P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob"

Transkript

1 Než začte vylňovat tiskois, řečtěte te si, rosím, okyny. Finančnímu úřadu ro / Secializovanému finančnímu úřadu Pardubický kraj Územnímu racovišti v, ve, ro Moravské Třebové T 0 Daňové identifikační číslo C Z 0 0 Identifikační číslo 0 otisk odacího razítka finančního úřadu 0 Daňové řiznání ) ) řádné dodatečné oravné Důvody ro odání dodatečného daňového řiznání zjištěny d 0 Kód rozlišení tyu řiznání A Zdaňovací období odle a ísm. a ) zákona Počet říloh II. oddílu Počet zvláštních říloh ) Počet samostatných říloh 9 ) 0 0 P Ř I Z N Á N Í k dani z říjmů rávnických osob odle zákona č. /99 Sb. o daních z říjm íjmů, ve znění ní ozdějších ředis edisů (dále jen "zákon zákon") za zdaňovací období bo za období, za které se odává daňové řiznání od I. ODDÍL - údaje o olatníkovi 0 Název olatníka V o x G r o u a. s. do Sídlo 0 ) a) ulice a číslo orientační, část obce a číslo oisné H o l a n d s k á / b) obec c) PSČ M o r a v s k á T ř e b o v á 0 d) stát/kód státu e) číslo telefonu f) číslo faxu 0 Bankovní sojení / Přiznání zracoval a ředložil daňový oradce ) ano 09 Plná moc daňového oradce k zastuování uložena u finančního úřadu d ) 0 Zákonná ovinnost ověření účetní závěrky auditorem ) ano Účetní závěrka bo řehledy o majetku a závazcích a o říjmech a výdajích, řiloženy ), ) ano ano Transakce uskutečněné se sojenými osobami ) ano ) Hlavní (řevažující) činnost Kód klasifikace CZ-NACE Výroba vlnitého aíru a leenky, aírových a leenkových obalů MFin 0 - vzor č. (latný ro zdaňovacího období zaočatá v roce 0 bo jejich část, za které lhůta ro odání daňového řiznání uly o. rosinci 0)

2 II. ODDÍL - daň z říjm íjmů rávnických osob (dále jen"da daň") 0 ) Název oložky Výsledek hosodaření (zisk +, ztráta -) ) bo rozdíl mezi říjmy a výdaji ) ke dni ) 0 ) Částky orávněně zkracující říjmy ( odst. ísm.a) bod zákona) a hodnota eněžních říjmů ( odst. zákona), okud jsou zahrnuty ve výsledku hosodaření bo v rozdílu mezi říjmy a výdaji na ř. 0 Částky, o které se odle odst. ísm. a) bodů až zákona zvyšuje výsledek hosodaření bo rozdíl mezi říjmy a výdaji na ř Výdaje (náklady) uznávané za výdaje (náklady) vynaložené k dosažení, zajištění a udržení říjmů ( bo zákona), okud jsou zahrnuty ve výsledku hosodaření bo v rozdílu mezi říjmy a výdaji na ř. 0 Rozdíl, o který odisy hmotného a hmotného majetku ( zákona a a zákona) ulatněné v účetnictví řevyšují odisy tohoto majetku stanovené odle až zákona +0 0 ) Úrava základu daně odle odst. zákona v říadě zrušení olatníka s likvidací ) 0 Mezisoučet (ř ) Příjmy, které jsou ředmětem daně odle odst. zákona, okud jsou zahrnuty ve výsledku hosodaření bo v rozdílu mezi říjmy a výdaji (ř. 0) Příjmy, jež u olatníků, kteří byli založeni bo zřízeni za účelem odnikání, jsou ředmětem daně odle odst. a zákona, okud jsou zahrnuty ve výsledku hosodaření bo v rozdílu mezi říjmy a výdaji (ř. 0) 0 ) Příjmy osvobozené od daně odle 9 zákona, okud jsou zahrnuty ve výsledku hosodaření bo v rozdílu mezi říjmy a výdaji (ř. 0) ) Částky, o které se odle odst. ísm. b) zákona snižuje výsledek hosodaření bo rozdíl mezi říjmy a výdaji (ř. 0) ) Částky, o které lze odle odst. ísm. c) zákona snížit výsledek hosodaření bo rozdíl mezi říjmy a výdaji (ř. 0) 0 Příjmy zahrnované do základu daně odle odst. ísm. a) zákona 0 Příjmy zahrnované do základu daně odle odst. ísm. b) zákona 0 ) Příjmy a částky odle odst. zákona, s výjimkou říjmů odle odst. ísm. a) a b) zákona, zahrnované do základu daně 0 Rozdíl, o který odisy hmotného a hmotného majetku stanovené odle až zákona řevyšují odisy tohoto majetku ulatněné v účetnictví 0 ) Souhrn jednotlivých rozdílů, o které částky výdajů (nákladů) vynaložených na dosažení, zajištění a udržení říjmů řevyšují náklady ulatněné v účetnictví ) Úrava základu daně odle odst. zákona v říadě zrušení olatníka s likvidací ) 0 Mezisoučet (ř ) Vox Grou a.s. - DPPO 0 - TaxEdit..0

