Ústecký kraj Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ústecký kraj Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2005"

Transkript

1 Ústecký kraj Rozpočet Ústeckého kraje na

2 OBSAH A. HLAVNÍ ČÁST Úvod Příloha č. 1 Rekapitulace příjmů a výdajů na Graf č. 1 Porovnání příjmů, výdajů a financování roku a 2005 Graf č. 2 Porovnání příjmů roku a 2005 Graf č. 3 Porovnání běžných a kapitálových výdajů roku a 2005 Příloha č. 2 Návrh rozpočtu výdajů Ústeckého kraje na po odborech Příloha č. 3 Dotace obcím na přímé náklady v oblasti školství na Příloha č. 4 - Bilance příjmů a výdajů Ústeckého kraje na Příloha č. 8 Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu na Graf č. 4 Příjmy na Graf č. 5 Běžné výdaje na Graf č. 6 Kapitálové výdaje na B. INFORMATIVNÍ ČÁST Návrh rozpočtu jednotlivých odborů na tabulky: Příloha č. 5 Příjmy Příloha č. 6 Běžné výdaje Příloha č. 7 Kapitálové výdaje Vysvětlivky

3 Úvod Rozpočet Ústeckého kraje na byl sestaven na základě zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní v platném znění, dále byl vytvořen v souladu s rozpočtovým výhledem na období , který schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 26/104/ dne Rozpočet byl vytvořen v souladu s principy ekonomického modelu Ústeckého kraje, schválenými Radou Ústeckého kraje usnesením č. 33/54/2003 ze dne Při jeho zpracování byly dodrženy základní atributy pro sestavení rozpočtu dané Metodikou přípravy a zpracování rozpočtu Ústeckého kraje na, schválenou Radou Ústeckého kraje usnesením č. 26/102/ ze dne Bez výjimky byla dodržena základní kritéria sestavení rozpočtu na schválená Zastupitelstvem Ústeckého kraje usnesením č. 30/27/ ze dne v rámci priorit rozpočtu na : Plnění stanovených základních atributů sestavení rozpočtu: Rozpočet Ústeckého kraje na (dále jen rozpočet) bude sestaven jako vyrovnaný, včetně zahrnutí třídy 8 financování. Ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů při porovnání příjmů a výdajů roku 2005 půjde případně o rozpočet schodkový splněno. Provozní rozpočet pro bude přebytkový - splněno. Zabezpečí financování základních činností kraje (školství, doprava, sociální věci, zdravotnictví, chod úřadu, životní prostředí) a organizací jím zřízených - splněno. Umožní v oblasti samostatné působnosti směrovat finanční prostředky do hlavních priorit kraje schválených v průběhu příprav rozpočtu Zastupitelstvem Ústeckého kraje - splněno. Rozpočet vytvoří prostor pro maximální možné čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU - splněno. Investiční plán bude prioritně zaměřen na investice do majetku kraje - splněno. Půjčky, úvěry či návratné finanční výpomoci budou přijímány maximálně v objemu přebytku provozního rozpočtu. Cizí zdroje lze využít pouze na kapitálové výdaje, které jsou zásadního charakteru pro Ústecký kraj - nerealizováno. V oblasti samostatné působnosti rozpočet zohledňuje snahu zrychlit hospodářský rozvoj Ústeckého kraje a řešit nejpalčivější dlouhodobý problém kraje, kterým je vysoká nezaměstnanost. Hlavní prioritou Ústeckého kraje v samostatné působnosti pro, kterou schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje usnesením č. 30/27/ dne , je vytvoření podmínek pro zvýšení růstu HDP kraje prostřednictvím: aktivní politiky zaměstnanosti, zejména zvýšení počtu pracovních příležitostí podpory drobného, malého a středního podnikání maximálního využití finančních prostředků ze strukturálních fondů EU k rozvoji kraje Rozpočet Ústeckého kraje na plní všechna kritéria a podmínky schválené Radou a Zastupitelstvem Ústeckého kraje. 1

4 příloha č. 1 Celková rekapitulace rozpočtu Ústeckého kraje na A B C D E F G H Příjmy rozpočtu na Upravený Rozpočtový rozpočtu na rok Skutečnost k rok rozpočet k výhled na rok schválenému upravenému rok rozpočtu na rozpočtu na rok rok (F/B*100) (F/C*100) třída 1 - daňové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 4 - neinvestiční dotace třída 8 - financování Celkem běžné zdroje třída 3 - kapitálové příjmy třída 4 - investiční dotace třída 8 - financování Celkem kapitálové zdroje Celkový úhrn zdrojů A B C D E F G H Výdaje Upravený Rozpočtový rozpočtu na rozpočtu na rok Skutečnost k rok rozpočet k výhled na rok schválenému upravenému rok rozpočtu na rozpočtu na rok rok (F/B*100) (F/C*100) Celkem běžné výdaje Celkem kapitálové výdaje Celkový úhrn výdajů zdroje výdaje rozdíl Běžný rozpočet Kapitálový rozpočet Celkem

5 graf č. 1 Porovnání příjmů, výdajů a financování roku a 2005 () příjmy výdaje financování Upravený rozpočet roku k

6 graf č. 2 Porovnání příjmů roku a 2005 () daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy přijaté dotace Upravený rozpočet roku k

7 graf č. 3 Porovnání běžných a kapitálových výdajů roku a 2005 () běžné výdaje kapitálové výdaje Upravený rozpočet roku k

8 příloha č. 2 rozpočet výdajů Ústeckého kraje na po odborech A B C D E F G H ODBORY rok Upravený rozpočet k Rozpočtový výhled na schválenému (F/C*100) upravenému (F/D*100) 1 Výdaje celkem Běžné výdaje celkem kancelář hejtmana kancelář ředitele úřadu Odbor ekonomický Odbor organizační a vnitřních věcí Odbor správy majetku kraje Odbor legislativně právní Odbor regionálního rozvoje Odbor územního plánování a staveb. řádu Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Odbor kultury a památkové péče Odbor sociálních věcí Odbor zdravotnictví Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor životního prostředí a zemědělství Odbor investiční Odbor hospodářské strategie kraje Kapitálové výdaje celkem Oblast kanceláře hejtmana Oblast kanceláře ředitele Oblast správy majetku Oblast regionálního rozvoje Oblast územního plánování a staveb. řádu Oblast školství, mládeže a tělovýchovy Oblast kultury a památkové péče Oblast sociálních věcí Oblast zdravotnictví Oblast dopravy a silničního hospodářství Oblast životního prostředí Oblast investiční Oblast hospodářství V Ústí nad Labem dne zpracoval ekonomický odbor 6

9 příloha č. 3 Dotace obcím na přímé náklady v oblasti školství na Poř. č. Správní obvod obce s rozšířenou působností Obecní úřad Městský úřad Magistrát Zkrácený název příspěvkové organizace Rozpočet Rozpočet MŠ Bílina, Čapkova MŠ Bílina, Síbova MŠ Bílina, M.Švabinského ZŠ Bílina, Altéská MěÚ Bílina ZŠ Bílina, Za Chlumem ZŠ Bílina, Lidická Centrální ŠJ Bílina Bílina 8 DDM Bílina ZUŠ Bílina MŠ Hostomice OÚ Hostomice 11 ZŠ Hostomice OÚ Hrobčice MŠ Hrobčice OÚ Ledvice MŠ Ledvice OÚ Ohníč MŠ Ohníč OÚ Arnoltice MŠ Arnoltice MěÚ Benešov nad ZŠ Benešov nad Ploučnicí Ploučnicí ŠJ Benešov nad Ploučnicí OÚ Bynovec ZŠ Bynovec MŠ Č.Kamenice, Palackého MŠ Č.Kamenice, Komenského MěÚ Česká Kamenice ZŠ T.G.M. Č.Kamenice ZUŠ Č.Kamenice Centrum dětí a mládeže Č.Kamenice MŠ Děčín II, Liliová MŠ Děčín II, Riegrova MŠ Děčín VI, Klostermannova MŠ Děčín XXXII, Májová ZŠ Děčín I, Komenského nám ZŠ Děčín II, Kamenická ZŠ Děčín II, Vrchlického ZŠ Děčín III, Březová ZŠ Děčín IV, Máchovo nám MěÚ Děčín 33 ZŠ Děčín VI, Na Stráni ZŠ Děčín VI, Školní ZŠ Děčín VIII, Vojanova Děčín 36 ZŠ Děčín IX, Na Pěšině ZŠ Děčín XXVII, Kosmonautů ZŠ Děčín XXXII, Míru DDM Děčín IV ŠJ Děčín I, Sládkova ŠJ Děčín IV, Jungmannova OÚ Dobkovice ZŠ Dobkovice OÚ Dobrná MŠ Dobrná OÚ Dolní Habartice ZŠ a MŠ Dolní Habartice OÚ Heřmanov ZŠ a MŠ Heřmanov OÚ Horní Habartice MŠ Horní Habartice OÚ Hřensko ZŠ Hřensko OÚ Huntířov ZŠ Huntířov OÚ Janov MŠ Janov OÚ Jetřichovice ZŠ Jetřichovice MŠ Jílové MěÚ Jílové 52 ZŠ Jílové OÚ Ludvíkovice ZŠ Ludvíkovice OÚ Malá Veleň MŠ Malá Veleň - Jedlka OÚ Malšovice MŠ Malšovice OÚ Markvartice ZŠ Markvartice

