Cíl 3 předměty podpory a postup administrace. přednášející: Manuela Prchalová / Marek Liebscher Společný technický sekretariát (JTS)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cíl 3 předměty podpory a postup administrace. přednášející: Manuela Prchalová / Marek Liebscher Společný technický sekretariát (JTS)"

Transkript

1 Cíl 3 předměty podpory a postup administrace přednášející: Manuela Prchalová / Marek Liebscher Společný technický sekretariát (JTS)

2 Obsah Cíl 3 dotační území Předměty podpory Postup administrace (dle stavu programování k ) 2

3 Cíl 3 dotační území dotační území v České republice Karlovarský kraj: území okresů Karlovy Vary, Sokolov, Cheb Ústecký kraj: území okresů Chomotov, Most, Teplice, Louny, Litoměřice, Ústí nad Labem, Děčín Liberecký kraj: území okresů Česká Lípa, Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily 3

4 Cíl 3 dotační území vlastní dotační území v Sasku okres Vogtland, statutární město Plauen, okres Aue- Schwarzenberg, okres Annaberg Mittlerer Erzgebirgskreis, okres Freiberg, okres Weißeritz okres Sächsische Schweiz, okres Bautzen, okres Löbau-Zittau 4

5 Cíl 3 dotační území dotační území podle pravidla flexibility okres Saale-Orla-Kreis (Svobodný stát Duryňsko), okres Greiz (Svobodný stát Duryňsko), okres Zwickauer Land, statutární město Zwickau, okres Stollberg, statutární město Chemnitz, okres Mittweida, okres Meißen, statutární město Dresden, okres Kamenz, Kreisfreie Stadt Hoyerswerda, okres Niederschlesischer Oberlausitzkreis, statutární město Görlitz 5

6 Cíl 3 dotační území české dotační území tschechisches Fördergebiet saské dotační území sächsisches Fördergebiet dotační území podle pravidla flexibility Fördergebiet nach Flexibilitätsregelung dle bodu 10 odst. 2 Sdělení EK č. 2000/C 143/08 nach Ziffer 10 der Mitteilung der Kommission Nr. 2000/C 143/8 Freistaat Sachsen Hoyerswerda Dotační území je stanoveno na úrovni statistické jednotky NUTS III Das Fördergebiet wird auf der statistischen NUTS III-Ebene abgegrenzt Kamenz Niederschlesischer Oberlausitzkreis Meißen Bautzen Mittweida Dresden Görlitz Greiz Zwickauer Land Zwickau Chemnitz Freiberg Weißeritzkreis Sächsische Schweiz Löbau-Zittau Stollberg Saale-Orla-Kreis Plauen Mittlerer Erzgebirgskreis Annaberg Aue-Schwarzenberg Liberecký kraj Vogtlandkreis Ústecký kraj Karlovarský kraj Česká republika 6

7 Prioritní osa 1 Rozvoj rámcových společenských podmínek v dotačním území Oblast podpory 1 Kooperativní zlepšení a rozvoj potřebné infrastruktury a spolupráce v oblasti regionálního plánování a regionálního rozvoje 7

8 1. Opatření ke zvýšení propustnosti pohraničí a pro napojení pohraničí na důležité přeshraniční dopravní osy 1.1. výstavba a rozvoj plánovaných hraničních přechodů 1.2. výstavba přístupových komunikací k hranici 1.3. výstavba důležitých přivaděčů kpřeshraničním dopravním osám 1.4. zpracování dopravních průzkumů spřeshraničním významem 8

9 2. Podpora přeshraniční silniční a kolejové veřejné dopravy osob 2.1 koncepce a studie proveditelnosti pro přípravu projektů v oblasti přeshraniční veřejné dopravy osob 2.2.výstavba, modernizace a rozvoj propojovacích a přechodových bodů 9

10 2.3. vícejazyčná informační a odbavovací technika, minimálně česky a německy 2.4. vytváření integrovaných přeshraničních tarifních systémů 2.5. výstavba a modernizace doprovodné železniční infrastruktury 10

11 3. Podpora informační společnosti, především z hlediska vícejazyčnosti 3.1. rozvoj a implementace elektronických rozhraní pro výměnu dat 3.2. společné inovativní internetové aplikace 3.3. rozvoj a budování společných databází 3.4. technické propojení a vícejazyčné informační systémy (minimálně česky a německy), především muzeí a knihoven 11

