně SF k (zdaňovaná činnost) v Kč Stav do lhůty do 30dní do 60dní do 1 roku do 2 let do 3 let do 4 let do 5 let do 6 let do 7 let nad 7 let k po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě c e l k e m splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti Krátkodobé pohledávky (účet 311 bez opr. položek) za nájemné z bytů celkem ,73 nedoplatky , , , , , , , , , , , ,24 přeplatky ,97 za nájemné z pozemků celkem ,00 nedoplatky , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 přeplatky 0,00 za nájemné z nebytových celkem ,33 prostor nedoplatky , , , , , , , , , , , ,11 přeplatky ,00 za zúčtovatelné služby celkem ,27 nedoplatky , , , , , , , , , , , ,18 přeplatky ,46 z prodeje majetku celkem ,00 nedoplatky , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 přeplatky 0,00 ostatních pohledávek celkem ,14 sledovaných na účtě nedoplatky , , , , , , , , , , , , přeplatky ,44 Stav pohledávek celkem ,47 účet 311 celkem nedoplatky , , , , , , , , , , , ,27 přeplatky ,87 Ostatní pohledávky celkem ,81 nedoplatky , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (mimo účty 311 a 315) přeplatky ,09 Pohledávky celkem celkem ,28 nedoplatky , , , , , , , , , , , ,27 přeplatky ,96 Dlouhodobé pohledávky účet 465 a 469 nedoplatky , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Tab.č.6 - Přehled pohledávek správních firem k (zdaňovaná činnost) v Kč Stav do lhůty do 30dní do 60dní do 1 roku do 2 let do 3 let do 4 let do 5 let do 6 let do 7 let nad 7 let k po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě po lhůtě c e l k e m splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti splatnosti Krátkodobé pohledávky (účet 311 bez opr. položek) za nájemné z bytů celkem ,73 nedoplatky , , , , , , , , , , , ,24 přeplatky ,97 za nájemné z pozemků celkem 0,00 nedoplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 přeplatky 0,00 za nájemné z nebytových celkem ,33 prostor nedoplatky , , , , , , , , , , , ,11 přeplatky ,00 za zúčtovatelné služby celkem ,27 nedoplatky , , , , , , , , , , , ,18 přeplatky ,46 z prodeje majetku celkem 0,00 nedoplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 přeplatky 0,00 ostatních pohledávek celkem ,80 sledovaných na účtě nedoplatky , , , , , , , , , , , , přeplatky ,00 Stav pohledávek celkem ,13 účet 311 celkem nedoplatky , , , , , , , , , , , ,53 přeplatky ,43 Ostatní pohledávky celkem ,39 nedoplatky , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (mimo účty 311 a 315) přeplatky 0,00 Pohledávky celkem celkem ,52 nedoplatky , , , , , , , , , , , ,53 přeplatky ,43 Dlouhodobé pohledávky účet 465 a 469 nedoplatky , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace

Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Účtová osnova pro nevýdělečné organizace Doplněné analytické účty jsou pouze doporučené Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

- Porovnání aktiv a pasiv rok: 2011 2012 2013

- Porovnání aktiv a pasiv rok: 2011 2012 2013 - Porovnání aktiv a pasiv KEO 8.05a / Uc15s strana : 1 A K T I V A 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 129.021,42 129.021,42 152.782,68 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 569.237,00 569.237,00

Více

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro příspěvkové organizace od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý

Více

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013

Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 Směrná účtová osnova pro ÚSC a DSO od 1. 1. 2013 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

UCT/VEMA 22.01 Org: 14451042/0 účtový rozvrh 11/02/10 Strana 1 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlohodobý

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014

Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 Směrná účtová osnova pro obce a svazky obcí od 1. 1. 2014 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU

Směrná účtová osnova pro PO včetně doporučených AU Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky

Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky Výčet položek podle vyhlášky č.504/2002 Sb., v platném znění Rozvaha (Bilance) ke dni 31.12.2008 (v tis. Kč) Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ PermaLot 70642168 Svojanov

Více

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014

Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Komentář k návrhu plánu hospodářské činnosti vlastního hospodaření hl.m. Prahy na rok 2014 Správa bytových objektů Výnosy jsou v převážné míře tvořeny předpisem nájemného z bytových a nebytových prostor

