Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org."

Transkript

1 Základní škola T. G. Masaryka Hrušovany u Brna, okr. Brno venkov, příspěvková org. Školní družina je důležitým výchovným partnerem rodiny a školy. Rozvíjí specifické nadání dětí, plní výchovné a vzdělávací cíle, pomáhá dětem realizovat jejich představy, rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence. Má významnou roli v prevenci negativních sociálních jevů. Je místem pro zájmové vyžití dětí, regeneraci sil, rozvíjení tvořivosti i komunikaci o individuálních přáních a potřebách dětí. Školní družina pro svoji činnost využívá : - vlastní třídu - školní tělocvičnu - školní dvůr, hřiště a zahradu - vhodné okolí školy : blízký lesopark Činnost a výchovné působení vychází z : - požadavků pedagogiky volného času - požadavku dobrovolnosti, zajímavosti a přitažlivosti - nabídky alternativních aktivit a seberealizace Výchovné programy se zaměřují na tyto základní oblasti : Výchova ke zdravému životnímu stylu výchova ke správným stravovacím návykům, pitný režim dodržování osobní hygieny posilování tělesné zdatnosti výchova k odpovědnosti za svou osobu, za své zdraví Poznání sebe samého a uplatnění se ve skupině zvyšování sebevědomí kladným hodnocením objektivní hodnocení činnosti každého dítěte posilování pozitivního myšlení vytváření bezpečné sociální skupiny Posilování dovedností schopnost vyjádřit se i naslouchat kultivování slovního i mimoslovního projevu ovládání negativních citových reakcí vypořádání se se stresem, řešení životních situací prezentování svých představ, názorů a zájmů získávání spolupracovníků pro realizaci svých aktivit Formování životních postojů vytváření základů právního vědomí, společensky žádoucích hodnot prevence sociálně patologických jevů vytváření vlastního sebevědomí, úcty, tolerance, porozumění posilování volních vlastností 1

2 Navazování na poznatky získané ve výuce Doplňování výuky specifickými prostředky, odlišnými od školního vyučování Obohacování poznatků získaných výukou užitím netradičních pomůcek a materiálů Výchovné programy jsou plněny formou : - pohybových a tělovýchovných aktivit - výtvarných činností - rukodělných činností - literárně dramatických a hudebních činností - přírodovědných a vlastivědných činností - činností s PC Projekt dlouhodobého družinového programu v oddělení ČLOVĚK A JEHO OKOLÍ 1. Obec v níž žijeme Činnosti a jejich stručný popis Okruhy Pravidelná Průběžná Příležitostná Kompetence U nás doma Kreslíme a malujeme, jak trávíme s rodiči volný čas Fotografie členů rodiny Návrh zařízení bytu, svého pokoje 4,6 Náš dům Škola Cesta do školy Obec, v níž žijeme Jak žijeme Ztráty a nálezy Tradice naší obce Popisujeme domy, byty v nichž bydlíme, kreslíme, zapisujeme Orientace v budově, místnosti pro žáky, učitele, provozní pracovníky Četba o škole (obecně), knihy, časopisy institucích v obci. Kreslení nebo malování objektů Čím jsme a čím chceme být (kresba), proč a jaké si vybereme povolání Co udělám, když se ztratím ( dramatizace) Čteme a posloucháme pověsti Stavíme ideální dům (kostky, stavebnice) Kresba školy,co se mi líbí a je hezké, co mi chybí Cesta do školy-popis trasy, plánek. Dopravní situace (DV) Kreslení mapy obce, hra Na průvodce Pozorování činností lidí kolem nás (vycházka) Jak předcházet nepříjemným situacím, hledání orientačních bodů Hledáme na mapě, kde došlo Vyprávíme si příhody, které se v našem bydlišti staly 2,4,5 Návštěva školní kuchyně 1,4 Školní kronika, historie školy Návštěva místa, které je zakresleno 1,2,4 na mapě (knihovna) Exkurze do hasičské zbrojnice 1,3,6 Hra na Ztráty a nálezy našli jsme klíče 1,5,6 Beseda s občanem Hrušovan 1,3 2