12 4. Podpora geoinformačních sítí jako základny pro společné úkoly v oblasti plánování a monitoringu 4.1. vytváření kartografických podkladů 4.2. vytváření homogenizovaných geoinformačních sítí a jejich rozhraní jako základny pro společné úkoly v oblasti plánování a monitoringu 4.3. sběr a vyhodnocení společných dat 12

13 5. Inovační procesy v dětských zařízeních 5.1. podpora přeshraniční spolupráce dětských zařízení například výměnou personálu a stážemi pedagogů, jazykovou výukou odborného pedagogického personálu, mimo jiné zvyšováním kvalifikace v oblasti metodiky osvojení si cizích jazyků v raném věku, setkávání dětí a rodičů za účelem odbourávání předsudků a rozvoji jazykových znalostí 13

14 5.2. zřizování, sanace a modernizace dětských zařízení navštěvovaných dětmi z obou zemí 5.3. rozvoj, podpora a testování nových obsahových koncepcí v dětských zařízeních, jako například nabídka konzultací ke spolupráci dětských zařízení, zpracování materiálů pro výuku cizích jazyků, organizace a zprostředkování výměny zkušeností, projekty z oblasti kvalifikace, konzultace s rodiči 14

15 6. Podpora společných opatření za účelem změny struktur a funkčnosti z důvodů demografických změn v pohraničí 6.1 analýza stávající situace v celé oblasti péče a pomoci seniorům a starým lidem realizace speciálních vzdělávacích a informačních seminářů 15

16 6.2. rozvoj modelových příkladů, především vytváření potřebných nabídek pro proporčně rostoucí podíl seniorů rozvoj venkova přátelský k rodině životní a profesní perspektivy žen alternativní sociální nabídky v oblasti infrastruktury při klesajícím počtu a stárnutí obyvatelstva proces adaptace v oblasti dobrovolné činnosti a nabídek 16

17 7. Přeshraniční aktivity v oblasti regionálního plánování a interkomunální spolupráce a regionálního rozvoje 7.1. intenzifikace přeshraniční spolupráce orgánů z oblasti územního a regionálního plánování 7.2. zpracování společných územních plánů 7.3. zpracování regionálních koncepcí a koncepcí sítí měst a integrovaných koncepcí rozvoje venkova 7.4. zpracování koncepcí propojení a spolupráce měst a dílčích venkovských oblastí (město okolí) 17

18 7.5. zpracování adaptačních a rozvojových strategií na požadavky plynoucí z demografických změn 7.6. zřizování managementu za účelem realizace klíčových projektů identifikovaných v akčních plánech 7.7. záměry v oblasti práce s veřejností 7.8. modelové záměry s mezioborovým přístupem z oblasti územního uspořádání, které zvlášt příkladně podporují interkomunální, případně nadregionální kooperační, akční a rozvojové procesy 18

19 Prioritní osa 1 Rozvoj rámcových společenských podmínek v dotačním území Oblast podpory 2 Kooperativní opatření v oblasti lidských zdrojů, sociokulturního rozvoje a partnerské spolupráce 19

20 1. Podpora školských projektů 1.1. podpora přeshraniční spolupráce škol, vytváření školních partnerství a vytváření sítí 1.2. iniciativy k interkulturnímu učení 1.3. vývoj a realizace společných učebních a vzdělávacích materiálů 1.4. organizace a realizace společných kvalifikačních opatření 1.5. podpora výměny zkušeností, rovněž formou stáží 1.6. zlepšení jazykových dovedností v češtině, případně němčině/lužické srbštině 20

21 2. Podpora vytváření základů a posilování iniciativ v oblasti přeshraničního vzdělávání, kvalifikace a utváření sítí v souvislosti s hospodářstvím a společností 2.1. opatření vysokých škol a dalších vzdělávacích institucí za účelem transferu know how na rozhraní mezi společností a hospodářskou sférou 2.2. zpracování studií a koncepcí za účelem etablování společných studijních programů na českých a saských vysokých školách 2.3. vývoj, utváření a rozvoj akademických a vědeckých kooperačních sítí 21

