Průvodce magisterským studiem avu_

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015"

Transkript

1 CO KDY KDE JAK_

2 Průvodce magisterským studiem avu_

3 Obsah_

4 Úvodní slovo, str Studium prakticky, str. 27 Studijní oddělení, str. 8 Zahraniční oddělení, str AVU, str. 9 AVU v 21. století, str. 10 Budovy a vybavení, str. 10 Plány budov, str. 11 Hlavní budova, str. 12 Budova Školy architektury, str. 14 Moderní galerie, str. 15 Ateliér přípravného studia, str. 16 Šalounův ateliér, str. 17 Ateliéry, str. 18 Ateliér přípravného studia, str. 18 Ateliér hostujícího pedagoga, str. 19 Katedra teorie a dějin umění, str. 19 DigiLab, str. 20 Grafické dílny, str. 20 Technické a řemeslné dílny, str. 20 Technolog, str. 21 Galerie AVU (GAVU), str. 21 Knihovna AVU, str. 21 Archiv, str. 22 VVP AVU, str. 22 Aryčok.tv, str. 22 Obchod s výtvarnými materiály a potřebami, str. 23 Fotoateliér, str. 23 Klub AVU, str. 23 Další aktivity AVU, str. 23 Granty, str. 23 Věda a výzkum, str. 24 Nakladatelství AVU, str. 24 Výstavy diplomantů, str. 24 Galerie Pavilon, str. 25 Studio Letná, str. 25 Středy na AVU, str. 25 Úvodní informace, str. 28 Studium obecně, str. 28 Magisterské studium, str. 28 Doktorské studium, str. 28 Příjímací řízení magisterské studium, str. 28 Informace pro diplomanty, str. 29 Přijímací řízení doktorské studium, str. 30 Poplatky, str. 30 Přijímací řízení, str. 30 Přesun předmětů, str. 30 Stipendia, str. 31 Doktorské stipendium, str. 31 Ubytovací stipendium, str. 31 Prospěchové stipendium (tzv. Ateliérová cena), str. 31 Prospěchové stipendium (tzv. Cena rektora), str. 31 Cena Hlávkovy nadace, str. 31 Sociální stipendium, str. 31 Stáže, str. 31 Studium v Ateliéru přípravného studia (malířská a sochařská přípravka), str. 32 Interní stáž v jiném ateliéru AVU, str. 32 Interní stáž v Ateliéru hostujícího pedagoga, str. 32 Stáž na jiné vysoké škole v ČR, str. 33 Zahraniční stáž, str. 33 Přestupy, str. 35 Přerušení studia, str. 35 Ukončení studia, str. 35 Harmonogram akademického roku, str. 36 Zápis do ročníků, str. 36 Hodnocení studia, str. 37 Hodnocení ateliérové výuky, str. 37 Hodnocení teoretických předmětů, str. 37 Studijní plány podle oborů, str. 38 Teoretické předměty přehled, str. 58 Povinné předměty, str. 58 Povinně volitelné předměty, str. 63 Výuka angličtiny a dalších jazyků, str. 72 Tělesná výchova, str. 75 Rozvrh předmětů 2014/2015, str. 76 Slovníček, str. 81

5 Úvodní slovo_

6 VÍTÁME VÁS NA AVU! AVU je časoprostor, jehož obývání Vám umožnil Váš talent a zájem o umělecké studium v jeho nejrozmanitějších podobách. Věřím, že příštích šest let využijete k rozvoji vlastní osobnosti. Dostane se Vám řady praktických i teoretických vědomostí a kritické reflexe i sebereflexe, která Vám pomůže úspěšně vstoupit do světa umění. Tohoto praktického průvodce jsme připravili ve spolupráci se studijním oddělením a doufáme, že Vám pomůže lépe a rychleji se zorientovat v tom, co Vás čeká, co je kde a kdo je kdo. Být na AVU je vzácná příležitost, nepromarněte ji! S přátelským pozdravem PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D. prorektorka pro studijní záležitosti 7

7 STUDIJNÍ ODDĚLENÍ úřední hodiny: pondělí čtvrtek hod. Vedoucí: Jolana Matonti, Referentka: Marie Saydiová, Na studijním oddělení probíhají zápisy, kontrola indexů, odevzdávají se zde obhajoby ročníkových prací, písemná hodnocení pedagogů, ale i veškeré podklady k obhajobě diplomové práce. Je zde možné podat univerzální žádost ohledně přestupů, stáží, přerušení studia a dalších souvisejících záležitostí. Na studijním oddělení se také řeší otázky spojené se studiem jazyků, tělesné výchovy, pedagogického minima atd. ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ úřední hodiny: pondělí čtvrtek hod. Vedoucí: Mgr. Martina Křížková, Referentka: Diana David, Zahraniční oddělení vyřizuje agendu spojenou se zahraničními stážemi. AVU_ 8

8 AVU V 21. STOLETÍ Akademie výtvarných umění navazuje i v jednadvacátém století na svou historickou tradici a prestiž. Je nejstarší vysokou uměleckou školou na našem území a prošly jí klíčové osobnosti českého výtvarného umění posledních staletí. Tradiční obory jako sochařství, malířství a grafika byly postupně doplněny speciální školou architektury a restaurování. V 90. letech bylo spektrum výuky dále rozšířeno o nové obory, například nová média, intermedia a kresbu. Přitom byla důsledně zachována pluralita ateliérů reprezentujících jak tradiční, tak i experimentální přístupy. V současnosti má AVU 18 ateliérů, v jejichž vedení od roku 1989 působili vrcholní představitelé a představitelky českého výtvarného umění a řada zahraničních pedagogů a pedagožek. Ve vedení AVU se na přelomu 20. a 21. století vystřídali zatím čtyři rektoři: Milan Knížák, Jiří T. Kotalík, Jiří Sopko a Tomáš Vaněk. BUDOVY A VYBAVENÍ Akademie výtvarných umění disponuje pěti budovami. Hlavní budova na Letné, postavená na přelomu 19. a 20. století podle návrhu Václava Roštlapila, poskytuje prostor pro rektorát, administrativu, ateliéry malby, sochařství, kresby a intermédií, knihovnu, akademický klub, dílny a v neposlední řadě centrální aulu a přednáškové místnosti. V těsné blízkosti se nachází budova Školy architektury, která vznikla podle projektu Jana Kotěry a Josefa Gočára ve 20. letech 20. století. Zde jsou umístěny architektonické ateliéry a dílny, Ateliér nových médií a také prostory Vědecko-výzkumného pracoviště pro dějiny umění (VVP AVU). V nedalekém parku Stromovka stojí budova tzv. Moderní galerie, která slouží ateliérům grafiky a restaurátorství. Atrium Moderní galerie se využívá k výuce kreslení aktu podle živého modelu, která je na AVU tradičně povinným předmětem. V Zajícově ulici na Letné je Ateliér přípravného studia, kde mohou studenti prvních ročníků absolvovat přípravný malířský a sochařský kurz. Dalším prostorem pro praktickou výuku je secesní budova Šalounova ateliéru ve Vršovicích s Ateliérem hostujícího pedagoga. Plány budov_ 10 11

