Průvodce magisterským studiem avu_

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015"

Transkript

1 CO KDY KDE JAK_

2 Průvodce magisterským studiem avu_

3 Obsah_

4 Úvodní slovo, str Studium prakticky, str. 27 Studijní oddělení, str. 8 Zahraniční oddělení, str AVU, str. 9 AVU v 21. století, str. 10 Budovy a vybavení, str. 10 Plány budov, str. 11 Hlavní budova, str. 12 Budova Školy architektury, str. 14 Moderní galerie, str. 15 Ateliér přípravného studia, str. 16 Šalounův ateliér, str. 17 Ateliéry, str. 18 Ateliér přípravného studia, str. 18 Ateliér hostujícího pedagoga, str. 19 Katedra teorie a dějin umění, str. 19 DigiLab, str. 20 Grafické dílny, str. 20 Technické a řemeslné dílny, str. 20 Technolog, str. 21 Galerie AVU (GAVU), str. 21 Knihovna AVU, str. 21 Archiv, str. 22 VVP AVU, str. 22 Aryčok.tv, str. 22 Obchod s výtvarnými materiály a potřebami, str. 23 Fotoateliér, str. 23 Klub AVU, str. 23 Další aktivity AVU, str. 23 Granty, str. 23 Věda a výzkum, str. 24 Nakladatelství AVU, str. 24 Výstavy diplomantů, str. 24 Galerie Pavilon, str. 25 Studio Letná, str. 25 Středy na AVU, str. 25 Úvodní informace, str. 28 Studium obecně, str. 28 Magisterské studium, str. 28 Doktorské studium, str. 28 Příjímací řízení magisterské studium, str. 28 Informace pro diplomanty, str. 29 Přijímací řízení doktorské studium, str. 30 Poplatky, str. 30 Přijímací řízení, str. 30 Přesun předmětů, str. 30 Stipendia, str. 31 Doktorské stipendium, str. 31 Ubytovací stipendium, str. 31 Prospěchové stipendium (tzv. Ateliérová cena), str. 31 Prospěchové stipendium (tzv. Cena rektora), str. 31 Cena Hlávkovy nadace, str. 31 Sociální stipendium, str. 31 Stáže, str. 31 Studium v Ateliéru přípravného studia (malířská a sochařská přípravka), str. 32 Interní stáž v jiném ateliéru AVU, str. 32 Interní stáž v Ateliéru hostujícího pedagoga, str. 32 Stáž na jiné vysoké škole v ČR, str. 33 Zahraniční stáž, str. 33 Přestupy, str. 35 Přerušení studia, str. 35 Ukončení studia, str. 35 Harmonogram akademického roku, str. 36 Zápis do ročníků, str. 36 Hodnocení studia, str. 37 Hodnocení ateliérové výuky, str. 37 Hodnocení teoretických předmětů, str. 37 Studijní plány podle oborů, str. 38 Teoretické předměty přehled, str. 58 Povinné předměty, str. 58 Povinně volitelné předměty, str. 63 Výuka angličtiny a dalších jazyků, str. 72 Tělesná výchova, str. 75 Rozvrh předmětů 2014/2015, str. 76 Slovníček, str. 81

5 Úvodní slovo_

6 VÍTÁME VÁS NA AVU! AVU je časoprostor, jehož obývání Vám umožnil Váš talent a zájem o umělecké studium v jeho nejrozmanitějších podobách. Věřím, že příštích šest let využijete k rozvoji vlastní osobnosti. Dostane se Vám řady praktických i teoretických vědomostí a kritické reflexe i sebereflexe, která Vám pomůže úspěšně vstoupit do světa umění. Tohoto praktického průvodce jsme připravili ve spolupráci se studijním oddělením a doufáme, že Vám pomůže lépe a rychleji se zorientovat v tom, co Vás čeká, co je kde a kdo je kdo. Být na AVU je vzácná příležitost, nepromarněte ji! S přátelským pozdravem PhDr. Pavlína Morganová, Ph.D. prorektorka pro studijní záležitosti 7

7 STUDIJNÍ ODDĚLENÍ úřední hodiny: pondělí čtvrtek hod. Vedoucí: Jolana Matonti, Referentka: Marie Saydiová, Na studijním oddělení probíhají zápisy, kontrola indexů, odevzdávají se zde obhajoby ročníkových prací, písemná hodnocení pedagogů, ale i veškeré podklady k obhajobě diplomové práce. Je zde možné podat univerzální žádost ohledně přestupů, stáží, přerušení studia a dalších souvisejících záležitostí. Na studijním oddělení se také řeší otázky spojené se studiem jazyků, tělesné výchovy, pedagogického minima atd. ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ úřední hodiny: pondělí čtvrtek hod. Vedoucí: Mgr. Martina Křížková, Referentka: Diana David, Zahraniční oddělení vyřizuje agendu spojenou se zahraničními stážemi. AVU_ 8

8 AVU V 21. STOLETÍ Akademie výtvarných umění navazuje i v jednadvacátém století na svou historickou tradici a prestiž. Je nejstarší vysokou uměleckou školou na našem území a prošly jí klíčové osobnosti českého výtvarného umění posledních staletí. Tradiční obory jako sochařství, malířství a grafika byly postupně doplněny speciální školou architektury a restaurování. V 90. letech bylo spektrum výuky dále rozšířeno o nové obory, například nová média, intermedia a kresbu. Přitom byla důsledně zachována pluralita ateliérů reprezentujících jak tradiční, tak i experimentální přístupy. V současnosti má AVU 18 ateliérů, v jejichž vedení od roku 1989 působili vrcholní představitelé a představitelky českého výtvarného umění a řada zahraničních pedagogů a pedagožek. Ve vedení AVU se na přelomu 20. a 21. století vystřídali zatím čtyři rektoři: Milan Knížák, Jiří T. Kotalík, Jiří Sopko a Tomáš Vaněk. BUDOVY A VYBAVENÍ Akademie výtvarných umění disponuje pěti budovami. Hlavní budova na Letné, postavená na přelomu 19. a 20. století podle návrhu Václava Roštlapila, poskytuje prostor pro rektorát, administrativu, ateliéry malby, sochařství, kresby a intermédií, knihovnu, akademický klub, dílny a v neposlední řadě centrální aulu a přednáškové místnosti. V těsné blízkosti se nachází budova Školy architektury, která vznikla podle projektu Jana Kotěry a Josefa Gočára ve 20. letech 20. století. Zde jsou umístěny architektonické ateliéry a dílny, Ateliér nových médií a také prostory Vědecko-výzkumného pracoviště pro dějiny umění (VVP AVU). V nedalekém parku Stromovka stojí budova tzv. Moderní galerie, která slouží ateliérům grafiky a restaurátorství. Atrium Moderní galerie se využívá k výuce kreslení aktu podle živého modelu, která je na AVU tradičně povinným předmětem. V Zajícově ulici na Letné je Ateliér přípravného studia, kde mohou studenti prvních ročníků absolvovat přípravný malířský a sochařský kurz. Dalším prostorem pro praktickou výuku je secesní budova Šalounova ateliéru ve Vršovicích s Ateliérem hostujícího pedagoga. Plány budov_ 10 11

9 U Akademie 4 Praha 7 suterén 1 Hlavní budova přízemí 1 Ateliér intermediální tvorby II 2 Kabinet pedagogů 3 Klub 4 Obchod s výtvarnými potřebami 5 Hlinárna 6 Štukatérská dílna 7 Laminovna 8 Přípravna 9 Stříkací box 10 Sušárna 11 Zámečnická dílna 12 Truhlářská dílna suterén 1. patro 1 Ateliér malířství I 2 Ateliér malířství II 3 Ateliér malířství III 4 Ateliér malířství IV 5 Ateliér kresby 6 Katedra teorie a dějin umění 7 Prorektor pro studijní záležitosti 8 Prorektor pro zahraniční záležitosti 9 Oddělení komunikace s veřejností 10 Technolog 11 Personální oddělení 12 Ekonomické oddělení vchod 1. patro přízemí 1 Ateliér sochařství I 2 Ateliér sochařství II 3 Ateliér figurálního sochařství a medaile 4 Ateliér intermediální tvorby I 5 Katedra teorie a dějin umění 6 Přednášková místnost 7 Knihovna 8 Galerie AVU 9 Rektorát 10 Sekretariát rektora 11 Kvestorát 12 Sekretariát kvestora 13 Technické oddělení 14 Studijní oddělení 15 Zahraniční oddělení 16 Správa sítí 17 Ekonomické oddělení 18 Vrátnice mezipatro 1 Archiv mezipatro 12 13