22 2.4. vývoj společných, i virtuálních, učebních a studijních materiálů pro kooperativní studijní programy 2.5. zpracování studií a koncepcí pro budoucí vývoj společných opatření v oblasti vzdělávání a trhu práce při zohlednění platné legislativy 2.6. zlepšení jazykových dovedností v češtině, případně němčině/lužické srbštině 22

23 3. Podpora osob s postižením 3.1. podpora společných opatření pro integraci a rovné šance znevýhodněných skupin obyvatelstva prostřednictvím: integračních projektů pro zapojení lidí s postižením do tzv. prvního trhu práce a aktivit chráněných dílen projekty na podporu bezbariérové turistiky (např. stavební opatření v zařízeních cestovního ruchu) společné česko saské projekty v oblasti dalšího vzdělávání a zvyšování kvalifikace lidí s postižením a integračních asistentů projekty svépomoci, modelové záměry 23

24 4. Podpora opatření v oblasti práce s mládeží 4.1. investice v zařízeních pro mládež (např. sanace a přestavby) 4.2. projekty pomoci mládeži, především mimoškolní vzdělávání mládeže dětská a mládežnická rekreace sociální práce s mládeží/prevence sociálních rizik výměna odborného personálu opatření v oblasti ochrany dětí a mládeže 24

25 5. Podpora opatření v oblasti muzeí, současné kultury a umění, recepce kultury a umění 5.1. vývoj a realizace muzeálních, sbírkových a výstavních koncepcí a memoriálních instalací včetně zajištění hodnotných a ohrožených muzeálních statků a vícejazyčná úprava výstav (například popisky, audioguide, internetová prezentace), putovních výstav a muzeálně pedagogických opatření 25

26 5.2. konference a akce muzeí na podporu vzdělávání v oblasti kultury 5.3. projekty v oblasti dramatického umění a hudby, festivaly, divadelní, taneční, hudební slavnosti a soutěže 5.4. projekty současného umění v oblasti výtvarného umění jako jsou výstavy, soutěže či workshopy 5.5. akce k šíření literatury jako jsou dny literatury, čtení 26

27 5.6. opatření na podporu přeshraničního filmového umění, především vyhotovení, vícejazyčné titulkování a prezentace, filmové festivaly a filmové týdny 5.7. projekty sociokulturních zařízení podporující umělecké a kulturní vzdělávání 5.8. modelové záměry v oblasti propojení kulturních zařízení a nabídek v případě, je li možno očekávat trvalé síťové efekty 27

28 6. Podpora revitalizace a zachování uměleckých a kulturních objektů přeshraničního významu 6.1. podpora tradiční lidové kultury 6.2. opatření na podporu krajiny podstávkových domů 6.3. podpora přeshraničního přístupu ke kulturnímu dědictví 6.4. sanace a rekonstrukce kulturních, industriálních a technických památek 28

29 7. Rozvoj partnerské spolupráce 7.1. podpora spolupráce správních orgánů, odborů, hospodářských a sociálních partnerů, sdružení, svazů a dalších nevládních organizací 7.2. euroregionální projektová práce 29

30 Prioritní osa 1 Rozvoj rámcových společenských podmínek v dotačním území Oblast podpory 3 Kooperace v oblasti bezpečnosti, záchranných služeb, ochrany před katastrofami a protipožární ochrany 30

31 1. Přeshraniční aktivity v oblasti bezpečnosti 1.1. další rozvoj přeshraniční spolupráce v oblasti vnitřní bezpečnosti, především policie spolupráce pro společné zvládání výzev v oblastech prevence, bezpečnosti dopravy, boje s kriminalitou včetně vhodných opatření pro zvýšení pocitu bezpečnosti obyvatel příhraničí 31

32 1.2. optimalizace přeshraničního krizového managementu v oblasti odvracení nebezpečí policejními i nepolicejními složkami do této oblasti spadá především vytvoření informačního systému krizového managementu pro orgány krizového řízení regionu pro plánování krizových opatření a řešení krizových situací 32

