Nyní tedy neváhejte a dejte se do čtení!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nyní tedy neváhejte a dejte se do čtení!!!"

Transkript

1 Nyní tedy neváhejte a dejte se do čtení!!!

2 Charles Darwin Jeden z nejvýznamnějších biologů, etologů, zoologů a ornitologů, Charles Darwin, se narodil dvanáctého února 1809 v Mount House, ve Shrewsbury, Stopshire v Anglii. Byl pátým ze šesti dětí zdejšího bohatého lékaře Roberta Darwina a Susannahy Darwin (rozené Wedgwood). Byl vnukem Jisiah Wedgwood (matčina strana) a Erasma Darwina, vědce a básníka, který si na konci osmnáctého století získal věhlas formulací evolučních myšlenek. Oba zmiňovaní pocházeli z prominentní anglické Darwin Wedgwood rodiny, která podporovala Unitářskou církev. Charlesova matka však zemřela, když mu bylo pouhých osm let. Pak jej vychovával už jen otec. O rok později (1818) nastoupil malý Charles na,,internátní školu ve Shewsbury. Zde strávil několik dalších celkem nezajímavých let. Na podzim roku 1825, po perném létě, kdy pomáhal svému otci s péčí o chudé pacienty ze Shopshire, začal šestnáctiletý Darwin studovat medicínu na univerzitě v Edinburghu. Choval však velký odpor k brutalitě operací. To vedlo k silnému zanedbávání studia. V této době se však naučil i dosti zajímavé činnosti. Pozoruhodné je například umění, které se naučil od osvobozeného černošského otroka Johna Edmonstona.Ten jej v rámci vypravování vzrušujících příběhů a historek ze života jihoamerického deštného pralesa naučil vycpávat různé ptáky. Ve druhém roce studií se Charles Darwin aktivně zapojil do činnosti četných studentských přírodovědeckých společností. Nejznámější z nich je asi Plinian Society. Zároveň se stal zapáleným žákem Roberta Edmunda Granta, propagátora vývojových teorií Jeana Baptiste Lamarcka a Charlesova dědečka Erasma o evoluci pomocí získaných vlastností. Darwin se také zúčastnil Grantova výzkumu životního cyklu mořských zvířat na březích Firth of Forth, při kterém byly nalezeny důkazy existence homologie = teorie o podobnosti orgánů sloužících stejnému účelu, ale vyskytující se u různých druhů organismů. Svůj první velký objev v oboru biologie předložil Plinian Society v březnu roku V tomto objevu dokázal, že černé útvary nalezené v lasturách ústřic jsou vajíčky pijavice pontobdella muricata. Vedle toho se také zúčastnil přírodopisného kurzu Roberta Jamesona, ve kterém si osvojil vědomosti a informace z oboru geologie. Byl velmi pracovitý. Pomáhal tou dobou s prací na rozsáhlých sbírkách Muzea Edinburghské univerzity, kde se naučil podrobně klasifikovat rostliny. Jeho otec byl však nešťastný z toho, že jeho mladší syn nemá zájem pokračovat v jeho lékařských šlépějích. Téhož roku (1827) ho přihlásil k bakalářskému studiu na Christ s College Univerzity v Cambridge, aby se stal duchovním. Darwinovu otci to přišlo jako nejjednodušší a nejrozumnější řešení hned ze dvou důvodů. Prvním z nich byl fakt, že anglikánští duchovní byli v tehdejší británii velice dobře finančně zajištěni. Druhým pak, že většina tehdejších přírodovědců, byli právě duchovní, kteří považovali za své poslání prozkoumat zázraky božího stvoření. V Cambridge však Charles před studiem preferoval střelbu a jízdu na koni. Spolu se svým bratrancem Williamem Darwinem Foxem propadli tehdy velmi populární přírodovědecké vášni sbírání brouků. Fox Darwina představil reverendu Johnu Stevens Henslowovi, profesoru botaniky, který mu mohl pomoci se sběrem. Darwin se tedy následně přihlásil do Henslowova přírodovědeckého kurzu a stal se jeho oblíbencem.byl tou dobou označován za,,muže, který kráčí s Henslowem. Na studium se začal intenzivně soustředit až s blížícím se obdobím zkoušek. Tou dobou byl Henslowem i soukromě doučován matematice a teologii. Zvláště nadšen byl svazkem spisů Williama Paleye ( ), včetně argumentu Božího záměru v přírodě. Na závěrečných zkouškách si v lednu 1831 vedl v teologii velmi dobře a uspěl i se znalostmi matematiky a fyziky. Celkově se tehdy umístil na desátém místě ze 178 absolventů. V Cambridge však musel zůstat až do června téhož roku. Nechal se inspirovat dílem Alexandra von Humboldta Personal Narrative a spolu s některými spolužáky plánoval po dokončení školy navštívit ostrovy Madeiry a studovat tam v tropech přírodopis. Na cestu chtěl být dostatečně připraven. Přihlásil se proto do dalšího kurzu geologie, tentokrát pod vedením Adama Sedgwicka, silného zastánce Božího záměru, kterému následně v létě pomáhal ve Walesu mapovat geologické vrstvy. Tam jej zastihla zdrcující zpráva, že společník, s nímž měl na cestu vyrazit je po smrti. Tím byly jeho plány navštívit Madeiru zcela zmařeny. Po návratu domů však obdržel další dopis. Henslow Charlese Darwina doporučil na neplacenou pozici pánského společníka pro R. Fitz Roye, kapitána lodi Beagle, která se chystala na dvouletou expedici mající

3 za cíl zmapování pobřeží Jižní Ameriky. Pro Charlese Darwina to byla vzácná příležitost ku obohacování a rozšiřování svých přírodovědných vědomostí. Navíc si mohl své dřívější poznatky ověřit a vyzkoušet v praxi. Jeho otec o této plavbě nejprve tvrdil, že je to ztráta času. Když se však za Charlese přimluvil Josiah Wedgwood, otec Emmy Wedgwood, jeho otec souhlasil. Z plavby se Charles nevrátil za dva roky. Celá cesta se znatelně protáhla na celých pět let. Nikdo toho však nelitoval, protože přinesla mnoho nových poznatků o tamější fauně i flóře. Darwin zde strávil dvě třetiny času zkoumáním pevniny, kde studoval geologické jevy, fosílie a četné druhy živých organismů. Též se zde setkal s velmi širokým spektrem lidí, které tvořili jak domorodci, tak i bílí přistěhovalci. Metodicky zde odebíral velké množství různorodých, biologii stále neznámých vzorků. Tím si zajistil pochvalnou pověst uznávaného přírodovědce. Vedle této praktické činnosti se zabýval i teorií. Podle detailně přesných poznámek, které si zde pořídil, mohl intenzivně pracovat i v pozdějších letech. Ty tvořily sociální, politický, antropologický, ale i etologický náhled do těchto zámořských oblastí. Ani četným problémům se však na této plavbě nevyhnul. Téměř po celou dobu plavby trpěl mořskou nemocí. V říjnu roku 1833 dostal v Argentině silné horečky a do roka (červenec1834) onemocněl během cesty z And do Valparaisa a celý měsíc strávil s bolestmi upoután na lůžko. Dalšími silnými bolestmi trpěl od roku 1837(rok po návratu ). Měl problémy s žaludkem, které se projevovaly častým zvracením, třesem a dalšími poměrně četnými zdravotními problémy. Tyto problémy jej stíhaly především ve stresových situacích, jakými byly například diskuse o jeho teoriích. Příčina jeho nemoci během života nebyla známa a jakékoli pokusy o léčení měly věru pramalou odezvu. I dnes se o jeho problémech diskutuje a vědci nejsou s to určit příčiny. Možností je hned několik. Nedávné výzkumy spekulují o tom, že se u Darwina rozvinula Chagasova nemoc. Mohlo však jít i o Psychosomatické problémy, případně o Méniérerovu chorobu, toť k jeho zdraví. Vedle toho se však stával stále váženější a uznávanější osobností ve vědeckých vrstvách. Jeho otec mezitím získal vhodnými investicemi dostatek prostředků, aby se syn mohl stát finančně nezávislým vědcem. Charles navíc v Cambridge přesvědčil Henslowa, aby mohl pracovat na botanických popisech a charakteristikách rostlin a vzorků, které ze svých cest přivezl. Ve své snaze získat ty nejlepší přírodovědce pro katalogizaci svých dalších sbírek a jejich včasnou publikaci navštívil Darwin také různé instituce v okolí Londýna. Při těchto cestách se 29. října 1836 setkal s Charlesem Lyellem, který mu představil nadějného anatoma Richarda Owena. Ten s Darwinem v dalších týdnech spolupracoval. Zabývali se studiem Darwinovy sbírky fosilních kostí. Owen tehdy odhalil, že mnohé z kostí patřily dnes již vyhynulým druhům. Toto zjištění mělo za důsledek další zvýšení Darwinovy reputace. Darwin poté za nadšené Lyellovy podpory předložil 4. Ledna 1837 své dílo Londýnské geologické společnosti. Ukázal v něm, že jihoamerická pevnina se pomalu zvedá. Ve stejném dni Darwin také představil své vzorky savců a ptáků Londýnské zoologické společnosti. Tato jeho biologická pozorování jej vedla ke studiu přeměn živočišných druhů. V roce 1838 dokonce až k definování teorie přírodního výběru. Protože si byl pravděpodobně vědom reakce lidí na svůj nový objev, svěřil se v té době s objevem jen nejbližším lidem ve svém okolí. Dále pak pokračoval ve výzkumu s cílem být připraven čelit očekávaným námitkám. Velké pocty se mu dostalo dne 24. Ledna 1839, kdy byl jmenován členem Královské společnosti ( Royal Society). Dalších téměř dvacet let podrobil dalším výzkumům a vědeckým činnostem.žádné osudové zásahy se mu za tu dobu v životě neprojevily. Charles Darwin sice plánoval sepsat a vydat knihu o své teorii a mnoha přírodovědných poznatcích, nijak na to však nespěchal. S velkou intenzitou začal pracovat až v roce Tehdy se totiž objevily informace, že ke stejnému závěru (teorii), k jakému dospěl Darwin, dospěl i jiný tehdejší vědec Alfred Russel Wallace. Darwin prostě chtěl být první. Jeho kniha O vzniku druhů přírodním výběrem, neboli uchováním prospěšných plemen v boji o život (On the origin of Species by Means of Natural selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life) většinou zhracována na O původu, vyšla v roce 1859 Pokračování v čísle 2

4 Křivka obecná Loxia curvirostra Vzhled Křivka obecná je středně velký pták. Má silný zobák s překříženými špičkami, mohutné tělo a šíji. Samice je šedozelená nebo matně žlutozelená, spodní stranu těla má bez proužků, kostřec světle žlutozelený. Samec je červený. Mladí ptáci jsou šedí, s výrazným oruhováním na spodní straně těla. Délka těla dospělce se pohybuje okolo 17 cm. Křivka má na každé noze tři prsty. Chování Křivku u nás můžeme vidět po celý rok, často v jehličnatých lesích, kde si vyhledává potravu. Hnízdí po celý rok nejčastěji od února do března v listnatých lesích, příležitostně také v parcích a zahradách s jehličnatými stromy. Živí se semeny šišek, které dostává ven pomocí svého zvláštního zobáku, dále pojídá hmyz a jeho larvy. Křivky často pijí z louží. Žijí v hejnech. Ozývá se hlasitým,,gip, gip, často opakovaným rychle za sebou. Zpěv se sestává z trylků a ze švitořivých zvuků. Často svižně poskakují po větvích někdy i na chvíli visí hlavou dolů. Rozmnožování Rozmnožování začíná v ledna, kdy se pár odděluje od hejna. Hnízdo si staví vysoko v korunách stromů nejčastěji na listnatých stromech. Na konci února klade do dobře ukrytého hnízda 3 4 vajíčka. Vajíčka jsou bílá s černými a hnědými skvrnami. Za chladních dní samička vůbec neopouští hnízdo a nechává se krmit samečkem. Ptačí rodiče krmí svá mláďata do doby než se jim zakřiví a ztvrdnou zobáčky. Výskyt Jak bylo již zmíněno, ve střední Evropě se vyskytují po celý rok, ovšem z některých oblastí na několik měsíců nebo na ještě delší dobu mizí. Zejména v severní Evropě jsou běžné nálety s následným krátkodobým pobytem. Je to částečně tažný ptá, což znamená že někdy na jednom místě přezimuje, jindy možná ne. Tento pták se nevyskytuje jen v Evropě, ale i v Asii a Severní Americe. Je to hojný pták. Na závěr přidáváme obrázek již zmíněné křivky (3) a navíc i obrázky k tématu následujících dvou stran obrázek hýla obecného (1) i hýla křivčího (2). Chcete-li se o křivce obecné přesto dozvědět víc, navštivte náš web kde najdete doplňující článek o křivce v rubruce /Doplňující články časopisu/ pod názvem / Křivka obecná/.