10 podkroví 2. patro 1 Ateliér nových médií II 2 Ateliér intermediální tvorby III 3 Aula 4 DigiLab 5 Artyčok.tv 6 Kabinety pedadogů podkroví U Akademie 2 Praha 7 2 Budova Školy architektury 1 Ateliér architektonické tvorby 2 Vědecko-výzkumné pracoviště pro dějiny umění (VVP AVU) 3 Ateliér nových médií I 4 Vrátnice přízemí 1. patro U Starého výstaviště 188 Praha 7 3 Moderní galerie 1 Ateliér grafiky I 2 Ateliér grafiky II 3 Ateliér restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky 4 Ateliér restaurování výtvarných děl sochařských 5 Grafické dílny 6 Přednášková místnost 7 Atrium 8 Vrátnice přízemí vchod 14 15

11 1. patro 1. patro přízemí Slovenská 2499/4 Praha 10 Ateliér hostujícího pedagoga 5 Šalounův ateliér vchod vchod Jana Zajíce 27 Praha 7 4 Ateliér přípravného studia 1 Sochařská přípravka 2 Malířská přípravka přízemí vchod 16 17

12 ATELIÉRY Praktická ateliérová výuka je hlavním předmětem studia na AVU. Odvíjí se od konkrétního zaměření speciálních ateliérů a je založena na dialogu vedoucího pedagoga se studenty základním pedagogickým principem je rozvoj individuálního výtvarného talentu a osvojení teoretických i praktických dovedností potřebných k jeho plnému využití. Charakter výuky je definován významnými osobnostmi, umělkyněmi a umělci nejrůznějšího výtvarného založení. Podrobnější informace o jednotlivých ateliérech najdete na webových stránkách AVU. Prostor domovského ateliéru je studentům otevřen k samostatné práci během celé provozní doby školy, probíhají zde skupinová setkání studentů s vedoucím pedagogem i individuální konzultace. Docházka do ateliéru je povinná. V ateliérech je nutné dodržovat pravidla bezpečnosti práce a brát ohled na ostatní studenty. Speciální postavení mezi ateliéry AVU má Ateliér přípravného studia (malířská a sochařská přípravka) a Ateliér hostujícího pedagoga. Ateliér malířství I / škola Jiřího Sopka Ateliér malířství II / škola Vladimíra Skrepla Ateliér malířství III / škola Michaela Rittsteina Ateliér malířství IV / škola Martina Mainera Ateliér kresby / škola Jiřího Petrboka Ateliér grafiky I / škola Jiřího Lindovského Ateliér grafiky II / škola Vladimíra Kokolii Ateliér sochařství I / škola Lukáše Rittsteina Ateliér sochařství II / škola Jindřicha Zeithammla Ateliér figurálního sochařství a medaile / škola Jana Hendrycha a Milady Othové Ateliér intermediální tvorby I / škola Milana Knížáka Ateliér intermediální tvorby II / škola Jiřího Příhody Ateliér intermediální tvorby III / škola Tomáše Vaňka Ateliér nových médií I / škola Markuse Huemera Ateliér nových médií II / škola Anny Daučíkové Ateliér restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky / škola Karla Strettiho Ateliér restaurování výtvarných děl sochařských / škola Petra Siegla Ateliér architektonické tvorby / škola Emila Přikryla Ateliér přípravného studia (Malířská a sochařská přípravka) Malířská a sochařská přípravka slouží zpravidla studentům prvních ročníků, kterým ji doporučí vedoucí pedagog. Výuka probíhá v ateliérech v ulici Jana Zajíce a je rozdělena na sochařskou a malířskou část v malířské části začíná kresbou podle modelu a pokračuje kresbou monochromní i kolorovanou až k volnější malbě modelu v prostoru; v sochařské pak od studie hlavy přes postavu ve zmenšeném měřítku, studii rukou až k figuře v životní velikosti. Semestrální nebo dvousemestrální výuka v Ateliéru přípravného studia na doporučení vedoucího pedagoga domovského ateliéru je chápána jako interní stáž (viz kapitolu Stáže). Ateliér přípravného studia zajišťuje i výuku tradičního předmětu večerní kreslení, který je povinný pro studenty prvního a druhého ročníku. Kresba aktu podle modelu je stále platným prostředkem k získávání, prohlubování a upevňování schopnosti vědomě pozorovat svět i základem výtvarné práce s elementárními prvky, jako jsou linie, tvar, hmota, chování stínu a světla. Výuka probíhá čtyřikrát týdně v tříhodinových blocích v prostorách Moderní galerie. Kontakt: Mgr. akad. soch. Tomáš Vejdovský (vedoucí pedagog) tel.: Ateliér hostujícího pedagoga Ateliér hostujícího pedagoga vede každý semestr jiná pozvaná mezinárodně uznávaná osobnost. Vyučuje podle speciálního programu v exkluzivním prostředí secesní vily někdejšího ateliéru významného českého sochaře Ladislava Šalouna. Ateliér hostujícího pedagoga tak umožňuje vybraným studentům nejen z AVU, ale i z dalších českých uměleckých škol strávit semestr pod vedením jedné z osobností mezinárodní výtvarné scény. V posledních letech zde vyučovali například Artur Zmijewski, Ruth Noack, Florian Pumhösl, Nicole Wermers nebo Zbigniew Libera. Každý semestrální pobyt hostujícího pedagoga je ukončen standardním semestrálním hodnocením studentských prací a studentskou výstavou, případně doprovodným katalogem. Hostující pedagog se zpravidla představí akademické obci AVU veřejnou přednáškou a následně probíhá proces výběru studentů. Semestrální pobyt v Ateliéru hostujícího pedagoga je chápán jako interní stáž (viz kapitolu Stáže). Kontakt: MgA. Tomáš Džadoň, Art. D. (asistent hostujícího pedagoga) tel.: KATEDRA TEORIE A DĚJIN UMĚNÍ (KTDU) Přednášky členů katedry seznamují studenty a studentky AVU s dějinami umění od prehistorického období po současnost. V programu přednášek jsou zařazeny i filozofie a estetika a další specializované předměty anglický jazyk, tělesná výchova, anatomie, úvod do geometrie a perspektivy, teorie médií, úvodní kurz DigiLabu, grafické techniky, speciální chemicko-technologické a právní předměty pro restaurátory, křesťanská ikonografie nebo přednášky zaměřené na dějiny a teorii architektury. Povinný program pro jednotlivé obory doplňují povinně volitelné semináře vypisované k aktuálním i historickým tématům. Katedra pravidelně organizuje exkurze po památkách v České republice i v zahraničí; nedílnou součástí studijních výjezdů je návštěva documenta v Kasselu a Benátského bienále