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

OPIS ÚČTOVÉHO ROZVRHU. Číslo Název účtu Aktivní/ Náklady/ pasivní výnosy

OPIS ÚČTOVÉHO ROZVRHU. Číslo Název účtu Aktivní/ Náklady/ pasivní výnosy UCT/VEMA 24.00 S059 Org.: 14451042/0 01. 2012 10/02/12 12.25 Str.: 1 Název a sídlo účetní jednotky: ------------------------------ Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Osvoboditelů 44058

Více

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč)

ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) k 31.12.2008 (v celých tis. Kč) Název účetní jednotky Poradna pro integraci IČO Senovážná 2 67362621 Praha

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč.

Zpráva o činnosti. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o., vykázaly za rok 2008 hospodářský výsledek - ztrátu ve výši 579 829,55 Kč. Technické služby Kostelec nad Orlicí, s.r.o. Rudé armády 1458, 517 41 Kostelec nad Orlicí IČO: 26011247, DIČ: CZ26011247 zápis v OR KS v Hradci Králové oddíl C, vložka 19957 Zpráva o činnosti hospodářský

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Směrná účtová osnova s analytickými účty pro příspěvkové organizace Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice

NÁZEV ÚČETNÍ JEDNOTKY: Město Kopřivnice +-----------------------------+ Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K A +-----------------------------+ +---------+---+ +----------+---+ +-----------+---+ řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky +---------+---+ +----------+---+

Více

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí

Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Směrná účtová osnova s analytickými účty pro obce a svazky obcí Analytické účty jsou doporučené. Pokud má analytický účet vliv na výstup z účetnictví (např. příloha k účetní závěrce), je název sestavy

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ

Rozvaha IČO : 70986584. FENIX, Výkaznictví 7.50.014 Strana 1 Tisk: 18.3.2015 12:44:50. ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky. Syntetický účet BĚŽNÉ Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE okamžik sestavení: 30.01.2015 10:09:47 1 2 3 4 Název Syntetický účet BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIV A CELKEM 9 283 106,49 5 093 193,60 4 189 912,89 4 745 209,71 A. Stálá aktiva

Více

Finanční zpráva České inovace, o.p.s.

Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Finanční zpráva České inovace, o.p.s. Účetní závěrka (nekonsolidovaná) Rok končící 3. prosincem 23 Zde jsou uvedeny jen vybrané údaje z účetní závěrky 23, která byla zpracována v souladu s vyhláškou č.

Více

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12.

podle pokynů MF IČO Správa NP a CHKO Šumava 1. máje 260 00583171 38501 Vimperk A K T I V A Název položky účet č.p. Stav k 1.1. Stav k 31.12. Schváleno MF ČR R O Z V A H A Sbírka zákonů č.505/2002 ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU, ÚČ OÚPO 3-02 ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ (v tis. Kč na dvě desetinná místa) Název nadřízeného

Více

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X

řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X ÚČETNí ZÁVĚRKA neziskových organizací Obdobi: IČO: 12/2012 28274466 Název: Domov seniorů Stříbrné Terasy Jihlava o.p.s. I D řádná Imimořádná D Imezitimní D * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

rčo 75021897 strana Datum tisku: 26.01.2012 čas: 13.23 Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí - - ~_...,------ ~ -- -.I..._~.- -- ----- Příloha Č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 75021897 Název organizace: Mateřská škola Senetářov, okr. Blansko, přísp. org. Právnf forma: příspěvková organizace Sfdlo:

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik

ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik ÚČTOVÁ OSNOVA včetně závazných a doporučených analytik STÁTNÍ FONDY 2010 GORDIC spol. s r. o. 2010 Verze 1.01 1 ÚČTOVÁ OSNOVA se stanovenými analytikami pro rok 2010 STÁTNÍ FONDY 0XX Dlouhodobý majetek

Více

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav

Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 A K T I V A. Účet Název Stav R O Z V A H A ke dni 30.11.2013 Firma: BM Rent a. s. IČO: 0028161513 Praha 2 DIČ: CZ28161513 A K T I V A Účet Název Stav 021 001 Stavby - Administrativní budova Kolín 21285629.00 021 002 Stavby - garáž