10 příloha č. 3 Poř. č. Správní obvod obce s rozšířenou působností Obecní úřad Městský úřad Magistrát Zkrácený název příspěvkové organizace Rozpočet Rozpočet OÚ Těchlovice MŠ Těchlovice OÚ Valkeřice MŠ Valkeřice Děčín 59 OÚ Velká Bukovina MŠ Velká Bukovina OÚ Verneřice ZŠ Verneřice OÚ Březno ZŠ Březno OÚ Černovice MŠ Černovice OÚ Droužkovice MŠ Droužkovice OÚ Hora Sv. Šebestiána ZŠ a MŠ Hora Sv. Šebestiána OÚ Hrušovany MŠ Hrušovany MŠ Chomutov ZŠ Chomutov, Zahradní ZŠ Chomutov, Na Příkopech ZŠ Chomutov, Kadaňská ZŠ Chomutov, Písečná ZŠ Chomutov, Kamenná ZŠ Chomutov, Hornická ZŠ Chomutov, Školní MěÚ Chomutov 74 ZŠ Chomutov, Havlíčkova ZŠ Chomutov, Akademika Heyrovského ZŠ Chomutov, Březenecká ZvŠ Chomutov, 17.listopadu ZvŠ Chomutov, Husova ZUŠ Chomutov Chomutov 80 Spec. ZŠ a MŠ při nem. Chomutov PŠ a MŠ Chomutov MŠ Jirkov ZŠ Jirkov, Budovatelů ZŠ Jirkov, Studentská ZŠ Jirkov, Nerudova MěÚ Jirkov 86 ZŠ Jirkov, Krušnohorská ZvŠ Jirkov ZUŠ Jirkov DDM Jirkov OÚ Málkov MŠ Zelená - Málkov OÚ Místo MŠ v Místě OÚ Nezabylice MŠ Nezabylice OÚ Spořice ZŠ Spořice OÚ Strupčice ZŠ Strupčice MŠ Údlice OÚ Údlice 96 ZŠ Údlice OÚ Výsluní ZŠ a MŠ Výsluní OÚ Vysoká Pec ZŠ Vysoká Pec OÚ Chbany ZŠ Chbany MŠ O.Havlové Kadaň, Kpt. Jaroše MŠ Kadaň, Kpt. Jaroše MŠ Kadaň, Žitná MŠ Kadaň, Klášterecká MŠ Kadaň, Husova MŠ Kadaň, Na Podlesí ZŠ Kadaň, Školní MěÚ Kadaň 107 Kadaň ZŠ Kadaň, Pionýrů ZŠ Kadaň, Chomutovská ZŠ Kadaň, Na Podlesí ZvŠ Kadaň ZUŠ Kadaň DDM Kadaň Spec. ZŠ Kadaň MŠ Klášterec n. Ohří, Lipová MěÚ Klášterec nad Ohří 115 MŠ Klášterec n. Ohří, Souběžná

11 příloha č. 3 Poř. č. Správní obvod obce s rozšířenou působností Obecní úřad Městský úřad Magistrát Zkrácený název příspěvkové organizace Rozpočet Rozpočet MŠ Klášterec n. Ohří, Dlouhá MŠ Klášterec n. Ohří, Školní MŠ Klášterec n. Ohří, Lesní ZŠ Klášterec n. Ohří, Krátká MěÚ Klášterec nad Ohří ZŠ Klášterec n. Ohří, Školní ZŠ Klášterec n. Ohří, Petlerská ZvŠ Klášterec n. Ohří ZUŠ Klášterec n. Ohří DDM Klášterec n. Ohří OÚ Kovářská ZŠ sgt. J.C.Kluttze Kovářská Kadaň 126 OÚ Libědice ZŠ Libědice OÚ Mašťov ZŠ Mašťov OÚ Perštejn ZŠ Perštejn OÚ Račetice MŠ Račetice OÚ Radonice ZŠ Radonice MŠ Pohádka Vejprty ZŠ Vejprty MěÚ Vejprty 133 ZvŠ a PrŠ Vejprty ZUŠ Vejprty OÚ Vilémov ZŠ Vilémov MěÚ Bohušovice nad Ohří ZŠ Bohušovice nad Ohří OÚ Brňany ZŠ Brňany OÚ Brozany ZŠ Brozany nad Ohří OÚ Hoštka ZŠ Hoštka OÚ Křešice ZŠ Křešice OÚ Liběšice ZŠ Liběšice OÚ Libochovany MŠ Libochovany MŠ Litoměřice ZŠ Litoměřice, Na Valech ZŠ Litoměřice, Máchovy schody ZŠ Litoměřice, B. Němcové Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova MěÚ Litoměřice ZŠ Litoměřice, U Stadionu ZŠ Litoměřice, Havlíčkova ZŠ Litoměřice, Ladova DDM Litoměřice Centrální ŠJ Litoměřice ZUŠ Litoměřice OÚ Lovečkovice MŠ Lovečkovice Litoměřice OÚ Ploskovice ZŠ Ploskovice OÚ Polepy ZŠ Polepy OÚ Snědovice MŠ Sukorady se školní jídelnou MŠ Štětí ZŠ Štětí, 9. května ZŠ Štětí, Školní MěÚ Štětí ZŠ Štětí, Ostrovní DDM Štětí Centrální ŠJ Štětí ZUŠ Štětí MŠ Čtyřlístek Terezín MěÚ Terezín ZŠ Terezín ZŠ České Kopisty OÚ Travčice MŠ Travčice OÚ Třebušín MŠ Třebušín MŠ s jídelnou Úštěk MěÚ Úštěk 171 ZŠ Úštěk OÚ Velké Žernoseky MŠ Velké Žernoseky OÚ Vrutice MŠ Vrutice OÚ Žalhostice Masarykova ZŠ Žalhostice

12 příloha č. 3 Poř. č. Správní obvod obce s rozšířenou působností Obecní úřad Městský úřad Magistrát Zkrácený název příspěvkové organizace Rozpočet Rozpočet OÚ Žitenice ZŠ Žitenice MŠ Litvínov ZŠ Litvínov, Ruská ZŠ s rozš. vyuč. jazyků a mat. Litvínov ZŠ Litvínov, Šafaříkova ZŠ Litvínov-Janov, ul. Přátelství MěÚ Litvínov 181 ZŠ Litvínov-Hamr, Mládežnická ZUŠ Litvínov-Chudeřín Litvínov Spec. školy Litvínov Spec.školy a MŠ Litvínov-Janov SOŠ OOŽP Schola Humanitas Litvínov MŠ Meziboří MěÚ Meziboří 187 ZŠ Meziboří MěÚ Lom ZŠ Lom OÚ Hora Sv.Kateřiny ZŠ a MŠ Hora Sv. Kateřiny OÚ Horní Jiřetín Integrovaná ZŠ a MŠ Horní Jiřetín OÚ Louka ZŠ Louka MŠ Cítoliby OÚ Cítoliby 193 ZŠ Cítoliby OÚ Černčice ZŠ a MŠ Černčice OÚ Dobroměřice MŠ Dobroměřice OÚ Domoušice ZŠ Domoušice MŠ Hřivice OÚ Hřivice 198 ZŠ Hřivice OÚ Chlumčany MŠ Clumčany OÚ Jimlín ZŠ Zeměchy OÚ Koštice ZŠ a MŠ Koštice n. Ohří MŠ Lenešice OÚ Lenešice 203 ZŠ Lenešice OÚ Libčeves ZŠ Libčeves MŠ Louny, Čs.armády MŠ Louny, Dykova MŠ Louny, Fügnerova MŠ Louny, Kpt.Nálepky MŠ Louny, Přemyslovců MŠ Louny, Šafaříkova Louny MŠ Louny, V Domcích MěÚ Louny 212 ZŠ Louny, 28. října ZŠ Komenského Louny, Pražská ZŠ Louny, Prokopa Holého ZŠ Louny, Přemyslovců ZŠ Louny, Školní Spec. MŠ pro děti s více vadami Louny ZUŠ Louny MŠ Panenský Týnec OÚ Panenský Týnec 220 ZŠ Panenský Týnec MŠ Peruc OÚ Peruc 222 ZŠ Peru MěÚ Postoloprty MŠ Postoloprty ZŠ Postoloprty ZUŠ Postoloprty DDM Postoloprty MŠ Ročov OÚ Ročov 228 ZŠ Ročov OÚ Slavětín MŠ Slavětín OÚ Vrbno nad Lesy MŠ Vrbno nad Lesy OÚ Čížkovice ZŠ Čížkovice Lovosice OÚ Klapý ZŠ Klapý MěÚ Libochovice MŠ Libochovice

13 příloha č. 3 Poř. č. Správní obvod obce s rozšířenou působností Obecní úřad Městský úřad Magistrát Zkrácený název příspěvkové organizace Rozpočet Rozpočet ZŠ a ZUŠ Libochovice MěÚ Libochovice SOŠ Libochovice MŠ se školní jídelnou Poplze MŠ Lovosice, Resslova MŠ Lovosice, Sady pionýrů MŠ Lovosice, Terezínská ZŠ Lovosice, Sady pionýrů MěÚ Lovosice ZŠ Lovosice, Sady pionýrů ZŠ Lovosice, Všehrdova DDM ELKO Lovosice Centrální ŠJ Lovosice ZUŠ Lovosice Lovosice OÚ Podsedice ZŠ Podsedice MŠ Brouček Prackovice n. Labem OÚ Prackovice 248 ZŠ Prackovice n. Labem OÚ Radovesice ZŠ a MŠ Radovesice OÚ Sulejovice ZŠ Sulejovice MěÚ Třebenice ZŠ Třebenice OÚ Třebívlice ZŠ s MŠ a ŠJ Třebívlice OÚ Velemín ZŠ Velemín OÚ Chotěšov MŠ Chotěšov OÚ Chotiměř MŠ Chotiměř OÚ Křesín MŠ Křesín OÚ Vchynice MŠ se školní jídelnou Vchynice OÚ Malé Žernoseky MŠ se školní jídelnou Malé Žernoseky MŠ Most, Hutnická MŠ Most, Ant. Sochorova MŠ Most, Růžová MŠ Most, Lidická ZŠ Most, Svážná ZŠ Most, A. Jiráska ZŠ Most, U stadionu ZŠ Most, V. Talicha ZŠ Most, Zlatnická ZŠ Most, Jakuba Arbesa Magistrát města Mostu 269 ZŠ Most, V. Nezvala ZŠ Most, Zd. Štěpánka ZŠ Most, Obránců míru Most 272 ZŠ Most, Rozmarýnová ZŠ Most, J.A.Komenského ZŠ Most, Albrechtická ZŠ Most, Okružní ZŠ Most, Okružní ZUŠ Most, Obránců míru ZUŠ Most, Moskevská OÚ Braňany ZŠ Braňany OÚ Bečov ZŠ Bečov MŠ Obrnice OÚ Obrnice 282 ZŠ Obrnice OÚ Havraň Integrovaná MŠ a ZŠ Havraň OÚ Lužice MŠ Lužice OÚ Blatno ZŠ Blatno OÚ Blšany ZŠ Blšany MŠ Krásný Dvůr OÚ Krásný Dvůr 288 ZŠ Krásný Dvůr Podbořany 289 MŠ Kryry OÚ Kryry 290 ZŠ Kryry MŠ Lubenec OÚ Lubenec 292 Masarykova ZŠ Lubenec