3 Identifikační číslo Daňové identifikační číslo 0 C Z 0 Příloha č. II. oddílu A. Rozdělení výdajů (nákladů), které se uznávají za výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení říjm íjmů, uvedených na řádku 0 odle účtových ú skuin účtové ú třídy t - náklady Název účtové skuiny (včetně číselného označení) - Služby Jiné rovoz.n Celkem +0 0 B. Odisy hmotného a hmotného majetku a) Daňové odisy hmotného a hmotného majetku ulatněné né jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných říjm íjmů odle odst. ísm. a) zákona Odisy hmotného a hmotného majetku zařazeného do odisové skuiny Odisy hmotného a hmotného majetku zařazeného do odisové skuiny +9 0 Odisy hmotného a hmotného majetku zařazeného do odisové skuiny Odisy hmotného majetku zařazeného do odisové skuiny Odisy hmotného majetku zařazeného do odisové skuiny +0 Odisy hmotného majetku zařazeného do odisové skuiny Odisy hmotného majetku odle 0 odst. zákona, ve znění účinném do. rosince 00 9 Odisy hmotného majetku odle 0 odst. až a 0b zákona 0 Odisy hmotného majetku odle a zákona, zaevidovaného do majetku olatníka ve zdaňovacích obdobích zaočatých v roce 00 a ozději + Daňové odisy hmotného a hmotného majetku celkem + 9 b) Účetní odisy hmotného a hmotného majetku ulatněné né jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných říjm íjmů odle odst. ísm. v) zákona Účetní odisy, s výjimkou uvedenou v odst. ísm. zg) zákona, u hmotného majetku, který ní vymezen ro účely zákona jako hmotný majetek, a hmotného majetku, který se odeisuje odle tohoto zákona, ulatněné odle odst. ísm. v) zákona jako výdaj (náklad) k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných říjmů. Pro hmotný majetek zaevidovaný do majetku olatníka do. rosince 000 se oužije zákon ve znění latném do uvedeného data, a to až do doby jeho vyřazení z majetku olatníka Vox Grou a.s. - DPPO 0 - TaxEdit..0