5 Hýl obecný Pyrrhula pyrrhula Vzhled Hýl obecný je středně velký zpěvný pták z rozsáhlé čeledi pěnkavovitých. Je to zavalitý nezaměnitelný pták s dosti silným zobákem (podobným zobáku papouška). Rozlišujeme zde pohlavní dvojtvárnost. Sameček je se svou červenou vestou jedním z nejhezčích našich ptáků. Samička je též krásná, avšak nenápadnější. Její vesta je narůžověle šedá. Obě pohlaví mají sytě černé temeno, našedlý hřbet, černobílá křídla, hnědočerné končetiny a průměrně dlouhá černá ocasní pera. Délka těla dospělého jedince činí průměrně 18 centimetrů. Průměrné rozpětí křídel měří 27 centimetrů a celý jedinec váží 25 gramů. Chování Hýla obecného můžeme spatřit nejčastěji v zimě(sice u nás pobývá i přes léto), ale díky svému zbarvení jej lze proti sněhu velmi dobře rozeznat. Většinou žije v hejnech, které jsou někdy složená i z několika druhů hýlů. Tyto ptáky můžeme spatřit jak na horách, tak i v nížinách. Jsou to nedůvěřiví živočichové a díky tomu nejsou nijak vzácní. V létě žijí skrytě v korunách různých stromů nebo v hustě zarostlých keřích ve svém dobře vystlaném velmi mělkém hnízdě miskovitého tvaru z větviček, které si staví většinou poblíž potoků. Na zem v tomto období slétá jen zřídkakdy. Při jeho zpěvu můžeme slyšet měkké a protáhlé tóny. Jde o typického semenožravce, který se živí semeny, zrnky, mnohými bobulemi, různými částmi rostlin a pupeny, které na jaře často získává v zahradách a ovocných sadech. Díky této vlastnosti zde není považován za oblíbeného hosta. Rozmnožování Vše začíná námluvami (duben). Ty sameček zahajuje tím, že nabízí samičce větvičku, dárek, který jí v zobáku přinese. Poté se oba jedinci navzájem dotýkají zobákem a v případě, že v sobě navzájem najdou zalíbení, spáří se a uzavřou trvalý svazek. Brzy nato začne samička sama stavět hnízdo. Sameček mezitím hlídkuje opodál, kde má za úkol odhánět vlastním zpěvem případné konkurenty. Když má samička hnízdo postavené, naklade do něj bleděmodrá, červeně skvrnitá vajíčka. Po snesení posledního z nich, na snůšku zasedne a zahřívá je až do vylíhnutí. To trvá zhruba dvanáct až čtrnáct dní. Když se po této době mláďata vylíhnou, nastává pro samečka období starostí. Musí totiž celou rodinu včetně samičky živit. Teprve když mláďata povyrostou, zapojí se do povinnosti krmení i samička. Krmení zde spočívá ve vyvrhování směsi uloveného hmyzu a semen předtrávené ve voleti rodiče přímo do krku mláděte. Po uplynutí čtrnácti dnů od vylíhnutí, se mláďata osamostatňují a opouštějí své rodné hnízdo. Jejích rodiče tehdy začnou opodál stavět hnízdo nové a připravovat se na další snůšku. (Opouštění použitého hnízda zabraňuje přenosu a přemnožení obtížných parazitů.) Výskyt Jeho výskyt pokrývá téměř celou Evropu od Skandinávie až po Středomoří a Asii. V Asii jej můžeme patřit od Kaspického moře, přes Kazachstán, kde se později jeho rozšíření stahuje na sever od Himaláje a v užším pruhu (který však nepřesáhne severní polární kruh) postupuje přes Sibiř až k Japonským ostrovům a poloostrovu Kamčatka, které rovněž v menší míře obývá Migraci (přesun) do teplejších podnebných pásů pozorujeme jen u obyvatel severských oblastí. V České republice se jedná o běžného pěvce. V posledních letech však byl u nás zaznamenán mírný pokles způsobený z největší části ztrátou přirozeného biotopu. Na většině plochy svého rozšíření je stálý.

6 Hýl křivčí Pinicola enucleator Vzhled Hýl křivčí je středně velký pták z čeledi pěnkavovitých. To znamená že patří mezi pěvce. Je to poměrně zavalitý pták s nápadně silným zobákem. Rozlišujeme zde pohlavní dvojtvárnost. Dospělý sameček je od hlavy přes těžkopádné tělíčko téměř až k ocasním perům. Samičku a mladé jedince poznáme podle světlého zbarvení v odstínech žlutooranžových a občas lehce šedavých. Zástupci obou pohlaví mají šedočerná křídla s dvojitou bílou křídelní páskou. Tělo hýla křivčího má velice podobné rozměry jako tělo hýla obecného, tedy zhruba 18 centimetrů na délku a rozpětí křídel činící asi 27 centimetrů. Chování Na území České republiky můžeme hýla křivčího spatřit pouze v zimě. Tehdy sem totiž přilétá ze severských oblastí lesů za teplem. Díky jeho velmi nápadnému zbarvení jej navíc můžeme dobře rozpoznat proti sněhu. V tomto ročním období však nežije samotářsky nebo snad v páru. Můžeme jej sledovat pouze v hejnech hledajících potravu. Tato četná hejna se často skládají i z několika druhů hýlů. Hýl křivčí patří mezi nedůvěřivé a tím pádem i poměrně četné druhy, nijak vzácné. Ve své domovině si staví hnízdo ukryté vysoko v koruně stromu, představující poměrně mělkou misku slepenou z tenkých větviček, klacíků, kořínků, mechu a suchého vřesu. Ve způsobu zpěvu i druhu potravy existuje mezi hýlem křivčím a hýlem obecným podoba. Zpěv hýla křivčího se vyznačuje měkkými táhlými tóny, potrava se skládá převážně z různých semen. V zimě však tento živočich občas nepohrdne ani některými druhy hmyzu. Rozmnožování Námluvy začínají u hýla křivčího asi v prostředku dubna. To je zhruba doba, kdy se mnoho severských jedinců vrací z teplejších oblastí do své domoviny. Námluvy zahajuje sameček tím, že přinese samičce dárek větvičku. Poté se chvíli dotýkají zobáčky a když v sobě najdou zalíbení, spáří se, což je znamením uzavření dlouhodobého svazku. Po takovémto dění začne samička sama stavět hnízdo. Po celou dobu, kdy se samička zabývá stavbou hnízda, hlídkuje sameček opodál, kde má za úkol odhánět svým zpěvem případné konkurenty. Když samička po jisté době dostaví hnízdo, začne do něj klást svá vajíčka. Teprve až když všechna naklade, zasedne na snůšku a zahřívá je. Tak činí až do doby líhnutí. Když se mláďata vylíhnou, začíná těžké období pro změnu pro samečka. Tehdy má totiž za úkol sehnat dostatek potravy, aby nasytil celou rodinu. Když mláďata povyrostou, zapojuje se do hledání potravy i samička. Krmení mláďat zpěvných ptáků spočívá v tom, že rodiče nejprve vyhledanou směs potravy sami předtráví ve svém voleti a teprve pak ji v podobě kašovité hmoty vyvrhnou do krku mláďatum. Zhruba po uplynutí čtrnácti dnů až tří týdnů od vylíhnutí opouštějí mláďata své rodné hnízdo a osamostatňují se. Aby jejich rodiče zabránili přenosu nebezpečných parazitů, začnou opodál stavět nové hnízdo a připravují se na další snůšku. Výskyt Na území Asie se oblast výskytu rozkládá zhruba od 50.rovnoběžky severní šířky až po severní polární kruh. V Evropě jej můžeme najít zhruba od 60.rovnoběžky severní šířky, též po S.P.K. Migraci na Euroasijském kontinentu pozorujeme zhruba do míst v úrovni České republiky a dále na východě do rozlehlých plání severně od Himaláje až po Japonské ostrovy. V Severní Americe jeho výskyt pokrývá Aljašku, střední Kanadu a severní Kordillery pásem, táhnoucím se až k hranicím Kanady s USA. Do USA pozorujeme migraci tohoto druhu.