13 Členové katedry vyučují jak povinné předměty (P), tak předměty povinně volitelné (PV). Přehled studijních plánů pro jednotlivé obory a podrobnější charakteristiku předmětů najdete v závěrečné části publikace. Katedra zároveň garantuje Státní závěrečnou zkoušku z dějin umění, kterou musí všichni studenti AVU složit v 5. ročníku studia, a zajišťuje diplomový seminář formou individuální konzultace teoretické části diplomové práce. Kontakt: Anna Vlasáková (tajemnice) tel.: DIGILAB Digitální laboratoř je výukové a technologické pracoviště pro informační a audiovizuální technologie, umístěné na ochozu auly hlavní budovy. Od svého založení v roce 2001 poskytuje studentům a zaměstnancům školy konzultace a servisní podporu. Současně DigiLab zajišťuje výuku počítačového softwaru v rámci nabídky povinně volitelných předmětů. Od roku 2006 pravidelně pořádá přednášky, konference a diskuse s mladými umělci, kurátory a teoretiky. V DigiLabu je možné si zapůjčit záznamovou techniku (fotoaparáty, kamery). Kontakt: Mgr. František Zachoval (vedoucí) tel.: GRAFICKÉ DÍLNY Grafické dílny v Moderní galerii poskytují zázemí pro realizaci studentských prací a výuku předmětů technologie a grafické techniky. V prostorných dílnách jsou k dispozici plně funkční historické a moderní lisy, a to i pro tisk velkých formátů. Studenti mají unikátní možnost osvojit si klasické grafické techniky, jako jsou hlubotisk, tisk z výšky, litografie, sítotisk, a experimentovat s nimi. Praktickou výuku v dílnách vedou specializovaní pedagogové a techničtí asistenti. Pracoviště mohou využívat nejen studenti grafických ateliérů, ale všichni studenti AVU včetně zahraničních stážistů. Kontakt: doc. Magdalena Vovsová (vedoucí) tel.: TECHNICKÉ A ŘEMESLNÉ DÍLNY Profesionální vybavení dílen AVU nabízí materiálovou realizaci uměleckých projektů všem studentům a diplomantům, pomocné řemeslné práce pro jednotlivé ateliéry a pomoc při instalaci diplomantských výstav AVU; v popisu práce má také údržbu budov. Studenti mají přístup do dílen v pracovní dny od 9 do 15 hodin. Pod dozorem zaměstnanců specializovaných na danou práci zde mohou užívat malá elektrická nářadí a realizovat svá díla; náročnější práce jim podle projektu technologa AVU vyrobí sami techničtí pracovníci dílen. Studenti AVU mohou servis technických dílen využít na základě žádosti podepsané vedoucím pedagogem a odevzdané na technickém oddělení. TECHNOLOG Speciální pracovník poskytuje studentům technické a technologické konzultace. Pomáhá jim s eventuálním projektem při realizaci uměleckých děl, která vyžadují technickou dokumentaci a materiálový rozpočet. Spolupracuje při instalování výstav a vytváření podkladů pro jejich realizaci, dozoruje instalování vystavovaných uměleckých prací, spolupracuje s producentem výstavní činnosti při realizaci výstav diplomantů a studentů nejenom v Galerii AVU. Kontakt: Jiří Vrzba tel GALERIE AVU (GAVU) GAVU se nachází v přízemí hlavní budovy Akademie; byla založena v roce 1993 jako studentská galerie. Prostor o rozloze 128 m² se severní prosklenou stěnou slouží během akademického roku jako experimentální místo, kde studenti získávají zkušenost s kompletní přípravou a organizací výstav. Dynamický program galerie určuje výstavní komise složená z členů akademické obce; z předložených studentských projektů vybírá dvakrát ročně. Galerie pravidelně hostí i ateliérové výstavy z jiných českých a zahraničních vysokých škol: v posledních letech zde vystavovali například studenti londýnské Royal College of Art, Art Institute z Chicaga, Hochschule für Gestaltung z Karlsruhe nebo Akademie der bildenden Künste Wien. Provoz galerie podporují granty Magistrátu hlavního města Prahy a Ministerstva kultury ČR. Výzvy k předkládání projektů jsou vyhlašovány zpravidla dvakrát ročně v červnu a v prosinci. Kontakt: Blanka Čermáková, DiS. tel.: KNIHOVNA AVU Knihovna Akademie výtvarných umění v Praze sídlící v hlavní budově Akademie je specializovaným odborným pracovištěm se zaměřením na výtvarné umění, architekturu a restaurování. Základní fond obsahuje více než svazků (roční přírůstek činní cca 750 knih a 60 titulů časopisů). Odborní pracovníci zabezpečují chod prezenčního studia v historické studovně, katalogové, rešeršní a poradenské služby a přístup k databázím a meziknihovní výpůjční službě. V prostorách knihovny je k dispozici internet, wifi, dvě tiskárny a řezačka. Výpůjční hodiny: pondělí čtvrtek hod. Databáze knihovny: Portál ART: Kontakt: Mgr. Tomáš Pergler (vedoucí knihovny) tel Kontakt: Jana Jenšovská (vedoucí technického oddělení) tel.:

14 ARCHIV Archiv AVU spravuje historický písemný archiv sestávající z unikátních pramenů k dějinám českého výtvarného umění 19. a 20. století, který je průběžně doplňován o novější dokumentaci a početnou kolekci kreseb a grafiky pedagogů a absolventů školy od konce 18. století až do současnosti. Celý soubor se svým obsahem řadí k nejvýznamnějším kulturněhistorickým písemným a obrazovým fondům v České republice. Archiv zároveň spravuje studijní dokumentaci posluchačů AVU a v případě potřeby vydává osvědčení o studiu. Kontakt: PhDr. Luděk Jirásko, CSc. tel.: VVP AVU Vědecko výzkumné pracoviště pro dějiny umění (VVP AVU) se zaměřuje na výzkum na poli dějin a teorie umění. Od roku 1997 působí jako centrum základního vědeckého výzkumu, zpracování pramenné dokumentace, kritického zhodnocení a reinterpretace českého výtvarného umění po roce 1945 až do současnosti, se zaměřením na interdisciplinární přesahy. Součástí pracoviště je archiv textů a obrazové dokumentace zejména k období posledních 30 let a videoarchiv českého umění od 80. let do současnosti. Pracoviště úzce spolupracuje s Katedrou teorie a dějin umění, podílí se na výuce teoretických předmětů a organizačně zajišťuje fungování přednáškového cyklu pro veřejnost Středy na AVU a Nakladatelství AVU. Od roku 2007 vydává recenzovaný časopis Sešit pro umění, teorii a příbuzné zóny. Kontakt: Mgr. Terezie Nekvindová, Ph.D. tel.: , ARTYČOK.TV Artyčok je internetová platforma pro současné umění zaznamenává a spoluvytváří dění na výtvarné scéně a s ní související kulturní aktivity. Vznikl v roce 2005 na Akademii výtvarných umění v Praze a postupně se rozvinul v mezinárodní projekt zasahující do několika sousedních zemí střední Evropy. On-line databáze audiovizuálních příspěvků v podobě reportáží z výstav, profilů či přednášek je unikátním zdrojem informací s edukačním potenciálem jak pro umělce a studenty uměleckých škol, tak pro širší publikum se zájmem o současné umění. Tím, že na tvorbě obsahu participují studenti umění, umělci, kurátoři a teoretici, představuje Artyčok zároveň i významný artikulační nástroj umělecké komunity. Tento mezinárodní projekt nabízí možnost získávání cenných zkušeností pro studenty-dobrovolníky a také pracovní příležitosti pro studenty i absolventy uměleckých škol. OBCHOD S VÝTVARNÝMI MATERIÁLY A POTŘEBAMI Obchod zajišťuje distribuci výtvarných potřeb a materiálů ze skladu pro ateliéry a jednotlivé studenty v rámci rozpočtu jednotlivých ateliérů. V obchodě je možné nakoupit výtvarné materiály a pomůcky i pro individuální potřebu. Sklad i obchod se nacházejí v suterénu hlavní budovy AVU. Kontakt: Lenka Novotná tel.: , FOTOATELIÉR Pracoviště zajišťuje fotografickou dokumentaci pro portfolia ateliérů, školní publikace a webové stránky. Dokumentuje významné akce pořádané školou a archivuje praktické výsledky studentských prací. Fotoateliér zajišťuje tisk na velkoformátové barevné tiskárně pro studentky a studenty AVU za režijní ceny. Kontakt: Mgr. Radek Dětinský tel.: KLUB AVU Akademický klub je studentským projektem kulturně-společenské platformy; najdete ho v suterénním prostoru hlavní budovy AVU. Původně semestrální konceptuální dílo studenta Vojtěcha Fröhlicha se postupně rozrostlo do širokého spektra studentských aktivit. Na AVU se tak otevřely další možnosti pro nejrůznější polohy současného uměleckého aktivismu, meziateliérové kulturní aktivity, gastronomickou tvorbu, debaty, videoprojekce, mezinárodní a mezigenerační kontakty, transkulturní projekty a experimentování s novými formami spolupráce. Kromě organizovaného programu najdoustudenti a pedagogové v každodenním režimu provozu klubu prostor pro relaxaci, diskusi, soustředění nad problémem nebo klidné místo k práci. Granty DALŠÍ AKTIVITY AVU AVU aktivně vyhledává finanční zdroje v oblasti financování vědy, výzkumu a výuky, informuje potenciální žadatele o grantových soutěžích a zveřejňuje na webových stránkách AVU výzvy jednotlivých poskytovatelů k podávání žádostí o granty. Nabízí metodickou a administrativní pomoc řešitelům při hledání finančních zdrojů na realizaci projektů. Eviduje také všechny grantové žádosti podávané prostřednictvím AVU. AVU organizačně zajišťuje vyhlašování rozvojových projektů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), jejichž cílem je přispět k naplňování jednotlivých priorit stanovených v dlouhodobém záměru ministerstva a jeho aktualizaci pro daný rok. Rozvojové projekty se vyhlašují ve dvou okruzích jako Centralizované rozvojové projekty (hodnocení žádostí provádí Rada programů MŠMT) a jako Institucionální rozvojový plán (MŠMT poskytuje školám příspěvek na základě 22 23