4 C. Odis ohledávek zahrnovaný do výdajů (nákladů) ) na dosažení, zajištění a udržení říjm íjmů a zákonné rezervy a zákonné oravné oložky vytvářené dle zákona č.. 9/99 Sb., o rezervách ro zjištění základu daně z říjm íjmů,, ve znění ní ozdějších ředis edisů (dále jen zákon o rezervách) a) Odis uhrazených ohledávek zahrnovaný do daňových výdajů (nákladů) ) a zákonné oravné oložky k ohledávkám, mimo bankovních oravných oložek odle zákona o rezervách - vylňují všichni olatníci olatník finanční úřad 9 0 Oravné oložky k ohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení vytvořené odle zákona o rezervách v daném období, za které se odává daňové řiznání Stav zákonných oravných oložek k ohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení ( zákona o rezervách) ke konci období, za které se odává daňové řiznání Stav romlčených ohledávek slatných o. rosinci 99, k nimž lze tvořit zákonné oravné oložky ( a zákona o rezervách) ke konci období, za které se odává daňové řiznání Oravné oložky k romlčeným ohledávkám vytvořené odle a zákona o rezervách v daném období, za které se odává daňové řiznání Stav zákonných oravných oložek k romlčeným ohledávkám slatným o. rosinci 99 ( a zákona o rezervách) ke konci období, za které se odává daňové řiznání Oravné oložky k ohledávkám z titulu ručení za celní dluh vytvořené odle b zákona o rezervách v daném období, za které se odává daňové řiznání Stav zákonných oravných oložek k ohledávkám z titulu ručení za celní dluh ( b zákona o rezervách) ke konci období, za které se odává daňové řiznání Oravné oložky k romlčeným ohledávkám, vytvořené odle c zákona o rezervách v daném období, za které se odává daňové řiznání Stav zákonných oravných oložek k romlčeným ohledávkám vytvořených odle c zákona o rezervách ke konci období, za které se odává daňové řiznání Úhrn hodnot ohledávek bo ořizovacích cen ohledávek nabytých ostouením, ulatněných v daném zdaňovacím období, za které se odává daňové řiznání jako výdaj (náklad) na dosažení, zajištění a udržení říjmů odle odst. ísm. y) zákona b) Bankovní rezervy a oravné oložky odle zákona o rezervách - vylňují ouze banky ) ) Průměrný stav rozvahové hodnoty romlčených ohledávek z úvěrů odle odst. ísm. a) zákona o rezervách Oravné oložky k romlčeným ohledávkám z úvěrů, vytvořené odle odst. ísm. a) zákona o rezervách za dané zdaňovací období Stav zákonných oravných oložek k romlčeným ohledávkám z úvěrů ( odst. ísm. a) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období Průměrný stav oskytnutých bankovních záruk za úvěry odle odst. ísm. b) zákona o rezervách Rezervy na oskytnuté bankovní záruky za úvěry, vytvořené odle odst. ísm. b) zákona o rezervách za dané zdaňovací období Stav zákonných rezerv na oskytnuté bankovní záruky za úvěry ( odst. ísm. b) zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období c) Oravné oložky odle a a zákona o rezervách - vylňují ouze sořitelní a úvěrní družstva a ostatní finanční ní instituce 9 0 ) Průměrný stav rozvahové hodnoty romlčených ohledávek z úvěrů oskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru, bez říslušenství, v ocenění sníženém o oravné oložky již vytvořené ( a odst. zákona o rezervách) Výše základního kaitálu k oslednímu dni zdaňovacího období ( a odst. zákona o rezervách) Oravné oložky k romlčeným ohledávkám z úvěrů oskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru, vytvořené odle a odst. zákona o rezervách za dané zdaňovací období Stav zákonných oravných oložek k romlčeným ohledávkám z úvěrů oskytnutých fyzickým osobám na základě smlouvy o úvěru ( a odst. zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období d) Rezervy v ojišťovnictví ovnictví - vylňují ouze ojišťovny ovny Rezervy v ojišťovnictví vytvořené odle zákona o rezervách v daném období, za které se odává daňové řiznání Stav rezerv v ojišťovnictví ( zákona o rezervách) ke konci období, za které se odává daňové řiznání Vox Grou a.s. - DPPO 0 - TaxEdit..0

5 e) Rezerva na oravy hmotného majetku - vylňují všichni olatníci Rezerva na oravy hmotného majetku vytvořená odle zákona o rezervách v daném zdaňovacím období Stav rezerv na oravy hmotného majetku ( zákona o rezervách) ke konci zdaňovacího období f) Ostatní zákonné rezervy - vylňují ouze olatníci orávnění ní k jejich tvorbě a oužití 9 ) Rezerva na ěstební činnosti vytvořená odle 9 zákona o rezervách v daném období, za které se odává daňové řiznání Stav rezervy na ěstební činnosti ( 9 zákona o rezervách) ke konci období, za které se odává daňové řiznání Ostatní rezervy vytvořené odle 0 zákona o rezervách v daném zdaňovacím období. D. E. Odečet et daňové ztráty od základu daně odle odst. až zákona ) bo snížení základu daně odílového fondu o záorný rozdíl mezi jeho říjmy a výdaji odle 0 odst. zákona, ve znění ní latném do. července 0 (vylní se v celých Kč) Zdaňovací období bo období, Celková výše daňové Část daňové ztráty ze sl. za které se odává ztráty vyměřené daňové řiznání, bo řiznávané odečtená odečtená kterou lze odečíst v němž daňová ztráta vznikla za období v ředcházejících v daném v následujících od - do uvedené ve sl. zdaňovacích obdobích zdaňovacím období zdaňovacích obdobích Celkem F. Odečet et odle odst. 9 až a až zákona ) a) Odečet et odle odst. až 0 a zákona, ve znění ní latném do. rosince 00 + Částka odečtu ulatněná v daném zdaňovacím období z využitého nároku, vzniklého v ředchozích zdaňovacích obdobích odle odst. až 0 a zákona, ve znění latném do. rosince 00 b) Odečet et výdajů (nákladů) ) ři i realizaci rojektů výzkumu a vývoje od základu daně odle odst. až zákona (vylní se v celých Kč) Zdaňovací období bo období, za které je odáváno daňové řiznání, v němž byly vynaloženy výdaje (náklady) ři realizaci rojektů výzkumu a vývoje od - do Celková výše výdajů (nákladů) vynaložených v období uvedeném ve sl. ři realizaci rojektů výzkumu a vývoje odečtená v ředcházejících zdaňovacích obdobích Část výdajů (nákladů) ze sl. odečtená v daném zdaňovacím období kterou lze odečíst v následujících zdaňovacích obdobích 0 Celkem Vox Grou a.s. - DPPO 0 - TaxEdit..0