33 2. Přeshraniční koncepce v oblasti záchranných služeb, ochrany před katastrofami a protipožární ochrany 2.1. vývoj systémů pro prevenci ekologických havárií 2.2. odbourávání restrikcí, opatření pro další optimalizaci přeshraniční spolupráce záchranných služeb, ochrany před katastrofami a protipožární ochrany s cílem chránit život a majetek obyvatelstva, vytváření, resp. zlepšení rámcových podmínek pro propojení záchranných služeb, nemocnic, ochrany před katastrofami a protipožární ochrany 33

34 2.3. propojení informačních systémů záchranných služeb, nemocnic, ochrany před katastrofami a protipožární ochrany 2.4. získání kompatibilního vybavení záchranných služeb, nemocnic, ochrany před katastrofami a protipožární ochrany 34

35 Prioritní osa 2 Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu Oblast podpory 1 Hospodářská kooperace a rozvoj přeshraničních hospodářských struktur 35

36 1. Podpora kooperačních sítí hospodářství a vědy, vývoje a transferu technologií 1.1. výměny zkušeností, workshopy 1.2. rozvoj, stabilizace a výstavba kooperací a sítí 1.3. studie proveditelnosti prostřednictvím třetích osob 36

37 1.4. podpora integrovaných projektů výzkumu a vývoje podpora integrovaných projektů mezi českými a saskými výzkumnými zařízeními a českými a saskými podniky 1.5. na výsledek orientovaná projektová práce v oblasti aktivizace, urychlení či zlepšení transferu technologií v oblastech technologií budoucnosti dle poptávky 37

38 2. Rozvoj společných marketingových strategií 2.1. marketingové koncepce zpracovávané externími třetími osobami 2.2. aktivizace a realizace marketingových opatření jako corporate identity, letáky, reklamní bannery, prezentace, bez účasti na veletrhu 38

39 Prioritní osa 2 Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu Oblast podpory 2 Kooperace a rozvoj přeshraničních struktur v oblasti cestovního ruchu 39

40 1. Investiční opatření v oblasti turistické infrastruktury 1.1. stavba a výstavba turistických cest (např. cyklistické stezky, turistické stezky, běžkařské stopy, jezdecké cesty) a jejich inventáře (např. ochranné přístřešky, parkoviště) 1.2. organizace systému kvalifikované koordinace, značení a popisu sítí turistických stezek 1.3. zlepšení dostupnosti turistických cílů 40

41 2. Podpora společného vývoje koncepcí a produktů a realizace společných marketingových opatření v oblasti cestovního ruchu 2.1. zpracování společných marketingových koncepcí 2.2. zpracování rozvojových koncepcí pro trvale udržitelný cestovní ruch ve společném pohraničí 41

42 2.3. vývoj inovativní turistické nabídky 2.4. realizace společných reklamních akcí včetně společných prezentací a vypracování vícejazyčných informačních materiálů pro specifické cílové skupiny 2.5. realizace studií, analýz a modelových projektů majících zvláštní význam pro další rozvoj přeshraničního cestovního ruchu včetně venkovské turistiky 42

43 3. Iniciativy na propojení turistických zařízení, vytvoření a realizace systémů společného přeshraničního turistického managementu 3.1. vytvoření přeshraničních turistických sítí 3.2. vývoj společného destinačního managementu 43

44 3.3. zavádění společných standardů kvality a systémů jakosti 3.4. workshopy a výměny zkušeností, především k odbourávání informačních deficitů 3.5. profesionální kvalifikační opatření k zajištění kvality v oblasti turistiky 44

45 4. Rozvoj lázeňství 4.1. přestavba, modernizace a reorientace stávajících lázeňských zařízení včetně příslušných investic 4.2. přeshraniční propojení lázeňských zařízení 45

46 Prioritní osa 3 Zlepšení situace přírody a životního prostředí Oblast podpory 1 Opatření v oblasti ochrany klimatu, ochrany lesa a přírody, péče o krajinu a odpadového hospodářství 46

47 1. Podpora opatření v oblasti ochrany klimatu, lesa, přírody a péče o krajinu včetně území NATURA plánování a management opatření v oblasti ochrany klimatu, lesa, redukce imisí a radioaktivity životního prostředí 1.2. plánování, management a realizace opatření v oblasti ochrany přírody (např. zachování biodiverzity, biotopy) a péče o krajinu včetně území NATURA plánování, management a realizace opatření v oblastiobnovitelných zdrojů energie 1.4. výměna informací a zkušeností, navazování 47 kooperací