15 předložení institucionálního plánu školy spolu s aktualizací Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti školy pro daný rok). Dále organizuje vyhlašování vnitřních grantových soutěží, zejména Studentskou grantovou soutěž na podporu projektů tzv. specifického vysokoškolského výzkumu, který provádějí především studenti doktorských studijních programů a akademičtí pracovníci. Tato soutěž bývá vyhlašována každoročně k 30. listopadu. AVU také nepravidelně vyhlašuje vnitřní grantovou soutěž na podporu tvůrčí a jiné činnosti určenou studentům AVU; tato podporuje především vznik uměleckých děl či jejich prezentaci. Věda a výzkum Na AVU působí tři vědecko-výzkumná pracoviště a specializovaná laboratoř ALMA. Vědecko-výzkumné pracoviště pro dějiny umění (VVP AVU) se zabývá výzkumem a dokumentací českého výtvarného umění od druhé světové války do současnosti (více viz výše). Dvě vědecko-výzkumná pracoviště fungují v rámci specializované restaurátorské školy jedno při Ateliéru restaurování výtvarných děl malířských a polychromované plastiky a druhé při Ateliéru restaurování výtvarných děl sochařských. Výzkum na obou pracovištích je úzce propojen s ateliérovou výukou, která má v kontextu České republiky unikátní postavení. Zabývá se systematickým výzkumem technik historických i moderních výtvarných děl pro potřeby restaurování a umělecko-historického hodnocení, ověřováním historických technologických pramenů a aplikováním výzkumu technologií a technik pro restaurátorskou práci. Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl (ALMA) je společným pracovištěm Akademie výtvarných umění v Praze a Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i. Zabývá se mezioborovým výzkumem výtvarných materiálů a techniky malby, rozvíjí metody instrumentální materiálové analýzy a výsledky interpretuje v kontextu historie malířství a výtvarné technologie. Nakladatelství AVU Nakladatelství AVU je publikační platforma, jež iniciuje a skrze grantovou soutěž podporuje publikační aktivity členů akademické obce AVU v pluralitně zaměřených edicích (např. Edice Umělecká práce, Edice Dokumenty, Edice Restaurátorství, Edice Architektura, Edice VVP AVU, Edice Vida ad.). Odborně je zaštiťována ediční radou, kterou jmenuje rektor AVU. Fungování publikační platformy organizačně zajišťuje VVP AVU. provází reprezentativní katalog a její zahájení spojené s promocí je slavnostním zakončením akademického roku. Galerie Pavilon V roce 2007 několik studentů AVU Jan Pfeiffer, Pavel Sterec a další založilo Galerii Pavilon, sídlící na Malé Straně nedaleko Karlova mostu. Kontinuálně zde probíhají výstavy a program tzv. Situací. Cílem je dát prostor spektru různých přístupů k performačním či procesuálním technikám, které se ve výtvarném umění používají, a současně také umožnit situátorům odbočit od vlastních vyzkoušených cest či otevřít nové. Pavilon se svým formátem Situací hlásí k přístupům preferujícím dočasné před nadčasovým a jistou efemérnost v zacházení s věcmi současného světa. Studio Letná Od roku 2010 funguje na Akademii Studio Letná, institut pro dočasné aktivity zaměřené na aktuální společensko-politické problémy a jejich reflexi. Programovou náplní institutu je pořádání událostí a zprostředkování prostoru pro názorovou výměnu lidem z nejrůznějších oblastí společenského dění, se záměrem experimentovat s formou kolektivních aktivit: krátkodobé výstavní projekty, přednášky, diskuse, filmové projekce, experimentální zvukové či divadelní produkce se vždy tematicky vztahují k předloženému rámci. Cílem Studia Letná je pohybovat se, formulovat, iniciovat a cítit odpovědnost na poli myšlenek a snah formující svět kolem nás. Středy na AVU Přednáškové cykly určené akademické i odborné veřejnosti pravidelně pořádá Vědecko-výzkumné pracoviště pro dějiny umění (VVP AVU) a Katedra pro teorii a dějiny umění AVU (KTDU) v aule hlavní budovy. Zaměřují se na aktuální témata výtvarného umění a architektury nebo prostřednictvím série přednášek sledují tematické celky (dějiny kurátorství, způsoby prezentace umění atp.). V tomto rámci se také už tradičně každý rok na podzim představují finalisté Ceny Jindřicha Chalupeckého. Od roku 2009 přednášky a diskuse streamuje on-line Česká televize, na jejíchž webových stránkách se záznamy archivují (http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/ stredy-na-avu/). Výstavy diplomantů Od roku 1991 se AVU pravidelně představuje veřejnosti formou výroční výstavy svých absolventů. Hojně navštěvovanou výstavu tvoří díla všech diplomantů AVU, kteří zde prezentují závěrečné práce svého šestiletého studia. Kurátorem je vždy vybraný zástupce z řad pedagogů. Výstava diplomantů AVU prošla za svou historii několika prostory (Dům U Hybernů, Karolinum, Průmyslový palác, Moderní galerie AVU, hlavní budova AVU, Karlínské haly), ale v posledních letech se usídlila ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze. Každou výstavu diplomantů 24 25

16 Studium prakticky_

17 ÚVODNÍ INFORMACE PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM Studium a provoz Akademie výtvarných umění v Praze se řídí zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.) a Statutem AVU. Aktuální verze Studijního řádu, Řádu doktorského studia ad. jsou přístupné na webových stránkách školy. Samosprávným a zastupitelským orgánem akademické obce je Akademický senát, který každé čtyři roky volí kandidáta na rektora AVU; devět z jednadvaceti členů senátu jsou studenti. Magisterské studium STUDIUM OBECNĚ Magisterské studium na Akademii výtvarných umění v Praze nabízí obory malířství, sochařství, kresba a grafika, intermediální tvorba, nová média, restaurování výtvarných děl sochařských, restaurování výtvarných děl malířských a architektonická tvorba. Standardní doba studia je šest let, v případě navazujícího magisterského oboru architektonická tvorba čtyři roky. Úspěšní absolventi získávají vysokoškolský diplom a je jim přiznán akademický titul MgA. (magistr umění). Studium probíhá na základě individuálního a pedagogického plánu, který ve spolupráci se studentem vypracuje vedoucí pedagog ateliéru. Ateliérová výuka je doplněna možností interní stáže v jiném ateliéru či v Ateliéru hostujícího pedagoga, v němž každý semestr působí jiná mezinárodně uznávaná osobnost (viz kapitolu Stáže). Během magisterského programu studenti absolvují také další teoretické a praktické předměty podle zaměření studovaného oboru: výuku teorie a dějin umění zajišťuje Katedra teorie a dějin umění AVU, povinnou výuku jazyků Katedra cizích jazyků AMU; nedílnou součástí studia jsou přípravné kurzy večerní kreslení, malířská a sochařská přípravka, proseminář, úvodní kurz DigiLabu, kurz grafických technik a další specializované předměty. Pro absolvování studia ve všech oborech je povinná státní zkouška z dějin umění a obhájení diplomové práce. Doktorské studium Doktorské studium bylo na AVU akreditováno v 90. letech 20. století jako vůbec první doktorský studijní program na českých vysokých uměleckých školách. Probíhá v prezenční i kombinované formě ve třech studijních oborech: výtvarná tvorba, architektonická tvorba a restaurování výtvarných děl a trvá v prezenční formě tři roky, v kombinované pět let; úspěšným absolventům je přiznán akademický titul Ph.D. Doktorské studium na AVU je zaměřeno na realizaci náročných uměleckých projektů výzkumného charakteru; sestává z tvůrčí, praktické části studia a z teoreticko-historického výzkumu, prezentovaného formou disertační práce. Probíhá podle individuálního studijního plánu, sestaveného ve spolupráci se školitelem, jako samostatné autorské tvůrčí bádání, případně jako umělecký či teoretický výzkum. Je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou praktické i teoretické části disertační práce. Základním kritériem pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu na AVU je prokázání výtvarného talentu, dále pak motivace, dostatečný všeobecný kulturní přehled, schopnost dalšího tvůrčího rozvoje a teoretické reflexe vlastní tvorby. Předpokladem je úplné střední, úplné střední odborné nebo vyšší odborné vzdělání, úspěšné vykonání přijímací zkoušky a znalost českého jazyka. Pro magisterské studium architektury je podmínkou předchozí absolvování bakalářského stupně na fakultě architektury v České republice nebo v zahraničí. Ve zcela výjimečných případech mimořádného talentu lze na AVU v Praze studovat i bez ukončení středního vzdělání v takovém případě však není nárok na udělení akademického titulu po absolutoriu magisterského studia. Přijímací řízení do magisterského studijního programu probíhá zpravidla od listopadu do února, aktuální termíny odevzdání přihlášek jsou uveřejněny na webových stránkách školy. Přijímací řízení je dvoukolové. V prvním kole posuzuje komise, složená především z vedoucích pedagogů jednotlivých ateliérů, domácí práce uchazečů a studijní oddělení potom během ledna informuje všechny uchazeče o výsledcích. Uchazeči pozvaní do druhého kola, absolvují čtyřdenní talentové zkoušky v budovách AVU, které obsahují: studii podle reálného modelu, kompozici na zadané téma, písemný test ověřující všeobecný kulturní přehled, volnou kompozici v libovolné technice, pohovor s vedoucím pedagogem a speciální ověřovací zadání konkrétního ateliéru. INFORMACE PRO DIPLOMANTY Součástí diplomové práce na AVU je teoretická a praktická část. Praktická část je konzultována vedoucím pedagogem a oponentem, teoretická část vybraným pedagogem KTDU v rámci tzv. diplomového semináře, jež zpravidla probíhá formou individuálních konzultací. Diplomová práce musí být podle 47b odst. 2 a 3, Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách zveřejněna. Praktická část je prezentována v ateliéru a na výstavě diplomantů AVU, teoretická část je vystavena v hlavní budově a později zpřístupněna na webových stránkách školy. Státní závěrečné zkoušky na AVU mají předem daný harmonogram: na zkoušku je rámcově vyčleněno 45 minut. Po představení diplomanta následuje hodnocení vedoucím pedagogem, předvedení diplomové práce a její obhajoba, oponentský posudek a rozprava, v níž se student vyjadřuje k posudkům, připomínkám a dotazům členů zkušební komise. Následuje hodnocení v nepřítomnosti studenta: návrhy klasifikace předkládají vedoucí pedagog a oponent, výslednou klasifikaci státní závěrečné zkoušky stanoví zkušební komise hlasováním. Státní závěrečné zkoušky probíhají v budovách školy, případné požadavky na specifické instalační podmínky je potřeba předem nahlásit prostřednictvím univerzální žádosti na studijním oddělení; posouzení žádosti je plně v kompetenci prorektorky pro studijní záležitosti. Podmínkou připuštění k obhajobě diplomové práce je splnění všech studijních povinností a řádné odevzdání předepsaných 28 29