7 Napoleon Bonaparte Narodil se v Ajacciu na Korsice jako Napoleone Buonaparte. V deseti letech ho poslali do vojenské školy ve Francii, kde ho jako cizince odmítali přijmout mezi sebe. Po ukončení školy byl povýšen do hodnosti dělostřeleckého důstojníka. Připojil se k revolučním jakobínům v Grenoblu a zapletl se s korsickými nacionalisty. Od roku 1792 byl několikrát povýšen. Když vypukla Velká francouzská revoluce, stal se republikánem a pomohl zvítězit nad Brity v Toulonu. Napoleon byl nakonec jmenován velitelem vnitřní armády Paříže. Zachránil Národní shromážděním roku 1795, kdy děly rozehnal protestující davy.za odměnu mu přidělili vedení italské armády. Vzal si vdovu Josefínu de Beauharnais a změnil si jméno na Napoleon Bonaparte. Porazil rakouská a sardinská vojska a pochodoval na Turín. Ustanovil v Itálii několik loutkových vlád a vyplenil umělecké poklady. Francouzské direktorium požádalo Napoleona, aby napadl Anglii, ale místo toho se nabídl že napadne Egypt zničili Britové pod velením admirála Nelsona Napoleonovu flotilu v bitvě na Nilu a odřízli ho od Francie. Následujícího roku turecké vojsko porazilo Napoleona v Sýrii.V tomtéž roce opustil Napoleon svoji armádu a utekl do Francie. Pomohl svrhnout direktorium a chopil se moci jako jeden ze tří konzulů. V novém zřízení se stal prvním konzulem, jenž měl právo jmenovat a sesazovat soudce a členy státní rady. Rychle upevnil svoji moc a stal se absolutním vládcem Francie.Jako absolutní vládce vylepšil systém školství, podporoval průmysl, snížil státní dluh a vydal občanský zákoník. Dále zavedl římskokatolickou víru jako státní náboženství a využíval tajné policie. Nad Rakouskem opět zvítězil v bitvě u Marenga a podepsal mírovou dohodu. Stal se doživotním prvním konzulem. Obsadil dnešní Švýcarsko a Nizozemí. Vyslal vojsko na znovudobytí Haity, kde povstali otroci. Omezil obchodní styky s Británií. To zapříčinilo válku v roce Povolal z Říma papeže, jenž ho měl korunovat francouzským císařem. Když však ta chvíle nastala, Napoleon popadl korunu a korunoval se sám. Napoleon znovu porazil rakousko u Ulmu. V roce 1805 byl poražen Nelsonem u Trafalgaru. Obsadil Vídeň a porazil Rakušany u Slavkova. Aby si usmířil Británii, nabídl, že jí vrátí Hannover, čímž vyvolal válku s Pruskem. Nad Prusy zvítězila obsadil území mezi Rýnem a Labem. Nakonec porazil i Rusko a Polsko. Jediným státem Evropy, který ještě Napoleon neporazil už byla pouze Británie.Jelikož nemohl porazit Brity na moři, zkusil blokádu, ale Portugalci na to odmítli přistoupit. Napoleon se do Portugalska vypravil, ale pouze zbavil vlády španělského krále Karla IV. a jeho následovníky. Na španělský trůn dosadil svého bratra Josefa Bonaparta. Když přišla Portugalsku na pomoc Británie a Napoleon se dostal do Španělské války, využil příležitosti španělské kolonie v Jižní Americe a vyhlásily nezávislost. Napoleon se rozvedl se svojí ženou a vzal si rakouskou princeznu. Několik měsíců po svatbě spolu Francie a Rakousko zase válčily. Rakousko bylo znovu poraženo u Wagramu. Ve Španělské válce začíná Napoleon prohrávat s vévodou Wellingtonem. Proto zpřísnil embargo. Když s tím nesouhlasilo Rusko, Napoleon je napadl. V roce 1812 porazil Rusy u Borodina. Když přijel do Moskvy nalezl ji vypálenou. Protože se blížila krutá ruská zima a Rusové jí lépe odolávali, nechal Napoleon svoji armádu napospas Rusům a ruské zimě. V Paříži dal Napoleon dohromady novou armádu, s kterou porazil Rusko. Poté Napoleon znovu válčil s Rakouskem a znovu zvítězil. V Bitvě národů u Lipska koaliční vojska napadla Francii a obsadila Paříž. Napoleon byl donucen abdikovat a byl poslán na ostrov Elba, který patřil Británii. V roce 1815 se mu podařilo uprchnout a nashromáždit armádu. Napoleon ale musel čelit spojeným armádám Británie, Ruska, Pruska a Rakouska. Rozhodl se nejprve bojovat s vévodou Wellingtonem u Waterloo. Napoleon bitvu odkládal, to se mu ale stalo osudným, protože mezi tím dorazily další posily. Napoleon byl poražen. Tentokrát ho poslali do vyhnanství na ostrov Svatá Helena. Zemřel , údajně na rakovinu žaludku, ačkoli mohl být otráven. Jeho pozůstatky se vrátily v roce 1842 do Francie.

8

9

10

11

12 Kryštof Kolumbus a jeho životní plavba za objevem Kryštof Kolumbus, italsky Cristoforo Colombo, španělsky Cristóbal Colón, (1451 Janov 20. května 1506 Valladolid) byl italský mořeplavec, novodobý objevitel Ameriky. Kolumbus se narodil někdy mezi 25. srpnem a 30. říjnem roku Dětství prožil v Janově (Genova). Jeho otec byl obchodník a velmi si přál, aby se i jeho synové věnovali obchodu. Kryštofa ale lákalo moře. Na svou první plavbu se vypravil už ve 14 letech a doplul do Tunisu a na řecký ostrov Chios. Během dalších let získával na svých plavbách zkušenosti s řízením lodí a navigace. Vzdělával se také čtením zeměpisných a cestopisných děl (např. od Marka Pola). Během let se z něho stal zkušený mořeplavec. Došel k názoru, že Země je kulatá, a byl přesvědčen, že indických a japonských břehů lze dosáhnout západním směrem, přeplutím Atlantiku. Aby tuto teorii mohl dokázat, potřeboval získat štědrého sponzora, který by tuto výpravu financoval. To se mu však nedařilo, protože bylo známo, že má Země větší poloměr, než se Kolumbus domníval. Když neuspěl v Portugalsku, přestěhoval se roku 1485 do Kastilie, kde se trpělivě snažil o svém plánu přesvědčit královský dvůr. Po sedmi letech se mu konečně podařilo získat pro jeho plán kastilskou královnu Isabelu a jejího chotě aragonského krále Ferdinanda. Kolumbova plavba Od královského páru Kolumbus získal dvě malé karavely jménem Pinta a Niňa a jednu větší loď, karaku, jénem Santa Maria, která mu sloužila jako zásobovací loď. S těmito třemi loděmi a s posádkou asi 90 mužů se dne 3. srpna 1492 vydal na cestu. Poslední zastávkou na území náležejícím k Evropě byly Kanárské ostrovy. Po dlouhé a velice náročné plavbě přistál dne 12. října 1492 u ostrova, kterému dal jméno San Salvador. Ačkoliv šlo o Bahamy, Kolumbus se domníval, že přistál v Indii. Proto zdejší obyvatele nazval Indios Indové, odtud Indiáni. Téhož roku objevil pobřeží Kuby, Haiti a další ostrovy. Když se vrátil do Španělska, dostalo se mu bouřlivého uvítání. Při druhé výpravě ( ) doplul k Portoriku, Malým Antilám a Jamajce. Při dalších výpravách konečně dospěl ke břehům Jižní Ameriky, konkrétně severnímu pobřeží u ústí Orinoka. Roku 1500 upadl v nemilost dvora. Kryštof byl přivezen do Španělska z Haiti v okovech, ale byl brzy rehabilitován. Z poslední cesty se Kolumbus vrátil 17. listopadu Zanedlouho na to, 20. května 1506 zemřel v Valladolidu obklopen svými syny, kteří se stali španělskými grandy a užívali titulů vévody z Veraguy a markýze z Jamajky. Dodnes historici vedou spory o to, zda umíral v přesvědčení, že plavbou na západ dosáhl břehů jihovýchodní Asie, či zda si ke konci života uvědomil, že objevil nový kontinent. Kolumbus byl pohřben ve Valladolidu, ale později byly jeho ostatky přeneseny do kláštera La Cartuja v Seville a nakonec na žádost jeho syna Diega roku 1542 do Santo Dominga na Hispaniole (Haiti), v dnešní Dominikánské republice). Po okupaci ostrova Francouzi roku 1795 byly ostatky přeneseny do Havany na Kubě, po válce o nezávislost na Španělsku roku 1898 byly opět uloženy v Seville, v katedrále.

13 Amerigo Vespucci a jeho čtyři plavby Narodil se dne 18. března roku 1451 do bohaté rodiny ve významném a váženém italském městě Florencii. Počáteční vzdělání latinu a literaturu získal od svého strýce. Později se věnoval geometrii, matematice fyzice a astronomii. Velmi rád překresloval mapy a jeho největším snem bylo cestovat do dalekých zemí. Přesto strávil polovinu života jako obchodník. Od roku 1483 byl úředníkem florentského bankovního domu Medicejů. V roce 1492 když byla Kolumbem objevena Amerika Vespucci odešel z Florencie do španělské Sevilly, jako zástupce florentské obchodní firmy Bernardi, podílející se na financování Kolumbovy první výpravy. O pět let později už sám odpovídal za zajištění a vybavení Kolumbovy třetí výpravy. Díky tomu, že se vyznal v kosmografii a měl i rozsáhlé matematické a astronomické znalosti, se stal ředitelem námořní společnosti, která vypravovala lodě na dlouhé plavby včetně některých Kolumbových objevných plaveb. Jeho touha po cestování se znásobovala Kolumbovými úspěchy. Konečně od Ferdinanda Kastilského dostává tři lodě a 10. května 1497 se vydává na svoji první plavbu. Z této jeho první plavby příliš důkazů není, ale předpokládá se, že prozkoumal Mexický záliv a pobřeží dnešní USA až po záliv Sv. Vavřince. Vrátil se 15. Října Hned další rok se vydal opět na cestu. Připojil se k výpravě vedené Alonsem de Ojedou. Přistál v Brazílii, prozkoumal ústí Amazonky, předtím než otočil loď na zpáteční viděl Trinidad a řeku Orinoko.Cestou do Španělska také prozkoumal Kubu a Bahamy. Další dvě plavby podnikl ve službách Portugalska. Vůdce první expedice ve službách Portugalska konané 19. května 1501 není známý, Amerigo vyplul opět do Brazílie, jestliže mámě věřit jeho vlastním dopisům, pak dosáhl Patagonie. Na druhé cestě prozkoumal větší část Jižní Ameriky.V roce 1503 se vydal na svoji poslední plavbu, opět do Jižní Ameriky. Prozkoumal pobřeží až k řece La Plata. Tam si uvědomil, že se nejedná o Asii, jak se domníval Kolumbus, ale o zcela nový světadíl. Vrátil se roku 1504 a podrobně popsal své objevy, aby je bylo možno zanést do map. Roku 1507 navrhl německý kartograf Martin Waldseemüller, aby byla dnešní Jižní Amerika nazývána Amerika po Amerigovi Vespuccim. V roce 1538 nazval Mencator Vespucciho křestním jménem celý kontinent. Zemřel 22. února roku 1512 na malárii.