48 2. Podpora opatření v oblasti odpadového hospodářství 2.1. opatření k zamezení a snížení znečištění krajiny odpady - littering 2.2. koncepční opatření, především zpracování společných koncepcí odpadového hospodářství, zpracování studií, plánů a programů (např. programy a studie společného využívání zařízení na zpracování odpadů) 2.3. realizace společných školících a vzdělávacích akcí k tématům odpadového hospodářství a odpadové legislativě EU 48

49 3. Podpora ekologického povědomí, environmentálního vzdělávání a managementu 3.1 práce s veřejností 3.2. vzdělání a zvyšování kvalifikace v oblastech relevantních k životnímu prostředí 3.3. akce (výměny informací a zkušeností, odborné konference a symposia) 49

50 3.4. studie proveditelnosti, výzkumné a modelové záměry 3.5. vytváření ekologických sítí a propojování existujících struktur 3.6. zavedení systému environmentálního managementu a integrovaných systémů managementu v hospodářství, v zemědělství a lesnictví 50

51 Prioritní osa 3 Zlepšení situace přírody a životního prostředí Oblast podpory 2 Opatření v oblasti protipovodňové ochrany, vodního hospodářství a vodních staveb 51

52 1. Společná opatření v oblasti protipovodňové ochrany, vodního hospodářství, vodních staveb a ochrany vod 1.1. koncepční a investiční opatření v oblasti přeshraniční protipovodňové ochrany včetně zvýšení retenčních ploch zvýšením lesní plochy a restrukturalizací lesa a k tomu přináležející výzkumné a modelové záměry v oblastech vzniku povodní 1.2. výstavba, rozšíření a přestavba společných zařízení v oblasti odpadních vod s přeshraničním dopadem 52

53 1.3. novostavby a rozšiřování veřejných zařízení pro přeshraniční zásobování pitnou vodou 1.4. renaturalizace vodních toků 1.5. výzkumné a modelové záměry v oblasti kvality vod (monitoring kvality vod) 1.6. spolupráce v oblasti přeshraničních zdrojů podzemních vod (plánování obhospodařování, program opatření) 1.7. výměna informací a zkušeností 1.8. projekty práce s veřejností pro zvýšení povědomí o problému 53

54 Postup administrace JTS* vykonává různé úkoly, částečně ve spolupráci s krajskými úřady I akvizice / poradenství II podání a posouzení žádosti III rozhodnutí IV monitoring projektu V reporting úspěšně aktivní akvizice poradenství při přípravě žádosti přijetí žádosti vypracování odborného stanoviska (ČR, SN) posouzení/ohodnocení z pohledu programu dvojjazyčný projektový list příprava zasedání Monitorovacího výboru a zpracování jeho výsledků zhodnocení stupně realizace zajištění finanční realizace (n+2) Monitorovací výbor EU-Komise veřejnost realizované projekty finanční management *JTS = Společný technický sekretariát sídlící v Saské rozvojové bance dotační bance (SAB) 54

55 Postup administrace Realizace dotace v SAB pro ČR a Sasko I akvizice / poradenství II podání a posouzení žádosti předčasné zahájení projektu zamítnutí III rozhodnutí vydání Smlouvy o poskytnutí dotace, nebo zamítnutí IV monitoring projektu zpracování změn V reporting zapojení českých a saských expertů vypracování odborného stanoviska (SAB, kraje) 55

56 Postup administrace Kontroloři podle čl. 16 -pro ČR a Sasko v SAB a CRR ČR* I akvizice / poradenství II podání a posouzení žádosti III rozhodnutí IV monitoring projektu kontrola faktur/ dokladů a plateb vystavení protokolu o kontrole V reporting podle Nařízení 1080 z trvá kontrola max. 3 měsíce *CRR= Centrum pro regionální rozvoj České republiky Pozn.: CRR je kompetentní vůči českým a SAB vůči saským projektovým partnerům 56

57 Postup administrace Zprostředkující subjekt Certifikačního orgánu pro ČR a Sasko v SAB I akvizice / poradenství II podání a posouzení žádosti III rozhodnutí IV monitoring projektu průběžné a závěrečná kontrola o provedení práce V reporting partneři Certifikačního orgánu (SMWA*) ve spolupráci s kontrolory podle čl. 16 v CRR a SAB vystavení protokolu o kontrole platba/vymáhá ní *Saské státní ministerstvo hospodářství a práce, referát 12 57