18 dokumentů na studijní oddělení (viz podrobné informace pro diplomanty na webových stránkách školy). STIPENDIA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DOKTORSKÉ STUDIUM Ke studiu v doktorském studijním programu může být přijat uchazeč, který řádně dokončil studium v magisterském studijním programu Výtvarná umění nebo v oboru příbuzném, vykazuje předpoklady samostatné tvůrčí práce a schopnost historicko-teoretické reflexe, v daném oboru dosahuje nadprůměrných výsledků a předloží projekt doktorské práce. Projekt doktorské práce ve studijním programu výtvarná umění, architektonická tvorba a restaurování uměleckých děl sestává ze dvou částí: praktické, tj. vlastní umělecké tvorby, a teoretické, která by měla prokázat schopnost samostatné teoretické reflexe. Projekt doktorské práce musí formulovat téma a v jeho rámci provázanost praktické a teoretické části. Doporučujeme téma předběžně konzultovat s potenciálním školitelem z řad vedoucích pedagogů AVU. Pokyny k aktuálnímu přijímacímu řízení jsou uveřejňovány na webových stránkách školy. Přijímací řízení pro doktorský studijní program zpravidla probíhá od ledna do května. Rektor jmenuje komisi, která v prvním kole podle předložených materiálů vybere uchazeče do druhého kola; druhé kolo probíhá formou prezentace a osobního pohovoru s komisí. Zahraniční studenti musejí k přihlášce přiložit nostrifikaci diplomu a podepsat prohlášení, že případné výlohy s překlady a tlumočením si uhradí sami. POPLATKY Od 1. ledna 1999 působí Akademie výtvarných umění v Praze dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách jako veřejná vysoká škola univerzitního typu. Studium v rámci standardní doby studia je zdarma. Po uplynutí standardní doby studia, která je na AVU 6+1 rok, se vybírá poplatek Kč za každý započatý semestr; do celkové doby studia se počítají i předešlá studia, která nebyla úspěšně ukončena. Přijímací řízení AVU vybírá poplatky spojené s přijímacím řízením do magisterského (550 Kč) a doktorského studijního programu (1 000 Kč). Přesun předmětů AVU dále vybírá poplatek za přesun teoretického předmětu do dalšího akademického roku, pokud nebyl splněn podle studijního plánu poplatek činí 500 Kč za předmět. Doktorské stipendium Stipendium pobírají studenti doktorského studijního programu v prezenční formě po dobu tří let studia. Pokud student v této době studium nezakončí a ve studiu pokračuje, nárok na stipendium ztrácí. Výše stipendia se pohybuje v rozmezí tisíc Kč za každé čtvrtletí studia je tedy vypláceno 4 ročně. Ubytovací stipendium Na výplatu ubytovacího stipendia mají nárok studenti s trvalým pobytem mimo Prahu za předpokladu, že studium na AVU je jejich prvním studiem na vysoké škole. Stipendium se vyplácí 3 ročně (kromě července září) a jeho výše se pohybuje v rozmezí Kč. Prospěchové stipendium (tzv. Ateliérová cena) Udělení prospěchového stipendia navrhuje vedoucí pedagog ateliéru získá je jeden posluchač z každého ateliéru s nejlepšími výsledky za tvůrčí činnost za daný akademický rok; uděluje se 1 ročně na konci akademického roku. Ateliérová cena je zpravidla honorována částkou ve výši Kč. Prospěchové stipendium (tzv. Cena rektora) Toto ocenění je zpravidla dotováno částkou Kč a uděluje je jednou ročně rektor AVU studentovi či studentce za vynikající studijní výsledky nebo umělecký počin v daném akademickém roce. Cena Hlávkovy nadace Toto ocenění spojené s finanční odměnou získává každoročně jeden student či studentka AVU na základě návrhu rektora. Cenou Hlávkovy nadace jsou oceňováni nejlepší studenti vybraných českých škol. Akademie výtvarných umění v Praze má to privilegium jednou z těchto škol být. Protože je velmi složité v široké oborové struktuře najít toho lepšího z nejlepších, na AVU je tradičně uplatňován model, že jednotlivé ateliéry na tuto Cenu nominují své kandidáty a losování poté určí, kdo z nich tuto prestižní cenu získá. I sama nominace je velkou poctou. Sociální stipendium Na výplatu sociálního stipendia mají nárok studenti, kteří na studijním oddělení doloží příslušný dokument České správy sociálního zabezpečení; výši tohoto stipendia stanoví vyhláška MŠMT ČR. STÁŽE Studijní pobyty, tzv. stáže, dělíme na AVU na interní a externí. Mezi interní stáže patří semestrální pobyt v jiném než domovském ateliéru; stejně je chápáno i studium v Ateliéru přípravného studia (malířská a sochařská přípravka) 30 31