6 G. Celková hodnota oskytnutých darů,, z níž lze na ř.. 0 ulatnit odečet et odle 0 odst. zákona ) Celková hodnota darů oskytnutých na účely vymezené v 0 odst. zákona ro odečet ze základu daně sníženého odle zákona Ze ř. hodnota darů oskytnutých vysokým školám a veřejným výzkumným institucím H. Rozčlen lenění ní celkového nároku na slevy na dani ( odst. a a bo b zákona), který lze ulatnit na ř.. 00 ) Sleva odle odst. ísm. a) zákona Sleva odle odst. ísm. b) zákona 9 ) Úhrn slev odle odst. zákona (r. + + ) Sleva odle a ) bo b ) zákona I. Záočet daně zalacené v zahraničí ) ) Úhrn daní zalacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou ovinnost metodou úlného záočtu Počet samostatných říloh 9 ) 9 ) Úhrn daní zalacených v zahraničí, u nichž lze ulatnit metodu rostého záočtu (úhrn částek ze ř. samostatných řiloh k tabulce I) Úhrn částek daní zalacených v zahraničí, o které lze snížit daňovou ovinnost metodou rostého záočtu (úhrn částek ze ř. samostatných říloh k tabulce I) Výše daní zalacených v zahraničí, kterou lze zaočíst metodou úlného a rostého záočtu (součet částek ze ř. a ) Výše daní zalacených v zahraničí, kterou lze zaočíst (kladný rozdíl mezi částkami na ř. a zvýšený o kladný rozdíl mezi částkami na ř. a na ř. 0 II. oddílu) J. Rozdělení některých n oložek v říad íadě komanditní solečnosti ) (vylní se v celých Kč) Název oložky a číslo řádku II. oddílu, říadně číslo řádku vyznačené tabulky řílohy č. II. oddílu, s nimiž souvisí částka ze slouce bo této tabulky Částka řiadající na komlementáře Částka řiadající na komanditisty Částka za komanditní solečnost jako celek (sl. + ) 0 9 Základ daně bo daňová ztráta z ř. 00 (ř. 0) Úhrn vyňatých říjmů (základů daně a daňových ztrát) odléhajících zdanění v zahraničí (ř. 0) Nárok na odečet odle odst. zákona (říslušný řádek sl. tabulky F/b) Hodnota darů oskytnutých na účely vymezené v 0 odst. zákona (ř. tabulky G) Z ř. hodnota darů oskytnutých vysokým školám a veřejným výzkumným institucím (ř. tabulky G) Celkový nárok na slevy na dani odle odst. zákona (ř. tabulky H) Úhrn daně zalacené v zahraničí, kterou lze zaočíst metodou úlného a rostého záočtu (ř. tabulky I) K. Vybrané ukazatele hosodaření Roční úhrn čistého obratu Průměrný řeočtený očet zaměstnanců, zaokrouhlený na celé číslo Měrná jednotka Kč osoby Vylní olatník finanční úřad Vox Grou a.s. - DPPO 0 - TaxEdit..0

