VD4. Vakuové vypínače vysokého napětí kv A ka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VD4. Vakuové vypínače vysokého napětí 12 25 kv 630 2500 A 16 40 ka"

Transkript

1 VD4 Vakuové vypínače vysokého napětí kv A ka

2

3 POPIS VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ SPECIFICKÉ CHARAKTERISTIKY VÝROBKU CELKOVÉ ROZMĚRY ELEKTRICKÉ SCHÉMA ZAPOJENÍ

4 2

5 POPIS 1 Všeobecně 4 Princip zhášení zhášedel ABB 6 Provedení, která jsou k dispozici 6 Rozsah použití 6 Normy 6 Bezpečnost provozu 7 Příslušenství 8 Pohon 8 Všeobecné charakteristiky kompletní řady VD4 10 Technická dokumentace 12 Systém kvality 12 Zkušební laboratoř 12 Systém ekologického řízení 12 Systém řízení bezpečnosti práce 12 3

6 POPIS Všeobecně Nové vypínače VD4 jsou syntézou nové technologie při návrhu a konstrukci vakuových zhášedel zalitých v pólech z pryskyřice a dokonalosti při navrhování, technice a výrobě vypínačů. Vypínače typu VD4 pro vysoké napětí používají vakuová zhášedla zalitá v pólech z pryskyřice. Zalití zhášedel do pryskyřice značně zvyšuje pevnost pólu vypínače a chrání zhášedlo proti rázům a usazování prachu a vlhkosti. Vakuové zhášedlo, ve kterém jsou uloženy kontakty, nahrazuje zhášecí komoru. Vypínání proudu ve vakuu Vakuový vypínač nepotřebuje vypínací a izolační médium. Vakuové zhášedlo vlastně neobsahuje ionizovatelný materiál. Při oddělení kontaktů je vytvářen oblouk z kovových par tvořený výlučně z roztaveného a odpařeného kontaktního materiálu. Elektrický oblouk je podporován externí energií, dokud není proud přerušen při průchodu přirozenou nulou. V tomto okamžiku vede rychlé snížení hustoty zatížení a rychlá kondenzace kovových par k velmi rychlému obnovení dielektrických vlastností. Vakuové zhášedlo proto obnoví izolační schopnost a schopnost snášet přechodné zotavené napětí a definitivně zháší oblouk. Protože ve vakuu je možno dosáhnout vysoké dielektrické pevnosti i při minimální vzdálenostech, je zaručeno vypnutí obvodu také, když rozpojení kontaktů nastane několik milisekund před průchodem proud přirozenou nulou. Vakuové zhášedlo zalité v pólu z pryskyřice 1 Horní vývod 2 Vakuové zhášedlo 3 Pouzdro z epoxidové pryskyřice 4 Roubík pohyblivého kontaktu 5 Spodní vývod Flexibilní připojení 7 Odpružená vidlice táhla 8 Táhlo 9 Upevnění pólu 10 Připojení k pohonu Vakuová vypínací technika Kontakty ve vakuu jsou chráněné proti oxidaci a znečištění Vakuové zhášedlo zalito v pólech z pryskyřice. Zhášedlo chráněné proti rázům, prachu a vlhkosti. Provoz za různých klimatických podmínek Omezená spínací energie Střádačový pohon standardně dodáván se zařízením proti pumpování Jednoduché přizpůsobení potřebám zákazníka s kompletním rozsahem příslušenství Provedení pro pevnou montáž a výsuvné provedení Malé rozměry Póly hermeticky uzavřené na dobu životnosti Odolnost a spolehlivost Omezená údržba Zasouvání a vysouvání výsuvného vypínače se provádí při zavřených dveřích Nesprávným a nebezpečným manipulacím je zabráněno díky speciálním blokováním v pohonu a na podvozku Vysoká ekologická kompatibilita 4