19 na doporučení vedoucího pedagoga a stáž v Ateliéru hostujícího pedagoga. Externí stáže mohou probíhat formou výměnné stáže na jiných vysokých uměleckých školách v ČR či jako zahraniční stáž. Podmínkou pro možnost absolvování stáže je kromě malířské a sochařské přípravky zpravidla řádně ukončený 2. ročník studia a zápis do následujícího ročníku; kandidát obvykle nesmí být hodnocen stupněm 4 (prospěl/a s napomenutím). Další podmínky stáže jsou: doporučení vedoucího pedagoga domovského ateliéru, souhlas vedoucího pedagoga vybraného ateliéru (případně studijního oddělení jiné vysoké školy), řádně vyplněná a v termínu odevzdaná univerzální žádost a souhlas prorektorky pro studium (zajišťuje studijní oddělení). UPOZORNĚNÍ: Studijní pobyt mimo domovský ateliér není omluvou pro neplnění studijních povinností, zejména absolvování povinných a povinně volitelných teoretických předmětů, účasti při ročníkových obhajobách a odevzdání písemné části obhajoby v předepsaném termínu. Studium v Ateliéru přípravného studia (malířská a sochařská přípravka) Malířská a sochařská přípravka slouží zpravidla studentům prvních ročníků, kterým výuku doporučí vedoucí pedagog. Výuka probíhá v ateliérech v ulici Jana Zajíce, kde student/ka předkládá své klauzurní práce k hodnocení. Ročníkové hodnocení je v kompetenci vedoucího pedagoga domovského ateliéru, ale je založeno na hodnocení pedagogů Ateliéru přípravného studia. Jednosemestrální či dvousemestrální studium v Ateliéru přípravného studia je student/ka povinen/ povinna oznámit na studijním oddělení na začátku akademického roku na základě doporučení vedoucího pedagoga domovského ateliéru. Interní stáž v jiném ateliéru AVU Stáž v jiném ateliéru AVU znamená možnost absolvovat předmět Ateliérová výuka v jiném ateliéru v rámci AVU po dobu 1 2 semestrů akademického roku. Stáž musí být doporučena a schválena vedoucími pedagogy domovského i vybraného ateliéru a následně i studijní prorektorkou. Pokud student či studentka chtějí absolvovat tento typ stáže, vyplní univerzální žádost, v níž specifikují ateliér, dobu stáže a vysvětlí své důvody, pak si zajistí podpisy obou vedoucích pedagogů. Vedoucí pedagog domovského atelieru stáž nepovolí, pokud byl student v minulém semestru hodnocen stupněm 4, nebo s jiných pedagogických důvodů. Souhlas studijní prorektorky se odvíjí od celkových výsledků všech součástí studia a zajišťuje ho studijní oddělení. Klauzurní práce student/ka vystavuje v ateliéru, v němž absolvuje stáž. Finální hodnocení je v kompetenci vedoucího pedagoga domovského ateliéru, který zpravidla vychází z hodnocení vedoucího pedagoga ateliéru, v němž je stáž realizována. Interní stáž v Ateliéru hostujícího pedagoga Stáž v tomto ateliéru je možné absolvovat ve vybraném semestru za splnění obecných podmínek pro stáž v jiném ateliéru AVU. Pokud se student či studentka chtějí přihlásit, vyplní univerzální žádost, zajistí si doporučení a podpis vedoucího pedagoga a připraví si portfolio své tvorby v elektronické podobě (se jménem, ročníkem a domovským ateliérem). Potom žádost spolu s elektronickým portfoliem na CD předají asistentovi Ateliéru hostujícího pedagoga ten pak informuje studijní oddělení o schválení či neschválení stáže. Souhlas studijní prorektorky zajišťuje studijní oddělení. Hostujícího pedagoga zve prorektorka pro zahraniční záležitosti na každý semestr, program výuky v ateliéru je tak formulován individuálně hostujícím pedagogem. Termíny pro dodání řádně vyplněné žádosti asistentovi hostujícího pedagoga jsou vyhlašovány vždy před začátkem semestru; později podané žádosti nelze přijmout. Klauzurní práce student/ka vystavuje v ateliéru hostujícího pedagoga. Ročníkové hodnocení je v kompetenci vedoucího pedagoga domovského ateliéru, který přihlíží k hodnocení hostujícího pedagoga. Stáž na jiné vysoké škole v ČR Tento druh stáže je označován jako výměnná stáž; zpravidla je jednosemestrální. Podmínkou stáže je, že si student či studentka na vybrané vysoké škole najdou protějšek, který by paralelně absolvoval stáž na AVU (není podmínkou, že přímo v domovském ateliéru žadatele). Žádosti obou studentů musí být podány společně, teprve pak je studijní oddělení postupuje k souhlasu studijní prorektorce. Stáž musí být doporučena jak vedoucím pedagogem domovského ateliéru AVU, tak pedagogem ateliéru na vybrané vysoké škole. Univerzální žádost, v níž jsou specifikovány důvody, ateliér i doba stáže, musí být navíc potvrzena i studijním oddělením vybrané vysoké školy. O případné prodloužení stáže je nutno znovu požádat prostřednictvím univerzální žádosti nesplnění této povinnosti se považuje za porušení povinnosti studenta a studijního řádu. Termíny pro dodání řádně vyplněné žádosti na studijní oddělení: pro letní semestr nejpozději před začátkem zkouškového období v zimním semestru; pro zimní semestr nejpozději v den zápisu do dalšího postupného ročníku. Později podané žádosti nebudou akceptovány. Stáž na jiné vysoké škole studenty/tky nevyvazuje ze studijních povinností AVU, tj. z plnění teoretických předmětů a předložení obhajoby semestrální či ročníkové práce v řádném termínu. Finální hodnocení je v kompetenci vedoucího pedagoga domovského ateliéru, který zpravidla vychází z hodnocení vedoucího pedagoga ateliéru, v němž je stáž realizována. Zahraniční stáž Zahraniční stáže probíhají: v rámci programu Erasmus (státy EU); na školách mimo rámec EU, s nimiž má AVU uzavřené vzájemné dohody o výměně studentů; mimo smluvní dohody AVU. Zahraniční stáž nevyvazuje studenty/tky ze studijních povinností na AVU, tj. z plnění teoretických předmětů a předložení obhajoby semestrální či ročníkové práce v řádném termínu. Finální hodnocení je v kompetenci vedoucího pedagoga domovského ateliéru. Pokud se pobyt na zahraniční stáži překrývá s termíny ročníkových zkoušek na AVU, je student/ka povinen/povinna požádat na studijním oddělení o posunutí termínu hodnocení a zároveň kontaktovat vedoucího pedagoga domovského ateliéru. AVU poskytuje finanční příspěvek na zahraniční stáže, který však zpravidla nepokrývá pobyt kompletně část finančních prostředků si musí student/ka zajistit sám/sama

20 Výběr studentů pro absolvování zahraničního studijního pobytu s nárokem na finanční příspěvek od AVU provádí pětičlenná komise složená zpravidla z vedoucích pedagogů AVU, navržená prorektorkou pro zahraniční záležitosti a schválená rektorem. Komise vybírá podle předloženého portfolia, motivačního dopisu a CV a přihlíží také k tomu, zda student či studentka už finanční příspěvek na zahraniční stáž čerpali; důležitým kritériem je dále řádné plnění studijních povinností a studijní výsledky. Příspěvek činí 20 až 60 tisíc Kč dle konkrétních finančních podmínek stáže. Každoročně vyjíždí přibližně 15 studentů AVU v rámci programu Erasmus a přibližně 10 studentů v rámci grantu MŠMT (IRP). Jak se přihlásit k zahraničnímu studijnímu pobytu s nárokem na finanční příspěvek od AVU? 1. Vyberte si školu ze seznamu škol spolupracujících s AVU (aktuální seznam je dostupný na zahraničním oddělení). Doporučujeme vybrat si dvě školy. 2. Pro každou školu zvlášť vyplňte žádost o zahraniční stáž (univerzální žádost) s tím, že specifikujete své preference. Žádost musí obsahovat: přesný název vybrané školy; akademický rok a semestr, v němž chcete stáž absolvovat; důvod zájmu o stáž; doporučení a podpis vedoucího pedagoga, který může připojit doporučující dopis v anglickém jazyce. 3. Obě žádosti musí mít tyto přílohy: portfolio v tištěné i elektronické verzi (CD); motivační dopis v češtině a angličtině; CV v češtině a angličtině; přihlášku (AVU application form), pokud zahraniční škola nemá vlastní; materiály, které zahraniční škola vyžaduje (viz podrobný seznam škol na zahraničním oddělení). 4. Prostudujte si podrobně webové stránky vybrané školy a doplňte případné další náležitosti, které konkrétní škola požaduje. Urychlíte tak svou nominaci a zaslání materiálů na zahraniční školu. 5. Pokud jste si vybrali zahraniční školu, která nemá s AVU smlouvu o spolupráci, je nutné školu kontaktovat individuálně a zažádat o akceptační dopis. Na zahraniční oddělení je pak potřeba dodat pouze vyplněnou žádost o stáž (univerzální žádost) podepsanou vedoucím pedagogem a originál akceptačního dopisu. Pokud má AVU k dispozici dost finančních prostředků, může přiznat finanční příspěvek i na tento typ stáže. Termínem pro dodání řádně vyplněné žádosti a ostatních náležitostí na zahraniční oddělení je zpravidla 7. listopad; komise zasedá během listopadu. Vzhledem k tomu, že termíny odevzdání přihlášek na jednotlivé zahraniční školy jsou různé, může se stát, že stáž bude možné realizovat až v následujícím akademickém roce. PŘESTUPY Studenti AVU mohou přestupovat z jednoho domovského ateliéru do druhého bez ohledu na oborové zaměření. Přestup je podmíněn souhlasem vedoucích pedagogů příslušných ateliérů. Žádost o přestup se podává zpravidla na konci ročníku za předpokladu, že student/ka úspěšně absolvoval/a studijní program jak v rámci ateliérové výuky, tak v teoretických předmětech. Souhlas studijní prorektorky zajišťuje studijní oddělení. Na rozdíl od stáže přestup znamená, že student/ka přebírá studijní oborový plán nového domovského ateliéru a měl/a by si doplnit povinné předměty z předchozích ročníků. PŘERUŠENÍ STUDIA Studium je možné přerušit na základě zdůvodněné žádosti podané na studijní oddělení; o přerušení studia rozhoduje prorektorka pro studijní záležitosti. Studium lze přerušit v rámci celé doby studia pouze jednou na dobu jednoho roku; podmínkou je řádné ukončení předešlého ročníku. Ve výjimečných případech může rektor na základě žádosti studenta a se souhlasem vedoucího pedagoga rozhodnout o přerušení delším než jeden rok. Doba přerušení studia po uznanou dobu rodičovství se do celkové doby přerušení studia nezapočítává. Během přerušení studia student odevzdává na studijní oddělení kartu studenta a výkaz o studiu: v průběhu přerušení nemá práva studenta a studentem se stává znovu až zápisem do studia po ukončení přerušení. Pro zápis do dalšího ročníku platí stejná pravidla jako u běžného zápisu. Studium na AVU může být ukončeno: UKONČENÍ STUDIA vykonáním státní závěrečné zkoušky a úspěšnou obhajobou diplomové práce; na vlastní žádost studenta v písemné formě, odevzdané na studijní oddělení; v případě, že se student/ka bez omluvy nedostaví v předepsaných termínech k zápisu do dalšího ročníku studia; v případě, že student/ka nemá splněny všechny předepsané povinnosti ročníkové postupové hodnocení v ateliérové výuce a všechny předepsané zkoušky a zápočty teoretických předmětů; nedostaví-li se student bez řádné omluvy k ročníkové postupové zkoušce; na základě rozhodnutí disciplinární komise (důvodem může být i přijetí na základě podvodného jednání)