14 příloha č. 3 Poř. č. Správní obvod obce s rozšířenou působností Obecní úřad Městský úřad Magistrát Zkrácený název příspěvkové organizace Rozpočet Rozpočet OÚ Petrohrad ZŠ Petrohrad MŠ Podbořany, Bratří Čapků MŠ Podbořany, Hlubanská ZŠ Podbořany, Husova Podbořany MěÚ Podbořany 297 ZŠ T.G.M. Podbořany, Husova ZvŠ Podbořany ZUŠ Podbořany OÚ Vroutek ZŠ Vroutek OÚ Bechlín ZŠ Bechlín MŠ Budyně nad Ohří MěÚ Budyně nad Ohří ZŠ Budyně nad Ohří Jídelna Budyně nad Ohří OÚ Doksany ZŠ Doksany MŠ Horní Beřkovice OÚ Horní Beřkovice 307 ZŠ Horní Beřkovice OÚ Krabčice ZŠ T.G.Masaryka Krabčice OÚ Libotenice ZŠ Libotenice OÚ Chodouny ZŠ Chodouny OÚ Mšené Lázně ZŠ s MŠ Mšené-lázně OÚ Mnetěš ZŠ Mnetěš Masaryk. MŠ Roudnice n.l., Dobrovského MŠ Pohádka Roudnice n.l., Josefa Hory MŠ Pastelka Roudnice n.l., Libušina Roudnice MŠ Roudnice n.l., Školní nad Labem MŠ Písnička Roudnice n.l., Řipská MěÚ Roudnice nad Labem 318 ZŠ Roudnice n.l., K.Jeřábka ZŠ Roudnice n.l., Jungmannova ZŠ Roudnice n.l., Školní DDM Trend Roudnice n.l ZUŠ Roudnice n.l MŠ Straškov-Vodochody OÚ Straškov - Vodochody 324 ZŠ Straškov-Vodochody OÚ Dušníky MŠ se školní jídelnou Dušníky OÚ Libkovice pod Řípem MŠ se školní jídelnou Libkovice pod Řípem OÚ Martiněves MŠ Martiněves OÚ Rohatce - Hrobce MŠ Rohatce OÚ Vědomice MŠ Vědomice OÚ Vrbice u Roudnice n.l. MŠ Vrbice u Roudnice n.l OÚ Vražkov MŠ Vražkov OÚ Račiněves MŠ Račiněves MěÚ Dolní Poustevna ZŠ Dolní Poustevna MŠ Jiříkov MěÚ Jiříkov ZŠ Jiříkov ŠJ Jiříkov MěÚ Krásná Lípa ZŠ Krásná Lípa OÚ Lipová ZŠ a MŠ Lipová OÚ Lobendava MŠ Lobendava MŠ Mikulášovice MěÚ Mikulášovice 341 ZŠ Mikulášovice Rumburk MŠ Rumburk, V Podhájí MŠ Rumburk, Komenského MŠ Rumburk, Sukova MŠ Rumburk, Krásnolipská MŠ Rumburk, V. Kováře MěÚ Rumburk 347 ZŠ Rumburk, Tyršova ZŠ Rumburk, U Nemocnice ZŠ Rumburk, V.Kováře ZŠ Rumburk, Starokřečanská ZŠ Rumburk, Jiříkovská

15 příloha č. 3 Poř. č. Správní obvod obce s rozšířenou působností Obecní úřad Městský úřad Magistrát Zkrácený název příspěvkové organizace Rozpočet Rozpočet OÚ Staré Křečany ZŠ Staré Křečany MŠ Šluknov MěÚ Šluknov 354 ZŠ Šluknov Rumburk 355 MŠ Velký Šenov MěÚ Velký Šenov 356 ZŠ Velký Šenov OÚ Vilémov ZŠ Vilémov MŠ Teplice, K.Čapka MŠ Teplice, Hlávkova MŠ Teplice, Jaselská MŠ Teplice, Jugoslávská MŠ Teplice, Moskevské nám MŠ Teplice, J.V.Sládka MŠ Na Kopečku Teplice, Bohosudovská MŠ Teplice, Josefa Suka MŠ Teplice, Fr.Šrámka MŠ Čytřlístek Teplice, Zelená MŠ Teplice, Josefa Ressla MŠ Teplice, Na Stínadlech Magistrát města Teplice MŠ Teplice, Na Spojce MŠ Teplice, Okrajová ZŠ Teplice 2, Edisonova ZŠ Teplice, Na Stínadlech ZŠ Teplice, M.Švabinského ZŠ Teplice, U Nových lázní ZŠ Teplice, Koperníkova ZŠ s rozš.výuk.hud.vých. Teplice ZŠ Bílá cesta Teplice, Verdunská ZŠ s rozš.vyuč.ciz.jaz. Teplice ZŠ s rozš.výuk.mat.a přírod.před. Teplice ZŠ Teplice, Plynárenská Jídelna Teplice, Jankovcova MŠ Bystřany OÚ Bystřany 384 Teplice ZŠ Bystřany OÚ Bžany - Hradiště MŠ Bžany, Hradiště MŠ U Křemílka Dubí, Rokosovského MŠ Dubí, Křižíkova MŠ Cibuláček Dubí, Tovární MŠ Dubí 3 - Mstišov, Školní MěÚ Dubí 390 ZŠ Dubí 1, Školní nám ZŠ Dubí, Mírová ZŠ Dubí 2, Tovární Jídelna Dubí MŠ Duchcov, Tyršova MŠ Duchcov, Husova MŠ Duchcov, Osecká MěÚ Duchcov 397 MŠ Duchcov, Velká okružní ZŠ J.Pešaty Duchcov, J.Pešaty ZŠ Duchcov, Teplická OÚ Háj u Duchcova MŠ Háj u Duchcova MŠ Hrob, Verneřice MěÚ Hrob 402 ZŠ Hrob OÚ Jeníkov MŠ Jeníkov OÚ Kostomlaty pod MŠ Kostomlaty pod Milešovkou Milešovkou ZŠ Kostomlaty pod Milešovkou MŠ Košťany, Sídliště-Střelná MěÚ Košťany MŠ Košťany, Husova ZŠ Košťany MŠ Zvoneček Krupka, Lipová MěÚ Krupka 410 MŠ Sluníčko Krupka, Kollárova

16 příloha č. 3 Poř. č. Správní obvod obce s rozšířenou působností Obecní úřad Městský úřad Magistrát Zkrácený název příspěvkové organizace Rozpočet Rozpočet MŠ Písnička Krupka, Dukelských hrdinů ZŠ Krupka, Teplická Masarykova ZŠ Krupka, Masarykova MěÚ Krupka 414 ZŠ Krupka, K.Čapka DDM Krupka ZUŠ Krupka OÚ Lahošť MŠ Lahošť OÚ Modlany MŠ Modlany MŠ Čtyřlístek Novosedlice OÚ Novosedlice 420 ZŠ Novosedlice Teplice 421 MŠ Osek Hornická MŠ Osek Hrdlovská MěÚ Osek 423 ZŠ Osek DDM Osek MŠ Proboštov OÚ Proboštov 426 ZŠ Proboštov OÚ Rtyně nad Bílinou MŠ Rtyně nad Bílinou OÚ Újezdeček MŠ Újezdeček OÚ Zabrušany ZŠ Zabrušany OÚ Žalany ZŠ Žalany Internátní MŠ Ústí n.l., Čajkovského MŠ U plavecké haly Ústí n.l.-na Spálence MŠ Ústí n.l., Marxova MŠ Ústí n.l., Škroupova MŠ Pohádka Ústí n.l., Bezručova MŠ Ústí n.l., E.Destinové MŠ Střekov Ústí n.l, Sukova MŠ Centrum Ústí n.l., V. Hradební MŠ Sluníčko Ústí n.l, J.Jabůrkové MŠ Zvoneček Ústí n.l, Školní MŠ Skřivánek Ústí n.l, Stříbrnické Nivy MŠ Ústí n.l, Karla IV MŠ Ústí n.l, Větrná MŠ Stříbrníky Ústí n.l,stříbrnická MŠ Kameňáček Ústí n.l, Kamenná MŠ Ústí n.l, Vinařská MŠ Ústí n.l, Vojanova MŠ Pomněnka Ústí n.l, Přemyslovců MŠ Ústí n.l, 5.května Ústí nad Magistrát města Ústí nad 450 MŠ Motýlek Ústí n.l, Keplerova Labem Labem 451 MŠ Kytička Ústí n.l, Pod vodojemem MŠ Neštěmice Ústí n.l, Mlýnská MŠ Písnička Ústí n.l, Studentská MŠ Vyhlídka Ústí n.l, Rozcestí MŠ Pastelka Ústí n.l, Horní MŠ Skalnička Ústí n.l, Peškova MŠ Dobětice Ústí n.l, Rabasova ZŠ Ústí n.l., Palachova ZŠ Ústí n.l., E. Krásnohorské ZŠ Ústí n.l., Školní náměstí ZŠ a ZUŠ Ústí n.l., Husova ZŠ Ústí n.l., Karla IV ZŠ Ústí n.l., SNP ZŠ Ústí n.l., Vojnovičova ZŠ Ústí n.l., České mládeže ZŠ Ústí n.l., Mírová ZŠ Ústí n.l., Stříbrnická ZŠ a MŠ Ústí n.l., Nová ZŠ Ústí n.l., Vinařská