9 U Akademie 4 Praha 7 suterén 1 Hlavní budova přízemí 1 Ateliér intermediální tvorby II 2 Kabinet pedagogů 3 Klub 4 Obchod s výtvarnými potřebami 5 Hlinárna 6 Štukatérská dílna 7 Laminovna 8 Přípravna 9 Stříkací box 10 Sušárna 11 Zámečnická dílna 12 Truhlářská dílna suterén 1. patro 1 Ateliér malířství I 2 Ateliér malířství II 3 Ateliér malířství III 4 Ateliér malířství IV 5 Ateliér kresby 6 Katedra teorie a dějin umění 7 Prorektor pro studijní záležitosti 8 Prorektor pro zahraniční záležitosti 9 Oddělení komunikace s veřejností 10 Technolog 11 Personální oddělení 12 Ekonomické oddělení vchod 1. patro přízemí 1 Ateliér sochařství I 2 Ateliér sochařství II 3 Ateliér figurálního sochařství a medaile 4 Ateliér intermediální tvorby I 5 Katedra teorie a dějin umění 6 Přednášková místnost 7 Knihovna 8 Galerie AVU 9 Rektorát 10 Sekretariát rektora 11 Kvestorát 12 Sekretariát kvestora 13 Technické oddělení 14 Studijní oddělení 15 Zahraniční oddělení 16 Správa sítí 17 Ekonomické oddělení 18 Vrátnice mezipatro 1 Archiv mezipatro 12 13

10 podkroví 2. patro 1 Ateliér nových médií II 2 Ateliér intermediální tvorby III 3 Aula 4 DigiLab 5 Artyčok.tv 6 Kabinety pedadogů podkroví U Akademie 2 Praha 7 2 Budova Školy architektury 1 Ateliér architektonické tvorby 2 Vědecko-výzkumné pracoviště pro dějiny umění (VVP AVU) 3 Ateliér nových médií I 4 Vrátnice přízemí 1. patro U Starého výstaviště 188 Praha 7 3 Moderní galerie 1 Ateliér grafiky I 2 Ateliér grafiky II 3 Ateliér restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky 4 Ateliér restaurování výtvarných děl sochařských 5 Grafické dílny 6 Přednášková místnost 7 Atrium 8 Vrátnice přízemí vchod 14 15

11 1. patro 1. patro přízemí Slovenská 2499/4 Praha 10 Ateliér hostujícího pedagoga 5 Šalounův ateliér vchod vchod Jana Zajíce 27 Praha 7 4 Ateliér přípravného studia 1 Sochařská přípravka 2 Malířská přípravka přízemí vchod 16 17

12 ATELIÉRY Praktická ateliérová výuka je hlavním předmětem studia na AVU. Odvíjí se od konkrétního zaměření speciálních ateliérů a je založena na dialogu vedoucího pedagoga se studenty základním pedagogickým principem je rozvoj individuálního výtvarného talentu a osvojení teoretických i praktických dovedností potřebných k jeho plnému využití. Charakter výuky je definován významnými osobnostmi, umělkyněmi a umělci nejrůznějšího výtvarného založení. Podrobnější informace o jednotlivých ateliérech najdete na webových stránkách AVU. Prostor domovského ateliéru je studentům otevřen k samostatné práci během celé provozní doby školy, probíhají zde skupinová setkání studentů s vedoucím pedagogem i individuální konzultace. Docházka do ateliéru je povinná. V ateliérech je nutné dodržovat pravidla bezpečnosti práce a brát ohled na ostatní studenty. Speciální postavení mezi ateliéry AVU má Ateliér přípravného studia (malířská a sochařská přípravka) a Ateliér hostujícího pedagoga. Ateliér malířství I / škola Jiřího Sopka Ateliér malířství II / škola Vladimíra Skrepla Ateliér malířství III / škola Michaela Rittsteina Ateliér malířství IV / škola Martina Mainera Ateliér kresby / škola Jiřího Petrboka Ateliér grafiky I / škola Jiřího Lindovského Ateliér grafiky II / škola Vladimíra Kokolii Ateliér sochařství I / škola Lukáše Rittsteina Ateliér sochařství II / škola Jindřicha Zeithammla Ateliér figurálního sochařství a medaile / škola Jana Hendrycha a Milady Othové Ateliér intermediální tvorby I / škola Milana Knížáka Ateliér intermediální tvorby II / škola Jiřího Příhody Ateliér intermediální tvorby III / škola Tomáše Vaňka Ateliér nových médií I / škola Markuse Huemera Ateliér nových médií II / škola Anny Daučíkové Ateliér restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky / škola Karla Strettiho Ateliér restaurování výtvarných děl sochařských / škola Petra Siegla Ateliér architektonické tvorby / škola Emila Přikryla Ateliér přípravného studia (Malířská a sochařská přípravka) Malířská a sochařská přípravka slouží zpravidla studentům prvních ročníků, kterým ji doporučí vedoucí pedagog. Výuka probíhá v ateliérech v ulici Jana Zajíce a je rozdělena na sochařskou a malířskou část v malířské části začíná kresbou podle modelu a pokračuje kresbou monochromní i kolorovanou až k volnější malbě modelu v prostoru; v sochařské pak od studie hlavy přes postavu ve zmenšeném měřítku, studii rukou až k figuře v životní velikosti. Semestrální nebo dvousemestrální výuka v Ateliéru přípravného studia na doporučení vedoucího pedagoga domovského ateliéru je chápána jako interní stáž (viz kapitolu Stáže). Ateliér přípravného studia zajišťuje i výuku tradičního předmětu večerní kreslení, který je povinný pro studenty prvního a druhého ročníku. Kresba aktu podle modelu je stále platným prostředkem k získávání, prohlubování a upevňování schopnosti vědomě pozorovat svět i základem výtvarné práce s elementárními prvky, jako jsou linie, tvar, hmota, chování stínu a světla. Výuka probíhá čtyřikrát týdně v tříhodinových blocích v prostorách Moderní galerie. Kontakt: Mgr. akad. soch. Tomáš Vejdovský (vedoucí pedagog) tel.: Ateliér hostujícího pedagoga Ateliér hostujícího pedagoga vede každý semestr jiná pozvaná mezinárodně uznávaná osobnost. Vyučuje podle speciálního programu v exkluzivním prostředí secesní vily někdejšího ateliéru významného českého sochaře Ladislava Šalouna. Ateliér hostujícího pedagoga tak umožňuje vybraným studentům nejen z AVU, ale i z dalších českých uměleckých škol strávit semestr pod vedením jedné z osobností mezinárodní výtvarné scény. V posledních letech zde vyučovali například Artur Zmijewski, Ruth Noack, Florian Pumhösl, Nicole Wermers nebo Zbigniew Libera. Každý semestrální pobyt hostujícího pedagoga je ukončen standardním semestrálním hodnocením studentských prací a studentskou výstavou, případně doprovodným katalogem. Hostující pedagog se zpravidla představí akademické obci AVU veřejnou přednáškou a následně probíhá proces výběru studentů. Semestrální pobyt v Ateliéru hostujícího pedagoga je chápán jako interní stáž (viz kapitolu Stáže). Kontakt: MgA. Tomáš Džadoň, Art. D. (asistent hostujícího pedagoga) tel.: KATEDRA TEORIE A DĚJIN UMĚNÍ (KTDU) Přednášky členů katedry seznamují studenty a studentky AVU s dějinami umění od prehistorického období po současnost. V programu přednášek jsou zařazeny i filozofie a estetika a další specializované předměty anglický jazyk, tělesná výchova, anatomie, úvod do geometrie a perspektivy, teorie médií, úvodní kurz DigiLabu, grafické techniky, speciální chemicko-technologické a právní předměty pro restaurátory, křesťanská ikonografie nebo přednášky zaměřené na dějiny a teorii architektury. Povinný program pro jednotlivé obory doplňují povinně volitelné semináře vypisované k aktuálním i historickým tématům. Katedra pravidelně organizuje exkurze po památkách v České republice i v zahraničí; nedílnou součástí studijních výjezdů je návštěva documenta v Kasselu a Benátského bienále