14 Pedro Álvares Cabral a jeho plavba Pedro Álvares Cabral, velký mořeplavec portugalské národnosti, se narodil někdy kolem roku 1467.(Přesné datum není známo.) Jeho rodištěm je město Belmonte v portugalském okresu Beira Baixa. Pocházel z třídětné rodiny zdejšího váženého guvernéra Belmonte a Beiry. Jeho matka Isabel Gouveia de Queirós byla dokonce potomkem prvního portugalského krále Alfonsa I. V mládí byl Pedro velmi dobře vycvičen navigaci a kromě toho získal i široké znalosti v oboru námořnictví. To byl také důvod, proč jej v pozdější době vybral tehdejší král Manuel I. aby pokračoval v díle Vasca da Gamy, tehdejšího velmi váženého a významného mořeplavce. Netrvalo pak dlouho a Pedro se vydal na svou osudně důležitou plavbu. Průběh plavby Dne 9.března 1500 vyplula obrovská flotila tvořená třinácti karavelami z Lisabonského přístavu. Pod Cabralovým velením směřovala jižně při afrických březích. Hlavním úkolem této expedice bylo navazování trvalých obchodních vztahů a šíření křesťanství, pokud bude třeba, tak i silou. Posádku těchto lodí tvořilo mužů.(přesný počet neznáme.) Právě z důvodu šíření křesťanství byli na lodích přítomni i kněží.velitelem na jedné z lodí byl dokonce Bartolomeu Diaz, též jeden z nejvýznamnějších mořeplavců té doby.(životopisný text najdete v čísle 2 v oddíle /Zeměpis/.)Další lodi zas velel Nicolau Coelho, dřívější společník Vasca da Gamy, který se sice výpravy sám neúčastnil, předložil však své obstojné znalosti a pomohl tak s organizací plavby. Posádku tedy tvořili vskutku ostřílení muži... Ale zpět k plavbě! Cesta z Lisabonu až ke Kapverdským ostrovům proběhla celkem klidně. První problémy výpravu zastihly právě až u tohoto souostroví. Zde totiž Cabral ztratil první ze svých třinácti lodí. Cabral chtěl co možná nejrychleji plout dál. Aby se vyhnul nežádoucím mořským proudům a zároveň mohl využívat pasátů, vedl svou flotilu širokým obloukem na západ. Poté se držel rovníku využívajíc právě oněch již zmíněných pasátů. Dne téhož roku Cabral po dlouhé době zahlédl pevninu, na níž o den později přistál. Ukázalo se, že posádka dosáhla Jihoamerického kontinentu a nacházela se severně nedaleko dnešního města Porto Seguro. Cabral si však zpočátku myslel, že jde o ostrov a proto novou zemi nazval Ostrovem pravého kříže. Netrvalo dlouho a daná pevnina byla prohlášena majetkem portugalské koruny. To také potvrdil na pobřeží vztyčeným křížem, pod nímž se ihned po vztyčení konala bohoslužba. Později začali Portugalci pronikati hlouběji do vnitrozemí a tak netrvalo dlouho a výprava zjistila, že se nejedná o ostrov. Nová země byla tedy přejmenována na Zemi svatého kříže. Cabral tehdy také poznal, že nová země leží na východ od demarkční linie a že by tak skutečně měl náležet jeho vlasti.(text pojednávající o demarkční linii uveřejníme nejpozději do na našem webu v rubrice /Doplňující články časobisu/ pod názvem /Demarkční linie/.) Nečekal tedy dlouho a 1. května 1500 vyslal jednu ze svých lodí zpět do Lisabonu se zprávou o novém objevu. Výprava však nemohla dlouho otálet. Hned dva dny nato se tedy vydala na další cestu. Nabrala jihovýchodní kurs směrem k Mysu Dobré Naděje a tam doplula za pouhý měsíc, což byla tehdy velmi krátká doba. Ani zásadní ztráty však na této cestě nechyběly, poněvadž u M.D.N. flotilu tvořilo už jen 7 lodí.(na jedné ze ztroskotaných zahynul i Bartolomeu Diaz.)Tyto lodě koncem července dorazily k Mosambickému průlivu a druhého srpna přirazily u Melinde. Tam flotila dostala průvodce potřebného k cestě do Indie. O osm dní později byl vlivem náhody objeven Madagaskar K indickým břehům flotila dorazila až Tehdy se výprava dostala ke Kalikutu, dnešní Kalkatě. Portugalci zde však nebyli vítáni, protože zdejší arabští obchodníci v nich viděli silnou konkurenci. Došlo tedy k boji. Při ostřelování přístavu zde Portugalci ztratili 50 námořníků, přesto byli neúspěšní. Zastání se jim dostalo až od vládce sousedního přístavu Cochim. Ten jim navíc dokonce nabídl založení podniku na podporu vzájemného výměnného obchodu. To byl koneckonců úkol, kterým portugalský král Cabrala pověřil. Zdařilo se tak! Na zpáteční cestu se flotila vydala 16. ledna Do Lisabonu se však vrátily jen čtyři lodě z původních třinácti. Plavba však přesto přinesla nové poznatky a byla celkem úspěšná. Do Indie byla o rok později vyslána ještě jedna expedice. Král měl tehdy zájem, aby se i této cesty Cabral zúčastnil. Ten však odmítl. Musel by se totiž o velení dělit s několika dalšími veliteli. Až do své smrti mezi lety , přesné datum neznáme se již na moře nevydal. Nutno dodat že.. Někteří badatelé se snaží dokázat, že Cabral měnil kurs k Jižní Americe záměrně a byl tím dokonce pověřen králem. Portugalci totiž o existenci tamější pevniny věděli již od roku 1498, kdy zde údajně přistál významný kartograf Duarte Pacheco Pareira, který tehdy Atlantik mapoval. Dokonce existují tvrzení, že Portugalci o existenci pevniny věděli již před smlouvou z Tordesillas (1494), ale z taktických důvodů věc nezveřejnili. Jak to bylo doopravdy však nevíme, protože žádná z těchto teorií se nedá jednoznačně vyvrátit.

15 Fernando Magalhaes a jeho velká plavba Fernão de Magalhães, jeden z nejvýznamnějších mořeplavců šestnáctého století, se narodil na jaře roku 1480 v portugalské Sabrose jako jedno ze tří dětí.(přesné datum jeho narození není známo.) Pocházel ze zchudlé šlechtické rodiny, která sídlila v severoportugalské provincii Trás-os- Montes. Fernãův otec byl tehdy starostou již zmíněného města Sabrosy. Když však bylo Fernãovi deset let, otec i matka mu zemřeli. Po další dva roky se životem protloukal, jak to šlo. Až ve dvanácti letech začal jeho život mít opět určitý tvar.tehdy se stal pážetem na dvoře krále Jana II. A jeho ženy královny Eleanory. V Lisabonu vedle služby u dvora pokračoval i ve svém vzdělávání. Zaujaly jej zde hlavně obory geografie a astronomie. Stále přitom však pokračoval i v činění své služby královskému dvoru, a tak byl roku 1496, kdy mu mohlo být asi šestnáct let, pasován na královského panoše. Než se však poprvé dostal na moře, musel počkat další čtyři roky. Jeho první významnou dalekou plavbu však pamatujeme až za dalších pět let v roce Tehdy byl poslán až do daleké Indie za armádními důvody. Tamější budoucí místokrál Francisco de Almeida totiž chtěl vytvořit četné nové vojenské námořní základny. Zde jej též čekala i první velká bitva. Dělal zde velké kariérní pokroky, a tak není divu, že již v roce 1510 (čtyři roky po přistání v jižní Indii), byl pasován do hodnosti kapitána lodi. Z tohoto úspěchu se však valnou dobu radovat nemohl. Za jednu nepovolenou plavbu mu byla velmi brzy hodnost odebrána. Musel se navíc za trest vrátit do své vlasti. Krátce po svém návratu byl roku 1511 poslán do Maroka. Tam strávil několik dalších let. V roce 1513 se zde zúčastnil dalších ozbrojených bojů. Nebyl nijak poctivým člověkem. Po celou dobu pobytu v Maroku ilegálně obchodoval s Maury. Na to se však přišlo a následovalo jeho propuštění ze státních služeb Portugalska, ke kterému došlo Byl z toho, ač neprávem, velmi rozhořčen. Poté se zřekl svého národa a přešel k nepříteli. Přijal i nové, španělské jméno Fernando de Magalhaes. V Portugalsku za to bal označován, že ztratil čest. Ve Španělsku neváhal a brzy nabídl španělskému králi své služby. Jeho nabídka dlouho nečekala na odezvu. Ku Fernandově potěšení, král Karel V.(Carlos I.) žádost schválil a padlo konečné rozhodnutí k vyslání expedice na západ až k,,ostrovům koření. Průběh velké plavby Flotila tvořená pěti karavelami (Trinidad, San Antonio, concepción, Victoria, Santiago (obrázky a stručný popis lodí budou nejpozději uveřejněny na našem webu v rubrice /Doplňující články časopisu/ pod názvem /Magalhaesovy lodě/)) vyplula již z přístavu v Seville. Posádky těchto lodí tvořili ostřílení muži různých národností. Jedním z velmi z významných se zde stal i Italský dobrodruh Antonio Pigafetta, který navíc celý průběh cesty zapsal. Tyto poznámky se po návratu z cesty ukázaly jako velmi užitečné. Tento muž byl zároveň jedním z pouhých osmnácti, kteří tuto plavbu přežili (Vyplulo jich 234.). Při plavbě si Magalhaes však mnoho klidu neužil. První konflikty s podřízenými kapitány vypukly již při první zastávce na ostrově Tenerife na Kanárských ostrovech. Ty však žádné zásadní změny nepřinesly a plavba mohla pokračovat dál Magalhaes udržoval kurs jihovýchodním směrem. Plul stále dál přes rovník. Jediné co mu tou dobou nepřálo bylo pořasí. Po pár měsících dorazila flotila do zátoky dnešního Ria de Janeira. Tou dobou se opět začínaly rozmáhat nepokoje mezi námořníky. Situace tehdy dokonce dospěla tak daleko, že Magalhaes musel za neposlušnost nechat uvěznit druhého muže flotily Juana de Cartegenu. Následujících několik měsíců se výprava ubírala stále podél jihoamerických břehů směrem k jihu. Po dlouhém čekání konečně dospěli k dnes nazývanému ústí La Plata. Z počátku o něm soudili, že je to dlouho hledaný průliv do tzv. Jižního moře, tedy do Tichého oceánu. Nakonec v této víře pronikli až do nehostinných patagonských vod. V březnu roku 1520 se Magalhaes po neúspěšných bojích se zimními bouřemi rozhodl strávit zimu v zálivu dnes pojmenovaném po svatém Joliánovi. Zde propukla téhož roku jedna z několika vzpour posádky. Stejně jako ty předchozí se ji však Magalhaesovi podařilo potlačit. Její strůjce za to trestal smrtí či vysazením na nehostinném pobřeží. Na další část cesty se flotila vydala až 24. srpna Tehdy se pohybovala směrem na jih. Další výrazné zdržení plavby přichází v době, kdy se expedice dostala k ústí řeky Santa Cruz. Zde se výprava zdržela dva měsíce a aby toho nebylo málo, Magalhaes zde ztratil jednu ze svých lodí Santiago. Ta byla zničena bouří. Nemusel však čekat dlouho a záhy přišel o další z lodí San Antonio. Ta dezertovala a vrátila se zpět do Španělska, kde hlavního kapitána obvinila z kolaborace s Portugalci a vzpouře proti králi. Magalhaes tak upadl v nemilost expedice konečně objevila ostrov Ohňovou zemi a proplula průlivem mezi zmíněným ostrovem a nejjižnějším výběžkem jihoamerického kontinentu. Tento nově objevený průliv nazvali na počest svého kapitána Magalhaesovým průlivem. Po proplutí se zbylé tři lodě začaly přibližovat k Molukám. Tato ač zdánlivě krátká vzdálenost Magalhaesovy muže velmi potrápila. Její překonání výpravě trvalo téměř další čtyři měsíce. Snad jediným kladem té doby bylo příznivé počasí. Co to ale bylo platné, když celá posádka trpěla nemocemi a jinými zdravotními problémy. Lodě navíc po dlouhou dobu trpěly nedostatkem zásob. Muži se čerstvými potravinami opět nasytili až , kdy lodě přirazily na Marianské ostrovy. Zde však posádka dlouho nečekala, poněvadž se o tři dny později vydala na další cestu. O pouhých 7 dní později se posádka v počtu zhruba 150-ti mužů vylodila na ostrově Hamonhon na Fiipínách. Od zdejšího kmene Magalhaese dělila silná jazyková bariéra. Štěstím však bylo, že jeho otrok tento jazyk znal a tak mu posloužil jako velmi důležitý tlumočník. Magalhaes sem však neplul jen tak. Ihned poté, co si se zdejším králem Limasawy rádžou Ka Lambem vyměnil dary a snažil se kmen přesvědčit, aby přijal křesťanství. To se mu nakonec podařilo. Vedle toho však teké slíbil, že jeho muži kmeni vypomohou ve válce proti kmenu ze sousedního ostrova. V jedné z bitev je Magalhaes zabit. Plavba po smrti Magalhaesově Po smrti velitele se do čela flotily postavil bývalý kormidelník lodi Victoria Juan Sebastián del Cano. Ten však musel s obrovskými ztrátami z Filipín neprodleně odplout. Navíc zde přišel o další ze svých lodí Concepción. Celá výprava pak pokračovala na Borneo a Moluky, kde bylo nabráno koření pro španělského krále. Zde se však vyskytly další potíže. Vlajková loď Trinidad byla totiž tak zchátralá, že musela být vytažena na břeh, kde byla následně opravována, aby mohla náklad koření unést. To znamenalo moc velké zdržení. Na zpáteční cestu se tak mohla vydat jen Victoria. Druhá loď se po opravě pokusila vrátit se do Španělska přes Pacifik. Victoria pokračovala v naplánované cestě Indickým oceánem. Zde loď až ke Kapverdám velká žádná pohroma nezastihla a plavba proběhla celkem klidně (Zemřelo však dalších dvacet mužů.). Na Kapverdách byly zaznamenány další velké ztráty, neboť zde třináct mužů padlo do zajetí Portugalců.(Ti byli později na přímluvu krále Karla I. Propuštěni.) Po zbytek cesty do vlasti posádku žádné velké neštěstí nepotkalo. O mnoho měsíců později ( ) se kapitán del Cano s jednou lodí a sedmnácti muži na palubě vrací do Španělska. Tato cesta trvala téměř tři roky. (Loď Trinidad se sem již nikdy nevrátila.) Výsledek plavby Král Karel I. se z přivezených zásob řebíčku sice zaradoval. Usměv na tváři mu však brzy zmrzl. Magalhaesova teorie se totiž nepotvrdila. Bylo zjištěno, že cesta přes Pacifik na Moluky je mnohem delší a obtížnější, než cesta Portugalců kolem Mysu Dobré Naděje. Karel I. se na Magalhaesovu plavbu později ještě pokusil navázat. Roku 1525 byla vyslána flotila dokonce sedmi lodí. Ta se však setkala s nezdarem. Kvůli nepřízni počasí postupně celá ztroskotala. Po těchto neúspěších se Karel I. roku 1529 smluvně vzdal Moluckých Ostrovů a zhruba za dukátů nechal posunout demarkční linii o 17 ve prospěch Portugalska. (Text pojednávající o demarkční linii bude nejpozději uveřejněn na našem webu v rubrice /Doplňující články časopisu/ pod názvem /Demarkční linie/) Přesto však král ocenil geografické poznatky o Zemi, které výprava zajistila. Tuto plavbu později s obrovským úspěchem zopakoval dnes též velmi uznávaný námořník Francis Drake