3 o našem regionu. Kreslíme a známe význam znaku obce.tradiční zvyky k událostem z vyslechnutého příběhu 2. Lidé kolem nás Besedujeme o tom, Rodina co očekáváme od rodičů a co jim dáváme Kresba spolužáka, Kamarádi skupinový portrét, pravidla kamarádství Všude žijí lidé Svátky a oslavy Advent, vánoční čas Člověk mezi lidmi Člověk a sdělovací prostředky Mluvíme správně Čteme pohádky různých světadílů Seznamujeme se se jmény v kalendáři Smysl vánočních svátků, četba, vyprávění Besedujeme o slovech děkuji, prosím, omlouvám se vhodných televizních pořadech pro děti, proč se nám líbí. Hodnotíme vystupování a chování hlavních postav Cvičíme jazyk (jazykolamy, dechová cvičení), dramatizujeme pohádky Členové rodiny, povolání rodičů (pantomima) Povídáme si o svých kamarádech, kladné vlastnosti Jaká národní jídla známe Pro oslavence vyrábíme přáníčka Vyrábíme vánoční přání, postavy čertů a Mikuláše Dramatizace situací s námětem slušného chování Vystřihujeme z časopisů a nalepujeme různé postavy z pohádek, filmů Vyprávíme příběhy ze života, vymýšlíme pohádky Zjišťujeme narození členů rodiny. Připravujeme přáníčka Proč je on ona můj nejlepší kamarád Výroba pohádkových masek Den dětí Den učitelů Pozorování vánoční krajiny, adventní výzdoby (vycházka) tom, jaké chování očekávají děvčata od chlapců Připravíme si vědomostní televizní soutěž a zahrajeme si v ní významu neverbální komunikace pantomima povolání, sportů, pocitů 3,4 2,3,4 1,2,6 2,3,4 1,3,6 3. Využívání volného času Význam Denní pravidelného režim denního režimu, rozlišování povinnosti a zábavy Tvoříme roční Kalendář kalendář důležitých akcí ŠD Naše zájmy a záliby kreslení Jak nejlépe využít volný čas Připravujeme společné náměty pro vycházky Správné odhadování času,6 Co se nám na vycházce líbilo, přihodilo Různé měření času Kreslíme, Co je to časové 3,4,5,6 3

4 Čas a jeho měření Volný čas Jak se lidé mění Změny v obci Putování časem Lidé a minulost historie a dnes, encyklopedie Shromažďování pohlednic a obrázků z časopisů místa, která jsme navštívili Prohlížení fotografií známých i neznámých lidí, porovnávání historických období Porovnávání pohlednic Hrušovan z různých historických období Módní časopisy, učebnice a učební pomůcky z let našich babiček Četba starých českých pohádek, odlišné návyky tehdejších hrdinů modelujeme různá měřidla času, hodiny z papíru Záliby, sportovní aktivity Co může člověk zažít při cestování strojem času řízený rozhovor Konfrontace se skutečností vycházka Jaké předměty používali naši předci, jaké my Prohlížení sbírky známek s danou tematikou pásmo práce s časopisem nebo encyklopedií Jaké aktivity provozuji s rodiči během prázdnin - kresba Co umíme my a co děti v MŠ návštěva v MŠ,5 1,2,6 1,3,4,5 Návštěva kronikáře obce rozhovor,4,5 Hledáme knihy, stavby, filmy stejně staré jako jsme my Encyklopedie : hrady, oblečení, potraviny 3,5 1,2,5,6 4. Příroda Jak se mění strom Přírodniny a jejich užití Květiny Jak se budí semínka Za dobrodružstvím přírody Život zvířat Pozorování změn stromů a keřů na zahradě i při vycházce Jak se chováme k přírodě, tak se ona chová k nám vycházka Máme družinu samou květinu ošetřování květin, zajišťování podmínek k jejich růstu Klíčení semínek Poznáváme a porovnáváme zvířata podle siluety Každý živočich má právo na život rozhovor Kresba, malba, modelování stromu v jednotlivých ročních obdobích Sběr listů, plodů, sušení a použití jako výtvarný materiál Sušení květin, kresba květů, výstavka Četba Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko Hádanky napodobování zvířat Planeta Země a živočichové chránění, ohrožení Zasazení keře nebo stromu, práce na zahradě Otisky listů rozvoj fantazie 2,3,5,6 Aranžování květin do vázy, jako suchá vazba Přesazování rostlin, rozdíl sazenice semena Rozlišování rostlin podle hmatu a vůně Pojmenování ptáků a zvířat, která žijí v nejbližším okolí,5,6,4,6,4 4