7 1 Speciální geometrie kontaktů a použitý materiál, jakož i omezená doba a nízké napětí oblouku zaručují minimální opotřebení kontaktů a velkou životnost. Mimoto vakuum zabraňuje jejich oxidaci a znečištění. Pohon Malá rychlost kontaktů společně se zmenšeným zdvihem a nízkou hmotností omezují energii požadovanou pro ovládání a proto zaručují velmi nízké opotřebení systému. Vypínač proto vyžaduje údržbu jen v minimálním rozsahu. Vypínače VD4 používají mechanický pohon s nastřádanou energií a nezávislou spouští. Tyto charakteristiky umožňují zapínání a vypínání nezávisle na obsluze. Pohon je jednoduché koncepce se snadným použitím a může být přizpůsoben potřebám zákazníka pomocí rozsáhlého příslušenství, které je možno snadno a rychle instalovat. Tato jednoduchost zvyšuje spolehlivost přístroje. Konstrukce Pohon a póly jsou upevněné na kovovém rámu, který je rovněž podpěrou pro vypínač v provedení pro pevnou montáž. Kompaktní konstrukce zajišťuje odolnost a mechanickou spolehlivost. Mimo odpojovacích kontaktů a hadice se zástrčkou pro připojení pomocných obvodů je výsuvné provedení vybaveno podvozkem pro zasouvání a vysouvání v rozváděči nebo pouzdru při zavřených dveřích. 5

8 POPIS Princip vypínání zhášedel ABB Vakuové zhášedlo Ve vakuovém zhášedle vyvolá oddělení kontaktů elektrický oblouk a tento je udržován až do nuly proudu a může být ovlivněn magnetickým polem. 1 Roubík/vývod 2 Vedení 3 Vlnovec 4 Kryt zhášedla 5 Stínění 6 Keramický izolátor 7 Stínění 8 Kontakty 9 Vývod 10 Kryt zhášedla Oblouky ve vakuu difusní nebo kontraktní Po oddělení kontaktů se vytváří na celém povrchu katody jednotlivé tavné body, které produkují kovové páry podporující oblouk. Difusní oblouk ve vakuu je charakterizován expanzí po ploše kontaktu a rovnoměrným rozdělením tepelného namáhání na kontaktní ploše. Při jmenovitém proudu vakuového zhášedla je elektrický oblouk vždy difusního typu. Eroze kontaktu je velmi omezená a počet vypnutí proudu velmi vysoký. Jak se hodnota vypínaného proudu zvyšuje (nad jmenovitou hodnotu), má elektrický oblouk tendenci se transformovat následkem Hallova efektu z difusního na kontraktní typ. Oblouk se začíná na anodě zužovat a se zvyšujícím se proudem má tendenci se ostře vymezit. V blízkosti zasažené oblasti dochází ke zvýšení teploty s následným tepelným namáháním kontaktu. Aby se zabránilo přehřátí a erozi kontaktů je udržován oblouk v rotaci. Při rotaci oblouku je to podobné jako u pohybujícího se vodiče, kterým prochází proud. Spirálová geometrie kontaktů vakuových zhášedel ABB. Speciální geometrie spirálových kontaktů vytváří radiální magnetické pole ve všech plochách sloupce oblouku soustředěných na obvodech kontaktu. Samočinně se vytváří elektromagnetická síla a tato působí tangenciálně, čímž vyvolává rychlou rotaci oblouku kolem osy kontaktu. To znamená, že oblouk je nucen rotovat a obsáhnout širší plochu, jež plochu pevného kontraktního oblouku. Mimo minimalizování tepelného namáhání kontaktů toto způsobuje, že eroze kontaktů je zanedbatelná a mimoto dovoluje vypínání i velmi vysokých zkratových proudů. Vakuová zhášedla ABB jsou zhášedla vypínající při průchodu proudu nulou a nezpůsobují žádné znovu zapálení. Rychlé omezení náboje proudu a rychlá kondenzace kovových par současně s nulovým proudem umožňuje obnovení maximální dielektrické pevnosti mezi kontakty zhášedla během mikrosekund. Provedení, která jsou k dispozici Vypínače VD4 jsou k dispozici v provedení pro pevnou montáž a výsuvném provedení s pohonem v čelní části. Výsuvné provedení je k dispozici pro rozváděče typu UniGear typu ZS1 a ZS8.4 a pouzdra PowerCube a Powerbloc. Rozsah použití Vypínače VD4 se používají při distribuci elektrické energie pro ovládání a jištění kabelů, venkovních vedení, transformátorových a distribučních rozvoden, motorů, transformátorů, generátorů a kondenzátorových baterií. Normy Vypínače VD4 vyhovují normám IEC , ČSN EN a normám předních průmyslových zemí. Byly podrobeny níže uvedeným zkouškám a zaručují bezpečnost a spolehlivost přístroje v provozu každé instalace. Typové zkoušky: Zkouška oteplení, zkoušky elektrické pevnosti izolace výdržným střídavým a impulsním napětím, zkouška krátkodobým a dynamickým výdržným proudem, zkoušky mechanické trvanlivosti, zkoušky zkratové zapínací a vypínací schopnosti a vypínání nezatíženého kabelového vedení. 6