Průvodce doktorským studiem avu 2014 2015_

Průvodce doktorským studiem avu 2014 2015_ růvodce doktorským studiem avu 2014 2015_ Obsah_ Úvodní slovo, str. 5 STUDIJNÍ ODDĚLENÍ, str. 8 ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ, str. 8 Doktorské studium, str. 9 ŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ, str. 10 OLATKY, str. 11 STIENDIUM,

Více

Úvodní slovo, str. 5. Studijní oddělení, str. 8. Zahraniční oddělení, str. 8. Doktorské studium, str. 9

Úvodní slovo, str. 5. Studijní oddělení, str. 8. Zahraniční oddělení, str. 8. Doktorské studium, str. 9 Obsah ŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ, str. 10 OLATKY, str. 11 STIENDIUM, str. 11 ZÁIS, str. 11 RŮBĚH A FORMA STUDIA, str. 11 /Teoretická část, str. 12 /raktická část, str. 12 /edagogická činnost, str. 12 INDIVIDUÁLNÍ

Více

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015

Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 Harmonogram FUD UJEP pro akademický rok 2014/2015 září 2014 opravné SZZ z dějin umění, od 10 hodin zápis do 1. ročníku na ak. rok 2014/2015: MgA. (Design, Fotografie a intermediální tvorba, Grafický design)

Více

Článek 1 Obecná ustanovení

Článek 1 Obecná ustanovení ŘÁD DOKTORSKÉHO STUDIA NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Článek 1 Obecná ustanovení 1. Tento řád vychází ze zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách (zákon o vysokých školách) v platném znění

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013

Stipendijní řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Stipendijní řád HAMU

Stipendijní řád HAMU Stipendijní řád HAMU Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Stipendijní řád HAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dále

Více

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební

Směrnice na podporu mobilit CZ studentů Fakulty stavební Účinnost dokumentu od 6. 5. 2011 Řízená kopie č: Razítko: Správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem 1/5 Čl. I Úvodní ustanovení 1. Směrnice stanovuje zásady a závazné podmínky, podle kterých

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE

STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE STIPENDIJNÍ ŘÁD ČVUT V PRAZE Vnitřní předpis ČVUT v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE Článek 1 Základní ustanovení IACP je určen akademické obci. V souladu se zákonem o vysokých školách (č. 111/1998 Sb. v platném znění dále

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení

STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Čl. 1 Základní ustanovení STIPENDIJNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM Čl. 1 Základní ustanovení 1. Stipendijní řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen stipendijní

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY

ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY ČÁST TŘETÍ DOKTORSKÉ STUDIJNÍ PROGRAMY Článek 17 Individuální studijní plán (1) Doktorský studijní program (dále jen DSP ) je zaměřen na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo

Více

Stipendijní řád DAMU

Stipendijní řád DAMU Článek 1 Úvodní ustanovení Stipendijní řád DAMU 1. Stipendijní řád DAMU se řídí ustanoveními zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon). 2. Na stipendium,

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S.

RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. RIGORÓZNÍ ŘÁD METROPOLITNÍ UNIVERZITY PRAHA, O.P.S. Čl. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Rigorózní řád Metropolitní univerzity Praha, o.p.s. upravuje 1 postup přijímání přihlášek ke státní rigorózní zkoušce, která

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE

STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE F A K U L T A STAVEBNÍ ČVUT V PRAZE Program: ARCHITEKTURA A STAVITELSTVÍ VÝUKA ARCHITEKTURY NA FSv ČVUT V PRAZE 90. léta: reakce na změnu podmínek vznik programu Pozemní stavby a architektura = inženýrské

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Vnitřní norma VŠCHT Praha č. 20.32/13 V Praze, 27.11.2013 Čj. 965/13/2013 Grantový řád Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Čl. 1 Základní ustanovení

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta).

Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). Soutěž o cenu děkana za práci v oboru ekologie a problematiky životního prostředí (Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta). S myšlenkou nezbytnosti environmentální edukace všech budoucích učitelů ustavil

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích

Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích Směrnice děkana č. 2/2012 o bakalářských, diplomových a disertačních pracích čl. 1 Úvod Obhajoba bakalářské práce (dále jen BP ) pro studenty bakalářského studia v oborech Design, Fotografie a intermediální

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 31. března 2014

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT. Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Část druhá PODMÍNKY PŘIHLÁŠKY KE STUDIU Příloha č. 2 ke Statutu ČVUT ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ ČVUT Část první ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení Řádu přijímacího řízení Tento Řád přijímacího řízení ČVUT (dále jen řád ) v souladu

Více

ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU

ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU ŘÁD STUDIA V DOKTORSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tento vnitřní předpis vychází ze zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 24. 6. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: - Číslo jednací: Informace o změnách Ruší předpis MSMT- 31537/2013-30

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

STR. 3... ÚVOD STR. 4. KVALITA A SPECIFICKÉ POSTAVENÍ AVU STR. 7... OTEVŘENOST AVU STR. 9... HOSPODAŘENÍ A CELKOVÝ CHOD AVU

STR. 3... ÚVOD STR. 4. KVALITA A SPECIFICKÉ POSTAVENÍ AVU STR. 7... OTEVŘENOST AVU STR. 9... HOSPODAŘENÍ A CELKOVÝ CHOD AVU AVU Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Akademie výtvarných umění v Praze s koncepcí Institucionálního rozvojového plánu

Více

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu

Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia. článek 2 Zápis ke studiu Studijní a zkušební řád Vysoké školy realitní - Institut Franka Dysona s.r.o. článek 1 Organizace studia 1. Studium v akreditovaném bakalářském studijním programu je ve Vysoké škole realitní - Institut

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky (dále jen OEAEP ) Část první Článek 1 Obecná ustanovení 1) Na OEAEP se uskutečňují studijní programy mateřské univerzity MAŘP Kyjev

Více

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze

Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Kvalifikační podmínky programu Erasmus + pro studijní pobyty a praktické stáže studentů Univerzity Karlovy v Praze Čl. 1 Úvodní ustanovení Kvalifikační podmínky pro studijní pobyty a praktické stáže studentů

Více

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013

Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana O studiu na Divadelní fakultě Janáčkovy akademie múzických umění v Brně platná od 1. října 2012 do 30. září 2013 Směrnice děkana o studiu na Divadelní fakultě JAMU konkretizuje pravidla

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 6/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 6/2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 6/2014 kterou se určují podmínky pro přiznání a stanovení výše stipendií studentů Fakulty stavební Řízená kopie č: Razítko:

Více

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Směrnice k realizaci evropského vzdělávacího programu LLP Erasmus a k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit Verze: první Platnost od: 1. 2. 2012 Zpracoval/i: Mgr. PhDr. Ladislav Chvátal,

Více

Studijní a zkušební řád UK ETF

Studijní a zkušební řád UK ETF Obsah: I. Obecná ustanovení II. Celková organizace studia III. Evidence a kontrola studia IV. Závěrečná ustanovení Studijní a zkušební řád UK ETF Část I. - Obecná ustanovení Tento Studijní a zkušební řád

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Studijní a zkušební řád

Studijní a zkušební řád Studijní a zkušební řád Článek 1 Základní ustanovení Tento studijní a zkušební řád se vztahuje na studenty v studijních programech vyšší odborné školy studijících od školního roku 2009/2010 v prvních ročnících

Více

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech

Vyhláška děkanky č. 15VD/2013 o konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni dne 16. září 2013 ZCU 029746/2013/DFPE/Pell Vyhláška děkanky č.

Více

XI. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. května 2014

XI. Úplné znění Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě ze dne 26. května 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 30. března 2006

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2014/15 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2014/15: 1. 9. 2014-31. 8.