16 James Cook a jeho tři plavby Na titulní straně tohoto čísla jsme psali o objevných plavbách patnáctého, šestnáctého a sedmnáctého století, omluvte tedy náš drobný nedostatek, že přidáváme i jednu velmi důležitou plavbu století osmnáctého James Cook, významný mořeplavec, výzkumník, objevitel a zeměpisec, jehož poznatky a činy výrazně posunuly lidské znalosti o zemi, se narodil dne 27. Října 1728 v Martonu u Yorku v Anglii. O jeho životě v raném dětství toho moc nevíme. Je však doloženo, že svým povoláním námořníka, se zabýval již od třinácti let. Tehdy vykonával funkci plavčíka na uhelné lodi. Neměl žádné učitele. Moře jej však přitahovalo natolik, že se i v této nelehké době samovzdělával a učil mnoha schopnostem a zvykům v mnoha oborech námořnictví. Jeho píle se dočkala brzké odezvy. Již v roce 1755, v šestadvaceti letech, byl přijat jako kormidelník do Anglického válečného loďstva. Čtyři roky nato (1759) se zúčastnil plavby do Severní Ameriky v rámci války s Francií. Vynikajícím způsobem tehdy zmapoval ústí řeky svatého Vavřince. Od roku 1763 s mapováním pokračoval. Tehdy do map zachytil poloostrovy Newfoundland a Labrador. První plavba Jamese Cooka James Cook vedl svou první plavbu (někdy známou pod názvem První Cookova tichomořská expedice ) v letech Tato plavba měla mít čistě vědecký účel. Tím bylo pozorování přechodu planty Venuše přes sluneční kotouč, které mělo sloužit k určení vzdálenosti Venuše od Slunce. (Mimo jiné i vzdálenosti od Slunce ostatních planet.) O vědeckém zaměření expedice máme i živoucí důkazy. Jedním z nich je například i ten, že spolu s Cookem se na lodi Endeavour plavili i přírodovědec Joseph Banks, švédský botanik Daniel Solander či astronom Charles Green. Plánované pozorování provedl Cook 3. června 1769 na ostrově Tahiti. Přesnost pozorování však zaostala za očekáváním. Další čekání nemělo smysl. James Cook se tedy vydal dál. Nyní se mohl plně věnovat druhému cíli své cesty, totiž nalezení neznámého jižního kontinentu Terra Australis (o jehož existenci bylo v osmnáctém století přesvědčeno mnoho vědců). Při své cestě objevil Nový Zéland a průliv mezi ostrovy (vyvrátil tak hypnózu o existenci pevniny v těchto místech), dnes pojmenovaný Cookův na jeho počest. Dále se přiblížil k Austrálii z východu a objevil několik nových ostrovů. Druhá plavba Jamese Cooka Na svou druhou plavbu se James Cook vydal hned rok po návratu z té první a sice roku Tehdy dostal k dispozici hned dvě nové lodě Resolution a Adventure. Měl pátrat po předpokládané pevnině v jižním Tichomoří. Roku 1773 učinil další z významných objevů svého života- objevil souostroví, které my dnes známe pod názvem Cookovy ostrovy. (Cook je tehdy pojmenoval Herveyovy ostrovy ). Poprvé překročil jižní polární kruh a za jeho úrovní pátral od Afriky až po Nový Zéland. Poté podrobil důkladnému průzkumu Novou Kaledonii a při návratu do Anglie objevil Jižní Georgii a Jižní Sandwichovy ostrovy. V Anglii pak byl povýšen do hodnosti námořního kapitána. Třetí plavba Jamese Cooka Třetí plavbu James Cook uskutečnil v letech Jejím cílem bylo najít a zmapovat tzv. severozápadní průjezd kolem Ameriky.(To se však povedlo až roku 1906 Roaldu Amundsenovi.) K dispozici měl na této plavbě lodě Resolution a Discovery. Svou cestu začal obeplutím Afriky, následně pak proplul kolem Tasmánie, Nového Zélandu a Tahiti. Později objevil i Havajské ostrovy, kterým však tehdy dal jméno Sandwichovy. Když je opustil, plul k Americe. Doplul až k Beringovu průlivu a tam prováděl mapování. Po příchodu zimy 1778 se však vrátil na Havaj. Zde se však dostal do konfliktu s domorodci při svém pokusu zajmout jejich náčelníka. 14. února 1779 byl při ozbrojené potyčce v zátoce Kealakekua domorodci zabit. Nutno dodat, že Cookovo celoživotní dílo bylo pro tehdejší svět velmi významné. Na všech svých cestách si vedl pečlivé zápisky, které se za jeho života i v pozdějších dobách často objevovaly v tisku. Byl váženým členem Královské společnosti nauk a získal i její zlatou medaili. Všech Cookových výprav se zúčastnili velmi významní vědci tehdejší doby, s jejichž přispěním bylo lidstvo obohaceno o obrovské množství nových poznatků. Pokud máte zájem přečíst si stručnější fakta na toto téma, můžete je od 1. dubna 2010 nalézt na našem webu v rubrice /doplňující články časopisu/ pod názvem /James Cook/.

17 Sir Isaac Newton se narodil a zemřel v Londýně. Žil v Británii. Byl géniem v mnoha oborech. V matematice, fyzice, astronomii, teologii (bohoslovectví), přírodní filosofii a alchymii dokázal velkých objevů. Podle tehdy užívaného juliánského kalendáře se narodil 25. prosince. Přišel na svět ve Woolsthorpu poblíž Granthamu v Lincolnshire na východě Anglie. Jeho otec, který vlastnil hodně půdy, se jmenoval stejně. Neměl žádné vzdělání a zemřel čtvrt roku před narozením jeho syna. Hannah Ayscough, Newtonova matka, se znovu provdala a přesídlila do North Withamu, sousední vesnice. To byly Newtonovy 3 roky. Za manžela si vybrala Barnabase Smithe, reverenda (neakademický duchovní). Tehdy převzali výchovu prarodiče z matčiny strany a pečovali o Newtona až do smrti jeho nového otce. Díky tomu, že rodina jeho otčíma byla vzdělaná (Newtonův dědeček James Ayscough byl šlechticem a matčin bratr William farářem, který studoval na Trinity College v Cambridge), vzdělání dostal i Newton. Po smrti druhého manžela Newtonovy matky, což bylo roku 1653, se rodina Newtona přestěhovala zpět do Woolsthorpu. Spolu s Newtonem tam žili jeho nevlastní sourozenci Benjamin, Hannah a Mary Smithovi. Newtonovo vzdělávání začalo v deseti ledech, kdy ve Skillingtonu začal chodit do školy. Později přešel do Stoku. Pak pokračoval na gymnáziu v Granthamu, a to od roku Bydlel u jakéhosi lékárníka Clarka. V pozdějších letech se připravoval na studia v Cambridge. Díky podpoře svého strýce Williama nastoupil osmnáctiletý Newton na Trinity College v Cambridge. Tam ho učil také Isaac Barrow. Tehdy byly základem studia Aristotelovy myšlenky, ale Newton se také zajímal o modernější myslitele, četl díla G. Galilea a R. Descarta. Přečetl Keplerovo dílo Optics, seznámil se s Euklidovými Základy. V období od srpna 1665 do dubna 1667 univerzitu uzavřel mor. Proto se Newton vrátil do Granthamu. Tam mu prý spadlo na hlavu jablko, které ho přivedlo na myšlenky o gravitaci. Tehdy měl velmi plodné období, vymyslel svůj diferenciální počet, dalekohled, který řešil problém barevné aberace (a díky kterému se ho přijali do Královské společnosti) a teorie podstaty barev a gravitace. V tu dobu také získal bakalářský titul a zaměstnání na Trinity College. O rok později dostal magisterský titul a ještě o jeden rok dál nahradil svého učitele Barrowa. Newtonova první práce na téma teorie barev vyšla v Philosophical Transactions Newton zastával post předsedy Královské společnosti v letech Od roku 1705 byl rytířem povýšeným královnou Annou. Byl také poslancem anglického parlamentu a dozorcem v královské mincovně v Toweru. Později se stal jejím ministrem. Bojoval proti penězokazům a několik jich dokonce dohnal až na popraviště. Ve sféře peněz se vyznal, zavedl dokonce matematickou definici jedné z měn. Není divu, že o penězích tolik věděl, také měl plat 1500 liber. Protože byl tedy hmotně zajištěný, vzdal se práci na univerzitě v Cambridgi. Přesídlil do londýnského bytu, o který pečovala jeho neteř, dcera jeho sestry Hannah. Předsedal Královské společnosti naposled Tehdy trpěl již pátým rokem dnou a ledvinovými i žlučníkovými kameny. Newtona nemoc skolila v Londýně. Nyní jeho ostatky spočívají ve Westminsterském opatství. Newtonovo pojetí světa, přesto že byl hluboce věřící, se stalo základem racionalismu, osvícenství, i mechanického materialismu. Jako jeden z prvních začal vydávat své práce ve vědeckých časopisech. Za jeho vedení se stala Královská společnost nejuznávanější vědeckou institucí světa. Díky Newtonovi existuje fyzika, jak ji známe dnes: moderní, ucelená a deduktivní věda nazývaná klasická fyzika. Dále jsou uvedeny jeho objevy. V mechanice především dokázal, že fyzikální zákony platí nejen na Zemi ale i ve vesmíru. Newtonovým nejznámějším objevem byly jeho tři pohybové zákony: Zákon síly, zákon setrvačnosti a zákon akce a reakce. Dále objevil zákony všeobecné gravitace (Newtonův gravitační zákon). Klasická mechanika se dodnes opírá o jím zavedené pojmy hmotnosti, setrvačnosti, síly a interakce. Objevil mnoho zákonů speciální povahy týkajících se pohybu planet, pohybu v prostředí s odporem, rotujících kapalin atd. V optice objevil, že světlo se skládá z barevného spektra (rozklad všech barev uvidíme na optickém hranolu), vysvětlil barvy tenkých vrstev, objevil zobrazovací rovnici, nalezl slitinu vhodnou ke konstrukci zrcadel a díky tomu také sestrojil první zrcadlový dalekohled ( uspořádání primárního a sekundárního zrcadla bylo podle jeho vlastního plánu). V roce 1704 vydal o optice spis Optics, or a treatise of the reflexions, inflexions and colour of light, kde popsal své optické objevy. Byl ovšem prospěšný i v jiných oborech. V matematice položil základy diferenciálního a integrálního