13 Členové katedry vyučují jak povinné předměty (P), tak předměty povinně volitelné (PV). Přehled studijních plánů pro jednotlivé obory a podrobnější charakteristiku předmětů najdete v závěrečné části publikace. Katedra zároveň garantuje Státní závěrečnou zkoušku z dějin umění, kterou musí všichni studenti AVU složit v 5. ročníku studia, a zajišťuje diplomový seminář formou individuální konzultace teoretické části diplomové práce. Kontakt: Anna Vlasáková (tajemnice) tel.: DIGILAB Digitální laboratoř je výukové a technologické pracoviště pro informační a audiovizuální technologie, umístěné na ochozu auly hlavní budovy. Od svého založení v roce 2001 poskytuje studentům a zaměstnancům školy konzultace a servisní podporu. Současně DigiLab zajišťuje výuku počítačového softwaru v rámci nabídky povinně volitelných předmětů. Od roku 2006 pravidelně pořádá přednášky, konference a diskuse s mladými umělci, kurátory a teoretiky. V DigiLabu je možné si zapůjčit záznamovou techniku (fotoaparáty, kamery). Kontakt: Mgr. František Zachoval (vedoucí) tel.: GRAFICKÉ DÍLNY Grafické dílny v Moderní galerii poskytují zázemí pro realizaci studentských prací a výuku předmětů technologie a grafické techniky. V prostorných dílnách jsou k dispozici plně funkční historické a moderní lisy, a to i pro tisk velkých formátů. Studenti mají unikátní možnost osvojit si klasické grafické techniky, jako jsou hlubotisk, tisk z výšky, litografie, sítotisk, a experimentovat s nimi. Praktickou výuku v dílnách vedou specializovaní pedagogové a techničtí asistenti. Pracoviště mohou využívat nejen studenti grafických ateliérů, ale všichni studenti AVU včetně zahraničních stážistů. Kontakt: doc. Magdalena Vovsová (vedoucí) tel.: TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ DÍLNY Profesionální vybavení dílen AVU nabízí materiálovou realizaci uměleckých projektů všem studentům a diplomantům, pomocné řemeslné práce pro jednotlivé ateliéry a pomoc při instalaci diplomantských výstav AVU; v popisu práce má také údržbu budov. Studenti mají přístup do dílen v pracovní dny od 9 do 15 hodin. Pod dozorem zaměstnanců specializovaných na danou práci zde mohou užívat malá elektrická nářadí a realizovat svá díla; náročnější práce jim podle projektu technologa AVU vyrobí sami techničtí pracovníci dílen. Studenti AVU mohou servis technických dílen využít na základě žádosti podepsané vedoucím pedagogem a odevzdané na technickém oddělení. TECHNOLOG Speciální pracovník poskytuje studentům technické a technologické konzultace. Pomáhá jim s eventuálním projektem při realizaci uměleckých děl, která vyžadují technickou dokumentaci a materiálový rozpočet. Spolupracuje při instalování výstav a vytváření podkladů pro jejich realizaci, dozoruje instalování vystavovaných uměleckých prací, spolupracuje s producentem výstavní činnosti při realizaci výstav diplomantů a studentů nejenom v Galerii AVU. Kontakt: Jiří Vrzba tel GALERIE AVU (GAVU) GAVU se nachází v přízemí hlavní budovy Akademie; byla založena v roce 1993 jako studentská galerie. Prostor o rozloze 128 m² se severní prosklenou stěnou slouží během akademického roku jako experimentální místo, kde studenti získávají zkušenost s kompletní přípravou a organizací výstav. Dynamický program galerie určuje výstavní komise složená z členů akademické obce; z předložených studentských projektů vybírá dvakrát ročně. Galerie pravidelně hostí i ateliérové výstavy z jiných českých a zahraničních vysokých škol: v posledních letech zde vystavovali například studenti londýnské Royal College of Art, Art Institute z Chicaga, Hochschule für Gestaltung z Karlsruhe nebo Akademie der bildenden Künste Wien. Provoz galerie podporují granty Magistrátu hlavního města Prahy a Ministerstva kultury ČR. Výzvy k předkládání projektů jsou vyhlašovány zpravidla dvakrát ročně v červnu a v prosinci. Kontakt: Blanka Čermáková, DiS. tel.: KNIHOVNA AVU Knihovna Akademie výtvarných umění v Praze sídlící v hlavní budově Akademie je specializovaným odborným pracovištěm se zaměřením na výtvarné umění, architekturu a restaurování. Základní fond obsahuje více než svazků (roční přírůstek činní cca 750 knih a 60 titulů časopisů). Odborní pracovníci zabezpečují chod prezenčního studia v historické studovně, katalogové, rešeršní a poradenské služby a přístup k databázím a meziknihovní výpůjční službě. V prostorách knihovny je k dispozici internet, wifi, dvě tiskárny a řezačka. Výpůjční hodiny: pondělí čtvrtek hod. Databáze knihovny: Portál ART: Kontakt: Mgr. Tomáš Pergler (vedoucí knihovny) tel Kontakt: Jana Jenšovská (vedoucí technického oddělení) tel.:

14 ARCHIV Archiv AVU spravuje historický písemný archiv sestávající z unikátních pramenů k dějinám českého výtvarného umění 19. a 20. století, který je průběžně doplňován o novější dokumentaci a početnou kolekci kreseb a grafiky pedagogů a absolventů školy od konce 18. století až do současnosti. Celý soubor se svým obsahem řadí k nejvýznamnějším kulturněhistorickým písemným a obrazovým fondům v České republice. Archiv zároveň spravuje studijní dokumentaci posluchačů AVU a v případě potřeby vydává osvědčení o studiu. Kontakt: PhDr. Luděk Jirásko, CSc. tel.: VVP AVU Vědecko výzkumné pracoviště pro dějiny umění (VVP AVU) se zaměřuje na výzkum na poli dějin a teorie umění. Od roku 1997 působí jako centrum základního vědeckého výzkumu, zpracování pramenné dokumentace, kritického zhodnocení a reinterpretace českého výtvarného umění po roce 1945 až do současnosti, se zaměřením na interdisciplinární přesahy. Součástí pracoviště je archiv textů a obrazové dokumentace zejména k období posledních 30 let a videoarchiv českého umění od 80. let do současnosti. Pracoviště úzce spolupracuje s Katedrou teorie a dějin umění, podílí se na výuce teoretických předmětů a organizačně zajišťuje fungování přednáškového cyklu pro veřejnost Středy na AVU a Nakladatelství AVU. Od roku 2007 vydává recenzovaný časopis Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. Kontakt: Mgr. Terezie Nekvindová, Ph.D. tel.: , ARTYČOK.TV Artyčok je internetová platforma pro současné umění zaznamenává a spoluvytváří dění na výtvarné scéně a s ní související kulturní aktivity. Vznikl v roce 2005 na Akademii výtvarných umění v Praze a postupně se rozvinul v mezinárodní projekt zasahující do několika sousedních zemí střední Evropy. On-line databáze audiovizuálních příspěvků v podobě reportáží z výstav, profilů či přednášek je unikátním zdrojem informací s edukačním potenciálem jak pro umělce a studenty uměleckých škol, tak pro širší publikum se zájmem o současné umění. Tím, že na tvorbě obsahu participují studenti umění, umělci, kurátoři a teoretici, představuje Artyčok zároveň i významný artikulační nástroj umělecké komunity. Tento mezinárodní projekt nabízí možnost získávání cenných zkušeností pro studenty-dobrovolníky a také pracovní příležitosti pro studenty i absolventy uměleckých škol. OBCHOD S VÝTVARNÝMI MATERIÁLY A POTŘEBAMI Obchod zajišťuje distribuci výtvarných potřeb a materiálů ze skladu pro ateliéry a jednotlivé studenty v rámci rozpočtu jednotlivých ateliérů. V obchodě je možné nakoupit výtvarné materiály a pomůcky i pro individuální potřebu. Sklad i obchod se nacházejí v suterénu hlavní budovy AVU. Kontakt: Lenka Novotná tel.: , FOTOATELIÉR Pracoviště zajišťuje fotografickou dokumentaci pro portfolia ateliérů, školní publikace a webové stránky. Dokumentuje významné akce pořádané školou a archivuje praktické výsledky studentských prací. Fotoateliér zajišťuje tisk na velkoformátové barevné tiskárně pro studentky a studenty AVU za režijní ceny. Kontakt: Mgr. Radek Dětinský tel.: KLUB AVU Akademický klub je studentským projektem kulturně-společenské platformy; najdete ho v suterénním prostoru hlavní budovy AVU. Původně semestrální konceptuální dílo studenta Vojtěcha Fröhlicha se postupně rozrostlo do širokého spektra studentských aktivit. Na AVU se tak otevřely další možnosti pro nejrůznější polohy současného uměleckého aktivismu, meziateliérové kulturní aktivity, gastronomickou tvorbu, debaty, videoprojekce, mezinárodní a mezigenerační kontakty, transkulturní projekty a experimentování s novými formami spolupráce. Kromě organizovaného programu najdoustudenti a pedagogové v každodenním režimu provozu klubu prostor pro relaxaci, diskusi, soustředění nad problémem nebo klidné místo k práci. Granty DALŠÍ AKTIVITY AVU AVU aktivně vyhledává finanční zdroje v oblasti financování vědy, výzkumu a výuky, informuje potenciální žadatele o grantových soutěžích a zveřejňuje na webových stránkách AVU výzvy jednotlivých poskytovatelů k podávání žádostí o granty. Nabízí metodickou a administrativní pomoc řešitelům při hledání finančních zdrojů na realizaci projektů. Eviduje také všechny grantové žádosti podávané prostřednictvím AVU. AVU organizačně zajišťuje vyhlašování rozvojových projektů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), jejichž cílem je přispět k naplňování jednotlivých priorit stanovených v dlouhodobém záměru ministerstva a jeho aktualizaci pro daný rok. Rozvojové projekty se vyhlašují ve dvou okruzích jako Centralizované rozvojové projekty (hodnocení žádostí provádí Rada programů MŠMT) a jako Institucionální rozvojový plán (MŠMT poskytuje školám příspěvek na základě 22 23