17 příloha č. 3 Poř. č. Správní obvod obce s rozšířenou působností Obecní úřad Městský úřad Magistrát Zkrácený název příspěvkové organizace Rozpočet Rozpočet ZŠ Ústí n.l., Anežky České ZŠ Ústí n.l., Neštěmická ZŠ Ústí n.l., Pod vodojemem Magistrát města Ústí nad ZŠ Ústí n.l., Hlavní Labem ZŠ Ústí n.l., Rabasova ZŠ Ústí n.l., Hluboká ZŠ a MŠ Ústí n.l.-brná, Jitřní ZŠ a MŠ Ústí n.l.-vaňov OÚ Dolní Zálezly MŠ Dolní Zálezly MŠ Chabařovice ZŠ Chabařovice MěÚ Chabařovice ZvŠ Chabařovice ZUŠ Chabařovice Jídelna Chabařovice MŠ Chlumec, Muchova OÚ Chlumec MŠ Pohádka Chlumec, Zalužanská Ústí nad ZŠ Chlumec Labem OÚ Chuderov MŠ Chuderov OÚ Libouchec ZŠ Libouchec OÚ Malé Březno MŠ Hvězdička Malé Březno OÚ Malečov ZŠ Malečov OÚ Petrovice ZŠ Petrovice MŠ Dráček Povrly-Neštědice OÚ Povrly 493 ZŠ Povrly MŠ Dubice OÚ Řehlovice MŠ Řehlovice ZŠ Řehlovice OÚ Tisá ZŠ Tisá MŠ Trmice MěÚ Trmice 499 ZŠ Trmice MŠ Velké Březno OÚ Velké Březno 501 ZŠ Velké Březno MŠ Velké Chvojno OÚ Velké Chvojno 503 ZŠ Velké Chvojno MŠ Dolní Podluží OÚ Dolní Podluží 505 ZŠ Dolní Podluží OÚ Horní Podluží MŠ Horní Podluží OÚ Chřibská ZŠ Chřibská OÚ Jiřetín pod Jedlovou MŠ Jiřetín pod Jedlovou OÚ Rybniště ZŠ Rybniště MŠ Varnsdorf, Nezvalova MŠ Varnsdorf, Seifertova MŠ Varnsdorf, Pražská MŠ Varnsdorf, Křižíkova Varnsdorf MŠ Varnsdorf, T.G.Masaryka MŠ Varnsdorf, Poštovní MŠ Varnsdorf, Národní MěÚ Varnsdorf ZŠ Varnsdorf, Seifertova ZŠ Varnsdorf, Edisonova ZŠ Varnsdorf, nám. E. Beneše ZŠ Varnsdorf, Bratislavská ZŠ Varnsdorf, Karlova ZŠ Varnsdorf, Východní Jídelna ZŠ Varnsdorf, nám. E.Beneše Jídelna ZŠ Varnsdorf, Edisonova OÚ Bítozeves ZŠ Bítozeves OÚ Liběšice ZŠ Liběšice Žatec 527 OÚ Lipno ZŠ Lipenec OÚ Měcholupy MŠ Měcholupy

18 příloha č. 3 Poř. č. Správní obvod obce s rozšířenou působností Obecní úřad Městský úřad Magistrát Zkrácený název příspěvkové organizace Rozpočet Rozpočet OÚ Měcholupy ZŠ Měcholupy OÚ Nové Sedlo ZŠ Nové Sedlo OÚ Staňkovice ZŠ a MŠ Staňkovice MŠ Tuchořice OÚ Tuchořice 533 ZŠ Tuchořice MŠ Žatec, Bratří Čapků MŠ Žatec, Fügnerova MŠ Žatec, Fügnerova MŠ Žatec, Otakara Březiny Žatec MŠ Žatec, Podměstí MŠ Žatec, Studentská MŠ Žatec, U jezu MěÚ Žatec 541 ZŠ Žatec, Jižní ZŠ Žatec, Komenského alej ZŠ Žatec, Petra Bezruče ZŠ Žatec, nám. 28. října Spec. MŠ pro děti s více vadami Žatec ZvŠ Žatec ZUŠ Žatec Celkem Počet škol, předškolních a školských zařízení v roce 2005:

19 příloha č. 4 Bilance příjmů a výdajů Ústeckého kraje na rok č. ř Příjmy Výdaje (součet řádků 24 a 47) Příjmy rok č. ř Celkem příjmy (součet řádků 4 a 16) Celkem vlastní příjmy kraje (součet řádků 5, 8, 15) celkem daňové příjmy (součet řádků 6-7) rozpočtové určení daní správní poplatky celkem nedaňové příjmy (součet řádků 9-14) poplatky za využívání přírodních zdrojů příjmy z úroků nedaňové příjmy odboru životního prostředí a zemědělství poplatky a daně z vybrané činnosti příjmy z pronájmu další nedaňové příjmy celkem kapitálové příjmy Celkem dotace (součet řádků 17-20, 22-23) dotace na přímé náklady obecních školských zařízení dotace na přímé náklady regionálních školských zařízení Ústeckého kraje dotace na sociální služby příspěvek na výkon státní správy z toho: na jednotky sborů dobrovolných hasičů dotace Ministerstva životního prostředí a Ministerstva financí - neinvestiční 575 dotace Státního fondu životního prostředí a Ministerstva životního prostředí - 23 investiční

20 příloha č. 4 Běžné výdaje Celkem běžné výdaje (součet řádků 25, 26, 30, 33, 34, 35, 24 38, 39, 40, 43-46) zastupitelstvo ( kryto vlastními zdroji) krajský úřad z toho kryto: - vlastními zdroji dotací na jednotky sborů dobrovolných hasičů ostatními dotacemi oblast školství - krajské a soukromé školství z toho kryto: - vlastními zdroji dotací ( přímé náklady škol a školských nařízení) oblast školství - dotace školám a školským zařízením zřizovaným 33 obcemi na přímé náklady (kryto dotacemi) oblast kultury ( kryto vlastními zdroji) oblast sociálních věcí z toho kryto: - vlastními zdroji dotací oblast zdravotnictví ( kryto vlastními zdroji) oblast dopravy ( kryto vlastními zdroji) oblast životního prostředí a zemědělství z toho kryto: - vlastními zdroji dotacemi průmyslové zóny ( kryto vlastními zdroji) Fond rozvoje Ústeckého kraje - rozvojové programy kraje (kryto 44 vlastními zdroji) rezerva na havárie a nepředvídatelné výdaje (kryto vlastními zdroji) rezerva na propad v příjmech (kryto vlastními zdroji) Kapitálové výdaje rok č.ř Celkem kapitálové výdaje (součet řádků 48-51) Fond rozvoje Ústeckého kraje - rozvojové programy kraje Fond rozvoje Ústeckého kraje - spolufinancování projektů pro 49 strukturální fondy EU Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje Ostatní kapitálové výdaje vyjma fondů z toho: - oblast školství oblast dopravy oblast zdravotnictví oblast správy majetku kraje oblast sociálních věcí dotace obcím na reprodukci majetku průmyslové zóny oblast životního prostředí a zemědělství projektová příprava staveb oblast intergrovaného záchran. systému a krizového řízení oblast kultury ostatní oblasti rezerva investiční

21 Příloha č. 8 Souhrnný komentář ke schválenému rozpočtu Ústeckého kraje na Rozpočet Ústeckého kraje na je schválen jako vyrovnaný v absolutní výši tis. Kč. Členění: Příjmy celkem, z toho: Běžné příjmy a přijaté dotace (tř.1,2,4) Kapitálové příjmy (tř.3) Investiční dotace Výdaje celkem, z toho: Běžné výdaje (tř.5) Kapitálové výdaje (tř.6) rozpočet vychází z novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Ve schváleném rozpočtu nejsou zahrnuty dotace ze státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve smyslu informačního systému programového financování (ISPROFIN). Pokud Ministerstvo financí ČR poskytne ze státního rozpočtu dotace ISPROFIN, budou zahrnuty do rozpočtu kraje během roku 2005 formou rozpočtových opatření. 19

22 Příloha č. 8 PŘÍJMY Příjmová část rozpočtu ve výši tis. Kč je členěna na příjmy daňové, nedaňové, neinvestiční a investiční přijaté dotace. I. třída 1 daňové příjmy tis. Kč výtěžnost z daní ve výši tis. Kč Systém daňových příjmů a dotací ze státního rozpočtu pro kraje se v souvislosti s přijetím novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní zásadně mění. Na rozdíl od předcházejících let byla do daňových příjmů krajů zařazena část finančních prostředků na výdaje doposud financované dotačně. Z nich jsou stěžejní převody z kapitoly státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtům krajů (např. dopravní obslužnost, výkon zřizovatelských funkcí kromě sociálních služeb, reprodukce majetku územních samosprávných celků) a prostředky na financování běžného a investičního rozvoje územních samosprávných celků (např. investice u krajských zdravotnických zařízení, investice v krajském školství). Další významný převod byl uskutečněn z daňových příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury opravy, údržba a investice u silnic II. a III. tř. Daňové příjmy krajů se tedy zvedly z 3,1% na 8,92% celkových sdílených daní. V absolutní výši činí podíl daňových výnosů krajů tis. Kč. Ústecký kraj se podílí na daňové výtěžnosti krajů 8, procenty, což je v absolutním vyjádření tis. Kč. Daňové příjmy byly sestaveny na základě odhadů daňové výtěžnosti Ministerstva financí ČR a upraveny procentem z celostátního hrubého výnosu daně podle 3, odstavce 1, písm. b až f, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Predikce nezohledňuje dopady z možného přijetí zákonů v oblasti daně z přidané hodnoty, daně z příjmu právnických osob a daně z příjmu fyzických osob z podnikání. Jednotlivé daně jsou stanoveny poměrem podle skutečného plnění za rok. Daňové příjmy zahrnují tyto daně: Daň z příjmů fyzických osob, z toho: daň ze závislé činnosti daň z podnikání daň z příjmů fyzických osob zvláštní sazba Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Celkem přijaté správní poplatky ve výši tis. Kč, a to : - poplatky ve výši 180 tis. Kč vyměřené odborem organizačním a vnitřních věcí za vydaná osvědčení strážníkům obecní policie a za ověřování podpisů listin - poplatky ve výši 270 tis. Kč vyměřené odborem dopravy a silničního hospodářství za vydaná správní rozhodnutí (zvláštní užívání vozovek) - poplatky ve výši 180 tis. Kč vyměřené odborem zdravotnictví za vydaná registrační 20