18 počtu (tzv. Kalkulus) a také základy diferenciálních rovnic. V jeho deníku z 20. května 1665 je zmínka o objevu fluxí (tak nazýval svůj objev diferenciálního počtu s jejichž pomocí později určil obsah plochy ohraničené hyperbolou. Jeho kniha Matematické principy přírodní filozofie je považována za nejdůležitější práci v celé historii moderní vědy, je v ní popsán například zákon všeobecné gravitace a Newtonovy pohybové zákony, které položily základy klasické mechaniky. Dále vynalezl numerická řešení pro transcendentní rovnice. Zobecnil a zjednodušil binomickou větu v binomickou řadu. V Cambridgi si založil observatoř, kde posuzoval výsledky svých prací a objevů. V rámci svého výzkumu také vytvořil (spolu s Gottfriedem Leibnizem, se kterými vedl nesmiřitelný spor o prvenství tohoto objevu) základy diferenciálního a integrálního počtu. Newton se také zabýval časovým umístěním bible a jejích evangelií v historii. Jeho práce o chnologii bible vyšla až po jeho smrti v roce 1728 s názvem Chronology of Ancient Kingdoms amended. Jeho další publikace: Method of Fluxions (1671) Of Natures Obvious Laws & Processes in Vegetation (nepublikováno, přibližně ) De Motu Corporum in Gyrum (1684) Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (1687) Optics, or a treatise of the reflexions, inflexions and colour of light (1704) Reports as Master of the Mint ( ) Arithmetica Universalis (1707) The System of the World, Optical Lectures, The Chronology of Ancient Kingdoms, (Amended) a De mundi systemate (vydáno posmrtně v roce 1728) Observations on Daniel and The Apocalypse of St. John (1733) An Historical Account of Two Notable Corruptions of Scripture (1754) Jeho publikace Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica, vydaná v roce 1687, položila základy klasické mechaniky a dnes bývá řazena mezi nejdůležitější knihy v historii vědy. Newton v ní vysvětluje a popisuje své tři základní zákony pohybu a zákon všeobecné gravitace. Tyto poznatky se staly základním kamenem budoucího pohledu na vesmír. Newton zakomponoval Keplerovy zákony o pohybu planet do svých teorií gravitace a dokázal, že platí stejná pravidla pro pohyb těles na Zemi i ve vesmíru. Díky tomu byl definitivně zamítnut heliocentrismus a vědecká revoluce se obohatila o další komponenty. V mechanice Newton formuloval teorii o zachování hybnosti a momentu hybnosti. Na poli optiky sestavil první zrcadlový dalekohled a na základě pozorování, že optické hranoly rozkládají bílé světlo do jednotlivých barev viditelného spektra, rozvedl teorii barev. Také zformuloval zákon chladnutí a prozkoumal rychlost a pohyb zvuku. V matematice se dělí s Gottfriedem Leibnizem o zásluhy na objevu integrálního kalkulu. Dále pak zobecnil binomickou větu, vymyslel takzvanou Newtonovu metodu řešení soustav nelineárních rovnic a přispěl k výzkumu mocninných řad. Newton byl horlivě věřícím křesťanem, byť zastával místy nekonvenční názory. Přestože je dnes vzpomínán především pro svůj přínos vědě, větší část svých textů věnoval hermeneutické (filologická a filosofická nauka o metodách správného chápání a výkladu textů, zejména náboženských, právních a filosofických) výkladu Bible. 1) Zákon akce a reakce 2) Zákon setrvačnosti 3) - Zákon síly 1 2 3

19 Michael Faraday Michael Faraday, významný vynálezce, vědec a experimentátor v oboru chemie a fyziky, se narodil 22. Září Jeho rodištěm je vesnička Newington, Surrey poblíž Londýna (nyní jeho předměstí). Pocházel z velmi chudé, nábožensky založené rodiny. Jeho otec byl kovářem. Byl však kvůli nemoci neschopen vykonávat soustavnou práci. Rodina se čtyřmi dětmi (Michael byl druhý nejmladší.) tedy měla co dělat, aby se dosyta najedla. Faradayova matka byla dosti moudrá žena, která svého syna i přes těžké dětství citově podporovala. Jako malý navštěvoval místní farní školu, kde se naučil pouze číst psát a počítat. Od dvanácti let musel Michael začít vydělávat. Protože byl šikovný, dostal se do učení ke knihvazači. V dílně mu pod rukama procházely různé spisy. Vědecká témata v těchto knihách jej doslova fascinovala. Na rozdíl od jiných učňů, kteří knihy vázali, Michael je potají i četl. Už v této době začal dělat pokusy se statickou elektřinou, o které se dočetl. Pro knihařské řemeslo byl nadobro ztracen. Pochopení se mu dostalo u majitele knihařství, George Riebaue. Ten mu roku 1812 přes jednoho ze svých zákazníků sehnal lístky na čtyři přednášky tehdejší vědecké celebrity Anglie, fyzika a chemika Humphry Davyho. Faraday si z profesorova výkladu pečlivě dělal poznámky, které později přepsal a svázal do nádherné knihy. Tu pak poslal Davymu spolu s žádostí o místo. Davyho mladíkovo nadšení tak potěšilo, že se rozhodl udělat z něj svého žáka. Krátce nato se svým věhlasným učitelem absolvoval osmnáctiměsíční cestu po Evropě, při které navštívili Francii, Švýcarsko, Německo, Itálii, Holandsko atd. Setkali se zde i s dalšími vědeckými hvězdami své doby, mezi kterými například nechyběli ani Alessandro Volta, či André Maria Ampére. Pro Michaela to byla obrovská zkušenost do budoucnosti. Přece jen mu však nedělalo dobře, když si z něj Davyho žena, která byla zvyklá hodnotit lidi jen a pouze podle původu, dělala obyčejného sluhu a dost ostře mu to dávala najevo.v roce 1815, krátce po návratu, se z Michaela stal i laborant v chemické laboratoři londýnského Královského institutu. Zde každým týdnem vymýšlel nové pokusy pro pobavení členů a příznivců institutu z vysoké společnosti. I tyto experimenty přinesly do světa vědy užitek. Faraday při nich objevil tajemství nových chemických sloučenin, zabýval se zkapalňováním různorodých plynů a brzy si v tehdejší Anglii získal pověst velice zručného chemika. Senzaci způsobilo i to, že Michael Faraday, tak významný vynálezce neměl žádné matematické vzdělání. Ani na svých přednáškách či v odborných chemických vědeckých pracích nikdy nepoužil jediný vzorec. Jednoho z nejznámějších vědců v oboru elektřiny a magnetismu z něj udělaly jen jeho nesčetné nápady. Své posluchače okouzloval schopností vyložit i ty nejsložitější fyzikální problémy dokonale názorným, a však jednoduchým způsobem. Roku 1820 dánský fyzik Hans Christian Oersted zjistil, že kolem vodiče vzniká magnetické pole. Prokázal tím, že elektřina a magnetismus spolu souvisejí. Faradaye tato záhada fascinovala a záhy přišel na svůj první velký objev přeměnu elektrické energir v energii magnetickou, tedy princip elektromotoru (podrobnosti na další straně). Z tohoto objevu však valnou radost neměl. Jeho učitel jej totiž obvinil z toho, že tento nápad ukradl jeho kolegovi Wollastonovi. Michaela toto obvinění hluboce ranilo a až do Davyho smrti v roce 1829 téměř žádný významný objev neučinil.(přesto, když se na sklonku života Davyho ptali, jaký je jeho největší objev, odpověděl:,,michael Faraday! ) Mezitím se však Michaelovi dostalo dalších poct, mezi které patřilo například i jeho zvolení na místo člena britské Akademie věd roku 1824, či jmenování ředitelem laboratoří o rok později. Téhož roku se mu podařilo učinit jeden z mála objevů v tomto období, který snad stojí za zmínku a sice připravit benzen, v té době unikátní organickou sloučeninu. Jeden z mála kladů v této době jeho života představuje fakt, že byl alespoň dobře finančně zabezpečen a měl útulný byt přímo v budově královského institutu. Ale zpět k fyzice. Roku 1831 si totiž Faraday položil otázku:,,lze li elektřinu přeměnit na magnetismus, proč by to nemělo jít i naopak! Sehnal tedy vše potřebné a opět se vrhl do experimentování. 29. Srpna téhož roku uspěl.působením magnetického pole vzniklého kolem cívky drátu, kterou střídavě připojoval a odpojoval od baterie, vybudil elektrický proud ve druhé cívce. Objev elektromagnetické indukce a princip