15 předložení institucionálního plánu školy spolu s aktualizací Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti školy pro daný rok). Dále organizuje vyhlašování vnitřních grantových soutěží, zejména Studentskou grantovou soutěž na podporu projektů tzv. specifického vysokoškolského výzkumu, který provádějí především studenti doktorských studijních programů a akademičtí pracovníci. Tato soutěž bývá vyhlašována každoročně k 30. listopadu. AVU také nepravidelně vyhlašuje vnitřní grantovou soutěž na podporu tvůrčí a jiné činnosti určenou studentům AVU; tato podporuje především vznik uměleckých děl či jejich prezentaci. Věda a výzkum Na AVU působí tři vědecko-výzkumná pracoviště a specializovaná laboratoř ALMA. Vědecko-výzkumné pracoviště pro dějiny umění (VVP AVU) se zabývá výzkumem a dokumentací českého výtvarného umění od druhé světové války do současnosti (více viz výše). Dvě vědecko-výzkumná pracoviště fungují v rámci specializované restaurátorské školy jedno při Ateliéru restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky a druhé při Ateliéru restaurování výtvarných děl sochařských. Výzkum na obou pracovištích je úzce propojen s ateliérovou výukou, která má v kontextu České republiky unikátní postavení. Zabývá se systematickým výzkumem technik historických i moderních výtvarných děl pro potřeby restaurování a umělecko-historického hodnocení, ověřováním historických technologických pramenů a aplikováním výzkumu technologií a technik pro restaurátorskou práci. Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl (ALMA) je společným pracovištěm Akademie výtvarných umění v Praze a Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i. Zabývá se mezioborovým výzkumem výtvarných materiálů a techniky malby, rozvíjí metody instrumentální materiálové analýzy a výsledky interpretuje v kontextu historie malířství a výtvarné technologie. Nakladatelství AVU Nakladatelství AVU je publikační platforma, jež iniciuje a skrze grantovou soutěž podporuje publikační aktivity členů akademické obce AVU v pluralitně zaměřených edicích (např. Edice Umělecká práce, Edice Dokumenty, Edice Restaurátorství, Edice Architektura, Edice VVP AVU, Edice Vida ad.). Odborně je zaštiťována ediční radou, kterou jmenuje rektor AVU. Fungování publikační platformy organizačně zajišťuje VVP AVU. provází reprezentativní katalog a její zahájení spojené s promocí je slavnostním zakončením akademického roku. Galerie Pavilon V roce 2007 několik studentů AVU Jan Pfeiffer, Pavel Sterec a další založilo Galerii Pavilon, sídlící na Malé Straně nedaleko Karlova mostu. Kontinuálně zde probíhají výstavy a program tzv. Situací. Cílem je dát prostor spektru různých přístupů k performačním či procesuálním technikám, které se ve výtvarném umění používají, a současně také umožnit situátorům odbočit od vlastních vyzkoušených cest či otevřít nové. Pavilon se svým formátem Situací hlásí k přístupům preferujícím dočasné před nadčasovým a jistou efemérnost v zacházení s věcmi současného světa. Studio Letná Od roku 2010 funguje na Akademii Studio Letná, institut pro dočasné aktivity zaměřené na aktuální společensko-politické problémy a jejich reflexi. Programovou náplní institutu je pořádání událostí a zprostředkování prostoru pro názorovou výměnu lidem z nejrůznějších oblastí společenského dění, se záměrem experimentovat s formou kolektivních aktivit: krátkodobé výstavní projekty, přednášky, diskuse, filmové projekce, experimentální zvukové či divadelní produkce se vždy tematicky vztahují k předloženému rámci. Cílem Studia Letná je pohybovat se, formulovat, iniciovat a cítit odpovědnost na poli myšlenek a snah formující svět kolem nás. Středy na AVU Přednáškové cykly určené akademické i odborné veřejnosti pravidelně pořádá Vědecko-výzkumné pracoviště pro dějiny umění (VVP AVU) a Katedra pro teorii a dějiny umění AVU (KTDU) v aule hlavní budovy. Zaměřují se na aktuální témata výtvarného umění a architektury nebo prostřednictvím série přednášek sledují tematické celky (dějiny kurátorství, způsoby prezentace umění atp.). V tomto rámci se také už tradičně každý rok na podzim představují finalisté Ceny Jindřicha Chalupeckého. Od roku 2009 přednášky a diskuse streamuje on-line Česká televize, na jejíchž webových stránkách se záznamy archivují (http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/ stredy-na-avu/). Výstavy diplomantů Od roku 1991 se AVU pravidelně představuje veřejnosti formou výroční výstavy svých absolventů. Hojně navštěvovanou výstavu tvoří díla všech diplomantů AVU, kteří zde prezentují závěrečné práce svého šestiletého studia. Kurátorem je vždy vybraný zástupce z řad pedagogů. Výstava diplomantů AVU prošla za svou historii několika prostory (Dům U Hybernů, Karolinum, Průmyslový palác, Moderní galerie AVU, hlavní budova AVU, Karlínské haly), ale v posledních letech se usídlila ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze. Každou výstavu diplomantů 24 25

16 Studium prakticky_

17 ÚVODNÍ INFORMACE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Studium a provoz Akademie výtvarných umění v Praze se řídí zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.) a Statutem AVU. Aktuální verze Studijního řádu, Řádu doktorského studia ad. jsou přístupné na webových stránkách školy. Samosprávným a zastupitelským orgánem akademické obce je Akademický senát, který každé čtyři roky volí kandidáta na rektora AVU; devět z jednadvaceti členů senátu jsou studenti. Magisterské studium STUDIUM OBECNĚ Magisterské studium na Akademii výtvarných umění v Praze nabízí obory malířství, sochařství, kresba a grafika, intermediální tvorba, nová média, restaurování výtvarných děl sochařských, restaurování výtvarných děl malířských a architektonická tvorba. Standardní doba studia je šest let, v případě navazujícího magisterského oboru architektonická tvorba čtyři roky. Úspěšní absolventi získávají vysokoškolský diplom a je jim přiznán akademický titul MgA. (magistr umění). Studium probíhá na základě individuálního a pedagogického plánu, který ve spolupráci se studentem vypracuje vedoucí pedagog ateliéru. Ateliérová výuka je doplněna možností interní stáže v jiném ateliéru či v Ateliéru hostujícího pedagoga, v němž každý semestr působí jiná mezinárodně uznávaná osobnost (viz kapitolu Stáže). Během magisterského programu studenti absolvují také další teoretické a praktické předměty podle zaměření studovaného oboru: výuku teorie a dějin umění zajišťuje Katedra teorie a dějin umění AVU, povinnou výuku jazyků Katedra cizích jazyků AMU; nedílnou součástí studia jsou přípravné kurzy večerní kreslení, malířská a sochařská přípravka, proseminář, úvodní kurz DigiLabu, kurz grafických technik a další specializované předměty. Pro absolvování studia ve všech oborech je povinná státní zkouška z dějin umění a obhájení diplomové práce. Doktorské studium Doktorské studium bylo na AVU akreditováno v 90. letech 20. století jako vůbec první doktorský studijní program na českých vysokých uměleckých školách. Probíhá v prezenční i kombinované formě ve třech studijních oborech: výtvarná tvorba, architektonická tvorba a restaurování výtvarných děl a trvá v prezenční formě tři roky, v kombinované pět let; úspěšným absolventům je přiznán akademický titul Ph.D. Doktorské studium na AVU je zaměřeno na realizaci náročných uměleckých projektů výzkumného charakteru; sestává z tvůrčí, praktické části studia a z teoreticko-historického výzkumu, prezentovaného formou disertační práce. Probíhá podle individuálního studijního plánu, sestaveného ve spolupráci se školitelem, jako samostatné autorské tvůrčí bádání, případně jako umělecký či teoretický výzkum. Je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou praktické i teoretické části disertační práce. Základním kritériem pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu na AVU je prokázání výtvarného talentu, dále pak motivace, dostatečný všeobecný kulturní přehled, schopnost dalšího tvůrčího rozvoje a teoretické reflexe vlastní tvorby. Předpokladem je úplné střední, úplné střední odborné nebo vyšší odborné vzdělání, úspěšné vykonání přijímací zkoušky a znalost českého jazyka. Pro magisterské studium architektury je podmínkou předchozí absolvování bakalářského stupně na fakultě architektury v České republice nebo v zahraničí. Ve zcela výjimečných případech mimořádného talentu lze na AVU v Praze studovat i bez ukončení středního vzdělání v takovém případě však není nárok na udělení akademického titulu po absolutoriu magisterského studia. Přijímací řízení do magisterského studijního programu probíhá zpravidla od listopadu do února, aktuální termíny odevzdání přihlášek jsou uveřejněny na webových stránkách školy. Přijímací řízení je dvoukolové. V prvním kole posuzuje komise, složená především z vedoucích pedagogů jednotlivých ateliérů, domácí práce uchazečů a studijní oddělení potom během ledna informuje všechny uchazeče o výsledcích. Uchazeči pozvaní do druhého kola, absolvují čtyřdenní talentové zkoušky v budovách AVU, které obsahují: studii podle reálného modelu, kompozici na zadané téma, písemný test ověřující všeobecný kulturní přehled, volnou kompozici v libovolné technice, pohovor s vedoucím pedagogem a speciální ověřovací zadání konkrétního ateliéru. INFORMACE PRO DIPLOMANTY Součástí diplomové práce na AVU je teoretická a praktická část. Praktická část je konzultována vedoucím pedagogem a oponentem, teoretická část vybraným pedagogem KTDU v rámci tzv. diplomového semináře, jež zpravidla probíhá formou individuálních konzultací. Diplomová práce musí být podle 47b odst. 2 a 3, Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách zveřejněna. Praktická část je prezentována v ateliéru a na výstavě diplomantů AVU, teoretická část je vystavena v hlavní budově a později zpřístupněna na webových stránkách školy. Státní závěrečné zkoušky na AVU mají předem daný harmonogram: na zkoušku je rámcově vyčleněno 45 minut. Po představení diplomanta následuje hodnocení vedoucím pedagogem, předvedení diplomové práce a její obhajoba, oponentský posudek a rozprava, v níž se student vyjadřuje k posudkům, připomínkám a dotazům členů zkušební komise. Následuje hodnocení v nepřítomnosti studenta: návrhy klasifikace předkládají vedoucí pedagog a oponent, výslednou klasifikaci státní závěrečné zkoušky stanoví zkušební komise hlasováním. Státní závěrečné zkoušky probíhají v budovách školy, případné požadavky na specifické instalační podmínky je potřeba předem nahlásit prostřednictvím univerzální žádosti na studijním oddělení; posouzení žádosti je plně v kompetenci prorektorky pro studijní záležitosti. Podmínkou připuštění k obhajobě diplomové práce je splnění všech studijních povinností a řádné odevzdání předepsaných 28 29