23 Příloha č. 8 rozhodnutí pro nestátní zdravotnická zařízení - poplatky ve výši 750 tis. Kč vyměřené odborem životního prostředí a zemědělství za vydání integrovaných povolení (IPPC) a stavebních povolení dle vodního zákona Porovnání rozpočtu na se schváleným rozpočtem roku : rozpočet r je u tř. 1 daňové příjmy proti schválenému rozpočtu r. ( tis. Kč) vyšší o tis. Kč, tj. nárůst na 312,90%. Ke zhruba trojnásobnému navýšení dochází v souvislosti s přijetím novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která zásadním způsobem posiluje daňové příjmy krajů na úkor státních dotací. Porovnání rozpočtu na s upraveným rozpočtem roku : rozpočet r je u tř. 1 daňové příjmy proti upravenému rozpočtu k ( tis. Kč) vyšší o tis. Kč, tj. nárůst na 309,85%. Ke zhruba trojnásobnému navýšení dochází v souvislosti s přijetím novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, která zásadním způsobem posiluje daňové příjmy krajů na úkor státních dotací. II. třída 2 nedaňové příjmy schválený rozpočet ve výši tis. Kč tvoří příjmy: poplatky za využívání přírodních zdrojů ve výši tis. Kč Jde o poplatky za odběry podzemních vod dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. Zastupitelstvo Ústeckého kraje svým usnesením č. 19/26/ zřídilo pro zajištění nakládání s příjmy z poplatků za čerpání podzemních vod Fond vodního hospodářství Ústeckého kraje. příjmy z úroků ve výši tis. Kč ostatní nedaňové příjmy v celkové výši tis. Kč zajištěné odborem životního prostředí a zemědělství: příspěvky Provincie Jižní Holandsko v celkové výši 650 tis. Kč z toho: - na Koncepci ochrany přírody a krajiny Ústeckého kraje 150 tis. Kč - na Plán odpadového hospodářství Ústeckého kraje 500 tis. Kč příspěvek na zpracování posudků EIA (refundace žadatelů) ve výši 550 tis. Kč - podle 9 odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí příslušný úřad smluvně zajišťuje zpracování posudků k dokumentacím EIA. Podle 18 odst. 3 zákona je částka uhrazená zpracovateli posudku úřadem vyfakturována oznamovateli. poplatky a daně z vybrané činnosti ve výši tis. Kč: poplatky a daně z vybrané činnosti (vstupní vzdělávání pro obce, nostrifikace) 600 tis. Kč poplatky a daně z vybrané činnosti odbor dopravy a silničního hospodářství eurolicence tis. Kč příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 790 tis. Kč další nedaňové příjmy ve výši 340 tis. Kč: přijaté sankční platby ve výši 250 tis. Kč vyměřené odborem dopravy a silničního hospodářství (pokuty za porušení předpisů) přijaté sankční platby ve výši 40 tis. Kč vyměřené odborem krajského živnostenského úřadu (pokuty za porušení zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů) 21

24 Příloha č. 8 přijaté sankční platby ve výši 10 tis. Kč vyměřené odborem životního prostředí a zemědělství (pokuty za porušení předpisů) splátky půjček zaměstnanců z Fondu zaměstnavatele ve výši 40 tis. Kč Porovnání rozpočtu na se schváleným rozpočtem roku : rozpočet r je u tř. 2 nedaňové příjmy proti schválenému rozpočtu r. ( tis. Kč) vyšší o tis. Kč, tj. nárůst na 185,53%. rozpočet r je vyšší o poplatky za odběry podzemních vod dle vodního zákona č. 254/2001 Sb. Porovnání rozpočtu na s upraveným rozpočtem roku : rozpočet r je u tř. 2 nedaňové příjmy oproti upravenému rozpočtu k ( tis. Kč) nižší o tis. Kč, tj. pokles na 88,89%. Upravený rozpočet je vyšší o pojistné náhrady přijaté během roku a realizaci odvodu příspěvkových organizací Správy a údržby silnic Ústeckého kraje (zábor prostranství, parkovné, reklama). III. třída 3 kapitálové příjmy rozpočet je ve výši tis. Kč. V roce 2005 se předpokládá prodej nemovitostí ve výši tis. Kč. Jedná se o prodej zbytného majetku Ústeckého kraje. Odhad příjmů z prodeje pozemků činí tis. Kč. Příjmy z prodeje movitého majetku v rámci prodeje nemovitostí se odhadují v objemu tis. Kč. Porovnání rozpočtu na se schváleným rozpočtem roku : rozpočet r je u tř. 3 kapitálové příjmy proti schválenému rozpočtu r. ( tis. Kč) vyšší o tis. Kč, tj. nárůst na 152,86%, z důvodu předpokládaného vyššího objemu prodeje majetku Ústeckého kraje. Porovnání rozpočtu na s upraveným rozpočtem roku : rozpočet r je u tř. 3 kapitálové příjmy proti upravenému rozpočtu k ( tis. Kč) nižší o tis. Kč, tj. pokles na 62,92%. Důvodem je, že v upraveném rozpočtu r. jsou zahrnuty mimořádné prodeje majetku např. Nemocnice Louny. IV. třída 4 přijaté dotace a) neinvestiční přijaté dotace schválený rozpočet ve výši tis. Kč byl sestaven z následujících dotací : dotace na krytí přímých nákladů škol a školských zařízení zřizovaných obcemi (na platy učitelů, učební pomůcky, učebnice atd.) poskytovaná z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši tis. Kč dotace na krytí přímých nákladů škol a školských zařízení zřizovaných krajem a soukromých škol, předškolních a školských zařízení (na platy učitelů, učební pomůcky, učebnice atd.) poskytovaná z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši tis. Kč dotace na sociální služby ve výši tis. Kč příspěvek na výkon státní správy ve výši tis. Kč (výše stanovena Ministerstvem financí) z toho dotace na jednotky sborů dobrovolných hasičů ve výši tis. Kč (výše stanovena Ministerstvem financí) 22

25 Příloha č. 8 dotace Ministerstva financí ČR na likvidaci prošlých léčiv ÚZ ve výši 400 tis. Kč (odbor ZPZ) dotace Ministerstva životního prostředí ČR ve výši 175 tis. Kč na zpracování Ročenky životního prostředí b) investiční přijaté dotace dotace Státního fondu životního prostředí ČR ve výši tis. Kč na zpracování: - Přírodní park Flájská údolí, vyhlášení a programy opatření tis. Kč - Koncepce ochrany přírody a krajiny Ústeckého kraje 500 tis. Kč - Koncepce snižování emisí a imisí a energetická koncepce Ústeckého kraje aktualizace k r tis. Kč dotace Ministerstva životního prostředí ČR ve výši tis. Kč na zpracování: - Pilotní projekt protipovodňových opatření tis. Kč - Programy opatření proti povodním a sesuvům tis. Kč Porovnání rozpočtu na se schváleným rozpočtem roku : rozpočet r je u tř. 4 přijaté dotace proti schválenému rozpočtu r. ( tis. Kč) nižší o tis. Kč, tj. pokles na 88,78%. Snížení ovlivňuje zejména skutečnost, že v souvislosti s přijetím novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní dochází k posílení daňových příjmů krajů na úkor státních dotací. Porovnání rozpočtu na s upraveným rozpočtem roku : rozpočet r je u tř. 4 přijaté dotace oproti upravenému rozpočtu k ( tis. Kč) nižší o tis. Kč, tj. pokles na 76,50%. Snížení ovlivňuje zejména skutečnost, že v souvislosti s přijetím novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní dochází k posílení daňových příjmů krajů na úkor státních dotací, další snížení je způsobeno zapojováním účelových dotací ministerstev včetně dotací v rámci programů na reprodukci majetku (ISPROFIN) v průběhu roku. Příjmy celkem porovnání rozpočtu na se schváleným rozpočtem roku : rozpočet r je proti schválenému rozpočtu k r. ( tis. Kč) vyšší o tis. Kč, tj. navýšení na 122,23 %. Rozdíl obou rozpočtů souvisí zejména s novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, tj. větším podílem daňových příjmů na celkových příjmech a to tak, že daňové příjmy jsou zahrnuty již do rozpočtu, kdežto dotace jsou zapojovány během roku. Dalším důvodem je vyšší meziroční nárůst u daňových příjmů než valorizace u státních dotací. Příjmy celkem porovnání rozpočtu na s upraveným rozpočtem roku : rozpočet r je proti upravenému rozpočtu k ( tis. Kč) vyšší o tis. Kč, tj. navýšení na 106,39 %. Rozdíl obou rozpočtů souvisí zejména s novelou zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, tj. větším podílem daňových příjmů na celkových příjmech a to tak, že daňové příjmy rostou meziročně rychleji než valorizace státních dotací. Zdroje celkem porovnání rozpočtu na se schváleným rozpočtem roku : rozpočet r je proti schválenému rozpočtu r. ( tis. Kč) vyšší o tis. Kč, tj. navýšení na 118,47 %. K podstatnému navýšení dochází i přestože součástí rozpočtu r. je financování. Důvodem je přijetí novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, jehož výsledkem je trojnásobné zvýšení podílu 23

26 Příloha č. 8 daňových příjmů na celkových příjmech. Přitom daňové příjmy jsou zahrnuty již do rozpočtu, kdežto dotace jsou zapojovány až během roku. Dalším důvodem je, že daňové příjmy rostou meziročně rychleji než valorizace státních dotací. Zdroje celkem porovnání rozpočtu na s upraveným rozpočtem roku : rozpočet r je proti upravenému rozpočtu k ( tis. Kč) vyšší o tis. Kč, tj. navýšení na 100,59 %. Navýšení je zanedbatelné. Jediný rozdíl je v tom, že v upraveném rozpočtu je již zapojeno financování (zlepšený hospodářský výsledek minulých let ve výši tis. Kč ), s nímž ve schváleném rozpočtu není uvažováno a bude zapojen až v rámci závěrečného účtu Ústeckého kraje za rok. 24

27 Příloha č. 8 VÝDAJE I. Běžné výdaje Běžné výdaje na jsou rozpočtovány v celkové výši tis. Kč. rozpočet r vychází z rozpočtového výhledu na období a ze skutečného plnění rozpočtu k Zohledňuje zejména zřizovatelskou funkci kraje k příspěvkovým organizacím, dále obsahuje výdaje vyplývající z uzavřených smluv, provoz krajského úřadu a odborné odhady nově rozpočtovaných výdajů (např. úhrada prokazatelné ztráty ve veřejné drážní osobní dopravě, spolufinancování strukturálních fondů EU, příspěvky vlastníkům lesa na obnovu, nové akce kapitálových výdajů a velké údržby). Při schvalování rozpočtu r se vycházelo z preference rozvoje kraje na úkor běžných výdajů. Proto byly předložené požadavky odborů na běžný rozpočet kráceny v rozmezí 2-5%. V souladu s Metodikou tvorby a projednávání rozpočtu Ústeckého kraje na, schválenou Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 26/102/ dne si odbory do svého rozpočtu zařadily rezervu na nepředvídatelné události ve výši 2%, která byla stanovena z rozpočtovaných výdajů odboru hrazených z vlastních zdrojů kraje (tedy vyjma výdajů hrazených dotacemi). Uvolňování prostředků z rezervy je v kompetenci jednotlivých odborů ve spolupráci se svodným politikem. Celková výše rezerv Ústeckého kraje činí tis. Kč (včetně rezerv odborů), tj. cca 4 % rozpočtu. Finanční prostředky na dotační programy kraje jsou ve schváleném rozpočtu zařazeny do rozpočtu ekonomického odboru v celkové výši tis. Kč. Po schválení jednotlivých dotačních programů Zastupitelstvem Ústeckého kraje budou jim odpovídající finanční prostředky přesunuty do rozpočtu příslušných odborů. Tabulky běžných výdajů obsahují mimo jiné: - schválený r. (sloupec G) - upravený rozpočet k (sloupec H) - skutečnost k (sloupec I) - rozpočtový výhled na (sloupec J) - schválený (sloupec K) - rozdíl rozpočtu na r a rozpočtu r. (sloupec L) - procentuelní změnu rozpočtu r a rozpočtu r. (sloupec M) - procentuelní změnu rozpočtu r a upraveného rozpočtu r. (sloupec N) 25