20 transformátoru byl na světě! (Více na následující straně.) Nedlouho nato učinil další pokus. Tentokrát pohyboval magnetem v cívce z měděného drátu, čímž v ní vybudil elektrický proud. Když tento objev později předváděl ministerskému předsedovi Robertu Peeovi, hovořili údajně o praktickém využití tohoto objevu. Detailem je, že historka je jen smyšlená. Ale zpět k faktům! Faradayův objev elektromagnetické indukce je totiž základem bezpočtu velice důležitých technických zařízení, mezi která patří například obří generátory v elektrárnách, které převádějí mechanickou energii (například energii vody roztáčející turbínu) na energii elektrickou. Není snad třeba dodávat, že tyto obrovské stroje jsou daleko složitější než Faradayův magnet v cívce. Princip však zůstal. Tyto objevy však ani náhodou nejsou koncem kapitoly Faraday a magnet. Michael se i po těchto objevech magnetickou silou zabýval. Snažil se pro změnu znázorňovat silové pole a působení siločar. Jeho úvahy vedly k sestavení teorie elektromagnetického pole, která pro fyziku znamenala revoluci. Její sepsání se však neobešlo bez další velké postavy. Faradayovy představy matematicky popsal skotský teoretik James Clek Maxwell (narozen roku 1831), který je dnes považován za největšího teoretika devatenáctého století. Tento mladý, nadšený vědec si s Faradayem čile korespondoval již od útlého věku. Nakonec se, ač každý úplně jiný, setkali a společně změnili fyziku podobně, jako před nimi Newton a po nich Einstein. S počátkem čtyřicátých let devatenáctého století Michaela postihlo duševní vyčerpání. Spory se vedou o tom, že mohlo jít i o chronickou otravu výpary rtuti, se kterou přicházel Faraday téměř denně do kontaktu. I později sice učinil mnoho významných objevů a řadu pokusů na poli elektrochemie a magnetismu. Míval však časté výpadky paměti a od roku 1850 to s ním však šlo z kopce. Zhruba v roce 1860 s vědou, vynálezy i veškerými pokusy definitivně skončil. Největší pocty za celý život se mu však dostalo roku Tehdy jemu a jeho manželce královna Viktorie věnovala krásný dům v jednom z královských parků v Londýně. Faraday jej s díky přijal. O další pocty (šlechtického titulu a jmenování prezidentem prestižní vědecké instituce, Královské společnost i) však zájem neměl. Zemřel 25. srpna Po smrti byla na jeho počest jednotka kapacity pojmenována FARAD. Zajímavost: V letech působil Michael Faraday jako vědecký poradce na Trinity House, společnosti odpovědné za bezpečnou plavbu okolo Velké Británie. Přidáváme doplňující kresby dvou největších elektromagnetických objevů života Michaela Faradaye, otce elektromagnetismu. Obrázek číslo 1 znázorňuje Faradayův pokus přeměny energie elektrické na energii mechanickou = princip elektromotoru. Do připravené kádinky nalil rtuť(2) a doprostřed postavil magnet(1). Nad kádinkou zavěsil měděný drát (3) spojený vodičem s baterií (5), který druhým koncem ponořil do rtuťové lázně vodivě spojené s druhým pólem baterie. Tím uzavřel obvod. Měděný vodič (3), jímž protékal elektrický proud, se začal v magnetickém poli kolem magnetu otáčet. Obrázek číslo 2 znázorňuje Faradayův pokus přeměny magnetismu na elektřinu, který učinil roku Působením magnetického pole vzniklého kolem cívky (5A), kterou střídavě připojoval a odpojoval od baterie (1), vybudil elektrický proud ve druhé cívce (5B). Tímto způsobem odhalil elektromagnetickou indukci a princip velmi jednoduchého transformátoru. 2 = vypínač, 3 = galvanometr, 4 = měděný vodič, 5 = železný kruh.

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané.

První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Středověk : Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé. Kartagiňci, Římané. ZÁMOŘSKÉ OBJEVY 1 První mořeplavci : Starověk : Egypťané, Féničané, Řekové, Kartagiňci, Římané Středověk : Vikingové Vrcholný středověk, Novověk : Portugalci, Španělé 2 Příčiny zámořských objevů : hospodářské

Více

Velké námořní objevy

Velké námořní objevy Velké námořní objevy Na přelomu 15. a 16. století došlo k velkým námořním plavbám a objevům. Vedla k nim snaha o nalezení cesty do Indie (a zdroj vzácného koření a podle tehdejšího názoru pohádkově bohaté

Více

Datum vytvoření: 27. února 2013

Datum vytvoření: 27. února 2013 Registrační číslo projektu: Šablona/číslo materiálu: Jméno autora: Třída/ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0996 III/2 VY_32_INOVACE_DEJ298 Mgr. Karel Šonka 1. ročník Datum vytvoření: 27. února 2013 Vzdělávací oblast:

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 18. 9. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Latinská Amerika Téma klíčová slova Latinská Amerika (španělská část)

Více

-Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní Amerika -Dnes je na zemi 200 zemí rozdělených do

-Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní Amerika -Dnes je na zemi 200 zemí rozdělených do -Dříve tvořila jeden velký světadíl zvaný Pangea, který se v průběhu let rozdělil na mnoho Země menších -Světadíly jsou Evropa, Asie (Euroasie), Afrika, Oceánie (Austrálie), Antarktida, Severní a Jižní

Více

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky

Kolonialismus v obdobíkonce druhé světovéválky KOLONIZACE SVĚTA KOLONIZACE Kolonizace je proces záměrného osidlování či osvojování určitého území. Dělí se na: Vnitřníkolonizaci (osidlovánívlastního územísvým obyvatelstvem). Vnější kolonizaci (osídlení

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AMERIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 1. Největší státy počet obyvatel. Středozápad USA oblast Velkých planin Středozápad USA oblast Velkých jezer (Great Plains) (Midwest) 2. Hospodářsky nevýznamnější

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_14_Severní

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Inovace výuky Člověk a jeho svět

Inovace výuky Člověk a jeho svět Inovace výuky Člověk a jeho svět Vv4/07 Autor materiálu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Mgr. Petra Hakenová Výtvarná výchova Výtvarná

Více

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy

STŘEDOAMERICKÝ REGION. b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy b) Ostrovní část: I. Velké Antily II. Malé Antily III. Bahamské ostrovy I. Velké Antily Velké Antily je skupina ostrovů mezi Karibským mořem, Yucatánem, Mexickým zálivem, Floridou a Bahamami. Velké Antily

Více

Projekt: Už víme, co jsme se naučili

Projekt: Už víme, co jsme se naučili Projekt: Už víme, co jsme se naučili Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.36/02.0002 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Metodický list Název

Více

Seznam šablon - Zeměpis

Seznam šablon - Zeměpis Seznam šablon - Zeměpis Autor: Mgr. Vlastimila Bártová Vzdělávací oblast: Člověk a příroda - zeměpis Tematický celek: Regiony světa Ročník: 7 Číslo Označení Název Materiál Využití Očekávané výstupy Klíčové

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

ZAJÍMAVÉ ROSTLINY VE ČTENÍ

ZAJÍMAVÉ ROSTLINY VE ČTENÍ ZAJÍMAVÉ ROSTLINY VE ČTENÍ Anotace: V pracovním sešitě si žák při plynulém čtení procvičí názvy zajímavých rostlin. Umí pracovat s literárním textem. Zjišťuje zajímavé informace. Rozlišuje spisovná a nespisovná

Více

Severní Amerika. Mapa

Severní Amerika. Mapa Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy: Ostrovy Červeně, Poloostrovy fialově, Zdroj: http://d-maps.com/m/amnord/amnord13.gif (11.11.2011) Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy:

Více

1.Kapské město Nachází se v JAR Jedno ze tří hlavních měst JAR Nachází se na kapském polooostrově Zajímavosti: Stolová hora Nádherná okolní příroda Pláže zvoucí k surfování Památky kombinující francouzkou,

Více

OBJEVITELSKÉ PLAVBY. První objevitelé. Arabští objevitelé

OBJEVITELSKÉ PLAVBY. První objevitelé. Arabští objevitelé OBJEVITELSKÉ PLAVBY ÚLOHA 1: Prohlédněte si Herefordskou mapu(nakreslenou v Anglii kolem roku 1300) a uvažujte jaké byly hlavní chybné názory o tvaru naší planety a možnostech plavit se di Indie a Číny.

Více

Dej2 Zámořské objevy 15.-16. stol. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej2 Zámořské objevy 15.-16. stol. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej2 Zámořské objevy 15.-16. stol. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Zámořské objevy Středověk církevní učení o Zemi jako

Více

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět

Zánik lidských kultur, přírodních národů multikulturní svět Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Zánik lidských kultur, přírodních národů Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.33 Vzdělávací oblast: Autor:

Více

Mgr. Zdena Seidlová REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS -Tichý oceán Učební pomůcky:

Mgr. Zdena Seidlová REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS -Tichý oceán Učební pomůcky: Materiál pro domácí VY_03_Z6E_64 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26

VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 VY_32_INOVACE_20_LEDŇÁČEK ŘÍČNÍ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

Datum ověření: 13.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35

Datum ověření: 13.6.2012 PROJEKT: OP VK 1.4 61345741. Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35 Název materiálu: TEST OVĚŘENÍ ZNALOSTÍ PRACOVNÍ LIST VY_52_INOVACE_S2_Z36_35 Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Aktivita, vhodná jako podpora přímé výuky. Slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Výpočet vzdálenosti Země Slunce pozorováním přechodu Venuše před Sluncem

Výpočet vzdálenosti Země Slunce pozorováním přechodu Venuše před Sluncem Výpočet vzdálenosti Země Slunce pozorováním přechodu Venuše před Sluncem Podle mateiálu ESO přeložil Rostislav Halaš Úkol: Změřit vzdálenost Země Slunce (tzv. astronomickou jednotku AU) pozorováním přechodu

Více

PRVNÍ EXPEDICE STRUČNÁ HISTORIE VÝZKUMU OCEÁNU PRŮZKUM HLUBIN

PRVNÍ EXPEDICE STRUČNÁ HISTORIE VÝZKUMU OCEÁNU PRŮZKUM HLUBIN STRUČNÁ HISTORIE VÝZKUMU OCEÁNU PRVNÍ EXPEDICE Dlouhé zámořské plavby byly umožněny rozvojem plavidel, mapových podkladů, navigačních přístrojů, etc. James Cook 18. století objevné výpravy vznik map Charles

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_4IS Ověření ve výuce Třída 8. A Datum: 12. 6. 2013 Pořadové číslo 20 1 Vědci Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

Zeměpis - 6. ročník (Standard)

Zeměpis - 6. ročník (Standard) Zeměpis - 6. ročník (Standard) Školní výstupy Učivo Vztahy má základní představu o vesmíru a sluneční soustavě získává základní poznatky o Slunci jako hvězdě, o jeho vlivu na planetu Zemi objasní mechanismus

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

3. Evropané objevují svět

3. Evropané objevují svět 3. Evropané objevují svět Již první roky 15. století přinesly počátek epochy velkých objevných plaveb, které během několika desetiletí úplně změnily mapu světa a představu člověka o něm. Důvody a předpoklady

Více

Zeměpisná olympiáda 2011

Zeměpisná olympiáda 2011 Zeměpisná olympiáda 2011 Kategorie B okresní kolo Název a adresa školy: Okres: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu Zeměpisná rozcvička I. Místopis 1. Podle charakteristiky poznej, o jakou

Více

Venuše druhá planeta sluneční soustavy

Venuše druhá planeta sluneční soustavy Venuše druhá planeta sluneční soustavy Planeta Venuše je druhá v pořadí vzdáleností od Slunce (střední vzdálenost 108 milionů kilometrů neboli 0,72 AU) a zároveň je naším nejbližším planetárním sousedem.