18 dokumentů na studijní oddělení (viz podrobné informace pro diplomanty na webových stránkách školy). STIPENDIA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DOKTORSKÉ STUDIUM Ke studiu v doktorském studijním programu může být přijat uchazeč, který řádně dokončil studium v magisterském studijním programu Výtvarná umění nebo v oboru příbuzném, vykazuje předpoklady samostatné tvůrčí práce a schopnost historicko-teoretické reflexe, v daném oboru dosahuje nadprůměrných výsledků a předloží projekt doktorské práce. Projekt doktorské práce ve studijním programu výtvarná umění, architektonická tvorba a restaurování uměleckých děl sestává ze dvou částí: praktické, tj. vlastní umělecké tvorby, a teoretické, která by měla prokázat schopnost samostatné teoretické reflexe. Projekt doktorské práce musí formulovat téma a v jeho rámci provázanost praktické a teoretické části. Doporučujeme téma předběžně konzultovat s potenciálním školitelem z řad vedoucích pedagogů AVU. Pokyny k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou uveřejňovány na webových stránkách školy. Přijímací řízení pro doktorský studijní program zpravidla probíhá od ledna do května. Rektor jmenuje komisi, která v prvním kole podle předložených materiálů vybere uchazeče do druhého kola; druhé kolo probíhá formou prezentace a osobního pohovoru s komisí. Zahraniční studenti musejí k přihlášce přiložit nostrifikaci diplomu a podepsat prohlášení, že případné výlohy s překlady a tlumočením si uhradí sami. POPLATKY Od 1. ledna 1999 působí Akademie výtvarných umění v Praze dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách jako veřejná vysoká škola univerzitního typu. Studium v rámci standardní doby studia je zdarma. Po uplynutí standardní doby studia, která je na AVU 6+1 rok, se vybírá poplatek Kč za každý započatý semestr; do celkové doby studia se počítají i předešlá studia, která nebyla úspěšně ukončena. Přijímací řízení AVU vybírá poplatky spojené s přijímacím řízením do magisterského (550 Kč) a doktorského studijního programu (1 000 Kč). Přesun předmětů AVU dále vybírá poplatek za přesun teoretického předmětu do dalšího akademického roku, pokud nebyl splněn podle studijního plánu poplatek činí 500 Kč za předmět. Doktorské stipendium Stipendium pobírají studenti doktorského studijního programu v prezenční formě po dobu tří let studia. Pokud student v této době studium nezakončí a ve studiu pokračuje, nárok na stipendium ztrácí. Výše stipendia se pohybuje v rozmezí tisíc Kč za každé čtvrtletí studia je tedy vypláceno 4 ročně. Ubytovací stipendium Na výplatu ubytovacího stipendia mají nárok studenti s trvalým pobytem mimo Prahu za předpokladu, že studium na AVU je jejich prvním studiem na vysoké škole. Stipendium se vyplácí 3 ročně (kromě července září) a jeho výše se pohybuje v rozmezí Kč. Prospěchové stipendium (tzv. Ateliérová cena) Udělení prospěchového stipendia navrhuje vedoucí pedagog ateliéru získá je jeden posluchač z každého ateliéru s nejlepšími výsledky za tvůrčí činnost za daný akademický rok; uděluje se 1 ročně na konci akademického roku. Ateliérová cena je zpravidla honorována částkou ve výši Kč. Prospěchové stipendium (tzv. Cena rektora) Toto ocenění je zpravidla dotováno částkou Kč a uděluje je jednou ročně rektor AVU studentovi či studentce za vynikající studijní výsledky nebo umělecký počin v daném akademickém roce. Cena Hlávkovy nadace Toto ocenění spojené s finanční odměnou získává každoročně jeden student či studentka AVU na základě návrhu rektora. Cenou Hlávkovy nadace jsou oceňováni nejlepší studenti vybraných českých škol. Akademie výtvarných umění v Praze má to privilegium jednou z těchto škol být. Protože je velmi složité v široké oborové struktuře najít toho lepšího z nejlepších, na AVU je tradičně uplatňován model, že jednotlivé ateliéry na tuto Cenu nominují své kandidáty a losování poté určí, kdo z nich tuto prestižní cenu získá. I sama nominace je velkou poctou. Sociální stipendium Na výplatu sociálního stipendia mají nárok studenti, kteří na studijním oddělení doloží příslušný dokument České správy sociálního zabezpečení; výši tohoto stipendia stanoví vyhláška MŠMT ČR. STÁŽE Studijní pobyty, tzv. stáže, dělíme na AVU na interní a externí. Mezi interní stáže patří semestrální pobyt v jiném než domovském ateliéru; stejně je chápáno i studium v Ateliéru přípravného studia (malířská a sochařská přípravka) 30 31