Program Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 2013

Program Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 2013 Program Cíle 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007 2013 Marek Liebscher Společný technický sekretariát (JTS) Dotační území české dotační území tschechisches

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

Přehled dotačních titulů Průvodce základy přípravy žádosti

Přehled dotačních titulů Průvodce základy přípravy žádosti Zpracovatel: Asistenční centrum, a.s. Tel./fax: 476 105 888 Email: info@asistencnicentrum.cz Publikace je realizována s finanční podporou Ústeckého kraje Přehled dotačních titulů Průvodce základy přípravy

Více

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020

Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Operační program pro budoucí program EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Znění pro konzultaci Stav: 27.06.2014 EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Předmluva V novém období

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE

Plzeň-sever. Rokycany. Plzeňměsto. Plzeň-jih. Plzeňský kraj. Klatovy. Freyung-Grafenau Deggendorf. Passau PROGRAM SPOLUPRÁCE Kronach Kulmbach Hof Oberfranken Wunsiedel i.fichtelgebirge Sokolov Karlovy Vary Karlovarský kraj Cheb Bayreuth Tirschenreuth Neustadt a.d.waldnaab Amberg-Sulzbach Schwandorf Oberpfalz Tachov Cham Domažlice

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU)

Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Příloha č. 14 - Vazby mezi programy ESIF (resp. ESIF a programy EU) Předkládaná verze Souhrnu synergií/komplementarit (červen 2014) vychází převážně z verzí programů předkládaných v rámci MPŘ (OP Z, OP

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA

PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA PRIORITY PROGRAMU A OBLASTI PODPORY SPECIÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM PRO ÚČELY SOUTĚŽE EUROPANOSTRA Podrobný popis priorit a oblastí podpory vychází z jednotlivých operačních programů platných v současném programovém

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

STUDIE ROZVOJE ČESKO-SASKÉHO PŘÍHRANIČÍ

STUDIE ROZVOJE ČESKO-SASKÉHO PŘÍHRANIČÍ STUDIE ROZVOJE ČESKO-SASKÉHO PŘÍHRANIČÍ SACHSEN ČESKÁ REPUBLIKA Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ústav územního rozvoje STUDIE ROZVOJE ČESKO-SASKÉHO PŘÍHRANIČÍ ZADAVATEL: Ministerstvo pro

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013 9. listopadu 2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 9. LISTOPADU 2007 1 OBSAH 1 ÚVOD...8 1.1 KONTEXT

Více

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020

Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Koncepce vzdělávání Ministerstva zemědělství na období 2015 až 2020 Úvod ke koncepci rezortního vzdělávání Stěžejní prioritou Ministerstva zemědělství je zajištění udržitelnosti zemědělství a posílení

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002

Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013. CCI Nr. 2007CB163PO002 Operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007 2013 CCI Nr. 2007CB163PO002 Červenec 2007 OBSAH 1 ÚVOD...1 1.1 Územní spolupráce...1 1.2 Programové území...2 1.3 Příprava

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 -

Dobrovolný svazek obcí Broumovsko. Obsah: - 0 - PROGRAM ROZVOJE BROUMOVSKA Obsah: SWOT analýza Broumovska Návrhová část PRB 2004-0 - SWOT ANALÝZA Silné stránky 1. Kvalitní životní prostředí 2. Přitažlivá jedinečná příroda a krajina s vysokým stupněm

Více

Regionální a územní rozvoj v ČR

Regionální a územní rozvoj v ČR Abstrakt Regionální a územní rozvoj v ČR Ing. Milan Damborský Vysoká škola ekonomická v Praze, Národohospodářská fakulta Katedra regionálních studií nám. W. Churchilla 4 130 67 Praha 3 e-mail: mdamborsky@centrum.cz

Více

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici

Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici Návrhová část dokumentu SCLLD, celý dokument je k dispozici na www.blatensko.cz/mas Priorita I. : Lidé a společnost Blatenska Specifický cíl: Zdravý a spokojený život Cílem je (prostřednictvím podpory)

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více