7 ) 0 Základ daně řed úravou o část základu (daňové ztráty) řiadající na komlementáře a o říjmy odléhající zdanění v zahraníčí, u nichž je ulatňováné vynětí, a řed snížením o oložky odle a 0 odst. bo odst. zákona, bo daňová ztráta řed úravou o část základu daně (daňové ztráty) řiadající na komlementáře a o říjmy odléhající zdanění v zahraničí, u nichž je ulatňováno vynětí (ř ) ) Část základu daně bo daňové ztráty řiadající na komlementáře ), ) Úhrn vyňatých říjmů (základu daně a daňových ztrát) odléhajících zdanění v zahraničí ), ) Základ daně o úravě o část základu daně (daňové ztráty) řiadající na komlementáře a o říjmy odléhající zdanění v zahraničí, u nichž je ulatňováno vynětí, řed snížením o oložky odle a 0 odst. bo odst. zákona ) bo daňová ztráta o úravě o část základu daně (daňové ztráty) řiadající na komlementáře a o říjmy odléhající zdanění v zahraničí, u nichž je ulatňováno vynětí (ř ) ) Odečet daňové ztráty odle odst. zákona ) Odečet dosud ulatněného nároku, vzniklého v ředchozích zdaňovacích obdobích odle odst. až 0 a zákona, ve znění latném do. rosince Odečet odle odst. až zákona Základ daně o úravě o část základu daně (daňové ztráty) řiadající na komlementáře a o říjmy odléhající zdanění v zahraničí, u nichž je ulatňováno vynětí, snížený o oložky odle, řed snížením o oložky odle 0 odst. bo odst. zákona ) (ř ) ) Částka odle 0 odst. zákona, o níž mohou olatníci, kteří jsou založeni bo zřízeni za účelem odnikání ( odst. zákona), dále snížit základ daně uvedený na ř. 0 Odečet darů odle 0 odst. zákona (jvýše %, a v úhrnu s dary oskytnutými vysokým školám a veřejným výzkumným institucím, jvýše 0% z částky na ř. 0) ) Základ daně o úravě o část základu daně (daňové ztráty) řiadající na komlementáře a o říjmy odléhající zdanění v zahraničí, u nichž je ulatňováno vynětí, snížení o oložky odle a částky odle 0 odst. bo zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů ) (ř ) Sazba daně (v %) odle odst. bo abo odst. zákona, ve sojení s odst. zákona ,0 90 Daň ř. 0 x ř Slevy na dani odle odst. a a bo b zákona (jvýše do částky na ř. 90) ) 0 0 Daň uravená o oložky uvedené na ř. 00 a 0 (ř ) ) Záočet daně zalacené v zahraničí na daň uvedenou na ř. 0 ) (jvýše do částky uvedené na ř. 0) Daň o záočtu na ř. 0 (ř. 0-0), zaokrouhlená na celé Kč nahoru ) + 0 ) Samostatný základ daně odle 0b zákona, zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů ) Sazba daně (v %) odle odst. zákona, ve sojení s odst. zákona 0 Daň ze samostatného základu daně zaokrouhlená na celé Kč nahoru ř. x ř. 00 ) Záočet daně zalacené v zahraničí na daň ze samostatného základu daně (jvýše do částky uvedené na ř. ) Daň ze samostatného základu daně o záočtu (ř. - ), zaokrouhlená na celé Kč nahoru 0 Celková daň (ř. 0 + ) Poslední známá daň ro účely stanovení výše a eriodicity záloh odle a odst. zákona (ř. 0 - = ř. 0) + 0 Vox Grou a.s. - DPPO 0 - TaxEdit..0

8 III. ODDÍL - IV. ODDÍL - dodatečné daňové řiznání Poslední známá daň Nově zjištěná daň (ř. 0 II. oddílu) Zvýšení (+), snížení (-) daně (ř. - ř. ) Poslední známá daňová ztráta Nově zjištěná daňová ztráta (ř. 0 II. oddílu) Zvýšení (+), snížení (-) daňové ztráty (ř. - ř. ) V. ODDÍL - lacení daně olatník finanční úřad ) ) Na zálohách ( a zákona) zalaceno Na zajištění daně sraženo látcem ( e zákona) Ulatňovaný záočet daně vybrané srážkou ( odst. zákona) Nedolatek (-) (ř. + ř. + ř. - ř. 0 II. oddílu) < 0 Přelatek (+) (ř. + ř. + ř. - ř. 0 II. oddílu) > 0 PROHLAŠUJI, ŽE VŠECHNY MNOU UVEDENÉ ÚDAJE V TOMTO PŘIZNÁNÍ P JSOU PRAVDIVÉ A ÚPLNÉ A STVRZUJI JE SVÝM PODPISEM Údaje o zástuci: Kód zástuce: - 0 Jméno(-a) a říjmení / Název rávnické osoby Datum narození / Evidenční číslo osvědčení daňového oradce / IČ rávnické osoby Fyzická osoba orávněná k odisu (je-li daňový subjekt či zástuce rávnickou osobou), s uvedením vztahu k rávnické osobě (nař. jednatel, ověřený racovník aod.) Jméno(-a) a říjmení / Vztah k rávnické osobě M a r t i n D o s t á l / č l e n ř e d s t a v e n s t v a Osoba orávněná k odisu Datum 0 0 Otisk razítka Vlastnoruční odis osoby orávněné k odisu Vysvětlivky: ) Nehodící se škrtněte ) Vylní finanční úřad ) V říadě vykázání ztráty bo daňové ztráty se uvede částka se znaménkem mínus (-) ) Vylní ouze olatník, který je komanditní solečností ) Pokud olatníkem daně je komanditní solečnost uvede ouze částky řiadající na komanditisty ) Při odání dodatečného daňového řiznání odle odst. bo zákona č. 0/009 Sb., daňový řád, ve znění ozdějších ředisů, budou na zvláštní říloze uvedeny důvody ro jeho odání. Při elektronickém odání těchto dodatečných daňových řiznání je součástí rogramového vybavení alikace textové ole ro vylnění zvláštní řílohy. ) Účetní závěrka bo řehled o majetku a závazcích a řehled o říjmech a výdajích, jako říloha vyznačená od oložkou v I. oddílu, je součástí daňového řiznání ( odst. zákona č. 0/009 Sb., daňový řád, ve znění ozdějších ředisů). Pro účely elektronického odání daňového řiznání se Účetní závěrkou rozumí elektronické řílohy Vybrané údaje z Rozvahy a Vybrané údaje z Výkazu zisku a ztráty, oříadě Vybrané údaje z Přehledu o změnách vlastního kaitálu, které jsou součástí rogramového vybavení alikace, a Ois Přílohy účetní závěrky, vkládaný s oužitím E-řílohy jako samostatný soubor tyu.doc,.txt,.xls,.rtf,.df bo.jg. Přehledy o majetku a závazcích a říjmech a výdajích a Účetní závěrky, ro které jsou v rogramovém vybavení alikace Elektronické odání ro daňovou srávu k disozici elektronické řílohy se závazně stanoveným usořádáním údajů, lze účinně elektronicky odat rostřednictvím E-říloh, umožňujících vložení souboru tyu.doc,.txt,.xls,.rtf,.df bo.jg. ) Bude-li vylněn některý z takto označených řádků, je nutné se smyslu dílčích okynů ro jejich vylnění, rozvést na zvláštní říloze věcnou nálň částky vykázané na říslušném řádku, oříadě její roočet. Při elektronickém odání daňového řiznání jsou textová ole ro vylnění zvláštních říloh součástí rogramového vybavení alikace. 9) Výočet částky vykázané na takto označeném řádku se rovede na samostatné říloze. Tiskoisy samostatných říloh vydává Gerální finanční ředitelství. Pro účely elektronického odání daňového řiznání jsou elektronické verze těchto tiskoisů součástí rogramového vybavení alikace Elektronická odání ro daňovou srávu. 0) odst. zákona. Vox Grou a.s. - DPPO 0 - TaxEdit..0