9 1 Difusní oblouk Zúžení na anodě Zúžení na anodě a katodě Schématický diagram přechodu z difusního oblouku na kontraktní oblouk ve vakuovém zhášedle. Zkratový proud Proud, napětí Napětí sítě Obloukové napětí Vypnutí zkratového proudu Oddělení kontaktů Doba Zotavené napětí (kmitočet soustavy) Přechodné zotavené napětí (vysoký kmitočet) Průběh proudu a napětí během jednofázového vypínání ve vakuu. Uspořádání radiálního magnetického pole kontaktů s rotujícím vakuovým obloukem. Kusové zkoušky: Zkoušky elektrické pevnosti izolace hlavních obvodů a pomocných obvodů střídavým napětím, měření odporu hlavního obvodu, mechanické a elektrické funkční zkoušky. Bezpečnost provozu Díky kompletnímu rozsahu mechanických a elektrických blokování (k dispozici na požadavek), je možno konstruovat s vypínači VD4 bezpečné distribuční rozváděče. Byla navržena blokovací zařízení, která zabrání nesprávným manipulacím a zajišťují při provádění inspekce instalace maximální bezpečnost obsluhy. Zařízení blokování s klíčem a visacím zámkem umožňují vypínání a zapínání a nebo zasouvání a vysouvání. Zařízení pojezdu při zavřených dveřích umožňuje, aby se vypínač zasunul nebo vysunul v rozváděči jen při zavřených dveřích. Blokování proti zasunutí zabrání zasunutí vypínačů s odlišnými jmenovitými proudy a zasunutí při zapnutém vypínači. 7

10 POPIS Příslušenství Vypínače VD4 mají kompletní rozsah příslušenství, které splní všechny požadavky instalace. Pohon má standardní rozsah příslušenství a náhradních dílů, které je možno snadno specifikovat a objednat. Příslušenství se instaluje pohodlně z čelní strany vypínače. Elektrické připojení je provedeno zásuvnými konektory. Použití, údržba a provoz přístroje jsou jednoduché a vyžadují omezené použití prostředků. Vysoce spolehlivý pohon díky značně malému počtu komponentů vyráběných s použitím systémů hromadné výroby Velmi omezená a jednoduchá údržba. Příslušenství je společné pro celou sérii a je identické jak pro aplikace AC tak DC Elektrické příslušenství je možno snadno a rychle instalovat nebo nahradit díky již připravené kabeláži s vlastními zásuvnými konektory Mechanické zařízení proti pumpování je dodáváno standardně Vestavěná páka pro střádání zapínací pružiny Zámek s klíčem pro vypnutý vypínač Ochranný kryt na vypínacím a zapínacím tlačítku, se kterým je nutno manipulovat s použití speciálního nástroje Visací zámek na spínacích tlačítcích O 8