Úvod 1 Příloha č. 1 Rekapitulace schváleného rozpočtu na rok 2006 2-3 Graf č. 1 Porovnání objemu příjmů, výdajů a financování v letech 2003

Úvod 1 Příloha č. 1 Rekapitulace schváleného rozpočtu na rok 2006 2-3 Graf č. 1 Porovnání objemu příjmů, výdajů a financování v letech 2003 A. HLAVNÍ ČÁST Úvod 1 Příloha č. 1 Rekapitulace rozpočtu na rok 2006 2-3 Graf č. 1 Porovnání objemu příjmů, výdajů a financování v letech 2003 4-5 až 2006 Graf č. 2 Porovnání struktury příjmů v letech

Více

Seznam Czech POINTů na úřadech

Seznam Czech POINTů na úřadech Seznam Czech POINTů na ech y Ústecký kraj Typ Obec Ulice Město PSČ u Bečov č.p. 126 Bečov 435 26 Benešov nad nám. Míru 1 Benešov nad 407 22 Ploučnicí Ploučnicí Bílina Břežanská 50 Bílina 418 01 Bitozeves

Více

Obec UZ položka č.org. organizace původní rozpočet upravený rozpočet

Obec UZ položka č.org. organizace původní rozpočet upravený rozpočet Obec UZ 33 353 3111 5339 1201 MŠ Arnoltice 1 256 093,00 1 256 093,00 5339 1204 MŠ Česká Kamenice, Palackého 141 3 497 260,00 3 497 260,00 5339 1205 MŠ Česká Kamenice, Komenského 182 2 396 824,00 2 396

Více

Transfery obecním školám na přímé náklady na vzdělávání. na rok 2017

Transfery obecním školám na přímé náklady na vzdělávání. na rok 2017 Transfery obecním školám na přímé náklady na vzdělávání CELKEM 3111 - celkem 4 943 772 1 005 447 1201 MŠ Arnoltice 1 375 1204 MŠ Česká Kamenice, Palackého 141 4 010 1205 MŠ Česká Kamenice, Komenského 182

Více

Transfery obecním školám na přímé náklady na vzdělávání na rok 2016

Transfery obecním školám na přímé náklady na vzdělávání na rok 2016 Transfery obecním školám na přímé náklady na vzdělávání CELKEM 4 481 888 916 164 3111 - celkem 1201 MŠ Arnoltice 1 305 1204 MŠ Česká Kamenice, Palackého 141 3 578 1205 MŠ Česká Kamenice, Komenského 182

Více

ÚSTECKÝ KRAJ OKRES DĚČÍN OKRES CHOMUTOV. Správní obvod obce s rozšířenou působností. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem

ÚSTECKÝ KRAJ OKRES DĚČÍN OKRES CHOMUTOV. Správní obvod obce s rozšířenou působností. Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem OKRES DĚČÍN 1. Arnoltice 553 371 Děčín Děčín Děčín Děčín Děčín 2. Benešov nad Ploučnicí Mě 977 3 785 Děčín Benešov n.ploučnicí Děčín Benešov n.ploučnicí Benešov n.ploučnicí 3. Bynovec 636 287 Děčín Děčín

Více

Seznam všech knihoven Ústeckého kraje evidovaný Ministerstvem kultury k

Seznam všech knihoven Ústeckého kraje evidovaný Ministerstvem kultury k Seznam všech knihoven Ústeckého kraje evidovaný Ministerstvem kultury k 16.7.2012 Obecní knihovna v Arnolticích Obecní knihovna v Bečově Místní knihovna v Bechlíně Místní lidová knihovna v Bělušicích Městská

Více

*MVCRX01MPYJ0* MVCRX01MPYJ0 prvotní identifikátor

*MVCRX01MPYJ0* MVCRX01MPYJ0 prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 48 0 PRAHA 44 IČ: 00007064, bankovní spojení: ČNB, Praha, č.ú.: 8908-88/070 Č.j. MV-230-8/PO-IZS-203

Více

Okres Děčín. Okres Chomutov. Seznam jednotek PO Ústeckého kraje s územní a místní působností. Evidenční číslo JPO. Zřizovatel Dislokace JPO

Okres Děčín. Okres Chomutov. Seznam jednotek PO Ústeckého kraje s územní a místní působností. Evidenční číslo JPO. Zřizovatel Dislokace JPO Okres Děčín 421 010 I Děčín-Děčín I HZS Ústeckého kraje 421 013 I Česká Kamenice - Horní Kamenice HZS Ústeckého kraje 421 011 I Varnsdorf HZS Ústeckého kraje 421 012 I Šluknov HZS Ústeckého kraje 421 137

Více

Vývoj počtu obsazených pracovních míst na venkově Ústeckého kraje od roku Mgr. DOLEŽAL Pavel Mgr. HRUŠKA Vladan, Ph.D.

Vývoj počtu obsazených pracovních míst na venkově Ústeckého kraje od roku Mgr. DOLEŽAL Pavel Mgr. HRUŠKA Vladan, Ph.D. Vývoj počtu obsazených pracovních míst na venkově Ústeckého kraje od roku 1991 Mgr. DOLEŽAL Pavel Mgr. HRUŠKA Vladan, Ph.D. Vývoj počtu OPM na krajské a státní úrovni v období 1991-2001 pokles počtu OPM

Více

1. kategorie a) ----- škola s nejvyšším celkovým množstvím odevzdaného papíru

1. kategorie a) ----- škola s nejvyšším celkovým množstvím odevzdaného papíru Věc: Roční vyhodnocení SOUTĚŽ ZÁKL. ŠKOL VE SBĚRU SUROVIN 2008/009 1. kategorie a) ----- škola s nejvyšším celkovým množstvím odevzdaného papíru (Chomutov, Most) 1. 37 520 ZŠ Březenecká 4679, 430 04 Chomutov

Více

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2007

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2007 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2007 České Středohoří Český ráj Větruše Most Aquadrom Ústí nad Labem Teplice Chomutov Most Žatec V Ústí nad Labem, dne 20.12.2006 I. Úvod 1 II. Celková rekapitulace (příloha

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 30. března 2006

Více

MAPY POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ. Závaznost pro územní plánování

MAPY POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ. Závaznost pro územní plánování MAPY POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ Závaznost pro územní plánování CO JSOU MAPY POVODŇOVÉHO OHROŽENÍ Zobrazují pomocí barevné škály kategorie ohrožení ploch v záplavovém území kategorie umožňují posouzení vhodnosti

Více

Počet obyvatel v obcích Ústeckého kraje k

Počet obyvatel v obcích Ústeckého kraje k Okres Děčín CZ0421 562343 Arnoltice 199 194 393 39,3 38,8 39,0 562351 Benešov nad Ploučnicí 1 936 1 896 3 832 39,6 42,7 41,1 544647 Bynovec 146 144 290 38,2 38,0 38,1 562394 Česká Kamenice 2 716 2 709

Více

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

Zastupitelstvo Ústeckého kraje Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Zastupitelstvo Ústeckého kraje Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje - V. volební období 2016 2020, konaného dne 19. 12. 2016 od 10:15 hodin do

Více

1. kategorie a) MŠ s nejvyšším celkovým množstvím odevzdaného papíru

1. kategorie a) MŠ s nejvyšším celkovým množstvím odevzdaného papíru 1. kategorie a) ----- MŠ s nejvyšším celkovým množstvím odevzdaného papíru (Ústí nad Labem) 1. 10 260 MŚ Husovo nám.17 Chabařovice 403 17 2. 8 160 MŠ Lovecká Trmice 400 04 3. 7 540 MŠ Alej sport.286 V.Březno

Více

Označení Název zóny 101 Ústí nad Labem 10 Ústí nad Labem 112 Řehlovice 11 Řehlovice 113 Stebno 11 Řehlovice 115 Habrovany 11 Řehlovice 116

Označení Název zóny 101 Ústí nad Labem 10 Ústí nad Labem 112 Řehlovice 11 Řehlovice 113 Stebno 11 Řehlovice 115 Habrovany 11 Řehlovice 116 Označení Název zóny Nadzóna 101 Ústí nad Labem 10 Ústí nad Labem 112 Řehlovice 11 Řehlovice 113 Stebno 11 Řehlovice 115 Habrovany 11 Řehlovice 116 Řehlovice-Dubice 11 Řehlovice 121 Chlumec 12 Chlumec 122

Více

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje

ODBOR EKONOMICKÝ ,64 Daň z příjmů Ústeckého kraje ODBOR EKONOMICKÝ Příjmy v tis. Kč v % Druhové třídění Název Návrh rozpočtu 2017 rozpočet rozpočtu na a schváleného rok 2017 Daň z příjmů ze závislé činnosti 963 510 1 053 000 109,29 Daň z příjmů ze samostatné

Více

1. kategorie a) ----- škola s nejvyšším celkovým množstvím odevzdaného papíru

1. kategorie a) ----- škola s nejvyšším celkovým množstvím odevzdaného papíru 1. kategorie a) ----- škola s nejvyšším celkovým množstvím odevzdaného papíru (Ústí nad Labem) 1. 25 780 ZŠ Palachova 400/37, Ústí n/l, 400 01 2. 12 840 ZŠ České mládeže 230/2, Ústí n/l, 400 01 3. 10 210

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

Dary složkám Integrovaného záchranného systému na území Ústeckého kraje

Dary složkám Integrovaného záchranného systému na území Ústeckého kraje Dary složkám Integrovaného záchranného systému na území Ústeckého kraje 1) Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje Lidické náměstí 9/899, 40179 Ústí nad Labem IČ: 75151537 17 Defibrilátor AED LIFEPAK