9 Výočet záloh na daň z říjm íjmů na rok 0/0 0 Vox Grou a.s. Moravská Třebová T DIČ: C Z 0 Poslední známá daňová ovinnost ro výočet záloh: Počet měsíců zdaňovacího období: Poslední známá daňová ovinnost řeočtená na očet měsíců zdaňovacího období: Povinnost latit zálohy: Periodicita lacení záloh: 0 0 Ano Pololetně Jedná se o částku z ř. III. Oddílu Přiznání, říadně ř. 0 Zálohy budou laceny ololetně ve výši 0% oslední známé daňové ovinnosti, boť ta činila více ž Kč a řesáhla částku Kč. Výše zálohy: Datum ro odání daňového řiznání: 900 Kč Zálohy latit od: ololetí Platební kalendář Datum Částka zálohy Pondělí. červen 0 Pondělí. rosic P9

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro PRAHU Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Havlíčkově Brodě Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) ) řádné dodatečné opravné

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "zákon")

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon) Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 3 1 Daňové identifikační číslo CZ2756827 2 Identifikační číslo 2756827 otisk podacího razítka finančního úřadu

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Praha 1 1 Daňové identifikační číslo CZ267191 2 Identifikační číslo 267191 Daňové přiznání 1) řádné otisk podacího

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Daňové identifikační číslo

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Finanční úřad v Pardubicích 1 Daňové identifikační číslo CZ 9717 Identifikační číslo 9717 Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 3 Daňové přiznání 1) 1)

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Táboře Daňové identifikační číslo C Z

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB 25 5404 Mfin 5404 vzor č. 24 formulář je platný pro zdaňovací období započatá v roce 2013 omezená verze

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB 25 5404 Mfin 5404 vzor č. 24 formulář je platný pro zdaňovací období započatá v roce 2013 omezená verze PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB 5 544 Mfin 544 vzor č. 4 formulář je platný pro zdaňovací období započatá v roce 3 omezená verze Tato verze je použitelná jen pro právnické osoby, u nichž : *

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Dobříši Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 0 9 9 9 0 Rodné číslo 6 0 9 / 9 9 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob dz_dpfo5405_9.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu pro Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Daňové identifikační číslo C Z 02 Rodné číslo 03 DAP 1 ) řádné opravné 04 Kód rozlišení typu DAP 1 ) prohlášení

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Čáslavi Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 5 9 2 0 0 7 02 Rodné číslo 5 9 2 / 0 0 7 03 DAP ) řádné opravné XXX 04

Více

PŘEHLED SOUHRNNÝCH ÚDAJŮ zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v 2 odst. 3 zákona

PŘEHLED SOUHRNNÝCH ÚDAJŮ zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v 2 odst. 3 zákona Příloha č. 2 5530_11.pdf Tiskopis je povinnou přílohou tiskopisu Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti podle 38j zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Kód rozlišení typu DAP ) Datum - - - - - - - - Daňové přiznání Petra Nováka Příloha č. Neţ začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

Zdanění dluhopisů ERSTE

Zdanění dluhopisů ERSTE Zdanění dluhopisů ERSTE Úrokové příjmy ze zahraničních dluhopisů nejsou na rozdíl od dluhopisů České spořitelny zdaněny konečnou srážkovou daní. Za zdanění těchto příjmů odpovídá daňový poplatník, který

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Tachově Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifi kační číslo C Z 7 8 4 2 5 5 9 7 6 2 Rodné číslo 7 8 4 2 5 / 5

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani darovací. V případě podílových spoluvlastníků je každý spoluvlastník samostatným em a platí daň podle velikosti svého podílu.