11 1 Pohon vypínače A Vypínací/zapínací pomocné kontakty B Motor s převodovkou pro střádání zapínacích pružin C Vestavěná páka pro střádání zapínacích pružin D Mechanický ukazatel polohy pro vypínač vypnutý/ zapnutý E Mechanické počítadlo spínacích cyklů F Zásuvné konektory elektrického příslušenství v podvozku G Ukazatel zapínací pružiny nastřádány/nenastřádány H Provozní spouště I Zapínací tlačítko L Vypínací tlačítko M Blokovací magnet pohonu N Druhá vypínací spoušť O Přechodný kontakt P Kontakty pro signalizaci pružiny nastřádány/ nenastřádány N M L I H G F A B C D E P 9

12 POPIS Všeobecné charakteristiky kompletní řady VD4 (*) Jmenovité napětí 1 ) Jmenovitý kmitočet Jmenovitý proud Jmenovitý zkratový proud Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Jmenovitá doba zkratu Pevné/ výsuvné provedení Maximální celkové kv Hz A ka ka s p (mm) ) , ) / / / / rozměry (Pevné provedení) H p a b c H (mm) a (mm) b (mm) c (mm) ) 608 7) 677 Hmotnost (kg) Zalévané póly Montované póly 1) Zkušební napětí podle ČSN EN tabulka 1a (IEC ), 2) 4000 A s nucenou ventilací 3) Vyšší hodnoty na požadavek 4) 360 mm pro pevné provedení, 280 mm pro výsuvné provedení 5) Vypínač s chladičem 616 mm 6) Výsuvné provedení 7) Vypínač s chladičem 634 mm (3150 A) 8) 3150 A s montovanými póly (*) Informace o vypínačích 12 kv A 50/63 ka a 36/40,5 kv A ka jsou uvedeny v technickém katalogu E. 10

13 1 17, ) ) ) ) , Vakuové vypínače řady VD4 vyhovují specifikacím následujících norem: IEC , ČSN EN IEC , ČSN EN / / / / / ) ) ) / ) / ) ) ) 599 5) 7)

14 1 POPIS Technická dokumentace Pro získání podrobných znalostí o technických a aplikačních aspektech vypínačů VD4 si prosím vyžádejte následující publikace: - Moduly PowerCube - Moduly Powerbloc - Rozváděče typu UniGear ZS1 - Rozváděče ZS8.4 - Jednotka REF 542 plus - Ochranná jednotka PR512 Systém řízení kvality Vyhovuje požadavkům norem ISO 9001, certifikován externí nezávislou organizací. Zkušební laboratoř Vyhovuje požadavkům norem ČSN EN ISO/IEC 17025, akreditována externí nezávislou organizací. Systém ekologického řízení Vyhovuje požadavkům norem ISO 14001, certifikován externí nezávislou organizací. Systém řízení bezpečnosti práce Vyhovuje požadavkům norem OHSAS 18001, certifikován externí nezávislou organizací. 12

15 VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ 2 Všeobecné charakteristiky pevně montovaných vypínačů 14 Typy pevně montovaných vypínačů, které jsou k dispozici 19 Všeobecné charakteristiky výsuvných vypínačů pro rozváděče UniGear typu ZS1 22 Typy výsuvných vypínačů, které jsou k dispozici pro rozváděče UniGear typu ZS1 27 Všeobecné charakteristiky výsuvných vypínačů pro moduly PowerCube 30 Typy výsuvných vypínačů, které jsou k dispozici pro moduly PowerCube 34 Všeobecné charakteristiky výsuvných vypínačů pro rozváděče ZS Typy výsuvných vypínačů, které jsou k dispozici pro rozváděče ZS Volitelné příslušenství 42 13