19 na doporučení vedoucího pedagoga a stáž v Ateliéru hostujícího pedagoga. Externí stáže mohou probíhat formou výměnné stáže na jiných vysokých uměleckých školách v ČR či jako zahraniční stáž. Podmínkou pro možnost absolvování stáže je kromě malířské a sochařské přípravky zpravidla řádně ukončený 2. ročník studia a zápis do následujícího ročníku; kandidát obvykle nesmí být hodnocen stupněm 4 (prospěl/a s napomenutím). Další podmínky stáže jsou: doporučení vedoucího pedagoga domovského ateliéru, souhlas vedoucího pedagoga vybraného ateliéru (případně studijního oddělení jiné vysoké školy), řádně vyplněná a v termínu odevzdaná univerzální žádost a souhlas prorektorky pro studium (zajišťuje studijní oddělení). UPOZORNĚNÍ: Studijní pobyt mimo domovský ateliér není omluvou pro neplnění studijních povinností, zejména absolvování povinných a povinně volitelných teoretických předmětů, účasti při ročníkových obhajobách a odevzdání písemné části obhajoby v předepsaném termínu. Studium v Ateliéru přípravného studia (malířská a sochařská přípravka) Malířská a sochařská přípravka slouží zpravidla studentům prvních ročníků, kterým výuku doporučí vedoucí pedagog. Výuka probíhá v ateliérech v ulici Jana Zajíce, kde student/ka předkládá své klauzurní práce k hodnocení. Ročníkové hodnocení je v kompetenci vedoucího pedagoga domovského ateliéru, ale je založeno na hodnocení pedagogů Ateliéru přípravného studia. Jednosemestrální či dvousemestrální studium v Ateliéru přípravného studia je student/ka povinen/ povinna oznámit na studijním oddělení na začátku akademického roku na základě doporučení vedoucího pedagoga domovského ateliéru. Interní stáž v jiném ateliéru AVU Stáž v jiném ateliéru AVU znamená možnost absolvovat předmět Ateliérová výuka v jiném ateliéru v rámci AVU po dobu 1 2 semestrů akademického roku. Stáž musí být doporučena a schválena vedoucími pedagogy domovského i vybraného ateliéru a následně i studijní prorektorkou. Pokud student či studentka chtějí absolvovat tento typ stáže, vyplní univerzální žádost, v níž specifikují ateliér, dobu stáže a vysvětlí své důvody, pak si zajistí podpisy obou vedoucích pedagogů. Vedoucí pedagog domovského atelieru stáž nepovolí, pokud byl student v minulém semestru hodnocen stupněm 4, nebo s jiných pedagogických důvodů. Souhlas studijní prorektorky se odvíjí od celkových výsledků všech součástí studia a zajišťuje ho studijní oddělení. Klauzurní práce student/ka vystavuje v ateliéru, v němž absolvuje stáž. Finální hodnocení je v kompetenci vedoucího pedagoga domovského ateliéru, který zpravidla vychází z hodnocení vedoucího pedagoga ateliéru, v němž je stáž realizována. Interní stáž v Ateliéru hostujícího pedagoga Stáž v tomto ateliéru je možné absolvovat ve vybraném semestru za splnění obecných podmínek pro stáž v jiném ateliéru AVU. Pokud se student či studentka chtějí přihlásit, vyplní univerzální žádost, zajistí si doporučení a podpis vedoucího pedagoga a připraví si portfolio své tvorby v elektronické podobě (se jménem, ročníkem a domovským ateliérem). Potom žádost spolu s elektronickým portfoliem na CD předají asistentovi Ateliéru hostujícího pedagoga ten pak informuje studijní oddělení o schválení či neschválení stáže. Souhlas studijní prorektorky zajišťuje studijní oddělení. Hostujícího pedagoga zve prorektorka pro zahraniční záležitosti na každý semestr, program výuky v ateliéru je tak formulován individuálně hostujícím pedagogem. Termíny pro dodání řádně vyplněné žádosti asistentovi hostujícího pedagoga jsou vyhlašovány vždy před začátkem semestru; později podané žádosti nelze přijmout. Klauzurní práce student/ka vystavuje v ateliéru hostujícího pedagoga. Ročníkové hodnocení je v kompetenci vedoucího pedagoga domovského ateliéru, který přihlíží k hodnocení hostujícího pedagoga. Stáž na jiné vysoké škole v ČR Tento druh stáže je označován jako výměnná stáž; zpravidla je jednosemestrální. Podmínkou stáže je, že si student či studentka na vybrané vysoké škole najdou protějšek, který by paralelně absolvoval stáž na AVU (není podmínkou, že přímo v domovském ateliéru žadatele). Žádosti obou studentů musí být podány společně, teprve pak je studijní oddělení postupuje k souhlasu studijní prorektorce. Stáž musí být doporučena jak vedoucím pedagogem domovského ateliéru AVU, tak pedagogem ateliéru na vybrané vysoké škole. Univerzální žádost, v níž jsou specifikovány důvody, ateliér i doba stáže, musí být navíc potvrzena i studijním oddělením vybrané vysoké školy. O případné prodloužení stáže je nutno znovu požádat prostřednictvím univerzální žádosti nesplnění této povinnosti se považuje za porušení povinnosti studenta a studijního řádu. Termíny pro dodání řádně vyplněné žádosti na studijní oddělení: pro letní semestr nejpozději před začátkem zkouškového období v zimním semestru; pro zimní semestr nejpozději v den zápisu do dalšího postupného ročníku. Později podané žádosti nebudou akceptovány. Stáž na jiné vysoké škole studenty/tky nevyvazuje ze studijních povinností AVU, tj. z plnění teoretických předmětů a předložení obhajoby semestrální či ročníkové práce v řádném termínu. Finální hodnocení je v kompetenci vedoucího pedagoga domovského ateliéru, který zpravidla vychází z hodnocení vedoucího pedagoga ateliéru, v němž je stáž realizována. Zahraniční stáž Zahraniční stáže probíhají: v rámci programu Erasmus (státy EU); na školách mimo rámec EU, s nimiž má AVU uzavřené vzájemné dohody o výměně studentů; mimo smluvní dohody AVU. Zahraniční stáž nevyvazuje studenty/tky ze studijních povinností na AVU, tj. z plnění teoretických předmětů a předložení obhajoby semestrální či ročníkové práce v řádném termínu. Finální hodnocení je v kompetenci vedoucího pedagoga domovského ateliéru. Pokud se pobyt na zahraniční stáži překrývá s termíny ročníkových zkoušek na AVU, je student/ka povinen/povinna požádat na studijním oddělení o posunutí termínu hodnocení a zároveň kontaktovat vedoucího pedagoga domovského ateliéru. AVU poskytuje finanční příspěvek na zahraniční stáže, který však zpravidla nepokrývá pobyt kompletně část finančních prostředků si musí student/ka zajistit sám/sama