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Kód výstupu:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 Jméno autora: Třída/ročník: Datum vytvoření: č. materiálu: VY_52_INOVACE_007

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908)

Dokument B: Podobizna Františka Kupky a paní Eugénie Kupkové olej, 1908) FRANTIŠEK KUPKA ÚROVEŇ A I. Dvě vlasti Malíř František Kupka (1871-1957) pocházel z východních Čech. Dětství prožil v Dobrušce, kde se vyučil sedlářem. Díky svému výtvarnému talentu byl však doporučen

Více

Rozmístění obyvatelstva na Zemi

Rozmístění obyvatelstva na Zemi Rozmístění obyvatelstva na Zemi Velká nerovnoměrnost v rozmístění obyvatel: 4/5 lidí žijí na severní polokouli polovina obyvatel žije na 5 % rozlohy souše Přes 50 % obyvatel je soustředěno v pásu do 200

Více

OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE

OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE OSOBNOSTI VELKÉ FRANCOUZSKÁ REVOLUCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_ Tématický celek: Gramatika, skladba, sloh

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

VY_32_INOVACE_03_POTÁPKA ROHÁČ_26

VY_32_INOVACE_03_POTÁPKA ROHÁČ_26 VY_32_INOVACE_03_POTÁPKA ROHÁČ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie

Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie AUSTRÁLIE 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Počet obyvatel:18 088 000 Rozloha:7 713 360 km čtverečních Hustota zalidnění:2ob/km čtvereční Jazyk: angličtina Státní zřízení: konstituční monarchie Měna: australský dolar Hlavní

Více

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook

VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook VY_12_INOVACE_Vl.4A325 Cestujeme po Evropě 1.notebook Naše vlast Člověk a jeho svět Forma: práce třídy : interaktivní tabule : CHALUPA, Petr, ŠTIKOVÁ, Věra. Vlastivěda 5: učebnice pro 5. ročník. Brno:

Více

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012

Jan lucembruský. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Jan lucembruský Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_335 8. 6. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace o počátku vlády Jana Lucemburského Prezentace slouží k názornému výkladu a opakování, žáci si v závěru

Více

Ze dne: 28.9. 2012 Místo konání: Vysočany (TC) - Chrančovice (PS) Sedlíkovice (ČB)

Ze dne: 28.9. 2012 Místo konání: Vysočany (TC) - Chrančovice (PS) Sedlíkovice (ČB) TISKOVÁ ZPRÁVA Název - téma: Příběh vejce černého čápa z Vysočan. Ze dne: 28.9. 2012 Místo konání: Vysočany (TC) - Chrančovice (PS) Sedlíkovice (ČB) Vlastní zpráva: Všechno to začalo 2.5. 2012 brzy ráno

Více

Martin Svoboda, IV. B

Martin Svoboda, IV. B Martin Svoboda, IV. B Obecné vymezení Regiony v blízkosti zeměpisného pólu Místa za polárním kruhem (vymezen rovnoběžkami 66 33 severní a jižní zeměpisné šířky) Severní polární oblast = Arktida Jižní polární

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 SJEDNOCENÍ NĚMECKA Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_06 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie B Krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Datum:... Práce bez atlasu autorské řešení Pomůcky: psací potřeby Čas: 45 minut Letem světem 1) Z

Více

PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů

PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů PRÁCE BEZ ATLASU celkem 50 bodů 1) Přiřaď k vyobrazeným živočichům místa na Zemi, kde je můžeš potkat. Vyber z následující nabídky: Aljaška, Andy, Amazonie, Etiopie Čím mohou být tito živočichové lidem

Více

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Objevné plavby

FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Objevné plavby FAKULTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, HÁLKOVA 4 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Objevné plavby Olomouc, červen 2013 Martina PECHOVÁ 2 Obsah 1 Příčiny... 6 1.1 Nové poznatky usnadňující cesty... 6 1.2 Hledání nových odbytišť,

Více

očekávaný výstup ročník 7. č. 19 název

očekávaný výstup ročník 7. č. 19 název č. 19 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu Pracovní list druh interaktivity Aktivita ročník 7. Světadíly Amerika a Austrálie, Oceánie V pracovních listech si žáci upevňují znalosti o

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

Opakování přírodních poměrů Afriky - pracovní list

Opakování přírodních poměrů Afriky - pracovní list Opakování přírodních poměrů Afriky - pracovní list MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_01

Více

Císařovna Marie Terezie

Císařovna Marie Terezie Císařovna Marie Terezie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_08 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Mgr. Gabriela

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent

Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS. Afrika nejteplejší kontinent Šablona č. 01. 10 ZEMĚPIS Afrika nejteplejší kontinent Anotace: Prezentace seznamuje žáky s Africkým kontinentem, jeho polohou a rozlohou, členitostí, podnebím a vodstvem. Autor: Ing. Ivana Přikrylová

Více

Opakování Asie - pracovní list

Opakování Asie - pracovní list Opakování Asie - pracovní list MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_16 Tématický celek:

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie

Sluneční soustava. Význam a vývoj Geografie Zeměpis 6 třída Sluneční soustava Ročníková práce je určena pro žáky šestého ročníku základní školy. cíl projektu: vytvořit výukové listy slunce a jednotlivých planet probíraných v zeměpise. zadání: vyhledej

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14

ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 ČASOPIS ŠKOLNÍ DRUŽINY II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Tak nám opět začal nový školní rok i v družině. Ale než se dostaneme k naší nové celoroční hře, chceme se s Vámi podělit o zážitky z minulé hry o

Více

Humanismus a renesance (Itálie)

Humanismus a renesance (Itálie) Humanismus a renesance (Itálie) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012) VY_32_INOVACE_VYC27 Hlavní autoři Humanismus a renesance Hlavní autoři Dante Alighieri Francesco Petrarca Giovanni Boccaccio Niccolò Machiavelli

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 259 Jméno autora Jana Malečová Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 25.9.2012 Ročník, pro který je DUM určen 7. Vzdělávací oblast (klíčová slova) Člověk a příroda

Více

Mezinárodní situace na počátku 20. století

Mezinárodní situace na počátku 20. století Mezinárodní situace na počátku 20. století nejvyspělejší zemí světa byly USA nejvyspělejšími evropskými zeměmi byla Francie a Velká Británie, vlastnily koloniální panství a chtěly ho rozšířit Německo a

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí

ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU. Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku. Číslo a název DUM: Autor: Antonín Krejčí OPVK Šablona klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZEMĚPIS V 6. A 7. ROČNÍKU Název sady: Využití internetu v učivu zeměpisu v 6. a 7. ročníku Číslo a název DUM: VY_32_INOVACE_12_Austrálie

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26

VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 VY_32_INOVACE_01_HUSA VELKÁ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: V/2 č. materiálu: Jméno autora: VY_52_INOVACE_008 Irena Prexlová Třída/ročník: IV.(4.)

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Obyvatelstvo Afriky Zdeňka Hohnová, ZŠ TGM Rajhrad Jiří Svoboda, ZŠ Pomezí Pavel Fryštacký, ZŠ Mysločovice

Obyvatelstvo Afriky Zdeňka Hohnová, ZŠ TGM Rajhrad Jiří Svoboda, ZŠ Pomezí Pavel Fryštacký, ZŠ Mysločovice Obyvatelstvo Afriky Zdeňka Hohnová, ZŠ TGM Rajhrad Jiří Svoboda, ZŠ Pomezí Pavel Fryštacký, ZŠ Mysločovice Historie Afrika - kolébka lidstva nález nejstarších kosterních pozůstatků přímého předchůdce člověka

Více

SEVERNÍ AMERIKA Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dalibor POPELKA. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 2. 10. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 2. 10. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 2. 10. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Jižní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 KAREL IV. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_30_13 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12

Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 Autor: Mgr. Miroslav Páteček Vytvořeno: září 2012 Člověk a společnost Klíčová slova: První středověké státy, Franská říše, Byzantská říše,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_05_14. Kolonialismus a Evropa před 1. světovou válkou Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů EVROPA Obyvatelstvo obr. 1 obr. 1 OBYVATELSTVO A SÍDLA V Evropě žije přes 700 milionů obyvatel. Podle

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 9. 9. 2013 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: III/2 - Inovace

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie

Malování v Provence. 10 - denní zájezd Francie Malování v Provence 10 - denní zájezd Francie Navštivte a poznejte Provence, rodiště a působiště řady slavných malířů, a přeneste její krásy na malířské plátno! Kdo už někdy držel v ruce paletu a štětec,

Více

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE

ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE ZEMĚPIS - OSNOVY PRO OSMILETÉ STUDIUM NA GYMNÁZIU DR. JOSEFA PEKAŘE PRIMA: Hodinová dotace 5 hod PLANETA ZEMĚ: MAPA - ZEMĚ: PŘÍRODNÍ SLOŽKY A OBLASTI ZEMĚ: Proč se učím zeměpis Naše planeta součást vesmíru

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_Z678HO_13_02_07

Více

VY_32_INOVACE_07_ČÁP BÍLÝ_26

VY_32_INOVACE_07_ČÁP BÍLÝ_26 VY_32_INOVACE_07_ČÁP BÍLÝ_26 Autor:Vladimír Bělín Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ

ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ ANKETA O NEJVĚTŠÍ ŽIDOVSKOU OSOBNOST 20. STOLETÍ To, oč jsme se snažili celý půlrok a to, co teď uvidíte úplně na čisto ( na nečisto to nepůjde, už tu byla uklízečka) Pro anketu jsme vybrali tyto osobnosti:

Více

Edice Nejkrásnější místa světa. Francie Benátky. Itálie Madeira Chorvatsko Dalmácie Francouzská pobřeží. Baleárské ostrovy Národní parky USA a Kanady

Edice Nejkrásnější místa světa. Francie Benátky. Itálie Madeira Chorvatsko Dalmácie Francouzská pobřeží. Baleárské ostrovy Národní parky USA a Kanady Edice Nejkrásnější místa světa KÓD TITUL A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31 A32 A33 A34 A35 Řecko Francie Benátky Kanada

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_ 48 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 16.12.2011

Více

Start. do Nového světa

Start. do Nového světa ŠPANĚLSKO Text a foto: Michael Fokt Start do Nového světa Před více než pěti sty lety vyplul ze španělské provincie Huelva slavný Kryštof Kolumbus, aby trochu proti své vůli našel nový kontinent. Dodnes

Více

Název: 1. Asie geomorfologie, povrch

Název: 1. Asie geomorfologie, povrch Název: 1. Asie geomorfologie, povrch Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, fyzika Ročník: 4. (2. ročník vyššího

Více

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země

DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země DUM označení: VY_32_INOVACE_D-2_ObecnyZ_16_Šířkové pásy Země Jméno autora výukového materiálu: Mgr. Lenka Bělohlávková Škola: ZŠ a MŠ Josefa Kubálka Všenory Datum (období) vytvoření: únor 2014 Ročník,

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5)00/34)0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0106. Dějepis. Mgr.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5)00/34)0211. Anotace. Novodobé dějiny VY_32_INOVACE_D0106. Dějepis. Mgr. Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5)00/34)0211 Zlepšení podmínek

Více

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade

Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Podpora exportu: očima podnikatelů a agentury CzechTrade Radomil Doležal Generální ředitel CzechTrade Praha, 15. 6. 2015 www.czechtrade.cz 1. Realita a budoucnost českého exportu Exportní průzkum potvrdil,

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více