16 VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ Všeobecné charakteristiky pevně montovaných vypínačů (12 kv) Vypínač Normy IEC ČSN EN ) Jmenovité napětí Ur (kv) Jmenovité izolační napětí Us (kv) Jmenovité výdržné napětí při 50 Hz Ud (1 min.) (kv) Jmenovité výdržné napětí při atmosf. impulsu Up (kv) Jmenovitý kmitočet fr (Hz) Jmenovitý proud (40 C) Ir (A) Jmenovitý zkratový vypínací proud Isc (ka) (jmenovitý symetrický zkratový proud) Jmenovitý krátkodobý Ik (ka) výdržný proud (3 s) Zkratový zapínací proud Ip (ka) Sled spínání (O-0,3 s-co-15 s-co) Doba vypínání Doba hoření oblouku Celková doba vypínání Doba zapínání Maximální H (mm) celkové W (mm) rozměry D (mm) Pólová rozteč P (mm) Hmotnost (kg) Standardizační tabulka rozměrů TN 1VCD Provozní teplota [ C] Tropikalizace IEC , ČSN EN , IEC , ČSN IEC Elektromagnetická kompatibilita IEC , ČSN EN VD

17

18 VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ Všeobecné charakteristiky pevně montovaných vypínačů (17,5 kv) Vypínač Normy IEC ČSN EN Jmenovité napětí Ur (kv) Jmenovité izolační napětí Us (kv) Jmenovité výdržné napětí při 50 Hz Ud (1 min.) (kv) Jmenovité výdržné napětí při atmosf. impulsu Up (kv) Jmenovitý kmitočet fr (Hz) Jmenovitý proud (40 C) Ir (A) Jmenovitý zkratový vypínací proud Isc (ka) (jmenovitý symetrický zkratový proud) Jmenovitý krátkodobý Ik (ka) výdržný proud (3 s) Zkratový zapínací proud Ip (ka) Sled spínání (O-0,3 s-co-15 s-co) Doba vypínání Doba hoření oblouku Celková doba vypínání Doba zapínání Maximální H (mm) celkové W (mm) rozměry D (mm) Pólová rozteč P (mm) Hmotnost (kg) Standardizační tabulka rozměrů TN 1VCD Provozní teplota [ C] Tropikalizace IEC , ČSN EN , IEC , ČSN IEC Elektromagnetická kompatibilita IEC , ČSN EN VD

19

20 VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ Všeobecné charakteristiky pevně montovaných vypínačů (25 kv) Vypínač Normy IEC ČSN EN Jmenovité napětí Ur (kv) Jmenovité izolační napětí Us (kv) Jmenovité výdržné napětí při 50 Hz Ud (1 min.) (kv) Jmenovité výdržné napětí při atmosf. impulsu Up (kv) Jmenovitý kmitočet fr (Hz) Jmenovitý proud (40 C) Ir (A) Jmenovitý zkratový vypínací proud Isc (ka) (jmenovitý symetrický zkratový proud) Jmenovitý krátkodobý Ik (ka) výdržný proud (3 s) Zkratový zapínací proud Ip (ka) Sled spínání (O-0,3 s-co-15 s-co) Doba vypínání Doba hoření oblouku Celková doba vypínání Doba zapínání Maximální H (mm) celkové W (mm) rozměry D (mm) Pólová rozteč P (mm) Hmotnost (kg) Standardizační tabulka rozměrů TN Provozní teplota [ C] Tropikalizace IEC , ČSN EN , IEC , ČSN IEC Elektromagnetická kompatibilita IEC , ČSN EN VD

21 2 Typy pevně montovaných vypínačů, které jsou k dispozici Kompletujte vybraný vypínač s volitelným příslušenstvím uvedeným na následujících stranách. Vypínač VD4 pro pevnou montáž bez spodních a horních kontaktních ramen Ur Isc Jmenovitý proud (40 C) [A] Typ vypínače kv ka H=461 H=589 H=599 D=424 D=424 D=424 u/l=205 u/l=310 u/l=310 l/g=217.5 l/g=238 l/g=237.5 P=150 P=210 P=275 P=210 P=275 P=150 P=210 P=275 W=450 W=570 W=700 W=570 W=700 W=450 W=570 W= VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p275 Poznámky: H = Výška vypínače W = Šířka vypínače D = Hloubka vypínače u/l = Vzdálenost mezi spodním a horním vývodem l/g = Vzdálenost mezi spodním vývodem a spodní plochou vypínače P = Horizontální rozteč mezi póly 19