20 Výběr studentů pro absolvování zahraničního studijního pobytu s nárokem na finanční příspěvek od AVU provádí pětičlenná komise složená zpravidla z vedoucích pedagogů AVU, navržená prorektorkou pro zahraniční záležitosti a schválená rektorem. Komise vybírá podle předloženého portfolia, motivačního dopisu a CV a přihlíží také k tomu, zda student či studentka už finanční příspěvek na zahraniční stáž čerpali; důležitým kritériem je dále řádné plnění studijních povinností a studijní výsledky. Příspěvek činí 20 až 60 tisíc Kč dle konkrétních finančních podmínek stáže. Každoročně vyjíždí přibližně 15 studentů AVU v rámci programu Erasmus a přibližně 10 studentů v rámci grantu MŠMT (IRP). Jak se přihlásit k zahraničnímu studijnímu pobytu s nárokem na finanční příspěvek od AVU? 1. Vyberte si školu ze seznamu škol spolupracujících s AVU (aktuální seznam je dostupný na zahraničním oddělení). Doporučujeme vybrat si dvě školy. 2. Pro každou školu zvlášť vyplňte žádost o zahraniční stáž (univerzální žádost) s tím, že specifikujete své preference. Žádost musí obsahovat: přesný název vybrané školy; akademický rok a semestr, v němž chcete stáž absolvovat; důvod zájmu o stáž; doporučení a podpis vedoucího pedagoga, který může připojit doporučující dopis v anglickém jazyce. 3. Obě žádosti musí mít tyto přílohy: portfolio v tištěné i elektronické verzi (CD); motivační dopis v češtině a angličtině; CV v češtině a angličtině; přihlášku (AVU application form), pokud zahraniční škola nemá vlastní; materiály, které zahraniční škola vyžaduje (viz podrobný seznam škol na zahraničním oddělení). 4. Prostudujte si podrobně webové stránky vybrané školy a doplňte případné další náležitosti, které konkrétní škola požaduje. Urychlíte tak svou nominaci a zaslání materiálů na zahraniční školu. 5. Pokud jste si vybrali zahraniční školu, která nemá s AVU smlouvu o spolupráci, je nutné školu kontaktovat individuálně a zažádat o akceptační dopis. Na zahraniční oddělení je pak potřeba dodat pouze vyplněnou žádost o stáž (univerzální žádost) podepsanou vedoucím pedagogem a originál akceptačního dopisu. Pokud má AVU k dispozici dost finančních prostředků, může přiznat finanční příspěvek i na tento typ stáže. Termínem pro dodání řádně vyplněné žádosti a ostatních náležitostí na zahraniční oddělení je zpravidla 7. listopad; komise zasedá během listopadu. Vzhledem k tomu, že termíny odevzdání přihlášek na jednotlivé zahraniční školy jsou různé, může se stát, že stáž bude možné realizovat až v následujícím akademickém roce. PŘESTUPY Studenti AVU mohou přestupovat z jednoho domovského ateliéru do druhého bez ohledu na oborové zaměření. Přestup je podmíněn souhlasem vedoucích pedagogů příslušných ateliérů. Žádost o přestup se podává zpravidla na konci ročníku za předpokladu, že student/ka úspěšně absolvoval/a studijní program jak v rámci ateliérové výuky, tak v teoretických předmětech. Souhlas studijní prorektorky zajišťuje studijní oddělení. Na rozdíl od stáže přestup znamená, že student/ka přebírá studijní oborový plán nového domovského ateliéru a měl/a by si doplnit povinné předměty z předchozích ročníků. PŘERUŠENÍ STUDIA Studium je možné přerušit na základě zdůvodněné žádosti podané na studijní oddělení; o přerušení studia rozhoduje prorektorka pro studijní záležitosti. Studium lze přerušit v rámci celé doby studia pouze jednou na dobu jednoho roku; podmínkou je řádné ukončení předešlého ročníku. Ve výjimečných případech může rektor na základě žádosti studenta a se souhlasem vedoucího pedagoga rozhodnout o přerušení delším než jeden rok. Doba přerušení studia po uznanou dobu rodičovství se do celkové doby přerušení studia nezapočítává. Během přerušení studia student odevzdává na studijní oddělení kartu studenta a výkaz o studiu: v průběhu přerušení nemá práva studenta a studentem se stává znovu až zápisem do studia po ukončení přerušení. Pro zápis do dalšího ročníku platí stejná pravidla jako u běžného zápisu. Studium na AVU může být ukončeno: UKONČENÍ STUDIA vykonáním státní závěrečné zkoušky a úspěšnou obhajobou diplomové práce; na vlastní žádost studenta v písemné formě, odevzdané na studijní oddělení; v případě, že se student/ka bez omluvy nedostaví v předepsaných termínech k zápisu do dalšího ročníku studia; v případě, že student/ka nemá splněny všechny předepsané povinnosti ročníkové postupové hodnocení v ateliérové výuce a všechny předepsané zkoušky a zápočty teoretických předmětů; nedostaví-li se student bez řádné omluvy k ročníkové postupové zkoušce; na základě rozhodnutí disciplinární komise (důvodem může být i přijetí na základě podvodného jednání)

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Univerzity Hradec Králové ze dne 29. července 2009 Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI. Část I Základní ustanovení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 14. dubna 2005

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 STŘEDNÍ UMĚLECKOPRŮMYSLOVÁ ŠKOLA SKLÁŘSKÁ KAMENICKÝ ŠENOV, Havlíčkova 57, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Sídlo organizace: Havlíčkova 57, 47114 Kamenický

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila

Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018. Moravská galerie v Brně. Husova 18, 662 Brno. Pražákův palác Jurkovičova vila Koncepce rozvoje Moravské galerie v Brně na období 2014-2018 Moravská galerie v Brně Husova 18, 662 Brno Pražákův palác Jurkovičova vila Rodný dům Josefa Hoffmanna Uměleckoprůmyslové muzeum Místodržitelský

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ

UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ METODICKÝ POKYN K REALIZACI PODPORY UCHAZEČŮM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI NA UNIVERZITĚ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ 2013 1 Obsah Preambule 1 Obecná východiska 2 Evidence

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020

Koncepce podpory rozvoje nadání a péče o nadané na období let 2014 2020 Koncepce podpory rozvoje a péče o nadané na období let 2014 2020 1 Obsah 1 Úvodem... 3 1.1 Vymezení pojmu... 4 2 Zhodnocení plnění Koncepce péče o mimořádně nadané děti a žáky pro období let 2009 2013...

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny

Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 120 stran 3,7422 m² Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 112 797 znaků Výroční zpráva Národní Technické Knihovny 2012 50 6'14.083"N, 14 23'26.365"E Národní technická knihovna National Library

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Autorský kolektiv: RNDr. Libor Berný, NÚOV (kap. 3) PhDr. Jana Bydžovská, NÚOV (kap. 7) Mgr. Kateřina Čechlovská, NÚOV (kap. 1)

Více

Podpora umění a kultury z Evropské unie

Podpora umění a kultury z Evropské unie Podpora umění a kultury z Evropské unie Obsah Podpora umění a kultury z Evropské unie 6 KOMUNITÁRNÍ PROGRAMY 7 umění a kulturní dědictví 8 Culture 2000 8 MEDIA Plus 10 vzdělávání 13 Socrates II 13 Leonardo

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vyšší odborné školy zdravotnické. Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola 5. května 51, Praha 4 ŠKOLNÍ ŘÁD Vyšší odborné školy zdravotnické V Praze dne 16. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne 16. 10. 2013 PhDr.

Více