Více

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ. vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. VYÚČTOVÁNÍ DANĚ. vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 9 0 Daňové identifikační číslo plátce daně C Z 6 2 5 3 5 4 5 6 otisk podacího razítka finančního úřadu 0a Vyúčtování

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 5 0 Daňové identifikační číslo

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízení ro akademický rok 2007/08 na magisterský studijní rogram: Zde nalete své univerzitní číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (ísemný test) U každé otázky či odotázky v následujícím

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani darovací

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. k dani darovací Finančnímu úřadu v, ve, pro 02 Daňové identifikační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné číslo / 04 Identifikační číslo

Více

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda.

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda. Vážení čtenáři, přinášíme vám interaktivní daňový formulář, který vám pomůže vyplnit řádné daňové přiznání za rok 214. Formulář byl odladěn a testován pro program Excel a funguje ve všech jeho posledních

Více

P IZNÁNÍ k dani silni ní za kalendá ní rok

P IZNÁNÍ k dani silni ní za kalendá ní rok 5407_11.pdf 01 Finančnímu úřadu v, ve, pro Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. 02 ové identifi kační číslo C Z 03 Rodné číslo (identifi kační číslo) 04 ové přiznání*) řádné opravné

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani dědické. Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích. Nevyplněné

Více

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POTŘEBNÉM POČTU Samostatné přiznání podá KAŽDÝ Z MANŽELŮ při převodu

Více

P Ř IZNÁNÍ. k dani z převodu nemovitostí dále jen přiznání

P Ř IZNÁNÍ. k dani z převodu nemovitostí dále jen přiznání PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ K, S nebo O v POTŘEBNÉM POČTU Samostatné přiznání podá KAŽDÝ Z MANŽELŮ při převodu nebo přechodu vlastnictví k nemovitosti ze

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.7/2.2./15.247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z příjmu upravuje Zákon č. 586/1992 Sb., zapracovává příslušné

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízení ro akademický rok 24/5 na magisterský studijní rogram PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (ísemný test) U každé otázky či odotázky v následujícím zadání vyberte srávnou odověď zakroužkováním

Více

Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 2011 a Dodatečného vyúčtování za rok 2010

Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 2011 a Dodatečného vyúčtování za rok 2010 Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 211 a Dodatečného vyúčtování za rok 21 Zadání: Společnost Pokusná s.r.o. zaměstnává pouze 1 zaměstnance. Vyúčtování daně za rok 21 podala 25.2.211. Za rok 21 provedla

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.7/1.5./34.536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro, Neţ začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo CZ 2 Rodné číslo 3 DAP ) řádné opravné dodatečné 4 Kód rozlišení typu DAP 2) Otisk podacího

Více

Způsobilost. Data a parametry. Menu: QCExpert Způsobilost

Způsobilost. Data a parametry. Menu: QCExpert Způsobilost Zůsobilost Menu: QExert Zůsobilost Modul očítá na základě dat a zadaných secifikačních mezí hodnoty různých indexů zůsobilosti (caability index, ) a výkonnosti (erformance index, ). Dále jsou vyočítány

Více

Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 2011 a Dodatečného vyúčtování za rok 2010

Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 2011 a Dodatečného vyúčtování za rok 2010 Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 211 a Dodatečného vyúčtování za rok 21 Zadání: Společnost Příklad s.r.o. zaměstnává pouze 1 zaměstnance. Vyúčtování daně za rok 21 podala 25.2.211. Za rok 21 mu provedla

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ 5509_2.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu v, ve, pro Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. 01 Daňové identi kační číslo 02 Identi kační číslo 03 Daňové přiznání je

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 1 105 daňové přiznání řádné1) dílčí1) opravné1) dodatečné1) P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 1 105 daňové přiznání řádné1) dílčí1) opravné1) dodatečné1) P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro Prahu 8 Daňové identifikační číslo Fyzická osoba ) Rodné číslo 3 Právnická osoba ) Identifikační číslo otisk podacího

Více

POKYNY. 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen "daň") jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami

POKYNY. 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen "daň") jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami ( 17 zákona