22 VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ Vypínač VD4 pro pevnou montáž bez spodních a horních kontaktních ramen Ur Isc Jmenovitý proud (40 C) [A] Typ vypínače kv ka H=461 H=589 H=599 D=424 D=424 D=424 u/l=205 u/l=310 u/l=310 l/g=217.5 l/g=238 l/g=237.5 P=150 P=210 P=275 P=210 P=275 P=150 P=210 P=275 W=450 W=570 W=700 W=570 W=700 W=450 W=570 W= VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p275 Poznámky: H = Výška vypínače W = Šířka vypínače D = Hloubka vypínače u/l = Vzdálenost mezi spodním a horním vývodem l/g = Vzdálenost mezi spodním vývodem a spodní plochou vypínače P = Horizontální rozteč mezi póly 20

23 2 Vypínač VD4 pro pevnou montáž bez spodních a horních kontaktních ramen Ur Isc Jmenovitý proud (40 C) [A] Typ vypínače kv ka H=631 H=642 D=424 D=424 u/l=310 u/l=310 l/g=282.5 ll/g=282.5 P=210 P=275 P=275 W=570 W=700 W= VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p VD p275 Poznámky: H = Výška vypínače W = Šířka vypínače D = Hloubka vypínače u/l = Vzdálenost mezi spodním a horním vývodem l/g = Vzdálenost mezi spodním vývodem a spodní plochou vypínače P = Horizontální rozteč mezi póly Standardní vybavení vypínače pro pevnou montáž Základní provedení vypínačů jsou třípólová a jsou vybavena: - Ručním pohonem typu EL - Mechanickým ukazatel stavu zapínacích pružin, nastřádaný/ nenastřádaný - Mechanickým ukazatel polohy pro vypínač vypnutý/zapnutý - Zapínacím tlačítkem, vypínacím tlačítkem a počítadlem spínacích cyklů - Sadou deseti vypínacích/zapínacích pomocných kontaktů vypínače Poznámka: Se standardně dodávanou sadou deseti pomocných kontaktů a maximálním počtem elektrických aplikací jsou k dispozici tři vypínací kontakty (signalizující vypínač vypnutý) a pět zapínacích kontaktů (signalizující vypínač zapnutý). - Pákou pro ruční střádání zapínacích pružin - Svorkovnicí pro pomocné obvody 21

24 VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ Všeobecné charakteristiky výsuvných vypínačů pro rozváděče UniGear typu ZS1 (12 kv) Vypínač Normy IEC ČSN EN Jmenovité napětí Ur (kv) Jmenovité izolační napětí Us (kv) Jmenovité výdržné napětí při 50 Hz Ud (1 min.) (kv) Jmenovité výdržné napětí při atmosf. impulsu Up (kv) Jmenovitý kmitočet fr (Hz) Jmenovitý proud (40 C) (1) Ir (A) Jmenovitý zkratový vypínací proud Isc (ka) (jmenovitý symetrický zkratový proud) Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (3 s) Zkratový zapínací proud Ik (ka) Ip (ka) Sled spínání (O-0,3 s-co-15 s-co) Doba vypínání Doba hoření oblouku Celková doba vypínání Doba zapínání Maximální H (mm) celkové W (mm) rozměry D (mm) Pólová rozteč P (mm) Hmotnost (kg) Standardizační tabulka rozměrů TN 1VCD Provozní teplota [ C] Tropikalizace IEC , ČSN EN , IEC , ČSN IEC Elektromagnetická kompatibilita IEC , ČSN EN VD (1) Jmenovité trvalé proudy zaručované u výsuvných vypínačů instalovaných v rozváděči typu UniGear ZS1 při teplotě okolního vzduchu 40 C. 22