Více

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Postup sestavení návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 příloha č. 2 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 zpracuje ekonomický odbor na základě podkladů předložených jednotlivými příkazci operací

Více

Příloha č. 2 - Seznam příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem

Příloha č. 2 - Seznam příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem Příloha č. 2 - Seznam příspěvkových organizací zřizovaných Ústeckým krajem Č. Název příspěvkové organizace 1 SPZ Triangle 2 Krajská majetková 3 Mateřská škola Zdravíčko, Ústí nad Labem, Malátova 12, příspěvková

Více

Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 17. prosince 2007

Více

OH_D.10_Obce nedostatečně chráněné před povodněmi

OH_D.10_Obce nedostatečně chráněné před povodněmi Benešov nad Ploučnicí UL Ploučnice 14612000 3994 120 778 34 1656 50 Bystrá 14612000 Bílina UL Bílina 14446000 15731 598 2730 88 7032 265 Syčivka 14446000 Blšany UL Blšanka 14323000 953 48 540 29 464 23

Více

Obec Nezabylice Hořenec 6, Nezabylice Rekonstrukce - sanace sálu KD

Obec Nezabylice Hořenec 6, Nezabylice Rekonstrukce - sanace sálu KD POV ÚK 2016 Příloha č. 1 OP 1 Obnova a rozvoj venkovské zástavby Žadatel - název Žadatel IČO Žadatel - adresa Název projektu Celkové náklady projektu Požadova ná dotace Návrh dotace Obec Nezabylice 673170

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 7. SRPNA 2014

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 7. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 17. prosince 2007

Více

Vedoucí ve směně stanice ČDC (ohlášení, pokyny, ložení/odevzdání dokumentace, uložení/odevzdání klíčů od HV apod.) Výpravčí SŽDC v místě (příp.

Vedoucí ve směně stanice ČDC (ohlášení, pokyny, ložení/odevzdání dokumentace, uložení/odevzdání klíčů od HV apod.) Výpravčí SŽDC v místě (příp. A.Kika, V.Lhoták 20.5.2013 Pomůcka pro strojvedoucí = tranzitér přípravář Vysvětlivky: AG = agent = PPS ruční brzdy Z = zarážky číslo STANICE Název Patří pod HDP Obvod Patří do obvodu DP-VS provozního

Více

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství. Dle rozdělovníku

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství. Dle rozdělovníku Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Odbor životního prostředí a zemědělství Datum: 22. 7. 2014 JID: 104542/2014/KUUK Číslo jednací: 2805/ZPZ/2014-3/ZD-715 Vyřizuje / linka: Jiří Šimek / 941 E-mail:

Více

POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN ÚSEKŮ SILNIC ÚSTECKÉHO KRAJE

POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN ÚSEKŮ SILNIC ÚSTECKÉHO KRAJE ÚSEKŮ SILNIC ÚSTECKÉHO KRAJE s platností k 15. 07. 2015 Schválil: plk. Mgr. Martin Laníček vrchní rada náměstek pro IZS a OPŘ HZS Ústeckého kraje 7 (R7) - Praha - Chomutov 7 (R7) - Praha - Chomutov 60000-66000

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 17. ČERVENCE 2017

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STIPENDIJNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM ZE DNE 17. ČERVENCE 2017 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 16. března 2016

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 Návrh Ústeckého kraje na rok 2017 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2017 2021, s Rozpočtovými pravidly

Více

ÚSTECKÝ KRAJ 042 ULK Příloha č. 1

ÚSTECKÝ KRAJ 042 ULK Příloha č. 1 ÚSTECKÝ KRAJ 042 ULK Příloha č. 1 Okres Děčín - DC TJ Doprava Děčín 00525286 TJ DOPRAVA DĚČÍN TJ Slavia Děčín SČE 00524841 TJ SLAVIA DĚČÍN, SČE TJ Spartak Boletice 14868156 TJ SPARTAK BOLETICE TJ Česká

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 Návrh Ústeckého kraje na rok 2018 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se střednědobým výhledem Ústeckého kraje na období 2018 2022, s Rozpočtovými

Více

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00

Příjm y v tis. Kč. Schválený rozpočet , , , , ,00 ODBOR EKONOM IICKÝ Druhové zatřídění Daňové příjmy Název osob ze závislé činnosti osob ze samostatné činnosti osob z kapitálových výnosů Příjm y v tis. Kč Daň z příjmů právnických osob rozpočet Návrh rozpočtu

Více

PRO ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z FONDU PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE. Čl. 1 Účel Fondu pro mimořádné události

PRO ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z FONDU PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE. Čl. 1 Účel Fondu pro mimořádné události Příloha č. 1 k usnesení č. 6/31R/2009 Příloha 1) ZÁSADY PRO ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z FONDU PRO MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI ÚSTECKÉHO KRAJE Čl. 1 Účel Fondu pro mimořádné události 1) Fond pro mimořádné události

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ÚSTECKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí

Více

z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve z.p.p. z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve z.p.p. z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a Krajský úřad Ústeckého kraje Č.j.: 676 /KON/2013 Odbor kontroly JID.: 158181/2013/KUUK Plán kontrolní činnosti Krajského úřadu Ústeckého kraje na I. pololetí 2014. Kontroly výkonu přenesené působnosti

Více

4. ÚHRNNÁ BILANCE DOJÍŽĎKY ZA PRACÍ A DO ŠKOL

4. ÚHRNNÁ BILANCE DOJÍŽĎKY ZA PRACÍ A DO ŠKOL 4. ÚHRNNÁ BILANCE DOJÍŽĎKY ZA PRACÍ A DO ŠKOL Dojížďka za prací je významnou formou prostorové mobility obyvatel. Z analýzy dat o dojížďce za prací vyplynulo: Z celkového počtu 4 735 tis. zaměstnaných

Více

OBSAH. Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem strana 2

OBSAH. Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem strana 2 OBSAH Úvod... 3 Dokumentace Plánu pokrytí... 4 Stanovení rizikových parametrů... 4 Dostupnost místa poskytnutí přednemocniční neodkladné péče... 5 Struktura výjezdových základen... 5 Vyhodnocení stávající

Více

Běžné výdaje. Saldo (příjmy - výdaje) ~ ! -- --,

Běžné výdaje. Saldo (příjmy - výdaje) ~ ! -- --, , v AVRH ROZPOCT TECKÉHO KRAJE A ROK 2010 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2010 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu se schváleným rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Ústecký kraj Zasedání

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 27. 6. 2016 15 Věc: Poskytnutí finančních dotací z Programu 2016 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu

Více

Adresář rybářských kroužků Severočeského územního svazu

Adresář rybářských kroužků Severočeského územního svazu Adresář rybářských kroužků Severočeského územního svazu Rybářský kroužek Bílina Důlní 85 418 01 Bílina ing. Ivan Bílý 417 805 612 602 345 371 bily@sdas.cz ZŠ E.Beneše Kostomlaty pod Milešovkou Bílina Hlavní

Více

Příloha č. 2 SPP DÚK: Seznam linek zapojených do DÚK

Příloha č. 2 SPP DÚK: Seznam linek zapojených do DÚK Linky MHD Teplice - plně integrované linky; na těchto linkách jsou vydávány a uznávány jízdní doklady DÚK v papírové podobě i na bázi BČK DÚK a elektronické peněženky na BČK DÚK: 1 Nová Ves - Bílá Cesta

Více

Úvod. Plnění stanovených základních kritérií sestavení rozpočtu:

Úvod. Plnění stanovených základních kritérií sestavení rozpočtu: V ÚSTÍ NAD LABEM DNE 16. 12. 2009 Obsah Úvod 1 Celková rekapitulace 2-3 Souhrnný komentář 4-25 Grafická část 26-29 Příjmy 30-33 Financování 34-34 Struktura výdajů 35-36 Běžné výdaje (komentáře a tabulky),

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: dle rozdělovníku. Bc. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Vršovická Praha 10

ADRESÁT: ODESÍLATEL: dle rozdělovníku. Bc. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Vršovická Praha 10 Platný podpis ODESÍLATEL: Bc. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: dle rozdělovníku V Praze dne 11. května 2016 Č. j.: 32028/ENV/16

Více

Vážená paní primátorko, vážená paní starostko, vážený pane primátore, vážený pane starosto,

Vážená paní primátorko, vážená paní starostko, vážený pane primátore, vážený pane starosto, ODESíLATEL: Bc. Kurt Dědič ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 10010 Praha 10 ADRESÁT: Dle Rozdělovn íku V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 10. července 2015 35533/ENV/15

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Bod programu: 19. 12. 2016 10 Věc: Rozpočet na rok 2017 Důvod předložení: Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, ust. 35 odst. 2 písm. i), zákon č.