Více

Část první Základní ustanovení

Část první Základní ustanovení STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE ZE DNE.2006 Část první Základní ustanovení Čl. 1 Studijní řád AMU Studijní a zkušební řád Akademie múzických umění v Praze (dále jen AMU ) obsahuje

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení

1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení Zpráva o průběhu přijímacího řízení na Fakultu restaurování Litomyšl 2013/2014 Příloha č. 1/I 1.1. Informace o přijímacích zkouškách a konání přijímacího řízení a)číslo a název studijního programu: 8206R

Více

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE

Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Vyhláška rektora pro studium a stáže studentů Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo v zahraničí a zahraničních studentů na SVŠE Článek 1 Základní ustanovení 1. Studenti Soukromé vysoké školy ekonomické

Více

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP

k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP PRÁVNICKÁ FAKULTA UP V OLOMOUCI S-2/2011 SMĚRNICE DĚKANKY k provedení Studijního a zkušebního řádu Univerzity Palackého v Olomouci ze dne 1. 7. 2011 na Právnické fakultě UP Obsah: Zpracoval: Na základě

Více

Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno

Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 4. května 2007

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz 1. Základní informace, termíny Den otevřených

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 25. SRPNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a 5 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. srpna 2014

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD. Obecné zásady klasifikace Vyšší odborná škola Jana Ámose Komenského IČ: 71341200 IZO: 181019116 Nádražní 120, 702 00 Ostrava KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Článek I. Obecné zásady klasifikace 1. Studenti jsou hodnoceni vždy za příslušné období

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD - KREDITNÍ Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické

Více

Akademie výtvarných umění v Praze

Akademie výtvarných umění v Praze Akademie výtvarných umění v Praze studijní obor: Výtvarné umění se zaměřením: malířství, sochařství, kresba a grafika, intermediální tvorba, nová média, restaurování výtvarných děl malířských a polychromované

Více

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích

Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích OR č. 20/2013 Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Datum vydání: 30. 9. 2013 Účinnost od: 30. 9. 2013 Účinnost do: odvolání Číslo jednací: VŠTE005947/2013 Počet stran:

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 15 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze

Studijní a zkušební řád České zemědělské univerzity v Praze STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE V BAKALÁŘSKÝCH A NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH ZE DNE 11. DUBNA 2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Článek 1 Úvodní ustanovení Studijní a zkušební řád Archip s.r.o. (dále jen ARCHIP ) je vnitřním předpisem ARCHIP v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016

Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016 Adaptační program FNOL a LF UP pro absolventy / nastupující lékaře pro rok 2015 2016 Cíl projektu: Standardizovat nástup nových absolventů lékařských fakult, optimalizovat jejich nábor, výběr, zahájení

Více

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Potvrzení o účasti na dnech otevřených dveří získají návštěvníci u přednášejících DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí ve dnech 18. - 21. 11. 2014 všem zájemcům o studium dějin umění volný vstup do přednášek, seminářů a

Více

International ART CAMPUS Prague. Literární akademie STATUT

International ART CAMPUS Prague. Literární akademie STATUT International ART CAMPUS Prague STATUT platný od 13. 5. 2014 str. 2 Část první Článek 1 Úvodní ustanovení 1. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. /do června 2013 (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého),

Více

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT

VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. STATUT V Š VYSOKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ A HOTELOVÁ s.r.o. O&H STATUT Část první Základní ustanovení Článek 1 Statut Vysoké školy obchodní a hotelové s.r.o. (dále jen statut ), se vydává v souladu s 17 odst. 1 písm.

Více

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze Pravidla pro organizaci studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (schválená akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne ) Akademický senát Filozofické fakulty

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 16 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie ČR v Praze, kterým se

Více

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program

Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015. Oddíl I Bakalářský studijní program Všem pracovištím AS VŠCHT V Praze dne 2. 6. 2014 Č.j. 961/258/2014 Výnos č. 30.11/14 Upřesnění kreditního systému VŠCHT Praha pro akademický rok 2014/2015 Oddíl I Bakalářský studijní program V souladu

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

STIPENDIJNÍ ŘÁD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších

Více

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan.

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan. S T U D I J N Í A Z K U Š E B N Í Ř Á D Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek

Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek Normy upravující konání státních závěrečných zkoušek v bakalářských a magisterských studijních programech na Přírodovědecké fakultě JU (vybrané části norem a komentáře, stav v srpnu 2013). ZÁKON Č. 111/1998

Více

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha

Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha Studijní a zkušební řád Březen 2012 Praha CEVRO Institut Studijní a zkušební řád 1 Část první Studijní řád Čl. 1 1. Studium v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu je uskutečňováno

Více

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o.

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Článek 1 studium a jeho organizace (1) Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. (dále jen škola ) uskutečňuje akreditované bakalářské studijní

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ V DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH 1 2 Informace o přijímacím řízení v doktorských studijních programech

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y VNITŘNÍ PŘEDPIS STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY OBRANY ve znění 1., 2., 3., 4., 5. a 6. změny B r n o 2 0 0 8 2 Obsah: ČÁST PRVNÍ... 4 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 4 Čl. 1 Působnost...

Více

Studium v doktorských studijních programech Článek 36 Doktorský studijní program

Studium v doktorských studijních programech Článek 36 Doktorský studijní program FAKULTA FILOZOFICKÁ Studium v doktorských studijních programech V souladu s čl. 1 odst. 3 a čl. 36 odst.4 Studijního a zkušebního řádu ZČU v Plzni (dále jen SZŘ) děkan FF svým Rozhodnutím č. 7/05 blíže

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Studijní a zkušební řád upravuje průběh a ukončení studia akreditovaného studijního programu na Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo,

Více

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských studijních programech pro akademický rok 2015/2016 Ev. č. 008/25910/14 Č. j. OU-89249/25-2014 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Směrnice. k individuálním studijním plánům

Směrnice. k individuálním studijním plánům Směrnice k individuálním studijním plánům Verze: 1. Platnost od: 1. 10. 2013 Zpracoval: Schválil: Mgr. et Mgr. Michaela Vaněčková, Ph.D. RNDr. Josef Tesařík Tisk dne 4.10.2013 Q3-P10-VZDE-011-01 Strana

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků

Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků Informace pro výuku doktorandů 2011/2012 k výuce a zkouškám z jazyků ANGLIČTINA Angličtina pro doktorandy PEF, TF, FAPPZ II a ITS Vyučující: doc. PhDr. Jaroslav Voráček, CSc. Doktorandi PEF, TF a ITS (přiřadí

Více

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008

Rozhodnutí děkana FF UHK č. 3/2008 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Jana Koziny 1237, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 332 431, 493 332 433 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Loucká 656/21, 669 02 Znojmo, info@svse.cz STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Preambule Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o.

Více

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o.

STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. STATUT Soukromé vysoké školy ekonomické Znojmo s.r.o. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. své poslání spatřuje v rozšiřování vzdělávacích příležitostí pro zájemce motivované k dalšímu zkvalitňování

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2342 TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě

Více

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2014 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015 2016

Fakulta stavební VUT v Brně. SMĚRNICE DĚKANA č. 12/2014 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA FAKULTU STAVEBNÍ VUT V BRNĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015 2016 Fakulta stavební VUT v Brně Akademický senát Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně v souladu s 27 odst. 1 písm. e zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. Žádost o prodloužení rozšíření akreditace (akreditace na dostudování stávajících studentů) navazující magisterský studijní program Speciální pedagogika se

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. června 2015

Více

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE

STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE str. 1 STIPENDIJNÍ ŘÁD INTERNATIONAL ART CAMPUS PRAGUE ČÁST PRVNÍ STIPENDIA PŘIZNANÁ STUDENTŮM Oddíl první Článek 1 Druhy stipendií a jejich zdroje 1. Studentům mohou být přiznána tato stipendia: a) stipendium

Více

Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu. Univerzity Palackého v Olomouci. postgraduální studium

Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu. Univerzity Palackého v Olomouci. postgraduální studium FZV-SD-1/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci postgraduální studium Obsah: Touto směrnicí

Více

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na FEKT VUT v Brně

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTŮM S INDIVIDUÁLNÍ NÁPLNÍ PRÁCE Ústav biotechnologie. Bakalářské studium. Magisterské studium

ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTŮM S INDIVIDUÁLNÍ NÁPLNÍ PRÁCE Ústav biotechnologie. Bakalářské studium. Magisterské studium ZÁKLADNÍ INFORMACE K PŘEDMĚTŮM S INDIVIDUÁLNÍ NÁPLNÍ PRÁCE Ústav biotechnologie Bakalářské studium Bakalářská práce Student si vybere z témat Bakalářských prací po jejich zveřejnění v SIS. V co nejkratší

Více

Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 doktorské studium studijního programu Dramatická umění

Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 doktorské studium studijního programu Dramatická umění Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2016/2017 doktorské studium studijního programu Dramatická umění V Brně, 30. června 2015 Adresa JAMU (majitel účtu, adresát při platbě) tento údaj se píše

Více