25

26 VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ Všeobecné charakteristiky výsuvných vypínačů pro rozváděče UniGear typu ZS1 (17,5 kv) Vypínač Normy IEC ČSN EN Jmenovité napětí Ur (kv) Jmenovité izolační napětí Us (kv) Jmenovité výdržné napětí při 50 Hz Ud (1 min.) (kv) Jmenovité výdržné napětí při atmosf. impulsu Up (kv) Jmenovitý kmitočet fr (Hz) Jmenovitý proud (40 C) (1) Ir (A) Jmenovitý zkratový vypínací proud Isc (ka) (jmenovitý symetrický zkratový proud) Jmenovitý krátkodobý výdržný proud (3 s) Zkratový zapínací proud Ik (ka) Ip (ka) Sled spínání (O-0,3 s-co-15 s-co) Doba vypínání Doba hoření oblouku Celková doba vypínání Doba zapínání Maximální H (mm) celkové W (mm) rozměry D (mm) Pólová rozteč P (mm) Hmotnost (kg) Standardizační tabulka rozměrů TN 1VCD Provozní teplota [ C] Tropikalizace IEC , ČSN EN , IEC , ČSN IEC Elektromagnetická kompatibilita IEC , ČSN EN VD4/P (1) Jmenovité trvalé proudy zaručované u výsuvných vypínačů instalovaných v rozváděči typu UniGear ZS1 při teplotě okolního vzduchu 40 C. 24

27

28 VÝBĚR A OBJEDNÁNÍ VYPÍNAČŮ Všeobecné charakteristiky výsuvných vypínačů pro rozváděče UniGear typu ZS1 (25 kv) Vypínač Normy IEC ČSN EN Jmenovité napětí Ur (kv) Jmenovité izolační napětí Us (kv) Jmenovité výdržné napětí při 50 Hz Ud (1 min.) (kv) Jmenovité výdržné napětí při atmosf. impulsu Up (kv) Jmenovitý kmitočet fr (Hz) Jmenovitý proud (40 C) (1) Ir (A) Jmenovitý zkratový vypínací proud Isc (ka) (jmenovitý symetrický zkratový proud) Jmenovitý krátkodobý Ik (ka) výdržný proud (3 s) Zkratový zapínací proud Ip (ka) Sled spínání (O-0,3 s-co-15 s-co) Doba vypínání Doba hoření oblouku Celková doba vypínání Doba zapínání Maximální H (mm) celkové W (mm) rozměry D (mm) Pólová rozteč P (mm) Hmotnost (kg) Standardizační tabulka rozměrů TN Provozní teplota [ C] Tropikalizace IEC , ČSN EN , IEC , ČSN IEC Elektromagnetická kompatibilita IEC , ČSN EN VD4/P (2) (1) Jmenovité trvalé proudy zaručované u výsuvných vypínačů instalovaných v rozváděči typu UniGear ZS1 při teplotě okolního vzduchu 40 C. (2) Jmenovitý trvalý proud 2300 A je zaručován s přirozenou ventilací. Jmenovitý trvalý proud 2500 A je zaručován s nucenou ventilací. 26

29 2 Typy výsuvných vypínačů, které jsou k dispozici pro rozváděče UniGear typu ZS1 Kompletujte vybraný vypínač s volitelným příslušenstvím uvedeným na následujících stranách. Výsuvný vypínač VD4/P pro rozváděče UniGear typu ZS1 Ur Isc Jmenovitý trvalý proud (40 C) [A] Typ vypínače kv ka W=650 W=800 W=1000 W=1000 P=150 P=210 P=275 P=275 u/l=205 u/l=310 u/l=310 u/l=310 =35 =79 =79 = VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p VD4/P p275 Poznámky: W = Šířka rozváděče P = Horizontální rozteč mezi póly u/l = Vzdálenost mezi spodním a horním vývodem = Průměr odpojovacího kontaktu 27

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada

Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Motory Energie Automatizace Paints Středně a vysoko napěťové trojfázové asynchronní motory M a H řada Návod pro instalaci, obsluhu a údržbu PŘEDMLUVA Elektrický motor je zařízení, které se využívá v průmyslovém

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN

MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 30 přenosné provedení PQ-NN MEg 31 - přenosné provedení PQ-VN MEgA Měřicí Energetické Aparáty PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32 a MEg33 3 PQ monitor MEg30, MEg31, MEg32, MEg33 Obsah 1. Charakteristika.................................