Více

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu V regionu soudržnosti Severozápad byly přijaty v rámci výzvy/výzev od 27.04.2010 do 30.06.2010 projekty v následujících oblastech a podoblastech podpory:

Více

Úvod 1. Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem v roce Peněžní fondy Ústeckého kraje v roce

Úvod 1. Přehled finančních podpor poskytovaných Ústeckým krajem v roce Peněžní fondy Ústeckého kraje v roce Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 Úvod 1 Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 2 4 Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 5 26 Grafická část

Více

Příloha č. 2 SPP DÚK: Seznam linek zapojených do DÚK

Příloha č. 2 SPP DÚK: Seznam linek zapojených do DÚK Linky MHD Teplice - plně integrované linky; na těchto linkách jsou vydávány a uznávány jízdní doklady DÚK v papírové podobě i na bázi BČK DÚK a elektronické peněženky na BČK DÚK): 1 Nová Ves - Bílá Cesta

Více

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem

VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem VII. Srovnání bilance rozpočtu se střednědobým rozpočtovým výhledem 195 196 kraje na rok zpracoval ekonomický odbor ve spolupráci se všemi ORJ, při které koordinoval průběžné upřesňování návrhů tak, aby

Více

ROZPOČET ÚSTECKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Úvod 1 Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 2 4 Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 5 23 Grafická

Více

Úvod 1 Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok

Úvod 1 Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok Úvod 1 Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 2 4 Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 5 23 Grafická část 24 35 Příjmy 36 39 Financování 40 Struktura

Více

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu

A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu PŘÍLOHA Č. 3 USNESENÍ A07 - Souhrnná hodnotící zpráva pro Regionální Radu V regionu soudržnosti Severozápad byly přijaty v rámci výzvy/výzev od 25.11.2008 do 12.03.2009 projekty v následujících oblastech

Více

PŘEHLED ŠKOL A ZŘIZOVATELŮ

PŘEHLED ŠKOL A ZŘIZOVATELŮ Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-/op-vvv). Výzva č. 02_5_005 pro Místní akční plány Místní akční plán rozvoje vzdělávání

Více

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

Zastupitelstvo Ústeckého kraje Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Zastupitelstvo

Více

1. kategorie a) MŠ s nejvyšším celkovým množstvím odevzdaného papíru

1. kategorie a) MŠ s nejvyšším celkovým množstvím odevzdaného papíru 1. kategorie a) ----- MŠ s nejvyšším celkovým množstvím odevzdaného papíru (Chomutov, Most) Pořadí Celkem kg Název MŠ, PSČ, město, ulice, čp. 1. 14 470 MŠ Jirkov, Smetanovy Sady 1558, 431 11 2. 9 656 MŠ

Více

Notářská komora v Ústí nad Labem Ústí nad Labem, Revoluční 8, tel./fax ,

Notářská komora v Ústí nad Labem Ústí nad Labem, Revoluční 8, tel./fax , Notářská komora v Ústí nad Labem Ústí nad Labem, Revoluční 8, tel./fax. 475 209 295, e-mail: notarkom.usti@nkcr.cz Notářská komora České republiky Apolinářská 12 P r a h a 2 V Ústí nad Labem dne 15. 2.

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ÚSTECKÉHO KRAJE

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ÚSTECKÉHO KRAJE ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ÚSTECKÉHO KRAJE Energetický management zákazník Ústecký kraj Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem stupeň STUDIE zakázkové číslo 4832-200-2 číslo dokumentu 2-KK-02 datum Ing.

Více

1. kategorie a) škola s nejvyšším celkovým množstvím odevzdaného papíru

1. kategorie a) škola s nejvyšším celkovým množstvím odevzdaného papíru Věc: Roční vyhodnocení SOUTĚŽ Mateřských škol VE SBĚRU SUROVIN 2008/2009 1. kategorie a) ----- škola s nejvyšším celkovým množstvím odevzdaného papíru (Chomutov, Most) 1. 23 890 MŠ Pohádka,Přísečnická

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 44919/ENV/12 Ing. Malotin/l.2142 6. 6. 2012 Věc: Posuzování vlivů

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 65301/ENV/12 Ing. Vozka/ l. 2509 7.8.2012 Věc: Posuzování vlivů

Více

rok 2007 Právní podstata Euroregionu Labe (EL) je zakotvena v jeho stanovách dobrovolného svazku obcí, které jsou v

rok 2007 Právní podstata Euroregionu Labe (EL) je zakotvena v jeho stanovách dobrovolného svazku obcí, které jsou v ho svazku obcí Euroregionu Labe za rok 2007 Právní podstata Euroregionu Labe (EL) je zakotvena v jeho stanovách dobrovolného svazku obcí, které jsou v 3. 2003. Sídlo svazku obcí Euroregion Labe: Ústí nad

Více

Příloha č.4 k nařízení Ústeckého kraje č. /2011 Seznam jednotek požární ochrany a jejich kategorizace

Příloha č.4 k nařízení Ústeckého kraje č. /2011 Seznam jednotek požární ochrany a jejich kategorizace Příloha č.4 k nařízení Ústeckého kraje č. /2011 Seznam jednotek požární ochrany a jejich kategorizace Okres Děčín 421 010 I Děčín-Děčín I HZS Ústeckého kraje 421 013 I Česká Kamenice - Horní Kamenice HZS

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Seznam volebních místností a telefonní spojení - POÚ Ústí nad Labem

Seznam volebních místností a telefonní spojení - POÚ Ústí nad Labem Seznam volebních místností a telefonní spojení - POÚ Ústí nad Labem město, obec číslo okrsku adresa volební místnosti telefon Dolní Zálezly 0001 Obecní úřad Dolní Zálezly, Mírové náměstí 8 475 213 079

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201f :22:37

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 201f :22:37 Elektronicky podepsáno Návrh Ústeckého kraje na rok 201f 27.11.2014 14:22:37 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladus rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

Okres Obec Část Kostel Česká Lípa Brniště Kostel sv. Mikuláše Děčín Děčín Děčín 1 Kostel Povýšení sv. Kříže

Okres Obec Část Kostel Česká Lípa Brniště Kostel sv. Mikuláše Děčín Děčín Děčín 1 Kostel Povýšení sv. Kříže Okres Obec Část Kostel Česká Lípa Brniště - Kostel sv. Mikuláše Česká Lípa Nový Bor - Kostel Nanebevzetí Panny Marie Česká Lípa Brniště - Sborový dům OÁZA Česká Lípa Česká Lípa - Evangelická modlitebna

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: 20. 4. 2015 Bod programu: Věc: Program na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2015 rozdělení

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

L i b e r e c k ý k r a j

L i b e r e c k ý k r a j L i b e r e c k ý k r a j Z á v ě r e č n ý ú č e t z a r o k 2 0 1 5 tabulková a grafická část 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Schválený rozpočet příjmů Libereckého kraje na

Více

Příjmy městské části

Příjmy městské části Příjmy městské části Komentář k návrhu příjmů Rozpočtové příjmy jsou rozděleny podle platné rozpočtové skladby do čtyř tříd, a to na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery.

Více

Poskytnutá dotace celkem

Poskytnutá dotace celkem "Děti a Rodina" 26569752 Teplická 3852736 terénní programy 966 600 0 966 600 87 200 Agentura NADĚJE 26635933 U Tvrze 8363222 odlehčovací služby 2 713 500 218 800 2 494 700 463 600 Agentura Osmý den, o.

Více

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002 Číslo řádku Třída Druh příjmu tis. Kč % 1 1 Daňové příjmy a poplatky 384 793 27,96 2 2 Nedaňové příjmy 2 600 0,19 3 4 Přijaté dotace 15 843 1,15 4 8 Financování 25 958 1,89 5 Rozpočet Karlovarského kraje

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 Návrh Ústeckého kraje na rok 2014 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly Ústeckého

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 21. 9. 2016 53 věc: Souhlas s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem a s realizací projektů v OP VVV důvod předložení: 102

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Bod programu: 8.. 202 2 Věc: Rozdělení volných finančních prostředků z hospodaření Ústeckého kraje za rok 20 Důvod předložení: Dle zákona č. 250/2000 Sb., o

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2014

Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2014 Rozpočet Ústeckého kraje na rok 2014 Úvod 1 Celková rekapitulace návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 2 3 Souhrnný komentář k návrhu rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2014 4 21 Grafická

Více

Oddíl I. Okresní soud v České Lípě

Oddíl I. Okresní soud v České Lípě Rozvrh pověřování notářů v obvodech okresních soudů a v obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem rok 2014 : Oddíl I. Okresní soud v České Lípě JUDr. Ladislava H o l a s o v á kancelář Česká Lípa, Mánesova

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2002

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2002 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2002 V Ústí nad Labem dne: 22. 4. 2003 Vstupní podmínky zpracování závěrečného účtu Ústeckého kraje Rozpočet na rok 2002, jako druhý rozpočet Ústeckého kraje, byl

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

Ústí nad Labem - Chomutov km OPŘ ÚL Vlak R 690

Ústí nad Labem - Chomutov km OPŘ ÚL Vlak R 690 130 km OPŘ ÚL Vlak R 690 6870 6820 6822 R 791 6860 R 420 6824 6826 Děčín hl. Košice 0 Ústí nad Labem hl. 090 1 18 4 35 5 05 5 25 5 35 6 05 6 35 1 Ústí nad Labem západ 072 4 37 5 07 5 37 5 54 6 07 6 37

Více

Noc kostelů litoměřická diecéze - počet vstupů Obec Část Kostel Vstupy B Bedřichov - Kostel sv. Antonína Paduánského 65 Bělá pod Bezdězem -

Noc kostelů litoměřická diecéze - počet vstupů Obec Část Kostel Vstupy B Bedřichov - Kostel sv. Antonína Paduánského 65 Bělá pod Bezdězem - Noc kostelů 2016 - litoměřická diecéze - počet vstupů Obec Část Kostel Vstupy B Bedřichov - Kostel sv. Antonína Paduánského 65 Bělá pod Bezdězem - Kostel Povýšení sv. Kříže 85 Bělá pod Bezdězem - Kostel

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2015 Bilance příjmů a výdajů za rok 2015 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2015 bylo přebytkové se saldem

Více

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí

I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí I. Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí 15 16 Bilanční tabulka podle odpovědných míst a oblastí (v tis. Kč) Souhrnná bilance rozpočet 2014 Daňové příjmy 4 096 590,00 Nedaňové příjmy 619 313,87

Více

Rada Ústeckého kraje. Usnesení

Rada Ústeckého kraje. Usnesení Rada Ústeckého kraje Usnesení ze 40. schůze Rady Ústeckého kraje IV. volební období 2012 2016, konané dne 12.2.2014 od 10:18 hodin do 15:20 hodin v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2016 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok Bilance příjmů a výdajů za rok Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok bylo přebytkové se saldem ve výši 884

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2017 MĚSTO KOJETÍN Usnesení ZM č. Z 191/12-16 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 REKAPITULACE (podle třídění rozpočtové skladby) SCHVÁLENÝ ROZPOČET Daňové příjmy 82 205,00 Nedaňové příjmy

Více

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 142) 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 návrh rozpočtu

Důvodová zpráva. Zastupitelstvo Olomouckého kraje Strana 1 (celkem 142) 6.- Rozpočet Olomouckého kraje 2009 návrh rozpočtu Důvodová zpráva 1. Finanční hospodaření Olomouckého kraje se řídí ročním rozpočtem, který na základě ustanovení 35 odst. 2 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů schvaluje

Více

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Struktura možností financování kulturního dědictví v souvislostech Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace

Více

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 28. dubna /ENV/16 Mgr. Indráková

ADRESÁT: ODESÍLATEL: Rozdělovník. V Praze dne Čj.: Vyřizuje: Tel.: 28. dubna /ENV/16 Mgr. Indráková ODESÍLATEL: Mgr. Evžen Doležal ředitel odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 ADRESÁT: Rozdělovník V Praze dne

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více