5 Můj domácí mazlíček V lese Vyprávění o zvířátku, o které se starám Rozlišování druhů hmyzu PC Výtvarné zpracování svého zvířátka Četba knihy Ferda Mravenec Návštěva a ukázka zvířátka při vycházce Stavba mraveniště z různých materiálů,4,5,6 1,2,5,6 5. Zdraví a životní styl Pečujeme o své zdraví Otužování, nemoci, rozhovor U lékaře Zdravá strava Příroda léčí Pečujeme o svůj vzhled Nebezpečné situace Chci být FIT Každodenní pobyt na zdravém vzduchu Úrazy a jak jim předcházet Sestavujeme desatero zásad zdravé výživy Co jsou to léčivé rostliny a babky kořenářky Pravidelně cvičíme Pravidla bezpečnosti v dopravě Beseda o návykových látkách Pobyt na školním dvoře, hřišti Význam dodržování hygienických pravidel Vyprávění o vlastním pobytu v nemocnici Výroba vlastního jídelníčku podle zásad zdravé výživy Sběr, sušení a ochutnávka čaje ze sušených bylin Jak pečujeme o chrup test Jak se zachovám při setkání s cizími lidmi Návrh plakátu proti kouření Soutěže s míči, švihadly Hra Je to tak? popletený postup při jednotlivých úkonech os. Hygieny Hra Návštěva u lékaře, ošetřování drobných poranění Příprava jednoduchého pohoštění pro návštěvu Pohádka K. Čapka Jaké kosmetické přípravky používáme Nebezpečné rostliny Jak se projevují příznaky nemoci, co je třeba udělat Sportovní aktivity pořádané dalšími složkami obce 1,2,4,5 1,3,5,6 1,4,5,4,5,6 5,6 V Hrušovanech u Brna Jana Houserová vychovatelka ŠD Mgr. Jarmila Motlíčková ředitelka školy 5

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace Vzdělávací program školního klubu Cíle vzdělávání ve školním klubu Zájmové vzdělávání ve školním klubu naplňuje svými prostředky obecné cíle vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAM ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SOBĚSLAV, TŘ. DR. E. BENEŠE 50 Obsah: 1. Školní vzdělávací program ŠD 2. Konkrétní cíle zájmového

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM

Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM Školní vzdělávací program pro školní družinu S ÚSMĚVEM 4. verze Školního vzdělávacího programu Školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Předkladatel:

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů,

1) orientuje v místě svého bydliště a školy a zvládne bezpečně cestu do školy a zpět; 2) orientuje ve své obci (městě) podle význačných objektů, 69 ČLOVĚK A JEHO SVĚT (Prv,Přv,Vl) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období (1. 5. ročník). Tato integrovaná vzdělávací oblast propojuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU. Škola základ života. Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Škola základ života Základní škola, Kostelní nám. 14, 350 11 Cheb 1. Identifikace ŠD 2. Charakteristika ŠD, umístění, vybavení 3. Cíle, obsah a forma vzdělávání

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání VLÁČKEM ZA POZNÁNÍM Kolem školky jezdí vlak, ano, děti, je to tak. Jaro, léto, podzim, zima,

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět je dán obsahem vzdělávací oblasti Člověk

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola jednoletá 78-62-C/01 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň:

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávání v oblasti Člověk a jeho svět rozvíjí poznatky, dovednosti a prvotní zkušenosti žáků získané ve výchově v rodině a v předškolním

Více

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ JAK ZPRACOVAT VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PŘÍPRAVNÉHO STUPNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Metodická pomůcka pro pedagogy Obsah 1. Úvod... 3 2. Vstup do problematiky... 3 3. Východiska

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mg. I. Frýzová: Člověk a jeho svět 3, pracovní sešit pro 3.roč.

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4. 1.1. Název vzdělávacího programu... 4. 1. 2. Údaje o škole... 5. 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 1.1. Název vzdělávacího programu... 4 1. 2. Údaje o škole... 5 1. 3. Zřizovatel školy... 6 1. 4. Platnost dokumentu od:... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. Historie školy...

Více