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS

Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS BD01 Přípojnicové systémy 0 až 160A Katalog LV 70 2010, část BD01 SIVACON 8PS SIVACON 8PS Přípojnicové systémy BD01, (CD-L, BD2) Všeobecné poznámky 1 Katalog LV 70 2010 Přípojnicové systémy, přehled 2

Více

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A

Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410. trojpólové provedení jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kv jmenovitý proud 400 a 630 A Venkovní odpínače Fla 15/6400 Fla 15/6410 trojpólové provedení jmenovité napětí, 25 a 38,5 jmenovitý proud 400 a 630 Venkovní odpínače Fla 15/6400 a Fla 15/6410 Venkovní odpínače pro svislou montáž Fla

Více

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie

Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie Totally Integrated Power SIVACON 8PS Integrované řešení pro spolehlivý a účinný rozvod elektrické energie LI - přípojnicový systém www.siemens.com/busbar Obsah Totally Integrated Power 2 Úvod 3 Možnosti

Více

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci

Přípojnicové systémy, které lze použít prakticky v každé aplikaci Přípojnicové systémy Power Xpert Přípojnicové systémy s hliníkovými a měděnými vodiči Řada přípojnicových systémů pro osvětlení LUX 25-63 A Řada přípojnicových systémů pro malé výkony LP 40-125 A Řada

Více

D4F. Nejmenší z doposud vyráběných. koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení. Malý bezpečnostní koncový spínač

D4F. Nejmenší z doposud vyráběných. koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení. Malý bezpečnostní koncový spínač Malý bezpečnostní koncový spínač D4F Nejmenší z doposud vyráběných bezpečnostních koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení Zmenšení rozměrů až na 1/4 velikosti předcházejícího

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí Vydává ČEZ Distribuce, a. s. Platnost od 1. 6. 2015 ČEZ Distribuce, a. s. www.cezdistribuce.cz

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany

Minia. Aplikační příručka Přepěťové ochrany Minia Aplikační příručka Přepěťové ochrany www.oez.cz www.oez.sk Přepěťové ochrany Minia OBSAH TEORETICKÁ ČÁST 1. PRINCIP OCHRANY PŘED BLESKEM A PŘEPĚTÍM... 3 1.1. Spínací přepětí... 3 1.2. Atmosférická

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W)

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Napájecí zdroj vyznačující se novou jedinečnou funkcí společnosti OMRON Alarm podpětí s kompaktní konstrukcí přispívající ke zmenšení velikosti

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE

vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE vacon 100 x & vacon 20 x NEJODOLNĚJŠÍ FREKVENČNÍ MĚNIČE MAXIMÁLNÍ OCHRANA VŠUDE, KDE JI POTŘEBUJETE Decentralizovaná řešení pohonů umožňují inženýrům a projektantům strojů šetřit náklady a prostor. VACON

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY

PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY PRAVIDLA PROVOZOVÁNÍ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV PŘÍLOHA 4 PRAVIDLA PRO PARALELNÍ PROVOZ ZDROJŮ SE SÍTÍ PROVOZOVATELE DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY Zpracovatel: PROVOZOVATELÉ DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV listopad 2011 Schválil:

Více

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V)

Terra CL 8-33 HGL/BA(P) (400V) Technické podklady Návod k montáži Terra CL - HGL/BA(P) (00V) S ovládáním Navigátor.0 0 Rev. - Originalanleitung Tepelná čerpadla s technikou čerstvé vody www.idm-energie.com D I E ENERGI EFAMI LI E .

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

E5AN/E5EN (96 96 mm a 48 96 mm)

E5AN/E5EN (96 96 mm a 48 96 mm) Digitální regulátor teploty - základní typ /E5EN (96 96 mm a 48 96 mm) Nové základní regulátory teploty s rozšířenými funkcemi a zvýšeným výkonem o rozměrech 96 96 mm a 48 96 mm Přesnější indikace a vylepšená

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více