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM Vážení rodiče, rarodiče, blízcí našich acientů, nabízíme řehled dávek, výhod a kontaktů, který by Vám omohl lée zvládnout situaci, která vznikla v souvislosti s onemocněním Vašeho

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. ) Po et p íloh II. oddílu P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu pro / Specializovanému nan nímu ú adu Hlavní mesto ˇ Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu Da ové identi ka ní íslo C

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 9.. KAPITOLA: VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ-VÝPOČET DANĚ, DAŇ Z PŘÍJMŮ SPLATNÁ, DAŇ Z PŘÍJMŮ ODLOŽENÁ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business

Více

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZMĚNU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 PŘIPOJTE vybranou PŘÍLOHU č. 1 k přiznání k dani z převodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POTŘEBNÉM POČTU Samostatné přiznání podá KAŽDÝ Z MANŽELŮ - při převodu

Více

DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok

DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifi kační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifi kační číslo otisk

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnimu ůi'adu pro Specializovanému finančnimu úřadu pro Královéhradecký kraj Územnimu pracovišti v, ve, pro ve Dvoře Králové nad Labem 01

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ. k dani z nemovitostí na rok

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. DODATEČNÉ PŘIZNÁNÍ. k dani z nemovitostí na rok Finančnímu úřadu v ve pro 01 Daňové identifikační číslo Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosím pokyny. Poplatník fyzická osoba právnická osoba 02 Rodné číslo / 03 Identifikační číslo organizace

Více

P Ř I Z N Á N Í. k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

P Ř I Z N Á N Í. k dani z nemovitostí na zdaňovací období roku. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. SKAT-daně. Finančníu úřadu v ve pro Třebíči Daňové identifikační číslo C Z Než začnete vyplňovat tiskopis přečtěte si prosí pokyny. fyzická osoba *) Rodné číslo X 7 8 / 7 právnická osoba *) Identifikační

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem. KAPITOLA 1 Obecné principy... 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... 1125 Obsah ČÁST I Právo HLAVA I Příspěvkové organizace Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem 1............................................. 1100 2 Obce jako veřejnoprávní korporace............................

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen "daň") jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami ( 17 zákona

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2011

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2011 5405-1_19_3AK.pdf POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2011 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo otisk podacího razítka

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

5. Finanční hlediska podnikatelského rozhodování. Časová hodnota peněz. Podnikatelské riziko ve finančním rozhodování.

5. Finanční hlediska podnikatelského rozhodování. Časová hodnota peněz. Podnikatelské riziko ve finančním rozhodování. 5. Finanční hlediska odnikatelského rozhodování. Časová hodnota eněz. Podnikatelské riziko ve finančním rozhodování. FINANČNÍ HLEDISKA PODNIKATELSKÉHO ROZHODOVÁNÍ Základní zásady finančního rozhodování:

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami ( 17 zákona

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami ( 17 zákona

Více

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014

pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 Pokyny k vyplnění přiznání k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období (kalendářní rok) 2014 č.

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a)

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a) df_12dpfoz5457_22.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu)

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami ( 17 zákona

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evroský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší udoucnosti Ekonomika odniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd akulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Vztahy

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob

POKYNY. k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob POKYNY k vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob Všeobecně 1) Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále v těchto pokynech jen daň ) jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami ( 17 zákona

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.)

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.) Dlouhodobý majetek V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají dlouhodobé majetku. Zálohové faktury účetní jednotka neúčtuje, pouze

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název FreeTel, s.r.o. IČ 24737887 DIČ CZ24737887 datum vzniku 20.09.2010 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.11.2011 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace...

Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace... Obsah ČÁST I Právo Příspěvková organizace zřizovaná obcí nebo městem KAPITOLA 1 Majetek obcí...................................... 1100 KAPITOLA 2 Obce jako veřejnoprávní korporace................. 1125

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A.

ROZVAHA. ke dni 31.12.2010 IČ 26701626. Stav k poslednímu dni účet. období. Číslo řádku. Stav k prvnímu dni účet. období A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. ROZVAHA ke dni 31.12.2010 Název, sídlo a právní forma a předmět činnosti účetní jednotky IČ 26701626 SVJ domu Bochovská 560,561,562,563

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Při vyplnění tiskopisu postupujte, prosím, podle pokynů. Nevyplněné řádky proškrtněte! Poplatníky daně z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele

P O T V R Z E N Í. 8. Druh pracovního vztahu :. ... ... Potvrzení zaměstnavatele P O T V R Z E N Í o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce ve věci: I. POMĚRY OSOBNÍ A RODINNÉ: 1. Jméno a příjmení:........ 2. Datum narození:...

Více