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Hlavní kniha analyticky Strana 1 Dne: 09.02.2009

Hlavní kniha analyticky Strana 1 Dne: 09.02.2009 Hlavní kniha analyticky Strana 1 Název 022100 DHM 59 50 59 50 Celkem 59 50 59 50 022 Celkem 0,00 0,00 59 50 59 50 028100 DDHM nad 3000,- 5 806,00 0,00 30 989,00 0,00 22 427,00 0,00 53 416,00 0,00 28 817,00

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha, HO. - PC výkaznictvi JASU Datum tisku: 02.02.2012 čas: 13.51 Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 71009728 Název organizace: Mateřská škola Kouřim,okres Kolín Právní forma: příspěvková organizace

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013. AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho: * Bytové družstvo U Soutoku: Praha 4 - Modřany, U zastávky 1544/7 IČO : 63 08 17 50 * Z p r á v a o hospodaření přehled o příjmech a výdajích : od 1. ledna do. 31.12. 2013 AKTIVA:.. 20 984 661,74 z toho:

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2013 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI okamžik sestavení: 30.01.2014 18:27:53 ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ----------------------------------------------------------------------

Více

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12.

Název položky Účet Stav k 1.1. Stav k 31.12. ROZVAHA (BILANCE) města Zábřeh (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 / zjednodušená verze / IČO 00303640 Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný

Více

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto

Licence: DT3P XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Číslo Syntetický Běžné Minulé položky Název položky účet Brutto Korekce Netto ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč) : 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 37 589 392,46 18 776 245,78 18 813 146,68 A. Stálá aktiva 36 756 691,63

Více

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15

Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...10 Seznam ostatních zkratek...14 Úvod...15 Díl I Daně 1 Daň z nabytí nemovitých věcí...21 2 Daň z nemovitých věcí...33 2.1 Daň z pozemků...34 2.2

Více

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny

Výroční zpráva 2003. Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Nadace České spořitelny Výroční zpráva 2003 Obsah Úvodní slovo 3 Finanční zpráva za rok 2003 4 Majetek nadace k 31.12.2003 4 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 5 Přijaté dary 6 Auditorská

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu v Opavě. Slezské univerzity v Opavě. za rok 2002 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě za rok 2002 Opava, únor 2003 1. Úvod Matematický ústav v Opavě vykázal za rok 2002 ztrátu ve výši 376 tis. Kč. Jedná se o ztrátu,

Více

součet položek 16 až 25

součet položek 16 až 25 Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo náměstí 510/6 789 01 Zábřeh Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: výkon státní správy a samosprávy ROZVAHA

Více

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti

ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti ROZVAHA - BILANCE územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti (v Kč - minulé období zaokrouhleno na tisíce) : 12 / 2011 IČO: 00473715 Název: Obec Lipec AKTIVA CELKEM 14 541

Více

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31.

PŘÍLOHA. (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice. Sestavená k rozvahovému dni 31. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00270831 Název: Obec Rosice Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2013

Více

Komplexní předvaha - účty

Komplexní předvaha - účty Strana: 1 021100 Budovy 61 783 66 61 783 66 61 783 66 Celkem syntetika 021 : 61 783 66 61 783 66 61 783 66 029100 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 3 711 792,12 3 711 792,12 3 711 792,12 Celkem syntetika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Městys Nepomyšl Sídlo: č.p. 82 439 71 NEPOMYŠL Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010. ÚČET Název účtu. účtová třída 0 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní (vzorová) účtová osnova pro rok 2010 (interní materiál pro uživatele systému FIS3000) ÚČET Název účtu účtová třída 0 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 70868476 Název: Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje AKTIVA CELKEM 26 565

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 13 / 2012 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 44 474 192,06 21 879

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 75027003 Název: Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace AKTIVA

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. řádná x mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2008 Licence: DLAZ XCRGUA6B / A6A (20022008 / 20022008) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v Kč) Období: 13 / 2008 IČO: 00284572

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 26.02015 Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A.

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) : 12 / 2012 IČO: 71220046 Název: Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace AKTIVA CELKEM 150 927

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více